EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31972L0168

Komission direktiivi 72/168/ETY, annettu 14 päivänä huhtikuuta 1972, vihanneslajien ominaisuuksista ja vähimmäisedellytyksistä lajiketarkastusta varten

OJ L 103, 2.5.1972, p. 6–24 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1972(II) P. 348 - 365
English special edition: Series I Volume 1972(II) P. 363 - 382
Greek special edition: Chapter 03 Volume 007 P. 198 - 217
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 005 P. 200 - 218
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 005 P. 200 - 218
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 004 P. 105 - 123
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 004 P. 105 - 123

No longer in force, Date of end of validity: 14/10/2003; Kumoaja 32003L0091 . Latest consolidated version: 14/02/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1972/168/oj

31972L0168

Komission direktiivi 72/168/ETY, annettu 14 päivänä huhtikuuta 1972, vihanneslajien ominaisuuksista ja vähimmäisedellytyksistä lajiketarkastusta varten

Virallinen lehti nro L 103 , 02/05/1972 s. 0006 - 0024
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 4 s. 0105
Tanskank. erityispainos: Sarja I Alue 1972(II) s. 0348
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 4 s. 0105
Englannink. erityispainos: Sarja I Alue 1972(II) s. 0363
Kreikank. erityispainos: Luku 03 Nide 7 s. 0198
Espanjank. erityispainos: Luku 03 Nide 5 s. 0200
Portugalink. erityispainos: Luku 03 Nide 5 s. 0200


KOMISSION DIREKTIIVI,

annettu 14 päivänä huhtikuuta 1972,

vihanneslajien ominaisuuksista ja vähimmäisedellytyksistä lajiketarkastusta varten (72/168/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vihannesten siementen pitämisestä kaupan 29 päivänä syyskuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin(1), sellaisena kuin se on muutettuna 30 päivänä maaliskuuta 1971 annetulla direktiivillä(2), ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo, että

jäsenvaltioiden on laadittava edellä mainitun direktiivin säännösten mukaisesti yksi tai useampia luetteloita niistä lajikkeista, jotka on virallisesti hyväksytty varmennettaviksi, tarkastettavaksi vakiosiemeninä ja pidettäväksi kaupan niiden alueella,

lajikkeiden hyväksymistä säännellään yhteisön vaatimuksilla, joiden noudattaminen on varmistettava virallisin tarkastuksin, ja erityisesti viljelystarkastuksin,

tarkastusten on katettava riittävä määrä ominaisuuksia, jotta lajikkeet on mahdollista kuvailla,

yhteisön tasolla olisi tarpeen päättää niistä vähimmäisominaisuuksista, jotka tarkastetaan,

on vahvistettava lisäksi tarkastusten suorittamista koskevat vähimmäisedellytykset,

näiden ominaisuuksien ja tarkastuksen vähimmäisedellytyksistä olisi säädettävä tieteellisen ja teknisen tietämyksen nykyisen tason perusteella, ja

tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että eri vihanneslajien lajikkeiden hyväksymiseksi suoritettujen virallisten tarkastusten on katettava vähintään liitteessä I luetellut ominaisuudet.

Niiden on varmistettava, että liitteessä II luetellut vähimmäisedellytykset on täytetty tarkastusta tehtäessä.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 1972. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 14 päivänä huhtikuuta 1972.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

S. L. MANSHOLT

(1) EYVL N:o L 225, 12.10.1970, s. 7

(2) EYVL N:o L 87, 17.4.1971, s. 24

LIITE I

1 RUOKASIPULI

Allium cepa L.

1 Lehdistö:

1.1 Korkeus

1.2 Väri

1.3 Sinerrys: on/ei

2 Sipuli:

2.1 Ulkokuorien väri

2.2 Mallon väri

2.3 Mallon vyöhykkeisyys

2.4 Muoto

2.5 Kuiva-ainepitoisuus

3 Aikaisuusluokka

2 PURJO

Allium porrum L.

