ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 354

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

57. köide
8. oktoober 2014


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2014/C 354/01

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (Juhtum M.7371 – Nordic Capital / Lindorff) ( 1 )

1

2014/C 354/02

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (Juhtum M.7288 – Viacom / Channel 5 Broadcasting) ( 1 )

1

2014/C 354/03

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (Juhtum M.7282 – Liberty Global / Discovery / All3Media) ( 1 )

2


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2014/C 354/04

Euro vahetuskurss

3

2014/C 354/05

Arvamus, mille konkurentsi piiravaid kokkuleppeid ja turgu valitsevat seisundit käsitlev nõuandekomitee võttis vastu 17. jaanuari 2014. a koosolekul esialgse otsuse eelnõu kohta, mis on seotud juhtumiga COMP/C.39801 – Vahtpolüuretaan – Referentliikmesriik: Luxembourg

4

2014/C 354/06

Ärakuulamise eest vastutava ametniku lõpparuanne – Vahtpolüuretaan (AT.39801)

5

2014/C 354/07

Kokkuvõte komisjoni otsusest, 29. jaanuar 2014, (Juhtum AT.39801 – Vahtpolüuretaan) (teatavaks tehtud numbri C(2014) 238 final all)

6

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2014/C 354/08

Liikmesriikide edastatud teave püügikeelu kehtestamise kohta

10

2014/C 354/09

Liikmesriikide edastatud teave püügikeelu kehtestamise kohta

10

2014/C 354/10

Liikmesriikide teatised liikmesriikide edastatud teave püügikeelu kehtestamise kohta

11

2014/C 354/11

Madalmaade Kuningriigi majandusministri teatis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 94/22/EÜ (süsivesinike geoloogilise luure, uurimise ja tootmise lubade andmis- ning kasutamistingimuste kohta) artikli 3 lõikele 2

12

2014/C 354/12

Madalmaade Kuningriigi majandusministri teatis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 94/22/EÜ (süsivesinike geoloogilise luure, uurimise ja tootmise lubade andmis- ning kasutamistingimuste kohta) artikli 3 lõikele 2

13


 

V   Teated

 

ÜHISE KAUBANDUSPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2014/C 354/13

Algatamisteade teatava Venemaalt pärit alumiiniumfooliumi importi käsitleva dumpinguvastase menetluse algatamise kohta

14

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2014/C 354/14

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum M.7418 – Bosch / ZF Lenksysteme) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

21


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


II Teatised

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

Euroopa Komisjon

8.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 354/1


Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta

(Juhtum M.7371 – Nordic Capital / Lindorff)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2014/C 354/01)

18. septembril 2014 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine siseturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri ja kuupäeva järgi ning tegevusalade registri kaudu;

elektroonilises vormis EUR-Lex’i veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=et) dokumendinumbri 32014M7371 all. EUR-Lex pakub on-line-juurdepääsu Euroopa õigusele.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.


8.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 354/1


Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta

(Juhtum M.7288 – Viacom / Channel 5 Broadcasting)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2014/C 354/02)

9. septembril 2014 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine siseturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri ja kuupäeva järgi ning tegevusalade registri kaudu;

elektroonilises vormis EUR-Lex’i veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=et) dokumendinumbri 32014M7288 all. EUR-Lex pakub on-line-juurdepääsu Euroopa õigusele.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.


8.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 354/2


Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta

(Juhtum M.7282 – Liberty Global / Discovery / All3Media)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2014/C 354/03)

16. septembril 2014 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine siseturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri, kuupäeva ja tegevusalade registri kaudu,

elektroonilises vormis EUR-Lexi veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=et) dokumendinumbri 32014M7282 all. EUR-Lex pakub on-line-juurdepääsu Euroopa õigusele.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Komisjon

8.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 354/3


Euro vahetuskurss (1)

7. oktoober 2014

(2014/C 354/04)

1 euro =


 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,2607

JPY

Jaapani jeen

136,90

DKK

Taani kroon

7,4440

GBP

Inglise nael

0,78400

SEK

Rootsi kroon

9,0668

CHF

Šveitsi frank

1,2115

ISK

Islandi kroon

 

NOK

Norra kroon

8,1650

BGN

Bulgaaria leev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

27,470

HUF

Ungari forint

307,92

LTL

Leedu litt

3,4528

PLN

Poola zlott

4,1840

RON

Rumeenia leu

4,4060

TRY

Türgi liir

2,8657

AUD

Austraalia dollar

1,4329

CAD

Kanada dollar

1,4054

HKD

Hongkongi dollar

9,7765

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,6102

SGD

Singapuri dollar

1,6103

KRW

Korea vonn

1 348,06

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

14,1425

CNY

Hiina jüaan

7,7406

HRK

Horvaatia kuna

7,6440

IDR

Indoneesia ruupia

15 425,28

MYR

Malaisia ringit

4,1158

PHP

Filipiini peeso

56,472

RUB

Vene rubla

50,3533

THB

Tai baat

41,129

BRL

Brasiilia reaal

3,0562

MXN

Mehhiko peeso

16,9022

INR

India ruupia

77,4385


(1)  Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


8.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 354/4


Arvamus, mille konkurentsi piiravaid kokkuleppeid ja turgu valitsevat seisundit käsitlev nõuandekomitee võttis vastu 17. jaanuari 2014. a koosolekul esialgse otsuse eelnõu kohta, mis on seotud juhtumiga COMP/C.39801 – Vahtpolüuretaan

Referentliikmesriik: Luxembourg

(2014/C 354/05)

1.

Nõuandekomitee nõustub komisjoniga, et otsuse eelnõus käsitletav konkurentsivastane käitumine kujutab endast ettevõtjate vahelist kokkulepet ja/või kooskõlastatud tegevust Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 tähenduses.

2.

Nõuandekomitee nõustub otsuse eelnõus sisalduva komisjoni hinnanguga tootele ning kokkuleppe ja/või kooskõlastatud käitumise geograafilisele ulatusele.

3.

Nõuandekomitee nõustub komisjoniga, et otsuse eelnõus osutatud ettevõtjad on osalenud ELi toimimise lepingu artikli 101 ühes ja järjepidevas rikkumises.

4.

Nõuandekomitee nõustub komisjoniga, et ettevõtjate vahelise kokkuleppe ja/või kooskõlastatud tegevuse eesmärk oli piirata konkurentsi Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 tähenduses.

5.

Nõuandekomitee nõustub komisjoniga, et kokkulepe ja/või kooskõlastatud tegevus võis ELi liikmesriikidevahelist kaubandust oluliselt mõjutada.

6.

Nõuandekomitee nõustub komisjoni hinnanguga rikkumise kestuse kohta.

