ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 407

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

62. aastakäik
3. detsember 2019


Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2019/C 407/01

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (Juhtum M.9432 – Allianz Holdings / Legal and General Insurance) ( 1 )

1

2019/C 407/02

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (Juhtum M.9538 – Broadcom / Symantec Enterprise Security Business) ( 1 )

2


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2019/C 407/03

Euroopa Keskpanga poolt peamistel refinantseerimistoimingutel rakendatav intressimäär: 0,00 % 1. detsember 2019 — Euro vahetuskurss

3

2019/C 407/04

Arvamus, mille konkurentsi piiravat tegevust ja turgu valitsevat seisundit käsitlev nõuandekomitee esitas oma 3. mai 2019. aasta koosolekul otsuse eelnõu kohta juhtumis AT.40134 – AB InBev õllemüügipiirangud Raportöör: Saksamaa

4

2019/C 407/05

Ärakuulamise eest vastutava ametniku lõpparuanne Juhtum AT.40134 – AB InBev õllemüügipiirangud

5

2019/C 407/06

Kokkuvõte komisjoni otsusest, 13. mai 2019, Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 102 sätestatud menetluse kohta (Juhtum AT.40134 – AB InBev õllemüügipiirangud) (teatavaks tehtud numbri C(2019)3465 all)

6


 

V   Teated

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2019/C 407/07

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum M.9630 – CDC / Total / JMB Solar Nogara / Quadran Nogara) Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

9


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst.

ET

 


II Teatised

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

Euroopa Komisjon

3.12.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 407/1


Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta

(Juhtum M.9432 – Allianz Holdings / Legal and General Insurance)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2019/C 407/01)

26. septembril 2019 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine siseturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri ja kuupäeva järgi ning tegevusalade registri kaudu;

elektroonilises vormis EUR-Lex’i veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=et) dokumendinumbri 32019M9432 all. EUR-Lex pakub on-line-juurdepääsu Euroopa õigusele.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.


3.12.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 407/2


Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta

(Juhtum M.9538 – Broadcom / Symantec Enterprise Security Business)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2019/C 407/02)

30. oktoobril 2019 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine siseturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri ja kuupäeva järgi ning tegevusalade registri kaudu;

elektroonilises vormis EUR-Lex’i veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=et) dokumendinumbri 32019M9538 all. EUR-Lex pakub on-line-juurdepääsu Euroopa õigusele.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Komisjon

3.12.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 407/3


Euroopa Keskpanga poolt peamistel refinantseerimistoimingutel rakendatav intressimäär (1):

0,00 % 1. detsember 2019

Euro vahetuskurss (2)

2. detsember 2019

(2019/C 407/03)

1 euro =


 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,1023

JPY

Jaapani jeen

120,75

DKK

Taani kroon

7,4712

GBP

Inglise nael

0,85218

SEK

Rootsi kroon

10,5385

CHF

Šveitsi frank

1,0995

ISK

Islandi kroon

134,80

NOK

Norra kroon

10,1353

BGN

Bulgaaria leev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

25,534

HUF

Ungari forint

332,98

PLN

Poola zlott

4,3001

RON

Rumeenia leu

4,7794

TRY

Türgi liir

6,3436

AUD

Austraalia dollar

1,6240

CAD

Kanada dollar

1,4656

HKD

Hongkongi dollar

8,6297

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,7019

SGD

Singapuri dollar

1,5085

KRW

Korea vonn

1 306,52

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

16,1770

CNY

Hiina jüaan

7,7625

HRK

Horvaatia kuna

7,4380

IDR

Indoneesia ruupia

15 569,99

MYR

Malaisia ringit

4,6071

PHP

Filipiini peeso

56,317

RUB

Vene rubla

70,9217

THB

Tai baat

33,383

BRL

Brasiilia reaal

4,6654

MXN

Mehhiko peeso

21,5670

INR

India ruupia

78,9785


(1)  Kurss kohaldatud viimastele toimingutele, mis on sooritatud enne osutatud kuupäeva. Muutuva intressimääraga pakkumismenetluse puhul on tegemist marginaalse intressimääraga.

