European flag

Euroopa Liidu
Teataja

ET

C-seeria


C/2024/2760

29.4.2024

Üldkohtu 6. märtsi 2024. aasta otsus – Drinks Prod versus EUIPO – Coolike-Regnery (VIVIASEPT)

(kohtuasi T-796/22)  (1)

(Euroopa Liidu kaubamärk - Vastulausemenetlus - Euroopa Liidu kujutismärgi VIVIASEPT taotlus - Varasem Euroopa Liidu sõnamärk VIBASEPT - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)

(C/2024/2760)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Drinks Prod SRL (Păntășești, Rumeenia) (esindajad: advokaadid I. Speciac ja V. Stănese)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindaja: J. Ivanauskas)

Teine pool EUIPO apellatsioonikoja menetluses, menetlusse astuja Üldkohtus: Coolike-Regnery GmbH (Bensheim, Saksamaa) (esindajad: advokaadid M. Finke ja T. Becker)

Ese

Hageja esitab ELTL artiklil 263 põhinevas hagis nõude tühistada Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) viienda apellatsioonikoja 29. septembri 2022. aasta otsus (asi R 488/2022-5).

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Drinks Prod SRLi, Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) ja Coolike-Regnery GmbH kohtukulud nende endi kanda.


(1)   ELT C 54, 13.2.2023.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2760/oj

ISSN 1977-0898 (electronic edition)