ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 311

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

58. köide
26. november 2015


Sisukord

 

III   Muud aktid

Lehekülg

 

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 254/2014, 12. detsember 2014, millega muudetakse EMP lepingu I lisa Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused [2015/2121]

1

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 255/2014, 12. detsember 2014, millega muudetakse EMP lepingu I lisa Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused [2015/2122]

3

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 256/2014, 12. detsember 2014, millega muudetakse EMP lepingu I lisa Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused ning II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2015/2123]

4

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 257/2014, 12. detsember 2014, millega muudetakse EMP lepingu I lisa Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused ning II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2015/2124]

5

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 258/2014, 12. detsember 2014, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2015/2125]

7

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 259/2014, 12. detsember 2014, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2015/2126]

8

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 260/2014, 12. detsember 2014, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2015/2127]

9

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 261/2014, 12. detsember 2014, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2015/2128]

11

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 262/2014, 12. detsember 2014, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2015/2129]

12

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 263/2014, 12. detsember 2014, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2015/2130]

13

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 264/2014, 12. detsember 2014, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2015/2131]

14

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 265/2014, 12. detsember 2014, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2015/2132]

15

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 266/2014, 12. detsember 2014, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2015/2133]

16

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 267/2014, 12. detsember 2014, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2015/2134]

17

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 268/2014, 12. detsember 2014, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2015/2135]

19

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 269/2014, 12. detsember 2014, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2015/2136]

20

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 270/2014, 12. detsember 2014, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2015/2137]

21

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 271/2014, 12. detsember 2014, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2015/2138]

22

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 272/2014, 12. detsember 2014, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2015/2139]

25

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 273/2014, 12. detsember 2014, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2015/2140]

26

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 274/2014, 12. detsember 2014, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2015/2141]

27

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 275/2014, 12. detsember 2014, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2015/2142]

28

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 276/2014, 12. detsember 2014, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2015/2143]

29

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 277/2014, 12. detsember 2014, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2015/2144]

30

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 278/2014, 12. detsember 2014, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2015/2145]

31

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 279/2014, 12. detsember 2014, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2015/2146]

32

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 280/2014, 12. detsember 2014, millega muudetakse EMP lepingu X lisa Teenused üldiselt [2015/2147]

33

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 281/2014, 12. detsember 2014, millega muudetakse EMP lepingu X lisa Teenused üldiselt [2015/2148]

34

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 282/2014, 12. detsember 2014, millega muudetakse EMP lepingu XI lisa Elektrooniline side, audiovisuaalteenused ja infoühiskond [2015/2149]

35

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 283/2014, 12. detsember 2014, millega muudetakse EMP lepingu XII lisa Kapitali vaba liikumine [2015/2150]

36

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 284/2014, 12. detsember 2014, millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa Transport [2015/2151]

37

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 285/2014, 12. detsember 2014, millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa Transport [2015/2152]

38

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 286/2014, 12. detsember 2014, millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa Transport [2015/2153]

39

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 287/2014, 12. detsember 2014, millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa Transport [2015/2154]

40

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 288/2014, 12. detsember 2014, millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa Transport [2015/2155]

41

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 289/2014, 12. detsember 2014, millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa Transport [2015/2156]

42

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 290/2014, 12. detsember 2014, millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa Transport [2015/2157]

43

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 291/2014, 12. detsember 2014, millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa Transport [2015/2158]

44

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 292/2014, 12. detsember 2014, millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa Transport [2015/2159]

46

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 293/2014, 12. detsember 2014, millega muudetakse EMP lepingu XIV lisa Konkurents [2015/2160]

47

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 294/2014, 12. detsember 2014, millega muudetakse EMP lepingu XX lisa Keskkond [2015/2161]

49

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 295/2014, 12. detsember 2014, millega muudetakse EMP lepingu XX lisa Keskkond [2015/2162]

50

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 296/2014, 12. detsember 2014, millega muudetakse EMP lepingu XX lisa Keskkond [2015/2163]

51

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 297/2014, 12. detsember 2014, millega muudetakse EMP lepingu XXI lisa Statistika [2015/2164]

52

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 298/2014, 12. detsember 2014, millega muudetakse EMP lepingu XXI lisa Statistika [2015/2165]

53

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 299/2014, 12. detsember 2014, millega muudetakse EMP lepingu XXII lisa Äriühinguõigus [2015/2166]

54

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 300/2014, 12. detsember 2014, millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust [2015/2167]

55

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 301/2014, 12. detsember 2014, millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust [2015/2168]

56

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


III Muud aktid

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/1


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 254/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu I lisa „Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused” [2015/2121]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 18. juuni 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 669/2014, milles käsitletakse loa andmist kaltsium-D-pantotenaadi ja kaltsium-D-pantenooli kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina (1).

(2)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 11. juuli 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 754/2014, millega keeldutakse andmast luba Pediococcus pentosaceus NCIMB 30068 ja Pediococcus pentosaceus NCIMB 30044 kasutamiseks söödalisandina (2).

(3)

Käesolevas otsuses käsitletakse söötadega seotud õigusakte. Sööta käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes kohaldatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu I lisa valdkondlikes kohandustes. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes.

(4)

Seetõttu tuleks EMP lepingu I lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu I lisa II peatüki punkti 106 (komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 305/2014) järele lisatakse järgmised punktid:

„107.

32014 R 0669: komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 669/2014, 18. juuni 2014, milles käsitletakse loa andmist kaltsium-D-pantotenaadi ja kaltsium-D-pantenooli kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina (ELT L 179, 19.6.2014, lk 62).

108.

32014 R 0754: komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 754/2014, 11. juuli 2014, millega keeldutakse andmast luba Pediococcus pentosaceus NCIMB 30068 ja Pediococcus pentosaceus NCIMB 30044 kasutamiseks söödalisandina (ELT L 205, 12.7.2014, lk 10).”

Artikkel 2

Rakendusmääruste (EL) nr 669/2014 ja (EL) nr 754/2014 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (3).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 179, 19.6.2014, lk 62.

(2)  ELT L 205, 12.7.2014, lk 10.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/3


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 255/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu I lisa „Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused” [2015/2122]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 18. märtsi 2014. aasta rakendusotsus 2014/150/EL ajutise katse korraldamise kohta, mille raames kehtestatakse teatavad erandid nõukogu direktiiviga 66/402/EMÜ taimeliikide nisu, odra, kaera ja maisi populatsioonide turustamise kohta ette nähtud sätetest (1).

(2)

Käesolevas otsuses käsitletakse fütosanitaarküsimustega seotud õigusakte. Fütosanitaarküsimusi käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes kohaldatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu I lisa valdkondlikes kohandustes. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes.

(3)

Seetõttu tuleks EMP lepingu I lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu I lisa III peatüki punkti 58 (komisjoni direktiiv 2010/60/EL) järele lisatakse järgmine punkt:

„59.

32014 D 0150: komisjoni rakendusotsus 2014/150/EL, 18. märts 2014, ajutise katse korraldamise kohta, mille raames kehtestatakse teatavad erandid nõukogu direktiiviga 66/402/EMÜ taimeliikide nisu, odra, kaera ja maisi populatsioonide turustamise kohta ette nähtud sätetest (ELT L 82, 20.3.2014, lk 29).”

Artikkel 2

Rakendusotsuse 2014/150/EL islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 82, 20.3.2014, lk 29.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/4


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 256/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu I lisa „Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused” ning II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine” [2015/2123]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2010. aasta direktiiv 2010/63/EL teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta (1).

(2)

Direktiiviga 2010/63/EL tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 86/609/EMÜ, (2) mis on EMP lepingusse inkorporeeritud ja mis tuleb sellest tulenevalt EMP lepingust välja jätta.

(3)

Seetõttu tuleks EMP lepingu I ja II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu I lisa I peatüki osa 7.1 punkti 9b (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1069/2009) lisatakse järgmine taane:

„—

32010 L 0063: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/63/EL, 22. september 2010 (ELT L 276, 20.10.2010, lk 33).”

