ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2012.207.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 207

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

55. köide
13. juuli 2012


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2012/C 207/01

Liikmesriikide edastatud kokkuvõtlik teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 1857/2006, mis käsitleb asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 70/2001

1

2012/C 207/02

Liikmesriikide edastatud kokkuvõtlik teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 1857/2006, mis käsitleb asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 70/2001

4

2012/C 207/03

Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus) ( 1 )

8

2012/C 207/04

Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus) ( 1 )

39

2012/C 207/05

Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus) ( 1 )

52

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


IV Teave

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

13.7.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 207/1


Liikmesriikide edastatud kokkuvõtlik teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 1857/2006, mis käsitleb asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 70/2001

2012/C 207/01

Abi nr: SA.34935 (12/XA)

Liikmesriik: Läti

Piirkond: Latvia

Abikava nimetus või üksiktoetust saava äriühingu nimi: Lauksaimniecības zemes iegāde maziem un vidējiem uzņēmumiem

Õiguslik alus: Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumi Nr. 746 “Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība”“Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība”

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 746 “Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība” ”

Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava üksikabi üldsumma: Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma: 10 LVL (miljonites)

Abi suurim osatähtsus: 10 %

Rakendamise kuupäev: —

Abikava või üksiktoetuse kestus: 27. juunist 2012–30. detsembrini 2012

Abi eesmärk: Investeeringud põllumajandusettevõtetesse (määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikkel 4)

Asjaomane sektor/asjaomased sektorid: Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Lauku attīstības fonds

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

LATVIJA

Veebileht:

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=194748

 

http://www.zm.gov.lv/doc_upl/ZMNot_290212_kreditgarantijas.pdf

Muu teave: —

Abi nr: SA.34961 (12/XA)

Liikmesriik: Läti

Piirkond: Latvia

Abikava nimetus või üksiktoetust saava äriühingu nimi: Grozījums atbalsta shēmā XA 123/08 “Atbalsts apdrošināšanas prēmiju daļējai segšanai”

Õiguslik alus: Ministru kabineta 2012. gada 14. februāra noteikumi Nr. 112 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību”

Noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 14. februāra noteikumos Nr. 112 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību” ”

Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava üksikabi üldsumma: Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma: 0,90 LVL (miljonites)

Abi suurim osatähtsus: 50 %

Rakendamise kuupäev: —

Abikava või üksiktoetuse kestus: 22. juunist 2012–30. detsembrini 2013

Abi eesmärk: Kindlustusmaksed (määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikkel 12)

Asjaomane sektor/asjaomased sektorid: Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

LATVIJA

Veebileht:

 

http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=1895&id=14097

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=244949

Muu teave: —

Abi nr: SA.34979 (12/XA)

Liikmesriik: Bulgaaria

Piirkond: Bulgaria

Abikava nimetus või üksiktoetust saava äriühingu nimi: Помощ за участие в изложение по овцевъдство-Регионално изложение по овцевъдство гр. Русе, Регионално изложение по овцевъдство гр. Стара Загора и отпечатване на каталог Мъжки разплодници и майки кочопроизводителки от породата Ил дьо Франс, наръчник Ветеринарно-профилактични мероприятия във фермата и наръчник на фермера Породата Ил дьо Франс в България

Õiguslik alus: Чл. 12, ал.1, т.10 от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания приети с Решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ за схема на държавна помощ

Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava üksikabi üldsumma: Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma: 0,02 BGN (miljonites)

Abi suurim osatähtsus: 100 %

Rakendamise kuupäev: —

Abikava või üksiktoetuse kestus: 25. juunist 2012–31. detsembrini 2013

Abi eesmärk: Tehniline abi (määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikkel 15)

Asjaomane sektor/asjaomased sektorid: Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Държавен фонд „Земеделие“

бул. „Цар Борис III“ № 136

1618 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Veebileht: http://www.dfz.bg/assets/3588/shema_panairi_ile_de_france.doc

Muu teave: —

Abi nr: SA.34980 (12/XA)

Liikmesriik: Bulgaaria

Piirkond: Bulgaria

Abikava nimetus või üksiktoetust saava äriühingu nimi: Помощ за участие в изложение на коне-Национално изложение на коне от породата Хафлингер — гр. Разлог, Национално изложение на Дунавска порода коне — гр. София, Национално изложение на Българска тежковозна порода коне-гр. Перник, Национално изложение на коне от породата Каракачански кон — гр. Смолян, Национално изложение на коне от Чистокръвна английска порода — гр. Балчик, Национално изложение на коне от породата Български рисист кон-гр. Пазарджик

Õiguslik alus: Чл. 12, ал.1 т.10 от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания приети с Решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ за схема на държавна помощ

Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava üksikabi üldsumma: Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma: 0,04 BGN (miljonites)

Abi suurim osatähtsus: 76 %

Rakendamise kuupäev: —

Abikava või üksiktoetuse kestus: 25. juunist 2012–31. detsembrini 2013

Abi eesmärk: Tehniline abi (määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikkel 15)

Asjaomane sektor/asjaomased sektorid: Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Държавен фонд „Земеделие“

бул. „Цар Борис III“ № 136

1618 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Veebileht: http://www.dfz.bg/assets/3589/shema_panairi_kone.doc

Muu teave: —

Abi nr: SA.35007 (12/XA)

Liikmesriik: Ühendkuningriik

Piirkond: North East, North West, Yorkshire and the Humber, East Midlands, West Midlands, Eastern, London, South East, South West

Abikava nimetus või üksiktoetust saava äriühingu nimi: Areas of Outstanding Natural Beauty Technical Support Scheme (England) 2012

Õiguslik alus: National Parks and Access to the Countryside Act 1949 and the Countryside and Rights of Way Act 2000

Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava üksikabi üldsumma: Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma: 0,60 GBP (miljonites)

Abi suurim osatähtsus: 100 %

Rakendamise kuupäev: —

Abikava või üksiktoetuse kestus: 2. juulist 2012–31. märtsini 2017

Abi eesmärk: Tehniline abi (määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikkel 15)

Asjaomane sektor/asjaomased sektorid: Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Department for Environment. Food and Rural Affairs

1/09 Temple Quay

2 The Square

Bristol

BS1 6EB

UNITED KINGDOM

Veebileht: http://www.defra.gov.uk/rural/protected/nationally/aonb/

Muu teave: —


13.7.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 207/4


Liikmesriikide edastatud kokkuvõtlik teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 1857/2006, mis käsitleb asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 70/2001

2012/C 207/02

Abi nr: SA.33972 (11/XA)

Liikmesriik: Iirimaa

Piirkond: Ireland

Abikava nimetus või üksiktoetust saava äriühingu nimi: Stamp Duty Relief for Young Trained Farmers

Õiguslik alus: Stamp Duties Consolidation Act, 1999

Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava üksikabi üldsumma: Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma: 25 EUR (miljonites)

Abi suurim osatähtsus: 100 %

Rakendamise kuupäev: —

Abikava või üksiktoetuse kestus: 11. aprillist 2012–31. detsembrini 2013

Abi eesmärk: Maa ümberkruntimine (määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikkel 13)

Asjaomane sektor/asjaomased sektorid: Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Department of Agriculture, Food and the Marine

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

IRELAND

Veebileht:

 

http://www.revenue.ie/en/tax/stamp-duty/leaflets/index.html

 

http://www.revenue.ie/en/tax/stamp-duty/leaflets/sd2b.pdf

Muu teave: —

Abi nr: SA.33973 (11/XA)

Liikmesriik: Iirimaa

Piirkond: Ireland

Abikava nimetus või üksiktoetust saava äriühingu nimi: Annual Grant paid to the Federation of Irish Beekeepers Associations (FIBKA)

Õiguslik alus: Department of Finance Sanction 06/089

Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava üksikabi üldsumma: Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma: 0,01 EUR (miljonites)

Abi suurim osatähtsus: 100 %

Rakendamise kuupäev: —

Abikava või üksiktoetuse kestus: 11. aprillist 2012–31. detsembrini 2013

Abi eesmärk: Tehniline abi (määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikkel 15)

Asjaomane sektor/asjaomased sektorid: Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

IRELAND

Veebileht: http://www.agriculture.gov.ie/farmingsectors/beekeepinghoney/

Muu teave: —

Abi nr: SA.34270 (12/XA)

Liikmesriik: Hispaania

Piirkond: Aragon

Abikava nimetus või üksiktoetust saava äriühingu nimi: Uso eficiente de la energía y aprovechamiento de energías renovables

Õiguslik alus: Orden de 14 de diciembre del Departamento de Economía y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan para el ejercicio 2011, subvenciones para el uso eficiente de la energía y aprovechamiento de energías renovables.

Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava üksikabi üldsumma: Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma: 7,60 EUR (miljonites)

Abi suurim osatähtsus: 40 %

Rakendamise kuupäev: —

Abikava või üksiktoetuse kestus: 25. aprillist 2012–30. juunini 2012

Abi eesmärk: Investeeringud põllumajandusettevõtetesse (määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikkel 4)

Asjaomane sektor/asjaomased sektorid: Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Gobierno de Aragón, Consejero de Economía y Hacienda

Edificio Pignatelli

Po María Agustín, 36

50071 Zaragoza

ESPAÑA

Veebileht: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=636257525045

Muu teave: —

Abi nr: SA.34319 (12/XA)

Liikmesriik: Madalmaad

Piirkond: Noord-Overijssel

Abikava nimetus või üksiktoetust saava äriühingu nimi: Stimuleringsregeling Kampereiland e.o.

