ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 245

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

57. köide
28. juuli 2014


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2014/C 245/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1

 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2014/C 245/02

Kohtuasi C-11/14 P: Associazione sportiva Taranto calcio Srl-i 13. jaanuaril 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 19. novembri 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-476/13: Associazione sportiva Taranto calcio Srl versus Itaalia Vabariik

2

2014/C 245/03

Kohtuasi C-95/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Milano (Itaalia) 27. veebruaril 2014 – Unione nazionale industria conciaria (UNIC), Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Unicopel) versus FS Retail, Luna srl, Gatsby srl

2

2014/C 245/04

Kohtuasi C-195/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 18. aprillil 2014 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. versus Teekanne GmbH & Co. KG

3

2014/C 245/05

Kohtuasi C-199/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungari) 22. aprillil 2014 – János Kárász versus Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

4

2014/C 245/06

Kohtuasi C-204/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungari) 23. aprillil 2014 – István Tivadar Szabó versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

4

2014/C 245/07

Kohtuasi C-230/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Kúria (Ungari) 12. mail 2014 – Weltimmo s.r.o versus Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

5

2014/C 245/08

Kohtuasi C-233/14: 12. mail 2014 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Madalmaade Kuningriik

6

2014/C 245/09

Kohtuasi C-264/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Högsta förvaltningsdomstolen (Rootsi) 2. juunil 2014 – Skatteverket versus David Hedqvist

7

 

Üldkohus

2014/C 245/10

Kohtuasi T-286/09: Üldkohtu 12. juuni 2014. aasta otsus – Intel versus komisjon (Konkurents — Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine — Mikroprotsessorite turg — EÜ artikli 82 ja EMP lepingu artikli 54 rikkumise tuvastamise otsus — Püsikliendisoodustused — Ilmselged konkurentsipiirangud — Kuritarvitava tegevuse kvalifitseerimine — Sama tõhusa konkurendi analüüs — Komisjoni rahvusvaheline pädevus — Komisjoni uurimiskohustus — Piirid — Kaitseõigused — Hea halduse põhimõte — Tervikstrateegia — Trahvid — Üks ja vältav rikkumine — 2006. aasta suunised trahvide arvutamise meetodi kohta)

8

2014/C 245/11

Kohtuasi T-488/11: Üldkohtu 12. juuni 2014. aasta otsus – Sarc versus komisjon (Riigiabi — Tarkvara litsentsileping — Otsus, milles tuvastatakse riigiabi puudumine — Tühistamishagi — Konkurentsiolukorra oluliselt kahjustamata jätmine — Vastuvõetamatus — Huvitatud isikute menetlusõigused — Vastvõetavus — Ametliku uurimismenetluse alustamata jätmine — Tõsiste raskuste puudumine — Eelis)

9

2014/C 245/12

Kohtuasi T-293/12: Üldkohtu 11. juuni 2014. aasta otsus – Syria International Islamic Bank versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Süüria suhtes võetud piiravad meetmed — Rahaliste vahendite külmutamine — Ilmne hindamisviga — Tõendamiskoormis — Kahju hüvitamise nõue)

9

2014/C 245/13

Kohtuasi T-352/12: Üldkohtu 13. juuni 2014. aasta otsus – Grupo Flexi de León versus Siseturu Ühtlustamise Amet (FLEXI) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärgi FLEXI taotlus — Absoluutsed keeldumispõhjused — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c)

10

2014/C 245/14

Kohtuasi T-401/12: Üldkohtu 11. juuni 2014. aasta otsus – Klingel versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Develey (JUNGBORN) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Ühendust nimetav rahvusvaheline registreering — Sõnamärk JUNGBORN — Varasem siseriiklik sõnamärk BORN — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

11

2014/C 245/15

Kohtuasi T-486/12: Üldkohtu 11. juuni 2014. aasta otsus – Golam versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Pentafarma (METABOL) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi METABOL taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

11

2014/C 245/16

Kohtuasi T-4/13: Üldkohtu 11. juuni 2014. aasta otsus – Communicaid Group versus nõukogu (Teenuste riigihanked — Hankemenetlus — Brüsselis asuvate Euroopa Liidu institutsioonide, organite ja asutuste töötajate keeleõppe teenuse osutamine — Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine — Läbipaistvuse põhimõte — Diskrimineerimiskeeld — Võrdne kohtlemine — Finantsmääruse artikkel 94 — Valikukriteeriumid — Põhjendamiskohustus — Lepingu sõlmimise kriteeriumid — Ilmselge hindamisviga)

12

2014/C 245/17

Kohtuasi T-62/13: Üldkohtu 11. juuni 2014. aasta otsus – Golam versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Glaxo Group (METABIOMAX) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi METABIOMAX taotlus — Varasem ühenduse sõnamärk BIOMAX — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

13

2014/C 245/18

Kohtuasi T-85/13: Üldkohtu 13. juuni 2014. aasta otsus – K-Swiss versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Künzli SwissSchuh (paralleelsed triibud jalatsil) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse kujutismärk, mis kujutab paralleelseid triipe jalatsil — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b)

13

2014/C 245/19

Kohtuasi T-281/13: Üldkohtu 11. juuni 2014. aasta otsus – Golam versus Siseturu Ühtlustamise Amet – meta Fackler Arzneimittel (METABIOMAX) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi METABIOMAX taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk metabiarex — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

14

2014/C 245/20

Kohtuasi T-204/14: 28. märtsil 2014 esitatud hagi – Victor International versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Ovejero Jiménez ja Becerra Guibert (VICTOR)

14

2014/C 245/21

Kohtuasi T-210/14: 1. aprillil 2014 esitatud hagi – Mederer versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Cadbury Netherlands International Holdings (Gummi Bear-Rings)

15

2014/C 245/22

Kohtuasi T-211/14: 3. aprillil 2014 esitatud hagi – Klement versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Bullerjan (ahju kuju)

16

2014/C 245/23

Kohtuasi T-212/14: 31. märtsil 2014 esitatud hagi – PSL versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Consortium Ménager Parisien (Käekella kujutis)

17

2014/C 245/24

Kohtuasi T-227/14: 11. aprillil 2014 esitatud hagi – CBM Creative Brands Marken versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Aeronautica Militare – Stato Maggiore (Trecolore)

17

2014/C 245/25

Kohtuasi T-228/14: 14. aprillil 2014 esitatud hagi – CBM Creative Brands Marken versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Aeronautica Militare – Stato Maggiore (TRECOLORE)

18

2014/C 245/26

Kohtuasi T-266/14: 28. aprillil 2014 esitatud hagi – Argus Security Projects versus komisjon

19

2014/C 245/27

Kohtuasi T-284/14: 5. mail 2014 esitatud hagi – Dyckerhoff Polska sp. z o.o. versus Euroopa Komisjon

20

2014/C 245/28

Kohtuasi T-292/14: 28. aprillil 2014 esitatud hagi – Küpros versus Siseturu Ühtlustamise Amet (XAΛΛOYMI)

21

2014/C 245/29

Kohtuasi T-293/14: 28. aprillil 2014 esitatud hagi – Küpros versus Siseturu Ühtlustamise Amet (HALLOUMI)

21

2014/C 245/30

Kohtuasi T-316/14: 1. mail 2014 esitatud hagi – PKK versus nõukogu

22

2014/C 245/31

Kohtuasi T-326/14: 8. mail 2014 esitatud hagi – Novomatic versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Granini France (HOT JOKER)

23

2014/C 245/32

Kohtuasi T-337/14: 8. mail 2014 esitatud hagi – Rezon OOD versus Siseturu Ühtlustamise Amet – mobile.international GmbH (mobile.de proMotor)

24

2014/C 245/33

Kohtuasi T-352/14: 21. mail 2014 esitatud hagi – The Smiley Company versus Siseturu Ühtlustamise Amet – The Swatch Group Management Services (HAPPY TIME)

25

2014/C 245/34

Kohtuasi T-375/14: 30. mail 2014 esitatud hagi – Al Naggar versus nõukogu

25

2014/C 245/35

Kohtuasi T-376/14: 30. mail 2014 esitatud hagi – Yassin versus nõukogu

26

2014/C 245/36

Kohtuasi T-377/14: 30. mail 2014 esitatud hagi – Ezz versus nõukogu

27

2014/C 245/37

Kohtuasi T-378/14: 30. mail 2014 esitatud hagi – Salama versus nõukogu

27

2014/C 245/38

Kohtuasi T-392/14: 4. juunil 2014 esitatud hagi – Gutser versus komisjon

28

2014/C 245/39

Kohtuasi T-393/14: 4. juunil 2014 esitatud hagi – Ingeperfil versus komisjon

29

2014/C 245/40

Kohtuasi T-394/14: 4. juunil 2014 esitatud hagi – Turon & Ros versus komisjon

29

2014/C 245/41

Kohtuasi T-397/14: 6. juunil 2014 esitatud hagi – Sociedad Española Inmuebles y Locales versus komisjon

