ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 347

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

58. köide
20. oktoober 2015


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2015/C 347/01

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.7769 – Gilde Fund IV / Parcom Fund IV / Koninklijke Ten Cate) ( 1 )

1

2015/C 347/02

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.7457 – CVC/Paroc) ( 1 )

1

2015/C 347/03

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.7783 – Hellman & Friedman / Securitas Direct Group) ( 1 )

2


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2015/C 347/04

Euro vahetuskurss

3

2015/C 347/05

Komisjoni otsus, 19. oktoober 2015, millega luuakse võltsitud müntide ekspertgrupp, mis tegeleb euromüntide võltsimise eest kaitsmist käsitlevate komisjoni strateegiate ja määrustega

4


 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2015/C 347/06

Konkursikutse 2016 – EAC/A04/2015 – Programm Erasmus+

7

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2015/C 347/07

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.7777 – Solvay/Cytec) ( 1 )

11

 

MUUD AKTID

 

Euroopa Komisjon

2015/C 347/08

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) artikli 50 lõike 2 punkti a kohase taotluse avaldamine

12

2015/C 347/09

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) artikli 50 lõike 2 punkti a kohase taotluse avaldamine

19


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


II Teatised

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

Euroopa Komisjon

20.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 347/1


Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta

(juhtum M.7769 – Gilde Fund IV / Parcom Fund IV / Koninklijke Ten Cate)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2015/C 347/01)

8. oktoobril 2015 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine siseturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri ja kuupäeva järgi ning tegevusalade registri kaudu;

elektroonilises vormis EUR-Lex’i veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=et) dokumendinumbri 32015M7769 all. EUR-Lex pakub on-line-juurdepääsu Euroopa õigusele.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.


20.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 347/1


Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta

(juhtum M.7457 – CVC/Paroc)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2015/C 347/02)

12. veebruaril 2015 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine siseturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri, kuupäeva ja tegevusalade registri kaudu,

elektroonilises vormis EUR-Lexi veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=et) dokumendinumbri 32015M7457 all. EUR-Lex pakub on-line juurdepääsu Euroopa õigusele.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.


20.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 347/2


Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta

(juhtum M.7783 – Hellman & Friedman / Securitas Direct Group)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2015/C 347/03)

14. oktoobril 2015 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine siseturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri ja kuupäeva järgi ning tegevusalade registri kaudu;

elektroonilises vormis EUR-Lex’i veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=et) dokumendinumbri 32015M7783 all. EUR-Lex pakub on-line-juurdepääsu Euroopa õigusele.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Komisjon

20.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 347/3


Euro vahetuskurss (1)

19. oktoober 2015

(2015/C 347/04)

1 euro =


 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,1333

JPY

Jaapani jeen

135,29

DKK

Taani kroon

7,4592

GBP

Inglise nael

0,73170

SEK

Rootsi kroon

9,3940

CHF

Šveitsi frank

1,0834

ISK

Islandi kroon

 

NOK

Norra kroon

9,1850

BGN

Bulgaaria leev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

27,083

HUF

Ungari forint

309,51

PLN

Poola zlott

4,2367

RON

Rumeenia leu

4,4183

TRY

Türgi liir

3,2849

AUD

Austraalia dollar

1,5581

CAD

Kanada dollar

1,4671

HKD

Hongkongi dollar

8,7832

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,6668

SGD

Singapuri dollar

1,5685

KRW

Korea vonn

1 280,57

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

14,9509

CNY

Hiina jüaan

7,2082

HRK

Horvaatia kuna

7,6265

IDR

Indoneesia ruupia

15 439,68

MYR

Malaisia ringit

4,7695

PHP

Filipiini peeso

52,243

RUB

Vene rubla

70,3984

THB

Tai baat

40,073

BRL

Brasiilia reaal

4,4185

MXN

Mehhiko peeso

18,6360

INR

India ruupia

73,4435


(1)  Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


20.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 347/4


KOMISJONI OTSUS,

19. oktoober 2015,

millega luuakse võltsitud müntide ekspertgrupp, mis tegeleb euromüntide võltsimise eest kaitsmist käsitlevate komisjoni strateegiate ja määrustega

(2015/C 347/05)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsuses (EL) 2015/512 (1) sätestatakse, et majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraadi (edaspidi „peadirektoraat”) ülesandeks on valmistada ette komisjoni seadusandlikke ja regulatiivseid algatusi, mille eesmärk on kaitsta eurot võltsimise eest ning pakkuda selles valdkonnas koolitust ja tehnilist abi. Euromüntide võltsimise eest kaitsmiseks vajalike meetmete kooskõlastamiseks peab komisjon kasutama nõuandvasse organisse kuuluvate asjatundjate teadmisi (2).

(2)

Seepärast on vaja moodustada euromüntide võltsimise eest kaitsmise valdkonna ekspertgrupp ning määrata kindlaks selle ülesanded ja struktuur.

(3)

Ekspertgrupp peaks toetama komisjoni õigusaktide ettevalmistamisel või poliitika kujundamisel ning pakkuma eksperditeadmisi rakendusmeetmete ettevalmistamisel, et kaitsta euromünte võltsimise eest. Ekspertgrupp peaks tegema koostööd ka riigiasutustega, mis tegelevad euro võltsimise eest kaitsmisega.

(4)

Ekspertgruppi peaksid kuuluma liikmesriikide ametiasutuste, Euroopa Keskpanga ja Europoli eksperdid.

(5)

Ekspertgrupi liikmete jaoks tuleks kehtestada teabe avaldamise eeskirjad.

(6)

Isikuandmeid tuleks töödelda kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 45/2001 (3). Asjakohane on kindlaks määrata käesoleva otsuse kohaldamisaeg. Komisjon kaalub sobival ajal, kas seda ajavahemikku oleks soovitav pikendada,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesolevaga luuakse komisjoni võltsitud müntide ekspertgrupp (edaspidi „ekspertgrupp”).

Artikkel 2

Ülesanded

Ekspertgrupi ülesanded on järgmised:

a)

toetada komisjoni seadusandlike ettepanekute, delegeeritud aktide või poliitiliste algatuste ettevalmistamisel, mille eesmärk on kaitsta euromünte võltsimise eest;

b)

alustada koostööd vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1338/2001 (4) artikli 5 lõikele 1 loodud riiklike mündianalüüsikeskuste juhtide, komisjoni, Euroopa Tehnika- ja Teaduskeskuse (ETTK), (5) Euroopa Keskpanga ja Europoliga küsimustes, mis on seotud tõhusale võltsimise vastasele strateegiale suunatud algatuste ja meetmetega;

c)

anda komisjonile nõu ja pakkuda eksperditeadmisi liidu õigusaktide, programmide ja strateegiate rakendamisel, eelkõige seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1210/2010 (6);

d)

vahetada kogemusi ja luua häid tavasid euromüntide võltsimise eest kaitsmisel;

e)

suurendada euro võltsimise eest kaitsmisega tegelevate riigiasutuste teadlikkust tulevastest ohtudest ning jälgida võltsimise vastase strateegia raames tõhusate survemeetmete rakendamist;

f)

edendada koolitusalgatusi, mis on suunatud euromüntide võltsimise eest kaitsmisele;

g)

edendada ja töötada välja uuringuid ja tehnilist tuge, mis lihtsustab võltsimise tuvastamist;

h)

arutada küsimusi, mis on seotud võltsitud euromüntide tehnilise kirjeldusega ning euromüntide võltsimise eest kaitsmisel kasutatavate turvaelementidega.

