Help Print this page 

Document 52016DC0942

Title and reference
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΩΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

COM/2016/0942 final
Multilingual display
Text

Βρυξέλλες, 7.12.2016

COM(2016) 942 final

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΩΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ


Προς ένα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

 

I. Η αλληλεγγύη στην Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στην αλληλεγγύη: αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών, αλληλεγγύη σε διασυνοριακό επίπεδο μεταξύ των κρατών μελών της και αλληλεγγύη με δράση εντός και εκτός της Ένωσης. Η αλληλεγγύη αποτελεί κοινή αξία την οποία συμμερίζεται όλη η ευρωπαϊκή κοινωνία. Καθορίζει το ευρωπαϊκό όραμα, το οποίο πρέπει συνεχώς να επιβεβαιώνεται και να ενισχύεται. Μέρος του βασικού ιστού, η αλληλεγγύη κάνει το ευρωπαϊκό όνειρο να εμπνέει γενιές και γενιές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι περισσότερο από κοινοί κανόνες, θεσμοί ή αγορές: είναι μια κοινότητα αξιών.

Για να παραμείνει ενωμένη η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερη αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη παρέχει την ενότητα που είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση των σημερινών και των μελλοντικών κρίσεων με τη διατήρηση ισχυρής ηθικής βάσης. Αποτελεί πυξίδα που καθοδηγεί τους νέους της Ευρώπης στις προσδοκίες τους για μια καλύτερη Ένωση. Η δύναμη και το πνεύμα για να προχωρήσει το ευρωπαϊκό εγχείρημα βρίσκονται στον νου και στην καρδιά τους. Και οι σημερινοί ηγέτες έχουν την ηθική υποχρέωση να προετοιμάσουν το έδαφος γι’ αυτό.

Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, ο Πρόεδρος Juncker ανακοίνωσε την ιδέα σύστασης ενός Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης:

«Υπάρχουν στην Ευρώπη πολλοί νέοι με κοινωνικές ευαισθησίες, οι οποίοι επιθυμούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην κοινωνία και να επιδείξουν αλληλεγγύη. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες και γι’ αυτούς […] Η αλληλεγγύη είναι ο συνδετικός ιστός της Ένωσης […] Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν εθελοντικά βοήθεια εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης […] Οι νέοι αυτοί θα μπορέσουν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και όχι μόνο να βρουν εργασία, αλλά και να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία ως άνθρωποι».

Οι νέοι Ευρωπαίοι χρειάζονται περισσότερες και προσιτότερες ευκαιρίες να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα φέρει σε επαφή ενθουσιώδεις και αφοσιωμένους νέους έτοιμους και πρόθυμους να εργαστούν σε ένα κοινό πρόγραμμα αλληλεγγύης. Θα προσφέρει συναρπαστική εμπειρία και εξαιρετικές ευκαιρίες στους νέους που επιθυμούν να βοηθήσουν, να μάθουν και να εξελιχθούν, και παράλληλα να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία. Ο στόχος είναι, έως το 2020, να έχουν ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης οι πρώτοι 100 000 νέοι της Ευρώπης.

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα ενισχύσει τις βάσεις των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα αποτελέσει ευρεία βάση για την υποστήριξη των οργανώσεων όλης της Ευρώπης που προσφέρουν στους νέους ευκαιρίες αλληλεγγύης. Θα αντιμετωπίσει τις ανάγκες των ευάλωτων κοινοτήτων, των δημόσιων εθνικών και τοπικών δομών σε ευρύ φάσμα τομέων, όπως η παροχή τροφίμων στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, ο καθαρισμός των δασών και των παραλιών, η υποστήριξη περιοχών που επλήγησαν από καταστροφές ή η παροχή βοήθειας για την ένταξη των προσφύγων.

II. Καιρός για ένα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Πολλοί νέοι συμμετέχουν ήδη...

Οι νέοι Ευρωπαίοι είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν στο πλαίσιο των κοινοτήτων τους. Περίπου οι μισοί από αυτούς είναι μέλη τουλάχιστον μιας οργάνωσης. Οι πλέον δημοφιλείς δραστηριότητες είναι εκείνες των αθλητικών συλλόγων (29 %), των ομίλων ή των οργανώσεων νέων (16 %), των τοπικών οργανώσεων που στηρίζουν τις τοπικές κοινότητες (11 %) και των πολιτιστικών οργανώσεων (10 %). Ένας στους τέσσερις νέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε μέρος σε οργανωμένη εθελοντική δραστηριότητα κατά τους τελευταίους 12 μήνες, κυρίως φιλανθρωπικά έργα, ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια, προστασία του περιβάλλοντος, εκπαίδευση, κατάρτιση και αθλητισμό. 1

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, έχουν δοθεί πολλές ευκαιρίες στους νέους να συμμετάσχουν στη χώρα τους σε δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση, ώστε να αποκτήσουν, κατ’ αυτόν τον τρόπο, επαγγελματική εμπειρία, εκφράζοντας συγχρόνως την αλληλεγγύη τους προς τις ευάλωτες κοινότητες και τα άτομα που χρήζουν βοηθείας σε όλη την ΕΕ.

... αλλά θα μπορούσαν να συμμετέχουν ακόμη περισσότεροι...