30

2014/C 245/42

Kohtuasi T-409/14: 2. juunil 2014 esitatud hagi – Marcuccio versus Euroopa Kohus

30

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2014/C 245/43

Kohtuasi F-50/14: 3. juunil 2014 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

32

ET

 


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Liidu Kohus

28.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 245/1


Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

2014/C 245/01

Viimane väljaanne

ELT C 235, 21.7.2014

Eelmised väljaanded

ELT C 223, 14.7.2014

ELT C 212, 7.7.2014

ELT C 202, 30.6.2014

ELT C 194, 24.6.2014

ELT C 184, 16.6.2014

ELT C 175, 10.6.2014

Käesolevad tekstid on kättesaadavad EUR-Lex’is järgmisel aadressil:

http://eur-lex.europa.eu


V Teated

KOHTUMENETLUSED

Euroopa Kohus

28.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 245/2


Associazione sportiva Taranto calcio Srl-i 13. jaanuaril 2014 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 19. novembri 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-476/13: Associazione sportiva Taranto calcio Srl versus Itaalia Vabariik

(Kohtuasi C-11/14 P)

2014/C 245/02

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Apellant: Associazione sportiva Taranto calcio Srl (esindaja: advokaat N. Russo)

Teine menetlusosaline: Itaalia Vabariik

Euroopa Kohus (kuues koda) jättis 30. aprilli 2014. aasta määrusega apellatsioonkaebuse rahuldamata.


28.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 245/2


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Milano (Itaalia) 27. veebruaril 2014 – Unione nazionale industria conciaria (UNIC), Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Unicopel) versus FS Retail, Luna srl, Gatsby srl

(Kohtuasi C-95/14)

2014/C 245/03

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale di Milano

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Unione Nazionale Industria Conciaria (UNIC), Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Unicopel)

Kostjad: FS Retail, Luna srl, Gatsby srl

Eelotsuse küsimused

1.

Kas siis, kui Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 34, 35 ja 36 õigesti tõlgendada, keelavad need kohaldada toodete suhtes, mis on valmistatud teistes Euroopa Liidu liikmesriikides seaduslikult töödeldud või seaduslikult turule viidud nahast, 14. jaanuari 2013. aasta seaduse nr 8 artikli 3 lõiget 2 – mis seab kohustuse märkida itaaliakeelset tähist „pelle” kasutavates välisriikides töötlemise teel saadud toodetele päritoluriik –, käsitades seda seadust kui koguselise piiranguga samaväärse toimega meedet, mis on ELTL artikli 34 kohaselt keelatud ja mida ELTL artikkel 36 ei õigusta?

2.

Kas siis, kui Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 34, 35 ja 36 õigesti tõlgendada, keelavad need kohaldada toodete suhtes, mis on valmistatud Euroopa Liidu välistes riikides töödeldud nahast ja mida ei ole veel liidus seaduslikult turule viidud, 14. jaanuari 2013. aasta seaduse nr 8 artikli 3 lõiget 2 – mis seab kohustuse märkida itaaliakeelset tähist „pelle” kasutavates välisriikides töötlemise teel saadud toodetele päritoluriik –, käsitades seda seadust kui koguselise piiranguga samaväärse toimega meedet, mis on ELTL artikli 34 kohaselt keelatud ja mida ELTL artikkel 36 ei õigusta?

3.

Kas siis, kui direktiivi 94/11/EÜ (1) artikleid 3 ja 5 õigesti tõlgendada, keelavad need kohaldada toodete suhtes, mis on valmistatud teistes Euroopa Liidu liikmesriikides seaduslikult töödeldud või seaduslikult turule viidud nahast, 14. jaanuari 2013. aasta seaduse nr 8 artikli 3 lõiget 2, mis seab kohustuse märkida itaaliakeelset tähist „pelle” kasutavates välisriikides töötlemise teel saadud toodetele päritoluriik?

4.

Kas siis, kui direktiivi 94/11/EÜ artikleid 3 ja 5 õigesti tõlgendada, keelavad need kohaldada toodete suhtes, mis on valmistatud Euroopa Liidu välistes riikides töödeldud nahast ja mida ei ole veel liidus seaduslikult turule viidud, 14. jaanuari 2013. aasta seaduse nr 8 artikli 3 lõiget 2, mis seab kohustuse märkida itaaliakeelset tähist „pelle” kasutavates välisriikides töötlemise teel saadud toodetele päritoluriik?

5.

Kas siis, kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määruse (EL) 952/2013 (2) artiklit 60 õigesti tõlgendada, keelab see kohaldada toodete suhtes, mis on valmistatud teistes Euroopa Liidu liikmesriikides seaduslikult töödeldud nahast või mis pole veel liidus seaduslikult turule viidud, 14. jaanuari 2013. aasta seaduse nr 8 artikli 3 lõiget 2, mis seab kohustuse märkida itaaliakeelset tähist „pelle” kasutavates välisriikides töötlemise teel saadud toodetele päritoluriik?

6.

Kas siis, kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määruse (EL) 952/2013 artiklit 60 õigesti tõlgendada, keelab see kohaldada toodete suhtes, mis on valmistatud Euroopa Liidu välistes riikides töödeldud nahast ja mida pole veel liidus seaduslikult turule viidud, 14. jaanuari 2013. aasta seaduse nr 8 artikli 3 lõiget 2 – mis seab kohustuse märkida itaaliakeelset tähist „pelle” kasutavates välisriikides töötlemise teel saadud toodetele päritoluriik?


(1)  EÜT L 100, lk 37.

(2)  ELT L 269, lk 1.


28.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 245/3


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 18. aprillil 2014 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. versus Teekanne GmbH & Co. KG

(Kohtuasi C-195/14)

2014/C 245/04

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.

Kostja: Teekanne GmbH & Co. KG

Eelotsuse küsimus

Kas toidu märgistamise, esitlemise ja reklaami kaudu võib toidu välimuses, kirjelduses või piltkujutisega anda mõista teatava koostisosa olemasolust, ehkki tegelikkuses toit seda koostisosa ei sisalda ja see nähtub ainult koostisosade loetelust vastavalt direktiivi 2000/13/EÜ (1) artikli 3 lõike 1 punktile 2?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. märtsi 2000. aasta direktiiv 2000/13/EÜ toidu märgistamist, esitlemist ja reklaami käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 109, 6.5.2000, lk 29; ELT eriväljaanne 15/5, lk 75), mida on viimati muudetud nõukogu 13. mai 2013. aasta direktiiviga 2013/20/EL, millega kohandatakse teatavaid direktiive toiduohutuse, veterinaar- ja fütosanitaarpoliitika valdkonnas seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega (ELT L 158, 10.6.2013, lk 234).


28.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 245/4


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungari) 22. aprillil 2014 – János Kárász versus Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

(Kohtuasi C-199/14)

2014/C 245/05

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: János Kárász

Vastustaja: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 17 võib tõlgendada nii, et vanuse tõttu saadava pensioni maksmise lõpetamine, katkestamine või peatamine kujutab endast selles artiklis 17 tagatud omandiõiguse rikkumist?


28.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 245/4


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungari) 23. aprillil 2014 – István Tivadar Szabó versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Kohtuasi C-204/14)

2014/C 245/06

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: István Tivadar Szabó

Vastustaja: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Eelotsuse küsimused

1.

Kas liikmesriigi kohtul on halduskohtumenetluses – mille ese on liikmesriigi haldusorgani otsuse kohtulik läbivaatamine puudutatud isiku kaebuse alusel – kohustus kontrollida, kas haldusotsuse õigusliku alusena märgitud liikmesriigi õigusnorm on vastuolus mõne vahetult kohaldatava ja antud asjas relevantse liidu õigusnormiga?

2.

Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, kas liikmesriigi kohtul on kohustus seda teha ka omal algatusel või ainult juhul, kui pool väidab konkreetselt, et liidu õigust on rikutud?

3.

Kas ELTL artikli 26 lõiget 2, artiklit 35 ja artiklit 56 võib tõlgendada nii, et nendega ei ole kooskõlas sellised liikmesriigi õigusnormid nagu need, mis sisalduvad maksukorralduse seaduse paragrahvides 24/C ja 24/D, kui nende kohaselt selline Ungari riikkondsusega äriühing, kes tegeleb majandustegevusega ka mõnes muus Euroopa Liidu liikmesriigis, ei saa tegevjuhina tööle võtta sellist Ungari kodanikku, kes on olnud varem mõne muu riigisisese majandustegevusega tegeleva Ungari äriühingu tegevjuht, kuna sellel teisel äriühingul on teatav maksuvõlg ja kui Ungari kodanik ei vastuta varasema tegevjuhina selle maksuvõla tekkimise eest?


