ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2014.024.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 24

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

57. köide
25. jaanuar 2014


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2014/C 024/01

Euroopa Liidu Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu TeatajasELT C 15, 18.1.2014

1

 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2014/C 024/02

Kohtuasi C-523/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundessozialgericht (Saksamaa) 3. oktoobril 2013 — Walter Larcher versus Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd

2

2014/C 024/03

Kohtuasi C-548/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Hispaania) 24. oktoobril 2013 — Caixabank S.A. versus Francisco Javier Brenes Jiménez ja Andrea Jiménez Jiménez

2

2014/C 024/04

Kohtuasi C-549/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vergabekammer Arnsberg (Saksamaa) 22. oktoobril 2013 — Bundesdruckerei GmbH versus Stadt Dortmund

3

2014/C 024/05

Kohtuasi C-552/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Bilbao (Hispaania) 25. oktoobril 2013 — Grupo Hospitalario Quirón S.A. versus Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco

3

2014/C 024/06

Kohtuasi C-556/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Leedu) 28. oktoobril 2013 — UAB LitaksaversusBTA Insurance Company SE

3

2014/C 024/07

Kohtuasi C-560/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzhof (Saksamaa) 30. oktoobril 2013 — Finanzamt Ulm versus Ingeborg Wagner-Raith, Maria Schweieri õigusjärglane

4

2014/C 024/08

Kohtuasi C-563/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungari) 30. oktoobril 2013 — UPC DTH S.à.r.l. versus Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke

4

2014/C 024/09

Kohtuasi C-570/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgerichtshof (Austria) 6. novembril 2013 — Karoline Gruber

5

2014/C 024/10

Kohtuasi C-571/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 7. novembril 2013 — Annegret Weitkämper-Krug versus NRW Bank, avalik-õiguslik asutus

6

2014/C 024/11

Kohtuasi C-572/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour d'appel de Bruxelles (Belgia) 8. novembril 2013 — Hewlett-Packard Belgium SPRL versus Reprobel SCRL

6

2014/C 024/12

Kohtuasi C-576/13: 14. novembril 2013 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Hispaania Kuningriik

7

2014/C 024/13

Kohtuasi C-578/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Kiel (Saksamaa) 15. novembril 2013 — Hans-Jürgen Kickler jt versus Kreeka Vabariik

7

2014/C 024/14

Kohtuasi C-579/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Centrale Raad von Beroep (Madalmaad) 15. novembril 2013 — P versus Commissie Sociale Zekerheid Breda, S versus College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen

8

2014/C 024/15

Kohtuasi C-581/13 P: Intra-Presse 15. novembril 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 16. septembri 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-448/11: Golden Balls Ltd versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

8

2014/C 024/16

Kohtuasi C-582/13 P: Intra-Presse 15. novembril 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 16. septembri 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-437/11: Golden Balls Ltd versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

9

2014/C 024/17

Kohtuasi C-583/13 P: Deutsche Bahn AG jt 15. novembril 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 6. septembri 2013. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-289/11, T-290/11 ja T-521/11: Deutsche Bahn AG jt versus Euroopa Komisjon

9

2014/C 024/18

Kohtuasi C-588/13 P: Telefónica SA 20. novembril 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 9. septembri 2013. aasta määruse peale kohtuasjas T-430/11: Telefónica versus komisjon

10

2014/C 024/19

Kohtuasi C-590/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte suprema di cassazione (Itaalia) 20. novembril 2013 — Idexx Laboratoires Italia srl versus Agenzia delle Entrate

10

2014/C 024/20

Kohtuasi C-591/13: 20. novembril 2013 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik

11

2014/C 024/21

Kohtuasi C-598/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Suceava (Rumeenia) 22. novembril 2013 — Casa Județeană de Pensii Botoșani versus Polixeni Guletsou

11

2014/C 024/22

Kohtuasi C-599/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Madalmaad) 22. novembril 2013 — Vereniging Somalische Amsterdam en Omgeving (Somvao), teine menetluspool: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

12

2014/C 024/23

Kohtuasi C-603/13 P: 22. novembril 2013 Galp Energia España, SA, Petróleos de Portugal (Petrogal), SA, Galp Energia, SGPS, SA esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 16. septembri 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-462/07: Galp Energia España, SA, Petróleos de Portugal (Petrogal), SA, Galp Energia, SGPS, SA versus Euroopa Komisjon

12

2014/C 024/24

Kohtuasi C-604/13 P: Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG 16. septembril 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 25. novembri 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-386/10: Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG versus Euroopa Komisjon

13

2014/C 024/25

Kohtuasi C-608/13 P: Compañía Española de Petróleos (CEPSA), SA 25. novembril 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 16. septembri 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-497/07: CEPSA versus komisjon

13

2014/C 024/26

Kohtuasi C-614/13 P: Masco Corp., Hansgrohe AG, Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, Hansgrohe Handelsgesellschaft mbH, Hansgrohe SA/NV, Hansgrohe BV, Hansgrohe SARL, Hansgrohe Srl, Hüppe GmbH, Hüppe GmbH, Hüppe Belgium SA (NV), Hüppe BV 27. novembril 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 16. septembri 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-378/10: Masco Corp. jt versus Euroopa Komisjon

14

2014/C 024/27

Kohtuasi C-616/13 P: Productos Asfálticos (PROAS), SA 27. novembril 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 16. septembri 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-495/07: PROAS versus komisjon

15

2014/C 024/28

Kohtuasi C-617/13 P: Repsol Lubricantes y Especialidades jt 27. novembril 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 16. septembri 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-496/07: Repsol Lubricantes y Especialidades jt versus komisjon

16

2014/C 024/29

Kohtuasi C-622/13 P: Castel Frères SAS 27. novembril 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 13. septembri 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-320/10: Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

16

 

Üldkohus

2014/C 024/30

Kohtuasi T-394/10: Üldkohtu 5. detsembri 2013. aasta otsus — Grebenshikova versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Volvo Trademark (SOLVO) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi SOLVO taotlus — Varasem ühenduse sõnamärk VOLVO — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Tähiste sarnasuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

18

2014/C 024/31

Kohtuasi T-107/11 P: Üldkohtu 4. detsembri 2013. aasta otsus — ETF versus Schuerings (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ajutised teenistujad — Tähtajatu leping — Lepingu lõpetamise otsus — Avaliku Teenistuse Kohtu pädevus — Muude teenistujate teenistustingimuste artiklid 2 ja 47 — Hoolitsemiskohustus — Mõiste teenistuse huvid — Keeld teha otsus ultra petita — Kaitseõigused)

18

2014/C 024/32

Kohtuasi T-108/11 P: Üldkohtu 4. detsembri 2013. aasta otsus — ETF versus Vandeuren (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ajutised teenistujad — Tähtajatu tööleping — Lepingu lõpetamise otsus — Avaliku Teenistuse Kohtu pädevus — Muude teenistujate teenistustingimuste artiklid 2 ja 47 — Hoolitsemiskohustus — Mõiste teenistuse huvid — Keeld teha otsus ultra petita — Kaitseõigused)

19

2014/C 024/33

Kohtuasi T-573/11: Üldkohtu 3. detsembri 2013. aasta otsus — JAS versus komisjon (Tolliliit — Teksapükste import — Pettus — Imporditollimaksude tollivormistusjärgne sissenõudmine — Määruse (EMÜ) nr 1430/79 artikkel 13 — Tolliseadustiku artikkel 239 — Imporditollimaksu vähendamise taotlus — Eriolukorra olemasolu — Õigluse klausel — Komisjoni otsus)

19

2014/C 024/34

Kohtuasi T-4/12: Üldkohtu 5. detsembri 2013. aasta otsus — Olive Line International versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Carapelli Firenze (Maestro de Oliva) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Ühendust nimetav rahvusvaheline registreering — Kujutismärk Maestro de Oliva — Varasem siseriiklik sõnamärk MAESTRO — Varasema kaubamärgi tegelik kasutamine — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b ja artikli 15 lõike 1 punkt a)

20

2014/C 024/35

Kohtuasi T-361/12: Üldkohtu 6. detsembri 2013. aasta otsus — Premiere Polish versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Donau Kanol (ECOFORCE) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi ECOFORCE taotlus — Varasem ühenduse kujutismärk ECO FORTE — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

20

2014/C 024/36

Kohtuasi T-428/12: Üldkohtu 6. detsembri 2013. aasta otsus — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria versus Siseturu Ühtlustamise Amet (VALORES DE FUTURO) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärgi VALORES DE FUTURO taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõigu 1 punktid b ja c)

20

2014/C 024/37

Kohtuasi T-483/13 R: Üldkohtu presidendi 27. novembri 2013. aasta määrus — Oikonomopoulos versus komisjon (Ajutised meetmed — OLAF–i juurdlus — Kahju hüvitamise nõue — Hagejale väidetavalt tekitatud varaline ja mittevaraline kahju — Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus — Vastuvõetamatus — Kiireloomulisuse puudumine)

21

2014/C 024/38

Kohtuasi T-529/13: 27. septembril 2013 esitatud hagi — Izsák ja Dabis versus komisjon

21

2014/C 024/39

Kohtuasi T-554/13: 16. oktoobril 2013 esitatud hagi — Ungari versus komisjon

22

2014/C 024/40

Kohtuasi T-558/13: 24. oktoobril 2013 esitatud hagi — FSA versus Siseturu Ühtlustamise Amet (FSA K-FORCE)

23

2014/C 024/41

Kohtuasi T-559/13: 25. oktoobril 2013 esitatud hagi — Giovanni Cosmetics versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI)

23

2014/C 024/42

Kohtuasi T-567/13: 29. oktoobril 2013 esitatud hagi — Sharp versus Siseturu Ühtlustamise Amet OHIM (BIG PAD)

24

2014/C 024/43

Kohtuasi T-568/13: 28. oktoobril 2013 esitatud hagi — Bimbo versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Cafe' do Brasil (KIMBO)

24

2014/C 024/44

Kohtuasi T-569/13: 28. oktoobril 2013 esitatud hagi — Bimbo versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Cafe' do Brasil (Caffè KIMBO Espresso Napoletano)

25

2014/C 024/45

Kohtuasi T-576/13: 30. oktoobril 2013 esitatud hagi — Verus versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Joie International (MIRUS)

25

2014/C 024/46

Kohtuasi T-577/13: 30. oktoobril 2013 esitatud hagi — Zehnder versus Siseturu Ühtlustamise Amet — UAB Amalva (komfovent)

26

2014/C 024/47

Kohtuasi T-581/13: 4. novembril 2013 esitatud hagi — Royal County of Berkshire Polo Club versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB)

26

2014/C 024/48

Kohtuasi T-585/13: 8. novembril 2013 esitatud hagi — H.P. Gauff Ingenieure versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Gauff (Gauff JBG Ingenieure)

27

2014/C 024/49

Kohtuasi T-586/13: 8. novembril 2013 esitatud hagi — H.P. Gauff Ingenieure versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Gauff (Gauff THE ENGINEERS WITH THE BROADER VIEW)

27

2014/C 024/50

Kohtuasi T-587/13: 4. novembril 2013 esitatud hagi — Schwerdt versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Iberamigo (cat&clean)

28

2014/C 024/51

Kohtuasi T-588/13: 7. novembril 2013 esitatud hagi — Deutsche Rockwool Mineralwoll versus Siseturu Ühtlustamise Amet — A. Weber (JETROC)

28

2014/C 024/52

Kohtuasi T-592/13: 11. novembril 2013 esitatud hagi — Ratioparts-Ersatzteile versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Norwood Industries (NORTHWOOD professional forest equipment)

29

2014/C 024/53

Kohtuasi T-594/13: 14. novembril 2013 esitatud hagi — Sanctuary Brands versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Richter International (TAYLORBIRD)

29

2014/C 024/54

Kohtuasi T-597/13: 18. novembril 2013 esitatud hagi — Calida versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Quanzhou Green Garments (dadida)

30

2014/C 024/55

Kohtuasi T-598/13: 15. novembril 2013 esitatud hagi — Sanctuary Brands versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Richter International (TAILORBYRD)

30

2014/C 024/56

Kohtuasi T-601/13: 12. novembril 2013 esitatud hagi — Wilo versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Pioneering for You)

31

2014/C 024/57

Kohtuasi T-603/13: 14. novembril 2013 esitatud hagi — Léon Van Parys versus komisjon

31

2014/C 024/58

Kohtuasi T-604/13: 20. novembril 2013 esitatud hagi — Levi Strauss versus Siseturu Ühtlustamise Amet — L&O Hunting Group (101)

32

2014/C 024/59

Kohtuasi T-605/13: 21. novembril 2013 esitatud hagi — Alma — The Soul of Italian Wine versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE)

32

2014/C 024/60

Kohtuasi T-608/13: 22. novembril 2013 esitatud hagi — easyGroup IP Licensing versus Siseturu Ühtlustamise Amet — TUI (easyAir-tours)

33

2014/C 024/61

Kohtuasi T-609/13: 22. novembril 2013 esitatud hagi — BlackRock versus Siseturu Ühtlustamise Amet (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY)

33

2014/C 024/62

Kohtuasi T-610/13: 21. novembril 2013 esitatud hagi — Ecolab USA versus Siseturu Ühtlustamise Amet (GREASECUTTER)

33

2014/C 024/63

Kohtuasi T-611/13: 21. novembril 2013 esitatud hagi — Australian Gold versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Effect Management & Holding (HOT)

34

2014/C 024/64

Kohtuasi T-615/13: 20. novembril 2013 esitatud hagi — AIC versus Siseturu Ühtlustamise Amet — ACV Manufacturing (soojusvahetid)

34

2014/C 024/65

Kohtuasi T-616/13: 20. novembril 2013 esitatud hagi — AIC versus Siseturu Ühtlustamise Amet — ACV Manufacturing (Soojusvaheti südamikud)

35

2014/C 024/66

Kohtuasi T-617/13: 20. novembril 2013 esitatud hagi — AIC versus Siseturu Ühtlustamise Amet — ACV Manufacturing (Soojusvaheti südamikud)

35

2014/C 024/67

Kohtuasi T-619/13 P: 26. novembril 2013 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 16. septembri 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas F-92/11: Faita versus EMSK

36

2014/C 024/68

Kohtuasi T-620/13: 22. novembril 2013 esitatud hagi — Marchi Industriale versus Euroopa Kemikaaliamet

36

2014/C 024/69

Kohtuasi T-623/13: 27. novembril 2013 esitatud hagi — Unión de Almacenistas de Hierros de España versus komisjon

37

2014/C 024/70

Kohtuasi T-644/13: 4. detsembril 2013 esitatud hagi — Serco Belgium ja teised versus komisjon

37

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2014/C 024/71

Kohtuasi F-36/13: Avaliku Teenistuse Kohtu 3. detsembri 2013. aasta otsus — CT versus Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus (Avalik teenistus — Ajutine teenistuja — Tähtajatu leping — Ülesütlemine — Ametiväärikuse kahjustamine — Usaldussuhte katkemine)

39

2014/C 024/72

Kohtuasi F-88/13: 17. septembril 2013 esitatud hagi — ZZ versus Teadusuuringute Rakendusamet

39

2014/C 024/73

Kohtuasi F-89/13: 18. septembril 2013 esitatud hagi — ZZ versus komisjon

39

2014/C 024/74

Kohtuasi F-90/13: 18. septembril 2013 esitatud hagi — ZZ versus komisjon

40

2014/C 024/75

Kohtuasi F-102/13: 9. oktoobril 2013 esitatud hagi — ZZ versus komisjon

40

2014/C 024/76

Kohtuasi F-107/13: 25. oktoobril 2013 esitatud hagi — ZZ versus komisjon

41

2014/C 024/77

Kohtuasi F-108/13: 28. oktoobril 2013 esitatud hagi — ZZ versus nõukogu

41

2014/C 024/78

Kohtuasi F-110/13: 11. november 2013 esitatud hagi — ZZ versus Komisjon

41

ET

 


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Liidu Kohus

25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/1


2014/C 24/01

Euroopa Liidu Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu Teatajas

ELT C 15, 18.1.2014

Eelmised väljaanded

ELT C 9, 11.1.2014

ELT C 377, 21.12.2013

ELT C 367, 14.12.2013

ELT C 359, 7.12.2013

ELT C 352, 30.11.2013

ELT C 344, 23.11.2013

Käesolevad tekstid on kättesaadavad:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Teated

KOHTUMENETLUSED

Euroopa Kohus

25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/2


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundessozialgericht (Saksamaa) 3. oktoobril 2013 — Walter Larcher versus Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd

(Kohtuasi C-523/13)

2014/C 24/02

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundessozialgericht

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja ja kassatsioonkaebuse esitaja: Walter Larcher

Vastustaja ja vastustaja kassatsioonimenetluses: Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd

Eelotsuse küsimused

1.

Kas EÜ artikli 39 lõikes 2 (nüüd ELTL artikli 45 lõige 2) ja määruse (EMÜ) nr 1408/71 (1) artikli 3 lõikes 1 sätestatud võrdse kohtlemise põhimõttega on vastuolus siseriiklik õigusnorm, mille kohaselt eeldab vanaduspensioni saamine pärast pensionieelsel perioodil osalise tööajaga töötamist, et pensionieelsel perioodil osalise tööajaga töötamine on toimunud kõnealuse liikmesriigi, mitte aga teise liikmesriigi õigusnormide alusel?

2.

Kui esimesele küsimusele tuleb vastata jaatavalt, siis milliseid nõudeid esitab EÜ artikli 39 lõikes 2 (nüüd ELTL artikli 45 lõige 2) ja määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikli 3 lõikes 1 sätestatud võrdse kohtlemise põhimõte sellele, mil moel tuleb samaväärseks lugeda teise liikmesriigi õigusnormide alusel pensionieelsel perioodil osalise tööajaga töötamine kui siseriiklike õigusnormide alusel vanaduspensioni saamise tingimus:

a)

Kas pensionieelsel perioodil osalise tööajaga töötamise tingimusi tuleb võrdlevalt analüüsida?

b)

Kui eelmisele küsimusele tuleb vastata jaatavalt, siis kas piisab sellest, kui pensionieelsel perioodil osalise tööajaga töötamine on oma funktsiooni ja struktuuri poolest mõlemas liikmeriigis põhimõtteliselt sama?

c)

Või peavad pensionieelsel perioodil osalise tööajaga töötamise tingimused olema mõlemas liikmesriigis identsed?


