ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 204

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

60. Aastakäik
28. juuni 2017


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2017/C 204/01

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.8497 – Sibur/TechnipFMC/Linde/JV) ( 1 )

1

2017/C 204/02

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.8433 – Zalando / Bestseller United / JV) ( 1 )

1


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Nõukogu

2017/C 204/03

Nõukogu otsus, 26. juuni 2017, millega uuendatakse Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse haldusnõukogu

2

 

Euroopa Komisjon

2017/C 204/04

Euro vahetuskurss

4

2017/C 204/05

Komisjoni teatis kuupäeva kohta, mil komisjon sai kätte Euroopa Kemikaaliameti riskihindamise komitee esitatud arvamuse glüfosaadi ühtlustatud klassifitseerimise ja ELi tasandil märgistamise kohta

5

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2017/C 204/06

Artikli 5 lõike 2 kohaselt esitatav teave — Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) muutmine (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1082/2006 ( ELT L 210, 31.7.2006, lk 19 ) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 1302/2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1082/2006)

6


 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2017/C 204/07

Konkursikutsed Euroopa ühendamise rahastust ajavahemikul 2014–2020 üleeuroopaliste telekommunikatsioonivõrkude tööprogrammi raames toetuste andmiseks (komisjoni rakendusotsus C(2017) 696)

7

 

ÜHISE KAUBANDUSPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2017/C 204/08

Teade dumpinguvastaste meetmete kohta, mis kehtivad Hiina Rahvavabariigist pärinevate keraamiliste laua- ja kööginõude liitu importimise suhtes: nime muutus äriühingu puhul, mille suhtes kohaldatakse koostööd tegevate valimist väljajäetud äriühingute dumpinguvastast tollimaksumäära

8


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


II Teatised

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

Euroopa Komisjon

28.6.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/1


Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta

(juhtum M.8497 – Sibur/TechnipFMC/Linde/JV)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2017/C 204/01)

19. juunil 2017 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine siseturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri ja kuupäeva järgi ning tegevusalade registri kaudu;

elektroonilises vormis EUR-Lex’i veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=et) dokumendinumbri 32017M8497 all. EUR-Lex pakub on-line-juurdepääsu Euroopa õigusele.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.


28.6.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/1


Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta

(juhtum M.8433 – Zalando / Bestseller United / JV)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2017/C 204/02)

16. juunil 2017 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine siseturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri ja kuupäeva järgi ning tegevusalade registri kaudu;

elektroonilises vormis EUR-Lex’i veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=et) dokumendinumbri 32017M8433 all. EUR-Lex pakub on-line-juurdepääsu Euroopa õigusele.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Nõukogu

28.6.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/2


NÕUKOGU OTSUS,

26. juuni 2017,

millega uuendatakse Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse haldusnõukogu

(2017/C 204/03)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse nõukogu 10. veebruari 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 337/75 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse loomise kohta, eriti selle artiklit 4 (1),

võttes arvesse Taani valitsuse esitatud kandidatuuri

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu nimetas oma 14. juuli 2015. aasta otsusega (2) ja 14. septembri 2015. aasta otsusega (3) ametisse Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse haldusnõukogu liikmed ajavahemikuks 18. septembrist 2015 kuni 17. septembrini 2018.

(2)

Seoses Lars MORTENSENI tagasiastumisega on keskuse haldusnõukogu valitsuste esindajate kategoorias vabanenud Taani liikme koht.

(3)

Eelnimetatud keskuse haldusnõukogu liikmed tuleks nimetada ametisse järelejäänud ametiajaks kuni 17. septembrini 2018,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga nimetatakse Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse haldusnõukogu liikmeks järelejäänud ametiajaks kuni 17. septembrini 2018 järgmine isik:

VALITSUSTE ESINDAJAD:

TAANI

Lise Lotte TOFT

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse teavitamise eesmärgil Euroopa Liidu Teatajas.

Luxembourg, 26. juuni 2017

Nõukogu nimel

eesistuja

J. MIZZI


(1)  EÜT L 39, 13.2.1975, lk 1.

(2)  ELT C 232, 16.7.2015, lk 2.

(3)  ELT C 305, 16.9.2015, lk 2.


Euroopa Komisjon

28.6.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/4


Euro vahetuskurss (1)

27. juuni 2017

(2017/C 204/04)

1 euro =


 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,1278

JPY

Jaapani jeen

126,16

DKK

Taani kroon

7,4357

GBP

Inglise nael

0,88370

SEK

Rootsi kroon

9,7678

CHF

Šveitsi frank

1,0883

ISK

Islandi kroon

 

NOK

Norra kroon

9,5200

BGN

Bulgaaria leev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

26,270

HUF

Ungari forint

309,40

PLN

Poola zlott

4,2151

RON

Rumeenia leu

4,5635

TRY

Türgi liir

3,9525

AUD

Austraalia dollar

1,4819

CAD

Kanada dollar

1,4895

HKD

Hongkongi dollar

8,7972

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,5431

SGD

Singapuri dollar

1,5626

KRW

Korea vonn

1 283,79

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

14,5572

CNY

Hiina jüaan

7,6853

HRK

Horvaatia kuna

7,4070

IDR

Indoneesia ruupia

15 007,64

MYR

Malaisia ringit

4,8360

PHP

Filipiini peeso

56,653

RUB

Vene rubla

66,5530

THB

Tai baat

38,289

BRL

Brasiilia reaal

3,7216

MXN

Mehhiko peeso

20,1288

INR

India ruupia

72,7545


(1)  Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


28.6.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/5


Komisjoni teatis kuupäeva kohta, mil komisjon sai kätte Euroopa Kemikaaliameti riskihindamise komitee esitatud arvamuse glüfosaadi ühtlustatud klassifitseerimise ja ELi tasandil märgistamise kohta

(2017/C 204/05)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2016/1056 (1) pikendati toimeaine glüfosaadi heakskiidu kehtivusaega kuupäevani, mil möödub kuus kuud Euroopa Kemikaaliameti riskihindamise komitee arvamuse kättesaamisest komisjoni poolt, või 31. detsembrini 2017, olenevalt sellest, kumb on varasem.

