ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 318

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

61. aastakäik
10. september 2018


Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2018/C 318/01

Euro vahetuskurss

1

2018/C 318/02

E-identimise süsteemid, millest teatatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 910/2014 (e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul) artikli 9 lõikele 1

2

 

Kontrollikoda

2018/C 318/03

Eriaruanne nr 22/2018 Liikuvus programmi Erasmus+ raames: miljonid osalejad ja mitmekülgne Euroopa lisaväärtus, tulemuslikkuse mõõtmist tuleb aga veelgi parandada

3


 

V   Teated

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2018/C 318/04

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.9080 – CEFC / Rockaway Capital / European Bridge Travel (II)) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

4


 

Parandused

2018/C 318/05

Broneeringuinfo (PNR andmed) parandus — Loetelu liikmesriikidest, kes on otsustanud kohaldada broneeringuinfo direktiivi ELi-siseste lendude suhtes — Vastavalt Euroopa Parlamendi ja direktiivi (EL) 2016/681 (mis käsitleb broneeringuinfo kasutamist terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks) artiklis 2 osutatule (Kui liikmesriik otsustab käesolevat direktiivi kohaldada ELi-siseste lendude suhtes, teavitab ta sellest kirjalikult komisjoni. Liikmesriik võib sellise teate esitada või tagasi võtta igal ajal. Komisjon avaldab kõnealuse teate ja selle tagasivõtmise Euroopa Liidu Teatajas) ( ELT C 196, 8.6.2018 )

6


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Komisjon

10.9.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 318/1


Euro vahetuskurss (1)

7. september 2018

(2018/C 318/01)

1 euro =


 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,1615

JPY

Jaapani jeen

128,74

DKK

Taani kroon

7,4580

GBP

Inglise nael

0,89275

SEK

Rootsi kroon

10,5163

CHF

Šveitsi frank

1,1217

ISK

Islandi kroon

129,50

NOK

Norra kroon

9,7745

BGN

Bulgaaria leev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

25,697

HUF

Ungari forint

324,65

PLN

Poola zlott

4,3081

RON

Rumeenia leu

4,6413

TRY

Türgi liir

7,4772

AUD

Austraalia dollar

1,6219

CAD

Kanada dollar

1,5238

HKD

Hongkongi dollar

9,1175

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,7647

SGD

Singapuri dollar

1,5976

KRW

Korea vonn

1 304,07

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

17,5530

CNY

Hiina jüaan

7,9476

HRK

Horvaatia kuna

7,4253

IDR

Indoneesia ruupia

17 213,43

MYR

Malaisia ringit

4,8165

PHP

Filipiini peeso

62,453

RUB

Vene rubla

80,6765

THB

Tai baat

38,080

BRL

Brasiilia reaal

4,7150

MXN

Mehhiko peeso

22,2326

INR

India ruupia

83,3200


(1)  Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


10.9.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 318/2


E-identimise süsteemid, millest teatatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 910/2014 (e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul) (1) artikli 9 lõikele 1

(2018/C 318/02)

Süsteemi nimetus

Teatatud süsteemi alusel kasutatavad e-identimise vahendid

Teavitav liikmesriik

Usaldusväärsuse tase

Süsteemi eest vastutav ametiasutus

Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäev

Saksa eID, mis põhineb laiendatud juurdepääsukontrollil (EAC)

Riiklik isikutunnistus

Elektrooniline elamisluba

Saksamaa

Kõrge

Föderaalne siseministeerium

Alt-Moabit 140

10557 Berliin

SAKSAMAA

ITI4@bmi.bund.de

+49 30186810

26.9.2017

SPID – e-identiteedi avalik süsteem

SPIDi eID vahendid tagab:

Aruba PEC S.p.A.

Namirial S.p.A.

InfoCert S.p.A.

In.Te.S.A. S.p.A.

Poste Italiane S.p.A

Register.it S.p.A.

Sielte S.p.A.

Telecom Italia

Trust Technologies S.r.l.