(1)  Nõukogu 14. juuni 1971. aasta määrus (EMÜ) nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate ja nende pereliikmete suhtes (EÜT L 149, lk 2; ELT eriväljaanne 05/01, lk 35).


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/2


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Hispaania) 24. oktoobril 2013 — Caixabank S.A. versus Francisco Javier Brenes Jiménez ja Andrea Jiménez Jiménez

(Kohtuasi C-548/13)

2014/C 24/03

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena

Põhikohtuasja pooled

Sissenõudja: Caixabank S.A.

Võlgnikud: Francisco Javier Brenes Jiménez ja Andrea Jiménez Jiménez

Eelotsuse küsimused

1.

Kas vastavalt nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiivile 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (1) ja eeskätt direktiivi artikli 6 lõikele 1 ning selleks, et tagada tarbijate ja kasutajate kaitse kooskõlas võrdväärsuse ja tõhususe põhimõtetega, peab liikmesriigi kohus, kes tuvastab, et hüpoteeklaenu lepingu viivist käsitlev lepingutingimus on ebaõiglane, tuvastama selle lepingutingimuse tühisuse ja lugema selle mittesiduvaks, või vastupidi, ta peab viivist käsitleva lepingutingimuse tasakaalustama, andes sissenõudjale või võlausaldajale korralduse viivis ümber arvutada?

2.

Kas 14. mai 2013. aasta seaduse 1/2013 teine üleminekusäte kujutab endast ilmselgelt tarbija huvide kaitse selget piirangut, sest sellega pannakse kohtule kaudselt kohustus tasakaalustada ebaõiglane viivist käsitlev lepingutingimus, arvestades sätestatud viivisemäära ümber ja jättes asjaomase ebaõiglase lepingutingimuse jõusse, selle asemel et tuvastada selle tühisus ning siduvuse puudumine tarbija suhtes?

3.

Kas 14. mai 2013. aasta seaduse 1/2013 teine üleminekusäte on vastuolus nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiiviga 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes ja eeskätt selle direktiivi artikli 6 lõikega 1, sest sellega takistatakse võrdväärsuse ja tõhususe põhimõtete kohaldamist tarbijakaitse valdkonnas ning välditakse enne 14. mai 2013. aasta seaduse 1/2013 jõustumist sõlmitud hüpoteeklaenu lepingutes sisalduvate viivist käsitlevate ebaõiglaste lepingutingimuste tühisuses ja mittesiduvuses seisneva sanktsiooni kohaldamist?


(1)  EÜT L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 288.


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/3


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vergabekammer Arnsberg (Saksamaa) 22. oktoobril 2013 — Bundesdruckerei GmbH versus Stadt Dortmund

(Kohtuasi C-549/13)

2014/C 24/04

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Vergabekammer Arnsberg

Põhikohtuasja pooled

Vaidlustaja: Bundesdruckerei GmbH

Vastustaja: Stadt Dortmund

Eelotsuse küsimus

Kas ELTL artikliga 56 ja direktiivi 96/71/EÜ (1) artikli 3 lõikega 1 on vastuolus siseriiklik õigusnorm ja/või riigihankelepingu tingimus, mille kohaselt pakkuja, kes soovib sõlmida riigihankelepingut või juba väljakuulutatud riigihanke lepingut, 1) kohustub maksma hankelepingut täitvatele töötajatele kõnealuses õigusnormis ette nähtud kollektiivlepingujärgset töötasu või miinimumtöötasu ja 2) paneb samasuguse kohustuse alltöövõtjale, keda kasutatakse või kavatsetakse kasutada, ning peab esitama selle kohta hankijale alltöövõtja kinnituse, kui a) siseriiklik õigusnorm näeb sellise kohustuse ette ainult riigihankelepingute, mitte aga eraõiguslike lepingute puhul ja b) alltöövõtja asub mõnes muus Euroopa Liidu liikmesriigis ning alltöövõtja töötajad osutavad asjaomase hankelepingu esemeks olevaid teenuseid ainult alltöövõtja asukohariigis?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiiv 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega; EÜT 1997, L 18, lk 1; ELT eriväljaanne 05/02, lk 431.


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/3


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Bilbao (Hispaania) 25. oktoobril 2013 — Grupo Hospitalario Quirón S.A. versus Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco

(Kohtuasi C-552/13)

2014/C 24/05

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Bilbao

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Grupo Hospitalario Quirón S.A.

Vastustaja: Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco

Kolmas isik: Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Liidu õigusega on kooskõlas avalike tervishoiu kõrvalteenuste korraldamise halduslepingute puhul nõude kehtestamine, et lepingu esemeks olevat tervishoiuteenust peab osutama ÜKSNES konkreetse kohaliku omavalitsusüksuse territooriumil, mis ei ole tingimata patsientide elukohajärgne omavalitsusüksus?


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/3


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Leedu) 28. oktoobril 2013 — UAB „Litaksa”versus„BTA Insurance Company” SE

(Kohtuasi C-556/13)

2014/C 24/06

Kohtumenetluse keel: leedu

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja kassatsioonimenetluses: UAB „Litaksa”

Teine menetlusosaline:„BTA Insurance Company” SE

Eelotsuse küsimused

1.

Kas direktiivi 90/232/EMÜ (1), nagu seda on muudetud direktiivi 2005/14/EÜ (2) artikliga 4, artiklit 2 tuleb tõlgendada nii, et kindlustuslepingu pooltel ei ole õigust kindlustatu kindlustuskaitset territoriaalselt piirata (st kohaldada erinevat kindlustusmakset olenevalt territooriumist, kus sõidukit kasutatakse – kas kogu Euroopa Liidus või üksnes Leedu Vabariigis) isegi juhul, kui kannatanute kaitset ei piirata, ehk määratleda sõiduki kasutamine väljaspool Leedu Vabariiki teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustusriski suurendava tegurina, mis toob kaasa täiendava kindlustusmakse?

2.

Kas isikute ja sõidukite kogu Euroopa Liidu territooriumil vabalt liikumise põhimõtet ning Euroopa Liidus kehtivat võrdsuse (diskrimineerimiskeelu) aluspõhimõtet tuleb tõlgendada selliselt, et nendega on vastuolus eespool nimetatud kindlustuslepingu poolte kokkulepe, mille kohaselt kindlustusrisk on seotud sõiduki kasutamise territooriumiga?


(1)  Kolmas nõukogu 14. mai 1990. aasta direktiiv 90/232/EMÜ mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1990, L 129, lk 33; ELT eriväljaanne 06/01, lk 249).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiiv 2005/14/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiive 72/166/EMÜ, 84/5/EMÜ, 88/357/EMÜ ja 90/232/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/26/EÜ mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse kohta (ELT 2005, L 149, lk 14).


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/4


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzhof (Saksamaa) 30. oktoobril 2013 — Finanzamt Ulm versus Ingeborg Wagner-Raith, Maria Schweieri õigusjärglane

(Kohtuasi C-560/13)

2014/C 24/07

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesfinanzhof

Põhikohtuasja pooled

Vastustaja ja kassatsioonkaebuse esitaja: Finanzamt Ulm

Kaebaja ja vastustaja kassatsioonimenetluses: Ingeborg Wagner-Raith, surnud Maria Schweieri õigusjärglane

Teine menetlusosaline: Bundesministerium der Finanzen

Eelotsuse küsimused

1.

Kas siseriiklik õigusnorm (käesoleval juhul AuslInvestmG § 18 lõige 3), mille kohaselt maksustatakse välisriigi investeerimisfondides osakuid omandanud Saksamaa residentide puhul teatavatel tingimustel peale saadud tulu väljamaksete ka fiktiivsed tulud summas, mis moodustab 90 % aasta esimese tagasivõtmishinna ja viimase tagasivõtmishinna vahest, kuid vähemalt 10 % viimasest tagasivõtmishinnast (või börsi- või turuväärtusest), ei ole kolmandate riikide investeerimisfondides osaluse omandamise korral EÜ asutamislepingu artiklis 73b (alates 1. maist 1999 EÜ artikkel 56) (1) sätestatud kapitali vaba liikumise põhimõttega vastuolus seetõttu, et alates 31. detsembrist 1993 sisuliselt muutumatuna püsinud õigusnorm on seotud finantsteenuste osutamisega EÜ asutamislepingu artikli 73c lõikes 1 (alates 1. maist 1999 EÜ artikli 57 lõige 1) (2) sisalduva olemasolevate õiguste säilitamist ettenägeva õigusnormi tähenduses?

Kui vastus esimesele küsimusele ei ole jaatav:

2.

Kas osalus sellises investeerimisfondis, mille asukoht on kolmandas riigis, on alati otseinvesteering EÜ asutamislepingu artikli 73c lõike 1 (alates 1. maist 1999 EÜ artikli 57 lõige 1) tähenduses või sõltub vastus sellele küsimusele sellest, kas osalus annab investorile investeerimisfondi asukohariigi siseriiklike õigusnormide alusel või muudel alustel võimaluse osaleda tõhusalt investeerimisfondi juhtimises või kontrollimises?


(1)  ELTL artikkel 63

(2)  ELTL artikli 64 lõige 1


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/4


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungari) 30. oktoobril 2013 — UPC DTH S.à.r.l. versus Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke

(Kohtuasi C-563/13)

2014/C 24/08

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: UPC DTH S.à.r.l.

Vastustaja: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke

Eelotsuse küsimused

1.

Kas raamdirektiivi ehk Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/21/EÜ (1) elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta, muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiiviga 2009/140/EÜ (2), artikli 2 punkti c võib tõlgendada nii, et elektroonilise side teenuseks loetakse sellist teenust, mille raames teenuseosutaja tagab vastutasu eest tingimusliku juurdepääsu satelliidi kaudu edastatavale programmipaketile, mis hõlmab raadio- ja teleprogrammide edastamise teenuseid?

2.

Kas Euroopa Liidu toimimise lepingut võib tõlgendada nii, et esimeses küsimuses nimetatud teenusele laieneb liikmesriikidevahelise teenuste vaba liikumise põhimõte selles osas, milles tegemist on teenuse osutamisega Luksemburgist Ungari territooriumile?

3.

Kas Euroopa Liidu toimimise lepingut võib tõlgendada nii, et esimeses küsimuses nimetatud teenuse puhul on sihtriigil, kuhu teenus on suunatud, õigus kehtestada sellise teenuse osutamisele piiranguid, nähes ette teenuse kohustusliku kandmise liikmesriigi registrisse ja filiaali või iseseisva õigussubjekti asutamise ning nõudes, et sellist teenust on võimalik osutada ainult siis, kui asutatakse filiaal või iseseisev õigussubjekt?

4.

Kas Euroopa Liidu toimimise lepingut võib tõlgendada nii, et esimeses küsimuses nimetatud teenustega seotud menetlustes on territoriaalse pädevuse alusel pädev selle liikmesriigi asutus, kus teenuseid osutatakse, olenemata sellest, millises liikmesriigis neid teenuseid osutav äriühing tegutseb või on registrisse kantud?

5.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta (raamdirektiiv) artikli 2 punkti c võib tõlgendada nii, et esimeses küsimuses nimetatud teenus on kvalifitseeritav elektroonilise sideteenusena või on esimeses küsimuses kirjeldatud teenus vaadeldav raamdirektiivi artikli 2 punktis f määratletud tingimusjuurdepääsusüsteemi kasutamise kaudu osutatava tingimusjuurdepääsu teenusena?

6.

Kas asjaomaseid eeskirju võib eespool esitatut arvestades tõlgendada nii, et esimeses küsimuses nimetatud teenust osutav teenuseosutaja on ühenduse õigusnormide alusel vaadeldav elektroonilise sideteenuse osutajana?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta (raamdirektiiv) (EÜT L 108, lk 33; ELT eriväljaanne 13/29, lk 349.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/140/EÜ, millega muudetakse direktiive 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta, 2002/19/EÜ elektroonilistele sidevõrkudele ja nendega seotud vahenditele juurdepääsu ja vastastikuse sidumise kohta ning 2002/20/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenustega seotud lubade andmise kohta (ELT L 337, lk 37).


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/5


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgerichtshof (Austria) 6. novembril 2013 — Karoline Gruber

(Kohtuasi C-570/13)

2014/C 24/09

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Karoline Gruber

Vastustaja: Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten

Kolmas isik: EMA Beratungs- und Handels GmbH

Menetlusse kaasatud isik: Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Liidu õigusega, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiiviga 2011/92/EL teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (edaspidi „direktiiv 2011/92”) (1), eeskätt viidatud direktiivi artikliga 11 on vastuolus siseriiklik õigus, mille kohaselt on otsus, millega tuvastatakse, et teatava projekti keskkonnamõju ei ole vaja hinnata, õiguslikult siduv ka naabritele, kes ei osalenud viidatud otsuse tegemise menetluses, ja kõnealusele otsusele võidakse nende vastu tugineda järgnevates loa andmise menetlustes, seda isegi juhul, kui neil on võimalus esitada loa andmise menetlustes projekti suhtes vastuväiteid (põhikohtuasjas nimelt väita, et projekti mõju seab ohtu nende elu, tervise või omandi ja et hais, müra, suits, tolm, vibratsioon või muu häirib neid vastuvõetamatul määral)?

Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav:

2.

Kas liidu õigus, eeskätt direktiivi 2011/92 vahetu kohaldatavus nõuab esimeses küsimuses märgitud õigusliku siduvuse eitamist?


(1)  ELT 2012, L 26, lk 1.


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/6


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 7. novembril 2013 — Annegret Weitkämper-Krug versus NRW Bank, avalik-õiguslik asutus

(Kohtuasi C-571/13)

2014/C 24/10

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Määruskaebuse esitaja ja kostja: Annegret Weitkämper-Krug

Vastustaja määruskaebemenetluses ja hageja: NRW Bank, avalik-õiguslik asutus

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 (1) kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (EÜT 2001, L 12, lk 1; ELT eriväljaanne 19/04, lk 42) artiklit 27 tuleb tõlgendada nii, et kohus, kellele hagi esitati hiljem ja kes on määruse nr 44/2001 artikli 22 kohaselt kohtuasja lahendamiseks ainupädev, peab ikkagi menetluse peatama seniks, kuni on lõplikult kindlaks tehtud, et sellel kohtul, kellele hagi esitati esimesena, puudub määruse nr 44/2001 artikli 22 kohane ainupädevus?


(1)  Nõukogu 22 detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (EÜT 2001, L 12, lk 1; ELT eriväljaanne 19/04, lk 42).


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/6


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour d'appel de Bruxelles (Belgia) 8. novembril 2013 — Hewlett-Packard Belgium SPRL versus Reprobel SCRL

(Kohtuasi C-572/13)

2014/C 24/11

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour d'appel de Bruxelles

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Hewlett-Packard Belgium SPRL

Vastustaja: Reprobel SCRL

Eelotsuse küsimused

1.

Esimene küsimus:

„Kas direktiivi 2001/29 (1) artikli 5 lõike 2 punktis a ja artikli 5 lõike 2 punktis b sisalduvat mõistet „õiglane hüvitis” tuleb tõlgendada erinevalt olenevalt sellest, kas paber- või muul samalaadsel kandjal reproduktsiooni, mis on saadud mis tahes fototehnika või muu sama toimega meetodi abil, teeb mis tahes kasutaja või siis füüsiline isik isiklikuks tarbeks ning ei otseselt ega kaudselt kaubandusliku kasutuseesmärgiga? Kui vastus on jaatav, siis millistel kriteeriumidel peab see erinev tõlgendamine rajanema?”

2.

Teine küsimus:

„Kas direktiivi 2001/29 artikli 5 lõike 2 punkti a ja artikli 5 lõike 2 punkti b tuleb tõlgendada nii, et need lubavad liikmesriikidel kehtestada õiguste valdajatele välja makstava õiglase hüvitise järgmisel kujul:

1.

kindlasummaline tasu, mida maksab kaitstud teoseid kopeerida võimaldavate seadmete ühendusesisene tootja, importija või omandaja nende seadmete liikmesriigis turule viimisel, ning mille summa arvutatakse ainuüksi kiiruse alusel, millega koopiamasin võib teha arvu koopiaid minutis, ning sellel ei ole muud seost kahjuga, mis õiguste valdajatele võib tekkida, ja

2.

proportsionaalne tasu, mis määratakse kindlaks ainuüksi tehtud koopiate arvuga korrutatud ühikuhinna põhjal, mis on erinev olenevalt sellest, kas maksma kohustatud isik tegi selle tasu sissenõudmisel koostööd või mitte, kusjuures seda tasu on kohustatud maksma füüsilised või juriidilised isikud, kes kopeerivad teoseid, või, olenevalt olukorrast, need isikud, kes annavad reprodutseerimisseadme tasu eest või tasuta teiste isikute kasutusse, vabastades esimesena nimetatud isikud sellest kohustusest,.

Kui sellele küsimusele vastatakse eitavalt, siis millised on sobivad ja ühtsed kriteeriumid, mida liikmesriigid peavad järgima selleks, et hüvitist saaks vastavalt liidu õigusele pidada õiglaseks ning et asjaomaste isikute vahel valitseks tasakaal?”

3.

Kolmas küsimus:

„Kas direktiivi 2001/29 artikli 5 lõike 2 punkti a ja artikli 5 lõike 2 punkti b tuleb tõlgendada nii, et need lubavad liikmesriikidel anda õiguste valdajatele ette nähtud õiglasest hüvitisest pool autorite loodud teoste kirjastajatele, seadmata kirjastajatele mitte mingisugust kohustust tagada seda, et autorid saaksid, kasvõi kaudselt, kasu hüvitise osast, millest nad on ilma jäetud?”

4.

Neljas küsimus:

„Kas direktiivi 2001/29 artikli 5 lõike 2 punkti a ja artikli 5 lõike 2 punkti b tuleb tõlgendada nii, et need lubavad liikmesriikidel kehtestada õiguste valdajatele välja makstava õiglase hüvitise sissenõudmiseks diferentseerimata süsteemi kindlaksmääratud summa ja tehtud koopia pealt arvestatava summa kujul, mis katab kaudselt, kuid kindlalt ja osaliselt nootide kopeerimise ja õigusi rikkuvad reproduktsioonid?”


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (EÜT L 167, lk 10, ELT eriväljaanne 17/01, lk 230).