Artikkel 2

EMP lepingu II lisa XIII peatüki punkti 7 (nõukogu direktiiv 86/609/EMÜ) tekst asendatakse järgmisega:

32010 L 0063: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/63/EL, 22. september 2010, teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta (ELT L 276, 20.10.2010, lk 33).”

Artikkel 3

Direktiivi 2010/63/EL islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud, (3) või EMP ühiskomitee 25. septembri 2015. aasta otsuse nr 197/2015 (4) jõustumise päeval, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

Artikkel 5

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 276, 20.10.2010, lk 33.

(2)  EÜT L 358, 18.12.1986, lk 1.

(3)  Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.

(4)  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/5


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 257/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu I lisa „Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused” ning II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine” [2015/2124]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 5. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 491/2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses ametoktradiini-, asoksüstrobiini-, tsükloksüdiimi-, tsüflutriini-, dinotefuraani-, fenbukonasooli-, fenvaleraadi-, fludioksoniili-, fluopüraami-, flutriafooli-, fluksapüroksaadi-, glufosinaatammooniumi-, imidaklopriidi-, indoksakarbi-, MCPA-, metoksüfenosiidi-, pentiopüraadi-, spinetoraami- ja trifloksüstrobiinijääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (1).

(2)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 2. juuni 2014. aasta määrus (EL) nr 588/2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 III ja IV lisa seoses apelsiniõli, Phlebiopsis gigantea, giberelliinhappe, Paecilomyces fumosoroseus’e tüve FE 9 901, Spodoptera littoralis’e nukleaarse polühedroosi viiruse, Spodoptera exigua nukleaarse polühedroosi viiruse, Bacillus firmus I-1582, S-abstsiishappe, L-askorbiinhappe ja Helicoverpa armigera nukleaarse polühedroosi viiruse jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (2).

(3)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 3. juuni 2014. aasta määrus (EL) nr 617/2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses etoksüsulfurooni, metüülmetsulfurooni, nikosulfurooni, prosulfurooni, rimsulfurooni, sulfosulfurooni ja metüültiofeensulfurooni jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (3).

(4)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 19. juuni 2014. aasta määrus (EL) nr 703/2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses atsibensolaar-S-metüüli, etoksükviini, flusilasooli, isoksaflutooli, molinaadi, propoksükarbasooni, püraflufeenetüüli, kvinoklamiini ja varfariini jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (4).

(5)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 24. juuni 2014. aasta määrus (EL) nr 737/2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses 2-fenüülfenooli, kloromekvaadi, tsüflufenamiidi, tsüflutriini, dikamba, fluopikoliidi, flutriafooli, fosetüüli, indoksakarbi, isoprotiolaani, mandipropamiidi, metaldehüüdi, metkonasooli, fosmeedi, pikloraami, propüsamiidi, püriproksüfeeni, saflufenatsiili, spinosaadi ja trifloksüstrobiini jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (5).

(6)

Käesolevas otsuses käsitletakse sööda ja toiduainetega seotud õigusakte. Sööta ja toiduaineid käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet kohaldatakse Liechtensteini suhtes, nagu see on sätestatud EMP lepingu I lisa valdkondlikes kohandustes ning EMP lepingu II lisa XII peatüki sissejuhatuses. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes.

(7)

Seetõttu tuleks EMP lepingu I ja II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu I lisa II peatüki punkti 40 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 396/2005) lisatakse järgmised taanded:

„—

32014 R 0491: komisjoni määrus (EL) nr 491/2014, 5. mai 2014 (ELT L 146, 16.5.2014, lk 1),

32014 R 0588: komisjoni määrus (EL) nr 588/2014, 2. juuni 2014 (ELT L 164, 3.6.2014, lk 16),

32014 R 0617: komisjoni määrus (EL) nr 617/2014, 3. juuni 2014 (ELT L 171, 11.6.2014, lk 1),

32014 R 0703: komisjoni määrus (EL) nr 703/2014, 19. juuni 2014 (ELT L 186, 26.6.2014, lk 1),

32014 R 0737: komisjoni määrus (EL) nr 737/2014, 24. juuni 2014 (ELT L 202, 10.7.2014, lk 1).”

Artikkel 2

EMP lepingu II lisa XII peatüki punkti 54zzy (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 396/2005) lisatakse järgmised taanded:

„—

32014 R 0491: komisjoni määrus (EL) nr 491/2014, 5. mai 2014 (ELT L 146, 16.5.2014, lk 1),

32014 R 0588: komisjoni määrus (EL) nr 588/2014, 2. juuni 2014 (ELT L 164, 3.6.2014, lk 16),

32014 R 0617: komisjoni määrus (EL) nr 617/2014, 3. juuni 2014 (ELT L 171, 11.6.2014, lk 1),

32014 R 0703: komisjoni määrus (EL) nr 703/2014, 19. juuni 2014 (ELT L 186, 26.6.2014, lk 1),

32014 R 0737: komisjoni määrus (EL) nr 737/2014, 24. juuni 2014 (ELT L 202, 10.7.2014, lk 1).”

Artikkel 3

Määruste (EL) nr 491/2014, (EL) nr 588/2014, (EL) nr 617/2014, (EL) nr 703/2014 ja (EL) nr 737/2014 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (6).

Artikkel 5

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 146, 16.5.2014, lk 1.

(2)  ELT L 164, 3.6.2014, lk 16.

(3)  ELT L 171, 11.6.2014, lk 1.

(4)  ELT L 186, 26.6.2014, lk 1.

(5)  ELT L 202, 10.7.2014, lk 1.

(6)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/7


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 258/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine” [2015/2125]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 28. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 579/2014, millega lubatakse erand teatavatest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 II lisa sätetest, mis on seotud vedelate õlide ja rasvade mereveoga (1).

(2)

Määrusega (EL) nr 579/2014 tunnistatakse kehtetuks komisjoni direktiiv nr 96/3/EÜ, (2) mis on EMP lepingusse inkorporeeritud ja mis tuleb sellest tulenevalt EMP lepingust välja jätta.

(3)

Käesolev otsus käsitleb toiduainetega seotud õigusakte. Toiduaineid käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes kohaldatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu II lisa XII peatüki sissejuhatuses. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes.

(4)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XII peatüki punkti 54j (komisjoni direktiiv 96/3/EÜ) tekst asendatakse järgmisega:

32014 R 0579: komisjoni määrus (EL) nr 579/2014, 28. mai 2014, millega lubatakse erand teatavatest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 II lisa sätetest, mis on seotud vedelate õlide ja rasvade mereveoga (ELT L 160, 29.5.2014, lk 14).”

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 579/2014 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (3).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 160, 29.5.2014, lk 14.

(2)  EÜT L 21, 27.1.1996, lk 42.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/8


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 259/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine” [2015/2126]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni16. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 519/2014, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 401/2006 seoses suurtest partiidest, vürtsidest ja toidulisanditest proovide võtmise meetoditega, tulemuslikkuse kriteeriumidega toksiinide T-2 ja HT-2 ja tsitriniini osas ja sõelanalüüsimeetoditega (1).

(2)

Käesolev otsus käsitleb toiduainetega seotud õigusakte. Toiduaineid käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes kohaldatakseEuroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu II lisa XII peatüki sissejuhatuses. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes.

(3)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XII peatüki punkti 54zzzl (komisjoni määrus (EÜ) nr 401/2006) lisatakse järgmine taane:

„—

32014 R 0519: komisjoni määrus (EL) nr 519/2014, 16. mai 2014 (ELT L 147, 17.5.2014, lk 29).”

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 519/2014 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 147, 17.5.2014, lk 29.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/9


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 260/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine” [2015/2127]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 14. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 264/2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses polüvinüülpürrolidoon-vinüülatsetaatkopolümeeri kasutamisega tahketes toidulisandites ning komisjoni määruse (EL) nr 231/2012 lisa seoses selle spetsifikatsioonidega (1).

(2)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 14. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 497/2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa ning komisjoni määruse (EL) nr 231/2012 lisa seoses advantaami kasutamisega magusainena (2).

