ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 351

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

57. köide
6. oktoober 2014


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2014/C 351/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1

 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2014/C 351/02

Kohtuasi C-318/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Nejvyšší správní soud (Tšehhi) 3. juulil 2014 – Slovenská autobusová doprava Trnava, a.s. versus Krajský úřad Olomouckého kraje

2

2014/C 351/03

Kohtuasi C-328/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Krajský súd v Prešove (Slovakkia) 4. juulil 2014 – CD Consulting s.r.o versus Anna Pančurová jt

3

2014/C 351/04

Kohtuasi C-343/14: Adler Modemärkte AG 15. juulil 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 14. mai 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-160/12: Adler Modemärkte AG versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

3

2014/C 351/05

Kohtuasi C-350/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale civile di Trieste (Itaalia) 21. juulil 2014 – Florin Lazar, keda esindab Luigi Erculeo versus Allianz SpA

4

2014/C 351/06

Kohtuasi C-362/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court of Ireland (Iirimaa) 25. juulil 2014 – Maximillian Schrems versus Data Protection Commissioner

5

2014/C 351/07

Kohtuasi C-366/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság (Ungari) 28. juulil 2014 – Herrenknecht AG versus Hév-Sugár Kft.

6

2014/C 351/08

Kohtuasi C-374/14 P: Walcher Meßtechnik GmbH 4. augustil 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 22. mai 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-95/13: Walcher Meßtechnik GmbH versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

6

2014/C 351/09

Kohtuasi C-376/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Supreme Court (Iirimaa) 7. augustil 2014 – C versus M

7

 

Üldkohus

2014/C 351/10

Kohtuasi T-516/13: 16. juulil 2014 esitatud hagi – CW versus nõukogu

9

2014/C 351/11

Kohtuasi T-224/14: 23. juulil 2014 esitatud hagi – CW versus nõukogu

9

2014/C 351/12

Kohtuasi T-481/14: 20. juunil 2014 esitatud hagi – European Dynamics Luxembourg ja Evropaïki Dynamiki versus EIT

10

2014/C 351/13

Kohtuasi T-531/14: 15. juulil 2014 esitatud hagi – Sotiropoulou jt versus nõukogu

11

2014/C 351/14

Kohtuasi T-533/14 P: Desislava Kolarova 16. juulil 2014 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu otsuse peale kohtuasjas F-88/13: Kolarova versus REA

13

2014/C 351/15

Kohtuasi T-534/14: 16. juulil 2014 esitatud hagi – Murnauer Markenvertrieb versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Bach Flower Remedies (MURNAUERS Bachblüten)

13

2014/C 351/16

Kohtuasi T-535/14: 18. juulil 2014 esitatud hagi – The Cookware Company Ltd versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Fissler (VITA+VERDE)

14

2014/C 351/17

Kohtuasi T-549/14: 25. juulil 2014 esitatud hagi – Lidl Stiftung versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Horno del Espinar (Castello)

15

2014/C 351/18

Kohtuasi T-552/14: 22. juulil 2014 esitatud hagi – Wm. Wrigley Jr. Company versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Extra)

15

2014/C 351/19

Kohtuasi T-553/14: 22. juulil 2014 esitatud hagi – Wm. Wrigley Jr. versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Extra)

16

2014/C 351/20

Kohtuasi T-556/14 P: Victor Navarro 28. juulil 2014 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 21. mai 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas F-46/13: Navarro versus komisjon

16

2014/C 351/21

Kohtuasi T-558/14: 24. juulil 2014 esitatud hagi – Research Engineering & Manufacturing versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Nedschroef Holding (TRILOBULAR)

17

2014/C 351/22

Kohtuasi T-562/14: 28. juulil 2014 esitatud hagi – Yoo Holdings versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Eckes-Granini Group (YOO)

18

2014/C 351/23

Kohtuasi T-563/14: 29. juulil 2014 esitatud hagi – Hewlett Packard Development Company versus Siseturu Ühtlustamise Amet (ELITEDISPLAY)

19

2014/C 351/24

Kohtuasi T-577/14: 4. augustil 2014 esitatud hagi – Gascogne Sack Deutschland ja Gascogne versus Euroopa Kohus

19

2014/C 351/25

Kohtuasi T-579/14: 1. augustil 2014 esitatud hagi – Birkenstock Sales versus Siseturu Ühtlustamise Amet (reljeefse mustri kujutis)

20

2014/C 351/26

Kohtuasi T-581/14: 30. juulil 2014 esitatud hagi – Vierling versus Siseturu Ühtlustamise Amet – IP Leanware (BRAINCUBE)

21

2014/C 351/27

Kohtuasi T-583/14: 4. augustil 2014 esitatud hagi – Giand versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Flamagas (FLAMINAIRE)

21

2014/C 351/28

Kohtuasi T-589/14: 8. augustil 2014 esitatud hagi – Musso versus parlament

22

2014/C 351/29

Kohtuasi T-590/14: 7. augustil 2014 esitatud hagi – Zuffa versus Siseturu Ühtlustamise Amet (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP)

23

2014/C 351/30

Kohtuasi T-591/14: 8. augustil 2014 esitatud hagi – BSH versus Siseturu Ühtlustamise Amet (PerfectRoast)

24

2014/C 351/31

Kohtuasi T-614/14: 14. augustil 2014 esitatud hagi – Fútbol Club Barcelona versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Kule (KULE)

24

2014/C 351/32

Kohtuasi T-618/14: 18. augustil 2014 esitatud hagi – Grupo Bimbo versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Mehhiko tako kuju)

25

2014/C 351/33

Kohtuasi T-621/14: 14. augustil 2014 esitatud hagi – Infocit versus Siseturu Ühtlustamise Amet – DIN (DINKOOL)

26

2014/C 351/34

Kohtuasi T-622/14: 15. augustil 2014 esitatud hagi – Lauritzen Holding AS versus Siseturu Ühtlustamise Amet – IC Companys (IWEAR)

26

2014/C 351/35

Kohtuasi T-623/14: 14. augustil 2014 esitatud hagi – Loewe Technologies versus Siseturu Ühtlustamise Amet – DNS International (SoundVision)

27

2014/C 351/36

Kohtuasi T-624/14: 12. augustil 2014 esitatud hagi – Bice International versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Bice (bice)

28

2014/C 351/37

Kohtuasi T-625/14: 18. augustil 2014 esitatud hagi – Wm. Wrigley Jr. versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Kera kujutis)

28

2014/C 351/38

Kohtuasi T-626/14: 18. augustil 2014 esitatud hagi – Wm. Wrigley Jr. versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Sinise kera kujutis)

29

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2014/C 351/39

Kohtuasi F-63/13: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 2. juuli 2014. aasta otsus – Psarras versus Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (Avalik teenistus — Ajutine töötaja — Lepingu lõpetamine — Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 41 lõike 2 punkt a — Õigus olla ära kuulatud — Mittevaraline kahju — Sel põhjusel õigusvastane otsus — Kolmanda isiku õiguste ülemäärane kahjustamine — Omal algatusel hüvitise väljamõistmine — Tühistava kohtuotsuse täitmata jätmine)

30

2014/C 351/40

Kohtuasi F-13/14: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 26. juuni 2014. aasta määrus – DL versus komisjon (Registrist kustutamine — Hageja hagist loobumine — Kodukorra artikli 89 lõige 7 — Poolte kokkulepe kohtukulude suhtes)

30

2014/C 351/41

Kohtuasi F-3/14: Avaliku Teenistuse Kohtu 14. juuli 2014. aasta määrus – DJ versus AESA

31

ET

 


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Liidu Kohus

6.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/1


Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

2014/C 351/01

Viimane väljaanne

ELT C 339, 29.9.2014

Eelmised väljaanded

ELT C 329, 22.9.2014

ELT C 315, 15.9.2014

ELT C 303, 8.9.2014

ELT C 292, 1.9.2014

ELT C 282, 25.8.2014

ELT C 261, 11.8.2014

Käesolevad tekstid on kättesaadavad EUR-Lex’is järgmisel aadressil:

http://eur-lex.europa.eu


V Teated

KOHTUMENETLUSED

Euroopa Kohus

6.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/2


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Nejvyšší správní soud (Tšehhi) 3. juulil 2014 – Slovenská autobusová doprava Trnava, a.s. versus Krajský úřad Olomouckého kraje

(Kohtuasi C-318/14)

2014/C 351/02

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Nejvyšší správní soud

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Slovenská autobusová doprava Trnava, a.s.

Vastustaja: Krajský úřad Olomouckého kraje

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 49 koostoimes artikliga 52 tuleb tõlgendada nii, et selle kohaselt on keelatud selliste siseriiklike õigusnormide kohaldamine, mille kohaselt on veoettevõtja, kelle registreeritud asukoht on teises liikmesriigis ja kes on oma organisatoorse üksuse kaudu asutatud Tšehhi Vabariigis, kohustatud lisaks lubadele, mis annavad Tšehhi Vabariigis asutatud veoettevõtjale õiguse osutada siseriiklikke regulaartranspordi teenuseid (linnaliiniveod), selleks et tegelda sama tegevusalaga, hankima veel eriloa, mille väljastamine on haldusasutuste pädevuses?

