ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2011.116.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 116

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

54. köide
14. aprill 2011


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Nõukogu

2011/C 116/01

Teatis isikutele, kelle suhtes kohaldatakse meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses 2011/235/ÜVJP ja nõukogu määruses (EL) nr 359/2011, mis käsitlevad teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Iraanis

1

2011/C 116/02

Teatis isikutele ja üksustele, kelle suhtes kohaldatakse nõukogu otsuses 2011/137/ÜVJP (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas) ja nõukogu määruses (EL) nr 204/2011 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas) sätestatud meetmeid

2

 

Euroopa Komisjon

2011/C 116/03

Euro vahetuskurss

3

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2011/C 116/04

Liikmesriikide edastatud kokkuvõtlik teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 1857/2006, mis käsitleb asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 70/2001

4

 

V   Teated

 

ÜHISE KAUBANDUSPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2011/C 116/05

Teade teatavate tasakaalustusmeetmete eelseisva aegumise kohta

10

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2011/C 116/06

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.6151 – PetroChina/Ineos/JV) ( 1 )

11

 

MUUD AKTID

 

Euroopa Komisjon

2011/C 116/07

Teadaanne – Avalik arutelu – Horvaatia geograafilised tähised

12

2011/C 116/08

Nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) artikli 6 lõike 2 kohase taotluse avaldamine

15

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Nõukogu

14.4.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 116/1


Teatis isikutele, kelle suhtes kohaldatakse meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses 2011/235/ÜVJP ja nõukogu määruses (EL) nr 359/2011, mis käsitlevad teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Iraanis

2011/C 116/01

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Järgnev teave tehakse teatavaks isikutele, kes on esitatud nõukogu otsuse 2011/235/ÜVJP (1) lisas ja nõukogu määruse (EL) nr 359/2011 (2) II lisas, mis käsitlevad teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Iraanis.

Euroopa Liidu Nõukogu otsustas, et eespool nimetatud lisades loetletud isikud tuleks kanda loeteludesse isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse nõukogu otsuses 2011/235/ÜVJP ja nõukogu määruses (EL) nr 359/2011 sätestatud piiravaid meetmeid.

Asjaomaste isikute tähelepanu juhitakse võimalusele taotleda asjaomase liikmesriigi või asjaomaste liikmesriikide pädevatelt asutustelt, kelle veebisaitide aadressid on toodud nõukogu määruse (EL) nr 359/2011 II lisas, luba külmutatud rahaliste vahendite kasutamiseks põhivajadusteks või erimakseteks (vt määruse artiklit 4).

Asjaomased isikud võivad esitada nõukogule järgmisel aadressil taotluse koos täiendavate dokumentidega, et otsus nende kandmise kohta eespool nimetatud loetelusse vaadataks uuesti läbi:

Council of the European Union

General Secretariat

TEFS Coordination

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Asjaomaste isikute tähelepanu juhitakse samuti võimalusele vaidlustada nõukogu otsus Euroopa Liidu Üldkohtus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 275 lõikes 2 ja artikli 263 lõigetes 4 ja 6 sätestatud tingimuste kohaselt.


(1)  EÜT L 100, 14.4.2011, lk 51.

(2)  EÜT L 100, 14.4.2011, lk 1.


14.4.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 116/2


Teatis isikutele ja üksustele, kelle suhtes kohaldatakse nõukogu otsuses 2011/137/ÜVJP (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas) ja nõukogu määruses (EL) nr 204/2011 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas) sätestatud meetmeid

2011/C 116/02

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Nõukogu rakendusotsuse 2011/236/ÜVJP (1) (millega rakendatakse nõukogu otsust 2011/137/ÜVJP) II–IV lisas ning nõukogu rakendusmääruse (EL) nr 360/2011 (2) (millega rakendatakse nõukogu määrust (EL) nr 204/2011 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas) II lisas loetletud isikutele ja üksustele tehakse teatavaks järgmine teave.

Euroopa Liidu Nõukogu on otsustanud, et eespool nimetatud lisades esitatud isikud ja üksused tuleks kanda nende isikute ja üksuste nimekirja, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses 2011/137/ÜVJP ja nõukogu määruses (EL) nr 204/2011.

Asjaomaste isikute ja üksuste tähelepanu juhitakse võimalusele taotleda asjaomase liikmesriigi või asjaomaste liikmesriikide pädevatelt asutustelt, kelle veebisaitide aadressid on toodud määruse (EL) nr 204/2011 IV lisas, luba külmutatud rahaliste vahendite kasutamiseks põhivajadusteks või erimakseteks (vt määruse artiklit 7).

Asjaomased isikud ja üksused võivad esitada nõukogule järgmisel aadressil koos täiendavate dokumentidega taotluse, et otsus nende kandmise kohta eespool nimetatud nimekirja vaadataks uuesti läbi:

Council of the European Union

General Secretariat

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

Asjaomaste isikute ja üksuste tähelepanu juhitakse samuti võimalusele vaidlustada nõukogu otsus Euroopa Liidu Üldkohtus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 275 teises lõigus ning artikli 263 neljandas ja kuuendas lõigus sätestatud tingimuste kohaselt.


(1)  EÜT L 100, 14.4.2011, lk 58.

(2)  EÜT L 100, 14.4.2011, lk 12.


Euroopa Komisjon

14.4.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 116/3


Euro vahetuskurss (1)

13. aprill 2011

2011/C 116/03

1 euro =


 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,4493

JPY

Jaapani jeen

121,84

DKK

Taani kroon

7,4584

GBP

Inglise nael

0,88980

SEK

Rootsi kroon

9,0300

CHF

Šveitsi frank

1,2995

ISK

Islandi kroon

 

NOK

Norra kroon

7,8620

BGN

Bulgaaria lev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

24,390

HUF

Ungari forint

266,17

LTL

Leedu litt

3,4528

LVL

Läti latt

0,7091

PLN

Poola zlott

3,9584

RON

Rumeenia leu

4,1110

TRY

Türgi liir

2,1921

AUD

Austraalia dollar

1,3814

CAD

Kanada dollar

1,3938

HKD

Hongkongi dollar

11,2693

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,8360

SGD

Singapuri dollar

1,8197

KRW

Korea won

1 573,87

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

9,7978

CNY

Hiina jüaan

9,4687

HRK

Horvaatia kuna

7,3671

IDR

Indoneesia ruupia

12 546,36

MYR

Malaisia ringit

4,3812

PHP

Filipiini peeso

62,654

RUB

Vene rubla

40,7905

THB

Tai baht

43,696

BRL

Brasiilia reaal

2,2999

MXN

Mehhiko peeso

17,1016

INR

India ruupia

64,5010


(1)  Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

14.4.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 116/4


Liikmesriikide edastatud kokkuvõtlik teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 1857/2006, mis käsitleb asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 70/2001