Η προθυμία για εθελοντισμό υπερβαίνει τις δυνατότητες που προσφέρονται. Το ποσοστό των νέων που δηλώνουν ότι έχουν διαμείνει στο εξωτερικό για εθελοντισμό ανέρχεται μόνο σε 6 % και από εκείνους που δηλώνουν ότι δεν έχουν λάβει μέρος σε τέτοιου είδους δραστηριότητα, 88 % δηλώνουν ότι δεν τους δόθηκε η ευκαιρία. Γενικά, περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα νέους Ευρωπαίους δηλώνουν ότι θα ήθελαν να εργαστούν, να σπουδάσουν ή να επιμορφωθούν σε άλλη χώρα της ΕΕ 2 .

Μια τρέχουσα μελέτη 3 δείχνει ότι τομείς που συνδέονται με την αλληλεγγύη στην ΕΕ απασχολούσαν περισσότερα από 40 εκατομμύρια άτομα το 2015. Για παράδειγμα, το εκτιμώμενο εργατικό δυναμικό στον τομέα της κοινωνικής ένταξης και της κοινωνικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένων της υποδοχής και της ένταξης των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών, επί του παρόντος ανέρχεται σε 170 000. Το εκτιμώμενο εργατικό δυναμικό είναι μεγαλύτερο σε τομείς όπως η εκπαίδευση και η υγεία. Ενδεικτικά για το δυνητικό ενδιαφέρον, τα δεδομένα από την πύλη EURES 4 δείχνουν ότι 80 000 περίπου άτομα αναζητούν εργασία στο εξωτερικό σε τομείς που συνδέονται με την αλληλεγγύη.

... ενώ ορισμένες ομάδες συμμετέχουν περισσότερο από άλλες...

Οι έρευνες δείχνουν ότι η συμμετοχή σε εθελοντικές δραστηριότητες των νέων από όλες τις κοινωνικές και δημογραφικές ομάδες θα μπορούσε να βελτιωθεί. Οι νέοι που τελείωσαν τις σπουδές τους σε ηλικία 20 ετών και άνω είναι πιθανότερο να έχουν συμμετάσχει σε οργανωμένες εθελοντικές δραστηριότητες (26 %) από εκείνους που τελείωσαν τις σπουδές τους σε ηλικία 16-19 ετών (20 %) ή 15 ετών ή σε μικρότερη ηλικία (15 %). Το 2014, μόλις πάνω από το ένα τέταρτο των νέων που συμμετείχαν σε οργανωμένες εθελοντικές δραστηριότητες έλαβαν κάποια επίσημη αναγνώριση (π.χ. πιστοποιητικό ή δίπλωμα).

Όσον αφορά την εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον μεταξύ των νέων, το οποίο δεν μπορούν να καλύψουν πλήρως τα υφιστάμενα προγράμματα. Από την έναρξη του προγράμματος «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES» στο πλαίσιο του προγράμματος EaSI (2014-2020), μόνο 1 469 τοποθετήσεις μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν έναντι 8 615 καταχωρίσεων και αιτήσεων συνδρομής.

... γι’ αυτό, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης πρέπει να είναι φιλόδοξο και να ανταποκρίνεται σε όλες τις ανάγκες.

Συνολικά, αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση στη ζήτηση μεταξύ των νέων όχι μόνο για εθελοντικές δραστηριότητες αλληλεγγύης, αλλά και για την ανάληψη θέσεων εργασίας που συνδέονται με την αλληλεγγύη – στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. Σημείο αναφοράς είναι η προσανατολισμένη στην αλληλεγγύη δράση. Θα πρέπει να παρέχονται περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες, οι οποίες να καλύπτουν ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, να προσφέρουν την κατάλληλη κατάρτιση και να αναγνωρίζουν επίσημα τις δεξιότητες και τις εμπειρίες που έχουν αποκτηθεί. Για να είναι ευρεία η συμμετοχή, οι δραστηριότητες θα πρέπει να καλύπτουν μεγάλο φάσμα δεξιοτήτων. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης που επιδιώκουν να βελτιώσουν τις προοπτικές απασχόλησής τους, συμβάλλοντας παράλληλα στην αλληλεγγύη, χρειάζονται περισσότερες ευκαιρίες.

III. Στόχος, αρχές και προστιθέμενη αξία

Ο βασικός στόχος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης είναι η ενίσχυση της συνοχής και η προαγωγή της αλληλεγγύης στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Θα επιτρέψει σε περισσότερους νέους να συμμετάσχουν σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων αλληλεγγύης, είτε με εθελοντισμό είτε αποκτώντας επαγγελματική εμπειρία με τη συμβολή τους στην επίλυση δύσκολων καταστάσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα στηρίξει τις εθνικές και τοπικές αρχές και φορείς, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τις επιχειρήσεις στις προσπάθειές τους να αντιμετωπίσουν τις διάφορες προκλήσεις και κρίσεις, και θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες νέους. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα βασίζεται στην αξία της αλληλεγγύης. Όπως ορίζεται στη δήλωση αποστολής, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα συνενώσει νέους που επιθυμούν να οικοδομήσουν μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, στηρίζοντας τα ευάλωτα άτομα και αντιμετωπίζοντας τις κοινωνικές προκλήσεις. Θα προσφέρει μια συναρπαστική εμπειρία και εξαιρετικές ευκαιρίες στους νέους που επιθυμούν να βοηθήσουν, να μάθουν και να εξελιχθούν.

