ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2011.173.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 173

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

54. köide
11. juuni 2011


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2011/C 173/01

Euroopa Liidu Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu TeatajasELT C 160, 28.5.2011

1

 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2011/C 173/02

Liidetud kohtuasjad C-201/09 P C-216/09 P: Euroopa Kohtu (suurkoda) 29. märtsi 2011. aasta otsus — ArcelorMittal Luxembourg SA, varem Arcelor Luxembourg SA versus Euroopa Komisjon, ArcelorMittal Belval & Differdange SA, varem Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International SA, varem Arcelor International SA (C-201/09 P), Euroopa Komisjon versus ArcelorMittal Luxembourg SA, varem Arcelor Luxembourg SA, ArcelorMittal Belval & Differdange SA, varem Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International SA (C-216/09 P) (Apellatsioonkaebus — Konkurents — Keelatud kokkulepped — Ühenduse terastalaturg — ST artikli 65 rikkumise tuvastamise otsus pärast ESTÜ asutamislepingu kehtivuse lõppemist määruse (EÜ) nr 1/2003 alusel — Komisjoni pädevus — Rikkumise süükspanemine — Seadusjõud — Kaitseõigused — Aegumine — Mõiste aegumise peatumine — Erga omnes või inter partes mõju — Põhjenduse puudumine)

2

2011/C 173/03

Kohtuasi C-321/09 P: Euroopa Kohtu (viies koda) 7. aprilli 2011. aasta otsus — Kreeka Vabariik versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — EAGGF — Ühenduse rahastamisest välja jäetud kulud, mis ei vasta ühenduse eeskirjadele — Kulud, mida tegi Kreeka Vabariik)

2

2011/C 173/04

Kohtuasi C-432/10: Euroopa Kohtu (kuues koda) 20. jaanuari 2011. aasta määrus — (Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpeni (Belgia) eelotsusetaotlus) — kriminaalasi Aboulkacem Chihabi jt süüdistuses (Eelotsusetaotlus — Ilmselge vastuvõetamatus)

3

2011/C 173/05

Kohtuasi C-90/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundespatentgericht (Saksamaa) 25. veebruaril 2011 — Alfred Strigl versus Deutsches Patent- und Markenamt

3

2011/C 173/06

Kohtuasi C-91/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundespatentgericht (Saksamaa) 25. veebruaril 2011 — Securvita — Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH versus Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH, teine menetluspool: Deutsches Patent- und Markenamt

4

2011/C 173/07

Kohtuasi C-99/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesverwaltungsgericht (Saksamaa) 2. märstil 2011 — Saksamaa Liitvabariik versus Z

4

2011/C 173/08

Kohtuasi C-112/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Köln (Saksamaa) 4. märtsil 2011 — ebookers.com Deutschland GmbH versus Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

5

2011/C 173/09

Kohtuasi C-136/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Schienen-Control Kommission Wien (Austria) 18. märtsil 2011 — Westbahn Management GmbH versus ÖBB Infrastruktur AG

5

2011/C 173/10

Kohtuasi C-154/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Saksamaa) 29. märtsil 2011 — Ahmed Mahamdia versus Alžeeria Demokraatlik Rahvavabariik

6

2011/C 173/11

Kohtuasi C-157/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Napoli (Itaalia) 31. märtsil 2011 — Giuseppe Sibilio versus Comune di Afragola

6

2011/C 173/12

Kohtuasi C-159/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 1. aprillil 2011 — Azienda Sanitaria Locale di Lecce versus Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce jt — Università del Salento

6

2011/C 173/13

Kohtuasi C-161/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Trani (Itaalia) 1. aprillil 2011 — Cosimo Damiano Vino versus Poste Italiane SpA

7

2011/C 173/14

Kohtuasi C-166/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Audiencia Provincial de Oviedo 5. aprillil 2011 — Ángel Lorenzo González Alonso versus Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros S.A.E

7

2011/C 173/15

Kohtuasi C-167/11 P: Cantiere navale De Poli SpA 5. aprillil 2011 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu 3. veebruari 2011. aasta otsuse peale kohtuasjas T-584/08: Cantiere navale De Poli versus komisjon

7

2011/C 173/16

Kohtuasi C-169/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Frosinone (Itaalia) 7. aprillil 2011 — kriminaalasi Patrick Conteh’ süüdistuses

8

2011/C 173/17

Liidetud kohtuasjad C-18/10 ja C-37/10: Euroopa Kohtu presidendi 16. veebruari 2011. aasta määrus (Landgericht Berlini (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Agrargenossenschaft Münchehofe e.G. (C-18/10), Landwirtschaftliches Unternehmen e.G. Sondershausen (C-37/10) versus BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

8

2011/C 173/18

Kohtuasi C-154/10 P: Euroopa Kohtu presidendi 9. veebruari 2011. aasta määrus — Nokia Oyj versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Medion AG

9

2011/C 173/19

Kohtuasi C-312/10: Euroopa Kohtu presidendi 7. veebruari 2011. aasta määrus (Landesarbeitsgericht Kölni (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Land Nordrhein-Westfalen versus Melanie Klinz

9

2011/C 173/20

Kohtuasi C-407/10: Euroopa Kohtu kaheksanda koja esimehe 28. veebruari 2011. aasta määrus — Euroopa Komisjon versus Eesti Vabariik

9

2011/C 173/21

Kohtuasi C-470/10: Euroopa Kohtu presidendi 17. veebruari 2011. aasta määrus — Euroopa Komisjon versus Portugali Vabariik

9

 

Üldkohus

2011/C 173/22

Kohtuasi T-395/10: Üldkohtu 12. aprilli 2011. aasta määrus — Stichting Corporate Europe Observatory versus komisjon (Dokumentidele juurdepääs — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Juurdepääsu andmisest vaikimisi keeldumine — Pärast hagi esitamist vastu võetud selgesõnaline otsus — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

10

2011/C 173/23

Kohtuasi T-478/10: Üldkohtu 11. aprilli 2011. aasta määrus — Département du Gers versus komisjon (Tühistamishagi — Keskkond ja inimeste tervise kaitse — Geneetiliselt muundatud toiduained ja loomasööt — Isikliku puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus)

10

2011/C 173/24

Kohtuasi T-479/10: Üldkohtu 11. aprilli 2011. aasta määrus — Département du Gers versus komisjon (Tühistamishagi — Keskkond ja inimeste tervise kaitse — Geneetiliselt muundatud toiduained ja loomasööt — Isikliku puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus)

10

2011/C 173/25

Kohtuasi T-480/10: Üldkohtu 11. aprilli 2011. aasta määrus — Département du Gers versus komisjon (Tühistamishagi — Keskkond ja inimeste tervise kaitse — Geneetiliselt muundatud toiduained ja loomasööt — Isikliku puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus)

11

2011/C 173/26

Kohtuasi T-481/10: Üldkohtu 11. aprilli 2011. aasta määrus — Département du Gers versus komisjon (Tühistamishagi — Keskkond ja inimeste tervise kaitse — eetiliselt muundatud toiduained ja loomasööt — Isikliku puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus)

11

2011/C 173/27

Kohtuasi T-482/10: Üldkohtu 11. aprilli 2011. aasta määrus — Département du Gers versus komisjon (Tühistamishagi — Keskkond ja inimeste tervise kaitse — Geneetiliselt muundatud toiduained ja loomasööt — Isikliku puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus)

12

2011/C 173/28

Kohtuasi T-502/10: Üldkohtu 11. aprilli 2011. aasta määrus — Département du Gers versus komisjon (Tühistamishagi — Keskkond ja inimeste tervise kaitse — Geneetiliselt muundatud toiduained ja loomasööt — Isikliku puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus)

