ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 305

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

61. aastakäik
30. august 2018


Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2018/C 305/01

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.8970 – Sumitomo/Parkwind/Northwester2) ( 1 )

1


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2018/C 305/03

Euro vahetuskurss

2

2018/C 305/04

Euroopa Liidu kombineeritud nomenklatuuri selgitavad märkused

3

2018/C 305/05

Euroopa Liidu kombineeritud nomenklatuuri selgitavad märkused

4

2018/C 305/06

Euro käibemüntide uus liikmesriiki tähistav külg

6

 

Euroopa Andmekaitseinspektor

2018/C 305/07

Arvamuse kokkuvõte, mis käsitleb ettepanekut sõnastada uuesti direktiiv avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta

7

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2018/C 305/08

Komisjoni teadaanne vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 16 lõikele 4 — Avaliku teenindamise kohustuste kehtestamine regulaarlennuliinidel ( 1 )

10

2018/C 305/09

Komisjoni teadaanne vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 16 lõikele 4 — Avaliku teenindamise kohustuste muutmine regulaarlennuliinidel ( 1 )

11

2018/C 305/10

Komisjoni teadaanne vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 17 lõikele 5 — Hanketeade seoses regulaarlennuteenuste osutamisega avaliku teenindamise kohustuste alusel ( 1 )

12

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA KÄSITLEV TEAVE

 

EFTA riikide alaline komitee

2018/C 305/11

Ohtlikud ained — EMP EFTA riikide 2017. aasta teisel poolaastal tehtud autoriseerimisotsuste nimekiri vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) artikli 64 lõikele 8

13

2018/C 305/12

Ravimid — EMP EFTA riikide poolt 2017. aasta teisel poolaastal antud müügilubade nimekiri

15


 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO)

2018/C 305/13

Teade avaliku konkursi korraldamise kohta

34

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2018/C 305/14

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.9072 – KKR / Altice / SFR Filiale) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

35


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


II Teatised

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

Euroopa Komisjon

30.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 305/1


Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta

(juhtum M.8970 – Sumitomo/Parkwind/Northwester2)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2018/C 305/01)

30. juulil 2018 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine siseturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri ja kuupäeva järgi ning tegevusalade registri kaudu;

elektroonilises vormis EUR-Lex’i veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=et) dokumendinumbri 32018M8970 all. EUR-Lex pakub on-line-juurdepääsu Euroopa õigusele.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Komisjon

30.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 305/2


Euro vahetuskurss (1)

29. august 2018

(2018/C 305/03)

1 euro =


 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,1660

JPY

Jaapani jeen

129,73

DKK

Taani kroon

7,4571

GBP

Inglise nael

0,90500

SEK

Rootsi kroon

10,6923

CHF

Šveitsi frank

1,1385

ISK

Islandi kroon

124,90

NOK

Norra kroon

9,7475

BGN

Bulgaaria leev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

25,745

HUF

Ungari forint

324,63

PLN

Poola zlott

4,2838

RON

Rumeenia leu

4,6417

TRY

Türgi liir

7,5236

AUD

Austraalia dollar

1,5989

CAD

Kanada dollar

1,5093

HKD

Hongkongi dollar

9,1524

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,7413

SGD

Singapuri dollar

1,5941

KRW

Korea vonn

1 299,27

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

16,8176

CNY

Hiina jüaan

7,9626

HRK

Horvaatia kuna

7,4370

IDR

Indoneesia ruupia

17 087,73

MYR

Malaisia ringit

4,8076

PHP

Filipiini peeso

62,375

RUB

Vene rubla

79,4075

THB

Tai baat

38,140

BRL

Brasiilia reaal

4,8451

MXN

Mehhiko peeso

22,3252

INR

India ruupia

82,3405


(1)  Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


30.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 305/3


Euroopa Liidu kombineeritud nomenklatuuri selgitavad märkused

(2018/C 305/04)

Vastavalt nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 (1) artikli 9 lõike 1 punktile a muudetakse Euroopa Liidu kombineeritud nomenklatuuri selgitavaid märkusi (2) järgmiselt:

Leheküljel 379

9401

Istmed (v.a rubriigis 9402 nimetatud), voodiks teisendatavad või mitte, ja nende osad

lisatakse olemasoleva teksti järele järgmine tekst:

„Selle rubriigi tähenduses kehtib mis tahes viide bambusele ainult rubriigi 1401 taimsete materjalide kohta. Teiselt poolt kehtib selle rubriigi mis tahes viide puidule ka rubriigi 4412 bambusplaatide kohta. (Vt ka grupi 44 märkusi 1 b ja 6.)“

9403

Muu mööbel ja selle osad

lisatakse olemasoleva teksti järele järgmine tekst:

„Rubriigi 9401 selgitavat märkust bambust või puitu käsitlevate viidete kohta kohaldatakse mutatis mutandis.“


(1)  Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).

(2)  ELT C 76, 4.3.2015, lk 1.


30.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 305/4


Euroopa Liidu kombineeritud nomenklatuuri selgitavad märkused

(2018/C 305/05)

Vastavalt nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 (1) artikli 9 lõike 1 punktile a muudetakse Euroopa Liidu kombineeritud nomenklatuuri selgitavaid märkusi (2) järgmiselt:

Leheküljel 379

9403

Muu mööbel ja selle osad

lisatakse olemasoleva teksti järele järgmine tekst:

„Sellesse rubriiki ei kuulu infotablood, näiteks reklaamtahvlid ja rullplakatid.

Need tuleb klassifitseerida muudesse nomenklatuuri rubriikidesse, kus neid täpsemalt kirjeldatakse (näiteks reklaamtahvlid kirjutamiseks või joonistamiseks, mis vastavad rubriigi 9610 toodetele), või nende koostismaterjali järgi:

a)

rubriiki, kuhu need tooted otseselt kuuluvad (näiteks rubriigi 8310 toodetele vastavad mitteväärismetallist plaadid klassifitseeritakse sellesse rubriiki), või

b)

rubriiki, kuhu kuulub mitmesuguseid sellest materjalist tooteid (näiteks rubriik 3926 või rubriik 7616).

Näide rubriiki 9610 klassifitseeritava reklaamtahvli kohta:

Image

Tahvelpinnaga reklaamtahvel.

Näide rubriiki 8310 klassifitseeritava reklaamtahvli kohta:

Image

Üksnes mitteväärismetallist valmistatud reklaamtahvel.

Näiteid infotabloodest, mis tuleb klassifitseerida koostismaterjali järgi rubriiki, kuhu kuulub mitmesuguseid sellest materjalist tooteid:

Image

Image

Kõvaplastist alus ja alumiiniumraamist pealis plastplaadiga keskel, mis on mõlemalt poolt kaetud läbipaistva PVC-kilega.