Artikkel 3

Konsulteerimine

Komisjon võib ekspertgrupiga konsulteerida kõigis euromüntide võltsimise eest kaitsmisega seotud küsimustes.

Artikkel 4

Koosseis ja liikmeks nimetamine

1.   Liikmeteks on liikmesriikide riiklikud mündianalüüsikeskused, Euroopa Keskpank ja Europol.

2.   Liikmed teavitavad komisjoni määratud esindajatest ning nende asendajatest.

3.   Isikuandmeid kogutakse, töödeldakse ja need avaldatakse vastavalt määrusele (EÜ) nr 45/2001.

Artikkel 5

Toimimine

1.   Komisjoni pädev talitus määrab ametisse ekspertgrupi eesistuja.

2.   Kokkuleppel komisjoni pädeva talitusega võib ekspertgrupp luua allgruppe, kes tegelevad konkreetsete küsimustega grupiga kooskõlastatud volituste alusel.

3.   Komisjoni esindaja võib kutsuda ekspertgrupi töös ajutiselt osalema väliseksperte, kes on pädevad grupi või allgrupi konkreetses päevakorraküsimuses. Lisaks võib komisjoni esindaja anda vaatleja staatuse üksikisikule, eksperdirühmade horisontaalsete eeskirjade eeskirja (7) 8 lõikes 3 määratletud organisatsioonile ja kandidaatriikidele.

4.   Ekspertgrupi liikmed ja nende esindajad ning kutsutud eksperdid ja vaatlejad järgivad aluslepingutes ja nende rakenduseeskirjades sätestatud ametisaladuse hoidmise kohustust, samuti komisjoni otsustes (EL, Euratom) 2015/443 (8) ja (EL, Euratom) 2015/444 (9) sätestatud komisjoni turvaeeskirju seoses ELi salastatud teabe kaitsmisega. Kõnealuste nõuete rikkumise korral võib komisjon võtta kõik asjakohased meetmed.

5.   Ekspertgrupi koosolekud toimuvad komisjoni ruumides, välja arvatud allgruppide koosolekud, mis võivad toimuda väljaspool komisjoni ruume. Komisjon tagab sekretariaaditeenuste osutamise.

6.   Ekspertgrupp võtab eksperdirühmade standardtöökorra alusel vastu oma töökorra.

7.   Komisjon avaldab ekspertgrupi tegevuse kohta kõik sellised asjaomased dokumendid nagu päevakord, protokoll ja osalejate esildised kas komisjoni eksperdirühmade ja muude samalaadsete üksuste registris või registris asjakohasele, kõnealuseid dokumente sisaldavale veebisaidile viitava lingi kaudu. Asjaomaseid dokumente ei avaldata juhul, kui dokumendi avalikustamine kahjustaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1049/2001 (10) artikli 4 kohaselt avaliku või erahuvi kaitset.

Artikkel 6

Koosolekutega seotud kulud

1.   Ekspertgrupi tegevuses osalejatele ei maksta osutatud teenuste eest tasu.

2.   Komisjon hüvitab komisjonis kehtiva korra kohaselt sõidukulud, mis ekspertgrupi tegevuses osalemiseks kanda tuleb. Sõidu- ja elamiskulud hüvitatakse samal viisil ka allgruppide liikmetele.

3.   Lõikes 2 osutatud kulud hüvitatakse summade piires, mis on iga-aastase vahendite eraldamise korra kohaselt selleks otstarbeks eraldatud.

Artikkel 7

Kohaldamine

Käesolevat otsust kohaldatakse alates selle vastuvõtmise päevast kuni 31. detsembrini 2025.

Brüssel, 19. oktoober 2015

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Pierre MOSCOVICI


(1)  Komisjoni otsus (EL) 2015/512, 25. märts 2015, millega muudetakse otsust 1999/352/EÜ, ESTÜ, Euratom, millega asutatakse Euroopa Pettustevastane Amet (ELT L 81, 26.3.2015, lk 4).

(2)  Komisjoni 29. oktoobri 2004. aasta otsuse 2005/37/EÜ (millega asutatakse Euroopa Tehnika- ja Teaduskeskus (ETTK)) artikli 4 kohaselt peab komisjon kooskõlastama euromüntide võltsimise eest kaitsmiseks vajalikke meetmeid võltsitud müntide ekspertide koosolekute kaudu (ELT L 19, 21.1.2005, lk 73).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 45/2001, 18. detsember 2000, üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

(4)  Nõukogu määrus (EÜ) nr 1338/2001, 28. juuni 2001, milles sätestatakse euro võltsimise takistamiseks vajalikud meetmed (EÜT L 181, 4.7.2001, lk 6).

(5)  Nõukogu otsus 2003/861/EÜ, 8. detsember 2003, mis käsitleb võltsitud euromüntidega seotud analüüsimist ja koostööd, ELT L 325, 12.12.2003, lk 44.

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1210/2010, 15. detsember 2010, euromüntide autentimise ja ringlusse kõlbmatute euromüntide käitlemise kohta (ELT L 339, 22.12.2010, lk 1).

(7)  ELT C(2010) 7649 lõplik.

(8)  Komisjoni otsus (EL, Euratom) 2015/443, 13. märts 2015, komisjoni julgeoleku kohta (ELT L 72, 17.3.2015, lk 41).

(9)  Komisjoni otsus (EL, Euratom) 2015/444, 13. märts 2015, ELi salastatud teabe kaitseks vajalike julgeolekunormide kohta (ELT L 72, 17.3.2015, lk 53).

(10)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1049/2001, 30. mai 2001, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 45).


V Teated

HALDUSMENETLUSED

Euroopa Komisjon

20.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 347/7


Konkursikutse 2016 – EAC/A04/2015

Programm „Erasmus+”

(2015/C 347/06)

1.   Sissejuhatus ja eesmärgid

Käesolev konkursikutse põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusel (EL) nr 1288/2013, (1) millega luuakse „Erasmus+”: liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm, ning Erasmus+ 2015. ja 2016. aasta tööprogrammidel. Programm „Erasmus+” hõlmab ajavahemikku 2014–2020. Programmi „Erasmus+” üldised ja erieesmärgid on sätestatud selle kehtestamise määruse artiklites 4, 5, 11 ja 16.

