ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 332

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

66. aastakäik
21. september 2023


Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2023/C 332/01

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (Juhtum M.11134 – NOVOFLEET / SHAREHOLDERS OF ANDAMUR / ROAD) ( 1 )

1


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2023/C 332/02

Euro vahetuskurss — 20. september 2023

2

2023/C 332/03

Võõrtöötajate sotsiaalkindlustuse halduskomisjon — Valuutavahetuskursid vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr 574/72

3

2023/C 332/04

SOTSIAALKINDLUSTUSSÜSTEEMIDE KOORDINEERIMISE HALDUSKOMISJON — MITTERAHALISTE HÜVITISTE KESKMISED KULUD

5

 

Kontrollikoda

2023/C 332/05

Eriaruanne 22/2023: Avamere taastuvenergia ELis – ambitsioonikad kasvuplaanid, kuid kestlikkus ei ole veel tagatud

7


 

V   Teated

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2023/C 332/06

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum M.11270 – KKR / THE FUCHS FAMILY FOUNDATION / OHB) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

8

2023/C 332/07

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum M.11257 – ONE ROCK CAPITAL PARTNERS / CONSTANTIA) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

10

2023/C 332/08

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum M.10988 – BROOKFIELD / CAMECO / WESTINGHOUSE) ( 1 )

12


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


II Teatised

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

Euroopa Komisjon

21.9.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 332/1


Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta

(Juhtum M.11134 – NOVOFLEET / SHAREHOLDERS OF ANDAMUR / ROAD)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2023/C 332/01)

14. septembril 2023 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine siseturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (https://competition-cases.ec.europa.eu/search). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri ja kuupäeva järgi ning tegevusalade registri kaudu;

elektroonilises vormis EUR-Lex’i veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=et) dokumendinumbri 32023M11134 all. EUR-Lex pakub online-juurdepääsu Euroopa Liidu õigusele.


(1)   ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Komisjon

21.9.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 332/2


Euro vahetuskurss (1)

20. september 2023

(2023/C 332/02)

1 euro =


 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,0702

JPY

Jaapani jeen

158,28

DKK

Taani kroon

7,4528

GBP

Inglise nael

0,86530

SEK

Rootsi kroon

11,8803

CHF

Šveitsi frank

0,9601

ISK

Islandi kroon

145,30

NOK

Norra kroon

11,4820

BGN

Bulgaaria leev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

24,388

HUF

Ungari forint

383,70

PLN

Poola zlott

4,6403

RON

Rumeenia leu

4,9716

TRY

Türgi liir

28,9339

AUD

Austraalia dollar

1,6498

CAD

Kanada dollar

1,4366

HKD

Hongkongi dollar

8,3719

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,7946

SGD

Singapuri dollar

1,4581

KRW

Korea vonn

1 420,39

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

20,1592

CNY

Hiina jüaan

7,8059

IDR

Indoneesia ruupia

16 435,63

MYR

Malaisia ringit

5,0144

PHP

Filipiini peeso

60,703

RUB

Vene rubla

 

THB

Tai baat

38,591

BRL

Brasiilia reaal

5,1982

MXN

Mehhiko peeso

18,2287

INR

India ruupia

88,9123


(1)   Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


21.9.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 332/3


VÕÕRTÖÖTAJATE SOTSIAALKINDLUSTUSE HALDUSKOMISJON

Valuutavahetuskursid vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr 574/72

(2023/C 332/03)

Määruse (EMÜ) nr 574/72 artikli 107 lõiked 1, 2 ja 4

Võrdlusperiood: Juuli 2023

Kohaldamisperiood: Oktoober, November, Detsember 2023

juil-23

EUR

BGN

CZK

DKK

HRK

HUF

PLN

1 EUR =

1

1,95580

23,8924

7,45079

 

379,035

4,44308

1 BGN =

0,511300

1

12,2162

3,80958

 

193,801

2,27175

1 CZK =

0,0418543

0,0818586

1

0,311847

 

15,8642

0,185962

1 DKK =

0,134214

0,262496

3,20670

1

 

50,8718

0,596324

1 HRK =

 

 

 

 

 

 

 

1 HUF =

0,00263828

0,00515994

0,0630348

0,019657

 

1

0,0117221

1 PLN =

0,225069

0,440190

5,37745

1,67694

 

85,3091

1

1 RON =

0,202384

0,395824

4,83546

1,50792

 

76,7108

0,899211

1 SEK =

0,085953

0,168106

2,05362

0,640414

 

32,5791

0,381894

1 GBP =

1,16475

2,27801

27,8286

8,67827

 