Õiguslik alus: Kadernotitie Stimuleringsregeling

(Raadsbesluit gemeente Kampen 2 februari 2006)

(AvA-besluit Kampereiland Vastgoed N.V. 27 mei 2010)

(http://www.destadserven.nl/)

Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava üksikabi üldsumma: Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma: 0,28 EUR (miljonites)

Abi suurim osatähtsus: 100 %

Rakendamise kuupäev: —

Abikava või üksiktoetuse kestus: 6. aprillist 2012–30. novembrini 2014

Abi eesmärk: Investeeringud põllumajandusettevõtetesse (määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikkel 4), Tehniline abi (määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikkel 15), Traditsiooniliste maastike ja ehitiste säilitamine (määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikkel 5)

Asjaomane sektor/asjaomased sektorid: Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Kampereiland Vastgoed N.V.

Koornmarkt 26

8261 JX Kampen

NEDERLAND

Veebileht: http://www.destadserven.nl/images/stories/3638_Stimuleringsmodel_Stadserven_Stadserven.pdf

Muu teave: —

Abi nr: SA.34772 (12/XA)

Liikmesriik: Slovakkia

Piirkond: Bratislavský, Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko

Abikava nimetus või üksiktoetust saava äriühingu nimi: Schéma štátnej pomoci na platby poistného v znení dodatku č. 3

Õiguslik alus: § 10 a príslušné ustanovenia nariadenia vlády SR č. 319/2011 Z. z. z 28. septembra 2011 o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka upravujúce poskytovanie pomoci podľa tejto schémy,

zákon č. 19/2002 Z. z.,

zákon č. 523/2004 Z. z.

zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci

zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

zákon č. 105/1990 Zb.

zákon č. 181/1995 Z. z.

zákon č. 111/1990 Zb

Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava üksikabi üldsumma: Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma: 2 EUR (miljonites)

Abi suurim osatähtsus: 50 %

Rakendamise kuupäev: —

Abikava või üksiktoetuse kestus: 28. juunist 2012–31. detsembrini 2013

Abi eesmärk: Kindlustusmaksed (määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikkel 12)

Asjaomane sektor/asjaomased sektorid: Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Veebileht: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=161

Muu teave: —

Abi nr: SA.34797 (12/XA)

Liikmesriik: Belgia

Piirkond: Vlaams Gewest

Abikava nimetus või üksiktoetust saava äriühingu nimi: Subsidie aan Vlaamse Bedrijfspluimvee- en Konijnenhouders vzw

Õiguslik alus: Ministerieel besluit houdende de facultatieve subsidie aan de Vlaamse Bedrijfspluimvee- en Konijnenhouders vzw

Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava üksikabi üldsumma: Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma: 0,03 EUR (miljonites)

Abi suurim osatähtsus: 100 %

Rakendamise kuupäev: —

Abikava või üksiktoetuse kestus: 20. juunist 2012–31. detsembrist 2012

Abi eesmärk: Tehniline abi (määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikkel 15)

Asjaomane sektor/asjaomased sektorid: Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips 6e verdieping

Koning Albert II-laan 35, bus 40

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Veebileht: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=134

Muu teave: —

Abi nr: SA.34840 (12/XA)

Liikmesriik: Hispaania

Piirkond: Comunidad Valenciana

Abikava nimetus või üksiktoetust saava äriühingu nimi: Prestación servicios a PYMES para la realización del Plan de control de calidad de producción láctea en la Comunitat Valenciana.

Õiguslik alus: Resolución de 2012, de la Cosellera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua por la que se concede una subvención nominativa al Centro de Apoyo Tecnológico Lácteo (CEATEL)

Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava üksikabi üldsumma: Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma: 0,02 EUR (miljonites)

Abi suurim osatähtsus: 100 %

Rakendamise kuupäev: —

Abikava või üksiktoetuse kestus: 31. maist 2012–31. detsembrini 2012

Abi eesmärk: Kvaliteetsete põllumajandustoodete tootmise edendamine (määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikkel 14), Loomakasvatussektor (määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikkel 16), Tehniline abi (määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikkel 15)

Asjaomane sektor/asjaomased sektorid: Piimakarjakasvatus, Lamba- ja kitsekasvatus

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Dir. Gral. Prod. Agraria y Ganaderia Conselleria Agricultura, Pesca, Alim. y Agua

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Veebileht: http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_file?uuid=adc20f42-0e6b-47b4-b0b6-9ba95ed27ce4&groupId=16

Muu teave: —

Abi nr: SA.34919 (12/XA)

Liikmesriik: Portugal

Piirkond: Continente

Abikava nimetus või üksiktoetust saava äriühingu nimi: Isenção ou diferimento do pagamento da contribuição social por parte dos agricultores ou de empresas agrícolas

Õiguslik alus: Resolução do Conselho de Ministros n.o 37/2012

Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava üksikabi üldsumma: Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma: 6 EUR (miljonites)

Abi suurim osatähtsus: 3 %

Rakendamise kuupäev: —

Abikava või üksiktoetuse kestus: 29. juunist 2012–31. detsembrini 2013

Abi eesmärk: Ebasoodsad ilmastikutingimused (määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikkel 11)

Asjaomane sektor/asjaomased sektorid: Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Instituto da Segurança Social, I.P.

Rua Rosa Araújo 43.o

1250-194 Lisboa

PORTUGAL

Veebileht: http://dre.pt/pdf1sdip/2012/05/10601/0000200003.pdf

Muu teave: —

Abi nr: SA.34936 (12/XA)

Liikmesriik: Itaalia

Piirkond: Friuli-Venezia Giulia

Abikava nimetus või üksiktoetust saava äriühingu nimi: Modifiche al regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti alle imprese per investimenti inerenti la produzione primaria, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80

Õiguslik alus: Delibera di Giunta regionale n. 619 del 13 aprile 2012

Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava üksikabi üldsumma: Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma: 1 EUR (miljonites)

Abi suurim osatähtsus: 60 %

Rakendamise kuupäev: —

Abikava või üksiktoetuse kestus: 15. juunist 2012–31. detsembrini 2013

Abi eesmärk: Investeeringud põllumajandusettevõtetesse (määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikkel 4)

Asjaomane sektor/asjaomased sektorid: Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali

Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo

Via Sabbadini 31

33100 Udine UD

ITALIA

Veebileht: http://www.regione.fvg.it/asp/delibereInternet/asp/internet/layout2008_2.asp?pag=1&num=619&tx_dataDel=&key=&uf=&btnCerca=vai

Muu teave: —


13.7.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 207/8


Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus)

(EMPs kohaldatav tekst)

2012/C 207/03

Riikliku abi viitenumber

SA.34248 (12/X)

Liikmesriik

Soome

Liikmesriigi antud number

Säädöskokoelman nro 1523/2011

Piirkonna nimi (NUTS)

POHJOIS-SUOMI, ITA-SUOMI

Artikkel 107 lõige 3 punkt c

Abi andev ametiasutus

Valtiovarainministeriö

PL 28, 00023 Valtioneuvosto

www.vm.fi

Abimeetme nimetus

Pienten ja keskisuurten yritysten kehitysalueille tekemien investointien korotetut poistot

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annettu laki (1262/1993, muut. 1736/1995, 32/1998, 1215/1998, 964/2000, 901/2001, 914/2003, 979/2006, 749/2008 ja 1523/2011)

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Prolongation X 71/2009

Kestus

1.1.2012-31.12.2016

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 0,50 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Muu maksusoodustus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

VKEdele antav investeerimisabi ja tööhõivealane abi (artikkel 15)

50 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20120118Piente/name.jsp

Riikliku abi viitenumber

SA.34264 (12/X)

Liikmesriik

Ühendkuningriik

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

UNITED KINGDOM

Abi mitte saavad piirkonnad

Abi andev ametiasutus

HM Revenue and Customs

100 Parliamenst Street

London SW1A 2BQ

www.hmrc.gov.uk

Abimeetme nimetus

Reduced levels of taxation to motor fuels supplied on the islands of the Inner and Outer Hebrides, the Northern Isles and the Scilly Isles

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

The Hydrocarbon Oil and Biofuels (Road Fuel in Defined Areas)(Reliefs)Regulations 2011

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

1.1.2012-31.10.2017

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

GBP 5,00 (miljonites)

Tagatised

GBP 0,00 (miljonites)

Abimeede (artikkel 5)

Muu maksusoodustus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Keskkonnamaksu vähenduste vormis antav abi (artikkel 25)

0,05 GBP

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

 

http://www.hmrc.gov.uk/briefs/excise-duty/brief4011.htm

 

http://www.legislation.gov.uk/2011/2935

Riikliku abi viitenumber

SA.34546 (12/X)

Liikmesriik

Belgia

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

VLAAMS GEWEST

Abi mitte saavad piirkonnad

Abi andev ametiasutus

Vlaamse Overheid

Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

Departement Landbouw en Visserij

Koning Albrt II-laan 35 bus 40

1030 Brussel

http://lv.vlaanderen.be

Abimeetme nimetus

Oproep Onderzoek biologische landbouw 2012

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Akkoord oproep onderzoek biologische landbouw 2012

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

1.4.2012-31.12.2015

Sektorid

PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK

Abisaaja liik

VKEd

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 0,16 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Põllumajandus- ja kalandussektoris teadus- ja arendustegevuseks antav abi (artikkel 34)

