ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 22

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

60. Aastakäik
23. jaanuar 2017


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2017/C 22/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2017/C 22/02

Kohtuasi C-497/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Nejvyšší soud České republiky (Tšehhi Vabariik) 16. septembril 2016 – kriminaalasi Juraj Sokáč’i süüdistuses

2

2017/C 22/03

Kohtuasi C-499/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Naczelny Sąd Administracyjny (Poola) 16. septembril 2016 – AZ versus Minister Finansów

2

2017/C 22/04

Kohtuasi C-500/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Naczelny Sąd Administracyjny (Poola) 16. septembril 2016 – Caterpillar Financial Services sp. z o.o., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

3

2017/C 22/05

Kohtuasi C-509/16 P: Francisco Javier Rosa Rodriguez’e 26. septembril 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 20. juuli 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-358/16: Rosa Rodriguez versus Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

3

2017/C 22/06

Kohtuasi C-517/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Apelacyjny w Gdańsku (Poola) 4. oktoobril 2016 – Stefan Czerwiński versus Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

4

2017/C 22/07

Kohtuasi C-523/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itaalia) 12. oktoobril 2016 – MA.T.I. SUD SpA versus Società Centostazioni SpA

4

2017/C 22/08

Kohtuasi C-533/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakkia) 20. oktoobril 2016 – Volkswagen AG versus Finančné riaditeľstvo SR

5

2017/C 22/09

Kohtuasi C-534/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakkia) 20. oktoobril 2016 – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky versus BB construct s.r.o.

6

2017/C 22/10

Kohtuasi C-536/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itaalia) 24. oktoobril 2016 – DUEMMESGR SpA versus Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR)

7

2017/C 22/11

Kohtuasi C-537/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte suprema di cassazione (Itaalia) 24. oktoobril 2016 – Garlsson Real Estate SA (likvideerimisel) jt versus Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

7

2017/C 22/12

Kohtuasi C-546/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Hispaania) 28. oktoobril 2016 – Montte S.L. versus Musikene

8

2017/C 22/13

Kohtuasi C-547/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 28. oktoobril 2016 – Gasorba S.L., Josefa Rico Gil ja Antonio Ferrándiz González versus Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

9

2017/C 22/14

Kohtuasi C-552/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaaria) 2. novembril 2016 – WIND INNOVATION 1 EOOD, likvideerimisel versus Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika – Sofia

9

2017/C 22/15

Kohtuasi C-553/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Varhoven administrativen sad (Bulgaaria) 24. oktoobril 2016 – TTL EOOD versus Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika – Sofia

10

2017/C 22/16

Kohtuasi C-557/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein hallinto-oikeus (Soome) 4. novembril 2016 – Astellas Pharma GmbH

11

2017/C 22/17

Kohtuasi C-560/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Nejvyšší soud České republiky (Tšehhi Vabariik) 4. novembril 2016 – Michael Dědouch jt versus Jihočeská plynárenská, a.s., E.ON Czech Holding AG

12

2017/C 22/18

Kohtuasi C-561/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 7. novembril 2016 – Saras Energía S.A. versus Administración del Estado

12

2017/C 22/19

Kohtuasi C-565/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Eirinodikeio Lerou (Kreeka) 9. novembril 2016 – Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina

13

2017/C 22/20

Kohtuasi C-567/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court of Justice (Chancery Division) (Ühendkuningriik) 10. novembril 2016 – Merck Sharp versus Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

14

2017/C 22/21

Kohtuasi C-568/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Nürtingen (Saksamaa) 10. septembril 2016 – kriminaalasi Faiz Rasooli süüdistuses

15

2017/C 22/22

Kohtuasi C-573/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court of Justice (Chancery Division) (Ühendkuningriik) 14. novembril 2016 – Air Berlin plc versus Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

16

2017/C 22/23

Kohtuasi C-575/16: 14. novembril 2016 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Tšehhi Vabariik

17

2017/C 22/24

Kohtuasi C-578/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Sloveenia) 17. novembril 2016 – C. K, H. F. ja A. S. versus Sloveenia Vabariik

17

 

Üldkohus

2017/C 22/25

Kohtuasi T-279/11: Üldkohtu 29. novembri 2016. aasta otsus – T & L Sugars ja Sidul Açúcares versus komisjon (Lepinguväline vastutus — Põllumajandus — Suhkur — Erimeetmed — Liidu turu varustamine — Turustusaasta 2010/2011 — Üksikisikutele õigusi andev õigusnorm — Piisavalt selge rikkumine — Määrus (EÜ) nr 1234/2007 — Diskrimineerimiskeelu põhimõte — Proportsionaalsus — Õiguspärane ootus — Hoolsuskohustus ja hea halduse põhimõte)

19

2017/C 22/26

Kohtuasi T-103/12: Üldkohtu 29. novembri 2016. aasta otsus – T & L Sugars ja Sidul Açúcares versus komisjon (Lepinguväline vastutus — Põllumajandus — Suhkur — Erimeetmed — Liidu turu varustamine — Turustusaasta 2011/2012 — Üksikisikutele õigusi andev õigusnorm — Piisavalt selge rikkumine — Määrus (EÜ) nr 1234/2007 — Diskrimineerimiskeelu põhimõte — Proportsionaalsus — Õiguskindlus — Õiguspärane ootus — Hoolsuskohustus ja hea halduse põhimõte)

20

2017/C 22/27

Kohtuasi T-65/14: Üldkohtu 30. novembri 2016. aasta otsus – Bank Refah Kargaran versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Iraani suhtes võetud piiravad meetmed — Rahaliste vahendite külmutamine — Hageja nime loetellu kandmine pärast seda, kui Üldkohus on tühistanud esialgse loetelusse kandmise — Õigusnormi rikkumine — Faktiviga — Põhjendamiskohustus — Kaitseõigused — Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele — Proportsionaalsus)

21

2017/C 22/28

Kohtuasi T-89/14: Üldkohtu 30. novembri 2016. aasta otsus – Export Development Bank of Iran versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Iraani vastu suunatud piiravad meetmed — Rahaliste vahendite külmutamine — Hageja nime uuesti lisamine pärast esialgse lisamine tühistamist Üldkohtu poolt — Õigusnormi rikkumine — Faktiviga — Põhjendamiskohustus — Kaitseõigused — Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele — Proportsionaalsus — Võrdne kohtlemine)

22

2017/C 22/29

Kohtuasi T-720/14: Üldkohtu 30. novembri 2016. aasta otsus – Rotenberg versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Piiravad meetmed seoses Ukrainat kahjustava või ohustava tegevusega — Rahaliste vahendite külmutamine — Piirangud liikmesriikide territooriumile lubamisel — Füüsiline isik, kes aktiivselt toetab või viib ellu Ukrainat kahjustavat või ohustavat tegevust — Füüsiline isik, kes saab kasu Krimmi annekteerimise eest vastutavate Venemaa otsustusõiguslike isikute tegevusest — Kaitseõigused — Põhjendamiskohustus — Ilmsed hindamisvead — Omandiõigus — Ettevõtlusvabadus — Õigus eraelu austamisele — Proportsionaalsus)

23

2017/C 22/30

Kohtuasi T-217/15: Üldkohtu 30. novembri 2016. aasta otsus – Fiesta Hotels & Resorts versus EUIPO – Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu kujutismärk PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA — Varasem siseriiklik ärinimi GRAND HOTEL PALLADIUM — Suhteline keeldumispõhjus — Sellise tähise kaubanduses kasutamine, mis ei ole pelgalt kohaliku tähtsusega — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõige 4 ja artikli 53 lõige 1 punkt c)

24

2017/C 22/31

Kohtuasi T-270/15: Üldkohtu 29. novembri 2016. aasta otsus – ANKO versus REA (Vahekohtuklausel — Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007–2013) raames sõlmitud toetusleping — Projekt ESS — Hagejale maksete peatamise ja maksete peatamise lõpetamise tingimuste vastavus lepingutingimustele — Viivis)

24

2017/C 22/32

Kohtuasi T-458/15: Üldkohtu 30. novembri 2016. aasta otsus – Automobile Club di Brescia versus EUIPO – Rebel Media (e-miglia) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi e-miglia taotlus — Euroopa Liidu varasemad sõnamärgid MILLE MIGLIA — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

25

2017/C 22/33

Kohtuasi T-532/15 P: Üldkohtu 1. detsembri 2016. aasta otsus – Z versus Euroopa Liidu Kohus (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Hindamisaruanne — Avaliku Teenistuse Kohtu erapooletus — Kohtukoosseisu liikme taandamise taotlus — Kaitseõigused — Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele)

26

2017/C 22/34

Kohtuasi T-545/15: Üldkohtu 29. novembri 2016. aasta otsus – Pi-Design versus EUIPO – Société des produits Nestlé (PRESSO) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Rahvusvaheline registreering — Territoriaalse kaitse laiendamise taotlus — Sõnamärk PRESSO — Varasem siseriiklik sõnamärk PRESSO — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

26

2017/C 22/35

Kohtuasi T-561/15: Üldkohtu 1. detsembri 2016. aasta otsus – Universidad International de la Rioja versus EUIPO – Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR taotlus — Varasem Euroopa Liidu sõnamärk UNIRIOJA — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

27

2017/C 22/36

Kohtuasi T-578/15: Üldkohtu 24. novembri 2016. aasta otsus – Azur Space Solar Power versus EUIPO (mustal taustal olevate valgete joonte ja plokkide kujutis) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liitu nimetav rahvusvahelise registreering — Mustal taustal olevaid valgeid jooni ja plokke kujutav kujutismärk — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b)

28

2017/C 22/37

Kohtuasi T-614/15: Üldkohtu 24. novembri 2016. aasta otsus – Azur Space Solar Power versus EUIPO (Mustade joonte ja kastide kujutis) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering — Musti jooni ja kaste kujutav kujutismärk — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b)

28

2017/C 22/38

Kohtuasi T-617/15: Üldkohtu 29. novembri 2016. aasta otsus – Chic Investments versus EUIPO (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu kujutismärgi eSMOKING WORLD taotlus — Absoluutsed keeldumispõhjused — Kirjeldavus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c — Põhjendamiskohustus)

29

2017/C 22/39

Kohtuasi T-635/15: Üldkohtu 6. detsembri 2016. aasta otsus – Tuum versus EUIPO – Thun (TUUM) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu kujutismärgi TUUM taotlus — Varasem siseriiklik kujutismärk THUN — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

29

2017/C 22/40

Kohtuasi T-703/15: Üldkohtu 6. detsembri 2016. aasta otsus – Groupe Go Sport versus EUIPO – Design Go (GO SPORT) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu sõnamärgi GO SPORT taotlus — Varasemad siseriiklikud sõnamärgid GO — Vastulausete osakonna osaline registreerimisest keeldumine — Kaebuse põhjenduste esitamisega hilinemine — Apellatsioonikojale esitatud kaebuse vastuvõetamatus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikkel 60 — Määruse (EÜ) nr 2868/95 eeskirja 49 lõige 1)

30

2017/C 22/41

Kohtuasi T-735/15: Üldkohtu 6. detsembri 2016. aasta otsus – The Art Company B & S versus EUIPO – Manifatture Daddato ja Laurora (SHOP ART) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi SHOP ART taotlus — Varasem Euroopa Liidu kujutismärk art — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

31

2017/C 22/42

Kohtuasi T-775/15: Üldkohtu 1. detsembri 2016. aasta otsus – EK/servicegroup versus EUIPO (FERLI) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi FERLI taotlus — Selguse nõue — Nõukogu määruse (EÜ) nr 207/2009 artikkel 28 — Kaitseõigused — Määruse nr 207/2009 artikli 75 teine lause)

31

2017/C 22/43

Kohtuasi T-2/16: Üldkohtu 30. novembri 2016. aasta otsus – K&K Group versus EUIPO – Pret A Manger (Europe) (Pret A Diner) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering — Kujutismärk Pret A Diner — Varasem Euroopa Liidu kujutismärk PRET A MANGER — Varasem siseriiklik sõnamärk PRET — Suhteline keeldumispõhjus — Varasema kaubamärgi tegelik kasutamine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 42 lõiked 2 ja 3 — Varasemate kaubamärkide eristusvõime või maine ärakasutamine — Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 5)

32

2017/C 22/44

Kohtuasi T-355/14: Üldkohtu 1. detsembri 2016. aasta määrus – STC versus komisjon (Ehitustööde riigihange — Hankemenetlus — Gaasiturbiinipõhise kolmiktootmisjaama ehitamine ja seonduv hooldus — Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine — Vaidlustatud akti tühistamine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

33

2017/C 22/45

Kohtuasi T-383/14: Üldkohtu 1. detsembri 2016. aasta määrus – Europower versus komisjon (Ehitustööde riigihanked — Hankemenetlus — Gaasiturbiinipõhise kolmiktootmisjaama ehitamise ja seonduva hoolduse hange — Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine — Vaidlustatud akti tühistamine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

33

2017/C 22/46

Kohtuasi T-598/15: Üldkohtu 25. novembri 2016. aasta määrus – Stichting Accolade versus komisjon (Riigiabi — Teatud kinnisasjade müük turuhinnast väidetavalt madalama hinnaga — Kolmanda isiku kaebus komisjonile — Otsus, milles leitakse, et vaidlusalune meede ei ole riigiabi — Esialgse uurimise etapp ELTL artikli 108 lõike 2 ning määruse (EÜ) nr 659/1999 artikli 10 lõike 1, artikli 13 lõike 1 ja artikli 4 lõike 2 järgi seoses väidetavalt ebaseadusliku individuaalse abiga — Kolmanda isiku tühistamishagi — Vastuvõetavus — Õigus esitada hagi — Hagi menetlusõiguste kaitseks — Hagi, milles vaidlustatakse asjaomase meetme põhjendatus — Konkurentsiolukorra olulise kahjustamise puudumine — Vastuvõetamatus)

34

2017/C 22/47

Kohtuasi T-128/16: Üldkohtu 28. novembri 2016. aasta määrus – SureID versus EUIPO (SUREID) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi SUREID taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b — Kirjeldavus — Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c — Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi)

35

2017/C 22/48

Kohtuasi T-147/16: Üldkohtu 28. novembri 2016. aasta määrus – Itaalia versus komisjon (Liikmesriigi kohustuste rikkumist tuvastava Euroopa Kohtu otsuse täitmata jätmine — Karistusmakse — Karistusmakse sissenõudmise otsus — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

35

2017/C 22/49

Kohtuasi T-225/16: Üldkohtu 28. novembri 2016. aasta määrus – Matratzen Concord versus EUIPO (Ganz schön ausgeschlafen) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi Ganz schön ausgeschlafen taotlus — Kaubamärk, mis koosneb reklaamlausest — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c — Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi)

36

2017/C 22/50

Kohtuasi T-512/16: Üldkohtu 24. novembri 2016. aasta määrus – ED versus EUIPO (Avalik teenistus — Ajutine teenistuja — Kaugtöö — Pikendamise taotlus — Keeldumine — Hagi — Seejärel invaliidsuse tuvastamine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

36

2017/C 22/51

Kohtuasi T-520/16: Üldkohtu 24. novembri 2016. aasta määrus – ED versus EUIPO (Avalik teenistus — Ajutine teenistuja — Kaugtöö — Pikendamise taotlus — Keeldumine — Hagi — Seejärel invaliidsuse tuvastamine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

37

2017/C 22/52

Kohtuasi T-690/16: 28. septembril 2016 esitatud hagi – Enrico Colombo ja Giacomo Corinti versus komisjon

37

2017/C 22/53

Kohtuasi T-748/16: 22. oktoobril 2016 esitatud hagi – QH versus parlament

38

2017/C 22/54

Kohtuasi T-783/16: 9. novembril 2016 esitatud hagi – Gibraltari valitsus versus komisjon

39

2017/C 22/55

Kohtuasi T-787/16: 11. novembril 2016 esitatud hagi – QD versus EUIPO

40

2017/C 22/56

Kohtuasi T-792/16: 14. novembril 2016 esitatud hagi – N & C Franchise versus EUIPO – Eschenbach Optik (ojo sunglasses)

41

2017/C 22/57

Kohtuasi T-793/16: 11. novembril 2016 esitatud hagi – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret versus EUIPO – Zaharieva (Karbid)

41

2017/C 22/58

Kohtuasi T-794/16: 11. novembril 2016 esitatud hagi – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret versus EUIPO – Zaharieva (Jäätisetuutu pakend)

42

2017/C 22/59

Kohtuasi T-799/16: 16. novembril 2016 esitatud hagi – Xiaomi versus EUIPO – Dudingen Develops (MI)

43

2017/C 22/60

Kohtuasi T-800/16: 16. novembril 2016 esitatud hagi – Mayekawa Europe versus komisjon

44

2017/C 22/61

Kohtuasi T-802/16: 8. novembril 2016 esitatud hagi – Endoceutics vs. EUIPO – Merck (FEMIBION)

45

2017/C 22/62

Kohtuasi T-803/16: 15. novembril 2016 esitatud hagi – Glaxo Group versus EUIPO – Celon Pharma (SALMEX)

46

2017/C 22/63

Kohtuasi T-804/16: 16. septembril 2016 esitatud hagi – LG Electronics versus EUIPO (Dual Edge)

46

2017/C 22/64

Kohtuasi T-805/16: 16. novembril 2016 esitatud hagi – IPPT PAN versus komisjon ja REA

47

2017/C 22/65

Kohtuasi T-807/16: 17. novembril 2016 esitatud hagi – MIP Metro versus EUIPO – Afnor (N & NF TRADING)

48

2017/C 22/66

Kohtuasi T-810/16: 21. novembril 2016 esitatud hagi – Barmenia Krankenversicherung versus EUIPO (Mediline)

49

2017/C 22/67

Kohtuasi T-817/16: 21. novembril 2016 esitatud hagi – Vans versus EUIPO – Deichmann SE (V)

49

2017/C 22/68

Kohtuasi T-822/16: 21. novembril 2016 esitatud hagi – Kik Textilen und Non-Food versus EUIPO – FF Group Romania (_kix)

50

2017/C 22/69

Kohtuasi T-824/16: 21. novembril 2016 esitatud hagi – Kiosked Oy versus EUIPO – VRT, NV van Publiek Recht (k)

51

2017/C 22/70

Kohtuasi T-825/16: 24. novembril 2016 esitatud hagi – Küprose Vabariik versus EUIPO – POCF (Pallas Halloumi)

52

2017/C 22/71

Kohtuasi T-826/16: 28. novembril 2016 esitatud hagi – Casasnovas Bernad versus komisjon

52

2017/C 22/72

Kohtuasi T-827/16: 24. novembril 2016 esitatud hagi – QB versus EKP

53

2017/C 22/73

Kohtuasi T-828/16: 25. novembril 2016 esitatud hagi – CRDO Torta del Casar versus EUIPO – CRDOP Queso de La Serena (QUESO Y TORTA DE LA SERENA)