12

2011/C 173/29

Kohtuasi T-90/11: 18. veebruaril 2011 esitatud hagi — ONP jt versus komisjon

13

2011/C 173/30

Kohtuasi T-195/11: 4. aprillil 2011 esitatud hagi — Cahier jt versus nõukogu ja komisjon

14

2011/C 173/31

Kohtuasi T-146/97: Üldkohtu 8. aprilli 2011. aasta määrus — Bakkers versus nõukogu ja komisjon

15

2011/C 173/32

Kohtuasi T-31/08: Üldkohtu 11. aprilli 2011. aasta määrus — Quantum versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Quantum (Q Quantum CORPORATION)

15

2011/C 173/33

Kohtuasi T-371/10: Üldkohtu 15. aprilli 2011. aasta määrus — Amor versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Jablonex Group (AMORIKE)

15

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2011/C 173/34

Kohtuasi F-28/11: 14. märtsil 2011 esitatud hagi — ZZ versus nõukogu

16

2011/C 173/35

Kohtuasi F-29/11: 21. märtsil 2011 esitatud hagi — ZZ versus komisjon

16

2011/C 173/36

Kohtuasi F-37/11: 5. aprillil 2011 esitatud hagi — ZZ versus komisjon

16

ET

 


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Liidu Kohus

11.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 173/1


2011/C 173/01

Euroopa Liidu Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu Teatajas

ELT C 160, 28.5.2011

Eelmised väljaanded

ELT C 152, 21.5.2011

ELT C 145, 14.5.2011

ELT C 139, 7.5.2011

ELT C 130, 30.4.2011

ELT C 120, 16.4.2011

ELT C 113, 9.4.2011

Käesolevad tekstid on kättesaadavad:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Teated

KOHTUMENETLUSED

Euroopa Kohus

11.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 173/2


Euroopa Kohtu (suurkoda) 29. märtsi 2011. aasta otsus — ArcelorMittal Luxembourg SA, varem Arcelor Luxembourg SA versus Euroopa Komisjon, ArcelorMittal Belval & Differdange SA, varem Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International SA, varem Arcelor International SA (C-201/09 P), Euroopa Komisjon versus ArcelorMittal Luxembourg SA, varem Arcelor Luxembourg SA, ArcelorMittal Belval & Differdange SA, varem Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International SA (C-216/09 P)

(Liidetud kohtuasjad C-201/09 P C-216/09 P) (1)

(Apellatsioonkaebus - Konkurents - Keelatud kokkulepped - Ühenduse terastalaturg - ST artikli 65 rikkumise tuvastamise otsus pärast ESTÜ asutamislepingu kehtivuse lõppemist määruse (EÜ) nr 1/2003 alusel - Komisjoni pädevus - Rikkumise süükspanemine - Seadusjõud - Kaitseõigused - Aegumine - Mõiste aegumise „peatumine” - Erga omnes või inter partes mõju - Põhjenduse puudumine)

2011/C 173/02

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

(C-201/09 P)

Apellant: ArcelorMittal Luxembourg SA, varem Arcelor Luxembourg SA (esindajad: advokaadid A. Vandencasteele ja C. Falmagne)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon (esindajad: F. Castillo de la Torre ja E. Gippini Fournier), ArcelorMittal Belval & Differdange, varem Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International SA, varem Arcelor International SA.

(C-216/09 P)

Apellant: Euroopa Komisjon (esindajad: Castillo de la Torre, X. Lewis ja E. Gippini Fournier)

Teised menetlusosalised: ArcelorMittalLuxembourg SA, varem Arcelor Luxembourg SA, ArcelorMittal Belval & Differdange, varem Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International SA, varem Arcelor International SA (esindaja: advokaat A. Vandencasteele)

Ese

Apellatsioonkaebus — Konkurents — Ühenduse terastalaturg — Kartellikokkulepped hindade kindlaksmääramise kohta talasektoris — ST artikli 65 rikkumise tuvastamise otsus pärast ESTÜ asutamislepingu kehtivuse lõppemist määruse (EÜ) nr 1/2003 alusel — Komisjoni pädevus — Rikkumise süükspanemine — Karistuste individuaalsuse ja seadusjõu põhimõtted — Menetluste aegumise suhtes kohaldatavad eeskirjad — Mõiste aegumise „peatumine”.

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebused rahuldamata.

2.

Mõista Euroopa Komisjoni kohtukulud seoses apellatsioonkaebusega kohtuasjas C-201/09 P välja ArcelorMittal Luxembourg SA-lt, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud.

3.

Jätta Euroopa Komisjoni, ArcelorMittal Belval & Differdange SA ja ArcelorMittal International SA kohtukulud seoses apellatsioonkaebusega kohtuasjas C-216/09 P nende endi kanda.


(1)  ELT C 205, 29.8.2009.


11.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 173/2


Euroopa Kohtu (viies koda) 7. aprilli 2011. aasta otsus — Kreeka Vabariik versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-321/09 P) (1)

(Apellatsioonkaebus - EAGGF - Ühenduse rahastamisest välja jäetud kulud, mis ei vasta ühenduse eeskirjadele - Kulud, mida tegi Kreeka Vabariik)

2011/C 173/03

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Apellant: Kreeka Vabariik (esindaja: I. Chalkias)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon (esindajad: H. Tserepa-Lacombe ja F. Jimeno Fernández)

Ese

Apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 11. juuni 2009. aasta otsuse peale kohtuasjas T-33/07: Kreeka vs. komisjon, millega Üldkohus jättis rahuldamata nõude tühistada osaliselt komisjoni 14. detsembri 2006. aasta otsus 2006/932/EÜ, mille järgi ühenduse rahastamine ei kata teatavaid kulutusi, mida liikmesriigid on teinud Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastust (teatavaks tehtud numbri K(2006) 5993 all) — Oliiviõli, puuvilla, rosinate ja tsitruseliste sektorid.

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Kreeka Vabariigilt.


(1)  ELT C 244, 10.10.2009.


11.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 173/3


Euroopa Kohtu (kuues koda) 20. jaanuari 2011. aasta määrus — (Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpeni (Belgia) eelotsusetaotlus) — kriminaalasi Aboulkacem Chihabi jt süüdistuses

(Kohtuasi C-432/10) (1)

(Eelotsusetaotlus - Ilmselge vastuvõetamatus)

2011/C 173/04

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Põhikohtuasja menetluse pooled

Aboulkacem Chihabi, Mustapha Chihabi, Trans Atlantic International, Dani Danieli, Roland Prosper Julia Jozef Peeters, Jacobus Robert Maria Wick, Shlomo Ben-David, David Ben-David, Yehuda Cohen, Johannes Josephus Maria van Aert, Mirella Cohen, Roland Prosper Julia Jozef Peeters, Brigitte Frieda Guido Briels, Monty Lambert Pieters, Jemmy Jozef Juliette Pieters, Peter Edouard Martha Kilian, Yehuda Cohen, Herman Jozef Albert Van Landeghem, Van Landeghem BVBA, Roland Prosper Julia Jozef Peeters, Herman Jozef Albert Van Landeghem, Van Landeghem BVBA, Brigitte Frieda Guido Briels, Monty Lambert Pieters, Jemmy Jozef Juliette Pieters, Mediterranean Shipping Company Belgium NV, Mirella Cohen, Roland Prosper Julia Jozef Peeters, Brigitte Frieda Guido Briels, Monty Lambert Pieters, Jemmy Jozef Juliette Pieters, Peter Edouard Martha Kilian, Yehuda Cohen, Yves Claude Robert Van De Merckt, CMA CGM Belgium NV, CMA CGM Logistics NV, Herman Jozef Albert Van Landeghem, Van Landeghem BVBA, Rudi François Albertine Avaert, Ronny Bruno Van Wesenbeeck, Wally Louis Alice De Vooght, Christian Gustave Alain Bekkers, Avraham Dror, Yehuda Cohen, Yehuda Cohen, Frank Jozef Hilda Decock, Rubi Danieli, Dani Danieli, Jean Marie Dom, Roland Prosper Julia Jozef Peeters, Peter Edouard Martha Kilian, Simeon Beniurishvili, Ludo Maria Jan Gijsen, Van Landeghem BVBA, Anex BVBA, Pasha Tech Ltd, Louis Simon Catherina De Vos, Aboulkacem Chihabi, Herman Jozef Albert Van Landeghem, Deba BVBA, Universal Shipping NV, DFDS Transport NV, ACR Logistics Belgium NV, Forwarding & Shipping Group NV, Mister-Trans BVBA, Firma De Vos NV, Yehuda Cohen, Avraham Dror, Aboulkacem Chihabi, Peter Edouard Martha Kilian, Louis Simon Catherina De Vos, Roland Prosper Julia Jozef Peeters, Jemmy Jozef Juliette Pieters, Yves Claude Robert Van De Merckt, Dani Danieli, Rubi Danieli, Dov Horny, Albert Tizov, Gocha Tizov, Herman Jozef Albert Van Landeghem, Christiaan Marcel Hélène Hendrickx