7.

Nõuandekomitee nõustub komisjoni otsuse eelnõuga adressaatide suhtes.

8.

Nõuandekomitee nõustub komisjoniga, et otsuse eelnõu adressaatide suhtes tuleks kohaldada trahvi.

9.

Nõuandekomitee nõustub komisjoniga, et kohaldada tuleb 2006. aasta suuniseid, milles käsitletakse määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 23 lõike 2 punkti a kohaselt määratavate trahvide arvutamise meetodit.

10.

Nõuandekomitee nõustub komisjoniga trahvide põhisummade suhtes.

11.

Nõuandekomitee nõustub trahvi suuruse arvutamise aluseks võetava ajavahemiku pikkuse määratlusega.

12.

Nõuandekomitee nõustub komisjoniga, et kõnealuse juhtumi puhul puuduvad raskendavad või kergendavad asjaolud.

13.

Nõuandekomitee nõustub komisjoniga trahvide vähendamise suhtes 2006. aasta leebema kohtlemise teatise alusel.

14.

Nõuandekomitee nõustub komisjoniga trahvide vähendamise suhtes 2008. aasta kokkuleppemenetluse läbiviimist käsitleva teatise alusel.

15.

Nõuandekomitee nõustub komisjoniga trahvide lõppsummade suhtes.

16.

Nõuandekomitee soovitab avaldada oma arvamuse Euroopa Liidu Teatajas.


8.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 354/5


Ärakuulamise eest vastutava ametniku lõpparuanne (1)

Vahtpolüuretaan

(AT.39801)

(2014/C 354/06)

Komisjon algatas 15. novembril 2012 määruse (EÜ) nr 1/2003 (2) artikli 11 lõike 6 kohased menetlused äriühingute Carpenter Co., Carpenter S.A.S., Carpenter GmbH, Carpenter Belgium NV ja Carpenter Limited (edaspidi „Carpenter”), Vita Cayman Limited, Caligen Europe BV, Draka Interfoam B.V., ICOA France S.A.S., Koepp Schaum GmbH, Metzeler Schaum GmbH, Tramico S.A.S., UAB Vita Baltic International, Vita Polymers Poland Sp. z o.o., Veenendaal Schaumstoffwerk GmbH, Vita Cellular Foams (UK) Limited ja Vita Industrial (UK) Limited (edaspidi „Vita”), Eurofoam GmbH, Eurofoam Deutschland GmbH Schaumstoffe, Eurofoam KFM GmbH, Eurofoam Hungary Kft, Eurofoam Polska Sp. z.o.o. ja S.C. Eurofoam S.r.l. (edaspidi „Eurofoam”), Recticel N.V./S.A., Recticel s.a.s., Recticel OÜ, Recticel Limited, Recticel Verwaltung GmbH & Co. KG ja Recticel B.V. (edaspidi „Recticel”) ning Greiner Holding AG (edaspidi „Greiner”) (edaspidi kõik koos „osapooled”) vastu.

Pärast kokkuleppe sõlmimiseks peetud arutelusid ja selleks esitatud nõusolekuid vastavalt määruse (EÜ) nr 773/2004 (3) artikli 10a lõikele 2 võttis Euroopa Komisjon 23. oktoobril 2013 vastu vastuväited, mis olid adresseeritud osapooltele ja milles kinnitati, et osapooled olid osalenud ühes ja pidevas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 rikkumises.

Rikkumisega oli seotud kartell, kes müüs teatud tüüpi hästi vormitavat vahtpolüuretaani ja kelle tegevus hõlmas 10 liikmesriiki. Rikkumise eesmärk oli suunata toorainehindade tõus edasi lõpptarbijatele ning vältida agressiivset hinnakonkurentsi vahtpolüuretaani tootjate ja nende klientide puhul. Kartell tegutses 2005. aasta oktoobrist kuni 2010. aasta juulini.

Osapoolte vastustes vastuväidetele kinnitati, et neile adresseeritud vastuväited vastasid nende kokkulepete sisule.

Otsuse 2011/695/EL artikli 16 kohaselt uurisin, kas otsuse eelnõus käsitletakse ainult vastuväiteid, mille kohta osapooltel oli võimalus esitada oma seisukohad, ning see leidis minu järelduses kinnitust.

Eespool esitatut arvestades ning pidades silmas asjaolu, et osapooled ei ole esitanud mulle taotlusi või kaebusi (4), olen seisukohal, et kõnealuse juhtumi puhul on kõigi osaliste menetlusõiguste tõhus kasutamine tagatud.

Brüssel, 17. jaanuar 2014

Wouter WILS


(1)  Vastavalt Euroopa Komisjoni presidendi 13. oktoobri 2011. aasta otsuse 2011/695/EL (ärakuulamise eest vastutava ametniku ülesannete ja pädevuse kohta teatavates konkurentsimenetlustes) (ELT L 275, 20.10.2011, lk 29) artiklitele 16 ja 17.

(2)  Nõukogu määrus (EÜ) nr 1/2003, 16. detsember 2002, asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta (EÜT L 1, 4.1.2003, lk 1).

(3)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 773/2004, 7. aprill 2004, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 81 ja 82 kohaste menetluste teostamist komisjonis (ELT L 123, 27.4.2004, lk 18).

(4)  Otsuse 2011/695/EL artikli 15 lõike 2 kohaselt võivad kartellijuhtumit käsitleva menetluse osalised, kes osalevad arutelus kokkuleppe sõlmimiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 773/2004 artiklile 10a, pöörduda kokkuleppemenetluse igas etapis ärakuulamise eest vastutava ametniku poole, et tagada oma menetlusõiguste tõhus kasutamine. Vt ka komisjoni teatise 2008/C 167/01 (mis käsitleb kokkuleppemenetluse läbiviimist kartellidega seotud otsuste puhul, mis on võetud vastu vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003 artiklitele 7 ja 23) (ELT C 167, 2.7.2008, lk 1) punkti 18.


8.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 354/6


Kokkuvõte komisjoni otsusest,

29. jaanuar 2014,

(Juhtum AT.39801 – Vahtpolüuretaan)

(teatavaks tehtud numbri C(2014) 238 final all)

(Ainult ingliskeelne tekst on autentne)

(2014/C 354/07)

29. jaanuaril 2014 võttis komisjon vastu otsuse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 kohase menetluse kohta. Kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003  (1) artikliga 30 avaldab komisjon poolte nimed ja otsuse põhilise sisu, sealhulgas kehtestatud sanktsioonid, võttes arvesse ettevõtjate õigustatud huvi kaitsta oma ärisaladusi.