54

2017/C 22/74

Kohtuasi T-829/16: 25. novembril 2016 esitatud hagi – Mouvement pour une Europe des nations et des libertés versus parlament

55

2017/C 22/75

Kohtuasi T-830/16: 23. novembril 2016 esitatud hagi – Monolith Frost versus EUIPO – Dovgan GmbH (PLOMBIR)

56

2017/C 22/76

Kohtuasi T-831/16: 28. novembril 2016 esitatud hagi – Kabushiki Kaisha Zoom versus EUIPO – Leedsworld (ZOOM)

57

2017/C 22/77

Kohtuasi T-847/16: 2. detsembril 2016 esitatud hagi – Küpros versus EUIPO – POCF (COWBOYS HALLOUMI)

57

2017/C 22/78

Kohtuasi T-853/16: 5. detsembril 2016 esitatud hagi – Techniplan versus komisjon

58

2017/C 22/79

Kohtuasi T-856/16: 5. detsembril 2016 esitatud hagi – Rare Hospitality International versus EUIPO (LONGHORN STEAKHOUSE)

59

2017/C 22/80

Kohtuasi T-259/16: Üldkohtu 14. novembri 2016. aasta määrus – Trost Auto Service Technik versus EUIPO (AUTOSERVICE.COM)

60

2017/C 22/81

Kohtuasi T-284/16: Üldkohtu 29. novembri 2016. aasta määrus – Gulli versus EUIPO – Laverana (Lybera)

60

2017/C 22/82

Kohtuasi T-361/16: Üldkohtu 21. novembri 2016. aasta määrus – TBWA\London versus EUIPO (MEDIA ARTS LAB)

60

2017/C 22/83

Kohtuasi T-503/16: Üldkohtu 14. novembri 2016. aasta määrus – Dulière versus komisjon

60


ET

 


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Liidu Kohus

23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/1


Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

(2017/C 022/01)

Viimane väljaanne

ELT C 14, 16.1.2017

Eelmised väljaanded

ELT C 6, 9.1.2017

ELT C 475, 19.12.2016

ELT C 462, 12.12.2016

ELT C 454, 5.12.2016

ELT C 441, 28.11.2016

ELT C 428, 21.11.2016

Käesolevad tekstid on kättesaadavad EUR-Lex’is järgmisel aadressil:

http://eur-lex.europa.eu


V Teated

KOHTUMENETLUSED

Euroopa Kohus

23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/2


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Nejvyšší soud České republiky (Tšehhi Vabariik) 16. septembril 2016 – kriminaalasi Juraj Sokáč’i süüdistuses

(Kohtuasi C-497/16)

(2017/C 022/02)

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Nejvyšší soud České republiky

Põhikohtuasja pool

Juraj Sokáč

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2001/83/EC (1) määratletud ravimeid, mis sisaldavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 273/2004 (2) tähenduses „loetletud lähteaineid“, saab selle määruse artikli 2 punkti a alusel pidada sellisteks, mis ei kuulu selle määruse kohaldamisalasse vastavalt Euroopa Liidu Kohtu otsusele liidetud kohtuasjades C-627/13 ja C-2/14, isegi pärast nimetatud sätte muutmist määrusega nr 1258/2013 (3) ja arvestades seda, et määruse nr 111/2005 (4) artikli 2 punktiga a, määrusega nr 1259/2013 (5) muudetud redaktsioonis, tuuakse efedriini ja pseudoefedriin määrusega nr 111/2005 ette nähtud regulatsiooni kohaldamisalasse?


(1)  EÜT L 311, lk 67; ELT eriväljaanne 13/027, lk 69.

(2)  ELT L 47, lk 1; ELT eriväljaanne 15/008, lk 46.

(3)  ELT L 330, lk 21.

(4)  ELT L 22, lk 1.

(5)  ELT L 330, lk 30.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/2


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Naczelny Sąd Administracyjny (Poola) 16. septembril 2016 – AZ versus Minister Finansów

(Kohtuasi C-499/16)

(2017/C 022/03)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Naczelny Sąd Administracyjny

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: AZ

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Minister Finansów

Eelotsuse küsimus

Kas valikpagaritoodete ja kookide suhtes kohaldatava käibemaksumäära diferentseerimine üksnes kriteeriumi „minimaalse säilimisaja tähtpäev“ ja/või „tarvitamise tähtpäev“ alusel, nagu on ette nähtud 11. märtsi 2004. aasta käibemaksuseaduse (Ustawa o podatku od towarów i usług, Dz. U. 2011, nr 177, punkt 1054, muudatustega) artikli 41 lõikes 2 koosmõjus lisa 3 punktiga 32, on vastuolus käibemaksuga neutraalse maksustamise põhimõttega ja nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artikli 98 lõigetes 1 ja 2 viidatud kaupade erineva käsitlemise keeluga (1)?


(1)  ELT 2006, L 347, lk 1.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/3


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Naczelny Sąd Administracyjny (Poola) 16. septembril 2016 – Caterpillar Financial Services sp. z o.o., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

(Kohtuasi C-500/16)

(2017/C 022/04)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Naczelny Sąd Administracyjny

Põhikohtuasja pooled

Caterpillar Financial Services Poland sp. z o.o., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Eelotsuse küsimus

Kas arvestades tõlgendust, mille Euroopa Kohus andis käibemaksualastele õigusnormidele 17. jaanuari 2013. aasta kohtuotsuses C-224/11, BGŻ Leasing, on Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõikes 3 sätestatud tõhususe, lojaalse koostöö ja võrdväärsuse põhimõtetega või liidu õiguse mõne muu asjaomase põhimõttega vastuolus liikmesriigi õigusnormid või liikmesriigi tava, mis ei luba enammakstud käibemaksu, mis on tekkinud tasumisele kuuluva käibemaksu sissenõudmise tagajärjel, mis omakorda toimus liidu õigust rikkudes, tagastada juhul, kui liikmesriigi asutuste tegevuse tõttu sai isik kasutada oma õigusi alles pärast maksuvõla aegumise tähtaja möödumist?


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/3


Francisco Javier Rosa Rodriguez’e 26. septembril 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 20. juuli 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-358/16: Rosa Rodriguez versus Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

(Kohtuasi C-509/16 P)

(2017/C 022/05)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Apellant: Francisco Javier Rosa Rodriguez (esindaja: advokaat J. Velasco Velasco)

Teine menetlusosaline: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

Euroopa Kohtu (üheksas koda) 8. detsembri 2016. aasta kohtumäärusega jäeti F. J. Rosa Rodriguez’e apellatsioonkaebus läbi vaatamata ja määrati, et F. J. Rosa Rodriguez kannab ise enda kohtukulud.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/4


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Apelacyjny w Gdańsku (Poola) 4. oktoobril 2016 – Stefan Czerwiński versus Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

(Kohtuasi C-517/16)

(2017/C 022/06)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Stefan Czerwiński

Vastustaja: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

Eelotsuse küsimused

1.

Kas liikmesriigi ametiasutus või liikmesriigi kohus võib kontrollida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta artikli 9 kohaselt esitatud deklaratsioonis sisalduvat liikmesriigi otsust liigitada teatav hüvitis viidatud määruse artiklis 3 loetletud konkreetse sotsiaalkindlustusliigi alla kuuluvaks hüvitiseks?

2.

Kas üleminekupension, mida reguleerib 19. detsembri 2008. aasta seadus üleminekupensionide kohta (ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych; Dz. U. 2015, punkt 965, hilisemate muudatustega), on vanadushüvitis määruse nr 883/2004 artikli 3 lõike 1 punkti d tähenduses?

3.

Kas eelpensionihüvitistele kindlustusperioodide liitmise põhimõtte kohaldamata jätmise korral (määruse nr 883/2004 artikkel 66 ja põhjendus 33) on sotsiaalkindlustuse valdkonnas piisavalt arvesse võetud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 48 punktist a tulenevat kaitsefunktsiooni?


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/4


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itaalia) 12. oktoobril 2016 – MA.T.I. SUD SpA versus Società Centostazioni SpA

(Kohtuasi C-523/16)

(2017/C 022/07)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: MA.T.I. SUD SpA

Vastustaja: Società Centostazioni SpA

Eelotsuse küsimused

1.

Kuigi liikmesriikide pädevusse kuulub võimalus kehtestada puuduste kõrvaldamiseks mõeldud selgitamise ja täiendamise nõudega kaasnev tasu, siis kas 2006. aasta seadusandliku dekreedi nr 163 artikli 38 lõike 2-bis redaktsioon, mis kehtis kõnealuse hanketeate avaldamise ajal […] ja kus on ette nähtud „rahatrahvi“ tasumine, mille suuruse määrab kindlaks hankija („mitte alla ühe tuhandiku ega üle ühe protsendi hanke maksumusest, kuid igal juhul mitte üle 50 000 euro, mille tasumise tagab hankemenetluses osalemiseks makstud tagatis“), on ühenduse õigusega vastuolus sellest aspektist, et summa on liiga suur ning trahv ise on eelnevalt kindlaks määratud, nii et seda ei saa kohaldada astmeliselt ei lähtuvalt konkreetsest reguleeritavast olukorrast ega kõrvaldatava rikkumise raskusest?

2.

Kas vastasel juhul on seesama 2006. aasta seadusandliku dekreedi nr 163 artikli 38 lõige 2-bis (endiselt eelviidatud kuupäeval kehtinud redaktsioonis) ühenduse õigusega vastuolus, kuna selgitamise ja täiendamise nõude tasulisuses endas võib näha vastuolu põhimõttega, millele selgitamise ja täiendamise nõude institutsioon vastab, nimelt põhimõttega, et hanketurg peab olema konkurentsile maksimaalselt avatud, nii et selle tegevuse, mis on žürii ülesanne, võib järelikult taandada kohustustele, mille õigusnormid seavad talle avalikes huvides, st eelnimetatud eesmärgi saavutamiseks?


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/5


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakkia) 20. oktoobril 2016 – Volkswagen AG versus Finančné riaditeľstvo SR

(Kohtuasi C-533/16)

(2017/C 022/08)

Kohtumenetluse keel: slovaki

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Volkswagen AG

Vastustaja: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Eelotsuse küsimused

1.

Kas direktiivi 2008/9 (1) ja õigust maksu tagastamisele tuleb tõlgendada nii, et selleks, et kasutada õigust käibemaksu tagastamisele, peavad olema kumulatiivselt täidetud kaks tingimust:

i)

kaubatarne või teenuste osutamine ja

ii)

tasumisele kuuluv käibemaks kauba müüja või teenuseosutaja arvel.

Teiste sõnadega kas maksu tagastamist on võimalik taotleda maksukohustuslasel, kellele ei ole tasumisele kuuluvat käibemaksu arvele kantud?

2.

Kas proportsionaalsuse või käibemaksu neutraalsuse põhimõttega on kooskõlas see, kui maksu tagastamise tähtaega hakatakse arvestama alates hetkest, mil ei ole täidetud kõik õiguse maksu tagastamisele teostamise materiaalõiguslikud tingimused?

3.

Kas neutraalse maksustamise põhimõttest lähtudes tuleb käibemaksudirektiivi artiklit 167 ja artikli 178 ([punkti] a) tõlgendada nii, et niisugustel asjaoludel nagu põhikohtuasjas ja kui on täidetud teised materiaal- ja menetlusõiguslikud tingimused, mis peavad maksu mahaarvamise õiguse kasutamiseks täidetud olema, ei võimalda need sätted maksuasutustel toimida nii, et maksukohustuslasele ei anta õigust maksu tagastamisele ette nähtud tähtaja jooksul direktiivi 2008/9 tähenduses juhul, kui kauba tarnija või teenuseosutaja kohaldab tema suhtes maksu, tuues selle arvel ära, ja tasub selle enne siseriiklikes õigusnormides ette nähtud õigust lõpetava tähtaja möödumist?

4.

Kas arvestades neutraalse maksustamise ja proportsionaalsuse põhimõtteid, mis kujutavad endast ühise käibemaksusüsteemi aluspõhimõtteid, on Slovaki maksuasutused ületanud selle piirid, mis on käibemaksudirektiiviga seatud eesmärgi saavutamiseks vajalik, kui nad ei andnud maksukohustuslasele õigust tasutud maksu tagastamisele seetõttu, et siseriiklikus õiguses tagastamistaotluse puhul ette nähtud õigust lõpetav tähtaeg möödus, isegi kui selle ajavahemiku jooksul ei oleks maksukohustuslane saanud õigust tagastamisele kasutada ning kui maks on tõesti sisse nõutud ja maksustamise vältimise või maksu tasumata jätmise oht on täiesti välistatud?

5.

Kas õiguskindluse ja õiguspärase ootuse põhimõtteid ja õigust heale haldusele Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 41 tähenduses on võimalik tõlgendada nii, et need ei võimalda siseriiklike õigusnorme tõlgendada selliselt, et maksu tagastamise tähtaja järgimisel on määrav hetk, mil ametiasutus tegi maksu tagastamise kohta otsuse, mitte hetk, mil maksukohustuslane kasutas oma õigust maksu tagastamisele?


(1)  Nõukogu 12. veebruari 2008. aasta direktiiv 2008/9/EÜ, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad käibemaksu tagastamiseks vastavalt direktiivile 2006/112/EÜ maksukohustuslastele, kelle asukoht ei ole tagastamisliikmesriigis, vaid teises liikmesriigis (ELT 2008, L 44, lk 23).


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/6


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakkia) 20. oktoobril 2016 – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky versus BB construct s.r.o.

(Kohtuasi C-534/16)

(2017/C 022/09)

Kohtumenetluse keel: slovaki

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Vastustaja: BB construct s.r.o.

Eelotsuse küsimused

1.

Kas nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ (1), mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artikli 273 eesmärgiga, st pettustevastase võitlusega käibemaksu valdkonnas, on kooskõlas siseriiklik haldusmenetlus, milles asjaolu, et juriidilise isiku praegune juhataja oli teise tasumata maksuvõlaga juriidilise isiku juhataja, leitakse olevat siseriiklike õigusnormide kohaselt põhjus määrata 500 000 euro suurune maksutagatis?

2.

Kas võib asuda seisukohale, et niisugune kuni 500 000 euro suurune maksutagatis, nagu põhikohtuasjas määrati, kujutab endast artiklis 16 ette nähtud ettevõtlusvabaduse piiramist ja põhjustab kaudselt maksukohustuslase pankroti väljakuulutamise, on diskrimineeriv artikli 21 lõike 1 tähenduses ning sellega rikutakse käibemaksu kogumise valdkonnas põhimõtet ne bis in idem ja tagasiulatuva jõu keelu põhimõtet, mis on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 49 lõigetes 1 ja 3?


(1)  ELT 2006, L 347, lk 1.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/7


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itaalia) 24. oktoobril 2016 – DUEMMESGR SpA versus Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR)

(Kohtuasi C-536/16)

(2017/C 022/10)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: DUEMMESGR SpA

Vastustaja: Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR)

Eelotsuse küsimused

1.

Kuigi liikmesriikide pädevusse kuulub võimalus kehtestada puuduste kõrvaldamiseks mõeldud selgitamise ja täiendamise nõudega kaasnev tasu, siis kas 2006. aasta seadusandliku dekreedi nr 163 artikli 38 lõike 2-bis redaktsioon, mis kehtis kõnealuse hanketeate avaldamise ajal […] ja kus on ette nähtud „rahatrahvi“ tasumine, mille suuruse määrab kindlaks hankija („mitte alla ühe tuhandiku ega üle ühe protsendi hanke maksumusest, kuid igal juhul mitte üle 50 000 euro, mille tasumise tagab hankemenetluses osalemiseks makstud tagatis“), on ühenduse õigusega vastuolus sellest aspektist, et summa on liiga suur ning trahv ise on eelnevalt kindlaks määratud, nii et seda ei saa kohaldada astmeliselt ei lähtuvalt konkreetsest reguleeritavast olukorrast ega kõrvaldatava rikkumise raskusest?

2.

Kas vastasel juhul on seesama 2006. aasta seadusandliku dekreedi nr 163 artikli 38 lõige 2-bis (endiselt eelviidatud kuupäeval kehtinud redaktsioonis) ühenduse õigusega vastuolus, kuna selgitamise ja täiendamise nõude tasulisuses endas võib näha vastuolu põhimõttega, millele selgitamise ja täiendamise nõude institutsioon vastab, nimelt põhimõttega, et hanketurg peab olema konkurentsile maksimaalselt avatud, nii et selle tegevuse, mis on žürii ülesanne, võib järelikult taandada kohustustele, mille õigusnormid seavad talle avalikes huvides, st eelnimetatud eesmärgi saavutamiseks?


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/7


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte suprema di cassazione (Itaalia) 24. oktoobril 2016 – Garlsson Real Estate SA (likvideerimisel) jt versus Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Kohtuasi C-537/16)

(2017/C 022/11)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Corte suprema di cassazione

Põhikohtuasja pooled

Kassaatorid: Garlsson Real Estate SA (likvideerimisel), Stefano Ricucci, Magiste International SA

Vastustaja: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Eelotsuse küsimused

1.

Kas võimalus menetleda väärteoasja, mille ese on tegu (turuga manipuleerimises seisnev õigusrikkumine), mille eest on samale süüdistatavale juba mõistetud lõplik kriminaalkaristus, on vastuolus Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 50, kui seda tõlgendada lähtuvalt EIÕK protokolli nr 7 artiklist 4, Euroopa Inimõiguste Kohtu vastavast kohtupraktikast ja liikmesriigi õigusnormidest?

2.

Kas liikmesriigi kohus võib põhiõiguste harta artikli 50 alusel kohaldada vahetult liidu põhimõtteid, mis on seotud põhimõttega ne bis in idem, kui tõlgendada seda artiklit lähtuvalt EIÕK protokolli nr 7 artiklist 4, Euroopa Inimõiguste Kohtu vastavast kohtupraktikast ja liikmesriigi õigusnormidest?


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/8


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Hispaania) 28. oktoobril 2016 – Montte S.L. versus Musikene

(Kohtuasi C-546/16)

(2017/C 022/12)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Montte S.L.

Vastustaja: Musikene

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiviga 2014/24/EL (1) riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta on vastuolus siseriiklik õigusnorm, nagu TRLCSP (2) artikli 150 lõige 4, või nimetatud õigusnormi tõlgendamise ja kohaldamise praktika, mis lubab hankijatel kehtestada hankedokumentides, mis reguleerivad avatud hankemenetlust, pakkumuste hindamise kriteeriume, mida kasutatakse järjestikes elimineerivates etappides pakkumuste puhul, mis ei ületa eelnevalt kindlaks määratud miinimumpunktisummat?

2.

Kui vastus esimesele küsimusele on eitav, kas nimetatud direktiiviga 2014/24 on vastuolus siseriiklik õigusnorm või nimetatud õigusnormi tõlgendamise ja kohaldamise praktika, milles kasutatakse avatud menetluses viidatud süsteemi, kus pakkumuste hindamise kriteeriume kasutatakse järjestikes elimineerivates etappides nii, et lõppetapis ei jää piisavalt pakkumusi selleks, et tagada tõelist konkurentsi?

