ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 85

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

60. Aastakäik
18. märts 2017


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2017/C 85/01

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.8396 – Bain Capital Investors / Fintyre) ( 1 )

1

2017/C 85/02

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.8335 – AXA / Caisse des Dépôts et Consignations / Cible) ( 1 )

1


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2017/C 85/03

Euro vahetuskurss

2

 

Euroopa Andmekaitseinspektor

2017/C 85/04

Euroopa Andmekaitseinspektori arvamuse kokkuvõte komisjoni ettepaneku kohta, millega muudetakse direktiive (EL) 2015/849 ja 2009/101/EÜ — Juurdepääs tegelikult kasu saavaid omanikke käsitlevale teabele ja mõju andmekaitsele

3


 

V   Teated

 

MUUD AKTID

 

Euroopa Komisjon

2017/C 85/05

Märgukiri direktiivi 2014/25/EL artikli 34 kohaldatavuse kohta — Hankija esitatud taotlus

6

2017/C 85/06

Märgukiri direktiivi 2014/25/EL artikli 34 kohaldatavuse kohta — Hankija esitatud taotlus

7


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


II Teatised

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

Euroopa Komisjon

18.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 85/1


Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta

(juhtum M.8396 – Bain Capital Investors / Fintyre)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2017/C 85/01)

13. märtsil 2017 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine siseturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri ja kuupäeva järgi ning tegevusalade registri kaudu;

elektroonilises vormis EUR-Lex’i veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=et) dokumendinumbri 32017M8396 all. EUR-Lex pakub on-line-juurdepääsu Euroopa õigusele.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.


18.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 85/1


Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta

(juhtum M.8335 – AXA / Caisse des Dépôts et Consignations / Cible)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2017/C 85/02)

14. märtsil 2017 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine siseturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult prantsuse keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri ja kuupäeva järgi ning tegevusalade registri kaudu.

elektroonilises vormis EUR-lex'i veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=et) dokumendinumbri 32017M8335 all. EUR-Lex pakub on-line-juurdepääsu Euroopa õigusele.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Komisjon

18.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 85/2


Euro vahetuskurss (1)

17. märts 2017

(2017/C 85/03)

1 euro =


 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,0737

JPY

Jaapani jeen

121,49

DKK

Taani kroon

7,4343

GBP

Inglise nael

0,86868

SEK

Rootsi kroon

9,4610

CHF

Šveitsi frank

1,0698

ISK

Islandi kroon

 

NOK

Norra kroon

9,1023

BGN

Bulgaaria leev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

27,021

HUF

Ungari forint

308,55

PLN

Poola zlott

4,2982

RON

Rumeenia leu

4,5633

TRY

Türgi liir

3,8896

AUD

Austraalia dollar

1,3940

CAD

Kanada dollar

1,4296

HKD

Hongkongi dollar

8,3352

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,5318

SGD

Singapuri dollar

1,5055

KRW

Korea vonn

1 213,19

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

13,7004

CNY

Hiina jüaan

7,4141

HRK

Horvaatia kuna

7,4133

IDR

Indoneesia ruupia

14 328,53

MYR

Malaisia ringit

4,7624

PHP

Filipiini peeso

53,867

RUB

Vene rubla

61,9515

THB

Tai baat

37,418

BRL

Brasiilia reaal

3,3342

MXN

Mehhiko peeso

20,5710

INR

India ruupia

70,2510


(1)  Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


Euroopa Andmekaitseinspektor

18.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 85/3


Euroopa Andmekaitseinspektori arvamuse kokkuvõte komisjoni ettepaneku kohta, millega muudetakse direktiive (EL) 2015/849 ja 2009/101/EÜ

Juurdepääs tegelikult kasu saavaid omanikke käsitlevale teabele ja mõju andmekaitsele

(Arvamuse täistekst (inglise, prantsuse ja saksa keeles) on Euroopa Andmekaitseinspektori veebisaidil www.edps.europa.eu)

(2017/C 85/04)

5. juulil 2016 avaldas komisjon rahapesuvastase direktiivi ja direktiivi 2009/101/EÜ muudatusettepanekud, mille eesmärk on lisaks rahapesu tõkestamisele võidelda otseselt ja otsustavalt maksudest kõrvalehoidumisega, et luua õiglasem ja tõhusam maksusüsteem. Arvamuses hinnatakse nende muudatuste mõju andmekaitsele.