Alumiiniumalus ja -raam kummist kinnitusdetailidega ning paberipoogen, mida katab läbipaistev PVC-kile.

Rubriik 7616 (põhiomaduse annab alumiiniumraam).

Rubriik 7616 (põhiomaduse annab alumiiniumraam).

Image

 

Plastplaat, mis kinnitub viie peaaegu võrdse pikkusega plastvarda külge, millest igaüht saab eri suunda kallutada. Nelja varda otsas on plastkonks ja viienda otsa on paigaldatud plastotsak.

 

Rubriik 3926 (toode on valmistatud üksnes plastist).“

 


(1)  Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).

(2)  ELT C 76, 4.3.2015, lk 1.


30.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 305/6


Euro käibemüntide uus liikmesriiki tähistav külg

(2018/C 305/06)

Image

Luksemburgi käibele lastava uue 2-eurose mälestusmündi liikmesriiki tähistav külg

Euro käibemündid on seadusliku maksevahendina kasutusel kogu euroalal. Müntidega ametialaselt tegelevate isikute ja laiema avalikkuse teavitamiseks avaldab komisjon kõikide uute euromüntide kujunduse kirjelduse (1). Vastavalt nõukogu 10. veebruari 2009. aasta järeldustele (2) võivad euroala liikmesriigid ja riigid, kes on Euroopa Liiduga sõlminud euro käibemüntide käibelelaskmist käsitleva rahanduskokkuleppe, lasta käibele euro mälestusmünte. Selleks peavad olema täidetud teatavad tingimused, millest peamine on nõue, et mälestusmündina kasutataks üksnes 2-eurost münti. Mälestusmüntide tehnilised näitajad vastavad tavaliste 2-euroste käibemüntide näitajatele, kuid nende liikmesriiki tähistaval küljel on mälestust jäädvustav motiiv, mis on riigi või Euroopa tasandil sümboolne.

Käibele laskev riik : Luksemburg

Motiiv : suurhertsog Guillaume I 175. surma-aastapäev

Kujunduse kirjeldus : mündi paremal poolel on kujutatud Tema Kuninglik Kõrgus suurhertsog Henri, kes vaatab vasakule, ja vasakul poolel on kujutatud Tema Kuninglik Kõrgus suurhertsog Guillaume I. Kujutiste vahel on vertikaalselt aastaarvud 1772-1843 ja nimi „Guillaume Ier“. All on kiri „LUXEMBOURG“ ja aastaarv 2018.

Mündi välisringil on kujutatud Euroopa Liidu lipu 12 tähte.

Käibele lastavate müntide hinnanguline arv :

500 000

Käibelelaskmise aeg : september 2018


(1)  EÜT C 373, 28.12.2001, lk 1, kus on esitatud teave kõikide 2002. aastal käibele lastud müntide liikmesriiki tähistava külje kohta.

(2)  Vt majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 10. veebruari 2009. aasta järeldused ning komisjoni 19. detsembri 2008. aasta soovitus, mis käsitleb ühiseid suuniseid euro käibemüntide liikmesriike tähistavate külgede ja kõnealuste müntide emiteerimise kohta (ELT L 9, 14.1.2009, lk 52).


Euroopa Andmekaitseinspektor

30.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 305/7


Arvamuse kokkuvõte, mis käsitleb ettepanekut sõnastada uuesti direktiiv avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta

(Arvamuse täistekst (inglise, prantsuse ja saksa keeles) on Euroopa Andmekaitseinspektori veebilehel www.edps.europa.eu)

(2018/C 305/07)

Avaliku sektori teabe direktiivi eesmärk on lihtsustada avaliku sektori teabe taaskasutamist kogu Euroopa Liidus, ühtlustades põhitingimused, mis teevad avaliku sektori teabe direktiivi taaskasutajatele kättesaadavaks, et edendada avaliku sektori teabe direktiivil põhinevate liidu toodete ja teenuste arendamist ning vältida konkurentsimoonutusi.

Uute sätetega laiendatakse direktiivi rakendusala dokumentidele, mida valdavad avalik-õiguslikud ettevõtjad, kes tegutsevad sellistes riigihanke valdkondades nagu veemajandus, energia, transport ja postiteenused. Lisaks kohaldatakse sätteid dokumentide suhtes, mida valdavad avalikke teenuseid osutavad avalik-õiguslikud ettevõtjad, kui neid dokumente koostatakse seoses üldhuviteenuste osutamisega. Peale selle laieneb ettepaneku rakendusala teatud uuringuandmetele, näiteks teaduslike andmekogumisprotsesside tulemustele.

Arvamus keskendub konkreetsetele soovitustele, kuidas paremini selgitada avaliku sektori teabe direktiivi seost ja sidusust isikuandmete kaitse üldmääruse eranditega ning võrdlusele kohaldatava andmekaitseõigusega. Lisaks pakub see lisasoovitusi anonüümimise ja seoste kohta kulude ja andmekaitsega, juhtides tähelepanu ka andmekaitse mõju hindamisele, ühtlasi arvestades vastuvõetava taaskasutamise poliitikat.

Euroopa Andmekaitseinspektor toetub avaliku sektori teabe taaskasutamise direktiivi käsitleva käesoleva arvamuse koostamisel senisele tööle seoses n-ö „heade suurandmetega“ (Euroopa Liidu väärtuspõhine andmete ühiskasutus) ning eelkõige Euroopa Andmekaitseinspektori varem avaldatud arvamustele ja ametlikele märkustele, kooskõlas meie järelevalvejuhtumite tavaga. Juhime tähelepanu ka teemadele, mis vajavad ühtlustamist Euroopa Liidu tasandil, et avaliku sektori teabe direktiivi uuesti sõnastamisel oleks eeldatav kasulikkus.

Seoses ettepaneku artikli 1 lõike 2 punktiga g soovitab Euroopa Andmekaitseinspektor paremini selgitada avaliku sektori teabe direktiivi seoseid ja sidusust isikuandmete kaitse üldmäärusega, esitades sõnastusettepaneku.

Lisaks teeb Euroopa Andmekaitseinspektor ettepaneku viia praegu direktiivi 2013/37/EL artikli 1 lõikes 4 kehtestatud erisäte uuesti sisse direktiivi põhisätetesse ja ettepanekus selgesti märkida, et kohaldatakse isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 4 lõikes 1 sätestatud isikuandmete määratlust. Samuti soovitab Euroopa Andmekaitseinspektor mainida isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 51 sätestatud järelevalveasutust ettepaneku artikli 4 lõikes 4.

Euroopa Andmekaitseinspektor soovitab samuti toetada anonüümimist, mainides anonüümset teavet õigustekstis ja laiendades reguleerimisalasse kuuluvate üksuste ulatust, kellel on õigus arvata anonüümimise kulud selliste kulude hulka, mille tasumist võib nõuda taaskasutajatelt.

