ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2010.038.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 38

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

53. köide
16. veebruar 2010


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2010/C 038/01

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.5648 – OTPP/Macquarie/Bristol Airport) ( 1 )

1

2010/C 038/02

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.5652 – GIP/Gatwick Airport) ( 1 )

1

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2010/C 038/03

Euro vahetuskurss

2

 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2010/C 038/04

Konkursikutse toetuste andmiseks ajavahemikul 2007–2013 üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) valdkonnas 2010. aasta mitmeaastase tööprogrammi alusel (Komisjoni otsus K(2010) 607)

3

2010/C 038/05

MEDIA 2007 – Arendus, levi, edendus ja koolitus – Konkursikutse – EACEA/03/10 – Toetus Euroopa filmide rahvusvaheliseks leviks – Automaatne toetus 2010

4

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2010/C 038/06

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.5700 – Lloyds TSB Development Capital/PCH) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

6

 

MUUD AKTID

 

Nõukogu

2010/C 038/07

Teatis isikutele, üksustele ja asutustele, kelle suhtes kohaldatakse nõukogu ühises seisukohas 2004/161/ÜVJP sätestatud piiravaid meetmeid

7

 

Euroopa Komisjon

2010/C 038/08

Nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) artikli 6 lõike 2 kohase taotluse avaldamine

8

2010/C 038/09

Nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) artikli 6 lõike 2 kohase taotluse avaldamine

13

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


II Teatised

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

Euroopa Komisjon

16.2.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/1


Teatatud koondumise aktsepteering

(Toimik COMP/M.5648 – OTPP/Macquarie/Bristol Airport)

(EMPs kohaldatav tekst)

2010/C 38/01

11. detsembril 2009 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine ühisturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri, kuupäeva ja tegevusalade registri kaudu;

elektroonilises vormis EUR-LEXi veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) dokumendinumbri 32009M5648 all. EUR-Lex pakub on-line juurdepääsu Euroopa õigusele.


16.2.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/1


Teatatud koondumise aktsepteering

(Toimik COMP/M.5652 – GIP/Gatwick Airport)

(EMPs kohaldatav tekst)

2010/C 38/02

26. novembril 2009 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine ühisturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri, kuupäeva ja tegevusalade registri kaudu;

elektroonilises vormis EUR-LEXi veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) dokumendinumbri 32009M5652 all. EUR-Lex pakub on-line juurdepääsu Euroopa õigusele.


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Komisjon

16.2.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/2


Euro vahetuskurss (1)

15. veebruar 2010

2010/C 38/03

1 euro =


 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,3607

JPY

Jaapani jeen

122,42

DKK

Taani kroon

7,4437

GBP

Inglise nael

0,86760

SEK

Rootsi kroon

9,8805

CHF

Šveitsi frank

1,4661

ISK

Islandi kroon

 

NOK

Norra kroon

8,0530

BGN

Bulgaaria lev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

26,002

EEK

Eesti kroon

15,6466

HUF

Ungari forint

271,38

LTL

Leedu litt

3,4528

LVL

Läti latt

0,7085

PLN

Poola zlott

4,0168

RON

Rumeenia leu

4,1150

TRY

Türgi liir

2,0611

AUD

Austraalia dollar

1,5304

CAD

Kanada dollar

1,4253

HKD

Hongkongi dollar

10,5736

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,9510

SGD

Singapuri dollar

1,9203

KRW

Korea won

1 572,96

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

10,4855

CNY

Hiina jüaan

9,2977

HRK

Horvaatia kuna

7,3093

IDR

Indoneesia ruupia

12 722,54

MYR

Malaisia ringit

4,6609

PHP

Filipiini peeso

62,973

RUB

Vene rubla

41,1370

THB

Tai baht

45,155

BRL

Brasiilia reaal

2,5284

MXN

Mehhiko peeso

17,5857

INR

India ruupia

63,0340


(1)  Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


V Teated

HALDUSMENETLUSED

Euroopa Komisjon

16.2.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/3


Konkursikutse toetuste andmiseks ajavahemikul 2007–2013 üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) valdkonnas 2010. aasta mitmeaastase tööprogrammi alusel

(Komisjoni otsus K(2010) 607)

2010/C 38/04

Euroopa Komisjoni transpordi ja energeetika peadirektoraat esitab käesolevaga üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) mitmeaastase tööprogrammi alusel konkursikutse, et anda toetusi ajavahemikuks 2007–2013 järgmistes valdkondades:

Valdkond nr 12: Lennuliikluse korraldamine/funktsionaalne õhuruumiosa (ATM/FAB) valdkonna projektid. Toetusteks 2010. aastaks antav maksimaalne kogusumma on 20 miljonit EUR.

Ettepanekute esitamise viimane tähtaeg on 30. aprillil 2010.

Konkursikutse täistekst on kättesaadav järgmisel veebiaadressil:

http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follow_the_funding_process/calls_for_proposals_2010.htm


16.2.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/4


MEDIA 2007 – ARENDUS, LEVI, EDENDUS JA KOOLITUS

Konkursikutse – EACEA/03/10

Toetus Euroopa filmide rahvusvaheliseks leviks – „Automaatne” toetus 2010

2010/C 38/05

1.   Eesmärgid ja kirjeldus

Selle konkursikutse teate alus on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. novembri 2006. aasta otsus nr 1718/2006/EÜ toetusprogrammi rakendamise kohta Euroopa audiovisuaalsektoris (MEDIA 2007).

