ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2009.193.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 193

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

52. köide
15. august 2009


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

Kohus

2009/C 193/01

Euroopa Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu TeatajasELT C 180, 1.8.2009

1

 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Kohus

2009/C 193/02

Kohtuasi C-165/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Raad van State (Madalmaad) 4. mail 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag ja F. Pals versus College van gedeputeerde Staten van Groningen, asjast huvitatud kolmas isik: RWE Power AG

2

2009/C 193/03

Kohtuasi C-166/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Raad van State (Madalmaad) 11. mail 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne versus Gedeputeerde Staten van Zuid-Hollandse; asjast huvitatud kolmandad isikud: Electrabel Nederland NV ja Burgemeester en Wethouders Rotterdam

3

2009/C 193/04

Kohtuasi C-167/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Rad van State (Madalmaad) 11. mail 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne versus Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland; asjast huvitatud kolmandad isikud: E.On Benelux ja Burgemeester en Wethouders Rotterdam

4

2009/C 193/05

Kohtuasi C-182/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas High Court of Justice in Northern Ireland, Queen’s Bench Division (Ühendkuningriik) 19. mail 2009 — Seaport (NI) Limited versus Department of the Environment of Northern Ireland

5

2009/C 193/06

Kohtuasi C-188/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Naczelny Sąd Administracyjny (Poola Vabariik) 28. mail 2009 — Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku versus Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku

6

2009/C 193/07

Kohtuasi C-191/09 P: Euroopa Liidu Nõukogu 29. mail 2009 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu (teine koda) 10. märtsi 2009. aasta otsuse peale kohtuasjas T-249/06: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), eelnevalt Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), varasemalt Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT versus Euroopa Liidu Nõukogu

7

2009/C 193/08

Kohtuasi C-193/09 P: Kaul GmbH 1. juunil 2009 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu 25. märtsi 2009. aasta otsuse peale kohtuasjas T-402/07: Kaul GmbH versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) — Bayer AG

8

2009/C 193/09

Kohtuasi C-194/09 P: Alcoa Trasformazioni Srl 1. juunil 2009 esitatud apellatsioonkaebus Esimese Astme Kohtu (esimene koda) 25. märtsi 2009. aasta otsuse peale kohtuasjas T-332/06: Alcoa Trasformazioni Srl versus Euroopa Ühenduste Komisjon

8

2009/C 193/10

Kohtuasi C-195/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas High Court of Justice (Chancery Division) (Patent Court) (Inglismaa ja Wales) 29. mail 2009 — Synthon BV versus Merz Pharma Gmbh & Co KG

9

2009/C 193/11

Kohtuasi C-196/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Chambre de recours des Écoles européennes 29. mail 2009 — Paul Miles jt, Robert Watson Mac Donald versus Secrétaire général des Écoles européennes

9

2009/C 193/12

Kohtuasi C-199/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Augstākās tiesas Senāts (Läti Vabariik) 4. juunil 2009 — Schenker SIA versus Valsts ieņēmumu dienests

10

2009/C 193/13

Kohtuasi C-200/09 P: Euroopa Ühenduste Komisjoni 27. mail 2009 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu (teine koda) 10. märtsi 2009. aasta otsuse peale kohtuasjas T-249/06: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), varasemalt Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), varasemalt Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT, Euroopa Liidu Nõukogu versus Euroopa Liidu Nõukogu

10

2009/C 193/14

Kohtuasi C-204/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Bundesverwaltungsgericht (Saksamaa) 8. juunil 2009 — Flachglas Torgau GmbH versus Saksamaa Liitvabariik

11

2009/C 193/15

Kohtuasi C-208/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Verwaltungsgerichtshof (Austria) 10. juunil 2009 — Ilonka Sayn-Wittgenstein versus Landeshauptmann von Wien

12

2009/C 193/16

Kohtuasi C-209/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Korkein hallinto-oikeus (Soome) 10. juunil 2009 — Lahti Energia Oy

12

2009/C 193/17

Kohtuasi C-211/09: 11. juunil 2009 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Kreeka Vabariik

13

2009/C 193/18

Kohtuasi C-214/09 P: Anheuser-Busch, Inc. 19. juunil 2009 esitatud apellatsioonkaebus Esimese Astme Kohtu (esimene koda) 25. märtsi 2009. aasta otsuse peale kohtuasjas T-191/07: Anheuser-Busch, Inc. versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Budějovický Budvar, národní podnik

13

2009/C 193/19

Kohtuasi C-215/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Markkinaoikeus (Soome) 15. juunil 2009 — Mehiläinen Oy, Suomen Terveystalo Oyj versus Oulun kaupunki

14

2009/C 193/20

Kohtuasi C-220/09: 16. juunil 2009 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Malta Vabariik

15

 

Esimese Astme Kohus

2009/C 193/21

Kohtuasi T-259/05: Esimese Astme Kohtu 1. juuli 2009. aasta otsus — Hispaania versus komisjon (EAGGF — Tagatisrahastu — Kulud, mida ühendus ei rahasta — Linane riie — Kanep — Banaanid — OLAF-i aruanne — Kontrollikoja aruanne — Määruse (EÜ) nr 1663/95 artikli 8 lõikes 1 osutatud kahepoolne kohtumine — Oluliste menetlusnormide rikkumine — Kuritarvitus — EAGGF-ile varalise kahju tekkimine)

16

2009/C 193/22

Kohtuasi T-435/05: Esimese Astme Kohtu 30. juuni 2009. aasta otsus — Danjag versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Mission Productions (Dr. No) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärgi Dr. No taotlus — Registreerimata sõnamärkide ja tähiste Dr. No ja Dr. NO omaniku vastulause — Varasemaid kaubamärke puudutava tingimuse puudumine — Kaubanduses kasutatava eristava tähise puudumine — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktid a ja b, lõike 2 punkt c ja lõige 4 (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punktid a ja b, lõike 2 punkt c ja lõige 4) — Põhjendamiskohustus — Määruse nr 40/94 artikkel 73 (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikkel 75))

16

2009/C 193/23

Liidetud kohtuasjad T-273/06 ja T-297/06: Esimese Astme Kohtu 1. juuli 2009. aasta otsus — ISD Polska jt versus komisjon (Riigiabi — Poola Vabariigi poolt terasetootjale antud ümberkorraldusabi — Otsus, millega tunnistatakse abi osaliselt ühisturuga kokkusobimatuks ja määratakse selle tagastamine — Protokoll nr 8 Poola terasetööstuse restruktureerimise kohta — Tühistamishagi — Õigus esitada hagi — Hagi esitamise tähtaeg — Vastuvõetavus — Õiguspärane ootus — Määruse (EMÜ) nr 659/1999 artikli 14 lõige 1 — Ühisturuga kokkusobimatu abi tagastamisele kohaldatav intressimäär — Kohustus teha liikmesriigiga tihedat koostööd — Liitintress — Määruse (EÜ) nr 794/2004 artikli 9 lõige 4 ja artikli 11 lõige 2)

17

2009/C 193/24

Kohtuasi T-288/06: Esimese Astme Kohtu 1. juuli 2009. aasta otsus — Regionalny Fundusz Gospodarczy versus komisjon (Riigiabi — Poola Vabariigi poolt terasetootjale antud ümberkorraldusabi — Otsus, millega tunnistatakse abi osaliselt ühisturuga kokkusobimatuks ja määratakse selle tagasimaksmine — Protokoll nr 8 Poola terasetööstuse restruktureerimise kohta — Ühisturuga kokkusobimatu abi tagastamisele kohaldatav intressimäär — Kohustus teha liikmesriigiga tihedat koostööd — Määruse (EÜ) nr 794/2004 artikli 9 lõige 4 ja artikli 11 lõige 2)

17

2009/C 193/25

Kohtuasi T-291/06: Esimese Astme Kohtu 1. juuli 2009. aasta otsus — Operator ARP versus komisjon (Riigiabi — Poola Vabariigi poolt terasetootjale antud ümberkorraldusabi — Otsus, millega tunnistatakse abi osaliselt ühisturuga kokkusobimatuks ja määratakse selle tagasimaksmine — Protokoll nr 8 Poola terasetööstuse restruktureerimise kohta — Tühistamishagi — Põhjendatud huvi menetluse algatamiseks — Vastuvõetavus — Abisaaja mõiste — Määruse (EÜ) nr 659/1999 artikli 14 lõige 1)

18

2009/C 193/26

Kohtuasi T-24/07: Esimese Astme Kohtu 1. juuli 2009. aasta otsus — ThyssenKrupp Stainless versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Roostevabast terasest lametooted — Otsus, milles on määruse (EÜ) nr 1/2003 alusel tuvastatud ST artikli 65 rikkumine pärast ESTÜ asutamislepingu lõppemist — Sulami hinnalisa — Komisjoni pädevus — Rikkumise süüksarvamine — Kohtuotsuse seadusjõud — Kaitseõigused — Juurdepääs toimikule — Aegumine — Non bis in idem põhimõte — Koostöö haldusmenetluses)

18

2009/C 193/27

Liidetud kohtuasjad T-81/07, T-82/07 ja T-83/07: Esimese Astme Kohtu 1. juuli 2009. aasta otsus — KG Holding jt versus komisjon (Riigiabi — Ümberkorraldamisabi, mille Madalmaade ametivõimud andsid KG Holding NV-le — Otsus, millega abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobimatuks ja kohustatakse abi tagastama — Tühistamishagi — Osaline vastuvõetamatus — Abi tagasinõudmine abi saanud ettevõtjatelt, kes on pankrotistunud — Ühenduse suunised raskustes olevate äriühingute päästmiseks ja ümberkorraldamiseks antava riigiabi kohta)

19

2009/C 193/28

Kohtuasi T-414/07: Esimese Astme Kohtu 2. juuli 2009. aasta otsus — Euro-Information versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Kolme kolmnurgaga kaarti hoidva käe kujutis) (Ühenduse kaubamärk — Kolme kolmnurgaga kaarti hoidvat kätt kujutava ühenduse kujutismärgi taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b))

19

2009/C 193/29

Kohtuasi T-419/07: Esimese Astme Kohtu 1. juuli 2009. aasta otsus — Okalux versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Messe Düsseldorf (OKATECH) (Ühenduse kaubamärk — Tühistamismenetlus — Ühenduse sõnamärk OKATECH — Osaline tühistamine — Hagi esitamise tähtaeg — Määruse nr 40/94(EÜ) artiklid 57 ja 77 bis (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artiklid 58 ja 80) — Õiguspärase ootuse ja õiguskindluse kaitse põhimõtted — Õigus olla ära kuulatud)

20

2009/C 193/30

Kohtuasi T-444/07: Esimese Astme Kohtu 30. juuni 2009. aasta otsus — CPEM versus komisjon (Euroopa Sotsiaalfond — Finantsabi tühistamine — OLAF-i aruanne)

20

2009/C 193/31

Kohtuasi T-16/08: Esimese Astme Kohtu 1. juuli 2009 otsus — Perfetti Van Melle versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Cloetta Fazer (CENTER SHOCK) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse kaubamärk CENTER SHOCK — Varasemad siseriiklikud sõnamärgid CENTER — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b ja artikli 52 lõike 1 punkt a (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b ja artikli 53 lõike 1 punkt a))

20

2009/C 193/32

Kohtuasi T-311/08: Esimese Astme Kohtu 2. juuli 2009. aasta otsus — Fitoussi versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Loriot (IBIZA REPUBLIC) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi IBIZA REPUBLIC taotlus — Ringiga ümbritsetud viisnurkset tähte kujutav varasem siseriiklik kujutismärk — Absoluutne keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

21

2009/C 193/33

Kohtuasi T-258/04: Esimese Astme Kohtu 10. juuni 2009. aasta määrus — Poola versus komisjon (Tühistamishagi — Üleminekumeetmed, mis tuleb võtta seoses uute liikmesriikide ühinemisega — Määrus (EÜ) nr 60/2004, millega sätestatakse suhkrusektori üleminekumeetmed — Hagi esitamise tähtaeg — Tähtaja algus — Hilinemine — Vastuvõetamatus)

21

2009/C 193/34

Kohtuasi T-524/08: Esimese Astme Kohtu 2. juuni 2009. aasta määrus — AVLUX versus parlament (Tühistamishagi — Teenuste hankemenetlus — Hankemenetlus, mis puudutab Luxembourgis asuva Konrad Adenaueri hoone laiendamist ja rekonstrueerimist — Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine — Hankemenetluse tühistamine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

22

2009/C 193/35

Kohtuasi T-550/08 R: Esimese Astme Kohtu presidendi 30. juuni 2009. aasta määrus — Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen versus komisjon (Esialgse õiguskaitse taotlus — Komisjoni otsus trahvi määramise kohta — Taotlus täitmise peatamiseks ja esialgse õiguskaitse taotlus (tasutud trahvi hüvitamine ja pangatagatise tühistamine) — Põhistatuse (fumus boni juris) ja kiireloomulisuse puudumine)

22

2009/C 193/36

Kohtuasi T-173/09 R: Esimese Astme Kohtu presidendi 8. juuni 2009. aasta määrus — Z versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Asjassepuutuva kolmanda isiku tutvumine komisjoni otsusega, millega määratakse trahv ja mida ei ole veel avaldatud — Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine — Kiireloomulisuse puudumine)

22

2009/C 193/37

Kohtuasi T-184/09: 14. mail 2009 esitatud hagi — Kreeka Vabariik versus komisjon

23

2009/C 193/38

Kohtuasi T-212/09: 2. juuni 2009 esitatud hagi — Taani versus komisjon

23

2009/C 193/39

Kohtuasi T-226/09: 9. juunil 2009 esitatud hagi — British Telecommunications versus komisjon

24

2009/C 193/40

Kohtuasi T-227/09: 10. juunil 2009 esitatud hagi — Feng Shen Technology versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Majtczak (FS)

24

2009/C 193/41

Kohtuasi T-230/09: 10. juunil 2009 esitatud hagi — BT Pension Scheme Trustees versus komisjon

25

2009/C 193/42

Kohtuasi T-236/09: 8. juunil 2009 esitatud hagi — Evropaïki Dynamiki versus komisjon

26

2009/C 193/43

Kohtuasi T-237/09: 17. juunil 2009 esitatud hagi — Région Wallonne versus komisjon

27

2009/C 193/44

Kohtuasi T-238/09: 23. juunil 2009 esitatud hagi — Sniace versus komisjon

28

2009/C 193/45

Kohtuasi T-239/09 P: Apellatsioonkaebus, mille Luigi Marcuccio esitas 16. juunil 2009 Avaliku Teenistuse Kohtu 31. märtsi 2009. aasta määruse peale kohtuasjas F-146/07: Marcuccio vs. komisjon

28

2009/C 193/46

Kohtuasi T-244/09: 22. juunil 2009 esitatud hagi — Accenture Global Services versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Silver Creek Properties (acsensa)

29

2009/C 193/47

Kohtuasi T-245/09: 24. juunil 2009 esitatud hagi — Shell Hellas versus komisjon

29

2009/C 193/48

Kohtuasi T-46/09: 29. juunil 2009 esitatud hagi — Insula versus komisjon

30

2009/C 193/49

Kohtuasi T-250/09: 23. juunil 2009 esitatud hagi — Cesea Group Srl versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Mangini & C. (mangiami)

31

2009/C 193/50

Kohtuasi T-251/09: 26. juunil 2009 esitatud hagi — Société des Pétroles Shell versus komisjon

32

2009/C 193/51

Kohtuasi T-255/09: 30. juunil 2009 esitatud hagi — Caixa Geral de Depósitos versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (la Caixa)

32

2009/C 193/52

Kohtuasi T-218/08: Esimese Astme Kohtu 26. juuni 2009. aasta määrus — Lemans versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Turner (ICON)

33

2009/C 193/53

Kohtuasi T-389/08: Esimese Astme Kohtu 26. juuni 2009. aasta määrus — Lemans versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Turner (ICON)

33

2009/C 193/54

Kohtuasi T-435/08: Esimese Astme Kohtu 25. juuni 2009. aasta määrus — Tokita Management Service versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Eminent Food (Tomatoberry)

33

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2009/C 193/55

Kohtuasi F-39/07: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 6. mai 2009. aasta otsus — Campos Valls versus nõukogu (Avalik teenistus — Ametnikud — Töölevõtmine — Ametisse nimetamine — Üksuse juhataja ametikoht — Hageja kandidatuuri tagasilükkamine — Vaba ametikoha teates märgitud tingimused — Ilmselge hindamisviga)

34

2009/C 193/56

Kohtuasi F-137/07: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 6. mai 2009. aasta otsus — Sergio jt versus komisjon (Avalik teenistus — Õigused ja kohustused — Ühinemisvabadus — Komisjoni ning ametiühingute ja kutseliitude kokkuleppe protokoll — Lähetust puudutavad üksikotsused/teenistusest vabastamine protokolli alusel — Isikut kahjustav meede — Õigus esitada hagi — Ametnik, kes tegutseb enda, mitte ametiühingu nimel — Vastuvõetamatus — Kaebuse rahuldamata jätmisest teatamine hagejate advokaatidele — Hagi esitamise tähtaja algus)

34

2009/C 193/57

Kohtuasi F-43/08: Avaliku Teenistuse Kohtu 18. juuni 2009. aasta otsus — Spee versus Europol (Avalik teenistus — Europoli personal — Vaba ametikoht — Valikumenetlus)

35

2009/C 193/58

Kohtuasi F-72/08: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 11. juuni 2009. aasta määrus — Ketselidis versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Hagi — Eelnev halduskaebus — Vahevastus — Vabandatav eksimus — Puudumine — Vaikimisi keeldumise otsus — Hilinenud kaebus — Vastuvõetamatus — Ühenduste kohtu otsus — Uus oluline asjaolu — Puudumine)

35

2009/C 193/59

Kohtuasi F-81/08: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 11. juuni 2009. aasta määrus — Ketselidou versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Hagi — Ühenduste kohtu otsus — Uus oluline asjaolu — Puudumine)

35

2009/C 193/60

Kohtuasi F-61/09: 25. juunil 2009 esitatud hagi — Strack versus komisjon

36

2009/C 193/61

Kohtuasi F-62/09: 26. juunil 2009 esitatud hagi — Strack versus komisjon

36

2009/C 193/62

Liidetud kohtuasjad F-14/05 ja F-20/05: Avaliku Teenistuse Kohtu 18. juuni 2009. aasta määrus — Albert-Bousquet jt ja Johansson jt versus komisjon

37

2009/C 193/63

Kohtuasi F-21/05: Avaliku Teenistuse Kohtu 18. juuni 2009. aasta määrus — De Geest versus nõukogu

37

2009/C 193/64

Kohtuasi F-38/05: Avaliku Teenistuse Kohtu 18. juuni 2009. aasta määrus — Delplancke ja Governatori versus komisjon

37

2009/C 193/65

Kohtuasi F-49/05: Avaliku Teenistuse Kohtu 18. juuni 2009. aasta määrus — Bethuyne jt versus komisjon

37

2009/C 193/66

Kohtuasi F-80/05: Avaliku Teenistuse Kohtu 18. juuni 2009. aasta määrus — De Geest versus nõukogu

37

ET

 


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

Kohus

15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/1


2009/C 193/01

Euroopa Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu Teatajas

ELT C 180, 1.8.2009

Eelmised väljaanded

ELT C 167, 18.7.2009

ELT C 153, 4.7.2009

ELT C 141, 20.6.2009

ELT C 129, 6.6.2009

ELT C 113, 16.5.2009

ELT C 102, 1.5.2009

Käesolevad tekstid on kättesaadavad:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Teated

KOHTUMENETLUSED

Kohus

15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/2


Eelotsusetaotlus, mille esitas Raad van State (Madalmaad) 4. mail 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag ja F. Pals versus College van gedeputeerde Staten van Groningen, asjast huvitatud kolmas isik: RWE Power AG

(Kohtuasi C-165/09)

2009/C 193/02

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Raad van State

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag ja F. Pals

Vastustaja: College van gedeputeerde Staten van Groningen

Asjast huvitatud kolmas isik: RWE Power AG

Eelotsuse küsimused

1.