1 Lehdistö:

1.1 Ulkonäkö

1.2 Lehtilavan muoto

1.3 Pinnan ulkonäkö

1.4 Väri

1.5 Antosyaania: on/ei (arvioidaan kylmäsäilytyksen jälkeen)

2 Varsi:

2.1 Pituus

2.2 Paksuus

2.3 Muoto

3 Siemen (kypsä ja kuiva): koko

4 Kasvunopeus

5 Kylmänkestävyys

3 MAUSTEKIRVELI

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

1 Kasvin ulkonäkö

2 Lehti:

2.1 Väri

2.2 Pinta

2.3 Lehdyköiden muoto

2.4 Lehtien jakoisuus

3 Kukka: kukkavarren korkeus

4 SELLERI

Apium graveolens L.

A Lehtiselleri

1 Kasvi:

1.1 Muoto ja ulkonäkö

1.2 Sivuverso: on/ei

2 Lehdistö:

2.1 Väri

2.2 Kirjavuus: on/ei

3 Lehtiruoti:

3.1 Rakenne: umpinainen/ontto

3.2 Väri

3.3 Antosyaania: on/ei

3.4 Pituus

3.5 Paksuus

3.6 Poikkileikkauksen muoto

4 Taipumus vaaleta: luonnollinen/keinotekoinen

B Mukulaselleri

1 Lehdistö (arvioidaan mukulan muodostumisen alkuvaiheessa):

1.1 Muoto ja ulkonäkö

1.2 Korkeus

1.3 Runsaus

1.4 Lehdyköiden koko

1.5 Antosyaania ruodissa: on/ei

2 Mukula:

2.1 Koko

2.2 Muoto

2.3 Rosoisuus

2.4 Juurten kiinnittyneisyys

2.5 Juurien lukumäärä

2.6 Juurien paksuus

2.7 Kuoren ulkonäkö

3 Väritys keitettäessä

5 PARSA

Asparagus officinalis L.

1 Verso:

1.1 Kärjen antosyaanivärityksen voimakkuus

1.2 Halkaisija

2 Sukupuoli: kaksikotinen tai hedekasvi

3 Aikaisuusluokka

6 MANGOLDI

Beta vulgaris L. var. cycla (L.) Ulrich

1 Kasvi:

1.1 Uusien versojen muodostuminen: on/ei

1.2 Lehdistön ulkonäkö

2 Lehti (täysikasvuisen kasvin):

2.1 Pituus, ruoti mukaan lukien

2.2 Muoto

2.3 Poimuttuneisuus

2.4 Väri

2.5 Päälehtisuonen koko

2.6 Lehtiruodin poikkileikkaus

3 Yksi-ituisuus

7 PUNAJUURIKAS

Beta vulgaris L. var. esculenta L.

1 Lehdistö:

1.1 Lehdistön ja juuriston suhde

1.2 Antosyaanivärityksen voimakkuus

2 Juuri:

2.1 Muoto

2.2 Tyven muoto

2.3 Pinnan korkkiutuminen

2.4 Pinnan väri

2.5 Mallon väri

3 Yksi-ituisuus

4 Aikaisuusluokka

8 LEHTIKAALI

Brassica oleracea L. var. acephala D C. subvar. Laciniata L.