(3)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 505/2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses karamelli tooni värvainete (E 150a–d) kasutamisega õlles ja linnasejookides (3).

(4)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 506/2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse(EÜ) nr 1333/2008 II lisa ning komisjoni määruse (EL) nr 231/2012 lisa seoses etüüllauroüülarginaadi kasutamisega konservandina teatavates kuumtöödeldud lihatoodetes (4).

(5)

Käesolev otsus käsitleb toiduainetega seotud õigusakte. Toiduaineid käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes kohaldatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu II lisa XII peatüki sissejuhatuses. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes.

(6)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XII peatüki punktile 54zzzzr (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1333/2008) lisatakse järgmised taanded:

„—

32014 R 0264: komisjoni määrus (EL) nr 264/2014, 14. märts 2014 (ELT L 76, 15.3.2014, lk 22),

32014 R 0497: komisjoni määrus (EL) nr 497/2014, 14. mai 2014 (ELT L 143, 15.5.2014, lk 6),

32014 R 0505: komisjoni määrus (EL) nr 505/2014, 15. mai 2014 (ELT L 145, 16.5.2014, lk 32),

32014 R 0506: komisjoni määrus (EL) nr 506/2014, 15. mai 2014 (ELT L 145, 16.5.2014, lk 35).”

Artikkel 2

Määruste (EL) nr 264/2014, (EL) nr 497/2014, (EL) nr 505/2014 ja (EL) nr 506/2014 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (5).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 76, 15.3.2014, lk 22.

(2)  ELT L 143, 15.5.2014, lk 6.

(3)  ELT L 145, 16.5.2014, lk 32.

(4)  ELT L 145, 16.5.2014, lk 35.

(5)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/11


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 261/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine” [2015/2128]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 3. märtsi 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 200/2014, millega muudetakse määruse (EL) nr 37/2010 (mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi) lisa toimeaine triptoreliinatsetaadi osas (1).

(2)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 3. märtsi 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 201/2014, millega muudetakse määruse (EL) nr 37/2010 (mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi) lisa toimeaine tildipirosiini osas (2).

(3)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XIII peatüki punkti 13 (komisjoni määrus (EL) nr 37/2010) lisatakse järgmised taanded:

„—

32014 R 0200: komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 200/2014, 3. märts 2014 (ELT L 62, 4.3.2014, lk 8),

32014 R 0201: komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 201/2014, 3. märts 2014 (ELT L 62, 4.3.2014, lk 10).”

Artikkel 2

Rakendusmääruste (EL) nr 200/2014 ja (EL) nr 201/2014 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (3).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 62, 4.3.2014, lk 8.

(2)  ELT L 62, 4.3.2014, lk 10.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/12


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 262/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine” [2015/2129]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 24. aprilli 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 418/2014, millega muudetakse määruse (EL) nr 37/2010 (mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi) lisa toimeaine ivermektiini osas (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XIII peatüki punkti 13 (komisjoni määrus (EL) nr 37/2010) lisatakse järgmine taane:

„—

32014 R 0418: komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 418/2014, 24. aprill 2014 (ELT L 124, 25.4.2014, lk 19).”

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) nr 418/2014 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 124, 25.4.2014, lk 19.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/13


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 263/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine” [2015/2130]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 3. veebruari 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 357/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/83/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 726/2004 seoses olukordadega, mille korral võib nõuda müügiloa saamise järgseid tõhususuuringuid (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XIII peatüki punkti 15qb (komisjoni rakendusotsus 2012/715/EL) järele lisatakse järgmine punkt:

„15qc.

32014 R 0357: komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 357/2014, 3. veebruar 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/83/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 726/2004 seoses olukordadega, mille korral võib nõuda müügiloa saamise järgseid tõhususuuringuid (ELT L 107, 10.4.2014, lk 1).”

Artikkel 2

Delegeeritud määruse (EL) nr 357/2014 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 107, 10.4.2014, lk 1.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/14


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 264/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine” [2015/2131]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 14. novembri 2012. aasta rakendusotsus 2012/707/EL, millega kehtestatakse teabe esitamise ühtne vorm vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2010/63/EL teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XIII peatüki punkti 15zo (komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 198/2013) järele lisatakse järgmine punkt:

„15zp.

32012 D 0707: komisjoni rakendusotsus 2012/707/EL, 14. november 2012, millega kehtestatakse teabe esitamise ühtne vorm vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2010/63/EL teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta (ELT L 320, 17.11.2012, lk 33).”

Artikkel 2

Rakendusotsuse 2012/707/EL islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud, (2) või EMP ühiskomitee 12. detsembri 2014. aasta otsuse nr 256/2014 (3) jõustumise päeval, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 320, 17.11.2012, lk 33.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.

(3)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 4


26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/15


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 265/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine” [2015/2132]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 658/2014 Euroopa Ravimiametile (EMA) inimtervishoius kasutatavate ravimite ravimiohutuse järelevalve toimingute eest makstavate tasude kohta (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XIII peatüki punkti 15zp (komisjoni rakendusotsus 2012/707/EL) järele lisatakse järgmine punkt:

„16.

32014 R 0658: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 658/2014, 15. mai 2014, Euroopa Ravimiametile (EMA) inimtervishoius kasutatavate ravimite ravimiohutuse järelevalve toimingute eest makstavate tasude kohta (ELT L 189, 27.6.2014, lk 112).”

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 658/2014 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014. aastal, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 189, 27.6.2014, lk 112.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/16


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 266/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine” [2015/2133]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 7. märtsi 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 492/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 528/2012 seoses vastastikusele tunnustamisele kuuluvate biotsiidilubade uuendamise eeskirjadega (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XV peatüki punkti 12nz (komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 438/2014) järele lisatakse järgmine punkt:

„12nna.

32014 R 0492: komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 492/2014, 7. märts 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 528/2012 seoses vastastikusele tunnustamisele kuuluvate biotsiidilubade uuendamise eeskirjadega (ELT L 139, 14.5.2014, lk 1).”

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 492/2014 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014. aastal, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 139, 14.5.2014, lk 1.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/17


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 267/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine” [2015/2134]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 25. juuni 2014. aasta rakendusotsus 2014/397/EL, millega pikendatakse tooteliiki 14 kuuluvates biotsiidides difetialooni ja difenaakumi kasutamise heakskiitmise otsuse kehtivusaega (1).

(2)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 25. juuni 2014. aasta rakendusotsus 2014/402/EL, milles käsitletakse Saksamaa poolt vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 98/8/EÜ teatatud piiranguid IPBCd sisaldavate biotsiidide lubades (2).

(3)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XV peatüki punkti 12nna (komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 492/2014) järele lisatakse järgmised punktid:

„12nnb.

32014 D 0397: komisjoni rakendusotsus 2014/397/EL, 25. juuni 2014, millega pikendatakse tooteliiki 14 kuuluvates biotsiidides difetialooni ja difenaakumi kasutamise heakskiitmise otsuse kehtivusaega (ELT L 186, 26.6.2014, lk 111).

12nnc.

32014 D 0402: komisjoni rakendusotsus 2014/402/EL, 25. juuni 2014, milles käsitletakse Saksamaa poolt vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 98/8/EÜ teatatud piiranguid IPBCd sisaldavate biotsiidide lubades (ELT L 188, 27.6.2014, lk 85).”

Artikkel 2

Rakendusotsuste 2014/397/EL ja 2014/402/EL islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014. aastal, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (3).

Liechtensteini puhul jõustub käesolev otsus samal päeval või päeval, mil jõustub Liechtensteini ja Šveitsi vaheline leping, millega nähakse ette koostöö biotsiididele loa andmise valdkonnas vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012, (4) olenevalt sellest, kumb on hilisem.

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 186, 26.6.2014, lk 111.

(2)  ELT L 188, 27.6.2014, lk 85.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 528/2012, 22. mai 2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist (ELT L 167, 27.6.2012, lk 1).


