ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 127

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

58. köide
20. aprill 2015


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2015/C 127/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2015/C 127/02

Kohtuasi C-651/13: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 12. veebruari 2015. aasta määrus (Consiglio di Stato eelotsusetaotlus – Itaalia) – Lb Group Ltd versus Ministero dell’Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), Galassia Game Srl (Eelotsusetaotlus — Kodukorra artikkel 99 — Samasugused eelotsuse küsimused — ELTL artiklid 49 ja 56 — Asutamisvabadus — Teenuste osutamise vabadus — Hasartmängud — Siseriiklikud õigusaktid — Tegevuslubade süsteemi ümberkorraldamine lubade kehtivuse lõpptähtaegade ühtlustamise teel — Uus hange — Vanade tegevuslubadega võrreldes lühema kehtivusajaga tegevusload — Piirang — Ülekaalukast üldisest huvist tulenevad põhjused — Proportsionaalsus)

2

2015/C 127/03

Kohtuasi C-652/13: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 12. veebruari 2015. aasta määrus – (Tribunale ordinario di Cagliari eelotsusetaotlus – Itaalia) – kriminaalasi Mirko Saba süüdistuses (Eelotsusetaotlus — Kodukorra artikkel 99 — Samasugused eelotsuse küsimused — ELTL artiklid 49 ja 56 — Asutamisvabadus — Teenuste osutamise vabadus — Hasartmängud — Siseriiklikud õigusaktid — Tegevuslubade süsteemi ümberkorraldamine lubade kehtivuse lõpptähtaegade ühtlustamise teel — Uus hange — Vanade tegevuslubadega võrreldes lühema kehtivusajaga tegevusload — Piirang — Ülekaalukast üldisest huvist tulenevad põhjused — Proportsionaalsus)

3

2015/C 127/04

Kohtuasi C-86/14: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 11. detsembri 2014. aasta määrus (Juzgado de lo Social no 1 de Granada eelotsusetaotlus – Hispaania) – Marta León Medialdea versus Ayuntamiento de Huetor Vega (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalpoliitika — Direktiiv 1999/70/EÜ — Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) raamkokkulepe tähtajalise töö kohta — Järjestikused tähtajalised töölepingud avalikus sektoris — Klausli 3 lõige 1 — Mõiste tähtajaline töötaja — Klausli 5 lõige 1 — Meetmed järjestikuste tähtajaliste töölepingute või töösuhete kuritarvituste vältimiseks — Sanktsioonid — Tähtajalise töösuhte ümberkvalifitseerimine mitte alaliseks tähtajatuks töölepinguks — Õigus hüvitisele)

3

2015/C 127/05

Kohtuasi C-457/14: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 12. veebruari 2015. aasta määrus – (Tribunale ordinario di Cagliari eelotsusetaotlus – Itaalia) – kriminaalasi Claudia Concu, Isabella Melise süüdistuses (Eelotsusetaotlus — Kodukorra artikkel 99 — Samasugused eelotsuse küsimused — ELTL artiklid 49 ja 56 — Asutamisvabadus — Teenuste osutamise vabadus — Hasartmängud — Siseriiklikud õigusaktid — Tegevuslubade süsteemi ümberkorraldamine lubade kehtivuse lõpptähtaegade ühtlustamise teel — Uus hange — Vanade tegevuslubadega võrreldes lühema kehtivusajaga tegevusload — Piirang — Ülekaalukast üldisest huvist tulenevad põhjused — Proportsionaalsus)

4

2015/C 127/06

Kohtuasi C-478/14: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 12. veebruari 2015. aasta määrus – (Tribunale ordinario di Cagliari eelotsusetaotlus – Itaalia) – kriminaalasi Roberto Siddu süüdistuses (Eelotsusetaotlus — Kodukorra artikkel 99 — Samasugused eelotsuse küsimused — ELTL artiklid 49 ja 56 — Asutamisvabadus — Teenuste osutamise vabadus — Hasartmängud — Siseriiklikud õigusaktid — Tegevuslubade süsteemi ümberkorraldamine lubade kehtivuse lõpptähtaegade ühtlustamise teel — Uus hange — Vanade tegevuslubadega võrreldes lühema kehtivusajaga tegevusload — Piirang — Ülekaalukast üldisest huvist tulenevad põhjused — Proportsionaalsus)

5

2015/C 127/07

Kohtuasi C-480/14: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 12. veebruari 2015. aasta määrus – (Consiglio di Stato eelotsusetaotlus – Itaalia) – Società Sogno di Tolosa Ltd jt versus Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato (Eelotsusetaotlus — Kodukorra artikkel 99 — Samasugused eelotsuse küsimused — ELTL artiklid 49 ja 56 — Asutamisvabadus — Teenuste osutamise vabadus — Hasartmängud — Siseriiklikud õigusaktid — Tegevuslubade süsteemi ümberkorraldamine lubade kehtivuse lõpptähtaegade ühtlustamise teel — Uus hange — Vanade tegevuslubadega võrreldes lühema kehtivusajaga tegevusload — Piirang — Ülekaalukast üldisest huvist tulenevad põhjused — Proportsionaalsus)

5

2015/C 127/08

Kohtuasi C-57/15 P: Recaro Holding GmbH, varem Recaro Beteiligungs-GmbH, 4. veebruaril 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 21. novembri 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-524/12: Recaro Holding GmbH versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

6

2015/C 127/09

Kohtuasi C-320/14 P: Asos plc 3. juulil 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 29. aprilli 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-647/11: Asos plc versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

6

2015/C 127/10

Kohtuasi C-370/14 P: Argo Group International Holdings Ltd 30. juulil 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 20. mai 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-247/12: Argo Group International Holdings Ltd versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

7

2015/C 127/11

Kohtuasi C-594/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 22. detsembril 2014 – Simona Kornhaas versus Thomas Dithmar, Kornhaas Montage und Dienstleistung Ltd pankrotihaldur

7

2015/C 127/12

Kohtuasi C-2/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgerichtshof (Austria) 7. jaanuaril 2015 – DHL Express (Austria) GmbH

8

2015/C 127/13

Kohtuasi C-7/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Essen (Saksamaa) 12. jaanuaril 2015 – kriminaalasi Kanapathippilai Kanageswaran’i süüdistuses

9

2015/C 127/14

Kohtuasi C-19/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht München I (Saksamaa) 19. jaanuaril 2015 – Verband Sozialer Wettbewerb e.V. versus Innova Vital GmbH

9

2015/C 127/15

Kohtuasi C-25/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Budapest Környéki Törvényszék (Ungari) 21. jaanuaril 2015 – kriminaalasi István Baloghi süüdistuses

10

2015/C 127/16

Kohtuasi C-38/15: 2. veebruaril 2015 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Hispaania Kuningriik

10

2015/C 127/17

Kohtuasi C-44/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzhof (Saksamaa) 5. veebruaril 2015 – Hauptzollamt Frankfurt am Main versus Duval GmbH & Co. KG

11

2015/C 127/18

Kohtuasi C-82/15 P: PP Nature-Balance Lizenz GmbH 20. veebruaril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 11. detsembri 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-189/13: PP Nature-Balance Lizenz gmbH versus Euroopa komisjon

11

2015/C 127/19

Kohtuasi C-93/15 P: Banco Privado Português, S.A. – likvideerimisel, ja Massa insolvente do Banco Privado Português – likvideerimisel, 25. veebruaril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 12. detsembri 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-487/11: Banco Privado Português ja Massa Insolvente do Banco Privado Português versus komisjon

13

2015/C 127/20

Kohtuasi C-94/15 P: Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG 24. veebruaril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 12. detsembri 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-550/08: Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG versus Euroopa Komisjon

14

2015/C 127/21

Kohtuasi C-100/15 P: Netherlands Maritime Technology Associationi, varem Scheepsbouw Nederland, 26. veebruaril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 9. detsembri 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-140/13: Netherlands Maritime Technology Association versus Euroopa Komisjon

15

2015/C 127/22

Kohtuasi C-124/14: Euroopa Kohtu presidendi 23. jaanuari 2015. aasta määrus – Euroopa Komisjon versus Itaalia Vabariik

16

 

Üldkohus

2015/C 127/23

Kohtuasi T-366/11 RENV: Üldkohtu 3. märtsi 2015. aasta otsus – Bial-Portela versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Isdin (ZEBEXIR) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi ZEBEXIR taotlus — Varasem ühenduse sõnamärk ZEBINIX — Suhteline keeldumispõhjus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

17

2015/C 127/24

Kohtuasi T-496/11: Üldkohtu 4. märtsi 2015. aasta otsus – Ühendkuningriik versus EKP (Majandus- ja rahapoliitika — EKP — Tühistamishagi — Eurosüsteemi järelevalvepoliitika raamdokument — Vaidlustatav akt — Vastuvõetavus — Väärtpaberite makse- ja arveldussüsteemide järelevalve — Keskse vastaspoolega kliiringusüsteemidele kohaldatav nõue, et nende asukoht oleks eurosüsteemi kuuluvas riigis — EKP pädevus)

18

2015/C 127/25

Kohtuasi T-41/12: Üldkohtu 27. veebruari 2015. aasta otsus – LS Fashion versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Gestión de Activos Isorana (L’Wren Scott) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi L’Wren Scott taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk LOREN SCOTT — Suhteline keeldumispõhjus — Kaubamärgi tegelik kasutamine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 42 lõiked 2 ja 3 — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

19

2015/C 127/26

Kohtuasi T-188/12: Üldkohtu 27. veebruari 2015. aasta otsus – Breyer versus komisjon (Juurdepääs dokumentidele — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Austria Vabariigi esitatud seisukohad liikmesriigi kohustuste rikkumise menetluses Euroopa Kohtus — Dokumendi väljastamisest keeldumine)

19

2015/C 127/27

Kohtuasi T-377/12: Üldkohtu 27. veebruari 2015. aasta otsus – Spa Monopole versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Olivar Del Desierto (OLEOSPA) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi OLEOSPA taotlus — Varasemad Beneluxi sõnamärgid SPA — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

20

2015/C 127/28

Kohtuasi T-572/12: Üldkohtu 4. märtsi 2015. aasta otsus – Nissan Jidosha versus Siseturu Ühtlustamise Amet (CVTC) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse kujutismärgi CVTC registreeringu kehtivuse pikendamise taotlus — Osaline pikendamine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikkel 47)

21

2015/C 127/29

Kohtuasi T-45/13: Üldkohtu 5. märtsi 2015. aasta otsus – Rose Vision ja Seseña versus komisjon (Vahekohtuklausel — Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm (2007 – 2013) — Projektidega FIRST, FutureNEM ja sISI seonduvad toetuslepingud — Tühistamishagi ja kahju hüvitamise nõue — Hagi ümberkvalifitseerimine — Vastuvõetavus — Maksete peatamine — Auditi aruande edastamise tähtaeg — Teabe edastamine kolmandatele isikutele)

22

2015/C 127/30

Kohtuasi T-227/13: Üldkohtu 27. veebruari 2015. aasta otsus – Bayer Intellectual Property versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Interhygiene (INTERFACE) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi INTERFACE taotlus — Varasem ühenduse sõnamärk Interfog — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Kaupade identsus — Tähiste sarnasus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

22

2015/C 127/31

Kohtuasi T-430/13 P: Üldkohtu 27. veebruari 2015. aasta otsus – EMSK versus Achab (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Töötasu — Kodumaalt lahkumise toetus — Naturalisatsioon — Personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõike 1 punktid a ja b — Alusetult saadu tagastamine — Personalieeskirjade artikli 85 esimene lõige)

23

2015/C 127/32

Liidetud kohtuasjad T-492/13 ja T-493/13: Üldkohtu 3. märtsi 2015. aasta otsus – Schmidt Spiele versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Seltskonnamängude mängulaudade kujutis) (Ühenduse kaubamärk — Seltskonnamängude mängulaudu kujutavate kujutismärkide ühenduse kaubamärgina registreerimise taotlused — Absoluutsed keeldumispõhjused — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b ja artikli 7 lõige 3)

24

2015/C 127/33

Kohtuasi T-543/13: Üldkohtu 4. märtsi 2015. aasta otsus – Three-N-Products versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Munindra (PRANAYUR) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi PRANAYUR taotlus — Varasem ühenduse sõnamärk AYUR ja varasememad ühenduse kujutismärgid Ayur, Ayur Naturals Herbals ja Aanb — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

24

2015/C 127/34

Kohtuasi T-558/13: Üldkohtu 4. märtsi 2015. aasta otsus – FSA versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Motokit Veículos e Acessórios (FSA K-FORCE) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse sõnamärk FSA K-FORCE — Varasem ühenduse sõnamärk FORCE-X — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Põhjendamiskohustus — Määruse nr 207/2009 artikkel 75)

25

2015/C 127/35

Kohtuasi T-106/14: Üldkohtu 27. veebruari 2015. aasta otsus – Universal Utility International versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Greenworld) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärgi Greenworld taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c)

26

2015/C 127/36

Kohtuasi T-505/14: Üldkohtu 23. veebruari 2015. aasta määrus – Seven for all mankind versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Seven (SEVEN FOR ALL MANKIND) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi SEVEN FOR ALL MANKIND taotlus — Varasem ühenduse ja rahvusvaheline kujutismärk Seven — Suhteline keeldumispõhjus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi)

26

2015/C 127/37

Kohtuasi T-812/14 R: Üldkohtu presidendi 25. veebruari 2015. aasta määrus – BPC Lux 2 jt versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Riigiabi — Finantssektor — Panga resolutsiooni raames antud abi — Otsus jätta vastuväited esitamata — Kohaldamise peatamise taotlus — Kiireloomulisuse puudumine)