Üks programmi eesmärk on julgustada ja toetada uute Euroopa filmide laiemat rahvusvahelist levi, pakkudes levitajatele rahastamist vastavalt nende tegevusele turul, edasiseks reinvesteerimiseks uutesse riigivälistesse Euroopa filmidesse.

Skeemi eesmärk on julgustada tootmise ja levi sidemete arenemist, suurendades Euroopa filmide turuosa ja Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet.

2.   Abikõlblikud taotlejad

Käesolev teade on suunatud Euroopa ettevõtetele, kes on spetsialiseerunud Euroopa filmide levitamisele ja kelle tegevus aitab kaasa MEDIA programmi nõukogu ülalmainitud otsuses sätestatud eesmärkide saavutamisele.

Taotlejate tegevuskoht peab olema ühes järgmistest riikidest:

27 Euroopa Liidu riiki;

EFTA riigid;

Šveits;

Horvaatia.

3.   Abikõlblikud tegevused

„Automaatne” toetus on kaheetapiline:

Potentsiaalse toetusfondi loomine, mis oleks proportsionaalne riigivälistele Euroopa filmidele müüdud kinopiletite arvule programmis osalevates riikides. Piletite arv on kohandatud vastavalt riigile ning sellele on seatud piirmäär.

Toetusfondi reinvesteerimine: iga ettevõtte loodud fondi vahendid peab reinvesteerima kolme moodulisse (3 liiki tegevusse) 1. oktoobriks 2011 järgmiselt:

1)

riigiväliste Euroopa filmide kaastootmine;

2)

levitamisõiguste omandamine, nt riigiväliste Euroopa filmide miinimumgarantiide tagamisega, ja/või

3)

riigiväliste Euroopa filmide valmistamiskulud (esituskoopiate valmistamine, dubleerimine ja subtiitrimine), teabe- ja reklaamikulud.

1. ja 2. tegevus

Tegevuste suurim kestus on 30 kuud.

Tegevuste kohustuslik algus on 1. august 2010 ja lõpp 1. veebruar 2013.

3. tegevus

Tegevuste suurim kestus on 42 kuud.

Tegevuste kohustuslik algus on 1. veebruar 2010 ja lõpp 1. august 2013.

4.   Toetuse andmise kriteeriumid

Toetusfond määratakse abikõlblikele Euroopa levitajatele, lähtudes taotleja riigiväliste Euroopa filmide levitamise eest saadud piletituludest vastaval aastal (2009). Olemasolevate rahaliste vahendite raames arvestatakse fondi suurus abikõlbliku riigi kohta paikapandud summast lähtudes.

Toetus on levitajatele kättesaadav potentsiaalse toetusfondi (fondi) vormis edaspidisteks investeeringuteks uutesse riigivälistesse Euroopa filmidesse.

Fondi saab reinvesteerida:

1)

uute riigiväliste Euroopa filmide tootmisse (nt filmid, mille tootmine ei ole lõpetatud reinvesteerimise taotluse esitamise tähtajaks);

2)

uute riigiväliste Euroopa filmide levitamise vähimtingimuste täitmisesse;

3)

levituskuludesse, sh uute riigiväliste Euroopa filmide teabe- ja reklaamikuludesse.

5.   Eelarve

Suurim eelarve on 18 150 000 eurot.

Toetuse suurim summa puudub.

Rahastamine toimub toetuse vormis. Komisjoni rahaline toetus ei tohi ületada 40 %, 50 % või 60 % arvesseminevate kulude kogusummast.

Täitevasutusel on õigus jätta osa kasutada olevatest rahalistest vahenditest määramata.

6.   Taotluste esitamise tähtaeg

Potentsiaalse toetusfondi loomise ettepanekud peavad olema saadetud (postitempli kuupäev) hiljemalt 30. aprill 2010 järgmisel aadressil:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Constantin Daskalakis

BOUR 3/66

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Vastu võetakse ainult ametlikul avaldusvormil esitatud avaldused, mille on nõuetekohaselt allkirjastanud isik, kes on volitatud võtma taotluse esitanud asutuse nimel õiguslikult siduvaid kohustusi. Ümbrikul peab olema selge märge:

MEDIA 2007 – DISTRIBUTION EACEA/03/10 – AUTOMATIC CINEMA

Faksi või e-postiga saadetud taotlusi vastu ei võeta.

7.   Üksikasjalik teave

Üksikasjalik juhend koos taotlusvormidega on järgmisel internetiaadressil: http://ec.europa.eu/information_society/media/distrib/schemes/auto/index_en.htm

Taotlus peab olema kooskõlas juhendis sätestatud kõigi tingimustega, olema esitatud ettenähtud taotlusvormil ja sisaldama teavet ning lisasid, mis on täpsustatud konkursikutse täistekstis.


KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

Euroopa Komisjon

16.2.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/6


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum COMP/M.5700 – Lloyds TSB Development Capital/PCH)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

2010/C 38/06

1.