1.   SISSEJUHATUS

(1)

Otsuses käsitletakse aluslepingu artikli 101 üht ja järjepidevat rikkumist elastse vahtpolüuretaani sektoris. Elastse vahtpolüuretaani võib liigitada selle kasutusalade põhjal kaheks: seda kasutatakse kas mugavusotstarbel (näiteks pehmes mööblis, voodites, madratsites, patjades ja mattides) või tehnilisel otstarbel (näiteks auto-, lennundus- ja ravimitööstuses). Tuvastatud konkurentsivastane juhtum hõlmab ühest küljest mugavusotstarbel kasutatavat vahtu ja teisest küljest toorpolüuretaanist saadud tehnilist vahtu, mida tarnitakse rullide ja blokkidena. Otsus on adresseeritud kolmekümnele äriüksusele, mis kuuluvad neljale äriühingule: i) Carpenter (2); ii) Vita (3); iii) Recticel (4) ja iv) Greiner (5) ning v) Recticeli ja Greineri ühisettevõttena (50/50) tegutsevale äriühingule Eurofoam (6).

2.   JUHTUMI KIRJELDUS

2.1.   Menetlus

(2)

Juhtumit käsitlev menetlus algatati 30. aprillil 2010, kui äriühing Vita esitas trahvidest vabastamise taotluse.

(3)

Ajavahemikus 27.–31. juulini 2010 korraldas komisjon esitatud teabe põhjal äriühingute Eurofoami, Recticeli ja Carpenteri ning veel ühe äriühingu valdustes etteteatamata inspekteerimised. Aprillis 2011 toimus veel üks etteteatamata inspekteerimine.

(4)

Pärast inspekteerimist, 1. augustil 2010, sai komisjon äriühingutelt Eurofoam, Recticel ja Carpenter ühistaotluse leebema kohtlemise kohaldamiseks.

(5)

Uurimise käigus saatis komisjon määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 18 kohaselt mitu teabenõuet.

(6)

15. novembril 2012 algatas komisjon määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 11 lõike 6 kohased menetlused käesoleva otsuse adressaatide suhtes, et alustada nendega arutelusid kokkuleppe sõlmimiseks. Vastavad kohtumised toimusid ajavahemikus […] kuni […]. Ajavahemikus […] kuni […] esitasid kartellis osalejad komisjonile ametliku taotluse sõlmida kokkulepe vastavalt määruse (EÜ) nr 773/2004 (7) artikli 10a lõikele 2.

23. oktoobril 2013 võttis komisjon vastu oma vastuväited. Kõik menetluse osalised kinnitasid, et vastuväidete sisu vastab nende esitatud tõenditele ja lubasid jätkata kokkuleppemenetluses osalemist. Konkurentsi piiravat tegevust ja turgu valitsevat seisundit käsitlev nõuandekomitee esitas heakskiitva arvamuse 17. jaanuaril 2014. Komisjon võttis otsuse vastu 29. jaanuaril 2014.

2.2.   Adressaadid ja kestus

(7)

Otsuse adressaatidest olid 28 osalenud kartelli tegevuses ja rikkunud seega aluslepingu artiklis 101 sätestatut järgnevalt esitatud ajavahemike vältel:

Äriüksus

Kestus

Carpenter S.A.S.

Carpenter GmbH

Carpenter Limited

Carpenter Belgium NV

26. oktoober 2005 – 27. juuli 2010

Vita Cayman Limited

Caligen Europe BV

Draka Interfoam B.V.

ICOA France S.A.S.

Koepp Schaum GmbH

Metzeler Schaum GmbH

Tramico S.A.S.

Vita Polymers Poland Sp. z o.o.

Veenendaal Schaumstoffwerk GmbH

Vita Cellular Foams (UK) Limited

Vita Industrial (UK) Limited

26. oktoober 2005 – 30. aprill 2010. a.

(välja arvatud nende äriüksuste Rumeenias toimunud müügitegevus, mis kestis 1. jaanaurist 2007 kuni 30. aprillini 2010)

Vita Baltic International

9. juuli 2007. a. – 30. aprill 2010. a.

Eurofoam GmbH

Eurofoam Deutschland GmbH Schaumstoffe

Eurofoam KFM GmbH

Eurofoam Hungary Kft

Eurofoam Polska Sp. z o. o.

S.C. Eurofoam S.r.l.

26. oktoober 2005 – 27. juuli 2010

(välja arvatud nende äriüksuste Rumeenias toimunud müügitegevus, mis kestis 1. jaanaurist 2007 kuni 27. juulini 2010)

Recticel N.V./S.A.

Recticel s.a.s.

Recticel Limited

Recticel Verwaltung GmbH & Co. KG

Recticel B.V.

26. oktoober 2005 – 27. juuli 2010

Recticel OÜ

9. juuli 2007. a. – 27. juuli 2010

(8)

Lisaks on äriühing Carpenter Co. emaettevõtjana solidaarselt vastutav oma tütarettevõtjate kartellis osalemise eest ajavahemikus 26. oktoobrist 2005 kuni 27. juulini 2010 (erandiks on Carpenter Belgium NV, kelle eest lasub äriühingul Carpenter Co solidaarvastutus alates 9. juulist 2007 kuni 27. juulini 2010).

(9)

Greiner Holding AG, kes on üks ühistest emaettevõtjatest, on solidaarselt vastutav Eurofoami äriüksuste kartellis osalemise eest ajavahemikus 26. oktoobrist 2005 kuni 27. juulini 2010.

2.3.   Rikkumise kokkuvõte

(10)

Otsuses käsitletakse kartelli, kelle põhieesmärk oli suunata toorainehindade tõus edasi tarbijatele ning vältida agressiivset hinnakonkurentsi enda ja oma klientide vahel. Et oma eesmärki saavutada, kujundasid kartellis osalejad kogu Euroopas välja ühtse lähenemise. Kõnealuse ühtse lähenemise raames kohustusid kartellis osalejad võtma osa konkurentsivastasest tegevusest, mis toimus erinevatel juhtimistasanditel ja mille tulemusena koordineeriti hindu kokku kümnes liikmesriigis.

(11)

Et saavutada oma eesmärki, milleks oli toorainehindade tõusu edasisuunamine tarbijatele ning agressiivse hinnakonkurentsi vältimine, osalesid kartellis osalejad otseselt konkurentsivastases tegevuses ja kaudselt hindade koordineerimises. Need hõlmasid eelkõige

a)

järgmisi koordineerimistegevusi:

ajastuse ja lõpphinna tõusu ulatuse koordineerimine;

teatavatelt klientidelt nõutud hinna koordineerimine ja

b)

käitumine, millega hoiduti vahetevahel üksteise klientidele paremate pakkumiste tegemisest hinnatõusu ajal.