2011/C 116/04

Abi nr: SA.31983 (2010/XA)

Liikmesriik: Saksamaa Liitvabariik

Piirkond: Saksimaa

Abikava nimetus või üksiktoetust saava äriühingu nimi:

Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der Tierzucht (Förderrichtlinie Tierzucht — RL TZ/2010)

Õiguslik alus:

Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der Tierzucht (Förderrichtlinie Tierzucht — RL TZ/2010)

Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava üksikabi üldsumma: 2,3 miljonit EUR aastas

Abi suurim osatähtsus:

Tunnustatud tõuaretajate organisatsioonide tõuraamatute pidamine 80 % (maksimaalselt 80 000 eurot)

Aretusprogrammide raames jõudluse kontrollimine ja aretusväärtuse hindamine 70 %

Aretusloomade näituste korraldamine 70 % (maksimaalselt 33 000 eurot)

Rakendamise kuupäev: Alates 1. jaanuarist 2011

Abikava või üksiktoetuse kestus: Detsember 2015

Abi eesmärk: Abi andes püütakse loomakasvatusmeetmete võtmisega parandada loomakasvatustoodangu konkurentsivõimet. Kulutõhusate aretuskavadega toetatakse eelkõige loomakarja geneetilise kvaliteedi säilitamist ja tõstmist. Aretuskavade raames kogutakse ja hinnatakse ka andmeid põllumajandusloomade geneetilise kvaliteedi säilitamise ja tõstmise kohta. Jõudluse kontrollija teostab selle jaoks vastavad testid, kogub ja hindab andmed. Jõudluse kontrollija saab selle eest turutingimustele vastava tasu, mille üks osa moodustub abikava rahalistest vahenditest ja teine osa põllumajandustootja tasutavatest kuludest. Piimakvaliteedi regulaarselt läbiviidavate kontrollimiste kulud ei kuulu abikava alla.

Meetmed põhinevad artiklil 15 (tehnilise abi andmine/näitustest ja messidest osavõtmine) ning artiklil 16 (loomakasvatussektori toetus).

Asjaomane sektor / asjaomased sektorid: Põllumajandus (veise-, sea-, lamba-, kitse- ja hobusekasvatus)

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Referat 33 „Förderung“

Postfach 80 01 32

01101 Dresden

DEUTSCHLAND

Veebileht:

 

http://www.smul.sachsen.de > Edendamine > Edendamissuunised > Eriülesanded

 

http://www.smul.sachsen.de/foerderung/374.htm

Muu teave:

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Referat 35 „Tierische Erzeugnisse“

Postanschrift: 01076 Dresden

DEUTSCHLAND

Tel +49 351564-2350

Abi nr: SA.32108 (2010/XA)

Liikmesriik: Belgia

Piirkond: Vlaanderen

Abikava nimetus või üksiktoetust saava äriühingu nimi:

Biologische bedrijfsnetwerken 2011

Õiguslik alus:

Subsidiebesluit voor het project Biologische bedrijfsnetwerken 2011 van Bioforum vzw

Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava üksikabi üldsumma: 0,109 miljonit EUR

Abi suurim osatähtsus: Abi suurim osatähtsus on 100 % esitatud abikava tõendatud kuludest. Üldkulud ei ole abikõlblikud.

Rakendamise kuupäev: Abi ei anta enne, kui minister on abi käsitleva otsuse allkirjastanud ja eelarveassigneeringud on seotud. Seejuures kohaldatakse rakendamiskeeldu (nn standstill -põhimõte).

Abikava või üksiktoetuse kestus: Abi antakse 2011. aastaks (1. jaanuar 2011–31. detsember 2011).

Abi eesmärk: Abi antakse ettevõtjatevahelise vastastikuse teadmistevahetuse optimeerimiseks ning ettevõtete võrgustike, väliuuringute, teavitamise ja ülduuringute vahelise dünaamika parandamiseks. Eksperdirühma eri osaliste vaheline dünaamiline vastastikune tegevus on optimaalse teabearenduse liikumapanev jõud, mis viib innovatsiooni ja mahepõllundustehnoloogiate parandamiseni. 2009–2010 alustasid Flandrias tegevust mahepõllundusettevõtete võrgustikud neljas järgmises mahepõllundus- ja maheaiandussektoris: piimakarjakasvatus, kitsekasvatus, puuviljade väiketootmine ja avamaa-köögiviljakasvatus.

Ka 2011. aastal jätkatakse abi andmist neile ettevõtete võrgustikele ning koostatakse iseseisvuse aspekti silmas pidades nende tegevusraamistik.

Konkreetsed eesmärgid on järgmised:

teemavõrgu rühmade kohtumiste jätkamine;

teadlaste/nõunike kaasamine ettevõtete võrgustikesse;

metoodikate ülekandmine;

uute sektorite uurimine (luuviljad, lihaveised ja kodulinnud).

Abimeede on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikliga 15 „Tehnilise abi andmine põllumajandusettevõtjatele”. Abi võib katta 100 % järgmistest kuludest:

artikli 15 punkt c: kolmandate isikute osutatud nõustamisteenused;

artikli 15 punkt d: ettevõtjate vahel teadmiste jagamiseks nõupidamiste, konkursside, messide ja näituste korraldamine ning nendel osalemine:

artikli 15 punkt e: faktilist laadi teave muudest riikidest pärit toodetele avatud kvaliteedisüsteemide kohta, geneeriliste toodete, nende toiteväärtuseliste eeliste ja soovitatava kasutamise kohta;

artikli 15 punkt f: selliste kataloogide avaldamise või veebilehtede tegemine, milles esitatakse faktilist laadi teavet asjaomase piirkonna toodete või asjaomase toote tootjate kohta, kui teave ja esitus on neutraalsed ja kõigil asjaomastel tootjatel on võrdsed võimalused olla esindatud kõnealuses trükises. Abi antakse ainult selliste tegevuste ja teabematerjalide puhul, milles ei viidata toote päritolule.

Käesoleva abikava alusel ei anta toetust reklaami eesmärgil.

Abi vastab kõigile artiklis 15 sätestatud nõuetele.

