ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2013.366.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 366

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

56. köide
14. detsember 2013


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2013/C 366/01

Komisjoni teatis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivide 2004/17/EÜ, 2004/18/EÜ ja 2009/81/EÜ kohased piirmäärade väärtused ( 1 )

1

2013/C 366/02

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.6984 – EPH/Stredoslovenská Energetika) ( 1 )

3


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2013/C 366/03

Euro vahetuskurss

4

2013/C 366/04

Komisjoni teatis lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004

5

2013/C 366/05

Euro käibemüntide uus liikmesriiki tähistav külg

10

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2013/C 366/06

Nõukogu määruse (EÜ) nr 515/97 (liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks) artikli 29 lõike 2 kohane pädevate asutuste nimekiri

11

2013/C 366/07

Nõukogu määruse (EÜ) nr 515/97 (liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks) artikli 30 lõike 3 kohane pädevate asutuste nimekiri

28

2013/C 366/08

Teatis – Nõukogu määrus (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks – teave meetmete kohta, mida liikmesriigid on võtnud artikli 8 kohaselt

33


 

V   Teated

 

ÜHISE KAUBANDUSPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2013/C 366/09

Teade teatavate dumpinguvastaste meetmete eelseisva aegumise kohta

35

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2013/C 366/10

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.7041 – Clariant/Tasnee/JV) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

36

2013/C 366/11

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.7126 – Hellman & Friedman/Scout24) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

37

2013/C 366/12

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.7072 – TF1/Sodexo/STS Evènements JV) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

38

2013/C 366/13

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.7121 – E.ON Sverige/SEAS-NVE Holding/E.ON Vind Sverige) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

39


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


II Teatised

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

Euroopa Komisjon

14.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 366/1


KOMISJONI TEATIS

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivide 2004/17/EÜ, 2004/18/EÜ ja 2009/81/EÜ kohased piirmäärade väärtused

(EMPs kohaldatav tekst)

(2013/C 366/01)

Direktiivide 2004/17/EÜ, (1) 2004/18/EÜ (2) ja 2009/81/EÜ (3) kohased piirmäärade väärtused riikide vääringutes, välja arvatud euro, on järgmised:

80 000 eurot

BGN

uus Bulgaaria leev

156 464

CZK

Tšehhi kroon

2 027 040

DKK

Taani kroon

595 832

GBP

Suurbritannia naelsterling

66 672

HRK

Horvaatia kuna

602 336

HUF

Ungari forint

23 455 200

LTL

Leedu litt

276 224

PLN

Poola zlott

337 992

RON

uus Rumeenia leu

353 384

SEK

Rootsi kroon

698 136


134 000 eurot

BGN

uus Bulgaaria leev

262 077

CZK

Tšehhi kroon

3 395 292

DKK

Taani kroon

998 019

GBP

Suurbritannia naelsterling

111 676

HRK

Horvaatia kuna

1 008 913

HUF

Ungari forint

39 287 460

LTL

Leedu litt

462 675

PLN

Poola zlott

566 137

RON

uus Rumeenia leu

591 918

SEK

Rootsi kroon

1 169 378


207 000 eurot

BGN

uus Bulgaaria leev

404 851

CZK

Tšehhi kroon

5 244 966

DKK

Taani kroon

1 541 715

GBP

Suurbritannia naelsterling

172 514

HRK

Horvaatia kuna

1 558 544

HUF

Ungari forint

60 690 330

LTL

Leedu litt

714 730

PLN

Poola zlott

874 554

RON

uus Rumeenia leu

914 381

SEK

Rootsi kroon

1 806 427


414 000 eurot

BGN

uus Bulgaaria leev

809 701

CZK

Tšehhi kroon

10 489 932

DKK

Taani kroon

3 083 431

GBP

Suurbritannia naelsterling

345 028

HRK

Horvaatia kuna

3 117 089

HUF

Ungari forint

121 380 660

LTL

Leedu litt

1 429 459

PLN

Poola zlott

1 749 109

RON

uus Rumeenia leu

1 828 762

SEK

Rootsi kroon

3 612 854


1 000 000 eurot

BGN

uus Bulgaaria leev

1 955 800

CZK

Tšehhi kroon

25 338 000

DKK

Taani kroon

7 447 900

GBP

Suurbritannia naelsterling

833 400

HRK

Horvaatia kuna

7 529 200

HUF

Ungari forint

293 190 000

LTL

Leedu litt

3 452 800

PLN

Poola zlott

4 224 900

RON

uus Rumeenia leu

4 417 300

SEK

Rootsi kroon

8 726 700


5 186 000 eurot

BGN

uus Bulgaaria leev

10 142 779

CZK

Tšehhi kroon

131 402 868

DKK

Taani kroon

38 624 809

GBP

Suurbritannia naelsterling

4 322 012

HRK

Horvaatia kuna

39 046 431

HUF

Ungari forint

1 520 483 340

LTL

Leedu litt

17 906 221

PLN

Poola zlott

21 910 331

RON

uus Rumeenia leu

22 908 118

SEK

Rootsi kroon

45 256 666


(1)  ELT L 134, 30.4.2004, lk 1.

(2)  ELT L 134, 30.4.2004, lk 114.

(3)  ELT L 216, 20.8.2009, lk 76.


14.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 366/3


Teatatud koondumise aktsepteering

(Toimik COMP/M.6984 – EPH/Stredoslovenská Energetika)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2013/C 366/02)

20. novembril 2013 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine ühisturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri, kuupäeva ja tegevusalade registri kaudu;

elektroonilises vormis EUR-Lex veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) dokumendinumbri 32012M6984 all. EUR-Lex pakub on-line juurdepääsu Euroopa õigusele.


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Komisjon

14.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 366/4


Euro vahetuskurss (1)

13. detsember 2013

(2013/C 366/03)

1 euro =


 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,3727

JPY

Jaapani jeen

141,93

DKK

Taani kroon

7,4611

GBP

Inglise nael

0,84370

SEK

Rootsi kroon

9,0351

CHF

Šveitsi frank

1,2226

ISK

Islandi kroon

 

NOK

Norra kroon

8,4900

BGN

Bulgaaria leev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

27,534

HUF

Ungari forint

302,42

LTL

Leedu litt

3,4528

LVL

Läti latt

0,7030

PLN

Poola zlott

4,1796

RON

Rumeenia leu

4,4573

TRY

Türgi liir

2,7992

AUD

Austraalia dollar

1,5355

CAD

Kanada dollar

1,4626

HKD

Hongkongi dollar

10,6430

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,6691

SGD

Singapuri dollar

1,7251

KRW

Korea vonn

1 446,78

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

14,1407

CNY

Hiina jüaan

8,3367

HRK

Horvaatia kuna

7,6283

IDR

Indoneesia ruupia

16 496,17

MYR

Malaisia ringit

4,4425

PHP

Filipiini peeso

60,620

RUB

Vene rubla

45,0965

THB

Tai baat

44,002

BRL

Brasiilia reaal

3,2005

MXN

Mehhiko peeso

17,7782

INR

India ruupia

85,3350


(1)  Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


14.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 366/5


Komisjoni teatis lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004

(2013/C 366/04)

I.   SISSEJUHATUS

1.

Käesolevas teatises sätestatakse lihtsustatud kord, mille kohaselt komisjon kavatseb menetleda teatavaid koondumisi vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (1) (edaspidi „ühinemismäärus”), eeldusel et need ei põhjusta konkurentsiprobleeme. Teatisega asendatakse 2005. aastal avaldatud teatis lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2). Kogemused, mis komisjon on omandanud ühinemismääruse kohaldamisel, sealhulgas praegusele ühinemismäärusele eelnenud nõukogu määruse (EMÜ) nr 4064/89 (3) kohaldamisel, on näidanud, et teatavate kategooriate koondumised kinnitatakse üldjuhul ilma oluliste kahtlusteta, kui nendega ei ole seotud erandlikke asjaolusid.

2.

Teatise eesmärk on sätestada tingimused, mille alusel komisjon võtab tavaliselt vastu lühiotsuse, millega koondumine kuulutatakse lihtsustatud korra kohaselt siseturuga kokkusobivaks, ning ette näha juhised kõnealuse korra kohta. Kui kõik käesoleva teatise punktides 5 ja 6 sätestatud tingimused on täidetud ning erandlikke asjaolusid ei ole, võtab komisjon 25 tööpäeva jooksul alates teatise esitamisest vastu kontrollimise ja heakskiitmise lühiotsuse koondumise kohta kooskõlas ühinemismääruse artikli 6 lõike 1 punktiga b (4).

3.

Komisjon võib siiski mis tahes kavandatava koondumise suhtes algatada uurimise ja/või võtta vastu ühinemismääruse kohase üksikasjaliku otsuse, eriti kui kohaldatakse käesoleva teatise punktides 8–19 sätestatud tagatisi või erandeid.

4.

Komisjoni eesmärk on muuta järgmistes jagudes kirjeldatud korra abil ettevõtjate koondumise kontroll liidus sihipärasemaks ja tõhusamaks.

II.   KOONDUMISED, MIDA SAAB MENETLEDA LIHTSUSTATUD KORRA KOHASELT

Arvessevõetavad koondumised

5.

Komisjon kohaldab lihtsustatud korda põhimõtteliselt järgmiste koondumise kategooriate suhtes (5):

a)

kaks või enam ettevõtjat omandavad ühiskontrolli ühisettevõttes, tingimusel et ühisettevõttel ei ole Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) tegelikke või kavandatavaid tegevusvaldkondi või need on ebaolulised. Sellise juhtumiga on tegemist, kui

i)

ühisettevõtte käive ja/või ettevõttesse suunatud tegevuse käive (6) EMP territooriumil on teatamise ajal (7) alla 100 miljoni euro ning

ii)

ühisettevõttesse üleantava vara koguväärtus EMP territooriumil on teatamise ajal alla 100 miljoni euro (8);

b)

kaks või enam ettevõtjat ühinevad või üks või mitu ettevõtjat omandavad mõne teise ettevõtja üle ainukontrolli või ühiskontrolli, tingimusel et ükski koondumise osaline ei ole seotud äritegevusega ühel ja samal tooteturul või geograafilisel turul (9) või kaubaturul, mis eelneb või järgneb sellele kaubaturule, kus mõni teine koondumise osaline tegutseb (10);

c)

kaks või enam ettevõtjat ühinevad või üks või mitu ettevõtjat omandavad mõne teise ettevõtja üle ainukontrolli või ühiskontrolli, ning täidetud on mõlemad järgmised tingimused:

i)

ühel ja samal tooteturul ja geograafilisel turul (11) äritegevusega seotud olevate (horisontaalne suhe) kõigi koondumise osaliste ühine turuosa ei ületa 20 % (12);

ii)

kõigi selliste koondumise osaliste individuaalsed või ühised turuosad, kes on seotud äritegevusega kaubaturul, mis eelneb või järgneb kaubaturule, millel tegutseb mõni muu koondumise osaline (vertikaalne suhe), (13) ei ületa 30 % (14);

d)

osaline omandab ainukontrolli ettevõtja üle, mille üle tal juba on ühiskontroll.

6.

Komisjon võib kohaldada lihtsustatud korda ka juhul, kui kaks või enam ettevõtjat ühinevad või üks või mitu ettevõtjat omandavad mõne teise ettevõtja üle ainukontrolli või ühiskontrolli, ning täidetud on mõlemad järgmised tingimused:

i)

kõikide horisontaalses suhtes olevate koondumise osaliste ühine turuosa on alla 50 % ning

ii)

koondumisest tulenev Herfindahli-Hirschmani indeksi („HHI”) muutus („delta”) jääb alla 150 (15)  (16).

7.

Punktide 5b, 5c ja 6 kohaldamisel ühiskontrolli omandamise korral ühisettevõtte tegevusvaldkonnas väljaspool, ei peeta ainult ühiskontrolli omandavate ettevõtjate vahel valitsevaid suhteid käesoleva teatise tähenduses horisontaalseteks ega vertikaalseteks suheteks. Need suhted võivad siiski põhjustada kooskõlastamist, nagu on osutatud ühinemismääruse artikli 2 lõikes 4; selliseid olukordi käsitletakse käesoleva teatise punktis 15.

Tagatised ja erandid

8.

Komisjon tagab, et hinnates, kas teatav koondumine kuulub mõnda punktides 5 ja 6 esitatud kategooriasse, selgitatakse piisava täpsusega välja kõik kõnealuse koondumisega seotud asjaolud. Võttes arvesse, et turu määratlus võib sellel hindamisel olla keskne tegur, palutakse osalistel esitada andmed kõigi tõenäoliste alternatiivsete turumääratluste kohta üldjuhul enne koondumisteatise esitamist (vt punkt 22). Teatise esitajad peavad kirjeldama kõiki asjakohaseid alternatiivseid toote- ja geograafilisi turge, millele teatatav koondumine võib mõju avaldada, ning esitama selliste turgude määratlustega seotud andmed ja teabe (17). Komisjonile jääb õigus teha oma äranägemise järgi turu määratluse kohta lõplik otsus, mis põhineb konkreetse juhtumiga seotud asjaolude analüüsil. Kui asjaomaste turgude määratlemisel või osaliste turuosade kindlaksmääramisel tekib raskusi, siis ei kohalda komisjon lihtsustatud korda. Kui koondumised hõlmavad üldist huvi pakkuvaid uudseid õiguslikke küsimusi, hoidub komisjon tavaliselt lühiotsuste vastuvõtmisest ning pöördub tagasi tavapärase koondumismenetluse esimesse etappi.

9.