1 Lehtiruodin korkeus

2 Lehti:

2.1 Muoto

2.2 Väri

2.3 Poimuttuneisuuden voimakkuus

9 KUKKAKAALI

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis

1 Taimi: antosyaania on/ei

2 Täysikasvuinen kasvi: koko

3 Kanta: pituus

4 Täysikasvuisen kasvin ulkolehdet:

4.1 Muoto ja ulkonäkö

4.2 Lehtilavan muoto

4.3 Väri

4.4 Kaarevuus

4.5 Poimuttuneisuus

4.6 Pääruodin koko

5 Kukinto:

5.1 Koko

5.2 Muoto

5.3 Pinnan muoto

5.4 Kiinteys

5.5 Nukkaisuus: on/ei

5.6 Antosyaania: on/ei

6 Aikaisuusluokka

10 PARSAKAALI

Brassica oleracea L. convar. botrytis L. Alef. var. italica Plenck

1 Varsi:

1.1 Pituus

1.2 Haarautuneisuus: on/ei

2 Lehti:

2.1 Lehtilavan reunojen aaltoilevuus

2.2 Antosyaania: on/ei

3 Kukinto (ennen ensimmäisen kukan puhkeamista):

3.1 Koko

3.2 Muoto

3.3 Kiinteys

3.4 Väri

3.5 Suojuslehdet: näkyvät/ei näkyvät

3.6 Taipumus muodostaa sivukukintoja

11 RUUSUKAALI

Brassica oleracea L. var. bullata subvar. gemmifera D C.

1 Varsi pituus (täysikasvuinen kasvi):

2 Lehti: väri

3 Keränen:

3.1 Koko

3.2 Muoto

4 Aikaisuusluokka

12 KURTTUKAALI

Brassica oleracea L. var. bullata D C. et var. sabauda L.

13 VALKOKAALI

Brassica oleracea L. var. capitata L.f. alba D C.

14 PUNAKAALI

Brassica oleracea L. var. capitata L.f. rubra (L.) Thell

1 Kasvi:

1.1 Koko

1.2 Kanta: pituus

2 Ulkolehdet:

2.1 Väri

2.2 Poimuttuneisuus: on/ei

2.3 Vahaisuus

3 Kerä:

3.1 Koko

3.2 Muoto

4 Aikaisuusluokka

15 KYSSÄKAALI

Brassica oleracea L. var. gongylodes L.

1 Kasvi: koko

2 Lehti: väri

3 Mukula:

3.1 Muoto

3.2 Väri

4 Kuituisuusluokka

5 Aikaisuusluokka

16 NAURIS

Brassica rapa L. var. rapa (L.) Thell

1 Lehdistö (arvioidaan juuri ennen sadonkorjuuta täysikasvuisista kasveista):

1.1 Lehden tyyppi: kokonainen/ei

1.2 Lehdistön ja juuren suhde

2 Mukula:

2.1 Muoto

2.2 Mukulan yläosan väri

2.3 Mallon väri

17 PAPRIKA

Capsicum annuum L.

1 Taimi:

1.1 Antosyaania sirkkavarressa: on/ei

1.2 Vihreän värin voimakkuus sirkkavarressa

2 Kasvi: nivelsolmujen välien pituus

3 Hedelmä:

3.1 Ulkonäkö

3.2 Koko

3.3 Muoto (paitsi ensimmäinen hedelmä)

3.3.1 Pitkittäisleikkauksen muoto

3.3.2 Kannan kiinnittymistapa

3.3.3 Kärjen muoto

3.4 Väri

3.4.1 Väri (ennen kypsyyttä)

3.4.2 Väri (kypsänä)

3.5 Mallon paksuus

3.6 Hedelmän pinnan ulkonäkö

3.7 Kapsaiinia: on/ei

4 Aikaisuusluokka

18 ENDIIVI

Cichorium endivia L.

1 Kasvin ulkonäkö

2 Lehdet:

2.1 Ydinosan ulkonäkö

2.2 Ydinosan nuorten lehtien muoto

2.3 Täysikasvuisen kasvin lehden muoto

2.4 Lehden väri

2.5 Lehden kiilto

2.6 Lehtilavan pinnan ulkonäkö

2.7 Lehtilavan reunojen ulkonäkö

2.8 Antosyaania pääsuonessa: on/ei

3 Aikaisuusluokka

4 Kukintaan virittymisnopeus

19 SALAATTISIKURI

Cichorium intybus L. var. foliosum Bisch

A Tavallinen salaattisikuri

1 Lehdet: kuihtumisen varhaisuus (tutkitaan ensimmäisen vuoden syksyllä)

2 Lehtiruusuke: muoto

3 Aikaisuus (hyödettynä)

4 Lehtiruusukkeen kasvunopeus

B Leveälehtinen salaattisikuri (italiansikuri)