Üldjoontes iseloomustab muudatusettepanekuid varasemast karmim lähenemine probleemile, kuidas võidelda tõhusalt rahapesu ning terrorismi rahastamise vastu. Lisaks muudele esitatud meetmetele keskendutakse seetõttu uutele kanalitele ja viisidele, mida kasutatakse ebaseadusliku raha ülekandmiseks seaduslikku majandusse (näiteks virtuaalvaluuta, rahavahetusplatvormid jne).

Kuigi me ei anna sisulist hinnangut õiguspärastele poliitikaeesmärkidele, oleme siinsel konkreetsel juhul mures, et sellistel muudatustel on ka teised poliitilised eesmärgid, mis ei näi olevat selgelt kindlakstehtavad ja mis ei ole seotud rahapesu ega terrorismi rahastamise tõkestamisega.

See, et ühel eesmärgil kogutud isikuandmeid töödeldakse teisel eesmärgil, mis ei ole asjaga kuidagi seotud, rikub eesmärgi piiritlemise andmekaitsepõhimõtet ning ohustab proportsionaalsuse põhimõtte rakendamist. Eeskätt tekitavad muudatused küsimusi, miks teatud sekkuvad isikuandmete töötlemise viisid, mis on vastuvõetavad rahapesu tõkestamise ja terrorismi vastases võitluses, on vajalikud muudes kontekstides ning kas need on proportsionaalsed.

Proportsionaalsust arvestades lahknevad muudatused kehtivas rahapesuvastases direktiivis vastu võetud riskipõhisest lähenemisviisist, mis põhineb asjaolul, et suurem rahapesu, terrorismi rahastamise ja seotud eelkuritegude oht ei võimalda neid õigel ajal tuvastada ja hinnata.

Samuti kõrvaldatakse muudatustega olemasolevad kaitsemeetmed, mis tagaksid teatud määral proportsionaalsuse nõuete täitmise, näiteks rahapesu andmebüroode jaoks finantstehingute teabele juurdepääsu tingimuste kehtestamisel.

Viimase ja kõige olulisema punktina laiendatakse muudatustega märgatavalt nii pädevate asutuste kui ka avalikkuse juurdepääsu tegelikult kasu saavaid omanikke käsitlevale teabele, mis on poliitikavahend, mis aitab lihtsustada ja optimeerida maksukohustuste jõustamist. Me leiame, et sellisel viisil lahendust ellu viies jääb puudu proportsionaalsusest ning üksikisiku õigust eraelu puutumatusele ja andmekaitsele ähvardab suur ja põhjendamatu oht.

1.   SISSEJUHATUS

1.1.   Rahapesuvastase direktiivi taust

1.

2015. aasta mais võeti vastu ELi uus rahapesuvastane direktiiv (1). Uue õigusakti eesmärk on täiustada rahapesu tõkestamise vahendeid, sest ebaseadusliku raha vood võivad kahjustada finantssektori terviklikkust, stabiilsust ja mainet ning liidu siseturgu ja rahvusvahelist arengut.

2.

Krediidiasutuste ja finantseerimisasutuste usaldusväärsuse, rikkumatuse ja stabiilsuse kaitse ning usalduse hoidmine finantssüsteemi suhtes tervikuna ei ole ainsad rahapesuvastase direktiivi poliitikaeesmärgid. Tegelikult muutis rahapesuvastane töökond (FATF) (2) 2003. aasta juunis oma soovitusi, et hõlmata terrorismi rahastamist, ja nägi ette üksikasjalikumad nõuded kliendi isikusamasuse tuvastamise ja kontrollimise kohta. FATF osutas olukordadele, kus suurema rahapesu või terrorismi rahastamise ohu tõttu võivad olla põhjendatud tugevdatud meetmed, ja olukordadele, kus väiksema ohu tingimustes võivad olla põhjendatud vähem ranged kontrollimeetmed.

3.

Seega sätestatakse rahapesuvastases direktiivis täpsed eeskirjad, mille eesmärk on ennetada nii rahapesu kui ka terrorismi rahastamist ebaseadusliku raha voogude kaudu. Direktiiviga jõustatakse kahtlaste tehingute puhul kliendi suhtes kohaldatavate hoolsusmeetmete riskipõhine rakendamine. Selles tuginetakse tegelikult kasu saavaid omanikke käsitleva teabe omandamisele ja analüüsimisele ning liikmesriikides asutatud rahapesu andmebüroode koordineeritud uurimistegevusele.