5. veebruaril 2010 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtja Lloyds TSB Development Capital Ltd („LDC”, Ühendkuningriik), mis kuulub kontserni Lloyds Banking Group plc, omandab täieliku kontrolli EÜ ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja Petrochem Carless Holdings Ltd („PCH”, Ühendkuningriik) üle aktsiate ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

LDC: investeerimine börsivälistesse ettevõtetesse. LDC portfelli kuuluvad erinevates Ühendriikide turusektorites tegutsevad ettevõtjad,

PCH: kõrgefektiivsete süsivesinike, kõrgetasemeliste automootori vedelike ja erikemikaalide rafineerimine ja tarnimine.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda EÜ ühinemismääruse reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks kooskõlas EÜ ühinemismäärusega (2) tuleks märkida, et käesolevat juhtumit on võimalik käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301), elektronposti (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber COMP/M.5700 – Lloyds TSB Development Capital/PCH):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („EÜ ühinemismäärus”).

(2)  ELT C 56, 5.3.2005, lk 32 („lihtsustatud korda käsitlev teatis”).


MUUD AKTID

Nõukogu

16.2.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/7


Teatis isikutele, üksustele ja asutustele, kelle suhtes kohaldatakse nõukogu ühises seisukohas 2004/161/ÜVJP sätestatud piiravaid meetmeid

2010/C 38/07

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Nõukogu ühise seisukoha 2004/161/ÜVJP lisas loetletud isikutele, üksustele ja asutustele tehakse teatavaks järgmine teave.

Pärast seda, kui oli läbi vaadatud nimekiri isikutest, üksustest ja asutustest, kelle suhtes kohaldatakse nõukogu ühises seisukohas 2004/161/ÜVJP sätestatud piiravaid meetmeid, otsustas Euroopa Liidu Nõukogu, et eespool mainitud nimekirja kantud isikud, üksused ja asutused vastavad nimetatud ühises seisukohas esitatud tingimustele ning seega peaks nende suhtes jätkuvalt kohaldama piiravaid meetmeid, mida pikendatakse nõukogu otsusega 2010/92/ÜVJP (1).

Asjaomaste isikute, üksuste ja asutuste tähelepanu juhitakse võimalusele taotleda asjakohase liikmesriigi või asjakohaste liikmesriikide pädevatelt asutustelt, kelle veebilehed on toodud määruse (EÜ) nr 314/2004 II lisas, luba külmutatud rahaliste vahendite kasutamiseks põhivajadusteks või erimakseteks (vt määruse artiklit 7).

Asjaomased isikud, üksused ja asutused võivad esitada nõukogule taotluse koos täiendavate dokumentidega, et otsus nende kandmise kohta eespool nimetatud nimekirja vaadataks uuesti läbi. Kõik sellised taotlused tuleks saata järgmisel aadressil:

Council of the European Union

General Secretariat

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Samuti juhitakse asjaomaste isikute, üksuste ja asutuste tähelepanu võimalusele vaidlustada nõukogu otsus Euroopa Liidu üldkohtus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 275 lõikes 2 ja artikli 263 lõigetes 4 ja 6 sätestatud tingimuste kohaselt.


(1)  ELT L 41, 16.2.2010, lk 6.


Euroopa Komisjon

16.2.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/8


Nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) artikli 6 lõike 2 kohase taotluse avaldamine

2010/C 38/08

Käesoleva dokumendi avaldamine annab õiguse esitada vastuväiteid vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 artiklile 7. Komisjon peab vastuväited kätte saama kuue kuu jooksul alates käesoleva dokumendi avaldamise kuupäevast.

KOKKUVÕTE

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 510/2006

„OBWARZANEK KRAKOWSKI”

EÜ nr: PL-PGI-005-0674

KGT ( X ) KPN ( )

1.   Nimetus:

„Obwarzanek krakowski”

2.   Liikmesriik või kolmas riik:

Poola

3.   Põllumajandustoote või toidu kirjeldus:

3.1.   Toote liik:

Klass 2.4. –

Leib, valikpagaritooted, koogid, kondiitritooted ja muud pagaritooted

3.2.   Toote kirjeldus, mida punktis 1 esitatud nimetus tähistab:

Toode „Obwarzanek krakowski” on rõngakujuline küpsetis. Keskel asetseva auguga toode on tavaliselt ovaalse kujuga, harvem hariliku rõnga kujuline. Toote välispind moodustub spiraaljalt keeratud tainaribadest. Toote „Obwarzanek krakowski” tainariba ristlõige on kas ümmargune või ovaalne.

Toote „Obwarzanek krakowski” värvus varieerub selge läikega hele/tumekuldsest helepruunini.

Toote mõõdud:

läbimõõt 12–17 cm;

keerme paksus 2–4 cm;

kaal 80–120 g.

Sileda kuni kergelt kareda pealispinnaga toode „Obwarzanek krakowski” tundub puudutamisel tihke. Tainatoote keermete nähtavad triibud moodustavad tihke kooriku ning sisu on hele, pehme ja kergelt niiske. Toote „Obwarzanek krakowski” krõbe koorik ja sisu on kergelt magusa maitsega, mis on iseloomulik sellistele pagaritoodetele, mida kõigepealt blanšeeritakse (lühiajaline töötlemine keevas vees) ning seejärel küpsetatakse. Toote välispinnale puistatud koostisainete maitse on samuti tuntav.