27

2015/C 127/38

Kohtuasi T-826/14 R: Üldkohtu presidendi 27. veebruari 2015. aasta määrus – Hispaania versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Riigiabi — Äriühingu tulumaksu käsitlev normistik, mis lubab Hispaania maksuresidendist ettevõtjatel amortiseerida firmaväärtuse, mis tuleneb kaudse osaluse omandamisest välismaa maksuresidendist äriühingus — Otsus, millega tunnistatakse abi ühisturuga kokkusobimatuks ja määratakse selle tagasinõudmine — Täitmise peatamise taotlus — Fumus boni iuris — Kiireloomulisuse puudumine)

28

2015/C 127/39

Kohtuasi T-633/14: 18. augustil 2014 esitatud hagi – Monster Energy versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Rahumärgi kujutis)

28

2015/C 127/40

Kohtuasi T-666/14: 16. septembril 2014 esitatud hagi – Monster Energy versus Siseturu Ühtlustamise Amet (GREEN BEANS)

29

2015/C 127/41

Kohtuasi T-789/14: 28. novembril 2014 esitatud hagi – Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Meissen Keramik (MEISSEN)

29

2015/C 127/42

Kohtuasi T-851/14: 26. septembril 2014 esitatud hagi – Slovak Telekom versus komisjon

30

2015/C 127/43

Kohtuasi T-47/15: 2. veebruaril 2015 esitatud hagi – Saksamaa versus komisjon

31

2015/C 127/44

Kohtuasi T-78/15: 16. veebruaril 2015 esitatud hagi – Mudhook Marketing vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (IPVanish)

32

2015/C 127/45

Kohtuasi T-80/15 P: Luigi Macchia 19. veebruaril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 12. detsembri 2014. aasta määruse peale kohtuasjas F-63/11 RENV: Macchia versus komisjon

33

2015/C 127/46

Kohtuasi T-83/15: 20. veebruaril 2015 esitatud hagi – Swatch versus Siseturu Ühtlustamise Amet – L'atelier Wysiwyg (wysiwatch WhatYouSeeIsTheWatchYouGet)

34

2015/C 127/47

Kohtuasi T-91/15: 19. veebruaril 2015 esitatud hagi – AEDEC versus komisjon

34

2015/C 127/48

Kohtuasi T-93/15: 20. veebruaril 2015 esitatud hagi – Navitar versus Siseturu Ühtlustamise Amet –Elukuva (NaviTar)

35

2015/C 127/49

Kohtuasi T-95/15: 20. veebruaril 2015 esitatud hagi – Printeos jt versus komisjon

36

2015/C 127/50

Kohtuasi T-96/15: 26. veebruaril 2015 esitatud hagi – Mozzetti versus Siseturu Ühtlustamise Amet – di Lelio (Alfredo alla Scrofa)

37

2015/C 127/51

Kohtuasi T-97/15: 26. veebruaril 2015 esitatud hagi – Mozzetti versus Siseturu Ühtlustamise Amet – di Lelio (ALFREDO’S GALLERY alla Scrofa Roma)

38

2015/C 127/52

Kohtuasi T-582/10: Üldkohtu 18. veebruari 2015. aasta määrus – Acron ja Dorogobuzh versus nõukogu

39

2015/C 127/53

Kohtuasi T-207/14: Üldkohtu 27. jaanuari 2015. määrus – Aluwerk Hettstedt versus ECHA

39

2015/C 127/54

Kohtuasi T-208/14: Üldkohtu 27. jaanuari 2015. aasta määrus – Richard Anton versus ECHA

39

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2015/C 127/55

Kohtuasi F-15/15: 26. jaanuaril 2015 esitatud hagi – ZZ versus Euroopa Komisjon

40

2015/C 127/56

Kohtuasi F-17/15: 2. veebruaril 2015 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

40

2015/C 127/57

Kohtuasi F-20/15: 3. veebruaril 2015 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

41

2015/C 127/58

Kohtuasi F-21/15: 5. veebruaril 2015 esitatud hagi – ZZ versus Regioonide Komitee

41

2015/C 127/59

Kohtuasi F-22/15: 6. veebruaril 2015 esitatud hagi – ZZ versus parlament

42

2015/C 127/60

Kohtuasi F-23/15: 9. veebruaril 2015 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

42

2015/C 127/61

Kohtuasi F-24/15: 11. veebruaril 2015 esitatud hagi – ZZ versus nõukogu

43

2015/C 127/62

Kohtuasi F-26/15: 16. veebruaril 2015 esitatud hagi – ZZ versus parlament

44

2015/C 127/63

Kohtuasi F-27/15: 16. veebruaril 2015 esitatud hagi – ZZ versus nõukogu

44


ET

 


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Liidu Kohus

20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/1


Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

(2015/C 127/01)

Viimane väljaanne

ELT C 118, 13.4.2015

Eelmised väljaanded

ELT C 107, 30.3.2015

ELT C 96, 23.3.2015

ELT C 89, 16.3.2015

ELT C 81, 9.3.2015

ELT C 73, 2.3.2015

ELT C 65, 23.2.2015

Käesolevad tekstid on kättesaadavad EUR-Lex’is järgmisel aadressil:

http://eur-lex.europa.eu


V Teated

KOHTUMENETLUSED

Euroopa Kohus

20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/2


Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 12. veebruari 2015. aasta määrus (Consiglio di Stato eelotsusetaotlus – Itaalia) – Lb Group Ltd versus Ministero dell’Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), Galassia Game Srl

(Kohtuasi C-651/13) (1)

((Eelotsusetaotlus - Kodukorra artikkel 99 - Samasugused eelotsuse küsimused - ELTL artiklid 49 ja 56 - Asutamisvabadus - Teenuste osutamise vabadus - Hasartmängud - Siseriiklikud õigusaktid - Tegevuslubade süsteemi ümberkorraldamine lubade kehtivuse lõpptähtaegade ühtlustamise teel - Uus hange - Vanade tegevuslubadega võrreldes lühema kehtivusajaga tegevusload - Piirang - Ülekaalukast üldisest huvist tulenevad põhjused - Proportsionaalsus))

(2015/C 127/02)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja menetluse pooled

Kaebuse esitaja: Lb Group Ltd

Vastustajad: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), Galassia Game Srl

Resolutsioon

ELTL artikleid 49 ja 56 ning võrdse kohtlemise ja tõhususe põhimõtet tuleb tõlgendada nii, et nendega ei ole vastuolus sellised siseriiklikud õigusnormid, nagu on arutusel põhikohtuasjas, mis näevad ette uue hanke korraldamise varem väljastatud tegevuslubadest lühema kehtivusajaga tegevuslubadele seetõttu, et süsteem tegevuslubade kehtivuse lõpptähtaegade ühtlustamise teel ümber korraldada.


(1)  ELT C 112, 14.4.2014.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/3


Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 12. veebruari 2015. aasta määrus – (Tribunale ordinario di Cagliari eelotsusetaotlus – Itaalia) – kriminaalasi Mirko Saba süüdistuses

(Kohtuasi C-652/13) (1)

((Eelotsusetaotlus - Kodukorra artikkel 99 - Samasugused eelotsuse küsimused - ELTL artiklid 49 ja 56 - Asutamisvabadus - Teenuste osutamise vabadus - Hasartmängud - Siseriiklikud õigusaktid - Tegevuslubade süsteemi ümberkorraldamine lubade kehtivuse lõpptähtaegade ühtlustamise teel - Uus hange - Vanade tegevuslubadega võrreldes lühema kehtivusajaga tegevusload - Piirang - Ülekaalukast üldisest huvist tulenevad põhjused - Proportsionaalsus))

(2015/C 127/03)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale ordinario di Cagliari

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pool

Mirko Saba

Resolutsioon

ELTL artikleid 49 ja 56 ning võrdse kohtlemise ja tõhususe põhimõtet tuleb tõlgendada nii, et nendega ei ole vastuolus sellised siseriiklikud õigusnormid, nagu on arutusel põhikohtuasjas, mis näevad ette uue hanke korraldamise varem väljastatud tegevuslubadest lühema kehtivusajaga tegevuslubadele seetõttu, et süsteem tegevuslubade kehtivuse lõpptähtaegade ühtlustamise teel ümber korraldada.


(1)  ELT C 112, 14.4.2014.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/3


Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 11. detsembri 2014. aasta määrus (Juzgado de lo Social no 1 de Granada eelotsusetaotlus – Hispaania) – Marta León Medialdea versus Ayuntamiento de Huetor Vega

(Kohtuasi C-86/14) (1)

((Eelotsusetaotlus - Sotsiaalpoliitika - Direktiiv 1999/70/EÜ - Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) raamkokkulepe tähtajalise töö kohta - Järjestikused tähtajalised töölepingud avalikus sektoris - Klausli 3 lõige 1 - Mõiste „tähtajaline töötaja” - Klausli 5 lõige 1 - Meetmed järjestikuste tähtajaliste töölepingute või töösuhete kuritarvituste vältimiseks - Sanktsioonid - Tähtajalise töösuhte ümberkvalifitseerimine mitte alaliseks tähtajatuks töölepinguks - Õigus hüvitisele))

(2015/C 127/04)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado de lo Social no 1 de Granada

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Marta León Medialdea

Vastustaja: Ayuntamiento de Huetor Vega

Resolutsioon

1.

Nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiivi 1999/70/EÜ, milles käsitletakse Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) sõlmitud raamkokkulepet tähtajalise töö kohta, lisas ära toodud ning 18. märtsil 1999 sõlmitud raamkokkuleppe tähtajalise töö kohta klauslit 2 ja klausli 3 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et selline töötaja nagu põhikohtuasja kaebaja kuulub selle raamkokkuleppe kohaldamisalasse, sest see töötaja oli seotud oma tööandjaga tähtajaliste töölepingutega nimetatud klauslite tähenduses.

2.

Raamkokkulepet tähtajalise töö kohta tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus sellised siseriiklikud õigusnormid, nagu on kõne all põhikohtuasjas ja mis ei sisalda ühtegi tõhusat meedet karistamaks kuritarvituste eest raamkokkuleppe klausli 5 lõike 1 tähenduses, mis tulenevad sellest, et avalikus sektoris kasutatakse järjestikuseid tähtajalisi töölepinguid, kui selliste kuritarvituste eest karistamiseks ei ole siseriiklikus õiguskorras ühtegi tõhusat meedet.

3.

Eelotsusetaotluse esitanud kohtu ülesanne on hinnata vastavalt riigi õigusnormidele, kollektiivlepingutele ja/või praktikale, millist laadi hüvitis tuleb välja mõista sellisele töötajale nagu põhikohtuasja kaebaja, et see hüvitis kujutaks endast piisavalt tõhusat meedet karistamaks kuritarvituste eest raamkokkuleppe tähtajalise töö kohta klausli 5 lõike 1 tähenduses.

Samuti on eelotsusetaotluse esitanud kohtu ülesanne anda vajaduse korral siseriikliku õiguse asjakohastele sätetele tõlgendus, mis on võimalikult hästi kooskõlas liidu õigusega.


(1)  ELT C 142, 12.5.2014.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/4


Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 12. veebruari 2015. aasta määrus – (Tribunale ordinario di Cagliari eelotsusetaotlus – Itaalia) – kriminaalasi Claudia Concu, Isabella Melise süüdistuses

(Kohtuasi C-457/14) (1)

((Eelotsusetaotlus - Kodukorra artikkel 99 - Samasugused eelotsuse küsimused - ELTL artiklid 49 ja 56 - Asutamisvabadus - Teenuste osutamise vabadus - Hasartmängud - Siseriiklikud õigusaktid - Tegevuslubade süsteemi ümberkorraldamine lubade kehtivuse lõpptähtaegade ühtlustamise teel - Uus hange - Vanade tegevuslubadega võrreldes lühema kehtivusajaga tegevusload - Piirang - Ülekaalukast üldisest huvist tulenevad põhjused - Proportsionaalsus))

(2015/C 127/05)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale ordinario di Cagliari

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pooled

Claudia Concu, Isabella Melis

Resolutsioon

ELTL artikleid 49 ja 56 ning võrdse kohtlemise ja tõhususe põhimõtet tuleb tõlgendada nii, et nendega ei ole vastuolus sellised siseriiklikud õigusnormid, nagu on arutusel põhikohtuasjas, mis näevad ette uue hanke korraldamise varem väljastatud tegevuslubadest lühema kehtivusajaga tegevuslubadele seetõttu, et süsteem tegevuslubade kehtivuse lõpptähtaegade ühtlustamise teel ümber korraldada.


(1)  ELT C 439, 8.12.2014.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/5


Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 12. veebruari 2015. aasta määrus – (Tribunale ordinario di Cagliari eelotsusetaotlus – Itaalia) – kriminaalasi Roberto Siddu süüdistuses

(Kohtuasi C-478/14) (1)

((Eelotsusetaotlus - Kodukorra artikkel 99 - Samasugused eelotsuse küsimused - ELTL artiklid 49 ja 56 - Asutamisvabadus - Teenuste osutamise vabadus - Hasartmängud - Siseriiklikud õigusaktid - Tegevuslubade süsteemi ümberkorraldamine lubade kehtivuse lõpptähtaegade ühtlustamise teel - Uus hange - Vanade tegevuslubadega võrreldes lühema kehtivusajaga tegevusload - Piirang - Ülekaalukast üldisest huvist tulenevad põhjused - Proportsionaalsus))

(2015/C 127/06)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale ordinario di Cagliari

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pool

Roberto Siddu

Resolutsioon

ELTL artikleid 49 ja 56 ning võrdse kohtlemise ja tõhususe põhimõtet tuleb tõlgendada nii, et nendega ei ole vastuolus sellised siseriiklikud õigusnormid, nagu on arutusel põhikohtuasjas, mis näevad ette uue hanke korraldamise varem väljastatud tegevuslubadest lühema kehtivusajaga tegevuslubadele seetõttu, et süsteem tegevuslubade kehtivuse lõpptähtaegade ühtlustamise teel ümber korraldada.


