ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 380

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

58. köide
14. november 2015


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2015/C 380/01

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.7775 – BTPS / CPPIB / Haymarket House) ( 1 )

1


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Nõukogu

2015/C 380/02

Nõukogu otsus, 10. november 2015, Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri juhatuse Ungari liikme ja asendusliikme ametisse nimetamise kohta

2

 

Euroopa Komisjon

2015/C 380/03

Euro vahetuskurss

4

2015/C 380/04

Euro käibemüntide uus liikmesriiki tähistav külg

5

2015/C 380/05

Euro käibemüntide uus liikmesriiki tähistav külg

6


 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2015/C 380/06

Osalemiskutse – ettepanek esitada tooteid, mis sobivad gaasiõli ja petrooli erimärgistamiseks

7

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2015/C 380/07

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.7791 – Aviva / PSP / Property Portfolio JV) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

8

2015/C 380/08

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.7832 – Gunvor Group / Kuwait Petroleum Europoort) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

9

2015/C 380/09

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.7833 – CDC International Capital / Mubadala Development Company / Vivalto Bel / Groupe Vivalto Santé) ( 1 )

10

2015/C 380/10

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.7825 – KKR/Selecta) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

11


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


II Teatised

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

Euroopa Komisjon

14.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 380/1


Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta

(juhtum M.7775 – BTPS / CPPIB / Haymarket House)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2015/C 380/01)

9. novembril 2015 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine siseturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri ja kuupäeva järgi ning tegevusalade registri kaudu;

elektroonilises vormis EUR-Lex’i veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=et) dokumendinumbri 32015M7775 all. EUR-Lex pakub on-line-juurdepääsu Euroopa õigusele.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Nõukogu

14.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 380/2


NÕUKOGU OTSUS,

10. november 2015,

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri juhatuse Ungari liikme ja asendusliikme ametisse nimetamise kohta

(2015/C 380/02)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. juuli 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2062/94 Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu agentuuri loomise kohta, (1) eriti selle artiklit 8,

võttes arvesse kandidaatide nimekirja, mille liikmesriikide valitsused ning töötajate ja tööandjate organisatsioonid on nõukogule esitanud,

võttes arvesse tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomitee liikmete ja asendusliikmete nimekirju

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu nimetas 2. detsembri 2013. aasta otsusega (2) ja 12. juuni 2014. aasta otsustega (3) ametisse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri juhatuse liikmed ja asendusliikmed ajavahemikuks, mis lõpeb 7. novembril 2016, välja arvatud teatud liikmete ja asendusliikmete osas.

(2)

Ungari valitsus on esitanud kandidaadid kahele vabale ametikohale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri juhatuse liikmeks ja asendusliikmeks 7. novembril 2016 lõppevaks ajavahemikuks nimetatakse järgmised isikud:

I.   VALITSUSTE ESINDAJAD

Riik

Liige

Asendusliige

Ungari

Katalin BALOGH

Gyula MADARÁSZ

Artikkel 2

Nõukogu nimetab veel määramata liikmed ja asendusliikmed ametisse hilisemal kuupäeval.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Brüssel, 10. november 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

P. GRAMEGNA


(1)  EÜT L 216, 20.8.1994, lk 1.

(2)  Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta otsus, millega nimetatakse ametisse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri juhatuse liikmed ja asendusliikmed (ELT C 360, 10.12.2013, lk 8).

(3)  Nõukogu 12. juuni 2014. aasta otsus, millega nimetatakse ametisse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri juhatuse Leedu ja Malta liikmed ja asendusliikmed (ELT C 182, 14.6.2014, lk 14); nõukogu 12. juuni 2014. aasta otsus, millega nimetatakse ametisse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri juhatuse Prantsusmaa liikmed ja asendusliikmed (ELT C 186, 18.6.2014, lk 5).