28.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 245/5


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Kúria (Ungari) 12. mail 2014 – Weltimmo s.r.o versus Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(Kohtuasi C-230/14)

2014/C 245/07

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Kúria

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Weltimmo s.r.o

Vastustaja: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Eelotsuse küsimused

1

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ (1) üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (edaspidi: „andmekaitsedirektiiv”) artikli 28 lõiget 1 saab tõlgendada nii, et ühe liikmesriigi territooriumil võib kohaldada selle liikmesriigi õigusnorme sellise kinnisvaravahenduse veebilehte haldava vastutava andmete töötleja suhtes, kelle asukoht on ainult ühes teises liikmesriigis, kuid kes reklaamib ka esimese liikmesriigi territooriumil asuvat kinnisvara, ja kinnisvara omanikud edastasid oma isikuandmed veebilehe haldaja andmehoidjale, andmetöötlusvahendile (serverile), mis asub teises liikmesriigis?

2

Kas andmekaitsedirektiivi artikli 4 lõike 1 punkti a koostoimes selle põhjendustega 18–20, artikli 1 lõikega 2 ja artikli 28 lõikega 1 saab tõlgendada nii, et Magyar Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Ungari andmekaitse ja teabevabaduse amet; edaspidi: „andmekaitseamet”) ei või sellise kinnisvaravahenduse veebilehe haldaja, kelle asukoht on ainult teises liikmesriigis, suhtes kohaldada liikmesriigi õigusaktina Ungari andmekaitseseadust isegi siis, kui veebilehe haldaja reklaamib ka Ungari kinnisasju ja [lk 2] nende omanikud edastasid nendega seotud andmed veebilehe haldaja teise liikmesriigi territooriumil asuvale andmehoidjale või andmetöötlusvahendile (serverile) eeldatavalt Ungari territooriumilt?

3

Kas tõlgendamise seisukohast on oluline, et veebilehe haldaja osutatav teenus on suunatud teise liikmesriigi territooriumile?

4

Kas tõlgendamise seisukohast on oluline, kas teise liikmesriigi territooriumil asuvate kinnisasjadega seotud andmed ja nende omanike isikuandmed sisestati tegelikult selle teise liikmesriigi territooriumil?

5

Kas tõlgendamise seisukohast on oluline, et nende kinnisasjadega seotud isikuandmed on teiste liikmesriikide kodanike isikuandmed?

6

Kas tõlgendamise seisukohast on oluline, et Slovakkia asukohaga äriühingu omanikel on Ungari elukoht?

7

Juhul kui eespool esitatud küsimustele antud vastustest tuleneb, et Ungari andmekaitseamet võib asja menetleda, aga ei saa kohaldada oma siseriiklikku õigust, vaid peab kohaldama asukohajärgse liikmesriigi õigust, siis kas andmekaitsedirektiivi artikli 28 lõiget 6 tuleb tõlgendada nii, et Ungari andmekaitseamet võib kasutada ainult andmekaitsedirektiivi artikli 28 lõikes 3 antud volitusi asukohajärgse liikmesriigi õiguse kohaselt ja seetõttu ei ole tal õigust trahvi määrata?

8

Kas mõiste adatfeldolgozás [andmetöötlus], mida on kasutatud nii andmekaitsedirektiivi [ungarikeelse versiooni] artikli 4 lõike 1 punktis a kui ka artikli 28 lõikes 6, vastab mõistele adatkezelés [andmete töötlemine] kogu andmekaitsedirektiivi tähenduses?


(1)  EÜT L 281, lk 31, ELT eriväljaanne 13/15, lk 355.


28.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 245/6


12. mail 2014 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Madalmaade Kuningriik

(Kohtuasi C-233/14)

2014/C 245/08

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: M. van Beek ja C. Gheorghiu)

Kostja: Madalmaade Kuningriik

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Madalmaade Kuningriik andis võimaluse saada sõidusoodustusi, mis on ühistranspordi kasutamisel ette nähtud Madalmaades oma õpingud läbivate üliõpilaste jaoks, üksnes nendele Madalmaade üliõpilastele, kes on immatrikuleeritud era- või avalik-õiguslikus õppeasutuse, ning üliõpilastele teistest liikmesriikidest, kes Madalmaades on majanduslikult aktiivsed või kellel on Madalmaades alaline elamisluba, siis on Madalmaade Kuningriik rikkunud ELTL artiklist 18 (koostoimes ELTL artiklitega 20 ja 21) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/38/EÜ (1), mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil, artikli 24 lõikest 2 tulenevaid kohustusi;

mõista kohtukulud välja Madalmaade Kuningriigilt.

Väited ja peamised argumendid

1.

Kui Madalmaade üliõpilastel on võimalus saada ühistranspordivahendite kasutamiseks üliõpilastele ette nähtud sõidukaart (nn OV-studentenkaart), mis annab neile õiguse Madalmaades kasutada ühistransporti tasuta või soodushinnaga, siis peavad üliõpilased teistest liikmesriikidest, kes Madalmaades ei ole majanduslikult aktiivsed või kellele ei ole antud alalist elamisluba, tasuma ühistranspordi kasutamisel täishinna.

2.

Komisjon on seisukohal, et Madalmaade õigusnormid toovad kaasa otsese diskrimineerimise kodakondsuse alusel, kuna liidu kodanikke, kes ei ole Madalmaade kodanikud, on Madalmaade kodanikega võrreldes halvemas olukorras. Madalmaade ei ole seega täitnud ELTL artiklist 18 koostoimes ELTL artiklitega 20 ja 21 tulenevaid kohustusi.

3.

Edasi esineb kaudne diskrimineerimine kodakondsuse alusel siis, kui siseriiklike õigusnormidega – olgugi neutraalses sõnastuses – seatakse faktiliselt palju suurem protsent teatud isikuid halvemasse olukorda, välja arvatud juhul kui ebavõrdne kohtlemine on põhjendatud objektiivsete teguritega, mis ei ole kuidagi seotud diskrimineerimisega kodakondsuse alusel.

4.

Kuna Erasmuse programmi raames on arvult rohkem neid välisriigi üliõpilasi, kes tulid Madalmaadesse õppima, kui Madalmaade üliõpilasi, kes otsustasid kõik oma õpingud välismaal läbida, ning viimati nimetatud üliõpilaste rühmale anti OV-studentenkaart’i asemel „kaasavõetav õpingute rahastamine” summas 89,13 eurot kuus (2013. aasta määr), ei saa selle tulemusena välisriikide üliõpilased Madalmaades toetust ega eelist OV-studentenkaart’i kujul. See kujutab komisjoni hinnangul endast kaudset diskrimineerimist direktiivi 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil, artikli 24 alusel.

5.

Kuna Madalmaad ei ole tänaseni võtnud kõiki meetmeid, et lõpetada välisriigi üliõpilaste erinev kohtlemine seoses võimalusega saada ühistranspordivahendite kasutamiseks üliõpilastele ette nähtud sõidukaart (OV-studentenkaart), siis jõudis komisjon järeldusele, et Madalmaad ei ole täitnud ELTL artiklist 18 (koostoimes ELTL artiklitega 20 ja 21) ning direktiivi 2004/38/EÜ artikli 24 lõikest 2 tulenevaid kohustusi.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ (ELT L 158, lk 77).


28.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 245/7


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Högsta förvaltningsdomstolen (Rootsi) 2. juunil 2014 – Skatteverket versus David Hedqvist

(Kohtuasi C-264/14)

2014/C 245/09

Kohtumenetluse keel: rootsi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Högsta förvaltningsdomstolen

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Skatteverket

Vastustaja: David Hedqvist

Eelotsuse küsimused

1.

Kas käibemaksudirektiivi (1) artikli 2 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et sellises vormis tehingud, mida kirjeldatakse kui virtuaalraha vahetamist traditsioonilise raha vastu ja vastupidi ning mille eest võetakse tasu, mille teenusepakkuja lisab vahetuskursi kindlaksmääramisel, kujutavad endast teenuse osutamist tasu eest?

2.

Juhul kui esimesele küsimusele vastatakse jaatavalt, siis kas artikli 135 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et eespool nimetatud vahetustehingud on käibemaksust vabastatud?


(1)  Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, lk 1).