Toodet „Obwarzanek krakowski” kaunistatakse eri puistetega, sealhulgas: sool, seesamiseemned, mooniseemned, aed-mustköömneseemned, taime- või maitseainesegud (paprika, köömen, pipar), juust või sibul. Toodet võib üle puistata ka muude koostisainetega. Puiste on toote traditsiooniline koostisosa. Eri taimede, maitseainete jmt ülepuistamine ei mõjuta toote „Obwarzanek krakowski” iseloomulikke omadusi.

3.3.   Tooraine:

Toote „Obwarzanek krakowski” valmistamiseks kasutatakse toiduainekvaliteediga nisujahu; 30 % nisujahust võib asendada rukkijahuga.

100 kg jahule lisatavad ained:

rasv: 2–3 kg;

suhkur: 2–4 kg;

pärm: 1–2 kg;

sool: 1–1,5 kg;

vesi taina valmistamiseks: 40–48 l;

vastavalt küpsetusviisile võib blanšeerimiseks kasutatavale veele lisada vähesel määral mett.

3.4.   Sööt (üksnes loomse päritoluga toodete puhul):

3.5.   Tootmise erietapid, mis peavad toimuma määratletud geograafilises piirkonnas:

Tootmisetapid, mis peavad toimuma määratletud geograafilises piirkonnas:

pärmitaina valmistamine;

toote „Obwarzanek krakowski” vormimine;

blanšeerimine;

kaunistamine;

küpsetamine.

Toote „Obwarzanek krakowski” tainas valmistatakse üheastmelist meetodit kasutades. Pärast korralikku segamist pannakse tainas esimest korda kerkima. Keskkonnatingimustest sõltuv algse kerkimise aeg ulatub mõnest minutist suvel kuni tunni ajani talvel. Tainas jagatakse väikesteks osadeks, mis rullitakse lahti ning lõigatakse soovitud pikkuse, paksuse ja kaaluga ribadeks. Pagar keerab kaks või kolm riba spiraali ning vormib seejärel spiraali oma käe ümber keerates ja laua vastu surudes rõngakujuliseks. Vormitud toode „Obwarzanek krakowski” pannakse algseks kerkimiseks lauale või võrku (kerkimine) ja seejärel blanšeeritakse, st toores tainas vajutatakse üleni vähemalt 90 °C vette. Toodet keedetakse lühiajaliselt selle pinnale kerkimiseni. Seejärel see kaunistatakse ja küpsetatakse.

3.6.   Erieeskirjad viilutamise, riivimise, pakendamise jm kohta:

Toodet „Obwarzanek krakowski” võib pakendada alles pärast jahutamist. Kui toodet „Obwarzanek krakowski” hakatakse pakendama enne jahutamist, kaotab see kergesti oma krõbeduse, niiskub ja omandab soovimatud tunnused (vintskus ja kummisus).

3.7.   Erieeskirjad märgistamise kohta:

Toodet „Obwarzanek krakowski” tohib müüa pakendamata ja märgistamata. Müügikohtadel on märge „Obwarzanek krakowski”. Pakendi kasutamise puhul peab toote „Obwarzanek krakowski” etikett sisaldama viiteid vastavalt kehtivatele siseriiklikele eeskirjadele.

4.   Geograafilise piirkonna täpne määratlus:

Väike-Poola vojevoodkond Krakówi linna ning Krakówi ja Wieliczka piirkonna halduspiirkonnas.

5.   Seos geograafilise piirkonnaga:

5.1.   Geograafilise piirkonna eripära:

Krakówi arhiivides ja muuseumides säilitatakse ürikuid ja raamatuid, mis annavad tunnistust kõnealuse linna rikkast, sajanditepikkusest küpsetamistraditsioonist. Vanim dokument Krakówi pagarite kohta on pärit 13. sajandist. 1257. aastast pärit Krakówi linna asutamisürikus on jäädvustatud hertsog Bolesław Wstydliwy (Bolesław Karske) volitus linnaisadele pagarite jaoks selliste müügipaviljonide (ürikus on kasutatud ladinakeelset sõna stationes) ehitamiseks, mille eest oleks võimalik saada püsivat renti. Poola kuningad on kõrgelt hinnanud Krakówi pagarite tööd, mille tõestuseks on olnud neile antud mitmed privileegid nagu pagari müügikioskite ehitus ja nende rentimisest saadav tulu ning õigus oma jahu jahvatamiseks veskit valida.

1458. aastal kinnitas Krakówi linnavalitsus pagarite gildi põhikirja. Kõnealuses põhikirjas sisaldusid eeskirjad küpsetatud pagaritoodete, küpsetusahjude suuruse ja pagarite käitumisreeglite kohta. Kõige olulisema privileegi andis aga kuningas Jan Olbracht 1496. aastal Krakówi pagaritele keeluga kõigil väljaspool Krakówi elavatel isikutel küpsetada saia, sh toodet „Obwarzanek krakowski”. Kõnealust privileegi kinnitasid seejärel kõik järgmised Poola kuningad alates Jan III Sobieski'st (17. sajandi teine pool). Endises Ziemia Krakówi (Krakówi maakond, mis praegu on Wieliczka maakond) asub ka soolakaevandus, kust Väike-Poola pagarid on pikki sajandeid saanud toorainet.