Οι δραστηριότητές του θα ακολουθούν ένα σύνολο βασικών αρχών που θα πρέπει να τηρούνται από τους συμμετέχοντες νέους. Οι εν λόγω αρχές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την επιδίωξη μιας δίκαιης και ισότιμης κοινωνίας, την ουσιαστική συμβολή στην κοινωνία, τον σεβασμό των κανόνων και πρακτικών που διέπουν τις συμμετέχουσες οργανώσεις, ή την ελεύθερη επιλογή των νέων να συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Όλοι οι νέοι θα πρέπει να μπορούν να συμμετάσχουν ανεξαρτήτως της προέλευσής τους, της εκπαίδευσής τους, του επιπέδου δεξιοτήτων τους, ή της αναπηρίας τους.

Οι συμμετέχουσες οργανώσεις ή ενδιάμεσες οργανώσεις που στηρίζουν την τοποθέτηση στο πλαίσιο του σκέλους επαγγελματικής δραστηριότητας (για παράδειγμα οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης), θα πρέπει να δηλώσουν ότι συμφωνούν με τον Χάρτη, στον οποίο θα καθορίζονται τα αντίστοιχα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους, σε όλα τα στάδια της εμπειρίας αλληλεγγύης: εγγραφή, επιλογή και δραστηριότητες πριν, κατά τη διάρκεια, και μετά την τοποθέτηση. Ο Χάρτης απαιτεί επίσης από τις συμμετέχουσες οργανώσεις να εξασφαλίζουν ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης και εργασίας για τους συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Οι εν λόγω οργανώσεις ή οι ενδιάμεσες οργανώσεις που στηρίζουν την τοποθέτηση θα παρέχουν την αναγκαία κατάρτιση και στήριξη προκειμένου να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Οι συμμετέχουσες οργανώσεις θα παρέχουν πιστοποίηση στους συμμετέχοντες μετά την τοποθέτησή τους και, κατά περίπτωση, θα βεβαιώνουν τα μαθησιακά αποτελέσματα που αποκτήθηκαν από τον συμμετέχοντα κατά τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του. Επίσης, οι συμμετέχουσες οργανώσεις δεν μπορούν να ζητούν χρηματοδοτική συνεισφορά ή τέλος από τους συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα συνδυάσει δύο συμπληρωματικά σκέλη δραστηριοτήτων: το σκέλος του εθελοντισμού και το σκέλος της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Το σκέλος του εθελοντισμού θα ενισχύσει και θα διευρύνει το υπάρχον πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Στο εν λόγω πρόγραμμα έχουν συμμετάσχει κατά την τελευταία εικοσαετία περίπου 100 000 νέοι, με βάση σαφή πρότυπα ποιότητας, όπως η διαπίστευση των οργανώσεων, και το πρόγραμμα έχει αποδείξει ότι είναι ικανό να συμβάλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των νέων που απαιτούνται για τη συμμετοχή στην κοινωνία και κατά την αναζήτηση εργασίας. Το 70 % των εθελοντών της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας πιστεύουν ότι η εθελοντική εμπειρία τους έχει αυξήσει τις ευκαιρίες τους στην αγορά εργασίας, το 74 % ότι αυξήθηκαν οι επιχειρηματικές τους δεξιότητες και το 85 % ότι απέκτησαν επιπλέον ικανότητες κατά την εργασία στο πλαίσιο ομάδων.

Η συμμετοχή στο σκέλος του εθελοντισμού του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα πρέπει να θεωρείται σημαντικό επίτευγμα για κάθε νέο άτομο και προσόν κατά την υποβολή αίτησης για θέση εργασίας. Για πολλούς νέους στην Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα ανοίξει μια νέα ευκαιρία απασχόλησης σε ουσιαστική δραστηριότητα η οποία μπορεί να οδηγήσει στην αγορά εργασίας.

Βασιζόμενο στη νομική βάση των αντίστοιχων προγραμμάτων, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα στηρίξει τους νέους ώστε να προσφέρουν εθελοντική υπηρεσία επί δύο έως δώδεκα μήνες σε άλλη χώρα ή στη χώρα τους. Η αρχική του εφαρμογή θα βασίζεται κυρίως στο καθιερωμένο και αποτελεσματικό δίκτυο των εθνικών φορέων Erasmus+. Άλλες εθελοντικές δραστηριότητες θα χρηματοδοτηθούν από υφιστάμενα προγράμματα, όπως το LIFE, η «Ευρώπη για τους πολίτες», το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το πρόγραμμα «Υγεία». Για τους συμμετέχοντες σε τοποθέτηση εθελοντισμού, τα έξοδα διαμονής, διατροφής, ταξιδιού, ασφάλισης και ένα ποσό για τα μικροέξοδα θα καλύπτονται, κατά γενικό κανόνα, με ενωσιακή χρηματοδότηση.

Το σκέλος της επαγγελματικής δραστηριότητας θα δώσει στους νέους την ευκαιρία για μια θέση εργασίας, πρακτικής άσκησης ή μαθητείας σε ποικίλους τομείς που αφορούν δραστηριότητες αλληλεγγύης σε άλλη χώρα ή στη χώρα τους και οι οποίοι χρειάζονται νέους ανθρώπους με ισχυρά κίνητρα και κοινωνικές ευαισθησίες. Το σκέλος αυτό θα συσταθεί σταδιακά μέσω εταιρικών σχέσεων με δημόσιους φορείς και υπηρεσίες (ιδίως δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης), καθιερωμένες ΜΚΟ και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς, με την αξιοποίηση π.χ. εταιρικών σχέσεων που υπάρχουν ήδη για το σκέλος του εθελοντισμού. Η αντιστοίχιση των συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης με τις πραγματικές προσφορές θα πραγματοποιηθεί μέσω των εταιρικών αυτών σχέσεων. Η τοποθέτηση για εργασία θα διαρκεί από 2 έως 12 μήνες και θα είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Οι δραστηριότητες θα χρηματοδοτούνται αρχικά μέσω του προγράμματος της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία και άλλα υφιστάμενα προγράμματα της ΕΕ, όπως το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και η «Ευρώπη για τους πολίτες».

Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του σκέλους επαγγελματικής δραστηριότητας θα συμπληρώνουν το έργο των εθνικών υπηρεσιών απασχόλησης και ιδίως του ευρωπαϊκού δικτύου υπηρεσιών απασχόλησης («EURES»), το οποίο εν γένει υποστηρίζει την πληροφόρηση και την τοποθέτηση εργαζομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Χάρη στην έμφαση στις αξίες της αλληλεγγύης, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα εμπλουτίσει τις υφιστάμενες πρακτικές πρόσληψης σε εθνικό επίπεδο και θα προσφέρει νέες ευκαιρίες σε άλλες κατηγορίες νέων εκτός αυτών που έχουν επωφεληθεί μέχρι στιγμής από τη βοήθεια αυτή.

Για τους συμμετέχοντες σε θέση εργασίας, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης, θα υπάρχει σύμβαση εργασίας σύμφωνα με το εθνικό κανονιστικό πλαίσιο της χώρας υποδοχής. Για τις θέσεις μαθητείας και πρακτικής άσκησης θα προβλέπεται συνεισφορά της ΕΕ για ημερήσια αποζημίωση. Οι μειονεκτούντες νέοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόσθετα εμπόδια για την είσοδο στην αγορά εργασίας (π.χ. οι νέοι που ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή με αναπηρίες) θα μπορούν να λάβουν μεγαλύτερη στήριξη. Για συμμετέχοντες που έχουν τοποθετηθεί σε θέση εργασίας, θα υπάρχει πάντα μια σύμβαση εργασίας καθώς και αμοιβή σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις συλλογικές συμβάσεις. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι συμμετέχοντες θα καλύπτονται από τα εθνικά συστήματα κοινωνικής προστασίας. Οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν προκειμένου να μπορέσουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας οι νέοι που θα συμμετάσχουν.

Στο πλαίσιο και των δύο σκελών, του εθελοντισμού και της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι συμμετέχοντες θα λάβουν ένα πιστοποιητικό που θα περιγράφει λεπτομερώς τι έκαναν κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής τους. Η Επιτροπή θα προωθήσει επίσης την αξιολόγηση και επικύρωση των δεξιοτήτων που έχουν αποκτήσει στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Η προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα είναι να αποτελεί σημείο αναφοράς για τις δραστηριότητες αλληλεγγύης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, θα συμπληρώνει τα υφιστάμενα εθνικά προγράμματα και θα ενισχύει τις βάσεις τους με τη συγκέντρωση χρηματοδοτικών μέσων. Ο συνδυασμός ενός ενιαίου σημείου εισόδου, δύο σκελών δραστηριοτήτων, ενός μέσου αποδοτικής και αποτελεσματικής επιλογής και αντιστοίχισης, επιδομάτων, ασφαλιστικής κάλυψης και πιστοποιητικών θα επιτρέπει στους νέους να εκφράσουν τις αξίες της αλληλεγγύης σε όλη την Ευρώπη.

Οι συμμετέχουσες οργανώσεις 5 θα μπορούν να αξιοποιήσουν το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και να προσλάβουν τα μέλη του, χρησιμοποιώντας αυτόν τον πολύτιμο πόρο για να ενισχύσουν τις δραστηριότητές τους επιτόπου προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας εν γένει. Συμμετέχοντας στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, οι εν λόγω οργανώσεις μπορεί να έχουν μεγαλύτερη επιλογή δυνητικών υπαλλήλων/εθελοντών με τις δεξιότητες που αναζητούν. Επίσης, θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την προβολή του υπεύθυνου κοινωνικά πνεύματος της οργάνωσης ή της επιχείρησής τους.

IV. Χρονοδιάγραμμα και βασικά χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης

Σταδιακή προσέγγιση

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα συσταθεί σταδιακά, σε στενή συνεργασία με τους ενδιαφερομένους σε όλα τα επίπεδα. Κατά την πρώτη φάση, η οποία δρομολογείται με την παρούσα ανακοίνωση, οι νέοι που επιθυμούν να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν σε αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν μέσω ειδικής σελίδας εγγραφής στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας ( http://europa.eu/solidarity-corps ). Η εγγραφή θα είναι γρήγορη και απλή. Οι πρώτες υπηρεσίες, όπως μαθήματα κατάρτισης και ηλεκτρονική γλωσσική υποστήριξη, θα παρέχονται ήδη κατά την πρώτη φάση εφαρμογής.

Η πρώτη φάση θα περιλαμβάνει τη χρήση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών προγραμμάτων και πόρων για να στηριχθούν οι τοποθετήσεις των συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Οι συμμετέχουσες οργανώσεις θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για τη χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο των εν λόγω προγραμμάτων που θα τους επιτρέπουν να προσλαμβάνουν συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Σύνοψη των διαφόρων δυνατοτήτων χρηματοδότησης του σκέλους του εθελοντισμού και του σκέλους των επαγγελματικών δραστηριοτήτων παρατίθεται κατωτέρω 6 .

