ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2010.188.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 188

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

53. köide
13. juuli 2010


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2010/C 188/01

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.5899 – Warburg Pincus/Silver Lake/Interactive Data Corporation) ( 1 )

1

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2010/C 188/02

Euro vahetuskurss

2

 

Kontrollikoda

2010/C 188/03

Eriaruanne nr 2/2010 Ettevalmistavate uuringute ja uute infrastruktuuride rajamise toetuskavade mõjusus kuuenda teadusuuringute raamprogrammi raames

3

 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO)

2010/C 188/04

Teade avalike konkursside korraldamise kohta

4

 

ÜHISE KAUBANDUSPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2010/C 188/05

Hiina Rahvavabariigist pärit jalgrataste impordi suhtes kohaldatavate dumpinguvastaste meetmete aegumise läbivaatamise algatamise kohta

5

2010/C 188/06

Teade teatavate dumpinguvastaste meetmete aegumise kohta

10

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2010/C 188/07

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.5858 – Carrefour/Marinopoulos/Balkan JV) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

11

2010/C 188/08

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.5861 – Republic of Austria/Hypo Group Alpe Adria) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

12

 

MUUD AKTID

 

Nõukogu

2010/C 188/09

Teatis isikutele, rühmitustele ja üksustele, kes on kantud nõukogu määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) artikli 2 lõikes 3 sätestatud loetellu (vt nõukogu 2010. aasta määruse (EL) nr 610/2010 lisa)

13

 

Euroopa Komisjon

2010/C 188/10

Nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) artikli 6 lõike 2 kohase taotluse avaldamine

15

2010/C 188/11

Nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) artikli 6 lõike 2 kohase taotluse avaldamine

20

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


II Teatised

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

Euroopa Komisjon

13.7.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 188/1


Teatatud koondumise aktsepteering

(Toimik COMP/M.5899 – Warburg Pincus/Silver Lake/Interactive Data Corporation)

(EMPs kohaldatav tekst)

2010/C 188/01

2. juulil 2010 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine ühisturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri, kuupäeva ja tegevusalade registri kaudu;

elektroonilises vormis EUR-Lex veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) dokumendinumbri 32010M5899 all. EUR-Lex pakub on-line juurdepääsu Euroopa õigusele.


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Komisjon

13.7.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 188/2


Euro vahetuskurss (1)

12. juuli 2010

2010/C 188/02

1 euro =


 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,2572

JPY

Jaapani jeen

111,35

DKK

Taani kroon

7,4552

GBP

Inglise nael

0,83630

SEK

Rootsi kroon

9,4560

CHF

Šveitsi frank

1,3349

ISK

Islandi kroon

 

NOK

Norra kroon

8,0160

BGN

Bulgaaria lev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

25,325

EEK

Eesti kroon

15,6466

HUF

Ungari forint

278,91

LTL

Leedu litt

3,4528

LVL

Läti latt

0,7087

PLN

Poola zlott

4,0770

RON

Rumeenia leu

4,2460

TRY

Türgi liir

1,9582

AUD

Austraalia dollar

1,4398

CAD

Kanada dollar

1,2986

HKD

Hongkongi dollar

9,7748

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,7727

SGD

Singapuri dollar

1,7380

KRW

Korea won

1 512,74

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

9,5799

CNY

Hiina jüaan

8,5126

HRK

Horvaatia kuna

7,2158

IDR

Indoneesia ruupia

11 382,66

MYR

Malaisia ringit

4,0281

PHP

Filipiini peeso

58,178

RUB

Vene rubla

38,7665

THB

Tai baht

40,702

BRL

Brasiilia reaal

2,2142

MXN

Mehhiko peeso

16,0557

INR

India ruupia

58,8505


(1)  Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


Kontrollikoda

13.7.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 188/3


Eriaruanne nr 2/2010 „Ettevalmistavate uuringute ja uute infrastruktuuride rajamise toetuskavade mõjusus kuuenda teadusuuringute raamprogrammi raames”

2010/C 188/03

Euroopa Kontrollikoda annab teada, et äsja avaldati eriaruanne nr 2/2010 „Ettevalmistavate uuringute ja uute infrastruktuuride rajamise toetuskavade mõjusus kuuenda teadusuuringute raamprogrammi raames”.

Aruanne on lugemiseks ja allalaadimiseks kättesaadav Euroopa Kontrollikoja veebilehel: http://www.eca.europa.eu

Aruande koopia võib saada tasuta paberkandjal taotluse esitamisel kontrollikoja aadressil:

Euroopa Kontrollikoda

Teabeedastus ja aruanded

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel +352 4398-1

E-post: euraud@eca.europa.eu

või elektroonilise tellimuse teel EU-Bookshop-veebilehel.


V Teated

HALDUSMENETLUSED

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO)

13.7.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 188/4


TEADE AVALIKE KONKURSSIDE KORRALDAMISE KOHTA

2010/C 188/04

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) korraldab järgmised avalikud konkursid:

EPSO/AD/183/10 – taani keele tõlkijad (DA);

EPSO/AD/184/10 – saksa keele tõlkijad (DE);

EPSO/AD/185/10 – inglise keele tõlkijad (EN);

EPSO/AD/186/10 – prantsuse keele tõlkijad (FR);

EPSO/AD/187/10 – sloveeni keele tõlkijad (SL).

Konkursiteade avaldatakse Euroopa Liidu Teataja 13. juuli 2010. aasta väljaandes C 188 A ainult taani, saksa, inglise, prantsuse ja sloveeni keeles.

Lisateavet saab EPSO veebilehelt: http://eu-careers.eu


ÜHISE KAUBANDUSPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

Euroopa Komisjon

13.7.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 188/5


Hiina Rahvavabariigist pärit jalgrataste impordi suhtes kohaldatavate dumpinguvastaste meetmete aegumise läbivaatamise algatamise kohta

2010/C 188/05

Pärast teate avaldamist Hiina Rahvavabariigist (edaspidi „asjaomane riik”) pärit jalgrataste impordi suhtes kohaldatavate dumpinguvastaste meetmete kehtivuse eelseisva lõppemise kohta (1) sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 1225/2009 (kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest) (2), mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed; (edaspidi „algmäärus”) artikli 11 lõike 2 kohase läbivaatamistaotluse.

1.   Läbivaatamistaotlus

Taotluse esitas 13. aprillil 2010 Euroopa Jalgrattatootjate Ühendus (European Bicycle Manufacturers Association – EBMA) (edaspidi „taotluse esitaja”) tootjate nimel, kelle toodang moodustab olulise osa, käesoleval juhul üle 25 %, liidu kogu jalgrattatoodangust.

2.   Toode

Vaatlusalune toode on Hiina Rahvavabariigist pärit mootorita jalgrattad ja muud rattad (sealhulgas kolmerattalised veojalgrattad, kuid välja arvatud üherattalised jalgrattad) (edaspidi „vaatlusalune toode”), mis kuuluvad praegu CN-koodide 8712 00 10, ex 8712 00 30 ja ex 8712 00 80 alla.

3.   Kehtivad meetmed

Praegu kehtiv meede on nõukogu määrusega (EÜ) nr 1524/2000 (3) (viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1095/2005 (4)) kehtestatud lõplik dumpinguvastane tollimaks.

4.   Läbivaatamise põhjused

Taotlus põhineb väitel, et meetmete kehtivuse lõppemine tingiks tõenäoliselt dumpingu jätkumise ja liidu tootmisharule tekitatava kahju kordumise.

Algmääruse artikli 2 lõike 7 sätteid silmas pidades määras taotluse esitaja normaalväärtuse Hiina Rahvavabariigi eksportivate tootjate puhul käesoleva teate punkti 5.1 alapunktis d nimetatud asjakohase turumajandusriigi hinna põhjal. Dumpingu jätkumise väide põhineb selliselt arvutatud normaalväärtuse võrdlusel vaatlusaluse toote ekspordihindadega, mis kehtivad Euroopa Liitu eksportimisel.

Selle põhjal arvutatud dumpingumarginaal on märkimisväärne.

