ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 198

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

61. aastakäik
6. august 2018


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Teatis Euroopa Ühenduse ja Liibanoni Vabariigi vahel, milles sätestatakse ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahelise assotsiatsiooni loomist käsitleva Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu kaubandusalaseid sätteid käsitlevate vaidluste suhtes kohaldatav vaidluste lahendamise kord, jõustumise kohta

1

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

6.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 198/1


Teatis Euroopa Ühenduse ja Liibanoni Vabariigi vahel, milles sätestatakse ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahelise assotsiatsiooni loomist käsitleva Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu kaubandusalaseid sätteid käsitlevate vaidluste suhtes kohaldatav vaidluste lahendamise kord, jõustumise kohta

Brüsselis 11. novembril 2010 allkirjastatud protokoll Euroopa Ühenduse ja Liibanoni Vabariigi vahel, milles sätestatakse ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahelise assotsiatsiooni loomist käsitleva Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu kaubandusalaseid sätteid käsitlevate vaidluste suhtes kohaldatav vaidluste lahendamise kord, jõustub selle artikli 23 kohaselt 1. septembril 2018.