α) Πρόγραμμα Erasmus+ (Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία)

Ο προϋπολογισμός 2017 για την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία είναι περίπου 58 εκατ. EUR για δραστηριότητες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Το πρόγραμμα εργασίας Erasmus+ 2017 θα επιτρέψει στο σημερινό πρόγραμμα να στηρίξει το σκέλος του εθελοντισμού του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, παρέχοντας σημαντικό μέρος των σημερινών δομών και ευκαιριών.

β) Πρόγραμμα «Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία»

Στο πλαίσιο του επαγγελματικού σκέλους του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, το πρόγραμμα εργασίας 2017 για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία θα δρομολογήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα για τη στήριξη των διασυνοριακών τοποθετήσεων, αξιοποιώντας την εμπειρία από το πρόγραμμα «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES» και των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης. Στις χώρες της ΕΕ θα συσταθεί κοινοπραξία μεταξύ των ενδιάμεσων οργανώσεων, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, οι ΜΚΟ και τα ιδρύματα κατάρτισης. Οι οργανώσεις που ανήκουν στην κοινοπραξία θα αναλάβουν δραστηριότητες προβολής και ενημέρωσης για τους νέους και τους εργοδότες που ενδιαφέρονται να συνδράμουν σε δραστηριότητες αλληλεγγύης, να βοηθήσουν και να δώσουν συμβουλές σχετικά με την αντιστοίχιση των καταχωρισμένων νέων με τους εργοδότες και να παράσχουν υποστήριξη με κατάρτιση και καθοδήγηση σχετικά με τις τοποθετήσεις. Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 14,2 εκατ. EUR, και τα έργα θα μπορούσαν να ξεκινήσουν τον Ιούνιο του 2017. Η κοινοπραξία θα χρησιμοποιήσει μεταξύ άλλων πληροφορίες για την αγορά εργασίας όσον αφορά τις κενές θέσεις εργασίας που έχουν καταχωρισθεί και υποστεί επεξεργασία στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης.

γ) Πρόγραμμα LIFE

Για όλα τα επί του παρόντος υλοποιούμενα έργα, το πρόγραμμα θα ενθαρρύνει τους δικαιούχους να εντάξουν νέους από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Το 2016, θα προκηρυχθεί ειδική πρόσκληση υποβολής προτάσεων, ύψους 2 εκατ. EUR, για εθελοντικές δραστηριότητες που συνδέονται με τη διατήρηση των περιοχών Natura 2000, του πανευρωπαϊκού δικτύου προστατευόμενων περιοχών, ώστε οι συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να μπορούν να τοποθετηθούν στη χώρα τους. Το 2017, το πρόγραμμα LIFE θα συνδεθεί με το πρόγραμμα Erasmus + προκειμένου να ενισχυθεί το σκέλος για το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας και να επεκταθεί σε διακρατικές τοποθετήσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της δράσης για το κλίμα. Μια άλλη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τα λεγόμενα παραδοσιακά έργα, η οποία θα προκηρυχθεί τον Απρίλιο του 2017, θα ενθαρρύνει τους αιτούντες να περιλάβουν την ανάπτυξη και την υποστήριξη των δικτύων νέων εθελοντών. Επίσης θα διερευνηθούν οι δυνατότητες στήριξης, στο πλαίσιο του LIFE, του επαγγελματικού σκέλους του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

δ) Πρόγραμμα η «Ευρώπη για τους πολίτες»

Για τα έργα που θα αρχίσουν τον Αύγουστο του 2017, το πρόγραμμα αυτό θα ενθαρρύνει τους φορείς υλοποίησης έργων να προσλάβουν νέους που είναι εγγεγραμμένοι στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Για το 2018 θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις λειτουργίας με την πρόσθετη προϋπόθεση οι δικαιούχοι οργανώσεις να χρησιμοποιήσουν συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Το σκέλος των «έργων της κοινωνίας των πολιτών» θα είναι σημαντικό γι’ αυτόν τον σκοπό. Ο κατά προσέγγιση προϋπολογισμός θα ανέρχεται σε 3,5 εκατ. EUR ανά έτος.

ε) Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

Το 2016 τουλάχιστον 9,5 εκατ. EUR θα διατεθούν για έργα που προωθούν την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών και η πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή μετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Τα έργα θα μπορούσαν να ξεκινήσουν από τα μέσα του 2017. Το 2017, θα δημοσιευθεί άλλη μία σημαντική πρόσκληση για την υποστήριξη της ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών. Οι προτεραιότητες θα κάνουν ρητή αναφορά στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Τα έργα θα μπορούσαν να ξεκινήσουν από τα μέσα του 2017.

στ) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Από το 2017, θα διατίθεται 1 εκατ. EUR από την επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια του ΕΤΠΑ σε νέους Ευρωπαίους ηλικίας 18 έως 30 ετών που επιθυμούν να συμμετάσχουν για 2 έως 6 μήνες σε διασυνοριακό, διακρατικό ή διαπεριφερειακό πρόγραμμα INTERREG. Η πρωτοβουλία θα συμπληρώσει το σκέλος του εθελοντισμού του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, είτε μέσω των «εταίρων του έργου Interreg» που θα συμβάλουν σε ένα συγκεκριμένο έργο είτε μέσω των «δημοσιογράφων του Interreg» που θα υποστηρίξουν ένα πρόγραμμα Interreg για την προώθηση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων παλαιότερων έργων.