Viimasena soovitab Euroopa Andmekaitseinspektor sätestada andmekaitse mõju hindamist tundlikke andmeid käsitlevate sektorite korral, näiteks tervishoiusektoris, millele litsentsiandja saaks otsustamisel tugineda ja selle alusel arvestada taaskasutamise tingimusi.

1.   SISSEJUHATUS JA TAUST

1.

Komisjon võttis 25. aprillil 2018 vastu ettepaneku muuta direktiivi 2013/37/EL (direktiivi 2003/98/EÜ läbivaatamise järel) avaliku sektori teabe taaskasutamise kohta (edaspidi „ettepanek“). Ettepanek kuulub 2018. aasta andmepaketi hulka, mis sisaldab ka teisi tähtsaid dokumente: i) komisjoni teatis „Euroopa ühtse andmeruumi loomine“ (edaspidi „teatis“); ii) erasektori andmete jagamise suunised talituste töödokumendina (edaspidi „suunised“); ja iii) avaliku sektori teabe direktiivi hinnang.

2.

Ettepaneku eesmärk on ajakohastada ja muuta direktiive 2013/37/EL ja 2003/98/EÜ (avaliku sektori teabe taaskasutamise kohta) olemasolevat teksti (avaliku sektori teabe direktiiv).

3.

Direktiivi läbivaatamine on üks kolmest meetmest, mida komisjon pakkus Euroopa Liidus ühtse andmeruumi loomiseks (vt komisjoni koondteatis COM (2018) 232, edaspidi „teatis“), koos erasektori andmete ühiskasutuse suunistega […] ning teadusinfo kättesaadavust ja säilitamist käsitleva soovituse ajakohastamisega […].

4.

Euroopa Komisjoni eesmärk on toetada avaliku sektori teabe direktiivi muudatusettepanekuga avaliku sektori teabe, näiteks õigus-, liiklus-, ilma-, majandus- ja finantsandmete taaskasutamist, ühtlustades kogu Euroopa Liidus avaliku sektori teabe taaskasutajatele kättesaadavaks tegemise põhitingimused, et tõhustada liidu toodete ja teenuste arendamist, mis põhinevad avaliku sektori teabe direktiivil, ja vältida konkurentsimoonutusi.

5.

Ettepaneku üldeesmärk on saavutada kooskõla digitaalse ühtse turu strateegia eesmärkidega. Ettepanekuga soovitakse võimendada direktiivi mõju, tugevdades konkreetseid sätteid ja muutes neid asjakohaselt, et suurendada avaliku sektori taaskasutuseks kättesaadavate andmete hulka. Algatuse konkreetne eesmärk on ka väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate seisundi tugevdamine andmeturul, tagades õiglasema konkurentsi ja lihtsama juurdepääsu turgudele, koos piiriülese innovatsiooni tõhustamisega.

6.

Direktiivi asjaomaste uute sätetega muu hulgas laiendatakse rakendusala selliste avalik-õiguslike ettevõtjate valduses olevatele dokumentidele, kelle üksused tegutsevad aktiivselt sellistes riigihanke valdkondades nagu veemajandus, energia, transport ja postiteenused. Lisaks kohaldatakse sätteid dokumentide suhtes, mida valdavad avalikke teenuseid osutavad avalik-õiguslikud ettevõtjad, kui neid dokumente koostatakse seoses üldhuviteenuste osutamisega. Ettepaneku rakendusala laiendatakse ka teatud teadusuuringuandmetele, näiteks teaduslike andmekogumisprotsesside tulemustele (st katse- ja uuringutulemustele). Ettepanekuga sätestatakse praktiline „(…) horisontaalne raamistik, mis tagab taaskasutustingimuste minimaalse ühtlustamise kõikides valdkondades ja sektorites“ (1).

7.

Euroopa Andmekaitseinspektor märgib positiivse asjaoluna, et Euroopa Komisjoni andmetel on avaliku sektori teabe direktiivi uuesti sõnastamise eesmärk edendada avaliku sektori teabe taaskasutust, nagu rõhutatakse teatises: „vähendada eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate turulepääsu takistavaid tõkkeid; minimeerida riski, et esimesena tegutsejal on ülemäära suur eelis, mis on kasulik suurtele ettevõtetele ja piirab seega kõnealuste andmete potentsiaalsete taaskasutajate arvu; suurendada ettevõtlusvõimalusi, kutsudes üles avaldama dünaamilisi andmeid ja kasutama rakendusliideseid“ (2).

8.

Avaliku sektori teabe direktiiv on osa Euroopa Liidu n-ö „heade suurandmete“ toetamise visioonist. Avaliku sektori teave on digitaalse ühtse turu suurandmete põhiallikas. Andmete arukal kasutamisel, sealhulgas töötlemisel tehisintellekti abil, võib olla pöördeline mõju kõigile majandussektoreile.

9.

Euroopa Andmekaitseinspektor esitas juba septembris 2016 koos arvamusega põhiõiguste sidusa jõustamise kohta suurandmete ajastul (3) Euroopa Liidu väärtustel põhineva Euroopa Liidu küberruumi kujundamise strateegia, juhtides tähelepanu sellistele probleemidele nagu turukontsentratsioon ja teabepõhine võim ning eraelu puutumatust suurendavate tehnoloogiate kui toote või teenuse funktsionaalsust kaotamata isikuandmete töötlemist minimeerivate meetmete nõrk turg (ajendatud privaatsuslõime (4) ja vaikeprivaatsuse põhimõttest).

10.

Peale selle soovib Euroopa Andmekaitseinspektor meenutada andmekaitse seisukohalt olulisi aluspõhimõtteid, mida Euroopa Komisjoni arvamuse kohaselt tuleb järgida andmete taaskasutamise kontekstis, nimelt i) andmete võimalikult vähene kinnistamine ja moonutamata konkurentsi tagamine; ii) läbipaistvus ja ühiskonna osalemine taaskasutuse eesmärgil, seoses kodanike ja/või andmesubjektidega, samuti läbipaistvus ja konkreetse eesmärgi määratlemine litsentsiandjate ja litsentsisaajate vahel; iii) andmekaitse mõju hindamine ja asjakohased andmekaitsetagatised taaskasutamisel (vastavalt mittekahjustamise põhimõttele – andmekaitse seisukohast).

11.

Kuigi Euroopa Komisjon küsis Euroopa Andmekaitseinspektorilt mitteametlikult nõu, ei ole määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 28 lõikega 2 nõutavat konsultatsiooni toimunud. Seetõttu põhineb arvamus sama määruse artikli 41 lõikel 2. Euroopa Andmekaitseinspektor soovitab vastuvõetud õigusakti preambulis viidata käesolevale arvamusele.