(1)  ELT C 7, 12.1.2015.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/5


Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 12. veebruari 2015. aasta määrus – (Consiglio di Stato eelotsusetaotlus – Itaalia) – Società Sogno di Tolosa Ltd jt versus Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato

(Kohtuasi C-480/14) (1)

((Eelotsusetaotlus - Kodukorra artikkel 99 - Samasugused eelotsuse küsimused - ELTL artiklid 49 ja 56 - Asutamisvabadus - Teenuste osutamise vabadus - Hasartmängud - Siseriiklikud õigusaktid - Tegevuslubade süsteemi ümberkorraldamine lubade kehtivuse lõpptähtaegade ühtlustamise teel - Uus hange - Vanade tegevuslubadega võrreldes lühema kehtivusajaga tegevusload - Piirang - Ülekaalukast üldisest huvist tulenevad põhjused - Proportsionaalsus))

(2015/C 127/07)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja menetluse pooled

Kaebuse esitajad: Società Sogno di Tolosa Limited, Ds di Dimarco Enzo & C. Sas, Centro Servizi di Barillà Marco, Assok di Rambaldi Stefano e Casbarra Luca Snc, Dg Comunicazioni di Di Giorno Giancarlo, Tamara Maraboli, Andrea Cappiello, Depa di Delberba C. Sas, Luca Campioni, Danio Milazzo, Andrea Menna, Emilio Schiavone, Sandro Casalboni, Lorena Bertora, Andromeda di Novellis Alessandro ja Stellini Roberto Snc

Vastustajad: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato

Menetluses osalesid: Carmelo Sisino, Gianni Viano, Vincenzo Brancati, Marco Decortes, Filippo Sangineto, Luca Piccolo, Salvatore Rosolia, Giada Aricò, Giuseppe Parrelli, Wett-Pads Vermittlungs, Galassio Game Srl

Resolutsioon

ELTL artikleid 49 ja 56 ning võrdse kohtlemise ja tõhususe põhimõtet tuleb tõlgendada nii, et nendega ei ole vastuolus sellised siseriiklikud õigusnormid, nagu on arutusel põhikohtuasjas, mis näevad ette uue hanke korraldamise varem väljastatud tegevuslubadest lühema kehtivusajaga tegevuslubadele seetõttu, et süsteem tegevuslubade kehtivuse lõpptähtaegade ühtlustamise teel ümber korraldada.


(1)  ELT C 7, 12.1.2015.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/6


Recaro Holding GmbH, varem Recaro Beteiligungs-GmbH, 4. veebruaril 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 21. novembri 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-524/12: Recaro Holding GmbH versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

(Kohtuasi C-57/15 P)

(2015/C 127/08)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Recaro Holding GmbH, varem Recaro Beteiligungs-GmbH (esindaja: Rechtsanwalt J. Weiser)

Teine menetlusosaline: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Euroopa Kohus (seitsmes koda) jättis 14. jaanuari 2015. aasta määrusega apellatsioonkaebuse rahuldamata ja Recaro Holding GmbH kohtukulud tema enda kanda.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/6


Asos plc 3. juulil 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 29. aprilli 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-647/11: Asos plc versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

(Kohtuasi C-320/14 P)

(2015/C 127/09)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Asos plc (esindajad: solicitor P. Kavanagh, A. Lykiardopoulos, QC, barrister A. Edwards-Stuart)

Teised menetlusosalised: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Roger Maier

Euroopa Kohus (kuues koda) jättis 13. jaanuari 2015. aasta määrusega apellatsioonkaebuse läbi vaatamata ning Asos plc kohtukulud tema enda kanda.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/7


Argo Group International Holdings Ltd 30. juulil 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 20. mai 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-247/12: Argo Group International Holdings Ltd versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

(Kohtuasi C-370/14 P)

(2015/C 127/10)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Argo Group International Holdings Ltd (esindajad: avocat F. Petillion, barrister J. Janssen)

Teised menetlusosalised: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Arisa Assurances SA

Euroopa Kohus (üheksas koda) jättis 12. veebruari 2015. aasta määrusega apellatsioonkaebuse rahuldamata ja Argo Group International Holdings Ltd kohtukulud tema enda kanda.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/7


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 22. detsembril 2014 – Simona Kornhaas versus Thomas Dithmar, Kornhaas Montage und Dienstleistung Ltd pankrotihaldur

(Kohtuasi C-594/14)

(2015/C 127/11)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Simona Kornhaas

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Thomas Dithmar, Kornhaas Montage und Dienstleistung Ltd pankrotihaldur

Eelotsuse küsimused

a)

Kas Saksa kohtusse saabunud hagi, mille pankrotihaldur esitas Inglismaa või Walesi õiguse alusel asutatud private company limited by shares’i direktori vastu (äriühingu vara suhtes on määruse nr 1346/2000 (1) artikli 3 lõike 1 alusel Saksamaal algatatud maksejõuetusmenetlus) nõudega hüvitada äriühingule väljamaksed, mille direktor tegi enne maksejõuetusmenetluse algatamist, kuid pärast äriühingu maksejõuetuks muutumist, kuulub Saksa pankrotiõiguse kohaldamisalasse määruse nr 1346/2000 artikli 4 lõike 1 tähenduses?

b)

Kas eespool kirjeldatud hagi rikub ELTL artiklites 49 ja 54 sätestatud asutamisvabadust?


(1)  Nõukogu 29. mai 2000. aasta määrus (EÜ) nr 1346/2000 maksejõuetusmenetluse kohta (EÜT L 160, lk 1; ELT eriväljaanne 19/01, lk 191).


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/8


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgerichtshof (Austria) 7. jaanuaril 2015 – DHL Express (Austria) GmbH

(Kohtuasi C-2/15)

(2015/C 127/12)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: DHL Express (Austria) GmbH

Vastustaja: Post-Control-Kommission

Teine menetluspool: Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 1997. aasta direktiiviga 97/67/EÜ (1) ühenduse postiteenuste siseturu arengut ja teenuse kvaliteedi parandamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta (EÜT 1998, L 15, lk 14; ELT eriväljaanne 06/03, lk 71), mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 2008. aasta direktiiviga 2008/6/EÜ (2), eeskätt selle artikliga 9 on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mille kohaselt on postiteenuste osutajad olenemata sellest, kas nad osutavad universaalteenuseid, kohustatud kaasrahastama liikmesriigi reguleeriva asutuse tegevuskulusid?

2.

Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, siis:

a)

Kas rahastamiskohustuse tekkimiseks on piisav, kui asjaomane teenuseosutaja osutab postiteenuseid, mis tuleb liikmesriigi õigusnormide kohaselt kvalifitseerida universaalteenusteks, kuid mis lähevad direktiivis ette nähtud universaalteenuste kohustuslikust miinimumvalikust kaugemale?

b)

Kas asjaomase ettevõtja rahalise osamakse suurus tuleb kindlaks määrata samamoodi nagu viidatud direktiivi artikli 7 lõike 4 kohasesse hüvitusfondi tehtavate rahaliste osamaksete suurus?

c)

Kas viidatud direktiivi artikli 7 lõikes 5 sätestatud nõudest järgida mittediskrimineerimise ja proportsionaalsuse põhimõtet ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 2008. aasta direktiivi 2008/6/EÜ põhjenduses 27 märgitud „universaalteenusega vahetatavuse arvestamisest” tuleneb sellisel juhul, et osamakse suuruse kindlaksmääramisel tuleb maha lahutada ja arvesse võtmata jätta see osa käibest, mille moodustavad lisandväärtusega teenused, seega postiteenused, mida ei saa pidada universaalteenuseks, kuid mis on universaalteenusega seotud?


(1)  EÜT L 15,1998; Ik 14.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 2008. aasta direktiiv 2008/6/EÜ, millega muudetakse direktiivi 97/67/EÜ seoses ühenduse postiteenuste siseturu rajamise lõpuleviimisega (ELT L 52, lk 3).


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/9


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Essen (Saksamaa) 12. jaanuaril 2015 – kriminaalasi Kanapathippilai Kanageswaran’i süüdistuses

(Kohtuasi C-7/15)

(2015/C 127/13)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landgericht Essen

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pool

Kanapathippilai Kanageswaran

Eelotsuse küsimus

Kas rühmituse Liberation Tigers of Tamil Eelam (Tamili Eelami Vabastustiigrid, edaspidi „Tamili Tiigrid”) kandmine nõukogu 27. detsembri 2001. aasta määruse (EÜ) nr 2580/2001 teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks (1) artikli 2 lõikes 3 sätestatud loetellu ajavahemikul 9. septembrist 2007 kuni 24. maini 2009 (kaasa arvatud) eelkõige nõukogu 29. mai 2006. aasta otsuse 2006/379/EÜ (2), 28. juuni 2007. aasta otsuse 2007/445/EÜ (3), 20. detsembri 2007. aasta otsuse 2007/868/EÜ (4) ([täpsustused paranduse kohta, mis on avaldatud ainult saksakeelses versioonis]), 15. juuli 2008. aasta otsuse 2008/583/EÜ (5), ja 26. jaanuari 2009. aasta otsuse 2009/62/EÜ (6) alusel on kehtetu?


(1)  EÜT L 344, lk 70, ELT eriväljaanne 18/01, lk 207.

(2)  EÜT L 144, lk 21.

(3)  EÜT L 169, lk 58.

(4)  EÜT L 340, lk 100.

(5)  EÜT L 188, lk 21.

(6)  EÜT L 23, lk 25.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/9


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht München I (Saksamaa) 19. jaanuaril 2015 – Verband Sozialer Wettbewerb e.V. versus Innova Vital GmbH

(Kohtuasi C-19/15)

(2015/C 127/14)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landgericht München I

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Verband Sozialer Wettbewerb e.V.

Kostja: Innova Vital GmbH

Eelotsuse küsimus

Kas määruse (EÜ) nr 1924/2006 (1) artikli 1 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et nimetatud määruse sätted on kohaldatavad ka nende toitumis- ja tervisealaste väidete suhtes, mis on esitatud kaubanduslikes teadaannetes lõpptarbijale pakutava toidu reklaamimisel, kui kaubanduslik teadaanne ja/või reklaam on mõeldud ainult erialaringkondadele?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1924/2006 toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta (ELT L 404, lk 9).


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/10


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Budapest Környéki Törvényszék (Ungari) 21. jaanuaril 2015 – kriminaalasi István Baloghi süüdistuses

(Kohtuasi C-25/15)

(2015/C 127/15)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Budapest Környéki Törvényszék

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pool

István Balogh

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta direktiivi 2010/64/EL (1) õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses artikli 1 lõike 1 sätet „Käesoleva direktiiviga sätestatakse eeskirjad õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses ja Euroopa vahistamismääruse täitmise menetluses” toob endaga kaasa Ungari kohtu kohustuse kohaldada kõnesolevat direktiivi ka erimenetlustele (kriminaalmenetlust puudutava 1998. aasta XIX seaduse (a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény) XXIX. peatükk) ehk kas Ungari õiguse kohast erimenetlust tuleb lugeda mõiste „kriminaalmenetlus” alla kuuluvaks või hõlmab see mõiste ainult sellist menetlust, mis lõppeb süüdistatava kriminaalvastutust puudutava jõustunud kohtuotsusega?


(1)  EÜT L 280, lk 1.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/10


2. veebruaril 2015 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Hispaania Kuningriik

(Kohtuasi C-38/15)

(2015/C 127/16)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: E. Manhaeve ja D. Loma-Osorio Lerena)

Kostja: Hispaania Kuningriik

Hageja nõuded

Tunnistada, et Hispaania Kuningriik on rikkunud oma kohustusi, mis tulenevad

nõukogu 21. mai 1991. aasta direktiivi 91/271/EMÜ asulareovee puhastamise kohta (1), artiklist 4 seoses Pontevedra-Marín-Poio-Bueu (Galicia) linnastuga, ja

nõukogu 21. mai 1991. aasta direktiivi 91/271/EMÜ asulareovee puhastamise kohta artikli 5 lõigetest 2 ja 3 seoses Bollulos Par del Condado; Abrera; Berga; Capellades; Figueres; El Terri (Banyoles) ja Pontevedra-Marín-Poio-Bueu linnastutega.

Mõista kohtukulud välja Hispaania Kuningriigilt.

Väited ja peamised argumendid

Pärast rikkumismenetlust nr 2002/2123 saatis Euroopa Komisjon 19.detsembril 2003 märgukirja, milles juhtis Hispaania Kuningriigi tähelepanu direktiivi 91/271 artiklites 3, 4, 5, 6 ja 14 esitatud kohustuste täitmisele ja eelkõige „tundlike alade” asulareovee puhastamisele.

Menetluse eset piirati, kuna Hispaania viis vastavusse teatud linnastute puhastid ja ärajuhtimisrajatised. Siiski esineb hagi esitamise hetkel endiselt direktiivi artiklite 4 ja 5 rikkumine seoses järgmiste linnastute olukorraga: Bollulos Par del Condado (Andaluusia autonoomses piirkonnas); Abrera, Berga, Capellades, Figueres ja El Terri-Banyoles (Kataloonia autonoomses piirkonnas) ja Pontevedra-Marín-Poio-Bueu (Galicia autonoomses piirkonnas).


(1)  EÜT L 135, lk 40; ELT eriväljaanne 15/02, lk 26.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/11


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzhof (Saksamaa) 5. veebruaril 2015 – Hauptzollamt Frankfurt am Main versus Duval GmbH & Co. KG

(Kohtuasi C-44/15)

(2015/C 127/17)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesfinanzhof

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Hauptzollamt Frankfurt am Main

Vastustaja: Duval GmbH & Co. KG

Eelotsuse küsimused

1.

Kas seetõttu, et kombineeritud nomenklatuuri rubriiki 9025 kuuluva termomeetri mõiste ei ole abstraktselt määratletud, tuleb kombineeritud nomenklatuuri rubriiki 9025 („termomeetrid”) erandkorras klassifitseerida ainult seadmed, mis on loetletud harmoneeritud süsteemi selgitavates märkustes rubriigi 9025 kohta, jaotis B (termomeetrid ja püromeetrid, ka salvestusseadmega – punktid 08.0–28.0)?

2.