26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/19


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 268/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine” [2015/2135]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 14. augusti 2014. aasta määrus (EL) nr 895/2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XIV lisa (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XV peatüki punkti 12zc (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006) lisatakse järgmine taane:

„—

32014 R 0895: Komisjoni määrus (EL) nr 895/2014, 14. august 2014 (ELT L 244, 19.8.2014, lk 6).”

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 895/2014 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014. aastal, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 244, 19.8.2014, lk 6.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/20


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 269/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine” [2015/2136]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2013. aasta määrus (EL) nr 98/2013 lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa muudetakse järgmiselt.

1)

XV peatüki punkti 12zzp (komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 414/2013) järele lisatakse järgmine punkt:

„12zzq.

32013 R 0098: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 98/2013, 15. jaanuar 2013, lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta (ELT L 39, 9.2.2013, lk 1).”

2)

XXIX peatüki punkti 5 (komisjoni direktiiv 2008/43/EÜ) järele lisatakse järgmine punkt:

„6.

32013 R 0098: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 98/2013, 15. jaanuar 2013, lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta (ELT L 39, 9.2.2013, lk 1).”

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 98/2013 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014. aastal, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 39, 9.2.2013, lk 1.

(2)  Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.


26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/21


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 270/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine” [2015/2137]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 12. augusti 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 878/2014, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete dikloropop-P, metkonasool ja triklopüür heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (1).

(2)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 12. augusti 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 880/2014, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeaine Cydia pomonella granuloviiruse (CpGV) heakskiitmise tingimustega (2).

(3)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XV peatüki punkti 13a (komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 540/2011) lisatakse järgmised taanded:

„—

32014 R 0878: Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 878/2014, 12. august 2014 (ELT L 240, 13.8.2014, lk 18),

32014 R 0880: Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 880/2014, 12. august 2014 (ELT L 240, 13.8.2014, lk 22).”

Artikkel 2

Rakendusmääruste (EL) nr 878/2014 ja (EL) nr 880/2014 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud, (3) või EMP ühiskomitee 30. septembri 2014. aasta otsuse nr 203/2014 (4) jõustumise päeval, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 240, 13.8.2014, lk 18.

(2)  ELT L 240, 13.8.2014, lk 22.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.

(4)  ELT L 202, 30.7.2015, lk 57.


26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/22


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 271/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine” [2015/2138]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 14. augusti 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 890/2014, millega kiidetakse heaks toimeaine metobromuroon vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (1).

(2)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 14. augusti 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 891/2014, millega kiidetakse heaks toimeaine aminopüraliid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (2).

(3)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 22. augusti 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 916/2014, millega kiidetakse heaks põhiaine sahharoos vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (3).

(4)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 22. augusti 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 917/2014, millega kiidetakse heaks toimeaine Streptomyces lydicus 'e tüvi WYEC 108 kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (4).

(5)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 22. augusti 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 918/2014, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeaine liblikaliste hargnemata ahelaga feromoonide heakskiitmise tingimustega (5).

(6)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 25. augusti 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 921/2014, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeaine tebukonasooli heakskiitmise tingimustega (6).

(7)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 25. augusti 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 922/2014, millega kiidetakse heaks toimeaine metaflumisoon vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (7).

(8)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XV peatükki muudetakse järgmiselt.

1)

Punktile 13a (komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 540/2011) lisatakse järgmised taanded:

„—

32014 R 0890: Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 890/2014, 14. august 2014 (ELT L 243, 15.8.2014, lk 42),

32014 R 0891: Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 891/2014, 14. august 2014 (ELT L 243, 15.8.2014, lk 47),

32014 R 0916: Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 916/2014, 22. august 2014 (ELT L 251, 23.8.2014, lk 16),

32014 R 0917: Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 917/2014, 22. august 2014 (ELT L 251, 23.8.2014, lk 19),

32014 R 0918: Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 918/2014, 22. august 2014 (ELT L 251, 23.8.2014, lk 24),

32014 R 0921: Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 921/2014, 25. august 2014 (ELT L 252, 26.8.2014, lk 3),

32014 R 0922: Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 922/2014, 25. august 2014 (ELT L 252, 26.8.2014, lk 6).”

2)

Punkti 13zzzzf (komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 632/2014) järele lisatakse järgmised punktid:

„13zzzzg.

32014 R 0890: Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 890/2014, 14. august 2014, millega kiidetakse heaks toimeaine metobromuroon vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (ELT L 243, 15.8.2014, lk 42).

13zzzzh.

32014 R 0891: Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 891/2014, 14. august 2014, millega kiidetakse heaks toimeaine aminopüraliid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (ELT L 243, 15.8.2014, lk 47).

13zzzzi.

32014 R 0916: Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 916/2014, 22. august 2014, millega kiidetakse heaks põhiaine sahharoos vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (ELT L 251, 23.8.2014, lk 16).

13zzzzj.

32014 R 0917: Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 917/2014, 22. august 2014, millega kiidetakse heaks toimeaine Streptomyces lydicus 'e tüvi WYEC 108 kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (ELT L 251, 23.8.2014, lk 19).

13zzzzk.

32014 R 0922: Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 922/2014, 25. august 2014, millega kiidetakse heaks toimeaine metaflumisoon vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (ELT L 252, 26.8.2014, lk 6).”

Artikkel 2

Rakendusmääruste (EL) nr 890/2014, (EL) nr 891/2014, (EL) nr 916/2014, (EL) nr 917/2014, (EL) nr 918/2014, (EL) nr 921/2014 ja (EL) nr 922/2014 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014, tingimusel et EMP ühiskomiteele on edastatud kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated, (8) või EMP ühiskomitee 30. septembri 2014. aasta otsuse nr 203/2014 (9) jõustumise päeval, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 243, 15.8.2014, lk 42.

(2)  ELT L 243, 15.8.2014, lk 47.

(3)  ELT L 251, 23.8.2014, lk 16.

(4)  ELT L 251, 23.8.2014, lk 19.

(5)  ELT L 251, 23.8.2014, lk 24.

(6)  ELT L 252, 26.8.2014, lk 3.

(7)  ELT L 252, 26.8.2014, lk 6.

(8)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.

(9)  ELT L 202, 30.7.2015, lk 57.


26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/25


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 272/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine” [2015/2139]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 26. veebruari 2014. aasta määrus (EL) nr 186/2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 823/2012 seoses toimeainete etoksüsulfurooni, oksadiargüüli ja varfariini heakskiidu kehtivusaja lõppemisega (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XV peatüki punkti 13aa (komisjoni määrus (EL) nr 823/2012) lisatakse järgmine taane:

„—

32014 R 0186: Komisjoni määrus (EL) nr 186/2014, 26. veebruar 2014 (ELT L 57, 27.2.2014, lk 22).”

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 186/2014 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (2), või EMP ühiskomitee 30. septembri 2014. aasta otsuse (EL) nr 204/2014 (3) jõustumise päeval, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 57, 27.2.2014, lk 22.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.

(3)  ELT L 202, 30.7.2015, lk 64.


26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/26


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 273/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine” [2015/2140]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 24. juuni 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 700/2014, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 686/2012 seoses referentliikmesriigiga toimeaine dimetomorfi jaoks (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XV peatüki punktile 13zzze (komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 686/2012) lisatakse järgmine tekst:

„, muudetud järgmise õigusaktiga:

32014 R 0700: Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 700/2014, 24. juuni 2014 (ELT L 184, 25.6.2014, lk 8).”

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) nr 700/2014 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014, tingimusel et EMP ühiskomiteele on edastatud kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (2), või EMP ühiskomitee 30. septembri 2014. aasta otsuse (EL) nr 206/2014 (3) jõustumise päeval, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 184, 25.6.2014, lk 8.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.

(3)  ELT L 202, 30.7.2015, lk 87.


26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/27


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 274/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine ”[2015/2141]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 15. mai 2014. aasta rakendusotsus 2014/289/EL, millega lubatakse liikmesriikidel pikendada toimeainete pinoksadeeni ja meptüüldinokapi ajutisi kasutuslube (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XV peatüki punkti 13zzzzk (komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 922/2014) järele lisatakse järgmine punkt:

„13zzzzl.

