ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 455

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

57. köide
18. detsember 2014


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2014/C 455/01

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (Juhtum M.7405 – Yanfeng / JCI Interiors business) ( 1 )

1

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2014/C 455/02

Euro vahetuskurss

2

2014/C 455/03

Arvamus, mille ettevõtjate koondumistega tegelev nõuandekomitee esitas 7. juuli 2014. aasta koosolekul otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb juhtumit M.7184 – Marine Harvest / Morpol (artikli 14 lõike 2 kohane menetlus) – Raportöör: Horvaatia

3

2014/C 455/04

Ärakuulamise eest vastutava ametniku lõpparuanne – Marine Harvest / Morpol (artikli 14 lõike 2 kohane menetlus) (M.7184)

4

2014/C 455/05

Kokkuvõte komisjoni otsusest, 23. juuli 2014, millega määratakse trahv nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 artikli 4 lõiget 1 ja artikli 7 lõiget 1 rikkuva koondumise eest (Juhtum M.7184 – Marine Harvest / Morpol (artikli 14 lõike 2 kohane menetlus)) ( 1 )

5

 

Kontrollikoda

2014/C 455/06

Eriaruanne nr 21/2014 ELi rahastatud investeeringud lennujaamade infrastruktuuri: kuludele vastav tulu jäi saamata

8

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA KÄSITLEV TEAVE

 

EFTA järelevalveamet

2014/C 455/07

Riigipühad 2015. aastal: EMP EFTA riigid ja EMP institutsioonid

9

 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2014/C 455/08

Konkursikutse EACEA/30/2014 – Programm Erasmus+ – 3. põhimeede: poliitikavaldkonna reformi toetamine – poliitika uuendamise algatused – Koolihariduse poliitikaeksperiment

10

 

KOHTUMENETLUSED

 

EFTA kohus

2014/C 455/09

EFTA järelevalveameti 17. oktoobril 2014 Islandi vastu algatatud hagi (Kohtuasi E-20/14)

14

2014/C 455/10

EFTA järelevalveameti 22. oktoobril 2014 Islandi vastu algatatud hagi (Kohtuasi E-21/14)

15

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


II Teatised

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

Euroopa Komisjon

18.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 455/1


Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta

(Juhtum M.7405 – Yanfeng / JCI Interiors business)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2014/C 455/01)

11. detsembril 2014 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine siseturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri ja kuupäeva järgi ning tegevusalade registri kaudu;

elektroonilises vormis EUR-Lexi veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=et) dokumendinumbri 32014M7405 all. EUR-Lex pakub on-line-juurdepääsu Euroopa õigusele.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Komisjon

18.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 455/2


Euro vahetuskurss (1)

17. detsember 2014

(2014/C 455/02)

1 euro =


 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,2448

JPY

Jaapani jeen

145,89

DKK

Taani kroon

7,4405

GBP

Inglise nael

0,79320

SEK

Rootsi kroon

9,5019

CHF

Šveitsi frank

1,2010

ISK

Islandi kroon

 

NOK

Norra kroon

9,2505

BGN

Bulgaaria leev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

27,626

HUF

Ungari forint

314,42

LTL

Leedu litt

3,45280

PLN

Poola zlott

4,2258

RON

Rumeenia leu

4,4750

TRY

Türgi liir

2,9330

AUD

Austraalia dollar

1,5203

CAD

Kanada dollar

1,4482

HKD

Hongkongi dollar

9,6518

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,6073

SGD

Singapuri dollar

1,6247

KRW

Korea vonn

1 363,34

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

14,5710

CNY

Hiina jüaan

7,7143

HRK

Horvaatia kuna

7,6700

IDR

Indoneesia ruupia

15 758,64

MYR

Malaisia ringit

4,3400

PHP

Filipiini peeso

55,751

RUB

Vene rubla

82,1728

THB

Tai baat

41,035

BRL

Brasiilia reaal

3,3988

MXN

Mehhiko peeso

18,3496

INR

India ruupia

79,1973


(1)  Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


18.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 455/3


Arvamus, mille ettevõtjate koondumistega tegelev nõuandekomitee esitas 7. juuli 2014. aasta koosolekul otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb juhtumit M.7184 – Marine Harvest / Morpol (artikli 14 lõike 2 kohane menetlus)

Raportöör: Horvaatia

(2014/C 455/03)

1.

Nõuandekomitee nõustub komisjoniga, et Marine Harvest on hooletuse tõttu rikkunud ühinemismääruse (nõukogu määrus (EÜ) nr 139/2004) artikli 4 lõiget 1.

2.

Nõuandekomitee nõustub komisjoniga, et Marine Harvest on hooletuse tõttu rikkunud ühinemismääruse (nõukogu määrus (EÜ) nr 139/2004) artikli 7 lõiget 1.

3.

Nõuandekomitee nõustub komisjoniga, et Marine Harvestile tuleks määrata trahvid vastavalt ühinemismääruse artikli 14 lõike 2 punktidele a ja b.

4.