Geert Vandendriessche osavõtul

Ese

Eelotsusetaotlus — Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, lk 1; ELT eriväljaanne 02/04, lk 307) artiklite 5, 38–41 ja 43, artikli 177 teise taande, artikli 202 lõigete 1 ja 3 ning artikli 221 lõigete 1 ja 3 ning komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, lk 1; ELT eriväljaanne 02/06, lk 3) artikli 199 lõike 1 tõlgendamine — Impordi- või eksporditollimaksude tollivormistusjärgne sissenõudmine — Võlgnikule teatamine — Tollivõla tekkimine kauba tolliterritooriumile ebaseadusliku toomise tõttu

Resolutsioon

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpeni 31. mai 2007. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus on ilmselgelt vastuvõetamatu.


(1)  ELT C 301, 6.11.2010.


11.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 173/3


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundespatentgericht (Saksamaa) 25. veebruaril 2011 — Alfred Strigl versus Deutsches Patent- und Markenamt

(Kohtuasi C-90/11)

2011/C 173/05

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundespatentgericht

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Alfred Strigl

Vastustaja: Deutsches Patent- und Markenamt

Eelotsuse küsimus

Kas kaubamärgi registreerimisest keeldumise põhjusi, mis on sätestatud direktiivi 2008/95/EÜ (1) artikli 3 lõike 1 punktis b ja/või punktis c, tuleb kohaldada ka sõnamärgile, mis koosneb kirjeldavast sõnakombinatsioonist ja mittekirjeldavast tähekombinatsioonist, kui avalikkus tajub tähekombinatsiooni kirjeldavate sõnade akronüümina, kuna see on moodustatud kirjeldavate sõnade algustähtedest, ja seetõttu võib kaubamärki tervikuna mõista kui üksteist vastastikku selgitavate kirjeldavate tähiste või lühendite kombinatsiooni?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiiv 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (kodifitseeritud versioon) (ELT L 299, lk 25).


11.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 173/4


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundespatentgericht (Saksamaa) 25. veebruaril 2011 — Securvita — Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH versus Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH, teine menetluspool: Deutsches Patent- und Markenamt

(Kohtuasi C-91/11)

2011/C 173/06

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundespatentgericht

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Securvita — Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH

Vastustaja: Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH

Teine mentluspool: Deutsches Patent- und Markenamt

Eelotsuse küsimus

Kas kaubamärgi registreerimisest keeldumise põhjusi, mis on sätestatud direktiivi 2008/95/EÜ (1) artikli 3 lõike 1 punktis b ja/või punktis c, tuleb kohaldada ka sõnamärgile, mis koosneb — eraldi võetuna — mittekirjeldavast tähekombinatsioonist ja kirjeldavast sõnakombinatsioonist, kui avalikkus tajub tähekombinatsiooni kirjeldavate sõnade akronüümina, kuna see on moodustatud sõnade algustähtedest, ja seetõttu võib kaubamärki tervikuna mõista kui üksteist vastastikku selgitavate kirjeldavate tähiste või lühendite kombinatsiooni?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiiv 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (kodifitseeritud versioon) (ELT L 299, lk 25).


11.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 173/4


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesverwaltungsgericht (Saksamaa) 2. märstil 2011 — Saksamaa Liitvabariik versus Z

(Kohtuasi C-99/11)

2011/C 173/07

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesverwaltungsgericht

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja ja vastustaja: Saksamaa Liitvabariik

Vastustaja kassatsioonimenetluses ja kaebuse esitaja: Z

Teised menetlusosalised: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht; Bundesbeauftragter für Asylangelegenheiten beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Eelotsuse küsimused

1.

Kas direktiivi 2004/83/EÜ (1) artikli 9 lõike 1 punkti a tuleb tõlgendada nii, et tagakiusamisakt nimetatud sätte tähenduses ei ole usuvabaduse mis tahes riive, millega rikutakse EIÕK artiklit 9, vaid usuvabaduse kui põhilise inimõiguse raske rikkumisega on tegemist üksnes siis, kui rikkumine puudutab selle tuuma?

2.

Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav:

a)

Kas usuvabaduse tuum on piiratud usu tunnistamise ja usuliste toimingute tegemisega kodus ja naabruskonnas või võib tagakiusamisakt direktiivi 2004/83/EÜ artikli 9 lõike 1 punkti a tähenduses seisneda ka selles, et usutavade avalik järgimine toob päritoluriigis kaasa ohu elule, tervisele või füüsilisele vabadusele, mistõttu taotleja sellest loobub?

b)

Juhul kui usuvabaduse tuum võib hõlmata ka teatavate usuliste toimingute avalikku tegemist:

Kas sellisel juhul on usuvabaduse raskeks rikkumiseks piisav, et taotleja peab usuliste toimingute tegemist enda usulise identiteedi säilitamiseks hädavajalikuks, või on lisaks nõutav, et usurühmitus, kuhu taotleja kuulub, käsitab kõnealuseid usulisi toiminguid oma usukäsituse keskse osana, või võib teistest asjaoludest, näiteks päritoluriigis kujunenud üldisest olukorrast tuleneda muid piiranguid?

3.

Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav:

Kas põhjendatud kartusega tagakiusamise ees direktiivi 2004/83/EÜ artikli 2 punkti c tähenduses on tegemist siis, kui on tuvastatud, et taotleja asub pärast päritoluriiki tagasipöördumist tegema teatavaid — usuvabaduse tuumast välja jäävaid — usulisi toiminguid, kuigi need toovad kaasa ohu elule, tervisele või füüsilisele vabadusele, või saab taotlejalt oodata, et ta sellistest toimingutest edaspidi loobub?


(1)  Nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/83/EÜ miinimumnõuete kohta, mida kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad täitma, et saada pagulase või muul põhjusel rahvusvahelist kaitset vajava isiku staatus, ja antava kaitse sisu kohta (ELT L 304, lk 12; ELT eriväljaanne 19/07, lk 96).


11.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 173/5


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Köln (Saksamaa) 4. märtsil 2011 — ebookers.com Deutschland GmbH versus Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

(Kohtuasi C-112/11)

2011/C 173/08

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberlandesgericht Köln

Põhikohtuasja pooled

Hageja: ebookers.com Deutschland GmbH

Kostja: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Eelotsuse küsimus

Kas määruse (1) artikli 23 lõige 1, mille kohaselt tuleb võimalikud hinnalisad näidata selgelt, läbipaistval ning üheselt mõistetaval viisil mis tahes broneerimisprotsessi alguses ja tarbijale peab jääma võimalus neid valida või mitte (opt-in), hõlmab ka selliseid lennureisidega seotud kulusid, mis tuleb tasuda kolmandate isikute pakutavate teenuste eest (antud juhul reisitõrkekindlustuse eest) ning mis sisalduvad lennureisi vahendaja poolt esitatud lõplikus hinnas koos lennupileti hinnaga?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. septembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1008/2008 ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta (ELT L 293, lk 3).