1.2.   Ettepanek: maksudest kõrvalehoidumise ja terrorismi rahastamise vastane tegevus

4.

2. veebruaril 2016 avaldas Euroopa Komisjon teatise terrorismi rahastamise vastase võitluse tõhustamise tegevuskava kohta, sealhulgas rahapesuvastase direktiivi muudatused, et tõkestada rahapesu ülekandeplatvormide ja virtuaalvaluuta kaudu ning kujundada ümber rahapesu andmebüroode roll (3).

5.

Samuti on finantsskandaalid (4) ja suurem maksudest kõrvalehoidumise oht juhtinud komisjoni tähelepanu vajadusele nihutada rahapesuvastase direktiivi keset otsesemalt maksudest kõrvalehoidumise poole, mida kehtivas direktiivis nähakse vaid ebaseaduslike vahendite allikana, kuid millega ei ole sihipäraselt tegeletud.

6.

5. juulil 2016 avaldas komisjon rahapesuvastase direktiivi ja direktiivi 2009/101/EÜ muudatusettepaneku („ettepanek“), mille eesmärk on astuda kooskõlastatult koos G20 ja OECDga otsesesse ja otsustavasse võitlusse füüsiliste ja juriidiliste isikute poolse maksudest kõrvalehoidumisega, et luua õiglasem ja tõhusam maksusüsteem (5). Ühtlasi märgime, et vastupidiselt põhjendusele 42 ei konsulteeritud enne ettepaneku vastuvõtmist Euroopa Andmekaitseinspektoriga (6).

7.

Euroopa Liidu Nõukogu palus Euroopa Andmekaitseinspektori arvamust hiljem, võttes 19. detsembril vastu ettepaneku kompromissteksti („nõukogu seisukoht“) (7). Nõukogu seisukoha eesmärk on muuta ainult rahapesuvastast direktiivi (mitte direktiivi 2009/101/EÜ) ning selles keskendutakse peamiselt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisele. Kuigi maksudest kõrvalehoidumise vastast võitlust ei ole selgesõnaliselt nimetatud, jäävad ettepanekus selleks otstarbeks välja töötatud vahendid (näiteks avalik juurdepääs tegelikult kasu saavat omanikku käsitlevale teabele ning maksuametite juurdepääs rahapesu tõkestamisega seotud teabele) alles, ehkki neid on mõnevõrra muudetud.

1.3.   Käesoleva arvamuse ulatus

8.

Käesolevas arvamuses analüüsitakse eraelu puutumatuse ja andmekaitsega seotud põhiõigusi käsitleva ettepaneku mõju. Samuti selgitame selle mõju muutumist pärast nõukogu seisukoha vastuvõtmist.

9.

Lisaks hinnatakse arvamuses isikuandmete töötlemise vajadust ja proportsionaalsust rahapesuvastase direktiivi muudatusettepanekute kohaselt õigusaktidega kindlaksmääratud poliitikaeesmärkide valguses. Ettepanekule viitamisel käsitleme seda ühe ühtse poliitikavahendina, kuigi muudatusettepanekud on tehtud kahe direktiivi kohta.

10.

Avaliku poliitika ja põhiõiguste vastasmõju on jõudnud juba kohtute tähelepanu alla. Euroopa Kohus tunnistab kohtuasjas Digital Rights Ireland Ltd, (8) et rahvusvahelise terrorismi ja raskete kuritegude vastane võitlus täidab üldist huvi pakkuvat eesmärki (9). Kuid kuna asjaomase eesmärgi saavutamiseks jõustatud õiguslikud vahendid riivavad eraelu puutumatuse ja andmekaitse põhiõigusi, peab kohus vajalikuks hinnata asjaomaste meetmete proportsionaalsust (10).

11.

Seetõttu ei ole käesoleva arvamuse eesmärk anda sisulist hinnangut seadusandja poliitikaeesmärkide valikule. Selle asemel on meie tähelepanu keskmes õigusaktide alusel kasutusele võetavad vahendid ja tegutsemisviisid. Meie eesmärk on tagada õigusjärgsete poliitikaeesmärkide tõhus ja õigeaegne saavutamine, piirates võimalikult vähe põhiõiguste teostamist ning kindlustades Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 52 lõike 1 nõuete täitmise täies ulatuses.

