ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2011.338.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 338

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

54. köide
18. november 2011


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2011/C 338/01

Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/42/EÜ, 17. mai 2006, mis käsitleb masinaid ja millega muudetakse direktiivi 95/16/EÜ(Direktiivikohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)  ( 1 )

1

2011/C 338/02

Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. märtsi 1994. aasta direktiivi 94/9/EÜ (plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavaid seadmeid ja kaitsesüsteeme käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) rakendamisega(Direktiivi kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)  ( 1 )

56

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2011/C 338/03

Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus) ( 1 )

65

2011/C 338/04

Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus) ( 1 )

67

2011/C 338/05

Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus) ( 1 )

72

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Komisjon

18.11.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 338/1


Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/42/EÜ, 17. mai 2006, mis käsitleb masinaid ja millega muudetakse direktiivi 95/16/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

(Direktiivikohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)

2011/C 338/01

ESO (1)

Viide ühtlustatud standardile ja standardi pealkiri

(ja viitedokument)

Esmakordne avaldamine EÜT/ELT

Viide asendatavale standardile

Kuupäev, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kaotab kehtivuse

Märkus 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 81-3:2000+A1:2008

Liftide valmistamise ja paigaldamise ohutuseeskirjad. Osa 3: Elektrilised ja hüdraulilised teenindusliftid

8.9.2009

 

 

EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 81-31:2010

Liftide valmistamise ja paigaldamise ohutuseeskirjad. Üksnes kaupade veoks mõeldud liftid. Osa 31: Kättesaadavad, üksnes kaupade veoks mõeldud liftid

20.10.2010

 

 

CEN

EN 81-40:2008

Liftide valmistamise ja paigaldamise ohutuseeskirjad. Inimeste ja kaupade transportimiseks mõeldud eriotstarbelised liftid. Osa 40: Liikumispuudega inimestele mõeldud trepiliftid ja kaldega liftiplatvormid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 81-41:2010

Liftide valmistamise ja paigaldamise ohutuseeskirjad. Inimeste ja kaupade transportimiseks mõeldud eriotstarbelised liftid. Osa 41: Liikumispuudega inimestele mõeldud vertikaalsed tõsteplatvormid

8.4.2011

 

 

CEN

EN 81-43:2009

Liftide valmistamise ja paigaldamise ohutuseeskirjad. Eriliftid Inimeste ja kauba transpordiks. Osa 43: Kraanade liftid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 115-1:2008+A1:2010

Eskalaatorite ja sõidukonveierite ohutus. Osa 1: Valmistamine ja paigaldamine

26.5.2010

EN 115-1:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.9.2010)

CEN

EN 201:2009

Kummi- ja plastitöötlusmasinad. Survevalumasinad. Ohutusnõuded

18.12.2009

 

 

CEN

EN 267:2009+A1:2011

Monoplokk-õlipõletite ohutu väljalülitamise seadised ja juhtseadmed

Esmakordne avaldamine

EN 267:2009

Märkus 2.1

29.2.2012

CEN

EN 280:2001+A2:2009

Mobiilsed tõstmise tööplatvormid. Kavandamisarvutused. Stabiilsusekriteeriumid. Valmistamine. Ohutus. Hindamised ja katsetused

18.12.2009

 

 

CEN

EN 289:2004+A1:2008

Kummi- ja plastitöötlusmasinad. Pressid. Ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 349:1993+A1:2008

Masinate ohutus. Minimaalsed vahekaugused vältimaks inimese kehaosade muljumisohtu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 378-2:2008+A1:2009

Külmetussüsteemid ja soojuspumbad. Ohutus- ja keskkonnanõuded. Osa 2: Kavandamine, valmistamine, katsetamine, märgistamine ja dokumentatsioon

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-1:2000+A1:2009

Pakkemasinate ohutus. Osa 1: Pakkemasinate ja tarvikute terminoloogia ja klassifikatsioon

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-3:1999+A1:2009

Pakkemasinate ohutus. Osa 3: Vormi-, täite- ja sulgemismasinad

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-5:2006+A1:2009

Pakkemasinate ohutus. Osa 5: Pakendamismasinad

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-6:2006+A1:2009

Pakkemasinate ohutus. Osa 6: Kaubaaluste pakkemasinad

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-7:2006+A1:2008

Pakkemasinate ohutus. Osa 7: Grupi- ja sekundaarpakendamismasinad

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-8:2008

Pakkemasinate ohutus. Osa 8: Sidumismasinad

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-9:2009

Pakkemasinate ohutus. Osa 9: Pakkemasinate, pakkeliinide ja lisaseadmete mürataseme mõõtmise meetodid. 2. ja 3.kategooria täpsusaste

18.12.2009

 

 

CEN

EN 422:2009

Kummi- ja plastitöötlusmasinad. Puhumis-vormimismasinad. Ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 453:2000+A1:2009

Toidutöötlemismasinad. Taignasegistid. Ohutus- ja hügieeninõuded

26.5.2010

 

 

CEN

EN 454:2000+A1:2009

Toidutöötlemismasinad. Planetaarsegistid. Ohutus- ja hügieeninõuded

26.5.2010

 

 

CEN

EN 474-1:2006+A1:2009

Mullatöömasinad. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-2:2006+A1:2008

Mullatöömasinad. Ohutus. Osa 2: Buldooseritele esitatavad nõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-3:2006+A1:2009

Mullatöömasinad. Ohutus. Osa 3: Laaduritele esitatavad nõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-6:2006+A1:2009

Mullatöömasinad. Ohutus. Osa 6: Kalluritele esitatavad nõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-7:2006+A1:2009

Mullatöömasinad. Ohutus. Osa 7: Skreeperitele esitatavad nõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-8:2006+A1:2009

Mullatöömasinad. Ohutus. Osa 8: Greideritele esitatavad nõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-9:2006+A1:2009

Mullatöömasinad. Ohutus. Osa 9: Torupanemismasinatele esitatavad nõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-10:2006+A1:2009

Mullatöömasinad. Ohutus. Osa 10: Kaevikumasinatele esitatavad nõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-11:2006+A1:2008

Mullatöömasinad. Ohutus. Osa 11: Mulla- ja jäätmetihendusmasinatele esitatavad nõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-12:2006+A1:2008

Mullatöömasinad. Ohutus. Osa 12: Nõuded kaabelekskavaatoritele

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-1:2006+A1:2009

Liikuvad tee-ehitusmasinad. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded

26.5.2010

 

 

CEN

EN 500-2:2006+A1:2008

Liikuvad tee-ehitusmasinad. Ohutus. Osa 2: Erinõuded teefreesimismasinatele

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-3:2006+A1:2008

Liikuvad tee-ehitusmasinad. Ohutus. Osa 3: Erinõuded pinnasestabiliseerimis- ja ümbertöötlusmasinatele

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-4:2011

Liikuvad tee-ehitusmasinad. Ohutus. Osa 4: Erinõuded tihendusmasinatele

20.7.2011

EN 500-4:2006+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.8.2011)

CEN

EN 500-6:2006+A1:2008

Liikuvad tee-ehitusmasinad. Ohutus. Osa 6: Erinõuded laoturitele

8.9.2009

 

 

CEN

EN 528:2008

Rööbastel liikuvad virnastid ja mahatõsturid. Ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-1:1996+A1:2008

Masinate ohutus. Inimkeha mõõtmed. Osa 1: Kogu keha läbimahtumist võimaldavate masinaruumiavade mõõtmete määramise põhimõtted

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-2:1996+A1:2008

Masinate ohutus. Inimkeha mõõtmed. Osa 2: Juurdepääsuavade nõutavate mõõtmete määramise põhialused

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-3:1996+A1:2008

Masinate ohutus. Inimkeha mõõtmed. Osa 3: Antropomeetrilised andmed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 574:1996+A1:2008

Masinate ohutus. Kahekäe-juhtseadised. Talitlusaspektid. Konstrueerimise põhimõtted

8.9.2009

 

 

CEN

EN 609-1:1999+A2:2009

Põllumajandus- ja metsatöömasinad. Palgilõhkumismasinate ohutus. Osa 1: Kiil-lõhkujad

18.12.2009

 

 

CEN

EN 609-2:1999+A1:2009

Põllumajandus- ja metsatöömasinad. Palgilõhkumismasinate ohutus. Osa 2: Kruvilõhestaja

18.12.2009

 

 

CEN

EN 614-1:2006+A1:2009

Masinate ohutus. Ergonoomia põhimõtted projekteerimisel. Osa 1: Terminoloogia ja üldised põhimõtted

8.9.2009

 

 

CEN

EN 614-2:2000+A1:2008

Masinate ohutus. Ergonoomia põhimõtted projekteerimisel. Osa 2: Masina kavandi ja tööülesannete koostoime

8.9.2009

 

 

CEN

EN 617:2001+A1:2010

Pidevtoimega teisaldusseadmed ja süsteemid. Ohutus- ja EMC nõuded seadmestikule puistmaterjalide ladustamiseks silohoidlates, punkrites, salvedes ja hopperites

8.4.2011

 

 

CEN

EN 618:2002+A1:2010

Pidevtoimega teisaldusseadmed ja süsteemid. Ohutus- ja EMC nõuded seadmestikule puistmaterjalide mehaaniliseks käitlemiseks, v.a. lintkonveierid

8.4.2011

 

 

CEN

EN 619:2002+A1:2010

Pidevtoimega teisaldusseadmed ja süsteemid. Ohutus- ja EMC nõuded seadmestikule erikoormuse mehaaniliseks käitlemiseks

8.4.2011

 

 

CEN

EN 620:2002+A1:2010

Pidevtoimega teisaldusseadmed ja süsteemid. Ohutus- ja EMC nõuded puistmaterjalide lintkonveieritele

8.4.2011

 

 

CEN

EN 626-1:1994+A1:2008

Masinate ohutus. Masinatest lähtuvatest ohtlikest ainetest tuleneva terviseriski vähendamine. Osa 1: Põhimõtted ja nõuded masinate tootjatele

8.9.2009

 

 

CEN

EN 626-2:1996+A1:2008

Masinate ohutus. Masinatest eralduvate kahjulike ainete terviseohu vähendamine. Osa 2: Kontrollmenetluste aluseks olev metodoloogia

8.9.2009

 

 

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Automaatsed sundtõmbega põletid gaaskütustele

8.9.2009

 

 

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 690:1994+A1:2009

Põllumajandusmasinad. Sõnnikulaoturid. Ohutus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 692:2005+A1:2009

Tööpingid. Mehaanilised pressid. Ohutus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 693:2001+A2:2011

Tööpingid. Ohutus. Hüdraulilised pressid

Esmakordne avaldamine

EN 693:2001+A1:2009

Märkus 2.1

31.3.2012

CEN

EN 703:2004+A1:2009

Põllumajandusmasinad. Silo laadimise, segamise ja/või tükeldus- ja jaotusmasinad. Ohutus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 706:1996+A1:2009

Põllumajandusmasinad. Viinamarjapõõsaste pügamise masinad. Ohutus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 707:1999+A1:2009

Põllumajandusmasinad. Virtsalaoturid. Ohutus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 709:1997+A4:2009

Põllumajandus- ja metsatöömasinad. Püstijalu juhitavad traktorid pöörlevate külgemonteeritavate kultivaatoritega, mootorkobestid, vedavate ratastega mootorkobestid. Ohutus

26.5.2010

EN 709:1997+A2:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.12.2010)

CEN

EN 710:1997+A1:2010

Metallurgiatööstuse vormimis- ja kärnimasinate, seadmete ning nendega seotud abiseadmete ohutusnõuded

20.10.2010

 

 

CEN

EN 741:2000+A1:2010

Pidevtoimega teisaldusseadmed ja süsteemid. Ohutusnõuded puistematerjalide pneumaatilise teisaldamise süsteemidele ja nende komponentidele

8.4.2011

 

 

CEN

EN 745:1999+A1:2009

Põllumajandusmasinad. Püst- ja rõhtrootorniidukid. Ohutus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 746-1:1997+A1:2009

Tööstuslikud termotöötlusseadmed. Osa 1: Tööstuslike termotöötlusseadmete üldised ohutusnõuded

18.12.2009

 

 

CEN

EN 746-2:2010

Tööstuslikud termotöötlusseadmed. Osa 2: Põlemis- ja kütusekasutussüsteemide ohutusnõuded

20.10.2010

 

 

CEN

EN 746-3:1997+A1:2009

Tööstuslikud termotöötlusseadmed. Osa 3: Ohutusnõuded atmosfäärigaaside genereerimisel ja kasutamisel

8.9.2009

 

 

CEN

EN 786:1996+A2:2009

Aiapidamisseadmed. Eeslükatavad ja käeshoitavad elektriajamiga murutrimmerid ja muruservatrimmerid. Mehaaniline ohutus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 791:1995+A1:2009

Puurseadmed. Ohutus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-1:2000+A1:2008

Käeshoitavad mitteelektrilised jõuseadised. Ohutusnõuded. Osa 1: Mittekeermestatud mehaaniliste kinnitusdetailide monteerimise jõuseadised

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-2:2000+A1:2008

Käeshoitavad mitteelektrilised jõuseadised. Ohutusnõuded. Osa 2: Tükeldamise ja kurdumise jõuseadised

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-5:2000+A1:2008

Käeshoitavad mitteelektrilised jõuseadised. Ohutusnõuded. Osa 5: Pöörlevad löökpuurid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-7:2001+A1:2008

Käeshoitavad mitteelektrilised jõuseadised. Ohutusnõuded. Osa 7: Peenestid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-8:2001+A1:2008

Käeshoitavad mitteelektrilised jõuseadised. Ohutusnõuded. Osa 8: Lihvijad ja poleerijad

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-9:2001+A1:2008

Käeshoitavad mitteelektrilised jõuseadised. Ohutusnõuded. Osa 9: Stantspeenestid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-10:2000+A1:2008

Käeshoitavad mitteelektrilised jõuseadised. Ohutusnõuded. Osa 10: Surve jõuseadised

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-11:2000+A1:2008

Käeshoitavad mitteelektrilised jõuseadised. Ohutusnõuded. Osa 11: Nokkijad ja käärid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-12:2000+A1:2008

Käeshoitavad mitteelektrilised jõuseadised. Ohutusnõuded. Osa 12: Väikesed ketassaed, väikesed vibrosaed ja kahemehesaed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-13:2000+A1:2008

Käeshoitavad mitteelektrilised jõuseadised. Ohutusnõuded. Osa 13: Kinnitusdetailide sissetagumise tööriistad

8.9.2009

 

 

CEN

EN 809:1998+A1:2009

Pumbad ja pumbaüksused vedelike jaoks. Üldised ohutusnõuded

18.12.2009

 

 

EN 809:1998+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 815:1996+A2:2008

Kivimi puurimiseks kasutatavate kaitsekilpideta tunnelipuurimismasinate ja puurvardata puurmasinate ohutus. Ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-1:1996+A1:2008

Lühikeste lülidega tõstekett. Ohutus. Osa 1: Tehnilistele tingimustele vastavuse põhitingimused

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-2:1996+A1:2008

Lühikeste lülidega tõstekett. Ohutus. Osa 2: Keskmise tolerantsiga kett tõstetroppide valmistamiseks. Klass 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-3:1999+A1:2008

Lühikeste lülidega tõstekett. Ohutus. Osa 3: Keskmise tolerantsiga kett tõstetroppide valmistamiseks. Klass 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-4:1996+A1:2008

Lühikeste lülidega tõstekett. Ohutus. Osa 4: Tõstetropid. Klass 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-5:1999+A1:2008

Lühikeste lülidega tõstekett. Ohutus. Osa 5: Tõstetropid. Klass 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-6:2000+A1:2008

Lühikeste lülidega tõstekett. Ohutus. Osa 6: Kett-tropid. Tootja poolt kasutamise ja korrashoiu kohta esitatava informatsiooni spetsifikatsioon

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-7:2002+A1:2008

Lühikeste lülidega tõstekett. Ohutus. Osa 7: Peene tolerantsiga tõstekett, klass T (tüübid T, DAT ja DT)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 836:1997+A4:2011

Aiapidamisseadmed. Ajamiga muruniidukid. Ohutus

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 842:1996+A1:2008

Masinate ohutus. Visuaalsed ohusignaalid. Üldnõuded, kujundus ja katsetamine

8.9.2009

 

 

CEN

EN 848-1:2007+A1:2009

Puidutöötlemismasinate ohutus. Ühepoolsed pöörleva lõiketeraga puidutöötluspingid. Osa 1: Ühespindlilised vertikaalsed puidutöötluspingid

18.12.2009

 

 

CEN

EN 848-2:2007+A1:2009

Puidutöötlusmasinate ohutus. Ühepoolsed pöörleva lõiketeraga puidutöötluspingid.Osa 2: Ühespindlilised käsitsi- ja kombineeritud etteandega vertikaalfreespingid

18.12.2009

 

 

CEN

EN 848-3:2007+A2:2009

Puidutöötlemismasinate ohutus. Ühepoolsed pöörleva lõiketeraga puidutöötluspingid. Osa 3: Arvjuhtimise (NC) puurmasinad ja profiilfreesimismasinad

18.12.2009

 

 

CEN

EN 859:2007+A1:2009

Puidutöötlemismasinate ohutus. Käsitsietteandega rihthöövelpingid

26.5.2010

 

 

CEN

EN 860:2007+A1:2009

Puidutöötlemismasinate ohutus. Ühepoolsed paksushöövelpingid

18.12.2009

 

 

CEN

EN 861:2007+A1:2009

Puidutöötlemismasinate ohutus. Rihthöövelpingid ja paksushöövelpingid

18.12.2009

 

 

CEN

EN 869:2006+A1:2009

Masinaohutus. Metallivaluseadmete ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-1:1997+A1:2008

Masinate ohutus. Kuvarite ja juhtseadiste konstruktsiooni ergonoomianõuded. Osa 1: Inimese ja kuvari ning juhtseadiste vastastikuse mõju üldpõhimõtted

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-2:1997+A1:2008

Masinate ohutus. Kuvarite ja juhtseadiste konstruktsiooni ergonoomianõuded.Osa 2: Kuvarid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-3:2000+A1:2008

Masinate ohutus. Kuvarite ja juhtseadiste konstruktsiooni ergonoomianõuded. Osa 3: Juhtaktivaatorid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-4:2010

Masinaohutus. Kuvarite ja juhtseadiste konstruktsiooni ergonoomianõuded. Osa 4: Kuva- ja juhtseadiste paigutus ja järjestus

20.10.2010

 

 

CEN

EN 908:1999+A1:2009

Põllumajandus- ja metsatöömasinad. Trummelmasinad niisutuseks. Ohutus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 909:1998+A1:2009

Põllumajandus- ja metsatöömasinad. Ringvihmutid ja küljelt liikuvat tüüpi niisutusmasinad. Ohutus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 930:1997+A2:2009

Jalatsi-, naha- ja kunstnahast toodete valmistamise masinad. Masinad eeltöötlemiseks, kõlutustamiseks, läigestamiseks ja servalõikamiseks. Ohutusnõuded

18.12.2009

 

 

CEN

EN 931:1997+A2:2009

Jalatsivalmistusseadmed. Lastingmasinad. Ohutusnõuded

18.12.2009

 

 

CEN

EN 940:2009

Puidutöötlusmasinate ohutus. Kombineeritud puidutöötlusmasinad

18.12.2009

 

 