Kui sellele küsimusele vastatakse eitavalt: Kas harmoneeritud süsteemi selgitavates märkustes rubriigi 9025 kohta sisalduvast seadmete loetelust nähtub, et instrumente, mis ei tööta sellistel tööpõhimõtetel nagu on omane kõnealustele seadmetele (temperatuuri määramine näiteks vedelike või metallide mehaanilise paisumise, füüsikaliste muudatuste või elektriimpulsside põhjal), ei saa klassifitseerida kombineeritud nomenklatuuri rubriiki 9025?

3.

Kui ka sellele küsimusele vastatakse eitavalt: Kas termomeetriks kombineeritud nomenklatuuri rubriigi 9025 tähenduses tuleb lugeda ka instrument, mis näitab, et eseme ainus mõõdetav temperatuur on jõudnud etteantud väärtuseni (piirväärtus), kuigi instrument ei vasta sellistele kriteeriumidele nagu mõõtetulemuse reprodutseeritavus, temperatuuri muutumise pidev kuvamine ja seadme korduvkasutamise võimalus?


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/11


PP Nature-Balance Lizenz GmbH 20. veebruaril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 11. detsembri 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-189/13: PP Nature-Balance Lizenz gmbH versus Euroopa komisjon

(Kohtuasi C-82/15 P)

(2015/C 127/18)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: PP Nature-Balance Lizenz GmbH (esindaja: advokaat M. Ambrosius)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

tühistada Üldkohtu 11. detsembri 2014. aasta otsus kohtuasjas T-189/13;

tühistada vaidlustatud rakendusotsus K(2013)369 osas, milles sellega pannakse liikmesriikidele kohustus muuta müügiluba nii, et kustutada lokomotoorne näidustus;

mõista kõik kulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellant esitab oma apellatsioonkaebuses ühtekokku viis väidet.

Esimene väide, et rikutud on direktiivi 2001/83 (1) artiklit 116 koosmõjus ettevaatuspõhimõttega.

Üldkohus tugineb ettevaatuspõhimõttele, leides, et kasuliku mõju hindamise osas piisab tõsistest kahtlustest. Ettevaatuspõhimõte käib aga ravimi riski hindamise, mitte aga mõju hindamise kohta.

Teine väide, et rikutud on direktiivi 2001/83 artiklit 116, kuna Üldkohus pidas nelja uuringut uueks teabeks.

Uus teave, mida saab direktiivi 2001/83 artiklis 31 sätestatud menetluse raames arvesse võtta, on üksnes selline teave, mis on ilmnenud alles pärast loa andmist või selle esmakordset pikendamist. Üldkohus leiab seevastu, et inimtervishoius kasutatavate ravimite komitee (Committee for Medicinal Products for Human use; edaspidi „CHMP”) antav hinnang on liikmesriikide asutuste hinnangust sõltumatu. Seetõttu on teave uus juba siis, kui CHMP ei ole veel asjaga tegelenud.

Kolmas väide, et rikutud on direktiivi 2001/83 artiklit 116 tõendamata tõhususe kriteeriumi arvessevõtmise osas.

Üldkohus on seisukohal, et selleks, et eeldada, et ravimil puudub kasulik toime või et see toime on arvatust nõrgem, piisab selliste uuringute olemasolust, millega ei saa tõhusust tõendada. Tegelikult oleks Üldkohus pidanud aru saama, et siinkohal tuleb arvesse võtta uuringu ebaõnnestumise põhjuseid.

Neljas väide, et tõendeid on moonutatud.

Üldkohus on tõendeid moonutanud, tuvastades, et kontrollimenetluses Rapporteuri, Co-Rapporteuri ja SAG-N poolt ülitundlikkusreaktsioonide riski hindamise ja CHMP hinnangu vahel puudub vastuolu.

Viies väide, et rikutud on direktiivi 2001/83 artiklit 10a ning direktiivi lisa.

Üldkohus on rikkunud direktiivi 2001/83 artiklit 10a ning direktiivi I lisa, leides, et seda sätet tuleb kohaldada vaid uue loa andmise menetluse raames. Lisaks on direktiivi 2001/83 artiklit 10a rikutud ka seetõttu, et Üldkohus on heaks kiitnud asjaolu, et CHMP keskendus vaid nelja uuringu hindamisele, kuigi tolperisooni kohta on tehtud kokku üle 80 uuringu.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiiv 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (EÜT L 311, lk 67; ELT eriväljaanne 13/27, lk 69).


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/13


Banco Privado Português, S.A. – likvideerimisel, ja Massa insolvente do Banco Privado Português – likvideerimisel, 25. veebruaril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 12. detsembri 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-487/11: Banco Privado Português ja Massa Insolvente do Banco Privado Português versus komisjon

(Kohtuasi C-93/15 P)

(2015/C 127/19)

Kohtumenetluse keel: portugali

Pooled

Apellandid: Banco Privado Português, S.A. – likvideerimisel, ja Massa insolvente do Banco Privado Português – likvideerimisel (esindajad: advokaadid C. Fernández Vicién, F. Pereira Coutinho, M. Esperança Pina, M. Ferreira Santos, R. Leandro Vasconcelos)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellantide nõuded

Apellandi paluvad Euroopa Kohtul tunnistada käesolev apellatsioonkaebus vastuvõetavaks ja põhjendatuks ja seega:

tühistada vaidlustatud kohtuotsuse ning asendada see kohtuotsusega, millega tervikuna tühistatakse komisjoni otsus (1);

teise võimalusena tühistada vaidlustatud kohtuotsus ja asendada see kohtuotsusega, milles tühistatakse otsus selles osas, kus tunnistatakse, et riigiabi on lahutamatu osa tagatisest, mis oli õigusvastane ja ühisturuga kokkusobimatu ajavahemikus 5. detsember 2008–5. juuni 2009;

kolmanda võimalusena tühistada vaidlustatud kohtuotsus ja asendada see kohtuotsusega, milles tühistatakse otsus selles osas, kus kohustatakse väidetavat abi tagasi nõudma vastavalt selle otsuse artiklitele 2–4;

neljanda võimalusena tühistada vaidlustatud kohtuotsus ja asendada see kohtuotsusega, milles tühistatakse otsus selles osas, kus kohustatakse abi tagasi nõudma ajavahemiku 5. detsember 2008–5. juuni 2009 eest;

mõista mõlema menetluse kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse põhjenduseks esitavad apellandid kuus väidet:

1)

Apellatsioonkaebuse esimene väide: Üldkohus soovis asendada komisjoni otsuse põhjenduse puudumist oma põhjendustega ja rikkus õigusnormi, kui ta hindas komisjoni esitatud põhjendusi ja luges need piisavaks.

2)

Apellatsioonkaebuse teine väide: Üldkohus on ELTL artikli 107 lõiget 1 valesti tõlgendanud ning valesti kohaldanud õigust asjaoludele, kui ta leidis, et BPP-le oli antud eelis, muutes tagatise abiks, mis on siseturuga kokkusobimatu.

3)

Apellatsioonkaebuse kolmas väide: Üldkohus on õigusnormi rikkunud, kui ta leidis, et komisjon ei olnud teinud ilmset hindamisviga ega rikkunud õigusnormi, kui ta ei võtnud arvesse seda, et esinesid kõik tingimused ELTL artikli 107 lõike 3 punkti b erandi kohaldamiseks.

4)

Apellatsioonkaebuse neljas väide: Üldkohus on õigusnormi rikkunud, jättes jõusse tagasinõudmisotsuse, kui ta jättis jõusse korralduse nõuda tagasi väidetav abi, mis ei olnud kokkusobimatu siseturuga, sest BPP ei saanud mingit eelist; Üldkohus ei järeldanud, et vaidlustatud otsus kohustas abi tagasi nõudma menetluslikel põhjustel, ja tegi vea, kui ta järeldas, et komisjon järgis oma direktiivides toodud põhimõtteid, kui ta arvutas abi summa.

5)

Apellatsioonkaebuse viies väide: Üldkohus on rikkunud õiguskindluse ja õiguspärase ootuse kaitse põhimõtteid, jättes vaidlustatud otsuse jõusse osas, milles kohustatakse väidetavat abi tagasi nõudma.

6)

Apellatsioonkaebuse kuues väide: Üldkohus ei võtnud arvesse, et komisjon oli rikkunud BPP õigust võrdsele kohtlemisele, kuna siinses asjas sai ta erineva kohtlemise osaliseks, kui sarnastes olukordades toimunud kohtlemine.


(1)  Komisjoni 20. juuli 2010. aasta otsus 2011/346/EL, riigiabi C 33/09 (ex NN 57/09, CP 191/09) kohta, mida Portugal on andnud riigigarantiina ettevõtjale Banco Privado Português, S.A. (ELT 2011, L 159, lk 95).


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/14


Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG 24. veebruaril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 12. detsembri 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-550/08: Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-94/15 P)

(2015/C 127/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG (esindajad: advokaadid Dr. U. Itzen, LLM ja J. Ziebarth, LLM)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Apellant jääb esimeses kohtuastmes esitatud nõuete juurde ning palub Euroopa Kohtul:

1.

täies ulatuses tühistada Üldkohtu (kolmas koda) 12. detsembri 2014. aasta otsus kohtuasjas T-550/08 apellanti puudutavas osas;

2.

teise võimalusena kohaselt vähendada apellandile 1. oktoobri 2008. aasta otsuse artikliga 2 määratud 12 miljoni euro suurust trahvi;

3.

kolmanda võimalusena saada kohtuasi tagasi Euroopa Liidu Üldkohtusse uue otsuse tegemiseks;

4.

mõista kohtukulud välja vastustajalt.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse ese on Üldkohtu (kolmas koda) 12. detsembri 2014. aasta otsus kohtuasjas T-550/08: Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG vs. komisjon, millega Üldkohus jättis rahuldamata apellandi hagiavalduse, milles viimane palus teda puudutavas osas Üldkohtul tühistada komisjoni 1. oktoobri 2008. aasta otsuse K(2008) 5476 (lõplik) (juhtum COMP/39.181 – Küünlavahad) ning teise võimalusena vähendada talle määratud trahvi summat.

Apellant põhjendab apellatsioonkaebust järgmiste väidetega:

Esimese väite kohaselt on rikutud ELTL artikleid 101 ja 296 ning olulisi menetlustagatisi ja kaitseõigusi, kuna Üldkohus tuvastas apellandi vastutuse vastuolus konkurentsiõiguses kehtivate ettevõtja mõiste omistamise põhimõtetega. Peamine rikkumine seisneb selles, et Üldkohus luges ühelt poolt apellanti ja teiselt poolt eraldi trahvitud H&R KG-d ja selle tütarettevõtjaid trahvi määramise küsimuses eraldi ettevõtjateks kartelliõiguse tähenduses. Samal ajal luges Üldkohus, nagu seda tegi varem komisjon, need ettevõtjad tegevuse süükspanemise ja väidetava rikkumise tuvastamise küsimuses üheks ettevõtjaks „H&R/Tudapetrol”. Samad äriühingud ei saa siiski samal ajal ühe ettevõtjana panna toime rikkumise, samas kui trahvi määramisel loetakse neid kaheks ettevõtjaks. Järelikult jättis Üldkohus ekslikult jõusse teatud perioodide osas sama väidetava majandusüksuse samade seotud tegevuste eest kahekordselt karistamise.

Teise väide kohaselt on rikutud vaidlustatud kohtuotsuse põhjendamise kohustust (ELTL artikkel 296). Rikkumine seisneb kõigepealt selles, et kohtuotsuses puuduvad piisavalt individualiseeritud selgitused apellandile konkreetselt ette heidetavate asjaolude kohta. Arvestades segapõhjendust, millega nõustus Üldkohus ja mis puudutab lähemalt kvalifitseerimata ühise üksuse „H&R/Tudapetrol” rikkumist, ei selgu komisjoni otsusest ega kohtuotsusest, millised teod apellandile süüks pannakse. Teise väite teises osas leiab apellant, et Üldkohus jättis kõikehõlmavalt läbi vaatamata faktiliste järelduste kohta apellandi esitatud eraldiseisvad etteheited. Üldkohus Üldkohus analüüsis ja lahendas esitatud etteheited üksnes osaliselt. Üldkohtu analüüsitud etteheidete kohta esitatud põhjendused on õigusvastased, kuna Üldkohus rikkus põhjendamisega seotud põhimõtteid ja loogikat, samuti moonutas asjaolusid.

Kolmas väide puudutab apellandi kaitseõiguste rikkumist, mis mõjutab Üldkohtu otsust. Rikkumine seisneb iseäranis asjaolus, et Üldkohus, nagu ka varem komisjon, piisavalt ei individualiseerinud tuvastatud etteheiteid, vaid lubamatult kasutas põhjendamisel läbivalt ebaselget üldist nimetust „ „H&R/Tudapetrol”. Seetõttu ei ole apellandile arusaadav, milliseid etteheiteid esitatakse millistele tõenditele tuginedes eraldi tema suhtes. Üldkohus rikub seetõttu in dubio pro reo põhimõtet ning õigusvastaselt raskendab apellandil end kaitsta esitatud etteheidete vastu.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/15


Netherlands Maritime Technology Associationi, varem Scheepsbouw Nederland, 26. veebruaril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 9. detsembri 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-140/13: Netherlands Maritime Technology Association versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-100/15 P)

(2015/C 127/21)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Netherlands Maritime Technology Association, varem Scheepsbouw Nederland (esindajad: Rechtsanwalt K. Struckmann, Barrister G. Forwood)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, Hispaania Kuningriik

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada vaidlustatud kohtuotsus osas, mille jäeti rahuldamata apellandi hagi vaidlusaluse otsuse tühistamise nõudes;

tühistada vaidlusalune otsus või teise võimalusena saata asi tagasi Üldkohtule lahendi tegemiseks kooskõlas Euroopa Kohtu otsuses õigusküsimustele antud vastustega;

igal juhul hüvitada apellandi kohtukulud, sealhulgas Üldkohtu menetluse kulud.

