ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2014.037.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 37

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
6. veebruar 2014


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 100/2014, 5. veebruar 2014, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 748/2009 nimekirja kohta õhusõiduki käitajatest, kes teostasid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ I lisas loetletud lennutegevusi 1. jaanuaril 2006 või pärast seda, millega täpsustatakse iga õhusõiduki käitajat haldav liikmesriik ( 1 )

1

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

6.2.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 37/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 100/2014,

5. veebruar 2014,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 748/2009 nimekirja kohta õhusõiduki käitajatest, kes teostasid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ I lisas loetletud lennutegevusi 1. jaanuaril 2006 või pärast seda, millega täpsustatakse iga õhusõiduki käitajat haldav liikmesriik

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (1), eriti selle artikli 18a lõike 3 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2008/101/EÜ (2) muudeti direktiivi 2003/87/EÜ, et lisada lennutegevus liidu kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi.

(2)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 748/2009 (3) kehtestati nimekiri õhusõiduki käitajatest, kes teostasid direktiivi 2003/87/EÜ I lisas loetletud lennutegevusi 1. jaanuaril 2006 või pärast seda.

(3)

Nimekirja eesmärk on vähendada õhusõiduki käitajate halduskoormust, andes teavet selle kohta, milline liikmesriik konkreetset õhusõiduki käitajat haldab.

(4)

Õhusõiduki käitajate lisamine liidu kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi sõltub direktiivi 2003/87/EÜ I lisas sätestatud lennutegevuse teostamisest ega sõltu sellest, kas õhusõiduki käitaja on lisatud kõnealuse direktiivi artikli 18a lõike 3 kohasesse komisjoni kehtestatud nimekirja või mitte.

(5)

Õhusõiduki käitajate nimekirja ajakohastamisel lisamaks sinna õhusõiduki käitajaid, kes teostasid direktiivi 2003/87/EÜ I lisas loetletud lennutegevusi 2013. aastal, on arvesse võetud õhusõidukite nimekirja sisaldavaid deklaratsioone, mille õhusõiduki käitajad ja teenuste osutamisega tegelevad ettevõtjad on komisjonile esitanud. Ajakohastatud nimekirjas on aga teabe puudumise tõttu esitatud õhusõiduki käitajate asemel endiselt mitu haldamise ja teenuste osutamisega tegelevat ettevõtjat ning õhusõiduki registreerimistähist.

(6)

Määrust (EÜ) nr 748/2009 tuleks seega vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 748/2009 lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. veebruar 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 275, 25.10.2003, lk 32.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/101/EÜ, 19. november 2008, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et lisada lennutegevus ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi (ELT L 8, 13.1.2009, lk 3).

(3)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 748/2009, 5. august 2009, nimekirja kohta õhusõiduki käitajatest, kes teostasid direktiivi 2003/87/EÜ I lisas loetletud lennutegevusi 1. jaanuaril 2006 või pärast seda, millega täpsustatakse iga õhusõiduki käitajat haldav liikmesriik (ELT L 219, 22.8.2009, lk 1).


LISA

BELGIA

CRCO identifitseerimisnumber

Käitaja nimi

Käitaja päritoluriik

123

Abelag Aviation

BELGIA

31102

ACT AIRLINES

TÜRGI

7649

AIRBORNE EXPRESS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

33612

ALLIED AIR LIMITED

NIGEERIA

29424

ASTRAL AVIATION LTD

KEENIA

30020

AVIASTAR-TU CO.

VENEMAA FÖDERATSIOON

31416

AVIA TRAFFIC COMPANY

TADŽIKISTAN

908

BRUSSELS AIRLINES

BELGIA

25996

CAIRO AVIATION

EGIPTUS

4369

CAL CARGO AIRLINES

IISRAEL

29517

CAPITAL AVTN SRVCS

MADALMAAD

39758

CHALLENGER AERO

FILIPIINID

f11336

CORPORATE WINGS LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32909

CRESAIR INC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32432

EGYPTAIR CARGO

EGIPTUS

f12977

EXCELLENT INVESTMENT LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f11102

FedEx Express Corporate Aviation

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

13457

Flying Partners CVBA

BELGIA

29427

Flying Service N.V.

BELGIA

32486

FAYARD ENTERPRISES

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

24578

GAFI GENERAL AVIAT

ŠVEITS

32737

GREAT ALLIANCE WORLD

ÜHENDKUNINGRIIK

f12983

GREEN DIESEL LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

29980

HAINAN AIRLINES (2)

HIINA

23700

HEWA BORA AIRWAYS

KONGO

27232

INTERNET JET

MADALMAAD

28582

INTER WETAIL AG

ŠVEITS

9542

INTL PAPER CY

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

27709

KALITTA AIR

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

28087

LAS VEGAS CHARTER

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32303

MASTER TOP LINHAS

BRASIILIA

37066

MERIDIAN (AIRWAYS)

BELGIA

1084

MIL BELGIUM

BELGIA

26688

NEWELL RUBBERMAID

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31207

N604FJ LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f11462

N907WS AVIATION LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f10341

OfficeMax Inc

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31660

RIPPLEWOOD AVTN

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

5682

Sky Service

BELGIA

2344

SAUDIA

SAUDI ARAABIA

27769

SEA-AIR

BELGIA

27975

SIA CARGO PTE LTD

SINGAPUR

29222

SILVERBACK CARGO

RWANDA

39079

SOLARIUS AVIATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

35334

SONOCO PRODUCTS CO

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

26784

SOUTHERN AIR

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

38995

STANLEY BLACK&DECKER

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

28453

THOMAS COOK ARL BELG

BELGIA

27011

TNT AIRWAYS

BELGIA

34920

TRIDENT AVIATION SVC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

30011

TUI AIRLINES - JAF

BELGIA

27911

ULTIMATE ACFT SERVIC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

13603

VF CORP

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

36269

VF INTERNATIONAL

ŠVEITS

37064

VIPER CLASSICS LTD

ÜHENDKUNINGRIIK

20065

V L M

BELGIA

f11467

WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

39543

WWF OPERATING CO

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

37549

YILTAS GROUP

TÜRGI

a11534

Registritunnust VPBDV kasutav käitaja

Teadmata


BULGAARIA

CRCO identifitseerimisnumber

Käitaja nimi

Käitaja päritoluriik

27359

AEROTRANS KAZAKSTAN

KASAHSTAN

27698

AEROVISTA

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

33329

AERO POWER LTD

ÜHENDKUNINGRIIK

23962

AIR BAN

BULGAARIA

35743

AIR IBERIA LTD.

GRUUSIA

26520

AIR LIBYA 2

LIIBÜA

11775

AIR VIA BULGARIAN

BULGAARIA

33225

AIR VICTORY

GRUUSIA

34357

AIR WEST GEORGIA

GRUUSIA

31007

ANIKAY AIR MIDDLE E

JORDAANIA

36020

ARARAT INTERNATIONAL

ARMEENIA

39303

ASIAN EXPRESS TAJIK

TADŽIKISTAN

28818

ASIAN SPIRIT

FILIPIINID

34563

ASIA AIRWAYS

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

24508

BALTIC AIRLINES UU

VENEMAA FÖDERATSIOON

32131

BEIBARS CJSC

KASAHSTAN

28445

BH AIR

BULGAARIA

27538

BULGARIAN AIR CHRTR.

BULGAARIA

29056

BULGARIA AIR

BULGAARIA

25981

CARGO AIR LTD.

BULGAARIA

32313

EAST WING KAZAKHSTAN

KASAHSTAN

36884

FLY ADJARA

GRUUSIA

36995

GR AVIA S.A.

GUINEA

10165

HEMUS AIR

BULGAARIA

25134

INTERNAL MINISTRY UU

VENEMAA FÖDERATSIOON

28505

IRANIAN AIR TRANSPOR

IRAANI ISLAMIVABARIIK

31721

JORDAN INT AIR CARGO

JORDAANIA

27345

KHORIV AVIA

UKRAINA

28246

KOKSHETAU AIRLINE

KASAHSTAN

32034

KOMIAVIAVIATRANS 2

VENEMAA FÖDERATSIOON

31019

KREMENCHUK FLIGHT

UKRAINA

38939

KRUNK AVIATION 2

UKRAINA

21448

MOSCOW AIRLINES JSC

VENEMAA FÖDERATSIOON

30622

PMT AIR

KAMBODŽA

37661

RGB ENTERPRISES LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

27203

ROSAVIA AIR COMPANY

UKRAINA

29085

RUBYSTAR

VALGEVENE

32835

SAYAT AIR KAZAKSTAN

KASAHSTAN

1830

SENEGALAIR

SENEGAL

32037

SKY JET KAZAKHSTAN

KASAHSTAN

32664

STARLINE KZ JSC

KASAHSTAN

32347

TABAN AIR

IRAANI ISLAMIVABARIIK

37954

TROPICAL AIR (Z) LTD

TANSAANIA ÜHENDVABARIIK

37793

UKRSPECEXPORT

UKRAINA

31648

VIP-AVIA

GRUUSIA

37987

YAK AIR

GRUUSIA

35082

ZAGROS AIRLINES

IRAANI ISLAMIVABARIIK


HORVAATIA

CRCO identifitseerimisnumber

Käitaja nimi

Käitaja päritoluriik

12495

Croatia Airlines Hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d.

HORVAATIA

39468

SAMANA SP. MISSION

SAUDI ARAABIA

39602

THE FUTURA CORPORTN

KANADA


TŠEHHI VABARIIK

CRCO identifitseerimisnumber

Käitaja nimi

Käitaja päritoluriik

7824

ACL SLOVACKY

TŠEHHI VABARIIK

35387

ACS SA

HISPAANIA

16895

AERO VODOCHODY

TŠEHHI VABARIIK

f11813

AERSALE INC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31304

AIRCRAFT INDUSTRIES

TŠEHHI VABARIIK

39019

AIRLINE CONT.MNTN EQ

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

38060

AIR NAVIGATION LK

TŠEHHI VABARIIK

31433

ALANDIA AIR AB

SOOME

30203

ATMA AIRLINES

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

39994

AURORA AIRLINES JSC

VENEMAA FÖDERATSIOON

34057

AVTN SPECIALTIES INC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

35333

AXIS AVIATION GROUP

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

34899

BELOGORIE

VENEMAA FÖDERATSIOON

22621

CAA CZECH REPUBLIC

TŠEHHI VABARIIK

34430

CAIMITO ENTERP. LTD

KÜPROS

859

CZECH AIRLINES

TŠEHHI VABARIIK

36294

CZECH CONNECT AIRLIN

TŠEHHI VABARIIK

f10182

Executive Flight Services, Inc.

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

33327

EARTH ONE LIMITED

ÜHENDKUNINGRIIK

36242

GEORGIAN INTERNATION

GRUUSIA

31631

GLOBAL AVIATION LIBY

LIIBÜA

36746

HOLIDAY CZECH

TŠEHHI VABARIIK

35825

HYUNDAI MOTOR CO

KOREA VABARIIK

32231

ILIN AIRCOMPANY

VENEMAA FÖDERATSIOON

30145

INCLEDON ENTERPRISES

KÜPROS

27908

JOB AIR SRO

TŠEHHI VABARIIK

39009

JUMP-TANDEM

TŠEHHI VABARIIK

30825

LETS FLY SRO

TŠEHHI VABARIIK

38713

LITTLE AVIATION LTD

AUSTRAALIA

32935

MIDAMERICA HOLDINGS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

3597

MIL CZECH REPUBLIC

TŠEHHI VABARIIK

30743

NORSE AIR CHARTER

LÕUNA-AAFRIKA VABARIIK

29976

NOVA CHEMICALS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

35361

OKAY HOLDING AS

TŠEHHI VABARIIK

24121

PETROPAVLOVSK AIR

VENEMAA FÖDERATSIOON

38114

PRAGA AVIATION S.R.O

TŠEHHI VABARIIK

f10379

Red.Com

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

36763

RETENTURA LTD.

KÜPROS

2276

ROCKWELL AUTOMATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32157

SKYDIVE LK

TŠEHHI VABARIIK

32812

SKY DIVING FOR FUN

SLOVAKKIA

27292

SKY GEORGIA

GRUUSIA

31351

SKY KG AIRLINES

TADŽIKISTAN

37554

SOVEREIGN EXPRESS

BRITI NEITSISAARED

13702

STEVENS EXPRESS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f13143

Timber LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

24903

TRAVEL SERVIS A.S.

TŠEHHI VABARIIK

25890

UKRAINIAN PILOT

UKRAINA

32721

VIDEOTAPE CENTER

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

38948

VIETJET AIR S.R.O.

VIETNAM

39695

YANAIR

UKRAINA

a12699

Registritunnust N150RN kasutav käitaja

AMEERIKA ÜHENDRIIGID


TAANI

CRCO identifitseerimisnumber

Käitaja nimi

Käitaja päritoluriik

33185

AIR ALPHA A/C SALES

TAANI

3456

AIR ALSIE

TAANI

22466

AIR GREENLAND

TAANI

37856

AIR PANAMA

PANAMA

34774

ALIGAP A/S

TAANI

36866

ALUMECO A/S

TAANI

142

ATLANTIC AIRWAYS

TAANI

36122

AVIATION HOLDINGS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

35753

A/S MAERSK AVIATION

TAANI

39508

BGR I/S

TAANI

36842

BRASILIA JET CENTER

BRASIILIA

32921

CANYON GATE FLT SVCS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

781

CIMBER STIRLING

TAANI

33047

CITICAPITAL LOCAVIA

PRANTSUSMAA

366

Danish Air Transport A/S

TAANI

f10500

Duchossois Industries, Inc.

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

27919

DRT VERTRIEBS GMBH

TAANI

25431

ELMAGAL AVIATION

SUDAAN

33854

EWAN LTD

ÜHENDKUNINGRIIK

26272

EXECUJET EUROPE A/S

TAANI

35478

FIRST GREENWICH

ÜHENDKUNINGRIIK

f10218

GCTPA, LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

37052

GENCHART B.V.