CEN

EN 953:1997+A1:2009

Masinate ohutus. Kaitsekatted. Kohakindlate ja teisaldatavate kaitsekatete konstruktsiooni ja valmistamise põhinõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 972:1998+A1:2010

Nahaparkimismasinad. Reversiivse liikumisega valtsmasin. Ohutusnõuded

8.4.2011

 

 

EN 972:1998+A1:2010/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 981:1996+A1:2008

Masinate ohutus. Heliliste ja visuaalsete ohu- ja teabesignaalide süsteem /

8.9.2009

 

 

CEN

EN 996:1995+A3:2009

Vaiarammimisseadmed. Ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-1:2001+A1:2008

Masinate ohutus. Inimeste füüsiline töö. Osa 1: Mõisted ja määratlused

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-2:2003+A1:2008

Masinate ohutus. Inimese füüsiline töö. Osa 2: Masinate ja masina komponentide manuaalne käsitsemine

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-3:2002+A1:2008

Masinate ohutus. Inimeste füüsiline töö. Osa 3: Masinate tööks soovitatava jõu piirmäärad

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-4:2005+A1:2008

Masinate ohutus. Inimeste füüsiline töö. Osa 4: Tööasendite ja liigutuste hindamine

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Masinate ohutus. Ohutusnõuded trükimasinate ja paberimuundurmasinate kavandamisele ja valmistamisele. Osa 1: Üldnõuded

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Masinate ohutus. Ohutusnõuded paberivalmistamis- ja viimistlusmasinate kavandamisele ja valmistamisele. Osa 2: Trüki- ja lakkimismasinad, kaasa arvatud trükieelsed pressimisseadmed

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1010-3:2002+A1:2009

Masinate ohutus. Ohutusnõuded paberivalmistamis- ja viimistlusmasinate kavandamisele ja valmistamisele. Osa 3: Lõikemasinad

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1010-4:2004+A1:2009

Masinate ohutus. Ohutusnõuded paberivalmistamis- ja viimistlusmasinate kavandamisele ja valmistamisele. Osa 4: Raamatute köitmise, paberi ümbertöötlemise ja viimistlusseadmed

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1012-1:2010

Kompressorid ja vaakumpumbad. Ohutusnõuded. Osa 1: Kompressorid

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1012-2:1996+A1:2009

Kompressorid ja vaakumpumbad. Ohutusnõuded. Osa 2: Vaakumpumbad

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1028-1:2002+A1:2008

Tuletõrjepumbad. Löökpadruniga tuletõrje tsentrifugaalpumbad. Osa 1: Klassifikatsioon. Üld- ja ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1028-2:2002+A1:2008

Tuletõrjepumbad. Löökpadruniga tuletõrje tsentrifugaalpumbad. Osa 2: Üld- ja ohutusnõuete täitmise kontrollimine

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1032:2003+A1:2008

Mehaaniline vibratsioon. Liikuvate masinate testimine tekitatava vibratsiooni taseme määramiseks

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1034-1:2000+A1:2010

Masinate ohutus. Ohutusnõuded paberivalmistamis- ja viimistlusmasinate kavandamisele ja valmistamisele. Osa 1: Üldised nõuded

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-2:2005+A1:2009

Masinate ohutus. Ohutusnõuded paberivalmistamis- ja viimistlusmasinate kavandamisele ja valmistamisele. Osa 2: Trummelkoorijad

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-3:1999+A1:2009

Masinate ohutus. Ohutusnõuded paberivalmistamis- ja viimistlusmasinate kavandamisele ja valmistamisele. Osa 3: Kerimispingid ja pikilõikepingid, vineerimasinad

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-4:2005+A1:2009

Masinate ohutus. Ohutusnõuded paberivalmistamis- ja viimistlusmasinate kavandamisele ja valmistamisele. Osa 4: Purustusseadmed ja nende laadimissüsteemid

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-5:2005+A1:2009

Masinate ohutus. Ohutusnõuded paberivalmistamis- ja viimistlusmasinate kavandamisele ja valmistamisele. Osa 5: Poognalõikemasinad

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-6:2005+A1:2009

Masinate ohutus. Ohutusnõuded paberivalmistamis- ja viimistlusmasinate kavandamisele ja valmistamisele. Osa 6: Kalanderid

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-7:2005+A1:2009

Masinate ohutus. Ohutusnõuded paberivalmistamis- ja viimistlusmasinate kavandamisele ja valmistamisele. Osa 7: Basseinid

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-13:2005+A1:2009

Masinate ohutus. Ohutusnõuded paberivalmistamis- ja viimistlusmasinate kavandamisele ja valmistamisele. Osa 13: Pallide ja pakkide lahtimähkimise seadmed

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-14:2005+A1:2009

Masinate ohutus. Ohutusnõuded paberivalmistamis- ja viimistlusmasinate kavandamisele ja valmistamisele. Osa 14: Rullimismasinad

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-22:2005+A1:2009

Masinate ohutus. Ohutusnõuded paberivalmistamis- ja viimistlusmasinate kavandamisele ja valmistamisele. Osa 22: Puiduhakkurid

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1037:1995+A1:2008

Masinate ohutus. Ootamatu käivitumise vältimine

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1088:1995+A2:2008

Masinate ohutus. Kaitsekatetega seonduvad blokeerseadised. Konstrueerimise ja valiku põhialused

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-1:2008

Masinate ohutus. Õhu kaudu levivate ohtlike ainete emissiooni hindamine. Osa 1: Katsemeetodite valimine

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-2:2006+A1:2008

Masinate ohutus. Õhu kaudu levivate kahjulike ainete emissiooni hindamine. Osa 2: Määratud saasteaine emissiooni intensiivsuse määramine asendusgaasi meetodiga

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-3:2006+A1:2008

Masinate ohutus. Õhu kaudu levivate kahjulike ainete emissiooni hindamine. Osa 3: Määratud saasteaine emissiooni intensiivsuse määramine katsestendi meetodiga

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-4:1996+A1:2008

Masinate ohutus. Õhu kaudu levivate kahjulike ainete emissiooni hindamine. Osa 4: Väljalaskesüsteemi efektiivse mõju ulatus. Isotoopindikaatorite meetod

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-6:1998+A1:2008

Masinate ohutus. Õhu kaudu levivate ohtlike ainete emissiooni hindamine. Osa 6: Massi järgi eraldamise efektiivsus, jaotuskanaliteta väljumisava

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-7:1998+A1:2008

Masinate ohutus. Õhu kaudu levivate ohtlike ainete emissiooni hindamine. Osa 7: Massi järgi eraldamise efektiivsus, jaotuskanaliteta väljumisava

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-8:1998+A1:2008

Masinate ohutus. Õhu kaudu levivate ohtlike ainete emissiooni hindamine.Osa 8: Saasteaine kontsentratsiooni parameeter, katsestendimeetod

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-9:1998+A1:2008

Masinate ohutus. Õhu kaudu levivate ohtlike ainete emissiooni hindamine. Osa 9: Saasteaine kontsentratsiooniparameeter, ruumimeetod

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-11:2001+A1:2008

Masinate ohutus. Õhu kaudu levivate ohtlike ainete emissiooni hindamine. Osa 11: Saasteärastamise näitaja

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1114-3:2001+A1:2008

Kummi- ja plastitöötlusmasinad. Ekstruuderid ja ekstrudeerimisliinid. Osa 3: Ohutusnõuded tõmbele

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1127-1:2011

Plahvatusohtlik keskkond. Plahvatuse vältimine ja kaitse. Osa 1: Põhimõisted ja metoodika

Esmakordne avaldamine

EN 1127-1:2007

Märkus 2.1

31.7.2014

CEN

EN 1127-2:2002+A1:2008

Plahvatusohtlik keskkond. Plahvatuse vältimine ja kaitse. Osa 2: Põhimõisted ja metoodika kaevandamisel

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1175-1:1998+A1:2010

Tööstuslike mootorkärude ohutus. Elektriohutusnõuded. Osa 1: Akutoitega elektrikärudele esitatavad üldnõuded

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1175-2:1998+A1:2010

Tööstuslike mootorkärude ohutus. Elektriohutusnõuded. Osa 2: Sisepõlemismootoriga mootorkärudele esitatavad üldnõuded

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1175-3:1998+A1:2010

Tööstuslike mootorkärude ohutus. Elektriohutusnõuded. Osa 3: Sisepõlemismootoriga mootorkärude elektriajamile esitatavad spetsiifilised nõuded

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1218-1:1999+A1:2009

Puidutöötlemismasinate ohutus. Tappimismasinad. Osa 1: Ühesisendilised liuglauaga tappimismasinad

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1218-2:2004+A1:2009

Puidutöötlemismasinate ohutus. Tappimismasinad. Osa 2: Topelt tappimise/profileerimismasina keti või kettidega fiider

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-3:2001+A1:2009

Puidutöötlemismasinate ohutus. Tappimismasinad. Osa 3: Käsitoitega tappimismasinad, millel on liuglaud ehituspuidu lõikamiseks

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-4:2004+A2:2009

Puidutöötlemismasinate ohutus. Tappimismasinad. Osa 4: Kettfiidriga servatöötlusseadmed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-5:2004+A1:2009

Puidutöötlemismasinate ohutus.Tappimismasinad. Osa 5: Fikseeritud alusega rullik- või kettfiidriga ühe serva töötlemisseadmed

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1247:2004+A1:2010

Valukoja seadmed. Ohutusnõuded kulpidele, valamisseadmetele, tsentrifugaal valumasinatele, pideva- ja poolpideva töötsükliga valumasinatele

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1248:2001+A1:2009

Valukoja seadmed. Abrasiivjoaseadmete ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1265:1999+A1:2008

Masinate ohutus. Mürakatsekoodid valumasinatele ja seadmetele

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1299:1997+A1:2008

Mehaaniline võnkumine ja löök. Seadmete vibroisoleerimine. Teave vibratsiooniallika isoleerimise kohta

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1374:2000+A1:2010

Põllumajandusmasinad. Ümmarguste silotornide statsionaarsed silo mahalaadismiseadmed. Ohutus

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1398:2009

Platvormi kõrguse ühtlustid. Ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1417:1996+A1:2008

Kummi- ja plastitöötlusmasinad. Kahe valtsiga veskid. Ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

EN 1417:1996+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 1492-1:2000+A1:2008

Tekstiiltropid. Ohutus. Osa 1: Kunstkiududest valmistatud silekoega kootud rihmad, üldotstarbeliseks kasutuseks

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-2:2000+A1:2008

Tekstiiltropid. Ohutus. Osa 2: Kunstkiududest valmistatud ringtropid üldotstarbeliseks kasutuseks

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-4:2004+A1:2008

Tekstiiltropid. Ohutus. Osa 4: Looduslikest ja kunstkiududest valmistatud tõstetropid üldotstarbeliseks kasutuseks

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1493:2010

Sõidukitõstukid

8.4.2011

EN 1493:1998+A1:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(4.8.2011)

CEN

EN 1494:2000+A1:2008

Mobiilsed või liikuvtungrauad ja nendega seotud tõsteseadmed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1495:1997+A2:2009

Tõsteplatvormid. Mastil liikuvad tööplatvormid

18.12.2009

 

 

EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010

 

 

 

Hoiatus: Käesolevas tekstis ei käsitleta standardi EN 1495:1997 punkti 5.3.2.4, punkti 7.1.2.12 viimast lõiku, tabelit 8 ja joonist 9, mille puhul ei saa eeldada vastavust direktiivi 2006/42/EÜ sätetele.

CEN

EN 1501-1:2011

Prügikogumissõidukid ja nendega ühendatud tõstemehhanismid. Põhi- ja ohutusnõuded. Osa 1: Tagantlaadimisega prügikogumissõidukid

Esmakordne avaldamine

EN 1501-1:1998+A2:2009

Märkus 2.1

29.2.2012

CEN

EN 1501-2:2005+A1:2009

Prügikogumissõidukid ja nendega ühendatud tõstemehhanismid. Põhi- ja ohutusnõuded. Osa 2: Külglaadimisega prügikogumissõidukid

29.12.2009

 

 

CEN

EN 1501-3:2008

Prügikogumissõidukid ja nendega ühendatud tõstemehhanismid. Põhi- ja ohutusnõuded. Osa 3: Eestlaadimisega prügikogumissõidukid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1501-4:2007

Prügikogumissõidukid ja nendega ühendatud tõstemehhanismid. Põhi- ja ohutusnõuded. Osa 4: Prügikogumissõidukite müra mõõtmise protokoll

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1501-5:2011

Prügikogumissõidukid. Põhi- ja ohutusnõuded. Osa 5: Prügikogumissõidukite tõstemehhanismid

Esmakordne avaldamine

EN 1501-1:1998+A2:2009

Märkus 2.1

29.2.2012

CEN

EN 1526:1997+A1:2008

Tööstuslike mootorkärude ohutus. Lisanõuded kärude automaatfunktsioonide kohta

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1539:2009

Kuivatid ja ahjud, kuhu lastakse süttivaid aineid. Ohutusnõuded

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1547:2001+A1:2009

Tööstuslikud termotöötlusseadmed. Mürakatse kood tööstuslikele termotöötlusseadmetele, sealhulgas nende käsitsemise tugiseadmetele

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1550:1997+A1:2008

Tööpinkide ohutus. Töödeldava eseme kinnitusrakiste projekteerimise ja ehitamise ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1570:1998+A2:2009

Tõstelaudade ohutusnõuded

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1612-1:1997+A1:2008

Kummi- ja plastitöötlusmasinad. Reaktsioon-vormimismasinad. Osa 1: Doseerimis- ja segamissõlmede ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1672-2:2005+A1:2009

Toidutöötlemismasinad. Põhimõisted. Osa 2: Hügieeninõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1673:2000+A1:2009

Toidutöötlemismasinad. Pöörleva trumliga ahjud. Ohutus- ja hügieeninõuded

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1674:2000+A1:2009

Toidutöötlemismasinad. Taigna ja kondiitritoodete sõtkurid. Ohutus- ja hügieeninõuded

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1677-1:2000+A1:2008

Troppide komponendid. Ohutus. Osa 1: Sepaterasest komponendid, Klass 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-2:2000+A1:2008

Troppide komponendid. Ohutus. Osa 2: Sepaterasest fiksaatoriga tõstekonksud, Klass 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-3:2001+A1:2008

Troppide komponendid. Ohutus. Osa 3: Sepaterasest iselukustuvad konksud. Klass 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-4:2000+A1:2008

Troppide komponendid. Ohutus. Osa 4: Lülid, Klass 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-5:2001+A1:2008

Troppide komponendid. Ohutus. Osa 5: Sepaterasest fiksaatoriga tõstekonksud. Klass 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-6:2001+A1:2008

Troppide komponendid. Ohutus. Osa 6: Lülid. Klass 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1678:1998+A1:2010

Toidutöötlemismasinad. Köögiviljade lõikamismasinad. Ohutus- ja hügieeninõuded

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1679-1:1998+A1:2011

Sisepõlemis-kolbmootorid. Ohutus. Osa 1: Survesüütega mootorid

20.7.2011

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Maa-aluste kaevanduste plahvatusohtlikus keskkonnas kasutamiseks mõeldud seadmed ja komponendid

8.9.2009

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2000+A1:2009

Tööstuslike mootorkärude ohutus. Töötamine plahvatusohtlikus keskkonnas. Kasutamine süttivas gaasis, aurus, udus ja tolmus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1756-1:2001+A1:2008

Luuktõstukid. Ratassõidukitele paigaldatavad platvormtõstukid. Ohutusnõuded. Osa 1: Kaupade luuktõstukid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1756-2:2004+A1:2009

Luuktõstukid. Ratassõidukitele paigaldatavad platvormtõstukid. Ohutusnõuded. Osa 2: Reisijate tõstukid

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1760-1:1997+A1:2009

Masinate ohutus. Survetundlikud kaitseseadmed. Osa 1: Survetundlike mattide ja survetundlike põrandate konstrueerimise ja katsetamise põhialused

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1760-2:2001+A1:2009

Masinate ohutus. Survetundlikud kaitseseadmed. Osa 2: Survetundlike servade ja survetundlike varbade kavandamise ja katsetamise üldpõhimõtted

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1760-3:2004+A1:2009

Seadmete ohutus. Survetundlikud kaitseseadmete osad. Osa 3: Üldpõhimõtted survetundlike põrkeraudade, plaatide, trosside jm sarnaste vahendite ehituseks ja katsetamiseks

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1777:2010

Hüdraulilised platvormid (HP) tuletõrje- ja päästesõidukitele. Ohutusnõuded ja katsetamine

26.5.2010

EN 1777:2004+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.9.2010)

CEN

EN 1804-1:2001+A1:2010

Maa-aluste kaevanduste masinad. Hüdroenergial töötavate katusetugede ohutusnõuded. Osa 1: Tugiüksused ja üldnõuded

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-2:2001+A1:2010

Maa-aluste kaevanduste masinad. Hüdroenergial töötavate katusetugede ohutusnõuded. Osa 2: Jõuseadme jalad ja rammid

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-3:2006+A1:2010

Maa-aluste kaevanduste masinad. Hüdroenergial töötavate katusetugede ohutusnõuded. Osa 3: Hüdraulilised juhtsüsteemid

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1807:1999+A1:2009

Puidutöötlemismasinate ohutus. Lintsaagimismasinad

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1808:1999+A1:2010

Ripp(juurdepääsu)seadmete ohutusnõuded. Kavandamisarvutused, stabiilsuskriteeriumid, valmistamine. Katsed

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1829-1:2010

Kõrgsurvevett kasutavad masinad. Ohutusnõuded. Osa 1: Masinad

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1829-2:2008

Kõrgsurvevett kasutavad masinad. Ohutusnõuded. Osa 2: Voolikud, voolikusüsteemid ja liitmikud

8.9.2009

 

 

EN 1829-2:2008/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 1837:1999+A1:2009

Masinate ohutus. Masinate tervikvalgustus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1845:2007

Jalatsivalmistusseadmed. Jalatsivormimismasinad. Ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1846-2:2009

Tuletõrje- ja päästeteenistuse sõidukid. Osa 2: Üldnõuded. Ohutus ja jõudlus

18.12.2009

EN 1846-2:2001+A3:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.2.2011)

CEN

EN 1846-3:2002+A1:2008

Tuletõrje- ja päästeteenistuse sõidukid. Osa 3: Püsipaigaldatud seadmed. Ohutus ja jõudlus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1853:1999+A1:2009

Põllumajandusmasinad. Kallurhaagised. Ohutus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-1:2007+A1:2009

Puidutöötlemismasinate ohutus. Ketassaagimisseadmed. Osa 1: Ketassaepingid (koos liugalusega ja ilma), täppissaed ja ehitusplatsisaed /

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1870-3:2001+A1:2009

Puidutöötlemismasinate ohutus. Ketassaagimisseadmed. Osa 3: Langetamise järkamissaed ja kaheotstarbelised langetamis- ja järkamissaed /ketassaepingid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1870-4:2001+A1:2009

Puidutöötlemismasinate ohutus. Ketassaagimisseadmed. Osa 4: Lintsaagimismasinad käsitsi etteande ja/või väljajooksuga

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-5:2002+A1:2009

Puidutöötlemismasinate ohutus. Ketassaagimisseadmed. Osa 5: Ketassaepingid/ülallõikamise järkamissaeseadmed

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-6:2002+A1:2009

Puidutöötlemismasinate ohutus. Ketassaagimisseadmed. Osa 6: Küttepuude ketassaagimisseadmed ja kaheotstarbelised küttepuude ketassaagimismasinad/ketassaepingid, käsitsi pealelaadimise ja/või mahalaadimisega