Üldkohus

28.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 245/8


Üldkohtu 12. juuni 2014. aasta otsus – Intel versus komisjon

(Kohtuasi T-286/09) (1)

((Konkurents - Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine - Mikroprotsessorite turg - EÜ artikli 82 ja EMP lepingu artikli 54 rikkumise tuvastamise otsus - Püsikliendisoodustused - „Ilmselged” konkurentsipiirangud - Kuritarvitava tegevuse kvalifitseerimine - Sama tõhusa konkurendi analüüs - Komisjoni rahvusvaheline pädevus - Komisjoni uurimiskohustus - Piirid - Kaitseõigused - Hea halduse põhimõte - Tervikstrateegia - Trahvid - Üks ja vältav rikkumine - 2006. aasta suunised trahvide arvutamise meetodi kohta))

2014/C 245/10

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Intel Corp. (Wilmington Delaware, Ühendriigid) (esindajad: barrister K. Bacon, M. Hoskins, N. Green, QCbarrister S. Singla, I. Forrester, QC, solicitor A. Parr, solicitor R. Mackenzie ja barrister D. Piccinin, ning hiljem I. Forrester, QC, solicitor A. Parr, solicitor R. Mackenzie ja barrister D. Piccinin)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: T. Christoforou, V. Di Bucci, N. Khan ja M. Kellerbauer)

Hageja toetuseks menetlusse astuja: Association for Competitive Technology, Inc. (Washington, DC, Ühendriigid) (esindaja: advokaat J.-F. Bellis)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Union fédérale des consommateurs – Que choisir (UFC – Que choisir) (Pariis, Prantsusmaa) (esindajad: advokaat J. Franck ning hiljem advokaat E. Nasry)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 13. mai 2009. aasta otsus K(2009) 3726 (lõplik), [EÜ] artikli 82 ja EMP lepingu artikli 54 kohaldamise menetluses (juhtum COMP/C-3/37.990 – Intel), või teise võimalusena nõue tühistada hagejale määratud trahv või seda vähendada.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Intel Corp-i kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud, välja arvatud Association for Competitive Technology Inc. menetlusse astumisega seotud komisjoni kulud ja Union fédérale des consommateurs – Que choisir (UFC – Que choisir) kantud kohtukulud.

3.

Jätta Association for Competitive Technology kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja komisjoni kohtukulud seoses tema menetlusse astumisega.


(1)  ELT C 220, 12.9.2009.


28.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 245/9


Üldkohtu 12. juuni 2014. aasta otsus – Sarc versus komisjon

(Kohtuasi T-488/11) (1)

((Riigiabi - Tarkvara litsentsileping - Otsus, milles tuvastatakse riigiabi puudumine - Tühistamishagi - Konkurentsiolukorra oluliselt kahjustamata jätmine - Vastuvõetamatus - Huvitatud isikute menetlusõigused - Vastvõetavus - Ametliku uurimismenetluse alustamata jätmine - Tõsiste raskuste puudumine - Eelis))

2014/C 245/11

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Scheepsbouwkundig Advies- en Rekencentrum (Sarc) BV (Bussum, Madalmaad) (esindaja: advokaadid H. Speyart ja R. Bolhaar)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: H. van Vliet, K. Talabér-Ritz ja S. Noë)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Madalmaade Kuningriik (esindajad: C. Wissels, M. Noort ja B. Koopman, hiljem C. Wissels, M. Noort, J. Langer ja M. Bulterman), Technische Universiteit Delft (Delft, Madalmaad) (esindajad: advokaadid R. van den Tweel ja P. Huurnink)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 10. mai 2011. aasta otsus K(2011) 642 lõplik, mis tehti riigihankemenetluses NN 68/2010 – Madalmaad ning milles tuvastati esialgse uurimise etapi lõpus, et Technische Universiteit Delft ja Delftship BV vahel sõlmitud tarkvara lähtekoodi kasutamise litsentsileping ei ole käsitatav riigiabina.

ning millega tunnistati, et antud abi ei ole riigiab@@

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Scheepsbouwkundig Advies- en Rekencentrum (Sarc) BV kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni ja Technische Universiteit Delft kohtukulud.

3.

Jätta Madalmaade Kuningriigi kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 331, 12.11.2011.


28.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 245/9


Üldkohtu 11. juuni 2014. aasta otsus – Syria International Islamic Bank versus nõukogu

(Kohtuasi T-293/12) (1)

((Ühine välis- ja julgeolekupoliitika - Süüria suhtes võetud piiravad meetmed - Rahaliste vahendite külmutamine - Ilmne hindamisviga - Tõendamiskoormis - Kahju hüvitamise nõue))

2014/C 245/12

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Syria International Islamic Bank PJSC (Damaskus, Süüria) (esindajad: advokaadid G. Laguesse ja J.-P. Buyle)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: B. Driessen ja D. Gicheva)

Ese

Esiteks nõue tühistada nõukogu 25. juuni 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 544/2012, millega rakendatakse määruse (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias, artikli 32 lõiget 1 (ELT L 165, lk 20; parandus ELT L 173, lk 27), ja nõukogu 25. juuni 2012. aasta rakendusotsus 2012/335/ÜVJP, millega rakendatakse nõukogu otsust 2011/782/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 165, lk 80), osas, milles see puudutab hagejat, ning teiseks kahju hüvitamise nõue.

Resolutsioon

1.

Tühistada nõukogu 25. juuni 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 544/2012, millega rakendatakse määruse (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias, artikli 32 lõiget 1, osas, mis puudutab Syria International Islamic Bank PJSC-d.

2.

Tühistada nõukogu 25. juuni 2012. aasta rakendusotsus 2012/335/ÜVJP, millega rakendatakse nõukogu otsust 2011/782/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid. osas, mis puudutab Syria International Islamic Bank’i.

3.

Jätta kahju hüvitamise nõue vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

4.

Jätta üks neljandik Syria International Islamic Bank’i kohtukuludest tema enda kanda.

5.

Jätta Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja kolm neljandikku Syria International Islamic Bank’i kohtukuludest.


(1)  ELT C 258, 25.8.2012.


28.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 245/10


Üldkohtu 13. juuni 2014. aasta otsus – Grupo Flexi de León versus Siseturu Ühtlustamise Amet (FLEXI)

(Kohtuasi T-352/12) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Ühenduse sõnamärgi FLEXI taotlus - Absoluutsed keeldumispõhjused - Kirjeldavus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c))

2014/C 245/13

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Grupo Flexi de León, SA de CV (León, Mehhiko) (esindaja: advokaat M. Zarobe)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: J. Crespo Carrillo)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 4. mai 2012. aasta otsuse (asi R 1335/2011-2) peale, mis käsitleb sõnamärgi FLEXI ühenduse kaubamärgina registreerimise taotlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Grupo Flexi de León, SA de CV-lt.


(1)  ELT C 331, 27.10.2012.


28.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 245/11


Üldkohtu 11. juuni 2014. aasta otsus – Klingel versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Develey (JUNGBORN)

(Kohtuasi T-401/12) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Euroopa Ühendust nimetav rahvusvaheline registreering - Sõnamärk JUNGBORN - Varasem siseriiklik sõnamärk BORN - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

2014/C 245/14

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Robert Klingel OHG (Pforzheim, Saksamaa) (esindaja: advokaat T. Zeiher)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: D. Walicka)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG (Unterhaching, Saksamaa) (esindajad: advokaadid R. Kunz-Hallstein ja H. Kunz-Hallstein)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 9. juuli 2012. aasta otsuse (asi R 936/2011-4) peale, mis käsitleb Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG ja Robert Klingel OHG vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Robert Klingel OHG-lt.


(1)  ELT C 331, 27.10.2012.


28.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 245/11


Üldkohtu 11. juuni 2014. aasta otsus – Golam versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Pentafarma (METABOL)

(Kohtuasi T-486/12) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse sõnamärgi METABOL taotlus - Varasem siseriiklik sõnamärk - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

2014/C 245/15

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Sofia Golam (Ateena, Kreeka) (esindaja: advokaat N. Trovas)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: P. Geroulakos)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Pentafarma-Sociedade Tecnico-Medicinal, SA (Prior Velho, Portugal)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 19. juuli 2012. aasta otsuse (asi R 1901/2011-1) peale, mis käsitleb vastulausemenetlust Pentafarma-Sociedade Tecnico-Medicinal, SA ja Sofia Golami vahel

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Sofia Golamilt.


(1)  ELT C 9, 12.1.2013.


28.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 245/12


Üldkohtu 11. juuni 2014. aasta otsus – Communicaid Group versus nõukogu

(Kohtuasi T-4/13) (1)

((Teenuste riigihanked - Hankemenetlus - Brüsselis asuvate Euroopa Liidu institutsioonide, organite ja asutuste töötajate keeleõppe teenuse osutamine - Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine - Läbipaistvuse põhimõte - Diskrimineerimiskeeld - Võrdne kohtlemine - Finantsmääruse artikkel 94 - Valikukriteeriumid - Põhjendamiskohustus - Lepingu sõlmimise kriteeriumid - Ilmselge hindamisviga))

2014/C 245/16

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Communicaid Group Ltd (London, Ühendkuningriik) (esindajad: solicitor C. Brennan, F. Randolph, QC, ja barrister M. Gray)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: S. Delaude ja S. Lejeune, keda abistas advokaat P. Wytinck)

Ese

Nõue tühistada kas osaliselt või terves ulatuses Euroopa Komisjoni 30. oktoobri 2012. aasta iga otsus, mis puudutab osasid 1, 2, 3, 7, 8 ja 9 seoses hankega HR/R.3/PR/2012/002 mitmekordsete raamlepingute sõlmimiseks Brüsselis asuvate Euroopa Liidu institutsioonide, organite ja asutuste töötajate keeleõppeks.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud, sealhulgas ajutiste meetmete kohaldamise menetluse kohtukulud välja Communicaid Group Ltd-lt.