MADALMAAD

33254

GE CAPITAL SOLUTIONS

TAANI

32364

GLOBAL TRANSERVICE

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32595

GRAAKJAER A/S

TAANI

39199

JASMINE AVIATION LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

36297

JET FLEET INTL

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32158

JET TIME A/S

TAANI

34892

JJO Invest ApS

TAANI

33518

KIRKBI INVEST

TAANI

31243

KIRKBI TRADING

TAANI

36538

KIRK AVIATION A/S

TAANI

34672

LAO CAPRICORN AIR

LAOSE DEMOKRAATLIK RAHVAVABARIIK

f12178

Madrone Advisors LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

38155

MOENS, G

MADALMAAD

38120

MONGOLIAN AIRLINES

MONGOOLIA

12230

Nordic Aviation Capital A/S

TAANI

39085

NAC AVIATION & LTD

TAANI

32541

NAPLES FLIGHT MGMT

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

9914

NILAN A/S

TAANI

34830

OLGA LEASING LTD

BERMUDA

39689

OTTER PRODUCTS LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

33803

PARTNERSELSKABET

TAANI

23090

PHARMA NORD

TAANI

35196

PRIMERA AIR SCAND

TAANI

29123

RHEINLAND AIR SERV.

SAKSAMAA

31890

ROMANIAN AIRPORT SVC

RUMEENIA

37008

SCANDINAVIA EXECUTIV

TAANI

10495

SGA A/S

TAANI

9918

STAR AIR

TAANI

36191

SUN WAY GEORGIA

GRUUSIA

4357

SUN-AIR of Scandinavia

TAANI

21484

THOMAS COOK SCAND.

TAANI

38112

VINCENT AVIATION LTD

UUS-MEREMAA

32655

VIP PARTNERFLY

TAANI

12327

WEIBEL SCIENTIFIC

TAANI


SAKSAMAA

CRCO identifitseerimisnumber

Käitaja nimi

Käitaja päritoluriik

24568

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

SAKSAMAA

f10001

Academy of Art University

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

3647

Adolf Würth GmbH & Co. KG

SAKSAMAA

156

Aeroflot - Russian Airlines

VENEMAA FÖDERATSIOON

35126

Aerologic GmbH

SAKSAMAA

6802

Aero Personal s.a de c.v.

MEHHIKO

21756

Airtrans Flugzeugvermietungs GmbH

SAKSAMAA

32419

AirBridgeCargo Airlines LLC

VENEMAA FÖDERATSIOON

28844

Air Astana JSC

KASAHSTAN

8221

Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG

SAKSAMAA

33133

Air China Cargo Co., Ltd

HIINA

786

Air China Limited

HIINA

1562

Air Serbia

SERBIA

22317

Air-Service GmbH

SAKSAMAA

8901

Archer Daniels Midland Company

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

19480

Asiana Airlines

KOREA VABARIIK

27868

Atlasjet Airlines

TÜRGI

20979

Atlas Air, Inc.

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

26507

AAA AVIATION & AIRCR

SAKSAMAA

34963

ACG AIR CARGO

SAKSAMAA

17942

ACH HAMBURG

SAKSAMAA

20017

ACM AIR CHARTER GMBH

SAKSAMAA

33295

ADVANCED AV. LOGIST

SAKSAMAA

24933

ADVANCE AIR LFG

SAKSAMAA

150

AERODIENST

SAKSAMAA

32334

AEROFLOT CARGO

VENEMAA FÖDERATSIOON

39366

AEROWAYS GMBH

SAKSAMAA

38865

AERO BEE AIRLINES

KANADA

11454

AFI FLIGHT INSPECT.

SAKSAMAA

39525

AGILES AVIATION

AUSTRIA

31799

AGRATA AVIATION

EESTI

27692

AHSEL HAVA

TÜRGI

32484

AIRCASTLE ADVISOR

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

33817

AIRCRAFT ASSET MGT.

SAKSAMAA

32868

AIRCRAFT GENERAL

ITAALIA

f11396

AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

34984

AIRCRAFT MNGMT LS

ŠVEITS

37424

AIRCRAFT PARTNER

SAKSAMAA

36019

AIRCRAFT RENT A.S.

TŠEHHI VABARIIK

38063

AIRCRAFT SOLUTIONS

LUKSEMBURG

33852

AIRLIFT SERVICE D.O.

ENDINE JUGOSLAAVIA MAKEDOONIA VABARIIK

24283

AIRPHIL EXPRESS

FILIPIINID

34629

AIRVIP LTD.

BERMUDA

22484

AIR ALLIANCE GMBH

SAKSAMAA

36344

AIR ARABIA EGYPT

EGIPTUS

35195

AIR CHINA BUSINESS

HIINA

36986

AIR FINKENWERDER

SAKSAMAA

36989

AIR FUHLSBUETTEL

SAKSAMAA

32268

AIR HAMBURG

SAKSAMAA

22378

AIR KUBAN

VENEMAA FÖDERATSIOON

23463

AIR MACAU CO. LTD.

HIINA RAHVAVABARIIGI MACAU ERIHALDUSPIIRKOND

5663

AIR NAMIBIA

NAMIIBIA

29743

AIR NATIONAL CORP

UUS-MEREMAA

39999

AIR SERBIA

SERBIA

17595

AIR SERVICE BERLIN

SAKSAMAA

31446

AIR TRANSPORT INTL 2

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

36719

AIR 1 AVIATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

33836

AJWA AVIATION

SAUDI ARAABIA

5165

ALPLA AIR CHARTER

AUSTRIA

38135

ALSCO

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

30361

AL HOKAIR

ŠVEITS

36165

AL SAHAB LIMITED

BAHREIN

25435

AL-THANI

KATAR

36981

AMENTUM CAPITAL LTD

IIRIMAA

32684

AMJET AVIATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31290

AOP AIR OPERATING

ŠVEITS

34337

API HOLDING

SAKSAMAA

33706

ARCAS AVIATION GMBH

SAKSAMAA

27073

ARTOC Group for Investment and Development

EGIPTUS

38398

ASG AVIATION

SAKSAMAA

25551

ASIA CONTINENTAL

KASAHSTAN

35310

ASIA CONTINENT AVIA

KASAHSTAN

24940

ASIA TODAY LTD

HIINA

14559

ASW Air-Service Werkflugdiesnt GmbH & Co. KG

SAKSAMAA

30698

ATG SWISS FIRST

ŠVEITS

36360

AUGSBURG AIRWAYS GMB

SAKSAMAA

29122

AURON LTD

BERMUDA

38352

AVAZ D.O.O.

BOSNIA JA HERTSEGOVIINA

37650

AVIANDO SERVICES

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31551

AVIATION CAP GRP

ÜHENDKUNINGRIIK

35968

AVIATION INVESTMENT

SAKSAMAA

35708

AVIATION JOLINA SEC

KANADA

33093

AVIATION PARTNERS S

HONDURAS

38617

AZT LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

516

Bahag Baus Handelsgesellschaft AG Zug/Schweiz Zweigniederlassung Mannheim

SAKSAMAA

25978

Bauhaus Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co.

SAKSAMAA

f10795

Beef Products Inc. / BPI Technology Inc.

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

23956

Blue Sky Airservice GmbH

SAKSAMAA

29090

Blue Wings AG

SAKSAMAA

29389

Bombardier PreOwned

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31614

Bombardier Transportation GmbH

SAKSAMAA

15176

Bundespolizei-Fliegergruppe

SAKSAMAA

32874

Business Jet Ltd

UUS-MEREMAA

7897

BAE SYSTEMS FLT SYST

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

30586

BALL CORP

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32840

BARBEDOS GROUP LTD

NIGEERIA

509

BASF SE

SAKSAMAA

29137

BATAVIA AIR

INDONEESIA

35233

BAVARIA INTERNATION

SAKSAMAA

30306

BEDO BETEILIGUNGS

SAKSAMAA

17395

BEECHCRAFT BERLIN

SAKSAMAA

39412

BEECHCRAFT CORP.

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

38554

BERATEX GROUP LTD

VENEMAA FÖDERATSIOON

11312

BIZAIR FLUG GMBH

SAKSAMAA

f12963

BLACK FOREST VENTURES LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

28042

BLUE SKY GROUP

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

14658

BMW AG

SAKSAMAA

38111

BOEKHOORN M&A

MADALMAAD

6667

BOMBARDIER AEROSPACE

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

36062

BORAJET HAVACILIK

TÜRGI

37261

BOSTON POST LEASING

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

37922

BOURNEMOUTH AIR LTD.

ŠVEITS

34852

BREMENFLY GMBH

SAKSAMAA

680

BURDA REISEFLUG

SAKSAMAA

35021

Chai Ltd.

BERMUDA

35418

Challenge Aero AG

UKRAINA

22448

Cirrus Airlines Luftfahrtgesellschaft mbH

SAKSAMAA

f10709

Colgan Air Services

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

824

Condor Flugdienst GmbH

SAKSAMAA

f13979

Cummins Inc.

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

33282

CANJET AIRLINES

KANADA

34985

CAPE CHAMONIX WINE

LÕUNA-AAFRIKA VABARIIK

32482

CARSON AIR LTD

KANADA

19823

CA "Air Moldova" IS

MOLDOVA VABARIIK

26021

CEBU PACIFIC AIR

FILIPIINID

30714

CENTRAL MOUNTAIN AIR

KANADA

35194

CHONGQING AIRLINES

HIINA

28178

CIRRUS AVIATION

SAKSAMAA

35527

CLASSIC SERVICES INC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

36157

CLUB SAAB 340

ŠVEITS

4782

COMFORT AIR

SAKSAMAA

23741

COMMANDER MEXICANA

MEHHIKO

33189

CONTINENT AIRLINE UU

VENEMAA FÖDERATSIOON

25210

COOK AIRCRAFT

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31333

CORP JET SVCS

ÜHENDKUNINGRIIK

39978

CRISTALIA PRODUTOS

BRASIILIA

39156

CSM MINING SUPPLIES

LÕUNA-AAFRIKA VABARIIK

24481

CTL LOGISTICS S.A.

POOLA

4484

Delta Air Lines, Inc.

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

8980

Delta Technical Services Ltd

SAKSAMAA

1776

Deutsche Lufthansa AG

SAKSAMAA

2044

Dr. August Oetker KG

SAKSAMAA

32731

DANAHER CORPORATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

34179

DAO AVIATION

TAANI

967

DAS DIRECT AIR

SAKSAMAA

28800

DATELINE OVERSEAS

KÜPROS

30651

DAUAIR

SAKSAMAA

18003

DBA LUFTFAHRTGESELL.

SAKSAMAA

f10558

DCS Management Services

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

26466

DC Aviation GmbH

SAKSAMAA

30996

DEERE & COMPANY

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

38547

DEKALB FARMERS MARK.

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

37580

DERMAPHARM

SAKSAMAA

f10774

DFZ, LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f10589

DH Flugcharter GmbH

SAKSAMAA

25139

DIETZ AG

SAKSAMAA

37808

DIETZ AVIATION GMBH

SAKSAMAA

35389

DIEVB GMBH & CO.KG

SAKSAMAA

18824

DLR BRAUNSCHWEIG

SAKSAMAA

10853

DLR OBERPFAFFENHOFEN

SAKSAMAA

28473

DOGAN HAVACILIK

TÜRGI

27181

DONAVIA JSC

VENEMAA FÖDERATSIOON

35451

DORNIER NO LIMITS

SAKSAMAA

37798

DO-TEC GMBH

SAKSAMAA

39792

DR. AUGUST OETKER KG

SAKSAMAA

28795

DULCO HANDEL GMBH

SAKSAMAA

968

DUSSMANN P

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

30726

DUTCH ANTILLES EXPR.

ARUBA

30461

D2 AVIATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

12213

Emil Capital Partners, LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f10180

Epps Air Service, Inc.

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

36121

EAT LEIPZIG GMBH

SAKSAMAA

34657

EEA GMBH

SAKSAMAA

31615

EICHSFELD AIR GMBH

SAKSAMAA

5500

ELITE JET SERVICE

SAKSAMAA

35749

EON AVIATION

INDIA

36507

ERSTE ASSET INVEST.

SAKSAMAA

19629

ESCHMANN H D

SAKSAMAA

17794

EUROCOPTER DEUTSCHL.

SAKSAMAA

1980

EUROPEAN AIR EXPRESS

SAKSAMAA

34011

EURO AIR CHARTER

SAKSAMAA

3639

EVERGREEN AIRLINES

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

36357

EXECUJET AVIATION

LÕUNA-AAFRIKA VABARIIK

39161

EXECUTIVE JET SERV.

KONGO

31909

EXECUTIVE SVCS (AZ)

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

8082

E.I. du Pont de Nemours and Company

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

8272

Farnair Switzerland AG

ŠVEITS

14557

Firma Steiner-Film

SAKSAMAA

1778

Flugbereitschaft des Bundesministerium der Verteidigung (FlBschft BMVg)

SAKSAMAA

32678

Fresena Flug GmbH & Co KG

SAKSAMAA

4783

FAI RENT-A-JET

SAKSAMAA

34640

FALCON 007 S.A.R.L.

PRANTSUSMAA

28589

FANCOURT FLUGCHARTER GmbH & CO KG

ŠVEITS

33077

FAS GMBH

SAKSAMAA

35937

FINKCAS

SAKSAMAA

27700

FIRST DATA CORP

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

22238

FLIGHT CALIBRATION

SAKSAMAA

32722

FLIGHT CAL. MALAYSIA

MALAISIA

6705

FLM AVIATION

SAKSAMAA

31012

FLUGSCHULE HAMBURG

SAKSAMAA

38804

FLYING TECHNOLOGY

VENEMAA FÖDERATSIOON

38912

FLY ALPHA GMBH

SAKSAMAA

26843

FMG-FLUGSCHULE

SAKSAMAA

1595

FRENZEL G

SAKSAMAA

4232

FRONTIER AIRLINES

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

38973

FUENFTE XR-GMBH

SAKSAMAA

9243

Germania Fluggesellschaft mbH

SAKSAMAA

28944

Germanwings GmbH

SAKSAMAA

34841

Gibbs International, Inc.

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f10232

Gruss & Company

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

33827

GABINETTE (ANG)

ANGOLA

36504

GALAXIAS AVIATION

BRITI NEITSISAARED

22807

GAS AIR SERVICE GMBH

SAKSAMAA

25027

GEKO TRADE

SAKSAMAA

30187

GEMUE GEBR. MUELLER

SAKSAMAA

3349

GENERAL MOTORS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

36747

GEOJET LUFTFAHR. (2)

SAKSAMAA

39230

GEORGE TOLOFAFI

NIGEERIA

38591

GERMANIA EXPRESS

SAKSAMAA

31914

GERMAN SKY AIRLINES

SAKSAMAA

33821

GE CAPITAL B.V.