Euroopa Komisjon

14.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 380/4


Euro vahetuskurss (1)

13. november 2015

(2015/C 380/03)

1 euro =


 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,0764

JPY

Jaapani jeen

132,04

DKK

Taani kroon

7,4606

GBP

Inglise nael

0,70705

SEK

Rootsi kroon

9,3388

CHF

Šveitsi frank

1,0786

ISK

Islandi kroon

 

NOK

Norra kroon

9,3320

BGN

Bulgaaria leev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

27,032

HUF

Ungari forint

312,23

PLN

Poola zlott

4,2429

RON

Rumeenia leu

4,4452

TRY

Türgi liir

3,0960

AUD

Austraalia dollar

1,5077

CAD

Kanada dollar

1,4322

HKD

Hongkongi dollar

8,3429

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,6483

SGD

Singapuri dollar

1,5305

KRW

Korea vonn

1 257,07

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

15,4459

CNY

Hiina jüaan

6,8607

HRK

Horvaatia kuna

7,6155

IDR

Indoneesia ruupia

14 764,07

MYR

Malaisia ringit

4,7125

PHP

Filipiini peeso

50,722

RUB

Vene rubla

71,7143

THB

Tai baat

38,643

BRL

Brasiilia reaal

4,0847

MXN

Mehhiko peeso

18,0620

INR

India ruupia

71,2000


(1)  Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


14.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 380/5


Euro käibemüntide uus liikmesriiki tähistav külg

(2015/C 380/04)

Image

Euro käibemündid on seadusliku maksevahendina kasutusel kogu euroalal. Müntidega ametialaselt tegelevate isikute ja laiema avalikkuse teavitamiseks avaldab komisjon kõikide uute euromüntide kujunduse (1). Vastavalt nõukogu 10. veebruari 2009. aasta järeldustele (2) võivad euroala liikmesriigid ja riigid, kes on Euroopa Liiduga sõlminud euro käibemüntide käibele laskmist käsitleva rahanduskokkuleppe, lasta käibele euro mälestusmünte. Selleks peavad olema täidetud teatavad tingimused, millest peamine on nõue, et mälestusmündina kasutatakse üksnes 2-eurost münti. Mälestusmüntide tehnilised näitajad vastavad tavaliste 2-euroste käibemüntide näitajatele, kuid nende liikmesriiki tähistaval küljel on mälestust jäädvustav motiiv, mis on riigi või Euroopa tasandil sümboolne.

Käibele laskev riik : Andorra

Motiiv : Euroopa Liiduga sõlmitud tollilepingule allakirjutamise 25. aastapäev

Kujunduse kirjeldus : ülaosas on Andorra kaart, mille keskel on kujutatud vürstiriigi vapp. Allosas on kaks omavahel ristuvat noolt, mis sümboliseerivad Andorra ja ELi tollilepingut. Nooltel on aastaarvud 1990 ja 2015 (mis on ka mündi käibele laskmise aasta) ja käibele laskev riik ANDORRA. Andorra kaardi ümber on sõnad „25è aniversari de la Signatura de l’Acord Duaner amb la Unió Europea” („Euroopa Liiduga sõlmitud tollilepingule allakirjutamise 25. aastapäev”).

Mündi välisringil on kujutatud Euroopa Liidu lipu 12 tähte.

Käibele lastavate müntide arv :

Müntimise aeg : 2015. aasta detsember


(1)  Vt EÜT C 373, 28.12.2001, lk 1, kus on esitatud teave kõikide 2002. aastal käibele lastud müntide liikmesriiki tähistava külje kohta.

(2)  Vt majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 10. veebruari 2009. aasta järeldused ning komisjoni 19. detsembri 2008. aasta soovitus euro käibemüntide rahvuslikke külgi ja selliste müntide emiteerimist käsitlevate ühiste suuniste kohta (ELT L 9, 14.1.2009, lk 52).