(12)

Tegevus hõlmas kogu Euroopat ja hindade tõstmist arutati enamasti vastava sektori Euroopa Kaubandusassotsiatsiooni kohtumiste raames nii Euroopa kui ka piirkondlike ja riiklike juhtivate isikutega.

Rikkumine puudutas kokku kümmet ELi liikmesriiki, need riigid on Prantsusmaa, Belgia, Madalmaad, Ühendkuningriik, Saksamaa, Austria, Ungari, Rumeenia, Poola ja Eesti. Kuigi kõik äriühingud olid Euroopa tasandil kartelliga seotud, ei olnud kõik äriühingud esindatud igas neist kümnest rikkumises osalenud liikmesriigis.

2.4.   Õiguskaitsemeetmed

(13)

Otsuses kohaldatakse trahvide määramise 2006. aasta suuniseid (8). Otsusega trahvitakse kõiki eespool punktides 8–10 nimetatud asjaomaste äriühingute äriüksusi, välja arvatud äriühingut Vita.

2.4.1.   Trahvi põhisumma

(14)

Trahvide määramisel võttis komisjon arvesse kartellis osalenud äriüksuste müügitegevust asjaomastel turgudel aasta enne kartelli tegevuse lõpetamist, asjaolu, et hindu koordineerivad kokkulepped kuuluvad konkurentsi kõige enam kahjustavate tegurite hulka, kartelli tegevuse kestust, ning neile teguritele lisati summa, millega pärssida ettevõtjate valmisolekut hinnakokkulepetes osalemiseks.

2.4.2.   Põhisumma kohandamine

(15)

Juhtumi puhul ei kohaldanud komisjon ei raskendavaid ega kergendavaid asjaolusid.

2.4.3.   10 % käibepiiri kohaldamine

(16)

Juhtudel, kus trahvisumma oleks ületanud 10 % äriühingu viimase aasta (mille kohta olid andmed olemas) kogukäibest, mis on seaduses ettenähtud maksimum, vähendati summat 10 %-tasemele.

(17)

Lisaks kasutas komisjon kaalutlusruumi, millele on osutatud trahvide määramise suuniste punktis 37, et vähendada trahvi selle osa taset, mille puhul lasus ainuvastutus äriühingu Carpenteri äriüksustest ühel, ja määras trahvisummaks 10 % selle äriüksuste kogukäibest.

(18)

Mis aga puutub 10 % käibepiiri kohaldamisse Eurofoami ja selle ühiste emaettevõtjate (Greiner ja Recticel) suhtes, samuti Recticelile kartellis osalemise eest määratud eraldi trahvi piiritlemisse 10 protsendini kogukäibest, kasutas komisjon oma otsustusõigust piirata trahvi ülemmäära 10 protsendini nende äriühingute vastavatest kogukäivetest aastal, mille kohta olid andmed viimati kättesaadavad.

2.4.4.   2006. aasta leebema kohtlemise teatise kohaldamine: trahvide vähendamine

(19)

Komisjon vabastas äriühingu Vita täielikult trahvist ja vähendas trahvi 50 % võrra äriühingute Recticel, Greiner ja Eurofoam koostöö puhul.

2.4.5.   Kokkuleppemenetluse läbiviimist käsitleva teatise kohaldamine

(20)

Äriühingutele Recticel, Greiner ja Eurofoam määratud trahve vähendati kokkuleppemenetlust käsitleva teatise kohaldamise tulemusena 10 % võrra. See vähendamine tehti lisaks leebema kohtlemise raames äriühingutele Recticel, Greiner ja Eurofoam määratud trahvide suhtes tehtud vähendamisele.

3.   KOKKUVÕTE

(21)

Määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 23 lõike 2 kohaselt määrati järgmised trahvid:

a)

Vita Cayman Limited, Caligen Europe BV, Draka Interfoam B.V., ICOA France S.A.S., Koepp Schaum GmbH, Metzeler Schaum GmbH, Tramico S.A.S., Vita Polymers Poland Sp. z o.o., Veenendaal Schaumstoffwerk GmbH, Vita Cellular Foams (UK) Limited, Vita Industrial (UK) Limited ja UAB Vita Baltic International (solidaarselt vastutavad): 0 eurot;

b)

Carpenter Co., Carpenter S.A.S., Carpenter GmbH, Carpenter Belgium NV ja Carpenter Limited (solidaarselt vastutavad): 71 800 000 eurot;

c)

Carpenter Belgium NV: 3 209 000 eurot;

d)

Eurofoam GmbH, Eurofoam Deutschland GmbH Schaumstoffe, Eurofoam KFM GmbH, Eurofoam Hungary Kft, Eurofoam Polska Sp. z o.o. ja S.C. Eurofoam S.r.l. (jagavad solidaarvastutust äriühingutega Recticel N.V./S.A., Recticel Verwaltung GmbH & Co. KG ja Greiner Holding AG): 14 819 000 eurot;

e)

Recticel N.V./S.A., Recticel Verwaltung GmbH & Co. KG ja Greiner Holding AG (solidaarselt vastutavad): 9 364 000 eurot;

f)

Recticel N.V./S.A. ja Recticel Verwaltung GmbH & Co. KG (solidaarselt vastutavad): 7 443 000 eurot;

g)

Recticel N.V./S.A., Recticel s.a.s., Recticel Limited ja Recticel B.V. (solidaarselt vastutavad): 7 116 000 eurot;

h)

Recticel N.V./S.A. ja Recticel OÜ (solidaarselt vastutavad): 326 000 eurot.


(1)  EÜT L 1, 4.1.2003, lk 1 .

(2)  Carpenter Co. ja selle tütarettevõtjad.

(3)  Vita Cayman Limited ja selle tütarettevõtjad.

(4)  Recticel N.V./S.A. a selle tütarettevõtjad.

(5)  Greiner Holding AG.

(6)  Eurofoam GmbH ja Eurofoami allüksused (sidusettevõtjad).

(7)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 773/2004, 7. aprill 2004, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 81 ja 82 kohaste menetluste teostamist komisjonis (ELT L 123, 27.4.2004, lk 18).

(8)  ELT C 210, 1.9.2006, lk 2.


TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

8.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 354/10


Liikmesriikide edastatud teave püügikeelu kehtestamise kohta

(2014/C 354/08)

Kooskõlas nõukogu 20. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1224/2009 (millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks) (1) artikli 35 lõikega 3 on vastu võetud otsus kehtestada püügikeeld vastavalt järgmisele tabelile:

Püügikeelu kehtestamise kuupäev ja kellaaeg

10.9.2014

Kestus

10.9.2014–31.12.2014

Liikmesriik

Belgia

Kalavaru või kalavarude rühm

PLE/7HJK.