MADALMAAD

35147

GE CAPITAL SWITZERL.

ŠVEITS

35803

GHASSAN AHMED AL

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

25642

GLOBAL AVTN BERMUDA

BERMUDA

34848

GLOBAL A/C CONSULT

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

38372

GLOBO AVIACAO

BRASIILIA

23743

GOMEL AIRLINES

VALGEVENE

22366

GOVERNMENT CROATIA

HORVAATIA

22370

GOVERNMENT MACEDONIA

ENDINE JUGOSLAAVIA MAKEDOONIA VABARIIK

38832

GREENWAY JETS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

2395

GROB AIRCRAFT AG

SAKSAMAA

32172

GULF JET

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

25111

G-92 KFT

UNGARI

28618

Haworth Transport

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32953

HeidelbergCement AG

SAKSAMAA

f11187

Herc Management Services LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

33269

Herrenknecht Aviation GmbH

SAKSAMAA

39560

HAITEC AIRCRAFT

SAKSAMAA

37030

HAMBURG AIRWAYS

SAKSAMAA

26105

HANSGROHE SE

SAKSAMAA

32580

HASLBERGER FINANZ.

SAKSAMAA

31519

HAWKER HUNTER AVTN

ÜHENDKUNINGRIIK

35307

HELIJET CHARTER

SAKSAMAA

31103

HOMAC AVIATION AG

SAKSAMAA

36597

HONG WEI CO LTD

TAIWAN

26281

HTM HELICOPTER TRAVE

SAKSAMAA

27680

HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE TIC A.S. (d.b.a. FREEBIRD AIRLINES)

TÜRGI

24664

Intermap Technologies

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f10652

IAC FALCON HOLDINGS

Teadmata

38692

IDEAVILLAGE PRODUCTS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

35785

IFM Traviation GmbH

SAKSAMAA

25785

ILYUSHIN AVIATION

VENEMAA FÖDERATSIOON

37757

INFINUM ALTIDO INC.

VENEMAA FÖDERATSIOON

37194

INTERGLOBE AVIATION

INDIA

37783

INTL TECH TRADING

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

1528

IRANAIR

IRAANI ISLAMIVABARIIK

30463

IRAQI AIRWAYS (2)

IRAAK

37529

ISE INFORMATION SYS.

SAKSAMAA

21723

Joint Stock Company Ural airlines

VENEMAA FÖDERATSIOON

35760

JEJU AIR

KOREA VABARIIK

39559

JESWALT INTL

BRITI NEITSISAARED

2200

JETAIR FLUG GMBH

SAKSAMAA

16761

JETFLIGHT AVIATION Inc.

ŠVEITS

36889

JETSTAR PACIFIC

VIETNAM

3328

JETS EXECUTIVOS

MEHHIKO

11307

JET EXECUTIVE INT.

SAKSAMAA

27505

JET GROUP LTD

IISRAEL

21462

JOHNSON CONTROLS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

36272

JORDAN INTNL

HIINA

11646

JULIUS BERGER

NIGEERIA

32107

JUNEYAO AIRLINES

HIINA

36509

JUNKER ERWIN GRINDI

TŠEHHI VABARIIK

23758

Kimberly-Clark Corporation

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

25800

Knauf Astra Ltd.

ÜHENDKUNINGRIIK

32568

Kompass GmbH & Co. KG

SAKSAMAA

1610

KARMANN GMBH

SAKSAMAA

31171

KAZAVIASPAS

KASAHSTAN

39898

KELLY, M

IIRIMAA

22239

KIEV AVIATION PLANT

UKRAINA

1652

KOREAN AIR LINES CO., LTD.

KOREA VABARIIK

21632

KRASNOJARSKY AIRLINE

VENEMAA FÖDERATSIOON

33182

KUGU HAVACILIK

TÜRGI

28399

Liebherr Geschäftsreiseflugzeug GbR

SAKSAMAA

15456

Luftfahrt-Bundesamt

SAKSAMAA

3857

Lufthansa Cargo AG

SAKSAMAA

27838

Lufthansa Technik AG

SAKSAMAA

36476

LANARA LTD

ÜHENDKUNINGRIIK

35538

LEAR 45-086 HOLD COR

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

6383

LECH-AIR FLUGZEUG

SAKSAMAA

20222

LGM LUFTFAHRT GMBH

SAKSAMAA

38914

LIBRA FLUGZEUG GBR

SAKSAMAA

28576

LIBRA TRAVEL

ŠVEITS

f12832

LINCARE LEASING LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

1767

LTU LUFTTRANSPORT

SAKSAMAA

34305

LUFTHANSA TECH. VIP

SAKSAMAA

26498

LUFT AVTN CHARTER

AUSTRAALIA

35742

LWE VERMIETUNGS GMBH

SAKSAMAA

39972

L&T AVIATION SVCS

INDIA

38512

Microstrategy Services Corporation

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f13307

Miklos Services Corp.

NEITSISAARED (ÜHENDKUNINGRIIK)

24270

Montenegro Airlines

MONTENEGRO

38522

MABETEX GROUP

ŠVEITS

21072

MAHAN AIR

IRAANI ISLAMIVABARIIK

21878

MAKEDONSKI AVIOTRANS

ENDINE JUGOSLAAVIA MAKEDOONIA VABARIIK

12521

MARXER ANLAGEN

SAKSAMAA

36372

MAT AIRWAYS

ENDINE JUGOSLAAVIA MAKEDOONIA VABARIIK

39087

MAZ AVIATION

SAUDI ARAABIA

39838

MCM MAINTENANCE

SAKSAMAA

38074

MENA AEROSPACE (OB)

BAHREIN

19999

MENEKSE HAVAYOLLARI

TÜRGI

12909

MERAVO LUFTREEDEREI

SAKSAMAA

37597

MERIDIAN+

VENEMAA FÖDERATSIOON

37975

MILLENNIUM AVIATION

AUSTRIA

28438

MLW AVIATION LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

25067

MNG Havayollari ve Tasimacilik A.S. (MNG Airlines)

TÜRGI

3057

MOELLERS MASCHINEN

SAKSAMAA

31944

MYN AVIATION

SAUDI ARAABIA

38209

MZ TRANSPORTATION

SAKSAMAA

f13551

M-BJEP Ltd.

MANI SAAR

24502

M. Bohlke Veneer Corp.

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

35125

Nasser Ltd.

KAIMANISAARED

f13922

Newlead Limited

NEITSISAARED (ÜHENDKUNINGRIIK)

12218

Nike, Inc.

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

26118

NASA AMES CENTER

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

33963

NATIONAL LEGACY

KUVEIT

30581

NAYAK AIRCRAFT SERV.

SAKSAMAA

34805

NAYAK INTERNATIONAL

SAKSAMAA

39294

NEMESIS VERMOEGENSV.

SAKSAMAA

11061

NEUMEYR FLUGGERAETE

SAKSAMAA

15551

NEW YORKER GROUP

SAKSAMAA

24661

NORTH AMERICAN JET

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

29267

NOVELLUS SYSTEMS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31791

NOVESPACE

PRANTSUSMAA

f10785

N16FX Trust

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f12724

N250RG LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

25059

Omni Air International

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

23244

Open Joint Stock Company "Rossiya Airlines" JSC "Rossiya Airlines"

VENEMAA FÖDERATSIOON

567

OBO JET-CHARTER GMBH

SAKSAMAA

33138

OCA INTERNATIONAL

SAKSAMAA

2061

OMNIPOL

TŠEHHI VABARIIK

36743

ORANGE AIRCRAFT (2)

MADALMAAD

8236

OWENS-CORNING

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

12648

Pacelli-Beteiligungs GmbH & Co. KG

SAKSAMAA

33666

Pakistan Aviators and Aviation (Pvt) Ltd.

PAKISTAN

29731

Parc Aviation

IIRIMAA

775

Pentastar Aviation, LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

852

PARAGON RANCH

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

23471

PCT Powder Coating Technologies Intl. Sarl

ŠVEITS

10690

PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S.

TÜRGI

19475

PETERS GMBH

SAKSAMAA

37609

PETROPAVLOVSK MC

VENEMAA FÖDERATSIOON

4265

PHIFER WIRE PRODUCTS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

5225

PHOENIX AIR GMBH

SAKSAMAA

3085

PICTON II LTD

BERMUDA

30230

POLET ACFT MNGT

BERMUDA

36251

POLLARD ACFT SALES

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

37040

PREISS-DAIMLER

SAKSAMAA

28157

PRESIDENTIAL AVTN

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

34505

PRINCESS AVIATION

LIIBANON

29307

PRIVATAIR GMBH

SAKSAMAA

37417

PRIVATEJET INT. GMBH

SAKSAMAA

34553

PRIVATE JET HOLD.

BRITI NEITSISAARED

12196

PRIVATE WINGS

SAKSAMAA

3343

P&P PROMOTION

SAKSAMAA

29352

Rentair UK Ltd

SAKSAMAA

27446

Rhema Bible Church

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

606

Robert Bosch GmbH

SAKSAMAA

37057

RADIC AVIATION

SAUDI ARAABIA

30124

RAE - REGIONAL AIR

SAKSAMAA

32083

RAY ENTERPRISES

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

39255

RA DR. JAN PLATHNER

SAKSAMAA

19436

REGIO AIR MECKLENBRG

SAKSAMAA

33032

RELIANCE COMMERCIAL

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

30938

RIKSOS TURIZM LT

TÜRGI

f13620

RNJ GmbH. & CO KG

SAKSAMAA

32723

RSG RENTAL SERVICES

SAKSAMAA

29927

RUAG AEROSPACE SERV

SAKSAMAA

37464

RUAG SWITZERLAND

ŠVEITS

36233

RUIZ, L

MEHHIKO

38246

RUSAERO

VENEMAA FÖDERATSIOON

9200

RYAN INTL AIRLINES

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

38368

RYAN INTL AIRLINES 2

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

39948

R & R AVIATION CONS

AUSTRIA

38037

R4L-ROCKTON AVTN AB

ROOTSI

f12122

Safeway, Inc.

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

24784

Samsung Techwin Co., Ltd.

KOREA VABARIIK

f10701

Servicios Aereos Regiomontanos, S.A.

MEHHIKO

21734

Siberia Airlines

VENEMAA FÖDERATSIOON

9354

SkyWork Airlines AG

ŠVEITS

f12005

Spiral, Inc.

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

29841

Spirit of Spices GmbH

SAKSAMAA

10201

SunExpress (Günes Ekspres Havacilik A.S.)

TÜRGI

28362

Sun D'or International Airlines LTD

IISRAEL

12878

Südzucker Reise-Service GmbH

SAKSAMAA

40024

SAMA AMERICA CORP

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f10788

SAP America Inc.

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

18991

SAP AG

SAKSAMAA

21282

SCHROTT WETZEL GMBH

SAKSAMAA

5031

SCHWARZMUELLER

AUSTRIA

30971

SEARAY BD100

LÕUNA-AAFRIKA VABARIIK

35352

SEGRAVE AVIATION INC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31846

SG FINANS A/S NORGE

ROOTSI

27571

SHANGHAI AIRLINES

HIINA

29540

SHENZHEN AIRLINES

HIINA

27735

SIK-AY Hava Tasimacilik A.S.

TÜRGI

38681

SILK WAY WEST

ASERBAIDŽAAN

1034

SIRTE OIL

LIIBÜA

f12146

SIRVAIR, S.A. de C.V.

MEHHIKO

32179

SKIPPERS AVIATION

AUSTRAALIA

34392

SKYBUS

KASAHSTAN

32816

SKYBUS AIRLINES

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

19819

SKYPLAN SERVICES

KANADA

2477

SKY JET

ŠVEITS

37940

SKY SWALLOWS LTD.

VENEMAA FÖDERATSIOON

25050

SMATSA DOO

SERBIA

32544

SMS Aviation GmbH

SAKSAMAA

31870

SM AVIATION

SAKSAMAA

33747

SOMON AIR

 

f11331

SOUTHLAKE AVIATION LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

36224

SPECTRA ENERGY

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

26725

SPIRIT AIRLINES 2

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

36094

SSP AVIATION

INDIA

23935

STAR ARIES SHIPMGMT

KÜPROS

29368

STAR AVIATION LTD.

BERMUDA

15526

STATE ENTERPRISE ANTONOV DESIGN BUREAU

UKRAINA

32361

STRONG AVIATION

KUVEIT

37176

SUEDLEASING GMBH

SAKSAMAA

30086

SUMMIT AIR

KANADA

37379

SUNEXPRESS DEUTSCHL.

SAKSAMAA

40045

SWEDISH MARITIME ADM

ROOTSI

36720

SWISS AV CONSULTANTS

ŠVEITS

28910

SWISS GLOBAL JET MGT

ŠVEITS

2681

Thai Airways International Public Company Limited

TAI

f10445

Thomas H. Lee Partners

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

14993

Thyssenkrupp Dienstleistungen GmbH

SAKSAMAA

31353

Tidnish Holdings Limited

KANADA

2758

Turkish Airlines THY

TÜRGI

8360

TACA

EL SALVADOR

38118

TARONA LTD

BRITI NEITSISAARED

35978

TATHRA INTERNATIONAL

BRITI NEITSISAARED

32576

TB INVEST GROUP

TŠEHHI VABARIIK

31566

TEAM AVIATION

SAKSAMAA

33120

TEC AIRCRAFT LEASING

AUSTRIA

36210

TESLA AIR

ŠVEITS

35936

TIGER HERCULES CORP

TAIWAN

21908

TOKOPH D P

LÕUNA-AAFRIKA VABARIIK

37070

TREVO AVIATION LTD

ÜHENDKUNINGRIIK

39881

TRIEL-HT

BRASIILIA

1389

TUIfly GmbH

SAKSAMAA

33495

TURBOJET KFT

UNGARI

33979

TURKUAZ AIRLINES

TÜRGI

36760

T'WAY AIR CO LTD

KOREA VABARIIK

32741

Ulla Popken GmbH

SAKSAMAA

8960

United Parcel Service Co

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

27079

UKRAINIAN MEDITERRAN

UKRAINA

24948

UKSATSE

UKRAINA

f10464

USAA

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

29839

USA 3000 AIRLINES

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

4692

US Airways, Inc.