1 Lehti (kasvuvaiheessa):

1.1 Muoto

1.2 Antosyaania: on/ei

2 Lehtiruusuke:

2.1 Muoto

2.2 Uusia versoja: on/ei

2.3 Antosyaania: on/ei

2.4 Vihreän värin voimakkuus

2.5 Lehden poimuttuneisuus

20 VESIMELONI

Citrullus vulgaris L.

1 Varret:

1.1 Antosyaania: on/ei

1.2 Nukkaisuus: on/ei

2 Lehti (kukinnan alkuvaiheessa):

2.1 Liuskojen syvyys

2.2 Nukkaisuus: on/ei

3 Kukka (ensimmäisten hedelmien muodostumisen aikana):

3.1 Emikukinnon teriön muoto

3.2 Verholehden nukkaisuus: on/ei

4 Sukupuoli

5 Hedelmä (ennen kypsymistä):

5.1 Koko

5.2 Muoto

5.3 Suoni: on/ei

5.4 Pinnan pohjaväri

5.5 Pinnan raidoituksen väri

5.6 Mallon väri

5.7 Mallon onteloisuus: on/ei

5.8 Mallon rakenne

5.9 Siemenet: on/ei

6 Siemen (kypsä ja kuiva):

6.1 Koko

6.2 Muoto

6.3 Väri: yksi-/monivärinen

7 Ploidisuus

21 MELONICucumis melo L.

1 Taimi

1.1 Sirkkavarren pituus

1.2 Sirkkalehtien koko

2 Sukupuoli

3 Hedelmä:

3.1 Koko

3.2 Muoto

3.3 Kannan kiinnitys

3.4 Ulkoneva raita

3.5 Verkkokuviointi

3.6 Ulkopinnan väri (ennen kypsyyttä)

3.7 Ulkopinnan väri (kypsänä)

3.8 Kuviointi ja täplikkyys

3.9 Mallon väri

4 Siemen (kypsänä ja kuivana):

4.1 Koko

4.2 Väri

5 Kypsän melonin hedelmäsokeripitoisuus

6 Aikaisuusluokka

22 KURKKU

Cucumis sativus L.

1 Kasvi: karvaus on/ei

2 Kukinto: emikukintojen lukumäärä emikerrosta kohden

3 Sukupuoli

4 Hedelmä:

4.1 Pituus

4.2 Väri (ennen kypsyyttä ja sen aikana)

4.3 Piikikkyys ja piikkien väri

4.4 Nukkaisuus ja nukan väri

4.5 Nystyjen koko ja tiheys

4.6 Uurteisuus

4.7 Kypsän hedelmän kuviointi

4.8 Kaula: on/ei

4.9 Partenokarppinen kehitys

4.10 Karvaus: on/ei

5 Aikaisuusluokka

23 KURPITSA

Cucurbita pepo L.

1 Kasvin kasvutapa

2 Varret:

2.1 Solmuvälien pituus

2.2 Poikkileikkaus

3 Lehti (kukinnan alkuvaiheessa):

3.1 Muoto

3.2 Liuskojen syvyys

3.3 Täplikkyys: on/ei

3.4 Kärhet: on/ei

4 Kukat

4.1 Hedekukkien kukkavarren pituus

4.2 Emikukkien teriön pysyvyys: on/ei

5 Hede- ja emikukkien suhde

6 Hedelmät:

6.1 Muoto (sadonkorjuuvaiheessa)

6.2 Ruoteet eli kohojuovat (sadonkorjuuvaiheessa): on/ei

6.3 Pinnan pohjaväri (sadonkorjuuvaiheessa)

6.4 Pinnan kuvioinnin väri (sadonkorjuuvaiheessa)

6.5 Pinnan väri (täysin kypsänä)

6.6 Kuviointi (täysin kypsänä): on/ei

7 Siemen (kypsä ja kuiva): koko

8 Aikaisuusluokka

24 PORKKANA

Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Hayek

1 Lehdistö: korkeus

2 Juuri:

2.1 Pituus

2.2 Muoto

2.3 Ulkopinnan väri

3 Siemen (kypsä ja kuiva): nukkaa on/ei

4 Aikaisuusluokka

25 FENKOLI

Foeniculum vulgare P. Mill.