Nõuandekomitee nõustub asjaoludega, mida peeti asjakohaseks Marine Harvesti trahvide määramisel vastavalt ühinemismääruse artikli 14 lõike 2 punktidele a ja b.

5.

Nõuandekomitee nõustub komisjoni kavandatud tegeliku trahvimääraga.

6.

Nõuandekomitee soovitab avaldada oma arvamuse Euroopa Liidu Teatajas.


18.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 455/4


Ärakuulamise eest vastutava ametniku lõpparuanne (1)

Marine Harvest / Morpol (artikli 14 lõike 2 kohane menetlus)

(M.7184)

(2014/C 455/04)

1.

Ühinemismääruse (2) artikli 14 lõike 2 kohases otsuse eelnõus järeldatakse, et Marine Harvest ASA („Marine Harvest”), teostades tehingu, mille raames omandas täieliku kontrolli Morpol ASA („Morpol”) üle, teavitamata sellest eelnevalt Euroopa Komisjoni, rikkus eelneva teavitamise nõuet ja rakendamiskeeldu, mis tulenevad vastavalt ühinemismääruse artikli 4 lõikest 1 ja artikli 7 lõikest 1.

2.

Marine Harvest teavitas komisjoni Morpoli üle täieliku kontrolli omandamisest 9. augustil 2013.30. septembri 2013. aasta otsusega tunnistas komisjon kõnealuse koondumise ühisturuga kokkusobivaks, kui Marine Harvest täidab enda poolt välja pakutud kohustused. Kõnealuses otsuses (3) vihjati võimalikule eraldi menetlusele seoses ühinemismääruse artikli 4 lõike 1 ja artikli 7 lõike 1 võimaliku rikkumisega.

3.

30. jaanuari 2014. aasta kirjas teavitas komisjon Marine Harvestit oma käimasolevast uurimisest seoses nende võimalike rikkumistega ja selle juhtumi uurimisega seotud eraldi toimiku avamisest.

4.

31. märtsil 2014 võttis komisjon vastu vastuväited, milles ta esitas oma esialgse seisukoha, et Marine Harvest on rikkunud ühinemismääruse artikli 4 lõiget 1 ning artikli 7 lõiget 1.

5.

Vastuväidetele lisatud kirjas pakkus konkurentsi peadirektoraat Marine Harvestile võimalust saada komisjoni toimikule juurdepääs.

6.

Marine Harvesti taotlusel pikendas konkurentsi peadirektoraat vastuväidetele vastamise tähtaega 24. aprillilt 201430. aprillile 2014. Marine Harvest vastas vastuväidetele 30. aprillil 2014.

7.

Ametlik suuline ärakuulamine toimus 6. mail 2014. Sellel osalesid Marine Harvest ja tema õigusnõustajad, komisjoni osakondade ja talituste ametnikud ning kaheksa ELi liikmesriigi konkurentsiasutuste esindajad.

8.

Otsuse 2011/695/EL artikli 16 alusel olen ma uurinud, kas otsuse eelnõu käsitleb ainult vastuväiteid, mille kohta Marine Harvestile on antud võimalus oma seisukohti väljendada. Ma leian, et see on nii.

9.

Kokkuvõttes leian, et käesoleva menetluse käigus on kinni peetud menetlusõiguste tõhusa kasutamise õigusest.

Brüssel, 10. juuli 2014

Wouter WILS


(1)  Vastavalt Euroopa Komisjoni presidendi 13. oktoobri 2011. aasta otsuse 2011/695/EL (ärakuulamise eest vastutava ametniku ülesannete ja pädevuse kohta teatavates konkurentsimenetlustes (ELT L 275, 20.10.2011, lk 29) (edaspidi „otsus 2011/695/EL”) artiklitele 16 ja 17.

(2)  Nõukogu määrus (EÜ) nr 139/2004, 20. jaanuar 2004, kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste üle (ELT L 24, 29.1.2004, lk 1) („ühinemismäärus”).

(3)  30. septembri 2013. aasta otsus juhtumi M.6850 Marine Harvest / Morpol kohta, punkt 9.


18.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 455/5


Kokkuvõte komisjoni otsusest,

23. juuli 2014,

millega määratakse trahv nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 artikli 4 lõiget 1 ja artikli 7 lõiget 1 rikkuva koondumise eest

(Juhtum M.7184 – Marine Harvest / Morpol (artikli 14 lõike 2 kohane menetlus))

(Ainult ingliskeelne tekst on autentne)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2014/C 455/05)

Vastavalt nõukogu 20. jaanuari 2004. aasta määrusele (EÜ) nr 139/2004 kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste üle,  (1) eriti selle artikli 14 lõikele 2, võttis komisjon 23. juulil 2014 vastu otsuse koondumisjuhtumi kohta. Otsuse mittekonfidentsiaalne täisversioon on juhtumi autentses keeles kättesaadav konkurentsi peadirektoraadi veebisaidil järgmisel aadressil: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   SISSEJUHATUS

(1)

Marine Harvest ASA („Marine Harvest”) on Oslo ja New Yorgi börsidel noteeritud, mereandidega tegelev Norra äriühing, mis kasvatab tehistingimustes lõhet ja harilikku hiidlesta ning pakub laia valikut väärindatud mereande.

