ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 179

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

65. aastakäik
2. mai 2022


Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2022/C 179/01

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (Juhtum M.10689 – OCP GROUP / KOCH INDUSTRIES / JORF FERTILIZER COMPANY) ( 1 )

1


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2022/C 179/02

Euro vahetuskurss — 29. aprill 2022

2


 

V   Teated

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2022/C 179/03

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum M.10643 – ORACLE / CERNER) ( 1 )

3

2022/C 179/04

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum M.10695 – APOLLO MANAGEMENT / BANK AND ACQUIRERS INTERNATIONAL HOLDING) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

5

 

MUUD AKTID

 

Euroopa Komisjon

2022/C 179/05

Teate avaldamineveinisektoris kasutatava nimetuse tootespetsifikaadi standardmuudatuse heakskiitmise kohta vastavalt komisjoni aasta delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artikli 17 lõigetele 2 ja 3

6

2022/C 179/06

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) artikli 50 lõike 2 punkti a kohase nimetuse registreerimise taotluse avaldamine

16

2022/C 179/07

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) artikli 50 lõike 2 punkti a kohase nimetuse registreerimise taotluse avaldamine

19


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


II Teatised

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

Euroopa Komisjon

2.5.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 179/1


Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta

(Juhtum M.10689 – OCP GROUP / KOCH INDUSTRIES / JORF FERTILIZER COMPANY)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2022/C 179/01)

25. aprillil 2022 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine siseturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri ja kuupäeva järgi ning tegevusalade registri kaudu;

elektroonilises vormis EUR-Lex’i veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=et) dokumendinumbri 32022M10689 all. EUR-Lex pakub online-juurdepääsu Euroopa Liidu õigusele.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Komisjon

2.5.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 179/2


Euro vahetuskurss (1)

29. aprill 2022

(2022/C 179/02)

1 euro =


 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,0540

JPY

Jaapani jeen

137,01

DKK

Taani kroon

7,4415

GBP

Inglise nael

0,83908

SEK

Rootsi kroon

10,2958

CHF

Šveitsi frank

1,0229

ISK

Islandi kroon

137,80

NOK

Norra kroon

9,7525

BGN

Bulgaaria leev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

24,605

HUF

Ungari forint

378,71

PLN

Poola zlott

4,6780

RON

Rumeenia leu

4,9479

TRY

Türgi liir

15,6385

AUD

Austraalia dollar

1,4699

CAD

Kanada dollar

1,3426

HKD

Hongkongi dollar

8,2703

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,6119

SGD

Singapuri dollar

1,4545

KRW

Korea vonn

1 326,71

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

16,6473

CNY

Hiina jüaan

6,9441

HRK

Horvaatia kuna

7,5667

IDR

Indoneesia ruupia

15 301,52

MYR

Malaisia ringit

4,5886

PHP

Filipiini peeso

55,200

RUB

Vene rubla

 

THB

Tai baat

36,026

BRL

Brasiilia reaal

5,1608

MXN

Mehhiko peeso

21,4181

INR

India ruupia

80,6380


(1)  Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


V Teated

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

Euroopa Komisjon

2.5.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 179/3


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum M.10643 – ORACLE / CERNER)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2022/C 179/03)

1.   

22. aprillil 2022 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta.

Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid:

Oracle Corporation („Oracle“, Ameerika Ühendriigid);

Cerner Corporation („Cerner“, Ameerika Ühendriigid).

Oracle omandab Cerneri üle täieliku ainukontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses.

Koondumine toimub väljakuulutatud avaliku pakkumise kaudu pakkumusega osta kõik Cerneri emiteeritud ja ringluses olevad aktsiad.

2.   

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Oracle tegutseb kogu maailmas IT-lahenduste, sealhulgas ärirakenduste ning taristutarkvara ja -teenuste arendamise, tootmise, turustamise ja levitamise valdkonnas.

Cerner on tervishoiuteenuste osutajatele mõeldud tarkvara ja teenuste üleilmne pakkuja, kelle toodang toetab igas suuruses tervishoiuteenuseid osutavate organisatsioonide kliinilisi, finants- ja operatiivvajadusi. Samuti pakub digitaalsete terviselugude jaoks mõeldud tarkvara ja teenuseid.

3.   

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

4.   

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet:

M.10643 – ORACLE / CERNER

Märkusi võib saata komisjonile elektronposti, faksi või postiga. Kontaktandmed:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).


2.5.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 179/5


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum M.10695 – APOLLO MANAGEMENT / BANK AND ACQUIRERS INTERNATIONAL HOLDING)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2022/C 179/04)

1.   

25. aprillil 2022 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta.

Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid:

Apollo Management, L.P. („Apollo“, US),

Bank and Acquirers International Holding S.A.S. („BAI“, Prantsusmaa), mille üle on valitsev mõju ettevõtjal Worldline SA („Wordline“, Prantsusmaa).

Apollo omandab BAI üle täieliku ainukontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses.

Koondumine toimub aktsiate või osade ostu teel.

2.   

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Apollo on üleilmne varahaldusteenuse pakkuja, kelle peakorter asub New Yorgis;

BAI on ettevõtja Worldline osa ja äriühingute grupi alamvaldusühing, kes tegeleb makseterminalide tootmise ja tarnimisega ning osutab sellega seotud tarkvarateenuseid vastuvõtvatele makseteenuse pakkujatele (pangad ja makseteenuse pakkujad) ja turustajatele.

3.   

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

Tuleb märkida, et käesoleva juhtumi puhul võib olla võimalik kasutada korda, mis on esitatud komisjoni teatises lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2).

4.   

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet:

M.10695 – APOLLO MANAGEMENT / BANK AND ACQUIRERS INTERNATIONAL HOLDING

Märkusi võib saata komisjonile elektronposti, faksi või postiga. Kontaktandmed:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).

(2)  ELT C 366, 14.12.2013, lk 5.


MUUD AKTID

Euroopa Komisjon

2.5.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 179/6


Teate avaldamineveinisektoris kasutatava nimetuse tootespetsifikaadi standardmuudatuse heakskiitmise kohta vastavalt komisjoni aasta delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artikli 17 lõigetele 2 ja 3

(2022/C 179/05)

Käesolev teade avaldatakse vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artikli 17 lõikele 5 (1).

TEADE STANDARDMUUDATUSE KOHTA, MILLEGA MUUDETAKSE KOONDDOKUMENTI

„Calatayud“

PDO-ES-A0247-AM02

Teate esitamise kuupäev: 4.2.2022

HEAKSKIIDETUD MUUDATUSE KIRJELDUS JA PÕHJUSED

1.   Kaitstud päritolunimetusega veinide kirjelduse uus sõnastus

KIRJELDUS

Tootespetsifikaadi punkti 2 kehtivas sõnastuses on kaitstud päritolunimetusega hõlmatud veinid loetletud viinamarjasaaduste kategooriate kaupa (valged veinid, roosad veinid, punased veinid, kvaliteetvahuveinid, liköörveinid, poolvahuveinid). Siiski avastati koostamisel tehtud viga, kuna 1. kategooriasse „Vein“ olid lisatud märkega „looduslikult magus“ ja „hiline korje“ tähistatavad veinid. Mõlemad märked on lisatud Hispaania õigusaktidesse valikuliste elementidena, mida kasutatakse üleküpsenud viinamarjadest valmistatud kaitstud päritolunimetuse või geograafilise tähisega veinide puhul.

