EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31980L1272

Neuvoston direktiivi 80/1272/ETY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1980, kaksipyöräisten sivuvaunullisten tai sivuvaunuttomien moottoriajoneuvojen taustapeilejä ja niiden asennusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 80/780/ETY mukauttamisesta Kreikan liittymisen vuoksi

OJ L 375, 31.12.1980, p. 73–73 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 010 P. 142 - 142
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 011 P. 159 - 159
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 011 P. 159 - 159
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 011 P. 85 - 85
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 011 P. 85 - 85

No longer in force, Date of end of validity: 16/08/1997

?: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/1272/oj

31980L1272

Neuvoston direktiivi 80/1272/ETY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1980, kaksipyöräisten sivuvaunullisten tai sivuvaunuttomien moottoriajoneuvojen taustapeilejä ja niiden asennusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 80/780/ETY mukauttamisesta Kreikan liittymisen vuoksi

Virallinen lehti nro L 375 , 31/12/1980 s. 0073 - 0073
Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 11 s. 0085
Kreikank. erityispainos: Luku 13 Nide 10 s. 0142
Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 11 s. 0085
Espanjank. erityispainos: Luku 13 Nide 11 s. 0159
Portugalink. erityispainos: Luku 13 Nide 11 s. 0159


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 22 päivänä joulukuuta 1980,

kaksipyöräisten sivuvaunullisten tai sivuvaunuttomien moottoriajoneuvojen taustapeilejä ja niiden asennusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 80/780/ETY mukauttamisesta Kreikan liittymisen vuoksi (80/1272/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon vuoden 1979 liittymisasiakirjan, ja erityisesti sen 146 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo, että

Kreikan liittymisen johdosta direktiivin 80/780/ETY(1) 8 artiklaa on mukautettava,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Lisätään direktiivin 80/780/ETY 8 artiklan kolmannen ja neljännen luetelmakohdan väliin luetelmakohta seuraavasti:

", Kreikan lainsäädännössä".

2 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava ennen 1 päivää tammikuuta 1981 tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät säännökset ja ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 joulukuuta 1980.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. SANTER

(1) EYVL N:o L 229, 30.8.1980, s. 49

Top