3.

Kui vastus teisele küsimusele on jaatav, kas nimetatud direktiiviga 2014/24 on seetõttu, et ei ole tagatud tõeline konkurents või et ei täideta eesmärki sõlmida hankeleping kõige parema kvaliteedi ja hinna suhtega pakkumuse alusel, vastuolus niisugune klausel nagu vaidlusalune, milles hinnategurit hinnatakse ainult nende pakkumuste puhul, mis on saanud tehnilistes kriteeriumides punktitulemuse 35/50?


(1)  ELT 2014, L 94, lk 65.

(2)  Avaliku sektori lepingute seaduse uuesti sõnastatud redaktsioon (Texto Refundido de la Ley del Contratos del Sector Público).


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/9


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 28. oktoobril 2016 – Gasorba S.L., Josefa Rico Gil ja Antonio Ferrándiz González versus Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

(Kohtuasi C-547/16)

(2017/C 022/13)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Supremo

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: Gasorba S.L., Josefa Rico Gil ja Antonio Ferrándiz González

Vastustaja: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

Eelotsuse küsimused

1.

Kas vastavalt nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ) nr 1/2003 (1) asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta artiklile 16 („Ühenduse konkurentsiõiguse ühetaoline kohaldamine“) takistab komisjoni 12. aprilli 2006. aasta otsus [2006/446/EÜ (2)] EÜ asutamislepingu artiklile 81 vastava menetluse kohta (juhtum COMP/B-1-382.348-Repsol C.P.P) seda, et liikmesriigi kohus võiks tunnistada selles otsuses käsitletud lepinguid tühiseks nendes sätestatud varustamise ainuõiguse liiga pika tähtaja tõttu, isegi kui neid võib tunnistada kehtetuks muudel põhjustel, nagu näiteks seetõttu, et tarnija kehtestab ostjale (ehk edasimüüjale) minimaalse jaemüügihinna?.

2.

Kas sel juhul võib järeldada, et pikaajaliste lepingute puhul, mille kohta on tehtud kohustusi käsitlev otsus, on vastavalt sellele otsusele tegu üksikerandiga ELTL artikli 101 lõikest 3?


(1)  EÜT 2003, L 1, lk 1; ELT eriväljaanne 8/2, lk 205.

(2)  ELT 2006, L 176, lk 104.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/9


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaaria) 2. novembril 2016 – „WIND INNOVATION 1“ EOOD, likvideerimisel versus Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Sofia

(Kohtuasi C-552/16)

(2017/C 022/14)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Administrativen sad Sofia-grad

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja:„WIND INNOVATION 1“ EOOD, likvideerimisel

Vastustaja: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Sofia

Eelotsuse küsimused

1.

Kas direktiivi 2006/112/ЕÜ (1) artikli 176 teist lõiku tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus käibemaksukohustuslaste registrist kohustuslik kustutamine, mis põhineb ZDDSi (käibemaksuseadus) 1. jaanuari 2007. aasta muudatusel, millega võetakse kohtu määratud likvideerijalt võimalus otsustada, et kohtuotsuse alusel lõpetatud juriidiline isik jääb kuni äriregistrist kustutamiseni ZDDSi kohaselt registreerituks, ja mis näeb selle asemel ette, et majandustegevusega tegeleva juriidilise isiku likvideerimisega või likvideerimiseta lõpetamine on alus käibemaksukohustuslaste registrist kohustuslikuks kustutamiseks?

2.

Kas direktiivi 2006/112/ЕÜ artikli 176 teist lõiku tuleb tõlgendada nii, et ZDDSi 1. jaanuari 2007. aasta muudatusel põhinev kohustuslik kustutamine käibemaksukohustuslaste registrist on viidatud sättega vastuolus juhtudel, kui asjaomane isik vastab käibemaksukohustuslaste registrist kohustusliku kustutamise kuupäeval uuesti käibemaksukohustuslasena kohustusliku registreerimise tingimustele, asjaomane isik on kehtivate lepingute pool ning avaldab, et ta ei ole oma tegevust lõpetanud ja tegeleb jätkuvalt majandustegevusega, ja kui maksukohustuslane peab kohustuslikul kustutamisel arvutatud ja tasumisele kuuluva maksu reaalselt tasuma, selleks et tal oleks õigus arvata maha sisendkäibemaks registrist kustutamise kuupäeval maksustatud ja uuel registreerimisel olemas olevalt varalt? Kui kohustuslik kustutamine registrist on nimetatud asjaoludel lubatav, siis kas õigust arvata maha sisendkäibemaks registrist kustutamise kuupäeval maksustatud ja uuel registreerimisel olemas olevalt varalt, millega isik teeb või hakkab tegema maksustatud tehinguid, võib siduda maksu reaalse tasumisega riigieelarvesse või on lubatav, et registrist kustutamisel arvutatud maks tasaarveldatakse uuel registreerimisel tuvastatud enammakstud käibemaksu summaga, liiatigi kuna maksu peab tasuma isik, kellel tekib sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus?


(1)  Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 11.12.2006, lk 1).


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/10


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Varhoven administrativen sad (Bulgaaria) 24. oktoobril 2016 – „TTL“ EOOD versus Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Sofia

(Kohtuasi C-553/16)

(2017/C 022/15)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Varhoven administrativen sad

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja:„TTL“ EOOD

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Sofia

Eelotsuse küsimused

1.

Kas selline liikmesriigi õigusnorm nagu DOPK artikli 175 lõike 2 punkt 3, mis kohustab kinnipeetava maksuga maksustatavat tulu välja maksvat residendist äriühingut tasuma intressi kuupäevast, mil lõpeb tulult tasumisele kuuluva maksu tasumise tähtaeg, kuni kuupäevani, mil teises liikmesriigis asuv mitteresident tõendab, et Bulgaaria Vabariigiga sõlmitud topeltmaksustamise vältimise lepingu kohaldamise tingimused on täidetud, ja seda ka juhul, mil lepingu kohaselt ei tule maksu tasuda või seda tuleb tasuda vaid väiksemas määras, on kooskõlas ELL artikli 5 lõikega 4 ja artikli 12 punktiga b?

2.

Kas selline õigusnorm nagu DOPK artikli 175 lõike 2 punkt 3 ja maksustamistava, mille kohaselt peab kinnipeetava maksuga maksustatavat tulu välja maksev äriühing tasuma intressi kuupäevast, mil lõpeb tulult tasumisele kuuluva maksu tasumise tähtaeg, kuni kuupäevani, mil teises liikmesriigis asuv mitteresident tõendab, et Bulgaaria Vabariigiga sõlmitud topeltmaksustamise vältimise lepingu kohaldamise tingimused on täidetud, ja seda ka juhul, mil lepingu kohaselt ei tule maksu tasuda või seda tuleb tasuda vaid väiksemas määras, on kooskõlas ELTL artiklitega 49, 54, 63 ja artikli 65 lõigetega 1 ja 3?


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/11


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein hallinto-oikeus (Soome) 4. novembril 2016 – Astellas Pharma GmbH

(Kohtuasi C-557/16)

(2017/C 022/16)

Kohtumenetluse keel: soome

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Korkein hallinto-oikeus

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Astellas Pharma GmbH

Teised menetlusosalised: Helm AG, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämisvirasto (Fimea)

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiivi 2001/83/EÜ (1) inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta artikli 28 lõiget 5 ja artikli 29 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et artikli 28 lõikes 3 silmas peetud geneerilise ravimi müügiloa detsentraliseeritud menetluses osaleva liikmesriigi pädeval asutusel ei ole iseseisvat pädevust otsustada siseriikliku müügiloa andmisel, millal algab originaalravimi dokumentatsiooni kaitseperiood?

2.

Kui vastus esimesele küsimusele on, et liikmesriigi pädeval asutusel ei ole iseseisvat pädevust otsustada siseriikliku müügiloa andmisel, millal algab originaalravimi dokumentatsiooni kaitseperiood, siis

kas selle liikmesriigi kohus peab siiski originaalravimi müügiloa omaniku kaebuse alusel kontrollima, millal algab dokumentatsiooni kaitseperiood, või kehtib kohtu suhtes sama piirang kui liikmesriigi pädeva asutuse puhul?

kuidas tuleb kõne all oleva liikmesriigi kohtus sellisel juhul tagada dokumentatsiooni kaitseperioodi osas originaalravimi müügiloa omaniku õigus tõhusale õiguskaitsele, mis on ette nähtud Euroopa liidu põhiõiguste harta artiklis 47 ja [direktiivi 2001/83] artiklis 10?

kas tõhusa õiguskaitse nõue hõlmab liikmesriigi kohtu kohustust kontrollida, kas teises liikmesriigis antud algne müügiluba on antud kooskõlas [direktiivi 2001/83] sätetega?


(1)  EÜT 2001, L 311, lk 67; ELT eriväljaanne 13/27, lk 69.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/12


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Nejvyšší soud České republiky (Tšehhi Vabariik) 4. novembril 2016 – Michael Dědouch jt versus Jihočeská plynárenská, a.s., E.ON Czech Holding AG

(Kohtuasi C-560/16)

(2017/C 022/17)

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Nejvyšší soud České republiky

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: Michael Dědouch, MUDr. Petr Streitberg, Pavel Suda

Vastustajad: Jihočeská plynárenská, a.s., E.ON Czech Holding AG

Eelotsuse küsimused

1.

Kas nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 (1) kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (edaspidi „Brüsseli I määrus“) artikli 22 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et see hõlmab sellise tasu mõistlikkuse kontrollimise menetlusi, mille enamusaktsionär peab selliste omandiväärtpaberitega võrduvas väärtuses tagama nende paberite eelmistele omanikele, mis kanti talle üle aktsiaseltsi üldkoosoleku otsuse alusel, mis käsitles ülejäänud omandiväärtpaberite sundülekandmist sellele enamusaktsionärile (ehk vähemusaktsionäride väljatõrjumist), kui selles otsuses on mõistliku tasu summa kindlaks määratud ja samas on olemas kohtuotsus, mis annab õiguse teistsugusele summale ning on antava õiguse aluse osas ühtmoodi siduv nii enamusaktsionärile ja äriühingule kui ka ülejäänud omandiväärtpaberite omanikele?

2.

Kui vastus eelmisele küsimusele on eitav, siis kas Brüsseli I määruse artikli 5 lõike 1 punkti a tuleb tõlgendada nii, et see hõlmab ka eelmises küsimuses kirjeldatud tasu mõistlikkuse kontrollimise menetlusi?

3.

Kui vastus mõlemale eelmisele küsimusele on eitav, siis kas Brüsseli I määruse artikli 5 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et see hõlmab ka esimeses küsimuses kirjeldatud tasu mõistlikkuse kontrollimise menetlusi?


(1)  Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (EÜT 2001, L 12, lk 1; ELT eriväljaanne 19/4, lk 42).


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/12


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 7. novembril 2016 – Saras Energía S.A. versus Administración del Estado

(Kohtuasi C-561/16)

(2017/C 022/18)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Supremo (Hispaania kõrgeim kohus)

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Saras Energía S.A.

Vastustaja: Administración del Estado

Eelotsuse küsimused

1.

Kas direktiivi 2012/27/EL (1) artikli 7 lõigetega 1 ja 9 on kooskõlas liikmesriigi õigusnormid, millega kehtestatakse riiklik energiatõhususkohustuste süsteem, mille esmane täitmisviis on iga-aastane rahaline sissemakse nimetatud direktiivi artikli 20 lõike 4 alusel loodud riiklikku energiatõhususe fondi?

2.

Kas direktiivi 2012/27/EL artikli 7 lõikega 1 ja artikli 20 lõikega 6 on kooskõlas liikmesriigi õigusnormid, mis näevad ette võimaluse täita energiasäästmiskohustusi sel viisil, et tõendatakse saavutatud energiasäästu alternatiivina rahalisele sissemaksele riiklikusse energiatõhususe fondi?

3.

Kui eelmisele küsimusele vastatakse jaatavalt, siis kas direktiivi viidatud artikli 7 lõikega 1 ja artikli 20 lõikega 6 on kooskõlas see, et on ette nähtud niisugune alternatiivne energiasäästmiskohustuste täitmise võimalus, kui selle tegelik olemasolu sõltub sellest, kas valitsus rakendab seda kaalutlusõiguse alusel määrusega?

Ja kas samast aspektist on niisugused õigusnormid kooskõlas, kui valitsus seda alternatiivset võimalust ei rakenda?

4.

Kas direktiivi artikli 7 lõigetega 1 ja 4 on kooskõlas liikmesriigi süsteem, milles loetakse isikuteks, kes peavad energiasäästmiskohustusi täitma, ainult energia jaemüügi ettevõtjaid, mitte aga energiatarnijaid?

5.

Kui vastus eelmisele küsimusele on jaatav, siis kas artikli 7 nimetatud lõigetega on kooskõlas, kui kohustatud isikuteks määratakse jaemüügiettevõtjad, täpsustamata, mis põhjustel ei arvata kohustatud isikute hulka energiatarnijaid?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta direktiiv 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ (ELT 2012, L 315, lk 1).


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/13


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Eirinodikeio Lerou (Kreeka) 9. novembril 2016 – Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina

(Kohtuasi C-565/16)

(2017/C 022/19)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Eirinodikeio Lerou (Kreeka)

Põhikohtuasja pooled

Avalduse esitajad: Alessandro Saponaro Kalliopi-Chloi Xylina

Eelotsuse küsimus

Kui taotletakse pärandist loobumise luba ning loataotluse on alaliselt Itaalias elava lapse vanemad esitanud Kreeka kohtule, siis kas määruse nr 2201/2003 (1) artikli 12 lõike 3 punkti b tähenduses lepingulise kohtualluvuse kehtivuse küsimuses a) on vanemad lepingulist kohtualluvust ühehäälselt tunnistanud, kui nad on lihtsalt esitanud kohtule loataotluse; b) on prokuratuur üks menetluspool, kes peab lepingulist kohtualluvust taotluse esitamise ajal tunnistama, arvestades, et Kreeka õigusnormide kohaselt on ta sellise menetluse pool; c) on lepinguline kohtualluvus alaealise lapse huvides, pidades silmas, et nii laps kui ka tema vanemad, kes on taotluse esitanud, elavad alaliselt Itaalias, kuid pärandaja viimane aadress oli Kreekas, kus asub ka pärand?


(1)  Nõukogu 27. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2201/2003, mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega (ELT 2003, L 338, lk 1; ELT eriväljaanne 19/6, lk 243).


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/14


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court of Justice (Chancery Division) (Ühendkuningriik) 10. novembril 2016 – Merck Sharp versus Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

(Kohtuasi C-567/16)

(2017/C 022/20)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court of Justice (Chancery Division)

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Merck Sharp

Vastustaja: Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

Eelotsuse küsimused

1.

Kas menetluse lõppemise teadet, mille annab enne aluspatendi kehtivusaja lõppu välja referentliikmesriik Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiivi 2001/83/EÜ (1) inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta artikli 28 lõike 4 alusel, tuleb pidada samaväärseks müügiloaga Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta määruse (EÜ) nr 469/2009 (2) ravimite täiendava kaitse tunnistuse kohta (kodifitseeritud versioon) (edaspidi „TKT määrus“) artikli 3 punkti b tähenduses, nii et asjaomases liikmesriigis täiendava kaitse tunnistuse taotlejal on õigus taotleda täiendava kaitse tunnistust ja see saada nimetatud menetluse lõppemise teate alusel?

2.

Kui vastus esimesele küsimusele on eitav: kas esimeses küsimuses kirjeldatud asjaoludel kujutab see, et asjaomases liikmesriigis ei ole selles liikmesriigis täiendava kaitse tunnistuse taotluse esitamise kuupäeva seisuga välja antud müügiluba, endast ebatäpsust, mille saab TKT määruse artikli 10 lõike 3 alusel parandada pärast seda, kui müügiluba on välja antud?


(1)  EÜT L 311, lk 67, ELT eriväljaanne 13/027, lk 67

(2)  ELT 152, lk 1.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/15


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Nürtingen (Saksamaa) 10. septembril 2016 – kriminaalasi Faiz Rasooli süüdistuses

(Kohtuasi C-568/16)

(2017/C 022/21)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Amtsgericht Nürtingen

Põhikohtuasja pooled

Faiz Rasool, Rasool Entertainment GmbH, Staatsanwaltschaft Stuttgart

Eelotsuse küsimused

1.

Kas direktiivi 2007/64/EÜ artikli 3 punkti o tuleb tõlgendada nii, et riigi kontsessiooni alusel tegutsevas mängusaalis olemasolev võimalus võtta deebetkaardi ja PIN-koodi abil välja sularaha rahavahetusfunktsiooniga sularahaautomaadist (Cash-Terminal), kusjuures panga ja kontoga seotud tehnilised toimingud teeb väline teenuseosutaja („võrguoperaator“) ning raha makstakse kliendile välja alles siis, kui võrguoperaator saadab pärast kontol olevate vahendite kontrollimist automaadile autoriseerimiskoodi, samal ajal kui mängusaali käitaja täidab mitmeotstarbelist rahavahetusautomaati üksnes sularahaga ning pank, kus on avatud raha välja võtva kliendi konto, krediteerib väljavõetava summa tema kontole, on tegevus direktiivi artikli 3 punkti o tähenduses, milleks ei ole vaja luba?

2.

Kui esimeses küsimuses kirjeldatud tegevus ei ole tegevus artikli 3 punkti o tähenduses:

Kas direktiivi 2007/64/EÜ artikli 3 punkti e tuleb tõlgendada nii, et esimeses küsimuses kirjeldatud võimalus võtta PIN-koodi abil välja sularaha on tegevus viidatud sätte tähenduses, kui samaaegselt sularaha väljavõtmisega saadakse maksetähik väärtusega 20 eurot, mis tuleb mängusaali järelevalvetöötaja juures lunastada, et lasta järelevalvetöötajal õnnemänguautomaati münte sisestada?

Juhul kui esimeses ja teises küsimuses kirjeldatud tegevus ei ole tegevus, mis jääb artikli 3 punktide o või e kohaselt direktiivi kohaldamisalast välja:

3a.

Kas direktiivi 2007/64/EÜ lisa punkti 2 tuleb tõlgendada nii, et esimeses ja teises küsimuses kirjeldatud mängusaali käitaja tegevus on makseteenus, mille osutamiseks on vaja luba, kuigi mängusaali käitaja ei ole avanud raha välja võtva kliendi jaoks kontot?

3b.

Kas direktiivi 2007/64/EÜ artikli 4 punkti 3 tuleb tõlgendada nii, et esimeses ja teises küsimuses kirjeldatud mängusaali käitaja tegevus on makseteenus viidatud sätte tähenduses, kui mängusaali käitaja teeb teenuse kättesaadavaks tasuta?