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-7:2002+A1:2009

Puidutöötlemismasinate ohutus. Ketassaagimisseadmed. Osa 7: Ühelehelised integreeritud sööturlaua ja käsitsi pealelaadimise/mahalaadimisega palgijärkamisseadmed

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-8:2001+A1:2009

Puidutöötlemismasinate ohutus. Ketassaagimisseadmed. Osa 8: Ühelehelised servalõikuse lõhestamise ketassaagimismasinad mehaanilise saeseadisega ja käsitsi pealelaadimise/mahalaadimisega

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-9:2000+A1:2009

Puidutöötlemismasinate ohutus. Ketassaagimisseadmed. Osa 9: Kahelehelised järkamise ketassaaagimisseadmed integreeritud sööte ja käsitsi pealelaadimise/mahalaadimisega

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-10:2003+A1:2009

Puidutöötlemismasinate ohutus. Ketassaagimisseadmed. Osa 10: Ühe teraga automaatsed ning vertikaalsed poolautomaat ristlõike saemasinad

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-11:2003+A1:2009

Puidutöötlemismasinate ohutus. Ketassaagimisseadmed. Osa 11: Poolautomaatsed ning horisontaalsed ühe tööorganiga (radiaal toega) saeautomaadid

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-12:2003+A1:2009

Puidutöötlemismasinate ohutus. Ketassaagimisseadmed. Osa 12: Pedaaljuhtimisega ristsaagimise masinad

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-13:2007+A1:2009

Puidutöötlemismasinate ohutus. Ketassaagimisseadmed. Osa 13: Horisontaalasetusega saeraamid

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-14:2007+A1:2009

Puidutöötlemismasinate ohutus. Ketassaagimisseadmed. Osa 14: Vertikaalasetusega saeraam

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-15:2004+A1:2009

Puidutöötlemismasinate ohutus. Ketassaagimisseadmed. Osa 15: Integreeritud detaili etteandmissüsteemiga käsitsi laetavad ja/või tühjakslaetavad mitmeteralised järkamissaed

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-16:2005+A1:2009

Puidutöötlemismasinate ohutus. Ketassaagimisseadmed. Osa 16: Topelt pendelsaagimisseadmed V-lõigete tegemiseks

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-17:2007+A2:2009

Puidutöötlemismasinate ohutus. Ketassaagimisseadmed. Osa 17: Käsijuhtimisega ühe saeteraga horisontaalsed järkamissaemasinad (universaalsed käsi-pendelsaed)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1889-1:2011

Allmaa kaevandamise masinad. Allmaatööde liikurmasinad. Ohutusnõuded. Osa 1: Kummirehvidega liikurid

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 1889-2:2003+A1:2009

Allmaa kaevandamise masinad. Allmaatööde liikurmasinad. Ohutusnõuded. Osa 2: Rööbasliikurid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-1:2001+A1:2009

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Üldnõuded. Osa 1: Põhilised ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-2:2001+A1:2009

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Üldnõuded. Osa 2: Stabiilsuse ja tugevusnõuded, arvutused ja katsemeetodid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-3:2004+A1:2009

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Üldnõuded. Osa 3: Vibratsiooni mõõtmise meetodid ja vähendamine

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-4:2004+A1:2009

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Üldnõuded. Osa 4: Mürataseme mõõtmise ja vähendamise meetodid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1953:1998+A1:2009

Kattematerjalide pihustus- ja pritsimisvarustus. Ohutusnõuded

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1974:1998+A1:2009

Toidutöötlemismasinad. Viilutamismasinad. Ohutus- ja hügieeninõuded

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 2151:2008

Akustika. Kompressorite ja vaakumpumpade mürakatsekoodeks. Insenertehniline meetod (kategooria 2) (ISO 2151:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2860:2008

Mullatöömasinad. Ligipääsuavade minimaalmõõtmed (ISO 2860:1992)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2867:2011

Mullatöömasinad. Juurdepääsusüsteemid (ISO 2867:2011)

Esmakordne avaldamine

EN ISO 2867:2008

Märkus 2.1

31.7.2014

CEN

EN ISO 3164:2008

Mullatöömasinad. Kaitsekonstruktsioonide laboratoorne hindamine. Läbipainde piirväärtuse tehnilised andmed (ISO 3164:1995)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3266:2010

Üldisteks tõstetöödeks ettenähtud terasest sepistatud rõngaspoldid, klass 4 (ISO 3266:2010)

20.10.2010

 

 

CEN

EN ISO 3411:2007

Mullatöömasinad. Masina juhi kehamõõdud ja juhti ümbritseva ruumi vähimad mõõtmed (ISO 3411:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3449:2008

Mullatöömasinad. Langevate objektide eest kaitsvad konstruktsioonid. Laborikatsed ja toimivus (ISO 3449:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3450:2008

Mullatöömasinad. Kummiratastel masinate pidurisüsteemid. Süsteemid, nende talitusnõuded ning katsete läbiviimise kord (ISO 3450:1996)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3457:2008

Mullatöömasinad. Kaitseseadised. Mõisted ja nõuded (ISO 3457:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3471:2008

Mullatöömasinad. Ümberkukkumise puhul kaitsvad konstruktsioonid. Laborikatsed ja jõudlusnõuded (ISO 3471:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3741:2010

Akustika. Müraallikate helivõimsuse taseme määramine helirõhu abil. Täppismeetodid lairiba-allikate jaoks reverberatsiooniruumides (ISO 3741:2010)

8.4.2011

EN ISO 3741:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3743-1:2010

Akustika. Müraallikate helivõimsuse taseme määramine. Tehnilised meetodid väikeste liikuvate allikate jaoks reverbereeruvates väljades. Osa 1: Võrdlusmeetod kipskrohvitud katseruumide jaoks (ISO 3743-1:2010)

8.4.2011

EN ISO 3743-1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3743-2:2009

Akustika. Müraallikate helivõimsuse taseme määramine helirõhu abil. Tehnilised meetodid väikeste liikuvate allikate jaoks reverbereeruvates väljades. Osa 2: Meetodid spetsiaalse järelkõlakestusega katseruumide jaoks (ISO 3743-2:1994)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3744:2010

Akustika. Müraallikate helivõimsuse taseme määramine helirõhu abil. Tehniline meetod mõõtmiseks põhiliselt vabas väljas peegeltasapinna kohal (ISO 3744:2010)

8.4.2011

EN ISO 3744:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3745:2009

Akustika. Müraallikate helivõimsuse taseme määramine helirõhu abil. Täppismeetodid kajaga ja ühepoolse kajaga ruumide hindamiseks (ISO 3745:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3746:2010

Akustika. Müraallikate helivõimsuse taseme määramine helirõhu abil. Seiremeetod, mis kasutab ümbritsevat mõõtepinda peegeltasapinna kohal (ISO 3746:2010)

8.4.2011

EN ISO 3746:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 3747:2010

Akustika. Müraallikate helivõimsuse ja helienergia tasemete määramine helirõhu abil. Täpsusklasside 2 ja 3 meetodid reverberatsiooniga keskkonnas in situ kasutamiseks (ISO 3747:2010)

8.4.2011

EN ISO 3747:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4254-1:2009

Põllumajandusmasinad. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded (ISO 4254-1:2008)

18.12.2009

 

 

EN ISO 4254-1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-5:2009

Heiki Põllumajandusmasinad. Ohutus. Osa 5: Sundaktiivsed mullaharimismasinad (ISO 4254-5:2008)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-5:2009/AC:2011

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-6:2009

Põllumajandusmasinad. Ohutus. Osa 6: Pritsid ja vedelväetise laotussüsteemid (ISO 4254-6:2009)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-6:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-7:2009

Põllumajandusmasinad. Ohutus. Osa 7: Teraviljakombainid, sööda- ja puuvillakoristid (ISO 4254-7:2008)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-7:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-10:2009

Põllumajandusmasinad. Ohutus. Osa 10: Pöördäkked ja kultivaatorid (ISO 4254-10:2009)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-10:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-11:2010

Põllumajandusmasinad. Ohutus. Osa 11: Presskogurid (ISO 4254-11:2010)

8.4.2011

EN 704:1999+A1:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4413:2010

Hüdroajamid. Üldreeglid ja ohutusnõuded süsteemidele ja nende komponentidele (ISO 4413:2010)

8.4.2011

EN 982:1996+A1:2008

Märkus 2.1

30.11.2011

CEN

EN ISO 4414:2010

Pneumoajamid. Üldreeglid ja ohutusnõuded süsteemidele ja nende komponentidele (ISO 4414:2010)

8.4.2011

EN 983:1996+A1:2008

Märkus 2.1

30.11.2011

CEN

EN ISO 4871:2009

Akustika. Mehhanismide ja seadmete tekitatava müra väärtuste deklareerimine ja kontrollimine (ISO 4871:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 5136:2009

Akustika. Ventilaatoritest ja muudest ventilatsiooniseadmetest kiirguva müratugevuse määramine. Šahtisisene meetod (ISO 5136:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 5674:2009

Põllumajandustraktorid ja –masinad ning metsandustraktorid ja -masinad. Jõuvõtuvõllide kaitsepiirded. Tugevus- ja kulumiskatsed ning heakskiidu tingimused (ISO 5674:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6682:2008

Mullatöömasinad. Mugavustsoonid ja juhtimisseadisteni ulatumine

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6683:2008

Mullatöömasinad. Turvavööd ja turvavööde kinnituskohad. Toimimisnõuded ja katsed (ISO 6683:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 7096:2008

Mullatöömasinad. Operaatori istme vibratsiooni laboratoorne hindamine (ISO 7096:2000)

8.9.2009

 

 

EN ISO 7096:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 7235:2009

Akustika. Helisummutussüsteemide ja välgupüüdurite laboratoorse mõõdistamise protseduur. Sisestuskadu, mõõtemüra ja üldine rõhukadu (ISO 7235:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 7731:2008

Ergonoomika. Üldkasutatavates tsoonides ja töökohal kasutatavad ohusignaalid. Helisignaalid (ISO 7731:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-1:2008

Kuivpuhastusmasinate ohutusnõuded. Osa 1: Üldised ohutusnõuded (ISO 8230-1:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-2:2008

Kuivpuhastusmasinate ohutusnõuded. Osa 2: Perkloroetüleeni kasutavad masinad (ISO 8230-2:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-3:2008

Kuivpuhastusmasinate ohutusnõuded. Osa 3: Süttivaid lahusteid kasutavad masinad (ISO 8230-3:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-1:2009

Akustika. Müraallikate helivõimsuse taseme määramine helitugevuse abil. Osa 1: Mõõtmine diskreetsetes punktides (ISO 9614-1:1993)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-3:2009

Akustika. Müraallikate helivõimsuse taseme määramine helitugevuse abil. Osa 3: Täpsusmeetod mõõtmiseks skaneerimisega (ISO 9614-3:2002)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 9902-1:2001

Tekstiilimasinad. Mürakatsekood. Osa 1: Ühtsed nõuded (ISO 9902-1:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-1:2001/A1:2009

18.12.2009

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-2:2001

Tekstiilimasinad. Mürakatsekood. Osa 2: Ketruse ettevalmistus- ja ketrusmasinad (ISO 9902-2:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-2:2001/A1:2009

18.12.2009

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-3:2001

Tekstiilimasinad. Mürakatsekood. Osa 3: Mittekudumismasinad (ISO 9902-3:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-3:2001/A1:2009

18.12.2009

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-4:2001

Tekstiilimasinad. Mürakatsekood. Osa 4: Niiditöötluse, taglasetrosside ja köite valmistamise masinad (ISO 9902-4:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-4:2001/A1:2009

18.12.2009

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-5:2001

Tekstiilimasinad. Mürakatsekood. Osa 5: Telgedel kudumise ja silmuskudumise ettevalmistusmasinad (ISO 9902-5:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-5:2001/A1:2009

18.12.2009

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-6:2001

Tekstiilimasinad. Mürakatsekood. Osa 6: Riidevalmistamise masinad (ISO 9902-6:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-6:2001/A1:2009

18.12.2009

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-7:2001

Tekstiilimasinad. Mürakatsekood. Osa 7: Värvimis- ja viimistlusmasinad (ISO 9902-7:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-7:2001/A1:2009

18.12.2009

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 10218-1:2011

Robotid ja robotseadmed. Ohutusnõuded. Osa 1: Tööstusrobotid (ISO 10218-1:2011)

Esmakordne avaldamine

EN ISO 10218-1:2008

Märkus 2.1

31.1.2012

CEN

EN ISO 10218-2:2011

Tööstusrobotid. Ohutusnõuded. Osa 2: Robotsüsteemid ja integreerimine (ISO 10218-2:2011)

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN ISO 10472-1:2008

Tööstuspesumasinate ohutusnõuded. Osa 1: Ühtsed nõuded (ISO 10472-1:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-2:2008

Tööstuspesumasinate ohutusnõuded. Osa 2: Pesumasinad ja tsentrifuugpesumasinad (ISO 10472-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-3:2008

Tööstuspesumasinate ohutusnõuded. Osa 3: Pesutunnel-liinid koos komponentseadmetega (ISO 10472-3:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-4:2008

Tööstuspesumasinate ohutusnõuded. Osa 4: Õhkkuivatid (ISO 10472-4:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-5:2008

Tööstuspesumasinate ohutusnõuded. Osa 5: Lametriikrauad, etteandurid ja voltimisseadmed (ISO 10472-5:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-6:2008

Tööstuspesumasinate ohutusnõuded. Osa 6: Triik- ja sulatuspressid (ISO 10472-6:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10517:2009

Käeshoitavad mootoriga hekitrimmerid. Ohutus (ISO 10517:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 10821:2005

Tööstuslikud õmblusmasinad. Õmblusmasinate, seadmete ja süsteemide ohutusnõuded (ISO 10821:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 10821:2005/A1:2009

18.12.2009

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 11102-1:2009

Kolbsisepõlemismootorid. Käsitsi käivitamise seadised. Osa 1: Ohutusnõuded ja katsetamine (ISO 11102-1:1997)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11102-2:2009

Kolbsisepõlemismootorid. Käsitsi käivitamise seadised. Osa 2: Katkestusnurga katsemeetod (ISO 11102-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-1:2009

Tekstiilimasinad. Ohutusnõuded. Osa 1: Ühtsed nõuded (ISO 11111-1:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-2:2005

Tekstiilimasinad. Ohutusnõuded. Osa 2: Kudumist ettevalmistavad ja kudumismasinad (ISO 11111-2:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-2:2005/A1:2009

18.12.2009

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-3:2005

Tekstiilimasinad. Ohutusnõuded. Osa 3: Kudumata materjali valmistamise masinad (ISO 11111-3:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-3:2005/A1:2009

18.12.2009

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-4:2005

Tekstiilimasinad. Ohutusnõuded. Osa 4: Lõnga töötlemise, korrutamise ja nööritootmismasinad (ISO 11111-4:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-4:2005/A1:2009

18.12.2009

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-5:2005

Tekstiilimasinad. Ohutusnõuded. Osa 5: Kudumistööde ettevalmistusmasinad (ISO 11111-5:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-5:2005/A1:2009

18.12.2009

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-6:2005

Tekstiilimasinad. Ohutusnõuded. Osa 6: Kanga valmistamise masinad (ISO 11111-6:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-6:2005/A1:2009

18.12.2009

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-7:2005

Tekstiilimasinad. Ohutusnõuded. Osa 7: Värvimis- ja viimistlusmasinad (ISO 11111-7:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-7:2005/A1:2009

18.12.2009

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11145:2008

Optika ja optikamõõteriistad. Laserid ja laseriga seonduvad seadmed. Sõnastik ja sümbolid (ISO 11145:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11148-3:2010

Käeshoitavad mitteelektrilised jõuseadised. Ohutusnõuded. Osa 3: Puurid ja tõukurid (ISO 11148-3:2010)

8.4.2011

EN 792-3:2000+A1:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 11148-4:2010

Mitteelektrilise ajamiga käsitööriistad. Ohutusnõuded. Osa 4: Käsitööriistad mittepöörleva löögiga (ISO 11148-4:2010)

8.4.2011

EN 792-4:2000+A1:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 11148-6:2010

Käeshoitavad mitteelektrilised jõuseadised. Ohutusnõuded. Osa 6: Monteerimisjõuseadised keermega kinnitusdetailidele (ISO 11148-6:2010)

8.4.2011

EN 792-6:2000+A1:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 11161:2007

Masinate ohutus. Integreeritud tootmissüsteemid. Põhinõuded (ISO 11161:2007)

26.5.2010

 

 

EN ISO 11161:2007/A1:2010

26.5.2010

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.9.2010)

CEN

EN ISO 11200:2009

Akustika. Mehhanismide ja seadmete müra. Juhised üldstandardite kasutamiseks helirõhutaseme määramisel töö- ja muudes piiritletud kohtades

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11201:2010

Akustika. Masinate ja seadmete müra. Helirõhu taseme mõõtmine tööjaamades ja muudes määratletud asukohtades peamiselt vaba ulatuvusega peegeltasapinna kohal mitteoluliste keskkonnast tulenevate parandustega. (ISO 11201:2010)

20.10.2010

EN ISO 11201:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11202:2010

Akustika. Masinate ja seadmete müra. Helirõhu taseme mõõtmine tööjaamades ja muudes määratletud asukohtades, rakendades ligikaudseid keskkonnast tulenevaid parandusi (ISO 11202:2010)

20.10.2010

EN ISO 11202:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11203:2009

Akustika. Mehhanismide ja seadmete müra. Helirõhutaseme määramine töö- ja muudes piiritletud kohtades helivõimsustaseme alusel (ISO 11203:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11204:2010

Akustika. Mehhanismide ja seadmete müra. Helirõhutaseme mõõtmine töö- ja muudes piiritletud kohtades. Keskkonnakontrolli nõudev meetod (ISO 11204:2010)

20.10.2010

EN ISO 11204:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11205:2009

Akustika. Mehhanismide ja seadmete poolt tekitatud müra. Insenertehniline meetod mürataseme koormuse määramiseks töökohtadel ja teistes spetsiifilistes kohtades (ISO 11205:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11252:2008

Laserid ja laseriga seonduv seadmestik. Laserseadmed. Dokumentatsiooni miinimumnõuded (ISO 11252:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-1:2009

Akustika. Kestade heliisolatsioonivõime määramine. Osa 1: Mõõtmine laboritingimustes (deklareerimiseks) (ISO 11546-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-2:2009

Akustika. Kestade heliisolatsioonivõime määramine. Osa 2: Mõõtmised in situ (vastuvõtmiseks ja kontrollimiseks) (ISO 11546-2:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-1:2008

Masinate ohutus. Lasertöötlusseadmed. Osa 1: Üldised ohutusnõuded (ISO 11553-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-2:2008

Masinate ohutus. Lasertöötlusseadmed. Osa 2: Käeshoitavate lasertöötlusseadmete ohutusnõuded (ISO 11553-2:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11554:2008

Optika ja optikamõõteriistad. Laser ja laseriga seonduvad seadmed. Katsemeetodid laserikiire võimsuse, energia ja ajutiste parameetrite määramiseks (ISO 11554:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11680-1:2008

Metsatöömasinad. Elektriga töötavate mastlaasijate ohutusnõuded ja katsetamine. Osa 1: Sisepõlemismootoriga varustatud seadised (ISO 11680-1:2000)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11680-2:2008