Asjaomane sektor / asjaomased sektorid: Mahepõllumajandus

Abi antakse väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Departement Landbouw en Visserij

Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

Koning Albert II-laan 35, bus 40

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Veebileht: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1914

Muu teave: —

Abi nr: SA.32132 (2010/XA)

Liikmesriik: Saksamaa Liitvabariik

Piirkond: Kõik Saksamaa Liitvabariigi liidumaad abiandvate asutustena

Abikava nimetus või üksiktoetust saava äriühingu nimi:

Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK)

Õiguslik alus:

Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“

Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava üksikabi üldsumma: Umbes 3 miljonit EUR

Abi suurim osatähtsus: Maksimaalselt 80 % ja maksimaalselt 1 500 EUR

Rakendamise kuupäev:

Abikava või üksiktoetuse kestus:

Abi eesmärk: Lisaks regulaarsele nõustamisele soodustatakse ka üksikettevõtete nõustamist, mille käigus kasutatakse dokumenteerimissüsteeme. Meetmega toetatakse põllumajandustootjaid kaasaegse ja kvaliteedile orienteeritud põllumajandusstandardite järgimisel, eelkõige määruse (EÜ) nr 73/2009 (cross compliance) artiklites 5 ja 6 ning II ja III lisas sätestatud nõuete täitmisel. Nõustamisteenuseid osutavad riiklikud ja eraõiguslikud nõustajad, kes peavad olema liidumaade poolt tunnustatud. Tegevusvaldkondi käsitleva nõustamise aluseks on dokumenteeritud andmed. Meedet võivad põhimõtteliselt kasutada kõik toetuse saajad; nõustajate suhtes kohaldatakse seda juurdemaksuna.

Asjaomane sektor/asjaomased sektorid: Kõik põllumajandussektorid

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress: Abi antakse liidumaade vastavate ametiasutuste kaudu

Abi andvate ametiasutuste aadressid:

Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz des Landes Baden-Württemberg

Postfach 10 34 44

70029 Stuttgart

DEUTSCHLAND

Tel +49 7111260

Faks + 49 7111262255

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Postfach 22 00 12

80535 München

DEUTSCHLAND

Tel +49 8921820

Faks +49 8921822677

Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Berlin

Oranienstr. 106

10969 Berlin

DEUTSCHLAND

Tel +49 309028-0

Faks + 49 309028-2051

Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft des Landes Brandenburg

Postfach 60 11 61

14411 Potsdam

DEUTSCHLAND

Tel +49 331866-0

Faks +49 331866-8368

Senator für Wirtschaft und Häfen der Freien und Hansestadt Bremen

Referat 11

Postfach 10 15 29

28015 Bremen

DEUTSCHLAND

Tel +49 421361-0 / 4213618502

Faks +49 4213618283

Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Wirtschaft und Arbeit — Landwirtschaft und Forsten

Postfach 11 21 09

20421 Hamburg

DEUTSCHLAND

Tel +49 4042841-0

Faks +49 4042841-3201

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Postfach 31 09

65021 Wiesbaden

DEUTSCHLAND

Bereich Forsten und Naturschutz:

Tel +49 611815-0

Faks +49 611815-1972

Bereich Verbraucherschutz, Tierschutz, Veterinärwesen:

Tel +49 611815-0

Faks +49 611815-1941

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern

19048 Schwerin

DEUTSCHLAND

Tel +49 3855880

Faks +49 3855886024 / 3855886025

Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung

Postfach 2 43

30002 Hannover

DEUTSCHLAND

Tel +49 5111200

Faks +49 5111202385

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen

40190 Düsseldorf

DEUTSCHLAND

Tel +49 2114566-0

Faks +49 2114566-388

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz

Postfach 32 69

55022 Mainz

DEUTSCHLAND

Tel +49 6131160

Faks +49 6131162100

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes Abteilung F Landwirtschaft

Franz-Josef-Röder-Str. 17

66119 Saarbrücken

DEUTSCHLAND

Tel +49 681501-00

Faks +49 681501-4521

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Postfach 10 05 10

01076 Dresden

DEUTSCHLAND

Tel +49 3515640

Faks +49 3515642209

Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt

Postfach 37 62

39012 Magdeburg

DEUTSCHLAND

Tel +49 39156701

Faks +49 3915671727

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

Postfach 71 51

24171 Kiel

DEUTSCHLAND

Tel +49 431988-0

Faks +49 431988-7239

Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz

Postfach 90 03 65

99106 Erfurt

DEUTSCHLAND

Tel +49 361379-00

Faks +49 3613799-950

Veebileht: http://www.bmelv.de/GAK2011-EMS

Muu teave: —

Abi nr: SA.32133 (2010/XA)

Liikmesriik: Saksamaa Liitvabariik

Piirkond: kõik Saksamaa Liitvabariigi liidumaad abiandvate asutustena

Abikava nimetus või üksiktoetust saava äriühingu nimi: Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK)

Õiguslik alus: Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“

Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava üksikabi üldsumma: umbes 175 miljonit EUR

Abi suurim osatähtsus: maksimaalselt 40 % ning maksimaalselt 400 000 EUR kolme majandusaasta jooksul

Rakendamise kuupäev:

Abikava või üksiktoetuse kestus:

Abi eesmärk: konkurentsivõimelise, jätkusuutliku, keskkonda säästva, loomade heaolu arvestava ja mitmeotstarbelise põllumajanduse toetuseks võib soodustada investeeringuid põllumajandustoodete esmatootmisega tegelevatesse põllumajandusettevõttesse. Tarbijate huve, maaelu arendamist ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamist tuleb samamoodi arvesse võtta kui elu-, töö- ja tootmistingimuste parandamist.

Meede on võetud artikli 4 alusel (investeeringud põllumajandusettevõtetesse).

Asjaomane sektor/asjaomased sektorid: kõik põllumajandussektorid

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress: Abi antakse liidumaade vastavate ametiasutuste kaudu

Abi andvate ametiasutuste aadressid:

Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz des Landes Baden-Württemberg

Postfach 10 34 44

70029 Stuttgart

DEUTSCHLAND

Tel +49 7111260

Faks +49 7111262255

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Postfach 22 00 12

80535 München

DEUTSCHLAND

Tel +49 8921820

Faks +49 8921822677

Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Berlin

Oranienstr. 106

10969 Berlin

DEUTSCHLAND

Tel +49 309028-0

Faks +49 309028-2051

Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft des Landes Brandenburg

Postfach 60 11 61

14411 Potsdam

DEUTSCHLAND

Tel +49 331866-0

Faks +49 331866-8368

Senator für Wirtschaft und Häfen der Freien und Hansestadt Bremen

Referat 11

Postfach 10 15 29

28015 Bremen

DEUTSCHLAND

Tel +49 421361-0 / 4213618502

Faks +49 4213618283

Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Wirtschaft und Arbeit — Landwirtschaft und Forsten

Postfach 11 21 09

20421 Hamburg

DEUTSCHLAND

Tel +49 4042841-0

Faks +49 4042841-3201

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Postfach 31 09

65021 Wiesbaden

DEUTSCHLAND

Bereich Forsten und Naturschutz:

Tel +49 611815-0

Faks +49 611815-1972

Bereich Verbraucherschutz, Tierschutz, Veterinärwesen:

Tel +49 611815-0

Faks +49 611815-1941

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern

19048 Schwerin

DEUTSCHLAND

Tel +49 38558 80

Faks +49 3855886024 / 3855886025

Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung

Postfach 2 43

30002 Hannover

DEUTSCHLAND

Tel +49 5111200

Faks +49 5111202385

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen

40190 Düsseldorf

DEUTSCHLAND

Tel +49 2114566-0

Faks +49 2114566-388

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz

Postfach 32 69

55022 Mainz

DEUTSCHLAND

Tel +49 6131160

Faks +49 6131162100

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes Abteilung F Landwirtschaft

Franz-Josef-Röder-Str. 17

66119 Saarbrücken

DEUTSCHLAND

Tel +49 681501-00

Faks +49 681501-4521

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Postfach 10 05 10

01076 Dresden

DEUTSCHLAND

Tel +49 3515640

Faks +49 3515642209

Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt

Postfach 37 62

39012 Magdeburg

DEUTSCHLAND

Tel. +49 39156701

Faks +49 3915671727

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

Postfach 71 51

24171 Kiel

DEUTSCHLAND

Tel +49 431988-0

Faks +49 431988-7239

Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz

Postfach 90 03 65

99106 Erfurt

DEUTSCHLAND

Tel +49 361379-00

Faks +49 3613799-950

Veebileht: http://www.bmelv.de/GAK2011-AFP

Muu teave: —

Abi nr: SA.32267 (2011/XA)

Liikmesriik: Hispaania

Piirkond: Salamanca

Abikava nimetus või üksiktoetust saava äriühingu nimi:

Sistemas de control lechero 2011

Õiguslik alus:

Proyecto de bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones dirigidas a asociaciones y cooperativas de ganaderos para la financiación de sistemas de control lechero, anualidad 2011.

Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava üksikabi üldsumma: Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma: 0,02 (miljonites) EUR

Abi suurim osatähtsus: 50,00 %

Rakendamise kuupäev: —

Abikava või üksiktoetuse kestus: 22. jaanuarist 2011–31. detsembrini 2011

Abi eesmärk: Loomakasvatussektor (määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikkel 16)

Asjaomane sektor / asjaomased sektorid: Lamba- ja kitsekasvatus, Piimakarjakasvatus

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Excma. Diputación Provincial de Salamanca

C/ Felipe Espino, 1

37002 Salamanca

ESPAÑA

Veebileht: http://www.lasalina.es/areas/eh/ProyConvocatorias/2011/ControlLechero.pdf

Muu teave: —


V Teated

ÜHISE KAUBANDUSPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

Euroopa Komisjon

14.4.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 116/10


Teade teatavate tasakaalustusmeetmete eelseisva aegumise kohta

2011/C 116/05

1.   Nõukogu 11. juuni 2009. aasta määruse (EÜ) nr 597/2009 (kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed) (1) artikli 18 lõike 4 kohaselt teatab Euroopa Komisjon, et allpool nimetatud tasakaalustusmeetmete kehtivus lõpeb alljärgnevas tabelis osutatud kuupäeval, kui järgmise menetluse kohaselt ei algatata nende läbivaatamist.

2.   Menetlus

Liidu tootjad võivad esitada läbivaatamise algatamiseks kirjaliku taotluse. Kõnealune taotlus peab sisaldama piisavalt tõendeid selle kohta, et meetmete kehtivuse lõppemise tagajärjeks oleks tõenäoliselt subsideerimise ja kahju jätkumine või kordumine.

Kui komisjon otsustab asjaomased meetmed läbi vaadata, antakse importijatele, eksportijatele, eksportiva riigi esindajatele ja liidu tootjatele võimalus läbivaatamistaotluses esitatud väiteid täiendada, ümber lükata või kommenteerida.

3.   Tähtaeg

Eelnevast lähtuvalt võivad liidu tootjad esitada alates käesoleva teate avaldamise kuupäevast, kuid mitte hiljem kui kolm kuud enne alljärgnevas tabelis osutatud kuupäeva, kirjaliku läbivaatamistaotluse aadressil: European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 4/92, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België (2).

4.   Käesolev teade on avaldatud määruse (EÜ) nr 597/2009 artikli 18 lõike 4 kohaselt.

Toode

Päritolu- või ekspordiriik/-riigid

Meetmed

Viide

Aegumise kuupäev

Polüetüleentereftalaat (PET)

India

Tasakaalustavtollimaks

Nõukogu määrus (EÜ) nr 193/2007 (ELT L 59, 27.2.2007, lk 34)

28.2.2012


(1)  ELT L 188, 18.7.2009, lk 93.

(2)  Faks +32 22956505.


KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

Euroopa Komisjon

14.4.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 116/11


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum COMP/M.6151 – PetroChina/Ineos/JV)

(EMPs kohaldatav tekst)

2011/C 116/06

1.

5. aprillil 2011 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtja PetroChina International (London) Company Limited („PCIL”, Ühendkuningriik), kes kuulub täielikult ettevõtjale PetroChina Company Limited („PetroChina”, Hiina) ning kelle üle ettevõtjal China Nationl Petroleum Corporation („CNPC”, Hiina) on valitsev mõju, ning ettevõtja Ineos AG („Ineos”, Šveits) omandavad ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses Ineose eksisteeriva rafineerimistegevuse, täpsemalt kahe rafineerimistehase üle Grangemouthis (Šotimaa) ja Laveras (Prantsusmaa) ning nendega seotud varade (üheskoos „Sihtettevõtja”) üle aktsiate või osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

PetroChina: nafta ja naftakeemiatoodete tootmine ja turustamine;

Ineos: naftakeemiasaaduste, erikemikaalide ja naftasaaduste tootmine üleilmselt;

sihtettevõtja: naftatöötlemistehastes toornafta rafineerimisest saadavate toodete tootmine ja hulgimüük.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda EÜ ühinemismääruse reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

4.

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301), elektronposti (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber COMP/M.6151 – PetroChina/Ineos/JV):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („EÜ ühinemismäärus”).


MUUD AKTID

Euroopa Komisjon

14.4.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 116/12


TEADAANNE – AVALIK ARUTELU

Horvaatia geograafilised tähised

2011/C 116/07

Praegu peetakse Euroopa Liidu ja Horvaatia Vabariigi vahelisi ühinemisläbirääkimisi, mis muu hulgas hõlmavad veinide, aromatiseeritud veinide ja piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitset. Läbirääkimiste raames kaalutakse allpool esitatud nimetuste kaitsmist geograafiliste tähistena Euroopa Liidus.