Juhul kui Euroopa Kohus peab kirjeldatud tegevust makseteenuseks, mille osutamiseks on vaja luba:

4.

Kas liidu õigust ja direktiivi 2007/64/EÜ (1) tuleb tõlgendada nii, et käesolevas asjas kujunenud eripärastel asjaoludel ei luba need sularahaautomaadi käitamise eest kohaldada kriminaalkaristust, kui samalaadseid sularahaautomaate on käitatud või käitatakse ilma loata paljudes riigi kontsessiooni alusel tegutsevates mängusaalides ning riigi kontsessiooni alusel tegutsevates ja osalt ka riigi käitatavates kasiinodes ning pädev loa andmise ja järelevalveasutus ei esita vastuväiteid?

Juhul kui ka neljandale küsimusele vastatakse eitavalt:

5.

Kas direktiivi 2007/64/EÜ ning liidu õiguses sätestatud õiguskindluse ja õigusselguse põhimõtteid ja põhiõiguste harta artiklit 17 tuleb tõlgendada nii, et käesolevas asjas kujunenud eripärastel asjaoludel on nendega vastuolus haldus- või kohtupraktika, mis näeb ette, et riigieelarvesse tuleb maksta summad („väljamõistmine“), mis on mängusaali käitaja saanud võrguoperaatori teenuse kaudu pangaklientidelt, kes on deebetkaardi ja PIN-koodi abil võtnud välja mängusaali käitaja poolt sisestatud sularaha ja/või mänguautomaatidel mängimiseks ette nähtud maksetähikuid, kuigi mängusaali käitajale krediteeritud summad vastavad nendele summadele, mille väärtuses said kliendid automaadist õnnemängude mängimiseks sularaha ja maksetähikuid?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2007. aasta direktiiv 2007/64/EÜ makseteenuste kohta siseturul ning direktiivide 97/7/EÜ, 2002/65/EÜ, 2005/60/EÜ ja 2006/48/EÜ muutmise ning direktiivi 97/5/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT 2007, L 319, lk 1).


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/16


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court of Justice (Chancery Division) (Ühendkuningriik) 14. novembril 2016 – Air Berlin plc versus Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(Kohtuasi C-573/16)

(2017/C 022/22)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court of Justice (Chancery Division) (kõrgem kohus, kaubandusasjade koda, Ühendkuningriik)

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Air Berlin plc

Vastustaja: Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Eelotsuse küsimused

1.

Kas liikmesriigi poolt eespool selgitatud asjaoludel aktsiate võõrandamise eest 1,5 %-se riigilõivu sissenõudmine, mida on kirjeldatud eespool, on vastuolus järgmiste õigusnormidega:

1)

esimese direktiivi artikkel 10 või 11 (1);

2)

teise direktiivi artikkel 4 või 5 (2) või

3)

EÜ asutamislepingu artikkel 12, 43, 48, 49 või 56?

2.

Kas vastus esimesele küsimusele erineb juhul, kui aktsiate liitmine kliiringuteenuse süsteemiga oli vajalik, et hõlbustada kõnealuse äriühingu aktsiate noteerimist selle liikmesriigi või mõne muu liikmesriigi börsil?

3.

Kas vastus esimesele või teisele küsimusele erineb juhul, kui liikmesriigi õigus võimaldas kliiringuteenuse pakkujal maksuhalduri nõusolekul valida, et aktsiate liitmisel kliiringuteenuse süsteemi ei tule riigilõivu tasuda, kuid selle asemel tuleb igalt järgnevalt kliiringuteenuse süsteemis toimuvalt aktsiamüügilt tasuda SDRTd (0,5 % müügitasust)?

4.

Neljas küsimus. Kas vastus kolmandale küsimusele erineb juhul, kui asjaomase äriühingu valitud tehingute struktuuri tõttu ei ole võimalik valikuõigusest kasu saada?


(1)  Nõukogu 17. juuli 1969. aasta direktiiv kapitali suurendamise kaudse maksustamise kohta (EÜT L 249, lk 25; ELT eriväljaanne 09/01, lk 11)

(2)  Nõukogu 12. veebruari 2008. aasta direktiiv 2008/7/EÜ, kapitali suurendamise kaudse maksustamise kohta (ELT L 46, lk 1).


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/17


14. novembril 2016 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Tšehhi Vabariik

(Kohtuasi C-575/16)

(2017/C 022/23)

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: H. Støvlbæk ja K. Walkerová)

Kostja: Tšehhi Vabariik

Hageja nõuded

Tuvastada, et kuna Tšehhi Vabariik on notari ameti pidamiseks ette näinud kodakondsuse tingimuse, siis on Tšehhi Vabariik rikkunud ELTL artiklist 49 tulenevaid kohustusi, ja

mõista kohtukulud välja Tšehhi Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Komisjoni arvates on Tšehhi õigussüsteemis notari ameti pidamiseks ette nähtud kodakondsuse tingimus diskrimineeriv ning tegemist on asutamisvabaduse ebaproportsionaalse piiramisega. Seetõttu on Tšehhi Vabariik rikkunud ELTL artiklist 49 tulenevaid kohustusi.

Komisjon leiab, et Tšehhi Vabariigi õigusaktides notaritele antud ülesanded ei ole enda olemuselt seotud avaliku võimu teostamisega, mistõttu ei saa Tšehhi õigussüsteemis notari ameti pidamiseks ette nähtud kodakondsuse tingimust õigustada ELTL artiklis 51 toodud erandiga.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/17


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Sloveenia) 17. novembril 2016 – C. K, H. F. ja A. S. versus Sloveenia Vabariik

(Kohtuasi C-578/16)

(2017/C 022/24)

Kohtumenetluse keel: sloveeni

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: C. K, H. F. ja A. S.

Vastustaja: Sloveenia Vabariik

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Dublini III määruse artikli 17 lõike 1 kohase kaalutlusõiguse klausli kohaldamisega seotud eeskirjade tõlgendamine kuulub kõnealuse sätte olemust arvesse võttes liikmesriigi viimase astme kohtu pädevusse ja kas need eeskirjad vabastavad kohtu, kelle otsuste peale ei ole võimalik edasi kaevata, kohustusest saata kohtuasi Euroopa Kohtusse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 267 kolmanda lõigu alusel?

Teise võimalusena, juhul kui vastus eespool esitatud küsimusele on eitav:

2.

Kas asjaolude hindamine Dublini III määruse artikli 3 lõike 2 kohaselt (sellises kohtuasjas nagu on eelotsusetaotluse esemeks) on piisav, et vastata Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 4 ja artikli 19 lõike 2 nõuetele koostoimes Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikliga 3 ja Genfi konventsiooni artikliga 33?

Selle küsimusega seoses:

3.

Kas Dublini III määruse artikli 17 lõike 1 tõlgendamisest tuleneb, et liikmesriik on kohustatud kohaldama kaalutlusõiguse klauslit, selleks et tagada tõhus kaitse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 4 kohaste õiguste rikkumise eest sellistel puhkudel nagu on käesoleva eelotsusetaotluse esemeks, ning et kõnealune kohaldamine keelab rahvusvahelise kaitse taotleja üleandmise vastutavale liikmesriigile, kes on tunnistanud end vastutavaks vastavalt kõnealusele määrusele?

Kui vastus eespool esitatud küsimusele on jaatav:

4.

Kas Dublini III määruse artikli 17 lõike 1 kohane kaalutlusõiguse klausel võib olla aluseks, mis võimaldab rahvusvahelise kaitse taotlejal või mõnel teisel isikul, kelle puhul on tegemist kõnealuse määruse kohase üleandmismenetlusega, tugineda kõnealuse määruse kohaldamisele, mida pädevad haldusasutused ja liikmesriigi kohtud peavad hindama, või peavad nimetatud haldusasutused ja kohtud kõnealuseid asjaolusid kontrollima omal algatusel?


Üldkohus

23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/19


Üldkohtu 29. novembri 2016. aasta otsus – T & L Sugars ja Sidul Açúcares versus komisjon

(Kohtuasi T-279/11) (1)

((Lepinguväline vastutus - Põllumajandus - Suhkur - Erimeetmed - Liidu turu varustamine - Turustusaasta 2010/2011 - Üksikisikutele õigusi andev õigusnorm - Piisavalt selge rikkumine - Määrus (EÜ) nr 1234/2007 - Diskrimineerimiskeelu põhimõte - Proportsionaalsus - Õiguspärane ootus - Hoolsuskohustus ja hea halduse põhimõte))

(2017/C 022/25)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: T & L Sugars Ltd (London, Ühendkuningriik), Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (Santa Iria de Azóia, Portugal) (esindajad: advokaat D. Waelbroeck ja solicitor D. Slater, hiljem D. Waelbroeck)

Hagejate toetuseks menetlusse astujad: DAI – Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA (Coruche, Portugal) (esindaja: advokaat M. Mendes Pereira), RAR – Refinarias de Açúcar Reunidas, SA (Porto, Portugal) (esindaja: advokaat M. Mendes Pereira) ning SFIR Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA (Cesena, Itaalia) ja SFIR Raffineria di Brindisi SpA (Cesena) (esindajad: advokaadid P. Buccarelli ja M. Todino)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Demeneix, P. Rossi ja N. Donnelly, hiljem P. Rossi ja P. Ondrůšek)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Prantsuse Vabariik (esindajad: G. de Bergues, D. Colas ja C. Candat), Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: E. Sitbon ja A. Westerhof Löfflerová) ning Euroopa Suhkrutootjate Komitee (CEFS) (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat C. Pitschas)

Ese

ELTL artiklil 268 põhinev hagi, mille ese on nõue hüvitada kahju, mida hagejad väidetavalt said esiteks seetõttu, et võeti vastu komisjoni 3. märtsi 2011. aasta määrus (EL) nr 222/2011, millega kehtestatakse erimeetmed seoses kvoodivälise suhkru ja isoglükoosi Euroopa Liidu turule toomisega turustusaastal 2010/2011, kohaldades vähendatud kvoodiületamise tasu (ELT L 60, lk 6) ja komisjoni 23. märtsi 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 293/2011, millega kinnitatakse jaotuskoefitsient, lükatakse tagasi edasised taotlused ja lõpetatakse taotluste esitamine olemasolevatele kvoodivälistele suhkru kogustele müügiks EL turul vähendatud kvoodiületamise tasuga (ELT L 79, lk 8), komisjoni 28. märtsi 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 302/2011, millega avatakse teatavate koguste suhkru erakorraline imporditariifikvoot turustusaastaks 2010/2011 (ELT L 81, lk 8), ja komisjoni 19. aprilli 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 393/2011, millega kehtestatakse jaotuskoefitsient ajavahemikul 1.–7. aprillini 2011 taotletud impordilitsentside väljaandmiseks suhkrutoodetele teatavate tariifikvootide alusel ning peatatakse kõnealuste litsentside taotluste esitamine (ELT L 104, lk 39), ning teiseks seetõttu, et komisjon keeldus võtmast vajalikke meetmeid toorroosuhkru tarnete taastamiseks.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta nii T & L Sugars Ltd ja Sidul Açúcares, Unipessoal Lda kui ka Euroopa Komisjoni kohtukulud seoses vastuvõetamatuse vastuväitega, mille kohta tehti 6. juunil 2013 otsus kohtuasjas T & L Sugars ja Sidul Açúcares vs. komisjon (T-279/11, EU:T:2013:299), nende endi kanda.

3.

Mõista komisjoni kohtukulud seoses hagi põhjendatusega välja T & L Sugars ja Sidul Açúcares'elt ja jätta viimase kohtukulud tema enda kanda.

4.

Jätta Prantsuse Vabariigi ja Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud, seal hulgas seoses vastuvõetamatuse vastuväitega, mille kohta tehti 6. juunil 2013 otsus kohtuasjas T & L Sugars ja Sidul Açúcares vs. komisjon (T-279/11, EU:T:2013:299), nende endi kanda

5.

Jätta DAI – Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA, RAR – Refinarias de Açùcar Reunidas, SA, SFIR – Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA ja SFIR Raffineria di Brindisi SpA ning Euroopa Suhkrutootjate Komitee (CEFS) kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 232, 6.8.2011.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/20


Üldkohtu 29. novembri 2016. aasta otsus – T & L Sugars ja Sidul Açúcares versus komisjon

(Kohtuasi T-103/12) (1)

((Lepinguväline vastutus - Põllumajandus - Suhkur - Erimeetmed - Liidu turu varustamine - Turustusaasta 2011/2012 - Üksikisikutele õigusi andev õigusnorm - Piisavalt selge rikkumine - Määrus (EÜ) nr 1234/2007 - Diskrimineerimiskeelu põhimõte - Proportsionaalsus - Õiguskindlus - Õiguspärane ootus - Hoolsuskohustus ja hea halduse põhimõte))

(2017/C 022/26)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: T & L Sugars Ltd (London, Ühendkuningriik), Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (Santa Iria de Azóia, Portugal) (esindajad: advokaat D. Waelbroeck ja solicitor D. Slater, hiljem D. Waelbroeck)

Hagejate toetuseks menetlusse astujad: DAI – Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA (Coruche, Portugal) (esindaja: advokaat M. Mendes Pereira), RAR – Refinarias de Açúcar Reunidas, SA (Porto) (esindaja: advokaat M. Mendes Pereira), Lemarco SA, (Bukarest, Rumeenia), Lemarco Cristal Srl (Urziceni) ja Zaharul Liesti SA (Lieşti) (esindajad: advokaadid L.-I. Van de Waart ja D. Gruia Dufaut) ja SFIR Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA (Cesena, Itaalia) ning SFIR Raffineria di Brindisi SpA (Cesena) (esindajad: advokaadid P. Buccarelli ja M. Todino)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: P. Rossi ja N. Donnelly, hiljme P. Rossi ja P. Ondrůšek)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: E. Sitbon ja A. Westerhof Löfflerová) ja Euroopa Suhkrutootjate Komitee (CEFS) (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat C. Pitschas)

Ese

Esiteks ELTL artiklil 263 põhinev nõue tühistada komisjoni 30. novembri 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1239/2011, millega kuulutatakse turustusaastaks 2011/2012 välja alaline pakkumismenetlus CN-koodi 1701 alla kuuluva suhkru vähendatud tollimaksumääraga impordiks (ELT 2011 L 318, lk 4); komisjoni 30. novembri 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1240/2011, millega kehtestatakse erimeetmed seoses kvoodivälise suhkru ja isoglükoosi Euroopa Liidu turule toomisega turustusaastal 2011/2012, kohaldades vähendatud kvoodiületamise tasu (ELT 2011 L 318, lk 9); komisjoni 8. detsembri 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1281/2011, rakendusmäärusega (EL) nr 1239/2011 avatud pakkumismenetluse raames toimuvas esimeses osalises pakkumiskutses kinnitatava minimaalse tollimaksumäära kohta (ELT 2011 L 327, lk 60); komisjoni 14. detsembri 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1308/2011, millega kinnitatakse jaotuskoefitsient, lükatakse tagasi edasised taotlused ja lõpetatakse taotluste esitamine olemasolevatele kvoodivälise suhkru kogustele müügiks ELi turul vähendatud kvoodiületamise tasuga turustusaastal 2011–2012 (ELT 2011 L 332, lk 8); komisjoni 15. detsembri 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1316/2011, rakendusmäärusega (EL) nr 1239/2011 avatud pakkumismenetluse raames toimuvas teisel osalises pakkumiskutses kinnitatava minimaalse tollimaksumäära kohta (ELT 2011 L 334, lk 16); komisjoni 22. detsembri 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1384/2011, rakendusmäärusega (EL) nr 1239/2011 avatud pakkumismenetluse raames toimuvas kolmandas osalises pakkumiskutses kinnitatava minimaalse tollimaksumäära kohta (ELT 2011 L 343, lk 33); komisjoni 12. jaanuari 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 27/2012, rakendusmäärusega (EL) nr 1239/2011 avatud pakkumismenetluse raames toimuvas neljandas osalises pakkumiskutses kinnitatava suhkru minimaalse tollimaksumäära kohta (ELT 2012 L 9, lk 12), ning komisjoni 23. jaanuari 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 57/2012, millega peatatakse rakendusmäärusega (EL) nr 1239/2011 väljakuulutatud pakkumismenetlus (ELT 2012 L 19, lk 12), ja teiseks ELTL artiklil 268 põhinev nõue hüvitada kahju, mida hagejad väidetavalt said nende õigusaktide vastuvõtmise tõttu ning komisjoni keeldumisest võtta vajalikke meetmeid toorroosuhkru tarnete taastamiseks.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista Euroopa Komisjoni kohtukulud välja T & L Sugars Ltd-lt ja Sidul Açúcares, Unipessoal Lda-lt, kes ühtlasi kannavad ise oma kohtukulud.

3.

Jätta Euroopa Liidu Nõukogu, DAI – Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA, RAR – Refinarias de Açùcar Reunidas, SA, Lemarco SA, Lemarco Cristal Srl, Zaharul Liesti SA, SFIR – Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA ja SFIR Raffineria di Brindisi SpA ning Euroopa Suhkrutootjate Komitee (CEFS) kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 151, 26.5.2012.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/21


Üldkohtu 30. novembri 2016. aasta otsus – Bank Refah Kargaran versus nõukogu

(Kohtuasi T-65/14) (1)

((Ühine välis- ja julgeolekupoliitika - Iraani suhtes võetud piiravad meetmed - Rahaliste vahendite külmutamine - Hageja nime loetellu kandmine pärast seda, kui Üldkohus on tühistanud esialgse loetelusse kandmise - Õigusnormi rikkumine - Faktiviga - Põhjendamiskohustus - Kaitseõigused - Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele - Proportsionaalsus))

(2017/C 022/27)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Bank Refah Kargaran (Teheran, Iraan) (esindaja: advokaat J. M. Thouvenin)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: V. Piessevaux, M. Bishop ja B. Driessen)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Aresu ja D. Gauci)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue esiteks tühistada nõukogu 15. novembri 2013. aasta otsus 2013/661/ÜVJP, millega muudetakse nõukogu otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT 2013, L 306, lk 18), ja nõukogu 15. novembri 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1154/2013, millega rakendatakse määrust (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT 2013, L 306, lk 3) osas, milles need aktid puudutavad hagejat, ja teise võimalusena nõue tunnistada kehtetuks otsus 2013/661 ja rakendusmäärus nr 1154/2013 osas, milles need aktid puudutavad hagejat alates 20. jaanuarist 2014.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Bank Refah Kargarani kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud.

3.

Euroopa Komisjon kannab ise oma kohtukulud.


