ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2012.336.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 336

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

55. köide
6. november 2012


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2012/C 336/01

Euroopa Keskpanga poolt peamistel refinantseerimistoimingutel rakendatav intressimäär: 0,75 % 1. november 2012 – Euro vahetuskurss

1

2012/C 336/02

Euro vahetuskurss

2

2012/C 336/03

Euro vahetuskurss

3

 

Euroopa Andmekaitseinspektor

2012/C 336/04

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus komisjoni ettepanekute kohta võtta vastu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit, ning määrus avaliku huvi üksuste kohustusliku auditiga seonduvate erinõuete kohta

4

2012/C 336/05

Euroopa andmekaitseinspektori arvamuse kokkuvõte – komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile: küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskuse loomine

7

2012/C 336/06

Euroopa andmekaitseinspektori arvamuse kokkuvõte, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, mis käsitleb migratsiooni Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) (uuesti sõnastatud)

10

2012/C 336/07

Euroopa andmekaitseinspektori arvamuse kokkuvõte, mis käsitleb komisjoni ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidus väärtpaberiarvelduse parandamise ja väärtpaberite keskdepositooriumide (CSDd) kohta, ning millega muudetakse direktiivi 98/26/EÜ

13

2012/C 336/08

Euroopa andmekaitseinspektori arvamuse kommenteeritud kokkuvõte, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele – Lastele parema interneti loomise Euroopa strateegia

15

 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2012/C 336/09

Tühistamisteade – Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007–2013) eriprogrammi Võimekus 2013. aasta tööprogrammide kohased konkursikutsed

18

 

ÜHISE KAUBANDUSPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2012/C 336/10

Teade teatavate dumpinguvastaste meetmete aegumise kohta

19

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2012/C 336/11

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.6762 – Advent International Corporation/Mediq) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

20

2012/C 336/12

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.6704 – REWE Touristik GmbH/Ferid NASR/EXIM Holding SA) ( 1 )

21

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Komisjon

6.11.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 336/1


Euroopa Keskpanga poolt peamistel refinantseerimistoimingutel rakendatav intressimäär (1):

0,75 % 1. november 2012

Euro vahetuskurss (2)

1. november 2012

2012/C 336/01

1 euro =


 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,2975

JPY

Jaapani jeen

103,82

DKK

Taani kroon

7,4597

GBP

Inglise nael

0,80315

SEK

Rootsi kroon

8,6398

CHF

Šveitsi frank

1,2072

ISK

Islandi kroon

 

NOK

Norra kroon

7,3705

BGN

Bulgaaria leev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

25,226

HUF

Ungari forint

282,22

LTL

Leedu litt

3,4528

LVL

Läti latt

0,6962

PLN

Poola zlott

4,127

RON

Rumeenia leu

4,534

TRY

Türgi liir

2,3251

AUD

Austraalia dollar

1,2491

CAD

Kanada dollar

1,2969

HKD

Hongkongi dollar

10,0557

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,5685

SGD

Singapuri dollar

1,583

KRW

Korea vonn

1 416,07

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

11,2351

CNY

Hiina jüaan

8,097

HRK

Horvaatia kuna

7,523

IDR

Indoneesia ruupia

12 485,32

MYR

Malaisia ringit

3,96

PHP

Filipiini peeso

53,487

RUB

Vene rubla

40,6714

THB

Tai baat

39,846

BRL

Brasiilia reaal

2,6352

MXN

Mehhiko peeso

16,9402

INR

India ruupia

69,682


(1)  Kurss kohaldatud viimastele toimingutele, mis on sooritatud enne osutatud kuupäeva. Muutuva intressimääraga pakkumismenetluse puhul on tegemist marginaalse intressimääraga.

(2)  Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


6.11.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 336/2


Euro vahetuskurss (1)

2. november 2012

2012/C 336/02

1 euro =


 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,285

JPY

Jaapani jeen

103,55

DKK

Taani kroon

7,4596

GBP

Inglise nael

0,8016

SEK

Rootsi kroon

8,5955

CHF

Šveitsi frank

1,2073

ISK

Islandi kroon

 

NOK

Norra kroon

7,3305

BGN

Bulgaaria leev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

25,232

HUF

Ungari forint

281,42

LTL

Leedu litt

3,4528

LVL

Läti latt

0,6962

PLN

Poola zlott

4,1088

RON

Rumeenia leu

4,5275

TRY

Türgi liir

2,2975

AUD

Austraalia dollar

1,2374

CAD

Kanada dollar

1,2783

HKD

Hongkongi dollar

9,9589

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,5533

SGD

Singapuri dollar

1,5707

KRW

Korea vonn

1 402,58

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

11,1572

CNY

Hiina jüaan

8,0205

HRK

Horvaatia kuna

7,5295

IDR

Indoneesia ruupia

12 368,1

MYR

Malaisia ringit

3,9237

PHP

Filipiini peeso

52,897

RUB

Vene rubla

40,315

THB

Tai baat

39,514

BRL

Brasiilia reaal

2,6106

MXN

Mehhiko peeso

16,6645

INR

India ruupia

69,147


(1)  Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


6.11.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 336/3


Euro vahetuskurss (1)

5. november 2012

2012/C 336/03

1 euro =


 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,2777

JPY

Jaapani jeen

102,60

DKK

Taani kroon

7,4589

GBP

Inglise nael

0,79990

SEK

Rootsi kroon

8,5690

CHF

Šveitsi frank

1,2063

ISK

Islandi kroon

 

NOK

Norra kroon

7,3425

BGN

Bulgaaria leev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

25,234

HUF

Ungari forint

282,58

LTL

Leedu litt

3,4528

LVL

Läti latt

0,6962

PLN

Poola zlott

4,1226

RON

Rumeenia leu

4,5240

TRY

Türgi liir

2,2793

AUD

Austraalia dollar

1,2338

CAD

Kanada dollar

1,2732

HKD

Hongkongi dollar

9,9024

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,5515

SGD

Singapuri dollar

1,5659

KRW

Korea vonn

1 396,33

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

11,1668

CNY

Hiina jüaan

7,9820

HRK

Horvaatia kuna

7,5250

IDR

Indoneesia ruupia

12 297,67

MYR

Malaisia ringit

3,9142

PHP

Filipiini peeso

52,748

RUB

Vene rubla

40,4824

THB

Tai baat

39,379

BRL

Brasiilia reaal

2,5999

MXN

Mehhiko peeso

16,6796

INR

India ruupia

69,7720


(1)  Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


Euroopa Andmekaitseinspektor

6.11.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 336/4


Euroopa andmekaitseinspektori arvamus komisjoni ettepanekute kohta võtta vastu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit, ning määrus avaliku huvi üksuste kohustusliku auditiga seonduvate erinõuete kohta

(Arvamuse täistekst (inglise, prantsuse ja saksa keeles) on Euroopa andmekaitseinspektori veebilehel http://www.edps.europa.eu)

2012/C 336/04

Sissejuhatus

Konsulteerimine Euroopa andmekaitseinspektoriga

1.

30. novembril 2011. aastal võttis komisjon vastu ettepaneku kohustuslikku auditit käsitleva direktiivi 2006/43/EÜ (1) muudatuste kohta. Direktiivi 2006/43/EÜ muudatusettepanekutes käsitletakse audiitorite ja audiitorühingute tunnustamist ja registreerimist, kutse-eetikaga seotud põhimõtteid, ametisaladuse hoidmise kohustust, sõltumatust ja aruandlust ning nendega seotud järelevalve-eeskirju. Samal päeval võttis komisjon vastu avaliku huvi üksuste kohustusliku auditi määruse ettepaneku (2), milles kehtestatakse tingimused selliste auditite tegemiseks (edaspidi „määruse ettepanek”). 6. detsembril 2011 saadeti kõnealused ettepanekud konsulteerimiseks Euroopa andmekaitseinspektorile.

2.

Euroopa andmekaitseinspektor väljendab heameelt asjaolu üle, et komisjon temaga konsulteeris, ja ta soovitab lisada direktiivi preambulisse viite käesolevale arvamusele. Määruse ettepaneku preambulisse on viide Euroopa andmekaitseinspektoriga konsulteerimisele juba lisatud.

3.

Käesolevas arvamuses käsitleb Euroopa andmekaitseinspektor neid küsimusi direktiivi 2006/43/EÜ kohta, mis ei sisaldu kavandatavates muudatustes. Ta rõhutab direktiivi enda võimalikku mõju andmekaitsele (3). Käesolevas arvamuses esitatud analüüs on otseselt seotud kehtivate õigusaktide ja muude sarnaseid sätteid sisaldavate pooleliolevate ja võimalike tulevaste ettepanekute kohaldamisega; näiteks nende ettepanekute kohaldamisega, mida on arutletud Euroopa andmekaitseinspektori arvamustes pangandusalaste õigusaktide läbivaatamist, reitinguagentuure, finantsinstrumentide turge (finantsinstrumentide turgude direktiiv ja määrus) ning turu kuritarvitamist reguleeriva õigusaktide paketi kohta (4). Seepärast soovitab Euroopa andmekaitseinspektor lugeda käesolevat arvamust tihedas seoses oma 10. veebruari 2012. aasta arvamustega eespool nimetatud algatuste kohta.

Ettepaneku eesmärgid ja reguleerimisala

4.

Komisjon peab audiitorühinguid finantskriisi soodustajateks ja püüab käsitleda audiitorite rolli selles kriisis või siis seda, milline nende roll oleks pidanud olema. Samuti märgib komisjon, et põhjalik audit on määrava tähtsusega usalduse ja turu usaldusväärsuse taastamisel.

5.

Komisjon märgib, et samuti on oluline rõhutada, et audiitorid on seaduse alusel volitatud teostama piiratud vastutusega ja/või finantssektoris teenuste osutamiseks tegevusluba omavate äriühingute raamatupidamisaruannete kohustuslikku auditit. Selle ülesandega täidetakse ühiskondliku rolli, mis väljendub arvamuse esitamises kõnealuste äriühingute raamatupidamisaruannete õigsuse ja õigluse kohta.

6.

Lisaks sellele väidab komisjon, et finantskriis tõi esile kohustusliku auditiga seotud puudused, eelkõige avaliku huvi üksuste puhul. Viimased on üksused, mille suhtes on olemas märkimisväärne avalik huvi tulenevalt sellest, et nende ärivaldkond, suurus, töötajate arv või ettevõtte staatus on selline, et neil on lai ring sidusrühmi.

7.

Selleks et kõnealuseid muresid lahendada, avaldas komisjon ettepaneku muuta direktiivi 2006/43/EÜ kohustusliku auditi kohta, milles käsitletakse audiitorite ja audiitorühingute tunnustamist ja registreerimist, kutse-eetikaga seotud põhimõtteid, ametisaladuse hoidmise kohustust, sõltumatust ja aruandlust ning nendega seotud järelevalve-eeskirju. Samuti tegi komisjon avaliku huvi üksuste kohustuslikku auditit käsitleva uue määruse ettepaneku, milles kehtestatakse tingimused selliste auditite tegemiseks.

8.

Komisjon teeb ettepaneku, et direktiivi 2006/43/EÜ kohaldataks määruse ettepanekuga mitte hõlmatud olukordade suhtes. Seepärast on oluline tõmmata selge vahe kahe juriidilise teksti vahele. See tähendab, et direktiivi 2006/43/EÜ praegused sätted, mis on seotud üksnes avaliku huvi üksuste raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete kohustusliku auditi teostamisega, viiakse üle määruse ettepanekusse ja vajaduse korral neid muudetakse.

Euroopa andmekaitseinspektori arvamuse eesmärk

9.

Kohustusliku auditi õigusliku raamistiku rakendamine ja kohaldamine võib teatud juhtudel mõjutada üksikisiku õigusi seoses nende isikuandmete töötlemisega. Direktiiv 2006/43/EÜ oma praegusel ja muudetud kujul ning määruse ettepanek sisaldavad sätteid, mis võivad mõjutada asjaomaste isikute andmete kaitset.

Järeldused

46.

Euroopa andmekaitseinspektor tunneb heameelt eritähelepanu üle, mida on määruse ettepanekus pööratud andmekaitsele, kuid ta täheldas, et on veel arenguruumi.

47.

Euroopa andmekaitseinspektor esitab järgmised soovitused:

sõnastada ümber määruse ettepaneku artikkel 56 ja lisada direktiivi 2006/43/EÜ säte, milles rõhutatakse kehtivate andmekaitsealaste õigusaktide täielikku kohaldatavust ja asendatakse arvukad viited määruse ettepaneku eri artiklites ühe üldise sättega, milles viidatakse nii direktiivile 95/46/EÜ kui ka määrusele (EÜ) nr 45/2001. Euroopa andmekaitseinspektor soovitab muuta viide direktiivile 95/46/EÜ selgemaks, täpsustades, et selle sätteid kohaldatakse vastavalt riiklikele eeskirjadele, millega direktiivi 95/46/EÜ rakendatakse;

täpsustada, mis liiki isikuandmeid võib direktiivist 2006/43/EÜ ja määruse ettepanekust tulenevalt töödelda, määratleda, millistel eesmärkidel võivad asjaomased pädevad asutused isikuandmeid töödelda, ning kehtestada eespool osutatud töötluseks täpne, vajalik ja proportsionaalne andmete säilitamise aeg;

arvestades riske, mis on seotud andmete edastamisega kolmandatesse riikidesse, soovitab Euroopa andmekaitseinspektor lisada direktiivi 2006/43/EÜ artiklisse 47 sätte, et piisava kaitsetaseme puudumisel peaks hindamine toimuma juhtumipõhiselt. Samuti soovitab ta lisada sarnane viide ja juhtumipõhise hindamise säte määruse ettepaneku asjaomastesse sätetesse;

asendada määruse ettepaneku artiklis 30 minimaalne viieaastane säilitamisaeg maksimaalse säilitamisajaga. Valitud ajavahemik peaks olema vajalik ja proportsionaalne nende eesmärkide jaoks, milleks andmeid töödeldakse;

tuua nii direktiivi 2006/43/EÜ asjakohastes artiklites kui ka määruse ettepanekus välja karistuste avaldamise eesmärk ning lisada nii direktiivi 2006/43/EÜ kui ka määruse ettepaneku põhjendustesse selgitus avaldamise vajalikkuse ja proportsionaalsuse kohta. Ta soovitab ka, et avaldamine tuleks otsustada iga juhtumi puhul eraldi ning et välja tuleks pakkuda võimalus, et avaldatakse vähem andmeid, kui praegu nõutakse;

seoses karistuste kohustusliku avaldamisega näha ette piisavad kaitsemeetmed, millega tagatakse süütuse presumptsiooni järgimine, asjaomaste inimeste õigus esitada vastuväiteid, andmete turvalisus/täpsus ning nende kustutamine piisava aja möödumisel;

lisada määruse ettepaneku artikli 66 lõikesse 1 järgmine säte: „Nende isikute konfidentsiaalsus tuleb tagada menetluse kõikides etappides, kui selle avalikustamist ei nõuta riiklikes õigusaktides edasise uurimise või järgneva kohtumenetluse kontekstis.”;

jätta määruse ettepaneku artikli 66 lõike 2 punktist c välja fraas „sätestatud põhimõtted”.

Brüssel, 13. aprill 2012

Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja

Giovanni BUTTARELLI


(1)  KOM(2011) 778.

(2)  KOM(2011) 779.

(3)  Komisjon ei konsulteerinud Euroopa andmekaitseinspektoriga seoses ettepanekuga võtta vastu direktiiv 2006/43/EÜ kohustusliku auditi kohta; direktiiv võeti vastu 17. mail 2006.

(4)  Euroopa andmekaitseinspektori arvamused, 10. veebruar 2012, kättesaadavad aadressil http://www.edps.europa.eu


6.11.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 336/7


Euroopa andmekaitseinspektori arvamuse kokkuvõte – komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile: küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskuse loomine

(Arvamuse täistekst (inglise, prantsuse ja saksa keeles) on Euroopa Andmekaitseinspektori veebilehel http://www.edps.europa.eu)

2012/C 336/05

1.   Sissejuhatus

1.1.   Konsulteerimine Euroopa andmekaitseinspektoriga

1.

28. märtsil 2012. aastal võttis komisjon vastu teatise „Võitlus kuritegevusega digitaalajastul: küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskuse loomine” (1).

2.

Euroopa andmekaitseinspektor märgib, et nõukogu avaldas oma järeldused küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskuse (edaspidi „keskus”) loomise kohta 7.–8. juunil 2012 (2). Nõukogu kiidab teatise eesmärgid heaks, toetab keskuse loomist Europoli raames ja praeguste struktuuride kasutamist ühises võitluses muude kuritegevusvaldkondade vastu, kinnitab, et keskus peaks küberkuritegevuse vastases võitluses toimima teabekeskusena ning et see hakkab tegema tihedat koostööd asjaomaste ametiasutuste ja osalistega rahvusvahelisel tasandil, ning kutsub komisjoni Europoliga konsulteerima, et täpsemalt välja töötada konkreetsete ülesannete ulatus, mis on vajalik, et keskus oleks 2013. aastaks töövalmis. Samas ei osutata järeldustes põhiõiguste olulisusele ja eelkõige andmekaitsele keskuse loomisel.

3.

Enne komisjoni teatise vastuvõtmist anti Euroopa andmekaitseinspektorile võimalus esitada mitteametlikke märkusi teatise eelnõu kohta. Oma mitteametlikes märkustes rõhutas Euroopa andmekaitseinspektor, et andmekaitse on väga oluline aspekt, mida tuleb küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskuse (edaspidi „keskus”) rajamisel arvesse võtta. Kahjuks ei võetud teatises mitteametlikul tasandil tehtud märkusi arvesse. Peale selle palutakse nõukogu järeldustes, et keskuse töövalmidus tagataks juba järgmiseks aastaks. Seepärast tulekski andmekaitset võtta arvesse järgmises tegevuses, mis võetakse ette juba lähitulevikus.

4.

Käesolevas arvamuses käsitletakse andmekaitse olulisust keskuse loomisel ja esitatakse konkreetsed ettepanekud, mida tuleks arvesse võtta keskuse volituste väljatöötamise käigus ja Europoli õigusraamistiku läbivaatamisel. Omal algatusel tegutsedes on Euroopa andmekaitseinspektor seepärast võtnud vastu käesoleva arvamuse, mis põhineb määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 41 lõikel 2.

1.2.   Teatise reguleerimisala

5.

Oma teatises viitab komisjon kavatsusele luua küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskus sisejulgeolekustrateegia prioriteedina (3).

6.

Teatises avaldatakse mittetäielik loetelu küberkuritegevuse põhiaspektidest, millele keskus peaks keskenduma: organiseeritud kuritegelike rühmituste toimepandavad küberkuriteod, eelkõige sellised suurt kriminaaltulu toovad kuriteod nagu võrgupettus; küberkuriteod, mis põhjustavad ohvritele tõsist kahju, näiteks laste seksuaalne ärakasutamine võrgukeskkonnas; ning küberkuriteod, mis oluliselt häirivad elutähtsaid side- ja infotehnoloogiasüsteeme liidus.

7.

Teatises loetletakse keskuse neli põhiülesannet (4):

toimida küberkuritegevuse Euroopa teabekeskusena;

koondada Euroopa küberkuritegevuse alased eksperditeadmised, et toetada liikmesriike suutlikkuse suurendamisel;

osutada abi liikmesriikidele küberkuritegude uurimisel;

esindada Euroopa küberkuritegude uurijaid õiguskaitseorganite ja kohtuorganite tasandil.

8.

Keskuses töödeldav teave kogutakse võimalikult paljudest avalikest, era- või avatud allikatest, täiendades seeläbi politsei käsutuses olevaid andmeid, ning see puudutaks küberkuritegevust, selle meetodeid ja selles kahtlustatavaid. Keskus hakkab tegema otsest koostööd ka teiste Euroopa ametite ja organitega. See toimub kõnealuste üksuste osalemise kaudu keskuse juhtrühmas ning vajaduse korral ka operatiivkoostöö kaudu.

9.

Komisjon teeb ettepaneku, et keskus oleks Europoli küberkuritegevuse ja muude küberkuritegevusega tegelevate rahvusvaheliste politseiüksuste loomulik kontaktpunkt. Koos Interpoli ja teiste strateegiliste partneritega kogu maailmas peaks keskus püüdma parandada ka reageerimise koordineerimist võitluses küberkuritegevusega.

10.

See tähendab, et komisjon teeb ettepaneku luua kõnealune keskus osana Europolist. Keskus saab osaks Europolist  (5) ning seetõttu hakkab selle suhtes kehtima Europoli õiguslik režiim (6).

11.

Euroopa Komisjoni kohaselt (7) on peamised uuendused, mis kavandatav keskus toob Europoli praegusesse tegevusse, suurem vahendite hulk, et koguda tõhusamalt teavet eri allikatest, ning teabevahetus partneritega väljaspool õiguskaitseorganeid (peamiselt erasektorist).

1.3.   Arvamuse rõhuasetus

12.

Käesoleva arvamusega soovib Euroopa andmekaitseinspektor saavutada järgmist:

paluda komisjonil selgitada keskuse tegevusalade ulatust, niivõrd kui need on andmekaitse seisukohast asjakohased;

hinnata kavandatud tegevust Europoli praeguse õigusraamistiku taustal, eelkõige nende kokkusobivust raamistikuga;

tõsta esile asjaomaseid aspekte, kus seadusandja peaks olema üksikasjalikum Europoli õigusliku režiimi edasise läbivaatamise raames, et tagada kõrgetasemelisem andmekaitse.

13.

Arvamuse struktuur on järgmine. Punktis 2.1. selgitatakse, miks andmekaitse on keskuse loomisel oluline element. Punktis 2.2 vaadeldakse keskuse jaoks teatises sätestatud eesmärkide kokkusobivust Europoli õigusliku alusega. Punktis 2.3 käsitletakse koostööd erasektori ja rahvusvaheliste partneritega.

3.   Järeldused

50.

Euroopa andmekaitseinspektor peab küberkuritegevuse vastast võitlust digitaalruumis turvalisuse ja ohutuse tagamise ning nõutava usalduse loomise nurgakiviks. Ta märgib, et andmekaitsekorra järgimist tuleks käsitleda kui küberkuritegevuse vastase võitluse lahutamatut osa ning mitte kui selle tulemuslikkuse tõkestajat.

51.

Teatises viidatakse uue küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskuse loomisele Europoli raames, samas kui Europoli küberkuritegevuse vastase võitluse keskus on tegutsenud juba mitu aastat. Euroopa andmekaitseinspektor oleks tänulik, kui kirjeldataks täpsemalt uut suutlikkust ja tegevust, mis eristavad uut keskust olemasolevast Europoli küberkuritegevuse vastase võitluse keskusest.

52.

Euroopa andmekaitseinspektor soovitab, et keskuse pädevus peaks olema selgesti määratletud ja seda ei kirjeldataks üksnes viidetega praegustes Europoliga seotud õigusaktides esinevale arvutikuritegude mõistele. Samuti peaks keskuse pädevuste mõiste ja andmekaitsega seotud tagatised olema osa Europoli käsitlevate õigusaktide läbivaatamisest. Kuni hakatakse kohaldama Europoli uusi õigusakte, soovitab Euroopa andmekaitseinspektor, et komisjon esitaks sellised pädevused ja andmekaitsega seotud tagatised keskuse volituste hulgas. Siia kuuluvad:

selge määratlus, milliseid andmetöötlusülesandeid (eelkõige uurimisi ja operatiivtoetuse alast tegevust) võib täita keskuse personal (kas üksi või koostöös ühiste uurimisrühmadega) ning

selged menetlused, millega ühelt poolt kindlustatakse üksikisiku õiguste (sealhulgas õigus andmekaitsele) austamine ning teiselt poolt tagatakse, et tõendid on saadud seaduslikul viisil ja neid saab kohtus kasutada.

53.

Euroopa andmekaitseinspektor leiab, et keskuse isikuandmete vahetamine „võimalikult paljude avalike, era- või avatud allikatega” toob kaasa eri andmekaitseriske, sest see sisaldab tihti kommertseesmärkidel kogutud andmete töötlemist ja andmete rahvusvahelist edastamist. Kõnealuseid riske käsitletakse praegu kehtivas Europoli otsuses, kus sätestatakse, et üldiselt ei peaks Europol vahetama andmeid otse erasektoriga ning võib vahetada andmeid teatavate rahvusvaheliste organisatsioonidega üksnes väga konkreetsetel asjaoludel.

54.

Asjaolusid arvesse võttes ja arvestades keskuse kahe kõnealuse tegevuse olulisust, soovitab Euroopa andmekaitseinspektor, et tuleks kehtestada asjakohased andmekaitsega seotud tagatised, mis oleksid kooskõlas Europoli otsuse praeguste sätetega. Kõnealused tagatised peaksid sisalduma volitustes ja need peaks välja töötama keskuse rakendusmeeskond (ja edaspidi Europoli läbivaadatud õigusraamistikus) ega tohi mingil juhul endaga kaasa tuua andmekaitse taseme langust.

Brüssel, 29. juuni 2012

Euroopa Andmekaitseinspektor

Peter HUSTINX


(1)  ELi õigusaktides ei ole küberkuritegevust määratletud.

(2)  Nõukogu järeldused küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskuse loomise kohta 3172. nõukogu (Justiits- ja Siseküsimused) koosolekul Luxembourgis 7. ja 8. juunil 2012.

(3)  ELi sisejulgeoleku strateegia toimimine: viis sammu turvalisema Euroopa suunas. KOM(2010) 673 lõplik, 22. november 2010. Vt ka Euroopa andmekaitseinspektori arvamus kõnealuse teatise kohta, avaldatud 17. detsembril 2010 (ELT C 101, 1.4.2011. lk 6).

(4)  Teatis lk 4–5.

(5)  Nagu on soovitatud 2012. aasta veebruaris avaldatud teostatavusuuringus, milles hinnatakse erinevaid olemasolevaid võimalusi (olukord ei muutu, keskust haldab Europol/keskus on Europoli osa, virtuaalkeskus). http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/20120311_final_report_feasibility_study_for_a_european_cybercrime_centre.pdf

(6)  Nõukogu otsus, 6. aprill 2009, millega asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol) (2009/371/JSK).

(7)  28. märtsi pressiteade. Frequently Asked Questions: the new European Cybercrime Centre (Korduma kippuvad küsimused: uus küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskus). Viide: MEMO/12/221 Kuupäev: 28.3.2012 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/221


6.11.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 336/10


Euroopa andmekaitseinspektori arvamuse kokkuvõte, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, mis käsitleb migratsiooni Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) (uuesti sõnastatud)

(Arvamuse täistekst (inglise, prantsuse ja saksa keeles) on Euroopa andmekaitseinspektori veebilehel http://www.edps.europa.eu)

2012/C 336/06

1.   Sissejuhatus

1.1.   Euroopa andmekaitseinspektoriga konsulteerimine

1.

30. aprillil 2012 võttis komisjon vastu ettepaneku, mis käsitleb nõukogu 24. oktoobri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 1104/2008 (mis käsitleb migratsiooni Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II)) uuestisõnastamist (1) (edaspidi „ettepanek”).

2.

Euroopa andmekaitseinspektor juba esitas 19. oktoobril 2005 arvamuse, milles käsitleti kolme ettepanekut teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi loomise kohta (2). Tol ajal keskendus Euroopa andmekaitseinspektor oma analüüsis vajadusele piirata juurdepääsuõigusi ja säilitamisperioode ning vajadusele esitada teavet andmesubjektidele. Peale selle viitas ta asjaolule, et registritevaheliste linkidega seotud uus funktsionaalsus ei tohi viia juurdepääsuõiguste laiendamiseni. SIS II tehnilise ülesehituse osas soovitas ta parandada turvameetmeid ning hoiatas riiklike koopiate kasutamise eest.

3.

Euroopa andmekaitseinspektor võtab teadmiseks nõukogu järeldused SIS II-le ülemineku kohta (3). Nõukogu kutsus liikmesriike muu hulgas üles:

rakendama, niipea kui võimalik, parandus- ja ennetusmehhanisme (vastavalt praeguste SIS 1+ hoiatusteadete ja uute SIS 1+ hoiatusteadete puhul), et need saaks kohandada SIS II hoiatusteadete jaoks sätestatud andmete kvaliteedinõuetele;

enne SIS 1+ andmete SIS II migratsiooni veel kord läbi vaatama praeguste hoiatusteadete vastavuse SIS II sõnaraamatutele, tagades et need oleksid vastavuses nende sõnaraamatute lõplike versioonidega;

SISi andmete kvaliteedi eest vastutavate pädevate siseriiklike asutuste kaudu korrapäraselt jälgima SIS 1+ siseriiklikusse süsteemi sisestatud hoiatusteadete täpsust, mis on oluline kaardistamise/sõnaraamatu kaardistamise mehhanismi (siseriiklike sõnaraamatute vastavus SIS II sõnaraamatutega) tõrgeteta kasutamise tagamiseks.

4.

Enne komisjoni praeguse ettepaneku vastuvõtmist andis komisjon Euroopa andmekaitseinspektorile võimaluse esitada ettepaneku eelnõu kohta mitteametlikke märkusi. Nendes märkustes väljendas Euroopa andmekaitseinspektor muret nende migratsiooni eri aspektide üle, mida tema arvates tuleks täpsemalt selgitada. Kahjuks ei ole vastuvõetud tekstis mitteametlikus etapis tehtud märkusi arvesse võetud ning seetõttu ei sisalda tekst nõutud selgitusi.

3.   Järeldused

61.

SISis sisalduvate andmete migratsioon süsteemi SIS II on operatsioon, mis sisaldab andmekaitse vaatenurgast tõenäoliselt konkreetset ohtu. Kuigi Euroopa andmekaitseinspektoril on hea meel nende jõupingutuste üle, mida on tehtud selleks, et tagada migratsioon täielikus kooskõlas õigusaktidega, on tal mõningaid soovitusi ettepaneku täiustamiseks.

62.

Euroopa andmekaitseinspektoril on eriti hea meel selle üle, et uute sätete kohaselt jõustub SIS II õigusraamistik siis, kui esimene liikmesriik on üleminekuga edukalt toime tulnud. See on oluline, sest vanade õigusaktide kohaselt oleks SIS II õigusraamistik jõustunud alles siis, kui kõik liikmesriigid on süsteemi SIS II migreerumise lõpetanud, mis oleks tekitanud õiguslikku ebakindlust, eriti seoses uute funktsioonidega.

63.

Seda lähenemist tuleb hinnata ka järelevalve seisukohast. Euroopa andmekaitseinspektori arvates on selle tulemuseks kohustuste ülekandmine migratsiooni käigus, millel võib olla negatiivne mõju ning mis võib kahjustada kaitsemeetmeid, mis tagatakse järelevalvega siis, kui neid kõige rohkem vaja on. Seetõttu soovitab Euroopa andmekaitseinspektor kohaldada kohe migratsiooni algusest peale kooskõlastatud järelevalvemehhanismi. Uuestisõnastusega tuleks selline lähenemine ette näha.

64.

Euroopa andmekaitseinspektor on arvamusel, et migratsiooni olulisi aspekte tuleks määruse tekstis veelgi enam täpsustada ning mitte jätta muude vahendite (nagu migratsioonikava) hooleks. Eelkõige peab ta silmas järgmist.

Migratsiooni ulatus. Peaks olema täiesti selge, milliseid andmekategooriaid migreeritakse ja milliseid mitte; samuti see, kas migratsioon hõlmab andmete mis tahes muutmist, ja kui hõlmab, siis millised on need muutused.

Riskihindamise vajadus. On oluline teha migratsiooni kohta riskihindamine, kasutades tulemusi konkreetses turvaplaanis.

Andmete registreerimine. Kuigi kavandatud tekst sisaldab eraldi artiklit, keskendutakse selles peamiselt pigem SIS II tavapärastele töötlemistoimingutele, mitte niivõrd migratsiooniga seotud spetsiifilistele andmetöötlustoimingutele ning tekst sisaldab sarnast sätet, mis on esitatud SIS II põhimääruses. Euroopa andmekaitseinspektori arvates peaks määrus sisaldama eriklauslit, milles määratakse kindlaks, mida tuleb salvestada, kui kaua ning mis eesmärgil, keskendudes migratsiooniga seotud tegevusele.

65.

Euroopa andmekaitseinspektor soovitab määrusega tugevdada testimiskohustusi, täpsustades alljärgnevat.

Migratsioonieelsed testid peaksid hõlmama ka järgmisi elemente:

i)

kõik migratsiooniprotsessiga seotud funktsionaalsed aspektid, millele viidatakse ettepaneku artiklis 11 ning muud küsimused, nagu edastatavate andmete kvaliteet;

ii)

mittefunktsionaalsed elemendid nagu turvalisus;

iii)

mis tahes erimeetmed ja piirangud, mis võetakse vastu migratsiooniga seotud riskide vähendamiseks.

Igakülgsete testidega seoses soovitab Euroopa andmekaitseinspektor esitada ettepanekus täpsemad kriteeriumid, et määrata kindlaks, kas nende testide tulemus on edukas või mitte.

Kui üleminek liikmesriigis on lõpetatud, peaks olema võimalik tulemused valideerida. Lisaks tuleks määruses nõuda, et selleks, et pidada liikmesriigi üleminekut süsteemile SIS II edukaks, peaksid edukad olema sellised testide valideerimised. Seega tuleks neid teste teostada eeltingimusena, et võimaldada asjaomasel liikmesriigil kasutada kõiki SIS II funktsioone.

Seoses testiandmete kasutamisega migratsiooni ajal soovib Euroopa andmekaitseinspektor rõhutada, et juhul, kui testiandmed tuginevad šifreeritud tegelikele andmetele SISist, tuleb võtta kõik vajalikud meetmed selle tagamiseks, et nendest testiandmetest oleks võimatu rekonstrueerida tegelikke andmeid.

66.

Eriti teretulnud on ennetavad turvameetmed ning Euroopa andmekaitseinspektor soovitab lisada uuestisõnastuse teksti erisätte, millega nõutakse komisjonilt ja liikmesriikidelt asjakohaste tehniliste ja organisatsiooniliste meetmete rakendamist, et tagada turvalisuse tase, mis vastab migratsiooniga tekkivatele riskidele ning töödeldavate isikuandmete erilaadile, tuginedes määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 22 nõuetele.

Arvesse tuleb võtta üldisi turvalisuse aspekte:

i)

tunnistada migratsiooniga seotud andmetöötlustoimingute eriolemust;

ii)

kehtestada teatud üldsuunised seoses võetavate meetmetega (näiteks et andmeid tohib edastada kahe süsteemi vahel üksnes siis, kui need on piisavalt krüptitud);

iii)

määrata kindlaks, et komisjon koos liikmesriikide ning eriti Prantsusmaaga töötab pärast migratsiooniga seotud võimalikke riskide hindamist ja piisavalt vara enne migreerumist välja konkreetse turvaplaani.

Vaja on ka eriklausleid andmete tervikluse kaitsmiseks ning Euroopa andmekaitseinspektor soovitab lisada määrusesse või komisjoni eriotsusesse järgmised meetmed:

i)

lisa koos kaardistamis- ja valideerimiseeskirjadega, mida kohaldatakse konverteerimise ajal ning mis muudavad hõlpsaks kontrollimise, kas SIS II eeskirjade leevendamine on kooskõlas SIS II määrusega;

ii)

säte, milles määratakse kindlaks eri isikute kohustused anomaalsete andmete kindlakstegemisel ja parandamisel;

iii)

nõue enne migratsiooni täielikult testida ülekantavate andmete vastavust SIS II andmete tervikluse eeskirjadele.

Tuleb ette näha vana süsteemi kõrvaldamine. Pärast migratsiooni kerkib päevakorda küsimus, mis saab SIS 1+ tehnilistest seadmetest. Seetõttu soovitab Euroopa andmekaitseinspektor kehtestada komisjoni eriotsuses täpne säilitamise aeg koos kohustusega võtta asjakohased tehnilised meetmed, et tagada andmete turvaline kustutamine pärast migratsiooni lõpetamist ning intensiivne jälgimisperiood.

Brüssel, 9. juuli 2012

Euroopa Andmekaitseinspektor

Peter HUSTINX


(1)  COM(2012) 81 final

(2)  Euroopa andmekaitseinspektori 19. oktoobri 2005. aasta arvamus teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) käsitleva kolme ettepaneku kohta (ELT C 91, 19.4.2006, lk 38).

(3)  Nõukogu 3135. istung. Justiits- ja siseküsimused. Brüssel, 13. ja 14. detsember 2011, nõukogu järeldused.


6.11.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 336/13


Euroopa andmekaitseinspektori arvamuse kokkuvõte, mis käsitleb komisjoni ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidus väärtpaberiarvelduse parandamise ja väärtpaberite keskdepositooriumide (CSDd) kohta, ning millega muudetakse direktiivi 98/26/EÜ

(Arvamuse täistekst on inglise, prantsuse ja saksa keeles kättesaadav Euroopa andmekaitseinspektori veebilehel http://www.edps.europa.eu)

2012/C 336/07

1.   Sissejuhatus

1.1.   Euroopa andmekaitseinspektoriga konsulteerimine

1.

7. märtsil 2012 võttis komisjon vastu ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidus väärtpaberiarvelduse parandamise ja väärtpaberite keskdepositooriumide (CSDd) kohta, ning millega muudetakse direktiivi 98/26/EÜ (edaspidi „ettepanek”). See ettepanek saadeti samal kuupäeval Euroopa andmekaitseinspektorile konsulteerimiseks.

2.

Euroopa andmekaitseinspektoril on hea meel, et komisjon temaga konsulteerib, ning soovitab lisada viite käesolevale arvamusele kavandatud määruse preambulisse.

3.

Ettepanek sisaldab sätteid, mis võivad teatud juhtudel mõjutada asjaomaste üksikisikute isikuandmete kaitset, nagu pädevate asutuste uurimisvolitused, teabe vahetamine, registrite pidamine, tegevuse edasiandmine, sanktsioonide avaldamine ning rikkumistest teatamine.

4.

Käesolevas arvamuses osutatud sätetega võrreldavaid sätteid esineb mitmes vastuvõtmist ootavas ja võimalikus edasises ettepanekus, nagu need, mida on käsitletud Euroopa andmekaitseinspektori arvamustes Euroopa riskikapitalifondide ning Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta, (1) seadusandlike ettepanekute paketi kohta, milles käsitletakse pangandust, reitinguagentuure, finantsinstrumentide turge (finantsinstrumentide turgude direktiiv/finantsinstrumentide turgude määrus) ja turu kuritarvitamist reguleerivate õigusaktide läbivaatamist (2). Seetõttu soovitab Euroopa andmekaitseinspektor lugeda käesolevat arvamust koos tema arvamustega eespool nimetatud algatuste kohta.

1.2.   Ettepaneku eesmärgid ning reguleerimisala

5.

Mis tahes väärtpaberitehingule kauplemiskohas või sellest eemal järgneb tehingujärgne protsessivoog, mille tulemusena tehing arveldatakse, mis tähendab, et väärtpaberid edastatakse ostjale müüjale raha andmise vastu. CSDd on võtmetähtsusega institutsioonid, mis võimaldavad arveldust, korraldades nn väärtpaberiarveldussüsteeme. Tegu on institutsioonidega, mis hõlbustavad turgudel tehtud tehinguid. CSDd tagavad ka esialgse registreerimise ja väärtpaberikontode keskse hoidmise, millel registreeritakse see, kui palju väärtpabereid on kellegi poolt emiteeritud ja kõik nende väärtpaberite hoidmisega seotud muudatused.

6.

Kuigi CSDd tegutsevad riigisiseselt turvaliselt ja tõhusalt, on nad piiriüleselt ühenduses ja suhtlevad vähem turvaliselt, mis tähendab, et investoril on piiriülest investeeringut tehes suuremad riskid ja kulud. Arveldamise ühtse tõhusa siseturu puudumine tekitab ka teisi suuri muresid, näiteks väärtpaberite emitentide piiratud juurdepääs CSDdele, CSDde erinevad riiklikud litsentsimiskorrad ja -eeskirjad kogu ELis ning piiratud konkurents eri riikide CSDde vahel. Nende tõkete tõttu on turg väga killustatud, samas kui piiriüleste tehingute arv Euroopas jätkuvalt suureneb ning CSDd muutuvad vastastikku üha seotumaks.

7.

Ettepaneku eesmärk on käsitleda neid probleeme, kehtestades kohustuse esitada kõik vabalt võõrandatavad väärtpaberid registrikande vormis ja registreerida need CSDdes enne nendega kauplemist reguleeritud kohtades, ühtlustades arveldusperioodid ja arvelduskorra kogu ELis ning kehtestades ühtse eeskirjade kogumi CSDde toimingute ja teenuste riskide kohta.

8.

Ettepanek täiendab väärtpaberituru infrastruktuuride regulatiivset raamistikku, mis juba sisaldab kauplemiskohtade puhul direktiivi 2004/39/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta (MiFID) ja kesksete vastaspoolte puhul määruse ettepanekut tehingute kohta tuletisinstrumentidega.

3.   Järeldused

48.

Euroopa andmekaitseinspektoril on hea meel, et ettepanekus on pööratud spetsiaalselt tähelepanu andmekaitsele.

49.

Euroopa andmekaitseinspektor soovitab järgmist:

lisada ettepaneku preambulisse viide käesolevale arvamusele;

sõnastada ümber sätted, milles rõhutatakse kehtivate andmekaitset käsitlevate õigusaktide täielikku kohaldatavust, et need oleks ühes üldsättes, milles osutatakse direktiivile 95/46/EÜ ning määrusele (EÜ) nr 45/2001, ning selgitada viidet direktiivile 95/46/EÜ, täpsustades, et sätteid kohaldatakse kooskõlas direktiivi 95/46/EÜ riiklike rakenduseeskirjadega. Peale selle soovitab Euroopa andmekaitseinspektor lisada sellist liiki üldsätte ettepaneku sisulisse sättesse;

piirata pädevate asutuste juurdepääsu dokumentidele ja teabele üksnes juhtumitega, mille puhul on konkreetselt kindlaks tehtud ettepaneku oluline rikkumine, ning juhtumitega, kus on alust kahtlustada (mida peavad toetama konkreetsed esialgsed tõendid), et rikkumine on toime pandud;

kehtestada pädevatele asutustele nõue taotleda dokumente ja teavet ametliku otsusega, täpsustades taotluse õigusliku aluse ja eesmärgi ning taotletava teabe, teabe esitamise ajalised piirangud ning taotluse saaja õiguse lasta otsus kohtul läbi vaadata;

täpsustada, millist liiki isikuandmeid tohib ettepaneku alusel töödelda ja edastada, määrata kindlaks eesmärgid, mille jaoks pädevad asutused tohivad isikuandmeid töödelda ja edastada, ning määrata proportsionaalne andmete säilitamise periood eespool nimetatud töötlemise jaoks või vähemalt kehtestada täpsed kriteeriumid selle kindlaksmääramiseks;

arvestades kolmandatele riikidele andmete edastamisega seotud riske, lisada artikli 23 lõikesse 7 konkreetsed kaitsemeetmed, näiteks juhtumipõhine hindamine ning isikuandmete kaitsmise piisav tase kolmandas riigis, mis isikuandmed saab;

asendada minimaalne viieaastane säilitamisperiood ettepaneku artiklis 27 maksimaalse säilitamisperioodiga, kui register sisaldab isikuandmeid. Valitud periood peaks olema vajalik ja andmete töötlemise eesmärgi suhtes proportsionaalne;

sõnastada artikli 28 lõike 1 punkt i ümber järgmiselt: „CSD tagab, et teenuseosutaja osutab teenuseid täielikus kooskõlas CSD suhtes kohaldatavate riiklike eeskirjadega, millega rakendatakse direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta. CSD vastutab (…)”;

lisada artikli 62 lõike 2 punkti b säte, milles öeldakse, et: „nende isikute identiteet tuleb tagada menetluse kõikides etappides, välja arvatud siis, kui selle avaldamist nõutakse riiklike õigusaktidega täiendava uurimise kontekstis või järgneva kohtumenetluse raames”, ning jätta artikli 62 lõike 2 punktist c välja „sätestatud põhimõtetega”;

arvestades käesolevas arvamuses esitatud kahtlusi, hinnata kavandatud sanktsioonide kohustusliku avaldamise süsteemi vajalikkust ja proportsionaalsust. Sõltuvalt vajalikkuse ja proportsionaalsuse kontrollimise tulemusest näha igal juhul ette piisavad kaitsemeetmed, et tagada kinnipidamine süütuse presumptsioonist, asjakohaste isikute õigusest esitada vastuväiteid, andmete turvalisusest/täpsusest ning nende kustutamisest pärast piisava aja möödumist.

Brüssel, 9. juuli 2012

Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja

Giovanni BUTTARELLI


(1)  Euroopa andmekaitseinspektori 14. juuni 2012. aasta arvamus, kättesaadav aadressil http://www.edps.europa.eu

(2)  Euroopa andmekaitseinspektori 10. veebruari 2012. aasta arvamused, kättesaadavad aadressil http://www.edps.europa.eu


6.11.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 336/15


Euroopa andmekaitseinspektori arvamuse kommenteeritud kokkuvõte, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele – Lastele parema interneti loomise Euroopa strateegia

(Arvamuse täistekst (inglise, prantsuse ja saksa keeles) on Euroopa Andmekaitseinspektori veebisaidil http://www.edps.europa.eu)

2012/C 336/08

I.   Sissejuhatus

I.1.   Konsulteerimine Euroopa andmekaitseinspektoriga

1.

2. mail 2012 avaldas komisjon teatise „Lastele parema interneti loomise Euroopa strateegia” (1) (edaspidi „teatis”).

2.

Enne teatise vastuvõtmist anti Euroopa andmekaitseinspektorile võimalus esitada mitteametlikke märkusi. Euroopa andmekaitseinspektor väljendab heameelt selle üle, et mõnda tema mitteametlikku märkust on teatises arvesse võetud. Pidades silmas teema olulisust, soovib Euroopa andmekaitseinspektor esitada omal algatusel lisaks ka käesoleva arvamuse.

I.2.   Teatise eesmärgid ja taust

3.

Teatise eesmärk on välja töötada strateegia, et tõhustada laste kaitset internetikeskkonnas. Teatise kontekstiks on lapse õigusi käsitlev ELi tegevuskava, (2) Euroopa digitaalne tegevuskava (3) ja nõukogu järeldused laste kaitse kohta digitaalmaailmas. (4)

4.

Teatis hõlmab nelja põhivaldkonda:

1)

noortele kvaliteetse internetisisu pakkumise soodustamine;

2)

teadlikkuse suurendamine ja võimestamine;

3)

laste jaoks turvalise internetikeskkonna loomine ning

4)

võitlus laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise vastu.

5.

Teatises on esitatud hulk meetmeid, mida peavad võtma ettevõtjad, liikmesriigid ja komisjon. Käsitletakse selliseid küsimusi nagu vanemlik kontroll, privaatsusseaded, vanusepiirangud, teatamisvahendid, vihjeliinid ning ettevõtjate, vihjeliinide ja õiguskaitseasutuste koostöö.

I.3.   Euroopa andmekaitseinspektori arvamuse eesmärgid ja ulatus

6.

Euroopa andmekaitseinspektor toetab täielikult algatusi, mille eesmärk on tugevdada internetti kasutavate laste kaitset ja võitlust laste kuritarvitamise vastu internetikeskkonnas (5). Kahes eelmises arvamuses rõhutas Euroopa andmekaitseinspektor, et on oluline kaitsta laste turvalisust internetikeskkonnas andmekaitse seisukohast (6). Ta väljendab heameelt selle üle, et seda on teatises arvesse võetud.

7.

Kuna lapsed kasutavad üha enam digitaalkeskkonda ja see keskkond areneb pidevalt, siis tekib uusi andmekaitse ja eraelu puutumatusega seotud ohtusid, mis on välja toodud teatise punktis 1.2.3. Need ohud hõlmavad muu hulgas isikuandmete väärkasutust, suhtlusportaalis oleva isikliku profiili soovimatut levitamist, geolokaliseerimisteenuste suurenevat kasutust ning seda, et üha enam on lapsed otsene sihtmärk reklaamikampaaniatele ja rasketele kuritegudele, nagu laste väärkohtlemine. Tegemist on konkreetsete ohtudega, millega tuleb tegelda ohustatud isikute eripära ja haavatavust arvestaval viisil.

8.

Euroopa andmekaitseinspektor väljendab heameelt selle üle, et teatises kavandatud meetmed toetavad kehtivat andmekaitseraamistikku (sh direktiivi 95/46/EÜ ja direktiivi 2002/58/EÜ (7) e-eraelu kohta), e-kaubanduse direktiivi 2000/31/EÜ (8) ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ning et selles võetakse arvesse ka uut kavandatavat andmekaitseraamistikku (9). Euroopa andmekaitseinspektor rõhutab, et kõik teatisesse edaspidi lisatavad meetmed peavad olema kooskõlas kõnealuse raamistikuga.

9.

Käesolevas arvamuses tuuakse välja konkreetsed andmekaitseküsimused, mille on tekitanud teatises ettenähtud meetmed ja mille peavad nõuetekohaselt lahendama osalised, kellele teatis on suunatud, st vastavalt olukorrale komisjon, liikmesriigid ja ettevõtjad. Eelkõige käsitletakse II peatükis konkreetseid vahendeid, mille abil saab parandada laste kaitset ja turvalisust internetikeskkonnas andmekaitse seisukohast. Arvamuse III peatükis rõhutatakse mõnda andmekaitseprobleemi, mis tuleb lahendada nende meetmete rakendamiseks, mille eesmärk on võidelda laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise vastu internetis, eelkõige seoses teatamisvahendite kasutamise ning ettevõtjate, õiguskaitseasutuste ja vihjeliinide koostööga.

IV.   Kokkuvõte

49.

Euroopa andmekaitseinspektor toetab teatises esitatud algatusi, millega püütakse muuta internet laste jaoks turvaliseks, ning võitlust laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise vastu. Eriti avaldab ta heameelt selle üle, et andmekaitset loetakse oluliseks vahendiks, mille abil tagada laste kaitse internetis ja võimestada neid kasutama internetti turvaliselt.

50.

Euroopa andmekaitseinspektor rõhutab, et ettevõtjad, liikmesriigid ja komisjon peavad asjakohaselt arvesse võtma andmekaitsenõudeid, kui nad rakendavad algatusi, mille eesmärk on suurendada laste turvalisust internetikeskkonnas, eelkõige:

liikmesriigid peavad tagama, et nad lisavad oma hariduskampaaniatesse ja -materjalidesse viited andmekaitseohtudele ning teabe selle kohta, kuidas lapsed ja lastevanemad saavad neid ohte vältida. Samuti tuleb arendada andmekaitseasutuste, liikmesriikide ja ettevõtjate vahelist sünergiat, et suurendada laste ja lastevanemate teadlikkust turvalise internetikasutuse kohta;

ettevõtjad peavad tagama, et laste isikuandmeid töödeldakse seadustega kooskõlas ja et vajaduse korral küsitakse lastevanemate nõusolekut. Ettevõtjad peavad kasutama lastele mõeldud privaatsuse vaikeseadeid, mis tagavad paremad kaitsemehhanismid kui need, mis on mõeldud kõikidele kasutajatele. Ettevõtjad peavad kasutama ka asjakohaseid vahendeid, et hoiatada lapsi, kes soovivad oma privaatsuse vaikeseadeid muuta, ja et tagada, et sellist muutmist kinnitataks vajaduse korral vanemate nõusolekuga. Ettevõtjad peavad vanuse kontrollimiseks välja töötama vahendid, mis andmekaitse seisukohast ei tungiks eraellu;

lastele antava teabe puhul peavad ettevõtjad uurima, kuidas anda lastele süsteemselt ja lihtsal viisil teavet muu hulgas ohtude kohta, mis kaasnevad vaikeseadete muutmisega;

lastele suunatud reklaamiga seoses tuletab Euroopa andmekaitseinspektor meelde, et konkreetselt alaealistele suunatud otseturundust teha ei tohi ja et lapsi ei või mõjutada käitumusliku suunamise teel. Euroopa andmekaitseinspektor leiab, et komisjon peaks kannustama ettevõtjaid vastu võtma eraelu puutumatust soosivaid eneseregulatsiooni meetmeid ELi tasandil, edendades lastele suunatud internetireklaamiga seotud häid tavasid, mis oleksid täielikus kooskõlas andmekaitset käsitlevate õigusaktidega. Ta julgustab komisjoni uurima võimalusi õigusaktide vastuvõtmiseks ELi tasandil, et võtta seoses reklaamiga asjakohaselt arvesse laste õigusi eraelu puutumatusele ja andmekaitsele.

51.

Teatises seoses laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamisega välja toodud algatused tõstatasid palju andmekaitseküsimusi, mida peavad vastavas tegevusvaldkonnas hoolikalt arvesse võtma kõik sidusrühmad:

kuna teatamisvahendid on andmekaitse seisukohast tundlik teema, peab nende kasutamiseks olema asjakohane õiguslik alus. Euroopa andmekaitseinspektor soovitab, et punktis 2.2.3 ettenähtud ELi-ülesed teatamisvahendid lastele tuleb õigusaktides selgelt sätestada. Peale selle soovitab ta selgelt määratleda, mis on „kahjulik käitumine ja infosisu”, millest võib tulevikus ELi-ülese lastele mõeldud teatamisvahendi abil teada anda;

euroopa andmekaitseinspektor julgustab ettevõtjaid töötama välja standardsed minimaalsed teatamismallid, mis töötleks üksnes otseselt vajalikke isikuandmeid;

vihjeliinide kaudu toimuva teatamise kord tuleb samuti paremini kindlaks määrata. Euroopa tegevusjuhis, kaasa arvatud ühine teatamiskord ja andmekaitsemeetmed, mis kehtivad ka rahvusvahelise isikuandmete vahetamise korral, parandaksid andmekaitset selles valdkonnas;

selleks et tagada selliste teatamisvahendite väljatöötamine, mis tagaksid kõrge andmekaitse taseme, tuleb andmekaitseasutustel pidada konstruktiivset dialoogi ettevõtjate ja teiste sidusrühmadega;

ettevõtjate ja õiguskaitseasutuste vaheline koostöö internetis laste kuritarvitamist käsitlevast materjalist teatamisel ja selle kõrvaldamisel peab toimuma üksnes asjakohasel õiguslikul alusel. Sellise koostöö täpsem kord tuleb selgemalt kindlaks määrata. See kehtib ka koostöö kohta ettevõtjate ja tulevikus loodava küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskuse vahel;

euroopa andmekaitseinspektor leiab, et tuleb leida õige tasakaal ebaseadusliku infosisu vastu võitlemise õigusliku eesmärgi ja kasutatavate vahendite asjakohase laadi vahel. Ta tuletab meelde, et telekommunikatsioonivõrkude mis tahes jälgimine vajaduse korral ja erijuhtudel on õiguskaitseasutuste ülesanne.

Brüssel, 17. juuli 2012

Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja

Giovanni BUTTARELLI


(1)  COM(2012) 196 final.

(2)  Lapse õigusi käsitlev ELi tegevuskava, KOM(2011) 60 lõplik.

(3)  Euroopa digitaalne tegevuskava, KOM(2010) 245 lõplik.

(4)  Nõukogu järeldused laste kaitse kohta digitaalmaailmas, 3128. istung: Haridus, noored, kultuur ja sport, 28. ja 29. november 2011.

(5)  Ka rahvusvahelisel tasandil on terve hulk algatusi, nagu näiteks Euroopa Nõukogu lapse õiguste strateegia (2012–2015), COM(2011) 171 lõplik, 15. veebruar 2012.

(6)  Vt Euroopa andmekaitseinspektori arvamus järgmise dokumendi kohta „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse mitmeaastane ühenduse programm Internetti ja teisi kommunikatsioonitehnoloogiaid kasutavate laste kaitseks”, avaldatud ELT C 2, 7.1.2009, lk 2, ning Euroopa andmekaitseinspektori arvamus järgmise õigusakti ettepaneku kohta: Euroopa Parlamendi ja nõukoġu direktiiv, milles käsitletakse laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust ja millega tunnistatakse kehtetuks raamotsus 2004/68/JSK, avaldatud ELT C 323, 30.11.2010, lk 6.

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/58/EÜ, 12. juuli 2002, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris, EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37.

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/31/EÜ, 8. juuni 2000, infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul, EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1.

(9)  Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus), COM(2012) 11 final.


V Teated

HALDUSMENETLUSED

Euroopa Komisjon

6.11.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 336/18


Tühistamisteade

Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007–2013) eriprogrammi „Võimekus” 2013. aasta tööprogrammide kohased konkursikutsed

2012/C 336/09

Euroopa Komisjon otsustas tühistada järgmise konkursikutse:

Osa

Konkursikutse tunnus

6.

Teaduspoliitika ühtne arendamine

FP7-CDRP-2013-STAKEHOLDERS


ÜHISE KAUBANDUSPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

Euroopa Komisjon

6.11.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 336/19


Teade teatavate dumpinguvastaste meetmete aegumise kohta

2012/C 336/10

Kuna pärast teate avaldamist meetmete eelseisva lõppemise kohta (1) ei ole komisjon saanud ühtegi nõuetekohaselt põhjendatud läbivaatamistaotlust, teatab komisjon, et allpool nimetatud dumpinguvastane meede kaotab lähiajal kehtivuse.

Käesolev teade avaldatakse kooskõlas nõukogu 30. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1225/2009 (kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed) (2) artikli 11 lõikega 2.

Toode

Päritolu- või ekspordiriik/-riigid

Meetmed

Viide

Aegumise kuupäev (3)

Polüetüleentereftalaatkile (PET-kile)

Brasiilia, India ja Iisrael

Dumpinguvastane tollimaks

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1292/2007 (ELT L 288, 6.11.2007, lk 1)

7.11.2012


(1)  ELT C 117, 21.4.2012, lk 7.

(2)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 51.

(3)  Meede aegub veerus nimetatud kuupäeval keskööl.


KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

Euroopa Komisjon

6.11.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 336/20


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum COMP/M.6762 – Advent International Corporation/Mediq)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

2012/C 336/11

1.

23. oktoobril 2012 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames Madalmaade ettevõtja Advent International Corporation omandab täieliku kontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses Madalmaade ettevõtja Mediq N.V. üle 24. septembril 2012 väljakuulutatud avalikul pakkumisel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Advent International Corporation: investeerimine mitut liiki turgudele mitmekülgse investeerimisportfelli kaudu, mis sisaldab muu hulgas tervishoiu, tööstuse, jaemüügi, tarbijatele suunatud teenuste ja finantsteenuste sektoris tegutsevaid ettevõtteid;

Mediq N.V.: meditsiiniseadmete, ravimite ja nendega seotud hoolduse pakkumine.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda EÜ ühinemismääruse reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks kooskõlas EÜ ühinemismäärusega (2) tuleks märkida, et käesolevat juhtumit on võimalik käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301), elektronposti (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber COMP/M.6762 – Advent International Corporation/Mediq):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („EÜ ühinemismäärus”).

(2)  ELT C 56, 5.3.2005, lk 32 („lihtsustatud korda käsitlev teatis”).


6.11.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 336/21


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum COMP/M.6704 – REWE Touristik GmbH/Ferid NASR/EXIM Holding SA)

(EMPs kohaldatav tekst)

2012/C 336/12

1.

24. oktoobril 2012 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava ja artikli 4 lõike 5 kohaselt tehtud ettepanekule järgnenud teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtjad REWE Touristik GmbH (Saksamaa), mis kuulub kontserni REWE Group, ja Ferid NASR (Tšehhi Vabariik) omandavad ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja EXIM Holding SA (Tšehhi Vabariik) üle aktsiate või osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

REWE Touristik: REWE Touristik on Saksamaa äriühing, mis kuulub kontserni REWE Group reisi- ja turismiosakonda; kontsern REWE tegutseb eraldi filiaali kaudu ka toidu- ja toiduks mittekasutatavate kaupade jaemüügi sektoris;

Ferid NASR: Ferid Nasr on eraisik, kelle äritegevus keskendub turismisektorile; lisaks omab ta osalust Tuneesia reisibüroos, mis pakub Tuneesias reisimisega seotud teenuseid;

EXIM Holding: EXIM on Tšehhi aktsiaselts, mille üle aktsionär Ferid Nasril on praegu 100 % valitsev mõju. Ettevõtja tegevuse hulka kuulub reisiteenuste pakkumine, eriti puhkusepaketid nii lühi- kui ka kauglendude sihtkohtadesse. EXIM käitab Tšehhi Vabariigis 41 reisibürood ning Slovakkias on ettevõttel 16 statsionaarset reisibürood. EXIM omab kapitaliosalust neljas tegutsevas ettevõtjas, kes tegutsevad turismiekskursioonide ja reisimüügi valdkonnas brändinimede „EXIM TOURS” ja/või „Kartago” all.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda EÜ ühinemismääruse reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

4.

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301), elektronposti (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber COMP/M.6704 – REWE Touristik GmbH/Ferid NASR/EXIM Holding SA):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („EÜ ühinemismäärus”).