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

26886

UTair Aviation, jsc

VENEMAA FÖDERATSIOON

31669

Vacuna Jets Limited

BERMUDA

f10791

Vecellio Management Service

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

2833

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

SAKSAMAA

18671

Volga-Dnepr Airlines LLC

VENEMAA FÖDERATSIOON

31984

VARIG LOGISTICA SA

BRASIILIA

37759

VENTURE AVTN GROUP

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

5198

VHM SCHUL & CHARTER

SAKSAMAA

31758

VIVAT TRUST LTD.

ÜHENDKUNINGRIIK

31815

VOLARIS

MEHHIKO

2840

VOLKSWAGEN AG

SAKSAMAA

2812

VRG Linhas Aereas S/A

BRASIILIA

39258

VULKY HOLDINGS LTD

ŠVEITS

30605

Wheels Aviation Ltd.

SAKSAMAA

25225

Windrose Air Jetcharter GmbH

SAKSAMAA

27514

Wirtgen BgmbH

SAKSAMAA

36235

WATERLOO AVIATION

KANADA

12066

WDL AVIATION

SAKSAMAA

24113

WEBER MANAGEMENT

SAKSAMAA

1323

WEKA Flugdienst GmbH

SAKSAMAA

34391

WHS CONSULTING AG

ŠVEITS

10834

WIKING HELIKOPTER

SAKSAMAA

33317

WINAIR AUSTRIA

AUSTRIA

34169

WIZZ AIR UKRAINE LLC

UKRAINA

36967

WOELBERN FLIGHT 01

SAKSAMAA

37044

WOELBERN FLIGHT 02

SAKSAMAA

2930

WORLD AIRWAYS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31769

XL Airways Germany GmbH

SAKSAMAA

32403

XRS Holdings, LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

36920

XR-GMBH

SAKSAMAA

5960

Zeman FTL

SAKSAMAA

33948

ZEUS TAXI AÉREO

BRASIILIA

31485

328 SUPPORT SERVICES

SAKSAMAA

39286

604 AIR LTD

SAUDI ARAABIA

a11495

Registritunnust N450T kasutav käitaja

Teadmata

a11501

Registritunnust N62914 kasutav käitaja

Teadmata

a11751

Registritunnust N77080 kasutav käitaja

Teadmata

a11508

Registritunnust N880GC kasutav käitaja

Teadmata

a11510

Registritunnust N903G kasutav käitaja

Teadmata

a12912

Registritunnust VPCBK kasutav käitaja

KAIMANISAARED

a11558

Registritunnust XAFRD kasutav käitaja

Teadmata


EESTI

CRCO identifitseerimisnumber

Käitaja nimi

Käitaja päritoluriik

34613

ABELIA TRADING LTD

KÜPROS

22213

ENIMEX

EESTI

18219

ESTONIAN AIR

EESTI

38113

FL TECHNICS AB

LEEDU

22574

MIL JAPAN

JAAPAN

10937

MIL RUSSIA

VENEMAA FÖDERATSIOON

1117

MIL SWITZERLAND

ŠVEITS

35109

NORTH WIND AIRLINES

EESTI

38604

SMARTLYNX ESTONIA

EESTI

30036

ULS Airlines Cargo

TÜRGI

36496

ZAMBEZI AIRLINES

ZIMBABWE


KREEKA

CRCO identifitseerimisnumber

Käitaja nimi

Käitaja päritoluriik

20514

Aegean Airlines

KREEKA

f12684

Avenge Inc

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

35662

AEROJET SERVICES

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

23232

AEROSVIT

UKRAINA

24601

AERO-KAMOV

VENEMAA FÖDERATSIOON

31586

AFRICAN EXPRESS AWYS

KEENIA

40059

AIRCORP INC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

28539

AIRCRAFT SUPPRT&SRVC

LIIBANON

30742

AIR COLUMBUS UKRAINE

UKRAINA

29972

AIR LINK UKRAINE

UKRAINA

37802

AIR TRAFFIC LTD

KEENIA

39471

AIT AVIATION & TOUR.

IISRAEL

39463

ALSALAM AIRCRAFT CO

SAUDI ARAABIA

31252

AMREF FLYING DOCTORS

KEENIA

37966

ASPAMIA LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

34238

ASTRA AIRLINES

KREEKA

38330

AVIATION SCIENCES CO

SAUDI ARAABIA

23359

AVIATRANS K LTD

UKRAINA

35553

AVION ALLIANCE

SLOVAKKIA

28245

Belair Airlines Ltd

ŠVEITS

39472

BAJAJ AVIATION

INDIA

26678

BARRICK GOLD EXPLOR.

KANADA

34069

BELRESCUEAVIA

VALGEVENE

35368

BLUE BIRD AIRWAYS

KREEKA

20501

BLUE BIRD AVIATION

KEENIA

38646

BUSINESS AVTN ASIA

HIINA

31747

CAAC FLIGHT INSPECT

HIINA

35729

CASSEL INVEST LTD

BRITI NEITSISAARED

31895

CENTAVIA

SERBIA

31412

COMERAVIA

VENEZUELA BOLIVARI VABARIIK

36915

COMLUX EXCLUSIVE

ŠVEITS

36113

CONQUISTADOR HELO

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

19644

COSTAIR LTD

KREEKA

29987

CRIMEA UNIVERSAL

UKRAINA

13776

CUTTER AVIATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

33761

DAL GROUP (SUDAN)

SUDAAN

36466

DESINENCE LTD

BRITI NEITSISAARED

23372

DIAMONDS OF RUSSIA

VENEMAA FÖDERATSIOON

25895

DONBASSAERO

UKRAINA

32795

DOVE AIR INC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f11403

DRAGON LEASING CORP

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

30350

EAGLE AIR LTD

UGANDA

35299

ELITE AIRLINES

KREEKA

37223

ENGALY LTD

IIRIMAA

40031

ENGINEERS & PLANNERS

GHANA

31744

EUROPEAN AIR CRANE

ITAALIA

35101

EURO AVIATION

KREEKA

32903

EXECUTIVE AIRL.PTY

AUSTRAALIA

35228

FIRST AIRWAYS

KREEKA

39165

FLIGHTLINK LTD

TANSAANIA ÜHENDVABARIIK

34427

FLIGHT OPTIONS (AUS)

AUSTRAALIA

39221

FLYME VILLA AIR

MALDIIVID

9532

FL AVIATION NEW JERS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31722

GAINJET AVIATION

KREEKA

31659

GHALAYINI I

EGIPTUS

33178

GLOBAL AIRWAYS (FA)

LÕUNA-AAFRIKA VABARIIK

29050

GOLIAF AIR

SÃO TOMÉ JA PRÍNCIPE

39609

GREENJET

KREEKA

17957

GREENLEAF

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

38025

GRYPHON AIRLINES

KUVEIT

f10233

GS 150-217 LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f11417

GS200 INC TRUSTEE

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f12006

Hanwha Chemical Corporation

KOREA VABARIIK

23443

HCAA

KREEKA

34731

HELICOPTERS (NZ)

UUS-MEREMAA

25221

HELOG AG

ŠVEITS

36373

HERITAGE ACFT LTD

ÜHENDKUNINGRIIK

36043

HERITAGE AVTN DEV.

ÜHENDKUNINGRIIK

37699

HERMES AIRLINES

KREEKA

32668

INTERISLAND AIRLINES

FILIPIINID

38792

INTER ILES AIR

MADAGASKAR, KOMOORID, RÉUNION

26787

INTRACOM

KREEKA

31881

INTRALOT

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

36434

ISLANDSITE INVEST.

LÕUNA-AAFRIKA VABARIIK

31621

JADAYEL AVIATION

SAUDI ARAABIA

31622

JET AIRLINES JSC

KASAHSTAN

33768

JP AIR OU

EESTI

32238

JUBILANT ENPRO PVT

INDIA

33560

Kenrick Ltd.

IISRAEL

30724

KAIZEN AVTN

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

39516

KHARKIV AIRLINES

UKRAINA

29503

KSENODOXEIA ELLADOS

KREEKA

29979

LAO AIRLINES

LAOSE DEMOKRAATLIK RAHVAVABARIIK

29995

LEXATA

KREEKA

35265

LINAIR LTD.

ÜHENDKUNINGRIIK

25549

MACEDONIAN AIRLINES

KREEKA

39803

MACKNIGHT INTL

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32732

MCKINLEY CAPITAL

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

29201

MERPATI NUSANTARA 2

INDONEESIA

1099

MIL GREECE

KREEKA

21948

MINAIR

KESK-AAFRIKA VABARIIK

29509

MINISTRY EXTREME UK

UKRAINA

33733

MOJO AVTN INC/N818LK

BRASIILIA

39723

MULTIBIRD OVERSEAS

BRITI NEITSISAARED

34624

OLYMPIC AIR

KREEKA

2055

OLYMPIC AIRLINES

KREEKA

24067

ORASCOM

EGIPTUS

21711

ORENBURG AIRLINES

VENEMAA FÖDERATSIOON

22404

OXY USA

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

30316

PAKISTAN STATE

PAKISTAN

37162

PALADIN ENERGY LTD

AUSTRAALIA

24760

PALESTINIAN AIRLINES

PALESTIINA OKUPEERITUD ALAD

22981

PALMYRA AVIATION LTD

KREEKA

27002

PARADISE AVTN

KREEKA

34445

PEBUNY LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

27649

PECOTOX AIR

MOLDOVA VABARIIK

28119

POLISH MORSKI

POOLA

34853

PORT SIVIL HAVACILIK

TÜRGI

32308

PRIVILIGE JET AIRL.

JORDAANIA

33252

PROFLIGHT COMM. SVCS

SAMBIA

35750

QUICK FLIGHT LIMITED

INDIA

37437

RAM AIR SERVICES LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

28437

RAYMOND LTD(VTNGS)

INDIA

30685

REFUSE EQUIPMNT MFTG

SAUDI ARAABIA

27798

RELIANCE COM.DEA.LTD

INDIA

35603

ROSTVERTOL-AVIA

VENEMAA FÖDERATSIOON

23672

RUSSIAN SKY AIRLINES

VENEMAA FÖDERATSIOON

37342

SAFARILINK

KEENIA

33531

SEMEYAVIA JSC

KASAHSTAN, KÕRGÕZSTAN

36327

SEVEN X AVIATION

MONTENEGRO

32636

SHORT STOP JET CHARTER

AUSTRAALIA

34496

SIKORSKY AIRCRAFT 2

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

29176

SINCOM AVIA

UKRAINA

32837

SKOL AIRLINE

VENEMAA FÖDERATSIOON

31109

SKY EXPRESS GREECE

KREEKA

31806

SKY WINGS AIRLINES

KREEKA

22361

SOUTHERN ACFT CONSUL

ÜHENDKUNINGRIIK

9012

S & K BERMUDA LTD

BERMUDA

35475

TAIMYR AIRLINE JSC

VENEMAA FÖDERATSIOON

31056

TAMIR AIRWAYS

IISRAEL

25475

THAI FLYING SERVICE

TAI

31819

TRANS AVIATION

KUVEIT

28601

TRAVCO AIR

EGIPTUS

9459

UNIVERSAL AIR LINK

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

38722

VAXUCO

VIETNAM

20044

VERAVIA VERNIKOS

KREEKA

35002

VERTIR

ARMEENIA

37519

WCC AVIATION INC

FILIPIINID

35700

WEM LINES SA

KREEKA

25058

WORLD HEALING CENTER

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

35842

WORLD HEALING CENT 2

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

24805

YAMAL

VENEMAA FÖDERATSIOON

7307

ZAHID TRACTOR

SAUDI ARAABIA

35716

ZR AVIATION

LIIBANON

a11496

Registritunnust N517AF kasutav käitaja

Teadmata

a11522

Registritunnust PPBIR kasutav käitaja

Teadmata

a12908

Registritunnust VHWXC kasutav käitaja

AUSTRAALIA


HISPAANIA

CRCO identifitseerimisnumber

Käitaja nimi

Käitaja päritoluriik

f10630

Aerolider, S.A. de C.V.

MEHHIKO

29159

Airmax, LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f10006

Air Products & Chemicals Inc.

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f10332

Astra 136 LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f11141

Averuca, C.A.

VENEZUELA BOLIVARI VABARIIK

19709

AERODATA BELGIUM

BELGIA

36647

AEROGAL

ECUADOR

29663

AEROLANE

ECUADOR

160

AEROLINEAS ARGENTINA

ARGENTINA

20010

AEROLINEAS TEHUACAN

MEHHIKO

33221

AEROLINEA PRINCIPAL

TŠIILI

38432

AEROMASTER DEL PERU

PERUU

30520

AEROTAXI LOS VALLES

HISPAANIA

2880

AEROVIAS DE MEXICO

MEHHIKO

4648

AERO ANGELES

MEHHIKO

29534

AFRIQUE CARGO SERV

SENEGAL

36793

AIRLEASE CORPORATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

34981

AIRLIFT USA LLP

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

20066

AIRLINK SOUTH AFRICA

LÕUNA-AAFRIKA VABARIIK

29323

AIR AMDER

MAURITAANIA

39778

AIR CITTY 2015,S.L.U

HISPAANIA

24500

AIR COMET S.A.

HISPAANIA

9345

AIR EUROPA

HISPAANIA

36047

AIR LOGISTICS (LUX)

LUKSEMBURG

22380

AIR NOSTRUM

HISPAANIA

39181

AIR ONE AVTN PRIVATE

INDIA

31681

AIR TRACTOR EUROPE

HISPAANIA

36637

ALBA STAR S.A.

HISPAANIA

32075

ALPEMA & TOURISM

HISPAANIA

29581

AMB GROUP

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

26217

AMERICAN FLYERS S.L.

HISPAANIA

38970

AMERICAN JET S.A.

ARGENTINA

31409

AMERICAN KING AIR FE

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

34891

ANDALUS LINEAS AER.

HISPAANIA

14376

ANGEL MARTINEZ RIDAO

HISPAANIA

26796

ANSETT WORLDWIDE

AUSTRAALIA

31725

ANTRAK AIR GHANA

GHANA

21575

ARABASCO AVIATION

SAUDI ARAABIA

32948

ARKAS S.A.

COLOMBIA

f12734

ASPEN TRADING CORP

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

39794

ASSOCIATED AVTN LTD

ÜHENDKUNINGRIIK

37408

ASSOCIATED AVTN (2)

NIGEERIA

31605

ASTAR (RCH FLIGHTS)

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

9456

AUDELI

HISPAANIA

35532

AVEX AIR TRAINING

LÕUNA-AAFRIKA VABARIIK

21660

AVIACION COMERCIAL

MEHHIKO

22877

AVIALSA

HISPAANIA

460

AVIANCA

COLOMBIA

31593

AVIONICA SUVER S.L.