Kas direktiiviga kooskõlas oleva tõlgendamise kohustus tähendab seda, et Wet milieubeheer’i ülevõetud kohustusi, mis tulenevad nõukogu 24. septembri 1996. aasta direktiivist 96/61/EÜ saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta (1) (praegu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta direktiiv 2008/1/EÜ saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta (2)), saab ja tuleb tõlgendada nii, et keskkonnaõigusliku loa taotluse üle otsustamisel tuleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2001. aasta direktiivis 2001/81/EÜ teatavate õhusaasteainete siseriiklike ülemmäärade kohta (3) (edaspidi „direktiiv 2001/81/EÜ”) sätestatud SO2 siseriiklike heitkoguste ülemmäärasid täies ulatuses arvesse võtta, eelkõige osas, kus on tegemist direktiivi 96/61 artikli 9 lõikest 4 (praegu direktiiv 2008/1) tulenevate kohustustega?

2. a)

Kas liikmesriigi kohustus vältida selliste meetmete võtmist, mis võivad tõsiselt ohustada direktiivi eesmärkide saavutamist, kehtib ka ajavahemikus 27. novembrist 2002 kuni 31. detsembrini 2010 vastavalt direktiivi 2001/81/EÜ artikli 4 lõikele 1?

2. b)

Kas asjaomases ajavahemikus 27. novembrist 2002 kuni 31. detsembrini 2010 on asjaomasel liikmesriigil lisaks eelnimetatud hoidumiskohustusele või selle asemel tegutsemiskohustused juhul, kui selle perioodi möödudes on oht ületada või ületatakse direktiivis 2001/81/EÜ sätestatud siseriiklikku SO2 heitkoguste ülemmäära?

2. c)

Kas küsimustele 2.a) ja 2.b) vastamisel on oluline, et keskkonnaõigusliku loa taotlusest käitisele, mis toob kaasa direktiivis 2001/81/EÜ sätestatud siseriiklike SO2 heitkoguste ülemmäärade ületamise või ületamise ohu, nähtub, et käitis ei lähe käiku enne 2011. aastat?

3. a)

Kas liikmesriik peab küsimuses 2 nimetatud kohustuste alusel keelduma taotletava keskkonnaõigusliku loa andmisest või siduma selle loa täiendavate tingimuste või piirangutega, kui ei ole tagatud, et käitis ei too kaasa siseriiklike SO2 heitkoguste ülemmäärade ületamist või ületamise ohtu? Kas sellele küsimusele vastamisel on oluline, kui suur on käitise roll sellisel ületamisel või ületamise ohu korral?

3. b)

Või tuleneb direktiivist 2001/81/EÜ, et liikmesriigil on kaalutlusõigus ka SO2 siseriiklike heitkoguste ülemmäärade ületamise või ületamise ohu korral, et saavutada selles direktiivis sätestatud eesmärk sel moel, et loa andmisest keeldumise või selle tingimustega või piirangutega sidumise asemel võtab liikmesriik teisi kompenseerivaid meetmeid?

4.

Kas juhul, kui liikmesriigil on küsimustes 2 ja 3 nimetatud kohustused, saab üksikisik siseriiklikus kohtus nõuda nende kohustuste täitmist?

5. a)

Kas üksikisik saab tugineda vahetult direktiivi 2001/81/EÜ artiklile 4?

5. b)

Kui see on nii, siis kas vahetu tuginemine on võimalik alates 27. novembrist 2002 või alles alates 31. detsembrist 2010? Kas sellele küsimusele vastamisel on oluline, et keskkonnaõigusliku loa taotlusest käitisele nähtub, et käitis ei lähe käiku enne 2011. aastat?

6.

Kas juhul, kui keskkonnaõigusliku loa andmine ja/või muu meede toob kaasa direktiivis 2001/81/EÜ sätestatud siseriiklike SO2 heitkoguste ülemmäärade ületamise või ületamise ohu, saab üksikisik selle direktiivi artiklist 4

a)

tuletada üldise õiguse nõuda, et asjaomane liikmesriik võtaks meetmed, mis aitaksid vähendada aastaks 2010 siseriiklikke SO2 heitkoguseid kogusteni, mis ei ületa direktiivis 2001/81/EÜ sätestatud siseriiklikke heitkoguste ülemmäärasid, või juhul kui see ei õnnestu, meetmeid, mille abil oleks võimalik vähendada heitkoguseid võimalikult kiiresti nende kogusteni;

b)

tuletada konkreetseid õigusi nõuda, et asjaomane liikmesriik võtaks spetsiaalsed konkreetse käitisega seotud meetmed — näiteks keelduks loa andmisest või seoks selle loa täiendavate tingimuste või piirangutega —, mis aitaksid vähendada aastaks 2010 siseriiklikke SO2 heitkoguseid kogusteni, mis ei ületa direktiivis 2001/81/EÜ sätestatud siseriiklikke heitkoguste ülemmäärasid, või juhul kui see ei õnnestu, spetsiaalsed meetmed, mille abil oleks võimalik vähendada heitkoguseid võimalikult kiiresti nende kogusteni?

c)

Kas küsimustele 6 a) ja 6 b) vastamisel on oluline, kui suur on käitise roll heitkoguste ületamisel või ületamise ohu korral?


(1)  Nõukogu 24. septembri 1996. aasta direktiiv 96/61/EÜ saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta (EÜT L 257, lk 26; ELT eriväljaanne 15/03, lk 80).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta direktiiv 2008/1/EÜ saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta (ELT L 24, lk 8).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2001. aasta direktiiv 2001/81/EÜ teatavate õhusaasteainete siseriiklike ülemmäärade kohta (EÜT L 309, lk 22; ELT eriväljaanne 15/06, lk 320).


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/3


Eelotsusetaotlus, mille esitas Raad van State (Madalmaad) 11. mail 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne versus Gedeputeerde Staten van Zuid-Hollandse; asjast huvitatud kolmandad isikud: Electrabel Nederland NV ja Burgemeester en Wethouders Rotterdam

(Kohtuasi C-166/09)

2009/C 193/03

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Raad van State

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne

Vastustaja: Gedeputeerde Staten van Zuid-Hollandse

Asjast huvitatud kolmandad isikud: Electrabel Nederland NV ja Burgemeester en Wethouders Rotterdam

Eelotsuse küsimused

1.

Kas direktiiviga kooskõlas oleva tõlgendamise kohustus tähendab seda, et Wet milieubeheer’i ülevõetud kohustusi, mis tulenevad nõukogu 24. septembri 1996. aasta direktiivist 96/61/EÜ saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta (1) (praegu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta direktiiv 2008/1/EÜ saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta (2)), saab ja tuleb tõlgendada nii, et keskkonnaõigusliku loa taotluse üle otsustamisel tuleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2001. aasta direktiivis 2001/81/EÜ teatavate õhusaasteainete siseriiklike ülemmäärade kohta (3) (edaspidi „direktiiv 2001/81/EÜ”) sätestatud SO2 ja NOx siseriiklike heitkoguste ülemmäärasid täies ulatuses arvesse võtta, eelkõige osas, kus on tegemist direktiivi 96/61 artikli 9 lõikest 4 (praegu direktiiv 2008/1) tulenevate kohustustega?

2. a)

Kas liikmesriigi kohustus vältida selliste meetmete võtmist, mis võivad tõsiselt ohustada direktiivi eesmärkide saavutamist, kehtib ka ajavahemikus 27. novembrist 2002 kuni 31. detsembrini 2010 vastavalt direktiivi 2001/81/EÜ artikli 4 lõikele 1?

2. b)

Kas asjaomases ajavahemikus 27. novembrist 2002 kuni 31. detsembrini 2010 on asjaomasel liikmesriigil lisaks eelnimetatud hoidumiskohustusele või selle asemel tegutsemiskohustused juhul, kui selle perioodi möödudes on oht ületada või ületatakse direktiivis 2001/81/EÜ sätestatud siseriiklikku SO2 ja/või NOx heitkoguste ülemmäära

2. c)

Kas küsimustele 2.a) ja 2.b) vastamisel on oluline, et keskkonnaõigusliku loa taotlusest käitisele, mis toob kaasa direktiivis 2001/81/EÜ sätestatud siseriiklike SO2 ja/või NOx heitkoguste ülemmäärade ületamise või ületamise ohu, nähtub, et käitis ei lähe käiku enne 2011. aastat?

3. a)

Kas liikmesriik peab küsimuses 2 nimetatud kohustuste alusel keelduma taotletava keskkonnaõigusliku loa andmisest või siduma selle loa täiendavate tingimuste või piirangutega, kui ei ole tagatud, et käitis ei too kaasa siseriiklike SO2 ja/või NOx heitkoguste ülemmäärade ületamist või ületamise ohtu? Kas sellele küsimusele vastamisel on oluline, kui suur on käitise roll sellisel ületamisel või ületamise ohu korral?

3. b)

Või tuleneb direktiivist 2001/81/EÜ, et liikmesriigil on kaalutlusõigus ka SO2 ja/või NOx siseriiklike heitkoguste ülemmäärade ületamise või ületamise ohu korral, et saavutada selles direktiivis sätestatud eesmärk sel moel, et loa andmisest keeldumise või selle tingimustega või piirangutega sidumise asemel võtab liikmesriik teisi kompenseerivaid meetmeid?

4.

Kas juhul, kui liikmesriigil on küsimustes 2 ja 3 nimetatud kohustused, saab üksikisik siseriiklikus kohtus nõuda nende kohustuste täitmist?

5. a)

Kas üksikisik saab tugineda vahetult direktiivi 2001/81/EÜ artiklile 4?

5. b)

Kui see on nii, siis kas vahetu tuginemine on võimalik alates 27. novembrist 2002 või alles alates 31. detsembrist 2010? Kas sellele küsimusele vastamisel on oluline, et keskkonnaõigusliku loa taotlusest käitisele nähtub, et käitis ei lähe käiku enne 2011. aastat?

6.

Kas juhul, kui keskkonnaõigusliku loa andmine ja/või muu meede toob kaasa direktiivis 2001/81/EÜ sätestatud siseriiklike SO2 ja/või NOx heitkoguste ülemmäärade ületamise või ületamise ohu, saab üksikisik selle direktiivi artiklist 4

a)

tuletada üldise õiguse nõuda, et asjaomane liikmesriik võtaks meetmed, mis aitaksid vähendada aastaks 2010 siseriiklikke SO2 ja/või NOx heitkoguseid kogusteni, mis ei ületa direktiivis 2001/81/EÜ sätestatud siseriiklikke heitkoguste ülemmäärasid, või juhul kui see ei õnnestu, meetmeid, mille abil oleks võimalik vähendada heitkoguseid võimalikult kiiresti nende kogusteni;

b)

tuletada konkreetseid õigusi nõuda, et asjaomane liikmesriik võtaks spetsiaalsed konkreetse käitisega seotud meetmed — näiteks keelduks loa andmisest või seoks selle loa täiendavate tingimuste või piirangutega —, mis aitaksid vähendada aastaks 2010 siseriiklikke SO2 ja/või NOx heitkoguseid kogusteni, mis ei ületa direktiivis 2001/81/EÜ sätestatud siseriiklikke heitkoguste ülemmäärasid, või juhul kui see ei õnnestu, spetsiaalsed meetmed, mille abil oleks võimalik vähendada heitkoguseid võimalikult kiiresti nende kogusteni?

c)

Kas küsimustele 6 a) ja 6 b) vastamisel on oluline, kui suur on käitise roll heitkoguste ületamisel või ületamise ohu korral?


(1)  Nõukogu 24. septembri 1996. aasta direktiiv 96/61/EÜ saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta (EÜT L 257, lk 26; ELT eriväljaanne 15/03, lk 80).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta direktiiv 2008/1/EÜ saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta (ELT L 24, lk 8).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2001. aasta direktiiv 2001/81/EÜ teatavate õhusaasteainete siseriiklike ülemmäärade kohta (EÜT L 309, lk 22; ELT eriväljaanne 15/06, lk 320).


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/4


Eelotsusetaotlus, mille esitas Rad van State (Madalmaad) 11. mail 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne versus Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland; asjast huvitatud kolmandad isikud: E.On Benelux ja Burgemeester en Wethouders Rotterdam

(Kohtuasi C-167/09)

2009/C 193/04

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rad van State

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne.

Vastustaja: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Asjast huvitatud kolmandad isikud: E.On Benelux ja Burgemeester en Wethouders Rotterdam

Eelotsuse küsimused

1.

Kas direktiiviga kooskõlas oleva tõlgendamise kohustus tähendab seda, et Wet milieubeheer’i ülevõetud kohustusi, mis tulenevad nõukogu 24. septembri 1996. aasta direktiivist 96/61/EÜ saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta (1) (praegu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta direktiiv 2008/1/EÜ saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta (2)), saab ja tuleb tõlgendada nii, et keskkonnaõigusliku loa taotluse üle otsustamisel tuleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2001. aasta direktiivis 2001/81/EÜ teatavate õhusaasteainete siseriiklike ülemmäärade kohta (3) (edaspidi „direktiiv 2001/81/EÜ”) sätestatud SO2 ja NOx siseriiklike heitkoguste ülemmäärasid täies ulatuses arvesse võtta, eelkõige osas, kus on tegemist direktiivi 96/61 artikli 9 lõikest 4 (praegu direktiiv 2008/1) tulenevate kohustustega?

2. a)

Kas liikmesriigi kohustus vältida selliste meetmete võtmist, mis võivad tõsiselt ohustada direktiivi eesmärkide saavutamist, kehtib ka ajavahemikus 27. novembrist 2002 kuni 31. detsembrini 2010 vastavalt direktiivi 2001/81/EÜ artikli 4 lõikele 1?

2. b)

Kas asjaomases ajavahemikus 27. novembrist 2002 kuni 31. detsembrini 2010 on asjaomasel liikmesriigil lisaks eelnimetatud hoidumiskohustusele või selle asemel tegutsemiskohustused juhul, kui selle perioodi möödudes on oht ületada või ületatakse direktiivis 2001/81/EÜ sätestatud siseriiklikku SO2 ja/või NOx heitkoguste ülemmäära?

2. c)

Kas küsimustele 2.a) ja 2.b) vastamisel on oluline, et keskkonnaõigusliku loa taotlusest käitisele, mis toob kaasa direktiivis 2001/81/EÜ sätestatud siseriiklike SO2 ja/või NOx heitkoguste ülemmäärade ületamise või ületamise ohu, nähtub, et käitis ei lähe käiku enne 2011. aastat?

3. a)

Kas liikmesriik peab küsimuses 2 nimetatud kohustuste alusel keelduma taotletava keskkonnaõigusliku loa andmisest või siduma selle loa täiendavate tingimuste või piirangutega, kui ei ole tagatud, et käitis ei too kaasa siseriiklike SO2 ja/või NOx heitkoguste ülemmäärade ületamist või ületamise ohtu? Kas sellele küsimusele vastamisel on oluline, kui suur on käitise roll sellisel ületamisel või ületamise ohu korral?

3. b)

Või tuleneb direktiivist 2001/81/EÜ, et liikmesriigil on kaalutlusõigus ka SO2 ja/või NOx siseriiklike heitkoguste ülemmäärade ületamise või ületamise ohu korral, et saavutada selles direktiivis sätestatud eesmärk sel moel, et loa andmisest keeldumise või selle tingimustega või piirangutega sidumise asemel võtab liikmesriik teisi kompenseerivaid meetmeid?

4.

Kas juhul, kui liikmesriigil on küsimustes 2 ja 3 nimetatud kohustused, saab üksikisik siseriiklikus kohtus nõuda nende kohustuste täitmist?

5. a)

Kas üksikisik saab tugineda vahetult direktiivi 2001/81/EÜ artiklile 4?

5. b)

Kui see on nii, siis kas vahetu tuginemine on võimalik alates 27. novembrist 2002 või alles alates 31. detsembrist 2010? Kas sellele küsimusele vastamisel on oluline, et keskkonnaõigusliku loa taotlusest käitisele nähtub, et käitis ei lähe käiku enne 2011. aastat?

6.

Kas juhul, kui keskkonnaõigusliku loa andmine ja/või muu meede toob kaasa direktiivis 2001/81/EÜ sätestatud siseriiklike SO2 ja/või NOx heitkoguste ülemmäärade ületamise või ületamise ohu, saab üksikisik selle direktiivi artiklist 4

a)

tuletada üldise õiguse nõuda, et asjaomane liikmesriik võtaks meetmed, mis aitaksid vähendada aastaks 2010 siseriiklikke SO2 ja/või NOx heitkoguseid kogusteni, mis ei ületa direktiivis 2001/81/EÜ sätestatud siseriiklikke heitkoguste ülemmäärasid, või juhul kui see ei õnnestu, meetmeid, mille abil oleks võimalik vähendada heitkoguseid võimalikult kiiresti nende kogusteni;

b)

tuletada konkreetseid õigusi nõuda, et asjaomane liikmesriik võtaks spetsiaalsed konkreetse käitisega seotud meetmed — näiteks keelduks loa andmisest või seoks selle loa täiendavate tingimuste või piirangutega —, mis aitaksid vähendada aastaks 2010 siseriiklikke SO2 ja/või NOx heitkoguseid kogusteni, mis ei ületa direktiivis 2001/81/EÜ sätestatud siseriiklikke heitkoguste ülemmäärasid, või juhul kui see ei õnnestu, spetsiaalsed meetmed, mille abil oleks võimalik vähendada heitkoguseid võimalikult kiiresti nende kogusteni?

c)

Kas küsimustele 6 a) ja 6 b) vastamisel on oluline, kui suur on käitise roll heitkoguste ületamisel või ületamise ohu korral?


(1)  Nõukogu 24. septembri 1996. aasta direktiiv 96/61/EÜ saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta (EÜT L 257, lk 26; ELT eriväljaanne 15/03, lk 80).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta direktiiv 2008/1/EÜ saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta (ELT L 24, lk 8).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2001. aasta direktiiv 2001/81/EÜ teatavate õhusaasteainete siseriiklike ülemmäärade kohta (EÜT L 309, lk 22; ELT eriväljaanne 15/06, lk 320).


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/5


Eelotsusetaotlus, mille esitas High Court of Justice in Northern Ireland, Queen’s Bench Division (Ühendkuningriik) 19. mail 2009 — Seaport (NI) Limited versus Department of the Environment of Northern Ireland

(Kohtuasi C-182/09)

2009/C 193/05

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court of Justice in Northern Ireland, Queen’s Bench Division

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Seaport (NI) Limited

Vastustaja: Department of the Environment of Northern Ireland

Eelotsuse küsimused

1.

Milline on liikmesriikidele direktiivi 2001/24/EÜ (1) teatavate kavade ja programmide keskkonnamõju hindamise kohta (edaspidi „keskkonnamõju strateegilise hindamise direktiiv”) artikli 13 lõikega 3 antud volituste ulatus otsustamisel, et sellise kava keskkonnamõju hindamine ei ole teostatav, mille esimene ettevalmistav akt valmis enne 21. juulit 2004, ja milliseid asjaolusid võib siseriiklik ametiasutus sellise otsuse tegemisel iga juhtumi puhul arvesse võtta?

2.

Kas liikmesriigi ametiasutusel, kes tegi 2004. aastal otsuse, et arengukava vastavusse viimine keskkonnamõju strateegilise hindamise direktiivi nõuetega on teostatav (ja on alates nimetatud ajast ning ka siseriiklikus kohtus jäänud sellisele seisukohale), oli õigus nimetatud otsust muuta ja otsustada 2007. aasta novembris, et arengukava vastavusse viimine keskkonnamõju strateegilise hindamise direktiivi nõuetega ei ole teostatav?

3.

Kas teises küsimuses kirjeldatud otsustusprotsess kujutab endast tagasiulatuva mitteteostatavuse otsuse tegemist ja kui vastus on jaatav, siis kas keskkonnamõju strateegilise hindamise direktiivi artikli 13 lõige 3 lubab tagasiulatuva otsuse tegemist ning kui vastus on jaatav, siis millistel tingimustel?

4.

Kas asjaolud, mida siseriiklik ametiasutus võttis käesolevas asjas arvesse, otsustades 6. novembril 2007, et põhjapiirkonna arengukava projekti keskkonnamõju hindamine ei ole teostatav, olid asjaolud, mida tal oli õigus sellise otsuse tegemisel vastavalt keskkonnamõju strateegilise hindamise direktiivi artikli 13 lõikele 3 arvesse võtta?


(1)  (ELT 2001, L 197, lk 30; ELT eriväljaanne 15/06, lk 157).