7.   KOKKUVÕTE

Euroopa Andmekaitseinspektor soovitab

muuta ettepaneku artikli 1 lõike 2 punkti g ja konkreetselt sõnastada, kuidas erinevad „dokumendid“ ja „dokumentide osad“, mille suhtes avaliku sektori teabe direktiivi ei kohaldata andmekaitse põhjustel.

Lisada viide isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 51 sätestatud järelevalveasutusele ettepaneku artikli 4 lõikes 4, et veel rohkem tugevdada avaliku sektori teabe taaskasutamise ja isikuandmete kaitse seost.

Uuesti lisada ettepaneku põhiteksti andmekaitseõiguse kohaldatavuse erisäte, mis on praegu sätestatud direktiivi 2013/37/EL artikli 1 lõikes 4 (koos praegu kehtivate õigusaktide viidete vajaliku ajakohastamisega).

Rõhutada anonüümimist avaliku sektori teabe taaskasutuse kontekstis koos „anonüümse teabe“ mainimisega õigustekstis ja laiendada reguleerimisalasse kuuluvate üksuste ulatust, kellel on õigus arvata anonüümimise kulud selliste kulude hulka, mille tasumist võib nõuda taaskasutajatelt.

Selgesti sätestada ettepanekus, et kohaldatakse isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 4 lõike 1 kohast isikuandmete mõistet.

Sätestada andmekaitse mõju hindamise nõue tundlikke andmeid käsitlevate sektorite korral, näiteks tervishoiusektoris, millele litsentsiandja saaks otsustamisel tugineda ja selle alusel arvestada taaskasutamise tingimusi.

Viimasena rõhutab Euroopa Andmekaitseinspektor neid soovitusi edastades järgmiste aluspõhimõtete asjakohasust andmekaitse jaoks, mida komisjoni arvamuse kohaselt tuleb järgida andmete taaskasutamise kontekstis, nimelt:

i)

andmete võimalikult vähene kinnistamine ja moonutamata konkurentsi tagamine;

ii)

läbipaistvus ja ühiskonna osalemine taaskasutuse eesmärgil, seoses kodanike ja/või andmesubjektidega, samuti läbipaistvus ja konkreetse eesmärgi määratlemine litsentsiandja ja litsentsisaajate vahel;

iii)

andmekaitse mõju hindamine ja asjakohased andmekaitsetagatised taaskasutuse korral (vastavalt mittekahjustamise põhimõttele – andmekaitse seisukohast).

Brüssel, 10. juuli 2018

Euroopa Andmekaitseinspektor

Giovanni BUTTARELLI


(1)  Seletuskiri ettepaneku kohta, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise direktiivi (uuesti sõnastatud), lk 3.

(2)  Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Ühtse Euroopa andmeruumi loomine“, lk 5.

(3)  https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-09-23_bigdata_opinion_en.pdf, taaskasutamise kohta, lk 9.

(4)  Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus 05/2018 (esialgne arvamus privaatsuslõime kohta).


TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

30.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 305/10


Komisjoni teadaanne vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 16 lõikele 4

Avaliku teenindamise kohustuste kehtestamine regulaarlennuliinidel

(EMPs kohaldatav tekst)

(2018/C 305/08)

Liikmesriik

Portugal

Lennuliin

Bragança – Vila Real – Viseu – Cascais – Portimão – Cascais – Viseu – Vila Real – Bragança

Avaliku teenindamise kohustuste jõustumise kuupäev

23. detsember 2018

Aadress, millelt on võimalik saada avaliku teenindamise kohustuste teksti ning mis tahes asjakohast teavet ja/või dokumente

Kõik dokumendid on kättesaadavad järgmisel aadressil: http://www.saphety.com

Lisateave:

Ministério do Planeamento e das Infraestruturas

Gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas

Av. Barbosa do Bocage n.o 5 – 2.o andar

1049-039 Lisboa

PORTUGAL

E-posti aadress: gab.infraestruturas@mpi.gov.pt


30.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 305/11


Komisjoni teadaanne vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 16 lõikele 4

Avaliku teenindamise kohustuste muutmine regulaarlennuliinidel

(EMPs kohaldatav tekst)

(2018/C 305/09)

Liikmesriik

Ühendkuningriik

Lennuliin

Oban – Coll

Oban – Colonsay

Oban – Tiree

Coll – Tiree

Avaliku teenindamise kohustuste jõustumise esialgne kuupäev

2. märts 2007

Muudatuste jõustumise kuupäev

16. mai 2019

Aadress, millelt on võimalik saada avaliku teenindamise kohustuse teksti ning mis tahes asjakohast teavet ja/või dokumente

Kõik dokumendid on kättesaadavad aadressil:

http://www.publiccontractsscotland.gov.uk

Lisateave:

Argyll and Bute Council

Council Offices

Kilmory

Lochgiphead

Argyll and Bute Council

PA31 8RT

Scotland

UNITED KINGDOM

Tel +44 1546604239

Kontaktisik: Christine Todd

E-post: Christine.Todd@argyll-bute.gov.uk


30.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 305/12


Komisjoni teadaanne vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 17 lõikele 5

Hanketeade seoses regulaarlennuteenuste osutamisega avaliku teenindamise kohustuste alusel

(EMPs kohaldatav tekst)

(2018/C 305/10)

Liikmesriik

Ühendkuningriik

Lennuliin

Oban – Coll

Oban – Colonsay

Oban – Tiree

Coll – Tiree

Lepingu kehtivusaeg

16. mai 2019 – 15. mai 2022

Taotluste ja pakkumuste esitamise tähtaeg

19. november 2018

Aadress, millelt on võimalik saada hanketeate teksti ning avaliku hankemenetluse ja avaliku teenindamise kohustusega seotud mis tahes asjakohast teavet ja/või dokumente

Kõik dokumendid on kättesaadavad aadressil:

http://www.publiccontractsscotland.gov.uk

Lisateave:

Argyll and Bute Council

Council Offices

Kilmory

Lochgiphead

Argyll and Bute Council

PA31 8RT

Scotland

UNITED KINGDOM

Tel +44 1546604239

Kontaktisik: Christine Todd

E-post: Christine.Todd@argyll-bute.gov.uk


EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA KÄSITLEV TEAVE

EFTA riikide alaline komitee

30.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 305/13


Ohtlikud ained — EMP EFTA riikide 2017. aasta teisel poolaastal tehtud autoriseerimisotsuste nimekiri vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) artikli 64 lõikele 8

(2018/C 305/11)