2.

Kas esimesele küsimusele vastamisel on oluline see, et tegemist on linnaliinide käitamisega avaliku teenindamise kohustuste süsteemi raames riigihankelepingu alusel tasu eest, mida makstakse riiklikest vahenditest, nagu need on määratletud määruses (EÜ) nr 1370/2007 (1), mis käsitleb avaliku reisijateveoteenuse osutamist raudteel ja maanteel ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 1191/69 ja (EMÜ) nr 1107/70?

3.

Kas nõukogu 11. detsembri 1997. aasta määruse (EÜ) nr 12/98 (2), millega kehtestatakse tingimused, mille kohaselt mitteresidendist vedajad võivad osutada liikmesriigis riigisisese reisijate autoveo teenuseid, artikli 3 lõiget 3 koostoimes Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 91 võib tõlgendada nii, et selle kohaselt on liikmesriigil õigus esimeses küsimuses kirjeldatud viisil piirata teises liikmesriigis asutatud veoettevõtjal linnaliinide käitamist?


(1)  EÜT L 315, lk 1.

(2)  EÜT L 4, lk 10; ELT eriväljaanne 07/03, lk 501.


6.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/3


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Krajský súd v Prešove (Slovakkia) 4. juulil 2014 – CD Consulting s.r.o versus Anna Pančurová jt

(Kohtuasi C-328/14)

2014/C 351/03

Kohtumenetluse keel: slovaki

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Krajský súd v Prešove

Põhikohtuasja pooled

Hageja: CD Consulting s.r.o.

Kostja: Anna Pančurová jt

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiivi 93/13/EMÜ (ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes) (1) artikli 6 lõiget 1 ja nõukogu 22. detsembri 1986. aasta direktiivi 87/102/EMÜ (tarbijakrediiti käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta) (2) artiklit 4 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus sellised liikmesriigi õigusnormid, nagu on vaatluse all põhikohtuasjas, ja mille kohaselt ei saa siseriiklik kohus, kes otsustab indosseeritud vekslist tulenevate õiguste üle, põhimõtteliselt menetluse üheski staadiumis omal algatusel hinnata õigussuhte aluseks olevat lepingut, lepingutingimuse võimalikku ebaõiglast laadi ega sellise seaduse võimalikku rikkumist, mis reguleerib veksli aluseks olevas tarbijakrediidilepingus krediidi kulukuse aastamäära märkimata jätmise tagajärgi?


(1)  Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiiv 93/13/EMÜ, ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (EÜT L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 288).

(2)  Nõukogu 22. detsembri 1986. aasta direktiiv 87/102/EMÜ tarbijakrediiti käsitlevate liikmesriikide õigus– ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT 1987, L 42, lk 48, ELT eriväljaanne 15/01, lk 326).


6.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/3


Adler Modemärkte AG 15. juulil 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 14. mai 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-160/12: Adler Modemärkte AG versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

(Kohtuasi C-343/14)

2014/C 351/04

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Adler Modemärkte AG (esindaja: advokaat J.-C. Plate)

Teised menetlusosalised: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Blufin SpA

Apellandi nõuded

Apellant palub,

tühistada vaidlustatud kohtuotsus,

saata asi tagasi Üldkohtusse,

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

Mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt

Apellatsioonkaebus on esitatud Üldkohtu 14. mai 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-160/12, millega jäeti rahuldamata Adler Modemärkte AG hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 3. veebruari 2012. aasta otsuse (asi R 1955/2010-2) peale, mis käsitles vastulausemenetlust Blufin SpA ja Adler Modemärkte AG vahel.

Apellant esitab järgimised apellatsioonkaebuse väited:

1.

Esiteks, määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine. Üldkohus tõlgendas vääralt nimetatud sätet ja väljakujunenud kohtupraktikat tähiste sarnasuse ja segiajamise tõenäosuse kohta, kui ta otsustas, et tähised on sarnased ja esineb vastandatud kaubamärkide segiajamise tõenäosus, kuna üksteisele sarnanevad tähiste elemendid, mis ainult kirjeldavad kaupade omadusi (st „meresinine” värvus vastandatud kaubamärkidega tähistatavate kaupade jaoks) ja kuna neil puudub kasutamise käigus omandatud eristusvõime, mis viitaks konkreetse ettevõtja kauba kaubanduslikule päritolule, mis eristaks seda teiste ettevõtjate kaubast. Lisaks eiras Üldkohus kõnealuses vaidluses õigusmõistet „kirjeldav tähis”, asudes seisukohale, et väljend „meresinine” ei kirjelda kaubamärgiga tähistatavaid kaupu, st rõivaid, ega ühtegi kauba olulist omadust.

2.

Teiseks, vaidlustatud kohtuotsus põhineb moonutatud asjaoludel. Üldkohus ei nõustunud, et väljend „meresinine” kirjeldab (kõigis keeltes ja eelkõige itaalia ja prantsuse keeles) kõnealuseid kaupu klassides 18 ja 25, kuigi poolte vahel ei ole vaidlust küsimuses, et vastandatud kaubamärgid sisaldavad kõigis liidu liikmesriikide keeltes kaupa lihtsalt kirjeldavat mõistet „meresinine”, kuna vastulause esemeks olev kaubamärk sisaldab itaaliakeelset mõistet „blu marino” ja taotletud kaubamärk sisaldab prantsusekeelset mõistet „marine bleu”, mis erinevad üksteisest väga vähesel määral. Lisaks tuvastati ühtlustamisameti vastulausete osakonnas ja apellatsioonikojas toimunud menetlustes, et „meresinine” on kaupu kirjeldav mõiste (kõigis liidu liikmesriikide keeltes). Üldkohtu jaoks on see järeldus siduv.

3.

Kolmandaks on vastuoluline Üldkohtu seisukoht vaidlustatud kohtuotsuse põhjenduses, et mõiste „meresinine” ei ole kirjeldav, ning see on põhjendamata. Üldkohus sedastab vaidlustatud kohtuotsuse punktis 54, et vastandatud kaubamärkide elemendid tähistavad kõnealust värvivarjundit. Üldkohus märgib punktis 55 pealegi, et see tähendus on ilmselge.

4.

Neljandaks on vaidlustatud kohtuotsus tehtud õiguslikel alustel, mida ei saa kohaldada, see tähendab määruse (EÜ) nr 207/2009 (1) sätted. Kohaldatav õigus on määrus (EÜ) nr 40/94 (2).


(1)  Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT L 078, lk 1).

(2)  Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994 L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146).


6.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/4


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale civile di Trieste (Itaalia) 21. juulil 2014 – Florin Lazar, keda esindab Luigi Erculeo versus Allianz SpA

(Kohtuasi C-350/14)

2014/C 351/05

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale civile di Trieste

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Florin Lazar, keda esindab Luigi Erculeo

Kostja: Allianz SpA

Eelotsuse küsimused

Kuidas tõlgendada määruse (EÜ) nr 864/2007 (1) lepinguväliste võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse kohta („Rooma II”) artikli 4 lõiget 1 osas, milles see näeb ette, et: „kahju õigusvastasest tekitamisest tuleneva lepinguvälise võlasuhte suhtes [kohaldatakse] selle riigi õigust, kus kahju tekib”? Täpsemalt,

1)

kuidas tõlgendada määruse (EÜ) nr 864/2007 artikli 4 lõike 1 tähenduses mõistet „koht, kus kahju tekib”, kui tegemist on nõudega hüvitada varaline ja mittevaraline kahju, millele tuginevad kohtu asukohariigis toimunud liiklusõnnetuses hukkunu pereliikmed, kes elavad teises Euroopa Liidu liikmesriigis ja on kõnealust kahju kannatanud seal; ja

2)

kas määruse (EÜ) nr 864/2007 artikli 4 lõike 1 kohaldamisel on varaline ja mittevaraline kahju, mida kohtu asukohariigis toimunud liiklusõnnetuses hukkunu pereliikmed on kannatanud oma elukohariigis, artikli 4 lõike 1 esimese osa tähenduses „kahju” või sama sätte teise osa tähenduses „kaudsed tagajärjed”?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrus (EÜ) nr 864/2007, lepinguväliste võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse kohta (Rooma II) (ELT L 199, lk 40).


6.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/5


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court of Ireland (Iirimaa) 25. juulil 2014 – Maximillian Schrems versus Data Protection Commissioner

(Kohtuasi C-362/14)

2014/C 351/06

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court of Ireland

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Maximillian Schrems

Vastustaja: Data Protection Commissioner

Eelotsuse küsimused

1.

Kas sellise kaebuse menetlemise käigus, mis on esitatud sõltumatule ametikandjale, kellele on seadusega antud andmekaitseseaduste haldamise ja jõustamise ülesanded, ja millega väidetakse, et isikuandmeid edastatakse kolmandasse riiki (käesoleval juhul Ameerika Ühendriikidesse), mille seadused ja tavad ei taga andmesubjektile väidetavalt piisavat kaitset, on see ametikandja vaatamata direktiivi 95/46/EÜ (1) artikli 25 lõikele 6 absoluutselt kohustatud järgima ühenduse vastupidist järeldust, mis sisaldub komisjoni 26. juuli 2000. aasta otsuses 2000/520/EÜ (2), võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta (2000/C 364/01 (3)) artikleid 7, 8 ja 47?