(1)  ELT C 135, 5.5.2014.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/22


Üldkohtu 30. novembri 2016. aasta otsus – Export Development Bank of Iran versus nõukogu

(Kohtuasi T-89/14) (1)

((Ühine välis- ja julgeolekupoliitika - Iraani vastu suunatud piiravad meetmed - Rahaliste vahendite külmutamine - Hageja nime uuesti lisamine pärast esialgse lisamine tühistamist Üldkohtu poolt - Õigusnormi rikkumine - Faktiviga - Põhjendamiskohustus - Kaitseõigused - Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele - Proportsionaalsus - Võrdne kohtlemine))

(2017/C 022/28)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Export Development Bank of Iran (Teheran, Iraan) (esindaja: advokaat M. Thouvenin)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: V. Piessevaux ja M. Bishop)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Aresu ja D. Gauci)

Ese

Nõue, mis põhineb ELTL artiklil 263 ja millega palutakse esimese võimalusena tühistada nõukogu 15. novembri 2013. aasta otsus 2013/661/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT 2013, L 306, lk 18), ja nõukogu 15. novembri 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1154/2013, millega rakendatakse määrust (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT 2013, L 306, lk 3), osas, milles need õigusaktid puudutavad hagejat, ning teise võimalusena tühistada otsus 2013/661 ja rakendusmäärus nr 1154/2013 osas, milles need õigusaktid puudutavad hagejat alates 20. jaanuarist 2014.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud välja Export Development Bank of Iran’ilt, kes ühtlasi kannab ise enda kohtukulud.

3.

Jätta Euroopa Komisjon kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 135, 5.5.2014.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/23


Üldkohtu 30. novembri 2016. aasta otsus – Rotenberg versus nõukogu

(Kohtuasi T-720/14) (1)

((Ühine välis- ja julgeolekupoliitika - Piiravad meetmed seoses Ukrainat kahjustava või ohustava tegevusega - Rahaliste vahendite külmutamine - Piirangud liikmesriikide territooriumile lubamisel - Füüsiline isik, kes aktiivselt toetab või viib ellu Ukrainat kahjustavat või ohustavat tegevust - Füüsiline isik, kes saab kasu Krimmi annekteerimise eest vastutavate Venemaa otsustusõiguslike isikute tegevusest - Kaitseõigused - Põhjendamiskohustus - Ilmsed hindamisvead - Omandiõigus - Ettevõtlusvabadus - Õigus eraelu austamisele - Proportsionaalsus))

(2017/C 022/29)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Arkady Romanovich Rotenberg (Peterburi, Venemaa) (esindajad: D. Pannick, QC, M. Lester, barrister, ja M. O’Kane, solicitor, ning hiljem M. Pannick, M. Lester, S. Hey, H. Brunskill, solicitors, ja Z. Al-Rikabi, barrister, ning lõpuks M. Pannick, M. Lester ja Z. Al-Rikabi)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: J.-P. Hix ja B. Driessen)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada osaliselt esiteks nõukogu 17. märtsi 2014. aasta otsus 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega (ELT 2014, L 78, lk 16), mida on muudetud nõukogu 30. juuli 2014. aasta otsusega 2014/508/ÜVJP (ELT 2014, L 226, lk 23), nõukogu 13. märtsi 2015. aasta otsusega (ÜVJP) 2015/432 (ELT 2015, L 70, lk 47), nõukogu 14. septembri 2015. aasta otsusega (ÜVJP) 2015/1524 (ELT 2015, L 239, lk 157) ja nõukogu 10. märtsi 2016. aasta otsusega (ÜVJP) 2016/359 (ELT 2016, L 67, lk 37), ning teiseks nõukogu 17. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega (ELT 2014, L 78, lk 6), mida on rakendatud nõukogu 30. juuli 2014. aasta rakendusmäärusega (EL) nr 826/2014 (ELT 2014, L 226, lk 16), nõukogu 13. märtsi 2015. aasta rakendusmäärusega (EL) 2015/427 (ELT 2015, L 70, lk 1), nõukogu 14. septembri 2015. aasta rakendusmäärusega (EL) 2015/1514 (ELT 2015, L 239, lk 30) ja nõukogu 10. märtsi 2016. aasta rakendusmäärusega (EL) 2016/353 (ELT 2016, L 67, lk 1), hagejat puudutavas osas.

Resolutsioon

1.

Tühistada Arkady Romanovich Rotenbergi puudutavas osas nõukogu 17. märtsi 2014. aasta otsus 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega, mida on muudetud nõukogu 30. juuli 2014. aasta otsusega 2014/508/ÜVJP, ning nõukogu 17. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega, mida on rakendatud nõukogu 30. juuli 2014. aasta rakendusmäärusega (EL) nr 826/2014.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 7, 12.1.2015.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/24


Üldkohtu 30. novembri 2016. aasta otsus – Fiesta Hotels & Resorts versus EUIPO – Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA)

(Kohtuasi T-217/15) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Euroopa Liidu kujutismärk PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA - Varasem siseriiklik ärinimi GRAND HOTEL PALLADIUM - Suhteline keeldumispõhjus - Sellise tähise kaubanduses kasutamine, mis ei ole pelgalt kohaliku tähtsusega - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõige 4 ja artikli 53 lõige 1 punkt c))

(2017/C 022/30)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Fiesta Hotels & Resorts, SL (Ibiza, Hispaania) (esindaja: advokaat J.-B. Devaureix)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindaja: J. Crespo Carrillo)

Teine menetluspool EUIPO apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Residencial Palladium, SL (Ibiza, Hispaania) (esindaja: advokaat D. Solana Giménez)

Ese

Hagi EUIPO teise apellatsioonikoja 23. veebruari 2015. aasta otsuse (asi R 2391/2013-2) peale, mis käsitleb Residencial Palladiumi ja Fiesta Hotels & Resorts’i vahelist kehtetuks tunnistamise menetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Fiesta Hotels & Resorts, SL-lt.


(1)  ELT C 205, 22.6.2015.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/24


Üldkohtu 29. novembri 2016. aasta otsus – ANKO versus REA

(Kohtuasi T-270/15) (1)

((Vahekohtuklausel - Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007–2013) raames sõlmitud toetusleping - Projekt ESS - Hagejale maksete peatamise ja maksete peatamise lõpetamise tingimuste vastavus lepingutingimustele - Viivis))

(2017/C 022/31)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Ateena, Kreeka) (esindaja: advokaat V. Christianos)

Kostja: Teadusuuringute Rakendusamet (esindajad: S. Payan Lagrou ja V. Canetti, keda abistas advokaat O. Lytra ja hiljem advokaat A. Saratsi)

Ese

ELTL artikli 272 alusel esitatud nõue tuvastada, et maksete peatamine, mida rakendab REA veel väljamaksmata summa osas, mis kuulub hagejale tasumisele Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007–2013) raames projekti „Emergency support system“ rahastamiseks sõlmitud toetuslepingu nr 217951 alusel, kujutab endast lepinguliste kohustuste rikkumist ja et nimetatud summa tuleb hagejale välja maksta koos sellele lisanduva viivisega, mida arvestatakse hagi esitamise päevast.

Resolutsioon

1.

Tuvastada, et Teadusuuringute Rakendusamet (REA) on maksete peatamisel äriühingule ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias rikkunud teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007–2013) raames projekti „Emergency support system“ rahastamiseks sõlmitud toetuslepingule nr 217951 lisatud üldtingimuste punkti II.5 lõike 3 alapunkti d.

2.

Mõista REA-lt ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichaniase kasuks välja nende vahemaksete summa, mille tasumist ei tohtinud peatada seoses tema osalemisega projektis „Emergency support system“, maksmise peatamise ajaks järelejäänud rahalise toetuse piires, millele lisandub viivis, mis hakkab iga aruandeperioodi eest kulgema pärast 105-päevase maksetähtaja möödumist vastavate aruannete saamisest määra alusel, mis kehtis maksetähtaja saabumise kuu esimesel päeval ja on avaldatud Euroopa Liidu Teataja C-seerias ning mida on suurendatud 3,5 punkti võrra.

3.

Mõista kohtukulud välja REA-lt.


(1)  ELT C 279, 24.8.2015.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/25


Üldkohtu 30. novembri 2016. aasta otsus – Automobile Club di Brescia versus EUIPO – Rebel Media (e-miglia)

(Kohtuasi T-458/15) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Vastulausemenetlus - Euroopa Liidu kujutismärgi e-miglia taotlus - Euroopa Liidu varasemad sõnamärgid MILLE MIGLIA - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

(2017/C 022/32)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Automobile Club di Brescia (Brescia, Itaalia) (esindajad: advokaadid F. Celluprica ja F. Fischetti)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindaja: L. Rampini)

Teine menetluspool EUIPO apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Rebel Media Ltd (Wilmslow, Ühendkuningriik) (esindajad: advokaadid P. Schotthöfer ja F. Steiner)

Ese

Hagi EUIPO viienda apellatsioonikoja 9. juuni 2015. aasta otsuse (asi R 1990/2014-5) peale, mis käsitleb Automobile Club di Brescia ja Rebel Media vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta vastuhagi rahuldamata.

3.

Jätta Automobile Club di Brescia ja Rebel Media Ltd kohtukulud nende endi kanda ja mõista mõlemalt välja pool EUIPO kohtukuludest.


(1)  ELT C 328, 5.10.2015.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/26


Üldkohtu 1. detsembri 2016. aasta otsus – Z versus Euroopa Liidu Kohus

(Kohtuasi T-532/15 P) (1)

((Apellatsioonkaebus - Avalik teenistus - Ametnikud - Hindamisaruanne - Avaliku Teenistuse Kohtu erapooletus - Kohtukoosseisu liikme taandamise taotlus - Kaitseõigused - Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele))

(2017/C 022/33)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Z (Luxembourg, Luksemburg) (esindaja: advokaat F. Rollinger)

Teine menetluspool: Euroopa Liidu Kohus (esindajad: A. Placco, hiljem J. Inghelram ja Á. Almendros Manzano)

Ese

Apellatsioonkaebus Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 30. juuni 2015. aasta otsuse peale Z vs. Euroopa Kohus (F-64/13, EU:F:2015:72) selle kohtuotsuse tühistamise nõudes.

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Z-ilt.


(1)  ELT C 16, 18.1.2016.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/26


Üldkohtu 29. novembri 2016. aasta otsus – Pi-Design versus EUIPO – Société des produits Nestlé (PRESSO)

(Kohtuasi T-545/15) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Vastulausemenetlus - Rahvusvaheline registreering - Territoriaalse kaitse laiendamise taotlus - Sõnamärk PRESSO - Varasem siseriiklik sõnamärk PRESSO - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

(2017/C 022/34)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Pi-Design AG (Triengen, Šveits) (esindaja: advokaat M. Apelt)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindaja: M. Fischer)

Teine menetluspool EUIPO apellatsioonikojas: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Šveits)

Ese

Hagi EUIPO esimese apellatsioonikoja 2. juuli 2015. aasta otsuse (asi R 428/2014-1) peale, mis käsitleb Société des produits Nestlé ja Pi-Designi vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Pi-Design AG-lt.


(1)  ELT C 371, 9.11.2015.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/27


Üldkohtu 1. detsembri 2016. aasta otsus – Universidad International de la Rioja versus EUIPO – Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR)

(Kohtuasi T-561/15) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Vastulausemenetlus - Euroopa Liidu kujutismärgi UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR taotlus - Varasem Euroopa Liidu sõnamärk UNIRIOJA - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

(2017/C 022/35)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Universidad International de la Rioja, SA (Logroño, Hispaania) (esindajad: advokaadid C. Lema Devesa ja A. Porras Fernandez-Toledano)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindaja: A. Schifko)

Teine menetluspool EUIPO apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Universidad de la Rioja (Logroño, Hispaania) (esindajad: advokaadid J. Diez-Hochleitner Rodríguez, D. Garayalde Niño ja A. I. Alpera Plazas, hiljem J. Diez-Hochleitner Rodríguez ja D. Garayalde Niño)

Ese

Hagi EUIPO viienda apellatsioonikoja 22. juuni 2015. aasta otsuse (asi R 1914/2014-5) peale, mis käsitleb vastulausemenetlust Universidad de la Rioja ja Universidad Internacional de la Rioja vahel.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Universidad Internacional de la Rioja, SA-lt.


(1)  ELT C 389, 23.11.2015.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/28


Üldkohtu 24. novembri 2016. aasta otsus – Azur Space Solar Power versus EUIPO (mustal taustal olevate valgete joonte ja plokkide kujutis)

(Kohtuasi T-578/15) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Euroopa Liitu nimetav rahvusvahelise registreering - Mustal taustal olevaid valgeid jooni ja plokke kujutav kujutismärk - Absoluutne keeldumispõhjus - Eristusvõime puudumine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b))

(2017/C 022/36)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Azur Space Solar Power GmbH (Heilbronn, Saksamaa) (esindajad: advokaadid J. Nicodemus ja S. Stöcker)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindajad: E. Zaera Cuadrado, hiljem A. Folliard-Monguiral)

Ese

Hagi EUIPO neljanda apellatsioonikoja 27. juuli 2015. aasta otsuse (asi R 2780/2014-4) peale, mis käsitleb mustal taustal olevaid valgeid jooni ja plokke kujutava kujutismärgi ELi nimetavat rahvusvahelist registreeringut.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Azur Space Solar Power GmbH-lt.


(1)  ELT C 414, 14.12.2015.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/28


Üldkohtu 24. novembri 2016. aasta otsus – Azur Space Solar Power versus EUIPO (Mustade joonte ja kastide kujutis)

(Kohtuasi T-614/15) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering - Musti jooni ja kaste kujutav kujutismärk - Absoluutne keeldumispõhjus - Eristusvõime puudumine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b))

(2017/C 022/37)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Azur Space Solar Power GmbH (Heilbronn, Saksamaa) (esindajad: advokaadid J. Nicodemus ja S. Stöcker)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindaja: A. Folliard Monguiral)

Ese

Hagi EUIPO neljanda apellatsioonikoja 2. septembri 2015. aasta otsuse (asi R 3233/2014-4) peale, mis puudutab musti jooni ja kaste kujutava kujutismärgi Euroopa Liitu nimetavat rahvusvahelist registreeringut.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Azur Space Solar Power GmbH-lt.


(1)  ELT C 38, 1.2.2016.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/29


Üldkohtu 29. novembri 2016. aasta otsus – Chic Investments versus EUIPO

(Kohtuasi T-617/15) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Euroopa Liidu kujutismärgi eSMOKING WORLD taotlus - Absoluutsed keeldumispõhjused - Kirjeldavus - Eristusvõime puudumine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c - Põhjendamiskohustus))

(2017/C 022/38)

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: Chic Investments sp. z o.o. (Poznań, Poola) (esindaja: advokaat K. Jarosiński)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindaja: D. Walicka)

Ese

Hagi EUIPO viienda apellatsioonikoja 25. juuni 2015. aasta otsuse (asi R 3227/2014-5) peale, mis käsitleb taotlust registreerida kujutismärk eSMOKING WORLD ELi kaubamärgina.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Chic Investments sp. z o.o.-lt.


(1)  ELT C 16, 18.1.2016.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/29


Üldkohtu 6. detsembri 2016. aasta otsus – Tuum versus EUIPO – Thun (TUUM)

(Kohtuasi T-635/15) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Euroopa Liidu kujutismärgi TUUM taotlus - Varasem siseriiklik kujutismärk THUN - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosuse puudumine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

(2017/C 022/39)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Tuum Srl (San Giustino, Itaalia) (esindaja: advokaat B. Saguatti)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindaja: L. Rampini)

Teine menetluspool EUIPO apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Thun SpA (Bolzano, Itaalia) (esindajad: advokaadid L. Sergi ja G. Muscas)

Ese

Hagi EUIPO esimese apellatsioonikoja 3. septembri 2015. aasta otsuse (asi R 2624/2014-1) peale, mis käsitleb Thuni ja Tuumi vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) esimese apellatsioonikoja 3. septembri 2015. aasta otsus (asi R 2624/2014-1).

2.

Lükata vastulause tagasi.

3.

Jätta EUIPO kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja pool kuludest, mis Tuum Srl kandis Üldkohtus ja apellatsioonikojas.

4.

Jätta Thun SpA kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja pool kuludest, mis Tuum Srl kandis Üldkohtus ja apellatsioonikojas.


(1)  ELT C 16, 18.1.2016.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/30


Üldkohtu 6. detsembri 2016. aasta otsus – Groupe Go Sport versus EUIPO – Design Go (GO SPORT)

(Kohtuasi T-703/15) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Vastulausemenetlus - Euroopa Liidu sõnamärgi GO SPORT taotlus - Varasemad siseriiklikud sõnamärgid GO - Vastulausete osakonna osaline registreerimisest keeldumine - Kaebuse põhjenduste esitamisega hilinemine - Apellatsioonikojale esitatud kaebuse vastuvõetamatus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikkel 60 - Määruse (EÜ) nr 2868/95 eeskirja 49 lõige 1))

(2017/C 022/40)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Groupe Go Sport (Sassenage, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid G. Arbant ja E. Henry-Mayer)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindaja: D. Gája)

Teine menetluspool EUIPO apellatsioonikojas: Design Go Ltd (London, Ühendkuningriik)

Ese

Hagi EUIPO teise apellatsioonikoja 22. septembri 2015. aasta otsuse (asi R 569/2015-2) peale, mis käsitleb Design Go ja Groupe Go Sporti vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Groupe Go Sportilt.


(1)  ELT C 48, 8.2.2016.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/31


Üldkohtu 6. detsembri 2016. aasta otsus – The Art Company B & S versus EUIPO – Manifatture Daddato ja Laurora (SHOP ART)

(Kohtuasi T-735/15) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Vastulausemenetlus - Euroopa Liidu kujutismärgi SHOP ART taotlus - Varasem Euroopa Liidu kujutismärk art - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

(2017/C 022/41)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: The Art Company B & S, SA (Quel, Hispaania) (esindajad: advokaadid L. Sánchez Calderón ja J. Villamor Muguerza)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindaja: S. Palmero Cabezas)

Teine menetluspool EUIPO apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Manifatture Daddato SpA (Barletta, Itaalia) (esindaja: advokaat D. Russo)

Teine menetluspool EUIPO apellatsioonikojas: Sabina Laurora (Trani, Itaalia)

Ese

Hagi EUIPO esimese apellatsioonikoja 8. oktoobri 2015. aasta otsuse (asi R 3050/2014-1) peale, mis käsitleb ühelt poolt The Art Company B & S’i ja Manifatture Daddato ning teiselt poolt Laurora vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) esimese apellatsioonikoja 8. oktoobri 2015. aasta otsus (asi R 3050/2014-1).

2.

Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 68, 22.2.2016.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/31


Üldkohtu 1. detsembri 2016. aasta otsus – EK/servicegroup versus EUIPO (FERLI)

(Kohtuasi T-775/15) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Euroopa Liidu sõnamärgi FERLI taotlus - Selguse nõue - Nõukogu määruse (EÜ) nr 207/2009 artikkel 28 - Kaitseõigused - Määruse nr 207/2009 artikli 75 teine lause))

(2017/C 022/42)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: EK/servicegroup eG (Bielefeld, Saksamaa) (esindajad: advokaadid T. Müller ja T. A. Müller)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindaja: S. Hanne)

Ese

Hagi EUIPO neljanda apellatsioonikoja 28. oktoobri 2015. aasta otsuse (asi R 1233/2015-4) peale, mis käsitleb taotlust registreerida sõnamärk FERLI Euroopa Liidu kaubamärgina.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja EK/servicegroup eG-lt.