HISPAANIA

33149

AVPRO INC (2)

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32450

AWAIR

ÜHENDKUNINGRIIK

f10074

Bank of America, NA

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

38518

Benipaula Inc

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f12165

Bradleyville, Ltd

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

39849

BAGHS LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f11811

BANK OF UTAH TRUSTEE

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

38654

BARRAGAN MIGUEL

MEHHIKO

32565

BELLON AVIATION LTD.

ŠVEITS

f13938

BEST FLY S.L

HISPAANIA

2621

BINTER CANARIAS SA

HISPAANIA

32392

BIONIC AVIATION CC

LÕUNA-AAFRIKA VABARIIK

35545

BRASIL WARRANT

BRASIILIA

19815

BRISTOW HELI

NIGEERIA

f11870

Caleton Holdings

KAIMANISAARED

32564

Carabo Capital

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f12156

CareFusion Corporation

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f12160

Castle Aero Florida International Inc.

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f11018

Condor Express S.A.

ARGENTINA

f10127

Conforto Empreendimentos e Paricipacoes Ltda

BRASIILIA

f10710

Contessa Premium Foods

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

38519

Corimon CA

KAIMANISAARED

35909

Covington Aviation

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

27598

CABO VERDE EXPRESS

ROHENEEMESAARED

30834

CANADIAN METRO AIRL

KANADA

38558

CANARIAS AIRLINES

HISPAANIA

35186

CAPITEQ

AUSTRAALIA

23687

CASA AIR SERVICES

MAROKO

32893

CAVERTON HELICOPTERS

NIGEERIA

39883

CDT MANAGEMENT LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

29796

CETO MARKETING S.A.

ÜHENDKUNINGRIIK

f10567

CITGO Petroleum Corporation

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f10706

CI-TEN Leasing Corp.

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

36279

CLEARSKIES

AUSTRAALIA

38420

COMP. NAT. NAV. SAS

PRANTSUSMAA

37198

CONF. BRASILEIRA

BRASIILIA

36755

CONSORCIO CJPP

BRASIILIA

f11327

COOK CANYON (GP) LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f13639

COOPER AIR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

BRASIILIA

32284

CORPORATE OIL & GAS

NIGEERIA

24180

CORP YGNUS AIR S.A.

HISPAANIA

36833

COYABA LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

37293

CPC SA

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f11342

CSC TRUST CO OF DELAWARE TRUSTEE

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31491

CSIM AIR

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31613

C.S.P.SOCIETE

MAURITAANIA

f10136

Dayco Properties Ltd

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

26776

DEAN FOODS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

37252

DELAWARE GG INC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

29208

DES R CARGO EXPRESS

MAURITAANIA

35756

DNEST AVIATION

MALAISIA

3464

DODSON AVIATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

33251

DORNIER NIGERIA

NIGEERIA

f10915

Electric Boat Corporation

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

736

EADS CASA

HISPAANIA

f12879

EAGLE AIR SERVICES CORP

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

8808

EASTMAN KODAK

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

35658

EAST COAST JETS INC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31715

ECUATO GUINEANA (2)

EKVATORIAAL-GUINEA

6101

EDELWEISS SUISSE

ŠVEITS

37813

EDIFICA 2000

HISPAANIA

f12753

EDINTON HOLDINGS USA INC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

35209

EHEIM VERWALTUNGS

SAKSAMAA

30842

EJS-AVIATION SERVICE

BRASIILIA

35607

ELYSIAN AIRLINES

GUINEA

39123

EMBRAER COMMERCIAL

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

39798

EMBRAER SA-COMMERC.

BRASIILIA

38631

EMB EQUIPMENT LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f13610

EMSI Aviation

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31186

ENGUIA GEN CE LTDA

BRASIILIA

39020

ESCOM (ANGOLA)

ANGOLA

24823

EUROCONTINENTAL

HISPAANIA

38965

EUROCOPTER ESPANA SA

HISPAANIA

7968

EUROCOPTER FRANCE

PRANTSUSMAA

38902

EVOLUTION ASSET MNGT

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

38423

EXECUFLIGHT INC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

27226

EXECUTIVE AIRLINES

HISPAANIA

32736

EXECUTIVE AIR SVCS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

26852

EXECUTIVE SKYFLEET

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31653

EXEC JET SERVICE (N)

NIGEERIA

31802

Flo-Sun Aircraft, Inc.

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

35238

FAIRMONT AVTN COMP

ŠVEITS

39497

FALCON 128 AIR CORP

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f12978

FATHER & SON AIR LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

18767

FIRST INTL AVTN

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

35848

FLANA

LÕUNA-AAFRIKA VABARIIK

22596

FLIGHTLINE SL

HISPAANIA

38894

FLIGHT PLANS SOLUTI

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31915

FLYANT SERVICIOS AER

HISPAANIA

31970

FLYING FALCON

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

38755

FLY540 ANGOLA

ANGOLA

26564

FL AVIATION FLORIDA

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

24821

FORMACION AEROFAN SL

HISPAANIA

32961

FRAPMAG LTD

ÜHENDKUNINGRIIK

31564

FUGRO AVIAT CANADA

KANADA

36054

FUJI DREAM AIRLINES

JAAPAN

35955

FULUCA INVESTMENTS

LÕUNA-AAFRIKA VABARIIK

37447

Ginnaire Rental Inc.

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f10226

Glass Aviation, Inc.

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

4402

GESTAIR

HISPAANIA

f10220

GG Aircraft LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

38732

GLOBAL FIVE HOLDINGS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32506

GOAL VERWALTUNGS (2)

SAKSAMAA

30962

GOF AIR SA DE CV

MEHHIKO

28810

GOLDNER D

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

28586

GO AHEAD INTERNATION

BERMUDA

34043

GRAND CHINA EXPRESS

HIINA

39970

GREY WIND INVESTMENT

HISPAANIA

28228

GUARDA COSTEIRA GV

ROHENEEMESAARED

27295

HAGEL W

AUSTRIA

32525

HARPO INC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31805

HARVARD OIL & GAS

KANADA

28012

HAWKAIRE

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

38138

HEBEI AIRLINES LTD

HIINA

39215

HELIANG

ANGOLA

37568

HELITT LINEAS AEREAS

HISPAANIA

28448

HELVETIC AIRWAYS

ŠVEITS

31991

HENNIG.

LÕUNA-AAFRIKA VABARIIK

34338

HISPANIA FLYJET

HISPAANIA

f11786

HI FLITE INC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

28615

HOLA AIRLINES S.L.

HISPAANIA

33213

HOLLYWOOD AVIATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31093

HONG KONG EXPRESS

HONG KONGI ERIHALDUSPIIRKOND

34316

HYUNDAI COLOMBIA

COLOMBIA

31848

HYUNDAY COLOMBIA

COLOMBIA

f11875

H&S Air, LLC.

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

10117

International Lease Finance Corporation

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

39179

Inversiones 2 de Marzo S.A.

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

1475

IBERIA

HISPAANIA

38329

IBERIA EXPRESS

HISPAANIA

25406

IBERWORLD S.A.U.

HISPAANIA

25843

ICE BIRD

ŠVEITS

30441

IDAHO ASSOCIATES

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

27097

INAER AV.ANFIBIOS

HISPAANIA

1416

INAER HELI.OFF-SHORE

HISPAANIA

4470

INDUSTRIAS TITAN

HISPAANIA

35945

INSEL AIR

ARUBA

37049

INSULAR CLASS SL

HISPAANIA

36530

INTERALIMENT S.A.L.

LIIBANON

f12784

INTERNATIONAL AVIATION LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32557

INTL CONCERTS

BRITI NEITSISAARED

31816

INTL PRIVATE JET

ŠVEITS

33401

INTL TRADE HOLDING

KUVEIT

f11397

INVERSIONES LA MESETA C.A.

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

30947

IRS AIRLINES LTD

NIGEERIA

29121

ISLAS AIRWAYS

HISPAANIA

39033

ITABIRA AGRO INDUSTR

BRASIILIA

35962

I FLY LTD

VENEMAA FÖDERATSIOON

f10912

Jorge Gregorio Perez Compac

ARGENTINA

f10284

Jupiter Leasing Inc.

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31247

JAIR

LÕUNA-AAFRIKA VABARIIK

36363

JEM INVESTMENTS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

39356

JET AVIATION N848JA

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

28372

J.W. Childs Associates

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

34608

KAMA AVIATION

VENEMAA FÖDERATSIOON

22691

KAVMINVODYAVIA

VENEMAA FÖDERATSIOON

34463

KAZ AIR JET

KASAHSTAN

32291

KELLY CORP

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

30722

KING AIR & TRAVELS

NIGEERIA

22866

KOGALYMAVIA

VENEMAA FÖDERATSIOON

34665

KUNPENG AIRLINES

HIINA

32826

Lewis Aeronautical

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32518

LAI

VENEZUELA BOLIVARI VABARIIK

32926

LAN PERU SA

PERUU

30440

LARK AVTN

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f12766

LAS EUGENIAS AIRCRAFT HOLDINGS LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

1689

LATAM AIRLINES GROUP

TŠIILI

34764

LEGACY ACFT HOLDONGS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

33087

LEMCO HOLDINGS LTD.

BERMUDA

f10606

LHF Holdings Inc.

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

35540

LIBYAN CAA

LIIBÜA

37675

LIDER AVIACAO

BRASIILIA

8562

LIDER TAXI AEREO

BRASIILIA

34815

LIFT IRELAND LEASING

IIRIMAA

32711

LITORANEA LINHAS AER

BRASIILIA

34783

LLC Nord Wind

VENEMAA FÖDERATSIOON

f13872

LS ENERGIA INC.

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32253

LTH JET LEASING

BRASIILIA

f13442

Michigan Aviation LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f11439

MACYS CORPORATE SERVICES INC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32725

MALI AIR EXPRESS

MALI

26115

MEDAIR CHARTER

LÕUNA-AAFRIKA VABARIIK

26957

MENAJIAN

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

35494

MENA AEROSPEASE

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

38791

MENORCA LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

38507

MERAJ AIR

IRAANI ISLAMIVABARIIK

39178

METROPOLITAN AVT LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

14322

MEXICANA

MEHHIKO

39275

MID-SOUTH INV. LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

34331

MIKES AIRPLANE RENT2

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

1095

MIL SPAIN

HISPAANIA

26896

MOBIL NIGERIA 2

NIGEERIA

10262

MONARCH GEN AVIATION

ŠVEITS

35701

MULTIPROMOTUR S.L.

HISPAANIA

f12854

M&N EQUIPMENT LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

39746

New Avant Garde Ltd

MALTA

18907

Norman Aviation

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32502

NASAIR

SAUDI ARAABIA

604

NAYSA

HISPAANIA

31792

NHT LINHAS AEREAS

BRASIILIA

f10331

NII Holdings Inc.

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31834

NITA JET

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

39070

NNP HOLDING S/A

BRASIILIA

36142

NOAR LINHAS AEREAS

BRASIILIA

1997

NOMADS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32556

NYGREN U

ROOTSI

f10321

N T Air, Inc.

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f11388

N450JE LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31936

Registritunnust VQBHA kasutav käitaja

BERMUDA

32396

OBODEN IBRU

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

35840

OCEANAIR TAXI AEREO

BRASIILIA

24549

ODYSSEY AVTN

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

33704

ORIONAIR S.L.

HISPAANIA

23017

Perm Airlines

VENEMAA FÖDERATSIOON

33299

PALM AVIATION

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

35266

PCS Aviation Services, LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f11164

PDVSA Petroleo S.A.

VENEZUELA BOLIVARI VABARIIK

8455

PERSONAL JET FLORIDA

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

35295

PHOENICIA AVIATION

LIIBANON

31257

PICK N PAY (2)

LÕUNA-AAFRIKA VABARIIK

32819

PIRINAIR EXPRESS SL

HISPAANIA

39318

POLICIA FEDERAL BRAZ

BRASIILIA

35542

PORTSIDE INTL LTD

ÜHENDKUNINGRIIK

32241

PRESIDENTIAL(N981BW)

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32000

PRIVILEGE STYLE SA

HISPAANIA

32852

PRIYAN FOUNDATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

37381

PROMERCA INTNL S.L

HISPAANIA

32480

PRONAIR AIRLINES SL

HISPAANIA

29378

PULLMANTUR AIR S.A.

HISPAANIA

29804

PUNTO-FA

HISPAANIA

27231

QUANTUM AIR

HISPAANIA

34864

Q JETS AVIATION

KANADA

f13673

Redwings, S.A. de C.V.

MEHHIKO

33067

RAINBOW AIR

VENEZUELA BOLIVARI VABARIIK

12856

RAYTHEON AIRCRAFT

ÜHENDKUNINGRIIK

f11770

REAL WORLD TOURS INC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

26960

RED WINGS CJSC

VENEMAA FÖDERATSIOON

32100

RING AIR

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

39423

RIVIERA INVEST SVCS

LUKSEMBURG

35605

RPK CAPITAL LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

34812

RPK CAPITAL MNGT

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

33521

RYJET

HISPAANIA

37862

Starwood Management LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

38250

SAETA SL

HISPAANIA

36517

SAICUS AIR S.L.

HISPAANIA

25502

SAL EXPRESS

SÃO TOMÉ JA PRÍNCIPE

32602

SANTANA TEXTIL

BRASIILIA

29057

SANTA BARBARA (2)

VENEZUELA BOLIVARI VABARIIK

37768

SAPETRO AVIATION LTD

ÜHENDKUNINGRIIK

37164

SASEMAR

HISPAANIA

29825

SAS INSTITUTE

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32195

SATA VENEZUELA

VENEZUELA BOLIVARI VABARIIK

37785

SDE SA

BELGIA

36925

SEA SA

ARGENTINA

39149

SEGURANCA TAXI AEREO

BRASIILIA

37250

SENEGAL AIRLINES LTD

GABON

37448

SERIPATRI PARTICIP

BRASIILIA

30674

SEV AEREO POLICIA

HISPAANIA

36232

SIENNA CORP SERVICES

ŠVEITS

34785

SIERRA NEVADA CORP.

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

35092

SKYWAY LTD.