Taotluse esitaja väidab veel, et kahjustava dumpingu kordumine on tõenäoline. Sellega seoses esitab taotluse esitaja tõendid selle kohta, et meetmete kehtetuks muutumise korral tõenäoliselt vaatlusaluse toote impordi hetketase tõuseks, kuna asjaomases riigis on olemas eksportivate tootjate tootmisüksuste tootmispotentsiaal.

Taotluse esitaja väidab, et kahju kõrvaldamine tuleneb peamiselt meetmete olemasolust ning märkimisväärse impordi kordumine dumpinguhindadega asjaomasest riigist põhjustab tõenäoliselt liidu tööstusele tekitatava kahju kordumist, kui meetmed tunnistatakse kehtetuks.

5.   Menetlus

Pärast nõuandekomiteega konsulteerimist on komisjon jõudnud seisukohale, et aegumise läbivaatamise algatamiseks on piisavalt tõendeid, ning algatab käesolevaga läbivaatamise kooskõlas algmääruse artikli 11 lõikega 2.

5.1.    Dumpingu ja kahju tõenäosuse kindlakstegemise menetlus

Uurimise käigus tehakse kindlaks, kas meetmete aegumine võib tõenäoliselt kaasa tuua dumpingu jätkumise ja kahju kordumise või on see ebatõenäoline.

a)   Väljavõtteline uuring

Pidades silmas käesolevasse menetlusse kaasatud isikute ilmset suurt arvu, võib komisjon otsustada kohaldada väljavõttelist uuringut kooskõlas algmääruse artikliga 17.

i)   Hiina Rahvavabariigi eksportijate/tootjate väljavõtteline uuring

Et komisjon saaks otsustada, kas väljavõtteline uuring on vajalik, ning vajaduse korral moodustada valimi, palutakse kõigil eksportijatel/tootjatel või nende nimel tegutsevatel esindajatel endast komisjonile teatada ning esitada oma äriühingu või äriühingute kohta käesoleva teadaande punkti 6 alapunkti b alapunktis i sätestatud tähtaja jooksul ja punktis 7 osutatud vormis järgmine teave:

nimi, aadress, e-posti aadress, telefoni- ja faksinumber ning kontaktisik;

ajavahemikul 1. aprillist 2009 kuni 31. märtsini 2010 liitu ekspordiks müüdud vaatlusaluse toote käive kohalikus vääringus ning kogus ühikutes iga liikmesriigi kohta eraldi ja kõigi 27 liikmesriigi (5) kohta kokku;

ajavahemikul 1. aprillist 2009 kuni 31. märtsini 2010 siseturul müüdud vaatlusaluse toote käive kohalikus vääringus ning kogus ühikutes;

ajavahemikul 1. aprillist 2009 kuni 31. märtsini 2010 muudesse kolmandatesse riikidesse müüdud vaatlusaluse toote käive kohalikus vääringus ja kogus ühikutes;

äriühingu täpne tegevusala kogu maailmas seoses asjaomase tootega;

kõigi vaatlusaluse toote tootmisse ja/või müüki (eksport ja/või omamaine) kaasatud seotud äriühingute nimed (6) ja täpsed tegevusalad;

muu asjakohane teave, mis aitaks komisjoni valimi moodustamisel.

Eespool kirjeldatud teabe esitamisega nõustub äriühing enda võimaliku kaasamisega valimisse. Kui äriühing kaasatakse valimisse, tähendab see, et ta peab vastama küsimustikule ning olema nõus vastuste kontrollimisega kohapeal. Kui äriühing märgib, et ei ole võimaliku valimisse kaasamisega nõus, peetakse seda uurimise raames koostööst hoidumiseks. Koostööst hoidumise tagajärjed on nimetatud punktis 8.

Selleks et komisjon saaks teavet, mida ta peab eksportijate/tootjate valimi moodustamisel vajalikuks, võtab ta lisaks ühendust Hiina Rahvavabariigi ametiasutustega ja teadaolevate eksportijate/tootjate ühendustega.

ii)   Importijate väljavõtteline uuring

Selleks et komisjon saaks otsustada, kas väljavõtteline uuring on vajalik, ja vajaduse korral valimi moodustada, palutakse kõikidel importijatel või nende esindajatel teatada endast komisjonile ning esitada oma äriühingu või äriühingute kohta punkti 6 alapunkti b alapunktis i sätestatud tähtaja jooksul ja punktis 7 osutatud vormis järgmine teave:

nimi, aadress, e-posti aadress, telefoni- ja faksinumber ning kontaktisik;

äriühingu täpne tegevusala seoses vaatlusaluse tootega;

kogukäive ajavahemikul 1. aprillist 2009 kuni 31. märtsini 2010;

Hiina Rahvavabariigist pärit asjaomase toote Euroopa Liidu turule suunatud impordi ja toimunud edasimüügi kogus ühikutes ja väärtus eurodes 1. aprillist 2009 kuni 31. märtsini 2010;

kõigi vaatlusaluse toote tootmisse ja/või müüki kaasatud seotud äriühingute nimed (7) ja täpsed tegevusalad;

muu asjakohane teave, mis aitaks komisjoni valimi moodustamisel.

Eespool kirjeldatud teabe esitamisega nõustub äriühing enda võimaliku kaasamisega valimisse. Kui äriühing kaasatakse valimisse, tähendab see, et ta peab vastama küsimustikule ning olema nõus vastuste kontrollimisega kohapeal. Kui äriühing märgib, et ei ole võimaliku valimisse kaasamisega nõus, peetakse seda uurimise raames koostööst hoidumiseks. Koostööst hoidumise tagajärjed on nimetatud punktis 8.

Selleks, et komisjon saaks teavet, mida ta peab vajalikuks importijate valimi moodustamisel, võtab ta lisaks ühendust teadaolevate importijate ühendustega.

iii)   Liidu tootjate väljavõtteline uuring

Pidades silmas taotlust toetavate liidu tootjate suurt hulka, kavatseb komisjon liidu tootmisharule tekitatava kahju uurimisel kohaldada väljavõttelist uuringut.

Selleks et komisjon saaks otsustada, kas väljavõtteline uuring on vajalik ning vajaduse korral moodustada valimi, palutakse kõigil liidu tootjatel või nende esindajatel teatada endast komisjonile ning esitada oma äriühingu või äriühingute kohta punkti 6 alapunkti b alapunktis i sätestatud tähtaja jooksul ja punktis 7 osutatud vormis järgmine teave:

nimi, aadress, e-posti aadress, telefoni- ja faksinumber ning kontaktisik;

äriühingu täpne tegevusala seoses vaatlusaluse tootega kogu maailmas;

liidu turul toimunud samasuguse toote müügi väärtus eurodes ajavahemikul 1. aprillist 2009 kuni 31. märtsini 2010;

liidu turul toimunud samasuguse toote müügi maht ühikutes ajavahemikul 1. aprillist 2009 kuni 31. märtsini 2010;

samasuguse toote toodangu maht ühikutes ajavahemikul 1. aprillist 2009 kuni 31. märtsini 2010;

ajavahemikul 1. aprillist 2009 kuni 31. märtsini 2010 Hiina Rahvavabariigis toodetud liitu imporditud vaatlusaluse toote maht ühikutes (vajaduse korral);

kõigi vaatlusaluse toote (toodetud Hiina Rahvavabariigis) ja samasuguse toote (toodetud liidus) tootmisse ja/või müüki kaasatud seotud äriühingute nimed (8) ja täpsed tegevusalad;

muu asjakohane teave, mis aitaks komisjoni valimi moodustamisel.

Kui mõni nendest andmetest on komisjoni kaubanduskaitsetalitustele juba esitatud, ei tarvitse äriühingutel seda uuesti esitada. Endast teatamise ja eespool kirjeldatud teabe esitamisega nõustub äriühing enda võimaliku kaasamisega valimisse. Kui äriühing valitakse valimisse, tähendab see, et ta peab vastama küsimustikule ning olema nõus oma ettevõtte külastamisega vastuste uurimiseks („vastuste uurimine kohapeal”). Kui äriühing märgib, et ei ole võimaliku valimisse kaasamisega nõus, peetakse seda uurimise raames koostööst hoidumiseks. Komisjon teeb järeldused koostööst hoiduvate liidu tootjate kohta kättesaadavate faktide põhjal ning tulemus võib olla asjaomasele isikule ebasoodsam, kui see olnuks tema koostöö korral.

