ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.CA2009.105.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 105A

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

52. köide
7. mai 2009


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond

2009/C 105A/01

Avalik konkurss: programmeerija-analüütik — Viide: EF/TA/09/01

1

2009/C 105A/02

Avalik konkurss: personaliosakonna teadusjuht — Viide: EF/TA/09/07

2

 

2009/C 105A/03

Ülevaade ELT C-seeria A-osas avaldatud konkursiteadetest

s3

ET

 


V Teated

HALDUSMENETLUSED

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond

7.5.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CA 105/1


AVALIK KONKURSS: PROGRAMMEERIJA-ANALÜÜTIK

VIIDE: EF/TA/09/01

(2009/C 105 A/01)

Iirimaal Dublinis asuv Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) võtab tööle programmee-rija-analüütiku.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia talituse juhataja alluvuses vastutab edukas kandidaat järgmise eest:

Microsoft Office Sharepoint Server 2007 (MOSS) rakendamine, sealhulgas konfigureerimine, integreerimine olemasolevate süsteemidega, kohandamine ja programmeerimine;

intraneti ümberkujundamine ja arendamine: sobiva lahenduse kavandamine ja rakendamine, et muuta Eurofoundi praegune intranet ja sellega seotud rakendused tõhusamaks;

nõuete analüüsimine, asutuse rakenduste täpsustamine ja rakendamine, tehes tihedat koostööd asjakohaste Eurofoundi talituste töötajatega;

intranetil põhinevate rakenduste rakendamine, dokumenteerimine ja toetamine, tehes tihedat koostööd Eurofoundi-väliste lepingupartnerite-programmeerijatega;

IKT-kasutajatoe kaudu IKT-üldtoe pakkumine ja veaotsingute läbiviimine, tehes tihedat koostööd teiste IKT-meeskonna liikmetega;

muud võimalikud ülesanded ja kohustused.

Konkursil kutsutakse osalema kandidaate:

kes on Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud;

kellel on kõik kodanikuõigused;

kes on täitnud kõik õigusjärgsed sõjaväeteenistuse kohustused;

kes esitavad nõuetekohased iseloomustused, milles kinnitatakse kandidaadi sobivust kõnealuste ametikohustuste täitmiseks;

kes oskavad väga hästi Euroopa Liidu üht ametlikku keelt ja rahuldavalt teist ametlikku keelt, sealhulgas suurepäraselt inglise keelt, mis on fondi põhiline töökeel;

kellel on lõpetatud keskharidus, mida tõendab diplom, mis annab ülikooli astumise õiguse;

vähemalt kolmeaastane töökogemus pärast diplomi omandamist, sealhulgas kaheaastane kogemus sarnasel ametikohal.

Edukas kandidaat võetakse tööle ajutise teenistujana ametikoha kategoorias AST, palgaaste 3, tähtajatu kestusega lepingu alusel.

Ametikoha täielikud andmed ja avalduse ning valikumenetluse teabe saab alla laadida Eurofoundi vabade töökohtade veebilehelt: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/. Kandidaatidel tuleb konkursiteade hoolikalt läbi lugeda, sest puudulikult täidetud avaldusi arvesse ei võeta.

Kõik avaldused tuleb esitada ametlikul avalduse vormil, mille saab samuti alla laadida veebilehelt.

Avalduse esitamise tähtpäev: 7. juuni 2009


7.5.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CA 105/2


AVALIK KONKURSS: PERSONALIOSAKONNA TEADUSJUHT

VIIDE: EF/TA/09/07

(2009/C 105 A/02)

Iirimaal Dublinis asuv Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) võtab tööle personaliosakonna teadusjuhi.

Personaliosakonna teadusjuht asub tööle töösuhete ja töökoha arenduse talitusse, mis uurib muudatuste mõjureid — globaliseerumist, tehnoloogilisi muudatusi ja rahvastiku vananemist — ning nende mõju töömaailmale. Talitus kavatseb tugevdada oma suutlikkust, et uurida ettevõtte vaatenurgast selliseid seonduvaid teemasid nagu töökorraldus, töö- ja eraelu tasakaal, tootlikkus, innovatiivne suutlikkus, motiveeritus ja inimkapitali arendamine.

Edukal kandidaadil on rahvusvahelise personalihalduse alased ekspertteadmised ja tõendatud töösaavutused ning oma praktilise kogemuse toel on tal võimalus anda eespool nimetatud valdkondade uurimisprojektide kavandamisse ja rakendamisse oma panus. Töösuhete ja töökoha arenduse talituse juhataja alluvuses mängib edukas kandidaat selle uue suundumuse arendamisel põhirolli, keskendudes ettevõtte tasandile.

Konkursil kutsutakse osalema kandidaate:

kes on Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud;

kellel on kõik kodanikuõigused;

kes on täitnud kõik õigusjärgsed sõjaväeteenistuse kohustused;

kes esitavad nõuetekohased iseloomustused, milles kinnitatakse kandidaadi sobivust kõnealuste ametikohustuste täitmiseks;

kes oskavad väga hästi Euroopa Liidu üht ametlikku keelt ja rahuldavalt teist ametlikku keelt, sealhulgas suurepäraselt inglise keelt, mis on fondi põhiline töökeel;

kellel on vähemalt nelja nominaalõppeaasta mahuga kõrgharidus personalijuhtimise või ärihalduse erialal;

kellel on vähemalt kuueaastane erialane töökogemus pärast ülikooli lõpetamist.

Edukas kandidaat võetakse tööle ajutise teenistujana ametikoha kategoorias AD, palgaaste 7, tähtajatu kestusega lepingu alusel.

Ametikoha täielikud andmed ja avalduse ning valikumenetluse teabe saab alla laadida Eurofoundi vabade töökohtade veebilehelt: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/. Kandidaatidel palutakse konkursiteade hoolikalt läbi lugeda, sest puudulikult täidetud avaldusi arvesse ei võeta.

Kõik avaldused tuleb esitada ametlikul avalduse vormil, mille saab samuti veebilehelt alla laadida.

Avalduse esitamise tähtpäev: 7. juuni 2009


7.5.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CA 105/s3


Ülevaade ELT C-seeria A-osas avaldatud konkursiteadetest

Allpool on esitatud loetelu käesoleva aasta C-seeria A-osas avaldatust.

Kui ei ole märgitud teisiti, on ELTd trükitud kõigis keeltes.

9

(DE/EN/FR)

10

(IT)

12

(DE/FR)

13

 

14

(DE/EN/FR)

16

(DE/EN/FR)

17

(BG/ET/LT/LV/MT/RO)

20

 

21

(DE/EN/FR)

23

 

24

(DE/FR/NL)

25

(BG/ET/LT/LV/MT/RO)

28

(DE/EN/FR)

34

(FR)

36

(GA/EN)

37

 

38

 

39

(SV)

41

(DE/EN/FR)

42

(EN)

45

 

46

(DE/EN/FR)

47

 

52

(DA/FI/MT)

58

(DE/EN/FR)

59

(DE/EN/ES/FR/PT/SV)

62

(BG/CS/LT/LV/MT/PL/RO/SK)

63

 

70

 

71

 

75

(DE/EN/FR)

80

(FR)

84

(BG/RO)

86

 

91

 

93

(BG/RO)

94

 

95

 

97

(DE/EN/FR)

98

 

99

(GA/EN)

103

 

104

(CS/PL)

105