GRUUSIA

33719

SKY AIR WORLD

AUSTRAALIA

25929

SKY SERVICES AVTN

HISPAANIA

39712

SOL DEL PARAGUAY

PARAGUAY

11926

SONAIR ANGOLA

ANGOLA

33250

SOSOLISO A/L (2)

NIGEERIA

19182

SOTAN

BRASIILIA

36602

SOUTH AVIATION INC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31632

SOUTH EAST ASIAN

FILIPIINID

4298

SPANAIR S A

HISPAANIA

28727

SPENAERO

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

39052

SPORTIF HAVACILIK

TÜRGI

29650

STOCKWOOD

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

1485

STOCKWOOD V

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

30064

STREAMLINE RUSSIA

VENEMAA FÖDERATSIOON

27934

SUGAR PINE AVIATION LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

34009

SUNRIDER CORPORATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

33679

SVS AERO COSTA AZAHA

HISPAANIA

40067

SWAT TECHNOLOGY LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

11309

SWIFTAIR ESPANA

HISPAANIA

2638

SWISS AIR AMBULANCE

ŠVEITS

23071

S ARGENTINA

ARGENTINA

f12239

Tejria Services Limited, Bermuda

BERMUDA

37642

Termo Norte Energia Ltda

BRASIILIA

31288

TAG AVTN ESPANA

HISPAANIA

34933

TAILWIND AIRLINES

TÜRGI

12249

TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A

BRASIILIA

22992

TATARSTAN AIRLINES

VENEMAA FÖDERATSIOON

31963

TAXI FLY GROUP SA

HISPAANIA

f14021

TAZ HAWKER2 LTD

MALTA

f12830

TDC MANAGEMENT LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

35745

TIANJIN AIRLINES

HIINA

34310

TIGER AIRCRAFT TRAD.

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

34198

TITAN AVIATION UAE

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

39218

TOPBRASS AVIATION

NIGEERIA

37007

TRABAJOS EXTREMENOS

HISPAANIA

35159

TRAMAS TEXTILES SA

VENEZUELA BOLIVARI VABARIIK

15453

TRANSAERO AIRLINES

VENEMAA FÖDERATSIOON

34609

TRANSCON INVESTMENTS

BRASIILIA

34330

TRANSPAIS AEREO

MEHHIKO

22047

TRANSPORTES DEL SUR

HISPAANIA

36589

TRANSP AEREOS XALAPA

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

28247

TRANS AER BOLIVIANA

BOLIIVIA PALJURAHVUSELINE RIIK

38544

TRIM AIR CHARTER

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

36812

TRINIDAIR UK LTD

ÜHENDKUNINGRIIK

29974

TURBOR AIR CARGO (2)

SENEGAL

34271

UAML AIR CHARTER

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

24765

UNICASA IND. MOVEIS

BRASIILIA

38903

UNIQUE JET AVIATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

36046

USN AVIATION LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

37185

UTD BANK OF AFRICA

NIGEERIA

39634

VALE S.A.

BRASIILIA

8705

VER.SCHWEIZ.FLIEGER

ŠVEITS

35913

VESEY AIR LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

29086

VIM AIRLINES

VENEMAA FÖDERATSIOON

35330

VIRCOP JETS S.L.

HISPAANIA

38266

VOLOTEA S.L.

HISPAANIA

30190

VUELING AIRLINES

HISPAANIA

f10475

Westair Corporation

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f12705

WCA HOLDINGS III LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

36955

WINGS JET LTD

MAROKO

26904

WINGS OF EAGLES ACFT

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

36586

WIN WIN SERVICES

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

35259

WORLD WIDE AC FERRY

KANADA

34390

WTORRE S.A.

BRASIILIA

35374

XTO ENERGY INC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

26560

245 PILOT SERVICES

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

a11479

Registritunnust N142HC kasutav käitaja

Teadmata

a11488

Registritunnust N371FP kasutav käitaja

Teadmata

a11490

Registritunnust N410M kasutav käitaja

Teadmata

a11517

Registritunnust N9895 kasutav käitaja

Teadmata

a11523

Registritunnust PPBST kasutav käitaja

Teadmata

a12897

Registritunnust PRFOR kasutav käitaja

KOREA RAHVADEMOKRAATLIK VABARIIK

a11528

Registritunnust PRGPA kasutav käitaja

Teadmata

a12901

Registritunnust PRPSR kasutav käitaja

KOREA RAHVADEMOKRAATLIK VABARIIK

a12902

Registritunnust PRPST kasutav käitaja

KOREA RAHVADEMOKRAATLIK VABARIIK

a11529

Registritunnust PRPTR kasutav käitaja

Teadmata

a11531

Registritunnust VHXCJ kasutav käitaja

Teadmata

a12909

Registritunnust VPBHS kasutav käitaja

BERMUDA

a11552

Registritunnust VTSTV kasutav käitaja

Teadmata

a11553

Registritunnust XAATL kasutav käitaja

Teadmata

a11556

Registritunnust XABLZ kasutav käitaja

Teadmata

a12919

Registritunnust XACMM kasutav käitaja

MEHHIKO

a11557

Registritunnust XACXW kasutav käitaja

Teadmata

a12920

Registritunnust XAEAJ kasutav käitaja

MEHHIKO

a12921

Registritunnust XAFEM kasutav käitaja

MEHHIKO

a11559

Registritunnust XAGMD kasutav käitaja

Teadmata

a12922

Registritunnust XAGMO kasutav käitaja

MEHHIKO

a11563

Registritunnust XASKY kasutav käitaja

Teadmata

a12925

Registritunnust XATEI kasutav käitaja

MEHHIKO


PRANTSUSMAA

CRCO identifitseerimisnumber

Käitaja nimi

Käitaja päritoluriik

f10002

Act Two, Inc.

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32610

Aerorio Taxi Aereo

BRASIILIA

30304

Air Caraibes

PRANTSUSMAA

10054

Air Corsica

PRANTSUSMAA

f12199

Air Fleet Operations Limited

ÜHENDKUNINGRIIK

36155

Alatheer Aviation

SAUDI ARAABIA

36010

Alpha Jet (Alabama)

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f10726

Arcadia Aviation LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

22917

Arlington Aircraft of Nevada LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f10038

Au Revoir Air

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f10059

Avenue Distribuidora de Veiculos Ltda

BRASIILIA

f10060

Aviation 604 AG

ŠVEITS

28417

AAK COMPANY

BERMUDA

38065

AAR CORP

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31724

AAS EUROPE

PRANTSUSMAA

31439

ABC AEROLINEAS SA

MEHHIKO

28588

ABDULLAH SAID B.

ŠVEITS

36488

ABSOLUTE AVIATION

LÕUNA-AAFRIKA VABARIIK

4306

ACCOR SA

PRANTSUSMAA

31934

ACFT MGMT & TRADING

ÜHENDKUNINGRIIK

31617

ACFT SARL 2

LUKSEMBURG

35097

ACTIFLY

PRANTSUSMAA

f11808

ADAMS OFFICE LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

30027

ADAM AVIATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

27910

ADVANCED TRAINING SY

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31600

AELIS AIR SERVICES

PRANTSUSMAA

26891

AEROGAVIOTA

KUUBA

33839

AEROJET MANAGEMENT

SAKSAMAA

25901

AEROMAR AIRLINES

MEHHIKO

33014

AERONEXUS CORP. LTD

LÕUNA-AAFRIKA VABARIIK

5461

AEROSTOCK

PRANTSUSMAA

30943

AERO CAPITAL SAS

PRANTSUSMAA

32371

AERO JET CORPORATE

PRANTSUSMAA

31785

AERO SAINT EXUPERY

PRANTSUSMAA

22257

AERO SERVICES LF

PRANTSUSMAA

28041

AERO SVC CORPORATE

PRANTSUSMAA

8491

AERO SVC EXECUTIVE

PRANTSUSMAA

30336

AFRIJET AIRLINES(2)

NIGEERIA

28604

AFRIQIYAH AIRWAYS

LIIBÜA

36823

AGCORP

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

39489

AGUASSANTA PARTICIPA

BRASIILIA

1769

AIGLE AZUR

PRANTSUSMAA

2496

AIRBUS OPER. SAS

PRANTSUSMAA

308

AIRBUS SAS

PRANTSUSMAA

24094

AIRBUS TRANSPORT

PRANTSUSMAA

4790

AIRBY

PRANTSUSMAA

38173

AIRCRAFT MGT SVCES

BELGIA

30562

AIRCRAFT SALE&LEASE

LUKSEMBURG

32884

AIRCRAFT SUPPORT

LIIBANON

31015

AIREDALE ENTERPRISE

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

18045

AIRFLEET CREDIT

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

18982

AIRFLITE

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

40039

AIRTELIS

PRANTSUSMAA

182

AIR AFFAIRES GABON

GABON

186

AIR ALGERIE

ALŽEERIA

35192

AIR ARABIA MAROC

MAROKO

28684

AIR ASIA

MALAISIA

39413

AIR ASIA JAPAN

JAAPAN

29420

AIR AUSTRAL 2

PRANTSUSMAA

35175

AIR BOTSWANA CO.BW

BOTSWANA

30592

AIR BURKINA (2)

BURKINA FASO

29815

AIR CAIRO

EGIPTUS

33288

AIR CORPORATE FRANCE

PRANTSUSMAA

38966

AIR COTE D'IVOIRE

ELEVANDILUURANNIK

30879

AIR DECCAN

INDIA

32290

AIR DIVISION KAZAKH

KASAHSTAN

227

AIR FRANCE

PRANTSUSMAA

231

AIR GEFCO

PRANTSUSMAA

f877

AIR GUYANE

PRANTSUSMAA

35198

AIR GUYANE 2

PRANTSUSMAA

32175

AIR HORIZON (TOGO)

TOGO

30281

AIR IVOIRE (2)

ELEVANDILUURANNIK

31977

AIR KING JET

ŠVEITS

32016

AIR LEASING

KAMERUN

252

AIR MADAGASCAR

PRANTSUSMAA

261

AIR MAURITIUS

MAURITIUS

24636

AIR MEDITERRANEE

PRANTSUSMAA

12060

AIR ND

PRANTSUSMAA

24430

AIR PRINT

LUKSEMBURG

31913

AIR SARINA

ŠVEITS

2564

AIR SENEGAL INTL

SENEGAL

5636

AIR SEYCHELLES

SEIŠELLID

26152

AIR SRPSKA

BOSNIA JA HERTSEGOVIINA

34196

AIR SWIFT LTD.

BERMUDA

25943

AIR TAHITI NUI

PRANTSUSMAA

31078

AIR TURQUOISE SAS

PRANTSUSMAA

12593

AIR VENDEE INVEST

PRANTSUSMAA

34296

AIR WING LTD

BELIZE

32481

AIR 26

ANGOLA

38969

AIR.M SNC

PRANTSUSMAA

36825

AKDN LOGISTIQUE

PRANTSUSMAA

f10019

ALA Services, LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

21699

ALCATEL USA

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

17947

ALENIA AEROSPAZIO

ITAALIA

32632

ALLJETS CAPITAL AVV

VENEMAA FÖDERATSIOON

5117

ALL NIPPON AIRWAYS

JAAPAN

39190

ALMAJET

PRANTSUSMAA

f11476

ALN (BERMUDA) LTD

Teadmata

38428

ALPHALAND CORP.

FILIPIINID

32601

ALPHA CHARLIE

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

35733

ALPHA GOLF AVIATION

MONACO

34201

ALPHA STAR AVTN SVCS

SAUDI ARAABIA

37317

ALPIN SKYJETS LTD

ŠVEITS

26287

ALTONA

ŠVEITS

2987

ALTRIA CLIENT SVCS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

35920

ALWAFEER AIR

SAUDI ARAABIA

8231

AL ANWAE EST

SAUDI ARAABIA

28640

AL MISEHAL GROUP

SAUDI ARAABIA

24197

AL NASSR LTD

ŠVEITS

30177

AL-GHAZZAWI (N35GZ)

SAUDI ARAABIA

27005

AL-GHAZZAWI (N727GG)

SAUDI ARAABIA

38876

AMAC AEROSPACE SG

ŠVEITS

f836

AMERICAN EAGLE

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

34234

AMERICAN ELECTRIC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

8928

AMERICAN HOME PROD

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

25806

AMERIDAIR

PRANTSUSMAA

35837

AMER GROUP

EGIPTUS

f12696

AML LEASING LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32857

ANCFCC

MAROKO

32747

ANGODIS

ANGOLA

34393

ANISTANTE HOLDING

KÜPROS

38913

ANTARES AGROPECUARIA

BRASIILIA

30530

AOSKY CORPORATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f10036

APiGroup, Inc

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

984

APACHE AVIATION

PRANTSUSMAA

30477

APACHE-LUX

LUKSEMBURG

6188

APEX OIL COMPANY, INC.

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

34185

AQUARIUS AVIATION

KAIMANISAARED

37184

ARGENTRE ENTERPRISE

BRASIILIA

37878

ARG LTDA

BRASIILIA

39990

ARKEA CREDIT BAIL

PRANTSUSMAA

406

ARKIA ISRAEL AL

IISRAEL

28382

ARMAVIA AVIACOMPANY LLC

ARMEENIA

20337

ARTEMIS SA

PRANTSUSMAA

29210

ASECNA (SENEGAL)

SENEGAL

8624

ASHMAWI AVIATION

HISPAANIA

22135

ATLANTA JET

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

30506

ATLAS BLUE

MAROKO

9002

ATR (AVIONS DE TR)

PRANTSUSMAA

36380

AVANGARD AVTN LTD

VENEMAA FÖDERATSIOON

17951

AVDEF

PRANTSUSMAA

34589

AVEL BRAO

PRANTSUSMAA

29467

AVIALAIR

PRANTSUSMAA

35748

AVIAMARKET LIMITED

ÜHENDKUNINGRIIK

f11782

AVIATION ASSOCIATES LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

29399

AVIATION CAPITAL GRP

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

26160

AVIATION CMP

KANADA

38193

AVIATION HORIZONS

SAUDI ARAABIA

34340

AVIATION INC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

39377

AVIATION KNIGHTS

SAUDI ARAABIA

38085

AVIATION LINK

SAUDI ARAABIA

33992

AVIATION PARTNERS 2

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

38198

AVIATRAX

LUKSEMBURG

33558

AVIA TREASURY GMBH

AUSTRIA

25574

AVIENT AVIATION

ZIMBABWE

34211

AVIJET UK LTD

ÜHENDKUNINGRIIK

36345

AVIONAC FRANCE

PRANTSUSMAA

f1026

AVIOR

Teadmata

23721

AVIREX

GABON

33168

AVTEX AIR SERVICES

AUSTRAALIA

39756

AVTN CONS. OF ASPEN

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31420

AWSAJ AVIATION SVCS

LIIBÜA

27710

AXIS AIRWAYS

PRANTSUSMAA

36972

AZUL LINHAS AEREAS

BRASIILIA

f10079

Beach Capital Management

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f10082

BelAir Aviation LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f11004

Billion Mark Ltd.