441,480

5,17506

1 NOK =

0,088126

0,172356

2,10554

0,656606

 

33,4028

0,391550

1 ISK =

0,00681265

0,0133242

0,162771

0,0507596

 

2,58224

0,030269

1 CHF =

1,034860

2,02398

24,7253

7,71052

 

392,248

4,59797

Allikas:

EKP

juil-23

RON

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

4,94109

11,63432

0,858556

11,34742

146,786

0,96631

1 BGN =

2,52638

5,94863

0,438980

5,80193

75,0515

0,494076

1 CZK =

0,206806

0,486946

0,035934

0,474938

6,14361

0,0404444

1 DKK =

0,663164

1,56149

0,115230

1,52298

19,7007

0,129693

1 HRK =

 

 

 

 

 

 

1 HUF =

0,0130360

0,0306946

0,00226511

0,0299376

0,387261

0,00254940

1 PLN =

1,112087

2,61853

0,193234

2,55395

33,0369

0,217487

1 RON =

1

2,35461

0,173758

2,29654

29,7071

0,195567

1 SEK =

0,424699

1

0,0737951

0,97534

12,6166

0,083057

1 GBP =

5,75512

13,5510

1

13,2169

170,968

1,12551

1 NOK =

0,435437

1,025284

0,0756609

1

12,9356

0,085157

1 ISK =

0,033662

0,079261

0,00584904

0,0773060

1

0,00658316

1 CHF =

5,11334

12,03990

0,888485

11,74299

151,903

1

Allikas:

EKP

Märkus:

kõik ISK vahetuskursid on arvutatud Islandi Keskpangast Islandi krooni ja euro vahetuskursi kohta saadud andmete põhjal.

Võrdlusperiood: juil-23

1 euro riigi omavääringus

1 riigi omavääringu ühik eurodes

BGN

1,9558

0,51130

CZK

23,89243

0,04185

DKK

7,45079

0,13421

HRK

 

 

HUF

379,03524

0,00264

PLN

4,44308

0,22507

RON

4,94109

0,20238

SEK

11,63432

0,08595

GBP

0,85856

1,16475

NOK

11,34742

0,08813

ISK

146,78571

0,00681

CHF

0,96631

1,03486

Allikas:

EKP

Märkus:

ISK/EUR vahetuskursid Islandi Keskpangast saadud andmete põhjal.

1.

Määrusega (EMÜ) nr 574/72 sätestatakse, et ühes valuutas denomineeritud summad konverteeritakse teise valuutasse komisjoni arvutatud kursi alusel, mis põhineb Euroopa Keskpanga avaldatud valuutade võrd- luskursside ühe kuu keskmisel väärtusel lõikes 2 kindlaksmääratud võrdlusperioodi jooksul.

2.

Võrdlusperioodid on:

alates 1. aprillist kohaldatavate vahetuskursside puhul jaanuarikuu;

alates 1. juulist kohaldatavate vahetuskursside puhul aprillikuu;

alates 1. oktoobrist kohaldatavate vahetuskursside puhul juulikuu;

alates 1. jaanuarist kohaldatavate vahetuskursside puhul oktoobrikuu.

Vahetuskursid avaldatakse Euroopa Liidu Teataja C-seeria veebruari-, mai-, augusti- ja novembrikuu teises numbris.


21.9.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 332/5


SOTSIAALKINDLUSTUSSÜSTEEMIDE KOORDINEERIMISE HALDUSKOMISJON

MITTERAHALISTE HÜVITISTE KESKMISED KULUD

(2023/C 332/04)

MITTERAHALISTE HÜVITISTE KESKMISED KULUD – 2020

Määruse (EÜ) nr 987/2009 artikli 64 kohaldamine  (1)

I.

Pereliikmetele, kes ei ela kindlustatud isikuga samas liikmesriigis (nagu on osutatud määruse (EÜ) nr 883/2004 (2) artiklis 17), 2020. aastal antud mitterahaliste hüvitiste tagasimakstavad summad määratakse kindlaks järgmiste keskmiste kulude alusel:

 

Vanuserühm

Aastas

Igakuine netokulu

x=0,20

Iirimaa

alla 20-aastased

1 723,81  EUR

114,92  EUR

20–64-aastased

3 119,46  EUR

207,96  EUR

65-aastased ja vanemad

11 088,14  EUR

739,21  EUR

Portugal

alla 20-aastased

1 015,33  EUR

67,69  EUR

20–64-aastased

878,54  EUR

58,57  EUR

65-aastased ja vanemad

1 974,98  EUR

131,67  EUR

Ühendkuningriik

alla 20-aastased

1 050,57  GBP

70,04  GBP

20–64-aastased

2 348,36  GBP

156,56  GBP

65-aastased ja vanemad

6 411,40  GBP

427,43  GBP

Norra

alla 20-aastased

23 606,86  NOK

1 573,79  NOK

20–64-aastased

41 983,24  NOK

2 798,88  NOK

65-aastased ja vanemad

130 033,84  NOK

8 668,92  NOK

II.