Pagarite gild ei olnud mitte üksnes oskustööliste ühendus; sellel oli vaja täita ka religioosseid, humanitaarseid ja kaitsega seotud ülesandeid. 16. sajandi keskel usaldati Krakówi pagaritele ulica Sienna (Heina tänav) lõpus asunud linna ühe peavärava Nowa Brama (Uus Värav) kaitsmine. Kõnealuses väravas hoidsid linna pagarid relvi ja laskemoona võimaliku rünnaku puhuks.

Kohalike pagarite sajandeid lihvitud kutseoskused on kõnealuse toote iseloomulike omaduste säilitamise võtmetegur: taina käsitsi töötlemine ja vormimine annab igale küpsetisele „Obwarzanek krakowski” kergelt erineva kuju ning blanšeerimine on tootmise algetapp.

5.2.   Toote eripära:

Tootel „Obwarzanek krakowski” on ainulaadne sisu struktuur ja konsistents, mis saadakse enne küpsetamist vähemalt 90 °C kuumas vees blanšeerimisel. Toodet „Obwarzanek krakowski” saab eristada ka iseloomuliku rõnga kuju, spiraalja välispinna ja koostisainete nähtava puiste järgi. Toodet „Obwarzanek krakowski” eristab teistest pagaritoodetest omadus säilitada värskus ainult mõne tunni kestva ajavahemiku jooksul.

5.3.   Toote eriline kvaliteet, maine või muud omadused:

Toote seos piirkonnaga põhineb selle eripärastel omadustel, mida on kirjeldatud punktis 5.2, ning alljärgnevalt kirjeldatud mainel.

Ainulaadset ja eripärast pagaritoodet „Obwarzanek krakowski” on Krakówi ja selle ümbruskonna pagarid valmistanud selle piirkonna elanike jaoks viimase kuuesaja aasta jooksul. Toote „Obwarzanek krakowski” traditsioon piirneb kõnealuse geograafiliselt määratletud piirkonnaga.

Toode „Obwarzanek krakowski” on traditsiooniliselt küpsetatud pagaritoode, mida Krakówi pagarigildi määratud pagarid võisid algselt vaid paastuajal valmistada. Vana poola keele sõnastiku Słownik Staropolski määratluse kohaselt on obwarzanek rõngaks keeratud tainarullist küpsetis, mida on enne küpsetamist ilmselt aurutatud. Poolakeelne nimetus „Obwarzanek krakowski” on tuletatud toote valmistusviisist, st taina blanšeerimisest kuumas vees.

Esimesed viited Krakówis ja selle ümbruses küpsetatud tootele obwarzanki on pärit kuningas Władysław Jagiełło ja kuninganna Jadwiga õukonna arvetest. Ühest 2. märtsil 1394. aastal arvepidamisse tehtud kandest on lugeda järgmist: „kuningannale üks obrzanka-rõngas, üks kross”.

Krakówi pagarigild avaldas 1611. aastal määruse (laudum), mille alusel lubati gildil korraldada tainatoote obwarzanki müüki linnas ning anti õigus valida välja pagarid, kes tohtisid kõnealuseid küpsetisi müüa. Küpsetise obwarzanki küpsetamisõiguse oluline muutus toimus 19. sajandil. 22. jaanuaril 1802. aastal kirjutati alla määrusele, milles sätestati, et igal pagaril on õigus toodet obwarzanki küpsetada, kui loositõmbamise alusel on järjekord temani jõudnud. Liisuheitmine kehtis ajavahemikul 1843–1849, kuni see tava lõpule jõudis; hiljem puuduvad selle kombe kohta kirjalikud tõendid. See võis tähendada, et eespool kirjeldatud viisil küpsetamisõiguse jagamine kaotas aja jooksul oma tähtsuse ning edaspidi tohtis iga pagar küpsetada toodet obwarzanki aasta jooksul iga päev – nagu seda tehakse tänaseni.

Toodet „Obwarzanek krakowski” müüdi kioskites, mis avati hommikul enne kella kuut, et Krakówi elanikud saaksid varahommikul värskelt küpsetatud tooteid, sh ka toodet obwarzanki. Gild kontrollis küpsetiste kvaliteeti ja värskust; gildi liikmetest kaheksa isikut vastutasid müügikioskites tehtavate kontrollide eest. Kõikide üleastumiste eest karistati karmilt. Aja jooksul muutusid ka küpsetise obwarzanki müümise tavad. Isegi veel 1950 ndate aastate lõpus müüdi pärmitainarõngaid otse pajuvitstest punutud korvidest.

Ka tänapäeval müüakse toodet „Obwarzanek krakowski” mitte üksnes kauplustes ja pagariärides, vaid ka traditsioonilistelt müügikaarikutelt. Krakówis on tänapäeval 170–180 sellist küpsetise obwarzanki müügiks ettenähtud kaarikut. Krakówi turul müüakse toodet „Obwarzanek krakowski” päeva jooksul keskmiselt 150 000 tükki.