Kaupade vaba liikumise I allkomitee

Teadmiseks EMP ühiskomiteele

Vastavalt EMP ühiskomitee 14. märtsi 2008. aasta otsusele nr 25/2008 kutsutakse EMP ühiskomiteed 27. aprilli 2018. aasta koosolekul arvesse võtma järgmist ajavahemikul 1. juuli – 31. detsember 2017 määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) artikli 64 lõike 8 alusel tehtud autoriseerimisotsuste nimekirja:


LISA

Autoriseerimisotsuste nimekiri

Ajavahemikus 1. juulist kuni 31. detsembrini 2017 tehti EMP EFTA riikides vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) artikli 64 lõikele 8 järgmised autoriseerimisotsused:

Aine nimetus

Komisjoni otsus vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 64 lõikele 8

Riik

Otsuse kuupäev

Ammooniumdikromaat

C(2017) 3237

Island

7.7.2017

Naatriumdikromaat

C(2017) 3453

Island

7.7.2017

Naatriumdikromaat

C(2017) 3764

Island

7.7.2017

Naatriumdikromaat

C(2017) 3765

Island

7.7.2017

Naatriumdikromaat

C(2017) 3801

Island

7.7.2017

Naatriumdikromaat

C(2017) 3806

Island

7.7.2017

Naatriumdikromaat

C(2017) 3816

Island

7.7.2017

1,2-dikloroetaan

C(2017) 3821

Island

7.7.2017

Kaaliumdikromaat

C(2017) 3910

Island

7.7.2017

Kroomtrioksiid ja dikroomtris(kromaat)

C(2017) 5001

Island

5.10.2017

Kroomtrioksiid ja dikroomtris(kromaat)

C(2017) 5001

Liechtenstein

4.9.2017

Kroomtrioksiid ja dikroomtris(kromaat)

C(2017) 5001

Norra

18.8.2017

Bis(2-metoksüetüül)eeter (diglüüm)

C(2017) 5025

Island

5.10.2017

Bis(2-metoksüetüül)eeter (diglüüm)

C(2017) 5025

Liechtenstein

4.9.2017

Bis(2-metoksüetüül)eeter (diglüüm)

C(2017) 5025

Norra

18.8.2017

Pliikromaat

C(2017) 5012

Island

5.10.2017

Pliikromaat

C(2017) 5012

Liechtenstein

4.9.2017

Pliikromaat

C(2017) 5012

Norra

18.8.2017

Kroomtrioksiid

C(2017) 5880

Island

5.10.2017

Kroomtrioksiid

C(2017) 5880

Liechtenstein

20.9.2017

Kroomtrioksiid

C(2017) 5880

Norra

25.9.2017

Kroomtrioksiid

C(2017) 6727

Island

9.11.2017

Kroomtrioksiid

C(2017) 6727

Liechtenstein

25.10.2017

Kroomtrioksiid

C(2017) 6727

Norra

8.11.2017


30.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 305/15


Ravimid — EMP EFTA riikide poolt 2017. aasta teisel poolaastal antud müügilubade nimekiri

(2018/C 305/12)

Kaupade vaba liikumise I allkomitee

Teadmiseks EMP ühiskomiteele

Vastavalt EMP ühiskomitee 28. mai 1999. aasta otsusele nr 74/1999 kutsutakse EMP ühiskomiteed 23. märtsil 2018 toimuval koosolekul arvesse võtma järgmisi ajavahemiku 1. juuli – 31. detsember 2017 ravimite müügilubade nimekirju:

I lisa

Uute müügilubade nimekiri

II lisa

Uuendatud müügilubade nimekiri

III lisa

Pikendatud müügilubade nimekiri

IV lisa

Tagasivõetud müügilubade nimekiri

V lisa

Peatatud müügilubade nimekiri


I LISA

Uute müügilubade nimekiri

Ajavahemikul 1. juuli – 31. detsember 2017 anti EMP EFTA riikides välja järgmised müügiload:

ELi number

Toode

Riik

Väljaandmise kuupäev

EU/1/02/226

InductOs

Island

18.8.2017

EU/1/15/999

Zykadia (tingimusteta loaks muutmine)