100 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=2706

Riikliku abi viitenumber

SA.34564 (12/X)

Liikmesriik

Ühendkuningriik

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

NORTH EAST, NORTH WEST, YORKSHIRE AND THE HUMBER, EAST MIDLANDS, WEST MIDLANDS, EASTERN, LONDON, SOUTH EAST, SOUTH WEST, WALES, SCOTLAND

Segapiirkonnad

Abi andev ametiasutus

British Horseracing Authority (on behalf of Department for Culture Media & Sport)

British Horseracing Authority

75 High Holborn

London

WC1V 6LS

http://www.britishhorseracing.com/

Abimeetme nimetus

Grant scheme for the benefit of British Horseracing

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Physical Training and Recreation Act 1937 (in part)

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

1.3.2012-29.2.2016

Sektorid

Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad, Teadus- ja arendustegevus, Veterinaaria, Haridus, Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine, Sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

GBP 10,00 (miljonites)

Tagatised

GBP 0,00 (miljonites)

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Uutele väikeettevõtetele antav abi (artikkel 14)

35 %

VKEdele antav investeerimisabi ja tööhõivealane abi (artikkel 15)

20 %

Abi naisettevõtjate asutatud uutele väikeettevõtetele (artikkel 16)

15 %

Abi selliste uute transpordivahendite omandamiseks, mille keskkonnanõuded on ühenduse normatiividest rangemad või mille kasutamine parandaks keskkonnakaitset, kui ühenduse normatiivid puuduvad (artikkel 19)

35 %

10 %

VKEdele nende varaseks vastavusseviimiseks tulevaste ühenduse normatiividega antav abi (artikkel 20)

15 %

Energia säästva kasutamise meetmetesse tehtavateks investeeringuteks ettenähtud keskkonnaabi (artikkel 21)

60 %

20 %

Suure tõhususega koostootmisse tehtavateks investeeringuteks ettenähtud keskkonnaabi (artikkel 22)

45 %

20 %

Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamisse tehtavateks investeeringuteks ettenähtud keskkonnaabi (artikkel 23)

45 %

20 %

Keskkonnauuringuteks antav abi (artikkel 24)

50 %

20 %

VKEdele nõustamiseks antav abi (artikkel 26)

50 %

VKEdele messidel osalemiseks antav abi (artikkel 27)

50 %

Alusuuring (artikli 31 lõike 2 punkt a)

100 %

Tootearendus (artikli 31 lõike 2 punkt c)

25 %

20 %

Tehnilise teostatavuse uuringuteks antav abi (artikkel 32)

65 %

VKEdele tööstusomandi õiguste omandamise kulude katteks antav abi (artikkel 33)

100 %

Põllumajandus- ja kalandussektoris teadus- ja arendustegevuseks antav abi (artikkel 34)

100 %

Noortele innovatiivsetele ettevõtetele antav abi (artikkel 35)

1 035 563 GBP

Innovatsiooni nõuandeteenuste jaoks antav abi ja innovatsiooni toetavate teenuste jaoks antav abi (artikkel 36)

165 690 GBP

Kõrge kvalifikatsiooniga töötajate laenamiseks antav abi (artikkel 37)

50 GBP

Erikoolitus (artikkel 38 lõige 1)

25 %

20 %

Üldkoolitus (artikkel 38 lõige 2)

60 %

20 %

Ebasoodsas olukorras olevate töötajate töölevõtmiseks palgatoetuste vormis antav abi (artikkel 40)

50 %

Puudega töötajate tööhõive jaoks palgatoetuste vormis antav abi (artikkel 41)

75 %

Abikava

75 %

20 %

Erakorraline abi (artikkel 13 lõige 1)

75 %

20 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Edw8and1Geo6/1/46/contents

Riikliku abi viitenumber

SA.34566 (12/X)

Liikmesriik

Madalmaad

Liikmesriigi antud number

Varkens Innovatie Centrum (VIC)

Piirkonna nimi (NUTS)

NEDERLAND

Abi mitte saavad piirkonnad

Abi andev ametiasutus

Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Postbus 20401

2500 EK DEN HAAG

www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni

Abimeetme nimetus

VIC- varkens innovatie centrum

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Artikel 2 Kaderwet LNV-subsidies

Meetme liik

Erakorraline abi

Olemasoleva abimeetme muutmine

Abi andmise kuupäev

10.2.2012

Sektorid

Seakasvatus

Abisaaja liik

VKEd – Varkens Innovatie Centrum (VIC)

Ettevõtjale antava erakorralise abi üldsumma

EUR 0,25 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Erakorraline abi (artikkel 13 lõige 1)

7 %

0 %

Põllumajandus- ja kalandussektoris teadus- ja arendustegevuseks antav abi (artikkel 34)

7 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni/documenten-en-publicaties/brieven/2012/02/10/herbestemming-middelen-varkensrechten-vic-sterksel.html

klik het document aan

 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/03/12/verificatie-voorwaarden-staatssteun-ivm-vic-sterksel.html

klik het document aan

Riikliku abi viitenumber

SA.34569 (12/X)

Liikmesriik

Hispaania

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

Abi andev ametiasutus

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA-COMUNIDAD DE MADRID-ESPAÑA

C/CARRERA DE SAN JERÓNIMO 13. 2a PLANTA. 28014. MADRID. ESPAÑA

www.madrid.org

Abimeetme nimetus

Préstamo a la Asociación de Interés General MADRID NETWORK

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Convenio de Colaboración entre la Consejería de Economía y Hacienda y la Asociación de Interés General MADRID NETWORK, por el que se concede un préstamo a la mencionada Asociación derivado del Convenio de la Comunidad de Madrid con el Ministerio de Ciencia e Innovación para el desarrollo de la Estrategia Estatal de Innovación en la Comunidad de Madrid, suscrito al amparo del artículo 4.2 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

23.5.2011-31.12.2013

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 80,00 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Sooduslaen

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Rakendusuuring (artikli 31 lõike 2 punkt b)

50 %

20 %

Tootearendus (artikli 31 lõike 2 punkt c)

25 %

20 %

Noortele innovatiivsetele ettevõtetele antav abi (artikkel 35)

1 250 000 EUR

Abikava

15 %

20 %

VKEdele antav investeerimisabi ja tööhõivealane abi (artikkel 15)

20 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142677486776&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109265843983

Riikliku abi viitenumber

SA.34577 (12/X)

Liikmesriik

Leedu

Liikmesriigi antud number

LT

Piirkonna nimi (NUTS)

Lithuania

Artikkel 107 lõige 3 punkt a

Abi andev ametiasutus

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Gedimino pr. 38/2, 01104 Vilnius, Lietuva

www.ukmin.lt

Abimeetme nimetus

Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Kėdainių laisvojoje ekonominėje zonoje schema

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 59-1462), Lietuvos Respublikos Kėdainių laisvosios ekonominės zonos įstatymas (Žin., 2012, Nr. 33-1543) ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. 4-263 „Dėl Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Kėdainių laisvojoje ekonominėje zonoje schemos ir Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Panevėžio laisvojoje ekonominėje zonoje schemos patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 36-1812).

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

13.3.2012-31.12.2013

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

LTL 3,00 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Muu – Fiscal measure

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Abikava

50 %

20 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420933&p_query=&p_tr2=2

Riikliku abi viitenumber

SA.34578 (12/X)

Liikmesriik

Saksamaa

Liikmesriigi antud number

DE-BMBF-617-72038-1/1(2011)

Piirkonna nimi (NUTS)

DEUTSCHLAND

Artikkel 107 lõige 3 punkt c,Segapiirkonnad,Abi mitte saavad piirkonnad

Abi andev ametiasutus

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Hannoversche Straße 28-30

10115 Berlin

http://www.bmbf.de

Abimeetme nimetus

Richtlinien zur Förderung von transnationalen Forschungsprojekten innerhalb des „ERA-Industrial Biotechnology 2“ (ERA-IB2): Industrielle Biotechnologie für Europa

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Haushaltsgesetz i.d.jährl.F., z.Zt. 2012 v. 22.12.11 BGBl. I S.2938

Bundeshaushaltsplan i.d.jährl.F., z.Zt. 2012 v. 22.12.2011 BGBl. I S.2938

www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2012/html

BHO mit VV i.akt.F., www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bho/gesamt.pdf

VwVfG i.akt.F., www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/vwvfg/gesamt.pdf

Bundesanzeiger Ausgabe Nr. 29 vom 21.2.2012 (S. 670)

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

25.1.2012-1.7.2017

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 2,50 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Tehnilise teostatavuse uuringuteks antav abi (artikkel 32)

75 %

VKEdele tööstusomandi õiguste omandamise kulude katteks antav abi (artikkel 33)

100 %

Rakendusuuring (artikli 31 lõike 2 punkt b)

65 %

20 %

Alusuuring (artikli 31 lõike 2 punkt a)

100 %

Tootearendus (artikli 31 lõike 2 punkt c)

40 %

20 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.bmbf.de/de/18041.php

Riikliku abi viitenumber

SA.34597 (12/X)

Liikmesriik

Läti

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

Latvia

Artikkel 107 lõige 3 punkt a

Abi andev ametiasutus

Lauku atbalsta dienests

Rīga, Republikas laukums 2, LV-1981

http://www.lad.gov.lv/lv/

Abimeetme nimetus

Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

2012.gada 14.februārī Ministru kabineta noteikumi Nr.112 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību” 3.nodaļa 3.5.apakšnodaļa 143. – 151.punkts (Publicēts: Latvijas Vēstnesis Nr. 38: 7.3.2012.)