Lisaks asendatakse maksimaalset suhkrusisaldust käsitlevas lõigus mõiste „redutseerivad suhkrud“ mõistega „jääksuhkrud“. Samuti on muudetud sõnastust nii, et tootespetsifikaadis on alles ainult kaitstud päritolunimetuse „Calatayud“ eripärad.

Muudatus puudutab tootespetsifikaadi punkti 2 „Veinide kirjeldus“ ning koonddokumendi punkte 3 ja 4.

Muudatust loetakse standardmuudatuseks, kuna delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artikli 14 kohaselt ei seisne see viinamarjasaaduste kategooria muutmises, väljajätmises või lisamises, vaid tuleneb sõnastuse vea parandamisest eespool nimetatud punktides. Samuti ei mõjuta see ühtegi teist selles artiklis nimetatud tingimust.

PÕHJENDUS

Tuleb parandada 16. kategooria „Üleküpsenud viinamarjadest valmistatud vein“ väljajätmisega seotud viga tootespetsifikaadi ja koonddokumendi algses sõnastuses. Nimetatud kategooriasse lisatakse märgisega „looduslikult magus“ ja „hiline korje“ tähistatud veinide analüütiliste ja organoleptiliste omaduste kirjeldus.

2.   Geograafilise piirkonna laiendamine

KIRJELDUS

Kaitstud päritolunimetuse „Calatayud“ geograafilisse piirkonda lisatakse viis haldusüksust: Daroca, Machones, Murero, Orcajo ja Villafeliche. Samuti täiendatakse punktis esitatud teavet viitega provintsile ja autonoomsele piirkonnale, kus geograafiline piirkond asub.

Muudatus mõjutab tootespetsifikaadi punkti 4 „Geograafilise piirkonna piiritlemine“ ja koonddokumendi punkti 6 „Määratletud piirkond“.

Muudatust loetakse standardmuudatuseks, sest vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artiklile 14 ei muuda see seost kehtetuks. Samuti ei mõjuta see ühtegi teist selles artiklis nimetatud tingimust.

PÕHJENDUS

Muudatust toetavad Zaragoza ülikooli 2019. aasta veebruaris ja Aragoni valitsuse haldusosakondade 2019. aasta novembris ja 2021. aasta juunis avaldatud aruanded kaitstud päritolunimetuse „Calatayud“ territoriaalsete piiride laiendamise ja sellega seotud veinivalmistusaspektide kohta. Tehtud uuringud ja katsed lubavad järeldada, et kaitstud päritolunimetuse territoriaalne laiendamine, mis hõlmaks Daroca, Manchonesi, Murero, Orcajo ja Villafeliche haldusüksusi, ei muuda seost geograafilise piirkonnaga ega kaitstud päritolunimetusega „Calatayud“ hõlmatud veinide omadusi.

Kaitstud päritolunimetusega hõlmatud piirkondades analüüsitud parameetrid, nagu mullatüübid, kliima (sademed ja temperatuur) ning viinamarjaistanduste asukohtade kõrgus ja seal kasvatatavad sordid, näitavad, et need sarnanevad „Calatayud“ tähisega veinide parameetritega. Piirkonnaga on olemas selge looduslik ühendus.

Veinivalmistamisega seoses uuriti nelja kaitstud päritolunimetusega veine määratlevat parameetrit: sordi osakaal ja viinamarjaistanduste saagikus, põhianalüüs, organoleptiline analüüs ja tuumamagnetresonants (protoonne TMR). Kõigi näitajate puhul on tõendatud, et uutest piirkondadest pärit veinid on võrreldavad kaitstud päritolunimetusega „Calatayud“ hõlmatud veinidega. Eriti oluline on protoonse TMRi spektrijälg, mis näitab, et lisatavate piirkondade veinid vastavad kaitstud päritolunimetuse normile, millega on tõendatud, et kaitstud päritolunimetuse „Calatayud“ tootespetsifikaadis kirjeldatud veinide seos piirkonnaga ja toote omadused ei muutu.

3.   Seost kirjeldava sõnastuse parandamine

KIRJELDUS

Parandatakse ja täiendatakse seost geograafilise piirkonnaga käsitlevat osa, eeskätt lisatakse geograafilise piirkonna ja toote omaduste vahelise põhjusliku seose kirjeldus iga tootespetsifikaadi punktis 2 nimetatud viinamarjasaaduse kategooria puhul, eesmärgiga täpsustada eripärasid, mida piirkond annab igale kaitstud päritolunimetusega „Calatayud“ veinitüübile.

Käesolev muudatus mõjutab tootespetsifikaadi punkti 7 „Seos“ ja koonddokumendi punkti 8 „Seoste kirjeldus“.

Muudatust loetakse standardmuudatuseks, sest vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artiklile 14 ei muuda see seost kehtetuks, vaid parandab lihtsalt selle sõnastust. Samuti ei mõjuta see ühtegi teist selles artiklis nimetatud tingimust.

PÕHJENDUS

Tootespetsifikaadi muudatust kasutatakse seose kirjelduse parandamiseks ja eelkõige selleks, et järgida õigusakte, mille kohaselt peab seost näitama iga kaitstud päritolunimetusega hõlmatud kategooria puhul.

4.   Kaitstud päritolunimetuse suhtes kohaldatavate nõuete muutmine

KIRJELDUS

Välja jäetakse viide kontrollasutusele, mis koostab saagikoristuseeskirjad, määrab saagikoristuse alguse, koristatud viinamarjade sorteerimise ja transpordi.

Käesolev muudatus mõjutab punkti 8.B.i „Kohaldatavad nõuded“. Lisanõuded. Tootespetsifikaadis toodud viljelustavad. Muudatus ei puuduta koonddokumenti.

Muudatust loetakse standardmuudatuseks, sest vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artiklile 14 ei mõjuta see ühtegi teist selles artiklis nimetatud tingimust.

PÕHJENDUS

Arvestades praegu kehtivaid viljelustavasid, kohapealsete töötajate ja veinispetsialistide pidevat koolitamist ning iga-aastaseid kliimakõikumisi, ei peeta vajalikuks määrata kindlaks saagikoristuse alguskuupäev ega kehtestada erinõuded viinamarjade transportimisele. Lähtuvalt kaitstud päritolunimetusega veinide valmistamise tehnilistest ja valmistusstandarditest määrab iga kaitstud päritolunimetusega veinitootja vastavalt viinamarjade küpsusele järkjärgulise korjegraafiku ning transpordiviisi, mis ei kahjusta marjade kvaliteeti.

5.   Valmimis- ja laagerdamisrajatiste erinõuete väljajätmine

KIRJELDUS

Välja jäetakse hetkel tootespetsifikaadis sätestatud nõuded, mis käsitlevad kaitstud päritolunimetusega veinide laagerdumisrajatisi. Samuti jäetakse välja vaatide elueale kehtestatud tähtajad.

Käesolev muudatus mõjutab punkti 8.b.ii „Kohaldatavad nõuded“. Lisanõuded. Valmimis- ja laagerdamisrajatised tootespetsifikaadis. Muudatus ei puuduta koonddokumenti.

Muudatust loetakse standardmuudatuseks, sest vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artiklile 14 ei mõjuta see ühtegi teist selles artiklis nimetatud tingimust.

