ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 38

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

52. köide
17. veebruar 2009


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE TEATISED

 

Komisjon

2009/C 038/01

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine — Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid ( 1 )

1

2009/C 038/02

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine — Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid ( 1 )

3

2009/C 038/03

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine — Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid ( 1 )

5

2009/C 038/04

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik nr COMP/M.5224 — EDF/British Energy) ( 1 )

8

2009/C 038/05

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik nr COMP/M.5220 — ENI/Distrigaz) ( 1 )

8

2009/C 038/06

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik nr COMP/M.5228 — Rabobank/BGZ) ( 1 )

9

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

Komisjon

2009/C 038/07

Euro vahetuskurss

10

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2009/C 038/08

Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu aasta direktiivi 2001/95/EÜ (üldise tooteohutuse kohta) rakendamisega ( 1 )

11

 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Komisjon

2009/C 038/09

Konkursikutse intelligentset elukeskkonda käsitleva (AAL) ühisprogrammi töökava raames

15

 

MUUD AKTID

 

Komisjon

2009/C 038/10

Nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) artikli 6 lõike 2 kohase taotluse avaldamine

16

 

2009/C 038/11

Märkus lugejale(vt tagakaane sisekülge)

s3

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


II Teatised

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE TEATISED

Komisjon

17.2.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/1


Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine

Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid

(EMPs kohaldatav tekst)

(2009/C 38/01)

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

18.12.2008

Abi nr

NN 56/08

Liikmesriik

Saksamaa

Piirkond

Saksamaa

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Raumfahrtprogramm

Õiguslik alus

Haushaltsgesetz des Bundes, Einzelplan 09, Kapitel 0902, Titel 683 35 und 892 35

Meetme liik

Abiskeem

Eesmärk

Uurimis- ja arendustegevus, innovatsioon

Abi vorm

Otsene toetus

Eelarve

Kavandatud aastased kulutused: 33–40 miljonit EUR

Kavandatud abi kogusumma: 210 miljonit EUR

Abi osatähtsus

100 %

Kestus

1.1.2008-31.12.2013

Majandusharud

Kõik sektorid

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

D-11019 Berlin

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

19.11.2008

Abi nr

N 574/08

Liikmesriik

Belgia

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

State guarantee in favour of Fortis Bank

Õiguslik alus

Arrêté royal du 16 octobre 2008 pris en exécution de l'article 117 bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Meetme liik

Individuaalne abi

Eesmärk

Tõsise häire kõrvaldamine majanduses, raskustes olevate ettevõtete päästmine

Abi vorm

Tagatis

Eelarve

Kavandatud abi kogusumma: 150 000 miljonit EUR

Abi osatähtsus

Kestus

19.11.2008-19.5.2009

Majandusharud

Finantsvahendus

Abi andva asutuse nimi ja aadress

État belge — Belgische Staat

Son Excellence Monsieur Karel DE GUCHT

Ministre des Affaires étrangères

Rue des Petits Carmes, 15

B-1000 Bruxelles

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


17.2.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/3


Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine

Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid

(EMPs kohaldatav tekst)

(2009/C 38/02)

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

10.9.2008

Abi number

N 11/08

Liikmesriik

Itaalia

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Proroga (parziale) dell'aiuto N 810/02. Piano di incentivazione per il trasporto di merci per ferrovia — articolo 38 della legge 1o agosto 2002, n. 166. Aiuto a favore della società Autostrada ferroviaria alpina (AFA)

Õiguslik alus

Convenzione del 28 luglio 2003 relativa al finanziamento di un servizio sperimentale di autostrada ferroviaria alpina tra Bourgneuf-Aiton, in Francia e Orbassano, in Italia

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Pikendada Alpi mootorsõidukiveoteenuse eksperimentaalversiooni eesmärgiga viia veoautod üle maanteelt raudteele

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

7–8 miljonit EUR ajavahemikul 2007–2009

Abi osatähtsus

Kestus

3 aastat (2007–2009)

Sektorid

Raudteetransport

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

10.9.2008

Abi number

NN 34/08

Liikmesriik

Prantsusmaa

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Prolongement du cas NN 155/03 — Mise en œuvre d'un service expérimental d'autoroute ferroviaire. Aide en faveur de la société Autoroute Ferroviaire Alpine (AFA)

Õiguslik alus

Convention du 28 juillet 2003 relative au financement d'un service expérimental d'autoroute ferroviaire alpine entre Bourgneuf-Aiton, en France et Orbassano, en Italie

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Pikendada Alpi mootorsõidukiveoteenuse eksperimentaalversiooni eesmärgiga viia veoautod üle maanteelt raudteele

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

7–8 miljonit EUR ajavahemikul 2007–2009

Abi osatähtsus

Kestus

3 aastat (2007–2009)

Sektorid

Raudteetransport

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


17.2.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/5


Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine

Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid

(EMPs kohaldatav tekst)

(2009/C 38/03)