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

8.3.2012-30.12.2013

Sektorid

PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

LVL 0,10 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Põllumajandus- ja kalandussektoris teadus- ja arendustegevuseks antav abi (artikkel 34)

100 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.likumi.lv/doc.php?id=244949

Riikliku abi viitenumber

SA.34605 (12/X)

Liikmesriik

Saksamaa

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

BADEN-WUERTTEMBERG

Abi mitte saavad piirkonnad

Abi andev ametiasutus

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg

Königstraße 46, 70173 Stuttgart

http://www.mwk.baden-wuerttemberg.de/

Abimeetme nimetus

Ideenwettbewerb Biotechnologie und Medizintechnik

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

LHO BW mit VV vom 19.10.1971 GBI. 1971, 428, zuletzt geändert durch Art. 17 der Verordnung vom 25.1.2012 GBI. S. 65, 67, http://www.landesrecht-bw.de/jportal/quelle=jlink&query=HO+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true

Richtlinien zur Fördermaßnahme Ideenwettbewerb Biotechnologie und Medizintechnik Baden Württemberg, 2. Förderphase, März 2012, Staatsanzeiger Baden-Württemberg Nr. 12 vom 30.3.2012, http://www.staatsanzeiger.de/index.php?id=1853

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

1.6.2012-31.12.2015

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd, suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 1,00 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Tehnilise teostatavuse uuringuteks antav abi (artikkel 32)

75 %

VKEdele tööstusomandi õiguste omandamise kulude katteks antav abi (artikkel 33)

100 %

Rakendusuuring (artikli 31 lõike 2 punkt b)

65 %

20 %

Alusuuring (artikli 31 lõike 2 punkt a)

100 %

Tootearendus (artikli 31 lõike 2 punkt c)

40 %

20 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

 

http://mwk.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/pdf/aktuelle_ausschreibungen/Biotechnologie/Foerderrichtlinien_Ideenwettbewerb_2.Phase.pdf

 

http://www.staatsanzeiger.de/index.php?id=1853

Riikliku abi viitenumber

SA.34606 (12/X)

Liikmesriik

Ühendkuningriik

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

UNITED KINGDOM

Segapiirkonnad

Abi andev ametiasutus

Department of Energy & Climate Change

DECC, 3 Whitehall Place, London, SW1A 2AW

http://www.decc.gov.uk/

Abimeetme nimetus

DECC CCS Innovation Programme

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1965/4/section/5

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

13.3.2012-31.3.2015

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd, suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

GBP 15,00 (miljonites)

Tagatised

GBP 0,00 (miljonites)

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Rakendusuuring (artikli 31 lõike 2 punkt b)

50 %

30 %

Tootearendus (artikli 31 lõike 2 punkt c)

25 %

30 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/emissions/ccs/innovation/inn_comp/inn_comp.aspx

Riikliku abi viitenumber

SA.34612 (12/X)

Liikmesriik

Hispaania

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

CANTABRIA

Artikkel 107 lõige 3 punkt c

Abi andev ametiasutus

GOBIERNO DE CANTABRIA

C/ Peñaherbosa, 29, 39003 SANTANDER

http://www.cantabria.es

Abimeetme nimetus

PROGRAMA INNPULSA 2012-2015 – LÍNEA INNOVA CONVOCATORIA 2012

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

ORDEN IND/3/2012, DE 13 DE MARZO, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS Y SE REALIZA LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2012 DE LA LÍNEA DE SUBVENCIONES INNOVA DEL PROGRAMA INNPULSA 2012-2015.PUBLICADA EN EL BOLETIN OFICIAL DE CANTABRIA NÚMERO 57 DE 21 DE MARZO DE 2012.

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

1.7.2012-1.6.2013

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 2,00 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

VKEdele messidel osalemiseks antav abi (artikkel 27)

50 %

Rakendusuuring (artikli 31 lõike 2 punkt b)

50 %

10 %

Tootearendus (artikli 31 lõike 2 punkt c)

25 %

10 %

Abikava

15 %

10 %

VKEdele nõustamiseks antav abi (artikkel 26)

50 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=223048

Riikliku abi viitenumber

SA.34613 (12/X)

Liikmesriik

Hispaania

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

CANTABRIA

Artikkel 107 lõige 3 punkt c

Abi andev ametiasutus

GOBIERNO DE CANTABRIA

C/ Peñaherbosa, 29 39003 SANTANDER

http://www.cantabria.es

Abimeetme nimetus

PROGRAMA INNPULSA 2012-2015 – LINEA COMPITE CONVOCATORIA 2012

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

ORDEN IND/4/2012, DE 13 DE MARZO, POR LA QUE SE ESTABLCEN LAS BASES REGULADORAS Y SE REALIZA LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2012 DE LA LÍNEA DE SUBVENCIONES COMPITE DEL PROGRAMA INNPULSA 2012-2015.PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA NÚMERO 57 DE 21 DE MARZO DE 2012.

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

1.7.2012-1.6.2013

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 1,00 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Abikava

15 %

10 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=223049

Riikliku abi viitenumber

SA.34614 (12/X)

Liikmesriik

Hispaania

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

CANTABRIA

Artikkel 107 lõige 3 punkt c

Abi andev ametiasutus

GOBIERNO DE CANTABRIA

C/ Peñaherbosa, 29

39003 SANTANDER

http://www.cantabria.es

Abimeetme nimetus

PROGRAMA INNPULSA 2012 - 2015-LÍNEA INVIERTE CONVOCATORIA 2012

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

ORDEN IND/5/2012, DE 13 DE MARZO, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS Y SE REALIZA LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2012 DE LA LÍNEA DE SUBVENCIONES INVIERTE DEL PROGRAMA INNPULSA 2012-2015. PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA NÚMERO 57 DE 21 DE MARZO DE 2012.

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

16.5.2012-16.10.2012

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 5,00 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Abikava

15 %

5 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=223054

Riikliku abi viitenumber

SA.34615 (12/X)

Liikmesriik

Hispaania

Liikmesriigi antud number

ES

Piirkonna nimi (NUTS)

CATALUNA

Segapiirkonnad

Abi andev ametiasutus

Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana (ACC1Ó)

Passeig de Gràcia, 129 08008 Barcelona

www.acc10.cat

Abimeetme nimetus

Líneas de ayudas para proyectos en forma de Núcleos de Innovación Tecnológica nacionales y transnacionales destinados a incentivar la realización de actividades de investigación y desarrollo experimental

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

RESOLUCIÓN EMO/400/2012, de 21 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras de las líneas de ayuda para proyectos en forma de Núcleos de Innovación Tecnológica nacionales y transnacionales destinados a incentivar la realización de actividades de investigación y desarrollo experimental con componente internacional, y se hacen públicas las convocatorias para el año 2012 (DOGC núm. 6085, de 12.3.2012).

RESOLUCIÓN EMO/93/2012, de 9 de enero, (DOGC núm. 6059, de 3.2.2012)

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

13.3.2012-31.12.2013

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 7,00 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

De las 3 líneas de ayudas, únicamente la línea del Annexo 2 (Línea de ayudas para proyectos en forma de Núcleos de Innovación Tecnológica nacionales destinados a incentivar la realización de actividades de investigación y desarrollo experimental) se cofinancia al 50 % con fondos del Programa Operativo FEDER de Cataluña 2007-2013 — EUR 2,00 (miljonites)

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

VKEdele tööstusomandi õiguste omandamise kulude katteks antav abi (artikkel 33)

70 %

Rakendusuuring (artikli 31 lõike 2 punkt b)

65 %

20 %

Tootearendus (artikli 31 lõike 2 punkt c)

40 %

20 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=601936&type=01&language=es_ES

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1222367&type=01

Riikliku abi viitenumber

SA.34647 (12/X)

Liikmesriik

Itaalia

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

VENETO

Segapiirkonnad

Abi andev ametiasutus

Le singole Camere di Commercio del Veneto. L'ufficio di coordinamento è Unioncamere del Veneto

Via delle Industrie 19/D, 3014 Venezia

www.unioncameredelveneto.it

Abimeetme nimetus

Aiuti che le Camere di Commercio del Veneto concederanno nel 2012 attraverso il Regolamento generale di esenzione (reg. 800/2008)

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Atti amministrativi quali regolamenti, delibere e/o provvedimenti delle Camere di Commercio e/o delle loro Aziende speciali, Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

1.1.2012-31.12.2012

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 6,12 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

VKEdele nõustamiseks antav abi (artikkel 26)

0,311 %

0 %

VKEdele messidel osalemiseks antav abi (artikkel 27)

0,43 %

0 %

Keskkonnauuringuteks antav abi (artikkel 24)

0,03 %

0 %

Üldkoolitus (artikkel 38 lõige 2)

1,138 %

0 %

VKEdele tööstusomandi õiguste omandamise kulude katteks antav abi (artikkel 33)

1,015 %

0 %

VKEdele antav investeerimisabi ja tööhõivealane abi (artikkel 15)

3 %

0 %

Erikoolitus (artikkel 38 lõige 1)

0,2 %

0 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

 

http://www.vr.camcom.it

sezione contributi 2012 — regolamenti a sostegno di inziative promoz.