Liik

Atlandi merilest (Pleuronectes platessa)

Piirkond

VIIh, VIIj ja VIIk

Kalalaevade tüüp/tüübid

Viitenumber

38/TQ43


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.


8.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 354/10


Liikmesriikide edastatud teave püügikeelu kehtestamise kohta

(2014/C 354/09)

Kooskõlas nõukogu 20. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1224/2009 (millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks) (1) artikli 35 lõikega 3 on vastu võetud otsus kehtestada püügikeeld vastavalt järgmisele tabelile:

Püügikeelu kehtestamise kuupäev ja kellaaeg

10.9.2014

Kestus

10.9.2014–31.12.2014

Liikmesriik

Belgia

Kalavaru või kalavarude rühm

LEZ/2AC4-C

Liik

Megrimid (Lepidorhombus spp.)

Piirkond

IIa ja IV püügipiirkonna liidu veed

Kalalaevade tüüp/tüübid

Viitenumber

39/TQ43


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.


8.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 354/11


Liikmesriikide teatised liikmesriikide edastatud teave püügikeelu kehtestamise kohta

(2014/C 354/10)

Kooskõlas nõukogu 20. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks (1), artikli 35 lõikega 3 on vastu võetud otsus kehtestada püügikeeld vastavalt järgmisele tabelile:

Püügikeelu kehtestamise kuupäev ja kellaaeg

10.9.2014

Kestus

10.9.2014–31.12.2014

Liikmesriik

Belgia

Kalavaru või kalavarude rühm

MAC/2A34.

Liik

Makrell (Scomber scombrus)

Piirkond

IIIa ja IV püügipiirkond; IIa, IIIb, IIIc püügipiirkonna ja alarajoonide 22–23 liidu veed

Kalalaevade tüüp/tüübid

Viitenumber

40/TQ43


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.


8.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 354/12


Madalmaade Kuningriigi majandusministri teatis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 94/22/EÜ (süsivesinike geoloogilise luure, uurimise ja tootmise lubade andmis- ning kasutamistingimuste kohta) artikli 3 lõikele 2

(2014/C 354/11)

Madalmaade Kuningriigi majandusminister teatab, et on kätte saanud süsivesinike geoloogilise luure loa taotluse tsooni E7 kohta, mis on märgitud kaevandamismääruse (Mijnbouwregeling, Staatscourant 2002, nr 245) 3. lisas kaardil.

Viidates sissejuhatuses osutatud direktiivile ja kaevandamisseaduse artiklile 15 (Mijnbouwwet, Staatsblad 2002, 542), kutsub Madalmaade Kuningriigi majandusminister kõiki huvitatud pooli taotlema konkureerivat süsivesinike geoloogilise luure luba Madalmaade mandrilava tsoonis E7.

Lubade andmise eest vastutab majandusminister. Eespool nimetatud direktiivi artikli 5 lõigetes 1 ja 2 ning artikli 6 lõikes 2 osutatud kriteeriumid, tingimused ja nõuded on sätestatud kaevandamisseaduses (Staatsblad 2002, 542).

Taotlusi võib esitada 13 nädala jooksul pärast käesoleva teatise avaldamist Euroopa Liidu Teatajas ja need tuleb saata järgmisel aadressil:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van de heer P. Jongerius, directie Energiemarkt

Bezuidenhoutseweg 73

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

NEDERLAND

Pärast kõnealuse ajavahemiku lõppu saadud taotlusi ei võeta arvesse.

Otsus taotluste kohta tehakse hiljemalt 12 kuud pärast kõnealuse ajavahemiku lõppu.

Lisateavet saab hr E. J. Hoppelilt telefoninumbril +31 703797762.


8.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 354/13


Madalmaade Kuningriigi majandusministri teatis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 94/22/EÜ (süsivesinike geoloogilise luure, uurimise ja tootmise lubade andmis- ning kasutamistingimuste kohta) artikli 3 lõikele 2

(2014/C 354/12)

Madalmaade Kuningriigi majandusminister teatab, et on kätte saanud süsivesinike geoloogilise luure loa taotluse tsoonis D9, mis on märgitud kaevandamismääruse (Mijnbouwregeling, Staatscourant 2002, nr 245) 3. lisas kaardil.

Viidates sissejuhatuses osutatud direktiivile ja kaevandamisseaduse artiklile 15 (Mijnbouwwet, Staatsblad 2002, 542), kutsub Madalmaade Kuningriigi majandusminister kõiki huvitatud pooli taotlema konkureerivat süsivesinike geoloogilise luure luba Madalmaade mandrilava tsoonis D9.

Lubade andmise eest vastutab majandusminister. Eespool nimetatud direktiivi artikli 5 lõigetes 1 ja 2 ning artikli 6 lõikes 2 osutatud kriteeriumid, tingimused ja nõuded on sätestatud kaevandamisseaduses (Staatsblad 2002, 542).

Taotlusi võib esitada 13 nädala jooksul pärast käesoleva teatise avaldamist Euroopa Liidu Teatajas ja need tuleb saata järgmisel aadressil:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van de heer P. Jongerius, directie Energiemarkt

Bezuidenhoutseweg 73

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

NEDERLAND

Pärast kõnealuse ajavahemiku lõppu saadud taotlusi ei võeta arvesse.

Otsus taotluste kohta tehakse hiljemalt 12 kuud pärast kõnealuse ajavahemiku lõppu.

Lisateavet saab hr E. J. Hoppelilt telefoninumbril +31 703797762.


V Teated

ÜHISE KAUBANDUSPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

Euroopa Komisjon

8.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 354/14


Algatamisteade teatava Venemaalt pärit alumiiniumfooliumi importi käsitleva dumpinguvastase menetluse algatamise kohta

(2014/C 354/13)

Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon”) on saanud nõukogu 30. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1225/2009 (kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed) (1) (edaspidi „algmäärus”) artikli 5 kohase kaebuse, milles väidetakse, et teatavat Venemaalt pärit alumiiniumfooliumi imporditakse dumpinguhinnaga ning see tekitab liidu tootmisharule olulist kahju.

1.   Kaebus

Kaebuse esitasid 25. augustil 2014 äriühingud AFM Aluminiumfolie Merseburg GmbH, Alcomet AD, Eurofoil Luxembourg S.A., Hydro Aluminium Rolled Products GmbH ja Impold.o.o. (edaspidi „kaebuse esitajad”) tootjate nimel, kes esindavad rohkem kui 25 % Euroopa Liidu kogu alumiiniumfooliumi toodangust, mis on käesoleva uurimise vaatlusalune toode.