(1)  ELT C 71, 9.3.2013.


28.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 245/13


Üldkohtu 11. juuni 2014. aasta otsus – Golam versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Glaxo Group (METABIOMAX)

(Kohtuasi T-62/13) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse sõnamärgi METABIOMAX taotlus - Varasem ühenduse sõnamärk BIOMAX - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

2014/C 245/17

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Sofia Golam (Ateena, Kreeka) (esindaja: advokaat N. Trovas)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: P. Geroulakos)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Glaxo Group Ltd (Greenford, Ühendkuningriik) (esindajad: advokaadid G. Ballas ja N. Prentoulis)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 30. oktoobri 2012. aasta otsuse (asi R 2089/2011-2) peale, mis käsitleb vastulausemenetlust Glaxo Group Ltd ja Sofia Golami vahel

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Sofia Golamilt.


(1)  ELT C 86, 23.3.2013.


28.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 245/13


Üldkohtu 13. juuni 2014. aasta otsus – K-Swiss versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Künzli SwissSchuh (paralleelsed triibud jalatsil)

(Kohtuasi T-85/13) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Ühenduse kujutismärk, mis kujutab paralleelseid triipe jalatsil - Absoluutne keeldumispõhjus - Eristusvõime puudumine - Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b))

2014/C 245/18

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: K-Swiss, Inc. (Westlake, California, Ameerika Ühendriigid) (esindajad: advokaadid R. Niebel ja K. Tasma)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: Ó. Mondéjar Ortuño)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Künzli SwissSchuh AG (Windish, Šveits)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 30. oktoobri 2012. aasta otsuse (asi R 174/2011-2) peale, mis käsitleb Künzli SwissSchuh AG ja K-Swiss, Inc. vahelist kehtetuks tunnistamise menetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja K-Swiss, Inc-lt.


(1)  ELT C 123, 27.4.2013.


28.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 245/14


Üldkohtu 11. juuni 2014. aasta otsus – Golam versus Siseturu Ühtlustamise Amet – meta Fackler Arzneimittel (METABIOMAX)

(Kohtuasi T-281/13) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse sõnamärgi METABIOMAX taotlus - Varasem siseriiklik sõnamärk metabiarex - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

2014/C 245/19

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Sofia Golam (Ateena, Kreeka) (esindaja: advokaat N. Trovas)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: P. Geroulakos)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: meta Fackler Arzneimittel GmbH (Springe, Saksamaa)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 14. märtsi 2013. aasta otsuse (asi R 2022/2011-2) peale, mis käsitleb vastulausemenetlust Fackler Arzneimittel GmbH ja Sofia Golami vahel

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Sofia Golamilt.


(1)  ELT C 215, 27.7.2013.


28.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 245/14


28. märtsil 2014 esitatud hagi – Victor International versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Ovejero Jiménez ja Becerra Guibert (VICTOR)

(Kohtuasi T-204/14)

2014/C 245/20

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Victor International GmbH (Elmshorn, Saksamaa) (esindajad: advokaadid R. Kaase ja J. Plate)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teised menetluspooled apellatsioonikojas: Gregorio Ovejero Jiménez ja María Luisa Cristina Becerra Guibert (Alicante, Hispaania)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 22. jaanuari 2014. aasta otsus asjas R 2208/2012-2 osas, milles vastulause rahuldati;

mõista kohtukulud välja kostjalt;

mõista ühtlustamisameti menetluse kulud välja menetlusse astujalt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: hageja

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „VICTOR” klassidesse 25, 28 ja 35 kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks – ühenduse kaubamärk nr 8 4 09  963

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanikud: Gregorio Ovejero Jiménez ja María Luisa Cristina Becerra Guibert

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: sõnalist osa „Victoria” sisaldavad mitu siseriiklikku kujutismärki klassidesse 25 ja 35 kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks

Vastulausete osakonna otsus: rahuldada vastulause osaliselt

Apellatsioonikoja otsus: tühistada vaidlustatud otsus osaliselt

Väited: rikutud on määruse nr 207/2009 artikli 15 lõiget 1 koostoimes sama määruse artikli 42 lõigetega 2 ja 4 ning määruse nr 2868/95 eeskirja 22 lõigetega 2 ja 3; rikutud on määruse 207/2009 artikli 15 lõike 1 punkti a koostoimes sama määruse artikli 42 lõigetega 2 ja 3 ning rikutud on määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b


28.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 245/15


1. aprillil 2014 esitatud hagi – Mederer versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Cadbury Netherlands International Holdings (Gummi Bear-Rings)

(Kohtuasi T-210/14)

2014/C 245/21

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Mederer GmbH (Fürth, Saksamaa) (esindajad: advokaadid C. Sachs ja O. Ruhl)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Cadbury Netherlands International Holdings BV (Breda, Madalmaad)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) viienda apellatsioonikoja 16. detsembri 2013. aasta otsus asjas R 225/2013-5;

mõista Siseturu Ühtlustamise Ameti ja Üldkohtu menetluses kantud kulud välja kostjalt ja teiselt menetluspoolelt apellatsioonikojas.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: hageja

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnalist osa „Gummi Bear-Rings” sisaldav kujutismärk klassi 30 kuuluvate kaupade jaoks – Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering nr 1051028

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: Cadbury Netherlands International Holdings BV

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: sõnalist osa „Gummy” sisaldav siseriiklik kujutismärk

Vastulausete osakonna otsus: rahuldada vastulause

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b ja artikli 76 lõike 1 rikkumine


28.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 245/16


3. aprillil 2014 esitatud hagi – Klement versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Bullerjan (ahju kuju)

(Kohtuasi T-211/14)

2014/C 245/22

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Toni Klement (Dippolddiswalde, Saksamaa) (esindaja: advokaat J. Weiser)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Bullerjan GmbH (Isernhagen–Kirchhorst, Saksamaa)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

muuta Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 9. jaanuari 2014. aasta otsust asjas R 927/2013-1 nii, et hageja kaebus rahuldatakse ja ühenduse kaubamärk nr 3723822 tühistatakse täies ulatuses;

teise võimalusena tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud ja apellatsioonikoja menetluse kulud välja ühtlustamisametilt ja olenevalt olukorrast ka ühenduse kaubamärgi omanikult/võimalikult menetlusse astujalt.

Väited ja peamised argumendid

Tühistamistaotluse esemeks olev registreeritud ühenduse kaubamärk: ahju kujutav ruumiline kaubamärk klassi 11 kuuluvate kaupade jaoks – ühenduse kaubamärgi registreering nr 3723822

Ühenduse kaubamärgi omanik: teine menetluspool apellatsioonikojas

Ühenduse kaubamärgi tühistamist taotlev pool: hageja

Tühistamisosakonna otsus: lükata tühistamistaotlus tagasi

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: rikutud on määruse nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkti a koostoimes sama määruse artikliga 15


28.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 245/17


31. märtsil 2014 esitatud hagi – PSL versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Consortium Ménager Parisien (Käekella kujutis)

(Kohtuasi T-212/14)

2014/C 245/23

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: PSL Ltd (Kowloon, Hong-Kong) (esindajad: advokaadid R. Dissmann ja J. Bogatz)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Consortium Ménager Parisien (Pariis, Prantsusmaa)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) kolmanda apellatsioonikoja 20 jaanuari 2014. aasta otsus asjas R 1495/2012-3;

mõista nii käesoleva menetluse kui ka apellatsioonikoja menetluse kulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Kehtetuks tunnistamise taotluse esemeks olev registreeritud ühenduse disainilahendus: käekella kujutav disainilahendus klassi 10-02 kuuluvate kaupade jaoks – ühenduse disainilahendus nr 1600560-0001

Ühenduse disainilahenduse omanik: hageja

Ühenduse disainilahenduse kehtetuks tunnistamist taotlev pool: Consortium Menager Parisien

Kehtetuks tunnistamise taotluse põhjendus: eristatavuse puudumine määruse nr 6/2002 artikli 6 tähenduses

Tühistamisosakonna otsus: lükata taotlus tagasi

Apellatsioonikoja otsus: tühistada vaidlustatud otsus ja tunnistada vaidlusalune disainilahendus kehtetuks

Väited: määruse nr 6/2002 artikli 6 rikkumine


28.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 245/17


11. aprillil 2014 esitatud hagi – CBM Creative Brands Marken versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Aeronautica Militare – Stato Maggiore (Trecolore)

(Kohtuasi T-227/14)

2014/C 245/24

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zürich, Šveits) (esindajad: advokaadid U. Lüken, M. Grunmann ja N. Kerger)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Aeronautica Militaire – Stato Maggiore (Rooma, Itaalia)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 29. jaanuari 2014. aasta otsus asjas R 253/2013-1 niivõrd, kuivõrd esimene apellatsioonikoda tühistas vastulausete osakonna otsuse ja rahuldas kaubamärgi registreerimistaotlusele nr 9 877 325 esitatud vastulause klassidesse 18 ja 25 kuuluvate kaupade osas;

lükata taotlusele nr 9 877 325 esitatud vastulause tervikuna tagasi;