4.   KOKKUVÕTE

65.

Komisjon esitab rahapesuvastase direktiivi kohta uued muudatusettepanekud, et see käiks kaasas tehniliste ja finantsuuendustega ning võimaldaks tuvastada uusi rahapesu ja terrorismi rahastamise vahendeid. Samal ajal soovitakse ettepanekuga parandada finantsturgude läbipaistvust mitmel meie tuvastatud eesmärgil, muu hulgas maksudest kõrvalehoidumise vastaseks võitluseks, investorite kaitsmiseks ja finantssüsteemi kuritarvitamise vastaseks võitluseks.

66.

Me oleme ettepaneku läbi vaadanud ja leiame, et see oleks pidanud:

tagama isikuandmete töötlemise õiguslikul, konkreetsel ja selgelt kindlaks määratud eesmärgil vastavalt vajadusele ja proportsionaalsusele. Isikuandmeid töötleva vastutava töötleja isikusamasus tuleb tuvastada ja ta peab vastutama andmekaitse-eeskirjade järgimise eest;

tagama, et igasugune eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse põhiõiguste piiramine on sätestatud õigusaktidega, sellega austatakse nende õiguste olemust ning seda võib proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt teha üksnes juhul, kui see on vajalik, et saavutada liidu tunnustatud üldist huvi pakkuvad eesmärgid, või kui on vaja kaitsta teiste isikute õigusi ja vabadusi;

tagama esitatud poliitikameetmete proportsionaalsuse nõuetekohase hindamise vastavalt eesmärgile, sest hädaabimeetmed, mis on vastuvõetavad terrorirünnakute ohu korral, võivad maksudest kõrvalehoidumise ohu ennetamisel liigseks osutuda;

alles jätma kaitsemeetmed, mis tagaksid teatud määral proportsionaalsuse nõuete täitmise (näiteks rahapesu andmebüroode jaoks finantstehingute teabele juurdepääsu tingimuste kehtestamisel);

andma juurdepääsu tegelikult kasu saavaid omanikke käsitlevale teabele vastavalt proportsionaalsuse põhimõttele, muu hulgas tagades juurdepääsu ainult õigusaktide jõustamise eest vastutavatele üksustele.

Brüssel, 2. veebruar 2017

Euroopa Andmekaitseinspektor

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ, ELT L 141, 5.6.2015, lk 73.

(2)  Rahapesuvastane töökond (FATF) on valitsustevaheline organ, mille asutasid 1989. aastal pädevate liikmesriikide ministrid. Selle eesmärgid on kehtestada standardeid ning edendada selliste meetmete tõhusat rakendamist, mille siht on võidelda rahapesu, terrorismi rahastamise ja muude ohtudega rahvusvahelisele finantssüsteemile.

(3)  COM(2016) 050 final.

(4)  Oma teatises läbipaistvuse suurendamiseks ning maksudest kõrvalehoidmise ja maksustamise vältimise vastu võitlemiseks võetavate lisameetmete kohta (COM(2016) 451 final) nimetab komisjon selgesõnaliselt Panama dokumendileket.

(5)  Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist, ning millega muudetakse direktiivi 2009/101/EÜ, COM/2016/0450 final.

(6)  Enne ettepaneku avaldamist 5. juulil 2016 Euroopa Andmekaitseinspektorile teksti kavandit ei esitatud.

(7)  Vt http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15468-2016-INIT/en/pdf.

(8)  Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 8. aprill 2014, Digital Rights Ireland Ltd, liidetud kohtuasi C-293/12 ja C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238.

(9)  Digital Rights Ireland Ltd, punktid 41–42.

(10)  Lisaks märgib Euroopa Kohus: „Võttes […] arvesse ühelt poolt seda, kui oluline roll on isikuandmete kaitsel seoses põhiõigusega eraelu puutumatusele, ja teiselt poolt seda, kui ulatuslikult ja raskelt direktiiv 2006/24 seda õigust riivab, on liidu seadusandja kaalutlusõigust vähendatud, mistõttu peab kontroll olema range.“, Digital Rights Ireland Ltd, punktid 45–48.