11.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 173/5


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Schienen-Control Kommission Wien (Austria) 18. märtsil 2011 — Westbahn Management GmbH versus ÖBB Infrastruktur AG

(Kohtuasi C-136/11)

2011/C 173/09

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Schienen-Control Kommission Wien

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Westbahn Management GmbH

Vastustaja: ÖBB Infrastruktur AG

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1371/2007 rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta (1) artikli 8 lõiget 2 koostoimes II lisa II osaga tuleb tõlgendada nii, et teabe andmine olulisemate ühendusreiside kohta peab lisaks avaldatud väljumisaegadele hõlmama ka teavet nende ühendusreiside hilinemiste või tühistamise kohta?

2.

Juhul kui vastus esimesele küsimusele on jaatav:

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2001. aasta direktiivi 2001/14/EÜ raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõimsuse jaotamise, raudteeinfrastruktuuri kasutustasude kehtestamise ja ohutustunnistuste andmise kohta (2) artiklit 5 koostoimes II lisaga tuleb, võttes arvesse määruse (EÜ) nr 1371/2007 artikli 8 lõiget 2 koostoimes II lisa II osaga, tõlgendada nii, et raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja on kohustatud raudtee-ettevõtjatele diskrimineerimata kättesaadavaks tegema teiste raudtee-ettevõtjate rongide reaalaja-andmed, juhul kui nende rongide puhul on tegemist olulisemate ühendusreisidega määruse (EÜ) nr 1371/2007 II lisa II osa tähenduses?


(1)  ELT L 315, lk 14.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2001. aasta direktiiv 2001/14/EÜ raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõimsuse jaotamise, raudteeinfrastruktuuri kasutustasude kehtestamise ja ohutustunnistuste andmise kohta (EÜT L 75, lk 29, EÜT eriväljaanne 07/005, lk 404).


11.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 173/6


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Saksamaa) 29. märtsil 2011 — Ahmed Mahamdia versus Alžeeria Demokraatlik Rahvavabariik

(Kohtuasi C-154/11)

2011/C 173/10

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Ahmed Mahamdia

Kostja: Alžeeria Demokraatlik Rahvavabariik

Eelotsuse küsimused

1.

Kas liikmesriigis asuv sellise riigi saatkond, mis ei kuulu nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (edaspidi „määrus nr 44/2001”) (1) kohaldamisalasse, on filiaal, esindus või muu üksus määruse nr 44/2001 artikli 18 lõike 2 tähenduses?

2.

Kui Euroopa Kohus vastab esimesele küsimusele jaatavalt:

Kas enne vaidluse tekkimist sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppest võib tuleneda määruse nr 44/2001 kohaldamisalast välja jääva kohtu pädevus, kui kohtualluvuse kokkuleppe tõttu langeks määruse nr 44/2001 artiklitel 18 ja 19 põhinev pädevus ära?


(1)  EÜT 2001, L 12, lk 1; ELT eriväljaanne 19/04, lk 42.


11.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 173/6


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Napoli (Itaalia) 31. märtsil 2011 — Giuseppe Sibilio versus Comune di Afragola

(Kohtuasi C-157/11)

2011/C 173/11

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale di Napoli

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Giuseppe Sibilio

Vastustaja: Comune di Afragola

Eelotsuse küsimused

1.

Kas ühiskondlikult kasulikku tööd tegevate töötajate suhtes kohaldatakse direktiivi 1999/70/EÜ (1) või tuleb neid töötajaid pidada klausli 3 lõike 1 kohaselt isikuteks, kellel on vahetult tööandja ja töötaja vahel sõlmitud töösuhe, milles töösuhte lõpp on määratud objektiivsete tingimustega, milleks võib olla konkreetse kuupäeva saabumine, nagu käesoleval juhul projekti lõpp?

2.

Kas klausel 4 ei võimalda ühiskondlikult kasulikku tööd tegevale või avalikes huvides tegutsevale töötajale maksta madalamat tasu kui tähtajatu töölepinguga töötajale, kes täidab samu ametikohustusi ja kelle tööstaaž on sama, ainult seepärast, et tema „töösuhe” sai alguse nagu eespool kirjeldatud, või kujutab see endast objektiivset põhjust, mis õigustab ebasoodsamat kohtlemist tasu osas?


(1)  ELT L 175, lk 43.


11.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 173/6


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 1. aprillil 2011 — Azienda Sanitaria Locale di Lecce versus Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce jt — Università del Salento

(Kohtuasi C-159/11)

2011/C 173/12

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Azienda Sanitaria Locale di Lecce

Vastustajad: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Associazione delle Organizzazioni di Ingegneri, di Architettura e di Consultazione Tecnico Economica (Oice), Etacons Srl, Ing. Vito Prato Engineering Srl, Barletti — del Grosso & Associati Srl, Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce, Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (Cnappc)

Ühe poole toetuseks menetlusse astuja/teine menetluspool: Università del Salento

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiiviga 2004/18/EÜ ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta (1) ning eeskätt selle direktiivi artikli 1 lõike 2 punktidega a ja d, artikliga 2, artikliga 28 ja II lisa liikidega 8 ja 12 on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mis lubavad sõlmida kahe hankija vahel kirjalikke lepinguid haiglate maavärinatundlikkuse uurimise ja hindamise kohta, mis tuleb läbi viia vastavalt liikmesriigi õigusnormidele, mis käsitlevad ehitiste, eriti strateegilise tähtsusega ehitiste ohutust, tasu eest, mis ei ületa selle teenuse osutamise tõttu kantud kulusid, kui teenust osutav ametiasutus võib olla majandustegevuses osaleja.


(1)  ELT L 134, lk 114.


11.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 173/7


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Trani (Itaalia) 1. aprillil 2011 — Cosimo Damiano Vino versus Poste Italiane SpA

(Kohtuasi C-161/11)

2011/C 173/13

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale di Trani

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Cosimo Damiano Vino

Kostja: Poste Italiane SpA

Eelotsuse küsimused

a)

Kas ühenduse diskrimineerimiskeelu ja võrdsuse üldpõhimõttega on vastuolus selline liikmesriigi õigusnorm (nagu seadusandliku dekreedi nr 368/2001 artikli 2 lõikes 1bis sätestatu), mis sätestab riigi õiguskorras „a-kausaalse” juhu, mis seab ebasoodsamasse olukorda s.p.a. Poste Italiane töötajad ning selle äriühinguga võrreldes ka teised sama sektori või teiste sektorite ettevõtjad?

b)

Kas juhul, kui eelnevale küsimusele vastatakse jaatavalt, peab liikmesriigi kohus jätma kohaldamata liikmesriigi õigusnormi, mis on ühenduse õigusega vastuolus?


11.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 173/7


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Audiencia Provincial de Oviedo 5. aprillil 2011 — Ángel Lorenzo González Alonso versus Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros S.A.E

(Kohtuasi C-166/11)

2011/C 173/14

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Audiencia Provincial de Oviedo

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Ángel Lorenzo González Alonso

Vastustaja: Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros S.A.E

Eelotsuse küsimused

Kas nõukogu 20. detsembri 1985. aasta direktiivi 85/577/EMÜ (tarbija kaitsmise kohta väljaspool äriruume sõlmitud lepingute korral) artikli 3 lõike 2 punkti d tuleb tõlgendada kitsalt, millest tulenevalt ei saaks see hõlmata väljaspool äriruume sõlmitud lepingut, milles pakutakse elukindlustust igakuise kindlustusmakse vastu, mida kasutatakse eri suurusega, kas kindla või muutuva intressimääraga investeeringuteks ning ettevõtja enda rahaliste investeerimistoodete jaoks?