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/7


14. novembril 2013 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Hispaania Kuningriik

(Kohtuasi C-576/13)

2014/C 24/12

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: L. Nicolae ja S. Pardo Quintillán)

Kostja: Hispaania Kuningriik

Hageja nõuded

tuvastada kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 esimese lõiguga, et kuna Hispaania Kuningriik kohustab lossimise ja lastimisega tegelevaid ettevõtjaid, kes tegutsevad Hispaania avalikku huvi pakkuvates sadamates, üldreeglina osalema SAGEP-is ega luba neil palgata oma töötajaid (ei tähtajatult ega tähtajaliselt) otse tööturult — välja arvatud juhul, kui SAGEP on välja pakkunud ebasobivad töötajad või ebapiisava arvu töötajaid —, siis on Hispaania Kuningriik rikkunud talle Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklist 49 tulenevaid kohustusi;

mõista kohtukulud välja Hispaania Kuningriigilt.

Väited ja peamised argumendid

Euroopa Komisjon esitas Hispaania Kuningriigi vastu hagi, mille ese on riigisadamate ja kaubandusliku meresõidu seadusega (Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante) lossimise ja lastimisega tegelevate ettevõtjate suhtes kehtestatud kord osas, mis puudutab sadamas kaupade käitlemise teenust osutavate töötajate haldamist.

Komisjon on seisukohal, et kuna kõnealune kord kohustab lossimise ja lastimisega tegelevaid ettevõtjaid, kes tegutsevad Hispaania avalikku huvi pakkuvates sadamates, üldreeglina osalema Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios’es ehk SAGEP-is ega luba neil palgata oma töötajaid (ei tähtajatult ega tähtajaliselt) otse tööturult –välja arvatud juhul, kui SAGEP on välja pakkunud ebasobivad töötajad või ebapiisava arvu töötajaid —, siis on see kord vastuolus kohustustega, mis tulenevad Hispaania Kuningriigile Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklist 49, mis käsitleb asutamisvabadust.


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/7


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Kiel (Saksamaa) 15. novembril 2013 — Hans-Jürgen Kickler jt versus Kreeka Vabariik

(Kohtuasi C-578/13)

2014/C 24/13

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landgericht Kiel

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Hans-Jürgen Kickler, Walter Wöhlk, Zahnärztekammer Schleswig-Holstein Versorgungswerk

Kostja: Kreeka Vabariik

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1393/2007 kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades („dokumentide kättetoimetamine”) (1) artiklit 1 tuleb tõlgendada nii, et hagi, millega kostja riigivõlakirjade omandaja esitab kostja vastu lepingu täitmise ja kahju hüvitamise nõudena maksenõude, tuleb pidada tsiviil- ja kaubandusasjaks viidatud määruse artikli 1 lõike 1 esimese lause tähenduses, kui omandaja ei võtnud vastu kostja poolt Kreeka seaduse nr 4050/2012 (Greek-Bondholder-Act) alusel 2012. aasta veebruari lõpus esitatud võlakirjade vahetuspakkumist?

2.

Kas hagi puhul, mis tugineb sisuliselt eespool viidatud seaduse (Greek-Bondholder-Act) kehtetusele ja/või tühisusele, on tegemist esimeses küsimuses nimetatud määruse artikli 1 lõike 1 teise lause kohase riigi vastutusega, mis tuleneb riigi tegevusest või tegevusetusest riigivõimu teostamisel?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1393/2007 kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades („dokumentide kättetoimetamine”), millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1348/2000 (ELT L 324, lk 79).


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/8


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Centrale Raad von Beroep (Madalmaad) 15. novembril 2013 — P versus Commissie Sociale Zekerheid Breda, S versus College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen

(Kohtuasi C-579/13)

2014/C 24/14

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Centrale Raad von Beroep

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: P

Vastustaja apellatsioonimenetluses: Commissie Sociale Zekerheid Breda

ja

Apellatsioonkaebuse esitaja: S

Vastustaja apellatsioonimenetluses: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen

Eelotsuse küsimused

1.

Kas direktiivi 2003/109/EÜ (1) mõtet ja eesmärki või artikli 5 lõiget 2 ja/või artikli 11 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et nendega ei ole kooskõlas siseriiklikud õigusnormid, mis panevad pikaajalise elaniku staatuse saanud kolmandate riikide kodanikele integreerumise kohustuse, mille täitmata jätmise korral kohaldatakse rahatrahvi?

2.

Kas esimesele küsimusele vastamisel on oluline, kas integreerumise kohustus pandi isikule enne pikaajalise elaniku staatuse andmist?


(1)  Nõukogu 25. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/109/EÜ pikaajalistest elanikest kolmandate riikide kodanike staatuse kohta (ELT 2004, L 16, lk 44; ELT eriväljaanne 19/06, lk 272).


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/8


Intra-Presse 15. novembril 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 16. septembri 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-448/11: Golden Balls Ltd versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

(Kohtuasi C-581/13 P)

2014/C 24/15

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Intra-Presse (esindajad: advokaadid P. Péters, T. de Haan, M. Laborde)

Teised menetlusosalised: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Golden Balls Ltd

Apellandi nõuded

tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu 16. septembri 2013. aasta otsus kohtuasjas T-448/11;

suunata asi tagasi Euroopa Liidu Üldkohtusse, et ta teeks otsuse Intra-Presse hagi kohta määruse nr 207/2009 (1) artikli 8 lõike 5 alusel;

otsustada kohtukulude kandmine edaspidi.

Väited ja peamised argumendid

Apellant väidab, et vaidlustatud kohtuotsus tuleb tühistada järgmistel põhjustel.

Esiteks rikkus Üldkohus määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b, kui ta määratles asjaomase avalikkuse ja kaubamärkide kontseptuaalse sarnasuse hindamisel lisas „mõttes tõlkimise”, „tõlkimisest alustamise” ja „eelneva tõlkimise” tingimused ega võtnud arvesse varasema kaubamärgi mainet klassi 41 kuuluvate teenuste osas. Teiseks rikkus Üldkohus määruse nr 207/2009 artikli 8 lõiget 5, kuna ta ei hinnanud kaubamärki igakülgselt ega hinnanud hageja varasema kaubamärgi maine asjakohasust ja võimeliku seose olemasolu.


(1)  Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1).


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/9


Intra-Presse 15. novembril 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 16. septembri 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-437/11: Golden Balls Ltd versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

(Kohtuasi C-582/13 P)

2014/C 24/16

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Intra-Presse (esindajad: advokaadid P. Péters, T. de Haan, M. Laborde)

Teised menetlusosalised: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Golden Balls Ltd

Apellandi nõuded

tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu 16. septembri 2013. aasta otsus kohtuasjas T-437/11;

suunata asi tagasi Euroopa Liidu Üldkohtusse, et ta teeks otsuse Intra-Presse hagi kohta määruse nr 207/2009 (1) artikli 8 lõike 5 alusel;

otsustada kohtukulude kandmine edaspidi.

Väited ja peamised argumendid

Apellant väidab, et vaidlustatud kohtuotsus tuleb tühistada järgmistel põhjustel.

Esiteks rikkus Üldkohus määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b, kui ta määratles asjaomase avalikkuse ja kaubamärkide kontseptuaalse sarnasuse hindamisel lisas „mõttes tõlkimise”, „tõlkimisest alustamise” ja „eelneva tõlkimise” tingimused. Teiseks rikkus Üldkohus määruse nr 207/2009 artikli 8 lõiget 5, kuna ta ei hinnanud kaubamärki igakülgselt ega hinnanud hageja varasema kaubamärgi maine asjakohasust ja võimeliku seose olemasolu.


(1)  Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1).


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/9


Deutsche Bahn AG jt 15. novembril 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 6. septembri 2013. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-289/11, T-290/11 ja T-521/11: Deutsche Bahn AG jt versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-583/13 P)

2014/C 24/17

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellandid: Deutsche Bahn AG, DB Mobility Logistics AG, DB Energie GmbH, DB Netz AG, DB Schenker Rail GmbH, DB Schenker Rail Deutschland AG, Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße mbH (DUSS) (esindajad: advokaadid W. Deselaers, E. Venot, J. Brückner)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, Hispaania Kuningriik, Euroopa Liidu Nõukogu, EFTA järelevalveamet

Apellantide nõuded

Tühistada Üldkohtu 6. septembri 2013. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-289/11, T-290/11 ja T-521/11;

tühistada komisjoni 14. märtsi 2011. aasta otsus K(2011) 1774, 30. märtsi 2011. aasta otsus K(2011) 2365 ja 14. juuli 2011. aasta otsus K(2011) 5230, millega kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 20 lõikega 4 määrati kontrollimised Deutsche Bahn AG-s ning selle kõigis tütarettevõtjates (juhtumid COMP/39.678 ja COMP/39.731);

mõista komisjonilt välja esimeses kohtuastmes ja apellatsioonimenetluses kantud kohtukulud.

Väited ja peamised argumendid

Apellandid tuginevad apellatsioonkaebuses neljale väitele:

 

Esiteks tõlgendas ja kohaldas Üldkohus vääralt põhiõigust asukoha puutumatusele ja Euroopa Inimõiguste Kohtu vastavat praktikat. Võttes eelkõige arvesse põhiõiguse riive intensiivsust ja korvamatu kahju tekkimise ohtu on ebaproportsionaalne see, kui komisjon, mis tegutseb ka uurimisasutusena ja millel on ulatuslikud volitused, teostab kontrollimise ilma kohtuniku eelneva loata.

 

Teiseks tõlgendas ja kohaldas Üldkohus vääralt põhiõigust tõhusale kohtulikule kaitsele. Kohtulik järelkontroll üksi ei paku komisjoni kontrollimise korral asjaomastele ettevõtjatele tõhusat kohtulikku kaitset.

 

Kolmandaks hindas Üldkohus ebaõigesti juhuslikeks väidetavate konkurentsirikkumiste kohta käivaid dokumente, mis saadi väljapool uurimise eset toimunud kontrollimise käigus, ehkki neid dokumente oli keelatud kasutada. Komisjoni teenistujaid teavitati enne asjaomase kontrollimise algust kahtlustest ühe uurimise esemest väljapoole jääva teema kohta. Sellega tekitas komisjon juhuslikkuse kunstlikult ja laiendas potentsiaalselt lubamatult kitsalt tõlgendatavat juhusliku leiu välistamise erandit (1).

 

Lõpuks jagas Üldkohus valesti tõendamiskoormise. Võib arvata või vähemalt ei ole võimalik välistada, et teatud dokumendid saadi väidetavalt „juhuslikult” üksnes teenistujate eelneva (väljapoole uurimise eset jääva teema osas) lubamatu teavitamise tulemusena. Kuna apellantidel on võimatu selles osas tõendada põhjusliku seoses olemasolu ja selle tõendamist ei saa neilt ka nõuda, oleks pidanud tõendamiskoormise ümber pöörama ja nõudma, et komisjon tõendaks seda, et nende dokumentide puhul oli tõepoolest tegemist juhuslikult saadud dokumentidega.


(1)  Euroopa Kohtu 17. oktoobri 1989. aasta otsus kohtuasjas 85/87: Dow Benelux vs. komisjon, EKL 1989, lk 3137.


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/10


Telefónica SA 20. novembril 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 9. septembri 2013. aasta määruse peale kohtuasjas T-430/11: Telefónica versus komisjon

(Kohtuasi C-588/13 P)

2014/C 24/18

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Apellant: Telefónica SA (esindajad: advokaadid J. Ruiz Calzado, M. Nuñez Müller ja J. Domínguez Pérez)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada vaidlustatud kohtumäärus;

tunnistada tühistamishagi kohtuasjas T-430/11 vastuvõetavaks ja suunata kohtuasi tagasi Üldkohtusse kohtuasja sisuliseks lahendamiseks;

mõista mõlemas kohtuastmes vastuvõetavusega seotud kõik kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

1.

Üldkohus on ELTL artikli 263 lõiget 4 in fine tõlgendades rikkunud õigusnormi, kinnitades et sellised riigiabi valdkonnas tehtud otsused, nagu on vaidluse all käesolevas kohtuasjas, nõuavad rakendusmeetmeid asutamislepingu uute sätete tähenduses.

2.

Üldkohus on rikkunud liidu õigust, tõlgendades tegeliku abisaaja mõistet käsitlevat kohtupraktikat selleks, et analüüsida selliste hagide vastuvõetavust, mis on esitatud otsuste peale, millega kuulutatakse abikord õigusvastaseks ja kokkusobimatuks. Täpsemalt:

Üldkohus tõlgendab tegeliku abisaaja mõistet käsitlevat kohtupraktikat vääralt ja moonutab fakte, kohaldades seda tehingute suhtes, mille apellant viis ellu pärast 21. detsembrit 2007;

Üldkohus rikub samuti õigusnormi seoses enne 21. detsembrit 2007 teostatud tehingutega, tõlgendades kohtupraktikast tulenevat tegeliku abisaaja mõistet.

3.

Üldkohus on rikkunud õigusnormi, võttes vastu otsuse, mis rikub õigust tõhusale õiguskaitsevahendile. Vaidlustatud kohtumäärus lähtub selle õiguse puhtalt teoreetilisest määratlusest, mis takistab apellandil kohastel tingimustel ja rikkumata õigust kasutada eelotsusemenetlust, et seada kahtluse alla vaidlusalust otsust.


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/10


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte suprema di cassazione (Itaalia) 20. novembril 2013 — Idexx Laboratoires Italia srl versus Agenzia delle Entrate

(Kohtuasi C-590/13)

2014/C 24/19

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Corte suprema di cassazione

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Idexx Laboratoires Italia srl

Vastustaja: Agenzia delle Entrate

Eelotsuse küsimused

1.

Kas põhimõtted — mida Euroopa Liidu Kohus selgitas 8. mai 2008. aasta otsuses liidetud kohtuasjades C-95/07 ja C-96/07, mille kohaselt kuuenda direktiivi 77/388 (1) kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, mida on muudetud direktiiviga 91/680/EMÜ (2), artikli 18 lõike 1 punktiga d ja artikliga 22 on vastuolus selline deklaratsioonide parandamine ja käibemaksu sissenõudmine, mis kohustuste rikkumisel, mis seisnevad esiteks siseriiklike õigusnormidega kuuenda direktiivi artikli 18 lõike 1 punkti d alusel kehtestatud formaalsuste rikkumises ja teiseks vastavalt nimetatud artikli 22 lõigetes 2 ja 4 sätestatud raamatupidamis- ja deklareerimiskohustuste rikkumises, näeb pöördmaksustamise korral ette mahaarvamisõiguse andmisest keeldumise — kuuluvad kohaldamisele ka juhul, kui nende õigusnormidega ette nähtud kohustused on täielikult täitmata, kuid maksu tasumise eest vastutava isiku seisundi ja tema mahaarvamisõiguse osas ei ole siiski kahtlust?

2.

Kas väljendid „sisulised nõuded”, „substantive requirements” ja „exigences de fond”, mida Euroopa Kohus on 8. mai 2008. aasta otsuse liidetud kohtuasjades C-95/07 ja C-96/07 eri keeleversioonides kasutanud, osutavad — arvestades käibemaksu valdkonnas ette nähtud nn pöördmaksustamise juhtusid — vajadusele tasuda käibemaks või võtta maksukohustus enda kanda või hoopis sellele, et on täidetud sisulised tingimused, millest tulenevalt maksumaksjal on tekkinud maksukohustus ja mis reguleerivad mahaarvamisõigust, mille eesmärk on kaitsta nimetatud maksu neutraalsuse põhimõtet ühtsetel euroopalikel alustel — nagu olemuslikkus, maksustatavus ja täielik mahaarvatavus?


(1)  Nõukogu 17. mai 1977. aasta kuues direktiiv 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta — ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas (EÜT L 145, lk 1; ELT eriväljaanne 09/01, lk 23

(2)  Nõukogu 16. detsembri 1991. aasta direktiiv 91/680/EMÜ, millega täiendatakse maksupiiride kaotamise eesmärgil ühist käibemaksusüsteemi ning muudetakse direktiivi 77/388/EMÜ (EÜT L 376, lk 1; ELT eriväljaanne 09/01, lk 160).


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/11


20. novembril 2013 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik

(Kohtuasi C-591/13)

2014/C 24/20

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: W. Mölls ja W. Roels)

Kostja: Saksamaa Liitvabariik

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Saksamaa Liitvabariik võttis vastu ja jättis jõusse normid, mille kohaselt lükatakse maksu tasumine varjatud reservidelt, mis on realiseeritud teatud põhivara tasu eest võõrandamise käigus, taas soetatud või toodetud põhivarale „ülekandmise” teel edasi kuni selle vara müügini, tingimusel et viimati nimetatud vara kuulub maksukohustuslase siseriikliku tootmisüksuse põhivara hulka, samas kui maksu tasumise niisugune edasilükkamine ei ole võimalik, kui sama vara kuulub maksukohustuslase sellise tootmisüksuse põhivara hulka, mis asub muus liikmesriigis või Euroopa Majanduspiirkonna muus riigis, siis on Saksamaa Liitvabariik rikkunud ELTL artiklist 49 ja EMP lepingu (1) artiklist 31 tulenevaid kohustusi;

mõista kohtukulud välja Saksamaa Liitvabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Saksa õigusnormide kohaselt ei maksustata äriühingu teatud põhivara võõrandamisest saadud tulu kohe, kui maksukohustuslane teatud ajavahemikul taas soetab või toodab äriühinguga seotud teatud põhivara. Sel juhul lükatakse senise vara võõrandamisest saadud tulu maksustamine vastavate varjatud reservide „ülekandmise” teel edasi kuni taas soetatud või toodetud põhivara võõrandamiseni. Kõnealune maksu edasilükkamine on võimalik siiski vaid juhul, kui taas soetatud või toodetud vara kuulub siseriikliku tootmisüksuse põhivara hulka, mitte aga siis, kui asjaomane tootmisüksus asub muus liikmesriigis või Euroopa Majanduspiirkonna muus riigis. Komisjoni hinnangul on need normid vastuolus asutamisvabadusega.


(1)  2. mai 1992. aasta Euroopa Majanduspiirkonna leping (EÜT 1994, L 1, lk 3; ELT eriväljaanne 11/52, lk 3).