Selleks, et komisjon saaks teavet, mida ta peab vajalikuks liidu tootjate valimi moodustamisel, võtab ta lisaks ühendust mis tahes teadaolevate liidu tootjate ühendustega.

iv)   Lõplike valimite moodustamine

Kõik huvitatud isikud, kes soovivad esitada mis tahes asjakohast teavet seoses valimite moodustamisega, peavad seda tegema punkti 6 alapunkti b alapunktis ii sätestatud tähtaja jooksul.

Komisjon moodustab lõpliku valimi pärast konsulteerimist asjaomaste isikutega, kes on väljendanud soovi kuuluda valimisse.

Valimitesse kuuluvad äriühingud peavad vastama küsimustikule punkti 6 alapunkti b alapunktis iii sätestatud tähtaja jooksul ning tegema uurimise raames koostööd.

Puuduliku koostöö korral võib komisjon teha oma järeldused kättesaadavate faktide põhjal vastavalt algmääruse artikli 17 lõikele 4 ja artiklile 18. Nagu on selgitatud punktis 8, võib kättesaadavatel andmetel põhinev järeldus olla asjaomase isiku jaoks ebasoodsam.

b)   Küsimustikud

Uurimise seisukohast vajalike andmete saamiseks saadab komisjon küsimustikud valimisse kuuluvale liidu tootmisharule ja kõigile teadaolevatele liidu tootjate ühendustele, valimisse kuuluvatele Hiina Rahvavabariigi eksportijatele/tootjatele, teadaolevatele eksportijate/tootjate ühendustele, valimisse kuuluvatele importijatele ja teadaolevatele importijate ühendustele ning asjaomase riigi ametiasutustele.

c)   Teabe kogumine ja huvitatud isikute ärakuulamine

Kõigil huvitatud isikutel palutakse teha teatavaks oma seisukohad, esitada teave, mida küsimustik ei hõlma, ja tõendusmaterjal. Komisjon peab saama kõnealuse teabe ja tõendid punkti 6 alapunkti a alapunktis ii sätestatud tähtaja jooksul.

Lisaks võib komisjon huvitatud isikud ära kuulata, kui nad esitavad taotluse, milles on märgitud ärakuulamise konkreetsed põhjused. Kõnealune taotlus tuleb esitada punkti 6 alapunkti a alapunktis iii sätestatud tähtaja jooksul.

d)   Turumajandusriigi valik

Eelmise uurimise käigus kasutati normaalväärtuse kindlakstegemiseks Hiina Rahvavabariigi puhul sobiva turumajandusriigina Mehhikot. Komisjon kavatseb taas kasutada sel eesmärgil Mehhikot. Huvitatud isikutel palutakse kommenteerida kõnealuse riigi sobivust punkti 6 alapunktis c sätestatud tähtaja jooksul.

5.2.    Liidu huvide hindamine

Vastavalt algmääruse artiklile 21 ja juhul kui dumpingu jätkumise ja tekitatud kahju kordumise tõenäosus leiab kinnitust, tehakse kindlaks, kas dumpinguvastaste meetmete jätkamine ei ole vastuolus liidu huvidega. Selleks võib komisjon saata küsimustikke teadaolevatele liidu tootjatele, importijatele ja neid esindavatele ühendustele, kasutajatele ja neid esindavatele ühendustele, tarnijatele ja neid esindavatele ühendustele ja tarbijaid esindavatele organisatsioonidele. Need isikud, sealhulgas isikud, kes ei ole komisjonile teada (eeldusel, et nad tõestavad, et nende tegevusala ja vaatlusaluse toote vahel on seos), võivad punkti 6 alapunkti a alapunktis ii sätestatud tähtaja jooksul endast teada anda ja komisjonile teavet esitada. Isikud, kes on toiminud kooskõlas eelmise lausega, võivad taotleda ärakuulamist, esitades selleks punkti 6 alapunkti a alapunktis iii sätestatud tähtaja jooksul konkreetsed põhjused. Tuleb märkida, et igasugust artikli 21 kohaselt esitatud teavet võetakse arvesse üksnes siis, kui see esitatakse koos faktiliste tõenditega.

6.   Tähtajad

a)   Üldtähtajad

i)   Küsimustiku taotlemine

Kõik huvitatud isikud, kes ei osalenud läbivaatamisel olevate meetmete kehtestamisega lõppenud uurimises, peaksid taotlema küsimustikku või muud taotluse vormi niipea kui võimalik, kuid hiljemalt 15 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

ii)   Endast teatamine, küsimustiku vastuste ja mis tahes muu teabe esitamine

Kõik huvitatud isikud, kes soovivad, et nende märkusi uurimise käigus arvesse võetaks, peavad endast komisjonile teatama ning esitama oma seisukohad ja küsimustiku vastused või mistahes muu teabe 37 päeva jooksul pärast käesoleva teadaande avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, kui ei ole sätestatud teisiti. Tähelepanu juhitakse asjaolule, et enamiku algmääruses sätestatud menetlusõiguste kasutamine sõltub sellest, kas asjaomane isik on eespool nimetatud ajavahemiku jooksul endast teatanud.

Valimisse kaasatud äriühingud peavad esitama küsimustiku vastused punkti 6 alapunkti b alapunktis iii sätestatud tähtaja jooksul.

iii)   Ärakuulamine

Lisaks võivad kõik huvitatud isikud sama 37-päevase tähtaja jooksul taotleda komisjonilt ärakuulamist.

b)   Eritähtaeg väljavõttelise uuringu puhul

i)

Punkti 5.1 alapunkti a alapunktides i, ii ja iii nimetatud teave peaks komisjonini jõudma 15 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, kuna komisjon kavatseb valimi lõpliku kindlaksmääramise asjus konsulteerida asjaomaste isikutega, kes on avaldanud soovi kuuluda valimisse, 21 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

ii)

Kogu muu valimi kindlaksmääramise seisukohast olulise teabe, millele on osutatud punkti 5.1 alapunkti a alapunktis iv, peab komisjon saama 21 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

iii)

Komisjon peab saama valimisse kuuluvatelt isikutelt küsimustiku vastused 37 päeva jooksul alates kuupäevast, mil neile teatati valimisse kuulumisest, kui ei ole sätestatud teisiti.

c)   Eritähtaeg turumajandusriigi valikuks

Uurimise osalised võivad esitada märkusi selle kohta, kas Mehhiko, mida kavatsetakse vastavalt käesoleva teadaande punkti 5.1 alapunktile d kasutada turumajandusriigina normaalväärtuse määramisel Hiina Rahvavabariigi puhul, on selleks sobiv. Need arvamused peavad komisjoni jõudma 10 päeva jooksul pärast käesoleva teadaande avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

7.   Kirjalikud esildised, küsimustiku vastused ja kirjavahetus

Kõik huvitatud isikute esildised ja taotlused tuleb esitada kirjalikult (mitte elektroonilisel kujul, kui ei ole sätestatud teisiti) ning need peavad sisaldama huvitatud isiku nime, aadressi, e-posti aadressi, telefoni- ja faksinumbrit. Kõik kirjalikud ettepanekud, sealhulgas käesolevas teates nõutud teave, küsimustiku vastused ja kirjavahetus, mida huvitatud isikud käsitlevad konfidentsiaalsena, peavad olema märgistatud sõnaga „Piiratud” (9) ning vastavalt algmääruse artikli 19 lõikele 2 peab nendega olema kaasas mittekonfidentsiaalne versioon, millel on märge „Kontrollimiseks huvitatud isikutele”.

Komisjoni postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N-105 04/92

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Faks +32 22956505

8.   Koostööst hoidumine

Kui huvitatud isik ei võimalda juurdepääsu vajalikule teabele või ei esita seda ettenähtud tähtaja jooksul või takistab uurimist märkimisväärselt, võib vastavalt algmääruse artiklile 18 teha nii negatiivsed kui ka positiivsed järeldused kättesaadavate andmete põhjal.