PÕHJENDUS

Kuna laagerdumisrajatiste puhul on kehtestatud üldised temperatuuri-, niiskus- ja ventilatsioonitingimused, mille puhul ei ole konkreetseid väärtusi määratud, on nende eemaldamine õigustatud.

Vaatidega seoses on turul hetkel nõudlus väga suur puuviljaste, vaatidest tulenevate puidunootidega veinide järele. Veinitehnikud segavad tavaliselt uutes vaatides hoitud veine kasutatud vaatides säilitatavate veinidega. Seetõttu ei peeta vajalikuks kehtestada vaatidele maksimaalset kasutusperioodi.

6.   Mõiste „sobiv“ ametlik muutmine

KIRJELDUS

Täiendavaid villimisnõudeid käsitlevas osas asendatakse väljend „sobivaks liigitatud veinid“ väljendiga „kaitstud päritolunimetusega veinid“.

Käesolev muudatus mõjutab punkti 8.b.iii (mis muudetakse punktiks ii) „Kohaldatavad nõuded“. Lisanõuded. Tootespetsifikaadi nõuded pakendamisele. Muudatus ei puuduta koonddokumenti.

Muudatust loetakse standardmuudatuseks, sest vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artiklile 14 ei mõjuta see ühtegi teist selles artiklis nimetatud tingimust.

PÕHJENDUS

Tegemist on terminoloogia ajakohastamisega kooskõlas standardiga UNE-EN ISO/IEC 17065:2012. Vastavushindamine. Nõuded tooteid, protsesse ja teenuseid sertifitseerivatele asutustele.

7.   Märgistamisnõuete muutmine

KIRJELDUS

Täiendava nõudena kehtestatakse üksnes kaitstud päritolunimetusega registreeritud veinide tootjatele kohustus esitada kaubanduslikel märgistel teavet, mille alusel tehakse kindlaks turustatavad veinid, et kontrolliasutus saaks need lisada märgistusregistrisse, millega kaotatakse vajadus nimetatud asutuse poolse heakskiitmise järele.

Kaitstud päritolunimetusega „Calatayud“ hõlmatud veinide puhul kasutada lubatud valikuliste märgiste loetelu täiendatakse, et need vastaksid siseriiklikes õigusaktides tootmismeetodite puhul kindlaks määratud märgistele ning konkreetselt kaitstud päritolunimetuse puhul kindlaks määratud märgistele.

Samuti ajakohastatakse käesolevas lõikes toodud viited vastavalt Euroopa õigusaktidele.

Käesolev muudatus mõjutab punkti 8.b.iv (mis muudetakse punktiks iii) „Kohaldatavad nõuded“. Lisanõuded. Tootespetsifikaadi nõuded märgistusele. Muudatus ei puuduta koonddokumenti.

Muudatust loetakse standardmuudatuseks, sest vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artiklile 14 ei mõjuta see ühtegi teist selles artiklis nimetatud tingimust.

PÕHJENDUS

Kooskõlas tööstusomandit ja kaubamärke käsitlevate õigusaktide ja kohtupraktikaga ning võttes arvesse turu ühtsuse põhimõtteid, jäetakse välja märgiste kasutamisload.

8.   Muud muudatused

KIRJELDUS

Kaitstud päritolunimetust „Calatayud“ reguleeriva asutuse faksinumber jäetakse välja ning ajakohastatakse viide standardile UNE-EN ISO/IEC 17065:2012.

Käesolev muudatus mõjutab punkti 9 „Spetsifikaadi järgimise kontrollimine“. Kontrolliasutus on toodud tootespetsifikaadis ega mõjuta koonddokumenti.

Muudatust loetakse standardmuudatuseks, sest vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artiklile 14 ei mõjuta see ühtegi teist selles artiklis nimetatud tingimust.

PÕHJENDUS

Tootespetsifikaadi sõnastuse ajakohastamine käesolevas punktis.

KOONDDOKUMENT

1.   Nimetus(ed)

Calatayud

2.   Geograafilise tähise tüüp

KPN – kaitstud päritolunimetus

3.   Viinamarjasaaduste kategooriad

1.

Vein

3.

Liköörvein

5.

Kvaliteetvahuvein

8.

Poolvahuvein

16.

Üleküpsenud viinamarjadest valmistatud vein

4.   Veini(de) kirjeldus

1.   Valge vein

LÜHIKIRJELDUS

Välimus: kahvatu õlgkollane värvus, selge, erk, võimalikud rohekad toonid. Lõhn: puhtad ja värsked puuviljanootidega esmased aroomid, mõõduka kuni suure intensiivsusega. Maitse: värske, maitseküllane ja aromaatne, kergelt happeline ja hästi tasakaalus.

(*)

Maksimaalne vääveldioksiidisisaldus: 180 mg/l, kui suhkrusisaldus on väiksem kui 5 g/l, ja 240 mg/l, kui suhkrusisaldus on 5 g/l või suurem.

(**)

Nimetamata analüütilised näitajad peavad olema kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

Üldised analüütilised omadused

Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)

 

Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)

10,5

Minimaalne üldhappesus

4,5 grammi liitri kohta, väljendatud viinhappena

Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)

13,33

Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)

 

2.   Roosa vein

LÜHIKIRJELDUS

Välimus: maasika- kuni vaarikaroosa värvus, särav ja ere, lillaka läikega. Lõhn: tugev aroom, väga lilleline ja puuviljaline, meenutab maasikat, vaarikat, punaseid marju ja roosi kroonlehti. Maitse: värske, puuviljane ja kergelt happeline, maitseküllane, tugev.

(*)

Maksimaalne vääveldioksiidisisaldus: 180 mg/l, kui suhkrusisaldus on alla 5 g/l, ja 240 mg/l, kui suhkrusisaldus on 5 g/l või suurem.

(**)

Nimetamata analüütilised näitajad peavad olema kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

Üldised analüütilised omadused

Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)

 

Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)

11

Minimaalne üldhappesus

4,5 grammi liitri kohta, väljendatud viinhappena

Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)

13,33

Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)

 

3.   Punane vein

LÜHIKIRJELDUS

Välimus: punase kirsi, tumeda granaatõuna või hapukirsi värvusega, selge, keskmise intensiivsusega, servadel violetsete varjunditega, noore veini tunnustega. Lõhn: puhtad aroomid, tugev sordile omane puuviljasus, lilleliste nüanssidega. Maitse: maitseküllane, täidlane, hea happesuse ja alkoholisisalduse tasakaaluga. Kerge tanniinsusega ja pika järelmaitsega.

(*)

Maksimaalne vääveldioksiidisisaldus: 150 mg/l, kui suhkrusisaldus on väiksem kui 5 g/l, ja 180 mg/l, kui suhkrusisaldus on 5 g/l või suurem.

(**)

Nimetamata analüütilised näitajad peavad olema kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

Üldised analüütilised omadused

Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)

 

Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)

12,5

Minimaalne üldhappesus

4,5 grammi liitri kohta, väljendatud viinhappena

Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)

13,33

Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)

 

4.   Punane vein „Calatayud superior

LÜHIKIRJELDUS

Välimus: hapukirsi- kuni rubiinpunane värvus, väga intensiivne, selge ja ereda välimusega. Lõhn: sügav aroom, puuviljaste ja palsamiäädikaste, mineraalsete, rösti ja vürtsi nüanssidega. Maitse: terviklik, puuviljane, palsamiäädikaste nootidega ja väga pika järelmaitsega.

