ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 315

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

62. aastakäik
19. september 2019


Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2019/C 315/01

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.9431 – KKR / Grupo Gallardo Balboa) ( 1 )

1

2019/C 315/02

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.9514 – Bain Capital Investors / Kantar) ( 1 )

1


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2019/C 315/03

Euro vahetuskurss

2


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

EFTA kohus

2019/C 315/04

Kohtuotsus, 14. mai 2019, kohtuasjas E-2/18 C vs. Concordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG, Landesvertretung Liechtenstein (määrus (EÜ) nr 883/2004 – artikkel 24 — Pensionär, kelle elukoht on väljaspool pädevat riiki — Mitterahalised hüvitised elukohas — Tagasimaksmise menetlus)

3

2019/C 315/05

Kohtuotsus, 14. mai 2019, kohtuasjas E-3/18 — EFTA järelevalveamet vs. Island (EFTA riigi kohustuste täitmata jätmine – Rakendamata jätmine – Määrus (EL) 2015/1051)

4

2019/C 315/06

Kohtuotsus, 14. mai 2019, kohtuasjas E-4/18 — EFTA järelevalveamet vs. Island (EFTA riigi kohustuste täitmata jätmine – Rakendamata jätmine – Määrus (EL) nr 524/2013)

5

2019/C 315/07

Kohtuotsus, 14. mai 2019, kohtuasjas E-5/18 — EFTA järelevalveamet vs. Island (EFTA riigi kohustuste täitmata jätmine – Rakendamata jätmine – Direktiiv 2013/11/EL)

6

2019/C 315/08

Kohtuotsus, 14. mai 2019, kohtuasjas E-6/18 — EFTA järelevalveamet vs. Island (EFTA riigi kohustuste täitmata jätmine – rakendamata jätmine – direktiiv 2014/52/EL)

7

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2019/C 315/09

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.9551 – Toyota / Panasonic / Prime Life Technologies JV) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

8


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


II Teatised

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

Euroopa Komisjon

19.9.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 315/1


Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta

(juhtum M.9431 – KKR / Grupo Gallardo Balboa)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2019/C 315/01)

16. augustil 2019 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine siseturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri ja kuupäeva järgi ning tegevusalade registri kaudu;

elektroonilises vormis EUR-Lex’i veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=et) dokumendinumbri 32019M9431 all. EUR-Lex pakub online-juurdepääsu Euroopa õigusele.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.


19.9.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 315/1


Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta

(juhtum M.9514 – Bain Capital Investors / Kantar)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2019/C 315/02)

9. septembril 2019 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine siseturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri ja kuupäeva järgi ning tegevusalade registri kaudu;

elektroonilises vormis EUR-Lexi veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=et) dokumendinumbri 32019M9514 all. EUR-Lex pakub online-juurdepääsu Euroopa õigusele.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Komisjon

19.9.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 315/2


Euro vahetuskurss (1)

18. september 2019

(2019/C 315/03)

1 euro =


 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,1053

JPY

Jaapani jeen

119,54

DKK

Taani kroon

7,4673

GBP

Inglise nael

0,88720

SEK

Rootsi kroon

10,7298

CHF

Šveitsi frank

1,0999

ISK

Islandi kroon

136,80

NOK

Norra kroon

9,8905

BGN

Bulgaaria leev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

25,892

HUF

Ungari forint

332,89

PLN

Poola zlott

4,3370

RON

Rumeenia leu

4,7366

TRY

Türgi liir

6,2663

AUD

Austraalia dollar

1,6149

CAD

Kanada dollar

1,4645

HKD

Hongkongi dollar

8,6533

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,7428

SGD

Singapuri dollar

1,5182

KRW

Korea vonn

1 316,22

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

16,1576

CNY

Hiina jüaan

7,8349

HRK

Horvaatia kuna

7,3980

IDR

Indoneesia ruupia

15 541,22

MYR

Malaisia ringit

4,6246

PHP

Filipiini peeso

57,643

RUB

Vene rubla

70,9405

THB

Tai baat

33,750

BRL

Brasiilia reaal

4,5045

MXN

Mehhiko peeso

21,3629

INR

India ruupia

78,7070


(1)  Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


V Teated

KOHTUMENETLUSED

EFTA kohus

19.9.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 315/3


KOHTUOTSUS,

14. mai 2019,

kohtuasjas E-2/18

C

vs.

Concordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG, Landesvertretung Liechtenstein

(määrus (EÜ) nr 883/2004 – artikkel 24 — Pensionär, kelle elukoht on väljaspool pädevat riiki — Mitterahalised hüvitised elukohas — Tagasimaksmise menetlus)

(2019/C 315/04)

Kohtuasjas E-2/18, C vs. Concordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG, Landesvertretung Liechtenstein, on Liechtensteini Vürstiriigi kohus (Fürstliches Landgericht) esitanud kohtule EFTA riikide vahel järelevalveameti ja kohtu asutamise kohta sõlmitud lepingu artikli 34 alusel TAOTLUSE, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta) tõlgendamist. Kohus koosseisus esimees Páll Hreinsson, kohtunikud Per Christiansen (ettekandev kohtunik) ja Bernd Hammermann tegi 14. mail 2019 otsuse, mille resolutiivosa on järgmine:

1.