Horvaatia esitatud nimetused saab ühinemislepingule lisada alles pärast uurimis- ja vastuväitemenetlust. Kõnealuste nimetuste suhtes hakatakse kaitset kohaldama alates ühinemiskuupäeval algavast üleminekuperioodist, mille jooksul Horvaatia peab esitama kõik vajalikud dokumendid.

Komisjon kutsub liikmesriike ja kolmandaid riike ning liikmesriikides või kolmandates riikides asuvaid või seal tegutsevaid füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kellel on õigustatud huvi, esitama sellise kaitse suhtes nõuetekohaselt põhjendatud vastuväiteid.

Komisjon peab vastuväited kätte saama kahe kuu jooksul alates käesoleva dokumendi avaldamise kuupäevast. Vastuväited tuleb saata järgmisel e-posti aadressil: AGRI-B2@ec.europa.eu

Läbi vaadatakse üksnes need vastuväited, mis saadakse eespool sätestatud tähtaja jooksul ning millest nähtub, et

1)

kaitstav nimetus oleks täielikult või osaliselt homonüümne nimetusega, mis on juba liidus kaitstud vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1234/2007 (millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) nõukogu 10. juuni 1991. aasta määrusele (EMÜ) nr 1601/91 (millega sätestatakse aromatiseeritud veinide, aromatiseeritud veinijookide ja aromatiseeritud veinikokteilide määratlemise, kirjeldamise ja esitlemise üldeeskirjad) (2) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 110/2008 (3) (piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta) või nimetus sisaldub lepingutes, mille Euroopa Liit on sõlminud järgmiste riikidega:

Albaania Vabariik (nõukogu 12. juuni 2006. aasta otsus 2006/580/EÜ kaubandust ja kaubandusküsimusi käsitleva vahelepingu allakirjutamise ja sõlmimise kohta ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Albaania Vabariigi vahel (4) (protokoll nr 3 – teatavate veinidega kauplemisel kohaldatavate vastastikuste soodustuste, veini, piiritusjookide ja aromatiseeritud veini nimetuste vastastikuse tunnustamise, kaitse ja kontrolli kohta));

Austraalia (nõukogu 28. novembri 2008. aasta otsus 2009/49/EÜ Euroopa Ühenduse ja Austraalia vahelise veinikaubandust käsitleva lepingu sõlmimise kohta (5));

Bosnia ja Hertsegoviina (nõukogu 16. juuni 2008. aasta otsus 2008/474/EÜ ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Bosnia ja Hertsegoviina vahelise kaubandust ja kaubandusküsimusi käsitleva vahelepingu allakirjutamise ja sõlmimise kohta (6) (protokoll nr 6));

Kanada (nõukogu 30. juuli 2003. aasta otsus 2004/91/EÜ Euroopa Ühenduse ja Kanada vahelise veini ja piiritusjookidega kauplemist käsitleva kokkuleppe sõlmimise kohta (7));

Tšiili Vabariik (nõukogu 18. novembri 2002. aasta otsus 2002/979/EÜ ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelist assotsieerumist käsitleva lepingu allkirjastamise ja teatavate sätete ajutise kohaldamise kohta (8));

endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik (nõukogu 3. detsembri 2001. aasta otsus 2001/916/EÜ Euroopa Ühenduse ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu kaubandusaspekte kohandava lisaprotokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse teatavate veinide suhtes kohaldatavaid vastastikuseid soodustusi, veininimetuste vastastikust tunnustamist, kaitset ja kontrolli ning piiritusjookide ja aromatiseeritud jookide nimetuste vastastikust tunnustamist, kaitset ja kontrolli käsitlevate läbirääkimiste tulemusi (9));

Mehhiko (nõukogu 27. mai 1997. aasta otsus 97/361/EÜ, mis käsitleb piiritusjookide nimetuste vastastikuse tunnustamise ja kaitse kokkuleppe sõlmimist Euroopa Ühenduse ja Mehhiko Ühendriikide vahel (10));

Montenegro (nõukogu 15. oktoobri 2007. aasta otsus 2007/855/EÜ ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Montenegro Vabariigi vahelise kaubandust ja kaubandusküsimusi käsitleva vahelepingu allkirjastamise ja sõlmimise kohta (11));

Serbia (nõukogu 29. aprilli 2008. aasta otsus 2010/36/EÜ ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Serbia Vabariigi vahelise kaubandust ja kaubandusküsimusi käsitleva vahelepingu allkirjastamise ja sõlmimise kohta (12));

Lõuna-Aafrika (nõukogu 21. jaanuari 2002. aasta otsus 2002/51/EÜ Euroopa Ühenduse ja Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise veinikaubanduse lepingu sõlmimise kohta (13) ning nõukogu 21. jaanuari 2002. aasta otsus 2002/52/EÜ Euroopa Ühenduse ja Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise kangete alkohoolsete jookidega kauplemise lepingu sõlmimise kohta (14));

Šveits (nõukogu ja komisjoni 4. aprilli 2002. aasta (teadus- ja tehnikakoostöö kokkuleppe osas) otsus 2002/309/EÜ, Euratom (seitsme kokkuleppe sõlmimise kohta Šveitsi Konföderatsiooniga) (15) ning eriti Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepe – 7. ja 8. lisa);

Ameerika Ühendriigid (nõukogu 20. detsembri 2005. aasta otsus 2006/232/EÜ Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahelise veinikaubanduslepingu sõlmimise kohta (16));

2)

asjaomase nimetuse kaitse võiks kaubamärgi mainet ja tuntust ning kasutamise aega arvesse võttes tarbijat toote tegeliku määratluse osas eksitada.

Eespool osutatud kriteeriume hinnatakse Euroopa Liidu territooriumist lähtuvalt; intellektuaalomandi õiguste korral hinnatakse neid vaid territooriumil või territooriumidel, kus nimetatud õigused on kaitstud. Asjaomaste nimetuste võimalik kaitse Euroopa Liidus sõltub kõnealuste läbirääkimiste edukast lõpetamisest ning selle tulemusel vastuvõetavast õigusaktist.