2.   Uurimisalune toode

Uurimisalune toode on alumiiniumfoolium paksusega vähemalt 0,008 mm, kuid mitte rohkem kui 0,018 mm, aluskihita, pärast valtsimist muul viisil töötlemata, rullidena, mille laius ei ületa 650 mm ja mille kaal ei ületa 10 kg (edaspidi „vaatlusalune toode”).

3.   Väidetav dumping

Väidetavalt dumpinguhinnaga müüdav toode on Venemaalt (edaspidi „asjaomane riik”) pärit uurimisalune toode, mis praegu kuulub CN-koodi ex 7607 11 19 alla. CN-kood on esitatud ainult informatsiooniks.

Väide Venemaalt pärit dumpingu kohta põhineb uurimisaluse toote omamaise müügihinna ja ELi müümise ekspordihinna (tehasehindade tasandil) võrdlusel.

Väide dumpingu kohta põhineb samuti vaatlusaluse toote arvestusliku normaalväärtuse (tootmiskulud, müügi-, üld- ja halduskulud ning kasum) ja liitu eksportimiseks müüdava vaatlusaluse toote (tehasehinna tasandil) ekspordihinna võrdlusel.

Selle põhjal on vaatlusaluse riigi puhul arvestatud dumpingumarginaalid märkimisväärsed.

4.   Väidetav kahju ja põhjuslik seos

Kaebuse esitajad on esitanud tõendeid, et vaatlusaluse toote import asjaomasest riigist on üldkokkuvõttes suurenenud nii absoluutarvudes kui ka turuosa seisukohalt.

Kaebuse esitajatelt saadud esmapilgul usutavatest tõenditest selgub, et lisaks muudele tagajärgedele on uurimisaluse toote impordikogused ja -hinnad avaldanud negatiivset mõju liidu tootmisharu hinnatasemele ja turuosale ning selle tagajärjeks on liidu tootmisharu üldise tulemuslikkuse ja finantsseisundi oluline halvenemine.

5.   Menetlus

Pärast liikmesriikide teavitamist on komisjon jõudnud seisukohale, et kaebus on esitatud liidu tootmisharu poolt või selle nimel ja et menetluse algatamiseks on piisavalt tõendeid, ning algatab seega uurimise algmääruse artikli 5 alusel.

Uurimisega tehakse kindlaks, kas kõnealusest riigist pärit uurimisalust toodet imporditakse dumpinguhinnaga ning kas kõnealune dumping on põhjustanud kahju liidu tootmisharule. Kui need väited leiavad kinnitust, uuritakse, kas meetmete kehtestamine ei lähe liidu huvidega vastuollu.

5.1.    Dumpingu kindlakstegemine

Asjaomasest riigist pärit uurimisalust toodet eksportivad tootjad (2) on kutsutud osalema komisjoni uurimises.

5.1.1.   Asjaomase riigi eksportivate tootjate uurimine

Kõigil asjaomase riigi eksportivatel tootjatel ja eksportivate tootjate ühendustel palutakse endast teatamiseks ja küsimustiku saamiseks võtta komisjoniga eelistatavalt e-posti teel ühendust viivitamata, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, kui ei ole sätestatud teisiti. Uurimise seisukohast vajalike andmete saamiseks asjaomase riigi eksportivate tootjate kohta saadab komisjon küsimustikud selle riigi eksportivatele tootjatele, kõigile teadaolevatele eksportivate tootjate ühendustele ning ametiasutustele.

Eksportivad tootjad ja (vajaduse korral) eksportivate tootjate ühendused peavad esitama täidetud küsimustiku 37 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, kui ei ole sätestatud teisiti.

5.1.2.   Sõltumatute importijate  (3) uurimine  (4)

Uurimisalust toodet liitu importivad sõltumatud importijad asjaomastest riikidest on kutsutud käesolevas uurimises osalema.

Pidades silmas käesolevasse menetlusse kaasatud sõltumatute importijate võimalikku suurt arvu ja selleks, et lõpetada uurimine ettenähtud tähtaja jooksul, võib komisjon piirduda mõistliku arvu sõltumatute importijatega, kelle uurimiseks moodustatakse valim (seda meetodit nimetatakse ka väljavõtteliseks uuringuks). Väljavõtteline uuring tehakse algmääruse artikli 17 kohaselt.

Et komisjon saaks otsustada, kas väljavõtteline uuring on vajalik, ning vajaduse korral valimi moodustada, palutakse kõigil sõltumatutel importijatel või nende nimel tegutsevatel esindajatel endast komisjonile teada anda. Kõnealused isikud peavad endast teada andma 15 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, kui ei ole sätestatud teisiti, ja esitama komisjonile oma äriühingu(te) kohta käesoleva teate lisas nõutud teabe.

Selleks et komisjon saaks teavet, mida ta peab vajalikuks sõltumatute importijate valimi moodustamiseks, võib ta lisaks võtta ühendust teadaolevate importijate ühendustega.

Kõik huvitatud isikud, kes soovivad edastada muud asjakohast teavet valimi moodustamise kohta, välja arvatud teave, mida nõuti eespool, peavad seda tegema 21 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, kui ei ole sätestatud teisiti.

Kui valimi moodustamine osutub vajalikuks, võidakse importijad valida vaatlusaluse toote suurima tüüpilise müügimahu järgi ELis, mida on ettenähtud aja jooksul võimalik uurida. Komisjon annab kõigile teadaolevatele importijatele ja importijate ühendustele teada, millised äriühingud valimisse kaasatakse.

Selleks et komisjon saaks teavet, mida ta peab uurimise seisukohast vajalikuks, saadab ta küsimustikud valimisse kuuluvatele sõltumatutele importijatele ja kõikidele teadaolevatele importijate ühendustele. Täidetud küsimustik tuleb esitada 37 päeva jooksul pärast valimi moodustamisest teavitamist, kui ei ole sätestatud teisiti.

5.2.    Kahju kindlakstegemine ja liidu tootjate uurimine

Kahju kindlakstegemine põhineb otsestel tõenditel ja selle käigus hinnatakse objektiivselt dumpinguhinnaga impordi mahtu, impordi mõju liidu turul kehtivatele hindadele ja kõnealuse impordi mõju liidu tootmisharule. Selleks et teha kindlaks, kas liidu tootmisharule on põhjustatud kahju, kutsutakse liidu uurimisaluse toote tootjaid komisjoni uurimises osalema.

Pidades silmas käesolevasse menetlusse kaasatud liidu tootjate suurt arvu ja selleks, et lõpetada uurimine ettenähtud tähtaja jooksul, on komisjon otsustanud vähendada uuritavate liidu tootjate arvu mõistliku arvuni, moodustades valimi (seda menetlust nimetatakse ka väljavõtteliseks uuringuks). Väljavõtteline uuring tehakse algmääruse artikli 17 kohaselt.