32014 D 0289: komisjoni rakendusotsus 2014/289/EL, 15. mai 2014, millega lubatakse liikmesriikidel pikendada toimeainete pinoksadeeni ja meptüüldinokapi ajutisi kasutuslube (ELT L 147, 17.5.2014, lk 114).”

Artikkel 2

Rakendusotsuse 2014/289/EL islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud, (2) või EMP ühiskomitee 30. septembri 2014. aasta otsuse (EL) nr 203/2014 (3) jõustumise päeval, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 147, 17.5.2014, lk 114.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.

(3)  ELT L 202, 30.7.2015, lk 57.


26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/28


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 275/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine” [2015/2142]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 5. veebruari 2014. aasta rakendusotsus 2014/61/EL otsuse 2006/502/EÜ (millega nõutakse liikmesriikidelt meetmete võtmist, et tagada üksnes lastekindlate tulemasinate turuleviimine ning keelustada uudsete tulemasinate turuleviimine) (1) kehtivuse pikendamise kohta.

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XIX peatüki punkti 3k (komisjoni otsus 2006/502/EÜ) lisatakse järgmine taane:

„—

32014 D 0061: komisjoni rakendusotsus 2014/61/EL, 5. veebruar 2014 (ELT L 38, 7.2.2014, lk 43).”

Artikkel 2

Rakendusotsuse 2014/61/EL islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 38, 7.2.2014, lk 43.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/29


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 276/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine” [2015/2143]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 20. juuni 2014. aasta direktiiv 2014/79/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/48/EÜ (mänguasjade ohutuse kohta) II lisa C liidet seoses ainetega tris(2-kloroetüül)fosfaat, tris(2-kloro-1-metüületüül)fosfaat ja tris[2-kloro-1-(klorometüül)etüül]fosfaat (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XXIII peatüki punkti 1a (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/48/EÜ) lisatakse järgmine taane:

„—

32014 L 0079: komisjoni direktiiv 2014/79/EL, 20. juuni 2014 (ELT L 182, 21.6.2014, lk 49).”

Artikkel 2

Direktiivi 2014/79/EL islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 182, 21.6.2014, lk 49.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/30


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 277/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine” [2015/2144]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 23. juuni 2014. aasta direktiiv 2014/81/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/48/EÜ (mänguasjade ohutuse kohta) II lisa C liidet seoses ainega bisfenool A (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XXIII peatüki punkti 1a (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/48/EÜ) lisatakse järgmine taane:

„—

32014 L 0081: komisjoni direktiiv 2014/81/EL, 23. juuni 2014 (ELT L 183, 24.6.2014, lk 49).”

Artikkel 2

Direktiivi 2014/81/EL islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 183, 24.6.2014, lk 49.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/31


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 278/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine” [2015/2145]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 30. juuni 2014. aasta direktiiv 2014/84/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/48/EÜ (mänguasjade ohutuse kohta) II lisa A liidet seoses nikliga (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XXIII peatüki punkti 1a (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/48/EÜ) lisatakse järgmine taane:

„—

32014 L 0084: komisjoni direktiiv 2014/84/EL, 30. juuni 2014 (ELT L 192, 1.7.2014, lk 49).”

Artikkel 2

Direktiivi 2014/84/EL islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 192, 1.7.2014, lk 49.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/32


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 279/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine” [2015/2146]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiiv 2009/127/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2006/42/EÜ seoses pestitsiididega töötlemise masinatega (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XXIV peatüki punkti 1c (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/42/EÜ) lisatakse järgmine tekst:

„, muudetud järgmise õigusaktiga:

32009 L 0127: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/127/EÜ, 21. oktoober 2009 (ELT L 310, 25.11.2009, lk 29).”

Artikkel 2

Direktiivi 2009/127/EÜ islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud, (2) või EMP ühiskomitee 30. septembri 2014. aasta otsuse nr 203/2014 (3) või EMP ühiskomitee 30. septembri 2014. aasta otsuse nr 208/2014 (4) jõustumise päeval, olenevalt sellest, milline kuupäev on hilisem.

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 310, 25.11.2009, lk 29.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.

(3)  ELT L 202, 30.7.2015, lk 57.

(4)  ELT L 202, 30.7.2015, lk 96.


26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/33


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 280/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu X lisa „Teenused üldiselt” [2015/2147]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 17. märtsi 2014. aasta rakendusotsus 2014/148/EL, millega muudetakse otsust 2011/130/EL, millega kehtestatakse pädevate asutuste poolt elektrooniliselt allkirjastatud dokumentide piiriülese töötlemise miinimumnõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul, (1) parandatud ELTs L 95, 29.3.2014, lk 69.

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu X lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu X lisa punkti 1c (komisjoni otsus 2011/130/EL) lisatakse järgmine tekst:

„, muudetud järgmise õigusaktiga:

32014 D 0148: komisjoni rakendusotsus 2014/148/EL, 17. märts 2014 (ELT L 80, 19.3.2014, lk 7), parandatud ELTs L 95, 29.3.2014, lk 69.”

Artikkel 2

Rakendusotsuse 2014/148/EL (parandatud ELTs L 95, 29.3.2014, lk 69) islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 80, 19.3.2014, lk 7.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/34


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 281/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu X lisa „Teenused üldiselt” [2015/2148]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 10. märtsi 2014. aasta delegeeritud otsus 2014/286/EL, millega kehtestatakse tingimused ja kriteeriumid, mida Euroopa tugivõrgustikud ja nendega ühineda soovivad tervishoiuteenuste osutajad peavad täitma (1).

(2)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 10. märtsi 2014. aasta rakendusotsus 2014/287/EL, millega sätestatakse kriteeriumid Euroopa tugivõrgustike rajamiseks, kõnealuste tugivõrgustike janende liikmete hindamiseks ning selliste võrgustike rajamise ja hindamisega seotud teabe jaeksperditeadmiste vahetuse hõlbustamiseks (2).

(3)

Seetõttu tuleks EMP lepingu X lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu X lisa punkti 2b (komisjoni rakendusotsus 2013/329/EL) järele lisatakse järgmised punktid:

„2c.

32014 D 0286: komisjoni delegeeritud otsus 2014/286/EL, 10. märts 2014, millega kehtestatakse tingimused ja kriteeriumid, mida Euroopa tugivõrgustikud ja nendega ühineda soovivad tervishoiuteenuste osutajad peavad täitma (ELT L 147, 17.5.2014, lk 71).

2d.

32014 D 0287: komisjoni rakendusotsus 2014/287/EL, 10. märts 2014, millega sätestatakse kriteeriumid Euroopa tugivõrgustike rajamiseks, kõnealuste tugivõrgustike janende liikmete hindamiseks ning selliste võrgustike rajamise ja hindamisega seotud teabe jaeksperditeadmiste vahetuse hõlbustamiseks (ELT L 147, 17.5.2014, lk 79).”

Artikkel 2

Delegeeritud otsuse 2014/286/EL ja rakendusotsuse 2014/287/EL islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud, (3) või EMP ühiskomitee 9. juuli 2014. aasta otsuse nr 153/2014 (4) jõustumise päeval, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 147, 17.5.2014, lk 71.

(2)  ELT L 147, 17.5.2014, lk 79.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.

(4)  ELT L 15, 22.1.2015, lk 78.


26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/35


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 282/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu XI lisa „Elektrooniline side, audiovisuaalteenused ja infoühiskond” [2015/2149]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 11. aprilli 2014. aasta rakendusotsus 2014/207/EL tippdomeeni .eu registri määramise kohta (1).

(2)

Rakendusotsusega 2014/207/EL tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2003/375/EÜ, (2) mis on EMP lepingusse inkorporeeritud ja mis tuleb sellest tulenevalt EMP lepingust välja jätta.

(3)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XI lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XI lisa punkti 5oaa (komisjoni otsus 2003/375/EÜ) tekst asendatakse järgmisega:

32014 D 0207: komisjoni rakendusotsus 2014/207/EL, 11. aprill 2014, tippdomeeni .eu registri määramise kohta (ELT L 109, 12.4.2014, lk 41).”