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: hageja

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „Trecolore” klassidesse 18, 25 ja 35 kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks – ühenduse kaubamärgi taotlus nr 9 877 325

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: Aeronautica Militare – Stato Maggiore

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: ühenduse ja siseriiklik kujutismärk „FRECCE TRICOLORI” klassidesse 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28 ja 41 kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks

Vastulausete osakonna otsus: lükata vastulause tervikuna tagasi

Apellatsioonikoja otsus: tühistada vaidlustatud otsus osaliselt

Väited: määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b ja artikli 8 lõike 5 rikkumine


28.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 245/18


14. aprillil 2014 esitatud hagi – CBM Creative Brands Marken versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Aeronautica Militare – Stato Maggiore (TRECOLORE)

(Kohtuasi T-228/14)

2014/C 245/25

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: CBM Creative Brands Marken (Zürich, Šveits) (esindajad: advokaadid U. Lüken, M. Grunmann ja N. Kerger)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Aeronautica Militaire – Stato Maggiore (Rooma, Itaalia)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 29. jaanuari 2014. aasta otsus asjas R 594/2013-1 niivõrd, kuivõrd esimene apellatsioonikoda jättis muutmata vastulausete osakonna otsuse lükata taotlus nr 9 877 391 tagasi klassidesse 18 ja 25 kuuluvate kaupade ning klassi 35 kuuluvate teenuste „rõivaste, jalatsite, peakatete, päikseprillide, väärismetallist ja nende sulamitest valmistatud või väärismetallkattega toodete, juveeltoodete, vääriskivide, kellade ja kronomeetrite, naha ja nahaimitatsiooni ning neist valmistatud toodete, loomanahkade ja karusnahkade, reisikohvrite ja –kottide, kottide, käekottide, rahakottide, võtmeümbriste, seljakottide, paunade, vihmavarjude, päikesevarjude ning jalutuskeppide, piitsade, rakmete ja sadulate jaemüügiteenused muu hulgas veebisaitide ja telepoodide kaudu” osas;

lükata taotlusele nr 9 877 391 esitatud vastulause tervikuna tagasi;

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: hageja

Asjaomane ühenduse kaubamärk: kujutismärk „TRECOLORE” klassidesse 18, 25 ja 35 kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks – ühenduse kaubamärgi taotlus nr 9 877 391

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: Aeronautica Militare – Stato Maggiore

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: ühenduse ja siseriiklik kujutismärk „FRECCE TRICOLORI” klassidesse 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28 ja 41 kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks

Vastulausete osakonna otsus: lükata vastulause osaliselt tagasi

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine


28.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 245/19


28. aprillil 2014 esitatud hagi – Argus Security Projects versus komisjon

(Kohtuasi T-266/14)

2014/C 245/26

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Argus Security Projects Ltd (Limassol, Küpros) (esindajad: advokaadid T. Bontinck ja E. van Nuffel d’Heynsbroeck)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada EUBAM Libya otsus lükata tagasi avatud hankemenetluses äriühingu Argus esitatud pakkumus osutada turvalisuse tagamise teenust Liibüas läbiviidava Euroopa Liidu integreeritud piirihalduse abimissiooni raames (leping 13-020) ja sõlmida leping Gardaga;

mõista kohtukulud välja kostjalt

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kolm väidet.

1.

Esimene väide, et on rikutud rahastamismääruse (1) artiklit 110, hankedokumentides kindlaks määratud eeskirju, eelkõige pakkumuse esitajate juhiste punkte 4.1 ja 12.1, ning pakkumuse esitajate võrdse kohtlemise ja diskrimineerimiskeelu põhimõtet, kuivõrd EUBAM ei ole kontrollinud eduka pakkuja suutlikkust lepingut täita vastavalt lepingu nõuetele või ei ole kasutanud oma kaalutlusõigust seoses edukaks tunnistatud pakkumuselt oodatavate tehniliste tunnuste mõistlikult nõutava minimaalse rangusega hindamisega.

Hageja väidab, et eduka pakkuja tõsised puudused ja tema suutmatus temaga sõlmitud lepingut täita näitavad, et tegemist oli ebareaalse pakkumusega, mida hankija ei oleks tohtinud edukaks tunnistada.

2.

Teine väide, et lepingu algseid tingimusi on oluliselt muudetud, millega võib olla moonutatud hankemenetluse tulemusi.

Hageja väidab, et edukale pakkujale ja hagejale kõigi hindamiskriteeriumide eest kokku antud punktide suhe oleks vastupidine, kui edukat pakkumust oleks hinnatud neid tingimusi arvestades, kuidas asjaomane edukas äriühing lepingut täidab.

3.

Kolmas väide, et on rikutud põhjendamiskohustust, kuivõrd hankija ei järginud rahastamismääruse artiklit 113 ja delegeeritud määruse (2) artikli 161 lõiget 2 ega edastanud hageja taotlusele saamise kuupäevast hiljemalt 15 kalendripäeva jooksul eduka pakkumuse tunnuseid ja eeliseid.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, lk 1).

(2)  Komisjoni 29. oktoobri 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1268/2012, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju) kohaldamise eeskirju (ELT L 362, lk 1).


28.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 245/20


5. mail 2014 esitatud hagi – Dyckerhoff Polska sp. z o.o. versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi T-284/14)

2014/C 245/27

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: Dyckerhoff Polska sp. z o.o. (Nowiny, Poola) (esindaja: radca prawny K. Kowalczyk)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada komisjoni 5. septembri 2013. aasta otsus 2013/448/EL, milles käsitletakse riiklikke rakendusmeetmeid kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute tasuta eraldamiseks üleminekuperioodil kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ artikli 11 lõikega 3 (ELT L 240, lk 27).

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kolm väidet.

1.

Esimene väide:

vastu võetud otsus on vastuolus liidu õigusega, eeskätt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiiviga 2003/87/EÜ ja komisjoni 24. detsembri 2009. aasta otsusega 2010/2/EL.

2.

Teine väide:

rikutud on võrdse kohtlemise põhimõtet, sest kõikidele sektoritele kehtestati ühtne sektoriülene paranduskoefitsent, ilma et oleks arvesse võetud asjaolu, et sektoreid, mille puhul peeti kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohtu märkimisväärseks – mh tsemendi tootmise sektor – tuleb kohelda teisiti, kui sektoreid, mida selline märkimisväärne oht ei puuduta;

rikutud on proportsionaalsuse põhimõtet.

3.

Kolmas väide:

vastavalt ELTL artiklile 277 ei saa kohaldada vaidlustatud otsuse aluseks oleva direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a lõiget 5 ja komisjoni otsuse 2011/278/EL artikli 15 lõiget 3, kuna neid sätteid saab kohaldada arvestamata direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a lõikeid 12–18, komisjoni otsuse 2011/278/EL artiklit 16 ja komisjoni otsust 2010/2/EL, mis kinnitavad eriomase toimimise vajadust nendes sektorites ja allsektorites, mille puhul peetakse kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohtu märkimisväärseks, ning Euroopa Komisjon ei saa kehtestada ühtset sektoriülest paranduskoefitsenti kõikidele sektoritele.


28.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 245/21


28. aprillil 2014 esitatud hagi – Küpros versus Siseturu Ühtlustamise Amet (XAΛΛOYMI)

(Kohtuasi T-292/14)

2014/C 245/28

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Küprose Vabariik (esindajad: barrister S. Malynicz ja solicitor V. Marsland)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 19. veebruari 2014. aasta otsus asjas R 1849/2013-4;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „XAΛΛOYMI” klassidesse 29 kuuluvate kaupade jaoks – ühenduse kaubamärk nr 11578473

Kontrollija otsus: lükata ühenduse kaubamärgi taotlus tervikuna tagasi

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: määruse nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 7 lõike 1 punkti c ja punkt b


28.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 245/21


28. aprillil 2014 esitatud hagi – Küpros versus Siseturu Ühtlustamise Amet (HALLOUMI)

(Kohtuasi T-293/14)

2014/C 245/29

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Küprose Vabariik (esindajad: barrister S. Malynicz ja solicitor V. Marsland)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 19. veebruari 2014. aasta otsus asjas R 1503/2013-4;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „HALLOUMI” klassi 29 kuuluvate kaupade jaoks – ühenduse kaubamärk nr 11570124

Kontrollija otsus: lükata ühenduse kaubamärgi taotlus tervikuna tagasi

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkti c ja punkt b


28.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 245/22


1. mail 2014 esitatud hagi – PKK versus nõukogu

(Kohtuasi T-316/14)

2014/C 245/30

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Kurdistan Workers’ Party (PKK) (esindajad: advokaadid A. van Eik, T. Buruma ja M. Wijngaarden)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 125/2014 (1) osas, mis puudutab PKK-d (tuntud ka kui KADEK või Kongra-GEL);

otsustada, et nõukogu määrus (EÜ) nr 2580/2001 (2) ei ole PKK (tuntud ka kui KADEK või Kongra-GEL) suhtes kohaldatav;

teise võimalusena, otsustada, et vähem piirav meede kui loetellu jätmine oleks põhjendatum;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaheksa väidet.