14.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 380/6


Euro käibemüntide uus liikmesriiki tähistav külg

(2015/C 380/05)

Image

Euro käibemündid on seadusliku maksevahendina kasutusel kogu euroalal. Müntidega ametialaselt tegelevate isikute ja laiema avalikkuse teavitamiseks avaldab komisjon kõikide uute euromüntide kujunduse (1). Vastavalt nõukogu 10. veebruari 2009. aasta järeldustele (2) võivad euroala liikmesriigid ja riigid, kes on Euroopa Liiduga sõlminud euro käibemüntide käibele laskmist käsitleva rahanduskokkuleppe, lasta käibele euro mälestusmünte. Selleks peavad olema täidetud teatavad tingimused, millest peamine on nõue, et mälestusmündina kasutatakse üksnes 2-eurost münti. Mälestusmüntide tehnilised näitajad vastavad tavaliste 2-euroste käibemüntide näitajatele, kuid nende liikmesriiki tähistaval küljel on mälestust jäädvustav motiiv, mis on riigi või Euroopa tasandil sümboolne.

Käibele laskev riik : Andorra

Motiiv : 30 aastat päevast, mil 18-aastaseks saanud mehi ja naisi hakati täisealiseks ja valimisõiguslikuks tunnistama

Kujunduse kirjeldus : mündil on osaline kujutis valimissedelit kasti laskvast noorukist. Tema käes olevale valimissedelile on kirjutatud „ANDORRA”. Kujutisest vasakul on aastaarvud 1985 ja 2015 (mis on ka mündi käibele laskmise aasta). Kujutist ümbritsevad sõnad „30è ANIVERSARI MAJORIA D’EDAT ALS 18 ANYS” (18-aastaselt täisealiseks tunnistamise 30. aastapäev).

Mündi välisringil on kujutatud Euroopa Liidu lipu 12 tähte.

Käibele lastavate müntide arv :

Müntimise aeg : 2015. aasta detsember


(1)  EÜT C 373, 28.12.2001, lk 1, kus on esitatud teave kõikide 2002. aastal käibele lastud müntide liikmesriiki tähistava külje kohta.

(2)  Vt majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 10. veebruari 2009. aasta järeldused ning komisjoni 19. detsembri 2008. aasta soovitus euro käibemüntide rahvuslikke külgi ja selliste müntide emiteerimist käsitlevate ühiste suuniste kohta (ELT L 9, 14.1.2009, lk 52).


V Teated

HALDUSMENETLUSED

Euroopa Komisjon

14.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 380/7


Osalemiskutse – ettepanek esitada tooteid, mis sobivad gaasiõli ja petrooli erimärgistamiseks

(2015/C 380/06)

Käesolevaga teatatakse paranduse tegemisest osalemiskutses, millega taotlejatele tehti ettepanek esitada tooteid, mis sobivad gaasiõli ja petrooli erimärgistamiseks, ja mis avaldati 11. septembril 2015 (ELT C 299, lk 28).

Parandus ja osalemiskutse on kättesaadavad järgmise lingi kaudu:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/energy_products/other_energy_tax_leg/call_euromarker_en.htm


KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

Euroopa Komisjon

14.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 380/8


Eelteatis koondumise kohta

(juhtum M.7791 – Aviva / PSP / Property Portfolio JV)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2015/C 380/07)

1.

6. novembril 2015 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtjad Aviva Life & Pensions UK Limited („UKLAP”, Ühendkuningriik), kes on osa ettevõtjast Aviva Plc („Aviva”, Ühendkuningriik), ning Public Sector Pension Investment Board („PSP”, Kanada) omandavad ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses kinnisvara portfelli („sihtportfell”) üle Ühendkuningriigis ühisettevõtjana käsitatava uue ettevõtja aktsiate või osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

—   Aviva: paljude kindlustus-, säästu- ja investeerimistoodete pakkuja 17 riigis. Aviva grupp tegutseb peamiselt Ühendkuningriigis, Prantsusmaal ja Kanadas, kuid omab äritegevust ka mujal Euroopas ja Aasias;

—   PSP: investeerib tööandjate ja töövõtjate saadud netoosalusi ning haldab mitmekesist ülemaailmset portfelli, mis sisaldab aktsiaid, võlakirju ja muid fikseeritud tulumääraga väärtpabereid, samuti investeerib börsivälisesse kapitali, kinnisvarasse, taristusse ja maavaradesse;

—   sihtportfell: kasutusrendid, kaasa arvatud omandiõigused, rendiomandiõigused ja muud omandiõigused neljateistkümnes kinnisasjas Kesk-Londonis. Sihtportfelli moodustavad kasutusrendid on enamasti seotud äriliste kontoripindadega, kuid selles sisaldub ka jaemüügikauplusi ja väikesi elamispindu kahes kinnisasjas.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2) tuleks märkida, et käesolevat juhtumit on võimalik käsitleda kõnealuses teatises sätestatud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301) või elektronpostiga (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) või posti teel järgmisel aadressil (lisada viitenumber M.7791 – Aviva / PSP / Property Portfolio JV):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus”).