2.   Meetmed

Konkursikutse hõlmab programmi „Erasmus+” järgmiseid meetmeid:

1. põhimeede – üksikisikute õppimisega seotud liikuvus

Haridus-, koolitus- ja noorsoovaldkonnas tegutsevate isikute liikuvus

Erasmus Munduse ühise magistriprogrammi õpingud

Euroopa Vabatahtliku Teenistuse korraldatavad suurüritused

2. põhimeede – innovatsioonile ja headele tavadele suunatud koostöö

Haridus-, koolitus- ja noorsoovaldkonna strateegilised partnerlused

Teadmusühendused

Valdkondlikud oskusühendused

Kõrgharidusvaldkonna suutlikkuse parandamine

Noorsoovaldkonna suutlikkuse parandamine

3. põhimeede – poliitikavaldkonna reformi toetamine

Struktureeritud dialoog: noorte ja noorsoovaldkonna otsusetegijate kohtumised

Jean Monnet' meetmed

Jean Monnet' õppetoolid

Jean Monnet' moodulid

Jean Monnet' pädevuskeskused

Jean Monnet' toetus ühendustele

Jean Monnet' võrgustikud

Jean Monnet' projektid

Sport

Koostööpartnerlused

Väikesed koostööpartnerlused

Euroopa tasandi mittetulunduslikud spordisündmused

3.   Kõlblikkuskriteeriumid

Programmis „Erasmus+” võivad osaleda kõik avaliku või erasektori asutused, kes tegutsevad haridus-, koolitus-, noorsoo- ja spordivaldkonnas. Lisaks võivad noorte õppurite ja töötajate liikuvusega ning noorsoovaldkonna strateegiliste partnerlustega seonduvaid taotlusi esitada noorte rühmitused, kes osalevad noorsootöös, kuid ei osale tingimata mõne noorteorganisatsiooni töös.

Programmis „Erasmus+” võivad osaleda järgmised riigid (2):

Programmi „Erasmus+” meetmetes võivad osaleda järgmised programmiga ühinenud riigid:

Euroopa Liidu 28 liikmesriiki,

EFTA/EMP riigid: Island, Liechtenstein ja Norra,

Euroopa Liidu kandidaatriigid: Türgi, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik.

Teatavad programmi „Erasmus+” meetmed on avatud ka partnerriikide organisatsioonidele.

Osalemise üksikasjalikud tingimused on esitatud programmi „Erasmus+” juhendis.

4.   Eelarve ja projektide kestus

Konkursikutsega seotud kogueelarve on hinnanguliselt 1 871,1 miljonit eurot.

Haridus ja koolitus

:

1 645,6 miljonit eurot (3)

Noorsootöö

:

186,7 miljonit eurot

Jean Monnet' meetmed

:

11,4 miljonit eurot

Sport

:

27,4 miljonit eurot

Konkursikutsega seotud kogueelarve ja selle jaotus on soovituslikud ning neid saab muuta juhul, kui „Erasmus+” 2014. aasta tööprogrammi muudetakse. Võimalikel taotlejatel palutakse tutvuda regulaarselt „Erasmus+” aasta tööprogrammi ja selle muudatustega, mis avaldatakse veebisaidil

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

ning konkursikutse alla kuuluvate meetmete eelarvega.

Eraldatav toetuse suurus ja projektide kestus sõltub projekti liigist ja projekti kaasatud partnerite arvust.

5.   Taotluste esitamise tähtajad

Kõik alljärgnevad taotluste esitamise tähtajad lõpevad kell 12 Brüsseli aja järgi.

1. põhimeede

Noorsoovaldkonnas tegutsevate isikute liikuvus

2. veebruar 2016

Haridus-, koolitus- ja noorsoovaldkonnas tegutsevate isikute liikuvus

2. veebruar 2016

Noorsoovaldkonnas tegutsevate isikute liikuvus

26. aprill 2016

Noorsoovaldkonnas tegutsevate isikute liikuvus

4. oktoober 2016

Erasmus Munduse ühise magistriprogrammi õpingud

18. veebruar 2016

Euroopa Vabatahtliku Teenistuse korraldatavad suurüritused

1. aprill 2016

2. põhimeede

Strateegilised partnerlused noorsoovaldkonnas

2. veebruar 2016

Haridus-, koolitus- ja noorsoovaldkonna strateegilised partnerlused

26. aprill 2016

Strateegilised partnerlused noorsoovaldkonnas

4. oktoober 2016

Teadmusühendused, valdkondlikud oskusühendused

26. veebruar 2016

Kõrgharidusvaldkonna suutlikkuse parandamine

10. veebruar 2016

Noorsoovaldkonna suutlikkuse parandamine

2. veebruar 2016

1. juuli 2016

3. põhimeede

Noorte ja noorsoovaldkonna otsusetegijate kohtumised

2. veebruar 2016

26. aprill 2016

4. oktoober 2016

Jean Monnet' meetmed

Jean Monnet' õppetoolid, moodulid, pädevuskeskused, toetus ühendustele, võrgustikud, projektid

25. veebruar 2016

Spordivaldkonna meetmed

Koostööpartnerlused, mis on seotud ainult 2016. aasta Euroopa spordinädalaga

21. jaanuar 2016

Koostööpartnerlused, mis ei ole seotud 2016. aasta Euroopa spordinädalaga

12. mai 2016

Väikesed koostööpartnerlused

12. mai 2016

Euroopa tasandi mittetulunduslikud spordisündmused. Ainult need, mis on seotud ainult 2016. aasta Euroopa spordinädalaga

21. jaanuar 2016

Euroopa tasandi mittetulunduslikud spordisündmused, mis ei ole seotud 2016. aasta Euroopa spordinädalaga

12. mai 2016

Taotluste esitamise üksikasjalik kirjeldus on esitatud programmi „Erasmus+” juhendis.

6.   Täielik teave

Konkursikutse üksikasjalikud tingimused, sealhulgas prioriteedid, on esitatud programmi „Erasmus+” juhendis järgmisel veebisaidil:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm

Programmi „Erasmus+” juhend on käesoleva konkursikutse lahutamatu osa ja seal esitatud osalemis- ja rahastamistingimusi kohaldatakse käesoleva konkursikutse suhtes täielikult.


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 50.

(2)  Välja arvatud Jean Monnet' meetmete puhul, mis on avatud kõikidest riikides pärit organisatsioonidele.

(3)  See summa hõlmab kõrghariduse rahvusvahelist mõõdet (kokku 276,5 miljonit eurot).


KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

Euroopa Komisjon

20.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 347/11


Eelteatis koondumise kohta

(juhtum M.7777 – Solvay/Cytec)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2015/C 347/07)

1.

13. oktoobril 2015 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtja Solvay S.A. („Solvay”, Belgia) omandab täieliku kontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja Cytec Industries Inc. („Cytec”, Ameerika Ühendriigid) üle

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

—   Solvay: kemikaalide ja plasti uuringud, arendustegevus, tootmine, turustamine ja müük, kaasa arvatud kemikaalide kaevandamine kogu maailmas.

—   Cytec: kemikaalide, komposiitmaterjalide ja liimide tarnimine paljudele tööstusharudele, näiteks lennundusele, põllumajandusele, kaitse- ja kaevandustööstusele kogu maailmas.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

4.

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301), elektronposti (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber M.7777 – Solvay/Cytec):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („ühinemismäärus”).