Metsatöömasinad. Elektriga töötavate mastlaasijate ohutusnõuded ja katsetamine. Osa 2: "Ranits"-energiaallikaga kasutatavad seadised (ISO 11680-2:2000)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11681-1:2008

Metsatöömasinad. Kaasaskantavate kettsaagide ohutusnõuded ja katsetamine. Osa 1: Hooldusraiel kasutatavad kettsaed

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11681-2:2008

Metsatöömasinad. Kaasaskantavate kettsaagide ohutusnõuded ja katsetamine. Osa 2: Hooldusraiel kasutatavad kettsaed (ISO 11681-2:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11688-1:2009

Akustika. Soovituslikud juhised müravabade mehhanismide ja seadmete konstrueerimiseks. Osa 1: Kavandamine (ISO/TR 11688-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11691:2009

Akustika.Torustikku paigaldatud summuti summutusvõime mõõtmine ilma läbivooluta. Laboriseiremeetod (ISO 11691:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11806:2008

Põllumajandus- ja metsatöömasinad. Kaasaskantavad sisepõlemismootoriga käsivõsalõikurid ja käsimurutrimmerid. Ohutus (ISO 11806:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11957:2009

Akustika. Kabiinide heliisolatsioonivõime määramine. Labori- ja in situ mõõtmised (ISO 11957:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12001:2003+A1:2009

Betooni ja mördi vedamise, pritsimise ja laotamise masinad. Ohutusnõuded

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12012-1:2007+A1:2008

Kummi- ja plastitöötlusmasinad. Peenestusmasinad. Osa 1: Ohutusnõuded labagranulaatoritele

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-3:2001+A1:2008

Kummi- ja plastitöötlusmasinad. Peenestusmasinad. Osa 3: Ohutusnõuded hakkuritele

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-4:2006+A1:2008

Kummi- ja plastitöötlusmasinad. Peenestusmasinad. Osa 4: Paagutamisseadmete ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12013:2000+A1:2008

Kummi- ja plastitöötlusmasinad. Valtskambersegistid. Ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12016:2004+A1:2008

Elektromagnetiline ühilduvus. Liftide, eskalaatorite ja liikurkõnniteede tootesarjastandard. Häiringukindlus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12041:2000+A1:2009

Toidutöötlemismasinad. Vormimismasinad. Ohutus- ja hügieeninõuded

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12042:2005+A1:2010

Toidutöötlemismasinad. Automaatsed jagamisseadmed. Ohutus- ja hügieeninõuded

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12043:2000+A1:2010

Toidutöötlemismasinad. Vahekergitajad. Ohutus- ja hügieeninõuded

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12044:2005+A1:2009

Jalatsi-, naha- ja kunstnahast toodete valmistamise masinad. Lõikamis- ja augustamismasinad. Ohutusnõuded

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12053:2001+A1:2008

Tööstuslike mootorkärude ohutus. Katsemeetodid müra mõõtmiseks

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12077-2:1998+A1:2008

Kraanade ohutus. Tervise ja ohutuse nõuded. Osa 2: Piiravad ja näitavad seadmed

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 12100:2010

Masinate ohutus. Projekteerimise, riskide hindamise ja riskide vähendamise üldised põhimõtted (ISO 12100:2010)

8.4.2011

EN ISO 12100-1:2003

EN ISO 12100-2:2003

EN ISO 14121-1:2007

Märkus 2.1

30.11.2013

CEN

EN 12110:2002+A1:2008

Läbindusmasinad. Õhukorgid. Ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12111:2002+A1:2009

Läbindusmasinad. Teeheedrid, kombainid ja löökripperid. Ohutusnõuded

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12158-1:2000+A1:2010

Ehituse kaubatõstukid. Osa 1: Ligipääsetavate platvormidega tõstukid

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12158-2:2000+A1:2010

Ehituse kaubatõstukid. Osa 2: Juurdepääsmatute kandeseadmetega kaldtõstukid

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12159:2000+A1:2009

Vertikaalsetel juhtrööbastel kabiiniga ehitustõstukid inimeste ja lasti tõstmiseks

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12162:2001+A1:2009

Vedelikupumbad. Ohutusnõuded. Hüdrostaatilise katsetamise protseduur

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-1:2000+A1:2008

Masinate ohutus. Masinatest lähtuvast kiirgusest tulenevate riskide hindamine ja vähendamine. Osa 1: Üldpõhimõtted

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-2:2002+A1:2008

Masinate ohutus. Masinatest lähtuvast kiirgusest tulenevate riskide hindamine ja vähendamine. Osa 2: Kiirguse mõõtmine

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-3:2002+A1:2008

Masinate ohutus. Masinatest lähtuvast kiirgusest tulenevate riskide hindamine ja vähendamine. Osa 3: Kiirguse vähendamine summutamise või ekraniseerimisega

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12203:2003+A1:2009

Jalatsi-, naha- ja kunstnahast toodete valmistamise masinad. Jalatsi- ja nahapressid. Ohutusnõuded

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12254:2010

Ekraanid laseriga töökohtades. Ohutusnõuded ja katsetamine

26.5.2010

EN 12254:1998+A2:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.9.2010)

CEN

EN 12267:2003+A1:2010

Toidutöötlemismasinad. Ketassaed. Ohutus- ja hügieeninõuded

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12268:2003+A1:2010

Toidutöötlemismasinad. Lintsaagimismasinad. Ohutus- ja hügieeninõuded

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12301:2000+A1:2008

Kummi- ja plastitöötlusmasinad. Kalandrid. Ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-1:2001+A1:2009

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Erinõuded. Osa 1: Reisijate trepid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-2:2002+A1:2009

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Erinõuded. Osa 2: Toitlustussõidukid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-3:2003+A1:2009

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Erinõuded. Osa 3: Konveierrihmaga sõidukid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-4:2003+A1:2009

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Erinõuded. Osa 4: Reisijate sild lennukisse minemiseks

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-5:2005+A1:2009

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Erinõuded. Osa 5: Lennukite tankimisseadmed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-6:2004+A1:2009

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Erinõuded. Osa 6: Jäätõrjevahendid ja jäätõrje/jäätumiskontrolliseadmed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-7:2005+A1:2009

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Erinõuded. Osa 7: Lennukite teisaldamisseadmed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-8:2005+A1:2009

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Erinõuded. Osa 8: Hooldustrepid ja platvormid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-9:2005+A1:2009

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Erinõuded. Osa 9: Konteinerite/aluste laadimisseadmed

8.9.2009

 

 

Hoiatus: osutatud viide ei hõlma kõnealuse standardi sätet 5.6; selle sätte kohaldamine ei loo eeldust, et toode vastab direktiivi 2006/42/EÜ I lisas sätestatud olulisele tervisekaitse- ja ohutusnõudele 1.5.15 ning nõude 1.1.2 punktile b.

CEN

EN 12312-10:2005+A1:2009

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Erinõuded. Osa 10: Konteinerite/aluste transportöörid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-12:2002+A1:2009

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Erinõuded. Osa 12: Joogivee teenidusseadmed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-13:2002+A1:2009

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Erinõuded. Osa 13: WC teenindusseadmed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-14:2006+A1:2009

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Erinõuded. Osa 14: Lennukile mineku seadmed puuetega/teovõimetutele reisijatele

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-15:2006+A1:2009

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Erinõuded. Osa 15: Pagasi ja seadmete veovahendid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-16:2005+A1:2009

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Erinõuded. Osa 16: Õhuskäivitusseadmed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-17:2004+A1:2009

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Erinõuded. Osa 17: Kliimaseadmed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-18:2005+A1:2009

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Erinõuded. Osa 18: Lämmastiku- või hapnikuseadmed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-19:2005+A1:2009

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Erinõuded. Osa 19: Lennukite tungrauad, telje kinnitusrakised/tõstukid ja hüdraulilised tagapukid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-20:2005+A1:2009

Õhusõidukite maapealsed teenindusseadmed. Erinõuded. Osa 20: Elektrilised maapealsed vooluallikad

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12321:2003+A1:2009

Allmaakaevanduse masinad. Spetsifikatsioon armeeritud konveierite ohutuse osas

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12331:2003+A2:2010

Toidutöötlemismasinad. Hakkimismasinad. Ohutus- ja hügieeninõuded

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12336:2005+A1:2008

Läbindusmasinad. Varjestusega läbindusmasinad, rõhtpuurimismasinad, tigupuurmasinad, vooderdusmasinad. Ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12348:2000+A1:2009

Südamikpuurimismasinad alusel. Ohutus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12355:2003+A1:2010

Toidutöötlemismasinad. Koorimis-, nülgimis- ja kilekõrvaldamismasinad. Ohutus- ja hügieeninõuded

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12385-1:2002+A1:2008

Terastraadist trossid. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-2:2002+A1:2008

Terastraadist trossid. Ohutus. Osa 2: Määratlused, nimetused ja klassifikatsioon

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Terastraadist trossid. Ohutus. Osa 3: Kasutus- ja hooldusinformatsioon

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-4:2002+A1:2008

Terastraadist trossid. Ohutus. Osa 4: Üldotstarbeliste tõsteseadmete köistrossid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-10:2003+A1:2008

Terastraadist trossid. Ohutus. Osa 10: Spiraalköied kasutamiseks üldkonstruktsioonides

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12387:2005+A1:2009

Jalatsi-, naha- ja kunstnahast toodete valmistamise masinad. Moodulkingade parandamise seadmed. Ohutusnõuded

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12409:2008

Kummi- ja plastitöötlusmasinad. Kuumvormimisseadmed. Ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12417:2001+A2:2009

Tööpingid. Ohutus. Töötluskeskused

8.9.2009

 

 

EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12418:2000+A1:2009

Müüritis- ja kivitükelduspingid tööobjektil. Ohutus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12463:2004+A1:2011

Toidutöötlemismasinad. Villimisseadmed ja abiseadmed. Ohutus- ja hügieeninõuded

20.7.2011

 

 

CEN

EN 12505:2000+A1:2009

Toidutöötlemismasinad. Söögiõlide ja rasvade käitlemise tsentrifuugid. Ohutus- ja hügieeninõuded

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12525:2000+A2:2010

Põllumajandusmasinad. Lauplaadurid. Ohutus

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12545:2000+A1:2009

Jalatsi-, naha- ja kunstnahast toodete valmistamise masinad. Mürakatse kood. Ühtsed nõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12547:1999+A1:2009

Tsentrifuugid. Üldised ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12549:1999+A1:2008

Akustika. Mürakatse kood kinnitusdetailide sisselöömise instrumentidele. Tehniline meetod

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Pindamisseadmed. Sukel- ja elektrofoor-pindamismasinad orgaaniliste vedelike pindamismaterjalide kasutamiseks. Ohutusnõuded

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12601:2010

Kolbsisepõlemismootori käitatavad generaatoragregaadid. Ohutus

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Masinad kattematerjalide etteandmiseks ja tsirkuleerimiseks rõhu all. Ohutusnõuded

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12622:2009

Tööpinkide ohutus. Hüdraulilised painutuspressid

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12629-1:2000+A1:2010

Betoonist ja kaltsiumsilikaadist ehitustoodete valmistamise masinad. Ohutus. Osa 1: Ühtsed nõuded

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-2:2002+A1:2010

Betoonist ja kaltsiumsilikaadist konstruktsioonielementide valmistamiseks mõeldud masinad. Ohutus. Osa 2: Plokivalmistamise masinad

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-3:2002+A1:2010

Betoonist ja kaltsiumsilikaadist konstruktsioonielementide valmistamiseks mõeldud masinad. Ohutus. Osa 3: Liuguri ja pöördlauaga masinad

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-4:2001+A1:2010

Betoonist ja kaltsiumsilikaadist konstruktsioonielementide valmistamiseks mõeldud masinad. Ohutus. Osa 4: Betoonist katuseplaatide valmistamise masinad

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-1:2003+A1:2010

Betoonist ja kaltsiumsilikaadist konstruktsioonielementide valmistamiseks mõeldud masinad. Ohutus. Osa 5-1: Torude valmistamiseks mõeldud masinad, valmistamisega ümber vertikaaltelje

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-2:2003+A1:2010

Betoonist ja kaltsiumsilikaadist konstruktsioonielementide valmistamiseks mõeldud masinad. Ohutus. Osa 5-2: Torude valmistamiseks mõeldud masinad valmistamisega ümber horisontaaltelje

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-3:2003+A1:2010

Betoonist ja kaltsiumsilikaadist konstruktsioonielementide valmistamiseks mõeldud masinad. Ohutus. Osa 5-3: Torude eelpingestamise masinad

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-4:2003+A1:2010

Betoonist ja kaltsiumsilikaadist konstruktsioonielementide valmistamiseks mõeldud masinad. Ohutus. Osa 5-4: Betoontorude pinnakatmismasinad

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-6:2004+A1:2010

Betoonist ja kaltsiumsilikaadist konstruktsioonielementide valmistamiseks mõeldud masinad. Ohutus. Osa 6: Statsionaarne ja mobiilne tehnika fassaadikivide tootmiseks

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-7:2004+A1:2010

Betoonist ja kaltsiumsilikaadist konstruktsioonielementide valmistamiseks mõeldud masinad. Ohutus. Osa 7: Statsionaarsed ja liikuvad seadmed eelpingestatud toodete valmistamisel pikal liinil

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-8:2002+A1:2010

Betoonist ja kaltsiumsilikaadist konstruktsioonielementide valmistamiseks mõeldud masinad. Ohutus. Osa 8: Masinad ja seadmed konstruktsioonielementide valmistamiseks kaltsiumsilikaadist (ja betoonist)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12635:2002+A1:2008

Tööstus-, kommerts- ning garaažiuksed ja -väravad. Paigaldamine ja kasutamine

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12643:1997+A1:2008

Mullatöömasinad. Õhkrehvidel masinad. Juhtimissüsteeminõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12644-1:2001+A1:2008

Kraanad. Informatsioon kasutamiseks ja katsetamiseks. Osa 1: Juhendid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12644-2:2000+A1:2008

Kraanad. Informatsioon kasutamiseks ja katsetamiseks. Osa 2: Märgistus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12649:2008+A1:2011

Betooni tihendamise ja laadimise masinad. Ohutusnõuded

Esmakordne avaldamine

EN 12649:2008

Märkus 2.1

31.1.2012

CEN

EN 12653:1999+A2:2009

Jalatsite, nahast ja kunstnahast kaupade valmistamise masinad. Naelutamismasinad. Ohutusnõuded

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12693:2008

Külmutussüsteemid ja soojuspumbad. Ohutus- ja keskkonnatingimused. Survele töötavad külmutuskompressorid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12717:2001+A1:2009

Tööpinkide ohutus. Puurpingid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12733:2001+A1:2009

Põllumajandus- ja metsatöömasinad. Järelkõnniniidukid. Ohutus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12750:2001+A1:2009

Puidutöötlemismasinate ohutus. Neljakandilised vormimismasinad

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12753:2005+A1:2010

Pinnatöötlemisseadmete heitgaaside termilise puhastamise süsteemid. Ohutusnõuded

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Kattematerjalide segamise masinad. Ohutusnõuded. Osa 1: Sõidukites kasutatavad segamismasinad

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12779:2004+A1:2009

Puidutöötlemismasinate ohutus. Statsionaarsete seadmetega hakise- ja tolmueemaldussüsteemid. Ohutu kasutamine ja ohutusnõuded

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12851:2005+A1:2010

Toidutöötlemismasinad. Lisa-rattaülekandega masinate toitlustamisel kasutatavad lisaseadmed. Ohutus- ja hügieeninõuded

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12852:2001+A1:2010

Toidutöötlemismasinad. Köögikombainid ja mikserid. Ohutus- ja hügieeninõuded

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12853:2001+A1:2010

Toidutöötlemismasinad. Käsimikserid ja -visplid. Ohutus- ja hügieeninõuded

20.10.2010

 

 

EN 12853:2001+A1:2010/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12854:2003+A1:2010

Toidutöötlemismasinad. Mikserid. Ohutus- ja hügieeninõuded

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12855:2003+A1:2010

Toidutöötlemismasinad. Pöörlevad kausslõikurid. Ohutus- ja hügieeninõuded

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12881-1:2005+A1:2008

Konveierilindid. Süttivuskatsed tulesimulatsiooniga. Osa 1: Katsed propaanipõletiga

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12881-2:2005+A1:2008

Konveierilindid. Süttivuskatsed tulesimulatsiooniga. Osa 2: Laiaulatuslikud tulekatsed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12882:2008

Konveierilindid üldotstarbeliseks kasutamiseks. Elektri- ja süttivusohutuse nõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-1:2005+A1:2010

Masinad tööstuslike detailide pindade puhastamiseks ja eeltöötlemiseks vedelike või aurude abil. Osa 1: Üldised ohutusnõuded

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12921-2:2005+A1:2008

Masinad tööstuslike detailide pindade puhastamiseks ja eeltöötlemiseks vedelike või aurude abil. Osa 2: Veepõhiseid puhastusvedelikke kasutatavate masinate ohutus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-3:2005+A1:2008

Masinad tööstuslike detailide pindade puhastamiseks ja eeltöötlemiseks vedelike või aurude abil. Osa 3: Süttimisohtlike puhastusvedelikke kasutavate masinate ohutus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-4:2005+A1:2008

Masinad tööstuslike detailide pindade puhastamiseks ja eeltöötlemiseks vedelike või aurude abil. Osa 4: Halogeenitud vedelikke kasutavate masinate ohutus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12957:2001+A1:2009

Tööpingid. Ohutus. Elektrotühjakslaadimismasinad

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12965:2003+A2:2009

Põllu- ja metsamajanduse traktorid ja masinad. Kardaanvõllid ja nende kaitsed. Ohutus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12978:2003+A1:2009

Tööstus- ja kaubandushoonete ning garaažide uksed ja väravad. Ohutusseadmed elektri abil töötavatele ustele ja väravatele. Nõuded ja katsemeetodid

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12981:2005+A1:2009

Pindamisseadmed. Pihustuskambrid orgaanilise pulberkattematerjaliga katmiseks. Ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12984:2005+A1:2010

Toidutöötlemismasinad. Kaasaskantavad ja/või käsitsi juhitavad, mehhaanilise ajamiga lõikeseadmetega masinad ja seadmed. Ohutus- ja hügieeninõuded

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12999:2011

Kraanad. Laadurkraanad

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13000:2010

Kraanad. Liikurkraanad

26.5.2010

 

 

EN 13000:2010/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13001-1:2004+A1:2009

Kraanad. Üldine ehitus. Osa 1: Üldpõhimõtted ja nõuded

8.9.2009

 

 

EN 13001-1:2004+A1:2009/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13001-2:2011

Kraanad. Üldine ehitus. Osa 2: Koormus efektid

Esmakordne avaldamine

EN 13001-2:2004+A3:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(18.11.2011)

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Liftide ja eskalaatorite tehnohooldus. Tehnohooldusjuhendite reeglid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13019:2001+A1:2008

Teepinnapuhastusmasinad. Ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13020:2004+A1:2010

Teepinnatöötlusmasinad. Ohutusnõuded

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13021:2003+A1:2008

Talvise hoolduse masinad. Ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13023:2003+A1:2010

Müra mõõtmise meetodid trükkimise, paberi muundamise ja paberi valmistamise masinate puhul ning lisaseadmete puhul. Täpsusastmed 2 ja 3

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-1:2008

Masinad ja sisustus lehtklaasi valmistamiseks, töötlemiseks ja käitlemiseks. Ohutusnõuded. Osa 1: Seadmed klaasi hoidmiseks, käsitsemiseks ja transpordiks tehases