(2)  ELT C 366, 14.12.2013, lk 5.


14.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 380/9


Eelteatis koondumise kohta

(juhtum M.7832 – Gunvor Group / Kuwait Petroleum Europoort)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2015/C 380/08)

1.

6. novembril 2015 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtja Sandscape BV, mille üle ettevõtjal Gunvor Group Ltd. („Gunvor”, Küpros) on valitsev mõju, omandab ainukontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja Kuwait Petroleum Europoort BV („KPE”, Madalmaad) üle aktsiate või osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Gunvor on Gunvor Groupi peamine valdusettevõtja, kes tegutseb toornafta eelneva hulgitarnimise ja rafineerimisega ning rafineeritud naftatöötlustoodete müügiga;

KPE käitab Rotterdami sadamas asuvat rafineerimistehast ning tegeleb toornafta rafineerimise ja rafineeritud naftatöötlustoodete müügiga.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2) tuleks märkida, et käesolevat juhtumit on võimalik käsitleda kõnealuses teatises sätestatud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301) või elektronposti (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) teel või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber M.7832 – Gunvor Group / Kuwait Petroleum Europoort):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus”).

(2)  ELT C 366, 14.12.2013, lk 5.


14.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 380/10


Eelteatis koondumise kohta

(juhtum M.7833 – CDC International Capital / Mubadala Development Company / Vivalto Bel / Groupe Vivalto Santé)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2015/C 380/09)

1.

9. novembril 2015 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtjad Vivalto Bel (Belgia), CDC International Capital (Prantsusmaa) ja Mubadala Developement Company PJSC („Mubadala”, Abu Dhabi) omandavad ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja Groupe Vivalto Santé (Prantsusmaa) üle aktsiate või osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

—   Vivalto Bel: valdusettevõtja, kes teeb investeeringuid eelkõige tervishoiusektorisse;

—   CDC International Capital: Caisse des Dépôts et Consignations’i tütarettevõtja, kes teeb partnerlusel põhinevaid otseinvesteeringuid koos riiklike investeerimisfondidega ja rahvusvaheliste institutsionaalsete investoritega;

—   Mubadala: Abu Dhabi riiklik investeerimisfond Araabia Ühendemiraatides;

—   Groupe Vivalto Santé: Prantsuse eratervishoiuettevõtete haldaja.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

4.

Komisjon kutsub huvitatud isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301) või elektronposti (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) teel või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber M.7833 – CDC International Capital / Mubadala Development Company / Vivalto Bel / Groupe Vivalto Santé):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus”).


14.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 380/11


Eelteatis koondumise kohta

(juhtum M.7825 – KKR/Selecta)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2015/C 380/10)

1.

6. novembril 2015 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtja KKR & Co LLP („KKR”, Ameerika Ühendriigid) omandab ainukontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja Selecta AG („Selecta”, Šveits) üle aktsiate või osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

—   KKR: alternatiivsete varahaldusteenuste osutamine avaliku ja erasektori investoritele;

—   Selecta: müügiautomaatidega seotud teenuste osutamine, nt müügiautomaatide jaoks ettenähtud tarbekaupade müük ja muud sellega seotud tarned, ning toidu- ja joogiautomaatide täitmine ja hooldamine.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2) tuleks märkida, et käesolevat juhtumit on võimalik käsitleda kõnealuses teatises sätestatud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301), elektronposti (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber M.7825 – KKR/Selecta):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus”).

(2)  ELT C 366, 14.12.2013, lk 5.