Toote „Obwarzanek krakowski” heast mainest annab tunnistust ka selle kasutamine linna tutvustavatel üritustel. Krakówi ja Väike-Poola hästituntud sümbolina kasutatakse seda sageli nii kohalikele kui ka turistidele suunatud reklaamis, näiteks kohaliku ajakirjanduse ja Krakówisse suunduvate lennuliinide kuulutustes. 2004. aastal toimunud Krakówi linna parima suveniiri valimisel saavutas tekstiilist valmistatud toote „Obwarzanek krakowski” taies teise koha; esimese variandi puhul oli sellel kujutatud mooniseemnepuiste ja teisel linna sümbol draakon.

Tootele „Obwarzanek krakowski” on antud mitmeid auhindu. Toode võitis auhinna rahvusroogade võistlusel Nasze Kulinarne Dziedzictwo ning 2003. aastal Poznańis rahvusvahelisel põllumajandustoodete messil Polagra Farm auhinna Perła 2003. 2004. aastal toimunud piirkondlikke tooteid tutvustava kalendri koostamise ürituseks oli mitmete teiste kogu Poola piirkondlike eriroogi esindavate toodete seas välja valitud ka toode „Obwarzanek krakowski”. Krakówit ja Väike-Poolat tutvustavates reisijuhtides ning arvukates artiklites ja kirjutistes Krakówi ajaloo ja traditsioonide kohta leidub kõnealust küpsetist käsitlevaid viiteid.

Krakówis korrapäraselt toimuval leivafestivalil Święto Chleba on toode „Obwarzanek krakowski” alati esindatud. Toote „Obwarzanek krakowski” kujutist kasutatakse alati ka Krakówi parimate restoranide tutvustamisüritustel. Soovitatud restoranidele on antud pronksist kujuke sümboolse kahvli otsa torgatud tainarõngaga „Obwarzanek krakowski”. Kõnealuste restoranide ustel on toodet „Obwarzanek krakowski” kujutav kleebis.

Viide spetsifikaadi avaldamisele:

(Määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 5 lõige 7)

http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1620&LangId=0


16.2.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/13


Nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) artikli 6 lõike 2 kohase taotluse avaldamine

2010/C 38/09

Käesoleva dokumendi avaldamine annab õiguse esitada vastuväiteid vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 artiklile 7 (1). Komisjon peab vastuväited kätte saama kuue kuu jooksul alates käesoleva dokumendi avaldamisest.

KOONDDOKUMENT

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 510/2006

„PORC DE FRANCHE-COMTÉ”

EÜ nr: FR-PGI-005-0504-04.11.2005

KGT ( X ) KPN ( )

1.   Nimetus:

„Porc de Franche-Comté”

2.   Liikmesriik või kolmas riik:

Prantsusmaa

3.   Põllumajandustoote või toidu kirjeldus:

3.1.   Toote liik:

Klass 1.1.

Värske liha (ja rups)

3.2.   Toote kirjeldus, mida punktis 1 esitatud nimetus tähistab:

Toode „Porc de Franche-Comté” on värske jahutatud sealiha, mida saadakse vadakuga söödatud sigadelt, kelle keskmine tapavanus on 182 päeva (vastab keskmisele tapavanusele, mis on 190–200 päeva) ja kelle sooja rümba mass ei jää alla 75 kg (kaalu ülempiiri ei ole).

Nuumamiseks valitakse emasloomad ja kastreeritud isasloomad, kelle geneetiline väärtus on järgmine:

nuumatavatel põrsastega emistel ei esine halotaanitundlikku geeni;

lõppetapis kasutatavatelt kultidelt saab kõrgekvaliteedilist, roosat ja ühtlast liha;

halotaanitundlike nuumsigade osakaal peab jääma alla 3 % ning neil ei tohi esineda Rn-alleeli.

„Porc de Franche-Comté” tootmise igas etapis (rümbad, jaotustükid, jaemüügiühikud) toimub sorteerimine, et puuduste (karvatustamine, rebenenud kamar, vereplekid, verevalumid, luumurrud, võõrollus) esinemine lihal oleks välistatud. Liha valitakse ka värvi järgi (tumeda ja kahvatu värvusega liha jäetaks kõrvale) keharasva kvaliteedi järgi; keharasv peab olema valge ja tihe (lõdva ja õlise keharasvaga liha jäetakse kõrvale). Liha kvaliteedi tagab ühtlasi liha sorteerimine viimase pH taseme järgi.

3.3.   Sööt (üksnes loomse päritoluga toodete puhul):

Franche-Comté sigu söödetakse vadakuga, mis on juustutootmise jääkprodukt ja mis peab sisaldama toidukoguse kohta 15–35 % kuivainet ning mida antakse sigadele toorel, kontsentreeritud või kuivatatud kujul.

Vadakule antakse juurde täiendsööta, mis võimaldab katta sigade toiduvajaduse, jättes olulise koha ka teraviljadele ja neist valmistatud toodetele; täiendsööt koosneb seega vähemalt 50 % ulatuses teraviljadest ja teraviljatoodetest, millest teravili moodustab vähemalt 25 %, ning taimsetest valkudest, mis on tasakaalustatud aminohapetega. Linoolhape võib rasva kvaliteeti halvendada ning selle lisatav kogus on selgelt piiritletud 1,7 %ni koguratsioonist.