1 Kasvin ulkonäkö

2 Lehti: liuskojen mitat

3 Lehtikantakimppu:

3.1 Muoto

3.2 Lehtikantojen limittäisyys

3.3 Lehtikantojen kuituisuus

3.4 Jälkiversoja: on/ei

26 SALAATTI

Lactuca sativa L.

1 Taimi:

1.1 Sirkkavarsi: antosyaania: on/ei

1.2 Sirkkalehdet: antosyaania: on/ei (puhkeamisvaiheessa)

2 Lehti (arvioidaan nuoren kasvin 3. ja 4. lehdestä):

2.1 Ulkonäkö

2.2 Yleismuoto

2.3 Kannan muoto

2.4 Latvan muoto

2.5 Lehden reunan aaltoilevuus

2.6 Yläpuolen ääriviivat

2.7 Alapuolen ääriviivat

2.8 Värin sävy ja voimakkuus

2.9 Antosyaania: on/ei

3 Kasvi (sadonkorjuuvaiheessa):

3.1 Kerätyyppi

3.2 Kerän muoto

3.3 Lehtien pinta

3.4 Uloimpien lehtien poimuttuneisuus

3.5 Uloimpien lehtien värin sävy ja voimakkuus

3.6 Uloimpien lehtien antosyaani: on/ei

4 Siemen (kypsä ja kuiva): väri

5 Kerien aikaisuusluokka

6 Kukintaan virittymisen nopeus pitkässä päivässä

27 PERSILJA

Petroselinum hortense Hoffm.

1 Lehdistö:

1.1 Korkeus

1.2 Lehtilapojen muoto

1.3 Väri

2 Juurityyppi

28 RUUSUPAPU

Phaseolus coccineus L.

1 Kasvutapa

2 Kukka: väri

3 Palko:

3.1 Pituus

3.2 Säikeet: on/ei

4 Siemen (kypsä ja kuiva): väri

29 TARHAPAPU

Phaseolus vulgaris L.

1 Taimi: sirkkavarren väri

2 Kasvutyyppi: pensaspapu/salkopapu

3 Lehti: lehtiruodin väri, erityisesti kannan kohdalla

4 Kukinto:

4.1 Kukan väri (yksi-/kaksivärinen)

4.2 Suojuslehtien koko

5 Palko:

5.1 Pituus

5.2 Poikittaisleikkaus

5.3 Pinnan ulkonäkö

5.4 Säikeet: on/ei

5.5 Mureus: on/ei

5.6 Ahtaus (siementen ympärillä oleva tila)

5.7 Pohjan väri ja peite

5.8 Kannan pituus ja muoto

5.9 Siemenaiheiden lukumäärä

6 Siemen (kypsä ja kuiva):

6.1 Koko

6.2 Pitkittäisleikkauksen muoto

6.3 Poikittaisleikkauksen muoto

6.4 Väri (paitsi siemenarpi)

6.5 Siemenarven väri

6.6 Kehän väri

6.7 Suonisto

7 Aikaisuusluokka

8 Colletotrichum Lindemuthianumin vastustuskyky

30 HERNE

Pisum sativum L. (excl. P. arvense L.)