(2)  Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


3.12.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 407/4


Arvamus, mille konkurentsi piiravat tegevust ja turgu valitsevat seisundit käsitlev nõuandekomitee esitas oma 3. mai 2019. aasta koosolekul otsuse eelnõu kohta juhtumis AT.40134 – AB InBev õllemüügipiirangud

Raportöör: Saksamaa

(2019/C 407/04)

1.   

Nõuandekomitee (8 liikmesriiki) nõustub komisjoniga, et otsuse eelnõus käsitletud käitumine kujutab endast turgu valitseva seisundi kuritarvitamist, mis on vastuolus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 102.

2.   

Nõuandekomitee (8 liikmesriiki) nõustub komisjoni otsuse eelnõu hinnanguga toime pandud rikkumise kestuse küsimuses.

3.   

Nõuandekomitee (8 liikmesriiki) nõustub komisjoniga, et tuleks määrata otsuse eelnõus sätestatud parandusmeede.

4.   

Nõuandekomitee (8 liikmesriiki) nõustub komisjoniga, et otsuse eelnõu adressaatidele tuleks määrata trahv.

5.   

Nõuandekomitee (8 liikmesriiki) nõustub komisjoni määratud lõpliku trahvisummaga, sealhulgas selle vähendamisega määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 23 lõike 2 punkti a kohaselt kehtestatud 2006. aasta trahvide määramise meetodi suuniste punkti 37 alusel.

6.   

Nõuandekomitee (8 liikmesriiki) soovitab avaldada oma arvamuse Euroopa Liidu Teatajas.


3.12.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 407/5


Ärakuulamise eest vastutava ametniku lõpparuanne  (1)

Juhtum AT.40134 – AB InBev õllemüügipiirangud

(2019/C 407/05)

(1)   

Otsuse eelnõus, mis on adresseeritud ettevõtjatele Anheuser-Busch InBev NV/SA, InBev Belgium BVBA/SPRL ja InBev Nederland NV (edaspidi koos „AB InBev“), leitakse, et AB InBev pani ajavahemikul 9. veebruarist 2009 kuni 31. oktoobrini 2016 toime Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 102 ühe ja pideva rikkumise, mis seisnes tema teatavate õlletoodete Madalmaadest Belgiasse importimise mitmel viisil piiramises üldise eesmärgiga hoida Belgias hinnad kõrgemad ja kasum suurem.

(2)   

Pärast 2015. aasta etteteatamata kontrollkäike jaemüüja ruumidesse Madalmaades ja AB InBev ruumidesse Madalmaades ja Belgias algatas komisjon 29. juunil 2016 AB InBev vastu menetluse vastavalt määruse (EÜ) nr 1/2003 (2) artikli 11 lõikele 6 ja määruse (EÜ) nr 773/2004 (3) artikli 2 lõikele 1.

(3)   

30. novembril 2017 võttis komisjon vastu vastuväited.

(4)   

[…], (4) pärast mitmeetapilist teabevahetust AB InBev ja konkurentsi peadirektoraadi vahel, tegi AB InBev ametliku koostööpakkumise, et võtta vastu otsus vastavalt määruse (EÜ) nr 1/2003 artiklitele 7 ja 23 (edaspidi „kokkuleppemenetluse ettepanek“). Kokkuleppemenetluse ettepanek sisaldas:

AB InBev selget ja ühemõttelist kinnitust, et ta vastutab solidaarselt kirjeldatud rikkumise eest;

trahvi maksimumsummat, millega AB InBev koostöömenetluse puhul nõustuks;

kinnitust, et AB InBevile on antud piisav võimalus tutvuda komisjoni vastuväidetega ja tänu täielikule juurdepääsule komisjoni toimikule;

ettepanekut parandusmeetme kohta, mis tagab, et AB InBev lisab oma õlletoodete, mida müüvad InBev Belgium, AB InBev France ja InBev Nederland, pakenditele kohustusliku teabe toodete toiduainekoostise kohta hollandi ja prantsuse keeles (edaspidi „õiguskaitsevahend“);

kinnitust, et parandusmeede on sobiv ja proportsionaalne tagamaks, et vastuväidetes osutatud tegevus täielikult lõppeks, ning et parandusmeetmega peetaks silmas paralleelkaubanduse laiendamist Madalmaades, Belgias ja Prantsusmaal.