Olenemata sellest, et üldjuhul võib eeldada, et punktides 5 ja 6 nimetatud kategooriatesse kuuluvate koondumiste puhul ei teki tõsiseid kahtlusi nende kokkusobivuses siseturuga, võib siiski ette tulla olukordi, mis nõuavad erandlikult põhjalikumat uurimist ja/või üksikasjalikku otsust. Sellistel juhtudel võib komisjon pöörduda tagasi tavapärase koondumismenetluse esimesse etappi.

10.

Järgnevad on soovituslikud näited selliste juhtude kohta, mille puhul võib lihtsustatud korra kohaldamisest hoiduda.

11.

Komisjon võib jätta kavandatava koondumise lihtsustatud korra kohaselt heaks kiitmata, kui ilmneb mõni komisjoni horisontaalsete ühinemiste hindamise suunistes mainitud erandlikest asjaoludest (18). See hõlmab olukordi, kus turg on juba kontsentreeritud, kus kavandatav koondumine kõrvaldaks olulise konkurentsijõu, kus kavandatav koondumine ühendaks kaks olulist innovaatorit, kus kavandatavas koondumises osaleb ettevõtja, kes arendab välja paljulubavaid tooteid, või kus esineb märke sellest, et kavandatav koondumine aitab ühinemise osalistel takistada konkurentide laienemist.

12.

Seda võib teha ka juhul, kui ei ole võimalik osaliste täpseid turuosasid kindlaks määrata. Seda tuleb sageli ette siis, kui osalised tegutsevad uutel või vähearenenud turgudel.

13.

Teatavad koondumisliigid võivad suurendada osaliste turujõudu näiteks tehnoloogiliste, finants- või muude ressursside kombineerimise kaudu isegi juhul, kui koondumise osalised ei tegutse samal turul. Koondumised, mille puhul vähemalt kaks koondumise osalist tegutsevad vahetult seotud naaberturgudel, (19) võivad samuti olla lihtsustatud korra kohaldamiseks sobimatud, eriti siis, kui ühe või mitme koondumise osalise individuaalne turuosa on vähemalt 30 % tooteturul, kus osaliste vahel puudub horisontaalne ja vertikaalne suhe, kuid mis on selle turu naaberturg, kus teine osaline tegutseb (20).

14.

Komisjon võib pidada vajalikuks viia läbi tavapärase koondumismenetluse täieliku hindamise teatavate ühisettevõtete puhul, mille käive EMPs jääb teatamise ajal alla punkti 5 alapunktis a sätestatud piirmäära, kuid ületab tõenäoliselt kõnealust piirmäära oluliselt järgmise kolme aasta jooksul. Punkti 5 alapunkti a alla kuuluvatel juhtudel võib tavapärast menetlust pidada asjakohaseks ka juhul, kui koondumise osaliste vahel on horisontaal- või vertikaalsuhted, mis ei võimalda välistada, et koondumine põhjustab tõsiseid kahtlusi seoses selle kokkusobivusega siseturuga, või kui ilmneb mõni punktis 11 sätestatud asjaoludest.

15.

Lisaks võib komisjon pöörduda tagasi tavapärase koondumismenetluse täieliku hindamise juurde ka juhul, kui tekib ühinemismääruse artikli 2 lõikes 4 osutatud kooskõlastamise probleem.

16.

Komisjoni senised kogemused on näidanud, et ühiskontrollilt ainukontrollile ülemineku puhul võib erandjuhul olla vajalik põhjalikum uurimine ja/või üksikasjalik otsus. Konkurentsiprobleem võib tekkida olukorras, kus endine ühisettevõte integreeritakse tema järelejäänud kontrolliva ainuosaniku kontserni või võrgustikku, mille tagajärjel kaotatakse erinevate kontrollivate osanike potentsiaalselt erinevatest eesmärkidest tulenevad distsiplineerivad piirangud ning ettevõtte strateegiline turuseisund võib tugevneda. Näiteks siis, kus ettevõtja A ja ettevõtja B kontrollivad ühiselt ühisettevõtet C, võib koondumine, mille puhul A omandab C üle ainukontrolli, põhjustada olukorras, kus C on A otsene konkurent ja kus neil on oluline ühine turuosa, konkurentsiprobleemi, kui C kaotab senise sõltumatuse (21). Olukorras, kus sellised stsenaariumid nõuavad täpsemat analüüsi, võib komisjon pöörduda tagasi tavapärase koondumismenetluse esimesse etappi (22).

17.

Komisjon võib pöörduda tagasi tavapärase koondumismenetluse esimesse etappi ka siis, kui komisjon ega liikmesriikide pädevad asutused ei ole läbi vaadanud eelnevat ühiskontrolli omandamist kõnealuse ühisettevõtte üle.

18.

Punktis 6 kirjeldatud koondumise puhul otsustab komisjon iga juhtumi puhul eraldi, kas juhtumi konkreetsed asjaolusid arvesse võttes on HHI deltast nähtuv turukontsentratsiooni tase selline, et juhtumit tuleks uurida tavapärase koondumismenetluse esimeses etapis.

19.

Kui liikmesriik väljendab teatatud koondumise kohta põhjendatud kahtlusi 15 tööpäeva jooksul alates koondumisteatise koopia kättesaamisest või kui kolmas isik väljendab põhjendatud kahtlusi selleks ettenähtud tähtaja jooksul, pöördub komisjon tagasi tavapärase koondumismenetluse esimesse etappi.

Üleandmise taotlused

20.

Lihtsustatud korda ei kohaldata juhul, kui liikmesriik taotleb teatatud koondumise menetlemise üleandmist vastavalt ühinemismääruse artiklile 9 või kui komisjon võtab vastu ühe või mitme liikmesriigi taotluse teatatud koondumise üleandmiseks vastavalt ühinemismääruse artiklile 22.

Koondumisteatise esitamisele eelnevad üleandmised teatise esitajate soovil

21.

Käesolevas teatises sätestatud tagatisi ja erandeid arvesse võttes võib komisjon kohaldada koondumiste suhtes lihtsustatud korda, kui

a)

pärast põhjendatud ettepaneku tegemist vastavalt ühinemismääruse artikli 4 lõikele 4 otsustab komisjon, et juhtumit ei anta üle liikmesriigile, või

b)

pärast ühinemismääruse artikli 4 lõike 5 kohase põhjendatud ettepaneku tegemist antakse juhtum üle komisjonile.

III.   MENETLUSSÄTTED

Kontaktid enne teatise esitamist

22.

Komisjon on leidnud, et teatise esitajate ja komisjoni vahelised teatiste esitamisele eelnevad vabatahtlikud kontaktid on kasulikud isegi näiliselt lihtsate juhtumite korral (23). Komisjoni kogemused lihtsustatud korra kasutamisel on näidanud, et võimalikud lihtsustatud korra juhtumid võivad tekitada keerukaid, näiteks turumääratlusega (vt punkt 8) seotud probleeme, mis tuleks soovitavalt lahendada enne koondumisteatise esitamist. Sellised kontaktid võimaldavad komisjonil ja teatise esitajatel täpselt kindlaks määrata, millist teavet tuleb koondumisteatises esitada. Koondumisteatise esitamisele eelnevad kontaktid tuleks luua vähemalt kaks nädalat enne teatise esitamise kavandatavat kuupäeva. Teatise esitajatel soovitatakse sõlmida teatise esitamisele eelnevad kontaktid, kui nad soovivad, et komisjon kohaldaks lihtsustatud korda punktis 6 kirjeldatud olukorras. Ühinemismääruse kohaselt on teatise esitajatel õigus teatada koondumisest igal ajal tingimusel, et teatis on täielik. Võimalus sõlmida teatise esitamisele eelnevad kontaktid on komisjoni poolt teatise esitajatele pakutav vabatahtlik teenus, mis aitab valmistuda ametlikuks ühinemise läbivaatamise menetluseks. Ehkki teatise esitamisele eelnevad kontaktid ei ole kohustuslikud, võivad nad olla siiski äärmiselt olulised, võimaldades nii teatise esitajatel kui ka komisjonil kindlaks määrata teatises nõutavad täpsed andmed ning aidates üldjuhul märkimisväärselt vähendada teatises nõutavate andmete hulka.

23.

Teatise esitamise eelsed kontaktid, eelkõige teatise kavandi esitamine, võivad siiski osutuda vähem kasulikuks punkti 5 alapunkti b alla kuuluvatel juhtudel, st juhtudel, kus puuduvad aruandlusega hõlmatud turud, (24) sest osalised ei ole seotud äritegevusega samal toote- ja geograafilisel turul ega kaubaturul, mis eelneb või järgneb kaubaturule, kus tegutseb mõni teine koondumise osaline. Sellises olukorras võivad teatise esitajad eelistada kohest teatamist, eelnevalt teatise kavandit esitamata (25).

24.

Aruandlusega hõlmatud turgude puudumine tuleb kindlaks määrata käesoleva teatise punkti 8 alusel. Seetõttu vastutavad teatise esitajad kogu komisjonile vajaliku teabe esitamise eest, mis võimaldaks kindlaks teha, et kavandatava koondumise tulemusena ei teki EMPs aruandlusega hõlmatud turgu. Komisjon ei kohalda punkti 5 alapunkti b alusel lihtsustatud korda juhul, kui on raske järeldada, et kavandatava koondumise tulemusena ei teki aruandlusega hõlmatud turgu. Sellistel juhtudel võib komisjon pöörduda tagasi tavapärase koondumismenetluse juurde ning pidada teatist vastavalt käesoleva teatise punktile 26 mittetäielikuks.

Teatise avaldamine

25.

Euroopa Liidu Teatajas pärast teatise kättesaamist avaldatav teave (26) sisaldab järgmist: koondumise osaliste nimed ja päritoluriik, koondumise laad ja asjaomased majandussektorid ning kinnitus selle kohta, et teate esitajalt saadud teabe alusel võib kõnealuse koondumise suhtes kohaldada lihtsustatud korda. Seejärel on huvitatud isikutel võimalus esitada märkusi eelkõige seoses uurimist vajada võivate asjaoludega.

Lühiotsus

26.

Kui komisjon nõustub, et teatav koondumine vastab lihtsustatud korra jaoks sätestatud kriteeriumidele (vt punktid 5 ja 6), teeb ta selle kohta üldjuhul lühiotsuse. Lühiotsus tehakse ka juhtumite puhul, mille kohta on esitatud üksikasjalik teatis, aga mis ei tekita konkurentsiprobleeme. Vastavalt ühinemismääruse artikli 10 lõigetele 1 ja 6 tunnistatakse koondumine siseturuga kokkusobivaks 25 tööpäeva jooksul alates teatise esitamisest. Komisjon üritab lühiotsuse vastu võtta võimalikult kiiresti pärast 15-tööpäevase ajavahemiku möödumist, mille jooksul liikmesriigid võivad teha taotluse teatatud koondamise üleandmiseks vastavalt ühinemismääruse artiklile 9. Komisjonil on sellele tähtajale eelneva 25 tööpäeva jooksul siiski võimalus pöörduda tagasi tavapärase koondumismenetluse esimesse etappi ning algatada uurimine ja/või võtta vastu täisotsus, kui ta peab seda kõnealuse juhtumi puhul asjakohaseks. Sellistel juhtudel võib komisjon pidada ka teatist olulises osas mittetäielikuks, nagu on sätestatud rakendusmääruse artikli 5 lõikes 2, kui ta ei ole saanud täisvormis teatist.

Lühiotsuse avaldamine

27.

Komisjon avaldab Euroopa Liidu Teatajas otsuse kohta teate samuti nagu koondumise käsitlevate täisotsuste puhul. Otsuse avalik versioon tehakse kättesaadavaks konkurentsi peadirektoraadi veebilehel. Lühiotsuses esitatakse koondumise kohta Euroopa Liidu Teatajas koondumisteatise esitamise ajal avaldatud teave (osaliste nimed, päritoluriik, koondumise laad ja asjaomased majandussektorid) ning kinnitus selle kohta, et koondumine sobib kokku siseturuga, sest see kuulub ühte või mitmesse käesolevas teatises kirjeldatud kategooriasse, kusjuures vastav kategooria või vastavad kategooriad märgitakse eraldi ära.

IV.   TÄIENDAVAD PIIRANGUD

28.

Lihtsustatud korda ei saa kohaldada olukorras, kus asjaomased ettevõtjad nõuavad koondumisega otseselt seotud ja selle jõustamiseks vajalike piirangute selgesõnalist hindamist.


(1)  Nõukogu 20. jaanuari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 139/2004 kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste üle (ELT L 24, 29.1.2004, lk 1).

(2)  ELT C 56, 5.3.2005, lk 32.

(3)  Nõukogu 21. detsembri 1989. aasta määrus (EMÜ) nr 4064/89 kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste üle (EÜT L 395, 30.12.1989, lk 1); parandatud versioon EÜT L 257, 21.9.1990, lk 13.

(4)  Teatamisnõuded on sätestatud nõukogu määruse (EÜ) nr 802/2004 (millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 139/2004 kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste üle, edaspidi „rakendusmäärus”) I ja II lisas.

(5)  Kategooriaid kohaldatakse alternatiivselt, mitte kumulatiivselt: kui teatatud koondumine vastab punkti 5 alapunktides a, b, c või d või punktis 6 mainitud mis tahes kategooria kõigile kriteeriumidele, võib selle suhtes põhimõtteliselt kohaldada lihtsustatud korda. Tehing võib vastata mitme käesolevas teatises kirjeldatud kategooria kriteeriumidele. Seega võivad teatise esitajad esitada tehingu kohta teatise mitme käesolevas teatises kirjeldatud kategooria alusel.