1 Kasvi:

1.1 Kasvutyyppi: Pensastava/tuettava

1.2 Ensimmäisen kukkivan nivelsolmun järjestysnumero (sirkkalehden solmua lukuunottamatta)

2 Lehti:

2.1 Väri

2.2 Korvakkeiden täplikkyys: on/ei

3 Kukinto:

3.1 Kukkien lukumäärä kussakin kukinnossa

3.2 Päällimmäisen teriön pohjan muoto: V-muoto/ei

4 Palko:

4.1 Pituus (kuivana)

4.2 Kärjen muoto

4.3 Selkäpuolen profiili (toisen kukkasolmun kohdalla)

4.4 Herneen väri

4.5 Mureus: on/ei

4.6 Siemenaiheiden lukumäärä

5 Siemen (kypsä ja kuiva):

5.1 Koko

5.2 Muoto ja ulkonäkö

5.3 Peitekalvon väri

5.4 Sirkkalehtien väri

5.5 Tärkkelysjyvästen rakenne (yksinkertainen/kerrottu)

31 RETIISI RETIKKA

Raphanus sativus L.

A Raphanus sativus L. var. niger Pers.

1 Lehti (tutkitaan lehdet 4. 7.):

1.1 Pituus

1.2 Yleinen muoto

1.3 Liuskaisuus

1.4 Lehtiruodin väri

1.5 Päätelehdykän koko

1.6 Päätelehdykän väri

2 Mukula:

2.1 Koko

2.2 Muoto

2.3 Yläosan muoto

2.4 Yläosan väritys

2.5 Alaosan muoto

2.6 Pinnan ulkonäkö

2.7 Pinnan väri

3 Aikaisuusluokka

B Raphanus sativus L. var. radicula Pers.

1 Lehti (tutkitaan kolmannesta lehdestä):

1.1 Pituus

1.2 Yleismuoto

1.3 Liuskaisuus

1.4 Väri

2 Mukula:

2.1 Muoto

2.2 Pinnan väri

3 Aikaisuusluokka

32 MUSTAJUURI

Scorzonera hispanica L.

1 Juuri:

1.1 Pituus

1.2 Muoto

1.3 Pinnan ulkonäkö

1.4 Pinnan väri

33 TOMAATTI

Solanum lycopersicum L. ( Lycopersicum esculentum Mill.)

1 Taimi: antosyaania sirkkavarressa: on/ei

2 Kasvutapa: päättyvä/jatkuva

3 Lehden muoto: tavanomaiset/ kokonaiset lehdykät

4 Hedelmät:

4.1 Koko(1)

4.2 Muoto(2)

4.3 Väri (ennen kypsymistä)

4.4 Väri (kypsänä)

4.5 Siemenlokeroiden lukumäärä(3)

5 Aikaisuusluokka:

5.1 Ensimmäisen tertun kolmannen kukan kukinta-ajan ja sadonkorjuun välinen aika (kasvatus avomaalla)

5.2 Kukinta-ajan ja kypsymisen välinen aika(4)

6 Vastustuskyky:

6.1 Verticillium alboatrum

6.2 Fusarium oxysporum

34 MUNAKOISO

Solanum melongena L.

1 Taimi:

1.1 Antosyaania sirkkavarressa: on/ei

1.2 Sirkkalehtien ulkonäkö

1.3 Sirkkalehtien muoto

2 Kasvi:

2.1 Solmuvälien pituus

2.2 Täysikasvuisen lehden muoto

2.3 Varsien päiden nukkaisuus

2.4 Antosyaania varsien päissä: on/ei

2.5 Okaisuus (arvioidaan verholehdistä)

3 Hedelmä:

3.1 Koko

3.2 Muoto

3.3 Väri

3.4 Kiilto

3.5 Pigmentin jakautuminen

3.6 Pigmenttiä verhiössä: on/ei

3.7 Antosyaania: on/ei

3.8 Antosyaanin luonne

3.9 Mallon väri

4 Aikaisuusluokka: aika kukinnasta sadonkorjuuseen

35 PINAATTI

Spinacia oleracea L.