Itaalia

Märkimisväärne Madal

AgID – Itaalia digiarengu amet

Viale Liszt, 21

00144 Rooma

ITAALIA

eidas-spid@agid.gov.it

+39 0685264407

10.9.2018


(1)  ELT L 257, 28.8.2014, lk 73.


Kontrollikoda

10.9.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 318/3


Eriaruanne nr 22/2018

„Liikuvus programmi „Erasmus+“ raames: miljonid osalejad ja mitmekülgne Euroopa lisaväärtus, tulemuslikkuse mõõtmist tuleb aga veelgi parandada“

(2018/C 318/03)

Euroopa Kontrollikoda annab teada, et äsja avaldati kontrollikoja eriaruanne nr 22/2018 „Liikuvus programmi „Erasmus+“ raames: miljonid osalejad ja mitmekülgne Euroopa lisaväärtus, tulemuslikkuse mõõtmist tuleb aga veelgi parandada“.

Aruanne on lugemiseks ja allalaadimiseks kättesaadav Euroopa Kontrollikoja veebisaidil http://eca.europa.eu.


V Teated

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

Euroopa Komisjon

10.9.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 318/4


Eelteatis koondumise kohta

(juhtum M.9080 – CEFC / Rockaway Capital / European Bridge Travel (II))

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2018/C 318/04)

1.   

3. septembril 2018 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta.

Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid:

CEFC Group (Euroopa) Company a.s. (edaspidi „CEFC“, Hiina), mille üle CITIC Groupil on valitsev mõju,

Rockaway Capital SE (edaspidi „Rockaway“, Tšehhi Vabariik).

CEFC ja Rockaway omandavad European Bridge Travel a.s. (edaspidi „JV“) üle ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b ja artikli 3 lõike 4 tähenduses.

Koondumine toimub aktsiate või osade ostu teel.

2.   

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

—   CEFC: tegutseb metallurgia, inseneriteaduste, hotelliteenuste, kinnisvara rentimise (bürooruumid ja jaemüügipinnad) ja spordiklubide (jalgpall) käitamise valdkonnas,

—   Rockaway: investeerib olemasolevatesse ettevõtjatesse ja idufirmadesse tehnoloogiasektoris, sealhulgas e-kaubanduses,

—   JV: valdusettevõtja, mis kaudselt kontrollib teisi äriühinguid, mis tegelevad reisiteenuste osutamisega, eelkõige kolmanda isiku reisiteenuste müügi ja internetipõhise lennupiletite müügiga.

3.   

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

Tuleb märkida, et käesoleva juhtumi puhul võib olla võimalik kasutada korda, mis on esitatud komisjoni teatises lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2).

4.   

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet:

M.9080 – CEFC / Rockaway Capital / European Bridge Travel (II)

Märkusi võib saata komisjonile elektronposti, faksi või postiga. Kontaktandmed:

e-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

faks +32 22964301

postiaadress:

Euroopa Komisjon

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).

(2)  ELT C 366, 14.12.2013, lk 5.


Parandused

10.9.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 318/6


Broneeringuinfo (PNR andmed) parandus

Loetelu liikmesriikidest, kes on otsustanud kohaldada broneeringuinfo direktiivi ELi-siseste lendude suhtes

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja direktiivi (EL) 2016/681 (mis käsitleb broneeringuinfo kasutamist terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks) artiklis 2 osutatule

(Kui liikmesriik otsustab käesolevat direktiivi kohaldada ELi-siseste lendude suhtes, teavitab ta sellest kirjalikult komisjoni. Liikmesriik võib sellise teate esitada või tagasi võtta igal ajal. Komisjon avaldab kõnealuse teate ja selle tagasivõtmise Euroopa Liidu Teatajas)

( Euroopa Liidu Teataja C 196, 8. juuni 2018 )

(2018/C 318/05)

Leheküljel 29:

lisatakse järgmised liikmesriigid, kes on teavitanud komisjoni broneeringuinfo direktiivi kohaldamisest ELi-siseste lendude suhtes:

Prantsusmaa

Austria