Pensionäridele ja nende pereliikmetele määruse (EÜ) nr 883/2004 artikli 24 lõike 1 ning artiklite 25 ja 26 kohaselt 2020. aastal antud mitterahaliste hüvitiste tagasimakstavad summad määratakse kindlaks järgmiste keskmiste kulude alusel:

 

Vanuserühm

Aastas

Igakuine netokulu x = 0,20

Igakuine netokulu

x=0,15 (3)

Iirimaa

alla 20-aastased

1 723,81  EUR

114,92  EUR

122,10  EUR

20–64-aastased

3 119,46  EUR

207,96  EUR

220,96  EUR

65-aastased ja vanemad

11 088,14  EUR

739,21  EUR

785,41  EUR

Portugal

alla 20-aastased

1 015,33  EUR

67,69  EUR

71,92  EUR

20–64-aastased

878,54  EUR

58,57  EUR

62,23  EUR

65-aastased ja vanemad

1 974,98  EUR

131,67  EUR

139,89  EUR

Ühendkuningriik

alla 20-aastased

1 050,57  GBP

70,04  GBP

74,42  GBP

20–64-aastased

2 348,36  GBP

156,56  GBP

166,34  GBP

65-aastased ja vanemad

6 411,40  GBP

427,43  GBP

454,14  GBP

Norra

alla 20-aastased

23 606,86  NOK

1 573,79  NOK

1 672,15  NOK

20–64-aastased

41 983,24  NOK

2 798,88  NOK

2 973,81  NOK

65-aastased ja vanemad

130 033,84  NOK

8 668,92  NOK

9 210,73  NOK


(1)   ELT L 284, 30.10.2009, lk 1.

(2)   ELT L 166, 30.4.2004, lk 1.

(3)  Pensionäride ja nende pereliikmete puhul on igakuise kindlaksmääratud summa suhtes kohaldatav vähendus 15 % (X = 0,15), kui pädev liikmesriik ei ole loetletud põhimääruse IV lisas (vastavalt määruse (EÜ) nr 987/2009 artikli 64 lõikele 3).


Kontrollikoda

21.9.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 332/7


Eriaruanne 22/2023:

„Avamere taastuvenergia ELis – ambitsioonikad kasvuplaanid, kuid kestlikkus ei ole veel tagatud“

(2023/C 332/05)

Euroopa Kontrollikoda avaldas eriaruande 22/2023: „Avamere taastuvenergia ELis – ambitsioonikad kasvuplaanid, kuid kestlikkus ei ole veel tagatud“.

Aruanne on lugemiseks ja allalaadimiseks kättesaadav Euroopa Kontrollikoja veebilehel https://www.eca.europa.eu/en/publications/sr-2023–22


V Teated

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

Euroopa Komisjon

21.9.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 332/8


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum M.11270 – KKR / THE FUCHS FAMILY FOUNDATION / OHB)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2023/C 332/06)

1.   

12. septembril 2023 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artikli 4 kohase teatise kavandatava koondumise kohta.

Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid:

KKR & Co. Inc („KKR“, Ameerika Ühendriigid),

Fuchs Family Foundation („FFF“, Saksamaa), mis on Marco Fuchsi kontrolli all,

OHB SE („ühisettevõte“, Saksamaa), mis on FFFi kontrolli all.

KKR ja FFF omandavad ühisettevõtte üle ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b ja artikli 3 lõike 4 tähenduses.

Koondumine toimub 7. augustil 2023 välja kuulutatud avaliku pakkumise kaudu.

2.   

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

KKR on üleilmne investeerimisühing, mis pakub alternatiivseid varahaldus- ning kapitalituru- ja kindlustuslahendusi.

FFF on perekondlik sihtasutus, mille kaudu Fuchsi perekonnal on praegu ühisettevõttes enamusosalus ja häälteenamus.

Ühisettevõte tegutseb kolmes peamises ärisegmendis: i) kosmosesüsteemid, ii) lennundus ja iii) digivaldkond, kus pakub lisaks küberturvalisusele, krüpteerimisele, tehisintellektile, andmetöötlusele ja satelliitandmete analüüsi toodetele ja teenustele teleskoope, maapealseid süsteeme ning maapealset taristut kosmosega ühendavaid antenne.