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/11


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Suceava (Rumeenia) 22. novembril 2013 — Casa Județeană de Pensii Botoșani versus Polixeni Guletsou

(Kohtuasi C-598/13)

2014/C 24/21

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Curtea de Apel Suceava

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Casa Județeană de Pensii Botoșani

Vastustaja: Polixeni Guletsou

Eelotsuse küsimus

Kas määruse (EMÜ) nr 1408/71 (1) artikli 7 lõike 2 punkti c tuleb tõlgendada nii, et selle kohaldamisalasse jääb kahe liikmesriigi vahel enne selle määruse jõustumist sõlmitud leping, mille kohaselt on nad kokku leppinud, et ühe liikmesriigi kohustus seoses sotsiaalkindlustushüvitistega lõpeb nende teise liikmesriigi kodanike suhtes, kes on olnud esimeses liikmesriigis pagulasseisundis ning on tagasi pöördunud teise liikmesriiki, mille eest on esimene liikmesriik tasunud kindlaksmääratud summa pensionide maksmiseks ja selle perioodi katteks, mille eest esimeses liikmesriigis tasuti sotsiaalkindlustusmakseid?


(1)  Nõukogu 14. juuni 1971. aasta määrus (EMÜ) nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate ja nende pereliikmete suhtes (EÜT L 149, lk 2; ELT eriväljaanne 05/01, lk 35).


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/12


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Madalmaad) 22. novembril 2013 — Vereniging Somalische Amsterdam en Omgeving (Somvao), teine menetluspool: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Kohtuasi C-599/13)

2014/C 24/22

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Raad van State

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Vereniging Somalische Amsterdam en Omgeving (Somvao)

Vastustaja apellatsioonimenetluses: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Eelotsuse küsimused

1.

Kas nõukogu 18. detsembri 1995. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse kohta (1) artikkel 4 või nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (2), mida on muudetud nõukogu 13. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ, Euratom) nr 1995/2006 (3), artikli 53b lõike 2 punkt c annab siseriiklikele asutustele õigusliku aluse Euroopa Pagulasfondist juba määratud toetust toetuse saaja kahjuks muuta või toetuse saajalt tagasi nõuda?

2.

Kas nõukogu 2. detsembri 2004. aasta otsuse 2004/904/EÜ Euroopa Pagulasfondi asutamise kohta ajavahemikuks 2005–2010 (4) artikli 25 lõige 2 on siseriiklikele asutustele õiguslikuks aluseks, et muuta Euroopa Pagulasfondist juba määratud toetust toetuse saaja kahjuks või nõuda see toetus tagasi toetuse saajalt, ilma et selleks oleks vaja siseriiklikus õiguses sätestatud volitusnormi?


(1)  ELT L 312, lk 1; ELT eriväljaanne 01/01, lk 340.

(2)  ELT L 248, lk 1; ELT eriväljaanne 01/04, lk 74.

(3)  ELT L 390, lk 1.

(4)  ELT L 381, lk 52.


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/12


22. novembril 2013 Galp Energia España, SA, Petróleos de Portugal (Petrogal), SA, Galp Energia, SGPS, SA esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 16. septembri 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-462/07: Galp Energia España, SA, Petróleos de Portugal (Petrogal), SA, Galp Energia, SGPS, SA versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-603/13 P)

2014/C 24/23

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellandid: Galp Energia España, SA, Petróleos de Portugal (Petrogal), SA, Galp Energia, SGPS, SA (esindaja: advocaat M. Slotboom)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellantide nõuded

tühistada kohtuotsus käesolevas apellatsioonkaebuses toodud alustel ja/või tühistada otsuse artiklid hagejaid puudutavas osas ja/või tühistada otsuse artikkel 2 hagejatele trahvi määramise osas või vähendada hagejatele otsuse artikliga 2 määratud trahvi summat,

tühistada kohtuotsus ja saata asi tagasi Üldkohtule otsuse tegemiseks hagi põhjendatuse kohta, lähtudes Euroopa Kohtu antud juhistest;

mõista kohtukulud käesolevas kohtuastmes välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellandid väidavad, et vaidlustatud kohtuotsus tuleks tühistada järgmistel alustel:

 

Üldkohus on vääralt kohaldanud EÜ artikli 81 lõiget 1, moonutanud tõendeid, ei ole järginud tõendite hindamisel menetlusnorme ega arvestanud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 48 tagatud süütuse presumptsiooni üldpõhimõtet, kuna leidis, et ei saa asuda seisukohale nagu oleks komisjon õigusvastaselt järeldanud, et pooled osalesid hindade kooskõlastamises „kuni aastani 2002”. Lisaks ei ole Üldkohus seda järeldust piisavalt põhjendanud.

 

Üldkohus on vääralt kohaldanud EÜ artikli 81 lõiget 1, moonutanud tõendeid, ei ole järginud tõendite hindamisel menetlusnorme ning on seal hulgas rikkunud „ne ultra petita” põhimõtet, õigust õiglasele kohtumenetlusele ja kaitseõigust (õigus olla ära kuulatud), kuna leidis, et pooli saab järelevalve teostamise süsteemi ja teiseks kompensatsioonimehhanismi osas pidada vastutavaks ning et seetõttu puudub alus trahvi põhisumma muutmiseks.

 

Üldkohus on rikkunud poolte põhiõigust kohtulikule arutamisele mõistliku aja jooksul.


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/13


Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG 16. septembril 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 25. novembri 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-386/10: Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-604/13 P)

2014/C 24/24

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG (esindajad: advokaadid H. Janssen ja T. Kapp)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu Nõukogu

Apellandi nõuded

täielikult tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu (neljas koda) 16. septembri 2013. aasta otsus kohtuasjas T-386/10 ning hagejat puudutavas osas tühistada 23. juuni 2010. aasta otsus K(2010) 4185 (lõplik), mis puudutab juhtumit COMP/39.092 — Vannitoa seadmed ja sisustus;

teise võimalusena sobivalt vähendada hagejale vaidlustatud otsuses määratud trahvi summat;

mõista menetluskulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Apellant põhjendab oma apellatsioonkaebust järgmiste väidetega:

 

Esiteks rikkus Üldkohus määruse nr 1/2003 (1) artikli 23 lõiget 3, täpsuse põhimõtet, võrdse kohtlemise põhimõtet ja proportsionaalsuse põhimõtet, kuna kohus tõlgendas määruse nr 1/2003 artikli 23 lõike 2 teist lauset ülempiirina ja sellega eitas seda, et trahvisumma komisjoni poolt kindlaks määramine on õigusvastane, jättes sellega trahvisumma nõuetekohaselt vähendamata.

 

Teiseks rikkus Üldkohus määruse nr 1/2003 artikli 23 lõiget 3, kuna ta jättis tähelepanuta 2006. aasta suuniste õigusvastasuse, mis seisneb selles, et suunistes ei võeta arvesse nn ühe toote ettevõtjate rikkumiste kestust ja raskust.

 

Kolmandaks jättis Üldkohus tähelepanuta asjaolu, et kostja oleks pidanud kasutama oma hindamispädevust 2006. aasta suuniste punkti 37 alusel sel viisil, et nn ühe tootja ettevõtjate puhul oleks ta pidanud trahvi summa kindlaks määrama allpool 10 % piiri.

 

Lisaks rikkus Üldkohus tagasiulatuva jõu puudumise põhimõtet, kui kohus luges õiguspäraseks kostja poolt 2006. aasta suuniste alusel trahvisumma arvutamise.

 

Samuti rikkus Üldkohus hagejale määratud trahvi summa arvutamisel õigusnorme, eelkõige mis puudutab geograafilist ulatust, osalemist kolmest tootegrupist vaid ühes ning hageja teisest osatähtsust.

 

Lõpuks rikkus Üldkohus menetluse mõistliku kestuse põhimõtet.


(1)  EÜT 2003, L 1, lk 1; ELT eriväljaanne 08/02, lk 205.


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/13


Compañía Española de Petróleos (CEPSA), SA 25. novembril 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 16. septembri 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-497/07: CEPSA versus komisjon

(Kohtuasi C-608/13 P)

2014/C 24/25

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Apellant: Compañía Española de Petróleos (CEPSA), SA (esindajad: advokaadid O. Armengol i Gasull ja J.M. Rodríguez Cárcamo)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Tunnistada apellatsioonkaebus vastuvõetavaks ja teha kohtuasjas lõplik otsus, suunamata seda tagasi Üldkohtusse;

tühistada vaidlustatud kohtuotsus osas, milles resolutsiooni punktis 1 jäetakse CEPSA tühistamishagi rahuldamata ja punktis 3 mõistetekase kohtukulud välja CEPSA-lt, jättes samas kehtima resolutsiooni punkti 2, milles jäetakse komisjoni nõuded rahuldamata, ning sellest tulenevalt muuta komisjoni 3. oktoobri 2007. aasta otsust K(2007) 4441 lõplik, mis käsitleb [EÜ] artikli 81 alusel algatatud menetlust (juhtum COMP/38.710 — Bituumen (Hispaania)), ja vähendada trahvisummat ulatuses, mida Euroopa Kohus peab kohaseks;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

1.

Õigusnormi rikkumine (ELTL artikli 263 teine lõik koostoimes määruse nr 1 (1), millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduses kasutatavad keeled, artikliga 3). Apellandi hinnangul kujutab konkurentsimenetluses tehtud vastuväiteteatises keeleregulatsiooni rikkumine endast olulise vorminõude rikkumist, mis peab kaasa tooma selles menetluses tehtud lõpliku otsuse tühistamise, isegi kui kõnealune rikkumine ei kahjustanud ettevõtja kaitseõigusi. Kuna vaidlustatud kohtuotsusega seda otsust ei tühistatud, nagu apellant oli seda taotlenud, rikkus Üldkohus ELTL artikli 263 teist lõiku koostoimes määruse nr 1, millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduses kasutatavad keeled, artikliga 3.

2.

Faktide oluline moonutamine seoses sellega, et kohtuotsus kinnitab, et apellant nõustus vabatahtlikult vastuväiteteatise talle teatavaks tegemisega keeles, mis ei olnud tema keel, ja et vastuväiteteatise saatmine selles keeles ei kahjustanud tema kaitseõiguseid.

3.

Õigusnormi rikkumine (proportsionaalsuse põhimõtte rikkumine) . Kohtuotsus ei võta arvesse asjaolu, et sitke bituumeni tootmis- ja turustamistegevus moodustas väga väikese osa apellandi kui ettevõtjate kontserni kogukäibest. Emaettevõtja-tütarettevõtja eelduse kohaldamine ei takistada kohaldamast proportsionaalsuse põhimõtet, nagu seda on tavapäraselt Euroopa Kohtu praktikas tõlgendatud (kohtuasi Parker Pen (2)).

4.

Õigusnormi rikkumine (nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ) nr 1/2003 asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta (edaspidi „määrus nr 1/2003”) (3) artikkel 31, koostoimes ELTL artikliga 261). Üldkohus keeldus analüüsimast, kas tema enda hilinemine vaidlustatud kohtuotsuse tegemisel rikkus mõistliku tähtaja põhimõtet, rikkudes sellega määruse nr 1/2003 artiklit 31 koostoimes ELTL artikliga 261.

5.

Õigusnormi rikkumine (Euroopa Liidu põhiõiguste harta (4) artikli 41 lõige 1 ja artikli 47 teine lõik). Üldkohus lükkas tagasi VEPSA argumendi, mille kohaselt oli kahjustatud tema õigust kohtulikule arutamisele mõistliku tähtaja jooksul, mis on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 41 lõikes 1 ja artikli 47 teises lõigus ning samuti Euroopa inimõiguste konventsiooni artikli 6 lõikes 1. Käesoleva menetlus on kestnud rohkem kui 11 aastat. Menetlus komisjonis kestis viis aastat ja Üldkohtus endas kestis menetlus kirjaliku menetluse lõppemisest kuni suulise menetluse alustamiseni rohkem kui neli aastat.

6.

Õigusnormi rikkumine (Üldkohtu kodukorra artikli 87 lõige 2). Üldkohus mõistis kõik tühistamishagiga seonduvad kohtukulud välja apellandilt, olgugi et ka komisjoni nõuded selles kohtuastmes jäeti Üldkohtu otsuse resolutsioonis rahuldamata. Seega rikkus Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuses kohtukulude väljamõistmise korda, mis on ette nähtud Üldkohtu kodukorra artikli 87 lõikes 2.


(1)  EÜT 1958, 17, lk 385; ELT eriväljaanne 01/01, lk 3.

(2)  Üldkohtu 14. juuli 1994. aasta otsus kohtuasjas T-77/92: Parker Pen vs. komisjon, EKL 1994, lk II-549, punktid 94 ja 95.

(3)  EÜT 2003, L 1, lk 1; ELT eriväljaanne 08/02, lk 205.

(4)  ELT 2012, C 326, lk 391.


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/14


Masco Corp., Hansgrohe AG, Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, Hansgrohe Handelsgesellschaft mbH, Hansgrohe SA/NV, Hansgrohe BV, Hansgrohe SARL, Hansgrohe Srl, Hüppe GmbH, Hüppe GmbH, Hüppe Belgium SA (NV), Hüppe BV 27. novembril 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 16. septembri 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-378/10: Masco Corp. jt versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-614/13 P)

2014/C 24/26

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellandid: Masco Corp., Hansgrohe AG, Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, Hansgrohe Handelsgesellschaft mbH, Hansgrohe SA/NV, Hansgrohe BV, Hansgrohe SARL, Hansgrohe Srl, Hüppe GmbH, Hüppe GmbH, Hüppe Belgium SA (NV), Hüppe BV (esindajad: Rechtsanwalt D. Schroeder, Rechtsanwältin S. Heinz, solicitor J. Temple Lang)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellantide nõuded

tühistada Üldkohtu otsus kohtuasjas T-378/10 osas, milles jäeti rahuldamata nende nõue tühistada komisjoni 23. juuni 2010. aasta otsuse (Juhtum COMP/39.092 — Vannitoa seadmed ja sisustus) artikkel 1 osas, milles tuvastati, et apellandid osalesid vältavas kokkuleppes või kooskõlastatud tegevuses „vannitoa seadmete ja sisustuse sektoris”;

tühistada komisjoni 23. juuni 2010. aasta otsus (Juhtum COMP/39.092 — Vannitoa seadmed ja sisustus) osas, milles tuvastati, et apellandid osalesid vältavas kokkuleppes või kooskõlastatud tegevuses „vannitoa seadmete ja sisustuse sektoris”;

mõista apellantide käesoleva kohtuasjaga seotud kulud välja komisjonilt ning

võtta mis tahes muud meetmed, mida Euroopa Kohus kohaseks peab.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuses on esitatud kaks väidet.

Esimese väite kohaselt rikkus Üldkohus õigusnormi, moonutades ilmselgelt tõendeid ja kohaldades valesti õiguslikke kriteeriume, tuvastamaks, et apellandid osalesid ühes ja mitmeosalises keraamilisi tooteid hõlmavas rikkumises.

Teise väite kohaselt rikkus Üldkohus õigusnormi, kuna ta ei põhjendanud oma järeldusi.


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/15


Productos Asfálticos (PROAS), SA 27. novembril 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 16. septembri 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-495/07: PROAS versus komisjon

(Kohtuasi C-616/13 P)

2014/C 24/27

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Apellant: Productos Asfálticos (PROAS), SA (esindaja: advokaat C. Fernández Vicién)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Tunnistada apellatsioonkaebus vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

tühistada Üldkohtu 16. septembri 2013. aasta otsus;

rahuldada esimeses kohtuastmes esitatud nõue ja tühistada komisjoni 3. oktoobri 2007. aasta otsus juhtumis COMP/F/38.710 — Bituumen (Hispaania), või teise võimalusena vähendada apellandile määratud trahvi summat;

teise võimalusena suunata kohtuasi tagasi Üldkohtusse uue otsuse tegemiseks;

mõista igal juhul kõik käesoleva kohtumenetlusega ja Üldkohtu menetlusega seonduvad kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

1.

Üldkohus on rikkunud tõhusa õiguskaitsevahendi põhimõtet, jättes oma täieliku pädevuse raames analüüsimata Productos Asfálticos, SA väited trahvisumma kindlaksmääramise kohta. See rikkumine seisneb järgnevas:

Üldkohus moonutas PROAS-e väiteid Üldkohtule esitatud tühistamishagis;

Üldkohus ei analüüsinud autonoomselt trahvi proportsionaalsust ja põhjendusi osas, mis puudutab rikkumise tagajärgi;

Üldkohus ei analüüsinud seda, kas komisjon järgis võrdse kohtlemise ja õiguskindluse põhimõtet seoses oma varasema praktikaga;

puudub tegelik analüüs PROAS-e konkreetse osakaalu kohta rikkumises ja vääralt on jäetud võtmata taotletud menetlust korraldavad meetmed.

2.

Üldkohus on rikkunud õiguskindluse ja võrdse kohtlemise põhimõtteid ning PRAOS-e kaitseõiguseid , tõlgendades suuniseid määruse nr 17 (1) artikli 15 lõike 2 alusel määratud trahvide arvutamise meetodi kohta vääralt.

Üldkohus lubas komisjonil rikkuda iseenda suuniseid, võimaldades tal trahvi kindlaksmääramisel rikkumise vähest mõju mitte arvestada.

Üldkohus rikkus PROAS-e kaitseõiguseid, jättes lubamata tal lükata ümber ümberlükatavat eeldust, mille kohaselt on kartellikokkulepetel alati mõju.

3.

Üldkohus on rikkunud hea halduse põhimõtet ja ta ei ole kinni pidanud mõistlikust tähtajast.

4.

Üldkohus on rikkunud kohtukulude jagamise suhtes kohaldatavaid põhimõtteid.


(1)  Määrus nr 17, esimene määrus asutamislepingu artiklite 85 ja 86 rakendamise kohta (EÜT 13, 1962, lk 204; ELT eriväljaanne 08/01, lk 3).


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/16


Repsol Lubricantes y Especialidades jt 27. novembril 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 16. septembri 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-496/07: Repsol Lubricantes y Especialidades jt versus komisjon

(Kohtuasi C-617/13 P)

2014/C 24/28

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Apellandid: Repsol Lubricantes y Especialidades, SA, Repsol Petróleo, SA, ja Repsol, SA (esindajad: advokaadid L. Ortiz Blanco, J.L. Buendía Sierra, M. Muñoz de Juan, Á. Givaja Sanz ja A. Lamadrid de Pablo)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellantide nõuded

1.

Tühistada vaidlustatud kohtuotsus osas, mis puudutab:

solidaarse vastutuse panemist Repsol Petróleo, SA-le ja Repsol YPF, SA-le (praegu Repsol, SA),

trahvi arvutamisel ajavahemiku 1998–2002 vääralt arvesse võtmist,

asjaolu, et Üldkohus võttis vääralt arvesse komisjoni kindlaksmääratud trahvi põhisummat, eirates oma täielikku pädevust ja proportsionaalsuse põhimõtet;

2.

tühistada kõnealune otsus selles osas;

3.

vähendada täieliku pädevuse raames trahvisummat ulatuses, mida Euroopa Kohus peab kohaseks;

4.

tuvastada Üldkohtu menetluse liigne ja põhjendamatu ajaline kestus, millega on rikutud õigust tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtulikule arutamisele mõistliku tähtaja jooksul (harta artikkel 47 ja EIÕK artikkel 6);

5.