Komisjon on moodustanud liidu tootjatest esialgse valimi. Selle üksikasjalikud andmed on esitatud toimikus, millega huvitatud isikud võivad tutvuda. Huvitatud isikuid kutsutakse toimikuga tutvuma (selleks peavad nad komisjoniga ühendust võtma, kasutades punktis 5.6 esitatud kontaktandmeid). Muud liidu tootjad või nende nimel tegutsevad esindajad, kes on seisukohal, et neid tuleks teatavatel põhjustel valimisse kaasata, peavad võtma komisjoniga ühendust 15 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas.

Kõik huvitatud isikud, kes soovivad edastada muud asjakohast teavet valimi moodustamise kohta, peavad seda tegema 21 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, kui ei ole sätestatud teisiti.

Komisjon annab kõigile teadaolevatele liidu tootjatele ja/või liidu tootjate ühendustele teada, millised äriühingud lõpuks valimisse kaasatakse.

Uurimise jaoks vajaliku teabe saamiseks saadab komisjon küsimustikud valimisse kaasatud liidu tootjatele ja kõikidele teadaolevatele liidu tootjate ühendustele. Täidetud küsimustik tuleb esitada 37 päeva jooksul pärast valimi moodustamisest teavitamist, kui ei ole sätestatud teisiti.

5.3.    Liidu huvide hindamise menetlus

Kui dumpingu ja sellest põhjustatud kahju esinemine leiab kinnitust, võetakse vastavalt algmääruse artiklile 21 vastu otsus, kas dumpinguvastaste meetmete kehtestamine oleks vastuolus liidu huvidega. Liidu tootjatel, importijatel ja neid esindavatel ühendustel, kasutajatel ja neid esindavatel ühendustel ning tarbijaid esindavatel ühendustel palutakse endast teada anda 15 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, kui ei ole sätestatud teisiti. Et uurimises osaleda, peavad tarbijaid esindavad organisatsioonid sama tähtaja jooksul tõendama, et nende tegevuse ja uurimisaluse toote vahel on objektiivne seos.

Isikud, kes eespool nimetatud tähtaja jooksul endast teatavad, võivad esitada komisjonile teavet liidu huvide kohta 37 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, kui ei ole sätestatud teisiti. Selle teabe võib esitada vabas vormis või vastates komisjoni koostatud küsimustikule. Kõigil juhtudel võetakse artikli 21 kohaselt esitatud teavet arvesse üksnes siis, kui see on esitatud koos faktiliste tõenditega.

5.4.    Muud kirjalikud esildised

Vastavalt käesoleva teate sätetele palutakse kõigil huvitatud isikutel teha teatavaks oma seisukohad, esitada teave ja kinnitavad tõendid. Kõnealune teave ja seda kinnitavad tõendid peavad komisjonile laekuma 37 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, kui ei ole sätestatud teisiti.

5.5.    Ärakuulamisvõimalus uurimist korraldavates komisjoni talitustes

Kõik huvitatud isikud võivad taotleda uurimist korraldavatelt komisjoni talitustelt ärakuulamist. Ärakuulamistaotlus peab olema kirjalik ning selles peab olema esitatud taotluse põhjus. Küsimuste puhul, mis on seotud uurimise algetapiga, tuleb ärakuulamistaotlus esitada 15 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Hiljem tuleb esitada ärakuulamistaotlus tähtaja jooksul, mille komisjon määrab kirjavahetuses huvitatud isikutega.

5.6.    Kirjalike esildiste, täidetud küsimustike ja kirjade saatmise juhised

Kõik kirjalikud esildised, sealhulgas käesolevas teates nõutud teave, täidetud küsimustikud ja kirjavahetus, mida huvitatud isikud paluvad käsitleda konfidentsiaalsena, peavad olema märgistatud sõnaga „Limited” (5).

Huvitatud isikud, kes esitavad teavet märkega „Limited”, peavad vastavalt algmääruse artikli 19 lõikele 2 esitama ka teabe mittekonfidentsiaalse kokkuvõtte, millele lisatakse märge „For inspection by interested parties” (tutvumiseks huvitatud isikutele). Need kokkuvõtted peavad olema küllaldaselt üksikasjalikud, et võimaldada piisavalt aru saada konfidentsiaalsena esitatud teabe sisust. Kui konfidentsiaalset teavet edastav huvitatud isik ei esita nõutava vormi ja kvaliteediga mittekonfidentsiaalset kokkuvõtet, võib sellise konfidentsiaalse teabe jätta arvesse võtmata.

Huvitatud isikutel palutakse esitada kõik esildised ja taotlused e-posti teel, sealhulgas ka skaneeritud volikirjad ja sertifikaadid, välja arvatud mahukad vastused, mis tuleb esitada CD-ROMil või DVD-l käsipostiga või tähitud kirjaga. E-posti kasutades nõustuvad huvitatud isikud elektrooniliselt esitatavate materjalide suhtes kehtivate eeskirjadega dokumendis „CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES”, mis on avaldatud kaubanduse peadirektoraadi veebisaidil: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf Huvitatud isikud peavad teatama oma nime, aadressi, telefoni ja kehtiva e-posti aadressi ning nad peaksid tagama, et esitatud e-posti aadress on ettevõtte toimiv ametlik e-post, mida kontrollitakse iga päev. Kui kontaktandmed on esitatud, suhtleb komisjon huvitatud isikutega ainult e-posti teel, välja arvatud juhul, kui nad avaldavad sõnaselgelt soovi saada kõik dokumendid komisjonilt teiste sidevahendite kaudu või kui dokumendi laad nõuab selle saatmist tähitud kirjaga. Täiendavaid reegleid ja lisainfot komisjoniga suhtlemise kohta, sh teavet e-posti teel esitatud esildiste suhtes kehtivate põhimõtete kohta, leiavad huvitatud isikud eespool osutatud huvitatud isikutega suhtlemise juhendist.

Komisjoni postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-post (seoses dumpinguga): TRADE-ALUFOIL-AD610-DUMPING@ec.europa.eu

E-post (seoses kahjuga): TRADE-ALUFOIL-AD610-INJURY@ec.europa.eu

6.   Koostöösoovimatus

Kui huvitatud isik ei võimalda juurdepääsu vajalikule teabele või ei esita vajalikku teavet ettenähtud tähtaja jooksul või takistab uurimist oluliselt, võib vastavalt algmääruse artiklile 18 nii positiivsed kui ka negatiivsed esialgsed või lõplikud järeldused teha kättesaadavate faktide põhjal.

Kui selgub, et huvitatud isik on esitanud väära või eksitavat teavet, võidakse selline teave jätta arvesse võtmata ning toetuda kättesaadavatele faktidele.