ζ) Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα παρέχει στήριξη για έργα με διάσταση γεωργικής ή αγροτικής ανάπτυξης στο οποίο συμμετέχουν μέλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Η χρηματοδότηση που διατίθεται για τα εν λόγω έργα ανέρχεται σε 1,3 εκατ. EUR από τον προϋπολογισμό 2016 και έως 0,5 εκατ. EUR από τον προϋπολογισμό του 2017. Ειδικότερα, η εν λόγω στήριξη του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης θα συμπληρώσει το σκέλος του εθελοντισμού του Σώματος Αλληλεγγύης που ασχολείται με δραστηριότητες για τη προστασία της φύσης οι οποίες προωθούνται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE.

η) Πρόγραμμα «Υγεία»

Το 2017, οι δικαιούχοι επιχορηγήσεων λειτουργίας θα ενθαρρυνθούν να χρησιμοποιήσουν το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Εκτιμάται ότι θα διατεθούν 60 000 EUR για τις εν λόγω ΜΚΟ προκειμένου να απασχολήσουν ενεργά στον τομέα της υγείας τους συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Με βάση τα αποτελέσματα στοχευμένων επαφών με φορείς του τομέα της υγείας θα μπορούσαν να καταρτιστούν και άλλες προτάσεις. 

Σε δεύτερη φάση, αφού ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων, θα ληφθούν μέτρα για την καθιέρωση και την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης έως το 2020. Θα εξεταστούν επίσης οι δυνατότητες χρηματοδότησης του σκέλους επαγγελματικής δραστηριότητας από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης στο σύνολό του (σκέλος του εθελοντισμού και σκέλος της επαγγελματικής δραστηριότητας) θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από δική του γραμμή του προϋπολογισμού βάσει χωριστής νομικής βάσης, η οποία θα πρέπει να προταθεί έως την άνοιξη του 2017, και με ενδεχόμενες δημοσιονομικές διορθώσεις εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου. Η Επιτροπή θα προβεί στις απαραίτητες ρυθμίσεις για το θέμα αυτό.

Ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων

Οι νέοι θα μπορούν να συμμετέχουν σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να αφορούν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και να καλύπτουν τομείς όπως η εκπαίδευση και δραστηριότητες για τους νέους, η υγεία, η κοινωνική ενσωμάτωση και η ένταξη στην αγορά εργασίας, η βοήθεια για την παροχή τροφίμων και μη επισιτιστικών ειδών, η κατασκευή προσωρινών καταλυμάτων, η κατασκευή, ανακαίνιση και διαχείριση χώρων, η υποδοχή, η υποστήριξη και η ένταξη μεταναστών και προσφύγων, η συμφιλίωση μετά από συγκρούσεις, η προστασία του περιβάλλοντος και η προστασία της φύσης, η πρόληψη φυσικών καταστροφών (με εξαίρεση, ωστόσο, την άμεση αντίδραση σε καταστροφές η οποία απαιτεί μεγαλύτερη εξειδίκευση σε δεξιότητες και κατάρτιση).

Το γεωγραφικό πεδίο των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα καλύπτει κυρίως την ΕΕ και, κατά περίπτωση, άλλες χώρες που συμμετέχουν στα διάφορα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα συνεισφέροντας στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Θα μπορούν να εγγραφούν νέοι και νέες μεταξύ 17 και 30 ετών, που είναι πολίτες και κάτοικοι 7 της ΕΕ. Η πραγματική τοποθέτηση στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να αρχίζει από την ηλικία των 18 ετών.

Πολυγλωσσικός ιστότοπος με βελτιωμένες υπηρεσίες και ισχυρή οπτική ταυτότητα

Το εργαλείο εγγραφής στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ευρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας και μπορεί να αναζητηθεί με τις μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο. Οι ενδιαφερόμενοι νέοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους παρέχοντας τα βασικά προσωπικά τους δεδομένα, σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας των δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πιο ολοκληρωμένο προφίλ των συμμετεχόντων, θα ζητηθούν αργότερα.

Το εργαλείο εγγραφής θα είναι διαθέσιμο στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ και προσαρμοσμένο για κινητές συσκευές. Κατά την εγγραφή τους, οι νέοι θα μπορούν να προσδιορίσουν σε ποιες χώρες θα επιθυμούσαν να τοποθετηθούν, αν ενδιαφέρονται για εθελοντισμό και/ή εργασία, τι είδους δραστηριότητες τους ενδιαφέρουν και τις γνώσεις και την εμπειρία που μπορούν να προσφέρουν στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Όλες οι συμμετέχουσες οργανώσεις, ή οι ενδιάμεσες οργανώσεις που τους εκπροσωπούν, οι οποίες επιθυμούν να υλοποιήσουν προγράμματα μέσω του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης πρέπει να δηλώσουν ότι συμφωνούν με τον Χάρτη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Ανάλογα με το μέσο υλοποίησης, είτε θα υποβάλλονται σε ελέγχους προκειμένου να πιστοποιηθούν είτε θα τους ζητείται να συμμορφωθούν με υψηλά πρότυπα ποιότητας, προκειμένου να υλοποιήσουν τέτοια έργα. Στη συνέχεια, θα μπορούν να αναζητήσουν κατάλληλους υποψηφίους μεταξύ των εγγεγραμμένων νέων στη βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Τα υλικά και τα εργαλεία για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, όπως ένα ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης, τα εργαλεία για την εκμάθηση γλώσσας και η πιστοποίηση, θα αναπτυχθούν σταδιακά.