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-2:2008

Masinad ja sisustus lehtklaasi valmistamiseks, töötlemiseks ja käitlemiseks. Ohutusnõuded.Osa 2: Seadmed klaasi hoidmiseks, käsitsemiseks ja transpordiks väljaspool tehast

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-3:2003+A1:2009

Masinad ja jaamad lehtklaasi valmistamiseks ja töötlemiseks. Ohutusnõuded. Osa 11: Puurimismasinad

18.12.2009

 

 

EN 13035-3:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13035-4:2003+A1:2009

Masinad ja sisustus lehtklaasi valmistamiseks, töötlemiseks ja käitlemiseks. Ohutusnõuded. Osa 4: Kallutuslauad

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-5:2006+A1:2009

Masinad ja sisustus lehtklaasi valmistamiseks, töötlemiseks ja käitlemiseks. Ohutusnõuded. Osa 5: Virnastamismasinad ja seadmed

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-6:2006+A1:2009

Masinad ja sisustus lehtklaasi valmistamiseks, töötlemiseks ja käitlemiseks. Ohutusnõuded. Osa 6: Praagi väljalõikamismasinad

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-7:2006+A1:2009

Masinad ja sisustus lehtklaasi valmistamiseks, töötlemiseks ja käitlemiseks. Ohutusnõuded. Osa 7: Lamineeritud klaasi lõikamise masinad

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-9:2006+A1:2010

Masinad ja jaamad lehtklaasi valmistamiseks ja töötlemiseks. Ohutusnõuded. Osa 9: Pesemisseadmed

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-11:2006+A1:2010

Masinad ja jaamad lehtklaasi valmistamiseks ja töötlemiseks. Ohutusnõuded. Osa 11: Puurimismasinad

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13042-1:2007+A1:2009

Masinad ja jaamad puhutud klaasi valmistamiseks ja töötlemiseks. Ohutusnõuded. Osa 1: Klaasimulli etteandesüsteemid

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-2:2004+A1:2009

Masinad ja jaamad puhutud klaasi valmistamiseks ja töötlemiseks. Ohutusnõuded. Osa 2: Etteandemasinate käsitlemine

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-3:2007+A1:2009

Masinad ja jaamad puhutud klaasi valmistamiseks ja töötlemiseks. Ohutusnõuded. Osa 3: IS masinad

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-5:2003+A1:2009

Masinad ja jaamad puhutud klaasi valmistamiseks ja töötlemiseks. Ohutusnõuded. Osa 5: Pressid

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13059:2002+A1:2008

Tööstuslike mootorkärude ohutus. Vibratsiooni mõõtmise katsemeetodid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13102:2005+A1:2008

Keraamikamasinad. Ohutus. Saviplaatide peale- ja mahalaadimine

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13112:2002+A1:2009

Nahaparkimismasinad. Lõhkumis- ja lintnoapügamismasinad. Ohutusnõuded

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13113:2002+A1:2010

Nahaparkimismasinad. Rulliga pinnakatmismasinad. Ohutusnõuded

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13114:2002+A1:2009

Nahaparkimismasinad. Pöördprotsessianumad. Ohutusnõuded

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13118:2000+A1:2009

Põllumajandusmasinad. Kartulikoristusmasinad. Ohutus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13120:2009

Rulood sisekasutuses. Nõuded jõudlusele ja ohutusele

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13128:2001+A2:2009

Tööpinkide ohutus. Freesid (sealhulgas sisetreipingid)

8.9.2009

 

 

EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13135-1:2003+A1:2010

Kraanad. Ohutus. Disain. Nõuded seadmetele. Osa 1: Elektrotehniline varustus

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13135-2:2004+A1:2010

Kraanad. Seadmed. Osa 2: Mitte-elektrotehnilised seadmed

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13140:2000+A1:2009

Põllumajandusmasinad. Suhkrupeedi ja söödapeedi koristusseadmed. Ohutus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13155:2003+A2:2009

Kraanad. Ohutus. Kinnituseta koormuse tõstmise vahendid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13157:2004+A1:2009

Kraanad. Ohutus. Käsiajamiga tõsteseadmed

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13208:2003+A1:2010

Toidutöötlemismasinad. Köögiviljakoorijad. Ohutus- ja hügieeninõuded

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13218:2002+A1:2008

Tööpingid. Ohutus. Statsionaarsed lihvimismasinad

8.9.2009

 

 

EN 13218:2002+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13241-1:2003+A1:2011

Tööstuslikud, kaubanduslikud ja garaaziuksed ja väravad. Tootestandard. Osa 1: Ilma tulekaitse- või suitsukontrolliparameetriteta tooted

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 13288:2005+A1:2009

Toidutöötlemismasinad. Kausi tõstmise ja kallutamise masinad. Ohutus- ja hügieeninõuded

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13355:2004+A1:2009

Pindamisseadmed. Kombineeritud kabiinid. Ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13367:2005+A1:2008

Keraamikamasinad. Ohutus. Ülekandeplatvormid ja vagonetid

8.9.2009

 

 

EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13389:2005+A1:2009

Toidutöötlemismasinad. Horisontaalse võlliga mikserid. Ohutus- ja hügieeninõuded

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13390:2002+A1:2009

Toidutöötlemismasinad. Piruka- ja tordimasinad. Ohutus- ja hügieeninõuded

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13411-1:2002+A1:2008

Terastraadist trosside otsmuhvid. Ohutus. Osa 1: Terastraadist trosside troppide ühendusmuhvid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-2:2001+A1:2008

Terastraadist trosside otsmuhvid. Ohutus. Osa 2: Terastraadist trosside troppide avade jätkamine

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-3:2004+A1:2008

Terastraadist trosside otsmuhvid. Ohutus. Osa 3: Jätkuklemmid ja nende kindlustamine

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-4:2011

Terastraadist trosside otsmuhvid. Ohutus. Osa 4: Metall- ja polümeerliitmikud

20.7.2011

EN 13411-4:2002+A1:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.9.2011)

CEN

EN 13411-5:2003+A1:2008

Terastraadist trosside otsmuhvid. Ohutus. Osa 5: Vedrukammitsaga terastrosshaaratsid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-6:2004+A1:2008

Terastraadist trosside otsmuhvid. Ohutus. Osa 6: Asümeetrilised kiil-liitmikud

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Terastraadist trosside otsmuhvid. Ohutus. Osa 7: Sümmeetrilise kiilmuhviga otsad

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-8:2011

Terastrosside otsadetailid. Ohutus. Osa 8: Trossiotsad ja survetöötlus

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 13414-1:2003+A2:2008

Terastraadist trosside tropid. Ohutus. Osa 1: Tropid üldiste tõsteteenuste osutamiseks

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-2:2003+A2:2008

Terastraadist trosside tropid. Ohutus. Osa 2: Nõuded tootja poolt antavatele kasutus- ja hooldusjuhistele

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-3:2003+A1:2008

Terastraadist trosside tropid. Ohutus. Osa 3: Kaitserõngad ja kaablikinnitusega tropid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13418:2004+A1:2008

Kummi- ja plastitöötlusmasinad. Kilede või lehtede kerimise masinad. Ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13448:2001+A1:2009

Põllumajandus- ja metsatöömasinad. Reasniitmismehhanismid. Ohutus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13457:2004+A1:2010

Jalatsi-, naha- ja kunstnahast toodete valmistamise masinad. Lõhkumis-, kaapimis-, lõikamis-, tsementimis- ja tsemendikuivatusmasinad. Ohutusnõuded

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13478:2001+A1:2008

Masinate ohutus. Tule ärahoidmine ja tulekaitse

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13490:2001+A1:2008

Mehaaniline vibratsioon. Tööstuslikud mootorkärud. Operaatori istme vibratsiooni laboratoorne hindamine ja spetsifikatsioon

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13524:2003+A1:2009

Maanteehooldusmasinad. Ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13525:2005+A2:2009

Metsandusmasinad. Puiduhakkurid. Ohutus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13531:2001+A1:2008

Mullatöömasinad. Ümberkukkumise puhul kaitsev turvakabiin (TOPS) kompaktekskavaatoritele. Laborikatsed ja jõudlusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13534:2006+A1:2010

Toidutöötlemismasinad. Termo-injektsioonimasinad. Ohutus- ja hügieeninõuded

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13557:2003+A2:2008

Kraanad. Juhtimispidemed ja juhtimiskoht

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13561:2004+A1:2008

Välirulood. Toimivus- ja ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13570:2005+A1:2010

Toidutöötlemismasinad. Segamismasinad. Ohutus- ja hügieeninõuded

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13586:2004+A1:2008

Kraanad. Juurdepääs

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13591:2005+A1:2009

Toidutöötlemismasinad. Fikseeritud mehhanismiga praeahju täitmise seadmed. Ohutus- ja hügieeninõuded

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13617-1:2004+A1:2009

Bensiinijaamad. Osa 1: Ohutusnõuded mõõtepumpade, tankurite ja kaugjuhtimisega pumpade valmistamisele ja jõudlusele

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13621:2004+A1:2010

Toidutöötlemismasinad. Salatikuivatid. Ohutus- ja hügieeninõuded

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13659:2004+A1:2008

Luugid. Toimivus- ja ohtusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13675:2004+A1:2010

Seadmete ohutus. Ohutusnõuded torutäite ja vormimise pöörlevatele veskitele ning lõppviimistlusliinidele

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13683:2003+A2:2011

Aiapidamisseadmed. Integreeritud jõuallikaga hekseldid/veskid. Ohutus

20.7.2011

 

 

CEN

EN 13684:2004+A3:2009

Aiapidamisseadmed. Jalakäija poolt kontrollitavad muruõhutus- ja samblaeemaldusseadmed. Ohutus

26.5.2010

EN 13684:2004+A2:2009

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.6.2010)

CEN

EN 13731:2007

Tõstekottide süsteem kasutamiseks pääste- ja tuletõrjeteenistuses. Ohutus- ja talitlusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13732:2002+A2:2009

Toidutöötlemismasinad. Kogutud piima jahutid farmides. Valmistamise, jõudluse, kasutuskõlbulikkuse, ohutuse ja hügieeninõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-1:2008

Soojuskeskkondade ergonoomika. Meetodid, millega hinnata inimese reaktsiooni kokkupuutel pinnaga. Osa 1: Kuumad pinnad (ISO 13732-1:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-3:2008

Soojuskeskkondade ergonoomika. Meetodid, millega hinnata inimese reaktsiooni kokkupuutel pinnaga. Osa 3: Külmad pinnad (ISO 13732-3:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13736:2003+A1:2009

Tööpinkide ohutus. Pneumaatilised pressid

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13753:2008

Mehaaniline võnkumine ja löök. Kämbla-käsivarre vibratsioon. Meetod kämbla-käsivarresüsteemi poolt koormatud elastsete materjalide vibratsiooni ülekanduvuse mõõtmiseks (ISO 13753:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13849-1:2008

Masinate ohutus. Ohutust mõjutavad osad juhtimissüsteemides. Osa 1: Kavandamise üldpõhimõtted (ISO 13849-1:2006)

8.9.2009

EN ISO 13849-1:2006

EN 954-1:1996

Märkus 2.1

31.12.2011

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 13849-2:2008

Masinate ohutus. Ohutust mõjutavad osad juhtimissüsteemides. Osa 2: Kehtivus (ISO 13849-2:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13850:2008

Masinate ohutus. Hädaseiskamine. Kavandamise põhimõtted (ISO 13850:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13855:2010

Masinaohutus. Kaitseseadmete paigutamine lähtuvalt inimese kehaosade erinevast lähenemiskiirusest (ISO 13855:2010)

20.10.2010

EN 999:1998+A1:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 13857:2008

Ohutusvahemikud, mis väldivad käte jajalgade sattumist ohtlikku alasse (ISO 13857:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13862:2001+A1:2009

Põranda soonefreesimismasinad. Ohutus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13870:2005+A1:2010

Toidutöötlemismasinad. Hakkimismasinad. Ohutus- ja hügieeninõuded

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13871:2005+A1:2010

Toidutöötlemismasinad. Kuubikute lõikamise masinad. Ohutus- ja hügieeninõuded

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13885:2005+A1:2010

Toidutöötlemismasinad. Lõikamismasinad. Ohutus- ja hügieeninõuded

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13886:2005+A1:2010

Toidutöötlemismasinad. Elektrilise segisti ja/või mikseriga varustatud keedunõud. Ohutus- ja hügieeninõuded

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13889:2003+A1:2008

Sepistatud terasest tõstesääklid üldotstarbelisteks tõstetöödeks. Rist- ja ümarsääklid. Kategooria 6. Ohutus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13898:2003+A1:2009

Tööpingid. Ohutus. Seadmed külmmetalli saagimiseks

8.9.2009

 

 

EN 13898:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13951:2003+A1:2008

Vedelikupumbad. Ohutusnõuded. PõlluMajanduslikud toiduained. Hügieenilise kasutamise tagamiseks vajalikud konstruktsiooninõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13954:2005+A1:2010

Toidutöötlemismasinad. Leivalõikamismasinad. Ohutus- ja hügieeninõuded

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13977:2011

Raudteealased rakendused. Rööpad. Ohutusnõuded teisaldatavatele ehitus- ja hooldusmasinatele ja -dresiinidele

20.7.2011

 

 

CEN

EN 13985:2003+A1:2009

Tööpingid. Ohutus. Giljotiinlõikepingid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14010:2003+A1:2009

Masinate ohutus. Seadmed mootorsõidukite parkimiseks mootorsõidukite abil. Ohutus ja elektromagnetilise ühilduvuse nõuded seadmete projekteerimisel, tootmisel, paigaldamisel ja kasutuselevõtul

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14017:2005+A2:2009

Põllumajandus- ja metsatöömasinad. Tahke väetise laotamise seadmed. Ohutus

18.12.2009

EN 14017:2005+A1:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.1.2010)

CEN

EN 14018:2005+A1:2009

Põllumajandus- ja metsatöömasinad. Külvimasinad. Ohutus

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14033-3:2009

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Raudteeveeremi ja hooldusmasinate konstruktsioon. Osa 3: Üldised ohutusnõuded

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14043:2005+A1:2009

Kõrghoonetes kasutatavad tuletõrjeteenistuste teleskooppäästeseadmed. Kombineeritud liikumisega pöördredelid. Ohutus- ja toimivusnõuded ja katsemeetodid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14044:2005+A1:2009

Kõrghoonetes kasutatavad tuletõrjeteenistuste teleskooppäästeseadmed. Järjestikuse liikumisega pöördredelid. Ohutus- ja toimivusnõuded ja katsemeetodid

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14070:2003+A1:2009

Tööpinkide ohutus. Edastus- ja eriotstarbelised seadmed

8.9.2009

 

 

EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 14122-1:2001

Masinate ohutus. Püsijuurdepääsuvahendid masinatele. Osa 1: Valik kahe tasandi vahelisi fikseeritud juurdepääsuvahendeid (ISO 14122-1:2001)

20.10.2010

 

 

EN ISO 14122-1:2001/A1:2010

20.10.2010

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-2:2001

Masinate ohutus. Püsijuurdepääsuvahendid masinatele. Osa 2: Tööplatvormid ja läbikäigud (ISO 14122-2:2001)

20.10.2010

 

 

EN ISO 14122-2:2001/A1:2010

20.10.2010

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-3:2001

Masinate ohutus. Püsijuurdepääsuvahendid masinatele. Osa 3: Trepid, treppredelid ja kaitsepiirded (ISO 14122-3:2001)

20.10.2010

 

 

EN ISO 14122-3:2001/A1:2010

20.10.2010

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-4:2004

Masinate ohutus. Püsijuurdepääsuvahendid masinatele. Osa 4: Püsipaigaldusega redelid (ISO 14122-4:2004)

8.4.2011

 

 

EN ISO 14122-4:2004/A1:2010

8.4.2011

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(8.4.2011)

CEN

EN ISO 14159:2008

Masinate ohutus. Masinate konstrueerimisel kohaldatavad hügieeninõuded (ISO 14159:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14238:2004+A1:2009

Kraanad. Käsitsi kontrollitavad koormuse käsitlemise seadmed

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 14314:2009

Pöörd-sisepõlemismootorid. Tagasitõmbevedruga käivitusseadmed. Üldised ohutusnõuded (ISO 14314:2004)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14439:2006+A2:2009

Kraanad. Ohutus. Tornkraanad

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14462:2005+A1:2009

Pinnatöötlusseadmed. Pinnatöötlusseadmete, kaasa arvatud lisaseadmed, mürakatse koodid. Täpsuskategooriad 2 ja 3

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14466:2005+A1:2008

Tuletõrjepumbad. Teisaldatavad pumbad. Ohutus- ja toimimisnõuded, katsed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Kraanad. Elektrilised vintsid ja tõstemehhanismid. Osa 1: Elektrilised tõstemehhanismid

18.12.2009

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Kraanad. Elektrilised vintsid ja tõstemehhanismid. Osa 2: Elektrilised tõstukid

18.12.2009

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14502-2:2005+A1:2008

Kraanad. Seadmed inimeste tõstmiseks. Osa 2: Tõstekõrguse kontrollimise seadmed

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14655:2005+A1:2010

Toidutöötlemismasinad. Bagetiviilutajad. Ohutus- ja hügieeninõuded

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14656:2006+A1:2010

Masinate ohutus. Ohutusnõuded terase ja mittemagnetiliste metallide ekstrusioonpressidele

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14658:2005+A1:2010

Pidevtoimega teisaldusseadmed ja süsteemid. Pealmaa-pruunsöekaevetöödel kasutatavate pidevtoimega seadmete üldised ohutusnõuded

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14673:2006+A1:2010

Masinate ohutus. Ohutusnõuded hüdroajamiga avaneva matriitsiga kuumsepispressile terase ja mittemagnetiliste metallide sepistamiseks

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14677:2008

Masinate ohutus. Terase ümbertöötlemine. Masinad ja seadmed vedela terase käsitlemiseks

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Masinate ohutus. Terase elektrikaarahjuga tootmiseks kasutatavate masinate ja seadmete ohutusnõuded

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14710-1:2005+A2:2008

Tuletõrjepumbad. Ilma eelpumbata tsentrifugaalsed tuletõrjepumbad. Osa 1: Klassifikatsioon, üldised ja ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14710-2:2005+A2:2008

Tuletõrjepumbad. Ilma eelpumbata tsentrifugaalsed tuletõrjepumbad. Osa 2: Üldiste ja ohutusnõuete testimine

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14738:2008

Masinate ohutus. Antropomeetrilised nõuded masinate tööjaamade kavandamisele

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14753:2007

Masinaohutus. Ohutusnõuded terase pidevvalu seadmetele ja masinatele

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14861:2004+A1:2009

Metsatöömasinad. Liikurmasinad. Ohutusnõuded

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14886:2008

Kummi- ja plastitöötlusmasinad. Lintnoad vahtplastitahvlite lõikamiseks. Ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14910:2007+A1:2009

Aiapidamisseadmed. Eeslükatavad sisepõlemismootoriga hekilõikurid. Ohutus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14930:2007+A1:2009

Põllumajandusmasinad ja metsamajandusmasinad ja aiapidamisseadmed. Kõndimisel juhitavad ja käeskantavad masinad. Masina kuumadele osadele ebasoovitava juurdepääsu kindlaksmääramine