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/6


Eelotsusetaotlus, mille esitas Naczelny Sąd Administracyjny (Poola Vabariik) 28. mail 2009 — Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku versus Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku

(Kohtuasi C-188/09)

2009/C 193/06

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Naczelny Sąd Administracyjny

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku

Eelotsuse küsimused

1.

Kas nõukogu 11. aprilli 1967. aasta esimese direktiivi 67/227/EMÜ kumuleeruvaid käibemakse käsitlevate liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta (1) artikli 2 esimene ja teine lõik koostoimes nõukogu 17. mai 1977. aasta kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta — ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas (2) artikliga 2, artikli 10 lõigetega 1 ja 2 ning artikli 17 lõigetega 1 ja 2 välistavad võimaluse, et vastavalt 11. märtsi 2004. aasta ustawa o podatku od towarów i usług (kaupade ja teenuste maksu seadus) artikli 111 lõikele 2 koostoimes lõikega 1 (Dziennik Ustaw nr 54, punkt 535, muudatustega) jääb käibemaksukohustuslane, kes võõrandab kaupa ja osutab teenust füüsilistele isikutele, kes majandustegevusega ei tegele, ning põllumajandusettevõtetes majandustegevusega tegelevatele isikutele, ajutiselt ilma õigusest arvata tasumisele kuuluvast käibemaksust maha sisendkäibemaks, mis vastab 30 %-le soetatud kauba või saadud teenuse maksustatavalt väärtuselt arvestatud käibemaksust, kui käibemaksumaksukohustuslane on rikkunud kohustust pidada käibe ning tasumisele kuuluva maksu kohta arvestust kassaaparaadi abil?

2.

Kas „erimeetmed” nõukogu 17. mai 1977. aasta kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta — ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas artikli 27 lõike 1 tähenduses võivad nende olemust ja eesmärki silmas pidades seisneda võimaluses piirata ajutiselt käibemaksukohustuslase poolt sisendkäibemaksu mahaarvamise õigust vastavalt 11. märtsi 2004. aasta kaupade ja teenuste maksu seaduse artikli 111 lõikele 2 koostoimes sama artikli lõikega 1 (Dziennik Ustaw nr 54, punkt 535, muudatustega), kui käibemaksukohustuslane on rikkunud käibe ning tasumisele kuuluva maksu kohta kassaaparaadi abil arvestuse pidamise kohustust ja, seoses sellega, kas nimetatud meetmete kehtestamisel tuleb järgida nõukogu 17. mai 1977. aasta kuuenda direktiivi artikli 27 lõigetes 2-4 sätestatud menetlust?

3.

Kas nõukogu 17. mai 1977. aasta kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta — ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas artikli 33 lõikes 1 sätestatud liikmesriigi õigus hõlmab õigust kehtestada käibemaksukohustuslase suhtes halduskaristust, mis seisneb selles, et vastavalt 11. märtsi 2004. aasta kaupade ja teenuste maksu seaduse artikli 111 lõikele 2 koostoimes lõikega 1 jääb käibemaksukohustuslane ajutiselt ilma õigusest arvata tasumisele kuuluvast käibemaksust maha sisendkäibemaks, mis vastab 30 %-le soetatud kauba või saadud teenuse maksustatavalt väärtuselt arvestatud käibemaksust (Dziennik Ustaw nr 54, punkt 535, muudatustega), kui käibemaksukohustuslane on rikkunud kohustust pidada käibe ning tasumisele kuuluva maksu kohta arvestust kassaaparaadi abil?


(1)  EÜT 1967, 71, lk 1301; ELT eriväljaanne 09/01, lk 3.

(2)  EÜT L 145, lk 1; ELT eriväljaanne 09/01, lk 23.


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/7


Euroopa Liidu Nõukogu 29. mail 2009 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu (teine koda) 10. märtsi 2009. aasta otsuse peale kohtuasjas T-249/06: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), eelnevalt Nikopolsky Seamless Tubes Plant „Niko Tube” ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), varasemalt Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT versus Euroopa Liidu Nõukogu

(Kohtuasi C-191/09 P)

2009/C 193/07

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: J.-P. Hix ja advokaat G. Berrisch)

Teised menetluspooled: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), varasemalt Nikopolsky Seamless Tubes Plant „Niko Tube” ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), varasemalt Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT, Euroopa Ühenduste Komisjon

Apellandi nõuded

Hageja palub Euroopa Kohtul:

tühistada Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu 10. märtsi 2009. aasta otsus osas, millega Esimese Astme Kohus tühistas vaidlustatud määruse artikli 1, kuivõrd Esimese Astme Kohtu hagejate poolt toodetud toodete suhtes kehtestatud dumpinguvastane tollimaks Euroopa Ühenduses eksportimise kohta ületab tollimaksu, mis oleks kohaldatav siis, kui ekspordihinda ei oleks komisjonitasu arvestades kohandatud, kui müük toimus seotud kaubandusettevõtja Sepco SA vahendusel (vaidlustatud kohtuotsuse resolutsiooni punkt 1) ja osas, millega mõisteti neljandik Esimese Astme Kohtu hagejate kohtukuludest välja nõukogult, kes ühtlasi pidi kandma ise oma kohtukulud (vaidlustatud kohtuotsuse resolutsiooni punkt 3);

teha lõplik otsus ja jätta apellantide esitatud kaebuse rahuldamata;

mõista käesoleva menetluse kulud ja Esimese Astme Kohtu kohtukulud välja Esimese Astme Kohtu hagejatelt.

Väited ja peamised argumendid

Nõukogu väidab, et Esimese Astme Kohus:

1. rikkus õigusnormi, kui ta kohaldas ühe majandusüksuse mõiste kohta käivat kohtupraktikat analoogia alusel dumpinguvastase algmääruse artikli 2 lõike 2 punkti i kohaldamise suhtes, kuna ta jättis tähelepanuta, et normaalväärtuse ja ekspordihinna arvutamine ning küsimus, kas neid tegureid kohaldatakse, on reguleeritud eraldi eeskirjadega, seega ei täitnud Esimese Astme Kohus oma põhjendamiskohustust;

2. rikkus õigusnormi, kuna ta tõlgendas institutsioonidele tulenevat tõendamiskohustust dumpinguvastase algmääruse artikli 2 lõike 10 punkti i suhtes tegurite kohaldamisel selliselt, et selle suhtes ei kohaldata tõendamiskohustust, mis tavalisel dumpinguvastaste juhtumite puhul kohaldub ning seega rikkus Esimese Astme kohus õigusnormi, kuna ei kohaldanud juriidilise kontrolli kohta käivaid õigeid õigusnorme, mis reguleerivad institutsioonide poolt läbiviidavat majandusanalüüsi;

3. rikkus õigusnormi, kuna ta kohaldas vale õiguslikku kriteeriumi hinnates, et institutsioonide otsust, mis tegi kohanduse vastavalt artikli 2 lõike 10 punktile i ning leidis, et see otsus põhineb eeldusel, et ühe majandusüksuse mõiste kohaldub normaalväärtuse ja ekspordihinna võrdluse suhtes;

4. rikkus õigusnormi kui ta leidis, et institutsioonid tegin ilmse hindamisvea kui nad kohaldasid algmääruse artikli 2 lõike 10 esimest lõiget;

5. rikkus õigusnormi, kuna ta tõlgendas teabe andmise kohustust liiga kitsalt;

6. rikkus õigusnormi, kuna ta ei kohaldanud tema poolt (õigesti) tuvastatud kaitseõiguste rikkumise suhtes õiget õiguslikku kriteeriumit;

7. rikkus õigusnormi kui ta hindas väidetava menetlusnormide rikkumine mõju, mis põhines valedel järeldustel artikli 2 lõike 10 punkti i alusel läbi viidud kohandamise kohta.


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/8


Kaul GmbH 1. juunil 2009 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu 25. märtsi 2009. aasta otsuse peale kohtuasjas T-402/07: Kaul GmbH versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) — Bayer AG

(Kohtuasi C-193/09 P)

2009/C 193/08

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Kaul GmbH (esindaja: Rechtsanwalt ja solicitor R. Kunze, Rechtsanwalt G. Würtenberger)

Teised menetluspooled: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Bayer AG

Apellandi nõuded

Tühistada Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu 25. märtsi 2009. aasta otsus kohtuasjas T-402/07: Kaul GmbH vs. Siseturu Ühtlustamise Amet — Bayer (vaidlusalune kohtuotsus), millega Esimese Astme Kohus jättis rahuldamata hagi, mis esitati Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 1. augusti 2007. aasta otsuse peale, millega kinnitati vastulausete osakonna otsust, millega jäeti rahuldamata ühenduse kaubamärgi taotlus nr 000 195 370 ARCOL;

korraldada pärast kirjaliku menetluse lõppemist Euroopa Kohtu istung;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Apellant väidab, et Esimese Astme Kohtu otsusega on rikutud määruse (EÜ) nr 40/94 (1) asjakohaseid norme ning peamisi menetlussätteid. Sellest tulenevalt on Esimese Astme Kohtu 25. märtsi 2009. aasta otsuse peale esitatud apellatsioonkaebus põhjendatud, kuna:

Esimese Astme Kohus tõlgendas vääralt määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 74 lõiget 2 ja seega rikkus seda sätet, kui tegi vaidlusaluse kohtuotsuse;

kui Esimese Astme Kohus tõdes vaidlusaluses kohtuotsuses, et õiguse olla ära kuulatud rikkumine ei avalda kohtuasja lahendile mõju, tegi ta vea ja rikkus määruse nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 61 lõiget 2 ja artiklit 73 ning

Esimese Astme Kohus eksis, kui kinnitas apellatsioonikoja hinnangut seoses segiajamise tõenäosuse kriteeriumidega, mis on ette nähtud määruse nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 8 lõike 1 punktis b.


(1)  Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146).


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/8


Alcoa Trasformazioni Srl 1. juunil 2009 esitatud apellatsioonkaebus Esimese Astme Kohtu (esimene koda) 25. märtsi 2009. aasta otsuse peale kohtuasjas T-332/06: Alcoa Trasformazioni Srl versus Euroopa Ühenduste Komisjon

(Kohtuasi C-194/09 P)

2009/C 193/09

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Alcoa Trasformazioni Srl (esindajad: advokaadid M. Siragusa, T. Müller-Ibold, T. Graf, F. Salerno)

Teine menetluspool: Euroopa Ühenduste Komisjon

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada Esimese Astme Kohtu esimese koja 25. märtsi 2009. aasta otsus kohtuasjas T-332/06: Alcoa Trasformazioni Srl vs. Euroopa Ühenduste Komisjon,

tühistada komisjoni otsus 2006/C 214/03, mis tehti Itaalia Vabariigile teatavaks 19. juulil 2006, osas, milles see puudutab Alcoa Trasformazioni Srl alumiiniumitehastele kohaldatavaid elektritariife.

Teise võimalusena

saata kohtuasi tagasi Esimese Astme Kohtusse uue otsuse tegemiseks vastavalt Euroopa Kohtu otsusele.

Mõlemal juhul

mõista apellandi kohtukulud vastavalt Euroopa Kohtu kodukorra artiklile 69 välja komisjonilt ja kohustada komisjoni hüvitama seoses esimese astme kohtu menetlusega komisjonile kohtukuludena makstud summad.

Väited ja peamised argumendid

Arvestades komisjoni viimast seisukohta, et elektritariifid, mida kohaldatakse energiamahukale tööstusele Itaalias, ei kujutanud endast riigiabi, tekib küsimus, millist uurimisstandardit ja põhjendust peaks komisjon kohaldama sellistel asjaoludel enne ametliku uurimise algatamist. Alcoa väidab, et olukorras, kus komisjon on eelnevalt leidnud, et meede ei ole riigiabi, ei saa komisjon sellist menetlust algatada, kui ta ei ole kõigepealt läbi viinud laiaulatuslikku esialgset uurimist, et põhjendada, miks tema varasem seisukoht enam ei kehti. Lisaks sellele peab komisjon ametliku menetluse algatamise otsuses esitama oma põhjendused piisavalt selgelt. Alcoa väidab, et Esimese Astme Kohus rikkus õigusnormi, kui leidis, et komisjon võis algatada ametliku menetluse, uurimata seda, kas 1996. aasta otsuse algne analüüs oli muutunud kehtetuks. Komisjoni varasem seisukoht, et meede ei kujutanud endast riigiabi, tekitab samuti küsimuse, millist menetlust kohaldada juhul, kui komisjon otsustab asja uuesti läbi vaadata ja algatada asjaomase meetme suhtes ametliku menetluse. Nii kohaldatavatest menetlusnormidest kui õiguskindluse ja õiguspärase ootuse kaitse aluspõhimõtetest tuleneb, et sellistel asjaoludel tuleb kohaldada olemasoleva abi uurimise menetlust. Väidetakse, et Esimese Astme Kohus rikkus õigusnormi, kui leidis, et komisjoni tuginemine uue abi menetlusele Alcoa tariifide uurimisel oli õige.


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/9


Eelotsusetaotlus, mille esitas High Court of Justice (Chancery Division) (Patent Court) (Inglismaa ja Wales) 29. mail 2009 — Synthon BV versus Merz Pharma Gmbh & Co KG

(Kohtuasi C-195/09)

2009/C 193/10

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court of Justice (Chancery Division)

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Synthon BV

Vastustaja: Merz Pharma Gmbh & Co KG

Eelotsuse küsimused

1.

Kas luba on „esimene ühenduses […] turuleviimise luba” ehk „esimene luba ühenduses […] turuleviimiseks” nõukogu määruse (EÜ) nr 1768/92 (1) artiklite 13 ja 19 tähenduses, kui see on antud nõukogu direktiiviga 65/65/EMÜ (2) kooskõlas olevate siseriiklike õigusnormide kohaselt, või on vaja lisaks tuvastada, et kõnealuse loa andmisel hindas siseriiklik ametiasutus andmeid nii, nagu nõuab nimetatud direktiivis sätestatud halduskord?

2.

Kas mõiste „esime[n]e ühenduses […] turuleviimise l[ub]a” ehk „esimene luba ühenduses […] turuleviimiseks” nõukogu määruse (EÜ) nr 1768/92 artiklite 13 ja 19 tähenduses hõlmab sellise loaandmismenetluse tulemusel antud lubasid, mida siseriiklik õigus võimaldab kõrvuti nõukogu direktiivile 65/65/EMÜ vastava loaandmismenetlusega?

3.

Kas toode, millele antakse EMÜ-s esimene turuleviimise luba, järgimata nõukogu direktiivis 65/65/EMÜ sätestatud haldusmenetlust, kuulub nõukogu määruse (EÜ) nr 1768/92 reguleerimisalasse, mis on määratletud artiklis 2?

4.

Kui vastus kolmandale küsimusele on eitav, siis kas sellise toote suhtes välja antud täiendava kaitse tunnistus on tühine?


(1)  Nõukogu 18. juuni 1992. aasta määrus (EMÜ) nr 1768/92 ravimite täiendava kaitse tunnistuse kasutuselevõtu kohta (EÜT L 182, lk 1; ELT eriväljaanne 13/11, lk 200).

(2)  Nõukogu 26. jaanuari 1965. aasta direktiiv 65/65/EMÜ ravimeid käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT 1962, 22, lk 369).


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/9


Eelotsusetaotlus, mille esitas Chambre de recours des Écoles européennes 29. mail 2009 — Paul Miles jt, Robert Watson Mac Donald versus Secrétaire général des Écoles européennes

(Kohtuasi C-196/09)

2009/C 193/11

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Chambre de recours des Écoles européennes

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Paul Miles jt, Robert Watson Mac Donald

Vastustaja: Secrétaire général des Écoles européennes

Eelotsuse küsimused

1.

Kas EÜ artiklit 234 tuleb tõlgendada nii, et selline kohtuorgan nagu Euroopa koolide põhikirja konventsiooni artikli 27 alusel asutatud pretensioonide nõukogu kuulub nimetatud artikli kohaldamisalasse ja kuna see nõukogu otsustab viimase astmena, siis kas ta on kohustatud pöörduma Euroopa Kohtusse?

2.

Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, siis kas EÜ artikleid 12 ja 39 tuleb tõlgendada nii, et need ei võimalda kohaldada sellist töötasu süsteemi, nagu kehtib Euroopa koolides, sest kuigi selle süsteemi puhul on otsesõnu viidatud ühenduste ametnike suhtes kehtivale süsteemile, ei võimalda see täielikult, sealhulgas tagasiulatuvalt arvesse võtta vääringu väärtuse langust, mis toob kaasa asjaomase liikmesriigi ametivõimude lähetatud õpetajate ostujõu languse?

3.

Kui vastus teisele küsimusele on jaatav, siis kas selline erinevus, mis on tuvastatud olukordade vahel, milles on ühelt poolt Euroopa koolidesse lähetatud õpetajad, kelle töötasu tagavad samaaegselt nende riigi ametiasutused ja Euroopa kool, kus nad õpetavad, ja teiselt poolt Euroopa ühenduse ametnikud, kelle töötasu tagab üksnes ühendus, võib õigustada — eespool viidatud artiklites sätestatud põhimõtete seisukohast ja isegi kui kõnealustes personalieeskirjades viidatakse otsesõnu ühenduste ametnike personalieeskirjadele — seda, et võrdväärse ostujõu säilitamise tagamiseks kohaldatavad vahetuskursid ei ole samad?


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/10


Eelotsusetaotlus, mille esitas Augstākās tiesas Senāts (Läti Vabariik) 4. juunil 2009 — Schenker SIA versus Valsts ieņēmumu dienests

(Kohtuasi C-199/09)

2009/C 193/12

Kohtumenetluse keel: läti

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Augstākās tiesas Senāts

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Schenker SIA

Vastustaja: Valsts ieņēmumu dienests

Eelotsuse küsimus

Kas komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, artikli 6 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et siduva tolliinformatsiooni taotlusega seonduvalt tuleb väljastada siduv tariifiinformatsioon identsete kaupade kohta, millel on sama kaubanduslik nimetus, artikli number või muu tunnus, mis vastavat kaupa eristab või identifitseerib?


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/10


Euroopa Ühenduste Komisjoni 27. mail 2009 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu (teine koda) 10. märtsi 2009. aasta otsuse peale kohtuasjas T-249/06: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), varasemalt Nikopolsky Seamless Tubes Plant „Niko Tube” ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), varasemalt Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT, Euroopa Liidu Nõukogu versus Euroopa Liidu Nõukogu

(Kohtuasi C-200/09 P)

2009/C 193/13

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: H. van Vliet ja C. Clyne)

Teised menetluspooled: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), varasemalt Nikopolsky Seamless Tubes Plant „Niko Tube” ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), varasemalt Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT, Euroopa Liidu Nõukogu

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada kohtuotsuse punkt 1;

jätta hagi tervikuna rahuldamata;

mõista käesoleva apellatsioonikaebusega kaasnevad komisjoni kulud välja hagejatelt.

Väited ja peamised argumendid

APELLATSIOONIKAEBUSE ESIMENE VÄIDE — Ühe majandusüksuse kontseptsiooni kohaldamine ekspordihinna määratlemiseks

Komisjon leiab, et Esimese Astme Kohus rikkus kahte õigusnormi, kui ta leidis, et „Vastavalt väljakujunenud kohtupraktikale, mis puudutab normaalväärtuse arvutamist, kuid mis analoogia alusel on ülekantav ekspordihinna arvutamisele, ei muuda õiguslikult eraldiseisvatest äriühingutest moodustatud kontserni tootmis- ja müügitegevuse jaotus asjaolu, et tegemist on ühe majandusüksusega, kes korraldab sellisel viisil kõik tegevused, mida muudel juhtudel teostab üksus, kes on ka õiguslikus plaanis üks üksus”.

Esiteks rikkus Esimese Astme Kohus põhjendamiskohustust, kuna ta ei viidanud mingil viisil miks ta leidis, et dumpingumarginaali arvutamiseks, tuleb ekspordihinna määratlemisel analoogia alusel kohaldada ühe majandusüksuse kontseptsiooni.

Teiseks pani Esimese Astme Kohus toime rikkumise kui ta ei järginud ühe majandusüksuse kohta käivat Euroopa Kohtu kehtivat kohtupraktikat, sellist nagu tuleneb eelkõige kohtuotsustest Sharp Corporation, Minolta Camera, Ricoh ja Canon II.