(2)

Morpol ASA („Morpol”) on Norra lõhetootja ja -töötleja. Ta kasvatab tehistingimustes lõhet ja pakub laia valikut (nt suitsutatud, marineeritud, värskeid ja külmutatud) lõhetooteid.

(3)

14. detsembril 2012 sõlmis Marine Harvest äriühingutega Friendmall ja Bazmonta osade ostu-müügilepingu seoses äriühingute 48,5 % suuruse osalusega äriühingus Morpol. Mõlemad äriühingud kuulusid varem ühe eraisiku, Morpoli asutaja ja endise tegevjuhi Jerzy Maleki kontrolli alla.

(4)

Kõnealune tehing viidi lõpule 18. detsembril 2012. Kõnealusele omandamisele viidatakse edaspidi järgmiselt: „2012. aasta detsembri omandamine”.

(5)

15. jaanuaril 2013 esitas Marine Harvest Norra õigusaktide kohaselt kohustusliku avaliku pakkumise äriühingu Morpol ülejäänud osadele. See avalik pakkumine oli edukas.

(6)

21. detsembril 2012, kolm päeva pärast 2012. aasta detsembri omandamise lõpuleviimist, võttis Marine Harvest tehingu asjus esimest korda ühendust komisjoniga, esitades selleks juhtumit käsitleva töörühma määramise taotluse.

(7)

5. märtsil 2013 esitas Marine Harvest vormi CO esimese kavandi, milles keskenduti üldisele turule, mis hõlmab mis tahes päritoluga lõhe tehistingimustes kasvatamist ning esmast ja teisest töötlemist.

(8)

2013. aasta märtsist juunini saatis komisjon äriühingule Marine Harvest mitu teabenõuet, kogumaks konkreetset turuteavet võimalike eraldi turgude kohta, mille hulka kuulub Šoti lõhe tehistingimustes kasvatamise ja esmase töötlemise turg, ning saamaks sisedokumente, mis Marine Harvest ja Morpol seoses tehinguga koostasid. Vormi CO sai lugeda täielikuks alles 2013. aasta juuli lõpuks.

(9)

9. augustil 2013 esitati komisjonile tehingu kohta ametlik teatis.

(10)

30. septembril 2013 võttis komisjon vastu tingimusliku heakskiitmisotsuse, milles kiideti koondumine heaks kohustuste täitmise tingimusel.

(11)

Oma otsuses jõudis komisjon järeldusele, et 2012. aasta detsembri omandamisega oli Marine Harvest juba saanud äriühingu Morpol üle de facto täieliku kontrolli, ning nägi ette, et rakendamiskeelu ja teatamiskohustuse rikkumist ei saa välistada.

(12)

Komisjon nägi ette ka seda, et ta võib eraldi menetluse raames uurida, kas ühinemismääruse artikli 14 lõike 2 kohane sanktsioon oleks asjakohane.

II.   RIKKUMINE

(13)

Ühinemismääruse artikli 14 lõike 2 punktide a ja b kohaselt võib komisjon oma otsusega määrata artikli 3 lõike 1 punktis b osutatud isikutele või asjaomastele ettevõtjatele trahve, mille suurus ei ületa 10 % asjaomaste ettevõtjate aastakäibest artikli 5 tähenduses, kui nad tahtlikult või ettevaatamatuse tõttu

a)

jätavad artikli 4 või artikli 22 lõike 3 kohaselt koondumisest teatamata enne selle läbiviimist, välja arvatud juhul, kui neil on selleks artikli 7 lõike 2 kohane või artikli 7 lõikes 3 sätestatud otsusega antud luba;

b)

viivad koondumise läbi artiklit 7 rikkudes.

(14)

Kõnealuse koondumise läbiviimine enne teatamist ja heakskiidu saamist kujutab endast seega ühinemismääruse artikli 4 lõike 1 kohase teatamiskohustuse ja artikli 7 lõike 1 kohase rakendamiskeelu rikkumist.

Kontrolli omandamine

(15)

Komisjon leiab, et 48,5 % suuruse osaluse omandamine äriühingus Morpol 2012. aasta detsembris andis äriühingule Marine Harvest täieliku kontrolli äriühingu Morpol üle.

(16)

Tuginedes Morpoli (äriühingu Marine Harvest poolsele omandamisele eelnenud kolmel aastal toimunud) korraliste ja erakorraliste üldkoosolekute osalusmäärale ning ülejäänud osade hajutatusele, on komisjon seisukohal, et Jerzy Malekil oli ajal, kui ta müüs oma osaluse Marine Harvestile, Morpoli üle de facto täielik kontroll.

(17)

Morpolis 48,5 % suuruse osaluse omandamisega sai Marine Harvest samasugused õigused ja võimalused avaldada Morpolile otsustavat mõju, kui olid varem Jerzy Malekil.

