ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 208

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

62. aastakäik
19. juuni 2019


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2019/C 208/01

Euro vahetuskurss

1

2019/C 208/02

Kokkuvõte Euroopa Komisjoni otsustest, millega lubatakse kasutamiseks turule lasta ja/või kasutada aineid, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist) (REACH) XIV lisas (avaldatud vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 64 lõikele 9)  ( 1 )

2

2019/C 208/03

Kokkuvõte Euroopa Komisjoni otsustest, millega lubatakse kasutamiseks turule lasta ja/või kasutada aineid, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist) (REACH) XIV lisas (avaldatud vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 64 lõikele 9)  ( 1 )

3

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2019/C 208/04

Lõpetamismenetlus — Otsus algatada kindlustusandja LAMP Insurance Company Limited lõpetamismenetlus (teabe avaldamine kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/138/EÜ (kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II)) artikliga 280)

4


 

V   Teated

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2019/C 208/05

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.9315 – Chr. Hansen / Lonza / JV) ( 1 )

6


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Komisjon

19.6.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 208/1


Euro vahetuskurss (1)

18. juuni 2019

(2019/C 208/01)

1 euro =


 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,1187

JPY

Jaapani jeen

121,08

DKK

Taani kroon

7,4672

GBP

Inglise nael

0,89403

SEK

Rootsi kroon

10,6413

CHF

Šveitsi frank

1,1175

ISK

Islandi kroon

141,50

NOK

Norra kroon

9,7795

BGN

Bulgaaria leev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

25,609

HUF

Ungari forint

322,31

PLN

Poola zlott

4,2592

RON

Rumeenia leu

4,7232

TRY

Türgi liir

6,5320

AUD

Austraalia dollar

1,6349

CAD

Kanada dollar

1,5016

HKD

Hongkongi dollar

8,7643

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,7192

SGD

Singapuri dollar

1,5338

KRW

Korea vonn

1 325,56

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

16,3782

CNY

Hiina jüaan

7,7486

HRK

Horvaatia kuna

7,4055

IDR

Indoneesia ruupia

16 022,58

MYR

Malaisia ringit

4,6778

PHP

Filipiini peeso

58,261

RUB

Vene rubla

71,8787

THB

Tai baat

35,043

BRL

Brasiilia reaal

4,3313

MXN

Mehhiko peeso

21,3935

INR

India ruupia

78,0005


(1)  Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


19.6.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 208/2


Kokkuvõte Euroopa Komisjoni otsustest, millega lubatakse kasutamiseks turule lasta ja/või kasutada aineid, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist) (REACH) XIV lisas

(avaldatud vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 (1) artikli 64 lõikele 9)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2019/C 208/02)

Loa andmise otsused

Otsuse viide (2)

Otsuse kuupäev

Aine nimetus

Loa hoidja

Loa number

Lubatud kasutusalad

Läbivaatamisperioodi lõppkuupäev

Otsuse põhjendused

C(2019) 4123

12. juuni 2019

Bis(2-metoksüetüül)eeter (diglüüm)

EÜ nr 203-924-4

CASi nr 111-96-6

N.V. Ajinomooto OmniChem S.A.

Cooppallaan 91, 9230, Wetteren, Oost Vlaanderen, Belgia

REACH/19/23/0

Kasutatakse lahustina HIV vastase ravimi toimeaine dapiviriini sünteesimisel.

12. juuni 2026

Risk on piisavalt ohjatud vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 60 lõikele 2.

Sobivad alternatiivsed ained puuduvad.


(1)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(2)  Otsus on kättesaadav Euroopa Komisjoni veebisaidil järgmisel aadressil: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_et


19.6.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 208/3


Kokkuvõte Euroopa Komisjoni otsustest, millega lubatakse kasutamiseks turule lasta ja/või kasutada aineid, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist) (REACH) XIV lisas

(avaldatud vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 (1) artikli 64 lõikele 9)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2019/C 208/03)

Loa andmise otsused

Otsuse viide (2)

Otsuse kuupäev

Aine nimetus

Loa hoidja

Loa number

Lubatud kasutused

Läbivaatamisperioodi lõppkuupäev

Otsuse põhjendused

C(2019) 4125

12. juuni 2019

Naatriumdikromaat (EÜ nr 234–190-3 ja CASi nr 10588-01–9 (veevaba); CASi nr 7789-12–0 (dihüdraat))

H&R Ölwerke Schindler GmbH, Neuhöfer Brückenstr., 127–152, 21107, Hamburg, Saksamaa

REACH/19/18/0

Naatriumdikromaadi kasutamine korrosiooniinhibiitorina ammoniaaki kasutavates absorptsioonsügavkülmutussüsteemides, mida kasutatakse nafta rafinaadist parafiini ja õli eemaldamise protsessietappides

12. juuni 2031

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 60 lõike 4 kohaselt kaalub sotsiaal-majanduslik kasu üles aine kasutamisest inimeste tervisele tulenevad riskid ning puuduvad sobivad alternatiivsed ained või tehnoloogiad.