(5)   

Komisjon leiab otsuse eelnõus, et võttes arvesse AB InBev eespool nimetatud koostööd, tuleks trahvisummat 15 % vähendada.

(6)   

Kooskõlas otsuse 2011/695/EL artikliga 16 kontrollisin, kas otsuse eelnõu käsitleb ainult neid vastuväiteid, mille kohta AB InBevil on olnud võimalus esitada oma seisukohad. Minu hinnangul on see nii.

(7)   

Mulle ei ole laekunud ühtki kaebust menetluslike aspektide kohta ei AB InBevilt ega üheltki kolmandalt osapoolelt. Kokkuvõttes leian, et käesoleva juhtumi puhul on tagatud menetlusõiguste tegelik rakendamine.

Brüssel, 6. mai 2019

Joos STRAGIER


(1)  Vastavalt Euroopa Komisjoni presidendi 13. oktoobri 2011. aasta otsuse 2011/695/EL (ärakuulamise eest vastutava ametniku ülesannete ja pädevuse kohta teatavates konkurentsimenetlustes (ELT L 275, 20.10.2011, lk 29) (edaspidi „otsus 2011/695/EL“) artiklitele 16 ja 17.

(2)  Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1/2003 asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta (EÜT L 1, 4.1.2003, lk 1) (edaspidi „määrus (EÜ) 1/2003“).

(3)  Komisjoni 7. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 773/2004, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 81 ja 82 kohaste menetluste teostamist komisjonis (ELT L 123, 27.4.2004, lk 18).

(4)  Konfidentsiaalse teabe kaitsmiseks on sellest tekstist teatavad osad välja jäetud. Need osad on asendatud nurksulgudesse paigutatud mittekonfidentsiaalse kokkuvõtte või nurksulgudega […].


3.12.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 407/6


Kokkuvõte komisjoni otsusest,

13. mai 2019,

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 102 sätestatud menetluse kohta

(Juhtum AT.40134 – AB InBev õllemüügipiirangud)

(teatavaks tehtud numbri C(2019)3465 all)

(Ainult ingliskeelne tekst on autentne)

(2019/C 407/06)

13. mail 2019 võttis komisjon vastu otsuse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 102 kohase menetluse kohta. Kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003 (1) artikliga 30 avaldab komisjon poolte nimed ja otsuse põhilise sisu, sealhulgas kehtestatud sanktsioonid, võttes seejuures arvesse ettevõtjate õigustatud huvi kaitsta oma ärisaladusi.

1.   SISSEJUHATUS

(1)

Otsus on võetud vastu vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „alusleping“) artiklile 102 ning adresseeritud ettevõtjale Anheuser-Busch InBev NV/SA ja selle kahele tütarettevõtjale (edaspidi „AB InBev“). AB InBev on maailma suurim õlletootja, mis müüb oma õllemarke rohkem kui 100 riigis.

(2)

Ajavahemikul 9. veebruarist 2009 kuni 31. oktoobrini 2016 osales AB InBev ühes ja pidevas rikkumises, mis hõlmas nelja kuritarvitava piirangu rakendamist. AB InBev piiras tahtlikult oma õlletoodete importimist Belgiasse, et hoida Belgias oma õlletoodete hindu kõrgemana ja kasumit suuremana.

2.   JUHTUMI KIRJELDUS

2.1.   Menetlus

(3)

Komisjon hakkas seda juhtumit uurima ex officio 2014. aasta lõpus, lähtudes enda turuseirest.

(4)

2015. aasta novembris tegi komisjon etteteatamata kontrollkäike AB InBev ruumidesse Belgias ja Madalmaades.

(5)

30. juunil 2016 algatas komisjon ettevõtja AB InBev suhtes menetluse, et võtta vastu otsus vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003 III peatükile.

(6)

30. novembril 2017 võttis komisjon vastu AB InBevile adresseeritud vastuväited, milles väideti, et AB InBev oli rakendanud piiravaid tavasid, mis kujutasid endast turgu valitseva seisundi kuritarvitamist ELi toimimise lepingu artikli 102 tähenduses.