(*)

Maksimaalne vääveldioksiidisisaldus: 150 mg/l, kui suhkrusisaldus on väiksem kui 5 g/l, ja 180 mg/l, kui suhkrusisaldus on 5 g/l või suurem.

(**)

Nimetamata analüütilised näitajad peavad olema kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

Üldised analüütilised omadused

Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)

 

Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)

14

Minimaalne üldhappesus

4,5 grammi liitri kohta, väljendatud viinhappena

Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)

13,33

Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)

 

5.   Poolvahuvein

LÜHIKIRJELDUS

Välimus (valged, roosad ja punased veinid): kollane ja roosakas värvus rohekate ja violetsete varjunditega. Lõhn: puhas, selge puuvilja- ja lillearoom. Maitse: värske ja suus mahe, kergelt süsihappegaasine.

(*)

Maksimaalne vääveldioksiidisisaldus: 180 mg/l valgete ja roosade veinide puhul ning 150 mg/l punaste veinide puhul, kui suhkrusisaldus on väiksem kui 5 g/l; 240 mg/l valgete ja roosade veinide puhul ning 180 mg/l punaste veinide puhul, kui suhkrusisaldus on 5 g/l või suurem.

(**)

Nimetamata analüütilised näitajad peavad olema kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

Üldised analüütilised omadused

Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)

 

Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)

7

Minimaalne üldhappesus

4,5 grammi liitri kohta, väljendatud viinhappena

Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)

13,33

Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)

 

6.   Kvaliteetvahuvein

LÜHIKIRJELDUS

Välimus: valge või roosakas säravkahvatute toonidega. Kerge ja püsiv süsihappegaasimull. Lõhn: intensiivsed ja puhtad aroomid kergete pudelis kääritamise mahedate nüanssidega. Maitse: värske ja tasakaalustatud, kerge happesusega, suus meeldiv. Neelamisel puhas maitse.

(*)

Nimetamata analüütilised näitajad peavad olema kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

Üldised analüütilised omadused

Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)

 

Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)

10,5

Minimaalne üldhappesus

4,5 grammi liitri kohta, väljendatud viinhappena

Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)

10,83

Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)

160

7.   Liköörveinid

LÜHIKIRJELDUS

Välimus (valged ja punased veinid): selge kollane ja lillakaspunane värvus. Lõhn: puhtad, selged ja tugevad aroomid koos tugevate lilleliste, mesiste ja likööris leotatud puuviljade varjunditega. Maitse: maitseküllane, pisut magusalt puuviljane, suus tugeva maitsega, hea happesusega.

(*)

Maksimaalne vääveldioksiidisisaldus: 150 mg/l, kui suhkrusisaldus on vähem kui 5 g/l, ja 200 mg/l, kui suhkrusisaldus on 5 g/l või suurem.

(**)

Nimetamata analüütilised näitajad peavad olema kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

Üldised analüütilised omadused

Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)

 

Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)

15

Minimaalne üldhappesus

4,5 grammi liitri kohta, väljendatud viinhappena

Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)

15

Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)

 

8.   Üleküpsenud viinamarjadest valmistatud vein

LÜHIKIRJELDUS

Looduslikult magus vein

Välimus (valged, roosad ja punased veinid): intensiivne kollane ja punane värvus kuldsete või violetsete varjunditega. Lõhn: küpsed puuviljad, tugev, suhkrustatud puuviljad. Maitse: maitseküllane, täidlane, siidine, viskoosne, magus.

Hilise korje vein

Välimus (valged, roosad ja punased veinid): värvus varieerub kuldkollasest oranžikaspunase kuni rubiinpunaste toonidega tumeda punakaslillani. Lõhn: intensiivne, lilleline, värske, puuvilja magususest ja tammevaadis laagerdunud veinist tulenev aroom. Maitse: suus täidlane, siidine, viskoosne, maitseküllane, väga püsiv.

(*)

Maksimaalne vääveldioksiidisisaldus: valged ja roosad veinid: 240 mg/l; punased veinid: 180 mg/l

(**)

Nimetamata analüütilised näitajad peavad olema kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

Üldised analüütilised omadused

Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)

 

Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)

13

Minimaalne üldhappesus

4,5 grammi liitri kohta, väljendatud viinhappena

Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)

15

Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)

 

5.   Veinivalmistustavad

5.1.   Veinivalmistuse eritavad

1.   Viljelustavad

Minimaalne istutustihedus peab olema vähemalt 1 300 viinapuud hektari kohta ja maksimaalselt 4 500 viinapuud hektari kohta, mis on jaotatud ühtlaselt kogu istutusalale.

2.   Veinivalmistuse eritava

Saagikoristuse ajal kasutatakse kaitstud päritolunimetusega veinides ainult terveid viinamarjapartiisid, mis on saavutanud sobiva küpsusastme ja mille suhkrusisaldus on vähemalt 170 grammi liitri virde kohta. Kõik partiid, mis ei vasta nõuetele, tuleb teistest eraldada.

Viinamarjavirde või veini ekstraheerimiseks ja pressimisjääkidest eraldamiseks tuleb rakendada sobivat survet, nii et saagikus ei ületaks 70 liitrit veini iga 100 kilogrammi viinamarjade kohta.

3.   Veinivalmistamisele kohaldatav piirang

Värvaine ekstraheerimiseks ei ole lubatud kasutada viinamarjade eelsoojendamist või virde ja pressimisjääke sisaldava veini soojendamist.

5.2.   Maksimaalne saagikus

1.

Punased sordid

7 000 kilogrammi viinamarju hektari kohta

2.

Punased sordid

49 hektoliitrit hektari kohta

3.

Valged sordid

8 000 kilogrammi viinamarju hektari kohta

4.

Valged sordid

56 hektoliitrit hektari kohta

6.   Määratletud geograafiline piirkond

Kaitstud päritolunimetuse „Calatayud“ geograafiline piirkond koosneb järgmistest Aragóni autonoomses piirkonnas Zaragoza provintsis asuvatest haldusüksustest: Abanto, Acered, Alarba, Alhama de Aragón, Aniñón, Ariza, Atea, Ateca, Belmonte de Gracián, Open, Calatayud, Carenas, Castejón de las Armas, Castejón de Alarba, Cervera de la Cañada, Cetina, Clarés de Ribota, CODOd, Daroca, El Frasno, Fuentes de Jiloca, Godojos, Ibdes, Jaraba, La Vilueña, Maluenda, Manchones, Mara, Miedes, Monterde, Montón, Morata de Jiloca, Moros, Munébrega, Murero, Nuévalos, Olvés, Orcajo, Orera, Paracuellas de Jiloca, Ruesca, Sediles, Terrer, Torralba de Ribota, Torrijo de la Cañada, Valtorres, Velilla de Jiloca, Villafeliche, Villalba del Perejil, Villalengua, Villarroya de la Sierra.

7.   Veiniviinamarjasordid

„CHARDONNAY“

„GARNACHA BLANCA“

„GARNACHA TINTA“

„MACABEO–VIURA“

„SYRAH“

„TEMPRANILLO“

8.   Seos(t)e kirjeldus

VEIN

Seos nende veinide ja geograafilise piirkonna vahel pärineb 2. sajandist enne Kristust ning nende kõrget kvaliteeti on kirjeldatud läbi sajandite.