2.

Või teise võimalusena, kas see ametikandja võib ja/või peab oma uurimises võtma arvesse pärast komisjoni otsuse esmakordset avaldamist toimunud faktilist arengut?


(1)  Komisjoni 26. juuli 2000. aasta otsus vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 95/46/EÜ piisava kaitse kohta, mis on ette nähtud programmi Safe Harbour põhimõtetega ja sellega seotud korduma kippuvate küsimustega, mille on välja andnud Ameerika Ühendriikide kaubandusministeerium (EÜT L 215, lk 7; ELT eriväljaanne 16/01, lk 119).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, lk 31; ELT eriväljaanne 13/15, lk 355).

(3)  Euroopa Liidu põhiõiguste harta (ELT C 364, lk 1).


6.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/6


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság (Ungari) 28. juulil 2014 – Herrenknecht AG versus Hév-Sugár Kft.

(Kohtuasi C-366/14)

2014/C 351/07

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Herrenknecht AG

Kostja: Hév-Sugár Kft.

Eelotsuse küsimused

1.

Kuidas tuleb tõlgendada nõukogu määruse 44/2001/EÜ (1) artikli 23 lõiget 1 seoses sellega, millisel kohtul on erandlik kohtualluvus juhul, kui vaidluse poolteks olevad lepingupooled on nende vahel sõlmitud lepingu osaks olevates tüüptingimustes kokku leppinud erinevate kohtute kohtualluvuse, samuti kas hagejal on õigus valida kokkulepitud erandliku ja valikulise kohtualluvusega kohtute vahel ning kas saab teha järeldust, et kohtul, kes käesolevat vaidlust menetleb, on erandlik kohtualluvus?

2.

Kuidas tuleb tõlgendada Rooma lepingu (2) artikli 3 lõiget 1 lepingu suhtes kohaldatava materiaalõiguse seisukohast, kui pooled on lepingu osaks olevates tüüptingimustes märkinud, et kohaldamisele kuulub erinevate liikmesriikide õigus, ning milline on sel juhul kohaldatav õigus?


(1)  Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (EÜT L 12, lk 1; ELT eriväljaanne 19/04, lk 42).

(2)  Roomas 19. juunil 1980 allakirjutamiseks avatud lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatava õiguse konventsioon (EÜT L 266, lk 1; konsolideeritud eestikeelne versioon ELT C 334, 30.12.2005, lk 1).


6.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/6


Walcher Meßtechnik GmbH 4. augustil 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 22. mai 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-95/13: Walcher Meßtechnik GmbH versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

(Kohtuasi C-374/14 P)

2014/C 351/08

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Walcher Meßtechnik GmbH (esindaja: advokaat S. Walter)

Teine menetlusosaline: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Apellandi nõuded

tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu (kuues koda) 22. mai 2014. aasta otsus kohtuasjas T-95/13 ja Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 13. detsembri 2012. aasta otsus apellatsioonikoja menetluses R1779/2012-1, mis on vaidlustatud;

teise võimalusena tühistada Üldkohtu (kuues koda) 22. mai 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas T-95/13 ja saata kohtuasi tagasi Üldkohtusse;

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellant esitab apellatsioonkaebuses kaks väidet, millest esimene on jaotatud kahte ossa:

1.

Esimene apellatsioonkaebuse väidet

Vaidlustatud kohtuotsus on määruse nr 207/2009 (1) artikli 7 lõike 1 punktiga c vastuolus kolmel põhjusel:

Tähise registreerimise nõuetele vastavuse kontrollimisel tuleb arvesse võtta asjaomaste kaupade ja/või teenuste sõnastust. Üldkohtu menetluses seda ei tehtud. Üldkohus lähtus seevastu apellandi internetilehekülgedest ja ühe Ühendriikide kaubamärgi kaupade loetelust, mis ei ole asjaomase õigusliku vaidluse esemeks.

Isegi Üldkohtu poolt sõnale HIPERDRIVE antud tähenduse kohaselt kirjeldab tähis HIPERDRIVE lihtsalt üht mootori omadust. Taotlusega hõlmatud kaupade kirjeldusest ei ilmne aga neisse kaupadesse integreeritud mootoriosade olulised omadused. Üldkohus kohaldas seega valesti Euroopa Liidu Kohtu viimase aja praktikas väljatöötatud kriteeriume (vt Üldkohtu 15. jaanuari 2013. aasta otsus kohtuasjas: T-625/11 (2), BSH vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (ecoDoor) ja Euroopa Kohtu 10. juuli 2014. aasta otsus kohtuasjas: C-126/13 P (3), BSH vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 27).

Apellant väidab, et Üldkohtu eeldus, et sõna „HIPER” on samastatav sõnaga „hyper”, kuigi neid mõisteid ei ole kunagi kasutatud sünonüümidena, tugineb vääral seisukohal, mis tuleneb sellest, et inglise keeles hääldatakse sõnu „HIPER” ja „hyper” samamoodi. Apellant väidab, et Üldkohus ei tõendanud ega põhjendanud asjaomast ekslikku eeldust, olgugi et apellant esitas mitmeid vastupidiseid näiteid. Küsimus kas Üldkohti otsuse põhjendused on vastuolulised või ebapiisavad, kujutab endast väljakujunenud kohtupraktika kohaselt õigusküsimust.

2.

Teine apellatsioonkaebuse väide:

Vaidlustatud kohtuotsus on vastuolus liidu õiguse üldpõhimõtetega, muu hulgas võrdse kohtlemise põhimõtte ja omavolikeeluga. Ühtlustamisameti praktika kohaselt on selge, et sõnalist osa HIPER ei saa samastada sõnaga „hyper”. Nimetatud praktika on välja kujunenud enne vaidlusaluse tähise registreerimise taotluste esitamist ja on kestnud edasi ka pärast seda. Käesolev juhtum erineb juhtudest, kus taotleja viitab üksnes varasematele registreeringutele. Asjaolust, et vaidlusaluste taotluste vaidlustamise järel ei esitanud ühtlustamisamet enam vastuväiteid kaubamärgi „HIPER” vastu, tõendab et vaidlusalune registreering on ilmselgelt vastuolus võrdse kohtlemise põhimõtte ja omavolikeeluga.


(1)  Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta, ELT L 78, lk 1.

(2)  ECLI:EU:T:2013:14

(3)  ECLI:EU:C:2014:2065


6.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/7


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Supreme Court (Iirimaa) 7. augustil 2014 – C versus M

(Kohtuasi C-376/14)

2014/C 351/09

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Supreme Court

Põhikohtuasja pooled

Apellant: C

Vastustaja: M

Eelotsuse küsimused

1.

Kas kohtuasja asjaoludel välistab Prantsusmaal lapse hooldusõiguse üle toimuv kohtumenetlus lapse alaliselt elama asumise Iirimaale?

2.

Kas lapse hooldusõigus jääb isale või Prantsuse kohtutele, nii et lapse Iirimaal hoidmine muutub õigusvastaseks?

3.

Kas Iiri kohtutel on õigus arutada lapse alalise elukoha küsimust olukorras, kus laps on elanud Iirimaal alates 2012. aasta juulist, mil tema äraviimine Iirimaale ei olnud vastuolus Prantsuse õigusega?


Üldkohus

6.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/9


16. juulil 2014 esitatud hagi – CW versus nõukogu

(Kohtuasi T-516/13)

2014/C 351/10

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: CW (Pariis, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat A. Tekari)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada nõukogu 30. juuli 2013. aasta rakendusotsus 2013/409/ÜVJP, millega rakendatakse otsust 2011/72/ÜVJP teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Tuneesias, osas, milles see puudutab hagejat;

mõista Euroopa Liidu Nõukogult hagejale tekitatud mittevaralise ja varalise kahju hüvitamiseks välja 1 00  000 eurot;

jätta Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja hageja kohtukulud.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaks väidet.

1.

Esimene väide, et otsusel 2013/409/ÜVJP (1) puudub õiguslik alus, kuna see põhineb põhjusel, mida ei ole ära toodud otsuse 2011/72/ÜVJP (2) (mis on vaidlustatud otsuse õiguslik alus) artiklis 1.

2.

Teine väide, et on rikutud omandiõigust, sest hageja suhtes kohaldatud piiravad meetmed kujutavad endast tema omandiõiguse õigustamatut piiramist.


(1)  Nõukogu 30. juuli 2013. aasta rakendusotsus 2013/409/ÜVJP, millega rakendatakse otsust 2011/72/ÜVJP teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Tuneesias (ELT L 204, lk 52).

(2)  Nõukogu 31. jaanuari 2011. aasta otsus 2011/72/ÜVJP, teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Tuneesias (ELT L 28, lk 62).


