ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2010.332.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 332

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

53. köide
9. detsember 2010


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

ARVAMUSED

 

Euroopa Komisjon

2010/C 332/01

Teatis liikluskindlustuse direktiivis 2009/103/EÜ sätestatud teatavate summade kohandamise kohta vastavalt inflatsioonile

1

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2010/C 332/02

Euro vahetuskurss

2

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA KÄSITLEV TEAVE

 

EFTA järelevalveamet

2010/C 332/03

EFTA riikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XV lisa punktis 1 j osutatud õigusaktiga (komisjoni määrus (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus))

3

2010/C 332/04

EFTA riikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XV lisa punktis 1 j osutatud õigusaktiga (komisjoni määrus (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus))

5

2010/C 332/05

EFTA riikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XV lisa punktis 1 j osutatud õigusaktiga (komisjoni määrus (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus))

7

2010/C 332/06

EFTA riikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XV lisa punktis 1 j osutatud õigusaktiga (komisjoni määrus (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus))

8

2010/C 332/07

Riigiabi EMP lepingu artikli 61 tähenduses puudub

10

 

V   Teated

 

MUUD AKTID

 

Euroopa Komisjon

2010/C 332/08

Teadaanne direktiivi 2004/17/EÜ artikli 30 alusel tehtud taotluse kohta – tähtaja pikendamine – Liikmesriigi taotlus

11

ET

 


I Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

ARVAMUSED

Euroopa Komisjon

9.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 332/1


Teatis liikluskindlustuse direktiivis 2009/103/EÜ sätestatud teatavate summade kohandamise kohta vastavalt inflatsioonile

2010/C 332/01

Vastavalt direktiivi 2009/103/EÜ (mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse ja sellise vastutuse kindlustamise kohustuse täitmise kohta) (1) artikli 9 lõikele 2 vaadati 2010. aastal läbi artikli 9 lõike 1 kohased eurodes esitatud summad, et võtta arvesse muutusi Euroopa Liidu tarbijahinnaindeksis, mis hõlmab kõiki liikmesriike ja mille on avaldanud Eurostat.

Läbivaatamise tulemusel suurendatakse eurodes esitatud summasid vastavalt 1 000 000 eurolt 1 120 000 euroni, 5 000 000 eurolt 5 600 000 euroni ja 1 000 000 eurolt 1 120 000 euroni.

Komisjoni talitused on teavitanud läbivaatamisest ja kohandatud summadest Euroopa Parlamenti ja nõukogu.


(1)  ELT L 163, 7.10.2009, lk 11.


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Komisjon

9.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 332/2


Euro vahetuskurss (1)

8. detsember 2010

2010/C 332/02

1 euro =


 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,3200

JPY

Jaapani jeen

111,08

DKK

Taani kroon

7,4545

GBP

Inglise nael

0,83670

SEK

Rootsi kroon

9,1484

CHF

Šveitsi frank

1,3060

ISK

Islandi kroon

 

NOK

Norra kroon

7,9625

BGN

Bulgaaria lev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

25,090

EEK

Eesti kroon

15,6466

HUF

Ungari forint

278,85

LTL

Leedu litt

3,4528

LVL

Läti latt

0,7097

PLN

Poola zlott

4,0633

RON

Rumeenia leu

4,3005

TRY

Türgi liir

1,9735

AUD

Austraalia dollar

1,3480

CAD

Kanada dollar

1,3361

HKD

Hongkongi dollar

10,2555

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,7630

SGD

Singapuri dollar

1,7388

KRW

Korea won

1 512,39

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

9,1717

CNY

Hiina jüaan

8,7934

HRK

Horvaatia kuna

7,3836

IDR

Indoneesia ruupia

11 911,96

MYR

Malaisia ringit

4,1514

PHP

Filipiini peeso

57,641

RUB

Vene rubla

41,2400

THB

Tai baht

39,791

BRL

Brasiilia reaal

2,2222

MXN

Mehhiko peeso

16,5427

INR

India ruupia

59,5283


(1)  Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA KÄSITLEV TEAVE

EFTA järelevalveamet

9.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 332/3


EFTA riikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XV lisa punktis 1 j osutatud õigusaktiga (komisjoni määrus (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus))

2010/C 332/03

I   OSA

Abi nr

GBER 2/10/Teadus- ja arendustegevus

EFTA riik

Norra

Abi andev asutus

Haridus- ja Teadusministeerium

 

http://www.regjeringen.no/kd

 

Abimeetme nimetus

Regionale forskningsfond

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Kõik dokumendid ainult norra keeles:

Prop. 1 S (2009–2010) (haridus- ja teadusministeeriumi eelarveprojekt 2009–2010, parlamendi (Stortinget) eelarvet käsitlev otsus, piirkondlike teadusfondide tingimused ja suunised, toetuskiri (haridus- ja teadusministeeriumilt maakonna omavalitsustele))

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/prop/2009-2010/prop-1-s-20092010

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/lover_regler/retningslinjer/2009/Retningslinjer-for-regionale-forskningsfond.html?id=593488