(1)  ELT C 78, 28.2.2016.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/32


Üldkohtu 30. novembri 2016. aasta otsus – K&K Group versus EUIPO – Pret A Manger (Europe) (Pret A Diner)

(Kohtuasi T-2/16) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Vastulausemenetlus - Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering - Kujutismärk Pret A Diner - Varasem Euroopa Liidu kujutismärk PRET A MANGER - Varasem siseriiklik sõnamärk PRET - Suhteline keeldumispõhjus - Varasema kaubamärgi tegelik kasutamine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 42 lõiked 2 ja 3 - Varasemate kaubamärkide eristusvõime või maine ärakasutamine - Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 5))

(2017/C 022/43)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: K&K Group AG (Cham, Šveits) (esindajad: advokaadid N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen ja N. Bertram)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindaja: J. Crespo Carrillo)

Teine menetluspool EUIPO apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Pret A Manger (Europe) Ltd (London, Ühendkuningriik) (esindaja: M. Edenborough, QC)

Ese

Hagi EUIPO viienda apellatsioonikoja 29. oktoobri 2015. aasta otsuse (asi R 2825/2014-5) peale, mis käsitleb Pret A Manger (Europe)’i ja K&K Group’i vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja K&K Group AG-lt.


(1)  ELT C 78, 29.2.2016.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/33


Üldkohtu 1. detsembri 2016. aasta määrus – STC versus komisjon

(Kohtuasi T-355/14) (1)

((Ehitustööde riigihange - Hankemenetlus - Gaasiturbiinipõhise kolmiktootmisjaama ehitamine ja seonduv hooldus - Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine - Vaidlustatud akti tühistamine - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine))

(2017/C 022/44)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: STC SpA (Forlì, Itaalia) (esindajad: advokaadid A. Marelli ja G. Delucca)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: L. Di Paolo, F. Moro ja L. Cappelletti, hiljem L. Di Paolo ja F. Moro)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: CPL Concordia Soc. coop. (Concordia Sulla Secchia, Itaalia) (esindaja: advokaat A. Penta)

Ese

Ühelt poolt ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada esiteks komisjoni 3. aprilli 2014. aasta otsus, millega lükati tagasi hageja pakkumus hankemenetluses JRC IPR 2013 C04 0031 OC gaasiturbiinipõhise kolmiktootmisjaama ehitamise ja hoolduse kohta Teadusuuringute Ühiskeskuse asukohas Ispras (Itaalia) (ELT 2013/S 137-237146), ning teiseks komisjoni otsus, millega tunnistati edukaks pakkujaks CPL Concordia, ja kõik selle otsusega seotud varasemad ja hilisemad otsused, nende hulgas võimalik lepingu heakskiitmise otsus, ning olenevalt olukorrast ka leping ise, ning kolmandaks komisjoni 15. aprilli 2014. aasta kiri, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus tutvuda hankemenetluse dokumentidega, ning teiselt poolt esimese võimalusena nõue kohustada komisjoni tühistama edukaks pakkujaks tunnistamise otsus ja tunnistama edukaks pakkujaks hageja, ning teise võimalusena, juhul kui kahju ei saa hüvitada mittevaralisel teel, nõue mõista komisjonilt välja hüvitis hagejale tekitatud kahju eest.

Resolutsioon

1.

Käesoleva hagi lahendamise vajadus on ära langenud.

2.

Jätta CPL Concordia Soc. coop.-i nõuded ilmselge vastuvõetamatuse tõttu rahuldamata.

3.

Jätta poolte kõik kohtukulud nende endi kanda nii käesolevas kui ka ajutiste meetmete kohaldamise menetluses.


(1)  ELT C 223, 14.7.2014.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/33


Üldkohtu 1. detsembri 2016. aasta määrus – Europower versus komisjon

(Kohtuasi T-383/14) (1)

((Ehitustööde riigihanked - Hankemenetlus - Gaasiturbiinipõhise kolmiktootmisjaama ehitamise ja seonduva hoolduse hange - Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine - Vaidlustatud akti tühistamine - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine))

(2017/C 022/45)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Europower SpA (Milano, Itaalia) (esindajad: advokaadid G. Cocco ja L. Salomoni)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: L. Cappelletti, F. Moro ja L. Di Paolo, hiljem L. Di Paolo ja F. Moro)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: CPL Concordia Soc. coop. (Concordia Sulla Secchia, Itaalia) (esindaja: advokaat A. Penta)

Ese

Esiteks ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada komisjoni 3. aprilli 2014. aasta otsus lükata tagasi pakkumus, mille hageja esitas Teadusuuringute Ühiskeskuse asukohta Isprasse (Itaalia) gaasiturbiiniga kolmiktootmisjaama ehitamise ja hoolduse tarbeks korraldatud hankemenetluses JRC IPR 2013 C04 0031 OC (ELT 2013/S 137-237146), ja otsus, millega komisjon otsustas sõlmida lepingu CPL Concordiaga, ning kõik seotud varasemad või hilisemad aktid, sealhulgas võimalik otsus lepingu heakskiitmise kohta ja samuti leping ise, ning komisjoni otsus jätta rahuldamata hageja taotlus hankemenetluse dokumentidega tutvumiseks, ja teiseks ELTL artikli 268 alusel esitatud nõue mõista välja hagejale väidetavalt tekitatud kahju.

Resolutsioon

1.

Käesolevas asjas otsuse tegemise vajadus on ära langenud.

2.

CPL Concordia Soc. coop.’i taotlus tuvastada, et otsuse tegemise vajadus on ära langenud, tuleb ilmselge vastuvõetamatuse tõttu tagasi lükata.

3.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Europower SpA kohtukulud, seal hulgas ajutiste meetmete kohaldamise menetlusega seotud kulud.

4.

Jätta CPL Concordial nii käesolevas menetluses kui ka ajutiste meetmete kohaldamise menetluses tekkinud kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 235, 21.7.2014.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/34


Üldkohtu 25. novembri 2016. aasta määrus – Stichting Accolade versus komisjon

(Kohtuasi T-598/15) (1)

((Riigiabi - Teatud kinnisasjade müük turuhinnast väidetavalt madalama hinnaga - Kolmanda isiku kaebus komisjonile - Otsus, milles leitakse, et vaidlusalune meede ei ole riigiabi - Esialgse uurimise etapp ELTL artikli 108 lõike 2 ning määruse (EÜ) nr 659/1999 artikli 10 lõike 1, artikli 13 lõike 1 ja artikli 4 lõike 2 järgi seoses väidetavalt ebaseadusliku individuaalse abiga - Kolmanda isiku tühistamishagi - Vastuvõetavus - Õigus esitada hagi - Hagi menetlusõiguste kaitseks - Hagi, milles vaidlustatakse asjaomase meetme põhjendatus - Konkurentsiolukorra olulise kahjustamise puudumine - Vastuvõetamatus))

(2017/C 022/46)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: Stichting Accolade (Drachten, Madalmaad) (esindajad: advokaadid H. de Boer ja J. Abma)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: P.-J. Loewenthal ja S. Noë)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada komisjoni 30. juuni 2015. aasta otsus C(2015) 4411 final, mis puudutab riigiabi SA.34676 (2015/NN) – Madalmaad (Harlingeni omavalitsuse kinnisasja müük turuhinnast väidetavalt madalama hinnaga), milles komisjon otsustas, et selle kinnisasja müük Ludinga Vastgoed BV-le ei ole riigiabi ELTL artikli 107 lõike 1 tähenduses.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Stichting Accoladelt.


(1)  ELT C 406, 7.12.2015.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/35


Üldkohtu 28. novembri 2016. aasta määrus – SureID versus EUIPO (SUREID)

(Kohtuasi T-128/16) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Euroopa Liidu sõnamärgi SUREID taotlus - Absoluutne keeldumispõhjus - Eristusvõime puudumine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b - Kirjeldavus - Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c - Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi))

(2017/C 022/47)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: SureID, Inc. (Hillsboro, Oregon, Ameerika Ühendriigid) (esindaja: barrister B. Brandreth)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindajad: A. Folliard-Monguiral ja S. Crabbe)

Ese

Hagi EUIPO neljanda apellatsioonikoja 18. jaanuari 2016. aasta otsuse (asi R 1478/2015-4) peale, mis käsitleb sõnamärgi SUREID ELi kaubamärgina registreerimist.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja SureID, Inc-lt.


(1)  ELT C 175, 17.5.2016.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/35


Üldkohtu 28. novembri 2016. aasta määrus – Itaalia versus komisjon

(Kohtuasi T-147/16) (1)

((Liikmesriigi kohustuste rikkumist tuvastava Euroopa Kohtu otsuse täitmata jätmine - Karistusmakse - Karistusmakse sissenõudmise otsus - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine))

(2017/C 022/48)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Itaalia Vabariik (esindajad: G. Palmieri ja avvocato dello Stato S. Fiorentino)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: B. Stromsky ja D. Recchia)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada komisjoni 28. jaanuari 2016. aasta otsus C(2016) 366 final, millega komisjon määras 17. novembri 2011. aasta kohtuotsuse komisjon vs. Itaalia (C-496/09, EU:C:2011:740) täitmiseks Itaalia Vabariigi poolt tasumisele kuuluva karistusmakse summa poolaastaks 18. novembrist 2012 kuni 17. maini 2013 ja poolaastaks 18. maist 2013 kuni 17. novembrini 2013.

Resolutsioon

1.

Käesoleva hagi lahendamise vajadus on ära langenud.

2.

Mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.


(1)  ELT C 191, 30.5.2016.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/36


Üldkohtu 28. novembri 2016. aasta määrus – Matratzen Concord versus EUIPO (Ganz schön ausgeschlafen)

(Kohtuasi T-225/16) (1)

((Euroopa Liidu kaubamärk - Euroopa Liidu sõnamärgi Ganz schön ausgeschlafen taotlus - Kaubamärk, mis koosneb reklaamlausest - Absoluutne keeldumispõhjus - Kirjeldavus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c - Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi))

(2017/C 022/49)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Matratzen Concord GmbH (Köln, Saksamaa) (esindaja: advokaat I. Selting)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindajad: D. Hanf ja A. Graul)

Ese

Hagi EUIPO esimese apellatsioonikoja 24. veebruari 2016. aasta otsuse (asi R 1234/2015-1) peale, mis käsitleb taotlust registreerida sõnamärk Ganz schön ausgeschlafen ELi kaubamärgina.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Matratzen Concord GmbH-lt.


(1)  ELT C 232, 27.6.2016.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/36


Üldkohtu 24. novembri 2016. aasta määrus – ED versus EUIPO

(Kohtuasi T-512/16) (1)

((Avalik teenistus - Ajutine teenistuja - Kaugtöö - Pikendamise taotlus - Keeldumine - Hagi - Seejärel invaliidsuse tuvastamine - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine))

(2017/C 022/50)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: ED (Barcelona, Hispaania) (esindaja: advokaat S. Pappas)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindajad: A. Lukošiūtė, P. Saba ja D. Botis)

Ese

ELTL artikli 270 alusel esitatud nõue tühistada EUIPO 15. jaanuari 2014. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja 26. septembri 2013. aasta taotlus, milles ta peamiselt palus lubada pikendada õigust teha kaugtööd Barcelonast (Hispaania) kuni tervise taastumiseni.

Resolutsioon

1.

Käesoleva hagi lahendamise vajadus on ära langenud.

2.

Jätta ED kohtukuludest üks kolmandik tema enda kanda.

3.

Jätta Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja kaks kolmandikku ED kohtukuludest.


(1)  ELT C 184, 16.6.2014 (kohtuasi, mis algselt registreeriti Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtus numbri F-35/14 all ja anti üle Euroopa Liidu Üldkohtule 1.9.2016).


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/37


Üldkohtu 24. novembri 2016. aasta määrus – ED versus EUIPO

(Kohtuasi T-520/16) (1)

((Avalik teenistus - Ajutine teenistuja - Kaugtöö - Pikendamise taotlus - Keeldumine - Hagi - Seejärel invaliidsuse tuvastamine - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine))

(2017/C 022/51)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: ED (Barcelona, Hispaania) (esindaja: advokaat S. Pappas)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (esindajad: A. Lukošiūtė)

Ese

ELTL artikli 270 alusel esitatud nõue tühistada EUIPO 15. jaanuari 2014. aasta otsuse, millega jäeti rahuldamata hageja 26. septembri 2013. aasta taotlus, milles ta peamiselt palus lubada pikendada õigust teha kaugtööd Barcelonast (Hispaania) kuni tervise taastumiseni, ning EUIPO juhataja 3. juuni 2014. aasta otsuse, millega jäeti hageja 7. veebruari 2014. aasta kaebus rahuldamata.

Resolutsioon

1.

Käesoleva hagi lahendamise vajadus on ära langenud.

2.

Jätta ED kohtukuludest üks kolmandik tema enda kanda.

3.

Jätta Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja kaks kolmandikku ED kohtukuludest.


(1)  ELT C 7, 12.1.2015 (kohtuasi, mis algselt registreeriti Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtus numbri F-93/14 all ja anti üle Euroopa Liidu Üldkohtule 1.9.2016).


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/37


28. septembril 2016 esitatud hagi – Enrico Colombo ja Giacomo Corinti versus komisjon

(Kohtuasi T-690/16)

(2017/C 022/52)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hagejad: Enrico Colombo SpA (Sesto Calende, Itaalia), Giacomo Corinti (Ispra, Itaalia) (esindajad: advokaadid R. Colombo ja G. Turri)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada otsus, mille põhiandmed ei ole teada, kuid mis tehti teatavaks 20. juuli 2016. aasta kirjaga ref. Ares (2016) 371182, milles Euroopa Komisjon, Teadusuuringute Ühiskeskus (JRC) – Ispra asukoha arendus – tunnistas hankemenetluse JRC/IPR/2016/C.4/0002/OC raames, mis puudutab Ispra Teadusuuringute Ühiskeskusele tehtavate veevärgi ning kaugkütte ja kaugjahutuse alajaamade ehitus- ja hooldustööde raamlepingut, edukaks teise pakkuja pakkumuse;

tühistada 20. juuli 2016. aasta kiri ref. Ares (2016) 371182, millega Euroopa Komisjon, Teadusuuringute Ühiskeskus (JRC) – Ispra asukoha arendus – tegi teatavaks hankemenetluse tulemused;

tühistada hankemenetluse protokollid kuupäevaga 13. mai 2016 ja 28. juuni 2016;

hüvitada tekitatud kahju, esimese võimalusena mitterahalises vormis, tühistades, tunnistades kehtetuks või jättes kohaldamata Euroopa Komisjoni ja eduka pakkuja vahel 19. augustil 2016 sõlmitud lepingu, mille põhiandmed ei ole teada, ning seejärel võimaldada hagejatel lepingusse astuda;

teise võimalusena hüvitada kahju summas 500 000,00 eurot või suuremas või väiksemas summas, mida Üldkohus peab asjakohaseks ja millele lisandub intress ning mis on inflatsiooni arvestades ümber hinnatud maksetähtpäeva seisuga.

Väited ja peamised argumendid

Hageja põhjendab oma tühistamisnõudeid kolme väitega: on rikutud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT 2012, L 298, lk 1), artikleid 105 ja 107, on rikutud asjaomast hankemenetlust reguleerivaid erinorme (Lex specialis), on rikutud võrdse kohtlemise ja nõuetekohase menetluse põhimõtteid ning ühtlasi on antud juhul tegemist võimu kuritarvitamisega.

Sellega seoses väidetakse, et eduka pakkuja esitatud pakkumus oleks tulnud kõrvale jätta, kuna see ei vastanud Lex specialis’e nõuetele õigusvõime ja tehniliste võimsuste osas.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/38


22. oktoobril 2016 esitatud hagi – QH versus parlament

(Kohtuasi T-748/16)

(2017/C 022/53)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: QH (Woluwé-Saint-Pierre, Belgia) (esindajad: advokaadid N. Lhoëst ja S. Michiels)

Kostja: Euroopa Parlament

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada 26. jaanuari 2016. aasta otsus, millega jäeti hageja abitaotlus rahuldamata, ja sellest tulenevalt tühistada 12. juuli 2016. aasta otsus, millega jäeti tema kaebus rahuldamata ning mõista tema kasuks välja hüvitis talle väidetavalt tekitatud kahju eest;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja viis väidet.

1.

Esimene väide, et esines huvide konflikt, rikuti kaitseõigusi, võistlevuse põhimõtet, poolte võrdsuse põhimõtet ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 41 lõiget 2 ja artiklit 42.

2.

Teine väide, et uurija määramisel tehti ilmne hindamisviga, uurija ei olnud sõltumatu ega erapooletu, ning uurija ületas oma volitusi.

3.

Kolmas väide, et haldusjuurdluse lõpetamise otsuses rikuti põhjendamiskohustust.

4.

Neljas väide, et rikuti õigust heale haldusele ja hoolsuskohustust.

5.

Viies väide, et vaimse ahistamise hindamisel tehti ilmne hindamisviga.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/39


9. novembril 2016 esitatud hagi – Gibraltari valitsus versus komisjon

(Kohtuasi T-783/16)

(2017/C 022/54)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Gibraltari valitsus (Gibraltar) (esindajad: M. Llamas, QC, solicitor J. Temple Lang, advokaadid F.-C. Laprévote ja C. Froitzheim)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Komisjoni 1. oktoobri 2014. aasta otsus, mis puudutab riigiabi SA.34914 (C/2013) – (ex 2013/NN) Gibraltari äriühingu tulumaksu kord;

mõista kõik hageja kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja esitab hagi põhjenduseks kolm väidet.

1.

Esimese väite kohaselt sisaldab vaidlustatud otsus faktivigu, rikub õigusnormi ega ole piisavalt põhjendatud osas, milles leitakse, et maksualased siduvad eelotsused võivad olla uus abi.

Hageja toob oma väite põhjendamiseks välja järgmise: esiteks, komisjon on rikkunud õigusnormi, kuna ei asunud kohe alguses järeldusele, et kui maksualaste siduvate eelotsuste tegemine või individuaalsed eelotsused peaks endast kujutama riigiabi, oleks tegemist olemasoleva abiga; teiseks, komisjon on teinud faktivea, märkides, et maksualaste siduvate eelotsuste õiguslik alus on 2010. aasta tulumaksuseaduse § 42; ning kolmandaks, kuna otsus on põhjendamata osas, milles väidetakse, et maksualaste siduvate eelotsuste tegemine kujutab endast uut abi, kuna selline väide on vasturääkiv väitega, et eelotsuste tegemine on samaväärne „de facto korraga“.