3.   

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

Tuleb märkida, et käesoleva juhtumi puhul võib olla võimalik kasutada korda, mis on esitatud komisjoni teatises, mis käsitleb teatavate koondumiste lihtsustatud menetlemist vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2).

4.   

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümme päeva pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet:

M.11270 – KKR / THE FUCHS FAMILY FOUNDATION / OHB

Märkusi võib saata komisjonile elektronposti või postiga. Kontaktandmed:

E-post: mailto: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)   ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).

(2)   ELT C 366, 14.12.2013, lk 5.


21.9.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 332/10


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum M.11257 – ONE ROCK CAPITAL PARTNERS / CONSTANTIA)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2023/C 332/07)

1.   

11. septembril 2023 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artikli 4 kohase teatise kavandatava koondumise kohta.

Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid:

One Rock Capital Partners LLC („ORC“, Ameerika Ühendriigid),

Constantia Flexibles GmbH („Constantia“, Austria), mis on Wendel SE sidusettevõtjate hallatavate fondide ainukontrolli all.

ORC omandab Constantia üle täieliku ainukontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses.

Koondumine toimub aktsiate või osade ostu teel.

2.   

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

ORC on börsivälistesse ettevõtetesse investeeriv ettevõte, mis keskendub kontrolli omandamist võimaldavatele omakapitaliinvesteeringutele keskmise suurusega ettevõtetes. ORC valitseb eri valdkondades tegutsevatesse portfelli kuuluvatesse äriühingutesse investeerivaid fonde. Nendeks valdkondadeks on muu hulgas kemikaalid ja tootmisprotsessid, eritoodete tootmine ja tervishoid, toiduainete tootmine ja turustamine ning äri- ja keskkonnateenused.

Constantia on paindlike pakendilahenduste ülemaailmne tootja ja tarnija. Tema tooteportfell hõlmab paindlikke pakendilahendusi selliste toodete jaoks nagu toit, piimatooted, lemmikloomatoit, majapidamis- ja isikliku hügieeni tooted, farmaatsia- ja meditsiinitooted ning joogid.

3.   

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

Tuleb märkida, et käesoleva juhtumi puhul võib olla võimalik kasutada korda, mis on esitatud komisjoni teatises, mis käsitleb teatavate koondumiste lihtsustatud menetlemist vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2).

4.   

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümme päeva pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet:

M.11257 – ONE ROCK CAPITAL PARTNERS / CONSTANTIA

Märkusi võib saata komisjonile elektronposti või postiga. Kontaktandmed:

E-post: mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)   ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).

(2)   ELT C 366, 14.12.2013, lk 5.


21.9.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 332/12


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum M.10988 – BROOKFIELD / CAMECO / WESTINGHOUSE)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2023/C 332/08)

1.   

11. septembril 2023 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artikli 4 kohase ja artikli 4 lõike 5 kohaselt tehtud ettepanekule järgnenud teatise kavandatava koondumise kohta.

Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid:

Brookfield Corporation („Brookfield“, Kanada),

Cameco Corporation („Cameco“, Kanada),

Brookfield WEC Holdings, Inc ja Brookfield EMEA Holdings Ltd („Westinghouse“, USA).

Brookfield ja Cameco omandavad Westinghouse’i üle ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b ja artikli 3 lõike 4 tähenduses.

Koondumine toimub aktsiate või osade ostu teel.

2.   

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Brookfield on üleilmne varahaldur, kes pakub mitmesuguseid avaliku ja erasektori investeerimistooteid ja teenuseid;

Cameco on ülemaailmne uraanitoodete ja -teenuste pakkuja ning tegeleb peamiselt uraani kaevandamise ning uraanikontsentraatide jahvatamise, rafineerimise ja muundamisega ning CANDU raskevee tuumareaktorites kasutatavate kütuseelementide ja reaktoriosade tootmise ja tarnimisega;

Westinghouse osutab tuumaelektrijaamadele teenuseid, sealhulgas tuumaelektrijaamade projekteerimist ning tuumaelektrijaamadele ohutus- ja käitamisseadmete ja kontrollisüsteemide pakkumist ning tarnib kütuseelemente rajatistele, mis käitavad teatavat liiki kergvee tuumareaktoreid.

3.   

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

4.   

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümme päeva pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet:

M.10988 – BROOKFIELD / CAMECO / WESTINGHOUSE

Märkusi võib saata komisjonile elektronposti või postiga. Kontaktandmed:

E-post: mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)   ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).