Meetme liik

Abikava

X

Kestus

Abikava

Abikava kestus ei ole ajaliselt määratletud

Asjaomased sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

X

Abisaaja liik

VKEd

X

Suurettevõtjad

X

Eelarve

Abikavas ettenähtud eelarve aastane üldsumma

200,2 miljonit NOK

Abimeede

(artikkel 5)

Toetus

X

II   OSA

Üldeesmärgid (loetelu)

Eesmärgid (loetelu)

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma Norra kroonides

VKEde soodustused (%)

Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi

(artiklid 30–37)

Teadus- ja arendustegevuse projektidele antav abi

(artikkel 31)

Alusuuringud

(artikli 31 lõike 2 punkt a)

100 %

 

Rakendusuuringud

(artikli 31 lõike 2 punkt b)

50 %

 

Arendustegevus

(artikli 31 lõike 2 punkt c)

25 %

 

Tehnilise teostatavuse uuringuteks antav abi

(artikkel 32)

… %

 

VKEdele tööstusomandi õiguste omandamise kulude katteks antav abi

(artikkel 33)

… %

 

Põllumajandus- ja kalandussektoris teadus- ja arendustegevuseks antav abi

(artikkel 34)

100 %

 


9.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 332/5


EFTA riikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XV lisa punktis 1 j osutatud õigusaktiga (komisjoni määrus (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus))

2010/C 332/04

I   OSA

Abi nr

GBER 4/10/Teadus- ja arendustegevus

EFTA riik

Norra

Piirkond

Kõik piirkonnad

Segavaldkonnad

Abi andev asutus

Nimi

Innovasjon Norge

Aadress

Innovasjon Norge

Postboks 448 sentrum

0104 Oslo

NORWAY

Veebisait

http://www.innovasjonnorge.no

Abimeetme nimetus

Algkapitali rahastu – ELi konkurentsivõime ja innovatsiooni raamprogramm – ökoinnovatsioon

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

2010. aasta riigieelarve – peatükk 924, punkt 70.

Kaubandusministeeriumi 12. mai 2010. aasta kiri Innovation Norway'le.

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde

http://bedriftieu.no/templates/eic2/Page_Meta.aspx?id=60986

Meetme liik

Abikava

X

Kestus

Abikava

25.6.2010 kuni 31.12.2013

Asjaomased sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

X

Abisaaja liik

VKEd

X

Suurettevõtjad

X

Eelarve

Abikavas ettenähtud eelarve aastane üldsumma

2 000 000 Norra krooni

Abimeede (artikkel 5)

Toetus

X

II   OSA

Üldeesmärgid (loetelu)

Eesmärgid (loetelu)

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma Norra kroonides

VKEdesoodustused (%)

Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi

(artiklid 30–37)

Teadus- ja arendustegevuse projektidele antav abi

(artikkel 31)

Alusuuringud

(artikli 31 lõike 2 punkt a)

… %

 

Rakendusuuringud

(artikli 31 lõike 2 punkt b)

… %

 

Arendustegevus

(artikli 31 lõike 2 punkt c)

Maksimaalne abisumma 100 000 Norra krooni (kuni 25–50 % abikõlblikest kuludest sõltuvalt ettevõtja suurusest ja määruses kehtestatud tingimustest)

25 % + 10–20 % tõus VKEdele + 15 % projektidele, mis hõlmavad vähemalt kahe ettevõtja koostööd, tingimusel et vähemalt üks neist on VKE või projekt teostatakse vähemalt kahes EMP riigis ning ükski ettevõtja ei kanna rohkem kui 70 % koostööprojekti abikõlblikest kuludest.


9.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 332/7


EFTA riikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XV lisa punktis 1 j osutatud õigusaktiga (komisjoni määrus (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus))

2010/C 332/05

I   OSA

Abi nr

GBER 5/10/ENV

EFTA riik

Norra

Piirkond

Kõik piirkonnad

Regionaalabi staatus

Abi andev asutus

Nimi

Innovation Norway

Aadress

PO Box 448 Sentrum

0104 Oslo

NORWAY

Veebisait

http://www.innovationnorway.com

Abimeetme nimetus

Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia edendamiseks antav investeerimistoetus (Investeringsstøtte til pilot- og demonstrasjonsanlegg innenfor fornybar energi)

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Prop. 1 S (2009–2010), lk 141, vt

http://www.regjeringen.no/pages/2250745/PDFS/PRP200920100001NHDDDDPDFS.pdf

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde

http://www.innovationnorway.com

Nimetatud veebisait on koostamisel ning avatakse kasutamiseks juulis. EFTA järelevalveametit teavitatakse kohe, kui veebisait on avatud, see leiab aset enne kava teostamist.

Meetme liik

Abikava

jah (toetused abisaajatele)

Kestus

Abikava

1.8.2010 kuni 31.12.2013

Sõltub eelarvemenetlusest parlamendis.