Tehingu teostamine enne teatamist

(18)

Komisjon on seisukohal, et koondumine toimus äriühingutega Friendmall ja Bazmonta sõlmitud osade ostu-müügilepingu lõpuleviimise ajal 18. detsembril 2012.

Ühinemismääruse artikli 7 lõike 2 kohaldamatus

(19)

Komisjon leiab, et tehingu puhul ei ole võimalik rakendada ühinemismääruse artikli 7 lõike 2 kohast erandit. Kõnealuses sättes käsitletakse vaid kontrolli omandamist avalikul pakkumisel või rea väärtpaberiostudega mitmelt müüjalt, samas kui praegusel juhul omandati kontroll vaid ühelt müüjalt ja ühe tehinguga.

(20)

Seetõttu leiab komisjon pretsedentidele tuginedes, et ühinemismääruse artikli 7 lõiget 2 ei tuleks kohaldada olukorras, kus märkimisväärne osalus ostetakse vaid ühelt müüjalt ning kus on lihtne eelnenud korralistel ja erakorralistel üldkoosolekutel antud häälte põhjal tuvastada, et kõnealune osalus annab sihtäriühingu üle de facto täieliku kontrolli.

III.   TRAHVIDE MÄÄRAMISE OTSUS

(21)

Komisjon leiab, et menetlusnormide rikkumise tõttu tuleb määrata mõjukas trahv järgmiste faktide ja asjaolude põhjal.

Rikkumise laad

(22)

Komisjon leiab, et ühinemismääruse artikli 4 lõike 1 ja artikli 7 lõike 1 rikkumine on oma olemuselt tõsine rikkumine, kuna selline käitumine kahjustab ühinemismääruse tõhusust.

Rikkumise raskus

(23)

Marine Harvesti tegevus tugines vähemalt osaliselt ebakvaliteetsele õigusabile. Äriühing oli saanud õigusabi, mille kohaselt Marine Harvest võib üle võtta osaluse Morpolis, kuid ei saa osaluse eest hääleõigust kuni tehingu heakskiitmiseni komisjoni poolt. Komisjon on seisukohal, et ebakvaliteetse õigusabi esinemine näitab, et Marine Harvesti rikkumine ei ole olnud tahtlik, vaid pigem hooletuse tagajärg.

(24)

Igal juhul oli Marine Harvesti tegevus hooletu, sest i) Marine Harvest on suur Euroopa äriühing, millel on koondumismenetlustega märkimisväärne kogemus, ii) Marine Harvest küsis õigusabi väga hilja, st tehingu lõpuleviimise päeval, iii) ühinemismääruse artikli 7 lõike 2 tõlgendamise pretsedent (Yara / Kemira Growhow) oleks pidanud viima Marine Harvesti järelduseni, et tema tegevus tõenäoliselt ei ole hõlmatud ühinemismääruse artikli 7 lõike 2 kohase erandiga, ning iv) Marine Harvestit oli riigi tasandil juba trahvitud tehingu varase teostamise eest äriühingu Fjord Seafood omandamisel.

(25)

Lisaks sellele märgib komisjon, et Morpoli omandamine Marine Harvesti poolt tekitab tõsiseid kahtlusi selle kokkusobivuses siseturuga. Sellega seoses leiab komisjon, et toimunud koondumine oleks võinud kaasa tuua negatiivse konkurentsimõju Šoti lõhe potentsiaalsel turul kogu rikkumise kestuse jooksul. Kuna on eriti oluline tagada, et potentsiaalselt problemaatilist tehingut ei teostataks enne selle uurimist, muudab koondumise poolt potentsiaalselt põhjustatava kahju olemasolu rikkumise veelgi raskemaks.

Rikkumise kestus

(26)

Artikli 4 lõike 1 rikkumine on ühekordne rikkumine, millel puudub konkreetne kestus.

(27)

Artikli 7 lõike 1 rikkumise kestuse osas on komisjon seisukohal, et võttes arvesse tehingu teostamise potentsiaalset kahju konkurentsile, mis kaasnes tehingu teostamisega enne heakskiitmist, ja asjaolu, et Marine Harvesti tegevus ei ole olnud teavituseelses etapis piisavalt vastutulelik, et õigustada teavituseelse etapi väljajätmist rikkumise kogukestuse hulgast, tuleks teavituseelne periood arvata ühinemismääruse artikli 7 lõike 1 rikkumise kestuse hulka. Sellisel juhul on Marine Harvesti poolse artikli 7 lõike 1 rikkumise kestuseks üheksa kuud ja kaksteist päeva.

Kergendavad ja raskendavad asjaolud

(28)

Komisjon on seisukohal, et trahvi määramisel tuleks arvesse võtta teatavaid kergendavaid asjaolusid. Esiteks ei ole Marine Harvest pärast Morpoli üle kontrolli omandamist kasutanud oma hääleõigust äriühingus. Teiseks teavitas Marine Harvest komisjoni juhtumit käsitleva töörühma määramise taotlust esitades peagi pärast 2012. aasta detsembri omandamise lõpuleviimist.