APELLATSIOONIKAEBUSE TEINE VÄIDE — Tõendamiskoormis ja kohtuliku kontrolli tase

See apellatsioonikaebuse väide puudutab tõendamiskoormist ja kohtuliku kontrolli taset. Komisjon leiab sellega seoses, et Esimese Astme Kohus rikkus punktides 180-190 mitmeid õigusnorme, kuna ta ei viinud kohtulikku kontrolli läbi sobival tasemel. Viidates kohtuotsusele Kundan ja Tata jättis Esimese Astme Kohus arvesse võtmata, et peale seda kohtuotsust muudeti algmääruse artikli 2 lõike 10 punkti i täpselt sellisel viisil, et see kohalduks selliste olukordade suhtes nagu kõne all olev olukord. See jätab selgelt institutsioonidele teatud kaalutlusõiguse. Esimese Astme Kohus kohaldas valesti õiguslikku kriteeriumit nõudes institutsioonidelt äärmiselt ulatuslikku tõendamiskoormist valdkonnas, kus neil tavaliselt on lai kaalutlusõigus. Järelikult ei tõendanud Esimese Astme Kohus piisavalt institutsioonide poolt tehtud ilmse vea olemasolu.

APELLATSIOONIKAEBUSE KOLMAS VÄIDE — Algmääruse artikli 2 lõike 10 esimene lõik

See kolmas väide vaidlustab vaidlustatud kohtuotsuse punktid 193-197. Sellest tuleneb, et kui leitakse, et apellatsioonikaebuse esimene ja teine väide on põhjendatud, siis tuleneb Esimese Astme Kohtu põhjendustest, et tema järeldus, mille kohaselt rikkusid institutsioonid artikli 2 lõike 10 esimest lõiku, on õiguslikult väär.

APELLATSIOONIKAEBUSE NELJAS VÄIDE — Kaitseõigused

See väide puudutab vaidlustatud kohtuotsuse punkte 200-211. Komisjon leiab, et nendes punktides kohaldas Esimese Astme Kohus hagejate kaitseõiguste kohta liiga ranget ning seega õigustamatut kriteeriumit. Kohandamise ulatus ja asjaomased tehingud olid hagejatele juba mõnda aega teada (alates esimesest teavet avalikustavast lõplikust dokumendist). Lisaks täpsustas komisjon oma teises teavet avalikustavas dokumendis selleks, et vastata hagejate poolt peale esimest teavet avalikustava dokumendi saamist saadetud märkustele, et eelnev viide artikli 2 lõikele 9 kui õiguslikule alusele kõne all oleva kohandamise läbiviimiseks, oli väär. Seega olid hagejad täielikult teadlikud täpsetest põhjustest, mis tõi kaasa komisjonipoolse kohandamise — nimelt, et ta leidis, et Sepco tegutses hagejate nimel olles kaubandusettevõtja, kelle funktsioonid on analoogsed komisjonitasu eest töötava agendi omadega.

Komisjon leiab seega, et ta andis hagejatele piisavalt teavet, et viimased saaksid oma kaitseõiguseid teostada. Seega rikkus Esimese Astme Kohus õigusnormi, kui ta viitas punktis 201, et lõpetamisteade oleks sellega seoses pidanud sisaldama rohkem teavet. Vastupidi sellele, millele osutas Esimese Astme Kohus, olid hagejad teadlikud põhjusest, miks komisjon kavatses nõukogule selle kohanduse kohta ettepaneku teha, nimelt, et Sepco seos hagejatega langeb artikli 2 lõike 10 punkti u teise lause alla. Lisaks leiab komisjon, et tema seisukohta toetab varasem Euroopa Kohtu kohtupraktika (näiteks kohtuotsus EFMA).

Lõpuks leiab komisjon, et Esimese Astme Kohus rikkus punktis 209 õigusnormi, kui ta ajas peamise küsimuse kohandamise teostamise õiguspärasuse kohta segamini küsimusega hagejate kaitseõiguste tagamise kohta. Esimese Astme Kohus sedastab: „Eespool […] aga näidati [, et institutsioonid tegutsesid kohanduse teostamisel ebaseaduslikult]. Seega tuleb järeldada, et” kuna nad ei esitanud oma lõplikku põhjendust teise lõpliku teatise ajal, siis on institutsioonid rikkunud hagejate kaitseõigusi. Seega ei eksisteeri vastupidi sellele, mida väidab Esimese Astme Kohus, nende kahe küsimuse vahel põhjuslikku seost. Lihtsalt asjaolu, et Esimese Astme Kohus järeldas, et kohandus oli tema arvates vääralt teostatud, ei tähenda, et hagejate kaitseõigusi on rikutud. Küsimus on selles, kas institutsioonid tagasid hagejatele haldusmenetluse käigus vajaliku teabe, et hagejad saaksid omapoolse teabe esitada. Asjaolust, et Esimese Astme Kohus leiab, et kohandamine on ebaseaduslik, ei tähenda „seega”, et hagejate kaitseõiguseid on haldusmenetluse jooksul rikutud.

KÜSIMUS, KAS EUROOPA KOHUS VÕIB ISESEISVALT OTSUSTADA KÕNE ALL OLEVATE VÄIDETE ÜLE (VÕI TA PEAB ASJA SAATMA ESIMESE ASTME KOHTULE)

Komisjoni leiab, et juhul kui Euroopa Kohus otsustab, et eespool toodud väited on põhjendatud ja tühistab vaidlustatud kohtuotsuse resolutsiooni punkti 1, siis on tema kohtutoimik piisav selleks, et ise asjakohaste väidete kohta otsus teha (ja need tagasi lükata). Siiski puudutab see küsimus Euroopa Kohut ja komisjon seda punkti edaspidi ei käsitle.


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/11


Eelotsusetaotlus, mille esitas Bundesverwaltungsgericht (Saksamaa) 8. juunil 2009 — Flachglas Torgau GmbH versus Saksamaa Liitvabariik

(Kohtuasi C-204/09)

2009/C 193/14

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesverwaltungsgericht

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Flachglas Torgau GmbH.

Vastustaja: Saksamaa Liitvabariik

Eelotsuse küsimused

1.

a)

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiivi 2003/4/EÜ keskkonnateabele avaliku juurdepääsu ja nõukogu direktiivi 90/313/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (1) artikli 2 punkti 2 teist lauset tuleb tõlgendada nii, et seadusandjana tegutsevad ainult sellised asutused ja institutsioonid, kes liikmesriigi õiguse kohaselt teevad õigusloome protsessis lõpliku (siduva) otsustuse, või tegutsevad seadusandjana ka sellised asutused ja institutsioonid, kellel on liikmesriigi õiguse alusel pädevus ja õigus osaleda õigusloome protsessis, eelkõige esitada seaduseelnõusid ja koostada nende kohta arvamusi?

b)

Kas liikmesriigid võivad sätestada, et riigiasutuse mõiste ei hõlma asutusi ja institutsioone, kes tegutsevad õigusemõistjana ja seadusandjana, alati üksnes sellisel juhul, kui nende põhiseaduse järgsete sätetega ei nähtud direktiivi vastuvõtmise ajal ette läbivaatamise menetlust Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiivi 2003/4/EÜ keskkonnateabele avaliku juurdepääsu ja nõukogu direktiivi 90/313/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta artikli 6 tähenduses?

c)

Kas riigiasutuse mõiste ei hõlma asutusi ja institutsioone, kes tegutsevad seadusandjana, ainult kuni õigusloome protsessi lõpuni?

2.

a)

Kas töö konfidentsiaalsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiivi 2003/4/EÜ keskkonnateabele avaliku juurdepääsu ja nõukogu direktiivi 90/313/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta artikli 4 lõike 2 esimese lause punkti a tähenduses on seadusega sätestatud, kui siseriikliku õiguse norm, millega võeti üle direktiiv 2003/4/EÜ, näeb üldiselt ette, et keskkonnateabe taotlus tuleb tagasi lükata, kui teabe avalikustamine võib kahjustada teabe andmiseks kohustatud asutuse töö konfidentsiaalsust, või on selleks vajalik erinorm, mis sätestab töö konfidentsiaalsuse?

b)

Kas töö konfidentsiaalsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiivi 2003/4/EÜ keskkonnateabele avaliku juurdepääsu ja nõukogu direktiivi 90/313/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta artikli 4 lõike 2 esimese lause punkti a tähenduses on seadusega sätestatud, kui siseriiklikust õigusest tuleneb kirjutamata õiguspõhimõte, mille kohaselt ei ole riigiasutuste haldusmenetlused avalikud?


(1)  ELT L 41, lk 26; ELT eriväljaanne 15/07, lk 375.


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/12


Eelotsusetaotlus, mille esitas Verwaltungsgerichtshof (Austria) 10. juunil 2009 — Ilonka Sayn-Wittgenstein versus Landeshauptmann von Wien

(Kohtuasi C-208/09)

2009/C 193/15

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Ilonka Sayn-Wittgenstein

Vastustaja: Landeshauptmann von Wien

Eelotsuse küsimused

Kas EÜ artikliga 18 on vastuolus õigusnorm, mille kohaselt keelduvad liikmesriigi pädevad asutused tunnustamast lapsendatud (täisealisele) lapsele teises liikmesriigis antud perekonnanime, kui see sisaldab liikmesriigis (ka põhiseadusõigusega) keelatud aadliseisuse tunnust?


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/12


Eelotsusetaotlus, mille esitas Korkein hallinto-oikeus (Soome) 10. juunil 2009 — Lahti Energia Oy

(Kohtuasi C-209/09)

2009/C 193/16

Kohtumenetluse keel: soome

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Korkein hallinto-oikeus

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Lahti Energia Oy

Vastustaja: Lahden seudun ympäristölautakunta, Hämeen ympäristökeskus, Salpausselän luonnonystävät ry

Eelotsuse küsimused

1.

Kas gaasistamisrajatises toodetud gaasi põletamist jõujaama katlas täiendava kütusena tuleb käsitada direktiivi 2000/76/EÜ (1) artiklis 3 ette nähtud tegevusena, juhul kui põletamiseks suunatavat gaasi pärast gaasistamist ei puhastata?

2.

Kui vastus esimesele küsimusele on põhimõtteliselt eitav, siis kas probleemile hinnangu andmist mõjutab põletatavate jäätmete laad või põletamisele suunatava gaasi tolmu või muude saasteainete sisaldus?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. detsembri 2000. aasta direktiiv 2000/76/EÜ jäätmete põletamise kohta (EÜT L 332, lk 91; ELT eriväljaanne 15/05, lk 353).


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/13


11. juunil 2009 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Kreeka Vabariik

(Kohtuasi C-211/09)

2009/C 193/17

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: M. Karanasou-Apostolopoulou ja L. Balta)

Kostja: Kreeka Vabariik

Hageja nõuded

Tuvastada, et kuna Kreeka Vabariik ei ole vastu võtnud vajalikke õigus- ja haldusnorme, et täita Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta direktiivi 2006/24/EÜ, mis käsitleb üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste või üldkasutatavate sidevõrkude pakkujate tegevusega kaasnevate või nende töödeldud andmete säilitamist ja millega muudetakse direktiivi 2002/58/EÜ, (1) või igal juhul ei ole komisjoni neist teavitanud, on Kreeka Vabariik rikkunud sellest direktiivist tulenevaid kohustusi;

mõista kohtukulud välja Kreeka Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Direktiivi 2006/24/EÜ siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtaeg möödus 15. septembril 2007.


(1)  ELT L 105, 13.4.2006, lk 54.


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/13


Anheuser-Busch, Inc. 19. juunil 2009 esitatud apellatsioonkaebus Esimese Astme Kohtu (esimene koda) 25. märtsi 2009. aasta otsuse peale kohtuasjas T-191/07: Anheuser-Busch, Inc. versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Budějovický Budvar, národní podnik

(Kohtuasi C-214/09 P)

2009/C 193/18

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Anheuser-Busch, Inc. (esindajad: rechtsanwältin V. von Bomhard, rechtsanwalt B. Goebel)

Teised menetluspooled: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Budějovický Budvar, národní podnik

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu 25. märtsi 2009. aasta otsus kohtuasjas T-191/07;

mõista kohtukulud välja Esimese Astme Kohtu menetluse hagejalt.

Väited ja peamised argumendid

Anheuser-Busch esitab apellatsioonkaebuse põhjenduseks kolm väidet, millest esimeses viidatakse määruse nr 207/2009 (1) artikli 41 lõike 2 kolmanda lause ja komisjoni 13. detsembri 1995. aasta määruse (EÜ) nr 2868/95, millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) 40/94 (2) ühenduse kaubamärgi kohta, (3) eeskirja 16 lõigete 1 ja 3 ning eeskirja 20 lõike 2 rikkumisele, teises väites viidatakse määruse nr 207/2009 artikli 76 lõike 2 rikkumisele ning kolmandas määruse nr 207/2009 artikli 42 lõigete 2 ja 3 rikkumisele.

Kaks esimest väidet on seotud menetlusküsimustega. Anheuser-Busch väidab, et need on käesoleval juhul olulised. Apellatsioonikoda oleks saanud õlu puudutavas osas otsustada määruse nr 207/2009 artikli 8 punkti a tähenduses esitatud vastulause üle ainult varasemat kaubamärki IR 238 203 arvesse võttes. See tähendab ka seda, et varema vastulausemenetluse käigus selle koha esitatud argumendid, kas sõna „Budweiser” domineerib Budvari kujutismärki, jäeti arvesse võtmata. See tähendab ka seda, et varem vastulausemenetluse käigus selle kohta esitatud argumendid, kas sõna „Budweiser” domineerib Budvari kujutismärke, jäeti arvesse võtmata.

Esimese Astme Kohus eksis, leides, et Budvaril ei ole õiguslikku kohustust esitada tõendeid talle kuuluva registreeringu IR 238 203 kehtivuse jätkumise (s.o kehtivuse pikendamise) kohta. See kohustus tuleneb määruse nr 207/2009 artikli 41 lõike 2 kolmandast lausest koos 1995. aasta rakendusmääruse eeskirja 16 lõigete 1 ja 3 ning eeskirja 20 lõike 2, ning ühtlustamisameti 18. jaanuari 2002. aasta teatisega, milles kutsutakse Budvari üles esitama „vastulauset toetavaid mistahes asjaolusid, tõendeid ja argumente”. Budvari kohustus oli selliseid tõendeid esitada teatises kindlaks määratud tähtajaks, s.o 26. veebruariks 2002. Siiski esitati asjaomane tõend alles 21. jaanuaril 2004.

Seetõttu oli väär ka Esimese Astme Kohtu märkus, et kuna pikendamistõendi esitamise kohta ei olnud „tähtaega määratud”, siis ei ole määruse nr 207/2009 artikli 76 lõige 2 selle suhtes kohaldatav, ning seega on see järeldus nimetatud sättega vastuolus. Tegelikult oli „tähtaeg määratud” ning apellatsioonikoda oleks artikli 76 lõike 2 põhjal pidanud kasutama vähemalt oma kaalutlusõigust, otsustamaks, kas seda tõendit tuleb arvesse võtta. Esimese Astme Kohus sai apellatsioonikoja otsusest aru nii, et pikendamistõend esitati õigeaegselt. Seega seisneb artikli 76 lõike 2 rikkumine selles, et apellatsioonikoda ei kasutanud oma kaalutlusõigust ning Esimese Astme Kohus kinnitas sellist otsust.

Esimese Astme Kohus ei tunnistanud ka seda, et Budvari vastulause toetuseks esitatud tõendid olid ebapiisavad ning viitasid pigem muudele kui vastulause aluseks olevatele kaubamärkidele, ning apellatsioonikoja otsuses rikuti määruse nr 207/2009 artikli 42 lõikeid 2 ja 3.


(1)  Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1).

(2)  Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146).

(3)  Komisjoni 13. detsembri 1995. aasta määrus (EÜ) nr 2868/95, millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT L 303, lk 1; 17/01, lk 189).


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/14


Eelotsusetaotlus, mille esitas Markkinaoikeus (Soome) 15. juunil 2009 — Mehiläinen Oy, Suomen Terveystalo Oyj versus Oulun kaupunki

(Kohtuasi C-215/09)

2009/C 193/19

Kohtumenetluse keel: soome

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Markkinaoikeus

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: Mehiläinen Oy, Suomen Terveystalo Oyj

Vastustaja: Oulun kaupunki

Eelotsuse küsimused

1.

Kas kokkuleppe puhul, millega kohalikust omavalitusest hankija sõlmib lepingu iseseisva, eraõigusliku ning äriühingu vormis tegutseva ettevõttega lepingu, millega asutatakse uus aktsiaseltsi vormis tegutsev ettevõte, milles mõlemale asutajale kuulub võrdne osalus ning otsustamisõigus ja kohalikust omavalitsusest hankija kohustub seejuures ostma oma töötajatele selle äriühingu asutamisel viimase pakutavaid töötervishoiu ja –heaolu teenuseid, on seda kokkulepet tervikuna hinnates tegemist tegevusega, mille korral tuleb läbi viia hankemenetlus, sest lepingute kogumi puhul oli tegemist teenuste riigihankelepingu sõlmimisega Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/18/EÜ ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta tähenduses, või tuleb seda kokkulepet vaadelda ühisettevõtte loomisena ning viimasele kohaliku omavalitsuse hallatava ettevõtte majandustegevuse üleandmisena, millele ei kohaldata nimetatud direktiivi ja sellest tulenevat hankemenetluse läbiviimise kohustust?

2.

Kas käesolevas asjas omab tähtsust ka asjaolu, et:

a)

Oulu linn kohustus hankijana tellima eespool nimetatud teenuseid raha eest nelja-aastase üleminekuperioodi jooksul, mille möödumisel kavatseb ta vastavalt enda otsusele kuulutada vajalike tervishoiuteenuste ostmiseks uuesti välja hankemenetluse?

b)

Oulu linna koosseisu kuuluva hallatava ettevõtte käive koosnes enne vaidlusaluse kokkuleppe sõlmimist suures osas muust kui linna töötajatele osutatud tervishoiuteenustest?

c)

uue äriühingu asutamine toimub selliselt, et kohaliku omavalitsuse hallatava ettevõtte majandustegevus, mis seisneb tervishoiuteenuste osutamises nii linna töötajatele kui ka teistele klientidele, antakse sellele mitterahalise sissemaksena?


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/15


16. juunil 2009 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Malta Vabariik

(Kohtuasi C-220/09)

2009/C 193/20

Kohtumenetluse keel: malta

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Aquilina, W. Wils)

Kostja: Malta Vabariik

Hageja nõuded

Tunnistada, et kuna Malta Vabariik ei ole siseriiklikusse õigusesse õigesti üle võtnud nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiivi 93/13/EMÜ, ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes, artikli 3 lõikes 3 ja artikli 5 kolmandas lõigus sätestatud lisa, on Malta Vabariik jätnud täitmata direktiivist 93/13/EMÜ tulenevad kohustused;

mõista kohtukulud välja Malta Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Euroopa Ühenduste Komisjoni arvates ei ole Malta Vabariik siseriiklikusse õigusesse õigesti üle võtnud nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiivi 93/13/EMÜ (1), ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes („direktiiv”), artikli 3 lõikes 3 ja artikli 5 kolmandas lõigus sätestatud lisa, mistõttu on jätnud täitmata sellest direktiivist tulenevad kohustused.

Komisjon on seisukohal, et kuigi direktiivi rakendamiseks ei pea liikmesriik tingimata vastu võtma seadusandlikke akte, on oluline, et siseriiklik õigus tagaks, et ametivõimud kohaldavad direktiivi täies ulatuses, et siseriiklikud õigusnormid on piisavalt täpsed ja selged, et üksikisikud on täiesti teadlikud oma õigustest ja saavad vajaduse korral nendele õigustele tugineda siseriiklikes kohtutes.

Eelkõige direktiivi artikli 3 lõikes 3 sätestatud lisa osas on komisjon seisukohal, et selle üle võtmine Malta õigusesse on vajalik ja oluline. Isegi kui direktiivi lisas sisalduv loetelu on soovituslik ja näitlikustava väärtusega, on see siiski teabeallikas nii ametivõimudele, kes vastutavad rakendusmeetmete kohaldamise eest, kui ka üksikisikutele, keda need meetmed puudutavad. Seetõttu peavad liikmesriigid nimetatud direktiiviga kavandatud tulemuse saavutamiseks valima direktiivi sellise rakendusviisi, mis tagab, et avalikkus on direktiivist piisavalt teavitatud.