(6)  Väljend „ja/või” osutab erinevatele hõlmatud olukordadele, näiteks

sihtäriühingu ühisel omandamisel tuleb arvesse võtta selle sihtäriühingu (ühisettevõtte) käivet,

sellise ühisettevõtte loomisel, millesse emaettevõtja suunab oma tegevuse, tuleb arvesse võtta ettevõttesse suunatud tegevuse käivet,

kui olemasolevasse ühisettevõttesse lisandub uus kontrolliv osaline, tuleb arvesse võtta ühisettevõtte käivet ning uue emaettevõtja poolt ettevõttesse suunatud (võimaliku) tegevuse käivet.

(7)  Ühisettevõtte käive tuleks kindlaks määrata emaettevõtjate kõige värskemate auditeeritud aruannete alusel või ühisettevõtte enda auditeeritud aruannete alusel, olenevalt sellest, kas eraldi aruanded ühisettevõttesse koondatud ressursside kohta on kättesaadavad.

(8)  Ühisettevõtte vara koguväärtus tuleks kindlaks määrata iga emaettevõtja viimati koostatud ja kinnitatud bilansi alusel. Mõiste „vara” hõlmab järgmist: 1) kogu ühisettevõttele üleantav materiaalne ja immateriaalne vara (materiaalne vara on näiteks tootmisettevõtted, hulgi- ja jaemüügipunktid ning inventar; immateriaalne vara on näiteks intellektuaalne vara, firmaväärtus jne), ning 2) ühisettevõtte emaettevõtjate poolt ühisettevõttele antav krediit ja võlatagatised. Kui üleantud varadest moodustub teatamise ajal käivet, ei tohi ei varade ega ka käibe väärtus ületada 100 miljonit eurot.

(9)  Vt komisjoni teatis asjakohase turu määratluse kohta ühenduse konkurentsiõiguse kohaldamisel (EÜT C 372, 9.12.1997, lk 5). Viiteid ettevõtjate tegevusele turgudel tuleb mõista tegevusena EMP territooriumil asuvatel turgudel või turgudel, mis hõlmavad EMP territooriumi, kuid võivad olla sellest suuremad.

(10)  Vertikaalne suhe eeldab üldjuhul, et asjaomasel eelneval turul tegutseva ettevõtja toode või teenus on oluline sisend järgneval turul tegutseva ettevõtja toote või teenuse jaoks; vt komisjoni „Mitte-horisontaalsete ühinemiste hindamise suunised vastavalt nõukogu määrusele kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste üle” (ELT C 265, 18.10.2008, lk 6), punkt 34.

(11)  Vt joonealust märkust 9.

(12)  Horisontaalsete ja vertikaalsete suhete piirmäärasid kohaldatakse mis tahes teiste toote- ja geograafilise turu määratluste suhtes, mida tuleks konkreetsel juhul arvesse võtta. Koondumisteatises sätestatud põhilised turumääratlused peavad olema piisavalt täpsed, et põhjendada, miks ei ole järgitud kõnealuseid piirmäärasid, ning peale selle tuleb ära märkida kõik tõenäolised alternatiivsed turumääratlused, mida tuleb arvesse võtta (sh siseriiklikust turust väiksema ulatusega geograafilised turud).

(13)  Vt joonealust märkust 10.

(14)  Vt joonealust märkust 12.

(15)  HHI arvutamisel liidetakse kõikide turul tegutsevate äriühingute individuaalsete turuosade ruudud; vt komisjoni suunised horisontaalsete ühinemiste hindamiseks vastavalt nõukogu määrusele kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste üle (ELT C 31, 5.2.2004, lk 5), punkt 16. Koondumisest tuleneva HHI delta arvutamiseks piisab aga sellest, kui lahutada koondumise osaliste turuosade summa ruudust (st ühinenud ettevõtja ühinemisjärgse turuosa ruudust) osaliste üksikute turuosade ruutude summa (kuna kõigi teiste turul olevate konkurentide turuosad jäävad samaks ega mõjuta seega tehte tulemust). Teisisõnu võib HHI delta välja arvutada üksnes koondumise osaliste turuosade põhjal, ilma et oleks vaja teada teiste turul olevate konkurentide turuosa.

(16)  Vt joonealust märkust 12.

(17)  Nagu ka kõigi teiste teatiste puhul, võib komisjon tühistada lühiotsuse, mis põhineb ebaõigel teabe, mille eest vastutab mõni asjaomane ettevõtja (ühinemismääruse artikli 6 lõike 3 punkt a).

(18)  Vt „Horisontaalsete ühinemiste hindamise suunised vastavalt nõukogu määrusele kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste üle” (ELT C 31, 5.2.2004, lk 5), eelkõige punkt 20.

(19)  Tooteturud on vahetult seotud naaberturud juhul, kui tooted täiendavad teineteist või kuuluvad tootevaliku hulka, mida üldiselt ostab sama klientide rühm sama lõppkasutuse eesmärgil.

(20)  Vt Mitte-horisontaalsete ühinemiste hindamise suunised vastavalt nõukogu määrusele kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste üle (ELT C 265, 18.10.2008, lk 6,) eelkõige punkt 25 ja V jagu.

(21)  Juhtum COMP/M.5141 KLM/Martinair, 17.12.2008, põhjendused 14–22.

(22)  Juhtum COMP/M.2908 Deutsche Post/DHL (II) 18.9.2002.

(23)  Vt konkurentsi peadirektoraadi EÜ ühinemiste kontrollimismenetluste läbiviimise parimad tavad („parimad tavad”), mis on kättesaadav Internetis aadressil http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/proceedings.pdf

(24)  Aruandlusega hõlmatud turu määratluse kohta vt lühivormi CO (rakendusmääruse II lisa) punkt 6.2.

(25)  Parimaid tavasid silmas pidades soovitab komisjon siiski osalistel esitada eelnevalt taotlus konkurentsi peadirektoraadi juhtumiga tegeleva töörühma määramiseks.

(26)  Ühinemismääruse artikli 4 lõige 3.


14.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 366/10


Euro käibemüntide uus liikmesriiki tähistav külg

(2013/C 366/05)

Image

Soomes käibele lastava uue 2-eurose mälestusmündi liikmesriiki tähistav külg

Euro käibemündid on seadusliku maksevahendina kasutusel kogu euroalal. Müntidega ametialaselt tegelevate isikute ja laiema avalikkuse teavitamiseks avaldab komisjon kõikide uute euromüntide kujunduse (1). Vastavalt nõukogu 10. veebruari 2009. aasta järeldustele (2) võivad euroala liikmesriigid ja riigid, kes on Euroopa Liiduga sõlminud euro käibemüntide käibelelaskmist käsitleva rahanduskokkuleppe, lasta käibele teatava koguse euro mälestusmünte, eelkõige tingimusel, et mälestusmündina kasutatakse üksnes 2-eurost münti. Mälestusmüntide tehnilised näitajad vastavad tavaliste 2-euroste käibemüntide näitajatele, kuid nende liikmesriiki tähistaval küljel on mälestust jäädvustav motiiv, mis on riigi või Euroopa tasandil sümboolne.

Käibele laskev riik: Soome

Põhjus: Nobeli kirjanduspreemia laureaadi F. E. SILLANPÄÄ 125. sünniaastapäev

Kujunduse kirjeldus: Mündi siseosas on kujutatud Sillanpää portree. Ülaosas on poolringina sõnad „F. E. SILLANPÄÄ”. Vasakul aastaarv „1888” ja rahapaja tunnus. Paremal aastaarv „1964”, käibele laskva riigitunnus „FI” ja käibele laskmise aasta „2013”.

See on erimünt kogu rahvuse vanaisa mälestamiseks. F. E. SILLANPÄÄ oli stiilimeister, kes tõi Soome kirjandusse inimese ja looduse vahekorra sügavad nüansid. Talle anti Nobeli preemia 1939. aastal, eelkõige romaanide „Vaga viletsus” ja „Silja” eest. Särava kirjaniku rahvuslik maine suurenes veelgi tänu populaarsetele raadiosaadetele ja meeldejäävatele jõulujuttudele. Sõjajärgsetel aastatel kujunes tippkirjanikust pikahabemeline „taat” – kogu riigi mitteametlik vanaisa. Tema lapsepõlve jõulumeenutustest sai armastatud tava: kogu rahvas kogunes raadiote ümber hingestatult kuulama tema jõulupajatusi.

Mündi välisringil on kujutatud Euroopa Liidu lipu 12 tähte.

Käibelelastavate müntide arv: 1,5 miljonit

Käibelelaskmise kuupäev: november 2013


(1)  Vt EÜT C 373, 28.12.2001, lk 1, kus on esitatud teave kõikide 2002. aastal käibele lastud müntide liikmesriiki tähistava külje kohta.

(2)  Vt majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 10. veebruari 2009. aasta järeldused ning komisjoni 19. detsembri 2008. aasta soovitus euro käibemüntide rahvuslikke külgi ja selliste müntide emiteerimist käsitlevate ühiste suuniste kohta (ELT L 9, 14.1.2009, lk 52).


TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

14.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 366/11


Nõukogu määruse (EÜ) nr 515/97 (liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks) artikli 29 lõike 2 kohane pädevate asutuste nimekiri

(2013/C 366/06)

(NIMEKIRI A)

Organisatsiooni kood

Organisatsiooni kireldus

LR

TIS-EL

FIDE-EL

AT_BMF

Bundesministerium für Finanzen (BMF)

AT

7

7

AT_BMF_RMEA_COK

Zollamt St. Pölten Krems Wiener Neustadt

AT

1

3

AT_BMF_RMEA_COV

Zollamt Eisenstadt Flughafen Wien

AT

1

3

AT_BMF_RMEA_COV_DIAC

Daten-, Informations- und Aufbereitungscenter im BMF

AT

7

7

AT_BMF_RMMA_COL

Zollamt Linz Wels

AT

 

18

AT_BMF_RMMA_COSB

Zollamt Salzburg

AT

 

8

AT_BMF_RMS_COG

Zollamt Graz

AT

1

4

AT_BMF_RMS_COK

Zollamt Klagenfurt Villach

AT

 

2

AT_BMF_RMV_COV

Zollamt Wien

AT

9

9

AT_BMF_RMW_COF

Zollamt Feldkirch Wolfurt

AT

 

1

AT_BMF_RMW_COI

Zollamt Innsbruck

AT

 

5

AT_FIU

Bundeskriminalamt (Zentralstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei)

AT

1

1

BE_DOUANE_RECH_ANTWERPEN

Antwerpen Opsporingsinspectie

BE

14

10

BE_DOUANE_RECH_LIÈGE

Liège Inspection des recherches

BE

1

1

BE_DOUANE_RECH_NODDNR

Nationale Opsporingsdirectie (NOD) — Direction Nationale des Recherches (DNR)

BE

4

8

BE_FIU

Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) — Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF)

BE

1

1

BG_FIU

Българска финансоворазузнавателна структура (Дирекция „Финансово разузнаване“ ДАНС)

BG

2

2

BG_GDBOP

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“

BG

 

5

BG_NCA

Агенция „Митници“

BG

19

13

BG_NCA_MBU

Митница „Бургас“

BG

2

1

BG_NCA_MRU

Митница „Русе“

BG

1

1

BG_VKP

Върховна касационна прокуратура

BG

 

2

CY_DCE_LAR

Τελωνειακό Σώμα Λάρνακας

CY

1

1

CY_DCE_LIM

Τελωνειακό Σώμα Λεμεσσού

CY

4

4

CY_DCE_NIO

Εθνικό Γραφείο Πληροφοριών HQRS

CY

6

6

CY_DCE_PAP

Τελωνειακό Σώμα Πάφου

CY

2

2

CY_FIU

Κυπριακή Μονάδα Οικονομικών Πληροφοριών

CY

1

1

CZ_GDC

Generální ředitelství cel

CZ

2

3

CZ_GDC_PLZ

Celní úřad pro Plzeňský kraj

CZ

2

4

DE_ZKA

Zollkriminalamt

DE

51

70

DE_ZKA_ZFABerlin

Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg

DE

3

90

DE_ZKA_ZFADresden

Zollfahndungsamt Dresden

DE

1

71

DE_ZKA_ZFAEssen

Zollfahndungsamt Essen

DE

15

134

DE_ZKA_ZFAFrankfurt

Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

DE

 

91

DE_ZKA_ZFAHamburg

Zollfahndungsamt Hamburg

DE

18

124

DE_ZKA_ZFAHannover

Zollfahndungsamt Hannover

DE

4

99

DE_ZKA_ZFAMuenchen

Zollfahndungsamt München

DE

6

66

DE_ZKA_ZFAStuttgart

Zollfahndungsamt Stuttgart

DE

 

70

DK_FIU

Den Danske Finansielle Efterretningsenhed

DK

1

1

DK_MOF_SKAT

SKAT (Hovedsæde)

DK

108

29

EC_OLAF

European Anti-Fraud Office

EC

1

1

EC_OLAF_01

01 Investigation Selection and Review

EC

5

3

EC_OLAF_B1

B1 Trade Customs Fraud

EC

4

4

EC_OLAF_B2

B2 Tobacco and Counterfeit Goods

EC

11

7

EC_OLAF_D4

D4 Strategic Analysis, Reporting, Joint Operations

EC

19

15

EC_TAXUD

Taxation and Customs Union DG

EC

3

1

EE_FIU

Rahapesu andmebüroo

EE

1

1

EE_MOF_EMTA_IVD

Uurimisosakond

EE

 

1

ES_AEAT_SDII

Subdirección de Inspección e Investigación

ES

1

1

ES_AEAT_SDII_PAC

Politica Agrícola Común

ES

 

1

ES_AEAT_SDII_UCE

Unidad de Comercio Exterior

ES

2

1

ES_AEAT_SVAC_UCO

Centro de Coordinación de Operativos

ES

2

2

ES_FIU

Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)