3.4.   Erieeskirjad viilutamise, riivimise, pakendamise jm kohta:

Sealiha „Porc de Franche-Comté” müüakse värskelt jahutatuna, pakendatult või mitte ning

rümbana;

esmaste jaotustükkidena;

teiseste jaotustükkidena.

3.5.   Erieeskirjad märgistamise kohta:

Toote märgistus peab sisaldama järgmist teavet:

nimetus, mille all toodet müüakse: „Porc de Franche-Comté”.

4.   Geograafilise piirkonna täpne määratlus:

Liha „Porc de Franche-Comté” andvad sead peavad olema sündinud, nuumatud ja tapetud Franche-Comté piirkonnas, mis vastab Doubsi (25), Jura (39), Haute Saone'i (70) ja Territoire de Belforti (90) departemangudele.

Sigade tapmine määratletud piirkonnas võimaldab vähendada loomadel esinevat transpordist tulenevat stressi, võimaldades seega tagada liha suurima tehnoloogilise kvaliteedi.

5.   Seos geograafilise piirkonnaga:

5.1.   Geograafilise piirkonna eripära:

Franche-Comté piirkond laiub Rhône'i ja Reini jõe vahelisel alal ning seda piiravad üsna laias ulatuses kaks mäemassiivi: idast Jura mäestik, põhjast Vosgesi mäemassiiv. Läänepool on piirkond madalam, maastik tasandikuline ning sellest voolab läbi kaks piirkonna peamist jõge Saône ja Doubs; ida suunas läheb ala enne Jura mäestikuahela algust üle kaheks platooks.

Franche-Comté piirkonnas on tegeletud peamiselt karjakasvatusega ning seetõttu on seal valdav piimatööstus. Piirkonnas on terve rida kontrollitud päritolunimetusega juustu tootvaid ettevõtteid. Kohapeal on nende juustukodade nimi fruitières.

Juustukojad toodavad ka väherasvast vadakut, mis on sobiv loomasööda tooraine, kuna sisaldab vähe küllastumata rasvhappeid ja samas palju lüsiini ja treoniini, mis on teatavate loomaliikide jaoks olulised aminohapped. Seega on Franche-Comté piirkonna vadakupõhine seakasvatus kujunenud tänu väikestele juustutööstustele, kelle toodetud vadakut ei viida mujale ega külmutata, vaid kasutatakse kohapeal.

Sealiha tootmise väljundid on peamiselt piirkonnakesksed. Sealiha „Porc de Franche-Comté” müüakse värskelt jahutatuna, kuid samas ka toorainena soolatud tooteid tootvatele ettevõtjatele.

5.2.   Toote eripära:

Sealiha „Porc de Franche-Comté” iseloomustab mitmete eriomaduste kombinatsioon.

„Porc de Franche-Comté” on lihameistrite poolt väga hinnatud kui heade omadustega lihakeha, mis on ka kergesti töödeldav:

liha on väga hea välimusega, väga ilusa värvuse ja väga hea tekstuuriga;

lihastükkidest ega lõiketükkidest ei eraldu vedelikku;

küpsetatud toote omadused on järgmised: karbonaaditükid on õrnad, singid on tiheda ja kreemja tekstuuriga ning neil on tugev ja iseloomulik lõhn, rasv on tihe ja valge värvusega.

„Porc de Franche-Comté” kõnealused omadused on seotud järgmiste teguritega: geenid, transpordi- ja tapatingimused, söötmine, vanus ja loomade kaal tapmisel.

Omadused ja geenid:

„Porc de Franche-Comté” tähisega hõlmatud sead, kastreeritud kuldid või emised, kes ei tohi olla aretusloomad (hoidmaks ära ebameeldiva kuldilõhna tekkimist lihal), valitakse välja kahe peamise geeni järgi, millel on märkimisväärne mõju liha tehnoloogilistele omadustele: halotaanigeeni või stressitundlikkuse korral saadakse loomalt PSE-liha (Pale, Soft, Exsudative), mis on hele, vesine ja pehme; RN geeni RN- alleel põhjustab liha kõrget pH taset (happeline liha).

Kvaliteet ja sigade kasvatamistingimused:

Lisaks loomade geneetilisele küljele rõhutatakse kaitstud geograafilise tähisega liha „Porc de Franche-Comté” puhul ka sigade kasvatamise tingimusi (vadaku andmine söödaks ja pikaajaline kasvamine) Franche-Comté piirkonnas, sest ka neil on suur mõju toodetava liha omadustele.

Nii on tõestatud, et vadaku kasutamisel lubatud energiaratsioon võib liha kvaliteeti parandada, kuna sead kasvavad aeglasemalt ning tapaloomade vanus on kõrgem, mistõttu ka liha on valminum. Peale selle on vadak oluline tegur sea keharasva kvaliteedi puhul.

Lisaks on välja selgitatud, et kõrgem tapavanus (üle 182 päeva sigade „Porc de Franche-Comté” puhul) ja suurem rümbakaal (üle 75 kg sigade „Porc de Franche-Comté” puhul) muudab liha kvaliteedi paremaks, kuna seljapekk muutub tihedamaks ja selle kiht paksemaks. Rümba kaal ja tapavanus koos sigade söötmisega seotud üksikasjadega võimaldavad parandada ka sea rasvkoe organoleptilisi omadusi. Sea vanuse ja kaalu suurenemisega kaasneb küllastumata lipiidide vähenemine.