Kui pensionäril ei ole elukohajärgses EMP riigis õigust saada mitterahalisi hüvitisi, sest hüvitised jäävad väljapoole sealse sotsiaalkindlustussüsteemi kohaldamisala, on pensionäril vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta) artikli 24 lõikele 1 õigus saada mitterahalisi hüvitisi selle EMP riigi pädeva asutuse kulul, mille õiguse alusel makstakse pensioni.

2.

Pensionäril on õigus esitada tagasimaksetaotlus otse selle EMP riigi pädevale asutusele, mille õiguse alusel makstakse pensioni; seda eriti, aga mitte ainult juhul, kui tema elukohariik on tagasimakse tegemisest keeldunud. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 987/2009 [milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta) rakendamise kord] artikli 22 lõikele 1 ja määruse (EÜ) nr 883/2004 artikli 76 lõikele 4 ei tohi see, kui pädev asutus ei esita pensionärile teavet menetluse kohta, mida tuleb järgida, kahjustada pensionäri õigusi selle asutuse ees.


19.9.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 315/4


KOHTUOTSUS,

14. mai 2019,

kohtuasjas E-3/18

EFTA järelevalveamet vs. Island

(EFTA riigi kohustuste täitmata jätmine – Rakendamata jätmine – Määrus (EL) 2015/1051)

(2019/C 315/05)

Kohtuasjas E-3/18, EFTA järelevalveamet vs. Island on esitatud AVALDUS, et kohus tunnistaks, et Island on jätnud vastu võtmata meetmed, mis on vajalikud Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XIX lisa punktis 7ja viidatud ja EMP lepingu protokolliga nr 1 kohandatud õigusakti [komisjoni 1. juuli 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/1051 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 524/2013 (tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta) ettenähtud internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi funktsioonide rakendamise üksikasjade, elektroonilise kaebuse vormi üksikasjade ning kontaktpunktide vahelise koostöö üksikasjade kohta] rakendamiseks siseriiklikus õiguskorras, nagu on nõutud lepingu artiklis 7. Kohus koosseisus esimees Páll Hreinsson, kohtunikud Per Christiansen (ettekandev kohtunik) ja Bernd Hammermann tegi 14. mail 2019 otsuse, mille resolutiivosa on järgmine:

Kohus:

1.

on tuvastanud, et Island on jätnud ettenähtud aja jooksul täitmata Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artiklist 7 tulenevad kohustused rakendada oma siseriiklikus õiguskorras EMP lepingu XIX lisa punktis 7ja viidatud ja lepingu protokolliga nr 1 kohandatud õigusakt [komisjoni 1. juuli 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/1051 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 524/2013 (tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta) ettenähtud internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi funktsioonide rakendamise üksikasjade, elektroonilise kaebuse vormi üksikasjade ning kontaktpunktide vahelise koostöö üksikasjade kohta];

2.

kohustab Islandit kandma menetluskulud.


19.9.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 315/5


KOHTUOTSUS,

14. mai 2019,

kohtuasjas E-4/18

EFTA järelevalveamet vs. Island

(EFTA riigi kohustuste täitmata jätmine – Rakendamata jätmine – Määrus (EL) nr 524/2013)

(2019/C 315/06)

Kohtuasjas E-4/18, EFTA järelevalveamet vs. Island on esitatud AVALDUS, et kohus tunnistaks, et Island on jätnud vastu võtmata meetmed, mis on vajalikud Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XIX lisa punktides 7d, 7f ja 7j viidatud ja EMP lepingu protokolliga nr 1 kohandatud õigusakti (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 524/2013 tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise määrus)) rakendamiseks siseriiklikus õiguskorras, nagu on nõutud lepingu artiklis 7. Kohus koosseisus esimees Páll Hreinsson, kohtunikud Per Christiansen (ettekandev kohtunik) ja Bernd Hammermann tegi 14. mail 2019 otsuse, mille resolutiivosa on järgmine:

Kohus:

1.

teatab, et Island on jätnud täitmata Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artiklist 7 tulenevad kohustused, kuna pole ettenähtud aja jooksul oma siseriiklikus õiguskorras rakendanud Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XIX lisa punktides 7d, 7f ja 7j viidatud ja EMP lepingu protokolliga nr 1 kohandatud õigusakti (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 524/2013 tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise määrus));

2.

kohustab Islandit kandma menetluskulud.