Veinide, aromatiseeritud veinide ja piiritusjookide geograafiliste tähiste loetelu  (17)

Tooteliik

Horvaatias registreeritud nimetus

Vein

Dalmatinska zagora

Vein

Dingač

Vein

Hrvatsko primorje

Vein

Istočna kontinentalna Hrvatska

Vein

Hrvatska Istra

Vein

Moslavina

Vein

Plešivica

Vein

Podunavlje

Vein

Pokuplje

Vein

Prigorje-Bilogora

Vein

Primorska Hrvatska

Vein

Sjeverna Dalmacija

Vein

Slavonija

Vein

Srednja i Južna Dalmacija

Vein

Zagorje – Međimurje

Vein

Zapadna kontinentalna Hrvatska

Aromatiseeritud vein

Samoborski Bermet

Piiritusjook

Hrvatska loza

Piiritusjook

Hrvatska travarica

Piiritusjook

Hrvatska stara šljivovica

Piiritusjook

Slavonska šljivovica

Piiritusjook

Pelinkovac

Piiritusjook

Zadarski maraschino


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  EÜT L 149, 14.6.1991, lk 1.

(3)  ELT L 39, 13.2.2008, lk 16.

(4)  ELT L 239, 1.9.2006, lk 1.

(5)  ELT L 28, 30.1.2009, lk 1.

(6)  ELT L 169, 30.6.2008, lk 10.

(7)  ELT L 35, 6.2.2004, lk 1.

(8)  EÜT L 352, 30.12.2002, lk 1.

(9)  EÜT L 342, 27.12.2001, lk 6.

(10)  EÜT L 152, 11.6.1997, lk 15.

(11)  ELT L 345, 28.12.2007, lk 1.

(12)  ELT L 28, 30.1.2010, lk 1.

(13)  EÜT L 28, 30.1.2002, lk 3.

(14)  EÜT L 28, 30.1.2002, lk 112.

(15)  EÜT L 114, 30.4.2002, lk 1.

(16)  ELT L 87, 24.3.2006, lk 1.

(17)  Loetelu on esitanud Horvaatia vabariigi ametiasutused. Loetelu põhineb veinide geograafilisi tähiseid käsitleval õigusaktil (Horvaatia Vabariigi ametlik väljaanne OG 141/10 ja OG 31/11), aromatiseeritud veine käsitleval õigusaktil (OG 14/11) ja piiritusjooke käsitleval õigusaktil (OG 61/09 ja OG 141/09).


14.4.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 116/15


Nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) artikli 6 lõike 2 kohase taotluse avaldamine

2011/C 116/08

Käesoleva dokumendi avaldamine annab õiguse esitada vastuväiteid vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (1) artiklile 7. Komisjon peab vastuväited kätte saama kuue kuu jooksul alates käesoleva dokumendi avaldamise kuupäevast.

KOONDDOKUMENT

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 510/2006

„MIÓD Z SEJNEŃSZCZYZNY/ŁOŹDZIEJSZCZYZNY”/„SEINŲ/LAZDIJŲ KRAŠTO MEDUS”

EÜ nr: PL-PDO-0005-0684-26.02.2008

EÜ nr: LT-PDO-0005-0850-26.02.2008

KGT ( ) KPN ( X )

1.   Nimetus:

„Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny”/„Seinų/Lazdijų krašto medus”

2.   Liikmesriik või kolmas riik:

Poola ja Leedu

3.   Põllumajandustoote või toidu kirjeldus:

3.1.   Toote liik:

Klass 1.4.

Muud loomse päritoluga tooted (mesi)

3.2.   Punktis 1 esitatud nimetusega tähistatava toote kirjeldus:

Nimetusega „Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny”/„Seinų/Lazdijų krašto medus” võib müüa üksnes mitmeliigiliste taimede nektarist saadud mett. Müümise ajal võib mesi olla vedel (vurritatud) või kristalliseerunud (tahke). Mesi võib olla paksu poolläbipaistva vedela või kristalliseerunud konsistentsiga. Mett saadakse sellele piirkonnale iseloomulikelt paljudelt meetaimeliikidelt, sh: paju ja vahtra eri liigid, harilik võilill, vaarikas, türnpuu, valge ja punane ristik, harilik nõiahammas, mesikas ja muud liblikõielised taimed (Papilionaceae), karukeel, kopsurohi, pärn, ristõieliste (Brassicaceae) sugukonna umbrohud, rukkilill, pajulill, harilik robiinia, rohtlaliilia, ploom ning sarikaliste (Umbelliferae), nelgiliste (Caryophyllaceae) ja huulõieliste (Labiatae) sugukonna taimed.

Mees võib olla vaid mikrokogus (mitte rohkem kui 5 % üldkogusest) monokultuuride õietolmu. Mingil juhul ei tohi sellise õietolmusisalduse tõttu muutuda mee iseloomulik maitse, lõhn ega värv. Mesi on väga iseloomulikku värvi – vahemikus tumekollasest tumekuldseni. Mee tunnuslik omadus on kerge hägusus. Mee värv tohib olla mõnevõrra tumedam; see on tingitud mõnedes taimedes nektari tootmise käigus tekkiva lehemee sisaldusest. Elektrijuhtivuse abil mõõdetava lehemee sisalduse suurim lubatud kogus on 0,5 mS/cm.

Füüsilis-keemilised omadused:

veesisaldus – mitte rohkem kui 18 %,

tihedus rohkem kui 1 400 g/cm3,

proliinisisaldus vähemalt 25 mg 100 g mee kohta,

5-hüdroksümetüülfurfuraali sisaldus vähemalt 2,0 mg 100 g mee kohta,

stabiilne pH-tase (3,8–4,8),

monosahhariidisisaldus (glükoos ja fruktoos) vähemalt 60 g 100 g kohta,

sahharoosisisaldus kuni 5 grammi 100 grammi kohta,

diastaasarv (Schade’i skaala järgi) vähemalt 8,

vabade hapete sisaldus kuni 50 meq/kg,

elektrijuhtivus vähemalt 0,8 mS/cm.

3.3.   Tooraine (üksnes töödeldud toodete puhul):

3.4.   Sööt (üksnes loomse päritoluga toodete puhul):

Mesindus- ja talvitumisperioodil on mesilaste põhisööt naturaalne mesi ja õietolm, mida nad on kogunud oma tarudesse. Sööta on varutud piisavalt, et talv üle elada, kuni kevadel saab jälle värsket nektarit ja õietolmu. Hilissuve ebasoodsate ilmastikuolude korral võivad mesilased ära kasutada ühe osa reservsöödast. Seepärast on vaja augustis-septembris varusid uuesti täiendada. Olenevalt aastaajast ja temperatuurist kasutatakse selleks suhkrust (sahharoosist) ja veest (vahekorras 1,5:1 ja 2:1) tehtud siirupit. Sööta antakse õhtul (et mesilasse mitte kiskjaid ligi meelitada) ja mitu annust (et mesilased saaksid seda täielikult töödelda ja muundada). Kui pikaleveninud talve, ebasoodsate ilmastikuolude või nektarinappuse tõttu on varakevadel vaja anda lisasööta, tuleb seda esmajoones teha järk-järgult mesiniku tööruumide laos hoitavatest mee- ja taruvaiguvarudest. Kui varusid ei ole, jagatakse suhkrusiirupit, mis on lahjem kui sügisel kasutatud siirup, kuna kevadel on mesilastel rohkem vett vaja. Siirupi jaoks kasutatakse suhkrut ja vett vahekorras 1:2 ja 1:1 ning õietolmu, et mesilased saaksid natuke valku. Söödana kasutatakse peedisuhkrust või invertsahharoosist ja veest tehtud siirupit. Sööta jagatakse nii kui pealt- kui raamsöödanõudest. „Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny”/„Seinų/Lazdijų krašto medus” mee kogumise ajal ei ole mesilastele lisasööta vaja anda.