(29)

Raskendavaid asjaolusid kõnealuse juhtumi puhul ei ole.

IV.   HINDAMINE

(30)

Jõuti järeldusele, et Marine Harvest on hooletuse tõttu rikkunud ühinemismääruse artikli 4 lõiget 1 ja artikli 7 lõiget 1. Kergendavateks asjaoludeks on Morpoli osanike üldkoosolekutel hääleõiguse mittekasutamine ja Morpoli tegevuse mittepiiramine Marine Harvesti poolt ning Marine Harvesti valmisolek viivitamata teavitada komisjoni Morpoli omandamisest. Lõpuks võib märkida, et raskendavaid asjaolusid kõnealuse juhtumi puhul ei ole.

(31)

Trahvi määramisel pöörab komisjon tähelepanu vajadusele tagata trahvide piisav hoiatav mõju. Nii suure äriühingu kui Marine Harvest puhul peab trahvisumma olema hoiatava mõju tagamiseks märkimisväärne. Veelgi olulisem on see juhul, kui enne heakskiitmist teostatud tehing tekitas tõsiseid kahtlusi selle kokkusobivuses siseturuga.

(32)

Otsustatakse määrata ühinemismääruse artikli 14 lõike 2 kohaseks trahviks ühinemismääruse artikli 4 lõike 1 rikkumise eest 10 miljonit eurot ja ühinemismääruse artikli 7 lõike 1 rikkumise eest 10 miljonit eurot.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.


Kontrollikoda

18.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 455/8


Eriaruanne nr 21/2014 „ELi rahastatud investeeringud lennujaamade infrastruktuuri: kuludele vastav tulu jäi saamata”

(2014/C 455/06)

Euroopa Kontrollikoda annab teada, et äsja avaldati kontrollikoja eriaruanne nr 21/2014 „ELi rahastatud investeeringud lennujaamade infrastruktuuri: kuludele vastav tulu jäi saamata”.

Aruanne on lugemiseks ja allalaadimiseks kättesaadav Euroopa Kontrollikoja veebilehel http://eca.europa.eu

Aruande tasuta eksemplari saamiseks pöörduge kontrollikoja poole aadressil

European Court of Auditors

Publications (PUB)

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel +352 4398-1

E-post: eca-info@eca.europa.eu

või täitke elektrooniline tellimus EU-Bookshop-veebilehel.


EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA KÄSITLEV TEAVE

EFTA järelevalveamet

18.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 455/9


Riigipühad 2015. aastal: EMP EFTA riigid ja EMP institutsioonid

(2014/C 455/07)

 

Island

Liechtenstein

Norra

EFTA järelevalveamet

EFTA kohus

1. jaanuar

X

X

X

X

X

2. jaanuar

 

X

 

X

 

6. jaanuar

 

X

 

 

 

2. veebruar

 

X

 

 

 

17. veebruar

 

X

 

 

 

19. märts

 

X

 

 

 

2. aprill

X

 

X

X

 

3. aprill

X

X

X

X

 

6. aprill

X

X

X

X

X

23. aprill

X

 

 

 

 

1. mai

X

X

X

X

X

14. mai

X

X

X

X

X

15. mai

 

 

 

X

 

17. mai

 

 

X

 

 

25. mai

X

X

X

X

X

4. juuni

 

X

 

 

 

17. juuni

X

 

 

 

 

23. juuni

 

 

 

 

X

3. august

X

 

 

 

 

15. august

 

X

 

 

 

8. september

 

X

 

 

 

1. november

 

X

 

 

 

2. november

 

 

 

X

 

8. detsember

 

X

 

 

 

24. detsember

 

 

 

X

 

25. detsember

X

X

X

X

X

28. detsember

X

X

X

X

 

29. detsember

 

 

 

X

 

30. detsember

 

 

 

X

 

31. detsember

 

X

 

X

 


V Teated

HALDUSMENETLUSED

Euroopa Komisjon

18.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 455/10


Konkursikutse EACEA/30/2014

Programm Erasmus+

3. põhimeede: poliitikavaldkonna reformi toetamine – poliitika uuendamise algatused

Koolihariduse poliitikaeksperiment

(2014/C 455/08)

1.   Kirjeldus, eesmärgid ja prioriteetsed teemavaldkonnad

Käesoleva konkursikutse põhieesmärk on innustada asjaomaseid riigiasutusi esitama ettepanekuid uuenduslike poliitikaideede ja -reformide katsetamiseks selliste uute õpetajate värbamisel, valimisel ja sisseelamiskoolitusel, kes saabuvad kutsealale mujalt kui tavapärase õpetajakoolituse kaudu. Sellised uued tulijad võivad olla koolilõpetajad, elukutset vahetavad töötajad või töötud, kellel puudub ametlik õpetajakoolitus ja kes on näidanud konkreetset huvi õpetajaks saamise vastu. Õpetajana töötamise sujuvaks alustamiseks on arvukaid võimalusi, muu hulgas sertifitseerimisvõimalused elukutse vahetamiseks ja lühiajaline intensiivne sisseelamiskoolitus, millele järgneb väljaõpe töökohas juhendaja toetusel.