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

1.

Esiteks väidab Repsol õigusnormi rikkumist seoses kohtuotsuses kasutatud meetodiga, et hinnata tütarettevõtja Repsol Lubricantes y Especialidades, SA täieliku ja tegeliku kaubandusliku autonoomia kinnituseks esitatud tõendeid, või teise võimalusena põhjenduste puudumist.

2.

Teiseks väidab Repsol, et kohtuotsuses on 2002. aasta leebema kohtlemise teatist tõlgendatud valesti.

3.

Kolmandaks leiab Repsol, et kohtuotsus rikub ELTL artiklit 261 ja proportsionaalsuse põhimõtet, kuna Üldkohus on rikkunud oma kohustust teostada täieliku pädevuse raames kontrolli konkurentsivaldkonnas määratud trahvide üle.

4.

Viimaseks väidab Repsol, et Üldkohus on rikkunud Euroopa Liidu põhiõiguste harta (1) artiklit 47 ja Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklit 6, kuna ta ei teinud otsust mõistliku tähtaja jooksul.


(1)  ELT 2012, C 326, lk 391.


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/16


Castel Frères SAS 27. novembril 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 13. septembri 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-320/10: Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

(Kohtuasi C-622/13 P)

2014/C 24/29

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Castel Frères SAS (esindajad: advokaadid A. von Mühlendahl ja H. Hartwig)

Teised menetlusosalised: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell

Apellandi (Apellantide) nõuded

tühistada Üldkohtu 13. septembri 2013. aasta otsus kohtuasjas T-320/10,

jätta rahuldamata Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell esitatud tühistamishagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 4. mai 2010. aasta otsuse (asi R 962/2009-2) peale,

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt ja teiselt menetluspoolelt apellatsioonikojas.

Väited ja peamised argumendid

Apellant väidab, et Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta jättis rahuldamata apellandi nõude, et Üldkohus oleks talle esitatud hagi pidanud vastuvõetamatuse tõttu tagasi lükkama selle tõttu, et teine menetluspool on õigusi kuritarvitanud. Apellandi nõue tugineb tõendite moonutamisele. Apellatsioonkaebus põhineb ka Euroopa Liidu institutsioonide menetlustes õiguste kuritarvitamise valesti hindamisel. Apellatsioonkaebus põhineb ka otsuse põhjenduse puudumisel, kuna Üldkohus jättis täielikult põhjendamata apellandi nõude rahuldamata jätmise.

Lisaks väidab apellant, et Üldkohus on rikkunud kaubamärgimääruse (1) artikli 7 lõike 1 punkti c sellega, et ta kohaldas valesid õiguslikke kriteeriume, kui ta leidis, et apellandi kaubamärk on registreeritud nõuetevastaselt.


(1)  Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1).


Üldkohus

25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/18


Üldkohtu 5. detsembri 2013. aasta otsus — Grebenshikova versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Volvo Trademark (SOLVO)

(Kohtuasi T-394/10) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse kujutismärgi SOLVO taotlus - Varasem ühenduse sõnamärk VOLVO - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosuse puudumine - Tähiste sarnasuse puudumine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

2014/C 24/30

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Elena Grebenshikova (Peterburi, Venemaa) (esindaja: advokaat M. Björkenfeldt)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: A. Folliard-Monguiral)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Volvo Trademark Holding AB (Göteborg, Rootsi) (esindajad: advokaadid T. Dolde, V. von Bomhard ja A. Renck, hiljem advokaadid V. von Bomhard ja A. Renck ning solicitor I. Fowler)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 9. juuni 2010. aasta otsuse (asi R 861/2010-1) peale, mis käsitleb Volvo Trademark Holding AB ja Elena Grebenshikova vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 9. juuni 2010. aasta otsus asjas R 861/2010-1.

2.

Jätta Siseturu Ühtlustamise Ameti kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja kaks kolmandikku E. Grebenshikova kohtukuludest.

3.

Jätta Volvo Trademark Holding AB kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja üks kolmandik E. Grebenshikova kohtukuludest.


(1)  ELT C 301, 6.11.2010.


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/18


Üldkohtu 4. detsembri 2013. aasta otsus — ETF versus Schuerings

(Kohtuasi T-107/11 P) (1)

(Apellatsioonkaebus - Avalik teenistus - Ajutised teenistujad - Tähtajatu leping - Lepingu lõpetamise otsus - Avaliku Teenistuse Kohtu pädevus - Muude teenistujate teenistustingimuste artiklid 2 ja 47 - Hoolitsemiskohustus - Mõiste „teenistuse huvid” - Keeld teha otsus ultra petita - Kaitseõigused)

2014/C 24/31

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Euroopa Koolitusfond (ETF) (esindaja: advokaat L. Levi)

Teine menetluspool: Gisela Schuerings (esindaja: advokaat N. Lhoëst)

Hageja toetuseks menetlusse astujad: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja D. Martin, agents); Euroopa Ravimiamet (EMA) (esindajad: V. Salvatore, hiljem T. Jabłoński); Euroopa Keskkonnaamet (EEA) (esindaja: O. Cornu); Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) (esindaja: P. Goudou); Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) (esindaja: E. Maurage); Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT) (esindajad: J. Rikkert ja M. Garnier); Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) (esindaja: M. Sprenger); Euroopa Kemikaalide Amet (ECHA) (esindaja: M. Heikkilä); ja Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) (esindaja: D. Detken)

Ese

Apellatsioonkaebus Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 9. detsembri 2010. aasta otsuse peale kohtuasjas F–87/08: Schuerings vs. ETF (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata), ja nõue see otsus tühistada.

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 9. detsembri 2010. aasta otsus kohtuasjas F–87/08: Schuerings vs. ETF osas, millega tühistati Euroopa Koolitusfondi (ETF) 23. oktoobri 2007. aasta otsus Gisela Schueringsiga sõlmitud ajutise teenistuja tähtajatu lepingu lõpetamise kohta ja jäeti sellest tulenevalt rahuldamata tema nõue hüvitada varaline kahju, kuna see oli liiga ennatlik.

2.

Jätta apellatsioonkaebus ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Saata asi tagasi Avaliku Teenistuse Kohtusse.

4.

Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.


(1)  ELT C 139, 7.5.2011.


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/19


Üldkohtu 4. detsembri 2013. aasta otsus — ETF versus Vandeuren

(Kohtuasi T-108/11 P) (1)

(Apellatsioonkaebus - Avalik teenistus - Ajutised teenistujad - Tähtajatu tööleping - Lepingu lõpetamise otsus - Avaliku Teenistuse Kohtu pädevus - Muude teenistujate teenistustingimuste artiklid 2 ja 47 - Hoolitsemiskohustus - Mõiste „teenistuse huvid” - Keeld teha otsus ultra petita - Kaitseõigused)

2014/C 24/32

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Euroopa Koolitusfond (ETF) (esindaja: advokaat L. Levi)

Teine menetluspool: Gustave Michel, Monique Vandeuren’i õigusjärglane (esindaja: advokaat N. Lhoëst)

Hageja toetuseks menetlusse astujad: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja D. Martin); Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT) (esindajad: J. Rikkert ja M. Garnier); Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) (esindaja: M. Heikkilä); Euroopa Ravimiamet (EMA) (esindajad: V. Salvatore, hiljem T. Jabłoński); Euroopa Keskkonnaamet (EEA) (esindaja: O. Cornu); Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) (esindaja: P. Goudou); Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) (esindaja: D. Detken)

Ese

Apellatsioonkaebus Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 9. detsembri 2010. aasta otsuse peale kohtuasjas F 88/08: Vandeuren vs. ETF (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata), ja nõue see otsus tühistada.

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 9. detsembri 2010. aasta otsus kohtuasjas F–88/08: Vandeuren vs. ETF osas, millega tühistati Euroopa Koolitusfondi (ETF) 23. oktoobri 2007. aasta otsus Monique Vandeureniga sõlmitud ajutise teenistuja tähtajatu lepingu lõpetamise kohta ja jäeti sellest tulenevalt rahuldamata tema nõue hüvitada varaline kahju, kuna see oli liiga ennatlik.

2.

Jätta apellatsioonkaebus ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Saata asi tagasi Avaliku Teenistuse Kohtusse.

4.

Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.


(1)  ELT C 139, 7.5.2011.


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/19


Üldkohtu 3. detsembri 2013. aasta otsus — JAS versus komisjon

(Kohtuasi T-573/11) (1)

(Tolliliit - Teksapükste import - Pettus - Imporditollimaksude tollivormistusjärgne sissenõudmine - Määruse (EMÜ) nr 1430/79 artikkel 13 - Tolliseadustiku artikkel 239 - Imporditollimaksu vähendamise taotlus - Eriolukorra olemasolu - Õigluse klausel - Komisjoni otsus)

2014/C 24/33

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: JAS Jet Air Service France (JAS) (Mesnil-Amelot, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid T. Gallois ja E. Dereviankine)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: B. R. Killmann, L. Keppenne ja C. Soulay)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 5. augusti 2011. aasta otsus, milles komisjon otsustas, et ei ole tegemist erilise olukorraga ja jättis rahuldamata imporditollimaksu vähendamise taotluse (asi REM 01/2008).

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta JAS Jet Air Service France (JAS) kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.


(1)  ELT C 25, 28.1.2012.


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/20


Üldkohtu 5. detsembri 2013. aasta otsus — Olive Line International versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Carapelli Firenze (Maestro de Oliva)

(Kohtuasi T-4/12) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Euroopa Ühendust nimetav rahvusvaheline registreering - Kujutismärk Maestro de Oliva - Varasem siseriiklik sõnamärk MAESTRO - Varasema kaubamärgi tegelik kasutamine - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b ja artikli 15 lõike 1 punkt a)

2014/C 24/34

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Olive Line International, SL (Madrid, Hispaania) (esindaja: advokaat M. Aznar Alonso)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: O. Mondéjar Ortuño)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Carapelli Firenze SpA (Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), Itaalia)

Ese

Tühistamishagi Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 21. septembri 2011. aasta otsuse (juhtum R 1612/2010-2) peale, mis käsitleb Carapelli Firenze SpA ja Olive Line International, SL vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Olive Line International, Sl-ilt.


(1)  ELT C 89, 24.3.2012.


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/20


Üldkohtu 6. detsembri 2013. aasta otsus — Premiere Polish versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Donau Kanol (ECOFORCE)

(Kohtuasi T-361/12) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse sõnamärgi ECOFORCE taotlus - Varasem ühenduse kujutismärk ECO FORTE - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

2014/C 24/35

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Premiere Polish Co. Ltd (Cheltenham, Ühendkuningriik) (esindajad: solicitor C. Jones ja solicitor M. Carter)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: I. Harrington)

Teine menetluspool ühtlustamisameti apellatsioonikojas: Donau Kanol GmbH & Co. KG (Ried im Traunkreis, Austria)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 8. juuni 2012. aasta otsuse peale (asi R 851/2011-4), mis käsitleb vastulausemenetlust Donau Kanol GmbH & Co. KG ja Premiere Polish Co. Ltd. vahel.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Premiere Polish Co. Ltd-lt.


(1)  ELT C 319, 20.10.2012.


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/20


Üldkohtu 6. detsembri 2013. aasta otsus — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria versus Siseturu Ühtlustamise Amet (VALORES DE FUTURO)

(Kohtuasi T-428/12) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Ühenduse sõnamärgi VALORES DE FUTURO taotlus - Absoluutne keeldumispõhjus - Eristusvõime puudumine - Kirjeldavus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõigu 1 punktid b ja c)

2014/C 24/36

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Bilbao, Hispaania) (esindajad: advokaadid J. de Oliveira Vaz Miranda Sousa ja N. González-Alberto Rodríguez)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: V. Melgar)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 4. juuli 2012. aasta otsuse (juhtum R 2299/2011-2) peale, mis tehti seoses sõnamärgi VALORES DE FUTURO ühenduse kaubamärgina registreerimise taotlusega.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA-lt.


(1)  ELT C 366, 24.11.2012.


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/21


Üldkohtu presidendi 27. novembri 2013. aasta määrus — Oikonomopoulos versus komisjon

(Kohtuasi T-483/13 R)

(Ajutised meetmed - OLAF–i juurdlus - Kahju hüvitamise nõue - Hagejale väidetavalt tekitatud varaline ja mittevaraline kahju - Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus - Vastuvõetamatus - Kiireloomulisuse puudumine)

2014/C 24/37

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Athanassios Oikonomopoulos (Ateena, Kreeka) (esindajad: advokaadid N. Korogiannakis ja I. Zarzoura)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Baquero Cruz ja A. Sauka)

Ese

Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus, mis esitati kahju hüvitamise nõude raames, millega sooviti hüvitist hagejale tema kutsetegevuses tekitatud kahju eest seoses tema mainega pärast teatavaid Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) väidetavalt ebaseaduslikke toiminguid selle teenistujate poolt läbi viidud juurdluse käigus.

Resolutsioon

1.

Jätta ajutiste meetmete kohaldamise taotlus rahuldamata.

2.

Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/21


27. septembril 2013 esitatud hagi — Izsák ja Dabis versus komisjon

(Kohtuasi T-529/13)

2014/C 24/38

Kohtumenetluse keel: ungari

Pooled

Hagejad: Balázs-Árpád Izsák (Marosvásárhely, Rumeenia) ja Attila Dabis (Budapest, Ungari) (esindaja: advokaat Judit Tordáné dr. Petneházy)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Komisjoni 25. juuli 2013. aasta otsus C(2013) 4975 (final), millega jäeti rahuldamata kodanikualgatuse „Regioonidevahelise võrdsuse tagamist ja regioonide kultuuri säilitamist puudutav ühtekuuluvuspoliitika” registreerimise taotlus;

kohustada komisjoni registreerima eespool nimetatud kodanikualgatus ja võtma kõik õiguslikult nõutavad meetmed;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitavad hagejad kuus väidet.

1.

Esimene väide, et on rikutud määruse (EL) nr 211/2011 (1) artikli 4 lõiget 2

Hagejad väidavad esiteks, et nende taotlus vastab kõikidele registreerimiseks nõutavatele tingimustele. Hagejad peavad lisaks põhjendamatuks komisjoni väiteid, et kavandatud kodanikualgatus ei kuulu ilmselgelt komisjoni pädevusse, mille kohaselt komisjon võib esitada liidu õigusakti ettepaneku aluslepingute rakendamiseks. Hagejate väitel kuulub taotlus ELTL artikli 4 lõike 2 punktis c (majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus) osutatud pädevuse valdkonda.

2.

Teine väide, et on rikutud ELTL artikli 174 kolmandat lõiku

Hagejad märgivad selles väites, et ELTL artikli 174 kolmandas lõigus toodud nende ebasoodsate tingimuste loetelu, mille tõttu tuleb regioonile pöörata erilist tähelepanu, ei ole vastupidi komisjoni väitele ammendav, vaid näitlik.

3.

Kolmas väide, et on rikutud ELTL artiklit 174 ja määrust (EÜ) nr 1059/2003 (2)

Hagejad leiavad lisaks, et rahvuslike, etniliste, kultuuriliste, religioossete või keeleliste eripäradega regioonid kuuluvad igal juhul ELTL artiklis 174 osutatud liidu ühtekuuluvuspoliitika „asjaomaste regioonide” hulka, sest kultuur on liidu teisese õiguse kohaselt territoriaalse, sotsiaalse ja majandusliku ühtekuuluvuse oluline osa. Seda kinnitavad nii määruse nr 1059/2003 artikli 3 lõige 5 kui ka sama määruse põhjendus 10.

4.

Neljas väide, et on rikutud määruse nr 211/2011 artikli 4 lõiget 1 ja ELTL artiklit 167

Hagejad väidavad, et korraldajad ei pea vastupidi komisjoni väitele märkima õiguslikku alust õigusakti ettepaneku vastuvõtmiseks, vaid määruse nr 211/2011 artikli 4 lõike 1 kohaselt ainult aluslepingute sätted, mida nad peavad asjakohaseks kavandatava tegevuse jaoks. Peale selle sätestab ELTL artikkel 167, et liit aitab kaasa liikmesriikide kultuuri õitsengule, ühtlasi respekteerides nende rahvuslikku ja regionaalset mitmekesisust.

5.

Viies väide, et on rikutud ELTL artikli 19 lõiget 1

Hagejad leiavad, et komisjon väidab vaidlustatud otsuses ekslikult, et kuigi liidu institutsioonidel on kohustus austada vähemuste kultuurilist ja keelelist mitmekesisust ja hoiduda nende igasugusest diskrimineerimisest, ei kujuta ükski neist sätetest siiski endast õiguslikku alust nende institutsioonide mistahes tegevuseks. Hagejate arvates on selline väide vastuolus muu hulgas ELTL artikli 19 lõikega 1.

6.

Kuues väide, et on rikutud ELTL artikli 174 teist lõiku

Hagejate väitel saab komisjon kodanikualgatuse ettepanekust valesti aru, kui ta väidab, et vähemuste olukorra parandamist ei saa lugeda erinevate regioonide arengutaseme ühtlustamisele ja teatavate regioonide mahajäämuse vähendamisele kaasaaitamiseks ELTL artikli 174 teise lõigu tähenduses. Hagejad väidavad, et korraldajate ettepanek ei olnud parandada rahvusvähemuste olukorda, vaid tagada, et liidu ühtekuuluvuspoliitikat ei saaks kasutada regioonide rahvuslike, keeleliste ja kultuuriliste iseärasuste kaotamiseks või nõrgendamiseks ning et liidu vahendid ja majanduslikud eesmärgid ei muutuks kasvõi kaudselt vähemuste vastu suunatud poliitika vahenditeks.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 211/2011 kodanikualgatuse kohta (ELT L 65, lk 1).

(2)  Euroopa parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS) (ELT L 154, lk 1; ELT eriväljaanne 14/01, lk 196).


