ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 461

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

65. aastakäik
2. detsember 2022


Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2022/C 461/01

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine – Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid ( 1 )

1

2022/C 461/02

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine – Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid

7


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst.

ET

 


II Teatised

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

Euroopa Komisjon

2.12.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 461/1


Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine

Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid

(EMPs kohaldatav tekst)

(2022/C 461/01)

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

19.10.2020

Abi number

SA.58929

Liikmesriik

Kreeka

Piirkond

 

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Support of the primary sector in the production of „Kalamon“ table olives, early watermelon of low coverage and spring potatoes, and, in Crete, green house crops of tomatoes, cucumbers and eggplants

Õiguslik alus

not yet adopted

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Tõsise häire kõrvaldamine majanduses

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Üldeelarve: 39 642 000 EUR

Aastaeelarve: 39 642 000 EUR

Abi osatähtsus

100,0  %

Kestus

kuni 31.12.2020

Majandusharud

Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad

Abi andva asutuse nimi ja aadress

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 22, ΑΘΗΝΑ

Muu teave

 

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

7.1.2022

Abi number

SA.59516

Liikmesriik

Ungari

Piirkond

Komárom-Esztergom

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Hungary – LIP – regional investment aid to Volta Energy Solutions Kft.

Õiguslik alus

Section 8 (2) f) of Government decree No. 210/2014 on the use of the earmarked scheme for investment promotions – Kormányrendelet a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról 210/2014 (VIII.27.). Section 3 (12) n) of Government Decree 165/2014 on Development Tax Incentive – Kormányrendelet a fejlesztési adókedvezményről 165/2014 (VII. 17.)

Meetme liik

Erakorraline abi

Volta Energy Solutions Hungary Kft.

Eesmärk

Regionaalareng (sealhulgas territoriaalne koostöö)

Abi vorm

Otsetoetus, Muud maksusoodustuse vormid

Eelarve

Üldeelarve: 8 861 000 000 HUF

Abi osatähtsus

 

Kestus

 

Majandusharud

Vasetootmine

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Ministry of Foreign Affairs and Trade

1027 Budapest, Bem rakpart 47

Ministry of Finance

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Muu teave

 

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

24.10.2022

Abi number

SA.100463

Liikmesriik

Madalmaad

Piirkond

 

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar water of van weg naar spoor

Õiguslik alus

Regulation of the Minister of Infrastructure and Water Management laying down rules for the Subsidy incentive scheme for modal shift from road transport towards inland water or rail transport 2022 (notified as a draft)

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Transpordi koordineerimine

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Üldeelarve: 22 500 000 EUR

Abi osatähtsus

50,0  %

Kestus

25.10.2022 – 1.1.2026

Majandusharud

Kaubavedu sisevetel, Kauba raudteevedu

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Connekt Foundation

Ezelsveldlaan 59, Delft

Muu teave

 

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

21.11.2022

Abi number

SA.104081

Liikmesriik

Austria

Piirkond

 

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Förderungsgebietskarte Österreich 2022 – 2027; Bevölkerungsplafond-Reserve und Gebiete des gerechten Überganges

Õiguslik alus

Beschlüsse der Landesregierungen und Beschluss der Stellvertreter-Kommission der Österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK) vom 30. September 2021

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Regionaalareng (sealhulgas territoriaalne koostöö)

Abi vorm

 

Eelarve

Üldeelarve: 360 000 000 EUR

Abi osatähtsus

15,0  %

Kestus

kuni 31.12.2027

Majandusharud

Kõik abikõlblikud sektorid

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Österreichische Raumordnungskonferenz (ÖROK)

A – 1010 Wien, Fleischmarkt 1

Muu teave

 

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

17.11.2022

Abi number

SA.104358

Liikmesriik

Itaalia

Piirkond

 

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

TCF: Fund for the support of enterprises affected by the Ukrainian crisis

Õiguslik alus

Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Loodusõnnetuste või erakorraliste sündmuste tekitatud kahju korvamine

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Üldeelarve: 120 000 000 EUR

Aastaeelarve: 120 000 000 EUR

Abi osatähtsus

 

Kestus

kuni 31.12.2022

Majandusharud

MÄETÖÖSTUS, TÖÖTLEV TÖÖSTUS, ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA KONDITSIONEERITUD ÕHUGA VARUSTAMINE, VEEVARUSTUS; KANA LISATSIOON; JÄÄTME- JA SAASTEKÄITLUS, EHITUS, HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT, VEONDUS JA LAONDUS, MAJUTUS JA TOITLUSTUS, KINNISVARAALANE TEGEVUS, INFO JA SIDE, Kinnisvaraalane tegevus, KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS, HALDUS- JA ABITEGEVUSED, AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS, HARIDUS, TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE, MEELELAHUTUS JA VABA AEG, MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED, KODUMAJAPIDAMISTE KUI TÖÖANDJATE TEGEVUS; KODUMAJAPIDAMISTE OMA TARBEKS MÕELDUD ERISTAMATA KAUPADE TOOTMINE JA TEENUSTE OSUTAMINE, EKSTERRITORIAALSETE ORGANISATSIOONIDE JA ÜKSUSTE TEGEVUS

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Ministero dello sviluppo economico

Viale America, 201 – 00144 Roma

Muu teave

 

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

24.11.2022

Abi number

SA.104492

Liikmesriik

Itaalia

Piirkond

Itaalia

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

TCF: Exemption from the contribution paid by employers

Õiguslik alus

Esonero dal contributo addizionale

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Tõsise häire kõrvaldamine majanduses