Kui selgub, et huvitatud isik on esitanud vale või eksitavat teavet, jäetakse selline teave arvesse võtmata ning algmääruse artikli 18 kohaselt võidakse toetuda kättesaadavatele faktidele. Kui huvitatud isik ei tee koostööd või teeb seda üksnes osaliselt ning uurimises kasutatakse kättesaadavaid andmeid, võib tulemus olla asjaomasele isikule ebasoodsam, kui see olnuks tema koostöö korral.

9.   Uurimise ajakava

Uurimine viiakse vastavalt algmääruse artikli 11 lõikele 5 lõpule 15 kuu jooksul pärast käesoleva teadaande Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeva.

10.   Võimalus taotleda algmääruse artikli 11 lõike 3 kohast läbivaatamist

Kuna aegumise läbivaatamine algatatakse algmääruse artikli 11 lõike 2 sätete kohaselt, ei saa selle tulemusena kohaldatavaid meetmeid muuta, vaid neid saab algmääruse artikli 11 lõike 6 kohaselt kas kehtetuks tunnistada või säilitada.

Kui mõni menetluses osalev isik leiab, et meetmete läbivaatamine nende taseme muutmiseks (suurendamiseks või vähendamiseks) oleks põhjendatud, võib see isik taotleda läbivaatamist algmääruse artikli 11 lõike 3 alusel.

Isikud, kes soovivad taotleda sellist läbivaatamist, mis toimuks käesolevas teates nimetatud aegumise läbivaatamisest sõltumatult, võivad võtta komisjoniga ühendust eespool märgitud aadressil.

11.   Isikuandmete töötlemine

Tähelepanu juhitakse asjaolule, et uurimise käigus kogutud isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (10).

12.   Ärakuulamise eest vastutav ametnik

Tähelepanu juhitakse ka asjaolule, et kui huvitatud isikutel tekib raskusi oma kaitseõiguste kasutamisega, võivad nad taotleda kaubanduse peadirektoraadi ärakuulamise eest vastutava ametniku sekkumist. Ärakuulamise eest vastutav ametnik on vahendaja huvitatud isikute ja komisjoni talituste vahel ning aitab vajaduse korral leida ühise keele menetluslikes küsimustes, mis mõjutavad nende isikute huvide kaitset kõnealuses menetluses, eelkõige sellistes küsimustes nagu juurdepääs toimikule, konfidentsiaalsus, tähtaegade pikendamine ning kirjalike ja/või suuliste pöördumiste menetlemine. Lisateave ja kontaktandmed on huvitatud isikutele kättesaadavad kaubanduse peadirektoraadi veebisaidil (http://ec.europa.eu/trade) ärakuulamise eest vastutava ametniku veebilehtedel.


(1)  ELT C 70, 19.3.2010, lk 28.

(2)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 51.

(3)  EÜT L 175, 14.7.2000, lk 39.

(4)  ELT L 183, 14.7.2005, lk 1.

(5)  Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Rootsi, Saksamaa, Soome, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Ühendkuningriik.

(6)  Seotud äriühingute mõistet on selgitatud komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 (millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) artiklis 143 (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1).

(7)  Vt joonealune märkus 6.

(8)  Vt joonealune märkus 6.

(9)  See tähendab, et dokument on üksnes sisekasutuseks. Seda kaitstakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1049/2001 (üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele) artiklile 4 (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43). See on konfidentsiaalne dokument vastavalt algmääruse artiklile 19 ja GATT 1994 VI artikli rakendamist käsitleva WTO lepingu (dumpinguvastane leping) artiklile 6.

(10)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.


13.7.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 188/10


Teade teatavate dumpinguvastaste meetmete aegumise kohta

2010/C 188/06

Olles avaldanud teate meetmete kehtivuse eelseisva aegumise kohta (1) ning kuna komisjonile ei ole pärast selle teate avaldamist esitatud ühtegi läbivaatamistaotlust, teatab komisjon, et allpool nimetatud dumpinguvastane meede kaotab lähiajal kehtivuse.

Käesolev teade avaldatakse kooskõlas nõukogu 30. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1225/2009 (2) (kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed) artikli 11 lõikega 2.

Toode

Päritolu- või ekspordiriik/riigid

Meetmed

Viide

Aegumise kuupäev

Jalgrattad

Vietnam

Dumpinguvastane tollimaks

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1095/2005 (ELT L 183, 14.7.2005, lk 1)

15.7.2010


(1)  ELT C 70, 19.3.2010, lk 28.

(2)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 51.


KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

Euroopa Komisjon

13.7.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 188/11


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum COMP/M.5858 – Carrefour/Marinopoulos/Balkan JV)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

2010/C 188/07

1.

5. juulil 2010 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtjad Carrefour S.A. („Carrefour”, Prantsusmaa) ja Marinopoulos Holding S.à r.l. („Marinopoulos”, Luksemburg), mis kuulub kontserni Marinopoulos, omandavad ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja CM Balkans B.V. („Balkan JV”, Madalmaad) üle vastavalt lepingu sõlmimise ja ühisettevõtjana käsitatava uue ettevõtja aktsiate või osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Carrefour: toidu- ja muude kaupade jaemüük enda hallatavate või frantsiisitud kaupluste kaudu (hüpermarketid, supermarketid, odavmüügi- ja esmatarbekaupade kauplused) Euroopas, Ladina-Ameerikas ja Aasias;

kontsern Marinopoulos: toidu- ja muude kaupade jaemüük, kosmeetika ja farmaatsiatoodete tootmine ning riiete, kosmeetika, optikaseadmete ja erikohvi jaemüük mitmes Euroopa riigis, sealhulgas Kreekas ja Küprosel;

Balkan JV: nelja supermarketi haldamine Bulgaarias ning kaubamärgi Carrefour all hüpermarketite ja supermarketite väljaarendamine Balkani riikides, nimelt Bulgaarias, Sloveenias, Albaanias, Bosnia-Hertsegoviinas, Horvaatias, endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis, Montenegros ja Serbias.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda EÜ ühinemismääruse reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks kooskõlas EÜ ühinemismäärusega (2) tuleks märkida, et käesolevat juhtumit on võimalik käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301), elektronposti (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber COMP/M.5858 – Carrefour/Marinopoulos/Balkan JV):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („EÜ ühinemismäärus”).

(2)  ELT C 56, 5.3.2005, lk 32 („lihtsustatud korda käsitlev teatis”).


13.7.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 188/12


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum COMP/M.5861 – Republic of Austria/Hypo Group Alpe Adria)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

2010/C 188/08

1.

5. juulil 2010 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames Austria finantsminister omandab Austria Vabariigi finantsturu stabiilsuse tagamise meetmeid käsitleva seaduse § 1 alusel ja ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses täieliku kontrolli ettevõtja Hypo Alpe Adria Bank International AG (edaspidi „HGAA”, Austria) üle aktsiate või osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Austria Vabariigi Finantsministeerium: finantssüsteemi stabiliseerimine Austrias;

HGAA: universaalpank, mis pakub pangandus- ja liisinguteenuseid nii era- kui ka äriklientidele.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda EÜ ühinemismääruse reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks kooskõlas EÜ ühinemismäärusega (2) tuleks märkida, et käesolevat juhtumit on võimalik käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301), elektronposti (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber COMP/M.5861 – Republic of Austria/Hypo Group Alpe Adria):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („EÜ ühinemismäärus”).

(2)  ELT C 56, 5.3.2005, lk 32 („lihtsustatud korda käsitlev teatis”).