Määruse põhjenduses 7 märkis komisjon, et kui ta saab Euroopa Kemikaaliameti riskihindamise komitee arvamuse, avaldab ta arvamuse kättesaamise kuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.

Komisjon sai Euroopa Kemikaaliameti riskihindamise komitee arvamuse glüfosaadi ühtlustatud klassifitseerimise ja ELi tasandil märgistamise kohta 15. juunil 2017.


(1)  Komisjoni 29. juuni 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1056, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeaine glüfosaadi heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (ELT L 173, 30.6.2016, lk 52).


TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

28.6.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/6


Artikli 5 lõike 2 kohaselt esitatav teave

Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) muutmine

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1082/2006 (ELT L 210, 31.7.2006, lk 19) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 1302/2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1082/2006)

(2017/C 204/06)

I.1.   ETKRi nimi ja aadress

Registreeritud nimi: Eurorégion Aquitaine/Euskadi/Navarra

Registrijärgne asukoht:

I.2.   Rühmituse kestus:

Rühmituse kestus: määramata ajaks

I.3.   Esimene avaldamine ELTs: ELT S 234, 6.12.2012

I.4.   Uue liikme nimi ja kontaktandmed:

Navarra autonoomne piirkond

Mikel Irujo: mirujoam@navarra.es


V Teated

HALDUSMENETLUSED

Euroopa Komisjon

28.6.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/7


Konkursikutsed Euroopa ühendamise rahastust ajavahemikul 2014–2020 üleeuroopaliste telekommunikatsioonivõrkude tööprogrammi raames toetuste andmiseks

(komisjoni rakendusotsus C(2017) 696)

(2017/C 204/07)

Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat esitab neli konkursikutset, et anda Euroopa ühendamise rahastust ajavahemikul 2014–2020 toetusi projektidele vastavalt üleeuroopaliste telekommunikatsioonivõrkude 2017. aasta tööprogrammis kindlaks määratud prioriteetidele ja eesmärkidele.

Projekte oodatakse järgmisele neljale konkursile:

 

CEF-TC-2017-3: e-arveldamine

 

CEF-TC-2017-3: e-tõlge

 

CEF-TC-2017-3: Europeana

 

CEF-TC-2017-3: avalikud andmed

Nende konkursside põhjal väljavalitavate projektide jaoks ettenähtud soovituslik eelarve on kokku 24 miljonit eurot.

Projektide esitamise tähtaeg on 28. november 2017.

Projektikonkursside dokumendid on kättesaadavad Euroopa ühendamise rahastu telekommunikatsiooni veebisaidil:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals


ÜHISE KAUBANDUSPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

Euroopa Komisjon

28.6.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/8


Teade dumpinguvastaste meetmete kohta, mis kehtivad Hiina Rahvavabariigist pärinevate keraamiliste laua- ja kööginõude liitu importimise suhtes: nime muutus äriühingu puhul, mille suhtes kohaldatakse koostööd tegevate valimist väljajäetud äriühingute dumpinguvastast tollimaksumäära

(2017/C 204/08)

Nõukogu 13. mai 2013. aasta rakendusmäärusega (EL) nr 412/2013, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse ajutine tollimaks, mis on kehtestatud Hiina Rahvavabariigist pärit keraamiliste laua- ja kööginõude impordi suhtes (1) (edaspidi „määrus (EL) nr 412/2013“), on kehtestatud Hiina Rahvavabariigist pärinevate keraamiliste laua- ja kööginõude (edaspidi „lauanõud“) impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks.

Üks Hiina Rahvavabariigis asuv äriühing (TARICi (2) lisakood B521), kelle lauanõude liitu ekspordi suhtes kohaldatakse koostööd tegevate valimist väljajäetud äriühingute dumpinguvastast tollimaksumäära 17,9 %, teatas komisjonile, et ta oli muutnud nime vastavalt allpool esitatule.

Kõnealune äriühing palus komisjonil kinnitada, et nimemuutus ei mõjuta tema õigust dumpinguvastasele tollimaksumäärale, mida kõnealuse äriühingu suhtes kohaldati eelmise nime all.

Komisjon vaatas esitatud teabe läbi ja jõudis järeldusele, et nimemuutus ei mõjuta mingil viisil määruse (EL) nr 412/2013 järeldusi.

Seepärast tuleks määruse (EL) nr 412/2013 I lisas esitatud viidet äriühingule:

Fujian De Hua Jiashun Art&Crafts Co., Ltd

B521

lugeda viitena äriühingule:

Fujian Jiashun Art&Crafts Co., Ltd

B521

Eelnevalt ettevõtjale Fujian De Hua Jiashun Art&Crafts Co., Ltd. määratud TARICi lisakoodi B521 kohaldatakse ettevõtja Fujian Jiashun Art&Crafts Co., Ltd suhtes.


(1)  ELT L 131, 15.5.2013, lk 1.

(2)  Euroopa Liidu integreeritud tariifistik.