(7)

Seejärel esitas AB InBev ametliku ettepaneku teha koostööd nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003 artiklite 7 ja 23 kohase otsuse vastuvõtmiseks (edaspidi „kokkuleppemenetluse ettepanek“).

(8)

3. mail 2019 esitas konkurentsi piiravat tegevust ja turgu valitsevat seisundit käsitlev nõuandekomitee pooldava arvamuse.

(9)

13. mail 2019 võttis komisjon vastu otsuse.

2.2.   Rikkumise kokkuvõte

(10)

Otsuse kohaselt rakendas AB InBev 9. veebruarist 2009 kuni 31. oktoobrini 2016 kuritarvitavat strateegiat, et piirata selliste kaasamüügiklientidele pakutavate õlletoodete müüki, mida tarnitakse Madalmaadest Belgiasse, rakendades kaasamüügiklientide suhtes nelja piiravat tava, sealhulgas eelkõige

a)

piirates Madalmaades hulgimüüjale tarnitavate õlletoodete mahtu, et piirata nende toodete importimist Belgiasse,

b)

muutes Madalmaades kaasamüügiklientidele pakutavate õlletoodete pakendeid, et piirata nende toodete importimist Belgiasse,

c)

muutes Belgias selliste õlletoodete tarnimise jaemüüjale, mis ei ole Madalmaades kättesaadavad, sõltuvaks muude, ka Madalmaades kättesaadavate õlletoodete ostmisest Belgias, ning

d)

seades jaemüüjale Madalmaades pakutavate õlletoodete sooduspakkumiste tingimuseks selle, et Belgias sooduspakkumisi ei tehta.

(11)

Selline tegevus piiras oma olemuse tõttu konkurentsi aluslepingu 102 tähenduses, sest selle eesmärk oli jagada ühtne turg piki riigipiire osadeks.

2.3.   Adressaadid ja kestus

(12)

Otsus on adresseeritud ettevõtjale Anheuser-Busch InBev NV/SA ja tema täielikus omandis olevale kahele tütarettevõtjale – InBev Belgium Bvba/Sprl ja InBev Nederland NV.

(13)

Kõnealune üks ja pidev rikkumine toimus 9. veebruarist 2009 kuni 31. oktoobrini 2016.

2.4.   Parandusmeetmed

(14)

Otsuse kohaselt peab AB InBev esitama toidu märgistamisel kohustusliku teabe nii hollandi kui ka prantsuse keeles, mitte ainult ühes keeles. Seda tuleb teha 19 konkreetse õllemargi kõigi praeguste ja uute toodete pakenditel Belgias, Prantsusmaal ja Madalmaades.

(15)

AB InBev pakkus selle parandusmeetme välja oma kokkuleppemenetluse ettepanekus ja otsus muudab selle siduvaks viieaastaseks perioodiks alates otsuse teatavaks tegemise kuupäevast. AB InBev tunnistab, et parandusmeede on koostöömenetluse raames sobiv ja proportsionaalne, tagamaks, et tema õlletoodete pakendite muutmine ei kordu. Parandusmeede peaks muutma kaasamüügiklientidele lihtsamaks toodete eksportimise Madalmaade, Belgia ja Prantsusmaa vahel ning suurendama seega piiriülese kaubanduse võimalusi.

2.5.   Trahvid

(16)

Otsusega kohaldatakse 2006. aasta suuniseid trahvide määramise kohta (2).

2.5.1.   Trahvi põhisumma

(17)

Trahvide kehtestamisel võttis komisjon arvesse müügiväärtust Belgias ja Madalmaades 2015. aastal, mis oli viimane terviklik majandusaasta, mil AB InBev rikkumises osales.

(18)

Komisjon võttis arvesse, et kuritarvitav käitumine kujutab endast sellise selge alusnormi eesmärgipärast rikkumist, mille kohaselt ei tohi ühtset turgu piki riigipiire osadeks jagada. Lisaks puudutab rikkumine tooteid, millel on tarbijatele otsest mõju. Võttes arvesse neid tegureid ja juhtumile eriomaseid asjaolusid, võetakse müügiväärtusest arvesse 10 %.