MUUD AKTID

Nõukogu

13.7.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 188/13


Teatis isikutele, rühmitustele ja üksustele, kes on kantud nõukogu määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) artikli 2 lõikes 3 sätestatud loetellu

(vt nõukogu 2010. aasta määruse (EL) nr 610/2010 lisa)

2010/C 188/09

Nõukogu 2010. aasta määruses (EL) nr 610/2010 (1) loetletud isikutele, rühmitustele ja üksustele teatatakse järgmist:

Euroopa Liidu Nõukogu on kindlaks teinud, et põhjendused asjaomaste isikute, rühmituste või üksuste kandmiseks nende isikute, rühmituste ja üksuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on ette nähtud nõukogu 27. detsembri 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 2580/2001 teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks (2), on endiselt kehtivad. Sellest tulenevalt on nõukogu otsustanud jätta need isikud, rühmitused ja üksused eespool nimetatud loetellu.

Määrusega (EÜ) nr 2580/2001 nähakse ette, et kõik asjaomastele isikutele, rühmitustele või üksustele kuuluvad rahalised vahendid, muud finantsvarad ja majandusressursid külmutatakse ning et nende käsutusse ei tohi anda otseselt ega kaudselt rahalisi vahendeid, muid finantsvarasid ega majandusressursse.

Asjaomaste isikute, rühmituste ja üksuste tähelepanu juhitakse võimalusele taotleda asjakohase liikmesriigi või asjakohaste liikmesriikide pädevatelt asutustelt, mis on loetletud määruse lisas, luba külmutatud rahaliste vahendite kasutamiseks põhivajadusteks või erimakseteks kooskõlas kõnealuse määruse artikli 5 lõikega 2. Pädevate asutuste ajakohastatud loetelu on kättesaadav järgmisel veebiaadressil:

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm

Asjaomased isikud, rühmitised või üksused võivad esitada taotluse, et saada nõukogu põhjendused nende jätmise kohta eespool nimetatud loetelusse (välja arvatud juhul, kui põhjendused on neile juba edastatud), järgmisel aadressil:

Council of the European Union

(Attn: CP 931 designations)

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Asjaomased isikud, rühmitused või üksused võivad eespool toodud aadressil igal ajal esitada nõukogule taotluse koos täiendavate dokumentidega, et otsus nende kandmise ja jätmise kohta eespool nimetatud loetelusse läbi vaadataks. Sellised taotlused vaadatakse pärast nende kättesaamist läbi. Sellega seoses juhitakse asjaomaste isikute, rühmituste ja üksuste tähelepanu asjaolule, et nõukogu vaatab nimetatud loetelu korrapäraselt läbi kooskõlas ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP artikli 1 lõikega 6. Selleks, et taotlusi käsitletaks järgmise läbivaatamise käigus, tuleb nad esitada kahe kuu jooksul alates käesoleva teatise avaldamisest.

Samuti juhitakse asjaomaste isikute, rühmituste ja üksuste tähelepanu võimalusele vaidlustada nõukogu määrus Euroopa Üldkohtus vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 263 lõigetes 4 ja 6 sätestatud tingimustele.


(1)  ELT L 178, 13.7.2010, lk 1.

(2)  EÜT L 344, 28.12.2001, lk 70.


Euroopa Komisjon

13.7.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 188/15


Nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) artikli 6 lõike 2 kohase taotluse avaldamine

2010/C 188/10

Käesoleva dokumendi avaldamine annab õiguse esitada vastuväiteid vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (1) artiklile 7. Komisjon peab vastuväited kätte saama kuue kuu jooksul alates käesoleva dokumendi avaldamise kuupäevast.

KOONDDOKUMENT

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 510/2006

„ORAVSKÝ KORBÁČIK”

EÜ nr: SK-PGI-0005-0774-04.05.2009

KGT ( X ) KPN ( )

1.   Nimetus:

„Oravský korbáčik”

2.   Liikmesriik või kolmas riik:

Slovaki Vabariik

3.   Põllumajandustoote või toidu kirjeldus:

3.1.   Toote liik:

Klass 1.3.

Juust

3.2.   Toote kirjeldus, mida punktis 1 esitatud nimetus tähistab:

„Oravský korbáčik” on aurutatud juustutoode, suitsutatud või suitsutamata, väikese piitsa (slovaki keeles korbáčik) kujuline, mille pikkus on vahemikus 10–50 cm. Juust on valmistatud traditsioonilisel meetodil, mil käärinud, osaliselt valminud juustumassi aurutatakse kuumas vees ja seejärel venitatakse nöörisarnasteks keerdudeks, mida traditsiooniliselt tuntakse nimetuse all vojky ja mille paksus on 2–10 mm. Keerud punutakse seejärel väikese piitsa sarnaselt kokku.

Juustule iseloomulikud organoleptilised omadused on keerdude kiuline tekstuur, mis saadakse nende tõmbamisel aurutatud juustust, ning eriline piitsataoline kuju, mis tekib üksikute keerdude kokkupunumisel.

Suitsutatud ja suitsutamata juust „Oravský korbáčik” erinevad teineteisest peamiselt värvuse ja lõhna poolest. Suitsutatud „Oravský korbáčik” on pisut kollase kuni kuldkollase värvusega ning sellel on iseloomulik suitsune aroom ja veidi (1 %) kõrgem soolasisaldus. Suitsutamata „Oravský korbáčik” on valge kuni kreemikasvalge värvusega ja suitsuse aroomita. Mõlema juustu tekstuur ja konsistents on identsed.

Toodet „Oravský korbáčik” müüakse toidukilest rühmapakendis, mille suurus ja kaal varieeruvad vastavalt sellele, kui palju toodet see sisaldab.

Omadused

Värvus: valge kuni pisut kollakas või suitsutatud toote puhul kuldkollane.

Konsistents: üksikud keerud on moodustunud elastse konsistentsiga kiududest, mis on tugevad, ent mitte kõvad, laagerdumisel elastsus väheneb. Tootel on suur tõmbetugevus, mille annab kergesti eralduvate kiududega tekstuur.

Lõhn ja maitse: piimale iseloomulik meeldiv juustumaitse, hõrk, mahehapukas; suitsutatud juust on iseloomulikult suitsuse aroomiga.

Koostis: kuivaine: massiprotsent vähemalt 40 %;

rasvasisaldus kuivaines: massiprotsent vähemalt 25 %.

Toidusool: mitte rohkem kui 4,5 massiprotsenti suitsutamata tootel ja mitte rohkem kui 5,5 massiprotsenti suitsutatud tootel.

Mikrobioloogilised omadused

„Oravský korbáčik” on aurutatud juustutoode, mis on valmistatud juustumassist, mis sisaldab kuumust taluvaid piimhappebaktereid perekondadest Lactococcus, Streptococcus ja Lactobacillus.

3.3.   Tooraine (üksnes töödeldud toodete puhul):

Toodet „Oravský korbáčik” valmistatakse juustumassist, mis on toodetud lehma toorpiimast või pastöriseeritud lehmapiimast, millele on lisatud piimhappebaktereid. Lõpptoote omaduste seisukohalt ei ole tähtis, kas toode valmistatakse toorpiimast või pastöriseeritud piimast. Juustutootjate valdustes kontrollitakse korrapäraselt piima kvaliteeti ja jäädvustatakse andmed, jälgides järgmisi parameetreid: inhibiitorid, temperatuur, happesus, rasvasisaldus, erikaal ja rasvata kuivaine.

Mikroorganismide koguarvu ja somaatiliste rakkude arvu teevad kindlaks akrediteeritud laboratooriumid.

Juustutüki kuivaine massiprotsent on vähemalt 48 %, kuivaines sisalduva rasva massiprotsent on vähemalt 35 % ning pH on 4,9–5,2.

Juustutüki välispind on katkematu ja sile, koorik on nõuetekohane ning värvus valge kuni kreemikas.

3.4.   Sööt (üksnes loomse päritoluga toodete puhul):

Sööda päritolule ei ole erilisi kvaliteedinõudeid ega piiranguid.

3.5.   Tootmise erietapid, mis peavad toimuma määratletud geograafilises piirkonnas:

Toote kvaliteet ei sõltu juustumassi päritolust.

1. etapp

:

aurutamine: käärinud naturaalne juust lõigatakse algul väikesteks tükkideks, mida kuumutatakse ja aurutatakse kuumas vees (vee temperatuur 70–95 °C). Juustu segatakse puumõla või mehaanilise segajaga, kuni moodustub tihke elastne mass, mida tuntakse nime all parenina.

