ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2013.176.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 176

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

56. köide
21. juuni 2013


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2013/C 176/01

ELTL artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine – Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid ( 1 )

1

2013/C 176/02

ELTL artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine – Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid ( 1 )

6

 

III   Ettevalmistavad aktid

 

Euroopa Keskpank

2013/C 176/03

Euroopa Keskpanga arvamus, 23. mai 2013, seoses ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu määrust ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta (CON/2013/35)

11

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2013/C 176/04

Euro vahetuskurss

12

 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa Parlament

2013/C 176/05

Ettepanekute esitamise kutse IX-2014/01 – Toetused Euroopa tasandi erakondadele

13

2013/C 176/06

Ettepanekute esitamise kutse IX-2014/02 – Toetused Euroopa tasandi poliitilistele sihtasutustele

18

 

Euroopa Komisjon

2013/C 176/07

Herakles II – Projektikonkurss – Tehniline abi ELis pettuse vastu võitlemiseks – Uurimistegevuse toetamine

22

2013/C 176/08

Herakles II – Konkursikutse – Tehniline abi ELis pettuse vastu võitlemiseks Sigaretid

24

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2013/C 176/09

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.6887 – Snam/GICSI/TIGF) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

26

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


II Teatised

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

Euroopa Komisjon

21.6.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 176/1


ELTL artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine

Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid

(EMPs kohaldatav tekst)

2013/C 176/01

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

17.10.2012

Riikliku abi viitenumber

SA.34501 (12/N)

Liikmesriik

Saksamaa

Piirkond

Dahme-Spreewald

Artikkel 107 lõige 3 punkt c

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Ausbau des Binnenhafens Königs Wusterhausen/Wildau

Õiguslik alus

Landeshaushaltsordnung (LHO) mit den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften (VV-LHO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. April 1999

Meetme liik

Erakorraline abi

Lutra GmbH

Eesmärk

Regionaalareng, keskkonnakaitse

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Üldeelarve: 2,63 EUR (miljonites)

Abi osatähtsus

75 %

Kestus

Kuni 31.10.2013

Majandusharud

Kaubavedu sisevetel

Abi andva asutuse nimi ja aadress

InvestitionsBank des Landes Brandenburg (ILB)

Steinstraße 104-106

14480 Potsdam

DEUTSCHLAND

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

27.9.2012

Riikliku abi viitenumber

SA.35276 (12/N)

Liikmesriik

Saksamaa

Piirkond

Brandenburg

Artikkel 107 lõige 3 punkt a

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Förderrichtlinie des Ministeriums für Wirtschaft zur Gewährung von Zuwendungen zur Konsolidierung und Standortsicherung für kleine und mittlere Unternehmen im Land Brandenburg (Konsolidierungs- und Standortsicherungsprogramm)

Õiguslik alus

Haushaltsordnung des Landes Brandenburg (Landeshaushaltsordnung — LHO) mit den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften (VV-LHO)

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Raskustes olevate ettevõtete päästmine, raskustes olevate ettevõtete ümberkorraldamine

Abi vorm

Sooduslaen

Eelarve

 

Üldeelarve: 2 EUR (miljonites)

 

Aastaeelarve: 1,50 EUR (miljonites)

Abi osatähtsus

100 %

Kestus

10.10.2012–31.12.2013

Majandusharud

Kõik abikõlblikud sektorid

Abi andva asutuse nimi ja aadress

InvestitionsBank des Landes Brandenburg

Steinstraße 104-106

14480 Potsdam

DEUTSCHLAND

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

6.5.2013

Riikliku abi viitenumber

SA.36207 (13/N)

Liikmesriik

Belgia

Piirkond

Reg. Bruxelles-Cap./Brussels Hfdst. Gew.

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Régime de soutien au transport intermodal par voie d'eau dans la Région de Bruxelles-Capitale

Steun aan het intermodaal vervoer per binnenvaart binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Õiguslik alus

 

Contrat de Gestion entre la Région de Bruxelles-Capitale et le Port de Bruxelles 2013-2017

 

Beheerscontract tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Haven van Brussel 2013-2017

 

Budget/Begroting 2013 Port de Bruxelles

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Sektori areng, keskkonnakaitse

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

 

Üldeelarve: 1,53 EUR (miljonites)

 

Aastaeelarve: 0,51 EUR (miljonites)

Abi osatähtsus

50 %

Kestus

22.4.2013–31.12.2015

Majandusharud

Kaubavedu sisevetel

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Port de Bruxelles/Haven van Brussel

Redersplein 6

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

6.5.2013

Riikliku abi viitenumber

SA.36406 (13/N)

Liikmesriik

Hispaania

Piirkond

Pais Vasco

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Promoción del euskera en los medios de comunicación — Prórroga

Õiguslik alus

Orden de la Consejera de Cultura, por la que se regula la concesión de subvenciones destinadas a la consolidación, desarrollo y normalización de los medios de comunicación en euskera (convocatoria Hedabideak 2012)

Meetme liik

Abikava

Print media TV and radio broadcasters

Eesmärk

Kultuur

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

 

Üldeelarve: 19 500 000 EUR (miljonites)

 

Aastaeelarve: 4 875 000 EUR (miljonites)

Abi osatähtsus

65 %

Kestus

Kuni 31.12.2016

Majandusharud

Info ja side

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Blanca Urgell

Donostia Kalea, 1

Vitoria-Gasteiz

ESPAÑA

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

6.5.2013

Riikliku abi viitenumber

SA.36408 (13/N)

Liikmesriik

Hispaania

Piirkond

Pais Vasco

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Promoción del euskera en las tecnologías de la información y la comunicación — Prórroga

Õiguslik alus

Orden de la Consejera de Cultura por la que se regula la concesión de subvenciones para la promoción, difusión y/o normalización del euskera en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación en el año 2012 (Convocatoria IKT)

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Kultuur

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

 

Üldeelarve: 3 230 000 EUR (miljonites)

 

Aastaeelarve: 807 500 EUR (miljonites)

Abi osatähtsus

60 %

Kestus

Kuni 31.12.2016

Majandusharud

Info ja side

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Blanca Urgell

Donostia-San Sebastian, 1

Vitoria-Gasteiz

ESPAÑA

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


21.6.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 176/6


ELTL artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine

Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid

(EMPs kohaldatav tekst)

2013/C 176/02

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

30.5.2013

Riikliku abi viitenumber

SA.35814 (12/N)

Liikmesriik

Slovakkia

Piirkond

Bratislavský

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Madách-Posonium, spol. s. r. o.

Devätinova 54

821 06 Bratislava

Õiguslik alus

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Meetme liik

Üksiktoetus

Madách-Posonium, spol. s. r. o.

Eesmärk

Kultuur

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Üldeelarve: 0,10 EUR (miljonites)

Abi osatähtsus

53,22 %

Kestus

Majandusharud

Raamatu-, perioodika- jm kirjastamine

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Úrad vlády Slovenskej republiky

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

30.5.2013

Riikliku abi viitenumber

SA.35815 (12/N)

Liikmesriik

Slovakkia

Piirkond

Trnavský kraj

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Lilium Aurum, s. r. o.

Galantská cesta 658/2F

929 01 Dunajská Streda

Õiguslik alus

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Meetme liik

Üksiktoetus

Lilium Aurum, s. r .o.

Eesmärk

Kultuur

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Üldeelarve: 0,06 EUR (miljonites)

Abi osatähtsus

47,35 %

Kestus

Majandusharud

Raamatu-, perioodika- jm kirjastamine

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Úrad vlády SR

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

30.5.2013

Riikliku abi viitenumber

SA.35816 (12/N)

Liikmesriik

Slovakkia

Piirkond

Bratislavský

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Petit Press, a. s.

Lazaretská 12

811 08 Bratislava

Õiguslik alus

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Meetme liik

Üksiktoetus

Petit Press, a. s.

Eesmärk

Kultuur

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Üldeelarve: 0,08 EUR (miljonites)

Abi osatähtsus

14,05 %

Kestus

Majandusharud

Raamatu-, perioodika- jm kirjastamine

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Úrad vlády SR

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

30.5.2013

Riikliku abi viitenumber

SA.35817 (12/N)

Liikmesriik

Slovakkia

Piirkond

Bratislavský

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

MPhilms s. r. o.

Horná 5

831 52 Bratislava

Õiguslik alus

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Meetme liik

Üksiktoetus

MPhilms s. r. o.

Eesmärk

Kultuur

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Üldeelarve: 0,01 EUR (miljonites)

Abi osatähtsus

46,20 %

Kestus

Majandusharud

Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Úrad vlády Slovenskej republiky

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

27.2.2013

Riikliku abi viitenumber

SA.36024 (13/N)

Liikmesriik

Belgia

Piirkond

Reg. Bruxelles-Cap./Brussels Hfdst. Gew., Vlaams Gewest

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

CultuurInvest

Õiguslik alus

Beslissing van de Vlaamse regering betreffende de oprichting van CultuurInvest d.d. 31 maart 2006

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Kultuur, riskikapital, VKEd

Abi vorm

Riskikapitali eraldamine

Eelarve

Üldeelarve: 10 EUR (miljonites)

Abi osatähtsus

50 %

Kestus

Kuni 31.12.2016

Majandusharud

Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Vlaams Gewest

Martelaarsplein 19

1000 Brussel

BELGIË

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


III Ettevalmistavad aktid

Euroopa Keskpank

21.6.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 176/11


EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS,

23. mai 2013,

seoses ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu määrust ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta

(CON/2013/35)

2013/C 176/03

Sissejuhatus ja õiguslik alus

Euroopa Keskpank (EKP) sai 16. mail 2013 Euroopa Liidu Nõukogult taotluse esitada arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu määrust ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta (1) (edaspidi „ettepandud määrus”).

EKP arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 127 lõikel 4, artikli 128 lõikel 2, artiklil 133 ja artikli 282 lõikel 5, kuna ettepandud määrus on seotud euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajatega. EKP nõukogu on käesoleva arvamuse vastu võtnud kooskõlas Euroopa Keskpanga kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.

Eesmärk ja sisu

Ettepandud määrus kordab suures osas nõukogu 3. mai 1998. aasta määruse (EÜ) nr 975/98 (ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta) (2) sisu ning lisab sellesse soovitused, mis esitati EKP arvamuses CON/2011/18 (3) ja mille põhjal muudetakse määruse (EÜ) nr 975/98 artiklit 1 ja I lisa ning jäetakse välja põhjendus 13.

Eelkõige asendatakse nende muudatustega määruse (EÜ) nr 975/98 artiklis 1 olevas tabelis toodud müntide paksuste näitajad euro müntide tegelike paksuste näitajatega. Need näitajad on hästi tuntud ja neid kasutatakse viitnäitajatena rahapajade poolt euro müntide tootmisel.

Üldised märkused

EKP toetab käesolevat komisjoni algatust sõnastada uuesti määrus (EÜ) nr 975/98, kuivõrd ettepandud määruses võetakse arvesse ja lisatakse varasemad EKP soovitused, mis puudutavad euro müntide tehnilisi näitajaid.

Frankfurt Maini ääres, 23. mai 2013

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 184 final.

(2)  EÜT L 139, 11.5.1998, lk 6.

(3)  Euroopa Keskpanga 4. märtsi 2011. aasta arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu määrust ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta (EÜT 114, 12.4.2011, lk 1). Kõik EKP arvamused on avaldatud EKP veebilehel http://www.ecb.europa.eu


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Komisjon

21.6.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 176/12


Euro vahetuskurss (1)

20. juuni 2013

2013/C 176/04

1 euro =


 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,3200

JPY

Jaapani jeen

129,26

DKK

Taani kroon

7,4588

GBP

Inglise nael

0,85450

SEK

Rootsi kroon

8,6724

CHF

Šveitsi frank

1,2319

ISK

Islandi kroon

 

NOK

Norra kroon

7,8500

BGN

Bulgaaria leev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

25,806

HUF

Ungari forint

298,80

LTL

Leedu litt

3,4528

LVL

Läti latt

0,7014

PLN

Poola zlott

4,3183

RON

Rumeenia leu

4,5260

TRY

Türgi liir

2,5324

AUD

Austraalia dollar

1,4323

CAD

Kanada dollar

1,3651

HKD

Hongkongi dollar

10,2375

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,6927

SGD

Singapuri dollar

1,6813

KRW

Korea vonn

1 523,98

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

13,4884

CNY

Hiina jüaan

8,0892

HRK

Horvaatia kuna

7,4860

IDR

Indoneesia ruupia

13 100,18

MYR

Malaisia ringit

4,2288

PHP

Filipiini peeso

57,796

RUB

Vene rubla

42,9600

THB

Tai baat

41,078

BRL

Brasiilia reaal

2,9514

MXN

Mehhiko peeso

17,5380

INR

India ruupia

78,7840


(1)  Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


V Teated

HALDUSMENETLUSED

Euroopa Parlament

21.6.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 176/13


Ettepanekute esitamise kutse IX-2014/01 – „Toetused Euroopa tasandi erakondadele”

2013/C 176/05

Vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 10 lõikele 4 aitavad Euroopa tasandi erakonnad kaasa euroopaliku poliitilise teadlikkuse kujundamisele ja väljendavad liidu kodanike poliitilist tahet. Lisaks on Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 224 sätestatud, et Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad seadusandliku tavamenetluse kohaselt määruste abil vastu eeskirjad, mis reguleerivad Euroopa tasandil toimivaid erakondi, millele on osutatud Euroopa Liidu lepingu artikli 10 lõikes 4, ning eelkõige nende rahastamise eeskirju.

Eeltooduga seoses avaldab Euroopa Parlament Euroopa tasandi erakondadele toetuse andmiseks ettepanekute esitamise kutse.

1.   Alusakt

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2004/2003 (edaspidi „määrus (EÜ) nr 2004/2003”) Euroopa tasandi erakondi reguleerivate määruste ja erakondade rahastamise eeskirjade kohta (1).

Euroopa Parlamendi juhatuse 29. märtsi 2004. aasta otsus, millega kehtestatakse määruse (EÜ) nr 2004/2003 rakenduseeskirjad (edaspidi „juhatuse 29. märtsi 2004. aasta otsus”) (2).

25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (edaspidi „finantsmäärus”) (3).

Komisjoni 29. oktoobri 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1268/2012, mis käsitleb nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju) kohaldamise eeskirju (edaspidi „kohaldamise eeskirjad”) (4).

2.   Eesmärk

Juhatuse 29. märtsi 2004. aasta otsuse artiklis 2 on sätestatud, et: „Euroopa Parlament avaldab igal aastal enne esimese poolaasta lõppu erakondade ja sihtasutuste rahastamiseks antavate toetuste saamiseks ettepanekute esitamise kutse.”

Käesolev ettepanekute esitamise kutse puudutab toetuste taotlusi eelarveaastaks 2014, mis hõlmab tegevusperioodi 1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 2014. Toetuse eesmärk on aidata toetuse saajal aastast tegevusprogrammi ellu viia.

3.   Vastuvõetavus

Arvesse võetakse ainult need taotlused, mis on esitatud kirjalikult juhatuse 29. märtsi 2004. aasta otsuse lisas 1 toodud toetuse taotlusvormil ja on edastatud tähtpäevaks Euroopa Parlamendi presidendile.

4.   Kriteeriumid ja tõendavad dokumendid

4.1.   Toetuskõlblikkuskriteeriumid

Et olla toetuskõlblik, peab Euroopa tasandi erakond vastama määruse (EÜ) nr 2004/2003 artikli 3 esimeses lõigus sätestatud järgmistele tingimustele:

a)

olema juriidiline isik selles liikmesriigis, kus ta asub;

b)

olema esindatud vähemalt veerandis liikmesriikides Euroopa Parlamendi liikmetega või riikide parlamentides või piirkondlikes parlamentides või piirkondlikes assambleedes või olema saavutanud vähemalt veerandis liikmesriikides vähemalt kolm protsenti igas liikmesriigis antud häältest viimastel Euroopa Parlamendi valimistel;

c)

järgima, eriti oma programmis ja tegevuses, Euroopa Liidu aluspõhimõtteid, s.t vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste austamise ning õigusriigi põhimõtteid;

d)

olema osalenud Euroopa Parlamendi valimistel või väljendanud kavatsust seda teha.

Määruse (EÜ) nr 2004/2003 sätete kohaselt tohib iga Euroopa Parlamendi liige olla ainult ühe Euroopa tasandi erakonna liige (määruse (EÜ) nr 2004/2003 artikli 10 lõike 1 viimane lõik).

Eeltoodut silmas pidades teavitatakse erakondi, et Euroopa Parlament kohaldab artikli 3 esimese lõigu punkti b nii, et iga Euroopa Parlamendi liige tohib olla vaid selle Euroopa tasandi erakonna liige, millesse kuulub riigi tasandi erakond, mille liige ta on.

4.2.   Menetlusest kõrvalejätmise kriteeriumid

Taotlejad peavad tõendama, et nad ei ole finantsmääruse artikli 106 lõikes 1 ja artiklis 107 kirjeldatud olukordades.

4.3.   Valikukriteeriumid

Taotlejad peavad tõendama, et neil on olemas õiguslik ja rahaline suutlikkus, mis on vajalik rahastamistaotluses esitatud tegevusprogrammi elluviimiseks, ning tehniline suutlikkus ja juhtimisoskused, mida on tarvis selle tegevusprogrammi edukaks elluviimiseks, millele toetust taotletakse.

4.4.   Toetuste andmise kriteeriumid

Vastavalt määruse (EÜ) nr 2004/2003 artiklile 10 jaotatakse eelarveaastal 2014 saadaolevad assigneeringud toetuskõlblikkuse, menetlusest kõrvalejätmise ja valikukriteeriumide põhjal oma rahastamistaotlusele positiivse vastuse saanud Euroopa tasandi erakondade vahel järgmiselt:

a)

15 % jaotatakse võrdsetes osades;

b)

85 % jaotatakse nende vahel, kellel on Euroopa Parlamenti valitud liikmeid, proportsionaalselt valitud liikmete arvuga.

4.5.   Tõendavad dokumendid

Eespool nimetatud kriteeriumide hindamiseks peavad taotlejad esitama järgmised tõendavad dokumendid:

a)

kaaskirja originaal, millel on märgitud taotletav summa;

b)

juhatuse 29. märtsi 2004. aasta otsuse lisas 1 toodud nõuetekohaselt täidetud ja allkirjastatud toetuse taotlusvorm (koos kirjaliku kinnitusega);

c)

erakonna põhikiri koos finantsmääruse artikli 122 kohaste toetusesaajaga seotud üksuste loeteluga;

d)

ametlik registreerimistõend;

e)

hiljuti väljastatud tõend erakonna olemasolu kohta;

f)

erakonna juhtide / juhatuse liikmete nimekiri (perekonna- ja eesnimed, ametinimetused või ülesanded toetust taotlevas erakonnas);

g)

dokumendid, mis tõendavad, et taotleja vastab määruse (EÜ) nr 2004/2003 artikli 3 esimese lõigu punktis b sätestatud tingimustele;

h)

dokumendid, mis tõendavad, et taotleja vastab määruse (EÜ) nr 2004/2003 artikli 3 esimese lõigu punktis d sätestatud tingimustele (5);

i)

erakonna programm;

j)

2012. aasta põhjalik finantsaruanne, mille on kinnitanud väline auditeerimisorgan (6);

k)

asjaomase perioodi (1. jaanuar 2014 kuni 31. detsember 2014) esialgne tegevuseelarve, milles on ära toodud ühenduse eelarvest toetuse saamiseks kõlblikud kulud.

Punktide c, d, f, h ja i kohta võib taotleja esitada kinnituse, et eelmises etapis esitatud teave ei ole muutunud.

5.   Rahastamine euroopa liidu eelarvest

Parlamendi 2014. aasta eelarve artiklis 402 „Eraldised Euroopa erakondadele” on ette nähtud assigneeringute kogusumma 27 794 200 eurot. Eelarvepädevad institutsioonid peavad selle eelnevalt heaks kiitma.

Toetuse saajale Euroopa Parlamendi poolt makstav maksimumsumma ei tohi ületada 85 % Euroopa tasandi erakondade toetuskõlblikest tegevuskuludest. Tõendamiskohustus on asjaomasel erakonnal.

Rahastamine toimub tegevustoetuse kujul, nagu on sätestatud finantsmääruses ja kohaldamise eeskirjades. Toetuse maksmise kord ja selle kasutamisega seotud kohustused määratakse kindlaks toetuse andmise otsuses, mille näidis on esitatud juhatuse 29. märtsi 2004. aasta otsuse lisas 2a.

6.   Menetlus ja taotluste esitamise tähtpäev

6.1.   Tähtpäev ja taotluste esitamine

Taotluste esitamise tähtpäev on 30. september 2013. Pärast seda kuupäeva esitatud taotlusi arvesse ei võeta.

Taotlused tuleb

a)

esitada toetuse taotlusvormil (juhatuse 29. märtsi 2004. aasta otsuse lisa 1);

b)

tingimata allkirjastada taotleja või tema nõuetekohaselt volitatud esindaja poolt;

c)

saata kahekordses ümbrikus. Mõlemad ümbrikud peavad olema suletud. Lisaks ettepanekute esitamise kutses nimetatud vastuvõtva teenistuse aadressile peab sisemisel ümbrikul olema järgmine märge:

CALL FOR PROPOSALS 2014 GRANTS TO POLITICAL PARTIES AT EUROPEAN LEVEL

NOT TO BE OPENED BY THE MAIL SERVICE OR BY ANY UNAUTHORISED PERSON

Isekleepuvad ümbrikud tuleb sulgeda kleeplindiga, millele saatja kirjutab risti oma allkirja. Saatja allkirjaks loetakse mitte üksnes tema käsitsi kirjutatud allkirja, vaid ka tema organisatsiooni templit.

Välimisel ümbrikul peab olema näha saatja aadress ning sinna tuleb märkida järgmine aadress:

European Parliament

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Sisemisele ümbrikule tuleb märkida järgmine aadress:

President of the European Parliament

Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

d)

edastada hiljemalt ettepanekute esitamise kutses märgitud tähtpäeval tähtsaadetisena (saatmise aega tõendab postitempli kuupäev) või kulleriga (saatmise aega tõendab vastuvõtukviitungil olev kuupäev).

6.2.   Eeldatav menetlus ja ajakava

Euroopa tasandi erakondadele toetuste andmise suhtes kohaldatakse järgmist menetlust ja ajakava:

a)

taotluse edastamine Euroopa Parlamendile (hiljemalt 30. september 2013);

b)

taotluste läbivaatamine ja valiku tegemine Euroopa Parlamendi asjaomases teenistuses; ainult vastuvõetavaks loetud taotlused vaadatakse läbi ettepanekute esitamise kutses esitatud toetuskõlblikkuse, menetlusest kõrvalejätmise ja valikukriteeriumide põhjal;

c)

Euroopa Parlamendi juhatuse otsuse vastuvõtmine toetuse andmise kohta (põhimõtteliselt hiljemalt 1. jaanuaril 2014, nagu on sätestatud juhatuse 29. märtsi 2004. aasta otsuse artiklis 4);

d)

toetuse andmise otsuste teatavakstegemine;

e)

80 % ettemakse (15 päeva jooksul pärast toetuse andmise otsuse allkirjastamist).

6.3.   Lisateave

Järgmised tekstid on kättesaadavad Euroopa Parlamendi veebilehel

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

a)

määrus (EÜ) nr 2004/2003;

b)

juhatuse 29. märtsi 2004. aasta otsus;

c)

toetuse taotlusvorm (juhatuse 29. märtsi 2004. aasta otsuse lisa 1).

Kõik käesolevat toetuste andmiseks ettepanekute esitamise kutset puudutavad küsimused tuleks saata e-postiga ja avaldamisviidet ära märkides järgmisel aadressil: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4.   Isikuandmete töötlemine

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 45/2001 (7) lähtutakse rahastamistaotluses ja selle lisades sisalduvate isikuandmete töötlemisel õigluse, seaduslikkuse ja proportsionaalsuse põhimõttest ning töötlemise selgelt kindlaks määratud ja õiguspärasest eesmärgist. Ühenduste finantshuvide kaitsmise eesmärgil võivad isikuandmeid töödelda Euroopa Parlamendi pädevad teenistused ja organid ning neid võib edastada siseauditi talitustele, Euroopa Kontrollikojale, finantsrikkumiste uurimise toimkonnale või Euroopa Pettustevastasele Ametile (OLAF).

Euroopa Parlament võib avaldada Euroopa tasandi erakonna liikmete ja esindajate nimed, mis esitatakse määruse (EÜ) nr 2004/2003 artikli 3 esimese lõigu punktis b toodud esindatuse tingimuse täitmiseks koos rahastamistaotlusega, ning need võib teha avalikkusele kättesaadavaks määruse (EÜ) nr 1049/2001 kohaselt, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi dokumentidele (8). Erakondadel palutakse lisada oma taotlusele erakonna vastavate liikmete või esindajate allkirjastatud avaldus, milles nad teatavad, et on oma nime üldsusele avaldamisest teadlikud ning sellega nõus.

Igal asjaomasel isikul on õigus pöörduda kaebuse esitamiseks Euroopa Andmekaitseinspektori poole (edps@edps.europa.eu).


(1)  ELT L 297, 15.11.2003, lk 1.

(2)  ELT C 155, 12.6.2004, lk 1.

(3)  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)  ELT L 362, 31.12.2012, lk 1.

(5)  Kaasa arvatud artikli 3 esimese lõigu punktis b ja artikli 10 lõike 1 punktis b osutatud valitud isikute nimekiri.

(6)  Välja arvatud juhul, kui Euroopa tasandi erakond loodi jooksva aasta käigus.

(7)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43).


21.6.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 176/18


Ettepanekute esitamise kutse IX-2014/02 – „Toetused Euroopa tasandi poliitilistele sihtasutustele”

2013/C 176/06

Vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 10 lõikele 4 aitavad Euroopa tasandi erakonnad kaasa euroopaliku teadlikkuse kujundamisele ja väljendavad liidu kodanike poliitilist tahet. Lisaks sellele on Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 224 sätestatud, et Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad seadusandliku tavamenetluse kohaselt määruste abil vastu eeskirjad, mis reguleerivad Euroopa tasandil toimivaid erakondi, millele on osutatud Euroopa Liidu lepingu artikli 10 lõikes 4, ning eelkõige nende rahastamise eeskirju.

Aastal 2007 muudetud määruses (EÜ) nr 2004/2003 tunnustatakse Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste rolli, sest need Euroopa tasandi erakondadega seotud organisatsioonid „saavad oma tegevuse kaudu toetada ja innustada Euroopa erakondade eesmärkide saavutamist, eelkõige osaledes Euroopa poliitika ja integratsiooni teemalises diskussioonis, toimides muu hulgas uute ideede, lähenemiste ja poliitiliste valikute katalüsaatorina.” Määruses nähakse täpsemalt ette, et Euroopa Parlament annab igal aastal tegevustoetusi poliitilistele sihtasutustele, kes seda taotlevad ja kes vastavad määruses kehtestatud tingimustele.

Eeltooduga seoses avaldab Euroopa Parlament Euroopa tasandi poliitilistele sihtasutustele toetuse andmiseks ettepanekute esitamise kutse.

1.   Alusakt

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2004/2003 (edaspidi „määrus nr 2004/2003”) Euroopa tasandi erakondi reguleerivate määruste ja erakondade rahastamise eeskirjade kohta (1).

Euroopa Parlamendi juhatuse 29. märtsi 2004. aasta otsus määruse (EÜ) nr 2004/2003 rakendamisest (edaspidi „juhatuse otsus”) (2).

Nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju (3) (edaspidi „finantsmäärus”).

Komisjoni 29. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 1268/2012, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju) kohaldamise eeskirju (4) (edaspidi „finantsmääruse kohaldamise eeskirjad”).

2.   Eesmärk

Juhatuse otsuse artiklis 2 on sätestatud et: „Euroopa Parlament avaldab igal aastal enne esimese poolaasta lõppu erakondade ja sihtasutuste rahastamiseks antavate toetuste saamiseks ettepanekute esitamise kutse.”

Ettepanekute esitamise kutse puudutab 2014. aasta eelarvest taotletavaid toetusi, mis katavad tegevusperioodi 1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 2014. Toetuse eesmärk on aidata toetusesaajal aastast tegevusprogrammi ellu viia.

3.   Vastuvõetavus

Arvesse võetakse ainult need taotlused, mis on esitatud kirjalikult juhatuse ülalnimetatud 29. märtsi 2004. aasta otsuse I lisas toodud toetuse taotlusvormil ning on edastatud tähtajaks Euroopa Parlamendi presidendile.

4.   Kriteeriumid ja tõendavad dokumendid

4.1.   Toetuse andmise kriteeriumid

Et olla toetuskõlblik, peab Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus vastama määruse (EÜ) nr 2004/2003 artikli 3 punktis 2 sätestatud järgmistele tingimustele:

a)

olema seotud ühe määruse nr 2004/2003 kohaselt tunnustatud Euroopa tasandi erakonnaga, kes kinnitab nimetatud seost;

b)

olema juriidiline isik selles liikmesriigis, kus ta asub. See juriidiline üksus peab olema eraldiseisev Euroopa tasandi erakonnast, millega ta on seotud;

c)

järgima, eriti oma programmis ja tegevuses, Euroopa Liidu aluspõhimõtteid, s.t vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste austamise ning õigusriigi põhimõtteid;

d)

ei tohi olla kasumit taotlev;

e)

tema juhtorgani koosseis peab olema geograafiliselt tasakaalus.

Lisaks peab toetuse saaja vastama määruse nr 2004/2003 artikli 3 lõikes 3 sätestatud tingimustele: „Käesoleva määruse raames määratlevad Euroopa tasandi erakonnad ja sihtasutused ise omavaheliste suhete vormi kooskõlas siseriikliku õigusega, pidades silmas, et ühelt poolt Euroopa tasandi erakonna ning teiselt poolt sellega seotud Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse igapäevane töökorraldus ning juhtimisstruktuurid on piisavalt eraldatud.”

4.2.   Kõrvalejätmise kriteeriumid

Taotlejad peavad tõendama, et nad ei ole finantsmääruse artikli 106 lõikes 1 ja artiklis 107 kirjeldatud olukordades.

4.3.   Valikukriteeriumid

Taotlejad peavad tõendama, et neil on õiguslik ja rahaline suutlikkus, mis on vajalik rahastamistaotluses esitatud tegevusprogrammi elluviimiseks, ning tehniline suutlikkus ja juhtimisoskused, mis on vajalikud selle tegevusprogrammi edukaks elluviimiseks, millele toetust taotletakse.

4.4.   Hindamiskriteeriumid

Vastavalt määruse (EÜ) nr 2004/2003 artikli 4 lõikele 5 jaotatakse eelarveaastal 2014 saadaolevad assigneeringud vastuvõetavus-, kõrvalejätmise ja valikukriteeriumide põhjal oma rahastamistaotlusele positiivse vastuse saanud Euroopa tasandi erakondade vahel järgmiselt:

a)

15 % jaotatakse võrdsetes osades;

b)

85 % jaotatakse nende poliitiliste sihtasutuste vahel, mis on seotud Euroopa tasandi erakondadega, millel on Euroopa Parlamenti valitud liikmeid, proportsionaalselt valitud liikmete arvuga.

4.5.   Tõendavad dokumendid

Eespool nimetatud kriteeriumide hindamiseks peavad taotlejad esitama järgmised tõendavad dokumendid:

a)

kaaskirja originaal, millel on märgitud taotletav summa;

b)

Euroopa Parlamendi juhatuse 29. märtsi 2004. aasta otsuse I lisas toodud nõuetekohaselt täidetud ja allkirjastatud toetuse taotlusvorm (koos kirjaliku kinnitusega);

c)

poliitilise sihtasutuse põhikiri;

d)

ametlik registreerimistõend;

e)

hiljuti väljastatud tõend poliitilise sihtasutuse olemasolu kohta;

f)

sihtasutuse juhtide / juhatuse liikmete nimekiri (perekonna- ja eesnimed, kodakondsus, ametinimetused või ülesanded poliitilise sihtasutuse juures);

g)

poliitilise sihtasutuse programm;

h)

2012. aasta põhjalik finantsaruanne, mille on kinnitanud väline auditeerimisorgan (5);

i)

asjaomase perioodi (1.1.2014–31.12.2014) esialgne tegevuseelarve, milles on ära toodud ühenduse eelarvest rahastamiskõlblikud kulud;

j)

dokumendid, mis tõendavad, et poliitiline sihtasutus vastab määruse (EÜ) nr 2004/2003 artikli 3 lõikes 3 sätestatud tingimustele.

Mis puudutab punkte c, d, f ja g, võib taotleja esitada kirjaliku kinnituse, et eelmises etapis esitatud teave ei ole muutunud.

5.   Rahastamine Euroopa liidu eelarvest

ELi 2014. aasta eelarve artiklis 403 „Eraldised Euroopa poliitilistele sihtasutustele” on ette nähtud assigneeringute kogusumma 13 400 000 eurot. Eelarvepädevad institutsioonid peavad eelarverea eelnevalt heaks kiitma.

Toetuse saajale Euroopa Parlamendi poolt makstav maksimumsumma ei tohi ületada 85 % Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste rahastamiskõlblikest tegevuskuludest. Tõendamiskohustus on asjaomasel poliitilisel sihtasutusel.

Rahastamine toimub tegevustoetuse kujul, nagu on sätestatud finantsmääruses ja finantsmääruse kohaldamise eeskirjades. Toetuse maksmise kord ja selle kasutamisega seotud kohustused määratakse kindlaks toetuse andmise otsuses, mille näidis on esitatud juhatuse 29. märtsi 2004. aasta otsuse lisas 2b.

6.   Menetlus ja taotluste esitamise tähtpäev

6.1.   Tähtpäev ja taotluste esitamine

Taotluste esitamise tähtpäev on 30. september 2013. Pärast nimetatud kuupäeva esitatud taotlusi arvesse ei võeta.

Taotlused tuleb

a)

esitada toetuse taotlusvormil (juhatuse 29. märtsi 2004, aasta otsuse I lisa);

b)

tingimata allkirjastada taotleja või tema nõuetekohaselt volitatud esindaja poolt;

c)

saata kahekordses ümbrikus. Mõlemad ümbrikud peavad olema kinni kleebitud. Lisaks ettepanekute esitamise kutses nimetatud vastuvõtva teenistuse aadressile peab sisemisel ümbrikul olema järgmine märge:

CALL FOR PROPOSALS — 2014 GRANTS TO POLITICAL FOUNDATIONS AT EUROPEAN LEVEL

NOT TO BE OPENED BY THE POSTAL SERVICE OR BY ANY UNAUTHORISED PERSON

Isekleepuvad ümbrikud tuleb sulgeda kleeplindiga, millele saatja kirjutab oma allkirja. Saatja allkirjaks loetakse mitte üksnes tema käsitsi kirjutatud allkirja, vaid ka tema organisatsiooni templit.

Välimisel ümbrikul peab olema näha saatja aadress ning sinna tuleb märkida järgmine aadress:

European Parliament

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Sisemisele ümbrikule tuleb märkida järgmine aadress:

President of the European Parliament

Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance

SCH 05B031

L-2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

d)

edastada hiljemalt ettepanekute esitamise kutses märgitud kuupäeval tähtsaadetisena (saatmise aega tõendab postitempli kuupäev) või kulleriga (saatmise aega tõendab vastuvõtukviitungil olev kuupäev).

6.2.   Eeldatav menetlus ja ajakava

Euroopa tasandi poliitilistele sihtasutustele toetuste andmise suhtes kohaldatakse järgmist menetlust ja ajakava:

a)

taotluse edastamine Euroopa Parlamendile (hiljemalt 30.9.2013);

b)

taotluste läbivaatamine ja valik Euroopa Parlamendi teenistustes; ainult vastuvõetavaks loetud taotlused vaadatakse läbi ettepanekute esitamise kutses esitatud toetuskõlblikkus-, kõrvalejätmise ja valikukriteeriumide põhjal;

c)

Euroopa Parlamendi juhatuse otsuse vastuvõtmine toetuse andmise kohta (põhimõtteliselt hiljemalt 1.1.2014, nagu on sätestatud juhatuse 29. märtsi 2004. aasta otsuse artiklis 4) ja taotlejate teavitamine;

d)

toetuse andmise otsuste teatavakstegemine;

e)

80 % ettemakse (15 päeva jooksul pärast toetuse andmise otsuse allkirjastamist).

6.3.   Lisateave

Järgmised tekstid on kättesaadavad Euroopa Parlamendi veebilehel

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

a)

määrus (EÜ) nr 2004/2003;

b)

juhatuse 29. märtsi 2004. aasta otsus;

c)

toetuse taotlusvorm (juhatuse 29. märtsi 2004. aasta otsuse I lisa).

Kõik käesolevat toetuste andmiseks ettepanekute esitamise kutset puudutavad küsimused tuleks saata e-postiga ja avaldamisviidet ära märkides järgmisel aadressil: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4.   Isikuandmete töötlemine

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 45/2001 (6) lähtutakse rahastamistaotluses ja selle lisades sisalduvate isikuandmete töötlemisel õigluse, seaduslikkuse ja proportsionaalsuse põhimõttest seoses kõnealuse tegevuse selge ja seaduspärase eesmärgiga. Ühenduste finantshuvide kaitsmise eesmärgil võivad isikuandmeid töödelda Euroopa Parlamendi vastava pädevusega instantsid ning neid võib edastada siseauditi talitustele, Euroopa Kontrollikojale, finantsrikkumiste uurimise toimkonnale või Euroopa Pettustevastasele Ametile (OLAF).

Kõik asjaomased isikud võivad võtta kaebuse esitamiseks ühendust Euroopa Andmekaitseinspektoriga (edps@edps.europa.eu).


(1)  ELT L 297, 15.11.2003, lk 1.

(2)  ELT C 155, 12.6.2004, lk 1.

(3)  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)  ELT L 362, 31.12.2012, lk 1.

(5)  Välja arvatud juhul, kui taotleja on asutatud jooksval aastal.

(6)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.


Euroopa Komisjon

21.6.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 176/22


HERAKLES II

Projektikonkurss

Tehniline abi ELis pettuse vastu võitlemiseks – „Uurimistegevuse toetamine”

2013/C 176/07

1.   Eesmärk ja kirjeldus

Käesolev projektikonkurss põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2007. aasta otsusel nr 878/2007/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tegevusprogramm meetmete edendamiseks ühenduse finantshuvide kaitse valdkonnas (Heraklese II programm) (1). Projektikonkurss on seotud Herakles II käsitleva otsuse artikli 1a punktis a nimetatud meetmetega, mis hõlmavad

„tehnilist abi riiklikele ametiasutustele, tagades neile eriteadmised, varustuse ja infotehnoloogiavahendid, mis hõlbustavad koostööd riikide vahel ja Euroopa Pettustevastane Ametiga (OLAF), et võidelda pettuse, korruptsiooni ja muu ebaseadusliku tegevusega ning töötada välja ja rakendada pettuste ennetamise ja kindlakstegemise poliitikat.”

2013. aasta rahastamisotsusega (2) nähakse „Tehnilise abi” tegevusvaldkonnas ette kahe projektikonkursi korraldamine. Konkurss on seotud tehnilise abiga „Uurimistegevuse toetamine”.

2.   Toetuse saamise tingimustele vastavad taotlejad

Käesolev konkursikutse on suunatud liikmesriigi või väljaspool Euroopa Liitu asuva riigi riiklikele või piirkondlikele ametiasutustele („taotlejad”), kes edendavad Euroopa meetmeid, mille eesmärk on kaitsta Euroopa Liidu finantshuve.

3.   Toetuskõlblikud meetmed

Tehnilise abi „Uurimistegevuse toetamine” saamise tingimustele vastavad meetmed hõlmavad järgmist:

spetsiaalsete uurimisvahendite ostmist ja uurimise käigus kasutatavaid meetodeid, et muu hulgas vältida pettusi ja muud ebaseaduslikku tegevust, mis mõjutavad liidu finantshuve. Selle hulka kuuluvad uue tehnilise varustuse ostmine või olemasoleva tehnilise varustuse ajakohastamine ja selle hoolduskulud, (3) näiteks

elektroonilise ja mobiilse valve tehniline varustus;

digitaalsete asitõendite analüüsimise tehniline varustus;

krüpteeritud infovahetuse tehniline varustus.

4.   Toetuse andmise kriteeriumid

Toetuse saamiseks esitatud abikõlblike meetmete hindamisel kasutatakse järgmiseid kriteeriume:

1)

meetmete vastavus komisjoni pettusevastase võitluse eesmärkidele, et eelkõige ennetada, avastada ja uurida ebaseaduslike tubakatoodete ELi toomist;

2)

ostmise ja meetmete korraldusega kaasnevate teiste meetmete kvaliteet, et paremini avastada ebaseaduslikke tubakatooteid;

3)

kõnealuste meetmete tehniline kvaliteet ja sobivus toetuse taotleja vajadustega;

4)

kulutasuvus: meetmete kulud peaksid vastama nende eesmärkidele;

5)

meetmete kokkusobivus tööga, mida tehakse või planeeritakse seoses ELi tegevusprioriteetidega ELi eelarvega seotud pettuste ennetamiseks (ennetustöö, teabeanalüüs, koostöömeetodid jne);

6)

meetmete kokkusobivus sarnaste projektidega, mida viiakse ellu teistes liikmesriikides ja mida rakendavad teised liikmesriigi õiguskaitse- ja tolliasutused;

7)

võimalus kasutada meetmete meetodeid ja tulemusi koostöö edendamiseks ja tõhususe suurendamiseks pettuse ja sigarettide salakaubaveo vastase võitluse valdkonnas („süvalaiendamine”)

Kui mitu meedet osutuvad nimetatud toetuse andmise kriteeriumide valguses võrdseks, võib rahastamisel eesõiguse anda (alates tähtsamast)

õiguskaitseasutustele, mille varustus ei ole piisav või mille varustust ei peeta piisavaks võitluseks sigarettide salakaubaveo ja sigarettide võltsimisega;

taotlustele, mis võimaldavad tasakaalustatud geograafilist jaotust;

taotlejatele, kes ei ole eelnevatel aastatel toetustaotlusi esitades samade või sarnaste meetmete jaoks toetust saanud.

5.   Eelarve

Käesoleva konkursi soovituslik olemasolev eelarve on 3 500 000 eurot. Rahastamine toimub toetuse vormis. Rahaline toetus ei ületa 50 % abikõlblikest kuludest.

Komisjon jätab endale õiguse jätta osa olemasolevatest vahenditest eraldamata.

6.   Lisateave

Täpsemat tehnilist teavet ja taotlusvormi saab alla laadida järgmiselt veebisaidilt:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/techn-assist/index_en.htm

Konkursiga seotud küsimused ja taotlused lisateabe saamiseks tuleb saata järgmisel e-posti aadressil:

OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu

Esitatud küsimused ja vastused võidakse anonüümselt avaldada OLAFi veebisaidil taotlusvormi täitmise juhistes, juhul kui need võivad huvi pakkuda teistele taotlejatele.

7.   Taotluse esitamise tähtaeg

Taotlused tuleb esitada hiljemalt reedel, 12. juulil 2013.


(1)  ELT L 193, 25.7.2007, lk 18.

(2)  C(2013) 612 final, 7. veebruar 2013.

(3)  Garantiiga ei kaeta hoolduskulusid.


21.6.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 176/24


HERAKLES II

Konkursikutse

Tehniline abi ELis pettuse vastu võitlemiseks „Sigaretid”

2013/C 176/08

1.   Eesmärk ja kirjeldus

Käesolev projektikonkurss põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2007. aasta otsusel nr 878/2007/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tegevusprogramm meetmete edendamiseks ühenduse finantshuvide kaitse valdkonnas (Heraklese II programm) (1). Projektikonkurss on seotud Herakles II käsitleva otsuse artikli 1a punktis a nimetatud meetmetega, mis hõlmavad

„tehnilist abi riiklikele ametiasutustele, tagades neile eriteadmised, varustuse ja infotehnoloogiavahendid, mis hõlbustavad koostööd riikide vahel ja Euroopa Pettustevastane Ametiga (OLAF), et võidelda pettuse, korruptsiooni ja muu ebaseadusliku tegevusega ning töötada välja ja rakendada pettuste ennetamise ja kindlakstegemise poliitika.”

2013. aasta rahastamisotsusega (2) nähakse „Tehnilise abi” tegevusvaldkonnas ette kahe projektikonkursi korraldamine. Praegune konkurss on seotud tehnilise abiga „Sigaretid”.

2.   Toetuse saamise tingimustele vastavad taotlejad

Käesolev konkursikutse on suunatud liikmesriigi või väljaspool ELi asuva riigi riiklikele või piirkondlikele ametiasutustele („taotlejad”), kes edendavad Euroopa meetmeid, mille eesmärk on kaitsta Euroopa Liidu finantshuve.

3.   Toetuskõlblikud meetmed

Tehnilise abi „Sigaretid” saamise tingimustele vastavate meetmete hulka kuuluvad järgmised:

a)

tehniline ja rahaline toetus, et toetada ja tugevdada konteinerite ja veoautode kontrolli ELi välispiiridel. See hõlmab järgmist:

selliste teisaldatavate ja statsionaarsete läbivalgustusseadmete ostmine, mida kasutatakse tollis ELi välispiiri ületavate või läbi liikmesriigi territooriumi veetavate konteinerite, veoautode ja autode puhul, et kontrollida ebaseaduslike kaupade, eelkõige salakaubana toodud või võltsitud sigarettide ja tubaka olemasolu, samuti nende seadmetega seotud paigaldus- ja hoolduskulud (3);

tollitöötajate koolitamine skanneriga töötamiseks ja sellega tehtud piltide õigeks tõlgendamiseks;

tarkvara ja riistvara, et vahetada erinevate skanneritega tehtud pilte ELi tolliasutuste siseselt ja erinevate asutuste vahel;

b)

ebaseaduslike kaupade, eelkõige salakaubana toodud või võltsitud sigarettide ja tubaka olemasolu avastamiseks kasutatavate loomade (otsimiskoerte, kuid ka spetsiaalselt välja õpetatud mesilaste, rottide või sigade) ostmine, väljaõpetamine, toit ja eluase;

c)

olemasolevate automaatsete konteinerite koodide tuvastamise süsteemide ja automaatsete registreerimismärkide tuvastamise süsteemide arendamine, rakendamine, parendamine ja ajakohastamine. Selle juurde kuulub tarkvara arendamine ning riistvara ostmine ja paigaldamine ning kasutajate koolitamine.

4.   Toetuse andmise kriteeriumid

Toetuse saamiseks esitatud abikõlblike meetmete hindamisel kasutatakse järgmiseid kriteeriume:

1)

meetmete vastavus komisjoni pettusevastase võitluse eesmärkidele, et eelkõige ennetada, avastada ja uurida ebaseaduslike tubakatoodete ELi toomist;

2)

ostmise ja meetmete korraldusega kaasnevate teiste meetmete kvaliteet, et paremini avastada ebaseaduslikke tubakatooteid;

3)

kõnealuste meetmete tehniline kvaliteet ja sobivus toetuse taotleja vajadustega;

4)

kulutasuvus: meetmete kulud peaksid vastama nende eesmärkidele;

5)

meetmete kokkusobivus tööga, mida tehakse või planeeritakse seoses ELi tegevusprioriteetidega ELi eelarvega seotud pettuste ennetamiseks (ennetustöö, teabeanalüüs, koostöömeetodid jne);

6)

meetmete kokkusobivus sarnaste projektidega, mida viiakse ellu teistes liikmesriikides ja mida rakendavad teised liikmesriigi õiguskaitse- ja tolliasutused;

7)

võimalus kasutada meetmete meetodeid ja tulemusi koostöö edendamiseks ja tõhususe suurendamiseks pettuse ja sigarettide salakaubaveo vastase võitluse valdkonnas („süvalaiendamine”).

Kui mitu meedet osutuvad nimetatud toetuse andmise kriteeriumide valguses võrdseks, võib rahastamisel eesõiguse anda (alates tähtsamast)

õiguskaitseasutustele, mille varustus ei ole piisav või mille varustust ei peeta piisavaks võitluseks sigarettide salakaubaveo ja sigarettide võltsimisega;

taotlustele, mis võimaldavad tasakaalustatud geograafilist jaotust;

taotlejatele, kes ei ole eelnevatel aastatel toetustaotlusi esitades samade või sarnaste meetmete jaoks toetust saanud.

5.   Eelarve

Käesoleva konkursi soovituslik olemasolev eelarve on 3 500 000 eurot. Rahastamine toimub toetuse vormis. Rahaline toetus ei ületa 50 % abikõlblikest kuludest.

Komisjon jätab endale õiguse jätta osa olemasolevatest vahenditest eraldamata.

6.   Lisateave

Täpsemat tehnilist teavet ja taotlusvormi saab alla laadida järgmiselt veebisaidilt: http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/techn-assist/index_en.htm

Konkursiga seotud küsimused ja taotlused lisateabe saamiseks tuleb saata järgmisel e-posti aadressil:

OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu

Esitatud küsimused ja vastused võidakse anonüümselt avaldada OLAFi veebisaidil taotlusvormi täitmise juhistes, juhul kui need võivad huvi pakkuda teistele taotlejatele.

7.   Taotluse esitamise tähtaeg

Taotlused tuleb esitada hiljemalt reedel, 12. juulil 2013.


(1)  ELT L 193, 25.7.2007, lk 18.

(2)  C(2013) 612 final, 7. veebruar 2013.

(3)  Garantiiga ei kaeta hoolduskulusid.


KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

Euroopa Komisjon

21.6.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 176/26


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum COMP/M.6887 – Snam/GICSI/TIGF)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

2013/C 176/09

1.

13. juunil 2013 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtjad Snam SpA („Snam”, Itaalia), mille üle on valitsev mõju ettevõtjal Cassa Depositi e Prestiti SpA („CDP”, Itaalia), ja Pacific Mezz (Luxembourg) Sarl („Pacific Mezz Luxembourg”, Luksemburg), mille üle on valitsev mõju ettevõtjal GIC Special Investments Pte Ltd („GICSI”, Singapur), omandavad ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja Transport et Infrastructure Gaz France SA („TIGF”, Prantsusmaa) üle aktsiate või osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Snam: maagaasi transport, hoiustamine ja jaotamine ning veeldatud maagaasi terminali käitamine Itaalias;

GICSI: haldab börsivälistesse ettevõtetesse investeerivaisse, riskikapitali- ja taristufondidesse tehtavate investeeringute ülemaailmset portfelli ning investeerib otse eraettevõtjatesse;

TIGF: maagaasi transport ja hoiustamine Edela-Prantsusmaal.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda EÜ ühinemismääruse reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks kooskõlas EÜ ühinemismäärusega (2) tuleks märkida, et käesolevat juhtumit on võimalik käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301), elektronposti (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber COMP/M.6887 – Snam/GICSI/TIGF):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („EÜ ühinemismäärus”).

(2)  ELT C 56, 5.3.2005, lk 32 („lihtsustatud korda käsitlev teatis”).