MUUD AKTID

Euroopa Komisjon

20.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 347/12


Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) artikli 50 lõike 2 punkti a kohase taotluse avaldamine

(2015/C 347/08)

Käesoleva dokumendi avaldamine annab õiguse esitada vastuväiteid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (1) artiklile 51.

KOONDDOKUMENT

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 510/2006

põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta  (2)

„MIEL DE LIÉBANA”

EÜ nr: ES-PDO-0005-01196 – 10.2.2014

KGT ( ) KPN ( X )

1.   Nimetus

„Miel de Liébana”

2.   Liikmesriik või kolmas riik

Hispaania

3.   Põllumajandustoote või toidu kirjeldus

3.1.   Toote liik

Klass 1.4. Muud loomse päritoluga tooted (munad, mesi, mitmesugused piimatooted (v.a või) jne)

3.2.   Punktis 1 esitatud nimetusele vastava toote kirjeldus

„Miel de Liébana” on toiduaine, mida valmistavad Liébana piirkonna meemesilased Liébana ökosüsteemides kasvavate taimede õienektarist või elusate taimeosade eritistest, mida mesilased korjavad, töötlevad, segavad enda kehas leiduvate ainetega, panevad hoiule, veetustavad, hoiustavad ja jätavad valmima tarudes olevatesse kärgedesse.

Sordid ja liigid

Meesordid, mida piirkonnas valmistatakse ja mille puhul võib kasutada kaitstud päritolunimetust „Miel de Liébana”, on järgmised.

—   Lehemesi: pärineb tamme ja iilekstamme lehemeest, Erica spp. (eerika) ja Rubus sp. (põldmurakas) nektarist ning Liébana piirkonna taimestikus leiduvast õietolmust (muutuvas vahekorras).

—   Monokultuurne kanarbikumesi: pärineb järgmist liiki taimede õienektarist: Erica cinerea, Erica vagans, Erica tetralix, Erica ciliaris ja Calluna vulgaris (kanarbik).

KPNiga „Miel de Liébana” hõlmatud meeliikide ühis- ja eriomadused:

Füüsikalised ja keemilised omadused:

Küpsus:

 

sahharoosi sisaldus

maksimaalselt 5 % (5 g/100 g)

niiskusesisaldus

maksimaalselt 18,6 %

Värskusaste (tehakse kindlaks pärast tootmist):

 

hüdroksümetüülfurfuraal (HMF)

< 20 mg/kg

diastaasarv

25–55 (Schade’i skaalal)

Riknemine:

 

vabad happed

alla 50 meq/kg

Puhtus:

 

vees lahustumatud ained

maksimaalselt 0,1 g / 100 g

võõrkehad

jääkaineteta, filtreeritud läbi < 0,2 mm võrksõela

Õietolmuomadused

Kõnealuse KPNiga hõlmatud mee õietolmuspekter peab vastama spektrile, mis on iseloomulik Liébana piirkonna taimestikule, kus on esindatud eelkõige järgmised sugukonnad: Leguminosae, Ericaceae, Rosaceae, Fagaceae, Plantaginaceae, Asteraceae ja Boraginaceae, mille liigid on täpsemalt loetletud punktis 5.1 olevas tabelis.

Igal juhul ei tohi liikide Eucalyptus sp. (eukalüpt), Helianthus annuus (päevalill), Olea europaea (oliivipuu), Cistus ladanifer (vaigu-kiviroosik), Thymus sp. (liivatee), Lavandula stoechas (prantsuse lavendel) ja Rosmarinus officinalis (rosmariin) õietolmukombinatsiooni osakaal õietolmu üldspektris olla suurem kui 5 %.

Eri meeliikide täiendavad omadused

Füüsikalised ja keemilised omadused:

 

Elektrijuhtivus (mS/cm)

Värvus (mm Pfundi skaalal)

Tuhasisaldus (g / 100 g)

Fruktoos + glükoos (g / 100 g)

Lehemesi

0,970–1,430

≥ 102

0,65–0,75

60–66

Kanarbik

0,845–1,280

90–119

0,65–0,70

≥ 67

Õietolmuomadused

 

Konkreetne õietolmuliik (%)

Lehemesi

Mee koostises domineerib tamme ja iilekstamme lehemesi, lisaks liikide Rubus spp. ja Erica spp. õietolm koos teiste Liébana piirkonna taimestiku iseloomulike liikide õietolmuga.

Eerika

Eerika (Erica spp.) õietolmu minimaalne osakaal peab olema 45 %, lisaks Liébana piirkonna taimestiku iseloomulike liikide õietolm muutuvas vahekorras.

Organoleptilised omadused

 

Füüsikaline olek

Värvus

Aroom

Maitse

Lehemesi

Vedela konsistentsiga, vähe kristalliseeruv

Väga tume, mõnikord peaaegu must merevaiguvärvus mustjas-pruunikate toonidega, peegelduva läikega

Puidunootidega, vähese intensiivsuse ja kestusega.

Kergelt linnasene

Selge soolamaitse, mis vähendab meele omast magusust

Eerika

Pastataoline konsistents. Keskmiselt kristalliseeruv (peeneteraline)

Merevaiguvärvusest väga tumeda merevaiguvärvuseni, punakaspruunide toonidega.

Kui hoida mett talvel madalal temperatuuril, võib värvus muutuda heledaks merevaigutooniks.

Raskepärane õielõhn keskmise intensiivsuse ja kestusega

Mõrkjas ja kauakestev, selgelt soolaste nootidega

3.3.   Tooraine (üksnes töödeldud toodete puhul)

3.4.   Sööt (üksnes loomse päritoluga toodete puhul)

3.5.   Tootmise erietapid, mis peavad toimuma määratletud geograafilises piirkonnas

Kõik Liébana meesortide tootmis- ja kogumisetapid peavad toimuma määratletud piirkonnas.

3.6.   Erieeskirjad viilutamise, riivimise, pakendamise jm kohta

Kvaliteedi ja kontrolli tagamiseks peavad kõik toote „Miel de Liébana” tootmismeetodite all kirjeldatud protsessid toimuma määratletud geograafilise piirkonna meetöötlemiskeskustes, sest kui nimetatud töötlemisprotsessid leiaksid aset piirkonnast väljaspool, tuleks kasutada transpordivahendeid, mis mee transportimisel teistesse töötlemisettevõtetesse võiksid mõjutada toote kvaliteeti temperatuuri, niiskuse, võõrkehade ja kõrvaliste lõhnade osas. Lisaks vähendatakse sellega riski, et toode seguneb teiste meesortidega, mis ei kuulu kaitstud päritolunimetuse alla.

Pakendamine peab eespool nimetatud põhjustel toimuma pakendamiskeskustes, mis asuvad määratletud tootmispiirkonnas.

Mesi pakendatakse läbipaistvatesse värvitutesse hermeetiliselt suletavatesse klaaspurkidesse, mis aitab säilitada mee loomulikku aroomi ja takistab kõrvaliste lõhnade, niiskuse jms sattumist tootesse, ning pakendile asetatakse garantiipitser, mis tagab pakendi rikkumatuse.