6.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/9


23. juulil 2014 esitatud hagi – CW versus nõukogu

(Kohtuasi T-224/14)

2014/C 351/11

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: CW (Pariis, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat A. Tekari)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada nõukogu 30. jaanuari 2014. aasta rakendusotsus 2014/49/ÜVJP, millega muudetakse nõukogu otsust 2011/72/ÜVJP teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Tuneesias, osas, milles see puudutab hagejat;

otsustada, et vaidlustatud otsuse tühistamise tagajärjel tuleb hagejat käsitada nii, et ta ei ole kunagi olnud kantud nende isikute loetellu, kelle rahalised vahendid külmutatakse, ning et ükski nõukogu otsus ei tohi viidata talle kui isikule, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite külmutamise meedet;

mõista Euroopa Liidu Nõukogult hagejale tekitatud mittevaralise ja varalise kahju hüvitamiseks välja 1 00  000 eurot;

jätta Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja hageja kohtukulud, mis tuleb kindlaks määrata õiglaselt, arvestades poolte olukorda ning töökoormust, mis sellise olukorra tõttu lisandus.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaks väidet.

1.

Esimene väide, et otsusel 2014/49/ÜVJP (1) puudub õiguslik alus, kuna see põhineb põhjusel, mida ei ole ära toodud otsuse 2011/72/ÜVJP (2) artiklis 1, ja seetõttu, et otsus 2011/72/ÜVJP, mis on vaidlustatud otsuse õiguslik alus, ei ole igal juhul kooskõlas sihipäraseid sanktsioone käsitleva euroopa õigusega.

2.

Teine väide, et on rikutud omandiõigust, sest hageja suhtes kohaldatud piiravad meetmed kujutavad endast tema omandiõiguse õigustamatut piiramist.


(1)  Nõukogu 30. jaanuari 2014. aasta otsus 2014/49/ÜVJP, millega muudetakse nõukogu otsust 2011/72/ÜVJP teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Tuneesias (ELT L 28, lk 38).

(2)  Nõukogu 31. jaanuari 2011. aasta otsus 2011/72/ÜVJP, teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Tuneesias (ELT L 28, lk 62).


6.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/10


20. juunil 2014 esitatud hagi – European Dynamics Luxembourg ja Evropaïki Dynamiki versus EIT

(Kohtuasi T-481/14)

2014/C 351/12

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luksemburg) ja Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateena, Kreeka) (esindajad: advokaadid E. Siouti ja M. Sfyri)

Kostja: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

tühistada kostja otsus hankemenetluses lepingu sõlmimise kohta, mis edastati 11. aprilli 2014. aasta kirjas, ja kõik sellele järgnevad otsused, seal hulgas otsus sõlmida leping eduka pakkujaga (mida hagejatele edastatud ei ole);

tühistada EIT direktori 25. aprilli 2014. aasta otsus, millega keelduti avaldamast hindamiskomitee koosseisu;

kohustada kostjat hüvitama hagejatele kahju summas 1 58  430,40 eurot, mis tekkis selle tõttu, et nad kaotasid võimaluse hankemenetluses leping sõlmida;

mõista kostjalt välja hagejate kohtukulud ja muud käesoleva hagiga seotud kulud.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitavad hagejad neli väidet.

1.

Esimene väide, et kostja ajas segamini valiku- ja hindamiskriteeriumid, rikkudes sellega finantsmääruse (1) artiklit 110 ja delegeeritud määruse (2) artiklit 149.

2.

Teine väide, et kostja rikkus finantsmääruse artikleid 105 ja 113 ning delegeeritud määruse artiklit 138, kuna ta kasutas pakkumuste hindamisel tundmatuid kriteeriume, mida tehnilises kirjelduses ei olnud, rikkudes sellega oma kohustust täpsustada valikukriteeriume ja nende osakaalu või olukorrast olenevalt nende tähtsusjärjekorda. Hagejad väidavad veel, et kostja kasutas salajast ja mittejärjepidevat märkimiskorda, põhjustades sellega hindamises moonutusi ja vigu.

3.

Kolmas väide, et kostja tegi mitu ilmset hindamisviga.

4.

Neljas väide, et kostja rikkus määruse 1049/2001 (3) artikli 2 lõiget 3 ja artiklit 8, keeldudes avaldamast hindamiskomitee koosseisu, mis oleks võimaldanud hagejatel kontrollida, et tegemist ei ole huvide konfliktiga.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT 2012 L 298, lk 1).

(2)  Komisjoni 29. oktoobri 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1268/2012, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju) kohaldamise eeskirju (ELT 2012 L 362, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT 2001 L 145, lk 43; ELT eriväljaanne 01/03, lk 331).


6.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/11


15. juulil 2014 esitatud hagi – Sotiropoulou jt versus nõukogu

(Kohtuasi T-531/14)

2014/C 351/13

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hagejad: Leimonia Sotiropoulou (Patrasso, Kreeka) ja ülejäänud 63 hagejat (esindaja: dikigoros K. Chrisogonos)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

mõista kostjalt täies ulatuses välja varaline kahju, mis on hagejatele tekitatud ajavahemikul 1. jaanuarist 2013 kuni 31. maini 2014 sellega, et nende põhipensioni Euroopa Liidu Nõukogu viidatud otsustega ebaseaduslikult vähendati kokku 8 70  504,11 euro suuruses summas;

mõista kostjalt täies ulatuses iga hageja kasuks välja 3  000,00 eurot hüvitisena mittevaralise kahju eest, mis on neile tekitatud sellega, et nende põhipensioni Euroopa Liidu Nõukogu viidatud otsustega ebaseaduslikult vähendati;

mõista kostjalt täies ulatuses välja hagejate kohtukulud.

Väited ja peamised argumendid

Hagi käsitleb nõuet hüvitada ELTL artikli 268 alusel kahju, mis on hagejatele tekitatud sellega, et nende põhipensioni drastiliselt vähendati, rakendades Euroopa Liidu Nõukogu 8. juuni 2010. aasta otsusega 2010/320/EL (1), 7. septembri 2010. aasta otsusega 2010/486/EL (2), 20. detsembri 2010. aasta otsusega 2011/57/EL (3), 7. märtsi 2011. aasta otsusega 2011/257/EL (4), 12. juuli 2011. aasta otsusega 2011/734/EL (5), 8. novembri 2011. aasta otsusega 2011/791/EL (6), 13. märtsi 2012. aasta otsusega 2012/211/EL (7) ja 4. detsembri 2012. aasta otsusega 2013/6/UL (8) ette nähtud meetmeid ja sekkudes Kreeka pensionisüsteemi, mis on väidetavalt ebaseaduslik.

Hagejad põhjendavad oma hagi kahe väitega.

1.

Esimene väide, et on rikutud volituste andmise ja subsidiaarsuse põhimõtteid

Hagejad väidavad, et Euroopa Liidu Nõukogu vaidlustatud otsustega, mis muu hulgas sisaldavad üksikasjalikke meetmeid, poliitilisi otsuseid ja sekkumisi sotsiaalkindlustus- ja pensionisüsteemi, on nõukogu ületanud talle aluslepinguga antud volituste piire ning rikkunud volituste andmise ja subsidiaarsuse põhimõtteid, mis on sätestatud ELL artiklites 4 ja 5 koostoimes ELTL artiklitega 2–6. Kui Euroopa Liidu Nõukogu võtab ELTL artikli 126 lõike 9 ja artikli 136 alusel vastu otsuseid, mis on adresseeritud Kreekale, ei tohi ta määrata üksikasjalikult kindlaks poliitikat, mida Kreeka peab eespool nimetatud valdkondades järgima, kuna see on Kreeka kui Euroopa Liidu liikmesriigi ainupädevuses. Seetõttu on nimetatud otsused oma sisult ebaseaduslikud ja nende alusel tekib Euroopa Liidu lepinguväline vastutus hüvitada hagejatele kahju, mis on neile tekitatud sellega, et nende pensioni ebaseaduslike otsustega vähendati.

2.

Teine väide, et on rikutud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklites 1, 25 ja 34 sätestatud põhiõigusi

Hagejad väidavad, et Euroopa Liidu Nõukogu eespool nimetatud otsustega nõuti pensionisüsteemi puudutavate meetmete võtmist, mis kahjustasid oluliselt hagejate majanduslikku olukorda ja muutsid kardinaalselt olukordi, millega nad olid heauskselt arvestanud. Pensioni drastiline kärpimine ja vähendamine, mida nõuti Euroopa Liidu Nõukogu eespool nimetatud otsustes kindlaks määratud meetmete rakendamiseks, tõi kaasa kindlustuskatte järsu vähenemise ja pensionäride elatustaseme kiire halvenemise, mis puudutab ka hagejaid, kes pensioni vähendamisega jäeti ilma suuremast osast oma varasematest sissetulekutest. Vähendamisotsuste vastuvõtmine ja rakendamine põhjustasid hagejate õiguste – inimväärikus, eakate õigus elada inimväärset ja iseseisvat elu, õigus sotsiaalkindlustushüvitistele ja sotsiaalteenustele, mille kaudu pakutakse kaitset eakuse korral – otsese rikkumise, kusjuures tegemist on Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklites 1, 25 ja 34 sõnaselgelt sätestatud õigustega. See muudab vaidlustatud otsused iseenesest ebaseaduslikeks ja sel alusel tekib Euroopa Liidu lepinguväline vastutus hüvitada hagejatele kahju, mis on neile tekitatud sellega, et nende pensioni ebaseaduslike otsustega vähendati.