V Teated

MUUD AKTID

Euroopa Komisjon

18.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 85/6


Märgukiri direktiivi 2014/25/EL artikli 34 kohaldatavuse kohta

Hankija esitatud taotlus

(2017/C 85/05)

30. jaanuaril 2017 sai Komisjon Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 2014/25/EL (milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/17/EÜ (1)) artikli 35 alusel koostatud taotluse. Esimene taotluse kättesaamisele järgnenud tööpäev oli 31. jaanuar 2017.

Kõnealuse taotluse esitasid Eneco B.V. ja Nuon Energy ning see käsitleb Madalmaade elektrienergia ja gaasi jaeturgu.

Direktiivi 2014/25/EL artiklis 34 on sätestatud, et „käesolevat direktiivi ei kohaldata artiklites 8–14 osutatud tegevuse võimaldamiseks ette nähtud hankelepingute suhtes, kui artikli 35 kohaselt taotluse esitanud liikmesriigil või võrgustiku sektori hankijal on võimalik näidata, et liikmesriigis, kus seda tegevust teostatakse, on see tegevus otseselt avatud konkurentsile turgudel, millele juurdepääs ei ole piiratud; ka ei kohaldata käesolevat direktiivi selliste ideekonkursside suhtes, mida korraldatakse sellise tegevuse teostamiseks kõnealuses geograafilises piirkonnas.“ Direktiivi 2014/25/EL kontekstis antav hinnang otsese avatuse kohta konkurentsile ei piira konkurentsiõiguse täielikku kohaldamist.

Komisjonil on käesoleva taotluse kohta käiva otsuse vastuvõtmiseks aega 105 tööpäeva alates eespool nimetatud tööpäevast. Tähtpäev on seega 6. juuli 2017.

Kui enne käesoleva taotluse menetlemise tähtpäeva esitatakse Madalmaade elektrienergia ja gaasi jaeturu kohta veel taotlusi, siis ei käsitata neid direktiivi 2014/25/EL artikli 35 lõikest 5 tulenevalt uute menetlustena, vaid käesoleva taotluse kontekstis.


(1)  ELT L 94, 28.3.2014, lk 243.


18.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 85/7


Märgukiri direktiivi 2014/25/EL artikli 34 kohaldatavuse kohta

Hankija esitatud taotlus

(2017/C 85/06)

30. jaanuaril 2017 sai Komisjon Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 2014/25/EL (milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/17/EÜ (1)) artikli 35 alusel koostatud taotluse. Esimene taotluse kättesaamisele järgnenud tööpäev oli 31. jaanuar 2017.

Kõnealuse taotluse esitasid Eneco B.V., N.V. Nuon Energy ja DONG Energy A/S ning see käsitleb elektrienergia tootmist ja hulgiturgu Madalmaades.

Direktiivi 2014/25/EL artiklis 34 on sätestatud, et „käesolevat direktiivi ei kohaldata artiklites 8–14 osutatud tegevuse võimaldamiseks ette nähtud hankelepingute suhtes, kui artikli 35 kohaselt taotluse esitanud liikmesriigil või võrgustiku sektori hankijal on võimalik näidata, et liikmesriigis, kus seda tegevust teostatakse, on see tegevus otseselt avatud konkurentsile turgudel, millele juurdepääs ei ole piiratud; ka ei kohaldata käesolevat direktiivi selliste ideekonkursside suhtes, mida korraldatakse sellise tegevuse teostamiseks kõnealuses geograafilises piirkonnas.“ Direktiivi 2014/25/EL kontekstis antav hinnang otsese avatuse kohta konkurentsile ei piira konkurentsiõiguse täielikku kohaldamist.

Komisjonil on käesoleva taotluse kohta käiva otsuse vastuvõtmiseks aega 105 tööpäeva alates eespool nimetatud tööpäevast. Tähtpäev on seega 6. juuli 2017.

Kui enne käesoleva taotluse menetlemise tähtpäeva esitatakse elektrienergia tootmise ja hulgituru kohta Madalmaades veel taotlusi, siis ei käsitata neid direktiivi 2014/25/EL artikli 35 lõikest 5 tulenevalt uute menetlustena, vaid käesoleva taotluse kontekstis.


(1)  ELT L 94, 28.3.2014, lk 243.