Äärmuslik kontinentaalne kliima, mida iseloomustavad pikad ja külmad talved, kuumad suved ja väga väike sademete hulk, ning geograafilise piirkonna erinevad mullad annavad neile veinidele omased tunnused, nagu rikkalik aromaatsus, täidlus ja mineraalsed varjundid.

Suvisel ajal peavad kõrgel asuvad viinamarjaistandused hästi vastu tugevale päevasele kuumusele ja taastavad öisel ajal värskuse, et järgmisel hommikul lehtedes suhkruid sünteesida, mistõttu on võimalik saada komplekssemaid ja suurema alkoholisisaldusega veine, sest viinapuude ainevahetus ei ole pärsitud.

Suured erinevused öise ja päevase temperatuuri vahel küpsemisperioodil loovad viinamarjade aroomide lähteained. Selline aeglane küpsemine soodustab aktiivselt fenoolsete ühendite teket, andes veinidele värvuse ja struktuuri ning tagades neile pika eluea.

Kõik need tegurid soodustavad komplekssete, hästi struktureeritud ja elegantsete veinide tootmist.

LIKÖÖRVEIN

Geograafilise piirkonna mullastik ja kliimatingimused on ideaalsed seda tüüpi traditsiooniliste veinide tootmiseks, sest need annavad kõrge suhkrusisaldusega viinamarju, millest saadakse tugeva aroomiga lilleliste ja mesiste varjunditega veine. Kõik need omadused tulenevad väga küpsetest viinamarjadest, mis on pärit kõrgetel aladel asuvatest viinamarjaistandustest, mille saagikus viinapuu kohta on väike.

KVALITEETVAHUVEIN

Põhjapoolsetest viinamarjaistandustest, mis asuvad viljakatel lubjakivi- ja savimuldadel, saadakse suurema saagikusega ja seetõttu väiksema alkoholisisaldusega viinamarju, mis varasema saagikoristuse ja sellest lähtuva madalama suhkrusisalduse koosmõjul võimaldavad toota traditsioonilisel meetodil valmistatud kvaliteetvahuveine, millel on tugev aroom ning värsked ja tasakaalustatud maitsed.

POOLVAHUVEIN

Geograafilisele piirkonnale iseloomulikud piirkondlikud kliimatingimused, kus saagikoristuse ajal valitsevad mõõdukad temperatuurid, koos kõrgel asetsevate viinamarjaistandustega võimaldavad saada väiksema suhkrusisaldusega ja hea happesusega värskeid viinamarju, mille tulemuseks on noored, värsked ja kerged veinid, mis on suus mahedad ja kergelt süsihappegaasised.

ÜLEKÜPSENUD VIINAMARJADEST VALMISTATUD VEIN

Seda tüüpi veini puhul on vaja saagikoristust edasi lükata, pikendades sellega küpsemist ja päikesevalguses veedetud aega, et saada suurema suhkrusisaldusega viinamarju. Samuti võimaldab kaitstud päritolunimetuse „Calatayud“ geograafilise piirkonna madalamate alade savimuldades kasvatamine toota küpsete, siidiste, õliste ja viskoossete puuviljanüanssidega soojalt mõjuvaid veine.

9.   Muud olulised tingimused (pakendamine, märgistamine, muud nõuded)

Õigusraamistik:

siseriiklikud õigusaktid

Lisatingimuse liik:

pakendamine määratletud geograafilises piirkonnas

Tingimuse kirjeldus

Pakendamine peab toimuma tootespetsifikaadis määratletud geograafilises piirkonnas. Vastavalt ettenähtule on veinitootjad veine alati pudelisse villinud tootmispiirkonnas ja see kajastub ka järjestikku avaldatud määrustes.

Peamine põhjus seisneb veini kvaliteedi ja ainulaadsuse säilitamises, et vältida redoksreaktsiooni selle transpordi käigus.

Õigusraamistik:

siseriiklikud õigusaktid

Lisatingimuse liik:

täiendavad märgistusnõuded

Tingimuse kirjeldus

Märgistele peab olema lisatud märge: päritolunimetus „Calatayud“.

Tarbimiseks mõeldud tooted peavad olema varustatud kontrollasutuse poolt nummerdatud ja välja antud garantiimärgistega, mille registreeritud veinitootja kinnitab sellisel moel, et neid ei saa uuesti kasutada.

Link tootespetsifikaadile

https://www.aragon.es/documents/20127/88928293/Pliego_Condiciones_DOP_Calatayud.pdf/b90b59a9-c693-33f3-92a0-80452ff0d291?t=1643717605363


(1)  ELT L 9, 11.1.2019, lk 2.


2.5.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 179/16


Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) artikli 50 lõike 2 punkti a kohase nimetuse registreerimise taotluse avaldamine

(2022/C 179/06)

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (1) artiklile 51 annab käesoleva dokumendi avaldamine õiguse esitada taotluse suhtes vastuväiteid kolme kuu jooksul alates käesoleva dokumendi avaldamise kuupäevast.

KOONDDOKUMENT

„Nagykörűi ropogós cseresznye“

ELi nr: PGI-HU-02415 – 12. aprill 2018

KPN ( ) KGT (X)

1.   [KPN või KGT] nimetus(ed)

„Nagykörűi ropogós cseresznye“

2.   Liikmesriik või kolmas riik

Ungari

3.   Põllumajandustoote või toidu kirjeldus

3.1.   Toote liik

Klass 1.6. Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

3.2.   Punktis 1 esitatud nimetusele vastava toote kirjeldus

Kaitstud geograafilist tähist „Nagykörűi ropogós cseresznye“ võib kasutada sordi „Petrovay ropogós“ ja järgmiste riiklikult tunnustatud ja riiklikus sordiregistris registreeritud kirsisortide puhul: „Badacsonyi óriás“, „Bigarreau Burlat“, „Carme“, „Jaboulay“, „Hedelfingeni óriás“, „Germersdorfi“, samuti nende registreeritud variantide puhul, mis on ette nähtud värskelt tarbimiseks ja/või töötlemiseks.

„Nagykörűi ropogós cseresznye“ kirssidel on järgmised kvaliteediomadused:

suurus: suur või väga suur, diameetriga 26–38 mm, kaaluga 10–13 g, sõltuvalt viljalihast;

kuju: korrapäraselt südamekujuline, keskmise pikkusega või pikk vars, mis on vilja küljest kergesti eemaldatav;

koore värvus: erepunane kuni peaaegu must, sõltuvalt küpsusastmest;

viljaliha: tihke ja krõmpsuv konsistents, tihe tekstuur. Viljad taluvad transporti ja ladustamist hästi;

maitse: meeldivalt magus ja hapukas

„Nagykörűi ropogós cseresznye“ kirssidel on järgmised keemilised omadused:

suhkrusisaldus: 14–18 Brixi kraadi;

happesus: 0,6–0,8 g/100 g

3.3.   Sööt (üksnes loomse päritoluga toodete puhul) ja tooraine (üksnes töödeldud toodete puhul)

3.4.   Tootmise erietapid, mis peavad toimuma määratletud geograafilises piirkonnas

„Nagykörűi ropogós cseresznye“ kirsside kasvatamine ja koristamine toimub punktis 4 määratletud geograafilises piirkonnas.

3.5.   Sellise toote viilutamise, riivimise, pakendamise jm erieeskirjad, millele registreeritud nimetus viitab

3.6.   Sellise toote märgistamise erieeskirjad, millele registreeritud nimetus viitab

4.   Geograafilise piirkonna täpne määratlus

„Nagykörűi ropogós cseresznye“ kirsside tootmispiirkond asub Nagykörű küla halduspiiris.