HONG KONGI ERIHALDUSPIIRKOND

f10878

Blue Vista, LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f10647

Bolloré SA

Teadmata

f10834

Boulder Aviation Management

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

39425

BAMBARA HOLDINGS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

37896

BAM AVIATION LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

22230

BANCO SAFRA SA

BRASIILIA

12083

BANGKOK AIRWAYS

TAI

23830

BB AVIATION INC.

ŠVEITS

28129

BCA-BUSINESS

PRANTSUSMAA

37668

BEIJING AIRLINES CO

HIINA

37358

BEIJING CAPITAL

HIINA

35267

BELL FINANCIAL CORP

VENEZUELA BOLIVARI VABARIIK

7723

BELL TEXTRON

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

28608

BERGAIR

ŠVEITS

27140

BERKUT AIR

KASAHSTAN

36116

BEST AERO HANDLING

VENEMAA FÖDERATSIOON

32888

BEST AVIATION LTD

BANGLADESH

35950

BF JET AIR

GHANA

27458

BHG FLIGHTS LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32788

BISMILLAH AIRLINES

BANGLADESH

26292

BIZAIR LTD

ÜHENDKUNINGRIIK

25627

BLUE HERON AVIATION

ŠVEITS

36583

BLUE HORIZON INV.

KAIMANISAARED

28677

BLUE LINE

PRANTSUSMAA

33691

BONEL MARKETING S.A.

ŠVEITS

30067

BONGRAIN BENELUX

BELGIA

25099

BOOGIE PERFORMANCE

PRANTSUSMAA

30550

BOSNIA AIRLINES

BOSNIA JA HERTSEGOVIINA

39192

BQB LINEAS AEREAS

URUGUAY

35724

BRASIF SA

BRASIILIA

39530

BRASIL JATO TAXI AER

BRASIILIA

34825

BRASSBOX

UKRAINA

34276

BRASS BOX LTD

KÜPROS

21446

BREITLING

ŠVEITS

38488

BRISTOW AUSTRALIA

AUSTRAALIA

8153

BRUME

PRANTSUSMAA

32896

BUMI RESOURCES

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

36301

BUQUEBUS

ARGENTINA

32260

BUREAU POLICE AERO.

PRANTSUSMAA

35325

BURGAN K

KUVEIT

31315

BURMESTER OVERSEAS

BRITI NEITSISAARED

32497

BUSINESS AVIATION LG

BELGIA

32630

BUSINESS AVIATION 2

KONGO

37493

BUSINESS JET TRAVEL

UKRAINA

34152

BUSI JET INTL.

ŠVEITS

f10061

B H Aviation Ltd

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

34289

B2 FLIGHT LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

38593

Cedel International Investments, Inc.

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31812

Cephalon

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f10556

Challenger Management LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f13215

Cobalt Resources, LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f10128

Corporate Flight Alternatives, Inc.

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

37649

CALEDONIAN HEL. LTD

ÜHENDKUNINGRIIK

32578

CALVIN KLEIN STUDIO

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31994

CANADIAN NAT RAILWAY

KANADA

37106

CAOA MONTADORA

BRASIILIA

28583

CAPELINK ESTABLISH.

ŠVEITS

9122

CARTIER EUROPE

MADALMAAD

34144

CASAM SARL

PRANTSUSMAA

37372

CELINA AVIATION LTD

ŠVEITS

f12811

CENTER AIR LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

29635

CENTRAL MANAGMT SVCS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

36944

CERTECO ENGINEERING

AUSTRIA

26842

CFPR

PRANTSUSMAA

20711

CGTM

PRANTSUSMAA

37115

CHAD GOVERNMENT

TŠAAD

27362

CHARTER COMMUNICTION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

29049

CHC HELICOPTERS INTL

KANADA

29834

CHINA CARGO AIRLINES

HIINA

12141

CHINA EASTERN

HIINA

39606

CHINA WEST AIR

HIINA

31087

CHURCHILL AVIATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31221

CHURCHILL FINANCE

PRANTSUSMAA

38616

CIVIL AVIATION (LJ)

SLOVEENIA

37193

CLEAR SKY ASSOCIATES

TAIWAN

f11398

CLEVELAND PEAK LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

38305

CLUB PREMIER LTD

ŠVEITS

35400

CLUB 17 S.A.

VENEMAA FÖDERATSIOON

799

COCA COLA

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

37880

COLIBRI AVIATION

PRANTSUSMAA

35668

COLT INTL EUROPE

ŠVEITS

36701

COMFORT JET AVT

ÜHENDKUNINGRIIK

4796

COMILOG

GABON

f826

COMMANDEMENT DU TRANSPORT AERIEN MILITAIRE Français

Teadmata

38652

COMORES AVIATION

MADAGASKAR, KOMOORID, RÉUNION

28584

COMPANY TAWIQ

ŠVEITS

6535

CONSOLIDATED CONTRTS

ÜHENDKUNINGRIIK

8338

COPLEY NEWSPAPERS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

39562

CORPORATE EAGLE

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

6369

CORSAIR FRANCE

PRANTSUSMAA

12219

COX ENTERPRISES

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

35062

CPI AVIATION LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31073

CP MANAGEMENT

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

38602

CREDIT SUISSE

ŠVEITS

3513

CROWN EQUIPMENT

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

862

CUBANA

KUUBA

f12751

C & S AVIATION LTD

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

38938

C.A.GROUP LTD

BRITI NEITSISAARED

5988

C.T.T.A.

MAROKO

f10134

Dankjold Reed Aviation LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

27183

Dartswift Aviation, Inc.

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

1139

Dassault falcon jet

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

35657

Dédalus Administração e Participações Ltda.

BRASIILIA

7028

Dow Chemical Company, the

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

27974

DAALLO AIRLINES 2

DJIBOUTI

33242

DALCAM LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31467

DALIA AIRLINES

LUKSEMBURG

3932

DALLAH ALBARAKA

SAUDI ARAABIA

34168

DARTE HOLDINGS

VENEMAA FÖDERATSIOON

18972

DASSAULT AVIATION

PRANTSUSMAA

1058

DASSAULT FALCON SERV

PRANTSUSMAA

37864

DDA AVIATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32809

DEAN PHILLIPS INC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

11638

DECAUX

PRANTSUSMAA

35752

DECCAN CARGO

TAI

39893

DELINO INVESMENTS

ÜHENDKUNINGRIIK

35353

DELMUN AVIATION SVCS

BAHREIN

31582

DE ROUBIN JEAN

PRANTSUSMAA

27665

DIAMAIR

ŠVEITS

32494

DIEXIM EXPRESSO AV.

ANGOLA

35356

DISTANT HORIZON

IISRAEL

22389

DOUANES FRANCAISES

PRANTSUSMAA

38450

DSF FLUGZEUGPORTFOLI

SAKSAMAA

24571

DSWA

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31133

DUNMORE HOMES

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31577

D & D AVIATION

ÜHENDKUNINGRIIK

f10175

Emax Oil Company

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

35820

EAGLES AVTN MGNT

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

35705

EAGLE AVIATION EUROP

PRANTSUSMAA

9703

EARTH STAR

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

34303

EASTINDO

INDONEESIA

31743

EAST STAR AIRLINES

HIINA

2850

EASYJET SWITZERLAND

ŠVEITS

32591

EBONY SHINE

KAIMANISAARED

29279

ECUATORIAL CARGO

EKVATORIAAL-GUINEA

31985

EGYPT JET AVIATION

EGIPTUS

f12482

EIGER JET Ltd

BERMUDA

25120

ELBRUS-AVIA AIR ENT.

VENEMAA FÖDERATSIOON

23028

ELI'S BREAD

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

1013

EMERSON ELECTRIC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

22291

ENAC France

PRANTSUSMAA

37188

ENEX AVIATION LTD

ÜHENDKUNINGRIIK

36295

ENHANCE AERO

PRANTSUSMAA

38636

ENHANCE AERO GROUPE

PRANTSUSMAA

32775

EQUAFLIGHT SERVICE

KONGO

34778

EQUAJET

KONGO

32084

EQUATORIAL GUINEA

EKVATORIAAL-GUINEA

30005

EURL JC DARMON

PRANTSUSMAA

34741

EUROPEAN FLIGHT

ROOTSI

27518

EUROPE AIRPOST

PRANTSUSMAA

34293

EURO EXEC Aviation Services LTD

ÜHENDKUNINGRIIK

35725

EURO JET INTL LTD

ÜHENDKUNINGRIIK

f10181

EWA Holdings LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

36448

EXECUTIVE AIRSHARE

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

39348

EXECUTIVE AUTHORITY

LIIBÜA

28587

EXECUTIVE JET A/C

KAIMANISAARED

25073

EXECUTIVE JET CHRTR

SAKSAMAA

26060

EXECUTIVE WINGS HE

EGIPTUS

39099

EXEC AVIATION TAIWAN

TAIWAN

32827

EXEC JET SOLUTIONS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

39693

EXELON BUSINESS SVCS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

21764

EXPRESS AIRWAYS (DN)

NIGEERIA

31131

EXPRESS CAMEL

SAUDI ARAABIA

f12240

Falconwing Limited Bvi

BRITI NEITSISAARED

f10194

Fjet Management, LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f10203

Fletcher Jones Management Group

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f12819

FALCON AIRCRAFT LEASING LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

25553

FALCON AIR EXPRESS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

15665

FAL HOLDINGS ARABIA

SAUDI ARAABIA

31310

FARNER AIRWINGS

ŠVEITS

39047

FASTJET TANZANIA

TANSAANIA ÜHENDVABARIIK

37429

FAYCROFT FINANCE CO.

BRITI NEITSISAARED

34313

FA 116 OU FA 137 INC

ŠVEITS

15911

FC AVIATION

PRANTSUSMAA

1147

FEDERAL EXPRESS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f12735

FG AVIATION LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f10191

FHC Flight Services LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

28540

FIA (PARIS)

PRANTSUSMAA

34669

FIREFLY

MALAISIA

32846

FIRST COMMERCIAL

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

38268

FIRST MANDARIN B.A

HIINA

38238

FIRST RESERVE CORP

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

37747

FJ20-166, LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31665

FLEET INT AVTN & FIN

ÜHENDKUNINGRIIK

35764

FLEET MGT AIRWAYS SA

ŠVEITS

21504

FLICAPE PTY LTD

LÕUNA-AAFRIKA VABARIIK

27942

FLIGHTEXEC

KANADA

31640

FLIGHTINVEST

LUKSEMBURG

8542

FLIGHT LEVELS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

39319

FLORIDA JET SALES

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

30136

FLYBABOO

ŠVEITS

30343

FLYING BIRD

PRANTSUSMAA

29223

FLYING FINN OY

SOOME

31775

FLYING M

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

33632

FLYMEX

MEHHIKO

30372

FLY AIR SA

PRANTSUSMAA

28511

FLY EXEC

LIIBANON

33626

FLY 18

ŠVEITS

39563

FMS-FLEET MGT.SERV.

PRANTSUSMAA

31116

FOCUS AIR USA

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32322

FORTUNE AIR

LÕUNA-AAFRIKA VABARIIK

29147

FOX AVIATION CANADA

KANADA

f12777

FRANKLIN LAKES ENTERPRISES LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f11353

FRC HOLDING INC V

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f10651

FREESCALE SEMICONDUCTOR, INC.

Teadmata

35426

FTC CONSULTING AG

ŠVEITS

2804

FUTURA TRADING

PRANTSUSMAA

27867

FUTURE ELECTRONICS

KANADA

35173

F & L AVIATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f10223

Glacial Energy

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f12244

Golden Medal Limited Bvi

BRITI NEITSISAARED

32621

GABON AIRLINES

GABON

36117

GAETAIR SARL

ŠVEITS

38839

GAFTREN INVESTMENTS

BRITI NEITSISAARED

31746

GALAXY AIRLINES

JAAPAN

36801

GAMA AVIATION FZE

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

32749

GEASA

EKVATORIAAL-GUINEA

36630

GEM AVIATION AVV

ÜHENDKUNINGRIIK

17928

GENEL HAVACILIK

TÜRGI

34971

GEORGETOWN INTERSTAT

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

23693

GEORGIAN AIRWAYS

GRUUSIA

35885

GEORGIAN STAR

GRUUSIA

32233

GIE-ODER

PRANTSUSMAA

22850

GIORI ROBERTO

MONACO

31182

GIOSTYLE LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

38481

GIS AVIATION A.V.V.

KÜPROS

37097

GIV-SP AIR SERVICE

VENEMAA FÖDERATSIOON

f11804

GLOBAL CHALLENGER LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

30539

GLOBAL FLIGHT SRVS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32997

GLOBAL JET INTL

AUSTRAALIA

39504

GLOBAL S AVIATION

KAMERUN

f12170

GOLD EAGLE LTD

BERMUDA

32508

GOUGH AVIATION

LÕUNA-AAFRIKA VABARIIK

22767

GOVERNMENT AIR TRANS

NAMIIBIA

22659

GOVERNMENT MONTENEGR

MONTENEGRO

f11352

GREAT BUY INC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

35841

GUARDIAN HOLDINGS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f12104

GWI ASSET MANAGEMENT S.A.

BRASIILIA

f11448

GYPSY BABY LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

38975

GYRO AIR LTD

NIGEERIA

f11426

G & L AVIATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f10794

Hagadone Aviation LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

5362

Halliburton

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f1434

Horta, LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

37170

Hospitalizacion Clinico C.A.

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31947

HAGONDALE LTD

ÜHENDKUNINGRIIK

31731

HALCYONAIR

ROHENEEMESAARED

37326

HASHIM BIN SAID

SAUDI ARAABIA

33959

HASSANCO S.A.