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/16/1138

Venclyxto

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/16/1155

Kyntheum

Island

16.8.2017

EU/1/16/1155

Kyntheum

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/16/1155

Kyntheum

Norra

14.8.2017

EU/1/17/1179

Veltassa

Island

11.8.2017

EU/1/17/1179

Veltassa

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1179

Veltassa

Norra

9.8.2017

EU/1/17/1181

Spherox

Island

24.7.2017

EU/1/17/1181

Spherox

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1181

Spherox

Norra

13.9.2017

EU/1/17/1184

Riximyo

Island

11.7.2017

EU/1/17/1185

Rixathon

Island

11.7.2017

EU/1/17/1191

Dinutuximab beta Apeiron

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1194

Febuxostat Mylan

Island

11.7.2017

EU/1/17/1195

Erelzi

Island

14.7.2017

EU/1/17/1195

Erelzi

Norra

7.7.2017

EU/1/17/1196

Kevzara

Island

14.7.2017

EU/1/17/1196

Kevzara

Norra

5.7.2017

EU/1/17/1197

Oxervate

Island

24.7.2017

EU/1/17/1197

OXERVATE

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1197

OXERVATE

Norra

17.7.2017

EU/1/17/1199

Cuprior

Island

13.9.2017

EU/1/17/1199

Cuprior

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1199

Cuprior

Norra

13.9.2017

EU/1/17/1200

Besponsa

Island

24.7.2017

EU/1/17/1200

Besponsa

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1200

Besponsa

Norra

13.7.2017

EU/1/17/1201

Skilarence

Island

14.7.2017

EU/1/17/1201

Skilarence

Norra

7.7.2017

EU/1/17/1202

Ucedane

Island

12.7.2017

EU/1/17/1202

Ucedane

Norra

5.7.2017

EU/1/17/1203

Insulin lispro Sanofi

Island

11.8.2017

EU/1/17/1203

Insulin Lispro Sanofi

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1203

Insulin lispro Sanofi

Norra

18.8.2017

EU/1/17/1205

Blitzima

Island

9.8.2017

EU/1/17/1205

Blitzima

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1205

Blitzima

Norra

1.8.2017

EU/1/17/1206

Tuxella

Island

9.8.2017

EU/1/17/1206

Tuxella

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1206

Tuxella

Norra

1.8.2017

EU/1/17/1207

Ritemvia

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1207

Ritemvia

Island

10.8.2017

EU/1/17/1207

Ritemvia

Norra

1.8.2017

EU/1/17/1208

Trimbow

Island

11.8.2017

EU/1/17/1208

Trimbow

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1208

Trimbow

Norra

9.8.2017

EU/1/17/1209

Reagila

Island

9.8.2017

EU/1/17/1209

Reagila

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1209

Reaglia

Norra

9.8.2017

EU/1/17/1210

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisproksil Zentiva

Norra

8.8.2017

EU/1/17/1210

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva

Island

10.8.2017

EU/1/17/1210

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1211

Entecavir Accord

Island

5.10.2017

EU/1/17/1211

Entecavir Accord

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1211

Entecavir Accord

Norra

20.10.2017

EU/1/17/1212

Mavenclad

Island

13.9.2017

EU/1/17/1212

MAVENCLAD

Norra

30.8.2017

EU/1/17/1212

MAVENCLAD

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1213

Maviret

Island

17.8.2017

EU/1/17/1213

Maviret

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1213

Maviret

Norra

7.8.2017

EU/1/17/1214

Bavencio

Island

4.10.2017

EU/1/17/1214

Bavencio

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1214

Bavencio

Norra

25.9.2017

EU/1/17/1215

Fotivda

Island

13.9.2017

EU/1/17/1215

Fotivda

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1215

Fotivda

Norra

31.8.2017

EU/1/17/1216

Imraldi

Island

12.9.2017

EU/1/17/1216

Imraldi

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1216

Imraldi

Norra

11.9.2017

EU/1/17/1217

Nitisinone MendeliKABS

Island

19.9.2017

EU/1/17/1217

Nitisinone MendeliKABS

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1217

Nitisinone MendeliKABS

Norra

1.9.2017

EU/1/17/1218

Rydapt

Island

4.10.2017

EU/1/17/1218

Rydapt

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1218

Rydapt

Norra

25.9.2017

EU/1/17/1220

Tecentriq

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1220

Tecentriq

Norra

27.9.2017

EU/1/17/1220

Tecentriq

Island

5.10.2017

EU/1/17/1221

Kisqali

Island

12.9.2017

EU/1/17/1221

Kisqali

Norra

30.8.2017

EU/1/17/1221

Kisqali

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1222

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

Island

8.11.2017

EU/1/17/1222

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1222

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

Norra

27.9.2017

EU/1/17/1223

Vosevi

Island

16.8.2017

EU/1/17/1223

Vosevi

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1223

Vosevi

Norra

8.8.2017

EU/1/17/1224

Xermelo

Island

4.10.2017

EU/1/17/1224

Xermelo

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1224

Xermelo

Norra

3.10.2017

EU/1/17/1225

Symtuza

Island

5.10.2017

EU/1/17/1225

Symtuza

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1225

Symtuza

Norra

11.10.2017

EU/1/17/1226

Lutathera

Island

10.10.2017

EU/1/17/1226

Lutathera

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1226

Lutathera

Norra

3.10.2017

EU/1/17/1227

Entecavir Mylan

Island

4.10.2017

EU/1/17/1227

Entecavir Mylan

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1227

Entecavir Mylan

Norra

27.9.2017

EU/1/17/1228

Tookad

Island

29.11.2017

EU/1/17/1228

TOOKAD

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1228

TOOKAD

Norra

22.11.2017

EU/1/17/1229

Dupixent

Island

10.10.2017

EU/1/17/1229

Dupixent

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1229

Dupixent

Norra

10.10.2017

EU/1/17/1230

Lacosamide Accord

Island

5.10.2017

EU/1/17/1230

Lacosamide Accord

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1230

Lacosamide Accord

Norra

27.9.2017

EU/1/17/1232

Miglustat Gen.Orph

Island

30.11.2017

EU/1/17/1232

Miglustat Gen.Orph

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1232

Miglustat Gen.Orph

Norra

27.11.2017

EU/1/17/1233

Zubsolv

Island

29.11.2017

EU/1/17/1233

Zubsolv

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1233

Zubsolv

Norra

22.11.2017

EU/1/17/1234

Tremfya

Island

4.12.2017

EU/1/17/1235

Zejula

Island

4.12.2017

EU/1/17/1235

Zejula

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1235

Zejula

Norra

27.11.2017

EU/1/17/1236

Trelegy Ellipta

Island

30.11.2017

EU/1/17/1236

Trelegy Ellipta

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1236

Trelegy Ellipta

Norra

22.11.2017

EU/1/17/1237

Elebrato Ellipta

Island

30.11.2017

EU/1/17/1237

Elebrato Ellipta

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1237

Elebrato Ellipta

Norra

27.11.2017

EU/1/17/1238

Nyxoid

Island

29.11.2017

EU/1/17/1238

Nyxoid

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1238

Nyxoid

Norra

27.11.2017

EU/1/17/1239

VeraSeal

Island

30.11.2017

EU/1/17/1239

VeraSeal

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1239

VeraSeal

Norra

1.12.2017

EU/1/17/1240

Cyltezo

Island

29.11.2017

EU/1/17/1240

Cyltezo

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1240

Cyltezo

Norra

1.12.2017

EU/1/17/1241

Ontruzant

Island

30.11.2017

EU/1/17/1241

Ontruzant

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1241

Ontruzant

Norra

27.11.2017

EU/1/17/1242

Ritonavir Mylan

Island

29.11.2017

EU/1/17/1242

Ritonavir Mylan

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1242

Ritonavir Mylan

Norra

22.11.2017

EU/1/17/1243

Imatinib Teva B.V.

Island

30.11.2017

EU/1/17/1243

Imatinib Teva B.V.

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1243

Imatinib Teva B.V.

Norra

22.11.2017

EU/1/17/1244

Tacforius

Liechtenstein

31.12.2017

EU/2/16/197

CLYNAV

Island

13.7.2017

EU/2/16/197

CLYNAV

Liechtenstein

31.8.2017

EU/2/16/197

CLYNAV

Norra

18.7.2017

EU/2/17/211

Prevomax

Island

13.7.2017

EU/2/17/211

Prevomax

Norra

6.7.2017

EU/2/17/212

Exzolt

Island

30.8.2017

EU/2/17/212

Exzolt

Liechtenstein

31.10.2017

EU/2/17/212

Exzolt

Norra

15.9.2017

EU/2/17/213

Innovax-ND-IBD

Island

11.9.2017

EU/2/17/213

Innovax-ND-IBD

Norra

18.9.2017

EU/2/17/214

VEPURED

Island

12.9.2017

EU/2/17/214

VEPURED

Norra

15.9.2017

EU/2/17/215

Suvaxyn PRRS MLV

Island

11.9.2017

EU/2/17/215

Suvaxyn PRRS MLV

Liechtenstein

31.10.2017

EU/2/17/215

Suvaxyn PRRS MLV

Norra

18.9.2017

EU/2/17/217

Nobivac LeuFel

Island

9.11.2017

EU/2/17/217

Nobivac LeuFel

Liechtenstein

31.12.2017

EU/2/17/217

Nobivac LeuFel

Norra

14.11.2017

EU/2/17/218

Bovilis Blue-8

Island

1.12.2017

EU/2/17/218

Bovilis Blue-8

Liechtenstein

31.12.2017

EU/2/17/218

Bovilis Blue-8

Norra

19.12.2017


II LISA

Uuendatud müügilubade nimekiri

Ajavahemikul 1. juuli – 31. detsember 2017 uuendati EMP EFTA riikides järgmisi müügilube:

ELi number

Toode

Riik

Väljaandmise kuupäev

EU/1/07/401

alli

Island

14.7.2017

EU/1/07/401

alli

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/07/401

alli

Norra

5.7.2017

EU/1/07/402

Increlex

Island

12.7.2017

EU/1/07/402

INCRELEX

Norra

5.7.2017

EU/1/07/403

Atriance

Island

11.7.2017

EU/1/07/416

Ecalta

Island

13.9.2017

EU/1/07/416

Ecalta

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/07/416

Ecalta

Norra

22.9.2017

EU/1/07/421

Glubrava

Island

30.11.2017

EU/1/07/421

Glubrava

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/07/421

Glubrava

Norra

22.11.2017

EU/1/07/424

Torisel

Island

24.7.2017

EU/1/07/424

Torisel

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/07/424

Torisel

Norra

1.8.2017

EU/1/08/446

Privigen

Island

4.12.2017

EU/1/08/446

Privigen

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/08/446

Privigen

Norra

5.12.2017

EU/1/08/453

Prepandrix

Island

4.12.2017

EU/1/08/453

Prepandrix

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/08/453

Prepandrix

Norra

5.12.2017

EU/1/12/784

Cuprymina

Island

11.8.2017

EU/1/12/784

Cuprymina

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/12/784

Cuprymina

Norra

9.8.2017

EU/1/12/787

Revestive

Island

13.7.2017

EU/1/12/787

Revestive

Norra

5.7.2017

EU/1/12/788

Seebri Breezhaler

Island

11.8.2017

EU/1/12/788

Seebri Breezhaler

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/12/788

Seebri Breezhaler

Norra

9.8.2017

EU/1/12/789

Enurev Breezhaler

Island

24.7.2017

EU/1/12/789

Enurev Breezhaler

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/12/789

Enurev Breezhaler

Norra

9.8.2017

EU/1/12/790

Tovanor Breezhaler

Island

14.8.2017

EU/1/12/790

Tovanor Breezhaler

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/12/790

Tovanor Breezhaler

Norra

9.8.2017

EU/1/12/794

Adcetris

Island

4.12.2017

EU/1/12/794

ADCETRIS

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/12/794

ADCETRIS

Norra

27.11.2017

EU/1/12/795

Forxiga

Island

13.9.2017

EU/1/12/795

Forxiga

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/795

Forxiga

Norra

27.9.2017

EU/1/12/796

Picato

Island

24.7.2017

EU/1/12/796

Picato

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/12/796

Picato

Norra

8.8.2017

EU/1/12/797

Eylea

Island

10.8.2017

EU/1/12/797

Eylea

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/12/797

Eylea

Norra

18.8.2017

EU/1/12/798

Ibandronic acid Accord

Island

6.10.2017

EU/1/12/798

Ibandronic acid Accord

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/798

Ibandronic acid Accord

Norra

27.9.2017

EU/1/12/799

Memantine Merz

Island

24.7.2017

EU/1/12/799

Memantine Merz

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/12/799

Memantine Merz

Norra

9.8.2017

EU/1/12/800

Zoledronic Acid Hospira

Island

11.9.2017

EU/1/12/800

Zoledronic acid Hospira

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/12/800

Zoledronsyre Hospira

Norra

4.9.2017

EU/1/12/801

Constella

Island

14.9.2017

EU/1/12/801

Constella

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/801

Constella

Norra

22.9.2017

EU/1/12/802

Capecitabine medac

Island

12.7.2017

EU/1/12/803

NexoBrid

Island

30.11.2017

EU/1/12/803

NexoBrid

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/12/803

NexoBrid

Norra

11.12.2017

EU/1/12/805

AMYViD

Island

9.10.2017

EU/1/12/805

Amyvid

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/805

Amyvid

Norra

3.10.2017

EU/1/12/806

Ryzodeg

Island

4.10.2017

EU/1/12/806

Ryzodeg

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/806

Ryzodeg

Norra

10.10.2017

EU/1/12/807

Tresiba

Island

9.10.2017

EU/1/12/807

Tresiba

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/807

Tresiba

Norra

10.10.2017

EU/1/12/808

Imatinib Teva

Island

9.10.2017

EU/1/12/808

Imatinib Teva

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/808

Imatinib Teva

Norra

27.9.2017

EU/1/12/809

Betmiga

Island

6.10.2017

EU/1/12/809

Betmiga

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/809

Betmiga

Norra

3.10.2017

EU/1/12/811

Lyxumia

Island

6.10.2017

EU/1/12/811

Lyxumia

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/811

Lyxumia

Norra

9.10.2017

EU/1/12/812

Bexsero

Island

9.10.2017

EU/1/12/812

Bexsero

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/812

Bexsero

Norra

3.10.2017

EU/1/12/814

Zaltrap

Island

9.10.2017

EU/1/12/814

ZALTRAP

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/814

ZALTRAP

Norra

27.9.2017

EU/1/12/815

Selincro

Island

30.11.2017

EU/1/12/815

Selincro

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/12/815

Selincro

Norra

1.12.2017

EU/1/13/813

Perjeta

Island

19.12.2017

EU/1/13/813

Perjeta

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/13/817

Actelsar HCT

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/13/819

JETREA

Island

15.12.2017

EU/1/13/819

JETREA

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/13/819

JETREA

Norra

19.12.2017

EU/1/13/902

Translarna

Island

12.7.2017

EU/1/13/902

Translarna

Norra

5.7.2017

EU/1/14/987

Holoclar

Island

19.12.2017

EU/1/16/1094

Ninlaro

Island

6.10.2017

EU/1/16/1094

Ninlaro

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/16/1094

Ninlaro

Norra

26.9.2017

EU/1/16/1121

Zalmoxis

Island

24.7.2017

EU/1/16/1121

Zalmoxis

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/16/1121

Zalmoxis

Norra

4.8.2017

EU/1/16/1138

Venclyxto

Island

6.11.2017

EU/1/16/1138

Venclyxto

Norra

14.11.2017

EU/1/16/1139

Ocaliva

Island

8.12.2017

EU/1/16/1139

OCALIVA

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/16/1139

OCALIVA

Norra

18.12.2017

EU/1/16/1143

Lartruvo

Island

6.10.2017

EU/1/16/1143

Lartruvo

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/16/1143

Lartruvo

Norra

27.9.2017

EU/1/16/1169

Alecensa

Island

8.12.2017

EU/1/16/1169

Alecensa

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/16/1169

Alecensa

Norra

15.12.2017

EU/1/43/890

Cometriq

Norra

3.8.2017

EU/2/12/142

Cardalis

Island

4.7.2017

EU/2/12/144

Contacera

Island

5.12.2017

EU/2/12/144

Contacera

Liechtenstein

31.12.2017

EU/2/12/144

Contacera

Norra

15.12.2017

EU/2/12/145

Kexxtone

Liechtenstein

31.12.2017

EU/2/12/145

Kexxtone

Norra

28.12.2017

EU/2/12/147

Pexion

Island

5.12.2017

EU/2/12/147

Pexion

Liechtenstein

31.12.2017

EU/2/12/147

Pexion

Norra

6.12.2017


III LISA

Pikendatud müügilubade nimekiri

Ajavahemikul 1. juuli – 31. detsember 2017 pikendati EMP EFTA riikides järgmisi müügilube:

ELi number

Toode

Riik

Väljaandmise kuupäev

EU/1/01/177/002

SonoVue

Norra

4.9.2017

EU/1/03/256/022

Humira

Island

19.12.2017

EU/1/03/256/022

Humira

Norra

10.11.2017

EU/1/04/292/013-015

Mimpara

Island

15.9.2017

EU/1/04/292/013-015

Mimpara

Norra

28.8.2017

EU/1/06/356/020-022

Exjade

Norra

28.11.2017

EU/1/06/356/020-022

Exjade

Island

1.12.2017

EU/1/07/418/011-013

Celsentri

Norra

3.8.2017

EU/1/07/418/011-013

Celsentri

Island

13.7.2017

EU/1/07/422/015

Tasigna

Island

4.12.2017

EU/1/07/422/015

Tasigna

Norra

28.11.2017

EU/1/07/436/006

Isentress

Island

9.8.2017

EU/1/07/436/006

Isentress

Norra

7.8.2017

EU/1/08/481/004-005

Kuvan

Island

10.8.2017

EU/1/08/481/004-005

Kuvan

Norra

13.7.2017

EU/1/09/522/003

ellaOne

Island

1.12.2017

EU/1/09/522/003

ellaOne

Norra

10.11.2017

EU/1/09/531/022-033

Instanyl

Island

6.11.2017

EU/1/09/539/005-006

Samsca

Island

5.10.2017

EU/1/09/539/005-006

Samsca

Norra

18.9.2017

EU/1/10/618

Prolia

Norra

27.9.2017

EU/1/11/703

Xgeva

Norra

27.9.2017

EU/1/12/753/018-019

Signifor

Island

4.10.2017

EU/1/12/753/018-019

Signifor

Norra

18.9.2017

EU/1/12/787/003

Revestive

Norra

5.7.2017

EU/1/12/787/003

Revestive

Island

13.7.2017

EU/1/13/846/002-003

Xtandi

Norra

3.10.2017

EU/1/13/846/002-003

Xtandi

Island

6.10.2017

EU/1/13/860/003

Nexium Control

Island

11.7.2017

EU/1/13/860/003

Nexium Control

Norra

5.7.2017

EU/1/15/1070/002

Oncaspar

Island

19.12.2017


IV LISA

Tagasivõetud müügilubade nimekiri

Ajavahemikul 1. juuli – 31. detsember 2017 võeti EMP EFTA riikides tagasi järgmised müügiload:

ELi number

Toode

Riik

Tagasivõtmise kuupäev

EU/1/00/167

Prevenar

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/00/167

Prevenar

Norra

11.12.2017

EU/1/00/167

Prevenar

Island

1.12.2017

EU/1/07/394

Optaflu

Norra

18.10.2017

EU/1/07/398

Optimark

Island

10.10.2017

EU/1/09/561

Clopidogrel Teva Pharma

Island

11.7.2017

EU/1/11/674

Repso

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/11/674

Repso

Norra

8.8.2017

EU/1/11/674

Repso

Island

10.8.2017

EU/1/13/868

EVARREST

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/13/868

EVARREST

Norra

28.11.2017

EU/1/13/868

EVARREST

Island

4.12.2017

EU/1/14/976

Zontivity

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/15/996

Ristempa

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/15/996

Ristempa

Norra

9.10.2017

EU/1/15/996

Ristempa

Island

9.10.2017

EU/1/16/1113

Enzepi

Island

11.8.2017

EU/1/16/1113

Enzepi

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/16/1113

Enzepi

Norra

8.8.2017


V LISA

Peatatud müügilubade nimekiri

Ajavahemikul 1. juuli – 31. detsember 2017 peatati EMP EFTA riikides järgmised müügiload:

ELi number

Toode

Riik

Peatamise kuupäev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V Teated

HALDUSMENETLUSED

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO)

30.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 305/34


TEADE AVALIKU KONKURSI KORRALDAMISE KOHTA

(2018/C 305/13)

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) korraldab järgmise avaliku konkursi:

 

EPSO/AST-SC/07/18 – RELVASTATUD TURVA- JA KAITSETÖÖTAJAD (SC 1 / SC 2)

Konkursiteade avaldatakse Euroopa Liidu Teataja 30. augusti 2018. aasta väljaandes C 305 A 24 keeles.

Lisateave on esitatud EPSO veebisaidil https://epso.europa.eu/


KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

Euroopa Komisjon

30.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 305/35


Eelteatis koondumise kohta

(juhtum M.9072 – KKR / Altice / SFR Filiale)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2018/C 305/14)

1.   

24. augustil 2018 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta.

Teatis puudutab järgmisi ettevõtjaid:

KKR & Co. Inc („KKR“) (Ameerika Ühendriigid),

Altice France S.A. („Altice“) (Prantsusmaa), mis kuulub gruppi Altice,

SFR Filiale SAS („SFR Filiale“), mille üle on valitsev mõju ettevõtjal Altice.

KKR ja Altice omandavad SFR Filiale üle täieliku ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses.

Koondumine toimub aktsiate või osade ostu teel.

2.   

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

—   KKR: investeerimisühing, kes pakub varahaldusteenuseid ja finantsturulahendusi,

—   Altice: telekommunikatsiooni-, sisu-, meedia-, meelelahutus- ja reklaamiteenused,

—   SFR Filiale: Altice’i Prantsusmaal asuva tütarettevõtja SFR S.A. telekommunikatsioonimastidega seotud äritegevus.

3.   

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

Tuleb märkida, et käesoleva juhtumi puhul võib olla võimalik kasutada korda, mis on esitatud komisjoni teatises lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2).

4.   

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuste juures tuleks alati kasutada järgmist viidet:

M.9072 – KKR / Altice / SFR Filiale

Märkusi võib saata komisjonile elektronposti, faksi või postiga. Kontaktandmed:

e-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

faks +32 22964301

postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus“).

(2)  ELT C 366, 14.12.2013, lk 5.