Pakendatud mett peab turustama kas tihkes või kristalliseerunud olekus.

Mee turustamine lahtiselt on keelatud.

3.7.   Erieeskirjad märgistamise kohta

Lisaks kohustuslikule märgistusele, mis on kehtestatud toiduainete märgistust ja turustamist käsitlevate eeskirjadega, peab toote märgistusel nähtaval kohal olema järgmine teave.

Kaitstud päritolunimetus „Miel de Liébana”.

Sõnad „Denominación Geográfica Protegida” või „DOP” ja vastav Euroopa Liidu logo.

Mee liik: „Miel de Mielada” (lehemesi) või „Monofloral de Brezo” (kanarbikumesi) (sõltuvalt toote kirjelduses välja toodud õietolmuomadustest).

Päritolunimetuse logo, mis on esitatud allpool.

Kontrolliasutuse nimetusega kontrollnumber või lisamärgis.

Image

VÄRVID

:

 

KOLLANE

:

PANTONE 130C

PRUUN

:

PANTONE 4695C

4.   Geograafilise piirkonna täpne määratlus

KPNiga toote „Miel de Liébana” tootmispiirkond hõlmab Cantabria autonoomses piirkonnas asuva Liébana piirkonna kõiki omavalitsusüksusi.

Piirkonda kuuluvad omavalitsusüksused on:

Cabezón de Liébana, Camaleño, Cillorigo de Liébana, Pesaguero, Potes, Tresviso ja Vega de Liébana.

Kogupindala on 570 km2.

5.   Seos geograafilise piirkonnaga

5.1.   Geograafilise piirkonna eripära

5.1.1.   Looduslikud tegurid

Liébana omavalitsusüksus asub Kantaabria mäestiku keskosas ning selle piirid on selgelt tingitud looduslikest pinnavormidest. Üksuse geograafiliseks piiriks on mõned Kantaabria kõrgeimad mäetipud, mille nõlvad laskuvad omakorda piirkonna keskossa, moodustades neli sügavat, kitsast ja järsunõlvalist orgu, mille ristumispunktis on piirkonna geograafiline ja halduskeskus Potes.

Liébana omavalitsusüksus asub hiigelsuures ringikujulises nõos, mida ümbritsevad lubjakivikaljud ja Picos de Europa mäeahelik. Kõige madalam on piirkonna keskosa, mille kõrgus 300 meetrit üle merepinna, äärealadel aga ulatub maapinna kõrgus 2 600 meetrini üle merepinna.

Geoloogilises plaanis on valitsevaks pinnareljeefiks karboni ajastu kaljud. Picos de Europa mäeaheliku kesk- ja idamassiivi ning Liébana omavalitsusüksuse põhjaosa moodustavad alam-karboni karstilised lubjakivisetted. Orupõhjas annab tooni ülem-karboni kergesti erodeeruv kiltkivi ja liivakivi.

Keerulistest pinnavormidest tulenevalt on Liébana piirkonnas eriline mikrokliima, mis muudab selle vahemerelise kliimaga enklaaviks piirkonnas, kus valitseb atlantiline kliima.

Liébanas jääb keskmine temperatuur vahemikku 8 °C (miinimumtemperatuur) ja 21 °C (maksimumtemperatuur) ning kolmel-neljal kuul aastas esineb väga sageli öökülma.

Piirkond on väga niiske: mäetippudel on aasta keskmine sademehulk 2 000 liitrit ruutmeetri kohta, oru keskosas, kus esineb kuni kolmekuulisi põuaperioode, aga vaid 700 liitrit.

Liébana piirkonna väärtuseks on ka hästi hoitud loodus, mida inimtegevus on vähe muutnud. 41 % omavalitsusüksuse pindalast on kaetud puudega. Lisaks on seal seitse kaitseala, mis hõlmavad 32 % pindalast. Neist kaks – Parque Nacional de los Picos de Europa ja Área de Protección del Oso Pardo – on riiklikud kaitsealad ja seitse on Euroopa kaitsealad. Viimastest kaks on ühenduse tähtsusega alad (Río Deva ja Liébana) ja kolm erikaitsealad (Sierra de Peña Sagra, Desfiladero de la Hermida ja Liébana).

Tänu kõigile nimetatud tingimustele on piirkonna taimestik erakordselt liigirikas ning seal esineb kõrvuti atlantilise kliimaga piirkondadele iseloomulike metsade ja taimedega ka vahemerelise kliimaga piirkondadele tüüpilisi liike.

Meesortide õietolmuomaduste analüüside põhjal on kindlaks tehtud 40 õietolmutüüpi. Kõige olulisemate tüüpide põhjal on koostatud Liébana peamiste meetaimede loend, kus on esitatud taimede sugukonnad ja liigid ning nende olulisus mesinduse seisukohalt ja fenoloogia.

MEETAIMED

(sugukond, teaduslik nimetus ja tavanimetus)

OLULISUS MESINDUSE SEISUKOHAST

FENOLOOGIA

(õitsemisperiood)

ERICACEAE

Erica sp. (eerika)

N

Mai – oktoober

Calluna vulgaris (kanarbik)

N

Juuli – september

ROSACEAE

Rubus ulmifolius (põldmurakas)

Juuni – august

Prunus spinosa L. (laukapuu)

Aprill – mai

Crataegus monogyna (viirpuu)

Aprill – mai

LEGUMINOSAE

Trifolium sp. (ristik)

N

Aprill – juuli

Cytisus cantabricus (ubapõõsas)

Aprill – august

Genista florida ja G. obtusiramea (leetpõõsas)

Mai – august

Medicago sp.

Märts – september

FAGACEAE

Quercus pyrenaica (pürenee tamm)

ÕL

Mai – september

Quercus petraea (kivitamm)

ÕL

Mai – september

Quercus ilex rotundifolia (iilekstamm)

ÕL

Mai – september

Quercus suber (korgitamm)

ÕL

Mai – september

Castanea sativa Miller (harilik kastanipuu)

NÕL

Mai – september

BORAGINACEAE

Echium vulgare (harilik ussikeel)

Märts – mai

ASTERACEAE

Centaurea spp.

N

Mai – juuli

PLANTAGINACEAE

Plantago sp. (teeleht)

Õ

Mai – september

(N = nektar, Õ = õietolm, L = lehemesi)

Piirkonnas kasvavate mesinduse seisukohast oluliste taimeliikide õitseaeg on väga erinev ja seega on mesilaste märtsist novembrini kestev korjeperiood pikk ja vaheldusrikas.

Meetaimed, kus mesilased korjel käivad, annavad tootele „Miel de Liébana” selle iseloomulikud ja ainulaadsed omadused.

„Miel de Liébana” õietolmuspektri tundmine ning piirkonnale iseloomulikud meetaimed ja asjaolu, et kõnealuses mees on väga vähe Pürenee poolsaare muudes meesortides leiduvat põllukultuuride ja teiste tavaliste taimede õietolmu, aitab seda muudest meesortidest kergesti eristada.