2. etapp

:

sõtkumine: vahetoodet parenina sõtkutakse, venitatakse ja kurrutatakse käsitsi, nii et moodustub painduv sileda tekstuuriga juustumass, mida saab kergesti vormida.

3. etapp

:

vormimine: juustumass venitatakse keerdudeks käsitsi või kahe soonilise rulli abil, mida pööratakse teineteise vastu. Seejärel lastakse keerdudel kohe külma joogivette kukkuda.

4. etapp

:

jahutamine: juustukeerud jäetakse külma joogivette 2–10 minutiks jahtuma, et nad säilitaksid oma kuju.

5. etapp

:

kerimine: jahutatud keerud keritakse hasplile. Pärast kerimist lõigatakse need ühest otsast lahti ja seotakse keskelt ühe juustukeeruga kokku.

6. etapp

:

soolamine: lõigatud ja kokkuseotud keerdusid soolatakse, kastes need küllastunud soolalahusesse, nii et soolasisalduse lõplik massiprotsent ei ole üle 4,5 % suitsutamata ja üle 5,5 % suitsutatud toote puhul (soolamisaeg sõltub juustukeerdude paksusest ja kasutatud juustumassi happesusest).

7. etapp

:

osaline kuivatamine: ülemäärasest soolveest vabanemiseks riputatakse juustukeerud puust või roostevabast metallist vardale, et vesi maha nõrguks.

8. etapp

:

punumine: vähemalt kaks pooleks volditud keerdu punutakse käsitsi kahe kolmandiku pikkuses väikese piitsa kujuliseks. Seejärel kinnitatakse need omavahel ühe keeru abil, et punutis lahti ei hargneks.

9. etapp

:

(suitsutatud toote puhul)

suitsutamine: juustu suitsutatakse traditsioonilises puu- või metallsuitsutuskambris otsese külmsuitsu käes temperatuuril umbes 30 °C või õhu sundringlusega suitsutuskambris lehtpuusuitsuga, kuni juust omandab kuldkollase värvuse.

10. etapp

:

pakendamine: juust pakendatakse toidukilesse, mis märgistatakse nimetusega „Oravský korbáčik”.

3.6.   Erieeskirjad viilutamise, riivimise, pakendamise jm kohta:

Toodet „Oravský korbáčik” müüakse erinevaid koguseid sisaldavates pakendites. Toote põhipakend sisaldab 5–10 korbáčiky’t, ent saadaval on ka 50 korbáčiky’t sisaldavad suuremad pakendid, mille traditsiooniline nimetus on zväzok (kimp).

Tooted „Oravský korbáčik” tuleb pakendada määratletud geograafilises piirkonnas, et säiliks nende eriline kuju, punutised ei hargneks lahti ja toote kvaliteet oleks tagatud.

Ümberpakkimisega seoses geograafilisi piiranguid ei ole.

3.7.   Erieeskirjad märgistamise kohta:

Tootjatel, kes valmistavad toodet „Oravský korbáčik” käesoleva spetsifikaadi kohaselt, lubatakse kasutada nimetust „Oravský korbáčik” märgistamisel, reklaamimisel ja turustamisel.

Tootele kinnitatud märgised peavad sisaldama järgmist teavet:

nimetus „Oravský korbáčik”, paigutatud silmapaistvalt;

kas juust on suitsutatud või suitsutamata;

sõnad „kaitstud geograafiline tähis” ja vastav EÜ sümbol.

4.   Geograafilise piirkonna täpne määratlus:

Toodet „Oravský korbáčik” valmistatakse Slovaki Vabariigis Orava jõe valgalas (Orava piirkonnas). Geograafiline piirkond piirneb põhjas ja idas Poola piiriga, läänes Námestovo ja Dolný Kubíni rajooniga ning lõunas Dolný Kubíni ja Tvrdošíni rajooniga.

5.   Seos geograafilise piirkonnaga:

5.1.   Geograafilise piirkonna eripära:

Orava on tüüpiline mäestikupiirkond, kus on sobivad tingimused lammaste ja veiste kasvatamiseks ja karjatamiseks ning nende piimast juustu valmistamiseks. Piirkonna elanikud kasutavad endiselt neid mäestikukeskkonna eripärasid, nagu seda on tehtud juba ala asustamisest saadik. Aurutatud juustu punumine käsitsi väikese piitsa taoliseks on Orava piirkonna naistele omane oskus, mida masinaga teha ei saa.

Suulise pärimuse järgi on korbáčik’i juustu Orava piirkonna kodudes valmistatud alates 19. sajandi teisest poolest, kusjuures eri liiki aurutatud juustude, sealhulgas korbáčik’i juustu valmistamine müügiks oli tol ajal kohalike lamba- ja lehmakasvatajate ainuke sissetulekuallikas.

5.2.   Toote eripära:

Toote „Oravský korbáčik” teeb eriliseks tema kuju, mis on juustu või juustutoote kohta väga ebatavaline. Toodet valmistatakse traditsioonilisel viisil, peaaegu täiesti käsitsi, aurutades juustumassi kuumas vees ja tõmmates seejärel juustu keerdudeks, mis punutakse väikese piitsa kujuliseks. Aurutatud juustu käsitsi töötlemise osaks olev sõtkumine ja venitamine annab tootele ainulaadse kiulise tekstuuri, mis teebki korbáčik’i juustu nii eriliseks ja kordumatuks.

5.3.   Põhjuslik seos geograafilise piirkonna ja (päritolunimetusega kaitstud) toote kvaliteedi või omaduste vahel või (geograafilise tähisega kaitstud) toote erilise kvaliteedi, maine või muude omaduste vahel:

Toote „Oravský korbáčik” kui kaitstud geograafilise tähise registreerimistaotlus põhineb toote erilisel kujul, mainel ja traditsioonil.

Orava piirkond asub Slovakkia mägises loodeosas, kus on külm ja ebasõbralik kliima. Enamik elanikest elatus talupidamisest ja karjakasvatusest, pidades lehmi, kitsi ja lambaid, ning nad töötlesid loomadelt saadud tooraineid, eeskätt piima, kvaliteetseteks ja erineva kujuga juustutoodeteks. „Pinzgau karja kasvatusala ja valdavalt suveperioodil karjatamise süsteem tähendavad, et see tõug sobib ideaalselt kvaliteetse joogipiima ja piimatoodete tootmiseks.... Lisaks sellele, et need talud aitavad märkimisväärselt maastikku kujundada (masinatele ligipääsmatute alade niitmine, karjatamine söötis maa-aladel, heina kuivatamine erilistel raamidel), valmistavad nad lehmapiimast piirkondlikke eritooteid nagu kuulus „Oravský korbáčik” …” (Slovenský pinzgauský dobytok – producent mlieka horských pasienkov).

Piirkonna inimeste oskused ja leidlikkus võimaldasid neil taluda karmi kliimat ning aitasid saavutada hea maine ka väljaspool piirkonda.

Ajaloolised ülestähendused räägivad Orava piirkonna traditsioonilisest aurutatud juustust, mis oli punutud väikese piitsa kujuliseks, meenutades piitsu, mida Slovakkias ülestõusmispühade ajal vitstest punuti, ning selle järgi saigi väike juustuversioon nime korbáčik. Korbáčik’i juustu tootmise kõrval muutus piirkond ka aurutatud juustude ostu- ja müügikeskuseks, kusjuures kauplejaid nimetati juustusordi järgi, millega nad kauplesid (korbáčik’i kaupmees, oštiepok’i kaupmees, srdce’ kaupmees jne). „Põhja-Slovakkias on Orava piirkonna Zázrivá küla ikka veel sellise kauplemise oluline keskus. Selle piirkonna kauplejad müüsid peamiselt suitsutatud ja aurutatud juustu, kusjuures müüjaid kutsuti juustusortide järgi, mida nad müüsid, nt korbáčik’i kaupmehed, …” (Podolák, J. „Tradičné využitie produkcie ovčieho mlieka na Slovensku”, Etnologia Slavica, UK Bratislava, 1986).