11.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 173/7


Cantiere navale De Poli SpA 5. aprillil 2011 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu 3. veebruari 2011. aasta otsuse peale kohtuasjas T-584/08: Cantiere navale De Poli versus komisjon

(Kohtuasi C-167/11 P)

2011/C 173/15

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Apellant: Cantiere navale De Poli SpA (likvideerimisel) ja võlausaldajate ühisus (esindajad: advokaadid A. Abate ja A. Franchi)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

rahuldada apellatsioonkaebus, milles nõutakse, et tühistataks Üldkohtu 3. veebruari 2011. aasta otsus ja Euroopa Komisjoni 21. oktoobri 2008. aasta seotud otsus ja langetataks, niivõrd, kui see on vajalik ja võimalik, põhimenetluses otse uus sisuline otsus;

teise võimalusena tühistada vaidlustatud kohtuotsus ja saata see uueks arutamiseks Üldkohtule;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellant vaidlustab oma apellatsioonkaebuses Üldkohtu 3. veebruari 2011. aasta otsuse kohtuasjas T-584/08: Cantiere navale De Poli vs. komisjon, põhjendades seda eeskätt järgmiste väidetega:

a)

menetlusnormi rikkumine põhjenduse puudumise tõttu järgmistes aspektides:

nõukogu 27. juuni 2002. aasta määruse (EÜ) nr 1177/2002, mis käsitleb laevaehituse ajutist kaitsemehhanismi (edaspidi „AKM määrus”) (1) teleoloogiline tõlgendamine, et määrata kindlaks eesmärgid, mida nõukogu taotleb, et kaitsta Korea laevatehaste ebaausast konkurentsist kahjustatud ühenduse laevatehaste huve;

(normihierarhiline) vahekord nõukogu AKM määruse ning komisjoni 21. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 794/2004, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks (2) vahel;

tuginemine subsidiaarsuse põhimõttele, määramaks kindlaks normid, mis reguleerivad, kui palju on liikmesriigil aega komisjonile abist teatamiseks.

b)

Ühenduse õiguse rikkumine seoses:

liikmesriikidel komisjonile abist teatamiseks oleva pädevuse teostamisega ajas (AKM määruse kontekstis);

komisjoni pädevusalaga AKM määruses käsitletud abi „ühisturuga kokkusobivuse” hindamisel;

AKM määruse kehtivusajal tekkinud ja pärast selle määruse kehtivusaja lõppu (31. märts 2005) jätkuvate õigussuhete reguleerimisega;

võrdse kohtlemise põhimõtte ja õiguspärase ootuse kaitse põhimõtte kohaldamisega.


(1)  EÜT L 172, lk l; ELT eriväljaanne 13/29, lk 485.

(2)  ELT L 140, lk l; ELT eriväljaanne 08/04, lk 3.


11.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 173/8


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Frosinone (Itaalia) 7. aprillil 2011 — kriminaalasi Patrick Conteh’ süüdistuses

(Kohtuasi C-169/11)

2011/C 173/16

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale di Frosinone

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pool

Patrick Conteh

Eelotsuse küsimused

Kas direktiivi 2008/115/EÜ (1) artikleid 15 ja 16 tuleb tõlgendada nii, et need keelavad liikmesriigil sätestada, et see, kui riigis ebaseaduslikult viibiv kolmanda riigi kodanik ei tee halduslikus tagasisaatmismenetluses koostööd, toob kaasa kinnipidamisest eraldiseisvate isiku vabaduse võtmisele suunatud meetmete rakendamise (nii nagu need on määratletud siseriiklikes õigusnormides), kui ei ole täidetud direktiivi artiklites 15 ja 16 ette nähtud tingimused ja tagatised ja eeldusel, et isik ei ole järginud pädeva ametiasutuse poolt direktiivi artikli 8 lõike 3 alusel antud väljasaatmiskorraldust?


(1)  ELT L 348, lk 98.


11.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 173/8


Euroopa Kohtu presidendi 16. veebruari 2011. aasta määrus (Landgericht Berlini (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Agrargenossenschaft Münchehofe e.G. (C-18/10), Landwirtschaftliches Unternehmen e.G. Sondershausen (C-37/10) versus BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

(Liidetud kohtuasjad C-18/10 ja C-37/10) (1)

2011/C 173/17

Kohtumenetluse keel: saksa

Euroopa Kohtu presidendi määrusega kustutati kohtuasjad registrist.


(1)  ELT C 80, 27.3.2010.

ELT C 100, 17.4.2010.


11.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 173/9


Euroopa Kohtu presidendi 9. veebruari 2011. aasta määrus — Nokia Oyj versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Medion AG

(Kohtuasi C-154/10 P) (1)

2011/C 173/18

Kohtumenetluse keel: soome

Euroopa Kohtu presidendi määrusega kustutati kohtuasi registrist.


(1)  ELT C 179, 3.7.2010.


11.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 173/9


Euroopa Kohtu presidendi 7. veebruari 2011. aasta määrus (Landesarbeitsgericht Kölni (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Land Nordrhein-Westfalen versus Melanie Klinz

(Kohtuasi C-312/10) (1)

2011/C 173/19

Kohtumenetluse keel: saksa

Euroopa Kohtu presidendi määrusega kustutati kohtuasi registrist.


(1)  ELT C 274, 9.10.2010.


11.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 173/9


Euroopa Kohtu kaheksanda koja esimehe 28. veebruari 2011. aasta määrus — Euroopa Komisjon versus Eesti Vabariik

(Kohtuasi C-407/10) (1)

2011/C 173/20

Kohtumenetluse keel: eesti

Euroopa Kohtu kaheksanda koja esimehe määrusega kustutati kohtuasi registrist.


(1)  ELT C 274, 9.10.2010.


11.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 173/9


Euroopa Kohtu presidendi 17. veebruari 2011. aasta määrus — Euroopa Komisjon versus Portugali Vabariik

(Kohtuasi C-470/10) (1)

2011/C 173/21

Kohtumenetluse keel: portugali

Euroopa Kohtu presidendi määrusega kustutati kohtuasi registrist.


(1)  ELT C 328, 4.12.2010.


Üldkohus

11.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 173/10


Üldkohtu 12. aprilli 2011. aasta määrus — Stichting Corporate Europe Observatory versus komisjon

(Kohtuasi T-395/10) (1)

(Dokumentidele juurdepääs - Määrus (EÜ) nr 1049/2001 - Juurdepääsu andmisest vaikimisi keeldumine - Pärast hagi esitamist vastu võetud selgesõnaline otsus - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

2011/C 173/22

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Stichting Corporate Europe Observatory (Amsterdam, Madalmaad) (esindajad: solicitor S. Crosby ja advokaatS. Santoro)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: F. Clotuche-Duvieusart ja C. ten Dam)

Ese

Nõue tühistada komisjoni vaikumisi tehtud otsus, millega keelduti andmast hagejale juurdepääsu teatavatele Euroopa Liidu ja India Vabariigi vahelisi suhteid puudutavatele dokumentidele

Resolutsioon

1.

Hagi suhtes otsuse tegemise vajadus on ära langenud.

2.

Mõista kohtukulud välja komisjonilt.


(1)  ELT C 301, 6.11.2010.