(1)  Nõukogu 8. juuni 2010. aasta otsus 2010/320/EL, mis on adresseeritud Kreekale eesmärgiga tugevdada ja tõhustada eelarve järelevalvet ning millega teatatakse Kreekale, et ta peab ülemäärase eelarvepuudujäägi kõrvaldamiseks võtma puudujääki vähendavaid meetmeid (ELT L 145, lk 6).

(2)  Nõukogu 7. septembri 2010. aasta otsus 2010/486/EL, millega muudetakse otsust 2010/320/EL, mis on adresseeritud Kreekale eesmärgiga tugevdada ja tõhustada eelarve järelevalvet ning millega teatatakse Kreekale, et ta peab ülemäärase eelarvepuudujäägi kõrvaldamiseks võtma puudujääki vähendavaid meetmeid (ELT L 241, lk 12).

(3)  Nõukogu 20. detsembri 2010. aasta otsus 2011/57/EL, millega muudetakse otsust 2010/320/EL, mis on adresseeritud Kreekale eesmärgiga tugevdada ja tõhustada eelarve järelevalvet ning millega teatatakse Kreekale, et ta peab ülemäärase eelarvepuudujäägi kõrvaldamiseks võtma puudujääki vähendavaid meetmeid (ELT L 26, lk 15).

(4)  Nõukogu 7. märtsi 2011. aasta otsus 2011/257/EL, millega muudetakse otsust 2010/320/EL, mis on adresseeritud Kreekale eesmärgiga tugevdada ja tõhustada eelarve järelevalvet ning millega teatatakse Kreekale, et ta peab ülemäärase eelarvepuudujäägi kõrvaldamiseks võtma puudujääki vähendavaid meetmeid (ELT L 110, lk 26).

(5)  Nõukogu 12. juuli 2011. aasta otsus 2011/734/EL, mis on adresseeritud Kreekale eesmärgiga tugevdada ja tõhustada eelarve järelevalvet ning millega teatatakse Kreekale, et ta peab ülemäärase eelarvepuudujäägi kõrvaldamiseks võtma puudujääki vähendavaid meetmeid (uuesti sõnastatud) (ELT L 296, lk 38).

(6)  Nõukogu 8. novembri 2011. aasta otsus 2011/791/EL, millega muudetakse otsust 2011/734/EL, mis on adresseeritud Kreekale eesmärgiga tugevdada ja tõhustada eelarve järelevalvet ning millega teatatakse Kreekale, et ta peab ülemäärase eelarvepuudujäägi kõrvaldamiseks võtma puudujääki vähendavaid meetmeid (ELT L 320, lk 28).

(7)  Nõukogu 13. märtsi 2012. aasta otsus 2012/211/EL, millega muudetakse otsust 2011/734/EL, mis on adresseeritud Kreekale eesmärgiga tugevdada ja tõhustada eelarve järelevalvet ning millega teatatakse Kreekale, et ta peab ülemäärase eelarvepuudujäägi kõrvaldamiseks võtma puudujääki vähendavaid meetmeid (ELT L 113, lk 8).

(8)  Nõukogu 4. novembri 2012. aasta otsus 2013/6/EL, millega muudetakse otsust 2011/734/EL, mis on adresseeritud Kreekale eesmärgiga tugevdada ja tõhustada eelarve järelevalvet ning millega teatatakse Kreekale, et ta peab ülemäärase eelarvepuudujäägi kõrvaldamiseks võtma puudujääki vähendavaid meetmeid (ELT L 4, lk 40).


6.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/13


Desislava Kolarova 16. juulil 2014 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu otsuse peale kohtuasjas F-88/13: Kolarova versus REA

(Kohtuasi T-533/14 P)

2014/C 351/14

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Desislava Kolarova (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat F. Frabetti)

Teine menetluspool: Teadusuuringute Rakendusamet (REA)

Nõuded

Apellatsioonkaebuse esitaja palub Üldkohtul:

tühistada Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 30. aprilli 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas F-88/13: Kolarova vs. Teadusuuringute Rakendusamet, mille esemeks oli nõue tühistada individuaalsete maksete haldamise ameti (PMO.1) 28. novembril 2012 teavitatud otsus, millega jäeti rahuldamata hageja 20. juuli 2012. aasta taotlus käsitleda tema ema, Anna Borisova PETROVA’t ülalpeetava lapsena vastavalt personalieeskirjade VII lisa artikli 2 lõikele 4 ajavahemikus 1. november 2012–31. oktoober 2013;

tunnistada vastuvõetavaks 17. septembri 2013. aasta hagi ja rahuldada hageja poolt esimeses astmes esitatud nõuded;

seega saada asi tagasi Avaliku Teenistuse Kohtusse;

teha otsus kohtukulude kohta ja mõista kohtukulud välja REA-lt ja/või komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse põhjenduseks esitab apellant kolm väidet.

1.

Esimene väide puudutab õigusnormi rikkumist ja hageja kaitseõiguste piiramist, kuna Avaliku Teenistuse Kohus leidis ekslikult, et ta on poolte esitatud tõenditest piisavalt informatsiooni saanud, ning seetõttu järeldas ekslikult, et ei ole vaja suulist menetlust avada.

2.

Teine väide käsitleb õigusnormi rikkumist, kuna Avaliku Teenistuse Kohus leidis ekslikult, et selline kokkuleppe nagu teenuseleping „ei võta delegeerijalt vastutust”, see aga ei võta ilmselgelt arvesse personalieeskirjade artikli 2 lõiget 2 ja artiklit 91a.

3.

Kolmas väide käsitleb seda, et on rikutud hageja õigust tõhusale õiguskaitsevahendile.


6.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/13


16. juulil 2014 esitatud hagi – Murnauer Markenvertrieb versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Bach Flower Remedies (MURNAUERS Bachblüten)

(Kohtuasi T-534/14)

2014/C 351/15

Hagiavalduse keel: saksa

Pooled

Hageja: Murnauer Markenvertrieb GmbH (Egelsbach, Saksamaa) (esindajad: advokaadid F. Traub ja H. Daniel)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Bach Flower Remedies Ltd (London, Ühendkuningriik)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 5. mai 2014. aasta otsus (asi R 2041/2012-2);

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: hageja

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnalist osa „MURNAUERS Bachblüten” sisaldav kujutismärk klassidesse 3, 5 ja 30 kuuluvate kaupade jaoks – ühenduse kaubamärgi taotlus nr 9749847

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: Bach Flower Remedies Ltd

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: sõnalist osa „Bach” sisaldav siseriiklik ja ühenduse kujutismärk klassidesse 3, 5, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 42 ja 44 kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks

Vastulausete osakonna otsus: rahuldada vastulause

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine


6.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/14


18. juulil 2014 esitatud hagi – The Cookware Company Ltd versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Fissler (VITA+VERDE)

(Kohtuasi T-535/14)

2014/C 351/16

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: The Cookware Company Ltd (Hong Kong, Hiina) (esindaja: advokaat K. Manhaeve)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Fissler GmbH (Idar Oberstein, Saksamaa)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 15. aprilli 2014. aasta otsus asjas R 1082/2013-2.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: Hageja

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnalist osa „VITA+VERDE” sisaldav värviline kujutismärk klassi 21 kuuluvate kaupade jaoks – ühenduse kaubamärgi taotlus nr 10 073 054

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: teine menetluspool apellatsioonikojas

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: varasem ühenduse sõnamärk „vitavit” nr 1 013 787

Vastulausete osakonna otsus: lükata vastulause tagasi

Apellatsioonikoja otsus: tühistada vaidlustatud otsus ja rahuldada vastulause

Väited: määruse nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine


6.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/15


25. juulil 2014 esitatud hagi – Lidl Stiftung versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Horno del Espinar (Castello)

(Kohtuasi T-549/14)

2014/C 351/17

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Saksmaa) (esindajad: advokaadid M. Wolter, M. Kefferpütz ja A. Marx)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Horno del Espinar, SL (El Espinar, Hispaania)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 22. aprilli 2014. aasta otsus liidetud asjades R 1233/2013-2 ja R 1258/2013-2;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: hageja

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „Castello” kaupadele klassides 29, 30 ja 31 – ühenduse kaubamärgi taotlus nr 6819973

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: teine menetluspool apellatsioonikojas

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: mitu varasemat ühenduse ja siseriiklikku kaubamärki, mis sisaldavad muu hulgas sõnalist osa „Castelló”

Vastulausete osakonna otsus: vastulause osaliselt rahuldada

Apellatsioonikoja otsus: kaebus osaliselt rahuldada

Väited: määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine.