1.

Esimene väide, mille kohaselt on nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 125/2014 kehtetu osas, mis puudutab PKK-d ja/või et nõukogu määrus (EÜ) nr 2580/2001 ei ole kohaldatav, kuna järgitud ei ole relvakonflikte reguleerivat õigust.

2.

Teine väide, mille kohaselt on nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 125/2014 kehtetu osas, mis puudutab PKK-d, kuna PKK-d ei saa nõukogu ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP (3) artikli 1 lõike 3 antud määratluse kohaselt käsitada „terrorirühmitusena”.

3.

Kolmas väide, mille kohaselt on nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 125/2014 kehtetu osas, mis puudutab PKK-d, kuna ühtki otsust ei ole teinud pädev asutus nagu on nõutud nõukogu ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP artikli 1 lõikes 4.

4.

Neljas väide, mille kohaselt on nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 125/2014 kehtetu osas, mis puudutab PKK-d, kuna otsus põhineb osaliselt teabel, mis on saadud piinamise või väärkohtlemise teel, mistõttu ei ole austatud põhiõigusi, järgitud põhimõtteid ega edendatud nende kohaldamist vastavalt põhiõiguste harta artiklile 51.

5.

Viies väide, mille kohaselt on nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 125/2014 kehtetu osas, mis puudutab PKK-d, kuna nõukogu ei ole loendit nõuetekohaselt läbi vaadanud nagu on nõutud nõukogu ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP artikli 1 lõikes 6.

6.

Kuues väide, mille kohaselt on nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 125/2014 kehtetu osas, mis puudutab PKK-d, kuna otsus ei ole kooskõlas proportsionaalsuse ja subsidiaarsuse põhimõtte nõuetega.

7.

Seitsmes väide, mille kohaselt on nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 125/2014 kehtetu osas, mis puudutab PKK-d, kuna see ei vasta kohustusele esitada põhjendusi kooskõlas ELTL artiklile 296.

8.

Kaheksas väide, mille kohaselt on nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 125/2014 kehtetu osas, mis puudutab PKK-d, kuna see rikub PKK kaitseõigust ja õigust tõhusale kohtulikule kaitsele.


(1)  Nõukogu 10. veebruari 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 125/2014, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) artikli 2 lõiget 3 ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 714/2013.

(2)  Nõukogu 27. detsembri 2001. aasta määrus (EÜ) nr 2580/2001 teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks.

(3)  Nõukogu 27. detsembri 2001. aasta ühine seisukoht terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta.


28.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 245/23


8. mail 2014 esitatud hagi – Novomatic versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Granini France (HOT JOKER)

(Kohtuasi T-326/14)

2014/C 245/31

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Novomatic AG (Gumpoldskirchen, Austria) (esindaja: advokaat W. M. Mosing)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Granini France (Macon, Prantsusmaa)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 6. veebruari 2014. aasta otsus asjas R 589/2013-2, nii et selle tulemusel lükatakse vastulause tagasi ja ühenduse kaubamärk nr 9 594 458 registreeritakse vastavalt taotlusele;

jätta kostja ja Siseturu Ühtlustamise Ameti menetluse teise poole – juhul kui ta esitab menetlusse astumise taotluse – menetluskulud nende endi kanda ning mõista neilt välja hageja kohtukulud ja Siseturu Ühtlustamise Ameti apellatsioonikoja menetluses kantud kulud.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: hageja

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnalist osa „HOT JOKER” sisaldav kujutismärk klassidesse 9 ja 28 kuuluvate kaupade jaoks – ühenduse kaubamärk nr 9 5944 58

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: Granini France

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: sõnalist osa „joker +” sisaldav kujutismärk klassidesse 28 ja 41 kuuluvate kaupade jaoks

Vastulausete osakonna otsus: rahuldada vastulause

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine; määruse nr 207/2009 artikli 75 jj rikkumine; Siseturu Ühtlustamise Ameti on rikkunud oma kohustust teostada oma pädevust kooskõlas liidu õiguse üldpõhimõtetega


28.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 245/24


8. mail 2014 esitatud hagi – Rezon OOD versus Siseturu Ühtlustamise Amet – mobile.international GmbH (mobile.de proMotor)

(Kohtuasi T-337/14)

2014/C 245/32

Hagiavalduse keel: bulgaaria

Pooled

Hageja: Rezon OOD (Sofia, Bulgaaria) (esindajad: advokaadid P. Kanchev ja T. Ignatova)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: mobile.international GmbH (Dreilinden, Saksamaa)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 19. veebruari 2014. aasta otsus asjas R 950/2013-1;

rahuldada nõuded, mis ta esitas ühtlustamisameti osakondades ja apellatsioonikodades;

rahuldada täielikult tema taotlus tunnistada kehtetuks ühenduse kaubamärk mobile.international GmbH;

mõista kohtukulud välja kostjalt;

lubada määrata eksperdid, kes esitaksid kirjaliku arvamuse hagis mainitud tõendamisküsimuste kohta.

Väited ja peamised argumendid

Kehtetuks tunnistamise taotluse esemeks olev registreeritud ühenduse kaubamärk: sõnamärk „mobile.de proMotor” klassidesse 35, 38, 41 ja 42 kuuluvate teenuste jaoks – ühenduse kaubamärk nr 4896643

Ühenduse kaubamärgi omanik: teine menetluspool apellatsioonikojas

Ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamist taotlev pool: hageja

Kehtetuks tunnistamise taotluse põhjendus: suhteline kehtetuks tunnistamise põhjus tulenevalt määruse nr 207/2009 artikli 53 lõikest 1 koostoimes artikli 8 lõike 1 punktidega b ja c

Tühistamisosakonna otsus: lükata taotlus tagasi

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: rikutud on määruse nr 207/2009 artikli 78 lõike 1 punkti e koostoimes sama määruse artikliga 76 ja määruse nr 2868/95 eeskirja 22 lõikega 3; rikutud on määruse nr 207/2009 artikli 53 lõike 1 punkti a; liidu laienemisega seotud vastuolu pärast laienemist registreeritud ühenduse kaubamärgi ja enne laienemist registreeritud siseriikliku kaubamärgi vahel


28.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 245/25


21. mail 2014 esitatud hagi – The Smiley Company versus Siseturu Ühtlustamise Amet – The Swatch Group Management Services (HAPPY TIME)

(Kohtuasi T-352/14)

2014/C 245/33

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: The Smiley Company SPRL (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid I. Helbig, P. Hansmersmann ja S. Rengshausen)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: The Swatch Group Management Services AG (Biel, Šveits)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 6. veebruari 2014. aasta otsus asjas R 1497/2013-1;

muuta vaidlustatud otsust nii, et vastulause lükatakse tagasi;

mõista hageja kohtukulud välja ühtlustamisametilt ja apellatsioonikoja menetluse kulud menetlusse astujalt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: hageja

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „HAPPY TIME” klassidesse 14 ja 35 kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks – ühenduse kaubamärgi taotlus nr 10106813

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: The Swatch Group Management Services AG

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: sõnamärgi „HAPPY HOURS” Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering klassidesse 35 ja 37 kuuluvate teenuste jaoks

Vastulausete osakonna otsus: rahuldada vastulause osaliselt

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine


28.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 245/25


30. mail 2014 esitatud hagi – Al Naggar versus nõukogu

(Kohtuasi T-375/14)

2014/C 245/34

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar (Kairo, Egiptus) (esindajad: advokaadid J.-F. Bellis, R. Luff, A. Bailleux, Q. Declève, P. Vovan, S. Rowe ja A. Yehia)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada hagi vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

tühistada otsus 2014/153 osas, milles see pikendab kuni 22. märtsini 2015 hageja suhtes võetud piiravaid meetmeid, mis on ette nähtud otsuses 2011/172/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Egiptuses;

mõista kohtukulud välja Euroopa Liidu Nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja viis väidet.

1.

Esimene väide, et rikutud on otsuse 2011/172 (1) artiklit 1, kuna hageja enda kohta ei ole tuvastatud – ega tema puhul ei ole isegi määratletud –, et ta oleks vastutav Egiptuse riigi vara seadusevastase omastamise eest, vaid tema suhtes kohaldatakse neid meetmeid ainult põhjusel, et ta on Ahmed Abdelaziz Ezz’i abikasa.

2.

Teine väide, et rikutud on ELL artiklit 6, tõlgendatuna koos ELL artiklitega 2 ja 3 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklitega 47 ja 48, kuivõrd otsus 2014/153 (2) rajaneb vääralt vaidlustamatul eeldusel, et Egiptuses tema suhtes läbiviidavates menetlustes puudub hageja põhiõiguste rikkumise oht.