Komisjon väidab, et Malta Vabariik ei rakendanud meetmeid, mis tagaksid piisaval määral avalikkuse teavitamise direktiivi lisa kogu loetelust, eeskätt punktidest 1(a), (f), (g), (h) ja punktist 1(q) selle täies ulatuses. Lisaks ei ole Malta Vabariik viidanud terves ulatuses direktiivi lisa kordamisele direktiivi üle võtva seaduse eelnõus, kuivõrd Malta õigustraditsiooni kohaselt kujutavad eelnõud endast olulist tõlgendusabi. Puuduvad mistahes viited, et avalikkusele kavatseti nimetatud teavet anda mis tahes muul viisil.

Direktiivi artikli 5 kolmanda lõigu Malta õigusesse üle võtmise osas leiab komisjon, et see on vajalik ja oluline, kuna nimetatud lõigus sisalduv säte on õiguslikult siduv, andes tarbijatele laiemad õigused ja suurema kaitse ning aidates välja selgitada tulemusi, mida direktiiviga püütakse saavutada.


(1)  ELT, L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 288.


Esimese Astme Kohus

15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/16


Esimese Astme Kohtu 1. juuli 2009. aasta otsus — Hispaania versus komisjon

(Kohtuasi T-259/05) (1)

(EAGGF - Tagatisrahastu - Kulud, mida ühendus ei rahasta - Linane riie - Kanep - Banaanid - OLAF-i aruanne - Kontrollikoja aruanne - Määruse (EÜ) nr 1663/95 artikli 8 lõikes 1 osutatud kahepoolne kohtumine - Oluliste menetlusnormide rikkumine - Kuritarvitus - EAGGF-ile varalise kahju tekkimine)

2009/C 193/21

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Hispaania Kuningriik (esindaja: abogado del Estado M. Muñoz Pérez)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindaja: T. van Rijn, L. Parpala ja F. Jimeno Fernández)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada komisjoni 29. aprilli 2005. aasta otsus 2005/354/EÜ, millega jäetakse ühenduse rahastamisest välja teatavad liikmesriikide poolt Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastu raames tehtud kulutused (ELT L 112, lk 14) osas, milles jäetakse välja teatavad Hispaania poolt tehtud kulutused.

Otsuse resolutsioon

1.

Tühistada komisjoni 29. aprilli 2005. aasta otsus 2005/354/EÜ, millega arvatakse ühenduse rahastamisest välja teatavad liikmesriikide poolt Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastu raames tehtud kulutused, osas, millega arvatakse ühenduse rahastamisest välja Hispaania Kuningriigi poolt eelarveaastal 1996/997 ja 1997/1998 kanepi tootmiseks antud abi raames tehtud kulutused.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Jätta mõlema poole kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 217, 3.9.2005.


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/16


Esimese Astme Kohtu 30. juuni 2009. aasta otsus — Danjag versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Mission Productions (Dr. No)

(Kohtuasi T-435/05) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Ühenduse sõnamärgi Dr. No taotlus - Registreerimata sõnamärkide ja tähiste Dr. No ja Dr. NO omaniku vastulause - Varasemaid kaubamärke puudutava tingimuse puudumine - Kaubanduses kasutatava eristava tähise puudumine - Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktid a ja b, lõike 2 punkt c ja lõige 4 (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punktid a ja b, lõike 2 punkt c ja lõige 4) - Põhjendamiskohustus - Määruse nr 40/94 artikkel 73 (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikkel 75))

2009/C 193/22

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Danjag, LLC (Santa Monica, California, Ühendriigid) (esindajad: QC, G. Hobbs, barrister G. Hollingworth, solicitor S. Skrein ja solicitor L. Berg)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: A. Folliard-Monguiral)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Esimese Astme Kohtus: Mission Productions Gesellschaft für Film-, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH (München, Saksamaa) (esindaja: advokaat K. Lewinsky)

Kohtuasja ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 21. septembri 2005. aasta otsuse (asi R 1118/2004-1) peale, mis puudutas vastulausemenetlust Danjaq, LLC ja Mission Productions Gesellschaft für Film-, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH vahel

Otsuse resolutiivosa

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Danjaq, LLC-lt.


(1)  ELT C 60, 11.3.2006.


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/17


Esimese Astme Kohtu 1. juuli 2009. aasta otsus — ISD Polska jt versus komisjon

(Liidetud kohtuasjad T-273/06 ja T-297/06) (1)

(Riigiabi - Poola Vabariigi poolt terasetootjale antud ümberkorraldusabi - Otsus, millega tunnistatakse abi osaliselt ühisturuga kokkusobimatuks ja määratakse selle tagastamine - Protokoll nr 8 Poola terasetööstuse restruktureerimise kohta - Tühistamishagi - Õigus esitada hagi - Hagi esitamise tähtaeg - Vastuvõetavus - Õiguspärane ootus - Määruse (EMÜ) nr 659/1999 artikli 14 lõige 1 - Ühisturuga kokkusobimatu abi tagastamisele kohaldatav intressimäär - Kohustus teha liikmesriigiga tihedat koostööd - Liitintress - Määruse (EÜ) nr 794/2004 artikli 9 lõige 4 ja artikli 11 lõige 2)

2009/C 193/23

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad kohtuasjas T-273/06: ISD Polska sp. z o.o. (Varssavi, Poola) ja Industrial Union of Donbass Corp. (Donetsk, Ukraina) (esindajad: advokaadid C. Rapin ja E. Van den Haute, hiljem advokaadid C. Rapin, E. Van den Haute ja C. Pétermann)

Hagejad kohtuasjas T-297/06: ISD Polska sp. z o.o. (varem Majątek Hutniczy sp. z o.o.) (Varssavi) (esindajad: advokaadid C. Rapin ja E. Van den Haute, hiljem advokaadid C. Rapin, E. Van den Haute ja C. Pétermann)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: C. Giolito ja A. Stobiecka-Kuik)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada osaliselt komisjoni 5. juuli 2005. aasta otsus 2006/937/EÜ Huta Częstochowa S.A-le antud riigiabi nr C 20/04 (ex NN 25/04) kohta (ELT 2006, L 366, lk 1) osas, milles komisjon tunnistas teatud abi ühisturuga kokkusobimatuks ja nõudis, et Poola Vabariik selle tagastaks.

Otsuse resolutiivosa

1.

Jätta hagid rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja ISD Polska sp. z o.o-lt ja Industrial Union of Donbass Corp-lt.


(1)  ELT C 294, 2.12.2006.


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/17


Esimese Astme Kohtu 1. juuli 2009. aasta otsus — Regionalny Fundusz Gospodarczy versus komisjon

(Kohtuasi T-288/06) (1)

(Riigiabi - Poola Vabariigi poolt terasetootjale antud ümberkorraldusabi - Otsus, millega tunnistatakse abi osaliselt ühisturuga kokkusobimatuks ja määratakse selle tagasimaksmine - Protokoll nr 8 Poola terasetööstuse restruktureerimise kohta - Ühisturuga kokkusobimatu abi tagastamisele kohaldatav intressimäär - Kohustus teha liikmesriigiga tihedat koostööd - Määruse (EÜ) nr 794/2004 artikli 9 lõige 4 ja artikli 11 lõige 2)

2009/C 193/24

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. (varem Huta Częstochowa S.A.) (Częstochowa, Poola) (esindajad: advokaadid C. Sadkowski ja D. Sałajewski)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: C. Giolito ja A. Stobiecka-Kuik)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada osaliselt komisjoni 5. juuli 2005. aasta otsus 2006/937/EÜ Huta Częstochowa SA-le antud riigiabi nr C 20/04 (ex NN 25/04) kohta osas, milles sellega tunnistatakse teatud abi ühisturuga kokkusobimatuks ja kohustatakse Poola Vabariiki seda abi tagasi nõudma.

Otsuse resolutiivosa

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Regionalny Fundusz Gospodarczy SA-lt.


(1)  ELT C 294, 2.12.2006.


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/18


Esimese Astme Kohtu 1. juuli 2009. aasta otsus — Operator ARP versus komisjon

(Kohtuasi T-291/06) (1)

(Riigiabi - Poola Vabariigi poolt terasetootjale antud ümberkorraldusabi - Otsus, millega tunnistatakse abi osaliselt ühisturuga kokkusobimatuks ja määratakse selle tagasimaksmine - Protokoll nr 8 Poola terasetööstuse restruktureerimise kohta - Tühistamishagi - Põhjendatud huvi menetluse algatamiseks - Vastuvõetavus - Abisaaja mõiste - Määruse (EÜ) nr 659/1999 artikli 14 lõige 1)

2009/C 193/25

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: Operator ARP sp. z o.o. (Varssavi, Poola) (esindajad: advokaat J. Szymanowska, hiljem advokaadid J. Szymanowska ja P. Rosiak, seejärel advokaat P. Rosiak)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: C. Giolito ja A. Stobiecka-Kuik)

Kohtuasja ese

Nõue osaliselt tühistada komisjoni 5. juuli 2005. aasta otsus 2006/937/EÜ terasetootjale Huta Częstochowa SA-le antud riigiabi nr C 20/04 (ex NN 25/04) kohta (ELT 2006, L 366, lk 1) osas, milles komisjon tunnistas teatud abi ühisturuga kokkusobimatuks ja nõudis, et Poola Vabariik selle tagasi nõuaks

Otsuse resolutsioon

1.

Tühistada komisjoni 5. juuli 2005. aasta otsuse 2006/937/EÜ (terasetootjale Huta Częstochowa SA-le antud riigiabi C 20/04 (ex NN 25/04) kohta) artikli 3 lõike 2 esimene lõik Operator ARP sp. z o.o-d puudutavas osas.

2.

Mõista kohtukulud välja komisjonilt.


(1)  ELT C 310, 16.12.2006.


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/18


Esimese Astme Kohtu 1. juuli 2009. aasta otsus — ThyssenKrupp Stainless versus komisjon

(Kohtuasi T-24/07) (1)

(Konkurents - Keelatud kokkulepped - Roostevabast terasest lametooted - Otsus, milles on määruse (EÜ) nr 1/2003 alusel tuvastatud ST artikli 65 rikkumine pärast ESTÜ asutamislepingu lõppemist - Sulami hinnalisa - Komisjoni pädevus - Rikkumise süüksarvamine - Kohtuotsuse seadusjõud - Kaitseõigused - Juurdepääs toimikule - Aegumine - Non bis in idem põhimõte - Koostöö haldusmenetluses)

2009/C 193/26

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: ThyssenKrupp Stainless AG (Duisbourg, Saksamaa) (esindajad: advokaadid M. Klusmann ja S. Thomas)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: F. Castillo de la Torre, R. Sauer ja O. Weber)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada tervikuna või osaliselt komisjoni 20. detsembri 2006. aasta otsus, mis käsitleb [ST] artikli 65 alusel algatatud menetlust (juhtum COMP/F/39.234 — Sulami lisamaks — otsuse uuesti vastuvõtmine), ja teise võimalusena nõue vähendada selle otsusega ThyssenKrupp Stainlessile määratud trahvi.

Otsuse resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja ThyssenKrupp Stainless AG-lt.


(1)  ELT C 82, 14.4.2007.


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/19


Esimese Astme Kohtu 1. juuli 2009. aasta otsus — KG Holding jt versus komisjon

(Liidetud kohtuasjad T-81/07, T-82/07 ja T-83/07) (1)

(Riigiabi - Ümberkorraldamisabi, mille Madalmaade ametivõimud andsid KG Holding NV-le - Otsus, millega abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobimatuks ja kohustatakse abi tagastama - Tühistamishagi - Osaline vastuvõetamatus - Abi tagasinõudmine abi saanud ettevõtjatelt, kes on pankrotistunud - Ühenduse suunised raskustes olevate äriühingute päästmiseks ja ümberkorraldamiseks antava riigiabi kohta)

2009/C 193/27

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja kohtuasjas T-81/07: Jan Rudolf Maas, KG Holding NV pankrotihaldur, (Rotterdam, Madalmaad) (esindajad: advokaadid G. van der Wal ja T. Boesman)

Hageja kohtuasjas T-82/07: Jan Rudolf Maas ja Cornelis van den Bergh, Kliq BV pankrotihaldurid (Rotterdam) (esindajad: advokaadid G. van der Wal ja T. Boesman)

Hageja kohtuasjas T-83/07: Jean Leon Marcel Groenewegen, Kliq Reïntegratie pankrotihaldur (Utrecht, Madalmaad) (esindajad: advokaadid G. van der Wal ja T. Boesman)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindaja: H. van Vliet)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada komisjoni 19. juuli 2006. aasta otsus 2006/939/EÜ meetme kohta, mida Madalmaad kavatsevad ettevõtja KG Holding NV abistamiseks võtta (EÜT L 366, lk 40).

Otsuse resolutiivosa

1.

Tühistada komisjoni 19. juuli 2006. aasta otsuse 2006/939/EÜ (meetme kohta, mida Madalmaad kavatsevad ettevõtja KG Holding NV abistamiseks võtta) artikkel 2.

2.

Jätta hagid ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Jätta Jan Rudolf Maasi kui KG Holding NV pankrotihalduri kohtukulud kohtuasjas T-81/07 tema enda kanda.

4.

Jätta Jan Rudolf Maasi ja Cornelis van den Berghi kui Kliq BV pankrotihaldurite kohtukulud kohtuasjas T-82/07 nende endi kanda.

5.

Jätta Jean Leon Marcel Groenewegeni kui Kliq Reïntegratie pankrotihalduri kohtukulud kohtuasjas T-83/07 tema enda kanda ning mõista temalt välja komisjoni kohtukulud kohtuasjas T-83/07.

6.

Jätta komisjoni kohtukulud kohtuasjades T-81/07 ja T-82/07 tema enda kanda.


(1)  ELT C 117, 29.5.2007.


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/19


Esimese Astme Kohtu 2. juuli 2009. aasta otsus — Euro-Information versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Kolme kolmnurgaga kaarti hoidva käe kujutis)

(Kohtuasi T-414/07) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Kolme kolmnurgaga kaarti hoidvat kätt kujutava ühenduse kujutismärgi taotlus - Absoluutne keeldumispõhjus - Eristusvõime puudumine - Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b))

2009/C 193/28

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Européenne de traitement de l’information (Euro-Information) (Strasbourg, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid P. Greffe, M. Chaminade ja L. Paudrat)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindajad: O. Montalto ja R. Bianchi)

Kohtuasja ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 6. septembri 2007. aasta otsuse (asi R 290/2007-1) peale, millega jäeti rahuldamata taotlus registreerida ühenduse kaubamärgina kolme kolmnurgaga kaarti hoidvat kätt kujutav tähis.

Otsuse resolutiivosa

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Européenne de traitement de l’information (Euro-Information)-ilt.


(1)  ELT C 22, 26.1.2008.


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/20


Esimese Astme Kohtu 1. juuli 2009. aasta otsus — Okalux versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Messe Düsseldorf (OKATECH)

(Kohtuasi T-419/07) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Tühistamismenetlus - Ühenduse sõnamärk OKATECH - Osaline tühistamine - Hagi esitamise tähtaeg - Määruse nr 40/94(EÜ) artiklid 57 ja 77 bis (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artiklid 58 ja 80) - Õiguspärase ootuse ja õiguskindluse kaitse põhimõtted - Õigus olla ära kuulatud)

2009/C 193/29

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Okalux GmbH (Marktheidenfeld, Saksamaa) (esindaja: advokaat M. Beckensträter)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: S. Schäffner)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Esimese Astme Kohtus: Messe Düsseldorf GmbH (Düsseldorf, Saksamaa) (esindajad: esialgu advokaat I. Friedhoff, hiljem advokaat S. von Petersdorff-Campen)

Kohtuasja ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 3. septembri 2007. aasta otsuse (asi R 766/2007-2) peale, mis on tehtud tühistamismenetluses Messe Düsseldorf GmbH ja Okalux GmbH vahel.

Otsuse resolutiivosa

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Okalux GmbH-lt.


(1)  ELT C 8, 12.1.2008.


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/20


Esimese Astme Kohtu 30. juuni 2009. aasta otsus — CPEM versus komisjon

(Kohtuasi T-444/07) (1)

(Euroopa Sotsiaalfond - Finantsabi tühistamine - OLAF-i aruanne)

2009/C 193/30

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Centre de promotion de l’emploi par la micro-entreprise (CPEM) (Marseille, Prantsusmaa) (esindaja: avocat C. Bonnefoi,)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: L. Flynn ja A. Steiblytė)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada komisjoni 4. oktoobri 2007. aasta otsus K(2007) 4645, millega tühistati Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) rahaline abi, mis oli antud 17. augusti 1999. aasta otsusega K(1999) 2645, ning nõue hüvitada kahju.

Otsuse resolutsioon

1)

Jätta hagi rahuldamata.

2)

Jätta kohtukulud, sh ajutiste meetmete kohaldamise menetlusega seonduvad kulud, Centre de promotion de l’emploi par la micro-entreprise (CPEM) kanda.


(1)  ELT C 37, 9.2.2008.


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/20


Esimese Astme Kohtu 1. juuli 2009 otsus — Perfetti Van Melle versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Cloetta Fazer (CENTER SHOCK)

(Kohtuasi T-16/08) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Ühenduse kaubamärk CENTER SHOCK - Varasemad siseriiklikud sõnamärgid CENTER - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b ja artikli 52 lõike 1 punkt a (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b ja artikli 53 lõike 1 punkt a))

2009/C 193/31

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Perfetti Van Melle SpA (Lainate, Itaalia) (esindajad: advokaadid P. Perani ja P. Pozzi)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: J. Novais Gonçalves)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Esimese Astme Kohtus: Cloetta Fazer AB (Ljungsbro, Rootsi) (esindajad: advokaadid J. Runsten ja S. Sparring, hiljem advokaat M. Treis)

Kohtuasja ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 7. novembri 2007. aasta (asi R 149/2007-4) otsuse peale, mis puudutas Cloetta Fazer AB ja Perfetti Van Melle SpA vahelist kehtetuks tunnistamise menetlust.

Otsuse resolutiivosa

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Perfetti Van Melle SpA-lt.


(1)  ELT C 64, 8.3.2008.


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/21


Esimese Astme Kohtu 2. juuli 2009. aasta otsus — Fitoussi versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Loriot (IBIZA REPUBLIC)

(Kohtuasi T-311/08) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse kujutismärgi IBIZA REPUBLIC taotlus - Ringiga ümbritsetud viisnurkset tähte kujutav varasem siseriiklik kujutismärk - Absoluutne keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosuse puudumine - Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

2009/C 193/32

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Paul Fitoussi (Vincennes, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid K. Manhaeve, T. van Innis ja G. Glas)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: R. Bianchi)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Esimese Astme Kohtus: Bernadette Nicole J. Loriot (Ibiza, Hispaania)

Kohtuasja ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 7. mai 2008. aasta otsuse (asi R 1135/2007-2) peale, mis käsitleb Paul Fitoussi ja Bernadette Nicole J. Loriot’ vahelist vastulausemenetlust.

Otsuse resolutiivosa

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Paul Fitoussilt.


(1)  ELT C 272, 25.10.2008.


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/21


Esimese Astme Kohtu 10. juuni 2009. aasta määrus — Poola versus komisjon

(Kohtuasi T-258/04) (1)

(Tühistamishagi - Üleminekumeetmed, mis tuleb võtta seoses uute liikmesriikide ühinemisega - Määrus (EÜ) nr 60/2004, millega sätestatakse suhkrusektori üleminekumeetmed - Hagi esitamise tähtaeg - Tähtaja algus - Hilinemine - Vastuvõetamatus)

2009/C 193/33

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: Poola Vabariik (esindajad: J. Pietras ja E. Ośniecka-Tamecka, hiljem T. Nowakowski, ja lõpus M. Dowgielewicz)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: L. Visaggio ja A. Stobiecka-Kuik, hiljem T. van Rijn, L. Visaggi ja A. Stobiecka-Kuik)

Hageja toetuseks menetlusse astuja: Küprose Vabariik (esindaja: P. Kliridis)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada komisjoni 14. jaanuari 2004. aasta määruse (EÜ) nr 60/2004, millega sätestatakse suhkrusektori üleminekumeetmed Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemise tõttu [Euroopa Liiduga] (ELT L 9, lk 8; ELT eriväljaanne 03/42, lk 125), artikkel 5, artikli 6 lõiked 1–3, artikli 7 lõige 1 ning artikli 8 lõike 2 punkt a.

Määruse resolutsioon

1.

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

2.