Artikkel 2

Rakendusotsuse 2014/207/EL islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (3).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 109, 12.4.2014, lk 41.

(2)  ELT L 128, 24.5.2003, lk 29.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/36


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 283/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu XII lisa „Kapitali vaba liikumine” [2015/2150]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta määrus (EL) nr 248/2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 260/2012 kogu liitu hõlmavatele kreedit- ja otsekorraldustele ülemineku osas (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XII lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XII lisa punkti 3a (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 260/2012) lisatakse järgmine tekst:

„, muudetud järgmise õigusaktiga:

32014 R 0248: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 248/2014, 26. veebruar 2014 (ELT L 84, 20.3.2014, lk 1).”

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 248/2014 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 84, 20.3.2014, lk 1.

(2)  Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.


26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/37


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 284/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa „Transport” [2015/2151]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 1. juuli 2014. aasta direktiiv 2014/85/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XIII lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XIII lisa punktile 24f (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/126/EÜ) lisatakse järgmine taane:

„—

32014 L 0085: komisjoni direktiiv 2014/85/EL, 1. juuli 2014 (ELT L 194, 2.7.2014, lk 10).”

Artikkel 2

Direktiivi 2014/85/EL islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014. aastal, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 194, 2.7.2014, lk 10.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/38


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 285/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa „Transport” [2015/2152]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 11. augusti 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 869/2014 uute raudtee-reisijateveo teenuste kohta (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XIII lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XIII lisa punkti 42a (nõukogu direktiiv 95/18/EÜ) järele lisatakse järgmine punkt:

„42aa.

32014 R 0869: komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 869/2014, 11. august 2014, uute raudtee-reisijateveo teenuste kohta (ELT L 239, 12.8.2014, lk 1).”

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) nr 869/2014 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014, tingimusel et EMP ühiskomiteele on edastatud kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated, (2) või selle EMP ühiskomitee otsuse jõustumise päeval, millega inkorporeeritakse EMP lepingusse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/34/EL, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 239, 12.8.2014, lk 1.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/39


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 286/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa „Transport” [2015/2153]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 546/2014, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 718/1999, mis käsitleb ühenduse laevastiku mahutavuse poliitikat siseveetranspordi edendamiseks (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XIII lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XIII lisa punkti 45a (nõukogu määrus (EÜ) nr 718/1999) lisatakse järgmine tekst:

„, muudetud järgmise õigusaktiga:

32014 R 0546: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 546/2014, 15. mai 2014 (ELT L 163, 29.5.2014, lk 15).”

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 546/2014 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014. aastal, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 163, 29.5.2014, lk 15.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/40


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 287/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa „Transport” [2015/2154]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 598/2014 müraga seotud käitamispiirangute eeskirjade ja korra kehtestamise kohta liidu lennujaamades tasakaalustatud lähenemisviisi raames ning direktiivi 2002/30/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (1).

(2)

Määrusega (EL) nr 598/2014 tunnistatakse alates 13. juunist 2016 kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/30/EÜ, (2) mis on EMP lepingusse inkorporeeritud ja mis tuleb sellest tulenevalt alates 13. juunist 2016 EMP lepingust välja jätta.

(3)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XIII lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XIII lisa punkti 66f (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/30/EÜ) tekst asendatakse alates 13. juunist 2016 järgmise tekstiga:

32014 L 0598: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 598/2014, 16. aprill 2014, müraga seotud käitamispiirangute eeskirjade ja korra kehtestamise kohta liidu lennujaamades tasakaalustatud lähenemisviisi raames ning direktiivi 2002/30/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 173, 12.6.2014, lk 65).”

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 598/2014 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014, tingimusel et EMP ühiskomiteele on edastatud kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated, (3) või EMP ühiskomitee 27. juuni 2014. aasta otsuse nr 135/2014 (4) jõustumise päeval, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 173, 12.6.2014, lk 65.

(2)  EÜT L 85, 28.3.2002, lk 40.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.

(4)  ELT L 342, 27.11.2014, lk 42.


26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/41


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 288/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa „Transport” [2015/2155]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 20. juuni 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 687/2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 185/2010 lennundusjulgestusmeetmete selgitamise, ühtlustamise ja lihtsustamise osas, lennundusjulgestusstandardite samaväärsuse osas ning kauba ja posti suhtes kohaldatavate julgestusmeetmete osas (1).

(2)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 20. juuni 2014. aasta rakendusotsus C(2014) 4054, millega muudetakse komisjoni otsust C(2010) 774 seoses lennundusjulgestusmeetmete täpsustamise, ühtlustamise ja lihtsustamisega ning seoses Euroopa Liitu imporditava lennukauba ja -postiga.

(3)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XIII lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XIII lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Punkti 66he (komisjoni määrus (EL) nr 185/2010) lisatakse järgmine taane:

„—

32014 R 0687: komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 687/2014, 20. juuni 2014 (ELT L 182, 21.6.2014, lk 31).”

2)

Punkti 66hf (komisjoni otsus C(2010) 774 (lõplik)) lisatakse järgmine taane:

„—

32014 D 4054: komisjoni rakendusotsus C(2014) 4054, 20. juuni 2014, millega muudetakse komisjoni otsust C(2010) 774 seoses lennundusjulgestusmeetmete täpsustamise, ühtlustamise ja lihtsustamisega ning seoses Euroopa Liitu imporditava lennukauba ja -postiga.”

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) nr 687/2014 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 182, 21.6.2014, lk 31.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/42


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 289/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa „Transport” [2015/2156]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 7. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 379/2014, millega muudetakse komisjoni määrust (EL) nr 965/2012, millega kehtestatakse lennutegevusega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008 (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XIII lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XIII lisa punktile 66nf (komisjoni määrus (EL) nr 965/2012) lisatakse järgmine taane:

„—

32014 R 0379: komisjoni määrus (EL) nr 379/2014, 7. aprill 2014 (ELT L 123, 24.4.2014, lk 1).”

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 379/2014 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014. aastal, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 123, 24.4.2014, lk 1.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/43


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 290/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa „Transport” [2015/2157]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 27. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 319/2014, milles käsitletakse Euroopa lennundusohutusametile makstavaid lõive ja tasusid ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 593/2007 (1).

(2)

Määrusega (EL) nr 319/2014 tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 593/2007, (2) mis on EMP lepingusse inkorporeeritud ja mis tuleb sellest tulenevalt EMP lepingust välja jätta.

(3)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XIII lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XIII lisa punkti 66s (komisjoni määrus (EÜ) nr 593/2007) tekst asendatakse järgmisega:

32014 L 0319: komisjoni määrus (EL) nr 319/2014, 27. märts 2014, milles käsitletakse Euroopa lennundusohutusametile makstavaid lõive ja tasusid ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 593/2007 (ELT L 93, 28.3.2014, lk 58).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

Artikli 3 lõikes 5 lisatakse pärast sõna „liidu” sõnad „või EFTA riigi”.”

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 319/2014 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014. aastal, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (3).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 93, 28.3.2014, lk 58.

(2)  ELT L 140, 1.6.2007, lk 3.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/44


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 291/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa „Transport” [2015/2158]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 3. mai 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 390/2013, millega kehtestatakse aeronavigatsiooniteenuste ja võrgustiku funktsioonide tulemuslikkuse kava (1).

(2)

Rakendusmäärusega (EL) nr 390/2013 tunnistatakse alates 1. jaanuarist 2015 kehtetuks komisjoni määrus (EL) nr 691/2010 (2) ning komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1216/2011, (3) mis on inkorporeeritud EMP lepingusse ning mis tuleb sellest tulenevalt alates 1. jaanuarist 2015 EMP lepingust välja jätta.

(3)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XIII lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XIII lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Punkti 66wn (komisjoni määrus (EL) nr 677/2011) lisatakse järgmine tekst:

„, muudetud järgmise õigusaktiga:

32013 R 0390: komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 390/2013, 3. mai 2013 (ELT L 128, 9.5.2013, lk 1).”