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14957:2006+A1:2010

Toidutöötlemismasinad. Konveieriga nõudepesumasinad. Ohutus- ja hügieeninõuded

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14958:2006+A1:2009

Toidutöötlemismasinad. Jahu ja manna jahvatamise ja töötlemise masinad. Ohutus- ja hügieeninõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14973:2006+A1:2008

Allmaapaigaldistes kasutamiseks mõeldud konveierlindid. Elektri- ja tuleohutuse nõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14982:2009

Põllumajandus- ja metsatöömasinad. Elektromagnetiline ühilduvus. Katsetusmeetodid ja vastavuskriteeriumid (ISO 14982:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15000:2008

Tööstustõstukite ohutus. Iseliikuvad muutuva tõsteulatusega tõstukid. Spetsifikatsioon, jõudluse ja katsetamise nõuded pikitelje koormusmomendi indikaatoritele ja piirajatele

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15011:2011

Kraanad. Sild- ja pukk-kraanad

20.7.2011

 

 

CEN

EN 15027:2007+A1:2009

Kantav seinasaag ja juhtmelõikur töökohal kasutamiseks. Ohutus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15056:2006+A1:2009

Kraanad. Nõuded konteinerite tõsteraamidele

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15059:2009

Lumekoristusseadmed. Ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15061:2007+A1:2008

Masinaohutus. Valumasinate ja seadmete ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15067:2007

Kummi- ja plastitöötlusmasinad. Kilepakendite ja kottide valmistamise masinad. Ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15093:2008

Masinate ohutus. Kuumvaltsimisseadmete ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15094:2008

Masinate ohutus. Külmvaltsimisseadmete ohutus

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15095:2007+A1:2008

Elektriga töötavad riiulid ja alused, karussellsüsteeemid ja tõsteliftid. Ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15162:2008

Looduskivi kaevandamise ja töötlemise masinad ja seadmed. Kaatersaagide ohutusnõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15163:2008

Looduskivi kasutamise ja töötlemise masinad ja paigaldised. Ohutus. Nõuded teemantsaagidele

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15164:2008

Looduskivi kaevandamise ja töötlemise masinad ja seadmed. Ohutus. Nõuded kettsaagidele ja tõukepinkidele

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15166:2008

Toidutöötlemismasinad. Lihakehade automaatse lõikamise seadmed. Ohutus- ja hügieeninõuded

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15268:2008

Bensiinijaamad. Ohutusnõuded sukelpumbasüsteemide ehitamiseks ja kasutamiseks

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15503:2009

Aiatööseadmed. Lehepuhurid, imurid ja puhurid/imurid. Ohutus

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 15536-1:2008

Ergonoomika. Arvutil simuleeritud mannekeenid ja kehamallid. Osa 1: Üldnõuded (ISO 15536-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15695-1:2009

Põllumajandustraktorid ja iseliikuvad taimekaitsepihustid. Operaatori (juhi) kaitse ohtlike ainete eest. Osa 1: Kabiini liigitus, nõuded ja katseprotseduurid

26.5.2010

 

 

CEN

EN 15695-2:2009

Põllumajandustraktorid ja iseliikuvad taimekaitsepihustid. Operaatori (juhi) kaitse ohtlike ainete eest. Osa 2: Filtrid, nõuded ja katseprotseduurid

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 15744:2008

Käeshoitavad mitteelektrilised jõuseadised. Müramõõtmise kood. Tehniline meetod (klass 2) (ISO 15744:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15746-2:2010

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Maanteel ja rööbastel liikuvad masinad ning sidusseadmed. Osa 2: Üldised ohutusnõuded /

20.10.2010

 

 

CEN

EN 15774:2010

Toidutöötlemismasinad. Värskete ja täidetud makaronitoodete (tagliatelled, kannelloonid, ravioolid, tortelliinid, orecchiette'd ja gnocchi'd) töötlemismasinad. Ohutus- ja hügieeninõuded

8.4.2011

 

 

CEN

EN 15811:2009

Põllumajandusmasinad. Jõuülekande liikuvate osade kaitse. Tööriista abil avatavad kaitsed

18.12.2009

 

 

EN 15811:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 15895:2011

Kassett-laengutega käsitööriistad. Ohutusnõuded. Kinnitus- ja metallimarkeerimistööriistad

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 15967:2011

Maksimaalse plahvatusrõhu ja gaaside ning aurude rõhu suurenemise maksimaalse kiiruse määramine

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN ISO 19432:2008

Ehitusmasinad ja -seadmed. Kantavad käeshoitavad sisepõlemismootoriga lõikeseadmed. Ohutusnõuded ja katsetamine (ISO 19432:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 20361:2009

Vedelikupumbad ja pumbaseaded. Mürakatse kood. Täpsusklassid 2 ja 3 (ISO 20361:2007)

8.9.2009

 

 

EN ISO 20361:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 20643:2008

Mehaaniline võnkumine. Käeshoitavad ja käsitsi juhitavad masinad. Vibratsioonitugevuse hindamise põhimõtted (ISO 20643:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 22867:2008

Metsatöömasinad. Elektriga töötavate mastlaasijate ohutusnõuded ja katsetamine. Osa 1: Sisepõlemismootoriga varustatud seadised

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 22868:2011

Metsandusmasinad. Käeskantavate sisepõlemismootoriga masinate mürakatsete eeskirjad. Tehniline meetod (täpsusklass 2) (ISO 22868:2011)

20.7.2011

EN ISO 22868:2008

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.9.2011)

CEN

EN ISO 23125:2010

Tööpinkide ohutus. Automaattreipingid (ISO 23125:2010)

20.10.2010

 

 

CEN

EN ISO 28139:2009

Põllumajandus- ja metsamasinad. Seljaskantavad sisepõlemismootoriga udupihustid. Ohutusnõuded (ISO 28139:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 28927-1:2009

Kantavad käeshoitavad ajamiga tööriistad. Katsemeetodid vibratsiooni mõõtmiseks. Osa 1: Nurga- ja tasapinnalihvijad (ISO 28927-1:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-2:2009

Kantavad käeshoitavad ajamiga tööriistad. Katsemeetodid vibratsiooni mõõtmiseks. Osa 2: Kruvikeerajad, mutrivõtmed ja kruustangid (ISO 28927-2:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-3:2009

Kantavad käeshoitavad ajamiga tööriistad. Katsemeetodid vibratsiooni mõõtmiseks. Osa 3: Poleerseadmed ning pöörlevad, tald- ning ekstsentriklihvmasinad (ISO 28927-3:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-4:2010

Käeshoitavad mootoriga tööriistad. Katsemeetodid vibratsiooni hindamiseks. Osa 4: Lintlihvmasinad (ISO 28927-4:2010)

8.4.2011

 

 

CEN

EN ISO 28927-5:2009

Kantavad käeshoitavad ajamiga tööriistad. Katsemeetodid vibratsiooni mõõtmiseks. Osa 5: Trellid ja lööktrellid (ISO 28927-5:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-6:2009

Kantavad käeshoitavad ajamiga tööriistad. Katsemeetodid vibratsiooni mõõtmiseks. Osa 6: Rammid (ISO 28927-6:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-7:2009

Kantavad käeshoitavad ajamiga tööriistad. Katsemeetodid vibratsiooni mõõtmiseks. Osa 7: Plekikäärid ja -lõikurid (ISO 28927-7:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-8:2009

Kantavad käeshoitavad ajamiga tööriistad. Katsemeetodid vibratsiooni mõõtmiseks. Osa 8: Edasi-tagasi liikuva tööorganiga saed ja viilid ning võnkuva või pöörleva tööorganiga saed (ISO 28927-8:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-9:2009

Kantavad käeshoitavad ajamiga tööriistad. Katsemeetodid vibratsiooni mõõtmiseks. Osa 9: Kivitöötlemisseadmed ja piikpuhastusvasarad (ISO 28927-9:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-10:2011

Käeshoitavad mootoriga tööriistad. Katsemeetodid vibratsiooni hindamiseks. Osa 10: Lööktrellid, piikvasarad ja perforaatorid (ISO 28927-10:2011)

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN ISO 28927-11:2011

Kantavad käeshoitavad ajamiga tööriistad. Katsemeetodid vibratsiooni mõõtmiseks Osa 11: Kivipeitlid (ISO 28927-11:2011)

20.7.2011

 

 

CEN

EN 30326-1:1994

Mehaaniline võnkumine. Laborimeetod vibratsiooni määramiseks sõiduki istmel. Osa 1: Põhinõuded (ISO 10326-1:1992)

8.9.2009

 

 

EN 30326-1:1994/A1:2007

8.9.2009

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.12.2009)

Cenelec

EN 50223:2010

Kohtkindlad elektrostaatilised rakendusseadmed süttivale helvesmaterjalile. Ohutusnõuded

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 50348:2010

Kohtkindlad elektrostaatilised seadmed mittesüttivate vedelate pinnakattematerjalide jaoks. Ohutusnõuded

26.5.2010

 

 

EN 50348:2010/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-1:2006

Masinate ohutus. Masinate elektriseadmed. Osa 1: Üldnõuded

IEC 60204-1:2005 (Muudetud)

26.5.2010

 

 

EN 60204-1:2006/A1:2009

IEC 60204-1:2005/A1:2008

26.5.2010

Märkus 3

1.2.2012

EN 60204-1:2006/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-11:2000

Masinate ohutus. Masinate elektriseadmestik. Osa 11: Nõuded kõrgepinge seadmestikule vahelduvvoolu pingele üle 1 000 V või alalisvoolu pingele üle 1 500 V ja mis ei ületa 36 kV

IEC 60204-11:2000

26.5.2010

 

 

EN 60204-11:2000/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-32:2008

Masinate ohutus. Masinate elektriseadmed. Osa 32: Nõuded tõstemasinatele

IEC 60204-32:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60204-33:2011

Masinate ohutus. Masinate elektriseadmed. Osa 33: Nõuded pooljuhtide tootmise seadmetele

IEC 60204-33:2009 (Muudetud)

Esmakordne avaldamine

 

 

Cenelec

EN 60335-1:2002

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded

IEC 60335-1:2001 (Muudetud)

20.10.2010

 

 

EN 60335-1:2002/A11:2004

20.10.2010

Märkus 3

 

EN 60335-1:2002/A1:2004

IEC 60335-1:2001/A1:2004

20.10.2010

Märkus 3

 

EN 60335-1:2002/A12:2006

20.10.2010

Märkus 3

 

EN 60335-1:2002/A13:2008

20.10.2010

Märkus 3

 

EN 60335-1:2002/A14:2010

20.10.2010

Märkus 3

 

EN 60335-1:2002/AC:2010

 

 

 

EN 60335-1:2002/A12:2006/AC:2007

 

 

 

EN 60335-1:2002/A1:2004/AC:2007

 

 

 

EN 60335-1:2002/AC:2009

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-67:2009

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-67: Erinõuded kommertskasutamiseks ettenähtud põrandahooldus- ja põrandapuhastusmasinatele

IEC 60335-2-67:2002 (Muudetud) + A1:2005 (Muudetud)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-68:2009

Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-68: Erinõuded kommertskasutamiseks ettenähtud piserdusmasinatele

IEC 60335-2-68:2002 (Muudetud) + A1:2005 (Muudetud) + A2:2007 (Muudetud)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-69:2009

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-69: Erinõuded kommertskasutamiseks ettenähtud märg- ja kuivtolmuimejatele, sealhulgas elektriharjadele

IEC 60335-2-69:2002 (Muudetud) + A1:2004 (Muudetud) + A2:2007 (Muudetud)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-72:2009

Majapidamismasinate ja nende sarnaste elektriseadmete ohutus. Osa 2-72: Erinõuded kommertskasutamiseks ettenähtud automaat-põrandahooldusmasinatele

IEC 60335-2-72:2002 (Muudetud) + A1:2005 (Muudetud)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-77:2010

Majapidamismasinate ja nendetaoliste seadmete ohutus. Osa 2-77: Erinõuded kõndimisel eesjuhitavatele elektritoitelistele muruniidukitele

IEC 60335-2-77:2002 (Muudetud)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60335-2-79:2009

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-79: Erinõuded kõrgsurvepuhastitele ja aurupuhastitele

IEC 60335-2-79:2002 (Muudetud) + A1:2004 (Muudetud) + A2:2007 (Muudetud)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-1:2009

Käeshoitavad mootorajamiga elektritööriistad. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded

IEC 60745-1:2006 (Muudetud)

18.12.2009

 

 

EN 60745-1:2009/A11:2010

8.4.2011

Märkus 3

1.10.2013

EN 60745-1:2009/AC:2009

 

 

 

Cenelec

EN 60745-2-1:2010

Käeshoitavad mootoriga elektrilised tööriistad. Ohutus. Osa 2-1: Erinõuded puuridele ja lööktrellidele

IEC 60745-2-1:2003 (Muudetud) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-2:2010

Käeshoitavad mootoriga elektrilised tööriistad. Ohutus. Osa 2-2: Erinõuded kruvikeerajatele ja mutrivõtmetele

IEC 60745-2-2:2003 (Muudetud) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-3:2011

Elektrimootoriga töötavate käeshoitavate tööriistade ohutus. Osa 2-3: Erinõuded lihvmasinatele, ketaslihvpinkidele ja poleerimisseadmetele

IEC 60745-2-3:2006 (Muudetud) + A1:2010 (Muudetud)

Esmakordne avaldamine

 

 

Cenelec

EN 60745-2-4:2009

Käeshoitavad mootorajamiga elektritööriistad. Ohutus. Osa 2-4: Erinõuded mitte ketastüübilistele lihvimis- ja poleerimismasinatele

IEC 60745-2-4:2002 (Muudetud) + A1:2008 (Muudetud)

26.5.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-5:2010

Käeshoitavad mootorajamiga elektritööriistad. Ohutus. Osa 2-5: Erinõuded ketassaagidele

IEC 60745-2-5:2010 (Muudetud)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-6:2010

Käeshoitavad mootoriga elektrilised tööriistad. Ohutus. Osa 2-6: Erinõuded haamritele

IEC 60745-2-6:2003 (Muudetud) + A1:2006 + A2:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-8:2009

Käeshoitavad mootorajamiga elektritööriistad. Ohutus. Osad 2-8: Erinõuded lõikuritele ja purustitele

IEC 60745-2-8:2003 (Muudetud) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-9:2009

Käeshoitavad mootorajamiga elektritööriistad. Ohutus. Osad 2-9: Erinõuded keermelõikuritele

IEC 60745-2-9:2003 (Muudetud) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-11:2010

Käeshoitavad mootoriga elektrilised tööriistad. Ohutus. Osa 2-11: Erinõuded kujusaagidele (tikk- ja laupsaed)

IEC 60745-2-11:2003 (Muudetud) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-12:2009

Käeshoitavad mootorajamiga elektritööriistad. Ohutus. Osa 2-12: Erinõuded betoonivibraatoritele

IEC 60745-2-12:2003 (Muudetud) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-13:2009

Käeshoitavad mootorajamiga elektritööriistad. Ohutus. Osa 2-13: Erinõuded kettsaagidele

IEC 60745-2-13:2006 (Muudetud)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-13:2009/A1:2010

IEC 60745-2-13:2006/A1:2009

20.7.2011

Märkus 3

1.12.2013

Cenelec

EN 60745-2-14:2009

Käeshoitavad mootorajamiga elektritööriistad. Ohutus. Osa 2-14: Erinõuded höövlitele

IEC 60745-2-14:2003 (Muudetud) + A1:2006 (Muudetud)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-14:2009/A2:2010

IEC 60745-2-14:2003/A2:2010

8.4.2011

Märkus 3

1.6.2013

Cenelec

EN 60745-2-15:2009

Käeshoitavad mootorajamiga elektritööriistad. Ohutus. Osa 2-15: Erinõuded hekitrimmeritele

IEC 60745-2-15:2006 (Muudetud)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-16:2010

Käeshoitavad mootoriga elektrilised tööriistad. Ohutus. Osa 2-16: Erinõuded klambripüstolile

IEC 60745-2-16:2008 (Muudetud)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-17:2010

Käeshoitavad mootorajamiga elektritööriistad. Ohutus. Osa 2-17: Erinõuded höövlitele ja lamineerimistrimmeritele

IEC 60745-2-17:2010 (Muudetud)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-18:2009

Käeshoitavad mootorajamiga elektritööriistad. Ohutus. Osa 2-18: Erinõuded sidumistööriistadele

IEC 60745-2-18:2003 (Muudetud) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-19:2009

Käeshoitavad mootorajamiga elektritööriistad. Ohutus. Osa 2-19: Erinõuded höövlitele

IEC 60745-2-19:2005 (Muudetud)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-19:2009/A1:2010

IEC 60745-2-19:2005/A1:2010

8.4.2011

Märkus 3

1.6.2013

Cenelec

EN 60745-2-20:2009

Käeshoitavad mootorajamiga elektritööriistad. Ohutus. Osa 2-20: Erinõuded lintsaagidele

IEC 60745-2-20:2003 (Muudetud) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-21:2009

Käeshoitavad mootorajamiga elektritööriistad. Ohutus. Osa 2-21: Erinõuded drenaažipuhastajatele

IEC 60745-2-21:2002 (Muudetud)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-21:2009/A1:2010

IEC 60745-2-21:2002/A1:2008

20.7.2011

Märkus 3

1.12.2013

Cenelec

EN 60745-2-22:2011

Käeshoitavad mootorajamiga elektrilised tööriistad. Ohutus.