11.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 173/10


Üldkohtu 11. aprilli 2011. aasta määrus — Département du Gers versus komisjon

(Kohtuasi T-478/10) (1)

(Tühistamishagi - Keskkond ja inimeste tervise kaitse - Geneetiliselt muundatud toiduained ja loomasööt - Isikliku puutumuse puudumine - Vastuvõetamatus)

2011/C 173/23

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Département du Gers (Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid S. Mabile ja J.-P. Mignard)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: D. Bianchi ja L. Pignataro)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 28. juuli 2010. aasta otsus 2010/419/EL, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete edasise turustamise loa uuendamise kohta, Bt11 (SYN-BTØ11-1) põllumaisi sisaldava või sellest koosneva toidu ja toidu koostisosade lubamise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 ning otsuse 2004/657/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 197, lk 11)

Resolutsioon

1.

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

2.

Jätta Département du Gers kohtukulud tema enda kanda ja ühtlasi mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

3.

Puudub vajadus Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu, Keskpiirkonna, Picardie piirkonna, Haute-Garonne departemangu ja Bretagne, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Burgundia, Midi–Pyrénées, Auvergne, Pays de la Loire ning Rhône-Alpes piirkondade ja Côtes d’Armor departemangu ning Île-de-France ja Nord–Pas-de-Calais piirkondade menetlusse astumise avalduste lahendamiseks.


(1)  ELT C 346, 18.12.2010.


11.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 173/10


Üldkohtu 11. aprilli 2011. aasta määrus — Département du Gers versus komisjon

(Kohtuasi T-479/10) (1)

(Tühistamishagi - Keskkond ja inimeste tervise kaitse - Geneetiliselt muundatud toiduained ja loomasööt - Isikliku puutumuse puudumine - Vastuvõetamatus)

2011/C 173/24

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Département du Gers (Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid S. Mabile ja J.-P. Mignard)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: D. Bianchi ja L. Pignataro)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 28. juuli 2010. aasta otsus 2010/420/EL, millega lubatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1829/2003 viia turule geneetiliselt muundatud maisi MON89034xNK603 (MON-89Ø34-3xMON-ØØ6Ø3-6) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest valmistatud tooteid (ELT L 197, lk 15)

Resolutsioon

1.

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

2.

Jätta Département du Gers kohtukulud tema enda kanda ja ühtlasi mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

3.

Puudub vajadus Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu, Keskpiirkonna, Picardie piirkonna, Haute-Garonne departemangu ja Bretagne, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Burgundia, Midi–Pyrénées, Auvergne, Pays de la Loire ning Rhône-Alpes piirkondade ja Côtes d’Armor departemangu ning Île-de-France ja Nord–Pas-de-Calais piirkondade menetlusse astumise avalduste lahendamiseks.


(1)  ELT C 346, 18.12.2010.


11.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 173/11


Üldkohtu 11. aprilli 2011. aasta määrus — Département du Gers versus komisjon

(Kohtuasi T-480/10) (1)

(Tühistamishagi - Keskkond ja inimeste tervise kaitse - Geneetiliselt muundatud toiduained ja loomasööt - Isikliku puutumuse puudumine - Vastuvõetamatus)

2011/C 173/25

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Département du Gers (Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid S. Mabile ja J.-P. Mignard)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: D. Bianchi ja L. Pignataro)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 28. juuli 2010. aasta otsus 2010/426/EL, millega lubatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1829/2003 viia turule geneetiliselt muundatud maisi Bt11xGA21 (SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest valmistatud tooteid (ELT L 199, lk 36)

Resolutsioon

1.

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

2.

Jätta Département du Gers kohtukulud tema enda kanda ja ühtlasi mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

3.

Puudub vajadus Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu, Keskpiirkonna, Picardie piirkonna, Haute-Garonne departemangu ja Bretagne, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Burgundia, Midi–Pyrénées, Auvergne, Pays de la Loire ning Rhône-Alpes piirkondade ja Côtes d’Armor departemangu ning Île-de-France ja Nord–Pas-de-Calais piirkondade menetlusse astumise avalduste lahendamiseks.


(1)  ELT C 346, 18.12.2010.


11.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 173/11


Üldkohtu 11. aprilli 2011. aasta määrus — Département du Gers versus komisjon

(Kohtuasi T-481/10) (1)

(Tühistamishagi - Keskkond ja inimeste tervise kaitse - eetiliselt muundatud toiduained ja loomasööt - Isikliku puutumuse puudumine - Vastuvõetamatus)

2011/C 173/26

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Département du Gers (Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid S. Mabile ja J.-P. Mignard)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: D. Bianchi ja L. Pignataro)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 28. juuli 2010. aasta otsus 2010/429/EL, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 viia turule geneetiliselt muundatud maisi MON 88017 x MON 810 (MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest valmistatud tooteid (ELT L 201, lk 46)

Resolutsioon

1.

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

2.

Jätta Département du Gers kohtukulud tema enda kanda ja ühtlasi mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

3.

Puudub vajadus Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu, Keskpiirkonna, Picardie piirkonna, Haute-Garonne departemangu ja Bretagne, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Burgundia, Midi–Pyrénées, Auvergne, Pays de la Loire ning Rhône-Alpes piirkondade ja Côtes d’Armor departemangu ning Île-de-France ja Nord–Pas-de-Calais piirkondade menetlusse astumise avalduste lahendamiseks.


(1)  ELT C 346, 18.12.2010.


11.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 173/12


Üldkohtu 11. aprilli 2011. aasta määrus — Département du Gers versus komisjon

(Kohtuasi T-482/10) (1)

(Tühistamishagi - Keskkond ja inimeste tervise kaitse - Geneetiliselt muundatud toiduained ja loomasööt - Isikliku puutumuse puudumine - Vastuvõetamatus)

2011/C 173/27

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Département du Gers (Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid S. Mabile ja J.-P. Mignard)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: D. Bianchi ja L. Pignataro)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 28. juuli 2010. aasta otsus 2010/432/EL, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 viia turule geneetiliselt muundatud maisi 1507x59122 (DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest valmistatud tooteid (ELT L 202, lk 11)

Resolutsioon

1.

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

2.

Jätta Département du Gers kohtukulud tema enda kanda ja ühtlasi mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

3.

Puudub vajadus Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu, Keskpiirkonna, Picardie piirkonna, Haute-Garonne departemangu ja Bretagne, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Burgundia, Midi–Pyrénées, Auvergne, Pays de la Loire ning Rhône-Alpes piirkondade ja Côtes d’Armor departemangu ning Île-de-France ja Nord–Pas-de-Calais piirkondade menetlusse astumise avalduste lahendamiseks.


(1)  ELT C 346, 18.12.2010.


11.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 173/12


Üldkohtu 11. aprilli 2011. aasta määrus — Département du Gers versus komisjon

(Kohtuasi T-502/10) (1)

(Tühistamishagi - Keskkond ja inimeste tervise kaitse - Geneetiliselt muundatud toiduained ja loomasööt - Isikliku puutumuse puudumine - Vastuvõetamatus)

2011/C 173/28

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Département du Gers (Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid S. Mabile ja J.-P. Mignard)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: D. Bianchi ja L. Pignataro)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 28. juuli 2010. aasta otsus 2010/428/EL, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 viia turule geneetiliselt muundatud maisi 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest valmistatud tooteid (ELT L 201, lk 41)

Resolutsioon

1.

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

2.

Jätta Département du Gers kohtukulud tema enda kanda ja ühtlasi mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

3.

Puudub vajadus Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu, Keskpiirkonna, Picardie piirkonna, Haute-Garonne departemangu ja Bretagne, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Burgundia, Midi–Pyrénées, Auvergne, Pays de la Loire ning Rhône-Alpes piirkondade ja Côtes d’Armor departemangu ning Île-de-France ja Nord–Pas-de-Calais piirkondade menetlusse astumise avalduste lahendamiseks.


(1)  ELT C 346, 18.12.2010.