19.9.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 315/6


KOHTUOTSUS,

14. mai 2019,

kohtuasjas E-5/18

EFTA järelevalveamet vs. Island

(EFTA riigi kohustuste täitmata jätmine – Rakendamata jätmine – Direktiiv 2013/11/EL)

(2019/C 315/07)

Kohtuasjas E-5/18, EFTA järelevalveamet vs. Island on esitatud AVALDUS, et kohus tunnistaks, et Island on jätnud täitmata kohustused, mis tulenevad Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XIX lisa punktides 7d,7f ja 7k viidatud ja EMP lepingu protokolliga nr 1 kohandatud õigusaktist (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta direktiiv 2013/11/EL, tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ) ja EMP lepingu artiklist 7, kuna ta on jätnud vastu võtmata sätted, mis on vajalikud selle õigusakti rakendamiseks ettenähtud aja jooksul, või ei ole EFTA järelevalveametit sellest teavitanud. Kohus koosseisus esimees Páll Hreinsson, kohtunikud Per Christiansen (ettekandev kohtunik) ja Bernd Hammermann tegi 14. mail 2019 otsuse, mille resolutiivosa on järgmine:

Kohus:

1.

teatab, et Island on jätnud täitmata kohustused, mis tulenevad Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XIX lisa punktides 7d,7f ja 7k viidatud ja EMP lepingu protokolliga nr 1 kohandatud õigusaktist (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta direktiiv 2013/11/EL, tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ) ja EMP lepingu artiklist 7, kuna ta on jätnud vastu võtmata sätted, mis on vajalikud selle õigusakti rakendamiseks ettenähtud aja jooksul;

2.

kohustab Islandit kandma menetluskulud.


19.9.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 315/7


KOHTUOTSUS,

14. mai 2019,

kohtuasjas E-6/18

EFTA järelevalveamet vs. Island

(EFTA riigi kohustuste täitmata jätmine – rakendamata jätmine – direktiiv 2014/52/EL)

(2019/C 315/08)

Kohtuasjas E-6/18, EFTA järelevalveamet vs Island on esitatud AVALDUS, et kohus tunnistaks, et Island on jätnud täitmata kohustused, mis tulenevad Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XX lisa punktis 1a viidatud ja EMP lepingu protokolliga nr 1 kohandatud õigusaktist (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/52/EL, millega muudetakse direktiivi 2011/92/EL teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta) ja EMP lepingu artiklist 7, kuna ta on jätnud vastu võtmata sätted, mis on vajalikud selle õigusakti rakendamisseks ettenähtud aja jooksul, või ei ole EFTA järelevalveametit sellest teavitanud. Kohus koosseisus esimees Páll Hreinsson, kohtunikud Per Christiansen (ettekandev kohtunik) ja Bernd Hammermann tegi 14. mail 2019 otsuse, mille resolutiivosa on järgmine:

Kohus:

1.

teatab, et Island on jätnud täitmata kohustused, mis tulenevad Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XX lisa punktis 1a viidatud ja EMP lepingu protokolliga nr 1 kohandatud õigusaktist (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/52/EL, millega muudetakse direktiivi 2011/92/EL teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta) ja EMP lepingu artiklist 7, kuna ta on jätnud vastu võtmata sätted, mis on vajalikud selle õigusakti rakendamiseks ettenähtud aja jooksul;

2.

kohustab Islandit kandma menetluskulud.


KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

Euroopa Komisjon

19.9.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 315/8


Eelteatis koondumise kohta

(juhtum M.9551 – Toyota / Panasonic / Prime Life Technologies JV)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2019/C 315/09)

1.   

10. septembril 2019 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta.

Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid:

Toyota Motor Corporation (Jaapan),

Panasonic Corporation (Jaapan),

Toyota ja Panasonic omandavad Prime Life Technologies JV üle ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b ja artikli 3 lõike 4 tähenduses.

Koondumine toimub ühisettevõtjana käsitatava uue ettevõtja aktsiate või osade ostu teel.

2.   

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

—   Toyota: peamiselt sõiduautode, väikebusside ja tarbesõidukite (nt veokid) ning nendega seotud osade ja tarvikute projekteerimine, tootmine, montaaž ja müük kogu maailmas.

—   Panasonic: mitmesuguste audiovisuaal- ja teabevahetustoodete, kodumasinate, elektrooniliste komponentide ja seadmete (sh akude) ning tööstus- ja muude toodete arendamine, tootmine ja müük kogu maailmas.

—   Prime Life Technologies JV: ehitus-, elamuehitus- ja ümberehitamisteenused ja/või eakate hooldamine peamiselt Jaapanis.

3.   

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

Tuleb märkida, et käesoleva juhtumi puhul võib olla võimalik kasutada korda, mis on esitatud komisjoni teatises lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2).

4.   

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet:

M.9551 – Toyota / Panasonic / Prime Life Technologies JV

Märkusi võib saata komisjonile elektronposti, faksi või postiga. Kontaktandmed:

e-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

faks +32 22964301

postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).

(2)  ELT C 366, 14.12.2013, lk 5.