Käesoleva kutse prioriteetne teemavaldkond on

parimate ja sobivaimate õpetajakandidaatide värbamise, valimise ja sisseelamiskoolituse tugevdamine, töötades välja õpetajaks saamise alternatiivsed võimalused.

2.   Abikõlblikud riigid

Abikõlblikud on ettepanekud juriidilistelt isikutelt, mis asuvad ühes järgmistest programmiriikidest:

Euroopa Liidu 28 liikmesriiki;

EFTA/EMP riigid: Island, Liechtenstein ja Norra;

Euroopa Liidu kandidaatriigid: Türgi, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik.

3.   Abikõlblikud taotlejad

Taotlejatena käsitatakse kõiki taotluses nimetatud organisatsioone ja asutusi olenemata nende rollist projektis.

Käesolevale kutsele vastamiseks abikõlblikena käsitatakse järgmisi taotlejaid.

a)

Riigiasutused (ministeerium või samaväärne), kes vastutavad hariduse ja koolituse eest kõrgeimal asjakohasel riiklikul või piirkondlikul tasandil. Kõrgeimal tasandil muude sektorite kui hariduse ja koolituse eest vastutavaid riigiasutusi (näiteks tööhõive, rahandus, sotsiaalküsimused, tervishoid jmt) käsitatakse abikõlblikena, kui nad tõendavad, et neil on eripädevus valdkonnas, milles kavatsetakse korraldada poliitikaeksperiment. Riigiasutused võivad delegeerida enda esindamise teistele riigi- või eraorganisatsioonidele, samuti seaduslikult asutatud riigiasutuste võrgustikele või ühendustele, kui delegeerimine vormistatakse kirjalikult ja esitatavale ettepanekule viidatakse selles selge sõnaga. Sellisel juhul peavad delegeerivad riigiasutused olema kaasatud ettepanekusse partneritena.

b)

Riigi- või eraorganisatsioonid või -asutused, mis tegutsevad hariduse või koolituse valdkonnas.

c)

Riigi- või eraorganisatsioonid või -asutused, kes viivad ellu hariduse ja koolitusega seotud tegevusi muudes sotsiaal-majanduslikes sektorites (kaubanduskojad, kultuuriorganisatsioonid, hindamisasutused, uurimisasutused jt).

4.   Partnerluse vähimsuurus

Käesoleva konkursi partnerluse vähimsuurus on neli asutust, mis esindavad kolme abikõlblikku riiki. Eelkõige:

a.

Vähemalt üks riigiasutus (ministeerium või samaväärne) või delegeeritud asutus (nagu on kirjeldatud punkti 3 alapunktis a) kolmest abikõlblikust riigist, või seaduslikult asutatud riigiasutuste võrgustik/ühendus, mis esindab vähemalt kolme abikõlblikku riiki.

Võrgustikul või ühendusel peab olema vähemalt kolme asjaomase riigiasutuse (nagu on kirjeldatud punkti 3 alapunktis a) volitus nende nimel konkreetse ettepaneku raames tegutsemiseks.

Ettepanekus peab osalema vähemalt üks liikmesriigi riigiasutus, nagu on kirjeldatud punkti 3 alapunktis a.

Ettepanekus osalevad või esindatud riigiasutused vastutavad projekti strateegilise juhtimise ning poliitikaeksperimendi suunamise eest oma jurisdiktsioonis.

b.

Vähemalt üks riigi- või eraasutus, millel on poliitika mõju hindamise asjatundlikkus; selline asutus vastutab metodoloogiliste aspektide ja hindamisprotokollide eest; ettepanek võib hõlmata mitut hindamisasutust, kui nende töö on koordineeritud ja järjepidev.

5.   Koordineerimine

Ettepanekut võib kõigi taotlejate nimel koordineerida ja esitada ainult ühe järgmistest:

a)

punkti 3 alapunktis a kirjeldatud riigiasutuse;

b)

punkti 3 alapunktis a viidatud seaduslikult asutatud riigiasutuste võrgustiku või ühenduse;

c)

punkti 3 alapunktis a viidatud riigiasutuste poolt kutsele vastamiseks delegeeritud riigi- või eraasutuse. Delegeeritud asutustel peab olema punkti 3 alapunktis a kirjeldatud riigiasutuse sõnaselge kirjalik heakskiit tema nimel ettepaneku esitamiseks ja koordineerimiseks.

Ettepaneku peab kõigi taotlejate nimel esitama koordineeriva asutuse seaduslik esindaja. Füüsilised isikud ei saa toetust taotleda.

6.   Abikõlblikud tegevused

Tegevused peavad algama ajavahemikus 1. detsembrist 2015 kuni 1. märtsini 2016. Projekti kestus peab olema 24 kuni 36 kuud.

Käesoleva kutse raames rahastatavad tegevused peavad hõlmama vähemalt järgmist.