Jätta Poola Vabariigi kohtukulud tema enda kanda ning mõista talt välja komisjoni kohtukulud.

3.

Küprose Vabariik kannab oma kohtukulud ise.


(1)  ELT C 251, 9.10.2004.


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/22


Esimese Astme Kohtu 2. juuni 2009. aasta määrus — AVLUX versus parlament

(Kohtuasi T-524/08) (1)

(Tühistamishagi - Teenuste hankemenetlus - Hankemenetlus, mis puudutab Luxembourgis asuva Konrad Adenaueri hoone laiendamist ja rekonstrueerimist - Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine - Hankemenetluse tühistamine - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

2009/C 193/34

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: AIB-Vincotte Luxembourg (AVLUX ASBL) (Luxembourg, Luksemburg) (esindaja: advokaat R. Adam)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: M. Ecker ja D. Petersheim)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada Euroopa Parlamendi 2. oktoobri 2008. aasta otsus, millega lükati tagasi hageja pakkumus, mille ta esitas hankemenetluses, mis puudutab Luxembourgis asuva Konrad Adenaueri hoone laiendamist ja rekonstrueerimist (ELT 2008, S 193-254240)

Määruse resolutsioon

1.

Käesolevas asjas on otsuse tegemise vajadus ära langenud.

2.

Mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.


(1)  ELT C 44, 21.2.2009.


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/22


Esimese Astme Kohtu presidendi 30. juuni 2009. aasta määrus — Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen versus komisjon

(Kohtuasi T-550/08 R)

(Esialgse õiguskaitse taotlus - Komisjoni otsus trahvi määramise kohta - Taotlus täitmise peatamiseks ja esialgse õiguskaitse taotlus (tasutud trahvi hüvitamine ja pangatagatise tühistamine) - Põhistatuse (fumus boni juris) ja kiireloomulisuse puudumine)

2009/C 193/35

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG (Hamburg, Saksamaa) (esindajad: advokaadid M. Dallmann ja U. Krauthause)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: A. Antoniadis ja R. Sauer)

Kohtuasja ese

Taotlus komisjoni 1. oktoobri 2008. aasta otsuse K(2008) 5476 (lõplik) asutamislepingu artikli 81 ja EMP lepingu artikli 53 kohaldamise kohta asjas COMP/39181 — küünlavaha, niivõrd kuivõrd sellega määratakse hagejale trahv, taotlus vabastada hageja pangatagatise esitamise kohustusest, mis on maksmisest vabastamise eeltingimus; samuti muud esialgse õiguskaitse taotlused.

Määruse resolutsioon

1.

Jätta esialgse õiguskaitse taotlus rahuldamata.

2.

Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/22


Esimese Astme Kohtu presidendi 8. juuni 2009. aasta määrus — Z versus komisjon

(Kohtuasi T-173/09 R)

(Ajutiste meetmete kohaldamine - Asjassepuutuva kolmanda isiku tutvumine komisjoni otsusega, millega määratakse trahv ja mida ei ole veel avaldatud - Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine - Kiireloomulisuse puudumine)

2009/C 193/36

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Z (X, Saksamaa) (esindajad: advokaadid C. Grau ja N. Jäger)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: R. Sauer, V. Bottka ja A. Bouquet)

Kohtuasja ese

Komisjoni 28. jaanuari 2009. aasta otsusega EÜ artikli 81 ja EMP lepingu artikli 53 kohaldamise menetluses (juhtum COMP/G/39.406 — Meretorud) tutvumine ja taotuse esitaja nime kõrvaldamine selle otsuse tekstist.

Määruse resolutsioon

1.

Jätta ajutiste meetmete taotlus rahuldamata osas, milles selle taotluse ese ei ole veel ära langenud.

2.

Käesolev määrus tühistab ja asendab 6. mai 2009. aasta määruse.

3.

Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/23


14. mail 2009 esitatud hagi — Kreeka Vabariik versus komisjon

(Kohtuasi T-184/09)

2009/C 193/37

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Kreeka Vabariik (esindajad: B. Kontolaimos, E. Leftheriotou ja V. Karra)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Rahuldada hagi ja tühistada vaidlustatud otsus või muuta seda nii, et vähendataks finantskorrektsiooni protsenti 5 %-le või teise võimalusena arvutada 10 %-line korrektsioon üksnes summalt, mis vastab E.B.Z. imporditud suhkrule, ja

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Kreeka Vabariik esitab oma hagis — millega palub tühistada komisjoni 19. märtsi 2009. aasta otsuse, mille kohaselt ühenduse rahastamine ei kata teatavaid kulutusi, mida liikmesriigid on teinud Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastu ja Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) raames [teatavaks tehtud numbri K(2009) 1945 all] (ELT L 75, lk 15), mis käsitleb kohustust teha kontrolli puudumise tõttu parandusi seoses eksporditoetustega ja suhkruturu ühise korraldusega — järgmised tühistamist toetavad väited:

Esimese väitega palutakse tunnistada raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise menetlus tühiseks, kuna on rikutud määruse (EÜ) nr 1663/95 (1) artikli 8 lõikes 1 ette nähtud olulisi vorminõudeid, sest Kreeka Vabariigile ei saadetud kutset kahepoolsetele läbirääkimistele paranduskohustuse ja suhkru puhul ette nähtud toetuste osas kaupade eest, mis ei ole nimetatud lisas I.

Teises väites on viidatud asjaolude väärale hindamisele, põhjenduste puudulikkusele ja sellele, et komisjon on ületanud oma kaalutluspädevust, mis on talle antud fondi ohustavate riskide kohta otsuse tegemiseks.

Kolmanda väitega tuuakse esile proportsionaalsuse põhimõtte rikkumine.


(1)  Komisjoni 7. juuli 1995. aasta määrus (EÜ) nr 1663/95, millega nähakse ette nõukogu määruse (EMÜ) nr 729/70 kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad seoses EAGGF tagatisrahastu raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmisega (EÜT L 158, lk 6; ELT eriväljaanne 03/18, lk 31).


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/23


2. juuni 2009 esitatud hagi — Taani versus komisjon

(Kohtuasi T-212/09)

2009/C 193/38

Kohtumenetluse keel: taani

Pooled

Hageja: Taani Kuningriik (esindajad: J. Bering Liisberg, advokaadid P. Biering ja J. Pinborg)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Esimese võimalusena tühistada komisjoni 19. märtsi 2009. aasta otsus, mille kohaselt ühenduse rahastamine ei kata teatavaid kulutusi, mida liikmesriigid on teinud Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastu ja Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) raames, osas, milles Taani poolt deklareeritud kulutusi ühenduse poolt ei rahastata;

Teise võimalusena tühistada osaliselt komisjoni 19. märtsi 2009. aasta otsus, mille kohaselt ühenduse rahastamine ei kata teatavaid kulutusi, mida liikmesriigid on teinud Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastu ja Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) raames, osas, milles Taani poolt deklareeritud kulutusi ühenduse poolt ei rahastada, ulatuses, milles ühenduse rahastamisest väljajätmine põhineb:

väidetaval tootmisest kõrvaldatud maa-alasid käsitlevate eeskirjade rikkumisel ja nimetatud maa-alade nõuetele vastavuse puudulikul kontrollil aastatel 2002, 2003 ja/või 2004; ja/või

väidetaval kaugseiret käsitlevate eeskirjade rikkumisel ja puudulikul kaugseire teel tehtaval kontrollil aastatel 2003 ja/või 2004;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja palub tühistada komisjoni 19. märtsi 2009. aasta otsus 2009/253/EÜ, mille kohaselt ühenduse rahastamine ei kata teatavaid kulutusi, mida liikmesriigid on teinud Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastu ja Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) raames, osas, milles Taani poolt deklareeritud kulutusi ühenduse poolt ei rahastata. (1)

Hageja väidab, et komisjoni otsus põhineb mitmes osas õigusliku aluse ekslikul tõlgendusel ja kohaldamisel, eelkõige seoses tootmisest kõrvaldatud maa-alade hooldusega ja kaugseire teel tehtava kontrollinõuetega.

Hageja väidab lisaks, et vaidlustatud otsuse põhjendustes sisaldavad olulised puudused ja nimetatud otsus on mitmes küsimuses vastuolus õiguspärase ootuse ja õiguskindluse põhimõttega.

Lõpuks väidab hageja, et ajakohastatud arvutus tehti vastuolus komisjoni enda suunistega, sellel puudub piisav faktiline alus ja on ebaproportsionaalne, arvestades asjaolu, et Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondil ei olnud käesoleval juhul tõsiseid finantsraskusi.


(1)  ELT L 75, lk 15; teatavaks tehtud numbri K(2009) 1945 all.


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/24


9. juunil 2009 esitatud hagi — British Telecommunications versus komisjon

(Kohtuasi T-226/09)

2009/C 193/39

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: British Telecommunications plc (London, Ühendkuningriik) (esindajad: solicitor’id G. Robert ja M. M. Newhouse)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja palub tühistada komisjoni 11. veebruari 2009. aasta otsuse K(2009) 685 lõplik, mis tunnistab ühisturuga kokkusobimatuks abi, mille hageja sai Ühendkuningriigilt riikliku tagatisena, mis anti BT pensionifondile (riigiabi asi nr C 55/2007 (endine NN 63/2007, CP 106/2006)).

Hagi põhjendusena esitab hageja seitse väidet.

Esiteks väidab hageja, et hageja selektiivse majandusliku eelise tuvastamisel kohaldas komisjon vääralt õigusnorme ja sooritas ilmse kaalutlusvea, kohaldades vääralt EÜ artikli 87 lõiget 1 ning riigiabi mõistet. Hageja väidab, et komisjon jättis arvesse võtmata hageja tegevuse terviklikku majanduslikku ja faktilist konteksti.

Teiseks väidab hageja, et tuvastades, et hagejal on selektiivne majanduslik eelis, kuna BT pensionisüsteemi osanikud ei tee pensionikindlustusfondi sissemakseid BT pensionisüsteemi liikmete riiklikult tagatud pensionidelt, sooritas komisjon ilmse kaalutlusvea ning rikkus võrse kohtlemise põhimõtet, kuna ei võrrelnud sarnaseid olukordi. Hageja arvates jättis komisjon arvesse võtmata pensionikindlustusfondiga kaetud erasektori süsteemide erinevusi, võrreldes avalikule teenistusele omase süsteemiga, mis läks hagejale üle erastamise ajal.

Kolmandaks väidab hageja, et komisjon eksis õigusnormide kohaldamisel ja rikkus õiguspärase ootuse põhimõtet, kui hindas 20 aastat hiljem ümber meetme, mis selle andmise ajal ei olnud riigiabi, tuues „põhjusena” välja õigusakti, mis võeti vastu vahepealsel ajal.

Neljandaks väidab hageja, et kohustades BT pensionisüsteemi osanikke tegema sissemakseid pensionikindlustusfondi, rikkus komisjon võrdse kohtlemise ja proportsionaalsuse põhimõtteid.

Viiendaks väidab hageja, et komisjon sooritas ilmse kaalutlusvea ja jättis uurimata, kas komisjoni väidetav selektiivne majanduslik eelis kahjustab konkurentsi ja mõjutab liikmesriikidevahelist kaubandust EÜ artikli 81 lõike 1 tähenduses.

Kuuendaks väidab hageja, et komisjon sooritas ilmse kaalutlusvea ja kohaldas vääralt õigusnorme, kui järeldas riiklike vahendite üleandmise olemasolu.

Seitsmendaks väidab hageja, et jättes vaidlustatud otsuse põhjendamata, rikkus komisjon EÜ artiklit 253.


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/24


10. juunil 2009 esitatud hagi — Feng Shen Technology versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Majtczak (FS)

(Kohtuasi T-227/09)

2009/C 193/40

Hagiavaldus esitati inglise keeles.

Pooled

Hageja: Feng Shen Technology Co. Ltd (Gueishan, Taiwan) (esindajad: advokaadid W. Festl-Wietek ja P. Rath)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Jarosław Majtczak (Łódź, Poola)

Hageja nõuded

Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 1. aprilli 2009. aasta otsus asjas nr R 529/2008-4;

Tunnistada ühenduse kaubamärk nr 4 431 391 kehtetuks ja

mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

Väited ja peamised argumendid

Kehtetuks tunnistamise taotluse esemeks olev registreeritud ühenduse kaubamärk: kaubamärk „FS” kaupadele klassis 26 — ühenduse kaubamärk nr 4 431 391.

Ühenduse kaubamärgi omanik: Teine menetluspool apellatsioonikojas.

Ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamist taotlev pool: Hageja.

Kehtetuks tunnistamise taotleja õiguste aluseks olev kaubamärk: Kujutismärgi „FS” lukkudele ja nendega seotud toodetele varasemad registreeringud Taiwanis, Hiinas ja Ghanas.

Tühistamisosakonna otsus: Lükata vastulause tagasi.

Apellatsioonikoja otsus: Jätta kaebus rahuldamata.

Väited: Rikutud on nõukogu määruse 40/49 artikli 51 lõike 1 punkti b (millest sai nõukogu määruse 207/2009 artikkel 52 lõike 2 punkt b), kuna apellatsioonikoda ei hinnanud piisavalt menetluspoolte esitatud tõendeid ja dokumente ega analüüsinud piisavalt faktilisi asjaolusid, mille alusel saab tuvastada, et asjaomane kaubamärgitaotlus esitati pahauskselt.


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/25


10. juunil 2009 esitatud hagi — BT Pension Scheme Trustees versus komisjon

(Kohtuasi T-230/09)

2009/C 193/41

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: BT Pension Scheme Trustees Ltd (London, Ühendkuningriik) (esindajad: J. Derenne ja A. Müller-Rappard)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada otsus;

teise võimalusena tühistada otsuse artikkel 1 osas, milles selles on märgitud, et riigiabi on rakendatud ebaseaduslikult, ning otsuse artikkel 2, artikli 3 esimene lõik ja artikkel 4 osas, mis puudutab abi tagasinõudmist;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, British Telecommunications Pension Scheme’i (edaspidi „BTPS”, British Telecommunications plc’i („BT”) pensioniskeem) fondivalitseja, tegeleb pensioniskeemi haldamisega, st sissemaksete kogumise, investeerimise ning väljamaksete tegemisega pensionil olevatele endistele BT töötajatele ning nende ülalpeetavatele, vastavalt BTPS usalduslepingule ja kehtivale õigusele.

Hageja palub hagiavalduses tühistada komisjoni 11. veebruari 2009. aasta otsuse K(2009) 685 lõplik (riigiabi C 55/2007 (ex NN 63/2007, CP 106/2006)) osas, milles kõnesolev meede — BTPS „vabastus” sissemaksete tegemisest Pension Protection Fund’i (pensionikaitsefond, edaspidi „PPF”), „kuna abisaaja väljamaksed on tagatud riigi poolt” — on kvalifitseeritud ebaseadusliku ja kokkusobimatu riigiabina EÜ artikli 87 lõike 1 mõttes ning osas, milles sellega on ette nähtud, et abi tuleb abisaajalt tagasi nõuda koos intressidega arvestatuna alates abi rakendamisest kuni selle tagastamiseni.

Hageja väidab esimese väite raames, et otsusega on rikutud EÜ artikli 87 lõiget 1 neljast aspektist:

Esiteks on hageja seisukohal, et rikutud on valikulisuse kriteeriumit, kuna otsuses ei ole selgelt ära näidatud õiget piirmäärade süsteemi ja selle eesmärki ning et järelikult on komisjon jõudnud ebaõigele järeldusele, et BTPS suhtes on kohaldatud n.-ö „vabastust”.

Teise asjaoluna väidab hageja, et rikutud on majandusliku eelise tingimust, kuna komisjonil polnud alust järeldada, et BT-le on antud majanduslik eelis EÜ artikli 87 lõike 1 mõttes, kuna fondivalitseja maksab PPF-i vähendatud sisemakseid, ilma et ta oleks võrrelnud BT üldist olukorda tema konkurentide olukorraga, arvestades et konkurendid ei pea oma tegevuses arvestama samasugust pensionikulust tulenevat strukturaalselt ebasoodsat olukorda nagu BT.

Kolmandaks kinnitab hageja, et rikutud on konkurentsi moonutamise ja kaubanduse mõjutamise tingimust, kuna eeliste puudumise tõttu — nagu väite teises osas tõendatud — ei saa tegemist olla ei konkurentsi moonutamise ega kaubanduse mõjutamisega.

Hageja väidab neljanda asjaoluna, et rikutud on riigi vahendite kasutamise tingimust, kuna komisjon on otsuses ebaõigesti järeldanud, et riigi poolt tagatud riiklike vahendite kasutamine kujutab antud juhul endast niisugust riigi ressursside kasutamise juhtumit, et BTPS vabastust PPF-i sissemaksete tegemisest tuleb käsitleda riigiabina.

Hageja väidab teise väite raames, et otsusega on rikutud EÜ artiklit 253, kuna otsus ei sisalda nõuetekohaseid põhjendusi järgmiste asjaolude kohta:

valikuliste eeliste olemasolu käsitlevas analüüsis on üldise piirmäärade süsteemile hinnangu andmisel kasutatud vastuolulisi põhjendusi;

valikulisuse tingimuse analüüsimisel ei ole läbi viidud asjassepuutuva kohtupraktika kohaselt nõutavat kolmeetapilist üksikasjalikku analüüsi;

väidetavalt on komisjon põhjendanud ebapiisavalt seda, miks ta on asunud seisukohale, et BT täiendavad kohustused seoses erastamisega ei ole asjakohased selleks, et neid saaks arvesse võtta võrdluses, kus kõrvutatakse BT üldist olukorda turul tema konkurentide olukorraga;

väidetavalt ei ole komisjon selgitanud, kuidas saab riigi poolt tagatud riiklike vahendite kasutamine endast kujutada niisugust riiklike ressursside kasutamise juhtumit, millega antakse arvukalt vabastusi (Pensions Act 2004 alusel), mille aluseks on riigi poolt antud tagatise olemaolu.

Kolmanda väite raames kinnitab hageja, et otsuse puhul on rikutud ebaseadusliku abi mõistet EÜ artikli 88 lõike 3 tähenduses selle koostoimes nõukogu määruse (EÜ) nr 659/1999 (1) artikli 1 punktiga f ja artikliga 14, kuna abi, mis tuleks BT-lt või BTPS-lt ja fondivalitsejalt tagasi nõuda, ei eksisteeri, arvestades et deponeerimislepingu sõlmimise tõttu ei ole väidetavat abi rakendatud.


(1)  Nõukogu 22. märtsi 1999. aasta määrus (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks (EÜT L 83, lk 1; ELT eriväljaanne 08/01, lk 339).


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/26


8. juunil 2009 esitatud hagi — Evropaïki Dynamiki versus komisjon

(Kohtuasi T-236/09)

2009/C 193/42

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateena, Kreeka) (esindajad: advokaadid N. Korogiannakis ja M. Dermitzakis)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada komisjoni otsus lükata tagasi hageja pakkumus, mis esitati hankemenetluse RTD-R4-2007-001 1. osas „On-site development expertise (intra-muros)” ja 2. osas „Off-site development projects (extra-muros)” (ELT 2007/S 238-288854), millest hagejale teatati 27. märtsi 2009. aasta kirjas, ja kõik edasised seonduvad otsused, seal hulgas otsus sõlmida leping eduka pakkujaga;

mõista komisjonilt hageja kasuks välja hüvitis kahju eest, mis hageja kandis kõnealuse hankemenetluse tõttu, summas 60 445 200 eurot (33 271 920 eurot 1. osa eest ja 36 173 280 eurot 2. osa eest);

mõista komisjonilt välja hageja käesoleva hagiga seotud kohtukulud, isegi juhul kui hagi jäetakse rahuldamata.

Väited ja peamised argumendid

Hageja palub tühistada kostja otsuse lükata tagasi kostja otsus lükata tagasi tema pakkumus infosüsteemide arendamise, uurimise ja hooldamisega seotud sisseostetavate teenuste hankemenetluse RTD-R4-2007-001 1. osas „On-site development expertise (intra-muros)” ja 2. osas „Off-site development projects (extra-muros)” (ELT 2007/S 238-288854), ja sõlmida leping eduka pakkujaga. Hageja nõuab veel hüvitist väidetava kahju eest, mis tekkis hankemenetluse tõttu.

Oma hagi toetuseks esitab hageja järgmised väited.