6.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/15


22. juulil 2014 esitatud hagi – Wm. Wrigley Jr. Company versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Extra)

(Kohtuasi T-552/14)

2014/C 351/18

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Wm. Wrigley Jr. Company (Wilmington, Ameerika Ühendriigid) (esindajad: advokaadid M. Kinkeldey, S. Brandstätter ja C. Schmitt)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) viienda apellatsioonikoja 19. mai 2014. aasta otsus asjas R 199/2014-5.

Väited ja peamised argumendid

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnalist osa „Extra” sisaldav kujutismärk klassidesse 3, 21 ja 30 kuuluvate kaupade jaoks – ühenduse kaubamärgi taotlus nr 1 1 7 37  582

Kontrollija otsus: lükata ühenduse kaubamärgi taotlus tagasi

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: määruse nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine


6.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/16


22. juulil 2014 esitatud hagi – Wm. Wrigley Jr. versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Extra)

(Kohtuasi T-553/14)

2014/C 351/19

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Wm. Wrigley Jr. Company (Wilmington, Ameerika Ühendriigid) (esindajad: advokaadid M. Kinkeldey, S. Brandstätter ja C. Schmitt)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) viienda apellatsioonikoja 19. mai 2014. aasta otsus asjas R 218/2014-5.

Väited ja peamised argumendid

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnalist osa „Extra” sisaldav must-valge kujutismärk klassidesse 3, 21 ja 30 kuuluvate kaupade jaoks – ühenduse kaubamärgi taotlus nr 1 1 7 37  657

Kontrollija otsus: lükata ühenduse kaubamärgi taotlus tagasi

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: määruse nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine


6.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/16


Victor Navarro 28. juulil 2014 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 21. mai 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas F-46/13: Navarro versus komisjon

(Kohtuasi T-556/14 P)

2014/C 351/20

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Victor Navarro (Sterrebeek, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja A. Blot)

Teine menetluspool: Euroopa Komisjon

Nõuded

Apellatsioonkaebuse esitaja palub Üldkohtul:

tühistada Avaliku Teenistuse Kohtu 21. mai 2014. aasta otsus kohtuasjas F-46/13;

sellest tulenevalt rahuldada apellandi esimeses kohtuastmes esitatud nõuded ja seega:

tühistada Euroopa Komisjoni kui teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse 4. oktoobri 2012. aasta otsus mitte võtta apellanti tööle tegevusüksusesse II kuuluva lepingulise abiteenistujana;

tühistada vajalikus ulatuses teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse 7. veebruari 2013. aasta otsus, millega apellandi 19. oktoobril 2012 esitatud kaebus rahuldamata jäeti;

hüvitada apellandile tekitatud varaline kahju;

maksta varalise kahju hüvitamiseks ex aequo et bono esialgu kindlaks määratud summa 50  000 eurot;

mõista kõik kohtukulud, sealhulgas käesoleva apellatsioonimenetluse kulud välja vastustajalt.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse põhjenduseks esitab apellant kolm väidet.

1.

Esimene väide, et Avaliku Teenistuse Kohus on ületanud kohtuliku kontrolli piire, kuna asendas oma hinnangu administratsiooni hinnanguga.

2.

Teine väide, et on rikutud õigusnormi, kuna Avaliku Teenistuse Kohus leidis ekslikult, et 2. märtsi 2011. aasta üldiste rakendussätete (1) IV lisa artikli 3 lõike 2 kohaselt peab töökogemus olema nõuetekohaselt põhjendatud ja komisjoni tegevusvaldkondadega seotud.

3.

Kolmas väide, et käesoleva juhtumi faktilisi asjaolusid on moonutatud osas, milles Avaliku Teenistuse Kohus leidis vaidlustatud kohtuotsuses, et apellant ei esitanud äriühingus Continental Airlines Inc. täidetud tööülesannete kirjeldust ja seega ei tõendanud, et tema töökogemus oli sekretäri tööülesannete täitmiseks „sobiv”.


(1)  2. märtsi 2011. aasta üldised sätted muude teenistujate teenistustingimuste artikli 79 lõike 2 rakendamiseks, mis käsitlevad nimetatud teenistustingimuste artiklite 3a ja 3b alusel komisjoni tööle võetud lepinguliste töötajate töötingimusi, avaldatud Informations administratives, nr 33-2011.


6.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/17


24. juulil 2014 esitatud hagi – Research Engineering & Manufacturing versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Nedschroef Holding (TRILOBULAR)

(Kohtuasi T-558/14)

2014/C 351/21

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Research Engineering & Manufacturing, Inc. (Middletown, Ameerika Ühendriigid) (esindajad: barrister S. Malynicz, solicitor K. Gilbert ja solicitor M. Gilbert)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Nedschroef Holding BV (Helmond, Madalmaad)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 12. mai 2014. aasta otsus asjas R 442/2013-4;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Kehtetuks tunnistamise taotluse esemeks olev registreeritud ühenduse kaubamärk: ühenduse kaubamärgi registreering nr 668566

Ühenduse kaubamärgi omanik: hageja

Ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamist taotlev pool: teine menetluspool apellatsioonikojas

Kehtetuks tunnistamise taotluse põhjendus: absoluutsed kehtetuks tunnistamise põhjused vastavalt määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punktile a koostoimes artikli 7 lõike 1 punktidega b ja c

Tühistamisosakonna otsus: jätta kehtetuks tunnistamise taotlus rahuldamata

Apellatsioonikoja otsus: tühistada vaidlustatud otsus ja tunnistada ühenduse kaubamärk kehtetuks

Väited: määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c rikkumine


6.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/18


28. juulil 2014 esitatud hagi – Yoo Holdings versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Eckes-Granini Group (YOO)

(Kohtuasi T-562/14)

2014/C 351/22

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Yoo Holdings Ltd (London, Ühendkuningriik) (esindaja: solicitor D. Farnsworth)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Eckes-Granini Group GmbH (Nieder-Olm, Saksamaa)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 29. aprilli 2014. aasta otsus asjas R 762/2013-2.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: hageja

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „YOO” klassidesse 35, 41 ja 43 kuuluvate teenuste jaoks – ühenduse kaubamärgi taotlus nr 10487924

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: teine menetluspool apellatsioonikojas

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: siseriiklik ja rahvusvaheline sõnamärgi „YO” registreering klassidesse 29, 30 ja 32 kuuluvate kaupade jaoks

Vastulausete osakonna otsus: lükata vastulause tervikuna tagasi

Apellatsioonikoja otsus: tühistada vaidlustatud otsus osaliselt ja osaliselt rahuldada vastulause

Väited: ühenduse kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 punkti a rikkumine


6.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/19


29. juulil 2014 esitatud hagi – Hewlett Packard Development Company versus Siseturu Ühtlustamise Amet (ELITEDISPLAY)

(Kohtuasi T-563/14)

2014/C 351/23

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Hewlett Packard Development Company LP (Dallas, Ühendriigid) (esindajad: advokaadid T. Raab ja H. Lauf)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 19. mai 2014. aasta otsus R 1539/2013-2;

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

Väited ja peamised argumendid

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „ELITEDISPLAY” klassi 9 kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks – ühenduse kaubamärgi taotlus nr 11541901

Kontrollija otsus: lükata ühenduse kaubamärgi taotlus tagasi

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b, artikli 7 lõike 1 punkti c ja artikli 7 lõike 2 rikkumine


6.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/19


4. augustil 2014 esitatud hagi – Gascogne Sack Deutschland ja Gascogne versus Euroopa Kohus

(Kohtuasi T-577/14)

2014/C 351/24

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Gascogne Sack Deutschland GmbH (Wieda, Saksamaa) ja Gascogne (Saint-Paul-lès-Dax, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid F. Puel ja E. Durand)

Kostja: Euroopa Liidu Kohus

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

tuvastada Euroopa Liidu lepinguväline vastutus asjaolu eest, et Üldkohtu menetluses ei järgitud lahendi mõistliku aja jooksul tegemise nõuet;

ning seetõttu

mõista Euroopa Liidult välja asjakohane hüvitis, mis kataks hagejatel liidu õigusvastase tegevuse tagajärjel tekkinud kogu varalise ja mittevaralise kahju, mis vastab alltoodud summadele ja millele alates hagi esitamise kuupäevast lisanduvad intress ja viivis määras, mida Euroopa Keskpank kohaldab oma peamiste refinantseerimistoimingute suhtes, suurendatuna kahe protsendipunkti võrra:

1.193.467 eurot kahju eest, mis on tekkinud sanktsiooni nominaalsummalt arvutatud seadusjärgse intressi maksmise tõttu ebamõistlikult pika aja jooksul;

187.571 eurot kahju eest, mis on tekkinud pangagarantii eest täiendavate maksete tegemise tõttu ebamõistlikult pika aja jooksul;

2.000.000 eurot ebakindluse tõttu saamata jäänud tulu ja/või tekkinud kahju eest; ja

500.000 eurot mittevaralise kahju eest;

teise võimalusena, kui kohus leiab, et tekkinud kahju suurus tuleb uuesti hinnata, määrata ekspertiis vastavalt Üldkohtu kodukorra artikli 65 punktile d, artikli 66 lõikele 1 ja artiklile 70;

igal juhul mõista käesoleva menetluse kulud välja Euroopa Liidult.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitavad hagejad üheainsa väite, mille kohaselt on Üldkohtus toimunud menetluse ülemäärase pikkuse tõttu rikutud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 teist lõiku ja seeläbi hagejate põhiõigust asja arutamisele mõistliku aja jooksul.