Ajaloolised ülestähendused jutustavad mitmetest sellistest elukutsetest. Tänapäevani pakuvad Orava piirkonna korbáčik’i juustuga kauplejad oma tooteid müügiks mitmesugustel turgudel ja eriliste sündmuste puhul, nagu pulmad, ristsed, jõulud, karnevalid ja ülestõusmispühad. Korbáčik’i tootmine on nende pühade ajal alati kasvanud, mis näitab, kui populaarne on toode tarbijate seas. Seda kinnitavad tootjate dokumenteeritud tootmisandmed.

Orava piirkond on säilitanud oma põllumajandusliku iseloomu. Toote „Oravský korbáčik” tootmist reguleerivad eeskirjad kehtestati juba möödunud sajandi keskel. Toote „Oravský korbáčik” mainet ja traditsiooni ei tõenda üksnes tõsiasi, et Slovaki Vabariigi tööstusomandi õiguskaitse ametis on registreeritud selle kaubamärk, mis kehtis 22. veebruarini 2006 (10 aastat), vaid ka ajakirjanduses toote kohta ilmunud artiklid.

„Oravský korbáčik” on hästi tuntud traditsiooniline hõrgutis mitte ainult slovakkidele, vaid ka Slovakkiat külastavatele välismaalastele, kes ostavad neid tooteid kingituseks kaasa. „Ma haarasin müügikioskist kaasa kohaliku juustuhõrgutise, mida tuntakse nime all „Oravský korbáčik” („Orava piits”) …” („Suured põgenemised: Matkates Kõrg-Tatrates”. The Slovak Spectator, köide 10, nr 28, 2004); „Nenúkajte Angličanov Oravskými korbáčikmi” (http://www.sme.sk); Slovakia-in, nr 8–9, 2002; artiklis „Slovensko a Slováci nemeckými očami” on öeldud: „Autor, üks tšehhi naine, kes elab Saksamaal, teab suurepärast aurutatud juustutoodet, mida nimetatakse Oravské korbáčiky, …”.

Viide spetsifikaadi avaldamisele:

(Määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 5 lõige 7)

http://www.upv.sk/pdf/specifkorbac_ek2.pdf


(1)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.


13.7.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 188/20


Nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) artikli 6 lõike 2 kohase taotluse avaldamine

2010/C 188/11

Käesoleva dokumendi avaldamine annab õiguse esitada vastuväiteid vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (1) artiklile 7. Komisjon peab vastuväited kätte saama kuue kuu jooksul alates käesoleva dokumendi avaldamise kuupäevast.

KOONDDOKUMENT

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 510/2006

„ZÁZRIVSKÝ KORBÁČIK”

EÜ nr: SK-PGI-0005-0656-30.10.2007

KGT ( X ) KPN ( )

1.   Nimetus:

„Zázrivský korbáčik”

2.   Liikmesriik või kolmas riik:

Slovaki Vabariik

3.   Põllumajandustoote või toidu kirjeldus:

3.1.   Toote liik:

Klass 1.3.

Juust

3.2.   Toote kirjeldus, mida punktis 1 esitatud nimetus tähistab:

„Zázrivský korbáčik” on aurutatud juustutoode, suitsutatud või suitsutamata, väikese piitsa (slovaki keeles korbáčik) kujuline, mille pikkus on vahemikus 10–50 cm. Juust on valmistatud traditsioonilisel meetodil, mil käärinud, osaliselt valminud juustumassi aurutatakse kuumas vees ja seejärel venitatakse nöörisarnasteks keerdudeks, mida traditsiooniliselt tuntakse nimtuse all vojky ja mille paksus on 2–10 mm. Keerud punutakse seejärel väikese piitsa sarnaselt kokku.

Juustule iseloomulikud organoleptilised omadused on keerdude kiuline tekstuur, mis saadakse nende tõmbamisel aurutatud juustust, ning eriline piitsataoline kuju, mis tekib üksikute keerdude kokkupunumisel.

Suitsutatud ja suitsutamata juust „Zázrivský korbáčik” erinevad teineteisest peamiselt värvuse ja lõhna poolest. Suitsutatud „Zázrivský korbáčik” on pisut kollase kuni kuldkollase värvusega ning sellel on iseloomulik suitsune aroom ja veidi (1 %) kõrgem soolasisaldus. Suitsutamata „Zázrivský korbáčik” on valge kuni kreemikasvalge värvusega ja suitsuse aroomita. Mõlema juustu tekstuur ja konsistents on identsed.

Toodet „Zázrivský korbáčik” müüakse toidukilest rühmapakendis, mille suurus ja kaal varieeruvad vastavalt sellele, kui palju toodet see sisaldab.

Omadused

Värvus: valge kuni pisut kollakas või suitsutatud toote puhul kuldkollane.

Konsistents: üksikud keerud on moodustunud elastse konsistentsiga kiududest, mis on tugevad, ent mitte kõvad, laagerdumisel elastsus väheneb. Tootel on suur tõmbetugevus, mille annab kergesti eralduvate kiududega tekstuur.

Lõhn ja maitse: piimale iseloomulik meeldiv juustumaitse, hõrk, mahehapukas; suitsutatud juust on iseloomulikult suitsuse aroomiga.

Koostis: kuivaine: massiprotsent vähemalt 40 %;

rasvasisaldus kuivaines: massiprotsent vähemalt 25 %.

Toidusool: mitte rohkem kui 4,5 massiprotsenti suitsutamata tootel ja mitte rohkem kui 5,5 massiprotsenti suitsutatud tootel.

Mikrobioloogilised omadused

„Zázrivský korbáčik” on aurutatud juustutoode, mis on valmistatud juustumassist, mis sisaldab kuumust taluvaid piimhappebaktereid perekondadest Lactococcus, Streptococcus ja Lactobacillus.

3.3.   Tooraine (üksnes töödeldud toodete puhul):

Toodet „Zázrivský korbáčik” valmistatakse juustumassist, mis on toodetud lehma toorpiimast või pastöriseeritud lehmapiimast, millele on lisatud piimhappebaktereid. Lõpptoote omaduste seisukohalt ei ole tähtis, kas toode valmistatakse toorpiimast või pastöriseeritud piimast. Juustutootjate valdustes kontrollitakse korrapäraselt piima kvaliteeti ja jäädvustatakse andmed, jälgides järgmisi parameetreid: inhibiitorid, temperatuur, happesus, rasvasisaldus, erikaal ja rasvata kuivaine.

Mikroorganismide koguarvu ja somaatiliste rakkude arvu teevad kindlaks akrediteeritud laboratooriumid.

Juustutüki kuivaine massiprotsent on vähemalt 48 %, kuivaines sisalduva rasva massiprotsent on vähemalt 35 % ning pH on 4,9–5,2. Juustutüki välispind on katkematu ja sile, koorik on nõuetekohane ning värvus valge kuni kreemikas.

3.4.   Sööt (üksnes loomse päritoluga toodete puhul):

Sööda päritolule ei ole erilisi kvaliteedinõudeid ega piiranguid.

3.5.   Tootmise erietapid, mis peavad toimuma määratletud geograafilises piirkonnas:

Toote kvaliteet ei sõltu juustumassi päritolust.

1. etapp

:

aurutamine: käärinud naturaalne juust lõigatakse algul väikesteks tükkideks, mida kuumutatakse ja aurutatakse kuumas vees (vee temperatuur 70–95 °C). Juustu segatakse puumõla või mehaanilise segajaga, kuni moodustub tihke elastne mass, mida tuntakse nime all parenina.

2. etapp

:

sõtkumine: vahetoodet parenina sõtkutakse, venitatakse ja kurrutatakse käsitsi, nii et moodustub painduv sileda tekstuuriga juustumass, mida saab kergesti vormida.

3. etapp

:

vormimine: juustumass venitatakse keerdudeks käsitsi või kahe soonilise rulli abil, mida pööratakse teineteise vastu. Seejärel lastakse keerdudel kohe külma joogivette kukkuda.

4. etapp

:

jahutamine: juustukeerud jäetakse külma joogivette 2–10 minutiks jahtuma, et need säilitaksid oma kuju.