Esiteks väidab hageja, et kostja tegi mitmeid olulisi hindamisvigu ning keeldus finantsmäärust (1) ja selle rakenduseeskirju ning direktiivi 2004/18 (2) ja EÜ artiklit 253 rikkudes hagejale põhjendusi ja selgitusi esitamast.

Teiseks väidab hageja, et kostja rikkus finantsmäärust, kohustades pakkujaid pakkumuste tähtaega vastu nende soovi pikendama. Lisaks väidab hageja, et isegi kui eeldada, et kostjal oli õigus seda teha — mida tal hageja arvates ei olnud, on vastuolus hea halduse tava, läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise põhimõtetega see, et kostja otsustas viia pärast pikendatud tähtaja aegumist hankemenetluse lõpuni, kuna hageja arvates ei saa lepingut sõlmida, kui üks või enam pakkumustest enam ei kehti.

Kolmandaks väidab hageja, et kutses hankemenetlusel osalemiseks sätestatud menetluse tulemus oli moonutatud seoses sellega, et teatavaks sai informatsioon, mis oli seotud katsega takistada hageja oma õigusi teostamast.

Lisaks esitab hageja konkreetsed väited mõlema hankemenetluse osa kohta.

Seoses hankemenetluse esimese osaga väidab hageja, et kostja rikkus võrdse kohtlemise põhimõtet ja hea halduse tava, kuna ei järginud finantsmääruse artikli 93 lõikes 1 ja artiklis 94 sätestatud välistamise kriteeriume seoses ühe eduka konsortsiumi liikmega, kes rikkus lepingulisi kohustusi hageja suhtes. Lisaks väidab hageja, et edukal pakkujal võimaldati ebaseaduslikult kasutada Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankeid käsitleva kokkuleppega mitteühinenud riigis asuva äriühingu vahendeid ja et selline tegevus on õigusvastane.

Seoses hankemenetluse teise osaga väidab hageja, et kostja ei tohiks lubada Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankeid käsitleva kokkuleppega mitteühinenud riigis asuvaid alltöövõtjaid kasutaval pakkujal hankemenetluses osaleda ja juhul, kui kostja seda lubab, tuleb tal seda teha õiglasel, läbipaistval ja mittediskrimineerival viisil, selgitades valikukriteeriume, mille alusel ta teatud äriühingud välistab või teisi aktsepteerib. Seega tegutses kostja hageja arvates iseäranis diskrimineerival viisil, andmata selgitusi pakkujate suhtes kohaldatavate valikukriteeriumide kohta. Veel väidab hageja, et kostja ei järginud finantsmääruse artikli 93 lõikes 1 ja artiklis 94, selle rakenduseeskirjade artiklis 133a ja 134 ning direktiivi 2004/18 artiklis 45 sätestatud välistamise kriteeriume, mille eesmärk on mitte lubada hankemenetluses osaleda äriühingutel, kes on süüdi mõistetud õigusvastastes tegudes nagu pettus, korruptsioon, altkäemaks ja ametialane kuritarvitus. Hageja väidab, et käesolevas asjas on edukas pakkuja on omaks võtnud osalemise mainitud tegevustes ja on Saksa kohtute poolt süüdi mõistetud.

Lõpuks väidab hageja, et kostja tegi mitmeid ilmseid hindamisvigu nii seoses mõlema hankemenetluse osaga kui ka pakkujate poolt esitatud teenuste üldise haldamise, tellimise ja osutamise ettepanekutega ning tehniliste ettepanekutega hankemenetluse osi puudutavates valdkondades.


(1)  Nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (EÜT L 248, lk 1; ELT eriväljaanne 01/04, lk 74).

(2)  Nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiiv 2004/18/EÜ ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta (ELT L 134, lk 114; ELT eriväljaanne 06/07, lk 132).


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/27


17. juunil 2009 esitatud hagi — Région Wallonne versus komisjon

(Kohtuasi T-237/09)

2009/C 193/43

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Région Wallonne (esindajad: advokaadid J.-M. De Backer, A. Lapièce, I.-S. Brouhns)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada komisjoni 27. märtsi 2009. aasta otsus Belgia riikliku jaotuskava kohta osas, milles selle otsusega lükatakse tagasi saastekvootide eraldamine käitisele nr 116 ajavahemikuks 2008–2012, ning lubada eraldada saastekvoote aasta kaupa vastavalt riikliku jaotuskava lisale Va.

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja palub tühistada komisjoni 27. märtsi 2009. aasta otsus riikliku kasvuhoonegaaside saastekvootide jaotuskava kohta, mille Belgia on esitanud ajavahemiku 2008–2012 kohta, millega komisjon lükkas tagasi paranduse riikliku saastekvootide jaotuskava tabelis, milles eraldatakse saastekvoote käitisele nr 116.

Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet, mis tuginevad:

komisjoni määruse (EÜ) nr 2216/2004 (1) artikli 44 lõike 2 rikkumisele, kuna komisjon tugines põhjustele, mida ei ole kohaldatavas sättes ette nähtud;

vaidlustatud otsuse põhjendamise kohustuse rikkumisele, kuna see otsus ei võimalda kindlaks teha, mil viisil Belgia riikliku saastekvootide jaotuskava tabeli parandus käitise nr 116 kohta ei põhine Belgia esitatud riiklikul kasvuhoonegaaside saastekvootide jaotuskaval, mille komisjon oli eelnevalt heaks kiitnud;

õiguskindluse ja õiguspärase ootuse põhimõtte rikkumisele, kuna vaidlustatud otsus on vastuolus Belgia riikliku kasvuhoonegaaside saastekvootide jaotuskavaga, mille komisjon on heaks kiitnud;

ühenduse lojaalsuspõhimõtte ja hea halduse põhimõtte rikkumisele, kuna komisjon on vastu võtnud otsuse, mis on vastuolus esimese otsusega, mis võeti vastu kuus kuud tagasi.


(1)  Komisjoni 21. detsembri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 2216/2004 registrite standarditud ja turvatud süsteemi kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusele 280/2004/EÜ (ELT L 386, lk 1).


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/28


23. juunil 2009 esitatud hagi — Sniace versus komisjon

(Kohtuasi T-238/09)

2009/C 193/44

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Sniace, SA (Madrid, Hispaania) (esindaja: advokaat F. J. Moncholí Fernández)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Võtta käesolev EÜ artikli 230 alusel esitatud hagi vastu ja lugeda see põhjendatuks;

tühistada ja tunnistada kohaldamatuks 10. märtsi 2009. aasta otsuse artikli 1 teine lõik, milles leitakse, et ühisturuga on kokkusobimatu järgmine Hispaania poolt Sniacele antud riigiabi: i) 8. märtsil 1996 Sniace ja sotsiaalkindlustuskassa vahel sõlmitud kokkulepe võla ajatamise kohta; ii) Sniace ja FOGASA vahel 5. novembril 1993 sõlmitud kokkuleppe rakendamine ja iii) Sniace ja FOGASA vahel 31. oktoobril 1995 sõlmitud kokkulepe;

tühistada ja tunnistada kohaldamatuks 10. märtsi 2009. aasta otsuse punktis 2 toodud artiklid 2 ja 3 osas, milles kohustatakse Hispaaniat:

i)

nõudma abisaajalt talle makstud abi koos intressiga viivitamatult ja tõhusalt tagasi, ja

ii)

teatama komisjonile kahe kuu jooksul kogu tagasinõutav summa, otsuse järgimiseks võetud ja kavandatud meetmed ning dokumendid, mis tõendavad, et abisaajalt on abi tagastamist nõutud.

mõista kõik hageja poolt käesolevas menetluses kantud kulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Käesoleva hagiga vaidlustatavaks aktiks on komisjoni 10. märtsi 2009. aasta lõplik otsus C(2009)1479, mis puudutab Hispaania poolt hageja (SNIACE) kasuks kehtestatud meedet nr C 5/2000 (end. NN 118/1997) ja millega muudetakse 28. oktoobri 1998. aasta otsust 1999/395/EÜ. See otsus tunnistas ebaseaduslikuks ja ühisturuga kokkusobimatuks abi, mille SNIACE sai palga tagatisfondist (FOGASA) ja sotsiaalkindlustuskassast (TGSS), kuna SNIACE ja FOGASA vahelised võla tagastamise kokkulepped ning SNIACE ja TGSS-i vaheline võla ajatamise kokkulepe ei vastanud kohaldatava intressimäära osas turutingimustele. (1)

Vaidlustatud otsus tunnistas nõuete punktis 2 viidatud abi ühisturuga kokkusobimatuks.

Oma nõuete toetuseks väidab hageja esiteks, et vaidlusaluseid kokkuleppeid uurides ja leides, et ei FOGASA ega TGSS ei tegutsenud nii nagu seda oleks teinud eraõiguslik võlausaldaja, tõlgendas komisjon kohaldatavaid õigusnorme ebatäpselt. Hageja kinnitab selles osas, et tuginedes BANESTO ja FOGASA eraõigusliku võlausaldaja positsiooni võrdlusele, tegi kostja üldistuse, mis eeldab põhjendamatult, et BANESTO tegutses nii nagu iga eraõiguslik võlausaldaja.

Igal juhul kinnitab hageja, et riikliku võlausaldaja ülesannetes tegutses ta peaaegu samamoodi nagu BANESTO.

SNIACE väidab samuti, et rikutud on põhjendamiskohustust. Täpsemalt ei põhjendanud komisjon asjaolu, et esineb „konkurentsi kahjustamise oht”, mis on peamine kriteerium, et abi võiks riigiabina käsitleda.


(1)  Vt 29. aprilli 1999. aasta otsus kohtuasjas C-342/96: Hispaania vs. komisjon (EKL 1999, lk I-2459), 22. novembri 2007. aasta otsus kohtuasjas C-525/04 P: Hispaania vs. Lenzing (EKL 2007, lk I-9947) ja 21. oktoobri 2004. aasta otsus kohtuasjas T-36/99: Lenzing vs. komisjon (EKL 2004, lk II-3597).


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/28


Apellatsioonkaebus, mille Luigi Marcuccio esitas 16. juunil 2009 Avaliku Teenistuse Kohtu 31. märtsi 2009. aasta määruse peale kohtuasjas F-146/07: Marcuccio vs. komisjon

(Kohtuasi T-239/09 P)

2009/C 193/45

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Apellant: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Teine menetluspool: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Igal juhul:

tühistada vaidlustatud kohtumäärus täies ulatuses ja eranditeta;

tuvastada, et esimeses kohtuastmes esitatud hagi, millega seoses anti vaidlustatud kohtumäärus, on igal juhul täies ulatuses ja eranditeta vastuvõetav;

Esimese võimalusena:

rahuldada täies ulatuses ja eranditena kõik esimeses kohtuastmes esitatud hagis sisaldunud nõuded ja mõista teiselt menetluspoolelt apellandi kasuks välja kõigis kohtuastmetes seoses käesoleva kohtuasjaga apellandile tekkinud ja tekkivad kohtukulud;

Teise võimalusena:

saata käesolev kohtuasi tagasi Avaliku Teenistuse Kohtule uueks arutamiseks teises kohtukoosseisus.

Väited ja peamised argumendid

Käesolev apellatsioonkaebus esitati Avaliku Teenistuse Kohtu 31. märtsi 2009. aasta määruse peale kohtuasjas F-146/07. Nimetatud määrusega jäeti osalise vastuvõetamatuse ja osalise põhjendamatuse tõttu rahuldamata hagi, mille ese oli nõue tühistada teise menetluspoole otsus, millega jäeti menetlusse võtmata apellandi taotlus korraldada juurdlus väidetavalt antraksiga (Siberi katk) nakatatud saadetise osas, mille ohvriks langes apellant ajavahemikul, mil ta oli Angolas lähetuses; lisaks nõudis apellant selle otsusega talle põhjustatud kahju hüvitamist.

Apellant põhjendab oma väiteid sellega, et Avaliku Teenistuse Kohus on tema nõuete vastuvõetamatust ja põhjendamatust puudutavate tõdemustega rikkunud õigusnormi ning moonutanud faktilisi asjaolusid.


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/29


22. juunil 2009 esitatud hagi — Accenture Global Services versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Silver Creek Properties (acsensa)

(Kohtuasi T-244/09)

2009/C 193/46

Hagiavaldus esitati inglise keeles

Pooled

Hageja: Accenture Global Services GmbH (Shaffhausen, Šveits) (esindaja: advokaat R. Niebel)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Silver Creek Properties SA (Panama, Panama)

Hageja nõuded

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 20. märtsi 2009. aasta otsus (asi R 802/2008-2);

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) vastulausete osakonna 25. märtsi 2008. aasta otsus (vastulausemenetlus nr 1 019 274);

mõista kohtukulud välja teiselt menetluspoolelt apellatsioonikojas.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: teine menetluspool apellatsioonikojas

Asjaomane ühenduse kaubamärk: kujutismärk „acsensa” kaupadele ja teenustele klassides 9, 35, 36, 38, 33, 41 ja 42

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: hageja

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: Saksa sõnamärgi registreering „ACCENTURE” kaupadele ja teenustele klassides 9, 16, 35, 36, 37, 41 ja 42; Saksa kujutismärk „accenture”, mis on registreeritud kaupadele ja teenustele klassides 9, 16, 35, 36, 37, 41 ja 42; ühenduse sõnamärk „ACCENTURE”, mis on registreeritud kaupadele ja teenustele klassides 9, 16, 35, 36, 37, 41 ja 42; ühenduse kujutismärk „accenture”, mis on registreeritud kaupadele ja teenustele klassides 9, 16, 35, 36, 37, 41 ja 42

Vastulausete osakonna otsus: lükata vastulause tervikuna tagasi

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: nõukogu määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine, kuna apellatsioonikoda järeldas vääralt, et asjaomaste kaubamärkide segiajamine on tõenäoline; nõukogu määruse nr 207/2009 artiklite 75 ja 76 rikkumine, kuna apellatsioonikoda jättis hageja viidatud asjaolud vääralt arvesse võtmata.


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/29


24. juunil 2009 esitatud hagi — Shell Hellas versus komisjon

(Kohtuasi T-245/09)

2009/C 193/47

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Shell Hellas Oil and Chemical SA (Shell Hellas AE) (Attica, Kreeka) (esindaja: advokaat P. Hubert)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada osaliselt või täielikult komisjoni 16. aprilli 2009. aasta kaudne eitav vastus, mis esitati komisjoni valduses olevatele dokumentidele (viide GESTDEM 6159/2008) juurdepääsu taotluse peale, ning teha sellest kõik vajalikud järeldused seoses hageja juurdepääsuga taotletud dokumentidele;

teise võimalusena, juhul kui Esimese Astme Kohus peaks käsitlema otsusena komisjoni peasekretariaadi 15. aprilli 2009. aasta kirja, milles märgiti, et hageja juurdepääsutaotlusele komisjoni dokumentidele (viide GESTEDEM 6159/2008) ei ole võimalik vastata jaatavalt, tühistada see kiri osaliselt või täielikult ning teha sellest kõik vajalikud järeldused seoses hageja juurdepääsuga taotletud dokumentidele;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Käesoleva hagiga palub hageja tühistada komisjoni kaudne otsus, millega keelati talle juurdepääs kogu kütuseturu uurimist puudutavale kirjavahetusele, mis toimus määruse nr 1/2003 artikli 11 lõike 4 alusel komisjoni ja Kreeka konkurentsiasutuse vahel. Teise võimalusena, juhul kui Esimese Astme Kohus leiab, et tegemist on kaudse tagasilükkamisotsusega, siis palub hageja tühistada peasekretariaadi kiri, milles märgitakse, et komisjonil ei ole võimalik vastata jaatavalt hageja taotlusele dokumentidele juurdepääsuks.

Hageja esitab oma hagi põhjenduseks kolm väidet.

Esimeses väites, mis tugineb EÜ artikli 253 rikkumisele, väidab hageja, et kuna tegemist oli kaudse tagasilükkamisega, siis ei ole kostja juba otsuse olemusest tulenevalt esitanud põhjendusi, mis oleks võimaldanud hagejal teada saada tagasilükkamise põhjusi.

Teises väites, mis on esitatud teise võimalusena, juhul kui Esimese Astme Kohus peaks leidma, et komisjoni peasekretariaadi kiri on vaidlustatav otsus või et peasekretariaadi uues, 18. juuni 2009. aasta kirjas esitatakse kaudse otsuse tegelikud põhjused, siis väidab hageja, et esitatud põhjendused ei vasta EÜ artikli 253 põhjendamisnõuetele ning need on vastuolus määruse nr 1049/2001 (1) sätte ja mõttega.

Kolmandas väites, mis tugineb EÜ artikli 255 ja määruse nr 1049/2001 rikkumisele, väidab hageja, et dokumendid, millega tutvumist taotleti, ei kuulu määruses nr 1049/2001 sätestatud avalikkuse põhimõtte erandite alla. Sellega seoses väidab hageja, et:

komisjon ei viinud läbi analüüsi dokument dokumendi haaval, vaid hindas üldiselt määruse erandeid lähtuvalt dokumentide kategooriast;

komisjon ei võinud otse konsulteerida Kreeka konkurentsiasutusega määruse nr 1049/2001 artikli 4 lõike 5 alusel, et saada tema seisukoht dokumentide edastamise kohta, kuna üksnes liikmesriigil on nimetatud alusel õigus keelduda dokumentide edastamisest;

komisjon eksis, kui ta tugines ärihuvide kaitset puudutavale erandile (määruse nr 1049/2001 artikli 4 lõike 2 esimene taane), et keelduda dokumentide edastamisest tervikuna, kuna ta oleks saanud dokumentidest konfidentsiaalse teabe eemaldada;

komisjon ei saanud tugineda uurimistegevuse kaitset puudutavale erandile (määruse nr 1049/2001 artikli 4 lõike 2 kolmas taane), kuna Kreeka konkurentsiasutus oli juba kõnealuses asjas oma lõpliku otsuse teinud;

samuti ei saanud ta tugineda otsustamisprotsessi kaitset puudutavale erandile, kuna dokumendid, millega tutvumist taotleti, ei moodusta otsustamisprotsessi osa, või kuna see ei kahjustaks oluliselt seda protsessi.

Viimaseks väidab hageja, et igal juhul esineb kõnealuste dokumentidega tutvumise puhul ülekaalukas avalik huvi, s.o võimaldada tõhusalt ühenduse õiguse ühetaolist kohaldamist.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, lk 43; ELT eriväljaanne 01/03, lk 331).


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/30


29. juunil 2009 esitatud hagi — Insula versus komisjon

(Kohtuasi T-46/09)

2009/C 193/48

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Conseil scientifique international pour le développement des îles (Insula) (Pariis, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid P. Marsal ja J.-D. Simonet)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tunnistada hagi vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

tunnistada, et komisjoni nõue 189 241,64 euro tagasisaamiseks on põhjendamatu ja kohustada komisjoni väljastama kreeditarve 189 241,64 euro kohta;

mõista komisjonilt välja kahjuhüvitis summas 212 597 eurot;

teise võimalusena sedastada, et hagejal on õigus saada kahjuhüvitist 230 025 euro ulatuses;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Käesolevas asjas palub hageja vahekohtuklausli alusel Esimese Astme Kohtul tuvastada, et komisjoni 25. septembri 2008. aasta, 26. märtsi 2009. aasta ja 26. mai 2009. aasta võlateade, milles komisjon nõuab Euroopa Pettustevastase Ameti auditi alusel hagejale makstud ettemaksu tagastamist, on vastuolus lepingutega IST-001-5077 DIAS.NET ja IST-999-20896 MEDIS, mis sõlmiti seoses ühenduse infoühiskonna teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamisstrateegia raamprogrammiga (1998-2002). Teise võimalusena taotleb hageja kahjuhüvitist.

Oma hagi toetuseks esitab hageja neli väidet.

Esimese väitega vaidlustab hageja komisjoni poolt esitatud võlanõude ja väidab, et kõiki hageja poolt komisjonile esitatud kulusid tuleb pidada asjakohasteks.

Teiseks väidab hageja, et komisjon rikkus lepingu täitmisel lojaalse koostöö ja heausksuse kohustust, jättes oma lepingulised kohustused nõuetekohaselt täitmata, eelkõige hageja täiendavale tegevusplaanile vastuse esitamisega märkimisväärselt viivitades ja lõpetades ebapiisavate tulemuste tõttu õigusvastaselt lepingu MEDIS, kuigi seda küsimust ei oldud varem tõstatatud ja vastutus selle eest lasub hageja arvates komisjonil.