5.1.2.   Inimtegurid

Liébana piirkonna mesinikud jätkavad sajanditepikkust traditsiooni. Mesindus sai alguse vajadusest vaha järele, mis oli isemajandavas maaühiskonnas oluline kaubaartikkel. Ürikus „Cartulario de Santo Toribio de Liébana” leiduvates dokumentides on tunnistusi selle kohta, et 933. aastal kasutati ühe maatüki eest tasumiseks vaha.

Esimesi viiteid Liébana mee kohta võib leida 16. sajandi lõpust pärinevatest kümniseraamatutest (libros de tazmías), kuhu pandi kirja kiriku nõutav kümnis ja kus nimetati ka mett.

Lisaks ajaloolistele viidetele leidub viiteid kulinaarias (näiteks merdoso-nimeline magustoit, mida valmistatakse kord aastas pärast seatappu, frisuelos (pannkoogid) meega ja orujo (kange alkohoolne jook) meega), mis kinnitavad kõnealust mesindustraditsiooni.

Mesinikud on oma eelkäijatelt üle võtnud järgmised traditsioonilised võtted.

Puidust tarude kasutamine.

Tarusid paigutatakse madalamatelt aladelt ümber kõrgematele (trashumancia), et kasutada ära kõik piirkonna meetaimede võimalused..

Mee valmistamise etapis ei söödeta mesilasi kunstsöödaga.

Kärgede tühjendamine mesilastest toimub traditsioonilisel viisil harjamise teel.

Mett kogutakse kärgede vurritamise või nõrutamise teel, mitte kunagi pressimise teel.

Endiselt kasutatakse suitsutajat, kus põletusaineks on looduslik ja traditsiooniline taimne materjal – segu piirkonna heinast ning tamme (Quercus spp.) ja hariliku loorberipuu (Laurus nobilis) lehtedest, millest saadakse külma ja aromaatset suitsu, mis ei mõjuta mee omadusi.

Mee temperatuur ei tõuse üheski töötlemise etapis üle 40 °C ning pastöriseerimine on keelatud.

Enamasti kasutatakse piirkonnast pärit ja sellega kohanenud mesilasperesid.

Praegu on omavalitsusüksuses 32 elukutselist mesinikku kokku 1 568 taruga ning viis meekogumis- ja -pakendamisettevõtet. Samuti tegutseb toodet „Miel de Liébana” tutvustav ühing, kes ühendab piirkonnas tegutsevaid mesinikke, ja toimub iga-aastane Liébana meelaat Feria Apícola de Vega de Liébana.

5.2.   Toote eripära

Liébana mee ainulaadsus seisneb eelkõige selle erilistes füüsikalis-keemilistes, õietolmu- ja organoleptilistes omadustes.

Kõnealune mesi on värske (HMF ≤ 20 mg/kg ja diastaasarv Schade’i skaalal 25–55).

Mesi on naturaalne, kuna seda ei ole kuumtöödeldud. Töötlemistemperatuur ei tohi olla kõrgem kui 40 °C. See tagab mee eripära, mis tuleneb piirkonna taimestikust ja mesilastest.

Liébana mee ainulaadsed füüsikalis-keemilised, õietolmu- ja organoleptilised omadused tulenevad piirkonna iseloomulikust taimestikust, mis on ebatavaline kooslus atlantilise kliima metsadest ja taimedest ning vahemerelise ja Alpi kliima tüüpilistest liikidest.

Kõnealuse mee eristusmärkidena kasutatavate õietolmuspektrite põhjal on võimalik määratleda mesinduse seisukohalt olulised taimeliigid (mis on esitatud punktis 5.1.1 olevas tabelis), millest mett saadakse. Kanarbikumees on palju Ericaceae sugukonda kuuluvate taimede õietolmu ja lehemees palju perekonda Quercus kuuluvate liikide õietolmu. Need on piirkonna iseloomulikud meetaimed, mille mesilaste poolt töödeldud nektar ja lehemesi eristavad Liébana mett teistes piirkondades toodetud meest. See näitab, et kõnealune mesi on otseselt seotud KPNi „Miel de Liébana” määratletud geograafilise piirkonnaga.

5.3.   Põhjuslik seos geograafilise piirkonna ja (kaitstud päritolunimetusega) toote kvaliteedi või omaduste vahel või (kaitstud geograafilise tähisega) toote erilise kvaliteedi, maine või muude omaduste vahel

Vahemereline mikrokliima, mis on valitsev Kantaabria rannikul asuvas, kuid muudest omavalitsusüksustest ja Kantaabria merest mäemassiividega eraldatud Liébana omavalitsusüksuses, annab piirkonnale selge eripära ning loob tingimused meetaimede liigirohkuseks, mis väljendub piirkonnas toodetava mee ainulaadsetes omadustes.

„Miel de Liébana” õietolmuomadused ning füüsikalis-keemiliste ja organoleptiliste analüüside tulemused teevad meest eripärase ja ainulaadse toote, mis on otseselt seotud (rohkete säilitamist vajavate elupaikade tõttu vastavalt direktiivi 92/43/EMÜ I lisale ühenduse tähtsusega alaks liigitatud) Liébana omavalitsusüksuse ökosüsteemides leiduvate taimedega.

„Miel de Liébana” tootmine on seotud pikaajalise traditsiooniga, mida on tänini elus hoitud ning mis väljendub mesilastarude käsitlemises ja meetöötlemise meetodites. Tänu nimetatud teguritele ja mee erilisele kvaliteedile hinnatakse toodet kõrgelt ning seda on „Miel de Liébana” nime all turustatud juba üle 30 aasta.

Viide spetsifikaadi avaldamisele:

(Määruse (EÜ) nr 510/2006 (3) artikli 5 lõige 7)

http://www.alimentosdecantabria.com/


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12. Asendatud määrusega (EL) nr 1151/2012.

(3)  Vt joonealune märkus 2.


20.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 347/19


Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) artikli 50 lõike 2 punkti a kohase taotluse avaldamine

(2015/C 347/09)

Käesoleva dokumendi avaldamine annab õiguse esitada vastuväiteid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (1) artiklile 51.

KOONDDOKUMENT

ROSÉE DES PYRÉNÉES CATALANES

ELi nr: MULTI-PGI-0005-01343 – 23.4.2010

KPN ( ) KGT ( X )

1.   Nimetus

„Rosée des Pyrénées Catalanes”

2.   Liikmesriik või kolmas riik

Hispaania (ühine taotlus Prantsusmaaga)

3.   Põllumajandustoote või toidu kirjeldus

3.1.   Toote liik

Klass 1.1. Värske liha (ja rups)

3.2.   Punktis 1 esitatud nimetusele vastava toote kirjeldus

„Rosée des Pyrénées Catalanes” on vasikaliha, mida saadakse maatõugudelt Bruna de los Pirineos, Aubrac või Gasconne või nimetatud maatõugu emasloomade ja Charolaise’i, Limousine’i või Blonde d’Aquitaine’i tõugu isasloomade ristanditelt.