H&R Chemisch-Pharmazeutische Spezialitäten GmbH, Neuenkirchener Strasse 8, 48499, Salzbergen, Saksamaa

REACH/19/18/1


(1)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(2)  Otsus on kättesaadav Euroopa Komisjoni veebisaidil aadressil: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_et


TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

19.6.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 208/4


Lõpetamismenetlus

Otsus algatada kindlustusandja LAMP Insurance Company Limited lõpetamismenetlus

(teabe avaldamine kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/138/EÜ (kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II)) artikliga 280)

(2019/C 208/04)

Kindlustusandja

LAMP Insurance Company Limited

Registrijärgse asukoha aadress:

Suite 822, Europort 8

PO Box 708

Europort Road

Gibraltar

Otsuse kuupäev, jõustumiskuupäev ja laad

31. mail 2019 tegi Gibraltari ülemkohus korralduse (mis jõustus viivitamata) nimetada 2011. aasta maksejõuetusseaduse paragrahvi 160 alusel kindlustusandja LAMP Insurance Company Limited likvideerijaks ametliku pankrotihalduri.

Ametlik pankrotihaldur on määranud oma nõustajaks ja esindajaks Grant Thornton Gibraltari, mis hakkab tegelema kindlustusandja LAMP Insurance Company Limited likvideerimisega.

Likvideerija teeb oma esindaja vahendusel koostööd Ühendkuningriigi finantsteenuste hüvitisskeemiga (Financial Services Compensation Scheme), et tagada Ühendkuningriigi kindlustusvõtjate nõuete töötlemine ja hüvitisskeemile esitamine.

Muude kui Ühendkuningriigi kindlustusnõuete puhul teeb likvideerija oma esindaja vahendusel otsuse selle kohta, kas need nõuded arvatakse likvideerimisvarade hulka. Kindlustusvõlausaldajatele võib teha väljamakseid ainult juhul, kui varad on edukalt realiseeritud.

Jõustumine: 31. mai 2019

Pädevad asutused

Supreme Court of Gibraltar (Gibraltari ülemkohus)

The Law Courts

227 Main Street

Gibraltar

Järelevalveasutus

Gibraltar Financial Services Commission (Gibraltari finantsteenuste komisjon)

Suite 3, Ground Floor

Atlantic Suites

Europort Avenue

PO Box 940

Gibraltar

Määratud likvideerija

Ametlik pankrotihaldur

H.M. Government of Gibraltar (Gibraltari valitsus)

Treasury Department (rahandusministeerium)

206/210 Main Street

Gibraltar

Pankrotihalduri nõustaja ja esindaja

Grant Thornton Gibraltar

6A Queensway

PO Box 64

Gibraltar

Kohaldatav õigus

Gibraltari õigus

Finantsteenuste (kindlustusandjad) seadus (direktiiv Solventsus II) (2015)

Maksejõuetusseadus (2011)

Maksejõuetuseeskirjad (2014)

Äriühinguseadus (2014)


V Teated

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

Euroopa Komisjon

19.6.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 208/6


Eelteatis koondumise kohta

(juhtum M.9315 – Chr. Hansen / Lonza / JV)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2019/C 208/05)

1.   

11. juunil 2019 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta.

Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid:

Chr. Hansen Holding A/S („Chr. Hansen“, Taani);

Lonza Ltd („Lonza“, Šveits), mille üle on valitsev mõju äriühingul Lonza Group Ltd;

hiljuti asutatud ühisettevõtja („JV“, Šveits).

Chr. Hansen ja Lonza omandavad JV üle ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b ja artikli 3 lõike 4 tähenduses.

Koondumine toimub ühisettevõtjana käsitatava uue ettevõtja aktsiate või osade ostu teel.

2.   

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

—   Chr. Hansen: loomulike lahenduste väljatöötamine toiduainete, toitainete, ravimite ja põllumajanduse sektoris;

—   Lonza: erinevate teenuste osutamine (teadusuuringutest lõpptoote valmistamiseni) ravimi-, tervishoiu- ja bioteaduste sektoris, sealhulgas lepingulised arendustööd ja tootmisteenused ning teenused, mis on seotud ravimikoostise väljatöötamise teenuste ja manustamistehnoloogiaga;

—   JV: lepinguliste arendustööde ja tootmisteenuste pakkumine ravimifirmadele seoses elus bioterapeutiliste toodete ja faagidega.

3.   

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

4.   

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet:

M.9315 – Chr. Hansen / Lonza / JV

Märkusi võib saata komisjonile elektronposti, faksi või postiga. Kontaktandmed:

e-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

faks +32 22964301

postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).