ES

1

1

FI_FIU

Taloustiedustelu yksikkö

FI

1

1

FI_VM_CO_NBC

Tullihallitus

FI

5

1

FI_VM_CO_NCD

Pohjoinen tullipiiri

FI

2

2

FI_VM_CO_SCD

Eteläinen tullipiiri

FI

1

1

FI_VM_CO_WCD

Läntinen tullipiiri

FI

1

1

FI_VM_INI_ECD

Itäinen tullipiiri

FI

4

4

FI_VM_INI_NBC

Tullihallitus

FI

12

9

FI_VM_INI_NCD

Pohjoinen tullipiiri

FI

3

4

FI_VM_INI_SCD

Eteläinen tullipiiri

FI

8

7

FI_VM_INI_WCD

Läntinen tullipiiri

FI

9

16

FR_DG

Direction générale des douanes et des droits indirects

FR

1

5

FR_DNRED

Direction nationale des recherches et enquêtes douanières

FR

11

14

FR_FIU

TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)

FR

1

1

GR_MEF_CE_ELACP

Τελωνείο Πειραιώς Α'

GR

1

1

GR_MEF_CE_ELACU

33ο Τμήμα Εφαρμογή Τελωνειακού Δικαίου

GR

29

20

GR_MEF_CE_ELAHC

Τελωνείο Αθηνών

GR

3

3

GR_MEF_CE_ELAIA

Τελωνείο Αθηνών Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος»

GR

3

2

GR_MEF_CE_ELAIG

Τελωνείο Αιγίου

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELALE

Τελωνείο Αλεξανδρούπολης

GR

4

1

GR_MEF_CE_ELAST

Τελωνείο Αστακού

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELDOC

Τελωνείο Δοϊράνης

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELELE

Τελωνείο Ελευσίνας

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELEVZ

Τελωνείο Ευζώνων

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELFCP

6ο Τελωνείο Πειραιώς

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELHAC

Τελωνειακό Γραφείο Χαλκίδας

GR

4

2

GR_MEF_CE_ELHAN

Τελωνείο Χανίων

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELHCP

Τελωνείο Πειραιώς Ε'

GR

3

2

GR_MEF_CE_ELHCT

Τελωνείο Θεσσαλονίκης Β'

GR

5

5

GR_MEF_CE_ELHER

Τελωνείο Ηρακλείου

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELHIO

Τελωνείο Χίου

GR

3

2

GR_MEF_CE_ELIGC

Τελωνείο Ηγουμενίτσας

GR

5

3

GR_MEF_CE_ELINO

Τελωνείο Οινοφύτων

GR

1

1

GR_MEF_CE_ELIOA

Τελωνείο Ιωαννίνων

GR

1

1

GR_MEF_CE_ELKAC

Τελωνείο Καβάλας

GR

3

3

GR_MEF_CE_ELKAK

Τελωνείο Κακαβιάς

GR

3

3

GR_MEF_CE_ELKAS

Τελωνείο Καστανιάς

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELKEC

Τελωνείο Κέρκυρας

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELKIP

Τελωνείο Κήπων

GR

3

3

GR_MEF_CE_ELKOR

Τελωνείο Κορίνθου

GR

1

1

GR_MEF_CE_ELKOS

Τελωνείο Κω

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELKRY

Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής

GR

1

1

GR_MEF_CE_ELLAC

Τελωνείο Λάρισας

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELLVR

Τελωνείο Λαυρίου

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELMAV

Τελωνείο Μαυροματίου

GR

3

3

GR_MEF_CE_ELMER

Τελωνείο Μερτζάνης

GR

1

1

GR_MEF_CE_ELMYC

Τελωνείο Μυτιλήνης

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELNAF

Τελωνείο Ναυπλίου

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELNIK

Τελωνείο Νίκης

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELPAC

Τελωνείο Πατρών

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELROC

Τελωνείο Ρόδου

GR

2

1

GR_MEF_CE_ELSAM

Τελωνείο Σάμου

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELSYR

Τελωνείο Σύρου

GR

2

1

GR_MEF_CE_ELTHA

Τελωνείο Θεσσαλονίκης Ε'

GR

3

3

GR_MEF_CE_ELVER

Τελωνείο Βέροιας

GR

1

1

GR_MEF_CE_ELVOL

Τελωνείο Βόλου

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELYTATTI

Υπηρεσία Τελωνειακού Ελέγχου Διεύθυνση Αττικής

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELYTPAT

Υπηρεσία Τελωνειακού Ελέγχου Πατρών

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELYTTHE

Υπηρεσία Τελωνειακού Ελέγχου Διεύθυνση Θεσσαλονίκης

GR

3

2

GR_MEF_SIS_ELODA

SIS — Επιχειρησιακό Τμήμα Αττικής

GR

2

2

GR_MEF_SIS_ELRDS

SIS — Περιφερειακό Τμήμα Νήσων Νοτίου Αιγαίου

GR

1

1

GR_MEF_SIS_ELSIS

SIS — Κεντρικά Γραφεία

GR

1

1

HR_NCA

Carinska uprava Republike Hrvatske

HR

3

3

HU_NAV_BFI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Főigazgatósága

HU

9

9

HU_NAV_DARVPFI_BAKMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

4

1

HU_NAV_DARVPFI_CSMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

3

3

HU_NAV_DDRVPFI_BAMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Baranya Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

3

2

HU_NAV_EARVPFI_HBMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Hajdú-Bihar Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

3

2

HU_NAV_EMRVPFI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

HU

6

6

HU_NAV_EMRVPFI_BAMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

3

2

HU_NAV_EMRVPFI_NOMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nógrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

6

3

HU_NAV_KDRVPFI_FEMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

5

4

HU_NAV_KH_KOKO

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kockázatelemző Osztálya

HU

7

5

HU_NAV_KH_RKUFO

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek Osztálya

HU

10

1

HU_NAV_KH_VAFO

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vám- és Pénzügyőri Osztálya

HU

11

10

HU_NAV_KMRVPFI_KAVIG

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága

HU

3

1

HU_NAV_NYDRVPFI_VAMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

4

3

IE_FIU

Irish Financial Intelligence Unit

IE

1

1

IT_DOG

Agenzia delle Dogane

IT

21

6

IT_DOG_BAR

Direzione Regionale Bari

IT

13

6

IT_DOG_BAR_BAC

Ufficio delle Dogane di Bari

IT

5

6

IT_DOG_BAR_BRI

Ufficio delle Dogane di Brindisi

IT

3

2

IT_DOG_BAR_CAM

Ufficio delle Dogane di Campobasso

IT

3

1

IT_DOG_BAR_CAM_TRM

SOT Termoli

IT

1

2

IT_DOG_BAR_FOG

Ufficio delle Dogane di Foggia

IT

4

2

IT_DOG_BAR_LEC

Ufficio delle Dogane di Lecce

IT

6

2

IT_DOG_BAR_POT

Ufficio delle Dogane di Potenza

IT

3

2

IT_DOG_BAR_TAR

Ufficio delle Dogane di Taranto

IT

5

2

IT_DOG_BOL

Direzione Regionale Bologna

IT

11

2

IT_DOG_BOL_ANN

Ufficio delle Dogane di Ancona

IT

10

3

IT_DOG_BOL_ANN_PEO

SOT Pesaro

IT

2

1

IT_DOG_BOL_BOLC

Ufficio delle Dogane di Bologna

IT

5

2

IT_DOG_BOL_CIM

Ufficio delle Dogane di Civitanova Marche

IT

4

1

IT_DOG_BOL_CIM_SBT

SOT S. Benedetto del Tronto

IT

2

1

IT_DOG_BOL_FER

Ufficio delle Dogane di Ferrara

IT

5

2

IT_DOG_BOL_FORL

Ufficio delle Dogane di Forlì — Cesena

IT

3

1

IT_DOG_BOL_MOD

Ufficio delle Dogane di Modena

IT

6

2

IT_DOG_BOL_PAR

Ufficio delle Dogane di Parma

IT

5

1

IT_DOG_BOL_PIA

Ufficio delle Dogane di Piacenza

IT

5

2

IT_DOG_BOL_RAV

Ufficio delle Dogane di Ravenna

IT

4

1

IT_DOG_BOL_REM

Ufficio delle Dogane di Reggio Emilia

IT

2

2

IT_DOG_BOL_RIM

Ufficio delle Dogane di Rimini

IT

5

2

IT_DOG_BOZ

Direzione Provinciale Bolzano

IT

5

1

IT_DOG_BOZ_BOZC

Ufficio delle Dogane di Bolzano

IT

5

2

IT_DOG_FIR

Direzione Regionale Firenze

IT

10

3

IT_DOG_FIR_ARE

Ufficio delle Dogane di Arezzo

IT

5

2

IT_DOG_FIR_CAGC

Ufficio delle Dogane di Cagliari

IT

6

5

IT_DOG_FIR_CAGC_ORI

Sezione Operativa Territoriale di Oristano

IT

2

2

IT_DOG_FIR_FIRC

Ufficio delle Dogane di Firenze

IT

4

1

IT_DOG_FIR_LIV

Ufficio delle Dogane di Livorno

IT

4

3

IT_DOG_FIR_PER_PERAIR

SOT Perugia Aeroporto

IT

2

2

IT_DOG_FIR_PIS

Ufficio delle Dogane di Pisa

IT

5

3

IT_DOG_FIR_PRA

Ufficio delle Dogane di Prato

IT

8

3

IT_DOG_FIR_SAS

Ufficio delle Dogane di Sassari

IT

3

1

IT_DOG_FIR_SAS_ALG

SOT Alghero

IT

2

1

IT_DOG_FIR_SAS_OLB

SOT Olbia

IT

1

1

IT_DOG_GEN

Direzione Regionale Genova

IT

6

5

IT_DOG_GEN_GENC_GEAIR

SOT Aeroporto di Genova

IT

 

1

IT_DOG_GEN_IMP

Ufficio delle Dogane di Imperia

IT

4

2

IT_DOG_GEN_LSP

Ufficio delle Dogane di La Spezia

IT

4

5

IT_DOG_GEN_SAV

Ufficio delle Dogane di Savona

IT

4

2

IT_DOG_MIL

Direzione Regionale Milano

IT

10

7

IT_DOG_MIL_BER

Ufficio delle Dogane di Bergamo

IT

15

3

IT_DOG_MIL_BRE

Ufficio delle Dogane di Brescia

IT

14

3

IT_DOG_MIL_COM

Ufficio delle Dogane di Como

IT

21

4

IT_DOG_MIL_COM_CHA

SOT di Chiasso

IT

4

1

IT_DOG_MIL_COM_PCHI

SOT di Ponte Chiasso

IT

12

1

IT_DOG_MIL_MAL

Ufficio delle Dogane di Malpensa

IT

32

1

IT_DOG_MIL_MANT

Ufficio delle Dogane di Mantova

IT

7

3

IT_DOG_MIL_TIRA

Ufficio delle Dogane di Tirano

IT

4

3

IT_DOG_MIL_VAR

Ufficio delle Dogane di Varese

IT

8

4

IT_DOG_NAP

Direzione interregionale per la Campania e la Calabria

IT

5

5

IT_DOG_NAP_CATANZ_CRO

SOT di Crotone

IT

2

2

IT_DOG_NAP_CATANZ_LAM

SOT di Lamezia Terme

IT

5

1

IT_DOG_NAP_GTA

Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro

IT

4

4

IT_DOG_NAP_NA2

Ufficio delle Dogane di Napoli 2

IT

9

7

IT_DOG_NAP_RCA_RCAIR

SOT Aeroporto dello Stretto (RC)

IT

6

2

IT_DOG_NAP_RCA_VIBOV

SOT di Vibo Valentia

IT

2

1

IT_DOG_NAP_SAL

Ufficio delle Dogane di Salerno

IT

4

3

IT_DOG_PAL

Direzione Regionale Palermo

IT

5

5

IT_DOG_PAL_CAT

Ufficio delle Dogane di Catania

IT

3

4

IT_DOG_PAL_MES

Ufficio delle Dogane di Messina

IT

4

3

IT_DOG_PAL_PALC

Ufficio delle Dogane di Palermo

IT

6

1

IT_DOG_PAL_PEMP

Ufficio delle Dogane di Porto Empedocle

IT

3

2

IT_DOG_PAL_SIR

Ufficio delle Dogane di Siracusa

IT

12

2

IT_DOG_PAL_TRA

Ufficio delle Dogane di Trapani

IT

5

2

IT_DOG_ROM

Direzione Regionale Roma

IT

7

1

IT_DOG_ROM_AVE

Ufficio delle Dogane di Avezzano

IT

2

2

IT_DOG_ROM_AVE_AQU

SOT L'Aquila

IT

2

2

IT_DOG_ROM_CIV

Ufficio delle Dogane di Civitavecchia

IT

5

3

IT_DOG_ROM_FCO1

Ufficio delle Dogane di Roma 2 — Antifrode Merci

IT

9

3

IT_DOG_ROM_FCO2

Ufficio delle Dogane di Roma 2 — Antifrode Viaggiatori

IT

5

4

IT_DOG_ROM_GAE

Ufficio delle Dogane di Gaeta

IT

2

1

IT_DOG_ROM_PES

Ufficio delle Dogane di Pescara

IT

4

3

IT_DOG_ROM_PES_GIU

SOT Giulianova

IT

2

1

IT_DOG_ROM_PES_ORM

SOT Ortona

IT

1

2

IT_DOG_ROM_ROMC1

Ufficio delle Dogane di Roma 1

IT

6

3

IT_DOG_ROM_ROMC1_CIA

SOT di Ciampino (U.D. Roma 1)

IT

2

1

IT_DOG_TOR

Direzione interregionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta

IT

6

3

IT_DOG_TOR_ALE

Ufficio delle Dogane Alessandria

IT

2

2

IT_DOG_TOR_AOS

Ufficio delle Dogane di Aosta

IT

5

2

IT_DOG_TOR_BIE

Ufficio delle Dogane di Biella

IT

3

2

IT_DOG_TOR_CUN

Ufficio delle Dogane di Cuneo

IT

3

2

IT_DOG_TOR_MODANE

Dogana Modane (FR)

IT

 

1

IT_DOG_TOR_NOV

Ufficio delle Dogane di Novara

IT

5

1

IT_DOG_TOR_TORC

Ufficio delle Dogane di Torino

IT

6

2

IT_DOG_TOR_VERC

Ufficio delle Dogane di Vercelli

IT

7

2

IT_DOG_TRE_UDTRE

Ufficio delle Dogane di Trento

IT

8

4

IT_DOG_VEN

Direzione Regionale Venezia

IT

9

4

IT_DOG_VEN_GOR

Ufficio delle Dogane di Gorizia

IT

4

1

IT_DOG_VEN_GOR_RONC

SOT Ronchi dei Legionari

IT

3

1

IT_DOG_VEN_PAD

Ufficio delle Dogane di Padova

IT

5

1

IT_DOG_VEN_PAD_ROV

SOT Rovigo

IT

3

2

IT_DOG_VEN_PORD

Uffico delle Dogane di Pordenone

IT

4

3

IT_DOG_VEN_TRC_PFN

SOT TS — Punto Franco Nuovo

IT

5

1

IT_DOG_VEN_TREV

Ufficio delle Dogane di Treviso — Via Serenissima

IT

6

1

IT_DOG_VEN_TREV_SED

SOT Sedico Belluno

IT

1

1

IT_DOG_VEN_UDI

Ufficio delle Dogane di Udine

IT

5

3

IT_DOG_VEN_UDI_PNOG

SOT Porto Nogaro

IT

3

1

IT_DOG_VEN_UDI_PNTB

SOT Pontebba

IT

3

1

IT_DOG_VEN_VEC

Ufficio delle Dogane di Venezia

IT

11

2

IT_DOG_VEN_VEC_CHIO

SOT Chioggia

IT

3

1

IT_DOG_VEN_VEC_VENAIR

SOT Aeroporto Marco Polo di Tessera/Venezia

IT

6

1

IT_DOG_VEN_VER

Ufficio delle Dogane di Verona

IT

6

3

IT_DOG_VEN_VER_VERAIR

SOT Aeroporto V. Catullo di Verona

IT

2

1

IT_DOG_VEN_VICE

Ufficio delle Dogane di Vicenza

IT

2

1

IT_FIU

Italian Financial Intelligence Unit

IT

1

1

IT_GF_GF01

II Reparto

IT

8

8

LT_FIU

Lietuvos Respublikos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

LT

1

1

LT_MOF_CD

Muitinės departamentas

LT

8

4

LT_MOF_CD_CCS

Muitinės kriminalinė tarnyba

LT

19

2

LT_MOF_CD_CISC

Muitinės informacinių sistemų centras

LT

2

2

LU_APL_SADPS

Service antidrogues et produits sensibles

LU

 

1

LU_DDA_AD

Service antidrogues et produits sensibles

LU

2

4

LU_DDA_AR

Analyse de risque

LU

 

4

LU_DDA_SC

Service contentieux

LU

3

3

LU_FIU

Luxembourg Financial Intelligence Unit — Cellule de renseignement financier de Luxembourg

LU

1

1

LV_FIU

(VID Finanšu policijas pārvaldes) Finanšu informācijas analīzes departaments

LV

1

1

LV_VID_CCB_IDICS

(VID Finanšu policijas pārvaldes) Finanšu informācijas analīzes departamenta Informācijas koordinēšanas nodaļa

LV

10

10

MT_CD

Dipartiment tad-Dwana

MT

2

2

MT_CD_ENF

Taqsima tal-Infurzar tad-Dwana

MT

1

1

MT_CD_INT

Taqsima tal-Intelligence tad-Dwana

MT

4

4

MT_FIU

Korp għall-Analiżi ta’ Informazzjoni Finanzjarja

MT

1

1

NL_FIU

Financial Intelligence Unit — Nederland

NL

1

1

NL_MOF_BFE

Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst — Economische controledienst (FIOD-ECD)

NL

2

22

NL_MOF_CUSTOMS

Douane

NL

20

3

NL_MOF_DIC

Douane Informatie Centrum

NL

43

26

PL_FIU

Polska Jednostka Informacji Finansowej

PL

1

1

PL_MOFNET

Ministerstwo Finansów – Kontrola Celna

PL

8

12

PL_MOFNET_BIA

Izba Celna Białystok

PL

6

12

PL_MOFNET_BPD

Izba Celna Biała Podlaska

PL

5

68

PL_MOFNET_GDY

Izba Celna Gdynia

PL

11

7

PL_MOFNET_KAT

Izba Celna Katowice

PL

10

87

PL_MOFNET_KIE

Izba Celna Kielce

PL

1

2

PL_MOFNET_KRA

Izba Celna Kraków

PL

2

10

PL_MOFNET_LOD

Izba Celna Łódź

PL

2

5

PL_MOFNET_OLS

Izba Celna Olsztyn

PL

2

26

PL_MOFNET_OPO

Izba Celna Opole

PL

2

4

PL_MOFNET_POZ

Izba Celna Poznań

PL

6

5

PL_MOFNET_PRZ

Izba Celna Przemyśl

PL

3

13

PL_MOFNET_RZE

Izba Celna Rzepin

PL

3

8

PL_MOFNET_SZC

Izba Celna Szczecin

PL

3

1

PL_MOFNET_TOR

Izba Celna Toruń

PL

2

20

PL_MOFNET_WAR

Izba Celna Warszawa

PL

2

18

PL_MOFNET_WRO

Izba Celna Wrocław

PL

15

16

PT_MDF_DGAIEC

Autoridade Tributária e Aduaneira — Direção de Serviços Antifraude Aduaneira — Divisão de Informações

PT

32

35

PT_MDF_DGAIEC_ALTV

Alfândega de Alverca

PT

7

7

PT_MDF_DGAIEC_ALTV_BDTV

Posto Aduaneiro da Bobadela

PT

2

2

PT_MDF_DGAIEC_ANTV

Alfândega Marítima de Lisboa

PT

5

5

PT_MDF_DGAIEC_AVTV

Alfândega de Aveiro

PT

3

3

PT_MDF_DGAIEC_AVTV_CLTV

Delegação Aduaneira da Covilhã

PT

3

3

PT_MDF_DGAIEC_AVTV_FFVM

Delegação Aduaneira da Figueira da Foz

PT

4

4

PT_MDF_DGAIEC_AVTV_VFTV

Delegação Aduaneira de Vilar Formoso

PT

2

2

PT_MDF_DGAIEC_BRTV

Alfândega de Braga

PT

3

3

PT_MDF_DGAIEC_BRTV_PRTV

Delegação Aduaneira do Peso da Régua

PT

3

3

PT_MDF_DGAIEC_DPC

Direção de Serviços Antifraude Aduaneira — Divisão de Planeamento e Controlo Operacional

PT

10

10

PT_MDF_DGAIEC_FORM

Direção de Serviços Antifraude Aduaneira — Divisão de Informações — TRAINING

PT

 

13

PT_MDF_DGAIEC_FRTV

Alfândega do Freixieiro

PT

3

3

PT_MDF_DGAIEC_FSTV

Alfândega de Faro

PT

6

6

PT_MDF_DGAIEC_FSTV_FATV

Delegação Aduaneira do Aeroporto de Faro

PT

3

3

PT_MDF_DGAIEC_FSTV_PMVM

Posto Aduaneiro de Portimão

PT

3

3

PT_MDF_DGAIEC_FSTV_VMVM

Posto Aduaneiro de Vilamoura

PT

1

1

PT_MDF_DGAIEC_FUTV

Alfândega do Funchal

PT

4

3

PT_MDF_DGAIEC_FUTV_SCVA

Delegação Aduaneira do Aeroporto de Santa Catarina

PT

3

3

PT_MDF_DGAIEC_JTTV

Alfândega do Jardim do Tabaco

PT

4

4

PT_MDF_DGAIEC_LATV

Alfândega do Aeroporto de Lisboa — Carga

PT

4

4

PT_MDF_DGAIEC_LATV_EPVA

Delegação Aduaneira das Encomendas Postais de Lisboa

PT

1

1

PT_MDF_DGAIEC_LETV

Alfândega de Leixões

PT

4

4

PT_MDF_DGAIEC_LITV

Direção de Serviços Antifraude Aduaneira — Divisão Operacional do Sul

PT

4

4

PT_MDF_DGAIEC_PATV

Alfândega do Aeroporto do Porto — Carga

PT

5

5

PT_MDF_DGAIEC_PDTV

Alfândega de Ponta Delgada

PT

3

3

PT_MDF_DGAIEC_PDTV_AHTV

Delegação Aduaneira de Angra do Heroísmo

PT

3

3

PT_MDF_DGAIEC_PDTV_HOTV

Delegação Aduaneira da Horta

PT

4

4

PT_MDF_DGAIEC_PETV

Alfândega de Peniche

PT

4

4

PT_MDF_DGAIEC_PETV_RITV

Posto Aduaneiro de Riachos

PT

2

2

PT_MDF_DGAIEC_POTV

Direção de Serviços Antifraude Aduaneira — Divisão Operacional do Norte

PT

4

4

PT_MDF_DGAIEC_SETV

Alfândega de Setúbal

PT

5

5

PT_MDF_DGAIEC_SETV_ELTV

Delegação Aduaneira de Elvas

PT

2

2

PT_MDF_DGAIEC_SETV_SITV

Delegação Aduaneira de Sines

PT

3

3

PT_MDF_DGAIEC_VCTV

Alfândega de Viana do Castelo

PT

2

2

RO_FIU

Unitatea de Informații Financiare a României

RO

1

1

RO_MOF_NCA

Autoritatea Națională a Vămilor

RO

2

4

SE_FIU

Finanspolisen

SE

1

1

SE_TV

Tullverket

SE

5

5

SE_TV_BB

Tullverket Brottsbekämpning

SE

46

45

SE_TV_EH

Tullverket Effektiv Handel

SE

6

6

SI_FIU

Slovenska finančna obveščevalna enota

SI

1

1

SI_MOF_CA_ID

Sektor za preiskave

SI

37

36

SK_CS_CKU_AD

Analytické oddelenie

SK

11

2

SK_CS_CKU_OACIS

Oddelenie analýz a colného informačného systému

SK

2

2

SK_CS_CKU_ODZCK

Oddelenie drog a závažnej colnej kriminality

SK

2

2

SK_CS_CKU_OMS

Oddelenie medzinárodnej spolupráce

SK

5

2

SK_CS_CKU_OVZAK

Oddelenie vysokozdaniteľného tovaru a komodít

SK

2

1

UK_FIU

United Kingdom Financial Intelligence Unit

UK

1

1

UK_HMRC_NCU

NCU

UK

7

3

BG_NCA_MAES

Митница „Аерогара София“

BG

3

 

BG_NCA_MPV

Митница „Пловдив“

BG

2

 

BG_NCA_MST

Митница „Столична“

BG

3

 

BG_NCA_MVA

Митница „Варна“

BG

2

 

CZ_GDC_OC

Operacni centrum GRC

CZ

38

 

DE_BMF_ZIVIT

Zentrum für Informationsverarbeitung und Informationstechnik

DE

2

 

DE_BMF_ZORA

Zentralstelle Risikoanalyse Zoll

DE

15

 

EC_OLAF_C3

C3 Operational Analysis and Forensics

EC

1

 

EE_MOF_EMTA

Maksu- ja Tolliamet

EE

2

 

EE_MOF_EMTA_ITD

Uurimisosakond

EE

16

 

ES_AEAT_SVAC_IRM

Investigación Recintos Maritimos (Maritime Premises)

ES

2

 

FI_VM_CO_ECD

Itäinen Tullipiiri

FI

1

 

FI_VM_CO_SCD_RAC

Riskianalyysi keskus

FI

11

 

HU_NAV_BEFI_JI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Főigazgatóság Járőr Igazgatósága

HU

1

 

HU_NAV_DARVPFI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél- alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

HU

1

 

HU_NAV_DARVPFI_BAKMVPI_BAJA

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Kirendeltsége Baja

HU

2

 

HU_NAV_DARVPFI_BAKMVPI_Hercegszanto

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Határkirendeltsége Hercegszántó

HU

1

 

HU_NAV_DARVPFI_BAKMVPI_KISKOROS

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Kirendeltsége Kiskőrös

HU

1

 

HU_NAV_DARVPFI_BAKMVPI_TOMPA

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Határkirendeltsége Tompa

HU

3

 

HU_NAV_DARVPFI_BKMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Békés Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

1

 

HU_NAV_DARVPFI_CSMVPI_ROSZKE

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Határkirendeltsége Röszke

HU

1

 

HU_NAV_DDRVPFI_SOMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Somogy Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

1

 

HU_NAV_DDRVPFI_TOMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tolna Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

1

 

HU_NAV_EARVPFI_JNSZMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

1

 

HU_NAV_EARVPFI_SZSZBMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

6

 

HU_NAV_EARVPFI_SZSZBMVPI_BEREGSURANY

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Határkirendeltsége Beregsurány

HU

8

 

HU_NAV_EARVPFI_SZSZBMVPI_KISVARDA

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Kirendeltsége Kisvárda

HU

1

 

HU_NAV_EARVPFI_SZSZBMVPI_MATESZALKA

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Kirendeltsége Mátészalka

HU

1

 

HU_NAV_EARVPFI_SZSZBMVPI_TISZABECS

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Határkirendeltsége Tiszabecs

HU

6

 

HU_NAV_EARVPFI_SZSZBMVPI_ZAHONY

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Határkirendeltsége Záhony

HU

2

 

HU_NAV_EMRVPFI_HEMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

2

 

HU_NAV_KDRVPFI_KEMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom-Esztergom Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

1

 

HU_NAV_KDRVPFI_VEMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

1

 

HU_NAV_KMRVPFI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság

HU

1

 

HU_NAV_KMRVPFI_DBPVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

2

 

HU_NAV_KMRVPFI_EBPVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

3

 

HU_NAV_KMRVPFI_KBVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

5

 

HU_NAV_KMRVPFI_PEMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

1

 

HU_NAV_NYDRVPFI_GYMSMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság

HU

4

 

HU_NAV_NYDRVPFI_ZAMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Zala Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

2

 

HU_NAV_RFI_1RI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Főigazgatóság 1. számú Repülőtéri Igazgatósága

HU

3

 

HU_NAV_RFI_2RI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Főigazgatóság 2. számú Repülőtéri Igazgatósága

HU

6

 

IE_REV_CD

Customs Division

IE

2

 

IE_REV_CEIB

Customs Investigations

IE

19

 

IE_REV_CER_BMW

Border Midlands and West Region

IE

6

 

IE_REV_CER_DUB

Dublin Region

IE

8

 

IE_REV_CER_SER

South East Region

IE

12

 

IE_REV_CER_SWR

South West Region

IE

2

 

IE_REV_CICB

Customs Investigations & Coordination Branch

IE

4

 

IE_REV_CIDLE_NDT

National Drugs Team

IE

11

 

IE_REV_CIDLE_NFIU

National Freight Intelligence Unit

IE

13

 

IT_DOG_BAR_BAC_BARL

SOT Barletta

IT

1

 

IT_DOG_BAR_BAC_MOLF

SOT Molfetta

IT

1

 

IT_DOG_BAR_BAC_MONO

SOT Monopoli

IT

1

 

IT_DOG_BAR_BAC_PALE

SOT Aeroporto Bari Palese

IT

1

 

IT_DOG_BAR_BRI_CASA

SOT Aeroporto Casale

IT

1

 

IT_DOG_BAR_FOG_MANF

SOT Manfredonia

IT

1

 

IT_DOG_BAR_LEC_OTR

SOT Otranto

IT

1

 

IT_DOG_BAR_POT_MATE

SOT Matera

IT

2

 

IT_DOG_BOL_ANN_FAB

SOT Fabriano

IT

1

 

IT_DOG_BOL_ANN_FAL

SOT Falconara

IT

3

 

IT_DOG_BOL_ANN_FAN

SOT Fano

IT

1

 

IT_DOG_BOL_BOLC_BOAIR

SOT Aeroporto «G. Marconi»

IT

5

 

IT_DOG_BOL_BOLC_INTERPORTO

SOT Interporto

IT

2

 

IT_DOG_BOL_FORL_CESENA

SOT Cesena

IT

2

 

IT_DOG_BOL_RAV_LUGOFAENZA

SOT di Lugo — Faenza

IT

2

 

IT_DOG_BOL_RIM_RNAIR

SOT Aeroporto Miramare «F. Fellini»

IT

1

 

IT_DOG_BOZ_BOZC_BRES

SOT Bressanone

IT

6

 

IT_DOG_BOZ_BOZC_BRUN

SOT Brunico (U.D. Bz)

IT

2

 

IT_DOG_BOZ_BOZC_BZAIR

SOT Aeroporto S. Giacomo (U.D. Bz)

IT

2

 

IT_DOG_BOZ_BOZC_MERA

SOT Merano (U.D. Bz)

IT

2

 

IT_DOG_BOZ_BOZC_MGBZ

SOT Magazzini generali (U.D. Bz)

IT

2

 

IT_DOG_BOZ_BOZC_RESIA

SOT Resia (U.D. Bz)

IT

2

 

IT_DOG_BOZ_BOZC_TRENS

SOT Campo di Trens (U.D. Bz)

IT

2

 

IT_DOG_BOZ_BOZC_TUB

SOT Tubre (U.D. Bz)

IT

2

 

IT_DOG_FIR_ARE_SIENA

SOT Siena

IT

1

 

IT_DOG_FIR_CAGC_ARBA

SOT Arbatax

IT

2

 

IT_DOG_FIR_CAGC_ELMAS

SOT Aeroporto Cagliari Elmas

IT

2

 

IT_DOG_FIR_CAGC_PVES

SOT Portovesme

IT

2

 

IT_DOG_FIR_FIRC_PERE

SOT A. Vespucci

IT

1

 

IT_DOG_FIR_LIV_GROS

SOT Grosseto

IT

2

 

IT_DOG_FIR_LIV_PIO

SOT Piombino

IT

1

 

IT_DOG_FIR_LIV_PORT

SOT Portoferraio

IT

1

 

IT_DOG_FIR_PER

Ufficio delle dogane di Perugia

IT

2

 

IT_DOG_FIR_PIS_ITPISAIR

SOT Aeroporto di Pisa

IT

3

 

IT_DOG_FIR_PIS_LUC

Ufficio delle Dogane Lucca

IT

1

 

IT_DOG_FIR_PIS_MCA

Dogana Marina di Carrara

IT

1

 

IT_DOG_FIR_PIS_VIA

Dogana Viareggio

IT

3

 

IT_DOG_FIR_PRA_MONT

SOT Montale

IT

1

 

IT_DOG_GEN_GENC

Ufficio delle Dogane di Genova

IT

7

 

IT_DOG_MIL_BER_OSERIO

SOT Orio al Serio (U.D. Bergamo)

IT

4

 

IT_DOG_MIL_BRE_CRE

SOT Cremona (U.D. di Brescia)

IT

5

 

IT_DOG_MIL_BRE_MONT

SOT Montichiari (U.D. BS)

IT

1

 

IT_DOG_MIL_COM_OVAL

SOT Oria Valsolda (U.D. Como)

IT

1

 

IT_DOG_MIL_MIC

Ufficio delle Dogane di Milano 2

IT

9

 

IT_DOG_MIL_MIL1

Ufficio delle Dogane di Milano 1

IT

13

 

IT_DOG_MIL_MIL3

Ufficio delle Dogane di Milano 3

IT

5

 

IT_DOG_MIL_PAV

Ufficio delle Dogane di Pavia

IT

8

 

IT_DOG_MIL_PAV_VIG

SOT Vigevano (U.D. Pavia)

IT

1

 

IT_DOG_MIL_PAV_VOG

SOT Voghera (U.D. Pavia)

IT

1

 

IT_DOG_MIL_TIRA_PFOSC

SOT Passo del Foscagno (U.D. Tirano)

IT

1

 

IT_DOG_MIL_TIRA_SOND

SOT Sondrio (U.D. Tirano)

IT

2

 

IT_DOG_MIL_TIRA_VCHIA

SOT Villa di Chiavenna (U.D. Tirano)

IT

1

 

IT_DOG_MIL_VAR_BUS

SOT Busto Arsizio (U.D. Varese)

IT

2

 

IT_DOG_MIL_VAR_GAG

SOT Gaggiolo (U.D. Varese)

IT

1

 

IT_DOG_MIL_VAR_PTRESA

SOT Ponte Tresa

IT

2

 

IT_DOG_NAP_CAS

Ufficio delle dogane di Caserta

IT

3

 

IT_DOG_NAP_CATANZ

Ufficio delle Dogane di Catanzaro

IT

3

 

IT_DOG_NAP_CATANZ_COS

SOT di Cosenza

IT

3

 

IT_DOG_NAP_ITBEN

Ufficio delle Dogane di Benevento

IT

2

 

IT_DOG_NAP_NA1

Ufficio delle Dogane di Napoli 1

IT

5

 

IT_DOG_NAP_NA1_NAPAIR

SOT Aeroporto Napoli Capodichino

IT

3

 

IT_DOG_NAP_NA2_NAPTER

SOT di Nola

IT

2

 

IT_DOG_NAP_RCA

Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria

IT

4

 

IT_DOG_PAL_CAT_FONT

SOT Aeroporto di Fontanarossa

IT

2

 

IT_DOG_PAL_CAT_RIPO

SOT Riposto

IT

2

 

IT_DOG_PAL_MES_AGAT

SOT S. Agata Militello

IT

1

 

IT_DOG_PAL_MES_LIPA

SOT Lipari

IT

1

 

IT_DOG_PAL_MES_MILA

SOT Milazzo

IT

2

 

IT_DOG_PAL_MES_NAXO

SOT Giardini Naxos

IT

1

 

IT_DOG_PAL_PALC_PRAI

SOT Aeroporto Punta Raisi

IT

2

 

IT_DOG_PAL_PALC_TERM

SOT Termini Imerese

IT

2

 

IT_DOG_PAL_PEMP_CALT

SOT Caltanissetta

IT

1

 

IT_DOG_PAL_PEMP_GELA

SOT Gela

IT

1

 

IT_DOG_PAL_PEMP_LICA

SOT Licata

IT

1

 

IT_DOG_PAL_PEMP_SCIA

SOT Sciacca

IT

1

 

IT_DOG_PAL_SIR_AUGU

SOT Augusta

IT

6

 

IT_DOG_PAL_SIR_POZZ

SOT Pozzallo

IT

4

 

IT_DOG_PAL_SIR_RAGU

SOT Ragusa

IT

4

 

IT_DOG_PAL_TRA_CAST

SOT Castellammare del Golfo

IT

1

 

IT_DOG_PAL_TRA_MARS

SOT Marsala

IT

1

 

IT_DOG_PAL_TRA_MAZA

SOT Mazara del Vallo

IT

2

 

IT_DOG_PAL_TRA_PANT

SOT Pantelleria

IT

1

 

IT_DOG_ROM_CIV_VITE

SOT Viterbo

IT

2

 

IT_DOG_ROM_FCO2_FIUM

SOT Fiumicino

IT

3

 

IT_DOG_ROM_FRO

Ufficio delle Dogane Frosinone

IT

2

 

IT_DOG_ROM_GAE_APRI

SOT Aprilia

IT

2

 

IT_DOG_ROM_GAE_LATI

SOT Latina

IT

2

 

IT_DOG_ROM_PES_VAS

SOT Vasto

IT

1

 

IT_DOG_ROM_ROMC1_POME

SOT Pomezia (U.D. Roma 1)

IT

2

 

IT_DOG_ROM_ROMC1_RIETI

SOT Rieti

IT

2

 

IT_DOG_TOR_ALE_ASTI

SOT Asti

IT

1

 

IT_DOG_TOR_ALE_POZZ

SOT Pozzolo Formigaro

IT

1

 

IT_DOG_TOR_AOS_TGSB

SOT Traforo Gran S. Bernardo

IT

1

 

IT_DOG_TOR_BIE_SAIMA

SOT Mag. Generali Saima Avandero

IT

2

 

IT_DOG_TOR_TORC_CASE

SOT Caselle Torinese

IT

2

 

IT_DOG_TOR_VERB

Ufficio delle Dogane Verbano-Cusio-Ossola

IT

3

 

IT_DOG_TRE

Direzione provinciale di Trento

IT

6

 

IT_DOG_TRE_UDTRE_RONCAFORT

SOT Roncafort (UD TN)

IT

2

 

IT_DOG_VEN_GOR_MONF

SOT Monfalcone

IT

3

 

IT_DOG_VEN_TRC

Ufficio delle Dogane di Trieste

IT

4

 

IT_DOG_VEN_TRC_FERN

SOT Fernetti

IT

2

 

IT_DOG_VEN_TRC_PFV

SOT TS — Punto Franco Vecchio

IT

3

 

IT_DOG_VEN_TRC_PIND

SOT Porto industriale

IT

3

 

IT_DOG_VEN_TREV_TREVAIR

SOT Aeroporto Canova

IT

1

 

IT_DOG_VEN_UDI_ZAU

SOT Z.A.U.

IT

3

 

IT_DOG_VEN_VEC_PGRU

SOT Portogruaro

IT

3

 

IT_DOG_VEN_VEC_VEINT

SOT Interporto

IT

3

 

IT_DOG_VEN_VEC_VENMAR

SOT Marittima (U.D. VE)

IT

2

 

LT_MOF_CD_CTC

Muitinės mokymo centras

LT

2

 

LT_MOF_CD_KLTCO

Klaipėdos teritorinė muitinė

LT

2

 

LT_MOF_CD_KTCO

Kauno teritorinė muitinė

LT

2

 

LT_MOF_CD_VTCO

Vilniaus teritorinė muitinė

LT

2

 

LU-UsersToBeSorted

LUXEMBOURG

LU

1

 

LV_VID_CB_RMS

(VID Muitas pārvaldes) Riska vadības nodaļa

LV

18

 

PT_MDF_DGAIEC_LATV_LIVA

Aeroporto de Lisboa-Sala Bagagem

PT

2

 

PT_MDF_DGAIEC_LETV_LEVM

Alfândega Leixões-Marina

PT

1

 

PT_MDF_DGAIEC_PATV_POVA

Aeroporto do Porto-Sala Bagagem

PT

4

 

SE_KCL_KRS

Svenska kustbevakningen, södra regionen

SE

1

 

SI_MOF_CA_COK

Carinski urad Koper

SI

1

 

SK_CS_CKU_OOaOO

Operačné stredisko

SK

1

 

SK_CS_CRSR_CJAR

Centrálna jednotka analýzy rizika

SK

10

 

UK_HMRC

HM Revenue & Customs

UK

3

 

UK_HMRC_BFIAT

BF Intelligence & Analytics Team

UK

4

 

UK_HMRC_D

DOVER

UK

15

 

UK_HMRC_EL

Intelligence Bureau, London

UK

1

 

UK_HMRC_F

FELIXSTOWE

UK

4

 

UK_HMRC_IA

RIS A&I

UK

1

 

UK_HMRC_M

RIS OPS

UK

3

 

UK_HMRC_S

SOUTHAMPTON

UK

11

 

 

 

Totals

2 290

2 195


14.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 366/28


Nõukogu määruse (EÜ) nr 515/97 (liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks) artikli 30 lõike 3 kohane pädevate asutuste nimekiri

(2013/C 366/07)

(NIMEKIRI B)

Organisatsiooni kood

Organisatsiooni kirjeldus

LR

TIS-EL

FIDE-EL

AT_BMF

Bundesministerium für Finanzen (BMF)

AT

7

7

AT_BMF_RMEA_COK

Zollamt St. Pölten Krems Wiener Neustadt

AT

1

3

AT_BMF_RMMA_COL

Zollamt Linz Wels

AT

 

18

AT_BMF_RMMA_COSB

Zollamt Salzburg

AT

 

8

AT_BMF_RMW_COF

Zollamt Feldkirch Wolfurt

AT

 

1

AT_BMF_RMW_COI

Zollamt Innsbruck

AT

 

5

BE_DOUANE_RECH_ANTWERPEN

Antwerpen Opsporingsinspectie

BE

14

10

BE_DOUANE_RECH_NODDNR

Nationale Opsporingsdirectie (NOD) — Direction nationale des recherches (DNR)

BE

4

8

BG_NCA

Агенция „Митници“

BG

19

13

CY_DCE_NIO

Εθνικό Γραφείο Πληροφοριών HQRS

CY

6

6

CZ_GDC

Generální ředitelství cel

CZ

2

3

CZ_GDC_PLZ

Celní úřad pro Plzeňský kraj

CZ

2

4

DE_ZKA

Zollkriminalamt

DE

51

70

DE_ZKA_ZFAEssen

Zollfahndungsamt Essen

DE

15

134

DE_ZKA_ZFAFrankfurt

Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

DE

 

91

DE_ZKA_ZFAHamburg

Zollfahndungsamt Hamburg

DE

18

124

DE_ZKA_ZFAHannover

Zollfahndungsamt Hannover

DE

4

99

DE_ZKA_ZFAMuenchen

Zollfahndungsamt München

DE

6

66

DE_ZKA_ZFAStuttgart

Zollfahndungsamt Stuttgart

DE

 

70

DK_MOF_SKAT

SKAT (Hovedsæde)

DK

108

29

EC_OLAF_01

01 Investigation Selection and Review

EC

5

3

EC_OLAF_B1

B1 Trade Customs Fraud

EC

4

4

EC_OLAF_B2

B2 Tobacco and Counterfeit Goods

EC

11

7

EC_OLAF_D4

D4 Strategic Analysis, Reporting, Joint Operations

EC

19

15

EE_MOF_EMTA_IVD

Uurimisosakond

EE

 

1

ES_AEAT_SVAC_UCO

Centro de Coordinación de Operativos

ES

2

2

FI_VM_CO_NBC

Tullihallitus

FI

5

1

FI_VM_INI_NBC

Tullihallitus

FI

12

9

FI_VM_INI_SCD

Eteläinen tullipiiri

FI

8

7

FR_DG

Direction générale des douanes et droits indirects

FR

1

5

FR_DNRED

Direction nationale des recherches et enquêtes douanières

FR

11

14

GR_MEF_CE_ELACU

33ο Τμήμα Εφαρμογή Τελωνειακού Δικαίου

GR

29

20

GR_MEF_CE_ELAST

Τελωνείο Αστακού

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELHER

Τελωνείο Ηρακλείου

GR

2

2

GR_MEF_CE_ELTHA

Τελωνείο Θεσσαλονίκης Ε'

GR

3

3

GR_MEF_CE_ELYTTHE

Υπηρεσία Τελωνειακού Ελέγχου Διεύθυνση Θεσσαλονίκης

GR

3

2

HU_NAV_BFI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Főigazgatósága

HU

9

9

HU_NAV_KH_KOKO

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kockázatelemző Osztálya

HU

7

5

HU_NAV_NYDRVPFI_VAMVPI

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

HU

4

3

IT_DOG_BOL_PAR

Ufficio delle Dogane di Parma

IT

5

1

IT_DOG_BOL_RAV

Ufficio delle Dogane di Ravenna

IT

4

1

IT_DOG_FIR_LIV

Ufficio delle Dogane di Livorno

IT

4

3

IT_DOG_GEN

Direzione Regionale Genova

IT

6

5

IT_DOG_GEN_SAV

Ufficio delle dogane di Savona

IT

4

2

IT_DOG_MIL

Direzione Regionale Milano

IT

10

7

IT_DOG_MIL_BRE

Ufficio delle Dogane di Brescia

IT

14

3

IT_DOG_NAP

Direzione interregionale per la Campania e la Calabria

IT

5

5

IT_DOG_NAP_NA2

Ufficio delle Dogane di Napoli 2

IT

9

7

IT_DOG_NAP_SAL

Ufficio delle dogane di Salerno

IT

4

3

IT_DOG_PAL

Direzione Regionale Palermo

IT

5

5

IT_DOG_PAL_PEMP

Ufficio delle dogane di Porto Empedocle

IT

3

2

IT_DOG_ROM_PES

Ufficio delle Dogane di Pescara

IT

4

3

IT_DOG_ROM_PES_GIU

SOT Giulianova

IT

2

1

IT_DOG_ROM_PES_ORM

SOT Ortona

IT

1

2

IT_DOG_TOR_AOS

Ufficio delle Dogane di Aosta

IT

5

2

IT_DOG_TOR_BIE

Ufficio delle Dogane di Biella

IT

3

2

IT_DOG_TOR_VERC

Ufficio delle Dogane di Vercelli

IT

7

2

IT_DOG_TRE_UDTRE

Ufficio delle Dogane di Trento

IT

8

4

IT_DOG_VEN

Direzione Regionale Venezia

IT

9

4

IT_DOG_VEN_PORD

Uffico delle Dogane di Pordenone

IT

4

3

IT_DOG_VEN_UDI

Ufficio delle Dogane di Udine

IT

5

3

IT_GF_GF01

II Reparto

IT

8

8

LT_MOF_CD

Muitinės departamentas

LT

8

4

LT_MOF_CD_CCS

Muitinės kriminalinė tarnyba

LT

19

2

LU_DDA_AR

Analyse de risque

LU

 

4

LU_DDA_SC

Service contentieux

LU

3

3

LV_VID_CCB_IDICS

(VID Finanšu policijas pārvaldes) Finanšu informācijas analīzes departamenta Informācijas koordinēšanas nodaļa

LV

10

10

MT_CD

Dipartiment tad-Dwana

MT

2

2

MT_CD_INT

Taqsima tal-Intelligence tad-Dwana

MT

4

4

MT_FIU

Korp għall-Analiżi ta’ Informazzjoni Finanzjarja

MT

1

1

NL_MOF_CUSTOMS

Douane

NL

20

3

NL_MOF_DIC

Douane Informatie Centrum

NL

43

26

PL_MOFNET

Ministerstwo Finansów – Kontrola Celna

PL

8

12

PL_MOFNET_BIA

Izba Celna Białystok

PL

6

12

PL_MOFNET_BPD

Izba Celna Biała Podlaska

PL

5

68

PL_MOFNET_KAT

Izba Celna Katowice

PL

10

87

PL_MOFNET_KIE

Izba Celna Kielce

PL

1

2

PL_MOFNET_KRA

Izba Celna Kraków

PL

2

10

PL_MOFNET_LOD

Izba Celna Łódź

PL

2

5

PL_MOFNET_OLS

Izba Celna Olsztyn

PL

2

26

PL_MOFNET_OPO

Izba Celna Opole

PL

2

4

PL_MOFNET_POZ

Izba Celna Poznań

PL

6

5

PL_MOFNET_PRZ

Izba Celna Przemyśl

PL

3

13

PL_MOFNET_RZE

Izba Celna Rzepin

PL

3

8

PL_MOFNET_TOR

Izba Celna Toruń

PL

2

20

PL_MOFNET_WRO

Izba Celna Wrocław

PL

15

16

RO_MOF_NCA

Autoritatea Națională a Vămilor

RO

2

4

SE_TV

Tullverket

SE

5

5

SE_TV_BB

Tullverket Brottsbekämpning

SE

46

45

SI_MOF_CA_ID

Sektor za preiskave

SI

37

36

SK_CS_CKU_OACIS

Oddelenie analýz a colného informačného systému

SK

2

2

SK_CS_CKU_OMS

Oddelenie medzináronej spolupráce

SK

5

2

UK_HMRC_NCU

NCU

UK

7

3

BG_NCA_MVA

Митница „Варна“

BG

2

 

DE_BMF_ZORA

Zentralstelle Risikoanalyse Zoll

DE

15

 

EE_MOF_EMTA

Maksu- ja Tolliamet

EE

2

 

EE_MOF_EMTA_ITD

Uurimisosakond

EE

16

 

ES_AEAT_SVAC_IRM

Investigación Recintos Marítimos (Maritime Premises)

ES

2

 

FI_VM_CO_SCD_RAC

Riskianalyysikeskus

FI

11

 

HU_NAV_DARVPFI_BAKMVPI_TOMPA

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Határkirendeltsége Tompa

HU

3

 

HU_NAV_DARVPFI_CSMVPI_ROSZKE

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Határkirendeltsége Röszke

HU

1

 

HU_NAV_EARVPFI_SZSZBMVPI_ZAHONY

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Határkirendeltsége Záhony

HU

2

 

IE_REV_CEIB

Customs Investigations

IE

19

 

IE_REV_CER_DUB

Dublin Region

IE

8

 

IE_REV_CER_SER

South East Region

IE

12

 

IE_REV_CER_SWR

South West Region

IE

2

 

IE_REV_CICB

Customs Investigations & Coordination Branch

IE

4

 

IE_REV_CIDLE_NDT

National Drugs Team

IE

11

 

IE_REV_CIDLE_NFIU

National Freight Intelligence Unit

IE

13

 

IT_DOG_BAR_BRI_CASA

SOT Aeroporto Casale

IT

1

 

IT_DOG_FIR_ARE_SIENA

SOT Siena

IT

1

 

IT_DOG_FIR_PIS_ITPISAIR

SOT Aeroporto di Pisa

IT

3

 

IT_DOG_FIR_PIS_MCA

Dogana Marina di Carrara

IT

1

 

IT_DOG_FIR_PIS_VIA

Dogana Viareggio

IT

3

 

IT_DOG_GEN_GENC

Ufficio delle Dogane di Genova

IT

7

 

IT_DOG_MIL_BRE_MONT

SOT Montichiari (U.D. BS)

IT

1

 

IT_DOG_MIL_MIC

Ufficio delle Dogane di Milano 2

IT

9

 

IT_DOG_MIL_PAV

Ufficio delle Dogane di Pavia

IT

8

 

IT_DOG_NAP_CAS

Ufficio delle dogane di Caserta

IT

3

 

IT_DOG_NAP_NA1

Ufficio delle Dogane di Napoli 1

IT

5

 

IT_DOG_PAL_TRA_MAZA

SOT Mazara del Vallo

IT

2

 

IT_DOG_TOR_ALE_POZZ

SOT Pozzolo Formigaro

IT

1

 

IT_DOG_VEN_GOR_MONF

SOT Monfalcone

IT

3

 

IT_DOG_VEN_TRC_FERN

SOT Fernetti

IT

2

 

LT_MOF_CD_CTC

Muitinės mokymo centras

LT

2

 

LT_MOF_CD_VTCO

Vilniaus teritorinė muitinė

LT

2

 

LV_VID_CB_RMS

(VID Muitas pārvaldes) Riska vadības nodaļa

LV

18

 

SE_KCL_KRS

Svenska kustbevakningen, södra regionen

SE

1

 

SI_MOF_CA_COK

Carinski urad Koper

SI

1

 

SK_CS_CKU_OOaOO

Operačné stredisko

SK

1

 

SK_CS_CRSR_CJAR

Centrálna jednotka analýzy rizika

SK

10

 

UK_HMRC_F

FELIXSTOWE

UK

4

 

UK_HMRC_S

SOUTHAMPTON

UK

11

 

 

Totals

1 027

1 405


14.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 366/33


TEATIS

Nõukogu määrus (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks – teave meetmete kohta, mida liikmesriigid on võtnud artikli 8 kohaselt

(2013/C 366/08)

Nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 (1) artikli 8 kohaselt võivad liikmesriigid avaliku julgeoleku või inimõigustega seotud kaalutlustel keelata kõnealuse määruse I lisas loetelemata kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi või lubada nende eksportimist vaid lubade alusel. Vastavalt artikli 8 lõikele 4 avaldatakse need meetmed Euroopa Liidu Teatajas.

Madalmaad on teatanud komisjonile, et on tunnistanud kehtetuks Madalmaade ametlikus teatajas Staatscourant nr 8590 28. märtsil 2013 avaldatud dekreedi seoses teatavate kahesuguse kasutusega kaupade vahendamise ja ekspordiga Süüriasse ja asendanud selle 13. septembril 2012 avaldatud dekreediga (Staatscourant 2013, nr 25632), millega kehtestatakse alljärgnevad meetmed.

1.

Loa taotlemise nõue teatavate I lisas loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi suhtes avaliku julgeoleku või inimõigustega seotud kaalutlustel. Seda meedet kohaldatakse Süüriasse ja Egiptusesse eksportimiseks ette nähtud alljärgnevate kaupade suhtes, mida võidakse kasutada siserepressioonideks.

Nr

Kaubaartikkel

1.

Tulirelvad, laskemoon ja asjaomased tarvikud:

1.1

tulirelvad, mis ei ole hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirja kategooriatega ML 1 ja ML 2

1.2

punktis 1.1 nimetatud tulirelvadele ette nähtud laskemoon ja nende komponendid

1.3

relvade sihikud, mis ei ole hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirjaga

2.

Pommid ja granaadid, mis ei ole hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirjaga

3.

Sõidukid  (2):

3.1

veekahuriga varustatud sõidukid, mis on spetsiaalselt ette nähtud või kohandatud massirahutuste ohjeldamiseks

3.2

sõidukid, mis on spetsiaalselt ette nähtud selleks või kohandatud nii, et neid saab elektrifitseerida lähenejate tõrjumiseks

3.3

sõidukid, mis on spetsiaalselt ette nähtud või kohandatud kaitsetõkete, sealhulgas kuulikindlate ehitusmaterjalide kõrvaldamiseks

3.4

sõidukid, mis on spetsiaalselt ette nähtud vangide ja/või kinnipeetavate veoks või ümberpaigutamiseks

3.5

sõidukid (3), mis on ette nähtud liikuvtõkete kasutamiseks

3.6

punktides 3.1 kuni 3.5 nimetatud, massirahutuste ohjeldamiseks ette nähtud sõidukite komponendid

4.

Lõhkeained ja nendega seotud varustus:

4.1

vahendid ja seadmed, mis on spetsiaalselt ette nähtud plahvatuste tekitamiseks elektrilisel või mitte-elektrilisel viisil, sealhulgas laskekomplektid, detonaatorid, süütajad, süütevõimendid ja süütenöörid ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud osad; välja arvatud vahendid, mis on ette nähtud teatavaks kaubanduslikuks otstarbeks, mis hõlmab muude vahendite või seadmete käivitamist või kasutamist plahvatuse teel, ilma et nende vahendite või seadmete eesmärgiks oleks plahvatuste korraldamine (näiteks auto turvapatjade täispuhujad, sprinkleri starterite liigpingepiirikud)

4.2

otselõikega lõhkelaengud, mis ei ole hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirjaga

4.3

muud lõhkeained, mis ei ole hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirjaga, ja nendega seotud ained:

 

a)

amatool

 

b)

nitrotselluloos (mis sisaldab rohkem kui 12,5 % nitrogeeni)

 

c)

nitroglükool

 

d)

pentaerütrotritooltetranitraat (PETN)

 

e)

pikrüülkloriid

 

f)

2, 4, 6-trinitrotolueen (TNT)

5.

Kaitsevarustus, mis ei ole hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirja kategooriaga ML 13  (4):

5.1

kuuli- ja/või torkekindlad vestid

5.2

kuuli- ja/või killukindlad kiivrid, politseikiivrid, politseikilbid ja kuulikindlad kilbid

6.

Simulaatorid tulirelvade käsitsemise harjutamiseks, mis ei ole hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirja kategooriaga ML 14, ja spetsiaalselt nende jaoks loodud tarkvara

7.

Öönägemis- ja infravalguskuvaseadmed ning kujutisevõimendustorud, välja arvatud need, mis on hõlmatud sõjaliste kaupade ühise nimekirjaga

8.

Okastraat

9.

Sõjaväe- ja võitlusnoad ning täägid, mille tera on pikem kui 10 cm

10.

Tootmisvahendid, mis on spetsiaalselt ette nähtud käesolevas nimekirjas kirjeldatud toodete valmistamiseks

11.

Konkreetne tehnoloogia käesolevas nimekirjas kirjeldatud toodete väljatöötamiseks, tootmiseks või kasutamiseks

Loa taotlemise nõue teatavat tüüpi laborivarustuse eksportimiseks Süüriasse: laborivarustus keemiliste ainete (purustavaks või mittepurustavaks) analüüsimiseks või määramiseks, kaasa arvatud selliste seadmete osad ja tarvikud ning spetsiaalselt meditsiiniliseks otstarbeks valmistatud seadmed. Loa taotlemise nõue eespool nimetatud artiklite kohta kehtestati 2. septembri 2013. aasta dekreediga nr 24410. See loa taotlemise nõue kehtestati pärast nõukogu määruse (EL) nr 697/2013 (5) avaldamist, mis hõlmas üksnes laboriseadmeid keemiliste ainete (purustavaks või mittepurustavaks) analüüsiks või määramiseks, välja arvatud seadmed (sealhulgas nende osad ja tarvikud), mis on spetsiaalselt valmistatud meditsiiniliseks otstarbeks. Enne nõukogu määruse (EL) nr 697/2013 avaldamist tulenesid mõlemad loa taotlemise nõuded 28. märtsi 2013 aasta riiklikust dekreedist nr 8590.


(1)  ELT L 134, 29.5.2009, lk 1.

(2)  Käesolev punkt ei reguleeri sõidukeid, mis on ette nähtud tulekustutuseks.

(3)  Selle kaubaartikli puhul hõlmab mõiste „sõidukid” ka treilereid.

(4)  Käesolev punkt ei hõlma järgmist: 1) spetsiaalselt sporditegevuseks ette nähtud vahendid; 2) spetsiaalselt tööohutusnõuete täitmiseks ette nähtud vahendid.

(5)  Nõukogu määrus (EL) nr 697/2013, 22. juuli 2013, millega muudetakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias (ELT L 198, 23.7.2013, lk 28).


V Teated

ÜHISE KAUBANDUSPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

Euroopa Komisjon

14.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 366/35


Teade teatavate dumpinguvastaste meetmete eelseisva aegumise kohta

(2013/C 366/09)

1.   Nõukogu 30. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1225/2009 (kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed) (1) artikli 11 lõike 2 kohaselt teatab komisjon, et allpool nimetatud dumpinguvastased meetmed aeguvad alljärgnevas tabelis osutatud kuupäeval, kui ei algatata nende läbivaatamist järgmise menetluse kohaselt.

2.   Menetlus

ELi tootjad võivad esitada läbivaatamise algatamiseks kirjaliku taotluse. Taotlus peab sisaldama piisavalt tõendeid selle kohta, et meetmete aegumine tooks tõenäoliselt kaasa dumpingu ja kahju jätkumise või kordumise.

Kui komisjon otsustab asjaomased meetmed läbi vaadata, antakse importijatele, eksportijatele, eksportiva riigi esindajatele ja liidu tootjatele võimalus läbivaatamistaotluses esitatud väiteid täiendada, ümber lükata või kommenteerida.

3.   Tähtaeg

Liidu tootjad võivad eelnevast lähtuvalt esitada alates käesoleva teate avaldamise kuupäevast, kuid mitte hiljem kui kolm kuud enne alljärgnevas tabelis osutatud kuupäeva, kirjaliku läbivaatamistaotluse aadressil European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 8/20, 1049 Brussels, Belgium (2).

4.   Käesolev teade avaldatakse kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 11 lõikega 2.

Toode

Päritolu- või ekspordiriik/-riigid

Meetmed

Viide

Kehtivusaja lõpp (3)

Raud- või terastoruliitmikud

Hiina Rahvavabariik, Tai, Taiwan, Indoneesia, Sri Lanka ja Filipiinid

Dumpinguvastane tollimaks

Nõukogu määrus (EÜ) nr 803/2009 (ELT L 233, 4.9.2009, lk 1) laiendatakse Hiinast pärit ja Indoneesiast saadetud impordile nõukogu määrusega (EÜ) nr 2052/2004 (ELT L 355, 1.12.2004, lk 4) ja Sri Lankast saadetud impordile nõukogu määrusega (EÜ) nr 2053/2004 (ELT L 355, 1.12.2004, lk 9) ja Filipiinidelt saadetud impordile nõukogu määrusega (EÜ) nr 655/2006 (ELT L 116, 29.4.2006, lk 1)

5.9.2014


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 51.

(2)  Telefaks: +32 22956505.

(3)  Meede aegub veerus nimetatud kuupäeva keskööl.


KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

Euroopa Komisjon

14.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 366/36


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum COMP/M.7041 – Clariant/Tasnee/JV)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2013/C 366/10)

1.

6. detsembril 2013 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtja Clariant Participations Limited (Šveits), mis kuulub kontserni Clariant AG („Clariant”, Šveits) ja ettevõtja Rowad National plastic Co. Ltd („Rowad”, Saudi Araabia), mis kuulub kontserni National Industrialisation Company („Tasnee”, Saudi Arabia), omandavad ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja Clariant Masterbatches (Saudi Araabia) Limited („CMBSA”, Saudi Araabia) üle aktsiate või osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Clariant on tegev kogu maailmas erikemikaalide tootmise ja turustamise alal;

Tasnee on tegev (ehitab, haldab, käitab ja valdab) naftakeemia-, keemia-, plasttoodete-, masinaehitus- ja metallurgiasektoris, osutades tööstusteenuseid kogu maailmas;

CMBSA on tegev alussegude tootmise ja turustamise alal, kliendid on peamiselt Araabia poolsaare riikidest.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda EÜ ühinemismääruse reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks kooskõlas EÜ ühinemismäärusega (2) tuleks märkida, et käesolevat juhtumit on võimalik käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301), elektronposti (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber COMP/M.7041 – Clariant/Tasnee/JV):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („EÜ ühinemismäärus”).

(2)  ELT C 56, 5.3.2005, lk 32 („lihtsustatud korda käsitlev teatis”).


14.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 366/37


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum COMP/M.7126 – Hellman & Friedman/Scout24)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2013/C 366/11)

1.

9. detsembril 2013 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtja Hellman & Friedman LLC poolt valitsetav erakapitali investeerimisfond Hellman & Friedman Corporate Investors VII, LP (Hellman & Friedman LLC ja fond üheskoos „H&F”, USA) omandab kontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja Scout24 Holding GmbH („Scout24”, Saksamaa) üle aktsiate või osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

H&F: erakapitali investeerimisfondid, pikaajalised omakapitali investeeringud ettevõtetesse kasvavatel turgudel;

Scout24: veebiplatvormid ja e-turud.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda EÜ ühinemismääruse reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks kooskõlas EÜ ühinemismäärusega (2) tuleks märkida, et käesolevat juhtumit on võimalik käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301), elektronposti (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber COMP/M.7126 – Hellman & Friedman/Scout24):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („EÜ ühinemismäärus”).

(2)  ELT C 56, 5.3.2005, lk 32 („lihtsustatud korda käsitlev teatis”).


14.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 366/38


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum COMP/M.7072 – TF1/Sodexo/STS Evènements JV)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2013/C 366/12)

1.

9. detsembril 2013 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtjad TF1 Entreprises („TF1”, Prantsusmaa), mis kuulub gruppi Bouygues (Prantsusmaa), ja Sodexo Etinbis („Sodexo”, Prantsusmaa), mis kuulub gruppi Sodexo (Prantsusmaa), omandavad ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja STS Evènements SAS („STS”, Prantsusmaa) üle ühisettevõtjana käsitatava uue ettevõtja aktsiate või osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Bouygues: ehitus, kinnisvarateenused ning telekommunikatsiooni- ja meediateenused;

Sodexo: kohapealsed teenused, motivatsioonikoolitused töötajatele ning teenused eraisikutele ja koduteenused;

STS: vastutab kavandatava rajatise Cité Musicale de l’Ile Seguin äritegevuse eest.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda EÜ ühinemismääruse reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks kooskõlas EÜ ühinemismäärusega (2) tuleks märkida, et käesolevat juhtumit on võimalik käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301), elektronposti (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber COMP/M.7072 – TF1/Sodexo/STS Evènements JV):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („EÜ ühinemismäärus”).

(2)  ELT C 56, 5.3.2005, lk 32 („lihtsustatud korda käsitlev teatis”).


14.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 366/39


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum COMP/M.7121 – E.ON Sverige/SEAS-NVE Holding/E.ON Vind Sverige)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2013/C 366/13)

1.

9. detsembril 2013 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtja E.ON Sverige AB („E.ON Sverige”, Rootsi), mille üle ettevõtjal E.ON SE on valitsev mõju, ja ettevõtja SEAS-NVE Holding A/S („SEAS-NVE Holding”, Taani), mis kuulub ettevõtjale SEAS-NVE A.m.b.a, omandavad ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja E.ON Vind Sverige AB („E.ON Vind Sverige”, Rootsi) üle aktsiate või osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

E.ON: kontserni tegevus hõlmab kogu tarneahelat elektri- ja gaasisektoris ja ulatub ka seonduvatesse sektoritesse;

SEAS-NVE A.m.b.a: Taani tarbijate omanduses olev energiaettevõte, mille peamine tegevusala on sideteenused ja energia tarnimine Taani tarbijatele;

E.ON Vind Sverige: elektri tootmine tuuleparkides, selle müük ja seonduv tegevus; omab avamere tuuleparki RS2 Taanis, Lollandi saarest lõunas.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda EÜ ühinemismääruse reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks kooskõlas EÜ ühinemismäärusega (2) tuleks märkida, et käesolevat juhtumit on võimalik käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301), elektronposti (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber COMP/M.7121 – E.ON Sverige/SEAS-NVE Holding/E.ON Vind Sverige):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („EÜ ühinemismäärus”).

(2)  ELT C 56, 5.3.2005, lk 32 („lihtsustatud korda käsitlev teatis”).