 

http://www.vi.camcom.it

sezione bandi e contributi

 

http://www.ve.camcom.it

sezione bandi e contributi

Riikliku abi viitenumber

SA.34648 (12/X)

Liikmesriik

Tšehhi Vabariik

Liikmesriigi antud number

13840/12/08100/08000

Piirkonna nimi (NUTS)

Strední Cechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Strední Morava, Moravskoslezko

Artikkel 107 lõige 3 punkt a

Abi andev ametiasutus

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32

110 15 Praha 1

http://www.mpo.cz

Abimeetme nimetus

Rozvoj – 3. výzva – 1. prodloužení

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání;

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů;

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Modification SA.33944

Kestus

28.3.2012-31.10.2013

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

CZK 1 079,43 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Nařízení Komise č. 800/2008

SF – ERDF (85 %)

Státní rozpočet (15 %) – CZK 3 211,30 (miljonites)

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Abikava

20 %

20 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://mpo-oppi.cz/rozvoj/#vyzva4

Riikliku abi viitenumber

SA.34651 (12/X)

Liikmesriik

Saksamaa

Liikmesriigi antud number

412-40306/13

Piirkonna nimi (NUTS)

DEUTSCHLAND

Artikkel 107 lõige 3 punkt c

Abi andev ametiasutus

http://www.bmelv.de/SharedDocs/Standardartikel/Landwirtschaft/Foerderung/GAK/Adressen.html

Abimeetme nimetus

Grundsätze für die Förderung zur Marktstrukturverbeseerung der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Modification X 651/2009

Kestus

1.4.2012-31.12.2013

Sektorid

Toiduainete tootmine

Abisaaja liik

VKEd

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 60,00 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

VKEdele antav investeerimisabi ja tööhõivealane abi (artikkel 15)

35 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

 

http://www.bmelv.de/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/Foerderung/GAK-Foerderungsgrundsaetze/2012-Marktstrukturverbesserung.doc?blob=publicationFile

 

http://berichte.bmelv-statistik.de/DFB-0200200-2011.pdf

 

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/agrstruktg/gesamt.pdf

Riikliku abi viitenumber

SA.34672 (12/X)

Liikmesriik

Saksamaa

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

DEUTSCHLAND

Segapiirkonnad

Abi andev ametiasutus

Hauptzollamt

Die Anschrift des jeweils örtlich zuständigen Hauptzollamts kann auf der Internetseite der Zollverwaltung unter www.zoll.de ermittelt werden.

www.zoll.de

Abimeetme nimetus

Stromsteuerbegünstigung für den Schienenbahnverkehr und Energiesteuerermäßigung für den öffentlichen Personennahverkehr

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

§ 56 Energiesteuergesetz

§ 9 Absatz 1 Nummer 5 und Absatz 2 Stromsteuergesetz

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Prolongation SA.12816

Kestus

1.4.2012-31.3.2022

Sektorid

Sõitjate linnadevaheline raudteevedu, Kauba raudteevedu, Sõitjate asulasisene ja linnalähitransport

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 215,00 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Muu maksusoodustus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Keskkonnamaksu vähenduste vormis antav abi (artikkel 25)

54,02 EUR

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

 

http://www.gesetze-im-internet.de/stromstg/9.html

 

http://www.gesetze-im-internet.de/energiestg/56.html

Riikliku abi viitenumber

SA.34677 (12/X)

Liikmesriik

Ühendkuningriik

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

UNITED KINGDOM

Segapiirkonnad

Abi andev ametiasutus

Department for Work and Pensions

Caxton House, Tothill Street, London, SW1H 9NA, UK

www.dwp.gov.uk

Abimeetme nimetus

Department for Work and Pensions Wage Incentive Scheme

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Employment and Training Act 1973

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

2.4.2012-31.3.2015

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

GBP 161,00 (miljonites)

Tagatised

GBP 0,00 (miljonites)

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Ebasoodsas olukorras olevate töötajate töölevõtmiseks palgatoetuste vormis antav abi (artikkel 40)

50 %

Puudega töötajate tööhõive jaoks palgatoetuste vormis antav abi (artikkel 41)

75 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.dwp.gov.uk/youth-contract/key-initiatives/wage-incentive-scheme-details/

Full text is within the PDF file. Link is entitled: Youth Contract: wage incentives — further details of the scheme

Riikliku abi viitenumber

SA.34678 (12/X)

Liikmesriik

Saksamaa

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

HAMBURG

Abi mitte saavad piirkonnad

Abi andev ametiasutus

Behörde für Wissenschaft und Forschung

Hamburger Strasse 37

D-22083 Hamburg

http://www.hamburg.de/bwf

Abimeetme nimetus

Tropendiagnostik

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

§ 44 Landeshaushaltsordnung der FHH vom 23.12.1971 (HamburgGVBl 1971, S. 261), http://www.landesrecht.hamburg.de.

Meetme liik

Erakorraline abi

Olemasoleva abimeetme muutmine

Abi andmise kuupäev

28.3.2012

Sektorid

Teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste vallas

Abisaaja liik

VKEd – Bernhard-Nocht-Institut für TropenmedizinADT Altona Diagnostic Technologies GmbH

Ettevõtjale antava erakorralise abi üldsumma

EUR 5,03 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

13.10.10-1/3.4,6 – EUR 4,63 (miljonites)

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Tootearendus (artikli 31 lõike 2 punkt c)

32 %

20 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.hamburg.de/efre-foerderperiode-2007-2013/

Riikliku abi viitenumber

SA.34679 (12/X)

Liikmesriik

Sloveenia

Liikmesriigi antud number

SI

Piirkonna nimi (NUTS)

Pomurska

Artikkel 107 lõige 3 punkt a

Abi andev ametiasutus

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Slovenija

http://www.mgrt.gov.si/

Abimeetme nimetus

Razvojne podpore Pomurski regiji – regionalni cilji

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 – 2015 (Uradni list RS, št. 87/09),

Uredba o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 – 2015 (Uradni list RS, št. 3/10)

Program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010 – 2015.

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Modification X 122/2010

Kestus

4.2.2010-31.12.2013

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 53,37 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Muu maksusoodustus, Otsetoetus, Intressitoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Abikava

30 %

20 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200987&stevilka=3839

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20103&stevilka=112

Riikliku abi viitenumber

SA.34682 (12/X)

Liikmesriik

Prantsusmaa

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

Abi andev ametiasutus

Centre du Cinema et de l'image animée

12 rue de Lübeck

75 016 Paris

www.cnc.fr

Abimeetme nimetus

Aides à la recherche et au développement des industries techniques

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Décret no 2006-324 du 20 mars 2006 relatif au soutien financier des industries techniques de la cinématographie et de l’audiovisuel (JO du 21 mars 2006), modifié par le décret no 2008-1015 du 1er octobre 2008 (JO du 3 octobre 2008).

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

15.3.2012-31.12.2017

Sektorid

Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine; helisalvestiste ja muusika kirjastamine

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 1,00 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Tootearendus (artikli 31 lõike 2 punkt c)

25 %

20 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.cnc.fr/web/fr/textes-juridiques?p_p_auth=8aVrbclC&p_p_id=listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet_idArticle=37887

Riikliku abi viitenumber

SA.34684 (12/X)

Liikmesriik

Prantsusmaa

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

Abi andev ametiasutus

Centre National du Cinéma et de l'Image Animée

12 rue de Lubeck

75016 Paris

www.cnc.fr

Abimeetme nimetus

Aides aux études et au conseil des industries techniques — volet PME

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Décret no 2006-324 du 20 mars 2006 relatif au soutien financier des industries techniques de la cinématographie et de l’audiovisuel (JO du 21 mars 2006), modifié par le décret no 2008-1015 du 1er octobre 2008 (JO du 3 octobre 2008).

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

15.3.2012-31.12.2017

Sektorid

Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine; helisalvestiste ja muusika kirjastamine

Abisaaja liik

VKEd

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 0,10 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

VKEdele nõustamiseks antav abi (artikkel 26)

50 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.cnc.fr/web/fr/textes-juridiques?p_p_auth=8aVrbclC&p_p_id=listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet_idArticle=37887

Riikliku abi viitenumber

SA.34685 (12/X)

Liikmesriik

Prantsusmaa

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

Abi andev ametiasutus

Centre national du cinéma et de l'image animée

12 rue de Lübeck

75016 Paris

www.cnc.fr

Abimeetme nimetus

Aides aux investissements des industries techniques — volet PME

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Décret no 2006-324 du 20 mars 2006 relatif au soutien financier des industries techniques de la cinématographie et de l’audiovisuel (JO du 21 mars 2006), modifié par le décret no 2008-1015 du 1er octobre 2008 (JO du 3 octobre 2008).

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

15.3.2012-31.12.2017

Sektorid

Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine; helisalvestiste ja muusika kirjastamine

Abisaaja liik

VKEd

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 4,00 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

VKEdele antav investeerimisabi ja tööhõivealane abi (artikkel 15)

20 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.cnc.fr/web/fr/textes-juridiques?p_p_auth=8aVrbclC&p_p_id=listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet_idArticle=37887

Riikliku abi viitenumber

SA.34687 (12/X)

Liikmesriik

Leedu

Liikmesriigi antud number

LT

Piirkonna nimi (NUTS)

Lithuania

Artikkel 107 lõige 3 punkt a

Abi andev ametiasutus

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Gedimino pr. 38/2, 01104 Vilnius, Lietuva

www.ukmin.lt

Abimeetme nimetus

Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Panevėžio laisvojoje ekonominėje zonoje schema

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 59-1462), Lietuvos Respublikos Panevėžio laisvosios ekonominės zonos įstatymas (Žin., 2012, Nr. 33-1544) ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. 4-263 „Dėl Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Kėdainių laisvojoje ekonominėje zonoje schemos ir Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Panevėžio laisvojoje ekonominėje zonoje schemos patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 36-1812).