5.   Seos geograafilise piirkonnaga

„Nagykörűi ropogós cseresznye“ kirsside seos geograafilise piirkonnaga põhineb toote kvaliteedil.

„Nagykörűi ropogós cseresznye“ kirsside viljad on keskmisest suuremad. „Nagykörűi ropogós cseresznye“ kirsid on tänu suurele suhkrusisaldusele ja tasakaalustatud happesusele meeldivalt magusad ja hapukad. Viljaliha tihedast tekstuurist tulenev krõmpsuvus eristab teda muudes geograafilistes piirkondades kasvatatud kirssidest. „Nagykörűi ropogós cseresznye“ kirsid püsivad külmikus värskena kaks nädalat. Tänu oma tihkele viljalihale on neid lihtne transportida. Ka toote säilivusaeg on seepärast pikk.

Nagykörű asub Jász-Nagykun-Szolnoki maakonna kesklinnas Alföldi tasandikul otse Tisza jõe ääres. Puuviljade ja viinamarjade kasvatamine viljapuuaedades ja viinamarjaistandustes ulatub tagasi 18. sajandi keskpaika. Üsna samal ajal hakati kasvatama nüüd juba maailmakuulsaid kirsse ja loodi Ungari suurim kirsiaed, mis laiub 200 hektaril. Selle tähtsust kohaliku omavalitsuse majanduses tõendab asjaolu, et kirssi on kujutatud koguni omavalitsusüksuse vapil. Tisza jõesängis asuvas geograafilises piirkonnas on eriline mikrokliima.

Nagykörű vesikonna geoloogilised, hüdrograafilised ja klimaatilised omadused on järgmised.

Pärast Pannoonia mere kadumist täitsid Mátra mägedest algavate jõgede uhtmed piirkonna, mis vajus kiiremini kui selle ümbrus. Mitmekümne meetri sügavusel asuva pinnase moodustavad holotseeni ajastiku lammi liiva, muda ja savi eri suurusega osakesed. Kunagise lammi tõttu kattusid kõrged kaldad lössiga, kuhu hiljem ladestus lammimuld. Seepärast ei ole lammi saarel pinnaveevõrgustikku ja põhjaveetase üleujutusteta aladel on hinnanguliselt 2–4 meetrit.

Peamised kliimanäitajad on aasta keskmine temperatuur 10 °C; aasta keskmine sademete hulk vahemikus 300–700 mm; aastane keskmine päikesepaiste kestus 2 100 tundi ja aasta keskmine suhteline õhuniiskus 82 %.

Eespool kirjeldatud kvaliteetne ja kergelt struktureeritud lammimuld võimaldab viljapuu juurestikul areneda sama suureks kui selle võra ning saada kätte vett sügavamatest mullakihtidest. Tänu Tisza jõele ja seda ümbritsevatele lammimuldadele on tootmispiirkond pidevalt varustatud veega. Seepärast on „Nagykörűi ropogós cseresznye“ kirsside viljad keskmisest suuremad (läbimõõduga 26–38 mm). Päikesepaisteliste tundide suur arv (2 100 tundi aastas) ja päikesekuumust peegeldav liivmuld suurendavad puuviljade suhkrusisaldust (14–18 Brixi kraadi). Viljade happesus on tasakaalus (0,6–0,8 g/100 g) tänu piirkonna mullastikule, milles on ladestunud Mátra mäestikust pärit jõgede setted. „Nagykörűi ropogós cseresznye“ kirsside iseloomulik suhkrusisaldus ja happesus tagavad nende meeldiva magusa ja happelise maitse.

Endise lammi pinnas on fosforirikas See annab viljalihale paraja tihkuse ja kauaaegse säilivuse. „Nagykörűi ropogós cseresznye“ kirsse on seega hea transportida ja säilitada.

Ka mikrokliima ja mulla omadused on otsustava tähtsusega, et ainult sellesse geograafilisse piirkonda istutatud sort „Petrovay ropogós“ ning muud punktis 3.2 loetletud sordid ja nende variandid annavad krõmpsuvaid, heledavärvilisi, südamekujulisi, suuri, läbimõõduga 26–38 mm ja sordi omadustele vastavaid vilju, mis on meeldiva magusa ja hapu maitsega.

Lisaks kohalikele looduslikele tingimustele on väga oluline ka inimtegur; just 150 aasta jooksul põlvest põlve edasi antud kohalike tootjate teadmised ja kogemused – puude tagasilõikamine, taimekaitse, mulla ettevalmistamine ja toitainetega varustamine ning eelkõige teadmised korjamise ja kirsisortide eripära kohta. Saagikoristus toimub käsitsi. Korjatakse piisavalt tihkeid ja küpseid kirsse, mis nõuab oma ala spetsialiste ja vastavat kogemust. Ühingu „Nagykörűi Virágzástól Befőzésig – Helyi Termék Klub és Turisztikai Egyesület“ (kohalike toodete ühendus ja turismiühing) ülesanne on kasvatada kohalikku sorti „Petrovay ropogós“, hallata puukooli ja toota paljundusmaterjali. Ühing „Nagykörűi Virágzástól Befőzésig – Helyi Termék Klub és Turisztikai Egyesület“ jagab põllumajandustootjatele ka teavet taimekaitse ja viljeluse kohta.

Alates 1996. aastast Nagykörű külas iga aasta juunis peetav kirsifestival (Cseresznyefesztivál) tähistab kirsside valmimist. Aastate jooksul on see muutunud traditsiooniliseks rahvaürituseks, kus osalejaid rohkelt (neli kuni viis tuhat inimest).

Paljudes ajakirjandusartiklites ja raadiosaadetes viidatakse Nagykörűle kui Ungari kirsiaiale (Magyar Nemzet, 2003; Szabad Föld, 2007; Népszabadság, 2013; Kossuth Rádió, Hajnal-táj 12. oktoober 2018; Duna Tv Ízőrzők, kulinaarne/kultuuriline teleshow, 5. detsember 2019). Samuti on paljudes avalik-õiguslikes telesaadetes esitletud toodet „Nagykörűi ropogós cseresznye“ ja sellest valmistatud tooteid, näiteks kuivatatud kirsid, konservid, džemm, siirup, kirsitee, kirsikivipadi, kirsipaalinka (puuviljabrändi), juust kuivatatud kirssidega, kitsejogurt kirssidega ja kirsilõhnaline käsitöönduslik seep. Lisaks korraldab omavalitsus kirsikasvatuse kohta erialaseid foorumeid.

Viide tootespetsifikaadi avaldamisele

https://gi.kormany.hu/foldrajzi-arujelzok


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.


2.5.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 179/19


Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) artikli 50 lõike 2 punkti a kohase nimetuse registreerimise taotluse avaldamine

(2022/C 179/07)

Käesoleva dokumendi avaldamine annab õiguse esitada taotluse kohta vastuväiteid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (1) artikli 51 kohaselt kolme kuu jooksul alates käesoleva dokumendi avaldamise kuupäevast.