ŠVEITS

10105

HAWKER PACIFIC PTE

SINGAPUR

33342

HEAVYLIFT CONGO

KONGO

37847

HEDA AIRLINES LTD

ÜHENDKUNINGRIIK

37863

HELICONIA LS

PRANTSUSMAA

36756

HELICONIA PALMAIR

MAROKO

f11024

HENDRICK MOTORSPORTS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

36374

HERMES EXECUTIVE

BRITI NEITSISAARED

37523

HIGH PERFORMANCE 100

ŠVEITS

21365

HILL-ROM

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

38899

HOLLYFRONTIER CORP

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

38750

HOLYPEAK PROPRIETARY

AUSTRAALIA

39317

HOP!

PRANTSUSMAA

26897

HOP-AIRLINAIR

PRANTSUSMAA

637

HOP-BRIT AIR

PRANTSUSMAA

28265

HOP-REGIONAL

PRANTSUSMAA

f10659

HSBC

Teadmata

37195

HS Air Finance

BRASIILIA

38904

HS AIR FINANCE LLC

BRASIILIA

f11464

HYPERION AIR INC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f10263

Ithaca LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

24848

ICEC TOUR SPOL

TŠEHHI VABARIIK

37906

ID AIR

PRANTSUSMAA

39137

IFG - INTL FIN. GRP

ŠVEITS

21442

IGN INST GEO NAT LF

PRANTSUSMAA

29661

IKAROS AVIATION AVV

UKRAINA

36740

IMD AIRWAYS

HISPAANIA

32492

INDIA FLYSAFE AVTN

INDIA

36832

INDUSTRY EAST EUROPE

ŠVEITS

33071

INDUSTR. AERONAUTICA

COLOMBIA

33559

INDYCAR AVIATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

30427

INFINIT AIR

HISPAANIA

34222

INLOGS INTERNATIONAL

MÄÄRAMATA

23792

INTERCON USA

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31081

INTERFACE OPS LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31965

INTERGLOBE AVTN LTD

INDIA

32801

INTERJET ABC

MEHHIKO

33654

INTER AMERICAN

ANGOLA

37561

INTL GAMING TECH

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

37780

INVERSIONES DAVANIC

COLOMBIA

32524

INVESTAVIA

KASAHSTAN

37577

INVEST AERO SARL

PRANTSUSMAA

f11248

IP Aviation L.P.

KANADA

f12706

ISLAND PARK AVIATION LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

33890

ISLENA INVERSIONES

HONDURAS

21879

ISRAIR AIRLINES & TOURISM LTD

IISRAEL

30038

IXAIR

PRANTSUSMAA

f10277

Jereissati Participacoes S/A

BRASIILIA

f13613

Jet Select LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

28006

JAPAT

ŠVEITS

31296

JAZEERA AIRWAYS

KUVEIT

32986

JBS CONSULTING LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31772

JCAS

ŠVEITS

26998

JDP FRANCE

PRANTSUSMAA

36413

JEREISSATI CENTROS

BRASIILIA

38847

JETSTAR JAPAN

JAAPAN

31137

JETS RENT AVTN

PRANTSUSMAA

30713

JET AVIATION AG

ŠVEITS

30385

JET AVIATION FZCO

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

26911

JET BLUE AIRWAYS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

37719

JET CONNECTIONS

ÜHENDKUNINGRIIK

32217

JET CRUISING

LUKSEMBURG

34614

JET DIRECT AVIATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

33015

JET MANAGEMENT SA

ŠVEITS

33769

JET ONE JSC

KASAHSTAN

32848

JET PREMIER ONE

ŠVEITS

39652

JET SELECT AVIATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

38174

JET XPRESS

ELEVANDILUURANNIK

26479

JET 2000

VENEMAA FÖDERATSIOON

31581

JET4YOU

MAROKO

f12768

JIMMIE JOHNSON RACING II INC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f12712

JOUST CAPITAL III LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

29395

JR EXECUTIVE

LIIBANON

f12041

Key Aviation LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

6510

KALAIR LTD.

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

34887

KALDERON LTD

ÜHENDKUNINGRIIK

28504

KARTHAGO AIRLINES

TUNEESIA

34348

KARTHAGO PRIVATE JET

TUNEESIA

38123

KAS CORPORATION LTD.

LIIBANON

30709

KAZAVIA

KASAHSTAN

29190

KBBD

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32381

KB HOME

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

12778

KELOWNA FLIGHTCRAFT

KANADA

7129

KINGDOM HOLDING CO

SAUDI ARAABIA

39793

KING AIRSHARE SA

PRANTSUSMAA

35242

KNIGHT AVIATION LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

34843

KOSTAR AIRLINES

KOREA VABARIIK

35727

KREDEL INTERNATIONAL

BRITI NEITSISAARED

f10290

KW Flight, LLC / Central Missouri Aviation, Inc.

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f10875

Layla Jet

BERMUDA

f13333

Ligon Air LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f10304

Luciano Antonio Zogbi

BRASIILIA

1971

LABORATOIRE ASL

PRANTSUSMAA

30455

LAS VEGAS JET

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

33111

LAYAN INTL.

BRITI NEITSISAARED

37923

LA AVIATION

ŠVEITS

30595

LEACH CAPITAL

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

2816

LEGENDAIR LTD.

ŠVEITS

13358

LIBYAN AIR CARGO

LIIBÜA

26342

LIGNES AER. CONGO.

KONGO

4489

LIMITED BRANDS SERVICE COMPANY

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f904

LINEAS AEREAS SUDAMERICANAS

COLOMBIA

25272

LOTUS AIR

EGIPTUS

33450

LOV'AIR AVIATION

PRANTSUSMAA

24211

LOWA LTD

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

28079

LOYD'S BUSINESS JETS

POOLA

f10303

LR Enterprises Management LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

37092

LUIS FUENMAYOR

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31034

LUKOIL-AVIA SWISS

ŠVEITS

29070

LUXFLIGHT EXECUTIVE

LUKSEMBURG

7764

LVMH SERVICES

PRANTSUSMAA

37071

LX AVIATION (SPV)LTD

BRITI NEITSISAARED

19696

LYRECO

PRANTSUSMAA

f11360

LYS LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f10306

Macbens Patrimonial Ltda

BRASIILIA

f13614

Mark Anthony Group Inc

KANADA

f10420

Marmalade Skies LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

30280

Marsico Aviation, LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f12655

Mass Jet Lease

FILIPIINID

f10313

Mendota Aircraft Management

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

28010

Mondoil

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

34423

MACAU JET INTL

HIINA RAHVAVABARIIGI MACAU ERIHALDUSPIIRKOND

26383

MAGIC CONDOR LTD

BERMUDA

f11359

MAGIC JOHNSON ENTERTAINMENT INC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

29993

MAG AVIATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

34992

MAINSAIL TRADING 93

LÕUNA-AAFRIKA VABARIIK

32078

MALIBU CONSULTING

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

34975

MALU AVIATION

KONGO

39158

MANAGEMENT ASSOCIATE

ŠVEITS

23021

MANAG'AIR

PRANTSUSMAA

34019

MANO RIVER

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

1824

MARIN

PRANTSUSMAA

37003

MARITIME INVESTMENT

MONACO

1976

MARITIME INVESTMENT AND SHIPPING CO. LTD.

BERMUDA

23214

MAROC GENDARMERIE

MAROKO

36263

MAROC TELECOM

MAROKO

1831

MARTIN BAKER

ÜHENDKUNINGRIIK

32707

MASC AIR LTD

KAIMANISAARED

27014

MASTERJET SWITZ.

ŠVEITS

34840

MASWINGS SDN. BHD.

MALAISIA

33238

MAURITANIA AIRWAYS

MAURITAANIA

37893

MAURITANIE AIRLINES

MAURITAANIA

27863

MAYES JOHN

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

39790

MAZIA INVEST LTD

ŠVEITS

f12986

MB AVIATION LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

30315

MCKINLEY ACFT HLDNG

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31545

MDA SAS

PRANTSUSMAA

1855

MEA AIR LIBAN

LIIBANON

38759

MEGA GLOBAL AIR

MALDIIVID

9689

MELVIN SIMON & ASSOCIATES, INC.

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

21443

METEO-FRANCE

PRANTSUSMAA

31140

ME LEASING

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f10316

MFP Services LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

28986

MHS AVIATION SDN BHD

MALAISIA

37403

MIAMI FERRY CONTRACT

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

29036

MIDAIR LF

PRANTSUSMAA

36859

MIDAS AIR

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

29971

MIDDLE EAST JET SVCS

LIIBANON

24019

MID EAST JET

SAUDI ARAABIA

34821

MILLETREIZE

PRANTSUSMAA

26724

MILLION AIR SALT LAK

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

617

MIL BRAZIL

BRASIILIA

702

MIL CANADA

KANADA

36031

MIL ECUADOR AIRFORCE

ECUADOR

1098

MIL FRANCE

PRANTSUSMAA

1800

MIL MALAYSIA

MALAISIA

35609

MINISTRY DEF SLOVENI

SLOVEENIA

36033

MISH AVIATION SVCS

GHANA

31556

MISTRAL AEREO

KANADA

31331

MITRE AVIATION LTD

ÜHENDKUNINGRIIK

38259

MOHAMED BEKKALI

MAROKO

35060

MOISEEV ALEX

MONACO

f14019

MONAVIA LTD

MANI SAAR

40071

MONTANA AEROSPACE

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

38782

MONTEBELLO LTDA

BRASIILIA

32755

MONTROSE GLOBAL

ÜHENDKUNINGRIIK

35455

MONT BLANC AVIATION

BERMUDA

7058

MORRIS COMMUNICATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

34441

MOSCOW HELICOPTER

VENEMAA FÖDERATSIOON

f11405

MOSS JERONE S TRUSTEE

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

39806

MR HUSIC

PRANTSUSMAA

28262

M&P INTL AVTN CLUB

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

39587

M-EDIA AVIATION LTD

ÜHENDKUNINGRIIK

33834

M. SQUARE AVIATION

BERMUDA

f12094

Naja Locação Empresarial LTD

BRASIILIA

32959

Nofa Aviation

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

34415

Nomad Aviation

ŠVEITS

39842

NADREMAL AIR HOLDING

JORDAANIA

f1000

NAM AIRLINES

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31025

NATASCHA ESTABLISHMENT

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

26668

NATIONAL AIR SERVICE

SAUDI ARAABIA

28966

NATIONAL AVIATION 2

EGIPTUS

34727

NATIONAL CITY COMM

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f11468

NAVAIR LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

38371

NAVINTAIR INC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31097

NEBULA LTD.

BERMUDA

38228

NEGRI IMMOBILIARE

ITAALIA

32626

NEWCASTLE AIRCRAFT

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32424

NEW AXIS AIRWAYS

PRANTSUSMAA

34651

NEW CAIRO REAL EST

EGIPTUS

35373

NEXT GENERATION VENT

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

38125

NEXUS FLT OPS SVCS

SAUDI ARAABIA

20855

NIGERIAN POLICE

NIGEERIA

35941

NILE AIR

EGIPTUS

31199

NISSAN NTH AMERICA

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32963

NORDEX AIR

VENEMAA FÖDERATSIOON

38103

NORTH STAR AVTN LTD

ŠVEITS

10326

NOUVELAIR TUNISIE

TUNEESIA

33212

NPM MANAGEMENT

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

22190

NWT AIRCRAFT

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

36629

NW NORDWEST

ŠVEITS

32861

NY JETS TRANSPORTER

BERMUDA

39493

N.K.J.S.P.E LTDA.

BRASIILIA

31770

N304RJ

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32270

N349BA

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32370

N72RK

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

29465

Oakmont Holdings, LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f10340

Oakwood Books, Inc.

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31395

Outpost International, LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32859

Ovlas sa

NIGEERIA

30908

OCANA ASSETS LTD

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

12316

OFTC.Inc.

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

28984

OLDBURY HOLDINGS

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

35132

OMEGA VII

PRANTSUSMAA

34603

OMYA INTERNATIONAL

ŠVEITS

36166

ONEXP

TAANI

30957

ONE THIRTY NINE

LUKSEMBURG

32311

OPENSKIES

PRANTSUSMAA

31341

ORIENT GLOBAL AVTN

SINGAPUR

36943

ORION AIR GROUP

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

28050

OUTFITTER AVIATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

4139

OYONNAIR

PRANTSUSMAA

31264

O AIR

PRANTSUSMAA

f10350

Pacific Coast Feather Company

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

30188

Pacific Connection Inc.

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

36039

Paradox Security Sys

KANADA

f12236

Power Ease Investments Limited BVI

BRITI NEITSISAARED

31595

Premier Aviation

VENEMAA FÖDERATSIOON

28189

Proair charter

SAKSAMAA

25856

PACE CARGO ENTERRP

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31966

PALMAIR AVIATION

MAROKO

38406

PARADOX BIRDS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

26289

PARAFFIN AIR

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

36994

PEABODY ENERGY

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

38284

PEACH AVIATION

JAAPAN

35524

PETRO AIR

LIIBÜA

34403

PHEEBE LIMITED

ÜHENDKUNINGRIIK

33969

PHENOMAIR

PRANTSUSMAA

29691

PINNACLE AIR GROUP

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32252

PLANET AVIATION UU

VENEMAA FÖDERATSIOON

f11455

PLEASANT AIRCRAFT LEASING LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

2176

PPG INDUSTRIES

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

38693

PREMIAIR (WI) 2

INDONEESIA

32060

PREMIER AIR

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

36197

PRESTIGE JET JORDAN

JORDAANIA

35261

PRESTOIL SAS

PRANTSUSMAA

35401

PRINCESS AVIATION DT

TUNEESIA

24429

PRIVATAIR SA

ŠVEITS

38110

PRIVATAIR SAUDI ARAB

SAUDI ARAABIA

35093

PRIVATE JETS LUXEMB.

LUKSEMBURG

39850

PROFESSIONAL JET INC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32346

PROFRED PARTNERS LLP

ÜHENDKUNINGRIIK

36931

PSD

PRANTSUSMAA

f11206

PVM Management LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

22432

QATAR AMIRI FLIGHT

KATAR

38078

QUEST TRADING, LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

40048

QUIKJET CARGO AIR

INDIA

35828

Related Companies

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f10385

Rex Realty Co

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

f10387

Rio Bonito Comunicacao Ltda

BRASIILIA

f10391

Roux Investment Mngt Co

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

1427

RAININ AIR

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

38278

RAJSHAHI AIR LTD

BANGLADESH

36817

RCR JETS AG

ŠVEITS

f11026

RD HUBBARD ENTERPRISES INC.

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

34087

REAL EXECUTIVE GMBH

ŠVEITS