2.

Teise väite kohaselt sisaldab vaidlustatud otsus faktivigu, rikub õigusnormi ega ole piisavalt põhjendatud.

Hageja toob oma väite põhjendamiseks välja järgmise: esiteks, antud asjas ilmselgelt puuduvad asjaolud, mis on vajalikud põhjendamaks riigiabi uurimise alustamise laiendamist; teiseks, komisjon on teinud ilmse hindamisvea ning faktivea, kui leidis, et eelotsused annavad eelise; kolmandaks, komisjon on teinud ilmse hindamisvea ja faktivea, kui leidis, et eelotsused on valikulised; neljandaks, komisjon on teinud ilmse hindamisvea ja faktivea, kui leidis, et eelotsused võivad moonutada konkurentsi ja/või kahjustada ühendusesisest kaubandust; ning viiendaks, vaidlustatud otsus ei ole põhjendatud.

3.

Kolmas väide, mille kohaselt sisaldab vaidlustatud otsus faktivigu ja rikub õigusnormi, kuna väärab komisjoni esialgset uurimist ning „laiendab“ kunstlikult tulumaksuseaduse menetlust eelotsustele.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/40


11. novembril 2016 esitatud hagi – QD versus EUIPO

(Kohtuasi T-787/16)

(2017/C 022/55)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: QD (Alicante, Hispaania) (esindaja: advokaat H. Tettenborn)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul

tühistada EUIPO 4. märtsi 2016. aasta otsus mitte vastu võtta lõplikku otsust seoses hageja 19. jaanuari 2016. aasta taotlusega uuendada teist korda tema lepingut, mis on sõlmitud liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikli 2f alusel, ning teha hageja 19. jaanuari 2016. aasta taotluse kohta uuendada teist korda tema lepingut, mis on sõlmitud liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikli 2f alusel, lõplik otsus edaspidi „erimenetluses“; ja

mõista kohtukulud välja EUIPO–lt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet.

1.

Esimene väide, et EUIPO on rikkunud personalieeskirjade ja liidu muude teenistujate teenistustingimuste asjakohaseid sätteid, nimelt personalieeskirjade artikli 90 lõiget 1 (koostoimes liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikliga 46), personalieeskirjade III lisa, liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikleid 2, 8 ja 53 ning personalieeskirjade artiklit 110.

2.

Teine väide, et EUIPO rikkus usaldussuhtest tulenevat kohustust.

3.

Kolmas väide, et EUIPO on rikkunud hea halduse põhimõtet (Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 41 lõiked 1, 2 ja 3).

4.

Neljas väide, et EUIPO on kuritarvitanud võimu.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/41


14. novembril 2016 esitatud hagi – N & C Franchise versus EUIPO – Eschenbach Optik (ojo sunglasses)

(Kohtuasi T-792/16)

(2017/C 022/56)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: N & C Franchise Ltd (Nikosia, Küpros) (esindajad: advokaadid C. Chrysanthis, P.-V. Chardalia ja A. Vasilogamvrou)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Eschenbach Optik GmbH (Nürnberg, Saksamaa)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalisi osi „ojo sunglasses“ sisaldav kujutismärk – Euroopa Liidu kaubamärk nr 13 224 761

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO viienda apellatsioonikoja 9. septembri 2016. aasta otsus asjas R 32/2016-5

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/41


11. novembril 2016 esitatud hagi – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret versus EUIPO – Zaharieva (Karbid)

(Kohtuasi T-793/16)

(2017/C 022/57)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (Şehitkamil Gaziantep, Türgi) (esindaja: advokaat T. Tsenova)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Elka Zaharieva (Plovdiv, Bulgaaria)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse disainilahenduse omanik: teine menetluspool apellatsioonikojas

Vaidlusalune disainilahendus: ühenduse disainilahendus „Karbid“ – ühenduse disainilahendus nr 002 343 244-0002

Vaidlustatud otsus: EUIPO kolmanda apellatsioonikoja 12. septembri 2016. aasta otsus asjas R 1143/2015-3

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

tunnistada kehtetuks registreeritud ühenduse disainilahendus nr 002 343 244-0002 „Bobo Cornet“ ja

mõista EUIPO-lt ja Elka Zaharievalt välja Soleni kohtukulud Üldkohtus ja haldusmenetluse, eeskätt kehtetuks tunnistamise ja apellatsioonimenetluse raames EUIPOs kantud kulud.

Väited

Määruse nr 6/2002 artikli 25 lõike 1 punkti e rikkumine;

Määruse nr 6/2002 artikli 25 lõike 1 punkti f rikkumine;

Määruse nr 6/2002 artikli 62 ja artikli 63 lõike 1 rikkumine.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/42


11. novembril 2016 esitatud hagi – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret versus EUIPO – Zaharieva (Jäätisetuutu pakend)

(Kohtuasi T-794/16)

(2017/C 022/58)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (Şehitkamil Gaziantep, Türgi) (esindaja: advokaat T. Tsenova)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Elka Zaharieva (Plovdiv, Bulgaaria)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse disainilahenduse omanik: teine menetluspool apellatsioonikojas

Vaidlusalune disainilahendus: ühenduse disainilahendus „Jäätisetuutu pakend“ – ühenduse disainilahendus nr 002 343 244-0001

Vaidlustatud otsus: EUIPO kolmanda apellatsioonikoja 12. septembril 2016. aasta otsus asjas R 1144/2015-3

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

tunnistada kehtetuks registreeritud ühenduse disainilahendus nr 002 343 244-0001 „Bobo Cornet“ ja

mõista EUIPO-lt ja Elka Zaharievalt välja Soleni kohtukulud Üldkohtus ja haldusmenetluse, eeskätt kehtetuks tunnistamise ja apellatsioonimenetluse raames EUIPOs kantud kulud.

Väited

Määruse nr 6/2002 artikli 25 lõike 1 punkti e rikkumine;

Määruse nr 6/2002 artikli 25 lõike 1 punkti f rikkumine;

Määruse nr 6/2002 artikli 62 rikkumine;

Määruse nr 6/2002 artikli 63 lõike 1 rikkumine.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/43


16. novembril 2016 esitatud hagi – Xiaomi versus EUIPO – Dudingen Develops (MI)

(Kohtuasi T-799/16)

(2017/C 022/59)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Xiaomi, Inc. (Peking, Hiina) (esindajad: advokaadid T. Raab ja C. Tenkhoff)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Dudingen Develops, SL (Numancia de la Sagra, Hispaania)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: kujutismärk „MI“ – registreerimistaotlus nr 13 498 423

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 5. septembri 2016. aasta otsus asjas R 337/2016-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus osaliselt, nimelt osas, milles leiti, et puudub segiajamise tõenäosus järgmiste kaupade suhtes:

klassi 9 kuuluvad „elektrikaablid; elektrikaablikestad; kaablikatted (torud); elektritoite pikendusjuhtmed; emailitud elektrijuhtmed; kaablilokaatorid; elektrilised adapterikaablid; isoleeritud elektrikaablid; takistustraadid; termopaari juhtmed; metallist kaablid (elektrilised); kaabliklemmid; mõõtekaablid; ühenduskaablid; elektrikaablijuhtmed; kaabliliitmikud elektrikaablite jaoks; paigaldusjuhtmed (elektrilised); torud elektrikaablite jaks; elektrikaablikanalid; elektrikaablikarbid; elektrilised liidesekaablid; elektrikaabliliitmikud; kuumuskindlad elektrijuhtmed; elektrikaablite ühendusplokid; sportimisel kasutatavad kiivrid; elektrikaablite märgistussildid; elektrikaablite ühendusklemmid; elektrijuhtmete markerid; mineraalse isolatsiooniga elektrikaablid; elektrikaablite sõrmpistikud; elastsed elektrikaablikestad; elektriliinimaterjalid (juhtmed, kaablid); elektrikaablite ühendusmuhvid; elektrijuhtmete harukarbid; kaabliühendusmuhvide harukarbid; elektrotehnikaaparaadid, -seadmed ja -kaablid; elektriadapterid; pistikuadapterid; elektrilised adapterühendused; telefonide kuuldeaparaatidega ühendamise adapterid; reisiadapterid elektripistikutele“ ning

klassi 18 kuuluvad „suured seljakotid; väikesed seljakotid; mägironijate seljakotid“;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt ja EUIPO apellatsioonikoja menetluse teiselt poolelt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/44


16. novembril 2016 esitatud hagi – Mayekawa Europe versus komisjon

(Kohtuasi T-800/16)

(2017/C 022/60)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Mayekawa Europe NV/SA (Zaventem, Belgia) (esindajad: advokaadid H. Gilliams ja J. Bocken)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada komisjoni 11. jaanuari 2016. aasta otsus ülemäärase kasumi maksuvabastust käsitleva riigiabikava SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) kohta, mida rakendas Belgia Kuningriik (1);

teise võimalusena tühistada selle otsuse artiklid 2–4;

igal juhul tühistada otsuse artiklid 2–4 selles ulatuses, milles need artiklid (a) nõuavad abi tagasinõudmist üksustelt, kelle kohta ei ole tehtud selles otsuses defineeritud „ülemäärase kasumi maksuotsust“ ja (b) nõuavad kasusaaja maksusäästuga võrdse summa tagasimaksmist, lubamata Belgial arvesse võtta muu maksuasutuse poolt tehtud ülespoole korrigeerimist; ning

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet.

1.

Esimene väide, et tegemist on ilmse hindamisveaga, pädevuse ületamisega ja adekvaatsete põhjenduste esitamata jätmisega selles ulatuses, milles vaidlustatud otsus väidab abikava olemasolu.

2.

Teine väide, et rikutud on ELTL artiklit 107 ja põhjendamiskohustust ning tehtud ilmne hindamisviga selles ulatuses, milles vaidlustatud otsus liigitab väidetava kava valikuliseks meetmeks.

3.

Kolmas väide, et rikutud on ELTL artiklit 107 ja põhjendamiskohustust ning tehtud ilmne hindamisviga selles ulatuses, milles vaidlustatud otsus kinnitab, et väidetav kava annab eelise.

4.

Neljas väide, et rikutud on ELTL artiklit 107, õiguspärase ootuse ja proportsionaalsuse põhimõtteid, tehtud ilmne hindamisviga, ületatud pädevust ja jäetud esitamata adekvaatsed põhjendused selles ulatuses, milles otsus kohustab Belgiat riigiabi tagasi nõudma.


(1)  Komisjoni 11. jaanuari 2016. aasta otsus (EL) 2016/1699 ülemäärase kasumi maksuvabastust käsitleva riigiabikava SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) kohta, mida rakendas Belgia (teatavaks tehtud numbri C(2015) 9837 all) (ELT L 260, 2016, lk 61).


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/45


8. novembril 2016 esitatud hagi – Endoceutics vs. EUIPO – Merck (FEMIBION)

(Kohtuasi T-802/16)

(2017/C 022/61)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Endoceutics, Inc. (Quebec, Kanada) (esindaja: advokaat M. Wahlin)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Merck KGaA (Darmstadt, Saksamaa)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk „FEMIBION“ – ELi kaubamärk nr 898 924

Menetlus EUIPOs: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 14. juuli 2016. aasta otsus asjas R 1608/2015-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus osaliselt ja tunnistada ELi kaubamärk kehtetuks järgmiste kaupade osas: „farmaatsiapreparaadid immuunsüsteemi toetamiseks, menopausi, menstruatsiooni ja raseduse jaoks, stressi ennetamiseks, ravimiseks ja ohjamiseks, tasakaalustamata või puuduliku toitumise ennetamiseks, ravimiseks ja ohjamiseks“;

mõista EUIPO menetluse kulud ja kohtukulud välja ELi kaubamärgi omanikult.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkti a rikkumine.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/46


15. novembril 2016 esitatud hagi – Glaxo Group versus EUIPO – Celon Pharma (SALMEX)

(Kohtuasi T-803/16)

(2017/C 022/62)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Glaxo Group Ltd (Brentford, Ühendkuningriik) (esindajad: barrister S. Baran, barrister S. Wickenden, solicitor R. Jacob ja solicitor E. Morris)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Celon Pharma S.A. (Łomianki, Poola)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: teine menetluspool apellatsioonikojas

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalist osa „SALMEX“ sisaldav helepruun/kohvikarva ja valge ELi kujutismärk – ELi kaubamärk nr 9 849 191

Menetlus EUIPOs: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 31. augusti 2016. aasta otsus asjas R 2108/2015-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

jätta EUIPO ja teise menetluspoole kohtukulud nende endi kanda ja mõista nendelt välja hageja kulud nii vastulause-, apellatsiooni- kui ka käesolevas menetluses.

Väide

Apellatsioonikoda rikkus õigusnorme tehes otsuse, mis on vastuolus määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punktiga b, sest ta asus esiteks ekslikult seisukohale, et kehtetuks tunnistamise taotleja poolne Prantsuse kaubamärgi tegelik kasutamine ei olnud määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 punkti a kohaldamisel arvessevõetav kasutamine ja leidis teiseks ekslikult, et kehtetuks tunnistamise taotleja poolne Prantsuse kaubamärgi tegelik kasutamine ei kujutanud endast Prantsuse kaubamärgi kasutamist seoses kaupadega „inhalaatorid, inhalatsiooniaparaadid“.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/46


16. septembril 2016 esitatud hagi – LG Electronics versus EUIPO (Dual Edge)

(Kohtuasi T-804/16)

(2017/C 022/63)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: LG Electronics, Inc (Soul, Korea Vabariik) (esindaja: advokaat M. Graf)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk „Dual Edge“ – registreerimistaotlus nr 14 463 178

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 2. septembri 2016. aasta otsus asjas R 832/2016-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/47


16. novembril 2016 esitatud hagi – IPPT PAN versus komisjon ja REA

(Kohtuasi T-805/16)

(2017/C 022/64)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) (Varssavi, Poola) (esindaja: advokaat M. Le Berre)

Kostjad: Euroopa Komisjon, Teadusuuringute Rakendusamet (REA)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada komisjoni vaidlusalune otsus;

tuvastada, et komisjon tegi vea, väljastades võlateate numbero3241514040 (nii nagu seda on vähendatud kreeditarvega nr 3233160082), ning et hageja ei ole kohustatud tasuma vastavat 67 984,13 euro suurust summat;

tuvastada, et komisjon ja REA peavad maksma hagejale projekti SMART-NEST kohaselt 69 623,94 eurot koos intressiga, mida arvestatakse alates vastava otsuse tegemise kuupäevast;

tuvastada, et hageja ei ole kohustatud tasuma komisjonile leppetrahvi seoses projektidega KMM-NOE ja BOOSTING BALTIC;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

ELTL artiklil 263 rajanevat tühistamisnõuet põhjendab hageja seitsme väitega.

1.

Esimene väide, et rikuti Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 47 ja 43, mis puudutavad õigust pöörduda kohtusse ja õigust pöörduda Euroopa ombudsmani poole.

2.

Teine väide, et rikuti projektide KMM-NOE, BOOSTING BALTIC ja SMART-NEST lepinguid ja kohaldatavat Belgia õigust.

3.

Kolmas väide, et rikuti finantsmäärust ja komisjoni delegeeritud finantsmäärust.

4.

Neljas väide, et rikuti õiguspäraste ootuste põhimõtet.

5.

Viies väide, et rikuti diskrimineerimiskeelu põhimõtet.

6.

Kuues väide, et rikuti olulisi menetlusnõudeid.

7.

Seitsmes väide, et komisjon kuritarvitas oma volitusi.

ELTL artiklile 272 tuginevat leppetrahvi nõuet põhjendab hageja kuue väitega.

1.

Esimene väide, et hageja on täitnud tal projektide KMM NOE ja BOOSTING BALTIC lepingute artikli II.19.1 kohaselt lasuva kohustuse.

2.

Teine väide, et komisjon ei ole esitanud oma nõude põhjendamiseks tõendeid.

3.

Kolmas väide, et komisjon ei ole esitanud oma nõuet nõuetekohaselt.

4.

Neljas väide, et komisjon ei ole teostanud oma lepingulisi õigusi heas usus.

5.

Viies väide, et lepingu artikli II.30 kohaselt nõutav leppetrahv on ülemäära suur ja et seda tuleks vähendada Belgia tsiviilseadustiku artikli 1231 alusel.

6.

Kuues väide, et hagejale tuleb teha projekti SMART-NEST raames väljamakse, mis kataks tasumata osa hageja poolt tagatisfondi panustatud summa tagasimaksest.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/48


17. novembril 2016 esitatud hagi – MIP Metro versus EUIPO – Afnor (N & NF TRADING)

(Kohtuasi T-807/16)

(2017/C 022/65)

Hagiavalduse keel: saksa

Pooled

Hageja: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Saksamaa) (esindajad: advokaadid J.-C. Plate ja R. Kaase)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Association française de normalisation (Afnor) (La Plaine Sant-Denis, Prantsusmaa)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: kaubamärgi Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering – Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering nr 1 086 884

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 14. juuli 2016. aasta otsus asjas R 1109/2015-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/49


21. novembril 2016 esitatud hagi – Barmenia Krankenversicherung versus EUIPO (Mediline)

(Kohtuasi T-810/16)

(2017/C 022/66)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Barmenia Krankenversicherung a.G. (Wuppertal, Saksamaa) (esindaja: advokaat M. Graf)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärgi „Mediline“ registreerimistaotlus nr 14 655 385

Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 8. septembri 2016. aasta otsus asjas R 2437/2015-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väited

määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine;

määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti c rikkumine.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/49


21. novembril 2016 esitatud hagi – Vans versus EUIPO – Deichmann SE (V)

(Kohtuasi T-817/16)

(2017/C 022/67)

Hagiavalduse keel: saksa

Pooled

Hageja: Vans, Inc. (Wilmington, Delawere, Ameerika Ühendriigid) (esindaja: advokaat M. Hirsch)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Deichmann SE (Essen, Saksamaa)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: ELi kujutismärk („V“ kujutis) – registreerimistaotlus nr 10 263 978

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 19. septembri 2016. aasta otsus asjas R 2030/2015-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

muuta vaidlustatud otsust nii, et vastulause lükatakse tervikuna tagasi;

teise võimalusena: muuta vaidlustatud otsust nii, et vastulause lükatakse tagasi osas, mis puudutab klassi 18 kuuluvaid kaupu „nahk, kunstnahk ja nendest valmistatud tooted; reisikastid, vihmavarjud, päevavarjud, reisikotid, taskud, ümbrised, seljakotid, vöökotid, koolikotid, spordikotid, rannakotid, võtmehoidjad, visiitkaardihoidikud“ ja klassi 25 kuuluvaid kaupu „rõivad, jalatsid, peakatted, vööd, kindad“

kolmanda võimalusena tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väited

määruse nr 2868/95 eeskirja 19 lõigete 2 ja 3 ning eeskirja 20 lõike 1 rikkumine;

määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike punkti b rikkumine;

määruse nr 207/2009 artikli 60 lõike 1 esimese lause, artikli 63 lõike 2, artikli 75 esimese lause ja reformatio in peius ning õiguse olla ära kuulatud põhimõtete rikkumine.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/50


21. novembril 2016 esitatud hagi – Kik Textilen und Non-Food versus EUIPO – FF Group Romania (_kix)

(Kohtuasi T-822/16)

(2017/C 022/68)

Hagiavalduse keel: saksa

Pooled

Hageja: Kik Textilen und Non-Food GmbH (Bönen, Saksamaa) (esindajad: advokaadid S. Körber ja L. Pechan)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: FF Group Romania SRL (Bukarest, Rumeenia)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: teine menetluspool apellatsioonikojas

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalist osa „_kix“ sisaldav ELi kujutismärk – ELi kaubamärk nr 12 517 901

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 6. septembri 2016. aasta otsus asjas R 2323/202015-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista menetluskulud, kaasa arvatud apellatsioonikoja menetluse kulud välja EUIPO-lt ja teiselt menetluspoolelt apellatsioonikojas.