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

8.10.2008

Abi nr

N 1/08

Liikmesriik

Prantsusmaa

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Soutien de l'Agence d'innovation industrielle en faveur du Programme H2E

Õiguslik alus

Soutien de l'Agence d'innovation industrielle en faveur des programmes mobilisateurs pour l'innovation industrielle

Meetme liik

Individuaalne abi

Eesmärk

Uurimis- ja arendustegevus

Abi vorm

Otsene toetus, hüvitatav abi

Eelarve

Kavandatud abi kogusumma: 67,6 miljonit EUR

Abi osatähtsus

40 %

Kestus

Kuni 31.12.2014

Majandusharud

Energia

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

18.12.2008

Abi nr

N 576/08

Liikmesriik

Hispaania

Piirkond

Madrid

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Ayudas a la producción de cortometrajes — Madrid — modificación de la ayuda N 564/07

Õiguslik alus

Ley 2/95, de 8 marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid; Ley 38/2003 de 17 noviembre, General de Subvenciones (Ley Estatal); Orden por la que se establecen las bases reguladores para la concesión de ayudas a empresas privadas dedicadas al sector audiovisual y cinematográfico; Proyecto de orden de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se convocan ayudas a la producción cinematográfica para el año 2009

Meetme liik

Abiskeem

Eesmärk

Kultuuri edendamine

Abi vorm

Otsene toetus

Eelarve

Kavandatud aastased kulutused: 0,4 miljonit EUR

Kavandatud abi kogusumma: 0,4 miljonit EUR

Abi osatähtsus

100 %

Kestus

29.11.2008-27.11.2009

Majandusharud

Meelelahutus, kultuur ja sport

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Consejeria de Cultura y Turismo de Madrid

Calle Caballero de Gracia, 132

E-28013 Madrid

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

18.12.2008

Abi nr

N 595/08

Liikmesriik

Itaalia

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Incentivi fiscali, consistenti in crediti d'imposta e detassazione degli utili, concessi ad imprese di produzione in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche

Õiguslik alus

Legge del 24 dicembre 2007 n. 244 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato — Legge finanziaria per il 2008): articolo 1, commi da 325 a 343, con limitato riferimento alle misure previste nei seguenti commi: comma 327, lettera a — comma 335 — comma 338 (limitatamente a imprese di produzione cinematografica) nota: il comma 327, lettera a) dell'art. 1 della legge n. 244/2007, abrogato dall'art. 5, comma 9, lett. A) del decreto-legge del 27 maggio 2008, n. 93, e' stato ripristinato dall'art. 63, comma 13-ter, del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 disposizioni di applicazione: schemi di decreti interministeriali di attuazione ministero beni e attivita' culturali — ministero dell'economia e delle finanze (art. 1, commi 333, 336 e 340, legge n. 244 del 2007) con allegate tabelle a — b — c — d

Meetme liik

Abiskeem

Eesmärk

Kultuuri edendamine

Abi vorm

Maksutoetus, maksubaasi vähendamine

Eelarve

Kavandatud aastased kulutused: 41,6 miljonit EUR

Kavandatud abi kogusumma: 104 miljonit EUR

Abi osatähtsus

50 %

Kestus

Kuni 31.12.2010

Majandusharud

Meedia

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


17.2.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/8


Teatatud koondumise aktsepteering

(Toimik nr COMP/M.5224 — EDF/British Energy)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2009/C 38/04)

22. detsembril 2008 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine ühisturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 artikli 6 lõige 1 koostoimes sama määruse artikli 6 lõikega 2. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitmeid võimalusi otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri, kuupäeva ja tegevusalade registri kaudu;

elektroonilises vormis EUR-Lexi veebisaidil dokumendinumbri 32008M5224 all. EUR-Lex pakub on-line juurdepääsu Euroopa õigusele (http://eur-lex.europa.eu).


17.2.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/8


Teatatud koondumise aktsepteering

(Toimik nr COMP/M.5220 — ENI/Distrigaz)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2009/C 38/05)

15. oktoobril 2008 otsustas komisjon mitte vastu seista ülalmainitud koondumisele ning kuulutada see vastavaks ühisturu nõuetega. Käesolev otsus on tehtud nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 artikli 6(1)(b) alusel. Täielik otsuse tekst on kättesaadav vaid inglise keeles ning avaldatakse peale seda, kui dokumendist on kustutatud kõik võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsipoliitika koduleheküljel (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). See kodulehekülg aitab leida ühinemisotsuseid, sealhulgas ärinime, toimiku numbri, kuupäeva ja tööstusharu indeksid;

elektroonilises formaadis EUR-Lex koduleheküljel, dokumendinumber 32008M5220 alt. EUR-Lex pakub on-line juurdepääsu Euroopa õigusele (http://eur-lex.europa.eu).