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

13.3.2012-31.12.2013

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

LTL 4,00 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Muu – Fiskalinės priemonės

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Abikava

50 %

20 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420933&p_query=&p_tr2=2

Riikliku abi viitenumber

SA.34690 (12/X)

Liikmesriik

Tšehhi Vabariik

Liikmesriigi antud number

14997/12/08100/08000

Piirkonna nimi (NUTS)

Strední Cechy, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Strední Morava, Moravskoslezko, Jihozápad

Artikkel 107 lõige 3 punkt a

Abi andev ametiasutus

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32

110 15 Praha 1

http://www.mpo.cz

Abimeetme nimetus

Marketing – 2. výzva – 2. prodloužení

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Zákon č. 47/2002 Sb, o podpoře malého a středního podnikání;

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů;

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

SA.33057

Kestus

2.4.2012-30.6.2013

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

CZK 110,00 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

SF-ERDF (85 %) – CZK 327,25 (miljonites)

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

VKEdele messidel osalemiseks antav abi (artikkel 27)

50 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://mpo-oppi.cz/marketing/#vyzva4

Riikliku abi viitenumber

SA.34698 (12/X)

Liikmesriik

Ungari

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

Hungary

Artikkel 107 lõige 3 punkt a,Artikkel 107 lõige 3 punkt c

Abi andev ametiasutus

Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Nemzetgazdasági Minisztérium

HUNGARY, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

HUNGARY, 1054 Budapest, József nádor tér 2-4.

http://www.kormany.hu/

Abimeetme nimetus

Supporting the Hungarian sport sector via tax benefit scheme — Regional aid granted in form of transfer tax allowance for the purchase of sport establishment and for that of an area suitable for the building of sport establishment

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Art. 26 paragraph (1) point i) and r), and Art. 26 paragraph (16) of Act XCIII of 1990 on Duties incorporated by Art. 1 of Act CLXXVIII of 2011 on the Amendment of Certain Acts on the Support of the Five Most Spectacular Branches of Sport

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

17.12.2011-31.12.2013

Sektorid

Spordiklubide tegevus

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

HUF 1 000,00 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Muu maksusoodustus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Abikava

50 %

20 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.kozlony.magyarorszag.hu/

Riikliku abi viitenumber

SA.34700 (12/X)

Liikmesriik

Hispaania

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

RIOJA

Abi mitte saavad piirkonnad

Abi andev ametiasutus

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Muro de la Mata, 13-14.

26071 Logroño (La Rioja)

www.ader.es

Abimeetme nimetus

Programa estratégico de comercio exterior. Ayudas a PYMES

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Orden no 6/2012, de 20 de marzo, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al programa estratégico de comercio exterior, en régimen de concesión directa

(Boletín Oficial de La Rioja número 35, de 21 de marzo de 2012).

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Modification SA.32667

Kestus

22.3.2012-31.12.2013

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 1,92 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

FEDER – EUR 1,34 (miljonites)

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

VKEdele nõustamiseks antav abi (artikkel 26)

50 %

VKEdele messidel osalemiseks antav abi (artikkel 27)

50 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=19-353375

Riikliku abi viitenumber

SA.34703 (12/X)

Liikmesriik

Hispaania

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

RIOJA

Abi mitte saavad piirkonnad

Abi andev ametiasutus

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

C/ Muro de la Mata 13-14

26071 Logroño (La Rioja) – ESPAÑA

www.ader.es

Abimeetme nimetus

Fomento de la pequeña y mediana industria agroalimentaria

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Orden no 4/2012, de 20 de marzo, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al fomento de la pequeña y mediana industria agroalimentaria, en régimen de concesión directa (Boletín Oficial de La Rioja número 35, de 21 de marzo de 2012).

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Modification SA.32657

Kestus

22.3.2012-31.12.2013

Sektorid

Liha töötlemine ja säilitamine ning lihatoodete tootmine, Puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine, Taimse ja loomse õli ja rasva tootmine, Piima-, piimatoodete ja juustutootmine, Muude toiduainete tootmine, Valmis loomasööda tootmine, Kange alkoholi destilleerimine, rektifitseerimine ja segamine, Viinamarjaveini tootmine, Siidri ja muu marja- ja puuviljaveini tootmine, Muude destilleerimata kääritatud jookide tootmine, Õlletootmine, Linnasetootmine

Abisaaja liik

VKEd

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 2,67 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

FEADER – EUR 0,74 (miljonites)

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

VKEdele antav investeerimisabi ja tööhõivealane abi (artikkel 15)

40 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=17-353373

Riikliku abi viitenumber

SA.34705 (12/X)

Liikmesriik

Saksamaa

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

BAYERN

Segapiirkonnad

Abi andev ametiasutus

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie

Prinzregentenstr. 28

80538 München

http://www.stmwivt.bayern.de

Abimeetme nimetus

FuE-Programm „Informations- und Kommunikationstechnik“

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Haushaltsgesetz des Freistaates Bayern in der jeweils gültigen Fassung; Richtlinie zur Durchführung des FuE-Programms „Informations- und Kommunikationstechnik“

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Modification X 23/2010

Kestus

1.1.2010-30.6.2014

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 18,00 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Kofinanzierung durch Mittel aus EFRE-RWB-Programm 2007-2013

Der Betrag kann nur grob geschätzt werden und bezieht sich auf die gesamte Dauer der Notifizierung (bis 30.6.2014). — EUR 3,00 (miljonites)

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Rakendusuuring (artikli 31 lõike 2 punkt b)

50 %

0 %

Tootearendus (artikli 31 lõike 2 punkt c)

25 %

10 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.stmwivt.bayern.de/pdf/technologie/IuK-Notifizierung-AGFVO.pdf

Riikliku abi viitenumber

SA.34717 (12/X)

Liikmesriik

Hispaania

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

RIOJA

Abi mitte saavad piirkonnad

Abi andev ametiasutus

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Muro de la Mata, 13-14.

26071 Logroño (La Rioja)

www.ader.es

Abimeetme nimetus

Programa estratégico de comercio exterior. Ayudas a la FORMACION

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Orden no 6/2012, de 20 de marzo, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al programa estratégico de comercio exterior, en régimen de concesión directa

(Boletín Oficial de La Rioja número 35, de 21 de marzo de 2012).

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Modification SA.32670

Kestus

22.3.2012-31.12.2013

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 0,06 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Üldkoolitus (artikkel 38 lõige 2)

50 %

0 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=19-353375


13.7.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 207/39


Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus)

(EMPs kohaldatav tekst)

2012/C 207/04

Riikliku abi viitenumber

SA.34715 (12/X)

Liikmesriik

Läti

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

Latvia

Artikkel 107 lõige 3 punkt a

Abi andev ametiasutus

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

http://www.lad.gov.lv/

Abimeetme nimetus

Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumi Nr.132 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)”” (Publicēts: Latvijas Vēstnesis Nr. 37: 5.3.2010.)

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Modification SA.32837

Kestus

30.3.2012-30.12.2013

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

LVL 20,00 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

http://www.zm.gov.lv/doc_upl/LAP_9_versija_030212.pdf – LVL 55,95 (miljonites)

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Abikava

50 %

20 %

VKEdele nõustamiseks antav abi (artikkel 26)

8 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.likumi.lv/doc.php?id=206103&from=off

Riikliku abi viitenumber

SA.34729 (12/X)

Liikmesriik

Tšehhi Vabariik

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

Moravskoslezko

Artikkel 107 lõige 3 punkt a

Abi andev ametiasutus

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Na Jízdárně 2824/2

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

www.rr-moravskoslezsko.cz

Abimeetme nimetus

Podpora investic prostřednictvím fondů městského rozvoje v rámci ROP Moravskoslezsko

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o financování holdingového fondu JESSICA mezi Regionální radou Moravskoslezsko a Evropskou investiční bankou ze dne 8. února 2010

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

13.3.2012-31.12.2015

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

CZK 160,00 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Sooduslaen

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Evropský fond pro regionální rozvoj dle nařízení rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 – CZK 431,00 (in millions)

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Abikava

40 %

20 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.rr-moravskoslezsko.cz/folder/670/

Riikliku abi viitenumber

SA.34733 (12/X)

Liikmesriik

Kreeka

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

DYTIKI ELLADA

Artikkel 107 lõige 3 punkt a

Abi andev ametiasutus

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ)

ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 28, 264 41 Πάτρα

Τηλ: 2610 461670-2

Φαξ: 2610 422978

Ε-mail: dytikiellada@mou.gr

www.pde.gov.gr, www.depin.gr

Abimeetme nimetus

ΔΙΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Νόμοι 1514/1985, Ν.1783/1987,

Ν.3614/07 όπως ισχύει (με τις τροποποιήσεις Ν.3752/ 2009, Ν.3840/2010), ΠΔ 274/2000 όπως ισχύει (με τις τροποποιήσεις (ΠΔ 103/2003,αρ. 34 Ν. 3259/2004 and αρ. 18 Ν. 3777/2009),

Υπουργική Απόφαση με ΑΠ14053/ΕΥΣ1749/2008 όπως ισχύει, Ν.2362/1995 όπως ισχύει (Ν.3871/2010), Ν.2472/1997