6.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/20


1. augustil 2014 esitatud hagi – Birkenstock Sales versus Siseturu Ühtlustamise Amet (reljeefse mustri kujutis)

(Kohtuasi T-579/14)

2014/C 351/25

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Birkenstock Sales GmbH (Vettelschoß, Saksamaa) (esindajad: advokaadid C. Menebröcker ja V. Töbelmann)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 15. mai 2014. aasta otsus R 1952/2013-1;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Asjaomane ühenduse kaubamärk: reljeefset mustrit kujutava kujutismärgi rahvusvaheline registreering klassidesse 10, 18 ja 25 kuuluvate kaupade jaoks – rahvusvaheline registreering nr 1132742

Kontrollija otsus: lükata registreerimistaotlus tagasi

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine


6.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/21


30. juulil 2014 esitatud hagi – Vierling versus Siseturu Ühtlustamise Amet – IP Leanware (BRAINCUBE)

(Kohtuasi T-581/14)

2014/C 351/26

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Yvonne Vierling (Köln, Saksamaa) (esindajad: advokaadid G. Hasselblatt ja D. Kipping)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: IP Leanware (Issoire, Prantsusmaa)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 30. aprilli 2014. aasta otsus asjas R 1486/2013-2.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: teine menetluspool apellatsioonikojas

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „BRAINCUBE” klassidesse 9 ja 38 kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks – ühenduse kaubamärgi taotlus nr 10461713

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: hageja

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: varasem Saksa sõnamärk „Braincube”

Vastulausete osakonna otsus: rahuldada vastulause osaliselt

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine


6.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/21


4. augustil 2014 esitatud hagi – Giand versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Flamagas (FLAMINAIRE)

(Kohtuasi T-583/14)

2014/C 351/27

Hagiavalduse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Giand Srl (Rimini, Itaalia) (esindaja: advokaat F. Caricato)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Flamagas, SA (Barcelona, Hispaania)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 11. juuni 2014. aasta otsus asjas R 2117/2011-4, tunnistades, et kõnealuste kaubamärkide vahel puudub segiajamise oht;

ilma et see puudutaks vaidlustamata kaubamärke, saata asi tagasi Siseturu Ühtlustamise Ametile uue otsuse tegemiseks ja ühenduse kaubamärgi nr 8 6 80  746 registreerimiseks viidatud toodetele;

mõista kohtukulud kõigis kolmes menetlusastmes välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: hageja

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „FLAMINAIRE” klassidesse 16 ja 34 kuuluvate kaupade jaoks – ühenduse kaubamärgi taotlus nr 8 6 80  746

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: Flamagas, SA

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: rahvusvahelised ja siseriiklikud sõnamärgid klassidesse 16 ja 34 kuuluvate kaupade jaoks

Vastulausete osakonna otsus: jätta vastulause osaliselt rahuldamata

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited:

ne bis in idem põhimõtte rikkumine;

segiajamise ohu vale hindamine;

tõendite vale hindamine.


6.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/22


8. augustil 2014 esitatud hagi – Musso versus parlament

(Kohtuasi T-589/14)

2014/C 351/28

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: François Musso (Ajaccio, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat A. Gross)

Kostja: Euroopa Parlament

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

võtta vastu käesolev hagiavaldus ning tunnistada see põhjendatuks;

tühistada 26. juuni 2014. aasta otsus:

peamiselt vormilise rikkumise tõttu, kuna puudus presidendi allkiri;

teise võimalusena kaitseõiguste rikkumise tõttu, kuna 17. juuli 1996. aasta otsus, mis oli 26. juuni 2014. aasta otsuse aluseks, jäeti avaldamata;

või võistlevuse põhimõtte rikkumise tõttu;

või seetõttu, et 26. juuni 2014. aasta otsust ei ole piisavalt põhjendatud;

või seetõttu, et rikutud on mõistliku tähtaja põhimõtet, mis mõjutab kaitseõiguste kasutamist;

või seetõttu, et rikutud on omandatud õiguse põhimõtet;

jätta hagejale õigus nõuda mistahes muid õigusi, esitada nõudeid ja hagisid;

mõista kõik käesoleva astme kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kuus väidet.

1.

Esimene väide, et toime on pandud vormiline rikkumine, kuna 26. juuni 2014. aasta otsusel ei olnud Euroopa Parlamendi presidendi allkirja nagu näeb ette Euroopa Parlamendi kodukord.

2.

Teine väide, et rikutud on kaitseõigusi, kuna 17. juuli 1996. aasta otsus, mis oli 26. juuni 2014. aasta otsuse aluseks, jäeti avaldamata, rikkudes seeläbi kodukorra artiklit 28.

3.

Kolmas väide, et rikutud on võistlevuse põhimõtet.

4.

Neljas väide, et vaidlustatud otsust ei ole piisavalt põhjendatud.

5.

Viies väide, et rikutud on mõistliku tähtaja põhimõtet, kuna parlament ootas kaheksa aastat, enne kui alustas hageja suhtes tagasinõude menetlust.

6.

Kuues väide, et rikutud on omandatud õiguse põhimõtet, kuna vaidlustatud otsusega seati kahtluse alla hageja pensioniõigused, mille viimane oli omandanud alates 3. augustist 1994.


6.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/23


7. augustil 2014 esitatud hagi – Zuffa versus Siseturu Ühtlustamise Amet (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP)

(Kohtuasi T-590/14)

2014/C 351/29

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Zuffa, LLC (Las Vegas, Ameerika Ühendriigid) (esindajad: barrister S. Malynicz, solicitor K. Gilbert ja solicitor C. Balme)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 19. mai 2014. aasta otsus asjas R 1425/2013-2.

Väited ja peamised argumendid

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP” klassidesse 9, 16, 28 ja 41 kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks

Kontrollija otsus: lükata registreerimistaotlus osaliselt tagasi

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c ning artikli 7 lõike 2 rikkumine


6.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/24


8. augustil 2014 esitatud hagi – BSH versus Siseturu Ühtlustamise Amet (PerfectRoast)

(Kohtuasi T-591/14)

2014/C 351/30

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (München, Saksamaa) (esindaja: advokaat S. Biagosch)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) viienda apellatsioonikoja 16. juuni 2014. aasta otsus R 359/2014-5;

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

Väited ja peamised argumendid

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „PerfectRoast” klassidesse 7 ja 11 kuuluvate kaupade jaoks – ühenduse kaubamärgi taotlus nr 12173902

Kontrollija otsus: lükata ühenduse kaubamärgi taotlus tagasi

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited:

määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti c rikkumine;

määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine;

määruse nr 207/2009 artikli 75 rikkumine.


6.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/24


14. augustil 2014 esitatud hagi – Fútbol Club Barcelona versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Kule (KULE)

(Kohtuasi T-614/14)

2014/C 351/31

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Fútbol Club Barcelona (Barcelona, Hispaania) (esindaja: advokaat J. Carbonell Callicó)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Kule LLC (New York, Ühendriigid)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 18. juuni 2014. aasta otsus asjas R 2375/2013-4;

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: teine menetluspool apellatsioonikojas

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „KULE” klassidesse 14, 18 ja 25 kuuluvate kaupade jaoks – ühenduse kaubamärgi taotlus nr 9917097

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: hageja

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: Hispaania kaubamärgid ja tuntud sõnamärk „CULE”

Vastulausete osakonna otsus: lükata vastulause tervikuna tagasi

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: kaubamärgimääruse artikli 42 lõigete 2 ja 3 rikkumine


6.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/25


18. augustil 2014 esitatud hagi – Grupo Bimbo versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Mehhiko tako kuju)

(Kohtuasi T-618/14)

2014/C 351/32

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Grupo Bimbo, SAB de CV (México, Mehhiko) (esindaja: advokaat N. Fernández Fernández Pacheco)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 3. juuni 2014. aasta otsus asjas R 2449/2013-2, kuivõrd see ei ole õigusega kooskõlas ega järgi ühenduse kaubamärki reguleerivaid kehtivaid õigusnorme, teha seejärel otsus, millega rahuldatakse käesolevas hagis esitatud nõuded taotletava ruumilise kaubamärgi piisava eristusvõime tõttu, rahuldades käesoleva hagi ja kohustades registrisse kandma ruumilise kaubamärgi taotluse nr 11748051 rahvusvahelise klassifikatsiooni klassi 30 kuuluvate kaupade jaoks, kuna taotlus on õiguspärane ja põhjendatud;

pärast käesoleva hagi rahuldamist ja nimetatud kaubamärgi registreerimist mõista ühtlustamisametilt välja käesoleva menetluse kulud, kui ta hagile vastu vaidleb, ning kohustada teda tagastama apellatsioonikoja menetluses makstud lõivu.