Uuenduslike meetmete rakendamise praktiliste katsete väljatöötamine. Tuleb pöörata piisavalt tähelepanu usaldusväärse tõendusbaasi väljatöötamisele ning töökindlate seire-, hindamis- ja aruandlusmenetluste kasutuselevõtule tunnustatud metoodikate alusel, mille on välja töötanud pädev ja kogenud poliitikamõju hindaja, konsulteerides asjaomaste projektipartneritega. See peaks hõlmama järgmist (loend ei ole ammendav): katsetatava(te) meetme(te), valimi ja kavandatavate toimingute väljaselgitamine ja valik; meetme eeldatava mõju määratlemine mõõdetavates näitajates ning selle asjakohasuse hindamine eeldatavate tulemuste seisukohast, otsides muu hulgas põhjalikult näiteid samalaadsetest varasematest poliitikasekkumistest riigis või mujal; katsetatava meetme riigi ja Euroopa tasandi mõju mõõtmise töökindlate meetodite ja näitajate määratlemine.

Praktiliste katsete paralleelne rakendamine eri projektis osalevates riikides asjaomaste asutuste (ministeerium või samaväärne) juhtimisel. Põhjendatud ja esindusliku kriitilise massi saavutamiseks ning olulise tõendusbaasi loomiseks tuleks kaasata piisavalt esinduslik arv osalevaid üksusi/asutusi.

Analüüs ja hindamine: katsetatava meetme, aga ka katsemetoodika, saadud kogemuste ja heade tavade (kolleegidelt õppimise) laiendamiskõlblikkuse ja riikidevahelise ülekandmise tulemuslikkus, tõhusus ja mõju.

Projekti kontseptsiooni ja selle tulemuste tutvustamine, levitamine ja kasutamine piirkonna, riigi ja Euroopa tasandil projekti toimumise ajal ja hiljem, samuti ülekantavuse toetamine sektorite, süsteemide ja poliitikate vahel.

Soovitatav on koostada eksperimendi tulemuste kasutamise kava, rakendades hariduse, koolituse ja noorsoo valdkonna avatud koordineerimise meetodeid ning arvestades strateegia „Euroopa 2020” eesmärke.

7.   Toetuse andmise kriteeriumid

Ettepaneku rahastamisel on toetuse andmise kriteeriumid järgmised.

1.

Asjakohasus (20 %)

2.

Projekti kavandamise ja rakendamise kvaliteet (30 %)

3.

Partnerluse kvaliteet (20 %)

4.

Mõju, teabe levitamine ja jätkusuutlikkus (30 %)

Käesolev konkursikutse on jagatud kahte esitamise/hindamise etappi: 1) eelettepaneku etapp ja 2) täieliku ettepaneku etapp. Sellise jaotuse mõte on lihtsustada taotlemismenetlust, nõudes esimeses etapis ettepaneku kohta ainult osa teavet. Ainult abikõlblikkuse kriteeriumidele vastavad eelettepanekud, mis saavad toetuse andmise kriteeriumi „Asjakohasus” punktidest üle 60 %, pääsevad teise etappi, kus taotlejad peavad esitama täielikud taotlusdokumendid.

Abikõlblikke eelettepanekuid hinnatakse asjakohasuse kriteeriumi alusel. Täielikke ettepanekuid hinnatakse välistamis- ja valikukriteeriumide ning kolme ülejäänud toetuse andmise kriteeriumi alusel: projekti kavandamise ja rakendamise kvaliteet; partnerluse kvaliteet; mõju, teabe levitamine ja jätkusuutlikkus.

Ettepaneku lõplik punktisumma on eelettepaneku etapis ja täieliku ettepaneku etapis saadud punktide kogusumma (kasutades märgitud kaalutegureid).

8.   Eelarve

Käesoleva konkursikutse alusel projektide kaasrahastamiseks eraldatud kogueelarve on 5 000 000 eurot.

Euroopa Liidu rahaline toetus ei tohi ületada 75 % abikõlblike projektikulude kogusummast.

Maksimaalne toetus projekti kohta on 2 500 000 eurot.

Amet jätab endale õiguse kõiki selle konkursi jaoks ette nähtud vahendeid mitte välja jagada.

9.   Ettepanekute esitamise menetlus ja tähtajad

Enne taotluse esitamist peavad kõik taotlejad registreerima oma organisatsiooni kordumatu registreerimise vahendis (Unique Registration Facility – URF) ja saama osaleja tunnuskoodi (Participant Identification Code – PIC). Tunnuskoodi nõutakse taotlusvormis.

Kordumatu registreerimise vahendi kaudu hallatakse kogu organisatsioonidega seotud õigus- ja finantsteavet. Sellele on juurdepääs hariduse, audiovisuaalvaldkonna, kultuuri, kodanike ja vabatahtliku tegevuse osalejaportaali kaudu. Registreerimismenetluse kirjeldus on portaalis järgmisel aadressil: http://ec.europa.eu/education/participants/portal

Toetuse taotlused tuleb koostada ühes Euroopa Liidu ametlikus keeles ning ametlikke taotlusdokumente kasutades. Eelettepaneku ja täieliku ettepaneku etapi jaoks on kummalgi oma taotlusvorm; kontrollige, et kasutate õiget vormi.

