ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 304

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

47. köide
30. september 2004


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu 26. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 1590/2004, millega kehtestatakse ühenduse programm põllumajanduse geneetiliste ressursside säilitamise, kirjeldamise, kogumise ja kasutamise kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1467/94 ( 1 )

1

 

*

Nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/83/EÜ miinimumnõuete kohta, mida kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad täitma, et saada pagulase või muul põhjusel rahvusvahelist kaitset vajava isiku staatus, ja antava kaitse sisu

2

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

2004/633/EÜ:Nõukogu 30. märtsi 2004. aasta otsus, mis käsitleb lepingu sõlmimist Euroopa Ühenduse ja India Vabariigi vahel tollikoostöö ja vastastikuse haldusabi kohta tolliasjades

3

 

*

2004/634/EÜ:Nõukogu 30. märtsi 2004. aasta otsus Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahelise lepingu sõlmimise kohta, mis käsitleb tollikoostööd ja tolliküsimustes osutatavat vastastikust abi käsitleva kokkuleppe tugevdamist ja laiendamist, et see hõlmaks ka konteinerite ohutuse ja seonduvate küsimuste alast koostööd

4

 

*

2004/635/EÜ:Nõukogu 21. aprilli 2004. aasta otsus, mis käsitleb Euroopa ja Vahemere piirkonna lepingut, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Egiptuse Araabia Vabariigi vahel

5

 

*

2004/636/EÜ:Nõukogu 29. aprilli 2004. aasta otsus Euroopa Ühenduse Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsiooniga ühinemist käsitleva protokolli sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse poolt

6

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

30.9.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 304/1


NÕUKOGU26. aprilli 2004. aasta määrus

(EÜ) nr 1590/2004,

millega kehtestatakse ühenduse programm põllumajanduse geneetiliste ressursside säilitamise, kirjeldamise, kogumise ja kasutamise kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1467/94

(EMPs kohaldatav tekst)

Käesoleva akti eestikeelne versioon avaldatakse Euroopa Liidu Teataja eriväljaandes, mis sisaldab institutsioonide ja Euroopa Keskpanga poolt enne 1. maid vastuvõetud aktide tekste. Selle väljaande köited ilmuvad ajavahemikus 1. maist kuni 2004. aasta lõpuni.


30.9.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 304/2


NÕUKOGU

29. aprilli 2004. aasta

direktiiv 2004/83/EÜ miinimumnõuete kohta, mida kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad täitma, et saada pagulase või muul põhjusel rahvusvahelist kaitset vajava isiku staatus, ja antava kaitse sisu

Käesoleva akti eestikeelne versioon avaldatakse Euroopa Liidu Teataja eriväljaandes, mis sisaldab institutsioonide ja Euroopa Keskpanga poolt enne 1. maid vastuvõetud aktide tekste. Selle väljaande köited ilmuvad ajavahemikus 1. maist kuni 2004. aasta lõpuni.


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Nõukogu

30.9.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 304/3


NÕUKOGU

30. märtsi 2004. aasta

otsus, mis käsitleb lepingu sõlmimist Euroopa Ühenduse ja India Vabariigi vahel tollikoostöö ja vastastikuse haldusabi kohta tolliasjades

(2004/633/EÜ)

Käesoleva akti eestikeelne versioon avaldatakse Euroopa Liidu Teataja eriväljaandes, mis sisaldab institutsioonide ja Euroopa Keskpanga poolt enne 1. maid vastuvõetud aktide tekste. Selle väljaande köited ilmuvad ajavahemikus 1. maist kuni 2004. aasta lõpuni.


30.9.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 304/4


NÕUKOGU

30. märtsi 2004. aasta

otsus Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahelise lepingu sõlmimise kohta, mis käsitleb tollikoostööd ja tolliküsimustes osutatavat vastastikust abi käsitleva kokkuleppe tugevdamist ja laiendamist, et see hõlmaks ka konteinerite ohutuse ja seonduvate küsimuste alast koostööd

(2004/634/EÜ)

Käesoleva akti eestikeelne versioon avaldatakse Euroopa Liidu Teataja eriväljaandes, mis sisaldab institutsioonide ja Euroopa Keskpanga poolt enne 1. maid vastuvõetud aktide tekste. Selle väljaande köited ilmuvad ajavahemikus 1. maist kuni 2004. aasta lõpuni.


30.9.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 304/5


NÕUKOGU

21. aprilli 2004. aasta

otsus, mis käsitleb Euroopa ja Vahemere piirkonna lepingut, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Egiptuse Araabia Vabariigi vahel

(2004/635/EÜ)

Käesoleva akti eestikeelne versioon avaldatakse Euroopa Liidu Teataja eriväljaandes, mis sisaldab institutsioonide ja Euroopa Keskpanga poolt enne 1. maid vastuvõetud aktide tekste. Selle väljaande köited ilmuvad ajavahemikus 1. maist kuni 2004. aasta lõpuni.


30.9.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 304/6


NÕUKOGU

29. aprilli 2004. aasta

otsus Euroopa Ühenduse Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsiooniga ühinemist käsitleva protokolli sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse poolt

(2004/636/EÜ)

Käesoleva akti eestikeelne versioon avaldatakse Euroopa Liidu Teataja eriväljaandes, mis sisaldab institutsioonide ja Euroopa Keskpanga poolt enne 1. maid vastuvõetud aktide tekste. Selle väljaande köited ilmuvad ajavahemikus 1. maist kuni 2004. aasta lõpuni.