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/22


16. oktoobril 2013 esitatud hagi — Ungari versus komisjon

(Kohtuasi T-554/13)

2014/C 24/39

Kohtumenetluse keel: ungari

Pooled

Hageja: Ungari (esindajad: M. Z. Fehér ja K. Szíjjártó)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada komisjoni 6. augusti 2013. aasta rakendusotsus C(2013) 5029 (final) Ungaris 2010. aastal kehtestatud rakendusprogrammide tootjaorganisatsioonidele antud riikliku finantsabi osalise hüvitamise kohta;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja väidab oma hagi toetuseks, et komisjon on ületanud oma pädevust ja rikkunud liidu õiguse kohaldatavaid norme selle summa kehtestamisel, mis kuulub tasumisele Ungarile 2010. aastal puu- ja köögiviljatootjate organisatsioonidele antud riikliku finantsabi osalise hüvitamise käigus.

Hageja väitel ei võimalda liidu õigus komisjonil oma otsuses puu- ja köögiviljatootjate organisatsioonidele antud riikliku finantsabi ühendusepoolse osalise hüvitamise kohta nõukogu määruse nr 1234/2007 (1) artikli 103e alusel lubada seda hüvitamist ainult nende summade ulatuses, mida Ungari oli riikliku finantsabi heakskiitmise taotluse esitamisel märkinud „hinnanguliste” või „esialgsete” summadena.

Hageja on arvamusel, et riikliku abi heakskiitmine komisjoni poolt puudutab selle abi andmist, mitte aga seda, et komisjon kehtestab ülemmäära abile, mida võidakse anda. Hageja väidab, et see ülemmäär on selgelt kehtestatud määruses nr 1234/2007, milles on ette nähtud, et riiklik finantsabi ei tohi ületada 80 % tootjaorganisatsioonide või nende liikmete poolt rakendusfondi tehtud maksetest.

Riikliku abi ühendusepoolsele osalisele hüvitamisele kohaldatavad normid ei luba komisjonil kehtestada selle osalise hüvitamise käigus hüvitamise piirmäärana seda summat, millest liikmesriik heakskiitmise taotluses komisjonile teatas kas abi kogusummana või abisummana, mis kuulub väljamaksmisele igale tootjaorganisatsioonile. See kehtib eriti seetõttu, et Ungari valitsus täpsustas nende andmete esitamisel, et asjassepuutuvad summad on ainult oodatavad või hinnangulised.

Hageja väidab lisaks, et komisjoni õigus kontrollida, kas tegelikult väljamakstud abisumma ei ületa 80 % ülemmäära või kas taotletava hüvitamise summa ei ületa 60 % antud abist, ei tähenda siiski seda, et tal on õigus kehtestada tagastamisele kuuluva summa ülemmääraks heakskiitmise taotluses märgitud summasid, eelkõige kui taotluses on rõhutatud, et andmed on esialgsed või hinnangulised. Kui tootjaorganisatsioonidele antava riikliku toetuse summa aasta jooksul teatavatel põhjustel muutub, kuulub ühenduse poolt osalisele hüvitamisele tegelikult makstud summa, tingimusel et on täidetud liidu õiguses kohaldatavad nõuded.


(1)  Nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ELT L 299, lk 1).


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/23


24. oktoobril 2013 esitatud hagi — FSA versus Siseturu Ühtlustamise Amet (FSA K-FORCE)

(Kohtuasi T-558/13)

2014/C 24/40

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: FSA Srl (Busnago, Itaalia) (esindajad: advokaadid M. Locatelli ja M. Cartella)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Motokit Veículos e Acessórios, SA (Vagos, Portugal)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 5. augusti 2013. aasta otsus (asi R 436/2012-2);

määrata, et sõnamärk FSA K-FORCE tuleb registreerida;

mõista käesoleva kohtumenetluse kulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt ja menetlusse astujalt.

Väited ja peamised argumendid

Kehtetuks tunnistamise taotluse esemeks olev registreeritud ühenduse kaubamärk: sõnamärk FSA K-FORCE — ühenduse kaubamärgi registreering nr 9 191 909.

Ühenduse kaubamärgi omanik: FSA Srl.

Ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamist taotlev pool: Motokit Veículos e Acessórios, SA

Kehtetuks tunnistamise taotluse põhjendus: määruse nr 207/2009 artikli 53 lõike 1 punktis a koostoimes artikli 8 lõike 1 punktiga b ette nähtud alused

Tühistamisosakonna otsus: tunnistada ühenduse kaubamärgi registreering kehtetuks

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: määruse nr 207/2009 artikli 53 lõike 1 punkti a koostoimes artikli 8 lõike 1 punktiga b ja artikliga 75 rikkumine.


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/23


25. oktoobril 2013 esitatud hagi — Giovanni Cosmetics versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI)

(Kohtuasi T-559/13)

2014/C 24/41

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Giovanni Cosmetics, Inc. (Rancho Dominguez, Ühendriigid) (esindajad: advokaadid J. van den Berg ja M. Meddens-Bakker)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Vasconcelos & Gonçalves, SA (Lissabon, Portugal)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 13. augusti 2013. aasta otsus asjas R 1189/2012-2;

tuvastada, et ühenduse kaubamärgi taotlus nr 9 232 471 tuleb rahuldamata jätta;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: teine menetluspool apellatsioonikojas

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnalist osa „GIOVANNI GALLI” sisaldav kujutismärk kaupadele ja teenustele klassides 3, 14 ja 18 — ühenduse kaubamärgi taotlus nr 9 232 471

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: hageja

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: ühenduse sõnamärgi „GIOVANNI” registreering nr 2 404 283 kaupadele klassis 3

Vastulausete osakonna otsus: jätta vastulause tervikuna rahuldamata

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: kaubamärgimääruse artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/24


29. oktoobril 2013 esitatud hagi — Sharp versus Siseturu Ühtlustamise Amet OHIM (BIG PAD)

(Kohtuasi T-567/13)

2014/C 24/42

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Sharp KK (Osaka, Jaapan) (esindajad: advokaadid G. Macias Bonilla, G. Marín Raigal, P. López Ronda ja E. Armero)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 5. augusti 2013. aasta otsus (asi R 2131/2012-2);

mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

Väited ja peamised argumendid

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnalist elementi „BIG PAD” sisaldav kujutismärk kaupadele ja teenustele klassis 9 — ühenduse kaubamärgi registreerimistaotlus nr 10 887 231.

Kontrollija otsus: lükata registreerimistaotlus tagasi.

Apellatsioonikoja otsus: jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

Väited: määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c rikkumine.


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/24


28. oktoobril 2013 esitatud hagi — Bimbo versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Cafe' do Brasil (KIMBO)

(Kohtuasi T-568/13)

2014/C 24/43

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Bimbo, SA (Barcelona, Hispaania) (esindaja: advokaat N. Fernández Fernández-Pacheco)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Cafe' do Brasil SpA (Melito di Napoli, Itaalia)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 28. augusti 2013. aasta otsus liidetud asjades R 636/2012-4 ja R 608/2012-4;

mõista kohtukulud välja menetlusse astujalt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: teine menetluspool apellatsioonikojas

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „KIMBO” kaupadele ja teenustele klassides 11, 21, 30, 32 ja 43 — ühenduse kaubamärgi taotlus nr 3 420 973

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: hageja

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: Hispaania kaubamärgid nr 291 655, nr 451 559 ja nr 2 244 563

Vastulausete osakonna otsus: jätta vastulause osaliselt rahuldamata

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: kaubamärgimääruse artikli 8 lõike 1 punkti b ja artikli 8 lõike 5 rikkumine.


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/25


28. oktoobril 2013 esitatud hagi — Bimbo versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Cafe' do Brasil (Caffè KIMBO Espresso Napoletano)

(Kohtuasi T-569/13)

2014/C 24/44

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Bimbo, SA (Barcelona, Hispaania) (esindaja: advokaat N. Fernández Fernández Pacheco)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Cafe' do Brasil SpA (Melito di Napoli, Itaalia)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 29. augusti 2013. aasta otsus asjas R 1561/2012-4;

mõista kohtukulud välja menetlusse astujalt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: teine menetluspool apellatsioonikojas

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnalist osa „Caffè KIMBO Espresso Napoletano” sisaldav punast, kuldset, valget ja musta värvi kujutismärk kaupade ja teenuste jaoks, mis kuuluvad klassidesse 30, 32 ja 43 — ühenduse kaubamärgi taotlus nr 4 037 933

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: hageja

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: Hispaania sõnamärk nr 291 655„BIMBO” kaupadele klassis 30 ja varasem Hispaanias üldtuntud kaubamärk „BIMBO” kaupadele klassis 30

Vastulausete osakonna otsus: jätta vastulause osaliselt rahuldamata

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: kaubamärgimääruse artikli 8 lõike 1 punkti b ja artikli 8 lõike 5 rikkumine.


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/25


30. oktoobril 2013 esitatud hagi — Verus versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Joie International (MIRUS)

(Kohtuasi T-576/13)

2014/C 24/45

Hagiavalduse keel: saksa

Pooled

Hageja: Verus Eood (Sofia, Bulgaaria) (esindaja: advokaat C. Röhl)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused).

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Joie International Co. Ltd (Hong Kong, Hiina)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

muuta viienda apellatsioonikoja 23. augusti 2013. aasta otsust R 715/2012-5 nii, et sellega rahuldatakse vastulause täies ulatuses ja lükatakse tagasi ühenduse kaubamärgi registreerimise taotlus nr 9 599 416;

mõista menetluse kulud välja vastustajalt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: Joie International Co. Ltd

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „MIRUS” kaupadele klassis 12 — ühenduse kaubamärgi registreerimise taotlus nr 9 599 416.

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: hageja

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: Saksa sõnamärk „MIRUS” kaupadele klassides 12, 25 ja 28

Vastulausete osakonna otsus: rahuldada vastulause

Apellatsioonikoja otsus: tühistada vaidlustatud otsus ja lükata vastulause tagasi

Väited: määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/26


30. oktoobril 2013 esitatud hagi — Zehnder versus Siseturu Ühtlustamise Amet — UAB „Amalva” (komfovent)

(Kohtuasi T-577/13)

2014/C 24/46

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-AG (Gränichen, Šveits) (esindaja: advokaat J. Krenzel)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: UAB „Amalva” (Vilnius, Leedu)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 29. augusti 2013. aasta (asi R 2557/2012-4);

mõista menetluskulud välja teiselt menetluspooltelt.

Väited ja peamised argumendid

Kehtetuks tunnistamise taotluse esemeks olev registreeritud ühenduse kaubamärk: sõnalist osa „komfovent” sisaldav must-valge kujutismärk kaupadele klassis 11 — ühenduse kaubamärgi registreering nr 4 635 272.

Ühenduse kaubamärgi omanik: UAB „Amalva”

Ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamist taotlev pool: Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-AG

Kehtetuks tunnistamise taotluse põhjendus: määruse nr 207/2009 artikli 53 lõike 1 punktis a koostoimes artikli 8 lõike 1 punktiga b ette nähtud alused

Tühistamisosakonna otsus: tunnistada vaidlusalune ühenduse kaubamärk kehtetuks

Apellatsioonikoja otsus: tühistada vaidlustatud otsus ja lükata kehtetuks tunnistamise taotlus tagasi

Väited: määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b ja artikli 75 rikkumine.


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/26


4. novembril 2013 esitatud hagi — Royal County of Berkshire Polo Club versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB)

(Kohtuasi T-581/13)

2014/C 24/47

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd (London, Ühendkuningriik) (esindaja: solicitor J. Maitland-Walker)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused).

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Lifestyle Equities CV (Amsterdam, Madalmaad)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 25. juuli 2013. aasta otsus asjas R 1374/2012-2;

mõista hageja kasuks välja käesoleva menetluse ja apellatsioonikoja menetluse kulud.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnalist osa „Royal County of Berkshire POLO CLUB” sisaldav kujutismärk kaupadele ja teenustele klassides 9, 14, 16, 18, 25 ja 28 — ühenduse kaubamärgitaotlus nr 9 642 621

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: Lifestyle Equities CV

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: ühenduse kaubamärgi registreeringud nr 8 456 469, nr 5 482 484, nr 532 895 ja nr 364 257

Vastulausete osakonna otsus: lükata vastulause tervikuna tagasi

Apellatsioonikoja otsus: tühistada vaidlustatud otsus osaliselt

Väited: määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/27


8. novembril 2013 esitatud hagi — H.P. Gauff Ingenieure versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Gauff (Gauff JBG Ingenieure)

(Kohtuasi T-585/13)

2014/C 24/48

Hagiavalduse keel: saksa

Pooled

Hageja: H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG — JBG (Nürnberg, Saksamaa) (esindaja: advokaat G. Schneider-Rothhaar)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Gauff GmbH & Co. Engineering KG (Nürnberg, Saksamaa)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 5. septembri 2013. aasta (asi R 596/2013-1) otsus;

saata asi ühtlustamisametile tagasi ning anda korraldus tähtaja ennistamise taotlus rahuldada;

mõista menetluskulud, kaasa arvatud apellatsioonikoja menetluse kulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: hageja.

Asjaomane ühenduse kaubamärk: kujutismärk „Gauff JBG Ingenieure” kaupadele ja teenustele klassides 9, 11, 19, 36, 37, 39, 40, 41 ja 42 ‒ ühenduse kaubamärgi registreerimistaotlus nr 9 992 967.

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: Gauff GmbH & Co. Engineering KG.

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: Saksa ja ühenduse sõnamärk „Gauff” ning Saksa ja ühenduse kujutismärk „GAUFF” kaupadele ja teenustele klassides 9, 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 ja 44.

Vastulausete osakonna otsus: rahuldada vastulause osaliselt.

Apellatsioonikoja otsus: jätta tähtaja ennistamise taotlus rahuldamata ja jätta apellatsioonkaebus vastusvõetamatuse tõttu rahuldamata.

Väited: määruse nr 207/2009 artikli 81 rikkumine.


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/27


8. novembril 2013 esitatud hagi — H.P. Gauff Ingenieure versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Gauff (Gauff THE ENGINEERS WITH THE BROADER VIEW)

(Kohtuasi T-586/13)

2014/C 24/49

Hagiavalduse keel: saksa

Pooled

Hageja: H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG — JBG (Nürnberg, Saksamaa) (esindaja: advokaat G. Schneider-Rothhaar)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Gauff GmbH & Co. Engineering KG (Nürnberg, Saksamaa)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 5. septembri 2013. aasta otsus (asi R 118/2013-1);

saata asi ühtlustamisametile tagasi soovitusega taastada endine olukord;

mõista kohtukulud, kaasa arvatud apellatsioonikoja menetluses tekkinud kulud, välja ühtlustamisametilt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: hageja.

Asjaomane ühenduse kaubamärk: kujutismärk „Gauff THE ENGINEERS WITH THE BROADER VIEW” kaupadele ja teenustele klassides 11, 19, 36, 37, 39, 40, 41 ja 42 ‒ ühenduse kaubamärgi registreerimistaotlus nr 10 028 082.

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: Gauff GmbH & Co. Engineering KG.

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: Saksa sõnamärk ja ühenduse sõnamärk „Gauff” ning Saksa kujutismärk ja ühenduse kujutismärk „GAUFF” kaupadele ja teenustele klassides 9, 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 ja 44.

Vastulausete osakonna otsus: rahuldada vastulause osaliselt.

Apellatsioonikoja otsus: jätta endise olukorra taastamise taotlus rahuldamata ja jätta apellatsioonkaebus vastuvõetamatuse tõttu rahuldamata.

Väited: määruse nr 207/2009 artikli 81 rikkumine.


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/28


4. novembril 2013 esitatud hagi — Schwerdt versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Iberamigo (cat&clean)

(Kohtuasi T-587/13)

2014/C 24/50

Hagiavalduse keel: saksa

Pooled

Hageja: Miriam Schwerdt (Porta-Westfalica, Saksamaa) (esindaja: advokaat K. Kruse)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Iberamigo, SA (Rubi, Hispaania)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada kostja apellatsioonikoja 3. septembri 2013. aasta otsus nr R 1799/2012-4;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: hageja

Asjaomane ühenduse kaubamärk: mitmeväriline kujutismärk, mis sisaldab kassi kujutist ja sõnalisi osi „cat & clean”, kaupadele klassis 31 — Ühenduse kaubamärgitaotlus nr 9 612 301

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: Iberamigo, SA

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: Hispaania sõnamärk „CLEAN CAT” kaupadele klassis 31

Vastulausete osakonna otsus: rahuldada vastulause

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 29 jj rikkumine.


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/28


7. novembril 2013 esitatud hagi — Deutsche Rockwool Mineralwoll versus Siseturu Ühtlustamise Amet — A. Weber (JETROC)

(Kohtuasi T-588/13)

2014/C 24/51

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG) (Gladbeck, Saksamaa) (esindaja: advokaat J. Krenzel)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: A. Weber SA (Rouhling, Prantsusmaa)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 28. augusti 2013. aasta otsus asjas R 257/2013-2;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Kehtetuks tunnistamise taotluse esemeks olev registreeritud ühenduse kaubamärk: sõnamärk „JETROC” klassidesse 1, 17 ja 19 kuuluvate kaupade jaoks — Euroopa Liitu hõlmav rahvusvaheline registreering nr 940 180

Ühenduse kaubamärgi omanik: teine menetluspool apellatsioonikojas

Ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamist taotlev pool: hageja

Kehtetuks tunnistamise taotluse põhjendus: segiajamise tõenäosus tulenevalt kaubamärgimääruse artikli 53 lõike 1 punktist a koostoimes artikli 8 lõike 1 punktiga b

Tühistamisosakonna otsus: jätta kehtetuks tunnistamise taotlus rahuldamata

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: rikutud on kaubamärgimääruse artikli 8 lõike 1 punkti b


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/29


11. novembril 2013 esitatud hagi — Ratioparts-Ersatzteile versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Norwood Industries (NORTHWOOD professional forest equipment)

(Kohtuasi T-592/13)

2014/C 24/52

Hagiavalduse keel: saksa

Pooled

Hageja: Ratioparts-Ersatzteile-Vertriebs GmbH (Euskirchen, Saksamaa) (esindaja: advokaat M. Koch)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Norwood Industries (Kilworthy, Kanada)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

muuta teise apellatsioonikoja 28. augusti 2013. aasta otsust (asi R 356/2013-2) nii, et sellega lükatakse tervikuna tagasi vastulause B1771461;

mõista vastulause menetluse kulud välja vastulause esitajalt ja apellatsioonikojas toimunud menetluse kulud välja kaebuse esitajalt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: hageja

Asjaomane ühenduse kaubamärk: kujutismärk „NORTHWOOD professional forest equipment” kaupadele ja teenustele klassides 8, 9, 20, 25 ja 35 — ühenduse kaubamärgi registreerimise taotlus nr 9 412 776

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: Norwood Industries

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: ühenduse sõnamärk „NORWOOD” kaupadele klassis 7

Vastulausete osakonna otsus: rahuldada vastulause osaliselt

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/29


14. novembril 2013 esitatud hagi — Sanctuary Brands versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Richter International (TAYLORBIRD)

(Kohtuasi T-594/13)

2014/C 24/53

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Sanctuary Brands LLC (New Canaan, Ühendriigid) (esindaja: barrister B. Brandreth)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Richter International Ltd (Scarborough, Kanada)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 7. augusti 2013. aasta otsus (asi R 1625/2012-1);

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: teine menetluspool apellatsioonikojas

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „TAILORBYRD” kaupadele klassis 25 — Ühenduse kaubamärgitaotlus nr 9 325 507

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: hageja

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: registreerimata kujutismärk, mis sisaldab sõnalist osa „TAILORBYRD”, registreerimata sõnamärk ja kaubanimi „TAILORBYRD” ning ärinimi „Tailorbyrd, LLC”, mida kasutatakse Ühendkuningriigis kaubanduses kui „rõivad, särgid”

Vastulausete osakonna otsus: jätta vastulause rahuldamata

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata.