2)

Punkti 66xe (komisjoni rakendusotsus 2014/132/EL) järele lisatakse järgmine punkt:

„66xf.

32013 R 0390: komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 390/2013, 3. mai 2013, millega kehtestatakse aeronavigatsiooniteenuste ja võrgustiku funktsioonide tulemuslikkuse kava (ELT L 128, 9.5.2013, lk 1).

Käesoleva lepingu kohaldamisel kohandatakse nimetatud määrust järgmiselt.

a)

EFTA riikide puhul asendatakse artikli 3 lõige 1 järgmisega:

„Kui EFTA riikide alaline komitee otsustab määrata tulemuslikkuse hindamise asutuse, et aidata EFTA järelevalvenõukogul rakendada tulemuslikkuse kava, määratakse kõnealune asutus ajavahemikuks, mis on kooskõlas võrdlusperioodidega. Kui komisjon on määranud tulemuslikkuse hindamise asutuse, siis püüab EFTA riikide alaline komitee sarnastel tingimustel määrata sama asutuse, et see täidaks EFTA riikidega seoses samu ülesandeid.”

b)

Artikli 14 lõikele 1 ja artikli 18 lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

„Kui hindamine puudutab ühe või mitme ELi liikmesriigi või ühe või mitme EFTA riigiga seotud tulemuskavasid ja -eesmärke, siis korraldab hindamise EFTA järelevalveamet seoses EFTA riigi/riikidega ja komisjon seoses ELi liikmesriigi/liikmesriikidega. Sellega seoses teevad komisjon ja EFTA järelevalveamet koostööd, et võtta ühised seisukohad kogu käesolevas artiklis kehtestatud menetluse raames.”

c)

Artikli 15 lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

„Kui hindamine puudutab ühe või mitme ELi liikmesriigi või ühe või mitme EFTA riigiga seotud tulemuskavasid ja -eesmärke, siis korraldab hindamise EFTA järelevalveamet seoses EFTA riigi/riikidega ja komisjon seoses ELi liikmesriigi/liikmesriikidega. Sellega seoses teevad komisjon ja EFTA järelevalveamet koostööd, et võtta ühised seisukohad kogu käesolevas artiklis kehtestatud menetluse raames.”

d)

Artikli 18 lõikele 2 lisatakse järgmine lõik:

„Kui funktsionaalne õhuruumiosa katab ühe või mitme ELi liikmesriigi või ühe või mitme EFTA riigi õhuruumi, siis täidab käesolevas punktis sätestatud ülesandeid ja teostab selles sätestatud volitusi EFTA järelevalveamet seoses EFTA riigi/riikidega ja komisjon seoses ELi liikmesriigi/liikmesriikidega. Sellega seoses teevad komisjon ja EFTA järelevalveamet koostööd, et võtta ühiseid seisukohti.”

e)

Artikli 18 lõikele 3 lisatakse järgmine lõik:

„Kui võrgustiku tulemuslikkuse kava käsitleb nii komisjoni määratud võrgustiku haldusasutust kui ka EFTA liikmesriikide alalise komitee määratud võrgustiku haldusasutust, teevad komisjon ja EFTA järelevalveamet koostööd, et võtta ühised seisukohad.”

f)

Artikli 18 lõikele 4 lisatakse järgmine lõik:

„Kui tulemuskavad ja tulemuseesmärgid on seotud ühe või mitme ELi liikmesriigi ja ühe või mitme EFTA riigiga, siis teevad komisjon ja EFTA järelevalveamet koostööd, et esitada tulemuseesmärkide saavutamise ühisaruanne ühtse taeva komiteele.”

g)

Artikli 18 lõikes 3 ja 4 asendatakse EFTA riikide puhul sõna „komisjon” sõnadega „EFTA järelevalveamet”.

3)

Punkti 66xa (komisjoni määrus (EL) nr 691/2010) tekst jäetakse välja alates 1. jaanuarist 2015.

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) nr 390/2013 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud, (4) või EMP ühiskomitee 27. juuni 2014. aasta otsuse nr 135/2014 (5) jõustumise päeval, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 128, 9.5.2013, lk 1.

(2)  ELT L 201, 3.8.2010, lk 1.

(3)  ELT L 310, 25.11.2011, lk 3.

(4)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.

(5)  ELT L 342, 27.11.2014, lk 42.


26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/46


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 292/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa „Transport” [2015/2159]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 2. mai 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 448/2014, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 1035/2011, ajakohastades viiteid Chicago konventsiooni lisadele (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XIII lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XIII lisa punkti 66xc (komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1035/2011) lisatakse järgmine taane:

„—

32014 R 0448: komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 448/2014, 2. mai 2014. a. (ELT L 132, 3.5.2014, lk 53).”

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) nr 448/2014 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud, (2) või EMP ühiskomitee 13. detsembri 2013. aasta otsuse nr 231/2013 (3) või EMP ühiskomitee 13. detsembri 2013. aasta otsuse nr 232/2013 (4) jõustumise päeval, olenevalt sellest, milline kuupäev on hilisem.

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 132, 3.5.2014, lk 53.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.

(3)  ELT L 154, 22.5.2014, lk 32.

(4)  ELT L 154, 22.5.2014, lk 34.


26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/47


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 293/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu XIV lisa „Konkurents” [2015/2160]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 21. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 316/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 lõike 3 kohaldamise kohta teatavat liiki tehnosiirde kokkulepete suhtes (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XIV lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XIV lisa punkti 5 (komisjoni määrus (EÜ) nr 772/2004) tekst asendatakse järgmisega:

32014 R 0316: komisjoni määrus (EL) nr 316/2014, 21. märts 2014, Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 lõike 3 kohaldamise kohta teatavat liiki tehnosiirde kokkulepete suhtes (ELT L 93, 28.3.2014, lk 17).

Käesoleva lepingu kohaldamisel kohandatakse nimetatud määruse sätteid järgmiselt.

a)

Artikli 6 lõikesse 1 lisatakse sõnade „määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 29 lõike 1 alusel” järele sõnad „või EFTA riikide vahel järelevalveameti ja kohtu asutamise kohta sõlmitud lepingu protokolli nr 4 I osa II peatüki artikli 29 lõike 1 vastava sätte alusel”.

b)

Artikli 6 lõikesse 2 lisatakse sõnade „määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 29 lõike 2 alusel” järele sõnad „või EFTA riikide vahel järelevalveameti ja kohtu asutamise kohta sõlmitud lepingu protokolli nr 4 I osa II peatüki artikli 29 lõike 2 vastava sätte alusel”.

c)

Artikli 7 lõppu lisatakse järgmine tekst:

„Vastavalt EFTA riikide vahel järelevalveameti ja kohtu asutamise kohta sõlmitud lepingu sätetele võib EFTA järelevalveamet soovitusega teatada, et kui samalaadsete tehnosiirde kokkulepete paralleelsed võrgud hõlmavad üle 50 % asjaomasest turust EFTA riikides, ei kohaldata käesolevat määrust tehnosiirde kokkulepete suhtes, mis sisaldavad kõnealust turgu puudutavaid konkreetseid piiranguid.

Lõike 1 alusel tehtav soovitus adresseeritakse EFTA riigile või EFTA riikidele, kus kõnealune turg asub. Komisjonile teatatakse sellise soovituse esitamisest.

Kolme kuu jooksul pärast lõike 1 alusel tehtud soovitust teatavad kõik soovituse saanud EFTA riigid EFTA järelevalveametile, kas nad aktsepteerivad soovitust. Kui EFTA riik ei saada kolme kuu jooksul vastust, käsitatakse seda kui soovitusega nõustumist.

Kui soovituse saanud EFTA riik nõustub soovitusega või ei vasta tähtaja jooksul, on ta lepingust tulenevalt kohustatud soovituse kolme kuu jooksul täitma.