Kolmanda väitega seab hageja kahtluse alla komisjoni poolt hagejale teatud raamatupidamisalaste kohustuste väidetava täitmata jätmise eest määratud rahalise karistuse proportsionaalsuse, mis, isegi juhul, kui nimetatud kohustuste olemasolu on tõendatud, ei ole Belgia haldus- ega tsiviilõiguse põhimõtete kohaselt ligikaudu kogu kokkulepitud ettemakse tagasimaksmise alus. Hageja väidab seega, et tal on õigus saada osutatud teenuste eest hüvitist.

Neljandaks väidab hageja, et komisjon ei ole järginud hea halduse tava ega hageja kaitseõigust kontrollimenetluse ja auditi korral.


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/31


23. juunil 2009 esitatud hagi — Cesea Group Srl versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Mangini & C. (mangiami)

(Kohtuasi T-250/09)

2009/C 193/49

Hagiavaldus esitati itaalia keeles

Pooled

Hageja: Cesea Group Srl (Rooma, Itaalia) (esindajad: advokaadid D. De Simone ja D. Demarinis, Rechtsanwalt J. Wrede)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Mangini & C. Srl (Sestri Levante, Itaalia)

Hageja nõuded

Cesea Group Srl palub tühistada või teise võimalusena muuta ja piirata vastavalt hagiavalduses esitatud väidetele Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 20. aprilli 2009. aasta otsust, mis tehti teatavaks 24. aprillil 2009 ja mis käsitleb Mangini & C. Srl algatatud kehtetuks tunnistamise menetluse nr 2063 C tõttu esitatud taotlust nr R 982/2008-2.

Väited ja peamised argumendid

Kehtetuks tunnistamise taotluse esemeks olev registreeritud ühenduse kaubamärk: kujutismärk, mis sisaldab sõna „mangiami” (registreerimistaotlus nr 3 113 933) kaupadele klassides 29, 30 ja 32.

Ühenduse kaubamärgi omanik: hageja

Ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamist taotlev pool: Mangini & C. Srl

Kehtetuks tunnistamise taotleja õiguste aluseks olev kaubamärk: sõnamärgi MANGINI Itaalia registreering nr 819 926 kaupadele ja teenustele klassides 30 ja 42; sõna „Mangini” sisaldav Itaalia kujutismärk nr 668 388 kaupadele ja teenustele klassides 30 ja 42; sõna „Mangini” sisaldav Itaalia kujutismärk nr 648 507 kaupadele klassis 30; sõnamärgi MANGINI rahvusvaheline registreering nr 738 072 kaupadele ja teenustele klassides 30 ja 42; Itaalias Pariisi konventsiooni artikli 6 bis tähenduses üldtuntud sõnamärgid MANGINI järgmistele kaupadele ja teenustele: „kondiitritooted ja maiustused, kohv, jäätis ja maiustused üldiselt, baari-, kohviku- ja toitlustusteenused”; Itaalia tavapärases kaubandustegevuses kasutatav ärinimi MANGINI järgmistele kaupadele ja teenustele: „kondiitritooted ja maiustused, kohv, jäätis ja maiustused üldiselt, baari-, kohviku- ja toitlustusteenused”.

Tühistamisosakonna otsus: jätta kehtetuks tunnistamise taotlus rahuldamata.

Apellatsioonikoja otsus: tühistada vaidlustatud otsus ja rahuldada kehtetuks tunnistamise taotlus osaliselt.

Väited:

Komisjoni 13. detsembri 1995. aasta määruse (EÜ) nr 2868/95, millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (1) eeskirja 40 lõike 6 rikkumine, kuna apellatsioonikoda tugines oma otsuses niisuguste dokumentide uurimisele, mida ei olnud esitatud tühistamisosakonnale, kuigi tegemist oli dokumentidega, mis ei olnud kättesaadavad ja mida ei esitatud tühistamisosakonna määratud tähtaja jooksul.

Kehtetuks tunnistamise õigusvastasus seoses kaupadega klassis 29, mis ei ole Mangini & C. Srl-i rahvusvahelise kaubamärgiga kaitstud, ja seoses kaupadega klassis 30, mis ei ole karamelli sarnased.


(1)  EÜT L 303, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 189.


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/32


26. juunil 2009 esitatud hagi — Société des Pétroles Shell versus komisjon

(Kohtuasi T-251/09)

2009/C 193/50

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Société des Pétroles Shell SAS (Colombes, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat P. Hubert)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada osaliselt või täielikult komisjoni 9. mai 2009. aasta kaudne eitav vastus, mis esitati komisjoni valduses olevatele dokumentidele (viide GESTDEM 372/2009) juurdepääsu taotluse peale, ning teha sellest kõik vajalikud järeldused seoses hageja juurdepääsuga taotletud dokumentidele;

teise võimalusena, juhul kui Esimese Astme Kohus peaks käsitlema otsusena komisjoni peasekretariaadi 7. mai 2009. aasta kirja, milles märgiti, et hageja juurdepääsutaotlusele komisjoni dokumentidele (viide GESTEDEM 372/2008) ei ole võimalik vastata jaatavalt, tühistada see kiri osaliselt või täielikult ning teha sellest kõik vajalikud järeldused seoses hageja juurdepääsuga taotletud dokumentidele;

mõista kõik kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Käesoleva hagiga palub hageja tühistada komisjoni kaudne otsus, millega keelati hagejale juurdepääs niisugustele dokumentidele, mis puudutavad Réunioni departemangu reaktiivkütuse tarneturu olukorra uurimist ja mis on komisjoni valduses või mida on komisjon ja Prantsuse konkurentsiasutus omavahel määruse nr 1/2003 artikli 11 lõike 4 alusel vahetanud. Teise võimalusena, juhul kui Esimese Astme Kohus peaks käsitlema otsese tagasilükkamisotsusena peasekretariaadi kirja, milles märgitakse, et komisjonil ei ole võimalik vastata jaatavalt hageja esitatud taotlusele dokumentidele juurdepääsuks, siis palub hageja tühistada nimetatud kiri.

Hageja esitab oma hagi põhjenduseks väited, mis on identsed või sarnased kohtuasjas T-245/09: Shell Helas versus komisjon esitatutele.


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/32


30. juunil 2009 esitatud hagi — Caixa Geral de Depósitos versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona („la Caixa”)

(Kohtuasi T-255/09)

2009/C 193/51

Hagiavaldus esitati hispaania keeles

Pooled

Hageja: Caixa Geral de Depósitos, SA (Lissabon, Portugal) (esindajad: advokaadid F. de la Rosa ja M. Lobato García-Miján)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (Barcelona, Hispaania)

Hageja nõuded

Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 24. märtsi 2009. aasta otsus ühenduse kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 punkti b alusel.

Teise võimalusena tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 24. märtsi 2009. aasta otsus ühenduse kaubamärgi määruse artikli 7 lõike 1 punkti b alusel.

Mõista käesoleva menetluse kulud välja ühtlustamisametilt ja vajaduse korral menetlusse astujalt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona

Asjaomane ühenduse kaubamärk: kujutismärk, mis sisaldab sõnalist osa „la Caixa” (registreerimistaotlus nr 4 685 145) ning mis on registreeritud klassidesse 9, 16, 36, 38 ja 45 kuuluvatele kaupadele ja teenustele.

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: Caixa Geral de Depósitos, SA

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: mitu Portugali sõnamärki, mille eesliide on „caixa” (nr 357 311, 261 198, 268 466, 302 708, 303 290, 325 155, 325 156, 325 224, 330 542 ja 342 311) ja mis on registreeritud klassidesse 9, 16 ja 36 kuuluvatele kaupadele ja teenustele, ning Portugali kujutismärk (nro357 310), mis sisaldab mõistet „caixa” ja mis on registreeritud klassidesse 9, 16 ja 36 kuuluvatele kaupadele ja teenustele.

Vastulausete osakonna otsus: rahuldada vastulause osaliselt

Apellatsioonikoja otsus: rahuldada kaebus ja tühistada vaidlustatud otsus

Väited: määruse (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine, ja teise võimalusena selle määruse artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine.


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/33


Esimese Astme Kohtu 26. juuni 2009. aasta määrus — Lemans versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Turner (ICON)

(Kohtuasi T-218/08) (1)

2009/C 193/52

Kohtumenetluse keel: inglise

Viienda koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 197, 2.8.2008.


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/33


Esimese Astme Kohtu 26. juuni 2009. aasta määrus — Lemans versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Turner (ICON)

(Kohtuasi T-389/08) (1)

2009/C 193/53

Kohtumenetluse keel: inglise

Viienda koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 301, 22.11.2008.


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/33


Esimese Astme Kohtu 25. juuni 2009. aasta määrus — Tokita Management Service versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Eminent Food (Tomatoberry)

(Kohtuasi T-435/08) (1)

2009/C 193/54

Kohtumenetluse keel: inglise

Esimese koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 313, 6.12.2008.


Avaliku Teenistuse Kohus

15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/34


Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 6. mai 2009. aasta otsus — Campos Valls versus nõukogu

(Kohtuasi F-39/07) (1)

(Avalik teenistus - Ametnikud - Töölevõtmine - Ametisse nimetamine - Üksuse juhataja ametikoht - Hageja kandidatuuri tagasilükkamine - Vaba ametikoha teates märgitud tingimused - Ilmselge hindamisviga)

2009/C 193/55

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Manuel Campos Valls (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: nõukogu (esindajad: M. Arpio Santacruz ja I. Šulce)

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsus, millega lükati tagasi hageja kandidatuur personalile edastatud vaba ametikoha teates CP 46/06 nimetatud hispaania keele üksuse juhataja ametikohale struktuuriüksuses DG A direktisoon III — Tõlkimine ja dokumentide väljastamine — Keeleteenistus, ning teiseks nõue tühistada otsus, millega nimetati sellele ametikohale teine kandidaat.

Otsuse resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta kohtukulud kummagi poole enda kanda.


(1)  ELT C 129, 9.6.2007, lk 28.


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/34


Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 6. mai 2009. aasta otsus — Sergio jt versus komisjon

(Kohtuasi F-137/07) (1)

(Avalik teenistus - Õigused ja kohustused - Ühinemisvabadus - Komisjoni ning ametiühingute ja kutseliitude kokkuleppe protokoll - Lähetust puudutavad üksikotsused/teenistusest vabastamine protokolli alusel - Isikut kahjustav meede - Õigus esitada hagi - Ametnik, kes tegutseb enda, mitte ametiühingu nimel - Vastuvõetamatus - Kaebuse rahuldamata jätmisest teatamine hagejate advokaatidele - Hagi esitamise tähtaja algus)

2009/C 193/56

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Giovanni Sergio (Brüssel, Belgia) ja teised (esindaja: advokaat M. Lucas)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Currall ja B. Eggers)

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada „Ametiühingute ja kutseliitude ning personali ja halduse peadirektoraadi kokkuleppe protokoll” ning ametisse nimetava asutuse otsused, mis kinnitati 19. detsembri protokolli ja 14. novembri 2006. aasta otsusega, ning teiseks nõue mõista kahju hüvitamiseks välja sümboolne üks euro.

Otsuse resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja hagejatelt: Sergio, Blanchard, Marquez-Garcia, Scheuer ja Wurzler.


(1)  ELT C 79, 29.3.2008, lk 37.


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/35


Avaliku Teenistuse Kohtu 18. juuni 2009. aasta otsus — Spee versus Europol

(Kohtuasi F-43/08) (1)

(Avalik teenistus - Europoli personal - Vaba ametikoht - Valikumenetlus)

2009/C 193/57

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: David Spee (Rijswijk, Madalmaad) (esindajad: advokaat P. de Casparis, hiljem advokaat I. Blekman)

Kostja: Euroopa Politseiamet (Europol) (esindajad: D. Neumann ja D. El Khoury, keda abistasid advokaadid B. Wägenbaur ja R. Van der Hout)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada Europoli otsus võtta tagasi töökohapakkumine, millele hageja oli esitanud oma kandidatuuri, ja see hiljem avaldada, ning kahju hüvitamise nõue.

Otsuse resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja D. Speelt.


(1)  ELT C 183, 19.7.2008, lk 33.


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/35


Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 11. juuni 2009. aasta määrus — Ketselidis versus komisjon

(Kohtuasi F-72/08) (1)

(Avalik teenistus - Ametnikud - Hagi - Eelnev halduskaebus - Vahevastus - Vabandatav eksimus - Puudumine - Vaikimisi keeldumise otsus - Hilinenud kaebus - Vastuvõetamatus - Ühenduste kohtu otsus - Uus oluline asjaolu - Puudumine)

2009/C 193/58

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Michalis Ketselidis (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat S. A. Pappas)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: D. Martin ja K. Herrmann)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada otsus, millega vaikimisi keelduti rahuldamast hageja taotlust arvutada ümber tema pensioniõiguslik staaž, mida arvestatakse hageja Kreekas omandatud pensioniõiguste ülekandmisel ühenduse süsteemi.

Määruse resolutiivosa

1.

Jätta hagi ilmse vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

2.

Mõista kõik kohtukulud välja Michalis Ketselidiselt.


(1)  ELT C 272, 25.10.2008, lk 51.


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/35


Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 11. juuni 2009. aasta määrus — Ketselidou versus komisjon

(Kohtuasi F-81/08) (1)

(Avalik teenistus - Ametnikud - Hagi - Ühenduste kohtu otsus - Uus oluline asjaolu - Puudumine)

2009/C 193/59

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Zoe Ketselidou (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat S. A. Pappas)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: D. Martin ja K. Herrmann)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada otsus, millega vaikimisi keelduti rahuldamast hageja taotlust arvutada ümber tema pensioniõiguslik staaž, mida arvestatakse hageja Kreekas omandatud pensioniõiguste ülekandmisel ühenduse süsteemi.

Määruse resolutiivosa

1.

Jätta hagi ilmse põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

2.

Mõista kõik kohtukulud välja Zoe Ketselidoult.


(1)  ELT C 313, 6.12.2008, lk 59.


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/36


25. juunil 2009 esitatud hagi — Strack versus komisjon

(Kohtuasi F-61/09)

2009/C 193/60

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Guido Strack (Köln, Saksamaa) (esindaja: Rechtsanwalt H. Tettenborn)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi ese ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada kostja otsus, millega ta jättis rahuldamata hageja taotluse toimikutele juurdepääsuks

Hageja nõuded

Tühistada kostja vaikimisi või sõnaselgelt tehtud otsused, eelkõige toimikutele juurdepääsu võimaldamist puudutavad 12. septembri 2008. aasta, 3. oktoobri 2008. aasta ja 14. novembri 2008. aasta otsused, samuti Janseni 19. septembri 2008. aasta otsus ja kui vaja, siis ka 25. märtsi 2009. aasta otsus hageja kaebuse R/554/08 rahuldamata jätmise kohta osas, milles nende otsustega keelati või piirati hageja täielikku juurdepääsu tema kohta kostja kasutuses olevatele andmetele ja dokumentidele ning tema isikutoimikule ja meditsiinilistele kaartidele, mis vastavad personalieeskirjade artiklites 26 ja 26a sätestatud nõuetele, olles korrakohased, ühtsed, täielikud ja hageja jaoks talle arusaadavas keeles ning vormis takistusteta kättesaadavad või vajadusel eelnevalt täiendatud või parandatud, jäeti vähemalt osaliselt rahuldamata muu hulgas hageja 10. juuli 2008. aasta, 19. septembri 2008. aasta ja 28. novembri 2008. aasta taotlused;

mõista kostjalt hageja kasuks välja kohane kahjutasu hagis kirjeldatud õigusvastase käitumise eest, kusjuures kahjutasu suuruse kindlakstegemine jääb kohtu pädevusse, kuid selle suurus peab olema vähemalt 2 500 eurot;

mõista kostjalt hageja kasuks välja igakuine kahjutasu selle hagi kättetoimetamisest kuni tegeliku ja täieliku juurdepääsu võimaldamiseni vaidlusalustele andmetele ja dokumentidele ning hageja isikutoimikule ja meditsiinilistele kaartidele, kusjuures kahjutasu suuruse kindlakstegemine jääb kohtu pädevusse, kuid selle suurus peab olema vähemalt 200 eurot;

kohustada kostjat hüvitama lähetusõiguse alusel hagejale kulud, mis tekivad talle täiendaval ja vajalikul tutvumisel toimikutega, teise võimalusena samal alusel need kulud, mis juba tekkisid hagejal seoses sõitudega Luxembourgi 12. septembril 2008 ja 14. novembril 2008;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/36


26. juunil 2009 esitatud hagi — Strack versus komisjon

(Kohtuasi F-62/09)

2009/C 193/61

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Guido Strack (Köln, Saksamaa) (esindaja: Rechtsanwalt H. Tettenborn)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada kostja otsus, millega ta jättis rahuldamata hageja 27. novembri 2008. aasta kaebuse selle eseme äralangemise tõttu ning kahju hüvitamise taotluse

Hageja nõuded

Tühistada komisjoni 8. novembri 2008. aasta vaikimisi tehtud otsus jätta hageja 8. mai 2008. aasta taotlus rahuldamata ning kui selleks või hagi neljanda nõude jaoks on vaja, ka komisjoni 27. märtsi 2009. aasta otsus kaebemenetluses;

mõista kostjalt välja vähemalt 15 000 euro suurune kohane kahjutasu komisjoni senise õigusvastase käitumise tõttu aruande- ja edutamismenetluses ning otsuste T-85/04 ja T-394/04 kohaldamata jätmise tõttu kuni selle hagi esitamiseni tekkinud viivituse ja kahju eest;

lisaks sellele mõista kostjalt välja samal põhjusel tulevikus tekkiva kahju eest kohane kahjutasu vähemalt 10 eurot päevas alates selle hagi esitamise päevale järgnenud päevast kuni otsuste T-85/04 ja T-394/04 täieliku ja nõuetekohase kohaldamiseni, milleks tuleb nõuetekohaselt lõpule viia nende otsuste esemeks olnud hageja aruande- ja edutamismenetlus, mis selle hagi viienda nõude rahuldamise korral võrdub täieliku asenduskahjutasu maksmisega;

mõista kostjalt hageja kasuks välja vähemalt 5 000 euro suurune kahjutasu, kuna kostja 27. märtsi 2009. aasta kiri sisaldas lisaks kaebuse rahuldamata jätmisele väiteid, mis ei vasta tõele ning rikuvad seega hageja au ja tema kutsealast mainet;

mõista kostjalt hageja kasuks välja vähemalt 25 000 euro suurune kohane asenduskahjutasu, kuna kostja süü läbi ei ole võimalik hageja suhtes läbi viia õiguspärast aruande- ja edutamismenetlust;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/37


Avaliku Teenistuse Kohtu 18. juuni 2009. aasta määrus — Albert-Bousquet jt ja Johansson jt versus komisjon

(Liidetud kohtuasjad F-14/05 ja F-20/05) (1)

2009/C 193/62

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Teise koja esimehe määrusega kustutati liidetud kohtuasjad registrist.


(1)  ELT C 132, 28.5.2005, lk 31 ja C 171, 9.7.2005, lk 27.


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/37


Avaliku Teenistuse Kohtu 18. juuni 2009. aasta määrus — De Geest versus nõukogu

(Kohtuasi F-21/05) (1)

2009/C 193/63

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Teise koja esimehe määrusega kustutati kohtuasi registrist.


(1)  ELT C 171, 9.7.2005, lk 28.


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/37


Avaliku Teenistuse Kohtu 18. juuni 2009. aasta määrus — Delplancke ja Governatori versus komisjon

(Kohtuasi F-38/05) (1)

2009/C 193/64

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Teise koja esimehe määrusega kustutati kohtuasi registrist.


(1)  ELT C 193, 6.8.2005, lk 37.


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/37


Avaliku Teenistuse Kohtu 18. juuni 2009. aasta määrus — Bethuyne jt versus komisjon

(Kohtuasi F-49/05) (1)

2009/C 193/65

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Teise koja esimehe määrusega kustutati kohtuasi registrist.


(1)  ELT C 205, 20.8.2005, lk 31.


15.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 193/37


Avaliku Teenistuse Kohtu 18. juuni 2009. aasta määrus — De Geest versus nõukogu

(Kohtuasi F-80/05) (1)

2009/C 193/66

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Teise koja esimehe määrusega kustutati kohtuasi registrist.


(1)  ELT C 281, 12.11.2005, lk 25.