Väited

rikutud on määruse nr 207/2009 artikli 75 esimest lauset;

rikutud on määruse nr 207/2009 artikli 42 lõikeid 2 ja 3 koosmõjus artikliga 15.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/51


21. novembril 2016 esitatud hagi – Kiosked Oy versus EUIPO – VRT, NV van Publiek Recht (k)

(Kohtuasi T-824/16)

(2017/C 022/69)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Kiosked Oy Ab (Espoo, Soome) (esindaja: advokaat L. Laaksonen)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: VRT, NV van Publiek Recht (Brüssel, Belgia)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline mustvalge kujutismärk, mis sisaldab sõnalist osa „K“ – Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering nr 1 112 969

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 19. septembri 2016. aasta otsus asjas R 279/2016-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) neljanda apellatsioonikoja 21. septembri 2016. aasta otsus asjas nr R0279/2016-4, millega rahuldati vastulause, mille esitas VRT, NV van publiek recht, ja lükati tagasi Euroopa Liitu nimetava rahvusvahelise mustvalge kujutismärgi taotlus nr W01112969 K (kujutismärk) (edaspidi „K LOGO“) järgmiste klassidesse 35 ja 42 kuuluvate teenuste jaoks „reklaam; ärijuhtimine; ärihaldus; kontoriteenused“ ja „arvutitarkvara projekteerimine ja arendus“, ja lubada K LOGO registreerimist eelnimetatud teenuste jaoks;

mõista hageja vastulausemenetlusega seotud kulud, sealhulgas advokaaditasud ja -kulud välja kostjalt, võttes arvesse kulude aruannet, mille hageja esitab määruse nr 207/2009 artiklis 85 ette nähtud tähtaja jooksul, ja kui selline aruanne jääb esitamata, vastavalt asjakohastele õigusnormidele.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/52


24. novembril 2016 esitatud hagi – Küprose Vabariik versus EUIPO – POCF (Pallas Halloumi)

(Kohtuasi T-825/16)

(2017/C 022/70)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Küprose Vabariik (esindajad: S. Malynicz, QC, ja solicitor V. Marsland)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Pancyprian Organisation of Cattle Farmers (POCF) (Latsia, Küpros)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Taotleja: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalisi osi „Pallas Halloumi“ sisaldav ELi kujutismärk – registreerimistaotlus nr 11 180 536

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 22. septembri 2016. aasta otsus asjas R 2065/2014-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt ja apellatsioonikoja menetluse teiselt poolelt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/52


28. novembril 2016 esitatud hagi – Casasnovas Bernad versus komisjon

(Kohtuasi T-826/16)

(2017/C 022/71)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Luis Javier Casasnovas Bernad (Saint-Domingue, Dominikaani Vabariik) (esindaja: advokaadid S. Orlandi ja T. Martin)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada 27. septembri 2016. aasta otsus, millega hageja leping üles öeldi;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet.

1.

Esimene väide, et komisjoni 2. märtsi 2011. aasta otsuse artikli 3 lõige 3 on kohaldamatu.

2.

Teine väide, et on rikutud Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artiklit 85, kuna teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutus pikendas hageja lepingut tähtajatult, nähes siiski ette ülesütlemise tingimuse, mis on seotud ülesütlemisega samastatava sündmusega.

3.

Kolmas väide, et on rikutud hoolitsemiskohustust, kuna teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutus ütles esiteks hageja lepingu üles enne, kui ta võttis otsuse isiklikel põhjustel puhkuse pikendamise kohta; teiseks tegutses see asutus nii ilma, et hagejale oleks tehtud esimene tööle ennistamise ettepanek ning kolmandaks ei antud hagejale teada, kas on olemas eelarvevõimalused tema tasustamiseks pärast puhkuse lõppu.

4.

Neljas väide, et teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutus on rikkunud Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artiklit 12b ja artikli 40 lõiget 1a.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/53


24. novembril 2016 esitatud hagi – QB versus EKP

(Kohtuasi T-827/16)

(2017/C 022/72)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: QB (Maini-äärne Frankfurt, Saksamaa) (esindaja: advokaat L. Levi)

Kostja: Euroopa Keskpank

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

Tunnistada käesolev hagiavaldus vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

ning sellest tulenevalt

tühistad 2015. aasta hindamisaruanne ja 15. detsembri 2015. aasta otsus, mis tehti teatavaks 7. jaanuaril 2016, millega hagejale ei antud palgatõusu;

vajadusel tühistada 2. mai 2016. aasta ja 15. septembri 2016. aasta otsused, millega jäeti rahuldamata avastavalt hageja vaie ja kaebus;

mõista kostjalt välja hüvitis mittevaralise kahju eest summas, mis on kindlaks määratud ex aequo et bono põhimõttel, 15 000 eurot;

mõista kõik kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja esitab hagi põhjenduseks viis väidet.

1.

Esimene väide, et kostja on väidetavalt rikkunud hindamisjuhiseid ja menetlusnorme, kaitseõigusi ja hoolitsemiskohustust, kui ta koostas hindamisaruande 2015. aastaks (edaspidi „vaidlusalune hindamisaruanne“). Hageja esitab eelkõige järgmised argumendid:

dialoogi puudumine ja kaitseõiguste rikkumine;

vaidlusaluses hindamisaruandes ei ole kindlaks tehtud, et oleks toimunud areng paremuse poole ja ei ole kehtestatud eesmärke selles tähenduses, nagu on nõutud hindamisjuhistes; see kujutab endast hoolitsemiskohustuse rikkumist;

ei ole sekkunud kolmas pädev isik.

2.

Teine väide, et on rikutud objektiivsuse ja erapooletuse nõudeid ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta (edaspidi „harta“) artiklit 41, mis on vaidlusaluse hindamisaruande puuduseks.

Hageja on nimelt seisukohal, et asja konkreetsetest asjaoludest tuleneb, et hindajad ja eelkõige apellatsiooniastme hindajad ei täitnud oma ülesandeid objektiivselt ja erapooletult.

3.

Kolmas väide, et on tehtud ilmne hindamisviga. Hageja on nimelt viidanud tõenditele, mis muudavad vaidlustatud aruandes esitatud faktilistele asjaoludele antud hinnangud ebausutavaks.

4.

Neljas väide, et 15. detsembri 2015. aasta otsus, millega hagejale ei antud palgatõusu, põhineb ebaseaduslikul hindamisaruandel.

5.

Viies väide, et on rikutud 2015. aasta juhiseid ja menetlusnorme ning harta artiklit 41 selles osas, milles 15. detsembri 2015. aasta otsus on põhjendamata ja hagejat ei ole väidetavalt eelnevalt ära kuulatud.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/54


25. novembril 2016 esitatud hagi – CRDO Torta del Casar versus EUIPO – CRDOP „Queso de La Serena“ (QUESO Y TORTA DE LA SERENA)

(Kohtuasi T-828/16)

(2017/C 022/73)

Hagiavalduse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Torta del Casar (Casar de Cáceres, Hispaania) (esindajad: advokaadid A. Pomares Caballero ja M. Pomares Caballero)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida „Queso de La Serena“ (Castuera, Hispaania)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Taotleja: teine menetluspool apellatsioonikojas

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalisi osi „QUESO Y TORTA DE LA SERENA“ sisaldav ELi kujutismärk – registreerimistaotlus nr 10 486 447

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 26. septembri 2016. aasta otsus asjas R 2573/2014-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

muuta vaidlustatud otsust nii, et tuvastatakse, et käesolevas kohtuasjas esinevad määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 4 (koostoimes määruse nr 510/2006 artikli 13 lõikega 1) kohase suhtelise registreerimisest keeldumise põhjuse kohaldamise tingimused;

teise võimalusena tühistada vaidlustatud otsus ja

igal juhul jätta EUIPO kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja hageja kohtukulud (sealhulgas apellatsioonikoja menetlusega seotud kulud).

Väited

Määruse nr 510/2006 artikli 2 lõike 2 ja artikli 3 lõike 1 (koostoimes sama akti artikli 13 lõikega 1 ja viimase võimalusena määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikes sisalduva viite alusel) rikkumine.

Määruse nr 510/2006 artikli 13 lõike 1 (määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikes 4 sisalduva viite alusel) rikkumine.

Määruse nr 207/2009 artikli 75 rikkumine.

Õiguskindluse ja hea halduse üldpõhimõtete rikkumine.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/55


25. novembril 2016 esitatud hagi – Mouvement pour une Europe des nations et des libertés versus parlament

(Kohtuasi T-829/16)

(2017/C 022/74)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (Pariis, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat A. Varaut)

Kostja: Euroopa Parlament

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Parlamendi juhatuse 12. septembri 2016. aasta otsus, mille [X] tegi teatavaks 26. septembril 2016 ja millega tunnistati rahastamiskõlbmatuks MENL-i kampaania „Schengen“ plakati kulud;

mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet.

1.

Esimene väide, et on rikutud hea halduse põhimõtet, mis on tingitud sellest, et Euroopa Parlamendi juhatusele ei tehtud teatavaks toimiku asjaolusid ega liikumise „Mouvement pour une Europe des nations et des libertés“ (MENL) vastuväiteid.

2.

Teine väide, et hageja leiab, et liikmeriikide parteide „kaudne rahastamine“ Euroopa parteide poolt on ebaselge mõiste, mis on õiguskindlusega vastuolus.

3.

Kolmas väide, et MENL-i kampaania „Shengen“ plakatitel kasutatud logo (edaspidi „vaidlusalune logo“) tõlgendatakse liikmeriikide territooriumil üksnes Euroopa kampaaniana vastupidi kostja seisukohale, kes on teinud otsuse, mille tühistamist käesolevas hagis nõutakse. Selle väite põhjendamiseks esitab hageja peaasjalikult kolm argumenti, nimelt:

MENL vedas kampaaniat üksinda, ilma liikmesriikide parteide kooskõlastuse või sekkumiseta;

kampaania ja plakatid puudutavad küsimust Euroopa tasandil, milleks on Schengeni leping;

vaidlusalune logo ei ole seega liikmesriikide parteide logo, vaid nende parteide delegatsioonide logo Euroopa Parlamendis.

4.

Neljas väide, et hageja leiab, et vaidlusalune logo on suuruselt palju väiksem kui MENL-i logo. Kõnealust küsimust käsitlevas kohtupraktikas ja õigusaktides nähakse ette sanktsioon üksnes selliste liikmesriigi logode puhul, mis on Euroopa logodest suuremad või sama suurusega.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/56


23. novembril 2016 esitatud hagi – Monolith Frost versus EUIPO – Dovgan GmbH (PLOMBIR)

(Kohtuasi T-830/16)

(2017/C 022/75)

Hagiavalduse keel: saksa

Pooled

Hageja: Monolith Frost GmbH (Leopoldshöhe, Saksamaa) (esindajad: advokaadid E. Liebich ja S. Labesius)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Dovgan GmbH (Hamburg, Saksamaa)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: teine menetluspool apellatsioonikojas

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk „PLOMBIR“

Menetlus EUIPOs: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 22. septembri 2016. aasta otsus asjas R 1812/2015-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 65 lõike alusel 3;

mõista menetluskulud, kaasa arvatud apellatsioonikoja menetluse kulud välja EUIPO-lt.

Väited

määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti c rikkumine;

määruse nr 207/2009 artikli 76 lõike 1 rikkumine;

määruse nr 207/2009 artikli 75 esimese lause kohase põhjendamiskohustuse rikkumine.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/57


28. novembril 2016 esitatud hagi – Kabushiki Kaisha Zoom versus EUIPO – Leedsworld (ZOOM)

(Kohtuasi T-831/16)

(2017/C 022/76)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Kabushiki Kaisha Zoom (Tōkyō, Jaapan) (esindaja: advokaat M. de Arpe Tejero)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Leedsworld, Inc. (New Kensington, Pennsylvania, Ameerika Ühendriigid)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk „ZOOM“ – registreerimistaotlus nr 11 766 111

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO viienda apellatsioonikoja 7. septembri 2016. aasta otsus asjas R 1235/2015-5

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

jätta ELi kaubamärk nr 11 766 111 „ZOOM“ klassi 9 kuuluvate kaupade jaoks täielikult registreerimata;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt ja menetlusse astujalt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/57


2. detsembril 2016 esitatud hagi – Küpros versus EUIPO – POCF (COWBOYS HALLOUMI)

(Kohtuasi T-847/16)

(2017/C 022/77)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Küprose Vabariik (esindajad: S. Malynicz, QC ja solicitor V. Marsland)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Pancyprian Organisation of Cattle Farmers (POCF) (Latsia, Küpros)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Taotleja: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalisi osi „COWBOYS HALLOUMI“ sisaldav värviline Euroopa Liidu kujutismärk – registreerimistaotlus nr 11 281 375

Menetlus EUIPO-s: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 2. septembri 2016. aasta otsus asjas R 2781/2014-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/58


5. detsembril 2016 esitatud hagi – Techniplan versus komisjon

(Kohtuasi T-853/16)

(2017/C 022/78)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Techniplan Srl (Rooma, Itaalia) (esindajad: advokaadid R. Giuffrida ja A. Bonavita)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tuvastada, et Euroopa Komisjon on rikkunud ELTL artiklit 265, sest ta ei ole määratlenud Techniplani poolt ametliku märgukirjaga saadetud üleskutsele vaatamata oma seisukohta;

kohustada teda täitma ELTL artiklis 266 ette nähtud tegutsemiskohustust ning mõista temalt kahjutasuna välja teatav summa iga selle kohustuse täitmisega viivitatud päeva eest ning kohtu- ja menetluskulud.

Väited ja peamised argumendid

Hageja on inseneribüroo, kellega sõlmiti mitu hankelepingut seoses projektidega Aafrika riikides (Banikoara ja Kandi vahelise tee planeerimis- ja asfalteerimistööde kontroll ja järelevalve Beninis, Ouallahi ja Miringoni vahelise tee RN32 tööde kontroll Komooridel, Anjouani ja Moheli asfaltteede rutiinsete hooldustööde järelevalve Komooridel, Ngazidja rutiinsete hooldustööde järelevalve ja kontroll Komooridel, Kinkala ja Mindouli vahelise riigitee nr 1 ehitustööde kontroll ja järelevalve Kongos, Bouari ja Fambélé vahelise tee planeerimis- ja asfalteerimistööde kontroll ja järelevalve Kesk-Aafrika Vabariigis ning tööde kavandamine ja järelevalve PA PNDS raames Kongo Demokraatlikus Vabariigis).

Hageja täpsustab sellega seoses, et kõik need projektid viidi ellu ning neile väljastati sertifikaat siseriiklike tellijate poolt; vastavad arved tasuti ning kiideti heaks projekte finantseerinud Euroopa Komisjoni talituste poolt. Kuid täiesti ootamatult hakati arveid tasuma vaid osaliselt. Hageja väitel kohaldas kostja isegi täpsemalt määratlemata sanktsiooni Euroopa Arengufondi kasuks, ilma et talle oleks midagi konkreetset ette heidetud. Eelkõige näeb Euroopa Komisjon ette Techniplani võlanõuete tasaarvestamise tema täpsemalt määratlemata väidetavate võlakohustustega.

Hageja saatis vastuseks sellistele meetmetele ELTL artikli 265 alusel ametliku märgukirja, milles palus Euroopa Komisjonil võtta vastu akt või määratleda oma ametlik seisukoht tema maksenõude kohta ja määratud sanktsioonide tegeliku olemuse kohta.

Hageja väidab oma hagi toetuseks, et Euroopa Komisjoni pädevad talitused on rikkunud õiguskindluse ja läbipaistvuse põhimõtteid. Seeläbi kahjustati tõsiselt Techniplani subjektiivseid õigusi, kellel on ometigi õiguspärane ootus, et ta teab kindlalt, igal hetkel ja igas olukorras oma õigusi ja kohustusi, mis on ette nähtud ka Euroopa õigusnormides.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/59


5. detsembril 2016 esitatud hagi – Rare Hospitality International versus EUIPO (LONGHORN STEAKHOUSE)

(Kohtuasi T-856/16)

(2017/C 022/79)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Rare Hospitality International, Inc (Orlando, Florida, Ameerika Ühendriigid) (esindaja: advokaat I. Lázaro Betancor)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk „LONGHORN STEAKHOUSE“ – registreerimistaotlus nr 13 948 682

Vaidlustatud otsus: EUIPO viienda apellatsioonikoja 12. septembri 2016. aasta otsus asjas R 2149/2015-5

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väited

Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c rikkumine;

Võrdse kohtlemise ja hea halduse põhimõtte rikkumine.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/60


Üldkohtu 14. novembri 2016. aasta määrus – Trost Auto Service Technik versus EUIPO (AUTOSERVICE.COM)

(Kohtuasi T-259/16) (1)

(2017/C 022/80)

Kohtumenetluse keel: saksa

Kuuenda koja president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 251, 11.7.2016.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/60


Üldkohtu 29. novembri 2016. aasta määrus – Gulli versus EUIPO – Laverana (Lybera)

(Kohtuasi T-284/16) (1)

(2017/C 022/81)

Kohtumenetluse keel: inglise

Teise koja president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 270, 25.7.2016.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/60


Üldkohtu 21. novembri 2016. aasta määrus – TBWA\London versus EUIPO (MEDIA ARTS LAB)

(Kohtuasi T-361/16) (1)

(2017/C 022/82)

Kohtumenetluse keel: inglise

Teise koja president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 314, 29.8.2016.


23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/60


Üldkohtu 14. novembri 2016. aasta määrus – Dulière versus komisjon

(Kohtuasi T-503/16) (1)

(2017/C 022/83)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Kuuenda koja president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 129, 4.5.2013 (kohtuasi, mis registreeriti algselt EuroopaLiidu Avaliku teenistuse Kohtus numbriga F-15/13 ja anti üle Euroopa Liidu Üldkohtule 1.9.2016).