3.5.   Tootmise erietapid, mis peavad toimuma määratletud geograafilises piirkonnas:

Kõik tootmisetapid alates mesitarude paigutamisest kuni mee lõpliku pakendamiseni peavad toimuma määratletud geograafilises piirkonnas. Selle piirkonna taimede väga lühikese kasvuperioodi tõttu toodetakse „Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny”/„Seinų/Lazdijų krašto medus” mett üksnes kolme kuu (mai keskpaigast augusti keskpaigani) jooksul. Mett külmvurritatakse meevurris tsentrifugaaljõu abil. Selitatud mesi pannakse (dekanteeritakse) kuni 1 400 g mahutavusega jaemüügipakenditesse. Mett tuleks hoida kuivas, pimedas ja hästi tuulutatud ruumis temperatuuril 4–18 °C. Ei ole lubatud õietolmu välja kurnata või mett vahustada, pastöriseerida või kunstlikult soojendada. Mee temperatuur ei tohi ühelgi tootmisetapil ületada 42 °C. Mee kogumise ajal on keelatud mesilastele ravimeid anda. Ei ole lubatud kasutada kemikaale või muid mesilaste tõrjevahendeid, olgu need tahked, vedelad või gaasilised.

3.6.   Erieeskirjad viilutamise, riivimise, pakendamise jm kohta:

Mesinikud dekanteerivad mee kuni 1 400 g mahutavusega jaemüügipakenditesse. Sel viisil väldivad nad ohte, mis on seotud nõuetele mittevastavalt pakendatud mee pikamaaveo ajal tekkivate mee võimalike füüsikalis-keemiliste ja organoleptiliste omaduste muutustega.

Kui mett veetakse väljapoole pakendamispiirkonda muudes kui jaemüügipakendites, tekib oht, et „Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny”/„Seinų/Lazdijų krašto medus” mett segatakse muude meeliikidega või turule võidakse müügiks viia kaitstud nimetuse all sellist mett, mis ei ole pärit määratletud geograafilisest piirkonnast (punkt 4).

See piirang on ette nähtud „Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny”/„Seinų/Lazdijų krašto medus” mee kvaliteeti kahjustavate kõigi aspektide vältimiseks ning kontrollisüsteemi usaldusväärsuse kõrge taseme säilitamiseks.

3.7.   Erieeskirjad märgistamise kohta:

Kõik mesinikud ja üksused, kes tegelevad Poolas ja Leedus kaitstud nimetusega mee kokkuostmise ja edasise töötlemisega, peavad kasutama üht tüüpi etiketti. Etiketil on pealiskirjad vastavas ametlikus keeles. Tootenimi võib olla märgitud vastavas riigikeeles.

Igal etiketil peab olema nimetus „Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny”/„Seinų/Lazdijų krašto medus” ning muuhulgas teave mahuti mahtuvuse kohta, tootja aadress, veterinaarloa number, mee dekanteerimise kuupäev ja mee kõlblikkusaeg. Etiketil on ka ELi kaitstud päritolunimetuse sümbol või ELi sümbol ning pealiskiri „kaitstud päritolunimetus”.

Poolas jagab etikette Sejny piirkondlik mesinike ühing (Terenowe Koło Pszczelarzy) ja Leedus Lazdijai piirkondlik mesinike selts. Asjaomane ühing edastab pädevale kontrolliasutusele etikettide jagamist käsitlevad üksikasjalikud eeskirjad. Sellised eeskirjad ei tohi mingil viisil diskrimineerida tootjaid, kes toodavad „Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny”/„Seinų/Lazdijų krašto medus” mett spetsifikaadi kohaselt, kuid ei kuulu ühingusse.

4.   Geograafilise piirkonna täpne määratlus:

„Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny”/„Seinų/Lazdijų krašto medus” mett kogutakse järgmises piirkonnas:

Poolas: Sejny maakonna neljas omavalitsusüksuses (Sejny, Giby, Krasnopol ja Puńsk) ning Suwałki maakonna viies omavalitsusüksuses (Suwałki, Szypliszki, Jeleniewo, Rutka-Tartak ja Wiżajny);

Leedus: Lazdijai piirkonna kaheteistkümnes vallas (Kapčiamiestis, Veisejai, Kučiūnai, Lazdijai, Seirijai, Noragėliai, Šventežeris, Teizai, Šlavantai, Būdvietis, Šeštokai ja Krosna).

5.   Seos geograafilise piirkonnaga:

5.1.   Geograafilise piirkonna eripära:

„Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny”/„Seinų/Lazdijų krašto medus” mee tootmispiirkond asub Poola ja Leedu piiril Niemeni jõe vesikonna Ida-Suwałki järvistu keskpiirkonnas. Jatvingi hõimude kunagise elualana ühtne piirkond on tänapäeva Poolas Ziemia Sejneńska (Sejneńszczyzna) ja Leedus Lazdijų kraštas. Mõiste miód z Sejneńszczyzny on seotud Poolas toodetud meega ja Lazdijų krašto medus Leedus toodetud meega. Kõnealune piirkond moodustab ühtse territooriumi, kus identse toote saamiseks kasutatakse ühesuguseid meetodeid. „Miód z Sejneńszczyzny” ja „Lazdijų krašto medus” on üks ja seesama mesi.

Piirkonnad Ziemia Sejneńska ja Ziemia Łoździejska (Lazdijų kraštas) asuvad Leedu järvistu Ida-Suwałki järvistu geograafilises piirkonnas. Piirkonda ühendavad eelkõige selle geograafiline asukoht, kliima, identne taimestik, loomastik ja reljeef. Samamoodi ühendab neid piirkondi ka ühine ajalugu. Piirkond jagati riigipiiriga 1919. aastal (Poola ja Leedu territooriumide lõplik kujundamine pärast Esimest maailmasõda). Piiri tõttu ei ole aga seal elavate inimeste kultuurisidemed nõrgenenud; alates Poola ja Leedu Schengeni alasse kuulumisest 2007. aastal on omavahelised kontaktid üha tihenenud.

