16.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 316/35


Nõukogu 10. aprilli 2006. aasta määruse (EÜ) nr 584/2006 (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1480/2003, millega kehtestatakse Korea Vabariigist pärinevate dünaamiliste muutmäludena (DRAM) tuntud teatavate elektrooniliste mikrolülituste impordi suhtes lõplik tasakaalustav tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse ajutine tollimaks) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 103, 12. aprill 2006 )

1. Leheküljel 25 määruse (EÜ) nr 1480/2003 artikli 1 lõike 3 tabeli ridades nr 1, 2, 3, 4 ,5, 6 ja 7

asendatakse

“DRAM-valmistooted”,

järgmisega:

“(kohandamata) DRAM-valmistooted”.

2. Leheküljel 25 määruse (EÜ) nr 1480/2003 artikli 1 lõike 3 tabeli ridades nr 2, 3, 4, 5, 6 ja 7

asendatakse

“DRAM-valmistoote vabast netohinnast”

järgmisega:

“(kohandamata) DRAM-valmistoote vabast netohinnast”.