Abi vorm

Muud maksusoodustuse vormid

Eelarve

Üldeelarve: 34 400 000 EUR

Aastaeelarve: 34 400 000 EUR

Abi osatähtsus

 

Kestus

kuni 31.12.2022

Majandusharud

PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK, Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine, Muude portselan- ja keraamikatoodete tootmine, Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine, Toiduainete tootmine, Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine

Abi andva asutuse nimi ja aadress

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Via veneto, 56 – 00187 – Roma

Muu teave

 

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

14.11.2022

Abi number

SA.104717

Liikmesriik

Leedu

Piirkond

Leedu

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

The measure „Subsidies to Enterprises Operating in Highly Affected Sectors to Mitigate the Effects of Energy Price Increase“

Õiguslik alus

Draft Resolution of Government of the Republic of Lithuania “On the Approval of the Description of the Procedure for the Allocation of Funds and Administration of the Measure „Subsidies to Enterprises Operating in Highly Affected Sectors to Mitigate the Effects of Energy Price Increase“

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Tõsise häire kõrvaldamine majanduses

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Üldeelarve: 30 000 000 EUR

Aastaeelarve: 30 000 000 EUR

Abi osatähtsus

 

Kestus

kuni 28.12.2022

Majandusharud

Metallimaakide kaevandamine, Tekstiilitootmine, Rõivatootmine, Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine, Paberi ja pabertoodete tootmine, Koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine, Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine, Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine, Metallitootmine

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Ministry of the Economy and Innovation of the Republic of Lithuania

Gedimino Ave. 38, 01104 Vilnius, Lithuania

Muu teave

 

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


2.12.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 461/7


Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine

Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid

(2022/C 461/02)

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

27.10.2022

Abi number

SA.103312

Liikmesriik

Saksamaa

Piirkond

 

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Bund: Richtlinie zur Förderung der Einstellung der Fangtätigkeit im Fischereisektor im Rahmen der Umsetzung der Brexit-Anpassungsreserve (BAR)

Õiguslik alus

Richtlinie zur Förderung des Fischereisektors im Rahmen der Umsetzung der Brexit-Anpassungsreserve – vorübergehende Stilllegung von Fischereifahrzeugen

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Kalandus ja vesiviljelus

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Üldeelarve: 12 000 000 EUR

Abi osatähtsus

100,0  %

Kestus

21.9.2022 – 31.12.2022

Majandusharud

Merekalapüük

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern;

Paulshöher Weg 1, 19061 Schwerin

Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Calenberger Str. 2, 30169 Hannover

Muu teave

 

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

28.10.2022

Abi number

SA.103992

Liikmesriik

Prantsusmaa

Piirkond

 

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Modification des régimes d’aides: SA.37502 (2013/N), SA.39618 (2014/N), SA.39677 (2014/N), SA.41595 (2015/N), SA.41735 (2015/N), SA.43200 (2015/N), SA.44092 (2016/N), SA.45103 (2016/N), SA.45273 (2016/N), SA.49407 (2017/N), SA.50627 (2018/N), SA.51768 (2018/N), SA.53500 (2019/N), SA.55052 (2019/N), SA.56365 (2020/N), SA.63533 (2021/N). – Prolongation des régimes au 31 décembre 2023, augmentation de budget du régime SA. 45273

Õiguslik alus

Titres du Code général des collectivités territoriales (CGCT) relatifs aux interventions économiques des collectivités territoriales Articles L.123-1, L.156.4 et D.156-7 à D.156-11 du Code forestier Décret no 2015-1282 du 13 octobre 2015 relatif aux subventions accordées par l’Etat en matière d’investissement forestier Décret no 2015-1283 du 13 octobre 2015 relatif aux subventions accordées par l’Etat en matière d’investissement dans les équipements visant à l’exploitation forestière, aux travaux sylvicoles et à la production de plants forestiers Décret no 2021-54 du 22 janvier 2021 instituant un régime d’aide en faveur du renouvellement forestier dans le cadre du plan de relance de l’économie Arrêté du 26 octobre 2015 relatif aux subventions de l’Etat accordées par le Fonds stratégique de la forêt et du bois en matière d’investissement dans les équipements visant à l’exploitation forestière, aux travaux sylvicoles et à la production de plants forestiers Arrêté du 26 octobre 2015 relatif aux subventions de l’Etat accordées en matière d’investissement forestier par le Fonds stratégique de la forêt et du bois

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Põllumajandus; Metsandus; Maapiirkonnad

Abi vorm

 

Eelarve

 

Abi osatähtsus

 

Kestus

12.8.2016 – 31.12.2023

Majandusharud

PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

3, rue Barbet de Jouy 75007 PARIS

Muu teave

 

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

25.10.2022

Abi number

SA.104023

Liikmesriik

Ühendkuningriik

Piirkond

NORTHERN IRELAND

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Northern Ireland Agri-Food Investment Scheme (AFIS)

Õiguslik alus

The Industrial Development (Northern Ireland) Order 1982 (www.legislation.gov.uk/nisi/1982/1083/contents) The Industrial Development (Northern Ireland) Act 2002 (www.legislation.gov.uk/nia/2002/1/contents), The Northern Ireland Act 1998 Article 24 (www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/47/section/24)

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Investeerimine töötlemisse ja turustamisse

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Üldeelarve: 0 GBP

Abi osatähtsus

20,0  %

Kestus

1.1.2023 – 31.12.2025

Majandusharud

Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Invest NI

1 Bedford Street, Belfast BT2 7ES

Muu teave

 

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav järgmisel veebilehel:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm