ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2012.236.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 236

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

55. köide
7. august 2012


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2012/C 236/01

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.6630 – L Capital/Paladin/Cigierre-Compagnia Generale Ristorazione) ( 1 )

1

2012/C 236/02

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.6540 – DONG Energy Borkum Riffgrund I HoldCo/Boston Holding/Borkum Riffgrund I Offshore Windpark) ( 1 )

1

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2012/C 236/03

Euro vahetuskurss

2

 

V   Teated

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2012/C 236/04

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.6628 – Trinecke Zelezarny/ZDB Dratovna) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

3

 

Parandused

2012/C 236/05

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 17 lõike 5 kohane EFTA järelevalveameti teadaanne – Pakkumismenetlus seoses Norras regulaarlennuteenuste osutamisega avaliku teenindamise kohustuste alusel, parandus (ELT C 168, 14.6.2012)

5

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


II Teatised

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

Euroopa Komisjon

7.8.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 236/1


Teatatud koondumise aktsepteering

(Toimik COMP/M.6630 – L Capital/Paladin/Cigierre-Compagnia Generale Ristorazione)

(EMPs kohaldatav tekst)

2012/C 236/01

19. juulil 2012 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine ühisturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri, kuupäeva ja tegevusalade registri kaudu;

elektroonilises vormis EUR-Lex veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) dokumendinumbri 32012M6630 all. EUR-Lex pakub on-line juurdepääsu Euroopa õigusele.


7.8.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 236/1


Teatatud koondumise aktsepteering

(Toimik COMP/M.6540 – DONG Energy Borkum Riffgrund I HoldCo/Boston Holding/Borkum Riffgrund I Offshore Windpark)

(EMPs kohaldatav tekst)

2012/C 236/02

10. mail 2012 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine ühisturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri, kuupäeva ja tegevusalade registri kaudu;

elektroonilises vormis EUR-Lex veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) dokumendinumbri 32012M6540 all. EUR-Lex pakub on-line juurdepääsu Euroopa õigusele.


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Komisjon

7.8.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 236/2


Euro vahetuskurss (1)

6. august 2012

2012/C 236/03

1 euro =


 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,2379

JPY

Jaapani jeen

96,99

DKK

Taani kroon

7,4422

GBP

Inglise nael

0,79500

SEK

Rootsi kroon

8,3401

CHF

Šveitsi frank

1,2013

ISK

Islandi kroon

 

NOK

Norra kroon

7,3945

BGN

Bulgaaria lev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

25,158

HUF

Ungari forint

275,66

LTL

Leedu litt

3,4528

LVL

Läti latt

0,6963

PLN

Poola zlott

4,0345

RON

Rumeenia leu

4,5798

TRY

Türgi liir

2,2035

AUD

Austraalia dollar

1,1727

CAD

Kanada dollar

1,2385

HKD

Hongkongi dollar

9,6004

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,5112

SGD

Singapuri dollar

1,5370

KRW

Korea won

1 396,34

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

10,1156

CNY

Hiina jüaan

7,8904

HRK

Horvaatia kuna

7,5135

IDR

Indoneesia ruupia

11 720,81

MYR

Malaisia ringit

3,8449

PHP

Filipiini peeso

51,732

RUB

Vene rubla

39,2583

THB

Tai baht

38,969

BRL

Brasiilia reaal

2,5130

MXN

Mehhiko peeso

16,2109

INR

India ruupia

68,7370


(1)  Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


V Teated

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

Euroopa Komisjon

7.8.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 236/3


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum COMP/M.6628 – Trinecke Zelezarny/ZDB Dratovna)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

2012/C 236/04

1.

30. juulil 2012 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava ning artikli 4 lõike 5 kohaselt tehtud ettepanekule järgnenud teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtja Trinecke Zelezarny a.s. (edaspidi „TZ”, Tšehhi Vabariik), mis kuulub kontserni Moravia Steel a.s. (edaspidi „Moravia Steel”, Tšehhi Vabariik), omandab ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses kontrolli ettevõtja ZDB Group a.s. (edaspidi „ZDB”, Tšehhi Vabariik) teatavate osade üle uue ettevõtja ZDB Dratovna a.s. (edaspidi „Dratovna”, Tšehhi Vabariik) aktsiate või osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

TZ ja Moravia Steel: erinevad terasetooted sealhulgas valtstraat ja muud kuumrullitud terasetooted, pooltooted, kuumvaltsitud lehtteras, tõmmatud torud ja dekapeeritud teras (nt külmvaltstraat ja dekapeeritud teraslatid);

Dratovna: tõmmatud torude ja neist valmistatud toodete tootmine ja turustamine.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda EÜ ühinemismääruse reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks kooskõlas EÜ ühinemismäärusega (2) tuleks märkida, et käesolevat juhtumit on võimalik käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301), elektronposti (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber COMP/M.6628 – Trinecke Zelezarny/ZDB Dratovna):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („EÜ ühinemismäärus”).

(2)  ELT C 56, 5.3.2005, lk 32 („lihtsustatud korda käsitlev teatis”).


Parandused

7.8.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 236/5


Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 17 lõike 5 kohane EFTA järelevalveameti teadaanne – Pakkumismenetlus seoses Norras regulaarlennuteenuste osutamisega avaliku teenindamise kohustuste alusel, parandus

( Euroopa Liidu Teataja C 168, 14. juuni 2012 )

2012/C 236/05

Leheküljel 4 kolmandas reas „Lepingu kehtivusaeg”

asendatakse

„1. november 2012–31. märts 2016”

järgmisega:

„1. detsember 2012–31. märts 2016”.