(19)

Komisjon võttis arvesse ühe ja pideva rikkumise kestust, nagu on märgitud eespool.

2.5.2.   Kergendavad ja raskendavad asjaolud

(20)

Juhtumi puhul ei tuvastatud ei raskendavaid ega kergendavaid asjaolusid.

2.5.3.   Trahvi suurendamine hoiatava mõju saavutamiseks

(21)

Trahvi suurendatakse, kasutades kordajana 1,1, et tagada hoiatav mõju AB InBevile – ettevõtjale, mille ülemaailmne käive on väljaspool rikkumisega seotud kaupade ja teenuste müüki erakordselt suur.

2.5.4.   10 % käibepiiri kohaldamine

(22)

Arvutatud trahv ei ületa 10 % AB InBevi ülemaailmsest käibest.

2.5.5.   Trahvi vähendamine koostöö kaalutlustel

(23)

Selleks et võtta arvesse asjaolu, et AB InBev tegi tulemuslikku koostööd – eelkõige tunnistas rikkumist ning pakkus välja parandusmeetme, et hoida ära õlletoodete pakendite muutmise kordumine – vähendatakse trahvisummat trahve käsitlevate suuniste punkti 37 kohaselt 15 %.

3.   KOKKUVÕTE

(24)

AB InBev rikkus aluslepingu artiklit 102, osaledes ühes ja pidevas rikkumises, et piirata õlletoodete importimist Madalmaadest Belgiasse. Rikkumine seisnes kaasamüügiklientide suhtes sellise nelja tava rakendamises, mille eesmärk oli hoida Belgias AB InBev õlletoodete hindu kõrgemana ja kasumit suuremana.

(25)

Määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 23 lõike 2 punkti a kohaselt AB InBevile ühe ja pideva rikkumise eest määratud trahvi lõplik summa on 200 409 000 eurot.

(1)  EÜT L 1, 4.1.2003, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 411/2004 (ELT L 68, 6.3.2004, lk 1).

(2)  ELT C 210, 1.9.2006, lk 2.


V Teated

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

Euroopa Komisjon

3.12.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 407/9


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum M.9630 – CDC / Total / JMB Solar Nogara / Quadran Nogara)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2019/C 407/07)

1.   

25. novembril 2019 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta.

Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid:

Caisse des dépôts et consignations („CDC“, Prantsusmaa);

Total Quadran (Prantsusmaa), mis kuulub gruppi Total S.A.;

JMB Solar Nogara ja Quadran Nogara (koos „Target“, Prantsusmaa), mille üle on valitsev mõju ettevõtjal Total S.A.

CDC ja Total Quadran omandavad JMB Solar Nogara ja Quadran Nogara üle ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b ja artikli 3 lõike 4 tähenduses. Koondumine toimub aktsiate või osade ostu teel.

2.   

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

CDC on eristaatusega avalik-õiguslik asutus, mis täidab üldist huvi pakkuvaid ülesandeid ja tegeleb konkurentsile avatud tegevusega. Viimati nimetatud tegevusega tegeleb ta peamiselt Prantsusmaal, kus keskendub neljale valdkonnale: i) kinnisvara, ii) keskkond ja energeetika, iii) teenused ja iv) kapitaliinvesteeringud;

Total S.A. on rahvusvaheline integreeritud energiatootja ja -tarnija, kes tegutseb kõikides nafta- ja gaasitööstuse sektorites ning taastuvenergia- ja elektritootmissektoris;

JMB Solar Nogara ja Quadran Nogara tegelevad fotogalvaaniliste käitiste ja tuuleparkide kavandamise, ehitamise ja käitamisega Prantsusmaal.

3.   

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

Tuleb märkida, et käesoleva juhtumi puhul võib olla võimalik kasutada korda, mis on esitatud komisjoni teatises lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2).

4.   

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet:

M.9630 – CDC / Total / JMB Solar Nogara / Quadran Nogara

Märkusi võib saata komisjonile elektronposti, faksi või postiga. Kontaktandmed:

e-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

faks +32 22964301

postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).

(2)  ELT C 366, 14.12.2013, lk 5.