Piirkonna reljeef on kujunenud liustike mitmete tekkefaaside jooksul. Piirkonnale on iseloomulikud järved, sügavad jäätekkelised kanalid (tänapäeval järved ja jõed) ning – jääajajärgsed älved – väikesed äravooluta, mõnikord vett täis lohud, mis on enamasti tekkinud igijää kamakate sulamisveest. Lazdijai piirkonna omavalitsusüksuses on ligikaudu 150 ning Ziemia Sejneńskas mitmed tosinaid järvi, millest suurima – Gaładuśe järve üks osa ulatub Leedu territooriumile.

Selles piirkonnas on selgelt väljakujunenud kontinentaalsete omadustega karm kliima. Riigi keskmiste temperatuuridega võrreldes on talvised temperatuurid madalamad ja suvised kõrgemad. Aasta keskmine temperatuur on 6,1 °C; määratletud piirkonna keskmine sademete hulk on 550 mm ja 600 mm aastas. Kõnealuses piirkonnas hakkavad taimed kasvama nädal-paar hiljem kui ümberkaudsetel aladel; kasvuaeg kestab väga lühikest aega – kuni 150 päeva.

Piirkonna vegetatsioon on kliima, geoloogia, hüdroloogia, inimtekkeliste muutuste tagajärg, mis on hästi kohanenud olemasolevate tingimustega. Vegetatsiooni mõjutavad põhiaspektid on reljeef, talvised ja suvised õhutemperatuurid, mõõdukas sademete hulk, väga lühike kasvuperiood ning puhas keskkond. „Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny”/„Seinų/Lazdijų krašto medus” mett saadakse piirkonnast, kus kasvavad sellised jäänuk-, boreaalsete ja arktiliste taimede liigid nagu Salix lapponum, Betula humilis, Rubus chamaemorus, Ledum palustre, Glyceria lithuanica ja Baeothryon alpinum. Kõnealuse piirkonna taimestik jaguneb järgmisteks ökotüüpideks: põld/aas, mets, madalsoomets/turbaraba (säilinud suures ulatuses peaaegu algseisundis). Kõikides neis looduslikes ja kultuurtaimede kooslustes on mitmeid liblikõieliste taimede liike: ristik (Trifolium), mesikas (Melilothus), hiirehernes (Vicia), lutsern (Medicago), seahernes (Lathyrus) ja harilik nõiahammas (Lotus), mille nektar sisaldab mitmeid alkaloide, glükosiide ja eeterlikke õlisid.

„Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny”/„Seinų/Lazdijų krašto medus” mee tootmisprotsessis on inimfaktoril oluline osa. Mesinike oskused on eelkõige seotud mesilate asukohti, mesilaste kasvatamist ja traditsioonilist mesindust käsitlevate eeskirjadega, mis muu hulgas näevad ette puidust mesitarude kasutamist; kooskõlas piirangutega mesilasi talveperioodil täiendavalt mitte sööta, keeluga õietolmu filtreerida ning mett vahustada, pastöriseerida ja kunstlikult soojendada; mee külmvurritamine ning piirangud mee dekanteerimise ja ladustamise kohta. Mesinike oskusi on kogutud pikki aastaid ning edastatud põlvest põlve. Selle piirkonna mesinduse pikaajaline traditsioonist annavad tunnistust arvukad materjalid ja trükised ning mitmed õigusaktid. Alates 1529. aastast on mesindusseadus ametlikult Leedu Suurhertsogiriigi seaduste kogu osa. 14. ja 15. sajandil andsid Leedu hertsogid selle piirkonna inimestele õigused kasutada metsaande, sealhulgas algelisi metsmesipuid (wchody bartne). Poola Kuningriigis Sejnys asutati mesinike ühing 1873. aastal. Selles piirkonnas on säilinud mesitarude vanad registrid – näiteks 1830ndatest ja 1948. aastast.

5.2.   Toote eripära:

„Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny”/„Seinų/Lazdijų krašto medus” mee omapära kohta annavad tunnistust järgmised iseloomulikud tunnused:

veesisaldus – mitte rohkem kui 18 %,

suur tihedus – rohkem kui 1 400 g/cm3,

tugev lõhn,

mõrkjas järelmaitse,

monokultuuride õietolmu väike osakaal – kuni 5 %,

suur proliinisisaldus – vähemalt 25 mg 100 g mee kohta,

vähene 5-hüdroksümetüülfurfuraali sisaldus – vähemalt 2,0 mg 100 g mee kohta,

stabiilne pH-tase (3,8–4,8),

iseloomulik värv, mis on vahemikus tumekollasest tumekuldseni, lehemee sisaldusest tingutuna mõnikord tumedam ning kergelt hägune.

5.3.   Põhjuslik seos geograafilise piirkonna ja (kaitstud päritolunimetusega) toote kvaliteedi või omaduste vahel või (kaitstud geograafilise tähisega) toote erilise kvaliteedi, maine või muude omaduste vahel:

„Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny”/„Seinų/Lazdijų krašto medus” mesi on oma päritolupiirkonnaga tihedalt seotud ainulaadne toode. Mesi on iseloomuliku tugeva lõhna ning määratletud geograafilises piirkonnas (punkt 4) kasvavatest eri korjetaimedest (millest suur osa on liblikõielised taimed) tingitud mõrkja järelmaitsega. Geograafilisest piirkonnast on tingitud ka asjaolu, et monokultuuride õietolmu osa mees ei ületa 5 %.

„Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny”/„Seinų/Lazdijų krašto medus” mee kvaliteedi tagatiseks on kohalike mesinike erioskused. Nad on pidanud oma oskusi rakendama, et karmides ilmastikutingimustes hakkama saada (taimede väga lühikese kasvuperioodi tõttu saab selles piirkonnas mett toota üksnes kolme kuu vältel, st mai keskpaigast augusti keskpaigani). Mesinike oskused ja piirkonna looduse omapära tingivad toodetava mee sellised tunnuslikud omadused nagu vähene veesisaldus, suur tihedus, vähene 5-hüdroksümetüülfurfuraali sisaldus ja stabiilne pH-tase.

„Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny”/„Seinų/Lazdijų krašto medus” mee iseloomulik tunnus on ka selle looduslikust päritolust, keskkonnaaspektidest ja mõnikord ka lehemee sisaldusest tingitud suur proliinisisaldus.

Viide spetsifikaadi avaldamisele:

(Määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 5 lõige 7)

http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1620&LangId=0

http://www.zum.lt/documents/Kokybe-medus.doc


(1)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.