Väited ja peamised argumendid

Asjaomane ühenduse kaubamärk: Mehhiko tako kujuline ruumiline kaubamärk klassi 30 kuuluvate kaupade jaoks – ühenduse kaubamärgi taotlus nr 11748051

Kontrollija otsus: lükata taotlus tagasi

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine


6.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/26


14. augustil 2014 esitatud hagi – Infocit versus Siseturu Ühtlustamise Amet – DIN (DINKOOL)

(Kohtuasi T-621/14)

2014/C 351/33

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Infocit – Prestação de Serviços, Comércio Geral e Indústria, Lda (Luanda, Angola) (esindaja: advokaat A. Oliveira)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: DIN – Deutsches Institut für Normung eV (Berliin, Saksamaa)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 4. juuni 2014. aasta otsus asjas R 1312/2013-2.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: hageja

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „DINKOOL” klassidesse 1–3, 5–7, 12, 16, 20 ja 21 kuuluvate kaupade jaoks – ühenduse kaubamärgi taotlus nr 10465946

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: teine menetluspool apellatsioonikojas

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: rahvusvahelise kaubamärgi registreering nr 229048 ja varasem registreerimata tähis „DIN” Saksamaal

Vastulausete osakonna otsus: lükata vastulause tervikuna tagasi

Apellatsioonikoja otsus: tühistada vaidlustatud otsus ja lükata ühenduse kaubamärgi taotlus tervikuna tagasi

Väited: määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine


6.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/26


15. augustil 2014 esitatud hagi – Lauritzen Holding AS versus Siseturu Ühtlustamise Amet – IC Companys (IWEAR)

(Kohtuasi T-622/14)

2014/C 351/34

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Lauritzen Holding AS (Drøbak, Norra) (esindajad: solicitor P. Walsh ja solicitor S. Dunstan)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: IC Companys A/S (Kopenhaagen, Taani)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 2. juuni 2014. aasta otsus asjas R 1935/2013-2.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: hageja

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „IWEAR” klassidesse 18, 25 ja 28 kuuluvate kaupade jaoks – ühenduse kaubamärgi taotlus nr 1 0 6 29  806

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: teine menetluspool apellatsioonikojas

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: ühenduse registreeritud sõnamärk „INWEAR” nr 2 1 68  284

Vastulausete osakonna otsus: rahuldada vastulause osaliselt

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: määruse nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine


6.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/27


14. augustil 2014 esitatud hagi – Loewe Technologies versus Siseturu Ühtlustamise Amet – DNS International (SoundVision)

(Kohtuasi T-623/14)

2014/C 351/35

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Loewe Technologies GmbH (Kronach, Saksamaa) (esindaja: advokaat J. Pröll)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: DNS International Ltd (Tortola, Briti Neitsisaared)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 12. juuni 2014. aasta otsus asjas R 1625/2013-2.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: teine menetluspool apellatsioonikojas

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnalist osa The figurative mark in black and white containing the verbal elements „SoundVision” sisaldav must-valge kujutismärk klassidesse 9, 15 ja 20 kuuluvate kaupade jaoks – ühenduse kaubamärgi taotlus nr 1 0 5 05  519

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: hageja

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: registreeritud ühenduse sõnamärk „LOEWE SOUNDVISION” nr 5 7 98  228

Vastulausete osakonna otsus: rahuldada vastulause osaliselt

Apellatsioonikoja otsus: rahuldada vastulause ja nõustuda vaidlusaluse ühenduse kaubamärgi registreerimisega

Väited: määruse nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine


6.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/28


12. augustil 2014 esitatud hagi – Bice International versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Bice (bice)

(Kohtuasi T-624/14)

2014/C 351/36

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Bice International Ltd (Dubai, Araabia Ühendemiraadid) (esindaja: solicitor N. Gibb)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Bice AG (Baar, Šveits)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 23. mai 2014. aasta otsus asjas R 1249/2013-1.

Väited ja peamised argumendid

Kehtetuks tunnistamise taotluse esemeks olev registreeritud ühenduse kaubamärk: sõnamärk „bice” klassidesse 29, 30 ja 43 kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks – ühenduse kaubamärgi registreering nr 5126693

Ühenduse kaubamärgi omanik: teine menetluspool apellatsioonikojas

Ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamist taotlev pool: hageja

Kehtetuks tunnistamise taotluse põhjendus: väide, et ühenduse kaubamärgi taotlus esitati määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkti b tähenduses pahauskselt ning selle registreerimisel rikuti sama määruse artikli 53 lõike 1 punkti a koostoimes artikli 8 lõike 1 punktidega a ja b

Tühistamisosakonna otsus: lükata kehtetuks tunnistamise taotlus tervikuna tagasi

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: rikutud on määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkti b ning artikli 53 lõike 1 punkti a koostoimes artikli 8 lõike 1 punktidega a ja b


6.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/28


18. augustil 2014 esitatud hagi – Wm. Wrigley Jr. versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Kera kujutis)

(Kohtuasi T-625/14)

2014/C 351/37

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Wm. Wrigley Jr. Company (Wilmington, Ühendriigid) (esindajad: advokaadid M. Kinkeldey, S. Brandstätter ja C. Schmitt)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) viienda apellatsioonikoja 17. juuni 2014. aasta otsus R 168/2014-5.

Väited ja peamised argumendid

Asjaomane ühenduse kaubamärk: kera kujutisest koosnev kujutismärk klassidesse 3, 21 ja 30 kuuluvate kaupade jaoks – ühenduse kaubamärgi taotlus nr 11737541

Kontrollija otsus: lükata ühenduse kaubamärgi taotlus osaliselt tagasi

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine


6.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/29


18. augustil 2014 esitatud hagi – Wm. Wrigley Jr. versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Sinise kera kujutis)

(Kohtuasi T-626/14)

2014/C 351/38

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Wm. Wrigley Jr. Company (Wilmington, Ühendriigid) (esindajad: advokaadid M. Kinkeldey, S. Brandstätter ja C. Schmitt)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) viienda apellatsioonikoja 17. juuni 2014. aasta otsus R 169/2014-5.

Väited ja peamised argumendid

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sinise kera kujutisest koosnev kujutismärk klassidesse 3, 21 ja 30 kuuluvate kaupade jaoks – ühenduse kaubamärgi taotlus nr 11737483

Kontrollija otsus: lükata ühenduse kaubamärgi taotlus osaliselt tagasi

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine


Avaliku Teenistuse Kohus

6.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/30


Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 2. juuli 2014. aasta otsus – Psarras versus Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet

(Kohtuasi F-63/13) (1)

((Avalik teenistus - Ajutine töötaja - Lepingu lõpetamine - Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 41 lõike 2 punkt a - Õigus olla ära kuulatud - Mittevaraline kahju - Sel põhjusel õigusvastane otsus - Kolmanda isiku õiguste ülemäärane kahjustamine - Omal algatusel hüvitise väljamõistmine - Tühistava kohtuotsuse täitmata jätmine))

2014/C 351/39

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Aristidis Psarras (Irákleio, Kreeka) (esindaja: advokaat V. Christianos)

Kostja: Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (esindajad: P. Empadinhas, hiljem S. Purser, keda abistas advokaat C. Meidanis)

Ese

Nõue tühistada esiteks hageja teenistusest vabastamise otsus ning teiseks peale Avaliku Teenistuse Kohtu otsust kohtuasjas F-118/10 tehtud otsus nimetada raamatupidaja ametikohale teine teenistuja ning lõpuks nõue hüvitada tekitatud mittevaraline kahju.

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti tegevdirektori 4. septembri 2012. aasta otsus ajutise teenistuja A. Psarrase teenistusest vabastamise kohta.

2.

Mõista Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametilt A. Psarrase kasuks välja 40  000 euro suurune summa.

3.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

4.

Jätta Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja A. Psarrase kohtukulud.


(1)  ELT C 336, 16.11.2013, lk 31.


6.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/30


Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 26. juuni 2014. aasta määrus – DL versus komisjon

(Kohtuasi F-13/14) (1)

((Registrist kustutamine - Hageja hagist loobumine - Kodukorra artikli 89 lõige 7 - Poolte kokkulepe kohtukulude suhtes))

2014/C 351/40

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: DL (Orp–Jauche, Belgia) (esindaja: advokaat S. Orlandi)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja V. Joris)

Ese

Nõue tühistada otsus, millega jäetakse rahuldamata taotlus pikendada aastaks 2012/2013 eelnevat luba, mis anti hageja poja logopeediliste kulude hüvitamiseks seoses tema raske haiguse raviga.

Resolutsioon

1)

Kustutada kohtuasi F-13/14 Avaliku Teenistuse Kohtu registrist.

2)

DL ja komisjon kannavad kohtukulud vastavalt nendevahelisele kokkuleppele.


(1)  ELT C 102, 7.4.2014, lk 46.


6.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/31


Avaliku Teenistuse Kohtu 14. juuli 2014. aasta määrus – DJ versus AESA

(Kohtuasi F-3/14) (1)

2014/C 351/41

Kohtumenetluse keel: inglise

Esimese koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 85, 22.3.2014, lk 27.