KOONDDOKUMENT

„Finocchio di Isola Capo Rizzuto“

ELi nr: PGI-IT-02650 – 14.12.2020

KPN ( ) KGT (X)

1.   [KPNi või KGT] nimetus(ed)

„Finocchio di Isola Capo Rizzuto“

2.   Liikmesriik või kolmas riik

Itaalia

3.   Põllumajandustoote või toidu kirjeldus

3.1.   Toote liik

Klass 1.6. Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

3.2.   Punktis 1 esitatud nimetusele vastava toote kirjeldus

Nimetus „Finocchio di Isola Capo Rizzuto“ tähistab hariliku apteegitilli (Foeniculum vulgare Mill. sün: F. vulgare subsp. capillaceum (Burnat) Holmboe, sün: F. vulgare var. dulce (Mill.) Batt. & Trab., sün: F. azoricum Mill.) sordirühma töötlemata vilju, mida kasvatatakse punktis 4 määratletud piirkonnas.

Kasvuperioodi põhjal liigitatakse kaitstud geograafilise tähisega „Finocchio di Isola Capo Rizzuto“ apteegitilli sordid varajasteks või hilisteks ning neil on järgmised omadused:

1.

„Finocchio di Isola Capo Rizzuto P.G.I.“ – varajased sordid:

a)

sort: „Guttuso“, „50-57“, „Tiziano“, „Michelangelo“ ja „Tiepolo“

b)

saagikoristusperiood: oktoobri teisest kümnepäevasest perioodist veebruari keskpaigani;

c)

välimus: üla- ja alaosas lamenenud kujuga kompaktne pea ning püstised varred;

d)

värvus: heleroheliste soontega valge pea, mille otsas roheline lehepuhmas;

e)

maitse: omapärane, ülimahe ja väga värske ning hamba all krõmpsuv; kiud üksteisest kergesti eralduvad;

f)

lõhn: omapärane, tugeva põhiaroomiga, milles ei leidu võõrapäraseid varjundeid;

g)

suurus: läbimõõt vahemikus 50–150 mm;

h)

pea brutokaal vahemikus 200–1 000 grammi.

2.

„Finocchio di Isola Capo Rizzuto P.G.I.“ – hilised sordid:

a)

sort: „Narciso“, „Donatello“, „Tintoretto“ ja „Riace“

b)

saagikoristusperiood: märtsi lõpust juuni keskpaigani;

c)

välimus: ümara kujuga kompaktne pea;

d)

värvus: heleroheliste soontega erakordselt säravvalge;

e)

maitse: omapärane, ülimahe ja väga värske ning hamba all krõmpsuv; kiud üksteisest kergesti eralduvad;

f)

lõhn: omapärane, tugeva põhiaroomiga, milles ei leidu võõrapäraseid varjundeid;

g)

suurus: läbimõõt vahemikus 50–150 mm;

h)

pea brutokaal vahemikus 200–1 000 grammi.

„Finocchio di Isola Capo Rizzuto“ apteegitillil on järgmised füüsikalised, keemilised ja organoleptilised omadused, mis põhinevad hindamiskatsete tulemustel.

Füüsikalis-keemilised omadused:

tuhasisaldus (kuivaines): ≤ 1,2 %;

murdumisnäitaja: ≥ 6,0 °Brix;

üldsuhkrusisaldus ≥ 3 %.

Toodet võib turustada mozzarella-kujulisena, st ainult mugulaosa ilma varteta.

3.3.   Sööt (üksnes loomse päritoluga toodete puhul) ja tooraine (üksnes töödeldud toodete puhul)

3.4.   Tootmise erietapid, mis peavad toimuma määratletud geograafilises piirkonnas

Kõik tootmise etapid (kasvamine, sorteerimine ja esmane pakendamine) peavad toimuma punktis 4 osutatud piirkonnas.

3.5.   Sellise toote viilutamise, riivimise, pakendamise jm erieeskirjad, millele registreeritud nimetus viitab

3.6.   Sellise toote märgistamise erieeskirjad, millele registreeritud nimetus viitab

Lisaks ELi kaitstud geograafilise tähise logole ja kehtivates õigusaktides nõutavale teabele peavad pakendil olema ka sõnad „IGP Finocchio di Isola Capo Rizzuto“ ja päritolunimetuse logo. Vt allpool joonis 1, kus on esitatud logo värviline versioon ning mustvalged versioonid (positiivis ja negatiivis).

Pakendile peab olema märgitud ka kogu vajalik teave, mis sisaldab konkreetse tootja või tootjate ühenduse ja pakendaja nime ja aadressi või ettevõtte nime ja registrijärgset asukohta.

Logo

Asjaomase KGT logo on järgmine:

Image 1

Värviline versioon

Mustvalge positiivis

Mustvalge negatiivis

4.   Geograafilise piirkonna täpne määratlus

Kaitstud päritolunimetusega toote „Finocchio di Isola Capo Rizzuto“ tootmispiirkond hõlmab Catanzaro provintsis asuvate Botricello ja Belcastro omavalitsusüksuste ning Crotone provintsis asuvate Mesoraca, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Crotone, Rocca di Neto ja Strongoli omavalitsusüksuste kogu haldusterritooriumi.

5.   Seos geograafilise piirkonnaga

Toote „Finocchio di Isola Capo Rizzuto“ heakskiitmise taotlus põhineb toote kvaliteedi ja geograafilise piirkonna vahelisel seosel ning selle mainel.

„Finocchio di Isola Capo Rizzuto“ maine on kujunenud tänu tootmispiirkonna põllumajanduslike ja klimaatiliste tegurite koosmõjule, mis muudab selle piirkonna apteegitilli tootmiseks eriti sobivaks.

Eelkõige soodustavad seda erakordselt pehmed talvised ja kevadised ilmastikutingimused; liivsavimuld, millega kaasneb väga kõrge põhjaveetase, mis võimaldab reguleerida taimede veepuudust, nii et taim ei kasvaks liiga suureks ja selle kuivainesisaldus oleks väike, mis muudab apteegitilli krõmpsumaks ja mahlasemaks.

Lisaks ei takista lahtine pinnas mugulate arenemist, mis tähendab, et moodustuvad sordile omaste tunnustega ja ilma ühegi moonutuseta täiuslikud mugulad.

Tänu mulla omadustele venivad vaid väikesel osal apteegitilli mugulatel kaelad pikaks. Kasutatav kasvatusmeetod hõlmab mugulate ümberistutamist sellisele sügavusele, et valminud toode jääb täiesti valgeks. Viimati nimetatud omaduse tekkimist soodustab ka mulla kergus.

Piirkonna ja „Finocchio di Isola Capo Rizzuto“ apteegitilli vahelise tiheda seose ja omavahelise sobivuse tõendina võib märkida piirkonnas laialt levinud tava nimetada maatükke ja põllumajandusettevõtteid piirkonnas hästituntud kohanimede järgi. Neid nimesid kasutati peaaegu alati kõnealustes piirkondades kasvatatud toodete liigitamiseks, lähtudes sellest, kuivõrd edukas konkreetne toode asjaomasel ajal turul oli. See on põhjus, miks Joonia mere rannikualade kohta, mis algavad Capo Rizzutost lõunas ja ulatuvad läbi Capo Colonna (Crotone) kuni Strongoli Marina rannikuni põhjas, kasutati nimetust „terreni per finocchi di Isola“ (Isola apteegitillimaa).

Kuigi on tõendeid selle kohta, et „Finocchio di Isola Capo Rizzuto“ apteegitill jõudis turule juba 20. sajandi alguses, muutus see Itaalia puu- ja köögiviljaturgudel tähtsaks eelmise sajandi teisel poolel, ja seda eelkõige ajavahemikul novembrist maini.