Väited ja peamised argumendid

Apellant väidab, et Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta leidis, et komisjoni esialgne uurimine oli piisav ja täielik, täpsemalt kuna ta:

ei käsitlenud nõuetekohaselt kõiki argumente, millele apellant esimeses kohtuastmes tugines;

tegi ilmse hindamisvea ning

esitas ebapiisavad ja vastuolulised põhjendused.

Põhiargumendid võib kokku võtta järgmiselt:

Esimese väite osas mõistis Üldkohus vääriti apellandi argumente maksu tasaarvestuse uue süsteemi keerulise ülesehituse, selle iserakenduvuse ja valikulisuse kohta ning ei kaalunud seega, kas vaidlusaluses otsuses oli nõuetekohaselt analüüsitud süsteemi kui terviku toimimist koostoimes muude maksu- ja ühinguõiguse sätetega.

Teise väite osas tegi Üldkohus vaidlusaluse otsuse tõlgendamisel ilmse vea, mille tõttu ta järeldas ekslikult, et otsuses oli piisavalt hinnatud nende isikute ringi, kellele maksu tasaarvestuse uut süsteemi kohaldatakse.

Kolmanda väite osas ei esitanud Üldkohus piisavaid ega sidusaid põhjendusi selle kohta, miks vaidlusaluses otsuses oli õigusega majandushuviühinguid peetud isikuteks, kellele maksu tasaarvestuse uut süsteemi võidakse kohaldada, ega määratlenud meetme tagajärgede hindamiseks võrdlusraamistikku. Lisaks ei esitanud Üldkohus piisavaid põhjendusi, mille tõttu ta leidis, et vaidlusaluses otsuses on piisavalt selgitatud, mil moel maksu tasaarvestuse uus süsteem on üldise süsteemi olemuslik osa.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/16


Euroopa Kohtu presidendi 23. jaanuari 2015. aasta määrus – Euroopa Komisjon versus Itaalia Vabariik

(Kohtuasi C-124/14) (1)

(2015/C 127/22)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Euroopa Kohtu president tegi määruse kohtasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 175, 10.6.2014.


Üldkohus

20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/17


Üldkohtu 3. märtsi 2015. aasta otsus – Bial-Portela versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Isdin (ZEBEXIR)

(Kohtuasi T-366/11 RENV) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse sõnamärgi ZEBEXIR taotlus - Varasem ühenduse sõnamärk ZEBINIX - Suhteline keeldumispõhjus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

(2015/C 127/23)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Bial-Portela & Ca, SA (São Mamede do Coronado, Portugal) (esindajad: advokaadid B. Braga da Cruz ja J. Pimenta)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: P. Geroulakos)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Isdin, SA (Barcelona, Hispaania) (esindajad: advokaadid P. López Ronda, G. Macias Bonilla ja G. Marín Raigal)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 6. aprilli 2011. aasta otsuse (asi R 1212/2009-1) peale, mis käsitleb Bial Portela & Ca, SA ja Isdin, SA vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 6. aprilli 2011. aasta otsus (asi R 1212/2009-1).

2.

Jätta Siseturu Ühtlustamise Ameti kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Bial Portela & Ca, SA kohtukulud.

3.

Jätta Isdin, SA kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 269, 10.9.2011.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/18


Üldkohtu 4. märtsi 2015. aasta otsus – Ühendkuningriik versus EKP

(Kohtuasi T-496/11) (1)

((Majandus- ja rahapoliitika - EKP - Tühistamishagi - Eurosüsteemi järelevalvepoliitika raamdokument - Vaidlustatav akt - Vastuvõetavus - Väärtpaberite makse- ja arveldussüsteemide järelevalve - Keskse vastaspoolega kliiringusüsteemidele kohaldatav nõue, et nende asukoht oleks eurosüsteemi kuuluvas riigis - EKP pädevus))

(2015/C 127/24)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (esindajad: S. Ossowski, S. Behzadi-Spencer ja E. Jenkinson, hiljem S. Behzadi-Spencer ja E. Jenkinson, lõpuks V. Kaye, keda abistasid K Beal, QC, ja P. Saini, QC)

Kostja: Euroopa Keskpank (EKP) (esindajad: A. Sáinz de Vicuña Barroso ja K. Laurinavičius, hiljem A. Sáinz de Vicuña Barroso ja P. Papapaschalis ning lõpuks P. Papapaschalis ja P. Senkovic, keda abistasid R. Subiotto, QC, advokaat F.-C. Laprévote ja barrister P. Stuart)

Hageja toetuseks menetlusse astuja: Rootsi Kuningriik, esindajad: A. Falk, C. Meyer-Seitz, C. Stege, S. Johannesson, U. Persson ja H. Karlsson

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Hispaania Kuningriik (esindaja: abogado del Estado A. Rubio González), Prantsuse Vabariik (esindajad: G. de Bergues, D. Colas ja E. Ranaivoson)

Ese

Nõue tühistada EKP 5. juulil 2011 avaldatud eurosüsteemi järelevalvepoliitika raamdokument osas, milles see näeb eurosüsteemi mittekuuluvates liikmesriikides asuvatele kesksetele vastaspooltele ette asukoha nõude.

Resolutsioon

1.

Tühistada eurosüsteemi järelevalvepoliitika raamdokument, mille Euroopa Keskpank (EKP) avaldas 5. juulil 2011, osas, mis näeb väärtpaberite kliiringuga seotud kesksetele vastaspooltele ette eurosüsteemi liikmesriigis asumise nõude.

2.

Mõista Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi kohtukulud välja EKP-lt, kes kannab ise oma kohtukulud.

3.

Jätta Hispaania Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 340, 19.11.2011.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/19


Üldkohtu 27. veebruari 2015. aasta otsus – LS Fashion versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Gestión de Activos Isorana (L’Wren Scott)

(Kohtuasi T-41/12) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse sõnamärgi L’Wren Scott taotlus - Varasem siseriiklik sõnamärk LOREN SCOTT - Suhteline keeldumispõhjus - Kaubamärgi tegelik kasutamine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 42 lõiked 2 ja 3 - Segiajamise tõenäosuse puudumine - Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

(2015/C 127/25)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: LS Fashion, LLC (Wilmington, Delaware, Ameerika Ühendriigid) (esindajad: advokaadid R. Black ja S. Davies)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: P. Geroulakos)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Gestión de Activos Isorana, SL (La Orotava, Hispaania) (esindajad: advokaadid F. Brandolini Kujman, J.-B. Devaureix ja L. Montoya Terán)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 24. novembri 2011. aasta otsuse (asi R 1584/2009-4) peale, mis käsitleb Gestión de Activos Isorana, SL ja LS Fashion, LLC vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja LS Fashion, LLC-lt.


(1)  ELT C 109, 14.4.2012.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/19


Üldkohtu 27. veebruari 2015. aasta otsus – Breyer versus komisjon

(Kohtuasi T-188/12) (1)

((Juurdepääs dokumentidele - Määrus (EÜ) nr 1049/2001 - Austria Vabariigi esitatud seisukohad liikmesriigi kohustuste rikkumise menetluses Euroopa Kohtus - Dokumendi väljastamisest keeldumine))

(2015/C 127/26)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Patrick Breyer (Wald-Michelbach, Saksamaa) (esindaja: advokaat M. Starostik)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad P. Costa de Oliveira ja H. Krämer, keda abistasid advokaadid A. Krämer ja R. Van der Hout, hiljem H. Krämer ja M. Konstantinidis, keda abistas advokaat R. Van der Hout)

Hageja toetuseks menetlusse astujad: Soome Vabariik (esindajad: J. Heliskoski ja S. Hartikainen), Rootsi Kuningriik (esindajad: A. Falk, C. Meyer-Seitz, C. Stege, S. Johannesson, U. Persson, K. Ahlstrand-Oxhamre ja H. Karlsson, hiljem A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, L. Swedenborg, N. Otte Widgren, E. Karlsson ja F. Sjövall)

Ese

Nõue tühistada esiteks komisjoni 16. märtsi 2012. aasta otsus, millega lükati tagasi hageja taotlus väljastada talle komisjoni õiguslik arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta direktiivi 2006/24/EÜ (mis käsitleb üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste või üldkasutatavate sidevõrkude pakkujate tegevusega kaasnevate või nende töödeldud andmete säilitamist ja millega muudetakse direktiivi 2002/58/EÜ (ELT L 105, lk 54)) kohta, ja teiseks komisjoni 3. aprilli 2012. aasta otsus, millega keelduti hagejale väljastamast täies ulatuses dokumente direktiivi 2006/24 Austria Vabariigi siseriiklikkusse õigusesse ülevõtmise kohta ja dokumente kohtuasja kohta, milles tehti 29. juuli 2010. aasta kohtuotsus komisjon vs. Austria (C-189/09, EU:C:2010:455), kuna viimati nimetatud otsusega keelduti selles kohtuasjas Austria Vabariigi poolt esitatud seisukohtade väljastamises.

Resolutsioon

1.

Tühistada osaliselt Euroopa Komisjoni 3. aprilli 2012. aasta otsus, millega keeldutakse väljastamast Patrick Breyerile täies ulatuses dokumente Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2000. aasta direktiivi 2006/24/EÜ (mis käsitleb üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste või üldkasutatavate sidevõrkude pakkujate tegevusega kaasnevate või nende töödeldud andmete säilitamist ja millega muudetakse direktiivi 2002/58/EÜ) Austria Vabariigi siseriiklikkusse õigusesse ülevõtmise kohta ja dokumente 29. juuli 2010. aasta kohtuotsuse komisjon vs. Austria (C-189/09) aluseks oleva kohtuasja kohta, niivõrd kui sellega keeldutakse väljastamast kõnealuses kohtuasjas esitatud Austria Vabariigi seisukohti.

2.

Ära on langenud vajadus otsustada nõude üle tühistada komisjoni 16. märtsi 2012. aasta otsus lükata tagasi Patrick Breyeri taotlus tutvumiseks komisjoni õigusliku arvamusega direktiivi 2006/24 kohta.

3.

Mõista komisjonilt, kes ühtlasi kannab enda kohtukulud, välja pool Patrick Breyeri kohtukuludest.

4.

Jätta Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 194, 30.6.2012.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/20


Üldkohtu 27. veebruari 2015. aasta otsus – Spa Monopole versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Olivar Del Desierto (OLEOSPA)

(Kohtuasi T-377/12) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse kujutismärgi OLEOSPA taotlus - Varasemad Beneluxi sõnamärgid SPA - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

(2015/C 127/27)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgia) (esindajad: advokaadid L. De Brouwer, E. Cornu ja E. De Gryse)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindajad: V. Melgar, hiljem V. Melgar ja A. Folliard-Monguiral)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Olivar Del Desierto, SL (Almería, Hispaania)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 22. juuni 2012. aasta otsuse (asi R 135/2011-4) peale, mis käsitleb Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV ja Olivar Del Desierto, SL-i vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 22. juuni 2012. aasta otsus (asi R 135/2011-4) osas, milles jäeti rahuldamata vastulause 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade või teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 3 kuuluvate kosmeetikatoodete suhtes.

2.

Mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.


(1)  ELT C 331, 27.10.2012.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/21


Üldkohtu 4. märtsi 2015. aasta otsus – Nissan Jidosha versus Siseturu Ühtlustamise Amet (CVTC)

(Kohtuasi T-572/12) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Ühenduse kujutismärgi CVTC registreeringu kehtivuse pikendamise taotlus - Osaline pikendamine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikkel 47))

(2015/C 127/28)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Nissan Jidosha KK (Yokohama, Jaapan) (esindajad: barrister B. Brandreth ja advokaat D. Cañadas Arcas)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindajad: F. Mattina, hiljem P. Bullock)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 6. septembri 2012. aasta otsuse (asi R 2469/2011-1) peale, mis käsitleb ühenduse kujutismärgi CVTC registreeringu kehtivuse pikendamise taotlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Nissan Jidosha KK-lt.


(1)  ELT C 79, 16.3.2013.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/22


Üldkohtu 5. märtsi 2015. aasta otsus – Rose Vision ja Seseña versus komisjon

(Kohtuasi T-45/13) (1)

((Vahekohtuklausel - Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm (2007 – 2013) - Projektidega FIRST, FutureNEM ja sISI seonduvad toetuslepingud - Tühistamishagi ja kahju hüvitamise nõue - Hagi ümberkvalifitseerimine - Vastuvõetavus - Maksete peatamine - Auditi aruande edastamise tähtaeg - Teabe edastamine kolmandatele isikutele))

(2015/C 127/29)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hagejad: Rose Vision, SL (Seseña, Hispaania) ja Julián Seseña (Pozuelo de Alarcón, Hispaania) (esindajad: advokaadid M. Muñiz Bernuy ja A. Alonso Villa)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: R. Lyal ja A. Sauka, keda abistasid advokaadid J. Rivas Andrés ja X. M. García García)

Ese

Ühelt poolt nõue tühistada komisjoni kiri, millega ta peatas maksed projekti FutureNEM käsitleva toetuslepingu nr 246910 raames, ning finantsauditi aruanne 11-INFS-025, mille alusel komisjon vastava otsuse tegi, ning teiseks nõue hüvitada kahju, mis hagejatele väidetavalt tekkis komisjoni toimimisviisi tõttu summas 5 8 54  264 eurot, ilma et see mõjutaks käesoleva menetluse raames määratavat kahjuhüvitist ja viivist.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja äriühingult Rose Vision, SL ja Julián Seseña’lt.


(1)  ELT C 178, 22.6.2013.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/22


Üldkohtu 27. veebruari 2015. aasta otsus – Bayer Intellectual Property versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Interhygiene (INTERFACE)

(Kohtuasi T-227/13) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse sõnamärgi INTERFACE taotlus - Varasem ühenduse sõnamärk Interfog - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Kaupade identsus - Tähiste sarnasus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

(2015/C 127/30)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Bayer Intellectual Property GmbH (Monheim am Rhein, Saksamaa) (esindajad: advokaadid E. Armijo Chávarri ja A. Sanz Cerralbo)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindajad: A. Schifko, hiljem D. Walicka)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Interhygiene GmbH (Cuxhaven, Saksamaa)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 4. veebruari 2013. aasta otsuse (asi R 1688/2011-4) peale, mis käsitleb Interhygiene GmbH ja Bayer Intellectual Property GmbH vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Bayer Intellectual Property GmbH-lt.