Kui soovituse saanud EFTA riik teatab tähtaja jooksul EFTA järelevalveametile, et ta ei nõustu soovitusega, teavitab EFTA järelevalveamet vastusest komisjoni. Kui komisjon ei nõustu kõnealuse EFTA riigi seisukohaga, kohaldatakse lepingu artikli 92 lõiget 2.

EFTA järelevalveamet ja komisjon vahetavad teavet ja peavad omavahel nõu selle sätte kohaldamise küsimuses.

Kui samalaadsete tehnosiirde kokkulepete paralleelsed võrgud hõlmavad EMP lepingu territooriumil üle 50 % asjaomasest turust, võivad mõlemad järelevalveametid algatada koostöö eraldi meetmete vastuvõtmiseks. Kui mõlemad järelevalveametid jõuavad käesoleva sätte kohaselt kokkuleppele asjaomase turu ja meetme vastuvõtmise vajalikkuse suhtes, võtab komisjon vastu määruse, mis adresseeritakse ELi liikmesriikidele, ja EFTA järelevalveamet samalaadse sisuga soovituse kõnealuse turu moodustava(te)le EFTA riigile või riikidele.” ”

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 316/2014 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 93, 28.3.2014, lk 17.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/49


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 294/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu XX lisa „Keskkond” [2015/2161]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 23. juuni 2014. aasta rakendusotsus 2014/389/EL, milles käsitletakse täiendavaid varasemaid lennunduse heitkoguseid ja täiendavaid lennunduse saastekvoote, et võtta arvesse Horvaatia ühinemist Euroopa Liiduga (1).

(2)

11. aprillil 2014 Brüsselis alla kirjutatud Horvaatia Vabariigi Euroopa Majanduspiirkonnas osalemise lepingut (2) (edaspidi „EMP 2014. aasta laienemisleping”) on sellele allakirjutanute suhtes ajutiselt kohaldatud alates 12. aprillist 2014 ning seetõttu kohaldatakse käesolevat otsust ajutiselt kuni EMP 2014. aasta laienemislepingu jõustumiseni.

(3)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XX lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XX lisa punkti 21aph (Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 377/2013/EL) järele lisatakse järgmine punkt:

„21api.

32014 D 0389: komisjoni rakendusotsus 2014/389/EL, 23. juuni 2014, milles käsitletakse täiendavaid varasemaid lennunduse heitkoguseid ja täiendavaid lennunduse saastekvoote, et võtta arvesse Horvaatia ühinemist Euroopa Liiduga (ELT L 183, 24.6.2014, lk 135).”

Artikkel 2

Rakendusotsuse 2014/389/EL islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (3), või EMP 2014. aasta laienemislepingu jõustumise päeval, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

Kuni EMP 2014. aasta laienemislepingu jõustumiseni kohaldatakse käesolevat otsust ajutiselt alates 13. detsembrist 2014, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõik 1 kohased teated on edastatud.

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 183, 24.6.2014, lk 135.

(2)  ELT L 170, 11.6.2014, lk 5.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/50


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 295/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu XX lisa „Keskkond” [2015/2162]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 9. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 743/2014, millega asendatakse määruse (EL) nr 601/2012 VII lisa seoses analüüside minimaalse sagedusega (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XX lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XX lisa punkti 21apg (komisjoni määrus (EL) nr 601/2012) lisatakse järgmine taane:

„—

32014 R 0743: komisjoni määrus (EL) nr 743/2014, 9. juuli 2014 (ELT L 201, 10.7.2014, lk 1).”

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 743/2014 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 201, 10.7.2014, lk 1.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/51


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 296/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu XX lisa „Keskkond” [2015/2163]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 24. juuni 2014. aasta määrus (EL) nr 733/2014, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1418/2007, mis käsitleb teatavate jäätmete väljavedu taaskasutamise eesmärgil teatavatesse OECD-välistesse riikidesse (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XX lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XX lisa punkti 32cb (komisjoni määrus (EÜ) nr 1418/2007) lisatakse järgmine taane:

„—

32014 R 0733: komisjoni määrus (EL) nr 733/2014, 24. juuni 2014 (ELT L 197, 4.7.2014, lk 10).”

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 733/2014 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 197, 4.7.2014, lk 10.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/52


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 297/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu XXI lisa „Statistika” [2015/2164]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 27. jaanuari 2014. aasta määrus (EL) nr 68/2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 141/2013, millega rakendatakse seoses Euroopa terviseuuringul põhineva statistikaga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1338/2008 rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitleva ühenduse statistika kohta, et võtta arvesse Horvaatia ühinemist Euroopa Liiduga (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XXI lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XXI lisa punkti 18z4 (komisjoni määrus (EL) nr 141/2013) lisatakse järgmine tekst:

„, muudetud järgmise õigusaktiga:

32014 R 0068: komisjoni määrus (EL) nr 68/2014, 27. jaanuar 2014 (ELT L 23, 28.1.2014, lk 9).”

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 68/2014 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 23, 28.1.2014, lk 9.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/53


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 298/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu XXI lisa „Statistika” [2015/2165]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 26. juuni 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 724/2014 andmevahetusstandardi kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 549/2013 (Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta) nõutavate andmete edastamiseks (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XXI lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XXI lisa punkti 19z (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013) järele lisatakse järgmine punkt:

„19za.

32014 R 0724: komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 724/2014, 26. juuni 2014, andmevahetusstandardi kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 549/2013 (Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta) nõutavate andmete edastamiseks (ELT L 192, 1.7.2014, lk 38).”

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) nr 724/2014 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014. aastal, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 192, 1.7.2014, lk 38.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/54


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 299/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu XXII lisa „Äriühinguõigus” [2015/2166]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 13. juuni 2014. aasta määrus (EL) nr 634/2014, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite tõlgendamise komitee tõlgendusega IFRIC 21 (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XXII lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XXII lisa punkti 10ba (komisjoni määrus (EÜ) nr 1126/2008) lisatakse järgmine taane:

„—

32014 R 0634: komisjoni määrus (EL) nr 634/2014, 13. juuni 2014 (ELT L 175, 14.6.2014, lk 9).”

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 634/2014 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014. aastal, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 175, 14.6.2014, lk 9.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/55


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 300/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust [2015/2167]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artikleid 86 ja 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

On asjakohane laiendada EMP lepingu osaliste koostööd nii, et see hõlmaks nõukogu 16. juuni 2014. aasta määrust (EL) nr 721/2014, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 219/2007 ühisettevõtte loomise kohta Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) väljaarendamiseks seoses ühisettevõtte tegevusaja pikendamisega aastani 2024 (1).

(2)

Seepärast tuleks muuta EMP lepingu protokolli nr 31, et kõnealune laiendatud koostöö saaks alata 1. jaanuarist 2014,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu protokolli nr 31 artikli 1 lõike 8b joonealusesse märkusesse 1 lisatakse järgmine taane:

„—

32014 R 0721: Nõukogu määrus (EL) nr 721/2014, 16. juuni 2014. (ELT L 192, 1.7.2014, lk 1).”

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast seda, kui on esitatud kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (2).

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 192, 1.7.2014, lk 1.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/56


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 301/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust [2015/2168]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artikleid 86 ja 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

On asjakohane laiendada lepinguosaliste koostööd nii, et see hõlmaks komisjoni 6. veebruari 2012. aasta soovitust 2012/73/ELvarajase hoiatuse ja reageerimise süsteemi (EWRS) andmekaitsesuuniste kohta (1).

(2)

Seepärast tuleks EMP lepingu protokolli nr 31 muuta, et kõnealune laiendatud koostöö saaks alata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu protokolli nr 31 artikli 16 lõike 1 teise taandesse (Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 2119/98/EÜ) lisatakse järgmine tekst:

„Käesolevas taandes ettenähtud koostöö raames võtavad EFTA riigid arvesse järgmist õigusakti:

32012 H 0073: komisjoni soovitus 2012/73/EL, 6.veebruar 2012, varajase hoiatuse ja reageerimise süsteemi (EWRS) andmekaitsesuuniste kohta (ELT L 36, 9.2.2012, lk 31).”

Artikkel 2

Soovituse 2012/73/EL islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 36, 9.2.2012, lk 31.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.