Οι νέοι θα ενημερώνονται τακτικά και θα καθοδηγούνται σχετικά με τις δραστηριότητες αλληλεγγύης. Η διαδικτυακή εφαρμογή θα αναβαθμιστεί ώστε να καταστεί δυνατή η δημιουργία μιας κοινότητας των συμμετεχόντων στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Επίσης προβλέπονται πολλές πρωτοβουλίες ώστε οι εγγεγραμμένοι νέοι να διατηρήσουν το ενδιαφέρον τους κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της εγγραφής τους και της πρώτης συμμετοχής τους σε δραστηριότητα, όπως ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία με τις τελευταίες επικαιροποιήσεις που αφορούν το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και δραστηριότητες που διοργανώνονται από τις αντιπροσωπείες της Επιτροπής στις οποίες θα καλούνται οι νέοι που είναι εγγεγραμμένοι. Προβλέπεται επίσης μια διαδικτυακή πλατφόρμα όπου οι συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, οι νέοι και οι οργανώσεις, θα μπορούν να ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους.

Τα εργαλεία ΤΠ θα αναπτυχθούν περαιτέρω προκειμένου οι συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να παραμένουν σε επικοινωνία μεταξύ τους και να βρίσκουν έργα, και οι οργανώσεις και ενδιάμεσες οργανώσεις 8 να μπορούν να επιλέγουν συμμετέχοντες για τα έργα τους.

Σε όλα τα κράτη μέλη θα διεξαχθεί ενημερωτική εκστρατεία, σε συνδυασμό με μια ισχυρή οπτική ταυτότητα, προκειμένου να γίνει γνωστό το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και να κινηθεί το ενδιαφέρον γι’ αυτό. Η εκστρατεία θα συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια του 2017, τονίζοντας μεταξύ άλλων τις πρώτες τοποθετήσεις και τις εμπειρίες των νέων και των οργανώσεων που συμμετέχουν στο Σώμα αυτό.

V. Συμπέρασμα: προπαρασκευή του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης

Συνεργασία με όλους τους ενδιαφερομένους

Η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης απαιτεί τη στήριξη και τη στενή συνεργασία με ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, μεταξύ άλλων, δημόσιων φορέων και ενώσεων σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δικτύων σε επίπεδο ΕΕ ή άλλο, ΜΚΟ και επιχειρήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι αυτοί συμμετέχουν σε δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με την αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό ή ενδέχεται να έχουν ουσιαστικό ρόλο όσον αφορά την ενσωμάτωση των νέων σε τοποθετήσεις στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Πολλά κράτη μέλη της ΕΕ διαθέτουν μακροχρόνια παράδοση και εμπειρία στον εθελοντισμό, ενώ και η ίδια η ΕΕ διαθέτει πείρα 20 ετών στη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας ως διασυνοριακής δραστηριότητας. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα αξιοποιήσει όλα τα ανωτέρω χωρίς να αντικαταστήσει τα υφιστάμενα προγράμματα εθελοντισμού που έχουν δημιουργήσει τα κράτη μέλη. Ο στόχος είναι να εντοπιστούν οι ανάγκες που δεν έχουν καλυφθεί, να πολλαπλασιαστούν τα επιτυχημένα έργα και να συμμετάσχουν περισσότερες οργανώσεις.

Για να προετοιμάσει την πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, η Επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, ενώ πραγματοποιήθηκαν και στοχευμένες διαβουλεύσεις. Η παρούσα ανακοίνωση βασίζεται στα πολύτιμα συμπεράσματά τους.

Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες τάχθηκαν υπέρ του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και τόνισαν ότι μπορεί να προωθήσει την ένταξη, να ενισχύσει τη διευρωπαϊκή αλληλεγγύη και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, να προωθήσει κοινές αξίες, να περιορίσει τον εθνικισμό και γενικά να ενισχύσει την έννοια της ιδιότητας του πολίτη. Τα βασικά θέματα που τονίστηκαν αφορούσαν i) την ανάγκη για προσέγγιση σταδιακής εφαρμογής, ii) την ανάγκη όχι να αναπαραχθούν αλλά να συμπληρωθούν τα υφιστάμενα προγράμματα, ώστε να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες που δεν καλύπτονται, iii) την ανάγκη να παρέχονται περισσότερες ευκαιρίες στους νέους, με σταδιακή αύξηση, διεύρυνση και εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης, iv) ισχυρό αίτημα για ένα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης χωρίς αποκλεισμούς και μη ελιτίστικο, το οποίο θα υποστηρίζει τη συμμετοχή των μειονοτήτων και των ευάλωτων ομάδων, v) την ανάγκη για εξατομικευμένη κατάρτιση και σαφώς καθορισμένη πιστοποίηση των δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί, vi) εκτενή διαδικασία διαπίστευσης, χωρίς να καταστεί η διαδικασία γραφειοκρατική και vii) την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι ο εθελοντισμός συμπληρώνει αλλά δεν αντικαθιστά τη μισθωτή εργασία.