Asjaomased sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Kõik sektorid

Abisaaja liik

VKEd

jah

Suurettevõtjad

jah

Eelarve

Abikavas ettenähtud eelarve aastane üldsumma

50 miljonit NOK

Abimeede (artikkel 5)

Toetus

jah

II   OSA

Üldeesmärgid (loetelu)

Eesmärgid (loetelu)

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma NOK

VKEde soodustused (%)

Keskkonnakaitseks antav abi

(artiklid 17-25)

Investeeringuteks ettenähtud keskkonnaabi, millega edendatakse elektrienergia tootmist taastuvatest energiaallikatest

(artikkel 23)

45 % suurettevõtjatele

65 % (kokku) väikeettevõtjatele, 55 % keskmise suurusega ettevõtjatele


9.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 332/8


EFTA riikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XV lisa punktis 1 j osutatud õigusaktiga (komisjoni määrus (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus))

2010/C 332/06

I   OSA

Abi nr

GBER 6/10/Teadus- ja arendustegevus

EFTA riik

Norra

Piirkond

Kõik piirkonnad

Regionaalabi staatus

Abi andev asutus

Nimi

Innovation Norway

Aadress

PO Box 448 Sentrum

0104 Oslo

NORWAY

Veebisait

http://www.innovationnorway.com

Abimeetme nimetus

Keskkonnatehnoloogiate ja –toodete arendamisega seotud katse- ja näidisprojekte käsitlev abikava (Miljøteknologiordningen for pilot- og demonstrasjonsanlegg).

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Prop. 1 S (2009-2010), lk 141, vt

http://www.regjeringen.no/pages/2250745/PDFS/PRP200920100001NHDDDDPDFS.pdf

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde

http://www.innovationnorway.com

Nimetatud veebisait on koostamisel ning avatakse kasutamiseks juulis. EFTA järelevalveametit teavitatakse kohe, kui veebisait on avatud, see leiab aset enne kava teostamist.

Meetme liik

Abikava

jah (toetused abisaajatele)

Kestus

Abikava

1.8.2010 kuni 31.12.2013

Sõltub eelarvemenetlusest parlamendis

Asjaomased sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Kõik sektorid

Abisaaja liik

VKEd

jah

Suurettevõtjad

jah

Eelarve

Abikavas ettenähtud eelarve aastane üldsumma

140 miljonit NOK

Abimeede (artikkel 5)

Toetus

jah

II   OSA

Üldeesmärgid (loetelu)

Eesmärgid (loetelu)

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma Norra kroonides

VKEde soodustused (%)

Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi

(artiklid 30–37)

Teadus- ja arendustegevuse projektidele antav abi

(artikkel 31)

Alusuuringud

(artikli 31 lõike 2 punkt a)

… %

 

Rakendusuuringud

(artikli 31 lõike 2 punkt b)

… %

 

Arendustegevus

(artikli 31 lõike 2 punkt c)

25 % suurettevõtjatele

45 % (kokku) väikeettevõtjatele, 35 % keskmise suurusega ettevõtjatele. Kuni 80 %-lise abi osatähtsuse puhul võib anda lisatoetust 15 protsendipunkti võrra (tõhus koostöö), artikli 31 lõike 4 punkt b.


9.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 332/10


Riigiabi EMP lepingu artikli 61 tähenduses puudub

2010/C 332/07

EFTA järelevalveamet ei esita vastuväiteid järgmise riigiabi meetme kohta:

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

:

15. september 2010

Juhtumi nr

:

68546

Otsuse nr

:

348/10/COL

EFTA riik

:

Norra

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

:

CLIMIT/Gassnova abikava

Õiguslik alus

:

EMP lepingu artikli 61 lõige 3 ning teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antavat riigiabi käsitlevad ühenduse suunised

Otstarve

:

Teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress

:

Gassnova SF

Dokkveien 10

9320 Porsgrunn

NORWAY

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav EFTA järelevalveameti veebilehel:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


V Teated

MUUD AKTID

Euroopa Komisjon

9.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 332/11


Teadaanne direktiivi 2004/17/EÜ artikli 30 alusel tehtud taotluse kohta – tähtaja pikendamine

Liikmesriigi taotlus

2010/C 332/08

26. oktoobril 2010 sai komisjon Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 2004/17/EÜ (millega kooskõlastatakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate hankemenetlused) (1) artikli 30 lõike 4 alusel koostatud taotluse.

Kõnealuses Taani Kuningriigi esitatud taotluses käsitletakse nafta ja gaasi leiukohtade uuringuid ja kaevandamist Taanis. Taotlus on avaldatud ELT C 300, 6.11.2010, lk 37. Esialgne tähtaeg on 27. jaanuaril 2011.

Võttes arvesse, et komisjoni talitused peavad saama täiendavat teavet ja selle läbi vaatama, pikendatakse vastavalt artikli 30 lõike 6 kolmandale lausele ühe kuu võrra tähtaega, mille jooksul komisjon peab tegema kõnealuse taotluse kohta otsuse.

Lõpptähtaeg on seega 27. veebruaril 2011.


(1)  ELT L 134, 30.4.2004, lk 1.