IEC 60745-2-22:2011 (Muudetud)

Esmakordne avaldamine

 

 

Cenelec

EN 61029-1:2009

Teisaldatavate mootorajamiga elektritööriistade ohutus. Osa 1: Üldnõuded

IEC 61029-1:1990 (Muudetud)

18.12.2009

 

 

EN 61029-1:2009/A11:2010

8.4.2011

Märkus 3

1.11.2013

EN 61029-1:2009/AC:2009

 

 

 

Cenelec

EN 61029-2-1:2010

Teisaldatavate mootoriga elektritööriistade ohutus. Osa 2-1: Erinõuded ketassaepinkidele

IEC 61029-2-1:1993 (Muudetud) + A1:1999 + A2:2001

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-3:2011

Teisaldatavate elektrimootortööpinkide ohutus. Osa 2-3: Erinõuded höövel- ja paksuspinkidele

IEC 61029-2-3:1993 (Muudetud) + A1:2001

Esmakordne avaldamine

 

 

Cenelec

EN 61029-2-4:2011

Teisaldatavate mootorajamiga elektritööriistade ohutus. Osa 2-4: Erinõuded lihvpinkidele

IEC 61029-2-4:1993 (Muudetud) + A1:2001 (Muudetud)

Esmakordne avaldamine

 

 

Cenelec

EN 61029-2-6:2010

Teisaldatavate mootoriga elektritööriistade ohutus. Osa 2-6. Erinõuded vesijahutusega teemantpuuridele

IEC 61029-2-6:1993 (Muudetud)

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-8:2010

Teisaldatavate mootoriga elektritööriistade ohutus. Osa 2-8: Erinõuded ühe vertikaalvõlliga höövelpinkidele

IEC 61029-2-8:1995 (Muudetud) + A1:1999 + A2:2001

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-9:2009

Teisaldatavate mootorajamiga elektritööriistade ohutus. Osa 2: Erinõuded pendelsaagidele

IEC 61029-2-9:1995 (Muudetud)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61029-2-10:2010

Teisaldatavate mootoriga elektritööriistade ohutus. Osa 2-10: Erinõuded ketaslõikuritele

IEC 61029-2-10:1998 (Muudetud)

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-11:2009

Teisaldatavate mootorajamiga elektritööriistade ohutus. Osa 2-11: Erinõuded kombineeritud järkamis- ja lauasaagidele

IEC 61029-2-11:2001 (Muudetud)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61029-2-12:2011

Teisaldatavate elektrimootortööpinkide ohutus. Osa 2-12: Erinõuded keermelõikamispinkidele

IEC 61029-2-12:2010 (Muudetud)

Esmakordne avaldamine

 

 

Cenelec

EN 61310-1:2008

Masinate ohutus. Tuvastus, märgistus ja aktiveerimine. Osa 1: Nõuded visuaal-, audio- ja puutesignaalidele

IEC 61310-1:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-2:2008

Masinate ohutus. Tuvastus, märgistus ja aktiveerimine. Osa 2: Nõuded märgistusele

IEC 61310-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-3:2008

Masinate ohutus. Tuvastus, märgistus ja aktiveerimine. Osa 3: Nõuded aktivaatorite asukohale ja talitlusele

IEC 61310-3:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61496-1:2004

Masinate ohutus. Elektritundlik kaitseseadmestik. Osa 1: Üldnõuded ja katsed

IEC 61496-1:2004 (Muudetud)

26.5.2010

 

 

EN 61496-1:2004/A1:2008

IEC 61496-1:2004/A1:2007

26.5.2010

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.6.2011)

EN 61496-1:2004/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 61800-5-2:2007

Reguleeritava kiirusega elektriajamisüsteemid. Osa 5-2: Ohutusnõuded. Funktsionaalsus

IEC 61800-5-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 62061:2005

Masinate ohutus. Ohutusega seotud elektriliste, elektrooniliste ja programmeeritavate elektrooniliste kontrollsüsteemide funktsionaalne ohutus

IEC 62061:2005

26.5.2010

 

 

EN 62061:2005/AC:2010

 

 

 

Märkus 1:

Tavaliselt on kuupäevaks, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kehtivuse kaotab, Euroopa standardiorganisatsiooni kehtestatud tühistamiskuupäev, kuid kõnealuste standardite kasutajate tähelepanu juhitakse asjaolule, et teatavatel erandjuhtudel võib olla ka teisiti.

Märkus 2.1:

Uue (või muudetud) standardi reguleerimisala on samasugune nagu asendataval standardil. Osutatud kuupäeval kaotab kehtivuse asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus direktiivi oluliste nõuetega.

Märkus 2.2:

Uue standardi reguleerimisala on ulatuslikum kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval kaotab kehtivuse asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus direktiivi oluliste nõuetega.

Märkus 2.3:

Uue standardi reguleerimisala on kitsam kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval kaotab kehtivuse (osaliselt) asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus direktiivi oluliste nõuetega uue standardi reguleerimisalasse kuuluvate toodete puhul. See ei mõjuta vastavuseeldust direktiivi oluliste nõuetega nende toodete puhul, mis kuuluvad (osaliselt) asendatava standardi reguleerimisalasse, kuid ei kuulu uue standardi reguleerimisalasse.

Märkus 3:

Muudatuste puhul on viitestandard EN CCCCC:AAAA, vajaduse korral selle varasemad muudatused ja osutatud uus muudatus. Asendatav standard (veerg 3) koosneb seega standardist EN CCCCC:AAAA ja vajaduse korral selle varasematest muudatustest, kuid ei hõlma osutatud uut muudatust. Osutatud kuupäeval kaotab kehtivuse asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus direktiivi oluliste nõuetega.

MÄRKUS:

Standardite kättesaamisega seotud teavet võib saada Euroopa standardiorganisatsioonidest või riikide standardiorganisatsioonidest, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/34/EÜ (2) (muudetud direktiiviga 98/48/EÜ) (3) lisas.

Euroopa standardiorganisatsioonid võtavad ühtlustatud standardid vastu inglise keeles (Euroopa Standardikomitee ja Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee avaldavad ka prantsuse ja saksa keeles). Seejärel tõlgivad riiklikud standardiasutused ühtlustatud standardite pealkirjad kõikidesse nõutavatesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse. Euroopa Komisjon ei vastuta Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks esitatud pealkirjade õigsuse eest.

Viidete avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ei tähenda, et standardid on olemas kõikides ühenduse keeltes.

Loetelu asendab kõik varasemad Euroopa Liidu Teatajas avaldatud loetelud. Komisjon tagab selle loetelu ajakohastamise.

Põhjalikumat teavet ühtlustatud standardite kohta võib leida Internetilehelt

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  Euroopa standardiorganisatsioonid:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37.

(3)  EÜT L 217, 5.8.1998, lk 18.


18.11.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 338/56


Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. märtsi 1994. aasta direktiivi 94/9/EÜ (plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavaid seadmeid ja kaitsesüsteeme käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) rakendamisega

(EMPs kohaldatav tekst)

(Direktiivi kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)

2011/C 338/02

ESO (1)

Viide ühtlustatud standardile ja standardi pealkiri

(ja viitedokument)

Esmakordne avaldamine EÜT/ELT

Viide asendatavale standardile

Kuupäev, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kaotab kehtivuse

Märkus 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Masinate ohutus. Ohutusnõuded trükimasinate ja paberimuundurmasinate kavandamisele ja valmistamisele. Osa 1: Üldnõuded

8.6.2011

EN 1010-1:2004

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(8.6.2011)

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Masinate ohutus. Ohutusnõuded paberivalmistamis- ja viimistlusmasinate kavandamisele ja valmistamisele. Osa 2: Trüki- ja lakkimismasinad, kaasa arvatud trükieelsed pressimisseadmed

4.2.2011

EN 1010-2:2006

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.2.2011)

CEN

EN 1127-1:2011

Plahvatusohtlik keskkond. Plahvatuse vältimine ja kaitse. Osa 1: Põhimõisted ja metoodika

Esmakordne avaldamine

EN 1127-1:2007

Märkus 2.1

31.7.2014

CEN

EN 1127-2:2002+A1:2008

Plahvatusohtlik keskkond. Plahvatuse vältimine ja kaitse. Osa 2: Põhimõisted ja metoodika kaevandamisel

20.8.2008

EN 1127-2:2002

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.12.2009)

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Maa-aluste kaevanduste plahvatusohtlikus keskkonnas kasutamiseks mõeldud seadmed ja komponendid

20.8.2008

EN 1710:2005

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(28.12.2009)

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2000+A1:2009

Tööstuslike mootorkärude ohutus. Töötamine plahvatusohtlikus keskkonnas. Kasutamine süttivas gaasis, aurus, udus ja tolmus

16.4.2010

EN 1755:2000

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(16.4.2010)

CEN

EN 1834-1:2000

Kolbsisepõlemismootorid. Plahvatusohtlikus keskkonnaks kasutamiseks mõeldud mootorite kavandamise ja valmistamise ohutusnõuded. Osa 1: Rühma II mootorid kasutamiseks süttiva gaasi ja auru keskkonnas

21.7.2001

 

 

CEN

EN 1834-2:2000

Kolbsisepõlemismootorid. Plahvatusohtlikus keskkonnaks kasutamiseks mõeldud mootorite kavandamise ja valmistamise ohutusnõuded. Osa 2: Rühma I mootorid kasutamiseks kaevandusgaasi- ja/või põleva tolmuriskiga allmaatöödel

21.7.2001

 

 

CEN

EN 1834-3:2000

Kolbsisepõlemismootorid. Plahvatusohtlikus keskkonnaks kasutamiseks mõeldud mootorite kavandamise ja valmistamise ohutusnõuded. Osa 3: Rühma II mootorid kasutamiseks süttiva tolmu keskkonnas

21.7.2001

 

 

CEN

EN 1839:2003

Gaaside ja aurude plahvatuspiiride kindlaksmääramine

12.8.2004

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Pindamisseadmed. Sukel- ja elektrofoor-pindamismasinad orgaaniliste vedelike pindamismaterjalide kasutamiseks. Ohutusnõuded

17.9.2010

EN 12581:2005

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.12.2010)

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Masinad kattematerjalide etteandmiseks ja tsirkuleerimiseks rõhu all. Ohutusnõuded

17.9.2010

EN 12621:2006

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.12.2010)

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Kattematerjalide segamise masinad. Ohutusnõuded. Osa 1: Sõidukites kasutatavad segamismasinad

17.9.2010

EN 12757-1:2005

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.12.2010)

CEN

EN 13012:2001

Bensiinijaamad. Kütusetankurites kasutatavate automaatpihustite valmistamine ja jõudlus

22.1.2002

 

 

CEN

EN 13160-1:2003

Lekkedetektorsüsteemid. Osa 1: Üldpõhimõtted

14.8.2003

 

 

CEN

EN 13237:2003

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutamiseks mõeldud seadmete ja kaitsesüsteemide mõisted ja määratlused

14.8.2003

 

 

CEN

EN 13463-1:2009

Mitteelelektrilised seadmed plahvatusohtlike keskkondade jaoks. Osa 1: Põhimeetod ja nõuded

16.4.2010

EN 13463-1:2001

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.12.2010)

CEN

EN 13463-2:2004

Mitteelelektrilised seadmed plahvatusohtlike keskkondade jaoks. Osa 2: Kaitsmine juurdevoolu takistamise „fr” abil

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13463-3:2005

Mitteelelektrilised seadmed plahvatusohtlike keskkondade jaoks. Osa 3: Kaitsmine tulekindla ümbrise „d” abil

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13463-5:2011

Mitteelektrilised seadmed plahvatusohtlike keskkondade jaoks. Osa 5: Kaitsmine konstruktsiooniohutusklassi „c” abil

Esmakordne avaldamine

EN 13463-5:2003

Märkus 2.1

31.7.2014

CEN

EN 13463-6:2005

Mitteelelektrilised seadmed plahvatusohtlike keskkondade jaoks. Osa 6: Kaitsmine süttimisallika kontrolli „b” abil

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13463-8:2003

Mitteelektrilised seadmed plahvatusohtliku keskkonna jaoks. Osa 8: Vedelikimmersioon „k” poolt tagatav kaitse

12.8.2004

 

 

CEN

EN 13616:2004

Staatiliste mahutite ning vedelkütuste ülevoolu vältimise seadmed

9.3.2006

 

 

EN 13616:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 13617-1:2004+A1:2009

Bensiinijaamad. Osa 1: Ohutusnõuded mõõtepumpade, tankurite ja kaugjuhtimisega pumpade valmistamisele ja jõudlusele

7.7.2010

EN 13617-1:2004

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.12.2010)

CEN

EN 13617-2:2004

Bensiinijaamad. Osa 2: Ohutusnõuded mõõtepumpadel ja tankuritel kasutamiseks mõeldud kaitselülitite valmistamisele ja jõudlusele

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13617-3:2004

Bensiinijaamad. Osa 3: Ohutusnõuded sulgurventiilide valmistamisele ja jõudlusele

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13760:2003

Kerg- ja raskeveokite automaatsed LPG tankimissüsteemid. Otsik, katsenõuded ja mõõtmed

24.1.2004

 

 

CEN

EN 13821:2002

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Plahvatuste vältimine ja kaitse plahvatuste eest. Tolmu/õhu segude minimaalse süttimiskontsentratsiooni määramine

20.5.2003

 

 

CEN

EN 14034-1:2004+A1:2011

Tolmupilvede plahvatusomaduste kindlaksmääramine. Osa 1: Tolmupilvede maksimaalse plahvatusrõhu (pmax) kindlaksmääramine

8.6.2011

EN 14034-1:2004

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.7.2011)

CEN

EN 14034-2:2006+A1:2011

Tolmupilvede plahvatusomaduste kindlaksmääramine. Osa 2: Tolmupilvede maksimaalse plahvatusrõhu (dp/dt)max kindlaksmääramine

8.6.2011

EN 14034-2:2006

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.7.2011)

CEN

EN 14034-3:2006+A1:2011

Tolmupilvede plahvatusomaduste kindlaksmääramine. Osa 3: Tolmupilvede madalaima plahvatusmäära LEL kindlaksmääramine

8.6.2011

EN 14034-3:2006

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.7.2011)

CEN

EN 14034-4:2004+A1:2011

Tolmupilvede plahvatusomaduste kindlaksmääramine. Osa 4: Hapniku piirkontsentratsiooni (LOC) kindlaksmääramine tolmupilvedes

8.6.2011

EN 14034-4:2004

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.7.2011)

CEN

EN 14373:2005

Plahvatuse summutamise süsteemid

9.3.2006

 

 

CEN

EN 14460:2006

Plahvatuskindlad seadmed

15.12.2006

 

 

CEN

EN 14491:2006

Plahvatusohtliku tolmu eest kaitsvad ventilatsioonisüsteemid

20.7.2006

 

 

EN 14491:2006/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Kraanad. Elektrilised vintsid ja tõstemehhanismid. Osa 1: Elektrilised tõstemehhanismid

16.4.2010

EN 14492-1:2006

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(30.4.2010)

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Kraanad. Elektrilised vintsid ja tõstemehhanismid. Osa 2: Elektrilised tõstukid

16.4.2010

EN 14492-2:2006

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(16.4.2010)

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14522:2005

Gaaside ja aurude isesüttimistemperatuuri määramine

30.11.2005

 

 

CEN

EN 14591-1:2004

Plahvatuse vältimine ja kaitse allamaakaevanduses. Kaitsesüsteemid. Osa 1: 2-baarist plahvatust taluv ventilatsioonikonstruktsioon

9.3.2006

 

 

EN 14591-1:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 14591-2:2007

Plahvatuse vältimine ja kaitse allamaakaevanduses. Kaitsesüsteemid. Osa 2: Veerennidest barjäärid

12.12.2007

 

 

EN 14591-2:2007/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14591-4:2007

Pahvatuse vältimine ja kaitse maa-alustes kaevandustes - Kaitsesüsteemid - Osa 4: Automaatsed kustutussüsteemid teekäikudele

12.12.2007

 

 

EN 14591-4:2007/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14677:2008

Masinate ohutus. Terase ümbertöötlemine. Masinad ja seadmed vedela terase käsitlemiseks

20.8.2008

 

 

CEN

EN 14678-1:2006+A1:2009

LPG seadmed ja tarvikud. Seadmed vedelgaasitanklatele. Osa 1: Automaadid

16.4.2010

EN 14678-1:2006

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(16.4.2010)

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Masinate ohutus. Terase elektrikaarahjuga tootmiseks kasutatavate masinate ja seadmete ohutusnõuded

8.6.2011

EN 14681:2006

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(8.6.2011)

CEN

EN 14756:2006

Süttivate gaaside ja aurude hapniku piirkonsentratsiooni (LOC) kindlaksmääramine

12.12.2007

 

 

CEN

EN 14797:2006

Paiskpinnaga plahvatuskaitsed

12.12.2007

 

 

CEN

EN 14973:2006+A1:2008

Allmaapaigaldistes kasutamiseks mõeldud konveierlindid. Elektri- ja tuleohutuse nõuded

7.7.2010

EN 14973:2006

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.12.2010)

CEN

EN 14983:2007

Plahvatuse vältimine ja kaitse allamaakaevanduses. Seadmed ja kaitsesüsteemid kaevandusgaasidest põhjustatud kahjustuste puhuks

12.12.2007

 

 

CEN

EN 14986:2007

Plahvatusohtlikus keskkonnas töötavate ventilaatorite konstruktsioon

12.12.2007

 

 

CEN

EN 14994:2007

Gaasiplahvatuste eest kaitsvad ventilatsioonisüsteemid

12.12.2007

 

 

CEN

EN 15089:2009

Plahvatuste isoleerimise süsteemid

16.4.2010

 

 

CEN

EN 15188:2007

Ladestunud tolmu iseenesliku süttmiskäitumise määramine

12.12.2007

 

 

CEN

EN 15198:2007

Potensiaalselt plahvatusohtlikes keskondades kasutamiseks mõeldud mitteelektrilise seadmestiku ja komponentide riskihindamise metoodika

12.12.2007

 

 

CEN

EN 15233:2007

Potensiaalselt plahvatusohtlike keskondade kaitsesüsteemide funktsionaalse ohutuse hindamise metoodika

12.12.2007

 

 

CEN

EN 15268:2008

Bensiinijaamad. Ohutusnõuded sukelpumbasüsteemide ehitamiseks ja kasutamiseks

27.1.2009

 

 

CEN

EN 15794:2009

Süttivate vedelike plahvatuspunktide määramine

16.4.2010

 

 

CEN

EN 15967:2011

Maksimaalse plahvatusrõhu ja gaaside ning aurude rõhu suurenemise maksimaalse kiiruse määramine

Esmakordne avaldamine

EN 13673-2:2005

EN 13673-1:2003

Märkus 2.1

29.2.2012

CEN

EN 16009:2011

Leegitõkestiga plahvatuse kaitseklapid

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN 16020:2011

Plahvatuse kõrvalejuhtimise süsteem

Esmakordne avaldamine

 

 

CEN

EN ISO 16852:2010

Leegitõkestid. Toimivusnõuded, katsemeetodid ja kasutuspiirangud (ISO 16852:2008, koos parandustega Cor 1:2008 ja Cor 2:2009)

17.9.2010

EN 12874:2001

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(31.12.2010)

Cenelec

EN 50050:2006

Plahvatusohtlikes keskkondades kasutatavad elektriseadmed. Käeshoitavad elektrostaatilised pihustusseadmed

20.8.2008

 

 

Cenelec

EN 50104:2010

Hapniku avastamise ja mõõtmise elektriseadmed. Jõudlusnõuded ja katsemeetodid

4.2.2011

EN 50104:2002

ja selle muudatus

Märkus 2.1

1.6.2013

Cenelec

EN 50176:2009

Kohtkindlad süttiva vedela pinnakattematerjali elektrostaatilised pihustusseadmed. Ohutusnõuded

16.4.2010

 

 

Cenelec

EN 50177:2009

Kohtkindlad süttiva pulber-pinnakattematerjali elektrostaatilised pihustusseadmed. Ohutusnõuded

16.4.2010

 

 

Cenelec

EN 50223:2010

Kohtkindlad elektrostaatilised rakendusseadmed süttivale helvesmaterjalile. Ohutusnõuded

17.9.2010

 

 

Cenelec

EN 50241-1:1999

Gaaside ja aurude avastamiseks mõeldud avatud trajektooriga aparaadi spetsifikatsioon. Osa 1: Üldnõuded ja katsemeetodid

6.11.1999

 

 

EN 50241-1:1999/A1:2004

12.8.2004

Märkus 3

Kehtivuse lõppkuupäev

(12.8.2004)

Cenelec

EN 50241-2:1999

Gaaside ja aurude avastamiseks mõeldud avatud trajektooriga aparaadi spetsifikatsioon. Osa 2: Põlevate gaaside avastamiseks mõeldud aparaadi jõudlusnõuded

6.11.1999

 

 

Cenelec

EN 50271:2010

Elektriseadmed põlevate gaaside, toksiliste gaaside ja hapniku avastamiseks ja mõõtmiseks. Nõuded tarkvara ja/või digitaaltehnikat kasutavatele seadmetele ja nende seadmete katsetamine

4.2.2011

 

 

Cenelec

EN 50281-2-1:1998

Elektriseadmed kasutamiseks põleva tolmu olemasolu puhul. Osa 2-1: Katsemeetodid. Meetodid tolmu minimaalse süttimistemperatuuri kindlaksmääramiseks

6.11.1999

 

 

EN 50281-2-1:1998/AC:1999

 

 

 