(1)  ELT C 178, 22.6.2013.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/23


Üldkohtu 27. veebruari 2015. aasta otsus – EMSK versus Achab

(Kohtuasi T-430/13 P) (1)

((Apellatsioonkaebus - Avalik teenistus - Ametnikud - Töötasu - Kodumaalt lahkumise toetus - Naturalisatsioon - Personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõike 1 punktid a ja b - Alusetult saadu tagastamine - Personalieeskirjade artikli 85 esimene lõige))

(2015/C 127/31)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) (esindajad: M. Arsène, hiljem . Pascua Mateo ja L. Camarena Januzec, keda abistasid advokaadid D. Waelbroeck ja A. Duron)

Teine menetluspool: Mohammed Achab (Brüssel, Belgia) (esindaja: N. Lhoëst)

Ese

Apellatsioonkaebuses Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 26. juuni 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas F-21/12: Achab vs. EMSK (EKL AT, EU:F:2013:95) selle otsuse tühistamiseks.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja M. Achabi kohtukuud käesolevas kohtuastmes.


(1)  ELT C 325, 9.11.2013.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/24


Üldkohtu 3. märtsi 2015. aasta otsus – Schmidt Spiele versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Seltskonnamängude mängulaudade kujutis)

(Liidetud kohtuasjad T-492/13 ja T-493/13) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Seltskonnamängude mängulaudu kujutavate kujutismärkide ühenduse kaubamärgina registreerimise taotlused - Absoluutsed keeldumispõhjused - Eristusvõime puudumine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b ja artikli 7 lõige 3))

(2015/C 127/32)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Schmidt Spiele GmbH (Berliin, Saksamaa) (esindaja: advokaat T. Sommer)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: A. Schifko)

Ese

Hagid Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 3. juuli 2013. aasta otsuste peale (asjad R 1767/2012-1 ja R 1768/2012-1), mis käsitlevad seltskonnamängude mängulaudu kujutavate kujutismärkide ühenduse kaubamärgina registreerimise taotlusi.

Resolutsioon

1.

Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 3. juuli 2013. aasta otsused (asjad R 1767/2012-1 ja R 1768/2012-1) niivõrd, kuivõrd nendega jäeti rahuldamata Schmidt Spiele GmbH kaebused seoses muude kaupade ja teenustega kui klassi 9 kuuluvad „arvutid”, „arvutimängu(programmi)d; videomängukassetid, disketid, CD-ROM-id, kassetid, lindid ja minidisketid”, „tarkvara [salvestatud programmid]; (allalaaditavad) arvutiprogrammid; tarkvara [salvestatud programmid]”, klassi 16 kuuluvad „paberist ja papist valmistatud tooted (mis kuuluvad klassi 16); värvitrükised, klassi 28 kuuluvad „mängud (sh arvuti- ja videomängud, v.a „perifeerseadmed välisekraanile või -monitorile, „mängukaardid”, „seltskonnamängud; kaardimängud”, „arvutimängude kaasaskantavad seadmed”, „seltskonnamängud ja perifeersed videomängud välisekraanile või –monitorile” ning klassi 41 kuuluvad „meelelahutus”„meelelahutusürituste korraldamine ja läbiviimine””, „vabaajasisustamise teenused”.

2.

Jätta hagid ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Mõista pool Siseturu Ühtlustamise Ameti kohtukuludest välja Schmidt Spielelt, kes ühtlasi kannab poole enda kohtukuludest. Mõista pool Schmidt Spiele kohtukuludest välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt, kes ühtlasi kannab poole enda kohtukuludest.


(1)  ELT C 325, 9.11.2013.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/24


Üldkohtu 4. märtsi 2015. aasta otsus – Three-N-Products versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Munindra (PRANAYUR)

(Kohtuasi T-543/13) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse sõnamärgi PRANAYUR taotlus - Varasem ühenduse sõnamärk AYUR ja varasememad ühenduse kujutismärgid Ayur, Ayur Naturals Herbals ja Aanb - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

(2015/C 127/33)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Three-N-Products Private Ltd (New Delhi, India) (esindaja: advokaat N. Colombo)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: V. Melgar)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Munindra Holding BV (Lelystad, Madalmaad)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 25. juuli 2013. aasta otsuse (asi R 638/2012-4) peale, mis käsitleb Three-N-Products Private Ltd ja Munindra Holding BV vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Three-N-Products Private Ltd-lt.


(1)  ELT C 367, 14.12.2013.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/25


Üldkohtu 4. märtsi 2015. aasta otsus – FSA versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Motokit Veículos e Acessórios (FSA K-FORCE)

(Kohtuasi T-558/13) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Ühenduse sõnamärk FSA K-FORCE - Varasem ühenduse sõnamärk FORCE-X - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b - Põhjendamiskohustus - Määruse nr 207/2009 artikkel 75))

(2015/C 127/34)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: FSA Srl (Busnago, Itaalia) (esindajad: advokaadid M. Locatelli ja M. Cartella)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: G. Schneider)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Motokit Veículos e Acessórios, SA (Vagos, Portugal)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 5. augusti 2013. aasta otsuse (asi R 436/2012-2) peale, mis käsitleb Motokit Veículos e Acessórios, SA ja FSA Srl-i vahelist kehtetuks tunnistamise menetlust.

Resolutsioon

1.

Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 5. augusti 2013. aasta otsus (asi R 436/2012-2).

2.

Mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.


(1)  ELT C 24, 25.1.2014.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/26


Üldkohtu 27. veebruari 2015. aasta otsus – Universal Utility International versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Greenworld)

(Kohtuasi T-106/14) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Ühenduse sõnamärgi Greenworld taotlus - Absoluutne keeldumispõhjus - Kirjeldavus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c))

(2015/C 127/35)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Universal Utility International GmbH & Co.KG (Kaarst, Saksamaa) (esindaja: advokaat J. Mietzel)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: M. Fischer)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 13. detsembri 2013. aasta otsuse (asi R 1658/2013-4) peale, mis käsitleb sõnalise tähise Greenworld ühenduse kaubamärgina registreerimise taotlust

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Universal Utility International GmbH & Co. KG-lt.


(1)  ELT C 142, 12.5.2014.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/26


Üldkohtu 23. veebruari 2015. aasta määrus – Seven for all mankind versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Seven (SEVEN FOR ALL MANKIND)

(Kohtuasi T-505/14) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse sõnamärgi SEVEN FOR ALL MANKIND taotlus - Varasem ühenduse ja rahvusvaheline kujutismärk Seven - Suhteline keeldumispõhjus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b - Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi))

(2015/C 127/36)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Seven for all mankind LLC (Vernon, California, Ameerika Ühendriigid) (esindaja: advokaat A. Gautier-Sauvagnac)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: J. Crespo Carrillo)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Seven SpA (Leinì, Itaalia) (esindaja: advokaat L. Trevisan)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 9. aprilli 2014. aasta otsuse (asi R 1277/2013-1) peale, mis käsitleb Seven SpA ja Seven for all mankind LLC vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi läbi vaatamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Seven for all mankind LLC-lt.


(1)  ELT C 292, 1.9.2014.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/27


Üldkohtu presidendi 25. veebruari 2015. aasta määrus – BPC Lux 2 jt versus komisjon

(Kohtuasi T-812/14 R)

((Ajutiste meetmete kohaldamine - Riigiabi - Finantssektor - Panga resolutsiooni raames antud abi - Otsus jätta vastuväited esitamata - Kohaldamise peatamise taotlus - Kiireloomulisuse puudumine))

(2015/C 127/37)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: BPC Lux 2 Sàrl (Senningerberg, Luksemburg), BPC UKI LP (George Town, Kaimanisaared, Ühendkuningriik), Bennett Offshore Restructuring Fund, Inc. (George Town), Bennett Restructuring Fund LP (Wilmington, Delaware, Ühendriigid), Queen Street Fund Ltd (George Town), BTG Pactual Global Emerging Markets and Macro Master Fund LP (George Town), BTG Pactual Absolute Return II Master Fund LP (George Town), CSS LLC (Chicago, Illinois, Ühendriigid), Beltway Strategic Opportunities Fund LP (George Town), EJF Debt Opportunities Master Fund LP (George Town), EJF DO Fund (Cayman) LP (George Town), TP Lux HoldCo (Luxembourg, Luksemburg), VR Global Partners LP (George Town), Absalon II Ltd (Dublin, Iirimaa), CenturyLink, Inc. Defined Benefit Master Trust (Denver, Colorado, Ühendriigid), City of New York Group Trust (New York, New York, Ühendriigid), Dignity Health (San Francisco, California, Ühendriigid), GoldenTree Asset Management Lux Sàrl (Luxembourg, Luksemburg), GoldenTree High Yield Value Fund Offshore 110 Two Ltd (Dublin, Iirimaa), San Bernardino County Employees Retirement Association (San Bernardino, California, Ühendriigid) (esindajad: solicitor J. Webber, solicitor M. Steenson ja advokaat P. Fajardo)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: L. Flynn ja P.-J. Loewenthal)

Ese

Nõue peatada komisjoni 3. augusti 2014. aasta otsuse K(2014) 5682 lõplik, mitte esitada vastuväiteid riigiabi SA.39250 (2014/N) suhtes, millest teatas Portugal ja mis puudutas Banco Espírito Santo SA resolutsiooni, kohaldamine.

Resolutsioon

1.

Jätta ajutiste meetmete kohaldamise taotlus rahuldamata.

2.

Otsus kohtukulude kohta tehakse edaspidi.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/28


Üldkohtu presidendi 27. veebruari 2015. aasta määrus – Hispaania versus komisjon

(Kohtuasi T-826/14 R)

((Ajutiste meetmete kohaldamine - Riigiabi - Äriühingu tulumaksu käsitlev normistik, mis lubab Hispaania maksuresidendist ettevõtjatel amortiseerida firmaväärtuse, mis tuleneb kaudse osaluse omandamisest välismaa maksuresidendist äriühingus - Otsus, millega tunnistatakse abi ühisturuga kokkusobimatuks ja määratakse selle tagasinõudmine - Täitmise peatamise taotlus - Fumus boni iuris - Kiireloomulisuse puudumine))

(2015/C 127/38)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Hispaania Kuningriik (esindaja: M. Sampol Pucurull)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: B. Stromsky, C. Urraca Caviedes ja P. Němečková)

Ese

Nõue peatada komisjoni 15. oktoobri 2014. aasta otsuse C (2014) 7280 lõplik täitmine, mis käsitleb riigiabi SA.35550 (2013/C) (ex 2013/NN), mida andis Hispaania seoses firmaväärtuse amortiseerimisega välismaises äriühingus osaluse omandamisel.

Resolutsioon

1.

Jätta ajutiste meetmete kohaldamise taotlus rahuldamata.

2.

Tunnistada kehtetuks 8. jaanuari 2015. aasta määrus kohtuasjas T-826/14 R.

3.

Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/28


18. augustil 2014 esitatud hagi – Monster Energy versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Rahumärgi kujutis)

(Kohtuasi T-633/14)

(2015/C 127/39)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Monster Energy Company (Corona, Ameerika Ühendriigid) (esindaja: solicitor P. Brownlow)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Andmed Siseturu Ühtlustamise Ameti menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: ühenduse kujutismärk (Rahumärgi kujutis) – registreerimistaotlus nr 1 1 3 63  611

Vaidlustatud otsus: Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 11. detsembri 2013. aasta otsus asjas R 1285/2013-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/29


16. septembril 2014 esitatud hagi – Monster Energy versus Siseturu Ühtlustamise Amet (GREEN BEANS)

(Kohtuasi T-666/14)

(2015/C 127/40)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Monster Energy Company (Corona, Ameerika Ühendriigid) (esindaja: solicitor P. Brownlow)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Andmed Siseturu Ühtlustamise Ameti menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: ühenduse sõnamärk „GREEN BEANS” – registreerimistaotlus nr 11 410 801

Vaidlustatud otsus: Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 2. detsembri 2013. aasta otsus asjas R 1530/2013-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c rikkumine.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/29


28. novembril 2014 esitatud hagi – Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Meissen Keramik (MEISSEN)

(Kohtuasi T-789/14)

(2015/C 127/41)

Hagiavalduse keel: saksa

Pooled

Hageja: Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen (Meißen, Saksamaa) (esindajad: advokaadid O. Spuhler ja M. Geitz)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Meissen Keramik GmbH (Meißen, Saksamaa)

Andmed Siseturu Ühtlustamise Ameti menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: teine menetluspool apellatsioonikojas

Asjaomane vaidlusalune kaubamärk: sõnalist osa „MEISSEN” sisaldav kujutismärk – taotlus nr 9413527

Menetlus Siseturu Ühtlustamise Ametis: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 29. septembri 2014. aasta otsus (asjad R 1182/2013-4 ja R 1245/2013-4)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

Väited

määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 rikkumine;

määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine;

määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine;

määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine;

määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine;

määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 rikkumine.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/30


26. septembril 2014 esitatud hagi – Slovak Telekom versus komisjon

(Kohtuasi T-851/14)

(2015/C 127/42)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Slovak Telekom a.s. (Bratislava, Slovaki Vabariik) (esindajad: advokaat D. Geradin ja barrister R. O’Donoghue)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada hagi vastuvõetamatuks;

tühistada vaidlustatud otsuse artiklid 1 ja 2 hagejat puudutavas osas;

teise võimalusena vähendada hagejale vaidlustatud otsuse artiklis 2 määratud trahvi;

mõista kohtukulud välja komisjonilt;

juhul, kui Euroopa Kohus jätab hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata või jätab selle sisuliselt rahuldamata, mõista iga poole kohtukulud välja temalt endalt.