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

15.3.2011-31.12.2015

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 3,40 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

European Regional Development Fund (ERDF) – EUR 2,90 (miljonites)

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Tootearendus (artikli 31 lõike 2 punkt c)

60 %

0 %

Tehnilise teostatavuse uuringuteks antav abi (artikkel 32)

75 %

VKEdele tööstusomandi õiguste omandamise kulude katteks antav abi (artikkel 33)

100 %

Alusuuring (artikli 31 lõike 2 punkt a)

100 %

Rakendusuuring (artikli 31 lõike 2 punkt b)

80 %

0 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.depin.gr/el/Pages/Proclamations.aspx

Riikliku abi viitenumber

SA.34734 (12/X)

Liikmesriik

Itaalia

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

MOLISE

Artikkel 107 lõige 3 punkt c

Abi andev ametiasutus

REGIONE MOLISE

ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI

contrada COLLE DELLE API – 86100 – CAMPOBASSO

www.regione.molise.it

Abimeetme nimetus

AIUTI AGLI INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE SOSTEGNO ALL'UTILIZZO DI TECNOLOGIE PULITE NELLE PMI

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

POR FESR 2007/2013 MOLISE — Decisione Commissione europea n. 5930 del 28.11.2007 modificata in ultimo con decisione CE n. 9022 del 1.12.2011

Deliberazione di Giunta regionale n. 198 del 2.3.2012

BURM n. 8 del 16.4.2012

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

16.4.2012-31.12.2015

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 5,00 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

FESR – EUR 5,51 (miljonites)

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Üldkoolitus (artikkel 38 lõige 2)

60 %

15 %

Abikava

15 %

20 %

Innovatsiooni nõuandeteenuste jaoks antav abi ja innovatsiooni toetavate teenuste jaoks antav abi (artikkel 36)

200 000 EUR

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5611

Riikliku abi viitenumber

SA.34737 (12/X)

Liikmesriik

Ühendkuningriik

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

Artikkel 107 lõige 3 punkt c,Artikkel 107 lõige 3 punkt a

Abi andev ametiasutus

HMRC

Rm 3C/15

100 Parliament Street

London SW1A 2BQ

www.hmrc.gov.uk

Abimeetme nimetus

Business Premises Renovation Allowance

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Sections 360A-360Z4, Part 3A, Capital Allowances Act 2001.

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Prolongation XR 87/2007

Kestus

11.4.2012-10.4.2017

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

GBP 30,00 (miljonites)

Tagatised

GBP 0,00 (miljonites)

Abimeede (artikkel 5)

Muu maksusoodustus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Abikava

10 %

0 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/7/schedule/6

This is the original BPRA legislation for the scheme that is due to end 10 April 2012

 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/868/contents/made

This extends the life of the scheme and changes a few of the qualifying conditions

 

http://www.hmrc.gov.uk/manuals/camanual/ca45000.htm

This is the guidance

Riikliku abi viitenumber

SA.34739 (12/X)

Liikmesriik

Itaalia

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

TOSCANA

Segapiirkonnad

Abi andev ametiasutus

Regione Toscana Autorità di Gestione Unica del P.O. Italia — Francia Marittimo 2007-2013

Piazza dell'Unità Italiana, 1 50123 FIRENZE

http://www.regione.toscana.it

Abimeetme nimetus

Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2007-2013. Avviso per la manifestazione di interesse per la presentazione di candidature per progetti strategici relativo al tema «Rete delle città portuali e dei servizi urbani integrati»

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

PO Italia — Francia MARITTIMO 2007-2013 approvato dalla Commissione con Decisione C ( 2007) 5489

Decreto n. 13 marzo 2012 n. 1000 pubblicato sul BURT della Regione Toscana n. 14 del 4 aprile 2012

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

4.4.2012-31.12.2013

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 1,50 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale — Programma Cooperazione Transfrontaliero ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2007-2013 — EUR 0,45 (miljonites)

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

VKEdele nõustamiseks antav abi (artikkel 26)

50 %

Alusuuring (artikli 31 lõike 2 punkt a)

100 %

Rakendusuuring (artikli 31 lõike 2 punkt b)

50 %

20 %

Tootearendus (artikli 31 lõike 2 punkt c)

25 %

20 %

Tehnilise teostatavuse uuringuteks antav abi (artikkel 32)

65 %

VKEdele tööstusomandi õiguste omandamise kulude katteks antav abi (artikkel 33)

70 %

Põllumajandus- ja kalandussektoris teadus- ja arendustegevuseks antav abi (artikkel 34)

100 %

Noortele innovatiivsetele ettevõtetele antav abi (artikkel 35)

25 EUR

Innovatsiooni nõuandeteenuste jaoks antav abi ja innovatsiooni toetavate teenuste jaoks antav abi (artikkel 36)

20 EUR

Abikava

15 %

20 %

VKEdele antav investeerimisabi ja tööhõivealane abi (artikkel 15)

20 %

Investeerimisabi, mis võimaldab ettevõtjatel järgida ühenduse keskkonnakaitsenormatiivides nõutust rangemaid normatiive või parandada keskkonnakaitset ühenduse normatiivide puudumisel(artikkel 18)

35 %

20 %

Energia säästva kasutamise meetmetesse tehtavateks investeeringuteks ettenähtud keskkonnaabi (artikkel 21)

20 %

20 %

Suure tõhususega koostootmisse tehtavateks investeeringuteks ettenähtud keskkonnaabi (artikkel 22)

45 %

20 %

Kõrge kvalifikatsiooniga töötajate laenamiseks antav abi (artikkel 37)

50 EUR

Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamisse tehtavateks investeeringuteks ettenähtud keskkonnaabi (artikkel 23)

45 %

20 %

Keskkonnauuringuteks antav abi (artikkel 24)

50 %

20 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.maritimeit-fr.net/cms/index.php?option=com_shared_private_space&task=showfile&fileid=1316

Riikliku abi viitenumber

SA.34741 (12/X)

Liikmesriik

Madalmaad

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

GROOT-AMSTERDAM

Abi mitte saavad piirkonnad

Abi andev ametiasutus

Gemeente Amsterdam

Amstel 1

1011 PN Amsterdam

www.amsterdam.nl

Abimeetme nimetus

Bijzondere subsidieverordening ter stimulering van de schone rondvaart

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

gemeentewet

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

31.5.2012-31.12.2013

Sektorid

Sõitjatevedu sisevetel

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 0,95 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Abikava

35 %

15 %

Investeerimisabi, mis võimaldab ettevõtjatel järgida ühenduse keskkonnakaitsenormatiivides nõutust rangemaid normatiive või parandada keskkonnakaitset ühenduse normatiivide puudumisel(artikkel 18)

(Viide asjakohastele normatiividele: CCR-2 normen)

35 %

15 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/verkeer-milieu/schoner-varen/schonere-rondvaart/

Riikliku abi viitenumber

SA.34745 (12/X)

Liikmesriik

Saksamaa

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

HAMBURG

Abi mitte saavad piirkonnad

Abi andev ametiasutus

Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt

20097 Hamburg, Besenbinderhof 31

www.wk-hamburg.de

Abimeetme nimetus

Programm A der Förderrichtlinie für energetische Modernisierung, Ausstattungsverbesserungen und umfassende Modernisierung 2012

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

§ 2 Absätze 3 und 4 des Gesetzes über die Wohnraumförderung in der Freien und Hansestadt Hamburg (Hamburgisches Wohnraumförderungsgesetz– HmbWoFG, HmbGVBl.2008,S. 74f)

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Prolongation SA.32521

Kestus

10.4.2012-30.6.2013

Sektorid

Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 17,34 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Energia säästva kasutamise meetmetesse tehtavateks investeeringuteks ettenähtud keskkonnaabi (artikkel 21)

20 %

20 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.wk-hamburg.de/fileadmin/pdf/download/2012_04_FoeRi_Modernisierung_Mietwohnungen.pdf

Riikliku abi viitenumber

SA.34754 (12/X)

Liikmesriik

Saksamaa

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

HANNOVER

Abi mitte saavad piirkonnad

Abi andev ametiasutus

Stadt Barsinghausen

Bergamtstraße 5

30890 Barsinghausen

https://www.barsinghausen.de

Abimeetme nimetus

Investitionsbeihilfe nach VO (EG) Nr. 800/2008

Zuwendungsbescheid Krystyna Chernes Haase GmbH & Co. KG

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz in Verbindung mit Niedersächische Gemeindehaushalts- und kassenverordnung in Verbindung mit §§ 23, 44 Niedersächsische Landeshaushaltsordnung

Meetme liik

Erakorraline abi

Olemasoleva abimeetme muutmine

Abi andmise kuupäev

30.12.2011

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd – Laboratorium für natürliche Körperpflegemittel Krystyna Chernes Haase GmbH & Co. KG

Ettevõtjale antava erakorralise abi üldsumma

EUR 0,39 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

VKEdele antav investeerimisabi ja tööhõivealane abi (artikkel 15)

10 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.barsinghausen.de/internet/page.php?typ=2&site=903000428

Riikliku abi viitenumber

SA.34756 (12/X)

Liikmesriik

Poola

Liikmesriigi antud number

PL

Piirkonna nimi (NUTS)

Wroclawski

Artikkel 107 lõige 3 punkt a

Abi andev ametiasutus

Minister Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

mg.gov.pl

Abimeetme nimetus

Program wieloletni pomocy – dotacja celowa na inwestycję Pittsburgh Glass Works (Poland) Sp. z o.o.