3.

Kolmas väide, et rikutud on Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 7, 16 ja 17, kuivõrd otsusega 2014/153 piiratakse ebaproportsionaalselt hageja õigust eraelu austamisele, tema omandiõigust ja ettevõtlusvabadust.

4.

Neljas väide, et rikutud on Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 41, 47 ja 48, kuivõrd otsuses 2014/153 puudub asjakohane ja piisav põhistus ja rikutud on hageja õigust olla ärakuulatud.

5.

Viies väide, et tehtud on ilmne hindamisviga, kuna (i) hageja suhtes ei ole kuna toimunud ühtegi menetlust riigi vara seadusevastase omastamise alusel; (ii) A. Ezzi tegevus seisneb tavalise ärielu osaks olevates toimingutes ja seetõttu ei saa seda käsitada riigi vara seadusevastase omastamisena, ja (iii) nõukogu ei arvestanud otsuse 2014/153 vastuvõtmisel asjaoluga, et A. Ezzi olukord on kolm aastat pärast esimeste meetmete võtmist parimal juhul ebakindel.


(1)  Nõukogu 21. märtsi 2011. aasta otsus 2011/172/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Egiptuses (ELT L 76, lk 63).

(2)  Nõukogu 20. märtsi 2014. aasta otsus 2014/153/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2011/172/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Egiptuses (ELT L 85, lk 9).


28.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 245/26


30. mail 2014 esitatud hagi – Yassin versus nõukogu

(Kohtuasi T-376/14)

2014/C 245/35

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin (Kairo, Egiptus) (esindajad: advokaadid J. Bellis, R. Luff, A. Bailleux, Q. Declève, P. Vovan, S. Rowe ja A. Yehia)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada hagi vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

tühistada otsus 2014/153 osas, milles see pikendab kuni 22. märtsini 2015 hageja suhtes võetud piiravaid meetmeid, mis on ette nähtud otsuses 2011/172/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Egiptuses;

mõista kohtukulud välja Euroopa Liidu Nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja viis väidet, mis põhiosas on identsed või sarnased kohtuasjas T-375/14: Al Naggar vs. nõukogu esitatud väidetega.


28.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 245/27


30. mail 2014 esitatud hagi – Ezz versus nõukogu

(Kohtuasi T-377/14)

2014/C 245/36

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Ahmed Abdelaziz Ezz (Gizeh, Egiptus) (esindajad: advokaadid J.-F. Bellis, R. Luff, A. Bailleux, Q. Declève, P. Vovan, S. Rowe ja A. Yehia)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada hagi vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

tühistada otsus 2014/153 osas, milles see pikendab kuni 22. märtsini 2015 hageja suhtes võetud piiravaid meetmeid, mis on ette nähtud otsuses 2011/172/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Egiptuses;

mõista kohtukulud välja Euroopa Liidu Nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja viis väidet, mis põhiosas on identsed või sarnased kohtuasjas T-375/14: Al Naggar vs. nõukogu esitatud väidetega.


28.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 245/27


30. mail 2014 esitatud hagi – Salama versus nõukogu

(Kohtuasi T-378/14)

2014/C 245/37

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed Salama (Kairo, Egiptus) (esindajad: advokaadid J.-F. Bellis, R. Luff, A. Bailleux, Q. Declève, P. Vovan, S. Rowe ja A. Yehia)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada hagi vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

tühistada otsus 2014/153 osas, milles see pikendab kuni 22. märtsini 2015 hageja suhtes võetud piiravaid meetmeid, mis on ette nähtud otsuses 2011/172/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Egiptuses;

mõista käesoleva astme kohtukulud välja Euroopa Liidu Nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja viis väidet, mis põhiosas on identsed või sarnased kohtuasjas T-375/14: Al Naggar vs. nõukogu esitatud väidetega.


28.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 245/28


4. juunil 2014 esitatud hagi – Gutser versus komisjon

(Kohtuasi T-392/14)

2014/C 245/38

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Gutser, SA (Barcelona, Hispaania) (esindajad: advokaadid J. C. García Muñoz, J. I. Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz ja J. Corral García)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kõik menetluse kulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Käesolevas kohtuasjas on vaidlustatud sama otsus, mis kohtuasjas T-515/13: komisjon vs. Hispaania, st otsus teatavate kapitalirendilepingute suhtes kohaldatava maksukorra kohta, mida tuntakse ka kui Hispaania maksu tasaarvelduse süsteemi.

Hagi põhjenduseks esitab hageja viis väidet.

1.

Esimene väide, et vaidlustatud otsuse puhul on rikutud olulisi menetlusnorme ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 20, 21 ja artikli 41 lõiget 1, sest otsus tehti uurimismenetluse alusel, mille raames oli rikutud olulisi õigusnorme.

2.

Teine väide, et on rikutud ELTL artikleid 107 ja 108, sest asuti seisukohale, et vaidluse esemeks olevad meetmed kujutavad endast riigiabi, samas kui ei olnud tõendatud, et tegemist on valikuliste meetmetega.

3.

Kolmas vaide, et on rikutud ELTL artikleid 107 ja 108, sest asuti seisukohale, et vaidluse esemeks olevad meetmed kujutavad endast riigiabi, samas kui ei olnud tõendatud, et need mõjutavad liikmesriikidevahelist kaubandust.

4.

Neljas vaide, et komisjon on rikkunud ELTL artiklit 107, sest ta määratles võimaliku abi saajatena investorid. Lisaks sellele ei ole otsus põhjendatud.

5.

Viies väide, et rikuti õigusnorme, sest abi tagasinõudmise korraldus anti õiguskindluse, õiguspärase ootuse ja võrdse kohtlemise põhimõtteid ning samuti määruse (EÜ) nr 659/1999 artiklit 14 rikkudes.


28.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 245/29


4. juunil 2014 esitatud hagi – Ingeperfil versus komisjon

(Kohtuasi T-393/14)

2014/C 245/39

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Ingeperfil, SL (Barcelona, Hispaania) (esindajad: advokaadid J. C. García Muñoz, J. I. Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz ja J. Corral García)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kõik käesolevast menetlusest tulenevad kulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Väited ja peamised argumendid on samad, mis esitati kohtuasjas T-392/14.


28.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 245/29


4. juunil 2014 esitatud hagi – Turon & Ros versus komisjon

(Kohtuasi T-394/14)

2014/C 245/40

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Inmobiliaria Turon & Ros, SL (Barcelona, Hispaania) (esindajad: advokaadid J. C. García Muñoz, J. I. Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz ja J. Corral García)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kõik käesolevast menetlusest tulenevad kulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Väited ja peamised argumendid on samad, mis esitati kohtuasjas T-392/14.


28.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 245/30


6. juunil 2014 esitatud hagi – Sociedad Española Inmuebles y Locales versus komisjon

(Kohtuasi T-397/14)

2014/C 245/41

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Sociedad Española Inmuebles y Locales, SL (Madrid, Hispaania) (esindajad: advokaadid J. C. García Muñoz, J. I. Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz ja J. Corral García)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kõik käesolevast menetlusest tulenevad kulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Väited ja peamised argumendid on samad, mis esitati kohtuasjas T-392/14.


28.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 245/30


2. juunil 2014 esitatud hagi – Marcuccio versus Euroopa Kohus

(Kohtuasi T-409/14)

2014/C 245/42

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada mis tahes vormis otsus, millega kostja jättis rahuldamata 22. jaanuari 2014. aasta taotluse, mille hageja saatis Euroopa Kohtule;

mõista kostjalt hageja kasuks välja 25  000 eurot või suurem või väiksem summa, mida Üldkohus peab õigeks ja õiglaseks, et kas hüvitada kahju, mis hagejale tekitati kohtumenetluse ebamõistliku kestusega, või siis, et tasuda hagejale hüvitist kõnesoleva menetluse ebamõistliku kestuse tõttu;

mõista kõik käesoleva kohtuasjaga seotud kohtukulud, tasud ja honorarid välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Käesoleva kohtuasja ese on kahju, mida hageja väidab end olevat kandnud väidetavalt ülemäärase kestusega menetluse tõttu kohtuasjas T-236/02: Marcuccio vs. komisjon.

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaks väidet.

1.

Esimene väide, et põhjendus puudus täielikult, rikuti olulist menetlusnormi ja hea halduse kohustust.

2.

Teine väide, et rikuti õigusnormi ja tehti ilmselge hindamisviga.


Avaliku Teenistuse Kohus

28.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 245/32


3. juunil 2014 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(Kohtuasi F-50/14)

2014/C 245/43

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat S. Orlandi)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni otsus, millega keelduti hagejale kodumaalt lahkumise toetuse maksmisest.

Hageja nõuded

tühistada 3. oktoobri 2013. aasta otsus, millega keelduti hagejale kodumaalt lahkumise toetuse maksmisest;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.