Kui huvitatud isik ei tee koostööd või teeb seda üksnes osaliselt ning kui järeldused põhinevad seetõttu kättesaadavatel faktidel vastavalt algmääruse artiklile 18, võib tulemus olla asjaomasele isikule ebasoodsam, kui see oleks olnud tema koostöö korral.

Elektroonilises vormis vastamata jätmist ei loeta koostööst keeldumiseks, kui huvitatud pool näitab, et nõutav koostöövorm tooks kaasa ebamõistliku lisakoormuse või põhjendamatud lisakulud. Huvitatud isikul tuleb komisjoniga viivitamatult ühendust võtta.

7.   Ärakuulamise eest vastutav ametnik

Huvitatud isikud võivad taotleda kaubanduse peadirektoraadi ärakuulamise eest vastutava ametniku sekkumist. Ärakuulamise eest vastutav ametnik on vahendaja huvitatud isikute ja uurimist korraldavate komisjoni talituste vahel. Ärakuulamise eest vastutav ametnik tegeleb toimikule juurdepääsu taotlustega, vaidlustega dokumentide konfidentsiaalsuse üle, tähtaegade pikendamise taotlustega ja kolmandate isikute ärakuulamistaotlustega. Ärakuulamise eest vastutav ametnik võib korraldada huvitatud isiku ärakuulamise ja olla vahendaja tagamaks, et huvitatud isikud saaksid oma kaitseõigusi täiel määral kasutada.

Taotlus saada ärakuulamise eest vastutava ametniku juures ära kuulatud tuleb esitada kirjalikult ning selles tuleb selgitada taotluse esitamise põhjuseid. Küsimuste puhul, mis on seotud uurimise algetapiga, tuleb ärakuulamistaotlus esitada 15 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Hiljem tuleb ärakuulamistaotlus esitada tähtaja jooksul, mille komisjon määrab kirjavahetuses huvitatud isikutega.

Ärakuulamise eest vastutav ametnik annab võimaluse ka selliseks ärakuulamiseks, kus osalevad isikud, kes esitavad erinevaid seisukohti ja vastuväiteid muu hulgas sellistes küsimustes nagu dumping, kahju, põhjuslik seos ja liidu huvi. Selline ärakuulamine toimub üldjuhul kõige hiljem neljanda nädala lõpus pärast esialgsete järelduste teatavakstegemist.

Lisateave ja kontaktandmed on huvitatud isikutele kättesaadavad kaubanduse peadirektoraadis ärakuulamise eest vastutava ametniku veebisaidil http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/

8.   Uurimise ajakava

Uurimine viiakse vastavalt algmääruse artikli 6 lõikele 9 lõpule 15 kuu jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Vastavalt algmääruse artikli 7 lõikele 1 võidakse ajutised meetmed kehtestada hiljemalt üheksa kuud pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

9.   Isikuandmete töötlemine

Uurimise käigus kogutud isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (6).


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 51.

(2)  Eksportiv tootja on asjaomases riigis või asjaomastes riikides asuv tootja, kes toodab ja ekspordib uurimisalust toodet liidu turule kas otse või kolmanda isiku kaudu, kaasa arvatud kõik temaga seotud äriühingud, kes osalevad uurimisaluse toote tootmises, omamaises müügis või ekspordis.

(3)  Valimisse võivad kuuluda ainult importijad, kes ei ole eksportivate tootjatega seotud. Eksportivate tootjatega seotud importijad peavad nende eksportivate tootjate kohta täitma küsimustiku lisa. Vastavalt komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustiku rakendussätted) artiklile 143 käsitatakse isikuid üksteisega seotuna ainult siis, kui: a) nad on teineteise äriettevõtte ametiisikud või juhatuse liikmed; b) nad on õiguslikult seisundilt äripartnerid; c) nende vahel on töösuhe; d) üks isik otse või kaudselt omab, kontrollib või valdab 5 % või rohkem mõlema poole kõigist emiteeritud hääleõiguslikest osadest või aktsiatest; e) üks nendest kontrollib otseselt või kaudselt teist; f) kolmas isik kontrollib otseselt või kaudselt mõlemaid; g) nad koos kontrollivad otseselt või kaudselt kolmandat isikut või h) nad on ühe ja sama perekonna liikmed. Isikud loetakse ühe ja sama perekonna liikmeteks ainult siis, kui nad on sugulussuhetelt: i) abikaasad, ii) vanem ja laps, iii) vend ja õde (sealhulgas poolvend ja -õde), iv) vanavanem ja lapselaps, v) onu või tädi ja õe- või vennalaps, vi) ämm või äi ja väimees või minia, vii) abikaasa vend või õde ja õemees või vennanaine (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1). Selles kontekstis tähendab „isik” mis tahes füüsilist või juriidilist isikut.

(4)  Sõltumatute importijate esitatud andmeid võib käesolevas uurimises kasutada ka muudes küsimustes kui vaid dumpingu kindlakstegemine.

(5)  See on konfidentsiaalne dokument nõukogu määruse (EÜ) nr 1225/2009 (ELT L 343, 22.12.2009, lk 51) artikli 19 ja WTO GATT 1994 VI artikli rakendamise lepingu (dumpinguvastane leping) artikli 6 kohaselt. Seda dokumenti kaitstakse ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1049/2001 (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43) artikli 4 kohaselt.

(6)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.


LISA

Image Image

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

Euroopa Komisjon

8.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 354/21


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum M.7418 – Bosch / ZF Lenksysteme)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2014/C 354/14)

1.

1. oktoobril 2014 sai Euroopa Komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtja Robert Bosch GmbH (Saksamaa) omandab täieliku kontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja ZF Lenksysteme GmbH (Saksamaa) üle aktsiate või osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

—   Robert Bosch GmbH: ülemaailmne autotööstusele tarnija, tarnib tarbekaupu (elektrilisi tööriistu) ja tegutseb energia, ehituse, soojuse, turva-, ettevõtluse, juhtimise ja pakendamistehnoloogia valdkonnas;

—   ZF Lenksysteme GmbH: 1999. aastal Robert Bosch GmbH ja ZF Friedrichshafen AG vahel asutatud ühisettevõtja, kes tegeleb peamiselt reisijate vedamiseks ette nähtud ja kommertssõidukite juhtimissüsteemide, roolisammaste ja pumpade tootmise ja müügiga ülemaailmselt.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda ühinemismääruse reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2) tuleks märkida, et käesolevat juhtumit on võimalik käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301) või elektronposti (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) teel või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber M.7418 – Bosch / ZF Lenksysteme):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („Ühinemismäärus”).

(2)  ELT C 366, 14.12.2013, lk 5.