11.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 173/13


18. veebruaril 2011 esitatud hagi — ONP jt versus komisjon

(Kohtuasi T-90/11)

2011/C 173/29

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Ordre national des pharmaciens (ONP) (Pariis, Prantsusmaa), Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) (Pariis), Conseil central de la section G de l’Ordre national des pharmaciens (CCG) (Pariis) (esindajad: advokaadid O. Saumon, L. Defalque ja T. Bontinck)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

tühistada Euroopa Komisjoni 8. detsembri 2010. aasta otsus K(2010) 8952 (lõplik) Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 kohase menetluse kohta, mis on hagejatele teatavaks tehtud 10. detsembril 2010 (juhtum 39510 — LABCO/ONP);

teise võimalusena, kui mõned etteheited leiavad tõendamist, vähendada 5 000 000 euro suurust trahvi, mille Euroopa Komisjon hagejatele ELTL artikli 101 rikkumise eest määras, arvestades kergendavaid asjaolusid ja asjaomase ettevõtjate ühenduse eripära;

igal juhul mõista kõik kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt, juhindudes Euroopa Liidu Üldkohtu kodukorra artikli 87 lõikest 2.

Väited ja peamised argumendid

Hagejad esitavad oma hagi põhjendamiseks üheksa väidet.

1.

Esimese väite kohaselt on ELTL artiklit 101 vääralt tõlgendatud ja kohaldatud, kuna komisjon leidis, et kohtuotsusega Wouters (1) ette nähtud erand ei ole käesolevas asjas kohaldatav.

Seoses laboratooriumide kontsernide arendamise piiramisega Prantsuse biomeditsiinilise analüüsi turul:

2.

Teise väite kohaselt on rikutud õigusnorme, hinnates valesti Prantsuse õigusaktide ulatust prefekti ja Conseil central de la section G de l’Ordre des pharmaciens’i (apteekrite liidu G osakonna kesknõukogu) vastavate rollide küsimustes seoses vabade elukutsete valdkonna äriühingu tegevuses toimunud muutustega.

3.

Kolmanda väite kohaselt on eiratud teavitamiskohustuse kohaldamisala, nagu see tuleneb Code de la santé publique (rahvatervise seadustik) artiklitest L 4221-19, L 6221-4 ja L 6221-5 ning 22. septembri 1998. aasta ringkirjast, kuna komisjon eiras Conseil central de la section G de l’Ordre des pharmaciens’i rolli seoses järelkontrolli teostamisega biomeditsiinilise analüüsi laboratooriumide vabade elukutsete valdkonna äriühingute äridokumentide üle ja seoses tema kohustusega esitada seisukohad prefektile.

4.

Neljanda väite kohaselt on eiratud Conseil central de la section G de l’Ordre des pharmaciens’i rolli oma tegevliikme ametialase sõltumatuse tagamisel, kuivõrd komisjon leidis, et tegevliikme miinimumosalus vabade elukutsete valdkonna äriühingute osa- või aktsiakapitalis toob kaasa tema majandusliku ja juhtimisalase sõltumatuse kaotuse.

5.

Viienda väite kohaselt on tehtud viga seadusandja tahte hindamisel, mis puudutab osade või aktsiate odavat ülesostmist üle 25 % piiri, ja eiratud vabade elukutsete valdkonna äriühingute osade või aktsiate odava ülesostmise suhtes kohaldamisele kuuluvat õiguslikku raamistikku.

6.

Kuuenda väite kohaselt on ELTL artiklit 101 vääralt tõlgendatud ja kohaldatud sellega, et vaidlustatud otsuses on arvesse võetud määratud distsiplinaarkaristused, kuivõrd need tugevdavad inkrimineeritavate otsuste võimalikke või tegelikke tagajärgi.

Seoses biomeditsiiniliste analüüside miinimumhindade kehtestamisega Prantsuse turul:

7.

Seitsmenda väite kohaselt on komisjon ületanud kontrolli läbiviimise otsuse (2) piire, võttes ära „hinda” puudutavad dokumendid, mistõttu sel alusel hangitud tõendid on kogutud ebaseaduslikult ja seega tuleb järeldada, et miinimumhinda käsitlev väide ei ole tõendatud.

Kui komisjonil on õigus võtta kontrolli teostamise käigus ära miinimumhindu puudutavad tõendid, quod non:

8.

Kaheksanda väite kohaselt on valesti hinnatud Code de la santé publique’i endise artikli L 6211-6 ulatust ja seadusandja tahet hinnaalanduse mõiste määratlemise ja praktika küsimustes.

9.

Üheksanda väite kohaselt on valesti hinnatud faktilisi asjaolusid, mistõttu on rikutud õigusnorme, kuna komisjon leidis esiteks, et ONP tegevus seoses hinnaalandustega ei kuulu tema seadusel põhineva pädevuse hulka, vaid peegeldab tema konkurentsivastaseid eesmärke, ja teiseks, et väikeste laboratooriumide huvide kaitset silmas pidades on ONP järjekindlalt üritanud kehtestada miinimumhinda biomeditsiinilise analüüsi teenuste turul.


(1)  Euroopa Kohtu 19. veebruari 2002. aasta otsus kohtuasjas C-309/99: Wouters jt, EKL 2002, lk I-1577.

(2)  Komisjoni 29. oktoobri 2008. aasta otsus K(2008) 6494 kontrolli läbiviimise kohta, millega hagejaid kohustati alluma kontrollile nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määruse nr 1/2003 ELTL artiklites 101 ja 102 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta artikli 20 lõike 4 alusel, on vaidlustatud kohtuasjas T-23/09: CNOP ja CCG vs. komisjon (ELT 2009, C 55, lk 49).


11.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 173/14


4. aprillil 2011 esitatud hagi — Cahier jt versus nõukogu ja komisjon

(Kohtuasi T-195/11)

2011/C 173/30

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Jean-Marie Cahier (Montchaude, Prantsusmaa), Robert Aubineau (Cierzac, Prantsusmaa), Laurent Bigot (Saint Palais sur Mer, Prantsusmaa), Pascal Bourdeau (Saintes Lheurine, Prantsusmaa), Jacques Brard-Blanchard (Boutiers Saint Trojan, Prantsusmaa), Olivier Charruaud (St Martial de Mirambeau, Prantsusmaa), Daniel Chauvet (Saint Georges Antignac, Prantsusmaa), Régis Chauvet (Marignac, Prantsusmaa), Fabrice Compagnon (Avy, Prantsusmaa), Francis Crepeau (Jarnac Champagne, Prantsusmaa), Bernard Deborde (Arthenac, Prantsusmaa), Chantal Goulard (Arthenac), Jean Pierre Gourdet (Moings, Prantsusmaa), Bernard Goursaud (Brie sous Matha, Prantsusmaa), Jean Gravouil (Saint Hilaire de Villefranche, Prantsusmaa), Guy Herbelot (Echebrune, Prantsusmaa), Rodrigue Herbelot (Echebrune), Sophie Landrit (Ozillac, Prantsusmaa), Michel Mallet (Vanzac, Prantsusmaa), Alain Marchadier (Villars en Pons, Prantsusmaa), Michel Merlet (Jarnac Champagne), René Phelipon (Cierzac), Claude Potut (Avy), Philippe Pruleau (Saint Bonnet sur Gironde, Prantsusmaa), Béatrice Rousseau (Gensac La Pallue, Prantsusmaa), Jean-Christophe Rousseau (Segonzac, Prantsusmaa), Françoise Rousseau (Burie, Prantsusmaa), Pascale Rulleaud-Beaufour (Arthenac) ja Alain Phelipon (Saintes, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat C.-E. Gudin)

Kostjad: Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjon

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

hüvitada täies ulatuses kahju, mis tekkis rahatrahvide tõttu summas:

53 600 eurot Jean-Marie Cahier’le;