Väited: kaubamärgimääruse artikli 8 lõike 4 rikkumine.


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/30


18. novembril 2013 esitatud hagi — Calida versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Quanzhou Green Garments (dadida)

(Kohtuasi T-597/13)

2014/C 24/54

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Calida Holding AG (Sursee, Šveits) (esindajad: advokaadid R. Kaase ja H. Dirksmeier)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused).

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Quanzhou Green Garments Co. Ltd (Quanzhou, Hiina)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 16. septembri 2013. aasta otsus asjas R 1190/2012-4;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Kehtetuks tunnistamise taotluse esemeks olev registreeritud ühenduse kaubamärk: sõnalist osa „dadida” sisaldava, klassi 25 kuuluvate kaupade jaoks registreeritud kujutismärgi Euroopa Liitu hõlmav rahvusvaheline registreering nr 979 903

Ühenduse kaubamärgi omanik: teine menetluspool apellatsioonikojas

Ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamist taotlev pool: hageja

Kehtetuks tunnistamise taotluse põhjendus: suhtelised keeldumispõhjused tulenevalt kaubamärgimääruse artikli 53 lõike 1 punktist a koostoimes artikli 8 lõike 1 punktiga b

Tühistamisosakonna otsus: jätta kehtetuks tunnistamise taotlus rahuldamata

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: rikutud on kaubamärgimääruse artikli 8 lõike 1 punkti b


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/30


15. novembril 2013 esitatud hagi — Sanctuary Brands versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Richter International (TAILORBYRD)

(Kohtuasi T-598/13)

2014/C 24/55

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Sanctuary Brands LLC (New Canaan, Ühendriigid) (esindaja: barrister B. Brandreth)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Richter International Ltd (Scarborough, Kanada)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 7. augusti 2013. aasta otsus asjas R 1115/2012-1;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: teine menetluspool apellatsioonikojas

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnalist osa „TAILORBYRD” sisaldav kujutismärk kaupadele klassis 25 — ühenduse kaubamärgi taotlus nr 9 325 549

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: hageja

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: sõnalist osa „TAILORBYRD” sisaldav registreerimata kujutismärk, sõnamärk „TAILORBYRD” ja Ühendkuningriigis kaupade „rõivad, särgid” müügiga seoses kasutatav ärinimi „Tailorbyrd, LLC”

Vastulausete osakonna otsus: jätta vastulause rahuldamata

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: kaubamärgimääruse artikli 8 lõike 4 rikkumine.


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/31


12. novembril 2013 esitatud hagi — Wilo versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Pioneering for You)

(Kohtuasi T-601/13)

2014/C 24/56

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Wilo SE (Dortmund, Saksamaa) (esindaja: advokaat B. Schneiders)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 11. septembri 2013. aasta (asi R 555/2013-4) otsus;

mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

Väited ja peamised argumendid

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „Pioneering for You” kaupadele ja teenustele klassides 7, 9, 11, 37 ja 42 ‒ ühenduse kaubamärgi registreerimistaotlus nr 11 065 588.

Kontrollija otsus: lükata registreerimistaotlus tagasi.

Apellatsioonikoja otsus: jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

Väited: määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine.


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/31


14. novembril 2013 esitatud hagi — Léon Van Parys versus komisjon

(Kohtuasi T-603/13)

2014/C 24/57

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: Firma Léon Van Parys NV (Antwerpen, Belgia) (esindajad: advokaadid P. Vlaemminck, B. Van Vooren ja R. Verbeke)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada komisjoni kiri, milles ta nõuab Belgische Administratie der Douane en Accijnzenilt (Belgia tolli- ja aktsiisimaksuamet) määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 907 alusel täiendavat teavet, ning Euroopa Komisjoni 16. septembri 2013. aasta kiri, milles ta teavitab Firma Léon Van Paryst sellest nõudest ning määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklis 907 sätestatud menetlemise tähtaja peatamisest;

tuvastada, et vastavalt Üldkohtu 19. märtsi 2013. aasta otsusele kohtuasjas T-324/10 (asi REM/REC 07/07) on määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklil 909 hageja suhtes piiramatu positiivne mõju;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaks väidet.

1.

Esiteks väidab hageja et komisjon on rikkunud määruse (EMÜ) nr 2454/93 (1) artikleid 907 ja 909 ning ELTL artikli 266 lõiget 1. Hageja leiab, et esimesena nimetatud sätte kohane üheksakuuline otsuse tegemise tähtaeg on möödunud ning seetõttu ei olnud komisjonil enam õigust tollimaksu vähendamise taotluse üle otsustada. Seega ei ole komisjon enam pädev tegema toiminguid, mis lähevad kaugemale kui selle otsuse pelk parandamine, mis Üldkohtu 19. märtsi 2013. aasta otsusega kohtuasjas T 324/10: Firma Léon Van Parys vs. komisjon osaliselt tühistati.

2.

Teiseks väidab hageja, et rikutud on määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklit 907 ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ning eelkõige selle artiklit 41 ehk õigust heale haldusele. Hageja väidab, et komisjon kasutas õigusvastaselt võimalust hankida teavet ning peatada seega nimetatud üheksakuuline tähtaeg, et hiilida mööda määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 909 hilisemast kohaldamisest või vähemalt lükata selle kohaldamist edasi. Seejuures on tegemist hea halduse põhimõtte rikkumisega, kui küsimuse osas, millele kehtib põhimõtteliselt üheksakuuline tähtaeg, võtab komisjon endale õiguse alustada aastal 2013 ulatuslikku kontrolli tollimaksu vähendamise taotluse osas, mis esitati 2007. aasta lõpus ja mis puudutab 1999. aastal toimunud importe.


(1)  Komisjoni 2. juuli 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, lk 1; ELT eriväljaanne 02/06, lk 3).


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/32


20. novembril 2013 esitatud hagi — Levi Strauss versus Siseturu Ühtlustamise Amet — L&O Hunting Group (101)

(Kohtuasi T-604/13)

2014/C 24/58

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Levi Strauss & Co. (San Francisco, Ameerika Ühendriigid) (esindajad: advokaadid V. von Bomhard ja J. Schmitt)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: L&O Hunting Group GmbH (Isny im Allgäu, Saksamaa)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 6. septembri 2013. aasta otsus asjas R 1538/2012-2;

mõista kohtukulud välja kostjalt ja menetlusse astujalt juhul, kui ta menetlusse astub.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: menetluspool Siseturu Ühtlustamise Ameti apellatsioonikojas

Asjaomane ühenduse kaubamärk: Sõnamärk „101” kaupadele klassides 13, 25 ja 28 – ühenduse kaubamärgi taotlus nr 9 446 634

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: taotleja

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: sõnamärgi „501” ühenduse kaubamärgi registreering nr 26 708 kaupadele klassides 16, 18 ja 25

Vastulausete osakonna otsus: jätta vastulause tervikuna rahuldamata.

Apellatsioonikoja otsus: jätta apellatsioonkaebus rahuldamata

Väited: kaubamärgimääruse artikli 8 lõike 1 punkti b ja artikli 8 lõike 5 rikkumine.


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/32


21. novembril 2013 esitatud hagi — Alma — The Soul of Italian Wine versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE)

(Kohtuasi T-605/13)

2014/C 24/59

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Alma – The Soul of Italian Wine LLLP (Bal Harbor, Ameerika Ühendriigid) (esindaja: advokaat F. Terrano)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedès, Hispaania)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 10. septembri 2013. aasta otsus asjas R 18/2013-2;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: hageja

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnalisi osi „SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE” sisaldav kujutismärk – ühenduse kaubamärgitaotlus nr 9 784 539

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: teine menetluspool apellatsioonikojas

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: ühenduse kaubamärgiregistreeringud nr 462 523 ja nr 6 373 971 ning Hispaania kaubamärgiregistreeringud nr 152 231, nr 715 524 ja nr 2 796 505

Vastulausete osakonna otsus: jätta vastulause täies ulatuses rahuldamata

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata ja lükata ühenduse kaubamärgi taotlus tervikuna tagasi

Väited: kaubamärgimääruse artikli 8 lõike 1 punkti b ja lõike 5 rikkumine.


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/33


22. novembril 2013 esitatud hagi — easyGroup IP Licensing versus Siseturu Ühtlustamise Amet — TUI (easyAir-tours)

(Kohtuasi T-608/13)

2014/C 24/60

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: easyGroup IP Licensing Ltd (London, Ühendkuningriik) (esindaja: solicitor J. Day)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: TUI AG (Hannover, Saksamaa)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 5. septembri 2013. aasta otsus asjas R 1029/2012-1;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: hageja

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnalist osa „easyAir-tours” sisaldav kujutismärk klassidesse 16, 36, 39 ja 43 kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks – ühenduse kaubamärgitaotlus nr 9 220 849

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: Teine menetluspool apellatsioonikojas

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: muu hulgas elementi „airtours” sisaldava kujutismärgi Euroopa Liitu hõlmavad rahvusvahelised registreeringud, ühenduse registreering ja siseriiklik registreering

Vastulausete osakonna otsus: lükata ühenduse kaubamärgi taotlus osaliselt tagasi

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: rikutud on ühenduse kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 punkti b


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/33


22. novembril 2013 esitatud hagi — BlackRock versus Siseturu Ühtlustamise Amet (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY)

(Kohtuasi T-609/13)

2014/C 24/61

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: BlackRock, Inc. (New York, Ameerika Ühendriigid) (esindajad: barrister S. Malynicz, solicitor K. Gilbert ja solicitor M. Blair)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 11. septembri 2013. aasta otsus asjas R 572/2013-4;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY” klassidesse 35 ja 36 kuuluvate teenuste jaoks — ühenduse kaubamärgi taotlus nr 11 144 748

Kontrollija otsus: lükata kaubamärgi registreerimise taotlus tervikuna tagasi

Apellatsioonikoja otsus: jätta apellatsioonkaebus rahuldamata

Väited: rikutud on ühenduse kaubamärgi määruse artikli 7 lõike 1 punkti b


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/33


21. novembril 2013 esitatud hagi — Ecolab USA versus Siseturu Ühtlustamise Amet (GREASECUTTER)

(Kohtuasi T-610/13)

2014/C 24/62

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Ecolab USA (St. Paul, Ameerika Ühendriigid) (esindajad: advokaadid G. Hasselblatt ja V. Töbelmann)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 5. septembri 2013. aasta (asi R 1704/2012-2) otsus osas, milles keelduti registreerimast Euroopa Liitu märkiva rahvusvahelist registreeringut nr 1 103 198 GREASECUTTER.

mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

Väited ja peamised argumendid

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „GREASECUTTER” kaupadele klassides 3 ja 5 — rahvusvaheline registreering nr W 1 103 198.

Kontrollija otsus: keelduda Euroopa Liitu märkiva rahvusvahelise registreeringu kaitsmisest.

Apellatsioonikoja otsus: jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

Väited: määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c rikkumine.


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/34


21. novembril 2013 esitatud hagi — Australian Gold versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Effect Management & Holding (HOT)

(Kohtuasi T-611/13)

2014/C 24/63

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Australian Gold LLC (Indianapolis, Ameerika Ühendriigid) (esindajad: advokaadid A. von Mühlendahl ja H. Hartwig)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Effect Management & Holding GmbH (Vöcklabruck, Austria)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) 10. septembri 2013. aasta otsus asjas R 1881/2012-4;

mõista kohtukulud välja kostjalt ja menetlusse astumise korral teiselt menetluspoolelt.

Väited ja peamised argumendid

Kehtetuks tunnistamise taotluse esemeks olev registreeritud ühenduse kaubamärk: Sõnalist osa „HOT” sisaldav kujutismärk kaupadele klassides 3, 5, 16 ja 25 — Euroopa Liitu tähistav rahvusvaheline registreering nr 797 277

Ühenduse kaubamärgi omanik: teine menetluspool apellatsioonikojas

Ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamist taotlev pool: hageja

Kehtetuks tunnistamise taotluse põhjendus: kehtetuks tunnistamise alused on sätestatud kaubamärgimääruse artikli 52 lõike 1 punktis a koostoimes artikli 7 lõike 1 punktidega b ja c

Tühistamisosakonna otsus: kehtetuks tunnistamise taotlus rahuldada osaliselt

Apellatsioonikoja otsus: jätta hagi osaliselt rahuldamata

Väited: kaubamärgimääruse artikli 52 lõike 1 punkti a rikkumine koostoimes sama määruse artikli 7 lõike 1 punktidega a, b ja c ja artikli 8 lõikega 3.


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/34


20. novembril 2013 esitatud hagi — AIC versus Siseturu Ühtlustamise Amet — ACV Manufacturing (soojusvahetid)

(Kohtuasi T-615/13)

2014/C 24/64

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: AIC S.A. (Gdynia, Poola) (esindaja: advokaat J. Radłowski)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: ACV Manufacturing (Seneffe, Belgia)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) kolmanda apellatsioonikoja 10. septembri 2013. aasta otsus asjas R 291/2012-3;

mõista käesoleva menetluse ja apellatsioonikojas toimunud menetluse kulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Kehtetuks tunnistamise taotluse esemeks olev registreeritud ühenduse disainilahendus: disainilahendus kaubale „soojusvahetid” — ühenduse disainilahenduse registreering nr 1 618 703-0001

Ühenduse disainilahenduse omanik: hageja

Ühenduse disainilahenduse kehtetuks tunnistamist taotlev pool: teine menetluspool apellatsioonikojas

Kehtetuks tunnistamise taotluse põhjendus: disainilahendus ei vasta ühenduse disainilahenduste määruse artikli 4 lõigete 1 ja 2 nõuetele koostoimes artiklitega 5 ja 6 ning eriti artikli 8 lõigetega 1 ja 2

Tühistamisosakonna otsus: tunnistada vaidlustatud registreeritud ühenduse tööstusdisainilahendus kehtetuks

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: ühenduse disainilahenduste määruse artikli 25 lõike 1 punkti b koostoimes artikli 4 lõikega 2 rikkumine


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/35


20. novembril 2013 esitatud hagi — AIC versus Siseturu Ühtlustamise Amet — ACV Manufacturing (Soojusvaheti südamikud)

(Kohtuasi T-616/13)

2014/C 24/65

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: AIC S.A. (Gdynia, Poola) (esindaja: advokaat J. Radłowski)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused).

Teine menetluspool apellatsioonikojas: ACV Manufacturing (Seneffe, Belgia)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) kolmanda apellatsioonikoja 10. septembri 2013. aasta otsus asjas R 293/2012-3;

mõista kostjalt välja nii käesoleva menetlusega kaasnevad kulud kui ka apellatsioonikoja menetluse kulud.

Väited ja peamised argumendid

Kehtetuks tunnistamise taotluse esemeks olev registreeritud ühenduse disainilahendus: disainilahendus kaubale, mida kirjeldatakse kui „soojusvaheti südamikud” — registreeritud ühenduse disainilahendus nr 1 137 152-0001

Ühenduse disainilahenduse omanik: hageja

Ühenduse disainilahenduse kehtetuks tunnistamist taotlev pool: teine menetluspool apellatsioonikojas

Kehtetuks tunnistamise taotluse põhjendus: väidetavalt ei vasta disainilahendus ühenduse disainilahenduse määruse artikli 4 lõigetest 1 ja 2 koostoimes artiklite 5 ja 6 ning eriti artikli 8 lõigetega 1 ja 2 tulenevatele nõuetele

Tühistamisosakonna otsus: tunnistada vaidlustatud ühenduse disainilahendus kehtetuks

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: rikutud on ühenduse disainilahenduse määruse artikli 25 lõike 1 punkti b koostoimes artikli 4 lõikega 2


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/35


20. novembril 2013 esitatud hagi — AIC versus Siseturu Ühtlustamise Amet — ACV Manufacturing (Soojusvaheti südamikud)

(Kohtuasi T-617/13)

2014/C 24/66

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: AIC S.A. (Gdynia, Poola) (esindaja: advokaat J. Radłowski)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused).

Teine menetluspool apellatsioonikojas: ACV Manufacturing (Seneffe, Belgia)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) kolmanda apellatsioonikoja 10. septembri 2013. aasta otsus asjas R 688/2012-3;

mõista kostjalt välja nii käesoleva menetlusega kaasnevad kulud kui ka apellatsioonikoja menetluse kulud.

Väited ja peamised argumendid

Kehtetuks tunnistamise taotluse esemeks olev registreeritud ühenduse disainilahendus: disainilahendus kaubale, mida kirjeldatakse kui „soojusvaheti südamikud” — registreeritud ühenduse disainilahendus nr 1 137 152-0002

Ühenduse disainilahenduse omanik: hageja

Ühenduse disainilahenduse kehtetuks tunnistamist taotlev pool: teine menetluspool apellatsioonikojas

Kehtetuks tunnistamise taotluse põhjendus: väidetavalt ei vasta disainilahendus ühenduse disainilahenduse määruse artikli 4 lõigetest 1 ja 2 koostoimes artiklite 5 ja 6 ning eriti artikli 8 lõigetega 1 ja 2 tulenevatele nõuetele

Tühistamisosakonna otsus: tunnistada vaidlustatud ühenduse disainilahendus kehtetuks

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: rikutud on ühenduse disainilahenduse määruse artikli 25 lõike 1 punkti b koostoimes artikli 4 lõikega 2


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/36


26. novembril 2013 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 16. septembri 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas F-92/11: Faita versus EMSK

(Kohtuasi T-619/13 P)

2014/C 24/67

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Carla Faita (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, M. Abreu Caldas ja J.-N. Louis)

Teine menetluspool: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK)

Nõuded

Apellatsioonkaebuse esitaja palub Üldkohtul:

otsustada:

tühistada Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 16. septembri 2013. aasta otsus kohtuasjas F-92/11: Faita vs. EMSK;

mõista EMSK-lt hageja kasuks välja 15 000 euro suurune summa mittevaralise kahju eest, mis tekitati hoolitsemiskohustuse rikkumisega ametisse nimetava asutuse poolt;

mõista kohtukulud välja EMSK-lt.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse põhjenduseks esitab apellant kaks väidet.