1 Kasvi: kasvunopeus

2 Lehti (neljän ensimmäisen lehden maksimikehitysvaiheessa):

2.1 Lehtiruodin ulkonäkö

2.2 Lehtiruodin pituus

2.3 Väri

3 Lehdet (tutkitaan 7. lehdestä kasvin maksimikehitysvaiheessa):

3.1 Lehtiruodin ulkonäkö

3.2 Lehtiruodin pituus

3.3 Väri

3.4 Lehtilavan muoto

3.5 Lehtilavan pinta

4 Siemen (kypsä ja kuiva): muoto

5 Kukintaan virittymisen nopeus

6 Sukupuoli

7 Peronospora spinaciaen vastustuskyky

36 VUONANKAALI

Valerianella locusta (L.) Betcke ( v. olitoria Polt.)

1 Kasvin koko

2 Lehti (sadonkorjuuvaiheessa):

2.1 Ulkonäkö

2.2 Muoto

2.3 Väri

2.4 Pinta: sileä/suonikas

2.5 Nukkaisuus: on/ei

2.6 Lehden reunan muoto (tutkitaan kärjestä)

2.7 Lehtien jakoisuus: on/ei

3 Siemen (kypsä ja kuiva):

3.1 Koko

3.2 Muoto

4 Aikaisuusluokka

37 HÄRKÄPAPU

Vicia faba major L.

1 Varsi: pituus

2 Korvake: täplikäs/ei

3 Kukka: väri

4 Palko:

4.1 Ulkonäkö

4.2 Pituus

4.3 Siemenaiheiden lukumäärä

5 Siemen (kuiva ja kypsä):

5.1 Koko

5.2 Yleisväri

5.3 Tanniini: on/ei

5.4 Siemenarven väri

38 POPCORN-MAISSI

Zea mays convar. microsperma Koern.

39 SOKERIMAISSI

Zea mays convar. saccharata Koern.

1 Varsi:

1.1 Antosyaania solmuissa: on/ei

1.2 Päätähkän kiinnitysaste päävarteen

2 Tähkä:

2.1 Luottien väri (2 3 vuorokautta ilmestymisen jälkeen)

2.2 Kukkavarren pituus

2.3 Kukantuppien pituus

2.4 Tähkän varren väri (täysin kypsänä)

3 Siemen:

3.1 Korjatun siemenen tyyppi

3.2 Muoto

3.3 Kärkien ja kylkien väri

4 Aika korjuun ja

4.1 hedekukinnan välillä

4.2 emikukinnan välillä

(1) Toisen ja kolmannen tertun kolmannen hedelmän kypsyys värityksen alkaessa.

LIITE II

A YLEISET VÄHIMMÄISEDELLYTYKSET

>TAULUKON PAIKKA>

B. ERITYISIÄ HUOMAUTUKSIA

1. Hakijan on annettava toimivaltaisten viranomaisten käyttöön niin paljon siemeniä kuin nämä katsovat tarpeelliseksi kokeiden ja lisätarkastusten tekemiseksi.

2. Siementen on täytettävä siementen laadulle vihannesten siementen pitämisestä kaupan 29 päivänä syyskuuta 1970 annetun direktiivin(1) liitteessä II vahvistetut edellytykset.

3. Monivuotisilla kasveilla kokeita on jatkettava niin kauan, kunnes kaikkia ominaisuuksia on tarkkailtu ja huomioitu vähintään yhden kerran.

4. Jäsenvaltioissa käytetty tarkastusmenetelmä on ilmoitettava, jos ei tiedetä sovelletaanko samaa menettelyä myös toisissa jäsenvaltioissa.

5. Jos koepaikkojen vuosittaista lukumäärää ei ole noudatettu, on tarkoituksenmukaista sen vuoksi lisätä koeruutujen vuosittaista lukumäärää.

6. Genealogisia ainesosia tarkastettaessa A osassa vahvistettuja vähimmäisedellytyksiä voidaan väljentää.

Top