Οι εκπρόσωποι των εθνικών αρχών τόνισαν την ανάγκη για ένα σαφές στρατηγικό όραμα για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης το οποίο θα μπορεί να δώσει έμφαση στη βοήθεια προς όσους έχουν ανάγκη. Κατά συνέπεια, οι ανάγκες και τα αιτήματα των τοπικών κοινοτήτων θα μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό κριτήριο ποιότητας για τα επιλέξιμα έργα. Οι ενώσεις των οποίων ζητήθηκε η γνώμη, κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρότειναν επίσης ένα εικονικό δίκτυο για να ανταλλάσσουν εμπειρίες και ορθές πρακτικές οι συμμετέχουσες οργανώσεις. Μεμονωμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις είδαν το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ως σημαντική ευκαιρία για την Ευρώπη να δώσει νέα ώθηση στον εθελοντισμό μεταξύ των νέων. Εξάλλου, οι ΜΚΟ τόνισαν την ανάγκη για οικονομική στήριξη, καθώς και την ανάγκη να καταστεί το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης προσβάσιμο σε τοπικές και εθνικές ΜΚΟ και να δημιουργηθεί ενιαία δικτυακή πύλη για το πρόγραμμα. Πρότειναν επίσης να ερωτηθούν οι συμμετέχουσες οργανώσεις σχετικά με τις ακριβείς ανάγκες τους.

Ο διάλογος με τους ενδιαφερομένους θα εντατικοποιηθεί σε όλα τα στάδια της σύστασης και της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Μια ειδική εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης θα προωθήσει αυτόν τον διάλογο, ιδίως στους νέους. Η Επιτροπή θα επικοινωνήσει επίσης με τα κράτη μέλη της ΕΕ και άλλες οργανώσεις αλληλεγγύης, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα συμπληρώνει τα υφιστάμενα προγράμματα αλληλεγγύης.

Παρακολούθηση της προόδου και συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθεί επισταμένως το ενδιαφέρον συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, τον πραγματικό αριθμό τοποθετήσεων και τους τομείς που καλύπτονται από δραστηριότητες αλληλεγγύης λαμβάνοντας υπόψη τον συνολικό στόχο να διασφαλιστεί ότι οι νέοι σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και ότι τοποθετούνται εκεί όπου προκύπτουν ανάγκες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εντείνει τις προσπάθειες για την προώθηση του έργου του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης βασιζόμενη στην ενεργό συμμετοχή και τη στενή συνεργασία με τους ενδιαφερομένους, τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Βασικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και των κρατών μελών:

- να στηρίξουν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης·

- να ενθαρρύνουν τους εθνικούς οργανισμούς και φορείς να συμμετάσχουν πλήρως στον εντοπισμό των ευκαιριών για τους συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και να συνεισφέρουν στα έργα που το στηρίζουν·

- να διερευνήσουν τις δυνατότητες χρηματοδότησης για Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και μέσω προγραμμάτων επιμερισμένης διαχείρισης·

- να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προώθηση των κοινών αξιών που στηρίζουν το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης·

- να υποστηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

(1) Ευρωβαρόμετρο «Ευρωπαϊκή νεολαία» 2015 (EC, 408).
(2)  Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Η ευρωπαϊκή νεολαία το 2014» (EP EB395)
(3)  Υπό δημοσίευση έκθεση σχετικά με τη ζήτηση εργατικού δυναμικού στους τομείς που συνδέονται με την αλληλεγγύη στην ΕΕ.
(4)  Αξιολόγηση που βασίζεται στην κατάσταση σε δεδομένη στιγμή τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους. Η δικτυακή πύλη συγκεντρώνει κενές θέσεις εργασίας και παρέχει στα άτομα τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας και δημιουργίας του βιογραφικού τους σημειώματος διαδικτυακά, προκειμένου να τους βρουν οι εργοδότες που είναι εγγεγραμμένοι στην πύλη. Οι σπουδές, η εργασιακή εμπειρία και οι προτιμώμενες θέσεις εργασίας μπορούν να αναφέρονται στο υπόδειγμα βιογραφικού.
(5)  Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, ο όρος «συμμετέχουσα οργάνωση» χρησιμοποιείται για να ορίσει κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης παρέχοντας θέσεις στους συμμετέχοντες στο Σώμα και υπό τα δύο αναφερθέντα σκέλη της πρωτοβουλίας. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι ανοικτό σε κάθε είδους οντότητα που προσφέρει ευκαιρίες εθελοντισμού ή επαγγελματικής φύσεως που εντάσσονται στο πλαίσιο του και στους τομείς των δραστηριοτήτων του (π.χ. ΜΚΟ, δημόσιες αρχές και φορείς, ιδρύματα, εταιρείες).
(6)  Το ποσό που ορίζεται για κάθε πρόγραμμα θα καλύψει επίσης το κόστος συμμετοχής και τις συναφείς υπηρεσίες. Επίσης, προγράμματα όπως το ΤΑΜΕ και η «Ευρώπη για τους πολίτες» θα στηρίξουν στην αρχή την πρωτοβουλία για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μέσω ευρύτερων δράσεων. Ως εκ τούτου, τα ποσά που αναφέρονται ανωτέρω πρέπει να θεωρηθούν ως η μέγιστη συμβολή στην πρωτοβουλία.
(7)  Μόνο για το σκέλος του εθελοντισμού
(8)  Για το επαγγελματικό σκέλος, όλες οι δραστηριότητες αντιστοίχισης θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των επιλεγμένων εταιρικών σχέσεων που θα περιλαμβάνουν τις σχετικές δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης
Top