5. etapp

:

kerimine: jahutatud keerud keritakse hasplile. Pärast kerimist lõigatakse need ühest otsast lahti ja seotakse keskelt ühe juustukeeruga kokku.

6. etapp

:

soolamine: lõigatud ja kokkuseotud keerdusid soolatakse, kastes need küllastunud soolalahusesse, nii et soolasisalduse lõplik massiprotsent ei ole üle 4,5 % suitsutamata ja üle 5,5 % suitsutatud toote puhul (soolamisaeg sõltub juustukeerdude paksusest ja kasutatud juustumassi happesusest).

7. etapp

:

osaline kuivatamine: ülemäärasest soolveest vabanemiseks riputatakse juustukeerud puust või roostevabast metallist vardale, et vesi maha nõrguks.

8. etapp

:

punumine: vähemalt kaks pooleks volditud keerdu punutakse kahe kolmandiku pikkuses väikese piitsa kujuliseks. Seejärel kinnitatakse need omavahel ühe keeru abil, et punutis lahti ei hargneks.

9. etapp

:

(suitsutatud toote puhul)

suitsutamine: juustu suitsutatakse traditsioonilises puu- või metallsuitsutuskambris otsese külmsuitsu käes temperatuuril umbes 30 °C või õhu sundringlusega suitsutuskambris lehtpuusuitsuga, kuni juust omandab kuldkollase värvuse.

10. etapp

:

pakendamine: juust pakendatakse toidukilesse, mis märgistatakse nimetusega „Zázrivský korbáčik”.

3.6.   Erieeskirjad viilutamise, riivimise, pakendamise jm kohta:

Toodet „Zázrivský korbáčik” müüakse erinevaid koguseid sisaldavates pakendites. Toote põhipakend sisaldab 5–10 korbáčiky’t, ent saadaval on ka 50 korbáčiky’t sisaldavad suuremad pakendid, mille traditsiooniline nimetus on zväzok (kimp).

Tooted „Zázrivský korbáčik” tuleb pakendada määratletud geograafilises piirkonnas, et säiliks nende eriline kuju, punutised ei hargneks lahti ja toote kvaliteet oleks tagatud.

Ümberpakkimisega seoses geograafilisi piiranguid ei ole.

3.7.   Erieeskirjad märgistamise kohta:

Tootjatel, kes valmistavad toodet „Zázrivský korbáčik” käesoleva spetsifikaadi kohaselt, lubatakse kasutada nimetust „Zázrivský korbáčik” märgistamisel, reklaamimisel ja turustamisel.

Tootele kinnitatud märgised peavad sisaldama järgmist teavet:

nimetus „Zázrivský korbáčik”, paigutatud silmapaistvalt;

kas juust on suitsutatud või suitsutamata;

sõnad „kaitstud geograafiline tähis” ja vastav EÜ sümbol.

4.   Geograafilise piirkonna täpne määratlus:

Toodet „Zázrivský korbáčik” valmistatakse Zázrivá omavalitsusüksuses. Geograafiline piirkond piirneb põhjas Oravská Lesná omavalitsusüksusega, läänes Terchová ja lõunas Párnica omavalitsusüksusega ning idas Paráč’i ja Minčoli mäeseljakuga.

5.   Seos geograafilise piirkonnaga:

5.1.   Geograafilise piirkonna eripära:

Zázrivá omavalitsusüksuses on sobivad tingimused lammaste ja veiste kasvatamiseks ja karjatamiseks ning nende piimast juustu valmistamiseks. Piirkonna elanikud kasutavad endiselt neid mäestikukeskkonna eripärasid, nagu seda on tehtud juba ala asustamisest alates. Aurutatud juustu punumine käsitsi väikese piitsa taoliseks on Zázrivá naistele omane oskus, mida masinaga teha ei saa.

Suulise pärimuse järgi on korbáčik’i juustu Zázrivá kodudes valmistatud alates 19. sajandi teisest poolest, kusjuures eri liiki aurutatud juustude, sealhulgas korbáčik’i juustu valmistamine müügiks oli tol ajal kohalike lamba- ja lehmakasvatajate ainuke sissetulekuallikas.

5.2.   Toote eripära:

Toote „Zázrivský korbáčik” teeb eriliseks selle kuju, mis on juustu või juustutoote kohta väga ebatavaline. Toodet valmistatakse traditsioonilisel viisil, peaaegu täiesti käsitsi, aurutades juustumassi kuumas vees ja tõmmates seejärel juustu keerdudeks, mis punutakse väikese piitsa kujuliseks. Aurutatud juustu käsitsi töötlemise osaks olev sõtkumine ja venitamine annab tootele ainulaadse kiulise tekstuuri, mis teebki korbáčik’i juustu nii eriliseks ja kordumatuks.

5.3.   Põhjuslik seos geograafilise piirkonna ja (päritolunimetusega kaitstud) toote kvaliteedi või omaduste vahel või (geograafilise tähisega kaitstud) toote erilise kvaliteedi, maine või muude omaduste vahel:

Toote „Zázrivský korbáčik” kui kaitstud geograafilise tähise registreerimistaotlus põhineb toote erilisel kujul, mainel ja traditsioonil.

Zázrivá asub Slovakkia mägises loodeosas, kus on külm ja ebasõbralik kliima. Enamik elanikest elatus talupidamisest ja karjakasvatusest, pidades lehmi, kitsi ja lambaid, ning nad töötlesid loomadelt saadud tooraineid, eeskätt piima, kvaliteetseteks ja erineva kujuga juustutoodeteks.

Piirkonna inimeste oskused ja leidlikkus võimaldasid neil taluda karmi kliimat ning aitasid saavutada hea maine ka väljaspool piirkonda.

„Algul teadsid ainult mõned Zázrivá (Piklovci) perekonnad, kuidas korbáčik’i juustu valmistada.” (Huba, P. Zázrivá, monograafia 1988).

Ajaloolised ülestähendused räägivad Põhja-Slovakkias Zázrivá küla lähedal toodetud traditsioonilisest aurutatud juustust, mis oli punutud väikese piitsa kujuliseks, meenutades piitsu, mida Slovakkias ülestõusmispühade ajal vitstest punuti, ning selle järgi saigi väike juustuversioon nime korbáčik. Korbáčik’i juustu tootmise kõrval muutus piirkond ka aurutatud juustude ostu- ja müügikeskuseks, kusjuures kauplejaid nimetati juustusordi järgi, millega nad kauplesid (korbáčik’i kaupmees, oštiepok’i kaupmees, srdce’ kaupmees jne). „Põhja-Slovakkias on Orava piirkonna Zázrivá küla ikka veel sellise kauplemise oluline keskus. Selle piirkonna kauplejad müüsid peamiselt suitsutatud ja aurutatud juustu, kusjuures müüjaid kutsuti juustusortide järgi, mida nad müüsid, nt korbáčik’i kaupmees, …” (Podolák, J. „Tradičné využitie produkcie ovčieho mlieka na Slovensku”, Etnologia Slavica, UK Bratislava, 1986).

Ajaloolised ülestähendused jutustavad mitmetest sellistest elukutsetest.

Tänapäevani pakuvad Zázrivá piirkonna korbáčik’i juustuga kauplejad oma tooteid müügiks mitmesugustel turgudel ja eriliste sündmuste puhul, nagu pulmad, ristsed, jõulud, karnevalid ja ülestõusmispühad. Korbáčik’i tootmine on nende pühade ajal alati kasvanud, mis näitab, kui populaarne on toode tarbijate seas. Seda kinnitavad tootjate dokumenteeritud tootmisandmed.

Korbáčik’i juustust on saanud tähtsate piirkondlike ürituste eripära, nt laadal Zázrivské dni korraldatakse toote „Zázrivský korbáčik” valmistamise võistlusi. Võistlused on populaarsed, tõmmates ligi nii kohalikke tootjaid kui ka juhuslikke võistlejaid.

Viide spetsifikaadi avaldamisele:

(Määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 5 lõige 7)

http://www.upv.sk/pdf/specifkorbac_ek2.pdf


(1)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.