European flag

Teataja
Euroopa Liidu

ET

Seeria C


C/2024/1066

5.2.2024

Euroopa Kohtu (teine koda) 14. detsembri 2023. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Luksemburgi Suurhertsogiriik, Amazon.com Inc., Amazon EU Sàrl, Iirimaa

(Kohtuasi C-457/21 P) (1)

(Apellatsioonkaebus - Riigiabi - ELTL artikli 107 lõige 1 - Liikmesriigi tehtud maksualane eelotsus - Siseturuga kokkusobimatuks tunnistatud abi - Mõiste „eelis“ - Võrdlusraamistiku kindlakstegemine - „Tavapärane“ maksustamine liikmesriigi õiguse alusel - Reaalturuväärtuse põhimõte - Euroopa Kohtu kontroll selle üle, kuidas Üldkohus on tõlgendanud ja kohaldanud riigisisest õigust)

(C/2024/1066)

Kohtumenetluse keeled: inglise ja prantsuse

Pooled

Apellant: Euroopa Komisjon (esindajad: F. Tomat ja P. J. Loewenthal)

Teised menetlusosalised: Luksemburgi Suurhertsogiriik (esindajad: A. Germeaux ja T. Uri, hiljem A. Germeaux ja T. Schell, keda abistavad advokaadid J. Bracker, A. Steichen ja D. Waelbroeck), Amazon.com Inc., Amazon EU Sàrl (esindajad: advokaadid D. Paemen, M. Petite ja A. Tombiński), Iirimaa (esindajad: A. Joyce, keda abistavad P. Baker, KC, C. Donnelly, SC, B. Doherty ja D. Fennelly, BL, P. Gallagher, SC)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Amazon.com Inc. ja Amazon EU Sàrl-i kohtukulud.

3.

Jätta Iirimaa kohtukulud tema enda kanda.


(1)   ELT C 452, 8.11.2021.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1066/oj

ISSN 1977-0898 (electronic edition)