Cenelec

EN 50303:2000

Rühma II, kategooria I G seadmed, mis on mõeldud säilitama oma funktsionaalsuse maagaasi ja/või kivisöetolmu poolt ohustatud keskkonnas

16.2.2001

 

 

Cenelec

EN 50381:2004

Teisaldatavad õhutusruumid olemasoleva või puuduva seesmise väljalaskekohata

9.3.2006

 

 

EN 50381:2004/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 50495:2010

Seadmete plahvatusohtu arvestavaks ohutuks talitluseks nõutavad ohutusseadmed

17.9.2010

 

 

Cenelec

EN 60079-0:2009

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 0: Seadmed. Üldnõuded

IEC 60079-0:2007

16.4.2010

EN 60079-0:2006

+ EN 61241-0:2006

Märkus 2.1

1.6.2012

Cenelec

EN 60079-1:2007

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 1: Seadme kaitse leegikindla ümbrise abil „d”

IEC 60079-1:2007

20.8.2008

EN 60079-1:2004

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.7.2010)

Cenelec

EN 60079-2:2007

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 2: Seadme kaitse survestatud ümbrise abil „p”

IEC 60079-2:2007

20.8.2008

EN 60079-2:2004

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.11.2010)

Cenelec

EN 60079-5:2007

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 5: Seadmete kaitse pulbertäite abil „q”

IEC 60079-5:2007

20.8.2008

EN 50017:1998

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.11.2010)

Cenelec

EN 60079-6:2007

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 6: Seadmete kaitse õlitäite abil „o”

IEC 60079-6:2007

20.8.2008

EN 50015:1998

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.5.2010)

Cenelec

EN 60079-7:2007

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 7: Seadme kaitse suurendatud ohutusega „e”

IEC 60079-7:2006

11.4.2008

EN 60079-7:2003

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.10.2009)

Cenelec

EN 60079-11:2007

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 11: Seadme kaitse sisemise ohutusega „i”

IEC 60079-11:2006

11.4.2008

EN 50020:2002

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.10.2009)

Cenelec

EN 60079-15:2010

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 15: Kaitseviis „n”

IEC 60079-15:2010

8.6.2011

EN 60079-15:2005

Märkus 2.1

1.5.2013

Cenelec

EN 60079-18:2009

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 18: Seadmete kaitse valumasstäitega „m”

IEC 60079-18:2009

7.7.2010

EN 60079-18:2004

+ EN 61241-18:2004

Märkus 2.1

1.10.2012

Cenelec

EN 60079-20-1:2010

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 20-1: Gaaside ja aurude liigitamiseks kasutatavad materjaliomadused. Katsetamismeetodid ja tunnusväärtused

IEC 60079-20-1:2010

17.9.2010

 

 

Cenelec

EN 60079-25:2010

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 25: Sädemeohutud elektrilised süsteemid

IEC 60079-25:2010

8.6.2011

EN 60079-25:2004

Märkus 2.1

1.10.2013

Cenelec

EN 60079-26:2007

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 26: Seadmed seadmekaitseastmega Ga

IEC 60079-26:2006

20.8.2008

 

 

Cenelec

EN 60079-27:2008

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 27: Väljasiini omaohutuse kontseptsioon

IEC 60079-27:2008

16.4.2010

EN 60079-27:2006

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.4.2011)

Cenelec

EN 60079-28:2007

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 28: Seadmete ja ülekandesüsteemide kaitse optilise kiirguse kasutamisega

IEC 60079-28:2006

11.4.2008

 

 

Cenelec

EN 60079-29-1:2007

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 29-1: Gaasidetektorid. Põlevgaasidetektorite toimivusnõuded

IEC 60079-29-1:2007 (Muudetud)

20.8.2008

EN 61779-1:2000

+ A11:2004

+ EN 61779-2:2000

+ EN 61779-3:2000

+ EN 61779-4:2000

+ EN 61779-5:2000

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.11.2010)

Cenelec

EN 60079-29-4:2010

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 29-4: Gaasiandurid. Lahtise mõõtetraktiga põlevgaasiandurite toimivusnõuded

IEC 60079-29-4:2009 (Muudetud)

8.6.2011

EN 50241-1:1999

ja selle muudatus

+ EN 50241-2:1999

Märkus 2.1

1.4.2013

Cenelec

EN 60079-30-1:2007

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 30-1: Elektriline takistus-joonkuumutus. Üld- ja katsetusnõuded

IEC 60079-30-1:2007

20.8.2008

 

 

Cenelec

EN 60079-31:2009

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 31: Seadmete kaitse tolmsüttimise eest ümbrisega „t”

IEC 60079-31:2008

7.7.2010

EN 61241-1:2004

Märkus 2.1

1.10.2012

Cenelec

EN 60079-35-1:2011

Plahvatusohtlikud keskkonnad.

IEC 60079-35-1:2011

Esmakordne avaldamine

EN 62013-1:2006

Märkus 2.1

30.6.2014

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

 

 

 

Cenelec

EN 61241-4:2006

Elektriseadmed, mis on ette nähtud kasutamiseks põlevtolmu olemasolul. Osa 4: Kaitseviis „pD”

IEC 61241-4:2001

20.8.2008

 

 

Cenelec

EN 61241-11:2006

Elektriseadmed, mis on ette nähtud kasutamiseks põlevtolmu olemasolul. Osa 11: Kaitse sisemise ohutusega „iD”

IEC 61241-11:2005

11.4.2008

 

 

Cenelec

EN 62013-1:2006

Kiivrivalgustid kasutamiseks maagaasitundlikes kaevandustes. Osa 1: Üldnõuded. Valmistamine ja katsetamine seoses plahvatusriskiga

IEC 62013-1:2005

20.8.2008

EN 62013-1:2002

Märkus 2.1

Kehtivuse lõppkuupäev

(1.2.2009)

Cenelec

EN ISO/IEC 80079-34:2011

Plahvatusohtlik keskkond. Osa 34: Kvaliteedisüsteemide rakendamine seadmete tootmisel

ISO/IEC 80079-34:2011 (Muudetud)

Esmakordne avaldamine

EN 13980:2002

Märkus 2.1

25.5.2014

Märkus 1:

Tavaliselt on kuupäevaks, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kehtivuse kaotab, Euroopa standardiorganisatsiooni kehtestatud tühistamiskuupäev, kuid kõnealuste standardite kasutajate tähelepanu juhitakse asjaolule, et teatavatel erandjuhtudel võib olla ka teisiti.

Märkus 2.1:

Uue (või muudetud) standardi reguleerimisala on samasugune nagu asendataval standardil. Osutatud kuupäeval kaotab kehtivuse asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus direktiivi oluliste nõuetega.

Märkus 2.2:

Uue standardi reguleerimisala on ulatuslikum kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval kaotab kehtivuse asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus direktiivi oluliste nõuetega.

Märkus 2.3:

Uue standardi reguleerimisala on kitsam kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval kaotab kehtivuse (osaliselt) asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus direktiivi oluliste nõuetega uue standardi reguleerimisalasse kuuluvate toodete puhul. See ei mõjuta vastavuseeldust direktiivi oluliste nõuetega nende toodete puhul, mis kuuluvad (osaliselt) asendatava standardi reguleerimisalasse, kuid ei kuulu uue standardi reguleerimisalasse.

Märkus 3:

Muudatuste puhul on viitestandard EN CCCCC:AAAA, vajaduse korral selle varasemad muudatused ja osutatud uus muudatus. Asendatav standard (veerg 3) koosneb seega standardist EN CCCCC:AAAA ja vajaduse korral selle varasematest muudatustest, kuid ei hõlma osutatud uut muudatust. Osutatud kuupäeval kaotab kehtivuse asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus direktiivi oluliste nõuetega.

MÄRKUS:

Standardite kättesaamisega seotud teavet võib saada Euroopa standardiorganisatsioonidest või riikide standardiorganisatsioonidest, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/34/EÜ (2) (muudetud direktiiviga 98/48/EÜ) (3) lisas.

Euroopa standardiorganisatsioonid võtavad ühtlustatud standardid vastu inglise keeles (Euroopa Standardikomitee ja Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee avaldavad ka prantsuse ja saksa keeles). Seejärel tõlgivad riiklikud standardiasutused ühtlustatud standardite pealkirjad kõikidesse nõutavatesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse. Euroopa Komisjon ei vastuta Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks esitatud pealkirjade õigsuse eest.

Viidete avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ei tähenda, et standardid on olemas kõikides ühenduse keeltes.

Loetelu asendab kõik varasemad Euroopa Liidu Teatajas avaldatud loetelud. Komisjon tagab selle loetelu ajakohastamise.

Põhjalikumat teavet ühtlustatud standardite kohta võib leida Internetilehelt

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  Euroopa standardiorganisatsioonid:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel.+32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel.+32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel.+33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37.

(3)  EÜT L 217, 5.8.1998, lk 18.


TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

18.11.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 338/65


Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus)

(EMPs kohaldatav tekst)

2011/C 338/03

Riikliku abi viitenumber

SA.27541 (X 88/09)

Liikmesriik

Belgia

Liikmesriigi antud number

BE

Piirkonna nimi (NUTS)

REGION WALLONNE

Segapiirkonnad

Abi andev ametiasutus

Gouvernement wallon, représenté par Monsieur Jean-Claude MARCOURT, Ministre de l’Economie, de l’Emp

Direction générale Opérationnelle de l’Economie, de l’Emploi et de la Recherche

Direction des PME

Monsieur José THOMAS, Directeur

Place de la Wallonie, 1,bât. 3,

5100 Jambes

Tél.: 081/33.42.40

jose.thomas@spw.wallonie.be

http://economie.wallonie.be

Abimeetme nimetus

Incitants régionaux en faveur des petites et moyennes entreprises

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des PME.

Arrêté du GW du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des PME modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008, (insérant les dispositions nécessaires pour que le régime d’aide soit conforme au règlement 800/2008)

Arrêté du GW du 6 décembre 2006 déterminant les zones de développement pour la période 2007-2013.

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Modification N 16a/2003

Modification XR 81/2007

Modification N 16b/2003

Kestus

31.12.2008-31.12.2013

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 135,00 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus, Äärepoolseimad piirkonnad ja Egeuse mere saared — Aides aux services de conseil

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

VKEdele antav investeerimisabi ja tööhõivealane abi (artikkel 15)

VKEdele nõustamiseks antav abi (artikkel 26)

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

 

http://wallex.wallonie.be/index.php?doc=3772&rev=3101-3436

 

http://wallex.wallonie.be/index.php?doc=3834&rev=3163-3436


18.11.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 338/67


Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus)

(EMPs kohaldatav tekst)

2011/C 338/04

Riikliku abi viitenumber

SA.33644 (11/X)

Liikmesriik

Saksamaa

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

DEUTSCHLAND

Artikkel 107 lõige 3 punkt a, Artikkel 107 lõige 3 punkt c, Abi mitte saavad piirkonnad, Segapiirkonnad

Abi andev ametiasutus

siehe Dokument „Bewilligungsbehörden“

Abimeetme nimetus

6.

Energieforschungsprogramm „Forschung für eine umweltschonenende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung“

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Bundesanzeiger 134 vom 6. September 2011, Seite 3109

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

1.9.2011-31.12.2014

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 2 236,40 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Tootearendus (artikli 31 lõike 2 punkt c)

25 %

20 %

Tehnilise teostatavuse uuringuteks antav abi (artikkel 32)

75 %

Alusuuring (artikli 31 lõike 2 punkt a)

100 %

Rakendusuuring (artikli 31 lõike 2 punkt b)

50 %

20 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

 

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/energie,did=427698.html

 

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/B/bekanntmachung-6-energieforschungsprogramm,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf

Riikliku abi viitenumber

SA.33658 (11/X)

Liikmesriik

Hispaania

Liikmesriigi antud number

RGE 37/2011

Piirkonna nimi (NUTS)

COMUNIDAD VALENCIANA

Segapiirkonnad

Abi andev ametiasutus

CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

C/ AMADEO DE SABOYA No 2, 46010 VALENCIA

http://www.agricultura.gva.es/

Abimeetme nimetus

Subvención en materia de Calidad Avícola y Alimentación Animal

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Resolución de 20 de julio de 2011, de la consellera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, por la que se

concede una subvención en materia de Calidad Avícola y Alimentación Animal de la Comunidad Valenciana

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

20.7.2011-1.11.2011

Sektorid

Kodulinnukasvatus

Abisaaja liik

VKEd

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 0,02 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Innovatsiooni nõuandeteenuste jaoks antav abi ja innovatsiooni toetavate teenuste jaoks antav abi (artikkel 36)

15 000 EUR

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_file?uuid=9e450d80-6b7c-4da3-ae39-a2f434f1d2e4&groupId=16

Riikliku abi viitenumber

SA.33660 (11/X)

Liikmesriik

Itaalia

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Segapiirkonnad

Abi andev ametiasutus

DIREZIONE CENTRALE LAVORO FORMAZIONE COMMERCIO E PARI OPPORTUNITA'

VIA S.FRANCESCO 37 TRIESTE (sede SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI della DIREZIONE CENTRALE LAVORO)

www.regione.fvg.it

Abimeetme nimetus

AVVISO DI PROCEDURA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DI PROGETTI FORMATIVI AZIENDALI (Legge 236/93 art. 9 commi 3 e 7) — stanziamenti nazionali 2011

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

LEGGE 236 DEL 19 LUGLIO 1993 art. 9 commi 3 e 7

Decreto n. 2803/LAVFOR.FP/2011 del 1.8.2011

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

25.8.2011-31.12.2013

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 2,75 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Erikoolitus (artikkel 38 lõige 1)

25 %

20 %

Üldkoolitus (artikkel 38 lõige 2)

60 %

20 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://arpebur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2011/08/10/32

bollettino ufficiale della regione numero 32 del 10 agosto 2011

Riikliku abi viitenumber

SA.33666 (11/X)

Liikmesriik

Slovakkia

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko

Artikkel 107 lõige 3 punkt a

Abi andev ametiasutus

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

www.mhsr.sk

Abimeetme nimetus

Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

13.9.2011-31.12.2013

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 5,49 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

ERDF – Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast schválený rozhodnutím Komisie Európskych spoločenstiev č. K (2007)5940 zo dňa 28.11.2007, upravené rozhodnutím Komisie Európskych spoločenstiev

č. K (2010)6168 zo dňa 15.9.2010, kód CCI 2007SK161PO002. – EUR 14,00 (miljonites)

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Abikava

50 %

20 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

https://portal.justice.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Stiahnut.aspx?IdOvSubor=1723

Riikliku abi viitenumber

SA.33668 (11/X)

Liikmesriik

Taani

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

DANMARK

Artikkel 107 lõige 3 punkt c

Abi andev ametiasutus

Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredagde 40

1260 København K

www.fi.dk/dsf

Abimeetme nimetus

Forsknings- og Innovation platforme (Strategic Platforms for Innovation and Research)

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Lov om forskningsrådgivning mv. jf. lovbekendtgørelse nr. 1064 af 6. september 2010 og Lov om teknologi og innovation, jf. lovbekendtgørelse nr. 835 af 13. august 2008

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

1.11.2011-31.12.2016

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

DKK 75,00 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Alusuuring (artikli 31 lõike 2 punkt a)

60 %

Rakendusuuring (artikli 31 lõike 2 punkt b)

50 %

60 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.fi.dk/dsf/spir


18.11.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 338/72


Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus)

(EMPs kohaldatav tekst)

2011/C 338/05

Riikliku abi viitenumber

SA.33661 (11/X)

Liikmesriik

Itaalia

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

VALLE D'AOSTA

Segapiirkonnad

Abi andev ametiasutus

Regione autonoma Valle d'Aosta

Piazza della Repubblica n. 15 11100 AOSTA

www.regione.vda.it

Abimeetme nimetus

BANDO PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI UNITA' DI RICERCA

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Deliberazione della Giunta regionale n. 1988 del 26 agosto 2011

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

26.8.2011 - 31.12.2013

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 0,52 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Decisione C (2007) 3867 del 7 agosto 2007 — EUR 0,42 (miljonites)

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Tehnilise teostatavuse uuringuteks antav abi (artikkel 32)

75 %

Rakendusuuring (artikli 31 lõike 2 punkt b)

50 %

20 %

Tootearendus (artikli 31 lõike 2 punkt c)

25 %

20 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.regione.vda.it/europa/por_competitivita_regionale/programma/interventi_in_corso/bando_unita_di_ricerca_i.asp

Riikliku abi viitenumber

SA.33695 (11/X)

Liikmesriik

Madalmaad

Liikmesriigi antud number

NLD

Piirkonna nimi (NUTS)

OVERIJSSEL

Abi mitte saavad piirkonnad

Abi andev ametiasutus

provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2, Zwolle

www.overijssel.nl

Abimeetme nimetus

Subsidieregeling Haalbaarheidstudies en energieonderzoeken

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Provinciaal blad nr. 2011/0159130

paragraaf 8.9 Uitvoeringsbesluit

subsidies Overijssel (Ubs) 2011

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

1.9.2011 - 1.1.2013

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 0,55 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Keskkonnauuringuteks antav abi (artikkel 24)

50 %

0 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

 

http://www.overijssel.nl/actueel/provinciale-bladen/provinciale-bladen-3/

 

www.overijssel.nl, actueel, provinciale bladen 2011

 

http://www.overijssel.nl/loket/provinciale/uitvoeringsbesluit_subsidies_overijssel_2011#H49807_0_9_

 

www.overijssel.nl, loket, subsidies, wet- en regelgeving, Ubs 2011, paragraaf 8.9

Riikliku abi viitenumber

SA.33698 (11/X)

Liikmesriik

Itaalia

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

TRENTO

Abi mitte saavad piirkonnad

Abi andev ametiasutus

Provincia autonoma di Trento

Provincia autonoma di Trento — Dipartimento Urbanistica e ambiente

Piazza Dante, 15 – 38122 – Trento (ITALIA)

http://www.provincia.tn.it/

Abimeetme nimetus

Misure di sostegno per l'attivazione di nuovi impianti per il trattamento della frazione organica dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento n. 1869 del 2 settembre 2011

Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 37 del 13 settembre 2011

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

13.9.2011 - 31.12.2013

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 6,20 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Investeerimisabi, mis võimaldab ettevõtjatel järgida ühenduse keskkonnakaitsenormatiivides nõutust rangemaid normatiive või parandada keskkonnakaitset ühenduse normatiivide puudumisel(artikkel 18)

(Viide asjakohastele normatiividele: direttiva 2008/1/CE — direttiva 2008/98/CE)

35 %

20 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.valutazioneambientale.provincia.tn.it/

Riikliku abi viitenumber

SA.33701 (11/X)

Liikmesriik

Eesti

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

Estonia

Artikkel 107 lõige 3 punkt a

Abi andev ametiasutus

Sihtasutus Archimedes

Koidula 13a, Tallinn, 10125

www.archimedes.ee

Abimeetme nimetus

Meetme „Materjalitehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine” tingimused

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Haridus- ja teadusministri 16.9.2011 määrus nr 46

Meetme „Materjalitehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine” tingimused

RT I, 20.9.2011, 10

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

23.9.2011 - 31.12.2013

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 3,13 (miljonites)

Tagatised

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

ERDF – EUR 2,80 (miljonites)

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Alusuuring (artikli 31 lõike 2 punkt a)

95 %

Rakendusuuring (artikli 31 lõike 2 punkt b)

50 %

10 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

https://www.riigiteataja.ee/akt/120092011010