ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 216A

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

61. aastakäik
20. juuni 2018


Sisukord

Lehekülg

 

Parandused

2018/C 216 A/01

Teate (avalike konkursside korraldamise kohta — EPSO/AD/358/18 — saksa keele (DE) juristid-lingvistid (AD 7) — EPSO/AD/359/18 — hollandi keele (NL) juristid-lingvistid (AD 7)) parandus ( ELT C 170 A, 17.5.2018 )

1


ET

 


Parandused

20.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CA 216/1


Teate (avalike konkursside korraldamise kohta — EPSO/AD/358/18 — saksa keele (DE) juristid-lingvistid (AD 7) — EPSO/AD/359/18 — hollandi keele (NL) juristid-lingvistid (AD 7)) parandus

( Euroopa Liidu Teataja C 170 A, 17. mai 2018 )

(2018/C 216 A/01)

Leheküljel 1

asendatakse

Kandideerimisavalduse esitamise tähtaeg: 19. juuni 2018 kell 12.00 päeval Kesk-Euroopa aja järgi

järgmisega:

Kandideerimisavalduse esitamise tähtaeg: 3. juuli 2018 kell 12.00 päeval Kesk-Euroopa aja järgi “.

Leheküljel 5

asendatakse

KANDIDEERIMISAVALDUSE ESITAMINE

Kandideerimisavalduse esitamiseks tuleb kõigepealt luua EPSO kasutajakonto. Kandidaat võib luua ainult ühe kasutajakonto, mille kaudu on võimalik esitada kõik EPSO kandideerimisavaldused.

Kandideerimisavaldus tuleb esitada elektrooniliselt EPSO veebisaidil http://jobs.eu-careers.eu hiljemalt

19. juuniks 2018 kell 12.00 päeval Kesk-Euroopa aja järgi

järgmisega:

KANDIDEERIMISAVALDUSE ESITAMINE

Kandideerimisavalduse esitamiseks tuleb kõigepealt luua EPSO kasutajakonto. Kandidaat võib luua ainult ühe kasutajakonto, mille kaudu on võimalik esitada kõik EPSO kandideerimisavaldused.

Kandideerimisavaldus tuleb esitada elektrooniliselt EPSO veebisaidil http://jobs.eu-careers.eu hiljemalt

3. juuliks 2018 kell 12.00 päeval Kesk-Euroopa aja järgi.

Leheküljel 6 I lisas

asendatakse

EPSO/AD/358/18 – SAKSA KEELE (DE) JURISTID-LINGVISTID (AD 7)

1.   Kvalifikatsioon

Lõpetatud ülikooliõpingutele vastav haridustase, mida tõendab üks järgmistest diplomitest Austria või Saksa õiguse erialal:

Juristische Ausbildung im deutschen oder im österreichischen Recht, die mit der deutschen Ersten juristischen Prüfung bzw. mit dem österreichischen Magister der Rechtswissenschaften abgeschlossen wurde.

Kandidaatidel, kes on läbinud kolmeaastase nominaalõppeajaga ülikooliõpingud, peab olema lisaks vähemalt üheaastane asjaomane erialane töökogemus.

Selleks et selgitada välja, kas kandidaat on saavutanud nõutava lõpetatud ülikooliõpingutele vastava haridustaseme, arvestab valikukomisjon diplomi saamise ajal kehtinud eeskirju.“

järgmisega:

EPSO/AD/358/18 – SAKSA KEELE (DE) JURISTID-LINGVISTID (AD 7)

1.   Kvalifikatsioon

Lõpetatud ülikooliõpingutele vastav haridustase, mida tõendab üks järgmistest diplomitest Austria või Saksa õiguse erialal:

Juristische Ausbildung im deutschen oder im österreichischen Recht, die mit der deutschen Ersten juristischen Prüfung bzw. mit dem österreichischen Magister der Rechtswissenschaften abgeschlossen wurde bzw. mit dem Master of Laws (WU), abgekürzt LL.M. (WU) Wirtschaftsuniversität Wien.

Selleks et selgitada välja, kas kandidaat on saavutanud nõutava lõpetatud ülikooliõpingutele vastava haridustaseme, arvestab valikukomisjon diplomi saamise ajal kehtinud eeskirju.“;

asendatakse

EPSO/AD/359/18 – HOLLANDI KEELE (NL) JURISTID-LINGVISTID (AD 7)

1.   Kvalifikatsioon

Lõpetatud ülikooliõpingutele vastav haridustase, mida tõendab üks järgmistest diplomitest Belgia või Madalmaade õiguse erialal hollandi keeles:

Voltooide juridische studie, afgesloten met een diploma Nederlands recht (doctorandus of master) of Belgisch recht (licentiaat of master, afgegeven door een Nederlandstalige rechtenfaculteit). Ook een bachelor Nederlands of Belgisch recht, gevolgd door een master internationaal of Europees recht, zal worden aanvaard.

Kandidaatidel, kes on läbinud kolmeaastase nominaalõppeajaga ülikooliõpingud, peab olema lisaks vähemalt üheaastane asjaomane erialane töökogemus.

Selleks et selgitada välja, kas kandidaat on saavutanud nõutava lõpetatud ülikooliõpingutele vastava haridustaseme, arvestab valikukomisjon diplomi saamise ajal kehtinud eeskirju.“

järgmisega:

EPSO/AD/359/18 – HOLLANDI KEELE (NL) JURISTID-LINGVISTID (AD 7)

1.   Kvalifikatsioon

Lõpetatud ülikooliõpingutele vastav haridustase, mida tõendab üks järgmistest diplomitest Belgia või Madalmaade õiguse erialal hollandi keeles:

Voltooide juridische studie, afgesloten met een diploma Nederlands recht (doctorandus of master) of Belgisch recht (licentiaat of master, afgegeven door een Nederlandstalige rechtenfaculteit). Ook een bachelor Nederlands of Belgisch recht, gevolgd door een master internationaal of Europees recht, zal worden aanvaard.

Selleks et selgitada välja, kas kandidaat on saavutanud nõutava lõpetatud ülikooliõpingutele vastava haridustaseme, arvestab valikukomisjon diplomi saamise ajal kehtinud eeskirju.“