1.

Esimene väide, et on rikutud õigusnormi seoses kohtueelse menetluse eesmärgi ja hea halduse põhimõttega, kuna Avaliku Teenistuse Kohus jättis tähelepanuta asjaolu, et kaebuse rahuldamata jätmine sisaldas sõnasõnalt sama põhjendust kui sellise taotluse rahuldamata jätmise põhjendus, mille peale kaebus esitati, ning seda hoolimata asjaolust, et kaebus sisaldas erinevaid argumente võrreldes taotluses esitatud argumentidega (puudutab vaidlustatud kohtuotsuse punkte 44 ja 65–67).

2.

Teine väide, et on esiteks rikutud kaitseõigusi, kuna hagejal ei olnud võimalust esitada oma seisukohta Avaliku Teenistuse Kohtu menetluses, kui Avaliku Teenistuse Kohus järeldas, et ametisse nimetav asutus tugines viiendale kaudsele põhjendusele oma otsuses, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus, ning teiseks on rikutud õigusnormi, kuna Avaliku Teenistuse Kohus analüüsis Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artikli 12a lõikes 3 ette nähtud tingimusi personalieeskirjade artikli 24 rakendamise õiguspärasuse kontrollimisel (puudutab vaidlustatud kohtuotsuse punkte 94 ja järgnevad).


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/36


22. novembril 2013 esitatud hagi — Marchi Industriale versus Euroopa Kemikaaliamet

(Kohtuasi T-620/13)

2014/C 24/68

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Marchi Industriale SpA (Firenze, Itaalia) (esindajad: advokaadid M. Baldassarri ja F. Donati)

Kostja: Euroopa Kemikaaliamet

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul tühistada ja lugeda seega õigusvastaseks Euroopa Kemikaaliameti otsuse SME/2013/3747, nähes ühtlasi ette kõigi otsuse tagajärgede sellest tuleneva äralangemise, sh tühistada suurema tasu ja väidetavalt tasumisele kuuluvate trahvide sissenõudmiseks väljastatud arved.

Väited ja peamised argumendid

1.

Käesolev hagi on esitatud Euroopa Kemikaaliameti otsuse peale, millega tuvastati, et hageja ei vasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, lk 1), tähenduses väikeseks või keskmise suurusega ettevõtjaks pidamise tingimustele, keelduti talle määruses ette nähtud soodustuste kohaldamisest ja nõuti temalt tasusid.

2.

Oma hagi põhjendamiseks esitab hageja kaks väidet.

Esimene väide täieliku põhjendamatuse kohta tugineb sellele, et ehkki hageja esitas äriühingu suuruse kindlakstegemiseks kasutatud kriteeriumide vaidlustamiseks põhjendatud ja tõendatud argumendid, ei võtnud kostja neid mingil moel arvesse.

Teine väite Essemar SpA, milles Marchi Industrialel on osalus, andmete vääralt arvesse võtmise kohta.

Selles osas väidab hageja, et vastupidi sellele, mida väitis kostja, ei ole Esseco Group srl-il mingisugust, isegi mitte kaudset suhet hagejaga ning seetõttu ei saa asuda seisukohale, et see on „partner entreprise”. Ehkki Esseco Groupil on Essemaris 50,0005%-line osalus, kuulub ülejäänud 49,9995%-line osalus hagejale. Sellegipoolest ei ole Esseco Groupil vaatamata formaalsele enamusosalusele Essemaris nimetatud äriühingu puhul häälteenamust. Seetõttu ei esine Esseco Groupi ja hageja vahel sellist erilist suhet, millele viitab komisjoni 6. mai 2003. aasta soovituse 2003/361/EÜ mikroettevõtjate ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratlemise kohta (EÜT L 125, lk 36) lisa artikli 3 lõige 2.


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/37


27. novembril 2013 esitatud hagi — Unión de Almacenistas de Hierros de España versus komisjon

(Kohtuasi T-623/13)

2014/C 24/69

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Unión de Almacenistas de Hierros de España (Madrid, Hispaania) (esindajad: advokaadid A. Creus Carreras ja A. Valiente Martín)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada komisjoni 18. septembri 2013. aasta otsus;

mõista käesoleva menetlusega seotud kohtukulud välja komisjonilt; ja

täiendavalt palutakse Üldkohtul menetlust korraldavate meetmete raames nõuda komisjonilt dokumente, millega ta ei lubanud tutvuda, selleks et Üldkohus saaks neid analüüsida ja kindlaks teha hagiavalduses sisalduvate argumentide tõelevastavuse.

Väited ja peamised argumendid

Käesolevas kohtuasjas palub hageja tühistada otsese keelu tutvuda teatud dokumentidega. Selle taotluse kaudne tagasilükkamine on hagi esemeks kohtuasjas T-419/13: Unión de Almacenistas de Hierros de España vs. komisjon.

Väited ja peamised argumendid on sarnased nendega, mis esitati mainitud kohtuasjas.


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/37


4. detsembril 2013 esitatud hagi — Serco Belgium ja teised versus komisjon

(Kohtuasi T-644/13)

2014/C 24/70

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Serco Belgium (Brüssel, Belgia); SA Bull NV (Auderghem, Belgia); and Unisys Belgium (Brüssel) (esindajad: advokaadid V. Ost ja M. Vanderstraeten)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Komisjoni 30. oktoobri 2013. aasta otsus, mis tehti hagejatele teatavaks 31. oktoobri 2013. aasta kirjaga ja millega lükati tagasi konsortsiumi OPTIMUS pakkumus hankes DIGIT/R2/PO/2012/026 — ITIC-SM (IT-teenuse haldus Euroopa Komisjoni integreeritud ja konsolideeritud töölauakeskkonna jaoks) (ELT 2012/S 69-112095) ning millega otsustati sõlmida leping konsortsiumiga GISIS; ja

mõista menetluskulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja ühe väite.

Hageja pakkumus lükati tagasi komisjoni antud väga madalate hinnete tõttu töötajaid puudutavate hindamise alakriteeriumide osas. Lühidalt öeldes leidis komisjon, et hagejate pakutud töötajate arv on liiga väike ja seega ebapiisav, et tagada teenus nõutud kvaliteediga.

Hagejad väidavad, et nende pakkumus lükati tagasi ebaseaduslike hindamiskriteeriumide alusel. Töötajatega seotud alakriteeriumid ei ole mõeldud majanduslikult soodsaima pakkumuse väljaselgitamiseks, sest:

nagu komisjon selgesõnaliselt tunnistab, ei teki vastustest, mille pakkujad nende kriteeriumide osas andsid, (lepingulisi) nõudmisi. Hagejad väidavad, et pakkujate hindamine mittesiduvate väidete alusel on vastuolus EL-i õigusega;

need alakriteeriumid ei ole seotud pakkumuse kvaliteediga (pakutava teenuse tasemega), vaid pigem pakkujat iseloomustava võimega leida piisav arv töötajaid, et tagada teenustaseme kokkuleppe (SLA) järgi nõutud soorituskriteeriumide täitmine. Kõnealused alakriteeriumid on seega valikukriteeriumid;

kuna optimaalset töötajate arvu ei olnud nimetatud ja täpselt ei osutatud, kuidas komisjon äramainitud töötajate arvu hindab ning kuna komisjoni integreerimis- ja konsolideerimisprojekti mõte (nagu ilmneb selgesti hankedokumentidest) on saavutada lepingu järgi nõutud kõrge kvaliteet tõhusaimal viisil, on kõnesolevate alakriteeriumide tulemused ettenägematud;

kui komisjonil ka oli (tulenevalt ebapiisavaks peetud töötajate arvust) kahtlusi hagejate suutlikkuse osas nõutud tingimustel tegutseda, oleks tal tulnud küsida täpsustusi, enne kui ta lükkas tagasi pakkumuse, mis oli 47 miljonit eurot odavam, kui edukaks tunnistatud pakkumus.


Avaliku Teenistuse Kohus

25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/39


Avaliku Teenistuse Kohtu 3. detsembri 2013. aasta otsus — CT versus Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus

(Kohtuasi F-36/13) (1)

(Avalik teenistus - Ajutine teenistuja - Tähtajatu leping - Ülesütlemine - Ametiväärikuse kahjustamine - Usaldussuhte katkemine)

2014/C 24/71

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: CT (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat S. Pappas)

Kostja: Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus (esindajad: H. Monet ja advokaat B. Wägenbaur)

Ese

Nõue tühistada otsus öelda hageja teenistusleping üles muude teenistujate teenistustingimuste artikli 47 punkti c alapunkti i alusel.

Resolutsioon

1.

Jäta hagi rahuldamata.

2.

Jätta CT kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse kohtukulud.


(1)  ELT C 207, 20.7.2013, lk 58.


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/39


17. septembril 2013 esitatud hagi — ZZ versus Teadusuuringute Rakendusamet

(Kohtuasi F-88/13)

2014/C 24/72

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat F. Frabetti)

Kostja: Teadusuuringute Rakendusamet (REA)

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus käsitleda tema ema ülalpeetava lapsena personalieeskirjade VII lisa artikli 2 lõike 4 tähenduses.

Hageja nõuded

nõue tühistada individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti (PMO.1) otsus, mis teatati 28. novembril 2012 ja millega jäeti rahuldamata hageja 20. juuli 2012. aasta taotlus käsitleda tema ema ülalpeetava lapsena personalieeskirjade VII lisa artikli 2 lõike 4 tähenduses ajavahemikus 1. novembrist 2012 kuni 31. oktoobrini 2012;

nõue määrata hagejale hüvitiseks 1 000 eurot, ilma et see mõjutaks selle summa mistahes muudatust ja/või suurendamist, korvamaks mittevaralist kahju, mis tekkis tema taotluse ja kohtueelses menetluse esitatud kaebuse rahuldamata jätmise otsuste kiuslikust ja haavavast laadist;

mõista kohtukulud välja Teadusuuringute Rakendusametilt.


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/39


18. septembril 2013 esitatud hagi — ZZ versus komisjon

(Kohtuasi F-89/13)

2014/C 24/73

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat L. Mansullo)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus pidada kinni kolm korda 504,67 eurot hagejale makstavast invaliidsustoetusest ajavahemikul jaanuar kuni märts 2013.

Hageja nõuded

tühistada hageja 2013. aasta jaanuari kuni märtsi toetuselehtedes sisalduvad otsused pidada hagejale nimetatud kuude eest maksmisele kuuluvatest invaliidsustoetustest kinni 504,67 eurot;

tühistada vajalikus ulatuses ükskõik millises vormis tehtud otsused, millega jäeti rahuldamata 13. aprilli 2013. aasta kaebus, mis esitati eespool nimetatud otsuste peale;

tühistada 22. aprilli 2013. aasta teates, mis kannab oma esimese lehekülje paremas ülemises nurgas märget „Ref. Ares(2013)790217 — 23/04/2013”, sisalduv mis tahes otsus;

mõista komisjonilt hageja kasuks välja järgmised summad: 1) 504,67 eurot koos viivisega määras 10 % aastas koos iga-aastase kapitaliseerimisega alates 1. veebruarist 2013 kuni nimetatud summa tegeliku tasumiseni; 2) 504,67 eurot koos viivisega määras 10 % aastas koos iga-aastase kapitaliseerimisega alates 1. märtsist 2013 kuni nimetatud summa tegeliku tasumiseni; 3) 504,67 eurot koos viivisega määras 10 % aastas koos iga-aastase kapitaliseerimisega alates 1. aprillist 2013 kuni nimetatud summa tegeliku tasumiseni;

mõista kohtukulud välja kostjalt.


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/40


18. septembril 2013 esitatud hagi — ZZ versus komisjon

(Kohtuasi F-90/13)

2014/C 24/74

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat L. Mansullo)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsused, millega jäeti rahuldamata hageja nõuded hüvitada kahju, mis oli talle tekitatud seeläbi, et kostja saatis hagejat käsitleva kirja advokaadile, kes hagejat ei esinda, rikkudes sellega väidetavalt hageja õigust eraelu austamisele.

Hageja nõuded

tühistada ükskõik millises vormis tehtud otsus jätta rahuldamata 26. oktoobri 2012. aasta taotlus, mille hageja komisjonile edastas ning mille komisjon sai nõuetekohaselt kätte;

tühistada ükskõik millises vormis tehtud otsus jätta rahuldamata 4. juuli 2012. aasta taotlus, mille hageja komisjonile edastas ning mille komisjon sai nõuetekohaselt kätte;

tühistada ükskõik millises vormis tehtud otsus jätta rahuldamata 26. septembri 2012. aasta kaebus, mis oli esitatud otsuse peale, millega jäeti rahuldamata 9. märtsi 2012. aasta taotlus, ja mille hageja komisjonile edastas ning mille komisjon sai nõuetekohaselt kätte;

tühistada 27. septembri 2012. aasta teade, mis kannab oma kahest leheküljest esimese paremas ülemises nurgas märget „Ref Ares (2012) 1131229 — 27/09/2012”;

tühistada ükskõik millises vormis tehtud otsus jätta rahuldamata 10. märtsi 2013. aasta kaebus;

tühistada ükskõik millises vormis tehtud otsus jätta rahuldamata 2. jaanuari 2013. aasta kaebus;

tühistada vajalikus ulatuses 29. aprilli 2013. aasta teade, mis kannab oma kolmest leheküljest esimese paremas ülemises nurgas märget „Ref. Ares(2013)977767 — 29/04/2013”;

kohustada komisjoni maksma hagejale 10 000 eurot koos viivisega määras 10 % aastas koos iga-aastase kapitaliseerimisega alates 28. veebruarist 2013 kuni nimetatud summa tegeliku tasumiseni;

kohustada komisjoni maksma hagejale 25 000 eurot koos viivisega määras 10 % aastas koos iga-aastase kapitaliseerimisega alates 5. novembrist 2012 kuni nimetatud summa tegeliku tasumiseni;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/40


9. oktoobril 2013 esitatud hagi — ZZ versus komisjon

(Kohtuasi F-102/13)

2014/C 24/75

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat S. Orlandi)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus enne teenistusse astumist omandatud pensioniõiguste staažilisa arvutamise kohta uute üldiste rakendussätete alusel, mis käsitleb hageja pensioniõiguste ülekandmist liidu pensioniskeemi ja mille puhul kohaldatakse personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uusi üldiseid rakendussätteid.

Hageja nõuded

tunnistada personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 üldiste rakendussätete artikkel 9 õigusvastaseks, mis seetõttu ei kuulu kohaldamisele;

tühistada otsus, millega hageja enne teenistusse astumist omandatud pensioniõiguste staažilisa arvutati seoses hageja pensioniõiguste ülekandmisega Euroopa Liidu pensioniskeemi 3. märtsi 2011. aasta personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 üldiste rakendussätete alusel;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/41


25. oktoobril 2013 esitatud hagi — ZZ versus komisjon

(Kohtuasi F-107/13)

2014/C 24/76

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid É. Boigelot, R. Murru)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni otsus, millega määratakse hagejale distsiplinaarkaristus personalieeskirjade IX lisa artikli 9 lõike 2 alusel, nõue hüvitada kahju väidetavalt tekitatud mittevaralise kahju eest ning nõue hüvitada juba kinnipeetud summad.

Hageja nõuded

Tühistada 14. märtsi 2013. aasta otsus, millega määrati talle karistuseks igakuise pensioni ühe kolmandiku võrra vähendamine kahe aasta jooksul;

mõista kostjalt hagejale tekitatud kahju eest välja üldsumma suuruses 10 000 eurot, mida võib menetluse käigus suurendada;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/41


28. oktoobril 2013 esitatud hagi — ZZ versus nõukogu

(Kohtuasi F-108/13)

2014/C 24/77

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid J.-N. Louis ja D. Abreu Caldas)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada hageja 2013. aasta jaanuari, veebruari ja märtsi palgateatised, mis väljastati nõukogu 20. detsembri 2012. aasta otsuse alusel, millega nõukogu keeldus vastu võtmast komisjoni ettepanekut määruse kohta, millega alates 1. juulist 2012 kohandatakse Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasusid ja pensione ning nende suhtes kohaldatavaid paranduskoefitsiente.

Hageja nõuded

tühistada hagejale alates 15. jaanuarist 2013 väljastatud palgateatised;

kohustada nõukogu maksma hagejale maksmata jäänud töötasu, millele tal on õigus alates 1. juulist 2012 ja millele alates maksmata jäänud töötasu sissenõutavaks muutumise hetkest lisandub viivis Euroopa Keskpanga põhiliste refinantseerimise operatsioonide intressimäära alusel, millele on lisatud kaks protsendipunkti;

mõista nõukogult hageja kasuks välja üks sümboolne euro hüvitisena mittevaralise kahju eest, mida põhjustasid nõukogu ja ametisse nimetava asutuse korduvad ametialased eksimused;

mõista kohtukulud välja nõukogult.


25.1.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 24/41


11. november 2013 esitatud hagi — ZZ versus Komisjon

(Kohtuasi F-110/13)

2014/C 24/78

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid S. Rodrigues, A. Tymen ja A. Blot)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni otsus, millega hageja jäeti välja nende kandidaatide loetelust, kelle lubati osaleda 2013. aastal „sertifitseerimise” koolitusprogrammis.

Hageja nõuded

tühistada komisjoni 19. aprilli 2013. aasta otsus, millega hageja jäeti välja nende kandidaatide loetelust, kelle lubati osaleda 2013. aastal „sertifitseerimise” koolitusprogrammis (IA nr 13-2013);

vajadusel tühistada komisjoni 30. juuli 2013. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja kaebus;

mõista hageja kasuks välja kahjuhüvitis 10 000 eurot;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.