Väited ja peamised argumendid

Käesoleva hagiga palub hageja tühistada komisjoni 16. oktoobri 2014. aasta otsuse (AT.39523 – Slovak Telekom), milles hagejale ja tema emaettevõtjale määrati trahv ELTL artiklis 102 ja Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artiklis 54 nimetatud kuritarvituste eest Slovakkia lairibaühenduse turul.

Oma hagi põhjenduseks esitab hageja viis väidet.

1.

Esimene väide, mille kohaselt rikkus komisjon õigusnormi ja tegi ilmse hindamisvea, kui leidis, et hageja keeldus tarnimisest kuritahtlikult.

2.

Teine väide, mille kohaselt rikkus komisjon hinnakruvi hindamisega seoses hageja kaitseõigusi. Hageja väidab, et:

komisjon ei esitanud kuni vaidlustatud otsuse tegemiseni hageja poolt esitatud teatavate kulupõhimõtete, meetodite ja andmete kohta põhjendatud vastuväiteid; ja

komisjon esitas uue „mitmeperioodilise” lähenemisviisi alles vaidlustatud otsuses, mille tulemusel muutus 2005. aasta positiivne marginaal negatiivseks.

3.

Kolmas väide, mille kohaselt tegi komisjon faktivigu ja/või rikkus õigusnormi ja/või tegi ilmse hindamisvea, kui leidis, et hageja tegevuse näol on tegemist hinnakruviga. Hageja väidab, et:

komisjon kasutas valesti pikaajalise keskmise täiendkulu meetodi (long-run average incremental cost, „LRAIC”) põhimõtteid, metodoloogiat ja sellega seotud teavet ning jättis tähelepanuta hageja tegelikud LRAIC kulud; ja

komisjon rikkus „mitmeperioodilise” lähenemisviisiga seoses õigusnormi ja/või tegi ilmseid hindamisvigu.

4.

Neljas väide, mille kohaselt rikkus komisjon õigusnormi ja tegi ilmseid hindamisvigu, kui asus seisukohale, et hageja ja Deutsche Telekom moodustavad ühe ettevõtja ja on mõlemad vastutavad hageja väidetava rikkumise eest.

5.

Viies väide, mille kohaselt rikkus trahvi määramisel komisjon õigusnormi, tegi ilmse hindamisvea ja rikkus võrdse kohtlemise põhimõtet.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/31


2. veebruaril 2015 esitatud hagi – Saksamaa versus komisjon

(Kohtuasi T-47/15)

(2015/C 127/43)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Saksamaa Liitvabariik (esindajad: T. Henze, K. Petersen ja advokaat T. Lübbig)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub:

tühistada vastavalt ELTL artiklile 264 komisjoni 25. novembri 2014. aasta otsus C(2014) 8786 (final) menetluses Riigiabi SA.33995 (2013) (ex 2013/NN) – Saksamaa, taastuvenergia toetamine ja energia suurtarbijatele taastuvenergiaseadusest tuleneva lisatasu vähendamine;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kolm väidet.

1.

Esimene väide: ilmne hindamisviga asjaolude käsitlemisel

Euroopa Komisjon ei hinnanud õigesti kohtuasja aluseks olevaid asjaolusid, nimelt seaduse, millega muudetakse prioriteetseks taastuvad energiaallikad (taastuvenergiaseadus), toimimise viisi ja eelkõige selle seaduse kohast rahavoogude süsteemi. Lisaks ei mõistnud komisjon „riigi” rolli seadusandjana ja järelevalveasutuste kandjana ning tuletas sellest vääralt kontrolliolukorra.

2.

Teine väide: erilised tasakaalustavad eeskirjad ei ole „soodustus”

Euroopa Komisjon rikkus ELTL artikli 107 lõike 1 kohaldamisel õigusnormi, kuna ta leidis, et tegemist on energia suurtarbijate soodustamisega, mis ei ole kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga.

3.

Kolmas väide: tegemist ei ole riigi poolt või riigi ressurssidest antava väidetava soodustusega

Euroopa Komisjon kohaldas ELTL artikli 107 lõiget 1 ka selles mõttes vääralt, et ta lähtus sellest, et riigiasutused teostavad kontrolli taastuvenergiaseaduse süsteemis osalevate erinevate eraõiguslike äriühingute vara üle.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/32


16. veebruaril 2015 esitatud hagi – Mudhook Marketing vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (IPVanish)

(Kohtuasi T-78/15)

(2015/C 127/44)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Mudhook Marketing, Inc. (Winter Park, Ühendriigid) (esindajad: advokaadid A. Dellmeier ja H. Eckermann)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Andmed Siseturu Ühtlustamise Ameti menetluse kohta

Asjaomane vaidlusalune kaubamärk: ühenduse sõnamärk „IPVanish” – registreerimistaotlus nr 2 3 30  271

Vaidlustatud otsus: Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 4. detsembri 2014. aasta otsus asjas R 1417/2014-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/33


Luigi Macchia 19. veebruaril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 12. detsembri 2014. aasta määruse peale kohtuasjas F-63/11 RENV: Macchia versus komisjon

(Kohtuasi T-80/15 P)

(2015/C 127/45)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Luigi Macchia (Rooma, Itaalia), (esindajad: S. Rodrigues ja A. Blot)

Teine menetluspool: Euroopa Komisjon

Nõuded

Apellatsioonkaebuse esitaja palub Üldkohtul:

tühistada Avaliku Teenistuse Kohtu 12. detsembri 2014. aasta määrus kohtuasjas F-63/11 RENV;

sellest tulenevalt rahuldada apellandi esimeses astmes esitatud nõuded ja seega:

tunnistada hagi vastuvõetavaks;

esimese võimalusena:

tühistada teenistuslepingute sõlmimise pädevusega OLAF-i peadirektori 12. augusti 2010. aasta vaikimisi tehtud otsus tema lepingut mitte pikendada, nagu ilmneb eelkõige vastamata jätmisest apellandi taotlusele, mille viimane oli 12. aprillil 2010 OLAF-i peadirektorile saatnud;

tühistada vajalikus ulatuses teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse 22. veebruari 2011. aasta otsus, millega jäeti personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 alusel esitatud kostja kaebus rahuldamata;

sellest tulenevalt ennistada kostja OLAF-i teenistusse, pikendades tema lepingut vastavalt personalieeskirjades sätestatud nõuetele;

teise võimalusena ja juhul, kui tööle ennistamise taotlust ei rahuldata, kohustada komisjoni hüvitama kostjale tekitatud varalise kahju, mis on esialgselt ja ex aequo et bono hinnates töötasu, mis ta oleks võinud OLAF-i teenistuses ajutise teenistujana saada, ja praegusel ametikohal saadava töötasu vahe (st umbes 3  000 eurot kuus), vähemalt selle perioodi jooksul, mis vastab tema esialgse lepingu kestusele (neli aastat), ja pikema perioodi jooksul, juhul kui seda lepingut oleks pikendatud kolmandat korda, mis annab õiguse tähtajatule lepingule;

igal juhul mõista komisjonilt varalise kahju hüvitamiseks välja summa, mis on esialgselt ja ex aequo et bono hinnates 5  000 (viis tuhat) eurot, millele lisandub seadusjärgses määras viivitusintress, mida arvutatakse kuni kohtuotsuse tegemiseni.

mõista kõik kohtukulud, sealhulgas käesoleva apellatsioonimenetluse kulud välja vastustajalt.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse põhjenduseks esitab apellant ühe väite, mille kohaselt on Avaliku Teenistuse Kohus rikkunud Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artiklit 81, ületanud Avaliku Teenistuse Kohtu kohtuliku kontrolli ulatust, moonutanud juhtumi asjaolusid ning teinud kohtutoimiku materjalide põhjal sisuliselt ebaõigeid järeldusi.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/34


20. veebruaril 2015 esitatud hagi – Swatch versus Siseturu Ühtlustamise Amet – L'atelier Wysiwyg (wysiwatch WhatYouSeeIsTheWatchYouGet)

(Kohtuasi T-83/15)

(2015/C 127/46)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Swatch AG (Biel, Šveits) (esindaja: advokaat P. González-Bueno Catalán de Ocón)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: L'atelier Wysiwyg (Besançon, Prantsusmaa)

Andmed Siseturu Ühtlustamise Ameti menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: teine menetluspool apellatsioonikojas

Asjaomane vaidlusalune kaubamärk: sõnalisi elemente „wysiwatch” ja „WhatYouSeeIsTheWatchYouGet” sisaldav ühenduse kujutismärk – registreerimistaotlus nr 11041597

Menetlus Siseturu Ühtlustamise Ametis: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 4. detsembri 2014. aasta otsus asjas R 1873/2014-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt ja L'atelier Wysiwyg’ilt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 rikkumine.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/34


19. veebruaril 2015 esitatud hagi – AEDEC versus komisjon

(Kohtuasi T-91/15)

(2015/C 127/47)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Asociación Española para el Desarrollo de la Epidemiología Clínica (AEDEC) (Madrid, Hispaania) (esindaja: advokaat R. López López)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada esiteks 4. septembril 2014 kätte saadud Euroopa Komisjoni Teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi E üksuse (tervis) otsus jätta rahuldamata kutse H2020-HCO-2014 alusel esitatud rahastamistaotlus ja teiseks viia projekti osas läbi uus hindamine.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks viitab hageja hea halduse, läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise üldpõhimõtete rikkumisele alljärgnevalt toodud põhjustel.

Konsortsium LATIN PLAN, mida koordineerib AEDEC, väärib kutses H2020-HCO-2014 pakutud rahastamist, mistõttu otsus, millega rahastamisest keelduti, ja otsus, millega esimest otsust kinnitati, on alljärgnevalt märgitut arvestades ilmselgelt ebaõiglased.

a)

Euroopa Komisjon määratles projekti hindamise raames toimunud suhtluse raames vääralt projekti koordinaatori ning seetõttu pöördus ta isiku poole, kes ei olnud ei kõnealuse projekti seaduslik esindaja, kontaktisik ega koordinaator. See asjaolu on käesoleval juhul eriti tähtis seetõttu, et sellel isikul ei ole mingit pistmist AEDEC-iga, vaid ta osaleb konsortsiumis LATIN PLAN Soome rühma liikmena.

On selge, et Euroopa Komisjon asus seisukohale, et see isik ei väärinud toetust, lähtudes eeldusest, et ta koordineeris projekti LATIN PLAN AEDEC-i liikmena, olles samas Soome rühma liige, ning kumuleerimise keelu põhimõttest, mida kohaldatakse ühenduse õiguses toetuste valdkonnas ja mille kohaselt saab iga projekti raames anda ühele ja samale toetuse saajale eelarvest ainult ühe toetuse. Rühma LATIN PLAN iga liige palus eraldada talle vahendeid. Kui rühmale oleks otsustatud anda toetus, siis oleks komisjoni väära arusaama kohaselt kõnealune isik saanud toetust nii AEDEC-i liikmena kui ka Soome rühma liikmena.

b)

Projektide hindamisaruande kohaselt ei selgitatud ega õigustatud nõuetekohaselt konsortsiumi LATIN PLAN iga rühma taotletud vahendite erinevat suurust, mistõttu sellele projektile anti vähem punkte. Hageja ei eita asjaolu, et eri rühmad/partnerid taotlesid vahendeid erinevas summas, kuid ta leiab, et ta selgitas selle põhjuseid. Konkreetselt on eelarvet puudutavat õigustust käsitlevas osas selgelt ja üksikasjalikult selgitatud, miks taotleb just AEDEC kõige suuremat summat.

c)

Lisaks sellele tuleb ära märkida, et projekt on teaduslikust seisukohast väga hea. Rühm sai 11 punkti 15 võimalikust punktist ning talle kvaliteediga seoses antud punktid ületasid 10 võrra kutses määratud läve. Kõnealune projekt sai rohkem punkte, kui teised projektid, mida otsustati rahastada, mistõttu tehtud otsus on ebaõiglane.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/35


20. veebruaril 2015 esitatud hagi – Navitar versus Siseturu Ühtlustamise Amet –Elukuva (NaviTar)

(Kohtuasi T-93/15)

(2015/C 127/48)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Navitar, Inc (Rochester, Ameerika Ühendriigid) (esindaja: advokaat J. Mattes)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: MTÜ Elukuva (Tallinn, Eesti)

Andmed Siseturu Ühtlustamise Ameti menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Asjaomane kaubamärk: ühenduse sõnamärk „NaviTar” – registreerimistaotlus nr 11 147 246

Menetlus Siseturu Ühtlustamise Ametis: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 5. detsembri 2014. aasta otsus asjas R 401/2014-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud ja hageja kulud Siseturu Ühtlustamise Ameti menetluses välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt;

kui MTÜ Elukuva astub menetlusse, siis mõista kohtukulud ja hageja kulud Siseturu Ühtlustamise Ameti menetluses välja MTÜ-lt Elukuva.