Taotlusdokumendid on järgmisel veebiaadressil:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-prospective-initiatives-policy-experimentation-in-school-education-sector-eacea-302014_en

Taotlused tuleb esitada järgmisteks tähtpäevadeks:

eelettepanekud (elektroonilisel taotlusvormil): 20. märts 2015 kell 12.00 (keskpäev, Brüsseli aja järgi);

täielikud ettepanekud (paberkandjal taotlusvorm): 1. oktoober 2015 (postitempli kuupäev).


KOHTUMENETLUSED

EFTA kohus

18.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 455/14


EFTA järelevalveameti 17. oktoobril 2014 Islandi vastu algatatud hagi

(Kohtuasi E-20/14)

(2014/C 455/09)

EFTA järelevalveamet, Rue Belliard 35, 1040 Brüssel, Belgia, keda esindavad Markus Schneider ja Clémence Perrin, algatas 17. oktoobril 2014 EFTA kohtus hagi Islandi vastu.

EFTA järelevalveamet taotleb, et EFTA kohus:

1.

otsustaks, et jättes selleks ettenähtud aja jooksul vastu võtmata ja oma õigustiku osaks tegemata EMP lepingu XIII lisa V peatüki punktis 56x viidatud õigusakti (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 392/2009 reisijate meritsi vedajate vastutuse kohta õnnetusjuhtumite korral, mida on kohandatud EMP lepingu protokolliga nr 1), ei ole Islandi Vabariik täitnud EMP lepingu artiklist 7 tulenevaid kohustusi;

2.

kohustaks Islandi Vabariiki kandma menetluskulud.

Õiguslik ja faktiline taust ning hagi toetuseks esitatud asjaolud

Hagi algatati, kuna Islandi Vabariik jättis 19. aprilliks 2014 täitmata EFTA järelevalveameti 19. veebruari 2014. aasta põhjendatud arvamuse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määruse (EÜ) nr 392/2009 (reisijate meritsi vedajate vastutuse kohta õnnetusjuhtumite korral, millele on viidatud EMP lepingu XIII lisa V peatüki punktis 56x ja mida on lepinguga kohandatud selle protokolli nr 1 alusel) Islandi Vabariigi siseriiklikus õiguses rakendamata ja oma õigustiku osaks tegemata jätmise kohta.

EFTA järelevalveamet väidab, et Island ei ole täitnud EMP lepingu artiklist 7 tulenevaid kohustusi, jättes määruse selleks ettenähtud aja jooksul oma õigustiku osaks tegemata.


18.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 455/15


EFTA järelevalveameti 22. oktoobril 2014 Islandi vastu algatatud hagi

(Kohtuasi E-21/14)

(2014/C 455/10)

EFTA järelevalveamet, Rue Belliard 35, 1040 Brüssel, Belgia, keda esindavad Markus Schneider ja Clémence Perrin, algatas 22. oktoobril 2014 EFTA kohtus hagi Islandi vastu.

EFTA järelevalveamet taotleb, et EFTA kohus:

1.

otsustaks, et jättes selleks ettenähtud aja jooksul vastu võtmata EMP lepingu II lisa IV peatüki punktis 4 viidatud õigusakti (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta direktiiv 2010/30/EL energiamõjuga toodete energia- ja muude ressursside tarbimise näitamise kohta märgistuses ja ühtses tootekirjelduses, mida on kohandatud EMP lepingu protokolliga nr 1) rakendamiseks vajalikud meetmed ja/või jättes järelevalveametile kõnealustest meetmetest teatamata, ei ole Islandi Vabariik täitnud kõnealusest õigusaktist ja EMP lepingu artiklist 7 tulenevaid kohustusi;

2.

kohustaks Islandi Vabariiki kandma menetluskulud.

Õiguslik ja faktiline taust ning hagi toetuseks esitatud asjaolud

Hagi algatati, kuna Islandi Vabariik jättis 18. veebruariks 2014 täitmata EFTA järelevalveameti 18. detsembri 2013. aasta põhjendatud arvamuse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta direktiivi 2010/30/EL (energiamõjuga toodete energia- ja muude ressursside tarbimise näitamise kohta märgistuses ja ühtses tootekirjelduses (edaspidi „direktiiv”), millele viidatakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu II lisa IV peatüki punktis 4 ja mida on lepinguga kohandatud selle protokolli nr 1 alusel) Islandi Vabariigi siseriiklikus õiguses rakendamata jätmise kohta.

EFTA järelevalveamet väidab, et Island ei ole täitnud direktiivi artiklist 16 ja EMP lepingu artiklist 7 tulenevaid kohustusi, jättes selleks ettenähtud aja jooksul vastu võtmata direktiivi rakendamiseks vajalikud meetmed ja/või jättes EFTA järelevalveametile kõnealustest meetmetest teatamata.