Sealiha „Porc de Franche-Comté” kvaliteet on paranenud ka tänu transpordi- ja tapatingimustele, mille puhul on püütud loomade stressifaktoreid vähendada.

Sigade „Porc de Franche-Comté” söötmistingimused võimaldavad vähendada küllastumata rasvhapete osakaalu lihas, aidates seega kaasa liha ja sellest valmistatud toodete organoleptiliste omaduste parandamisele. On välja selgitatud ka, et küllastumata rasvhapete peroksüdatsioon võib muuta vinnutatud singi katterasva värvuse oranžikaks ning rikkuda liha lõhna ja maitset, sest peroksüdatsioonil tekkivad ketoonid ja aldehüüdid põhjustavad rääsunud lõhna. Seetõttu on liha ilusa välimuse ja hea lõhna tagamiseks püütud küllastumata lipiidide taset lihas vähendada.

Aja jooksul on liha saavutanud püsiva maine.

Alates 19. sajandist hakkas välja kujunema sigade nuumamine kohalikest juustutööstustest pärineva vadakuga ning sellest sai peagi Franche-Comté põllumajanduse iseloomulik eripära.

Juustutootmise ja seakasvatuse vaheline side on säilinud meie päevini ning piirkonna seafarmid on siiamaani tihedalt seotud eri juustukodadega, milles toodetakse Franche-Comté kaitstud päritolunimetustega juuste (Comté, Morbier, Mont d’Or, Bleu de Gex). Seega on seakasvatus hea väljund juustutööstusest saadava vadaku väärtustamiseks, pakkudes omalt poolt orgaanilist väetist piimatööstusele vajalike karjamaade väetamiseks. Tegemist on kohaliku majandussüsteemiga, mille puhul kummagi majandusharu tasakaal on sõltuvuses teisest osapoolest.

Praegu vastab sealiha „Porc de Franche-Comté” eelkõige piirkondliku turu vajadustele, seda nii tarbijatele müüdava värske liha kui ka töötlejatele müüdava tooraine osas.

5.3.   Põhjuslik seos geograafilise piirkonna ja (kaitstud päritolunimetusega) toote kvaliteedi või omaduste vahel või (kaitstud geograafilise tähisega) toote erilise kvaliteedi, maine või muude omaduste vahel:

Franche-Comté sealihatoodang kujunes välja paralleelselt kohalike juustukodade arenguga.

Piirkonna seakasvatuse areng on suuresti seotud Franche-Comté piimatööstuse tootmise ja töötlemise eripäraga. Kuna piirkonna juustukojad on väikesed, on nad huvitatud sellest, et vadak saaks ära kasutatud kohapeal ning seda ei tuleks vedada ega jahutada; kõige selle tõttu on Franche-Comté tänaseni ainuke Prantsusmaa piirkond, kus toodetakse piisavas koguses vadakut sigadele söötmiseks.

Piirkonna ligikaudu 180 juustukojas töödeldakse umbes 1 000 miljonit liitrit, millest saadakse keskmiselt 850 miljonit liitrit vadakut; praeguste hinnangute kohaselt leiab sellest kogusest umbes veerand kasutust seakasvatuses.

See eripära haakub mitmete eri kasvatussüsteemide väljaarendamisega: et vadakut ei oleks vaja autodega vedada, paigaldatakse juustukodade ja sigalate vahele vadakutorusid; seakasvatajad omakorda varustavad sõnnikuga piimaühistute liikmeid, kes kasutavad seda oma rohumaade väetamiseks.

Alates 1980. aastatest on piirkondlikus loomakasvatusvaldkonnas tehtud märkimisväärselt investeeringuid, et viia vadaku kasutamine vastavusse kaasaegsete sealihatootmise nõuetega ning enam kui 2/3 nuumseakoha puhul Franche-Comtés on söödaks vadak (ligikaudu 70 000 seakohta, mis teeb 190 000 siga aastas). Samalaadset jaotust võib muuhulgas täheldada ka vadakut kasutavate seafarmide ja piimatöötlemisettevõtete vahel.

Tänu Franche-Comté juustutootjatele ja nende toodetavale vadakule on Franche-Comté juustutootmise ja seakasvatuse vahel kujunenud tõeline side. Vadaku kasutamisel põhinev söötmisviis sigade nuumamiseks, mis toob kaasa selle, et sigadel lastakse kauem kasvada (loomad on vanemad, nende kaal on suurem …), on otseselt Franche-Comtéga seotud ja võimaldab kasvatada erilisi sigu nimetusega „Porc de Franche-Comté”, kellelt saadav liha on ilusa tekstuuriga ja eraldab vähe vedelikku, on ilusa värvusega, tiheda ja valge rasvakihiga, Franche-Comtéga tarbijate seas on liha kõrgelt hinnatud nii selle kvaliteediomaduste kui ka kohaliku päritolu poolest.

Viide spetsifikaadi avaldamisele:

(määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 5 lõige 7)

http://www.inao.gouv.fr/repository/editeur/pdf/IGP2008/CDCPorcDeFrancheComte.pdf


(1)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.