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Uchwała Rady Ministrów Nr 10/2012 z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Pittsburgh Glass Works (Poland) Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej pod nazwą: Uruchomienie w Środzie Śląskiej produkcji szyb klasy premium do pojazdów samochodowych, w latach 2012-2013”.

Meetme liik

Erakorraline abi

Olemasoleva abimeetme muutmine

Abi andmise kuupäev

20.3.2012

Sektorid

Lehtklaasi tootmine

Abisaaja liik

suurettevõte – Pittsburgh Glass Works (Poland) Sp. z o.o.

Ettevõtjale antava erakorralise abi üldsumma

PLZ 3,57 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Erakorraline abi (artikkel 13 lõige 1)

1,75 %

0 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.mg.gov.pl/files/upload/7831/pgw310112.pdf

Riikliku abi viitenumber

SA.34759 (12/X)

Liikmesriik

Hispaania

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

EXTREMADURA

Artikkel 107 lõige 3 punkt a

Abi andev ametiasutus

CONSEJERA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

PASEO DE ROMA S/N. 06800 MÉRIDA. ESPAÑA

www.extremaduraempresarial.es // www.gobex.es

Abimeetme nimetus

PROGRAMA DE FINANCIACIÓN AL TEJIDO EMPRESARIAL DE EXTREMADURA

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

DECRETO 56/2012, DE 13 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROGRAMA DE FINANCIACIÓN A EMPRESAS EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

20.4.2012-31.12.2013

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 10,65 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Intressitoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Abikava

40 %

60 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/750o/12040062.pdf

Riikliku abi viitenumber

SA.34760 (12/X)

Liikmesriik

Hispaania

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

EXTREMADURA

Artikkel 107 lõige 3 punkt a

Abi andev ametiasutus

CONSEJERA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

PASEO DE ROMA S/N. 06800. MÉRIDA. ESPAÑA

www.extremaduraempresarial.es // http://www.gobex.es/

Abimeetme nimetus

INCENTIVOS INDUSTRIALES A LA INVERSIÓN EMPREARIAL EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

DECRETO 55/2012, DE 13 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECE UN RÉGIMEN DE INCENTIVOS INDUSTRIALES A LA INVERSIÓN EMPREARIAL EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

20.4.2012-31.12.2013

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 16,50 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

FEDER- EXTREMADURA 2007-13 EJE 2 DESARROLLO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL TEMA PRIORITARIO 06 AYUDA A LAS PYME PARA EL FOMENTO DE LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN QUE RESPETEN EL MEDIO AMBIENTE; TEMA PRIORITARIO 08 OTRAS INVERSIONES EN EMPRESAS – EUR 13,20 (miljonites)

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Abikava

40 %

0 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/750o/12040061.pdf

Riikliku abi viitenumber

SA.34763 (12/X)

Liikmesriik

Rumeenia

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

Romania

Artikkel 107 lõige 3 punkt a

Abi andev ametiasutus

Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

Calea Victoriei nr. 152, sector 1, Bucuresti

www.minind.ro

Abimeetme nimetus

Modificarea Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

HOTĂRÂRE nr. 248 din 27 martie 2012 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei cu numărul 227 din data de 4 aprilie 2012

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Modification XR 109/2008

Kestus

4.4.2012-31.12.2013

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

RON 401,90 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Programul operațional sectorial „Creșterea competitivității economice”, aprobat prin Decizia Comisiei C(2007) 3 472 din 12 iulie 2007 – RON 1 768,36 (miljonites)

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Abikava

50 %

20 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://oie.minind.ro/oie/html/documentex/HOTARARE-248-2012.pdf


13.7.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 207/52


Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus)

(EMPs kohaldatav tekst)

2012/C 207/05

Riikliku abi viitenumber

SA.34765 (12/X)

Liikmesriik

Hispaania

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

ESPANA

Artikkel 107 lõige 3 punkt a,Artikkel 107 lõige 3 punkt c

Abi andev ametiasutus

Dirección General de Industria y de la PYME

Paseo de la Castellana, 160

28071 Madrid

www.minetur.gob.es

Abimeetme nimetus

Ayudas para actuaciones de Reindustrialización

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Orden IET/818/2012 de 18 de abril, BOE no 95 de 20 de abril de 2012

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Modification SA.22902

Kestus

21.4.2012-31.12.2013

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 326,30 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Sooduslaen

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Programas Operativos Regionales.

La cifra de la siguiente casilla se ha estimado suponiendo que el 90% del presupuesto se destina a zonas con programación FEDER y un 15% de ayudas no llega a certificarse por revocaciones o renuncias. — EUR 14,40 (miljonites)

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Abikava

60 %

20 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/20/pdfs/BOE-A-2012-5329.pdf

Riikliku abi viitenumber

SA.34767 (12/X)

Liikmesriik

Hispaania

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

GUIPUZCOA

Abi mitte saavad piirkonnad

Abi andev ametiasutus

Diputación Foral de Gipuzkoa

Plaza Gipuzkoa s/n

20004 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

www.gipuzkoa.net

Abimeetme nimetus

Apoyo a la competitividad de las empresas mediante la innovación y el desarrollo empresarial en el actual contexto de crisis económica y financiera

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Boletín Oficial de Gipuzkoa no 77 de 24 de abril de 2012

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Modification SA.32624

Kestus

24.4.2012-31.12.2014

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 6,00 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Tootearendus (artikli 31 lõike 2 punkt c)

25 %

20 %

Innovatsiooni nõuandeteenuste jaoks antav abi ja innovatsiooni toetavate teenuste jaoks antav abi (artikkel 36)

60 EUR

 

Kõrge kvalifikatsiooniga töötajate laenamiseks antav abi (artikkel 37)

50 EUR

 

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/04/24/c1203782.pdf

Riikliku abi viitenumber

SA.34771 (12/X)

Liikmesriik

Hispaania

Liikmesriigi antud number

ES

Piirkonna nimi (NUTS)

CATALUNA

Segapiirkonnad

Abi andev ametiasutus

Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana (ACC1Ó)

Passeig de Gràcia 129

08008 Barcelona

www.acc10.cat

Abimeetme nimetus

Programa de ayudas a proyectos de inversión estratégicos para la economía catalana

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Resolución EMO/600/2012, de 14 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de ayudas a proyectos de inversión estratégicos para la economía catalana. (DOGC núm. 6103 de 5.4.2012)

Resolución EMO/93/2012, de 9 de enero, por la que se aprueban y se hacen públicas las bases generales que deben regir las ayudas convocadas por la Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana, ACC1Ó (DOGC núm. 6059, de 3.2.2012)

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

6.4.2012-31.12.2013

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 0,75 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Erikoolitus (artikkel 38 lõige 1)

25 %

0 %

Üldkoolitus (artikkel 38 lõige 2)

60 %

0 %

Ebasoodsas olukorras olevate töötajate töölevõtmiseks palgatoetuste vormis antav abi (artikkel 40)

25 %

VKEdele antav investeerimisabi ja tööhõivealane abi (artikkel 15)

10 %

Rakendusuuring (artikli 31 lõike 2 punkt b)

25 %

0 %

Tootearendus (artikli 31 lõike 2 punkt c)

25 %

0 %

Tehnilise teostatavuse uuringuteks antav abi (artikkel 32)

25 %

VKEdele tööstusomandi õiguste omandamise kulude katteks antav abi (artikkel 33)

25 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=604205&type=01&language=es_ES

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1222367&type=01

Riikliku abi viitenumber

SA.34779 (12/X)

Liikmesriik

Poola

Liikmesriigi antud number

PL

Piirkonna nimi (NUTS)

Slaskie

Artikkel 107 lõige 3 punkt a

Abi andev ametiasutus

Gmina Nędza

ul. Jana III Sobieskiego 5, 47- 440 Nędza

www.nedza.pl

Abimeetme nimetus

Pomoc na szkolenie związana z przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników.

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

art. 70b ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty,

Decyzja Nr Oś- S.4453.5.2.2011

Meetme liik

Erakorraline abi

Olemasoleva abimeetme muutmine

Abi andmise kuupäev

14.10.2011

Sektorid

Muu teenindus

Abisaaja liik

VKEd – Sklep obuwniczy Aniela Chęcińskaul. Brzeska 17, 47-400 Racibórz

Ettevõtjale antava erakorralise abi üldsumma

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Üldkoolitus (artikkel 38 lõige 2)

56 %

0 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/Du/2004/s/256/2572

Riikliku abi viitenumber

SA.34780 (12/X)

Liikmesriik

Poola

Liikmesriigi antud number

PL

Piirkonna nimi (NUTS)

Slaskie

Artikkel 107 lõige 3 punkt a

Abi andev ametiasutus

Gmina Nędza

ul. Jana III Sobieskiego 5, 47- 440 Nędza

www.nedza.pl

Abimeetme nimetus

Pomoc na szkolenia związana z przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

art. 70b ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty,

Decyzja Nr Oś- S.4453.7.2.2011

Meetme liik

Erakorraline abi

Olemasoleva abimeetme muutmine

Abi andmise kuupäev

11.10.2011

Sektorid

Muu teenindus

Abisaaja liik

VKEd – Zakład Stolarski Kalus Longin, ul. Arka Bożka 12, 47-440 Babice

Ettevõtjale antava erakorralise abi üldsumma

PLZ 0,01 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Üldkoolitus (artikkel 38 lõige 2)

56 %

0 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/Du/2004/s/256/2572