105 100 eurot Robert Aubineau’le;

240 500 eurot Laurent Bigot’le;

111 100 eurot Pascal Bourdeau’le;

12 800 eurot Jacques Brard-Blanchard’ile;

37 600 eurot Olivier Charruaud’le;

122 100 eurot Daniel Chauvet’le;

40 500 eurot concerne Régis Chauvet’le;

97 100 eurot Fabrice Compagnon’le;

105 600 eurot Francis Crepeau’le;

1 081 500 eurot Bernard Deborde’ile;

64 800 eurot Chantal Goulard’ile;

94 400 eurot Jean Pierre Gourdet’le;

43 000 eurot Bernard Goursaud’le;

82 100 eurot Jean Gravouil’le;

20 500 eurot Guy Herbelot’le;

65 100 eurot Rodrigue Herbelot’le;

53 000 eurot Sophie Landrit’le;

39 500 eurot Michel Mallet’le;

332 500 eurot Alain Marchadier’le;

458 500 eurot Michel Merlet’le;

23 000 eurot René Phelipon’ile;

85 100 eurot Claude Potut’le;

3 500 eurot Philippe Pruleau’le;

34 500 eurot Béatrice Rousseau’le;

38 070 eurot Jean-Christophe Rousseau’le;

24 300 eurot Françoise Rousseau’le;

486 500 eurot Pascale Rulleaud-Beaufour’ile;

10 500 eurot Alain Phelipon’ile;

kehtestada mittevaralise kahju alusel kindel hüvitis summas 100 000 eurot eraldi kõigile 29 hagejale;

mõista kõik kohtukulud välja nõukogult ja komisjonilt:

nii Euroopa Liidu Üldkohtus toimuva menetluse osas

kui ka kõigi siseriiklikes kohtutes toimuvate menetluste osas.

Väited ja peamised argumendid

Hagi toetuseks väidavad hagejad, et ELTL artikli 40 lõike 2 selge rikkumise tõttu on tekkinud Euroopa Liidu lepinguväline vastutus, kuna nõukogu 17. mai 1999. aasta määruse (EÜ) nr 1493/1999 veinituru ühise korralduse kohta (1) (mida rakendati komisjoni määrusega (EÜ) nr 1623/2000 (2) ja mis jäeti jõusse nõukogu määrusega (EÜ) nr 479/2008 (3)) artikkel 28 keelas kahe kasutusvõimalusega viinamarjasortide tootjatel destilleerida ise kangeid alkohoolseid jooke sellisest päritolunimega veinist, mis ületas tavapäraselt toodetud kogust.

Siseriiklikud ametiasutused esitasid hagejate vastu süstemaatiliselt süüdistusi ja karistasid neid selle eest, et nad ei tarninud heakskiidetud destilleerijatele kohustuslikuks riiklikuks destilleerimiseks selliseid toodetud koguseid, mis ületavad tavapäraselt toodetava veinikoguse ja mida ei eksporditud veinina kolmandasse riikidesse.

Hagejad väidavad ühtlasi, et tegu on täiesti selgete ja ühemõtteliste sätete rikkumisega, mille suhtes liidu organitel puudus kaalutlusvõim. Nad viitavad diskrimineerimiskeelu põhimõtte, õiguskindluse põhimõtte, proportsionaalsuse põhimõtte, estoppeli põhimõtte, süütuse presumptsiooni, hea halduse põhimõtte, hoolsuskohustuse ja omandiõiguse rikkumisele ning tööstustoodangu tootmise ja turustamise vabaduse kuritarvitavale piiramisele ja asjaolule, et sellise määruse kohaldamist, mille eesmärk on turu stabiliseerimine ja tootjatele teatava sissetuleku tagamine, on kuritarvitavalt laiendatud olukordadele, kui need tootjad ei ole esitanud rahastamistaotlusi.


(1)  EÜT L 179, lk 1; ELT eriväljaanne 03/26, lk 25).

(2)  Komisjoni 25. juuli 2000. aasta määrus (EÜ) nr 1623/2000, milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva määruse (EÜ) nr 1493/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad turumehhanismide osas (EÜT L 194, lk 45; ELT eriväljaanne 03/30, lk 182).

(3)  Nõukogu 29. aprilli 2008. aasta määrus (EÜ nr 479/2008, mis käsitleb veinituru ühist korraldust ja millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1493/1999, (EÜ) nr 1782/2003, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 3/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2392/86 ja (EÜ) nr 1493/1999 (ELT L 148, lk 1).


11.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 173/15


Üldkohtu 8. aprilli 2011. aasta määrus — Bakkers versus nõukogu ja komisjon

(Kohtuasi T-146/97) (1)

2011/C 173/31

Kohtumenetluse keel: hollandi

Kaheksanda koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 199, 28.6.1997.


11.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 173/15


Üldkohtu 11. aprilli 2011. aasta määrus — Quantum versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Quantum (Q Quantum CORPORATION)

(Kohtuasi T-31/08) (1)

2011/C 173/32

Kohtumenetluse keel: kreeka

Viienda koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 92, 12.4.2008.


11.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 173/15


Üldkohtu 15. aprilli 2011. aasta määrus — Amor versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Jablonex Group (AMORIKE)

(Kohtuasi T-371/10) (1)

2011/C 173/33

Kohtumenetluse keel: inglise

Esimese koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 288, 23.10.2010.


Avaliku Teenistuse Kohus

11.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 173/16


14. märtsil 2011 esitatud hagi — ZZ versus nõukogu

(Kohtuasi F-28/11)

2011/C 173/34

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: S. Rodrigues, A. Blot ja C. Bernanrd-Glanz)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hagi ese ja sisu

Tühistada 26. aprilli 2001. aasta teatises nr 80/10 avaldatud otsus, millega nõukogu ametisse nimetav asutus keeldus 2010. aasta edutamise raames edutamast hagejat palgaastmele AD12.

Hageja nõuded

Hageja palub Euroopa Kohtul:

paluda nõukogul esitada aruanded palgaastmele AD12 edutatud endiste A palgaastme ametnike kohta, mida 2010. aasta edutamisel arvesse võeti, ning statistika esimeste hindajate keskmise analüütilise hinnangu kohta, mis esitati AD „Administraatorid” edutamise nõuandekomiteele;

tühistada vaidlustatud otsus ning niivõrd kui vaja ka otsus, millega jäeti kaebus rahuldamata;

mõista kohtukulud välja nõukogult.


11.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 173/16


21. märtsil 2011 esitatud hagi — ZZ versus komisjon

(Kohtuasi F-29/11)

2011/C 173/35

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada konkursi EPSO/AD/147/09-RO komisjoni otsus mitte lubada hagejat konkursi suulisele katsele.

Hageja nõuded

tühistada EPSO direktori 10. detsembri 2010. aasta otsus, millega hageja kaebus jäeti rahuldamata;

vajalikus osas tühistada konkursi EPSO/AD/147/09-RO komisjoni otsus anda hagejale elimineeriv hinne 6/10 hageja kirjaliku katse C eest;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.


11.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 173/16


5. aprillil 2011 esitatud hagi — ZZ versus komisjon

(Kohtuasi F-37/11)

2011/C 173/36

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid P. Nelissen Grade ja G. Leblanc)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus jätta hageja kõrvale avalikust konkursist EPSO AD/177/10.

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse 13. juuli 2010. aasta otsus jätta hageja kõrvale avalikust konkursist EPSO AD/177/10;

tühistada ametisse nimetava asutuse 5. jaanuari 2011. aasta otsus, millega jäeti hageja kaebus rahuldamata;

mõista kohtukulud välja komisjonilt;

teise võimalusena otsustada, et hageja ei ole kohustatud kandma komisjoni kohtukulusid.