ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 339

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

62. aastakäik
8. oktoober 2019


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

2019/C 339/01

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2019. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

1


Summad on väljendatud eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.

ET

 


IV Teave

8.10.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 339/1


Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2019. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2019/C 339/01)

TULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2019

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

1 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

19 659 349

 

19 659 349

 

Jaotis 1 — Kogusumma

19 659 349

 

19 659 349

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

12 377 000

1 236 000

13 613 000

 

Jaotis 2 — Kogusumma

12 377 000

1 236 000

13 613 000

3

JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD

3 0

JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD

11 873 276

– 300 000

11 573 276

 

Jaotis 3 — Kogusumma

11 873 276

– 300 000

11 573 276

4

VAATLEJATE OSAMAKSED

4 0

VAATLEJATE OSAMAKSED

558 504

 

558 504

 

Jaotis 4 — Kogusumma

558 504

 

558 504

6

HALDUSTOIMINGUD

6 0

HALDUSTOIMINGUD

0 ,—

 

0 ,—

 

Jaotis 6 — Kogusumma

0 ,—

 

0 ,—

7

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST

7 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST

2 078 744

–52 889

2 025 855

 

Jaotis 7 — Kogusumma

2 078 744

–52 889

2 025 855

 

KÕIK KOKKU

46 546 873

883 111

47 429 984

KULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2019

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

PERSONALIKULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

25 542 662

936 000

26 478 662

1 2

PERSONALI JUHTIMISE JA VÄRBAMISEGA SEOTUD KULUD

380 000

 

380 000

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

537 000

 

537 000

1 6

KOOLITUS

275 000

 

275 000

 

Jaotis 1 — Kogusumma

26 734 662

936 000

27 670 662

2

INFRASTRUKTUURI- JA HALDUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

7 330 000

 

7 330 000

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

250 000

 

250 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

746 500

 

746 500

2 7

ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

5 000

 

5 000

 

Jaotis 2 — Kogusumma

8 331 500

 

8 331 500

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÜHISE JÄRELEVALVEKULTUURI KOOLITUS

1 000

 

1 000

3 2

TEABE KOGUMINE: IT-PROJEKTID

7 450 000

 

7 450 000

3 4

ÕIGUSNÕUSTAMINE

100 000

 

100 000

3 5

MAJANDUSUURINGUTE ANDMEBAASID

450 000

 

450 000

3 6

LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD

515 000

 

515 000

3 7

TEABEVAHETUS

244 000

 

244 000

3 8

KOOSOLEKUTE KULUD

365 937

 

365 937

3 9

TEGEVUSEGA SEOTUD TEENUSED

86 000

 

86 000

 

Jaotis 3 — Kogusumma

9 211 937

 

9 211 937

4

DELEGEERITUD ÜLESANDED

4 0

KAUPLEMISTEABEHOIDLATE ÜHISLIIDES

278 774

–52 889

225 885

4 1

INSTRUMENTIDE VÕRDLUSANDMED

1 990 000

 

1 990 000

 

Jaotis 4 — Kogusumma

2 268 774

–52 889

2 215 885

9

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU

9 0

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU

p.m.

 

p.m.

 

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

 

p.m.

 

KÕIK KOKKU

46 546 873

883 111

47 429 984

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste

2019

2018

2017

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

1

1

1

AD 15

2

1

1

AD 14

6

AD 13

2

2

2

AD 12

7

6

5

AD 11

14

9

8

AD 10

17

14

13

AD 9

39

28

26

AD 8

30

28

28

AD 7

58

26

26

AD 6

10

14

14

AD 5

11

15

13

AD kokku

197

144

137

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

2

2

1

AST 7

3

2

2

AST 6

3

3

3

AST 5

3

4

4

AST 4

1

1

3

AST 3

1

AST 2

AST 1

AST kokku

13

12

13

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/ASC1

Total AST/SC

Kokku

210

156

150

Kõik kokku

210

156

150

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad

2019

FG IV

49

FG III

25

FG II

FG I

FG kokku

72

Riikide lähetatud eksperdid

14

Kokku

86