Väide

rikutud on määruse nr 207/2009 artikli 41 lõiget 1 koostoimes artikli 8 lõike 1 punktiga b.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/36


20. veebruaril 2015 esitatud hagi – Printeos jt versus komisjon

(Kohtuasi T-95/15)

(2015/C 127/49)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hagejad: Printeos, SA (Alcalá de Henares, Hispaania), Tompla Sobre Exprés, SL (Alcalá de Henares, Hispaania), Tompla Scandinavia AB (Stockholm, Rootsi), Tompla France SARL (Fleury Mérogis, Prantsusmaa), Tompla Druckererzeugnisse Vertriebs GmbH (Leonberg, Saksamaa) (esindajad: advokaadid H. Brokelmann, P. Martínez-Lage Sobredo)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

tühistada ELTL artikli 263 alusel komisjoni 10. detsembri 2014. aasta otsuse C(2014) 9295 (final), mis käsitleb ELTL artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 kohast menetlust (AT.39780 – Ümbrikud), artikkel 2, kuna puudub kohustuslik põhjendus trahvisummade kindlaksmääramise kohta (eelkõige seoses suuniste trahvide arvutamise meetodi kohta punkti 37 alusel tehtud kohandamisega), või

teise võimalusena muuta ELTL artikli 261 alusel määruse (EÜ) nr 1/2003 artiklis 31 kohtule antud täieliku pädevuse raames komisjoni 10. detsembri 2014. aasta otsuse C(2014) 9295 (final), mis käsitleb ELTL artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 kohast menetlust (AT.39780 – Ümbrikud), artiklit 2 (i) kehtestades Tomplale määratud karistus vähemalt 55 % allapoole õigusnormis ette nähtud piirist (määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 23 lõige 2) või alternatiivselt protsendimäära võrra, mida Üldkohus peab sobivaks, et taastada nii otsuse tasakaal Bongile ja Hamelinile määratud trahvide osas, ning (ii) vähendades määratud karistust veel vähemalt 33 % või alternatiivselt protsendimäära võrra, mida Üldkohus peab sobivaks, et võtta arvesse trahvi, mille määras Comisión Nacional de la Competencia (CNC) oma 25. märtsi 2013. aasta otsuses juhtumi 5/0316/10, Sobres de Papel kohta, ning

mõista kohtukulud käesolevas kohtuastmes välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Käesolevas menetluses vaidlustatud otsuses on tuvastatud, et hagejad on rikkunud ELTL artiklit 101 ja EMP lepingu artiklit 53, kuna nad osalesid standardsete ümbrikute ja spetsiaalsete ümbrikute sektoris 8. oktoobrist 2003 kuni 22. aprillini 2008 ühes vältavas rikkumises, mis hõlmas Taanit, Prantsusmaad, Saksamaad, Norrat, Rootsit ja Ühendkuningriiki ning mis seisnes hindade kooskõlastamises, klientide jagamises ja tundliku äriteabe vahetamises.

Hagi põhjendamiseks esitavad hagejad kolm väidet.

1.

Esimene väide, et on rikutud põhjendamiskohustust, kuna komisjon ei põhjendanud, miks oli vaja kohandada trahvide põhisummat suuniste trahvide arvutamise meetodi kohta punkti 37 alusel, ega iga ettevõtja suhtes kohaldatud vähendamise konkreetset protsendimäära.

2.

Teine väide, et trahvisumma kindlaksmääramisel on rikutud võrdse kohtlemise põhimõtet, kuna komisjon kohandas trahvide põhisummat suuniste trahvide arvutamise meetodi kohta punkti 37 alusel.

3.

Kolmas väide, et trahvisumma kindlaksmääramisel on rikutud proportsionaalsuse ja diskrimineerimiskeelu põhimõtteid, kuna arvesse ei võetud Hispaania konkurentsiasutuse poolt juba määratud trahvi.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/37


26. veebruaril 2015 esitatud hagi – Mozzetti versus Siseturu Ühtlustamise Amet – di Lelio (Alfredo alla Scrofa)

(Kohtuasi T-96/15)

(2015/C 127/50)

Hagiavalduse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Mario Mozzetti (Rooma, Itaalia) (esindaja: advokaat E. Montelione)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Ines di Lelio (Rooma, Itaalia)

Andmed Siseturu Ühtlustamise Ameti menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: hageja

Asjaomane vaidlusalune kaubamärk: sõnalist osa „Alfredo alla Scrofa” sisaldav kujutismärk – ühenduse kaubamärk nr 6 7 79  151

Menetlus Siseturu Ühtlustamise Ametis: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 2. detsembri 2014. aasta otsus asjas R 655/2014-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus ja

mõista kõik Euroopa Liidu Üldkohtus toimuva menetlusega seonduvad kulud välja kostjalt.

Väited

Määruse nr 2868/95 artikli 50 lõike 1 ja seeläbi ka artikli 20 lõike 2 rikkumine;

Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/38


26. veebruaril 2015 esitatud hagi – Mozzetti versus Siseturu Ühtlustamise Amet – di Lelio (ALFREDO’S GALLERY alla Scrofa Roma)

(Kohtuasi T-97/15)

(2015/C 127/51)

Hagiavalduse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Mario Mozzetti (Rooma, Itaalia) (esindaja: advokaat E. Montelione)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Ines di Lelio (Rooma, Itaalia)

Andmed Siseturu Ühtlustamise Ameti menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: hageja

Asjaomane vaidlusalune kaubamärk: sõnalisi osi „ALFREDO’S GALLERY alla Scrofa Roma” sisaldav kujutismärk – ühenduse kaubamärk nr 3 1 08  289

Menetlus Siseturu Ühtlustamise Ametis: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 2. detsembri 2014. aasta otsus asjas R 656/2014-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus ja

mõista kõik Euroopa Liidu Üldkohtus toimuva menetlusega seonduvad kulud välja kostjalt.

Väited

Määruse nr 2868/95 artikli 50 lõike 1 ja seeläbi ka artikli 20 lõike 2 rikkumine;

Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/39


Üldkohtu 18. veebruari 2015. aasta määrus – Acron ja Dorogobuzh versus nõukogu

(Kohtuasi T-582/10) (1)

(2015/C 127/52)

Kohtumenetluse keel: inglise

Kolmanda koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 55, 19.2.2011.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/39


Üldkohtu 27. jaanuari 2015. määrus – Aluwerk Hettstedt versus ECHA

(Kohtuasi T-207/14) (1)

(2015/C 127/53)

Kohtumenetluse keel: inglise

Kuuenda koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 202, 30.6.2014.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/39


Üldkohtu 27. jaanuari 2015. aasta määrus – Richard Anton versus ECHA

(Kohtuasi T-208/14) (1)

(2015/C 127/54)

Kohtumenetluse keel: inglise

Kuuenda koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 202, 30.6.2014.


Avaliku Teenistuse Kohus

20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/40


26. jaanuaril 2015 esitatud hagi – ZZ versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi F-15/15)

(2015/C 127/55)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat M. Mock)

Kostja: Euroopa Komisjon

Kohtuvaidluse ese ja sisu

Nõue tühistada kostja otsused sõidukulude kindlaksmääramise kohta töökohast päritolukohta personalieeskirjade (muudetud 22. oktoobri 2013. aasta määrusega (EL, Euratom) nr 1023/2013) VII lisa artikli 8 alusel.

Nõuded

Hageja palub:

tühistada palgatõendeid 6/2014 ja 7/2014 käsitlev kostja 15. oktoobri 2014. aasta otsus, mis toimetati kätte 17. oktoobril 2014, kuivõrd selles on tehtud otsus sõidukulude kindlaksmääramise kohta töökohast päritolukohta;

tühistamise korral kohustada kostjat sõidukulusid uuesti kindlaks määrama, arvestades tühistamise aluseks olnud põhjendustega;

langetada otsus kohtukulude kohta vastavalt kehtivatele õigusnormidele.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/40


2. veebruaril 2015 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(Kohtuasi F-17/15)

(2015/C 127/56)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat D. Fouquet)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsus hageja 2013. aasta hindamisaruande kohta.

Hageja nõuded

Tühistada ZZ kaebuse (nr R/781/14) alusel tehtud ametisse nimetava asutuse 31. oktoobri 2014. aasta otsus (HR.D.2/AS/ac/Ares82014);

Kohustada kostjat tegema asjas uut otsust vastavalt kohtu järeldustele ning eelkõige kustutada vaidlustatud lause hageja aruandest;

mõista kohtukulud välja kostjalt.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/41


3. veebruaril 2015 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(Kohtuasi F-20/15)

(2015/C 127/57)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat M. Velardo)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus mitte kanda hagejat 2014. aasta edutamise raames palgaastmele AD 13 edutamiseks esitatavate ametnike nimekirja.

Hageja nõuded

tuvastada, et komisjoni 16. detsembri 2013. aasta otsus personalieeskirjade artikli 45 üldiste rakendussätete kohta ning sellele järgnenud komisjoni 18. detsembri 2013. aasta teatis, millega muudetakse komisjoni liikmete kabinettide koosseisu ja pressiesindajaid käsitlevaid eeskirju, on õigusvastased;

tühistada ametisse nimetava asutuse järgnev, 24. juunil 2014 teatavaks tehtud otsus mitte kanda hagejat personalieeskirjade artiklis 45 ette nähtud iga-aastase edutamise raames 2014. aasta edutamise käigus palgaastmetele AD 13 edutamiseks esitatavate ametnike nimekirja osas, milles selles otsuses leitakse, et hageja ei täida selliseid erikohustusi, millest tulenevalt võiks ta määrata ametikohale „üksuse juhataja või samaväärne” või „nõunik või samaväärne” sarnaselt nende ametnike palgaastmele määramisele, kes on lähetatud kabinettide juurde vastavalt komisjoni 18. detsembri 2013. aasta teatisele;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/41


5. veebruaril 2015 esitatud hagi – ZZ versus Regioonide Komitee

(Kohtuasi F-21/15)

(2015/C 127/58)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat M.-A. Lucas)

Kostja: Regioonide Komitee

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, et alates palgaastmele AST 5 edutamist ei saa hageja enam taotleda ületunnitöö eest kindlasummalist hüvitist, ja nõue hüvitada varaline ja mittevaraline kahju.

Hageja nõuded

tühistada otsus nr 0112/2014, millega tühistati hagejale ületunnitöö eest makstud kindlasummaline hüvitis alates 1. juulist 2014, mille haldus- ja finantsdirektor võttis vastu 3. juunil 2014;

mõista Regioonide Komiteelt hageja kasuks uuesti välja see hüvitis alates samast kuupäevast, koos intressidega vastavalt Euroopa Keskpanga poolt refinantseerimistehingutes kasutatavale intressimäärale summalt, mis vastab talle maksmata jäänud hüvitistele, alates maksmisele kuulumise päevast kuni täieliku tasumiseni;

mõista Regioonide Komiteelt hageja kasuks välja hüvitis varalise kahju eest, mis talle võis tekitada vaidlusalune otsus hinnanguliselt summas 1  000 eurot ja mittevaralise kahju eest summas, mida Üldkohus peab vajalikuks;

mõista kohtukulud välja Regioonide Komiteelt.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/42


6. veebruaril 2015 esitatud hagi – ZZ versus parlament

(Kohtuasi F-22/15)

(2015/C 127/59)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid S. Orlandi ja T. Martin)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega määrati kindlaks hageja õigused reisikulude hüvitamiseks personalieeskirjade (muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta määrusega nr 1023/2013 personalieeskirjade muutmise kohta) VII lisa artikli 8 lausel.

Hageja nõuded

tunnistada personalieeskirjade VII lisa artikkel 8 õigusvastaseks;

tühistada otsus, millega tunnistati kehtetuks hageja iga-aastased reisikuude hüvitised alates 2014. aastast;

mõista kohtukulud välja parlamendilt.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/42


9. veebruaril 2015 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(Kohtuasi F-23/15)

(2015/C 127/60)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat C. Mourato)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega hagejale määratakse noomituses seisnev distsiplinaarkaristus.

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse 15. aprilli 2014. aasta otsus määrata hagejale distsiplinaarkaristuseks noomitus;

mõista käesoleva kohtuastme kohtukulud välja kostjalt vastavalt Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artiklile 87.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/43


11. veebruaril 2015 esitatud hagi – ZZ versus nõukogu

(Kohtuasi F-24/15)

(2015/C 127/61)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat M. Velardo)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus muuta tema leping I tegevusüksuse lepingulise töötajana ümber ajutise teenistuja lepinguks või teise võimalusena III tegevusüksuse lepingulise töötaja lepinguks, ja nõue hüvitada väidetav varaline ja mittevaraline kahju.

Hageja nõuded

tühistada lepinguid sõlmiva asutuse 11. aprilli 2014. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus muuta tema leping I tegevusüksuse lepingulise töötajana ümber ajutise teenistuja lepinguks või teise võimalusena III tegevusüksuse lepingulise töötaja lepinguks, ning kinnitav ja kaudne otsus jätta rahuldamata personalieeskirjade artikli 90 teise lõigu alusel esitatud kaebus;

mõista kostjalt hageja kasuks välja viivitusintress ja tasandusintress määraga 6,75 % tekitatud mittevaralise ja varalise kahju eest;

igal juhul mõista käesoleva kohtuastme kohtukulud välja kostjalt.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/44


16. veebruaril 2015 esitatud hagi – ZZ versus parlament

(Kohtuasi F-26/15)

(2015/C 127/62)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat M. Casado García-Hirschfeld)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus jätta rahuldamata hageja nõue maksta talle pärast Jeemenist Brüsselissse, kus elab tema abikaasa, kellest ta elab lahus, kolimist sisseseadmistoetust ning nõue mõista kostjalt hageja kasuks välja sisseseadmistoetus koos intressidega.

Hageja nõuded

tühistada 15. aprilli 2014. aasta vaidlustatud otsus;

tühistada vajalikus ulatuses Euroopa Parlamendi peasekretäri 17. novembri 2014. aasta otsus;

mõista Euroopa Parlamendilt hageja kasuks välja sisseseadmistoetus ühe kuupalga ulatuses koos intressidega, mida arvutatakse alates kuupäevast, mil asjaomased summad kuulusid vastavalt personalieeskirjade VII lisale maksmisele;

mõista kõik kohtukulud välja kostjalt.


20.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 127/44


16. veebruaril 2015 esitatud hagi – ZZ versus nõukogu

(Kohtuasi F-27/15)

(2015/C 127/63)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: ZZ jt (esindajad: advokaadid S. Orlandi ja T. Martin)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsused, millega kehtestatakse hagejate õigused iga-aastaste reisikulude hüvitamiseks vastavalt ametnike personalieeskirjade VII lisa artiklile 8, mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta määrusega nr 1023/2013, millega muudetakse ametnike personalieeskirju ja muude teenistujate teenistustingimusi.

Hagejate nõuded

Tunnistada personalieeskirjade VII lisa artikkel 8 kohaldamatuks;

tühistada otsused, millega tühistatakse hagejate kõikide iga-aastaste reisikulude hüvitamine alates 2014. aastast;

mõista kohtukulud välja nõukogult.