Seda kinnitavad religioossed ning veini- ja toiduga seotud üritused ja kohalikud pidustused, mida on juba mitu aastat korraldatud Isola di Capo Rizzuto linna keskväljakul Piazza del Popolol.

Samuti tuleks mainida kohaliku toodangu, sealhulgas omavalitsusüksuse territooriumil kasvatatud „Finocchio di Isola Capo Rizzuto“ apteegitilli edendamiseks 1991. ja 1992. aasta 1. mail korraldatud Ortomercato festivale ning üksnes tootele „Finocchio di Isola Capo Rizzuto“ pühendatud pidustusi, mis toimusid 27. märtsil 1983 ja 1. aprillil 1984.

Alates 1990. aastate lõpust on peetud festivali „Festa degli Agricoltori“ (põllumeeste festival), mis langeb ajaliselt kokku Isola Capo Rizzuto kaitsepühaku Kreeka Madonna auks peetavate pidustustega. See näitab, kuivõrd oluline on kõnealune toode territooriumil, mida peetakse „Finocchio di Isola Capo Rizzuto“ tootmiseks eriti sobivaks.

Nüüd on taasalgatatud ning igal aastal aprilli lõpus ja mai alguses korraldatav festival „Sagra del Finocchio di Isola Capo Rizzuto“ (Finocchio di Isola Capo Rizzuto festival) äratanud huvi isegi Itaalia massimeedias. Näiteks näidati 28. aprilli 2018. aasta festivali Rete 4 telekanalil telesaates „Ricette all’italiana“ („Itaalia retseptid“) ja samas saates kasutati 11. mail 2019 tahtlikult terminit „Finocchio d’ORO“, mis tähendab „il tesoro di Isola di Capo Rizzuto“ (Isola di Capo Rizzuto aare) (11. mai 2019, Palazzo Vescovile, Isola di Rizzuo).

Lisaks on toote „Finocchio di Isola Capo Rizzuto“ mainet enam kui kolmekümne aasta jooksul toetanud ka see, et 2009. aastal korraldatud „Fresco di Legalità“ („Värske ja seaduslik“) algatuse raames valiti see toode ’Ndrangheta maffialt Isola Capo Rizzuto omavalitsusüksuses tagasivõidetud maal kasvatatud ja korjatud toote sümboliks. Selle algatuse taga on Associazione Libera Terra (Maade Tagasinõudmise Ühendus), mille asutas Don Ciotti koostöös Crotone prefektuuriga, ja Crotone Diocese – Santa Severina, mida toetasid Confederazione Italiana Agricoltori (Itaalia Põllumeeste Konföderatsioon), COPAGRI (Põllumajandustootjate Konföderatsioon), ACLI Terra (Itaalia Kristlike Tööandjate Liit – Maa), CONFAGRICOLICOTURA (Itaalia Põllumajanduse Keskliit) ja COLDIRETTI (Itaalia Riiklik Põllumajandustootjate Konföderatsioon).

Veel üks märk tootele osaks saanud tunnustusest on asjaolu, et „Finocchio di Isola Capo Rizzuto“ hind on tavapärase apteegitilli hinnast kõrgem ja seda isegi hulgimüügiturul.

„Finocchio di Isola Capo Rizzuto“ apteegitilli mainet toetavad ka selle maitse ja organoleptilised omadused. Tavernelles (Firenze provints) asuv pH S.R.L laboratoorium tegi 8. mail 2017 ja 11. juunil 2020 organoleptiliste omaduste katsed, et määrata kindlaks „Finocchio di Isola Capo Rizzuto“ organoleptilised / maitse- ja lõhnaomadused. Eksperdirühm kirjeldas seda apteegitilli järgmiselt „omapärase ja tugeva põhiaroomiga, milles ei leidu võõrapäraseid varjundeid ... tavaliselt väga maheda ja värske maitsega ning hamba all krõmpsuv“.

Neid organoleptilisi omadusi on mainitud ka iga kahe nädala tagant ilmuvas ajakirjas Il Crotonese, kus 6. märtsil 2020 avaldatud artiklis väidab Franco Laratta, et „Finocchi di Isola Capo Rizzuto colpiscono per l’aroma persistente e per quel sapore indimenticabile“ („Finocchio di Isola Capo Rizzutol“ apteegitillil on püsiv aroom ja unustamatu maitse) ning et „Finocchio di solo di Isola Capo Rizzuo“ apteegitilli põldude lõhn iseloomustab kogu sealset maastikku alatiseks meeldejäävalt.

„Finocchio di Isola Capo Rizzuto“ apteegitill on suutnud säilitada oma turuosa, mida toetab tema nime ja ajalooga seotud hea maine. Paljude selle piirkonna traditsiooniliste retseptide keskse koostisosana on „Finocchio di Isola Capo Rizzuto“ apteegitill kokkade ja gastronoomia asjatundjate seas tuntud oma erilise maitse ja mitmekesiste kulinaarias kasutamise võimaluste poolest (värskelt, küpsetatult, kondiitritoodetes, konservides jne).

Kõige populaarsemates kokandusblogides leidub retsepte, mille koostisosade hulgas on ka sõnaselgelt „Finocchio di Isola Capo Rizzuto“ apteegitill. Neis kokandusele keskendunud blogides kirjeldatakse ühe või teise toidu valmistamise etappe ja viidatakse konkreetselt sellele apteegitillile kui „sametisele Finocchio di Isola Capo Rizzutole“. Anna Aloi loodud saates „Casa tua in tour“ (nüüd YouTube’i kanal „IGB A CASA TUA“) viidati 2017. aastal vürtsikale supile, mis on valmistatud cannellini-ubade ja „Finocchio di Isola Capo Rizzuto“ apteegitilliga (zuppa speziata di cannellini e finocchi di Isola Capo Rizzuto). Toodet on esile tõstetud ka sotsiaalmeediakontodel, mis kuuluvad Michelini tärniga restoranide kokkadele (Giuseppe Romano, Antonio Biafora, Antonio Abbruzzino), kes on valinud „Finocchio di Isola Capo Rizzuto“ apteegitilli mõne oma valmistise tooraineks, näiteks retseptid „Rognone, finocchio di Isola Capo Rizzue e anice stellato“ (neerud, Finocchio di Isola Capo Rizzuto apteegitill ja tähtaniis) ja „Animelle, acciughe e Finocchio di Isola Capo Rizzuto“ (harknääre, anšoovised ja Finocchio di Isola Capo Rizzuto apteegitill).

Samuti on sellele tootele mitmel korral viidatud ka ajakirjades ja/või muudes väljaannetes (väljavõte ajakirja Touring Club Italiano 28. novembri 2006. aasta toidu- ja veinisoovitustest, Calabria maakonna turismiameti koostatud väljaandes „A tavola tra Storia e Leggenda“ („Lugude ja legendidega ümber laua“), samuti tuntud telesaadetes, nagu „L’ingrediente perfetto“ („Täiuslik koostisosa“), mida näidati La7 kanalil 19. jaanuaril 2020.

Kaitstud päritolunimetusega toote „Finocchio di Isola Capo Rizzuto“ tuntust kinnitavad ka enimkasutatavate otsingumootorite enam kui 2 000 otsingutulemust Internetis.

Viide tootespetsifikaadi avaldamisele

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.