Vasikaid kasvatatakse terve elu jooksul ekstensiivselt koos emasloomadega ning nende sööt koosneb emapiimast ja rohusöödast.

Võõrutamata vasikad tapetakse 5–8 kuu vanuselt, kui nende rümba miinimumkaal on 110 kg.

Liha võib turustada terve rümbana, poolrümbana, veerandrümbana (tagaosa/esiosa) või tükeldatuna (sh hakkliha).

Nõuetekohased rümbad kuuluvad EUROP-klassifikatsiooni lihakusklassi E, U või R, rümpade profiil ulatub eriti kumerast lamedani ja lihaste areng erakordselt heast heani.

Rümpade rasvasusklass peab olema EUROP-klassifikatsiooni põhjal 2 või 3.

Liha värvus peab olema roosast helepunaseni. Rasva värvus peab olema valgest kreemikani.

3.3.   Sööt (üksnes loomse päritoluga toodete puhul) ja tooraine (üksnes töödeldud toodete puhul)

Vasikaid söödetakse kogu elu jooksul emapiima ja rohusöödaga.

Selline söötmine toimub kuni võõrutamata vasikate tapmiseni.

3.4.   Tootmise erietapid, mis peavad toimuma määratletud geograafilises piirkonnas

Kaitstud liha pärineb punktis 3.2 määratletud tõugu loomadelt, kes on sündinud ja kasvanud kõnealuse KGT määratletud geograafilises piirkonnas.

Tootmise erietapid, mis peavad toimuma määratletud geograafilises piirkonnas, on järgmised.

Sünd

Kasvatamine: terve elu koos emasloomadega karjakasvatusettevõtte rohumaadel, kuni kari siirdub mägedes asuvatele suvekarjamaadele. Sel ajal võivad vasikad olla koos emasloomadega. Vasikad söövad järk-järgult vähem emapiima ja rohkem rohtu.

Neid ei võõrutata.

3.5.   Sellise toote viilutamise, riivimise, pakendamise jm erieeskirjad, millele registreeritud nimetus viitab

Tapmine ja tükeldamine ei pea toimuma asjaomases piirkonnas.

Enne tapmist ei tohi loomi transportida kauem kui kolm tundi, et tekitada neile võimalikult vähe stressi ja ärevust ning tagada sellega lõpptoote kvaliteet.

3.6.   Sellise toote märgistamise erieeskirjad, millele registreeritud nimetus viitab

Toote märgistusel peab nähtaval kohal olema kaitstud geograafiline tähis „Rosée des Pyrénées Catalanes”, ELi kaitstud geograafilise tähise sümbol ja kehtivate õigusaktidega nõutavad andmed.

4.   Geograafilise piirkonna täpne määratlus

Vaatamata sellele, et kaitstud geograafilise tähise geograafiline piirkond – Kataloonia Püreneed – asub kahes eri riigis, on see kultuuriliselt ja geograafiliselt ühtne.

Kataloonia Püreneed (Hispaania):

Geograafiline piirkond hõlmab kõiki kõrgmäestiku omavalitsusüksusi: Alta Ribagorça, Alt Urgell, Berguedà, Cerdanya, Garrotxa, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Solsonès, Ripollès ja Val d’Aran; samuti järgmiste mägipiirkondade omavalitsusüksusi: Alt Empordà (Albanyà, Maçanet de Cabrenys ja La Vajol), Bages (Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, L’Estany, Moià, Mura, Sant Feliu Sasserra, Sant Mateu de Bages ja Talamanca), Noguera (Àger, Alòs de Balaguer, Les Avellanes i Santa Linya, La Baronia de Rialb, Camarasa, Os de Balaguer ja Vilanova de Meià), Osona (Alpens, Balenyà, El Brull, Centelles, Collsuspina, Espinelves, Folgueroles, Lluçà, Montesquiu, Muntanyola, Olost, Orís, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Rupit i Pruit, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Julià de Vilatorta, Sant Martí de d’Albars, Sant Martí de Centelles, Sant Pere de Torelló, Sant Quirze de Besora, Sant Sadurní d’Osormort, Sant Vicenç de Torelló, Santa Eulàlia de Riuprimer, Santa Maria de Besora, Santa Maria de Corcó, Seva, Sobremunt, Sora, Tavèrnoles, Tavertet, Tona, Vidrà, Viladrau ja Vilanova de Sau) ning Pla de l’Estany (Sant Miquel de Campmajor).

Kataloonia Püreneed (Prantsusmaa):

Pyrénées-Orientalesi departemangus hõlmab geograafiline piirkond kõiki järgmiste kantonite omavalitsusüksusi: Vinça, Sournia, Arles-sur-Tech, Prats-de-Mollo, Prades, Olette, Mont Louis ja Saillagouse; samuti teatavaid järgmiste kantonite omavalitsusüksusi: Perpignan (Perpignan), Millas (Corbère ja Corbère-les-Cabanes), Thuir (Thuir, Castelnou, Camelas, Caixas, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Fourques, Tordères, Llauro, Passa), Latour de France (Belesta ja Caramany), Céret (Montauriol, Calmeilles, Oms, Taillet, Reynes, Céret, Vivès, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Maureillas-las-Illas, Les Cluses, Le Perthus, l’Albère), Argelès (Montesquieu-des-Albères, Villelongue-dels-Monts, Laroque-des-Albères, Sorède, Argelès-sur-Mer), Saint-Paul-de-Fenouillet (Vira, Fenouillet, Caudiès-de-Fenouillèdes, Prugnanes, Fosse, Saint Martin).

Aude’i departemangus hõlmab geograafiline piirkond Pyrénées-Orientalesi departemanguga piirnevaid ja Püreneedes asuvaid omavalitsusüksusi. Nendeks on kõik järgmiste kantonite omavalitsusüksused: Axat, Belcaire, Mouthoumet ja Quillan; samuti mõned järgmiste kantonite omavalitsusüksused: Couiza (Arques, Bugarach, Camps-sur-l’Agly, Cassaignes, Couiza, Coustaussa, Cubières-sur-Cinoble, Fourtou, Luc-sur-Aude, Missègre, Peyrolles, Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, Serres, Sougraigne, Terroles, Valmigère), Lagrasse (Mayronnes ja Saint-Martin-des-Puits), Limoux (Alet-les-Bains, Bouriège, Bourigeole, Castelreng, Festes-et-Saint-André, La Bezole, Saint-Couat-du-Razès, Véraza), Saint Hilaire (Belcastel-et-Buc, Caunette-sur-Lauquet, Clermont-sur-Lauquet, Greffeil, Ladern-sur-Lauquet, Villardebelle, Villefloure) ja Tuchan (Cucugnan, Duilhac-sous-Peyrepertuse, Maisons, Montgaillard, Padern, Rouffiac-des-Corbières).

5.   Seos geograafilise piirkonnaga

Kataloonia Püreneede piirkond on ekstensiivse karjakasvatuse jaoks väga sobiv. Piirkonda iseloomustavad madalamal ja kõrgemal mägedes asuvad karjamaad ja niidud. Seal leidub hulgaliselt looduslikke rohumaid, kus loomad saavad veeta suure osa aastast, kuni ilmastikutingimused muutuvad keeruliseks. Tänu Vahemere mõjule (niiske lähisvahemereline kliima) saavad loomad pikemalt süüa suve- ja mägikarjamaadel, kus neid karjatatakse kuni sügiseni.

Veerohkus ja küllaldane päikesepaiste loovad soodsad tingimused rikkaliku ja eripärase taimestiku kasvuks (eelkõige Festuca pratensis, Festuca alpina, Poa pratensis, Dactylis glomerata, Sesleria caerulea, Bromus erectus ja Arrhenatherum elatius) ning tänu sellele sobib piirkond karjakasvatuseks suurepäraselt. Samuti võimaldavad nimetatud tingimused karjakasvatajatel külvata keskmäestiku niitudele segamini kõrrelisi ja liblikõielisi taimi, millega söödetakse kariloomi perioodidel, kui alpiniidud ei ole ligipääsetavad. Kõige levinumad söödataimed on ristikhein, raihein, lutsern, esparsett ja aruhein.

Mis puudutab inimtegureid, siis traditsiooniliselt poegisid tööloomad ja lihaloomad kevadel ning siirdusid kõrgemal mägedes asuvatele suvekarjamaadele koos vasikatega. Nii jäi muude hooajaliste talutööde jaoks rohkem vabu töökäsi ja säilitati madalamal asuvaid söödatagavarasid. Mõned neist vasikatest tapeti suvekarjamaadelt alla tuleku ajal kohapeal söömiseks või perele toiduks. Selline teguviis oli majanduslikult mõistlik, sest vasikaid (keda nimetati Rosée) oli suvekuude jooksul söödetud vaid emapiima ja rohuga. Sellest traditsioonist on saanud alguse ka „Rosée des Pyrénées Catalanes” tootmine tänapäeval.

Kõnealuse kaitstud geograafilise tähisega toote eripära tuleneb kasutatavatest maatõugudest (Bruna de los Pirineos, Aubrac ja Gasconne), mis on keskkonnaga kohanenud ja mida kasvatatakse vabas õhus.

Sellisel viisil kasvatatud vasikad kasvavad kiiresti tänu kasvuperioodil antavale söödale, mille tulemusena saadakse lihakaid rümpasid.

Vasikate „Rosée des Pyrénées Catalanes” lihased on hästi arenenud, nende liha on roosa kuni helepunase värvusega ja rasv kreemikas. Just seetõttu hindavad lihakaupmehed ja tarbijad vasikate rümpasid ja liha väga kõrgelt. Kõnealuses piirkonnas on võõrutamata vasikate liha tarbimise traditsioon sajandite pikkune.

Kataloonia Püreneedes peetakse palju karjakasvatusega seotud pidustusi, laatu ja turge, kus piirkonna vasikatel on oluline roll. Nende ürituste seas on silmapaistvamad Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell (mille algus ulatub juba 11. sajandisse), feria d’Olette, feria de Prats de Mollo ja feria de Vinça ning samuti matkad Kataloonia Püreneede piirkondliku looduspargi mägikarjamaadel. Suur hulk piirkonda külastavaid turiste on aidanud kaasa kõnealuse vasikaliha suurepäraste omaduste tutvustamisele ning tänu sellele on toote hea maine viimastel kümnenditel kinnistunud ka tarbijate ja lihaspetsialistide seas väljaspool tootmispiirkonda. Kõige selle kohta on korrapäraselt ilmunud hulgaliselt artikleid ja kommentaare kohalikus ajakirjanduses, nt „Indépendant” (2. juuli 1992 ja 11. juuli 2013), ning laiema levikuga ajakirjades, nt „Patrimoine en region” (nr 22, kevad 2014), samuti viiteid internetis: toidukultuuri käsitleval lehel „guide gourmand” (http://guidedesgourmands.fr) ning Roussilloni kokkade ja restoranipidajate ühingu (Association des cuisiniers et restaurateurs du Roussillon) kodulehel (http://toques-blanches-du-roussillon.com). Samuti näitavad kõnealuse toote tähtsust selle turustuskanalid: toimub toote ühismüük posti teel ja piirkonna lihapoodides on toote jaoks eraldi riiulid.

„Rosée des Pyrénées Catalanes” liha omadused tulenevad järgmisest:

eriline keskkond, mis võimaldab kasvatada loomi vabas õhus ja karjatada neid pikkade perioodide vältel suvekarjamaadel;

geograafilise piirkonna päikeseline kliima ja veerohkus soodustavad rikkaliku ja eripärase taimestiku kasvu, tänu millele leidub piirkonnas palju looduslikke rohumaid. Samuti võimaldab selline kliima külvata keskmäestiku teatavates osades ajutisi rohumaid, mis aitavad karja toita perioodidel, kui karjamaal karjatamine ei ole võimalik;

kõnealuse keskkonnaga kohanenud tõugude kasutamine. Kasutatavad tõud Bruna de los Pirineos, Aubrac ja Gasconne on kõik tüüpilised kohalikud maatõud, millel on mägipiirkondades kasutatava traditsioonilise karjakasvatussüsteemi seisukohalt olulised omadused, st loomad taluvad äärmuslikke ilmastikutingimusi, saavad hakkama vähesega, kuna neil võime kasutada külluslikel söödaperioodidel kogutud varusid (rändkarjatamine), ning on seega väga hästi kohanenud nii piirkonna ilmastiku kui ka pinnavormidega;

eriline oskusteave (ekstensiivne karjakasvatus vähese loomade hulgaga);

kõnealusele loomakasvatussüsteemile iseloomulik vasikate sööt (mis koosneb üksnes emapiimast ja rohust), mis annab lihale iseloomuliku värvuse ja õrna tekstuuri ning rümpadele nende lihakuse. Vasikad kasvavad kiiresti tänu emapiimale, milles leidub rohkelt kaltsiumi. Viimane aitab kaasa luustiku arengule ja see omakorda lihaka rümba moodustumisele.

Kokkuvõttes võib öelda, et kõnealuste mägipiirkondade rasked elutingimused on tänu piirkonnaga lahutamatult seotud kvaliteetsele tootele muutunud vaieldamatuks eeliseks. Kohalikud maatõud on võimelised parimal viisil ära kasutama eri kõrgustel asuvate mägikarjamaade võimalusi, mis aitab hoida ka looduskeskkonda. Karjakasvatajad väärtustavad oma toodangut (tuntus ja hea maine nii tarbijate kui ka turustajate seas ja toote keskmisest kõrgem hind). See võimaldab neil säilitada traditsioonilist karjakasvatussüsteemi (millest saavad kasu ka teised valdkonnas tegutsejad), jääda raskete tingimustega piirkondadesse ja hoida mägikülasid elus.

Viide spetsifikaadi avaldamisele

(Viidatud määruse artikli 6 lõike 1 teine lõik)

http://www.gencat.cat/alimentacio/pliego-rosee-pyrenees-catalanes

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCRoseedesPyreneescatalanes-FR-24-03-2015.pdf


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.