17.2.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/9


Teatatud koondumise aktsepteering

(Toimik nr COMP/M.5228 — Rabobank/BGZ)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2009/C 38/06)

11. veebruaril 2009 otsustas komisjon mitte vastu seista ülalmainitud koondumisele ning kuulutada see vastavaks ühisturu nõuetega. Käesolev otsus on tehtud nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 artikli 6(1)(b) alusel. Täielik otsuse tekst on kättesaadav vaid inglise keeles ning avaldatakse peale seda, kui dokumendist on kustutatud kõik võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsipoliitika koduleheküljel (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). See kodulehekülg aitab leida ühinemisotsuseid, sealhulgas ärinime, toimiku numbri, kuupäeva ja tööstusharu indeksid;

elektroonilises formaadis EUR-Lex koduleheküljel, dokumendinumber 32009M5228 alt. EUR-Lex pakub on-line juurdepääsu Euroopa õigusele (http://eur-lex.europa.eu).


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

Komisjon

17.2.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/10


Euro vahetuskurss (1)

16. veebruar 2009

(2009/C 38/07)

1 euro=

 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,2765

JPY

Jaapani jeen

117,33

DKK

Taani kroon

7,4525

GBP

Inglise nael

0,8945

SEK

Rootsi kroon

10,923

CHF

Šveitsi frank

1,4883

ISK

Islandi kroon

 

NOK

Norra kroon

8,777

BGN

Bulgaaria lev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

29,15

EEK

Eesti kroon

15,6466

HUF

Ungari forint

303,35

LTL

Leedu litt

3,4528

LVL

Läti latt

0,7084

PLN

Poola zlott

4,787

RON

Rumeenia leu

4,3162

TRY

Türgi liir

2,1248

AUD

Austraalia dollar

1,9622

CAD

Kanada dollar

1,5912

HKD

Hong Kongi dollar

9,8979

NZD

Uus-Meremaa dollar

2,4638

SGD

Singapuri dollar

1,9369

KRW

Korea won

1 826,58

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

12,8193

CNY

Hiina jüaan

8,7236

HRK

Horvaatia kuna

7,4047

IDR

Indoneesia ruupia

15 266,94

MYR

Malaisia ringit

4,6177

PHP

Filipiini peeso

60,59

RUB

Vene rubla

44,9847

THB

Tai baht

44,914

BRL

Brasiilia reaal

2,8958

MXN

Mehhiko peeso

18,605

INR

India ruupia

62,063


(1)  

Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

17.2.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/11


Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu aasta direktiivi 2001/95/EÜ (üldise tooteohutuse kohta) rakendamisega

(EMPs kohaldatav tekst)

(Direktiivi kohaste Euroopa standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)

(2009/C 38/08)

ESO (1)

Viide standardile ja standardi pealkiri

(ja viitedokument)

Viide asendatavale standardile

Kuupäev, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kaotab kehtivuse

(Märkus 1)

CEN

EN 581-1:2006

Õuemööbel — Kodus, avalikus kohas ja matkal kasutatavad toolid ja lauad — Osa 1: Üldised ohutusnõuded

 

CEN

EN 913:1996

Võimlemisvarustus — Üldised ohutusnõuded ja katsemeetodid

 

CEN

EN 916:2003

Võimlemiriistad — Saltovarustus — Funktsionaalsed ja ohutusnõuded, katsemeetodid

 

CEN

EN 957-1:2005

Statsionaarne treenimisvarustus — Osa 1: Üldised ohutusnõuded ja katsemeetodid

 

CEN

EN 957-2:2003

Statsionaarne treenimisvarustus — Osa 2: Jõutreeninguvarustus, täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid

 

CEN

EN 957-4:1996

Statsionaarne treenimisvarustus — Osa 4: Jõutreeninguvarustus, täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid

 

CEN

EN 957-5:1996

Statsionaarne treenimisvarustus — Osa 5: Vändatavate pedaalidega jõutreeninguvarustus, täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid

 

CEN

EN 957-6:2001

Statsionaarne treenimisvarustus — Osa 6: Jooksurajad, täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid

 

CEN

EN 957-7:1998

Statsionaarne treenimisvarustus — Osa 7: Sõudmisvalmendid, täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid

 

CEN

EN 957-8:1998

Statsionaarne treenimisvarustus — Osa 8: Kõndimis-, trepi- ja ronimisvahendid — Täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid

 

CEN

EN 957-9:2003

Statsionaarne treenimisvarustus — Osa 9: Elliptilised trenažöörid, täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid

 

CEN

EN 957-10:2005

Statsionaarne treenimisvarustus — Osa 10: Fikseeritud rattaga või ilma vabakäiguta treeningrattad, täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid

 

CEN

EN 1129-1:1995

Mööbel — Klappvoodid — Ohutusnõuded ja katsetamine — Osa 1: Ohutusnõuded

 

CEN

EN 1129-2:1995

Mööbel — Klappvoodid — Ohutusnõuded ja katsetamine — Osa: 2: Katsemeetodid

 

CEN

EN 1130-1:1996

Mööbel — Kodus kasutatavad imikuvoodid ja hällid — Osa 1: Ohutusnõuded

 

CEN

EN 1130-2:1996

Mööbel — Kodus kasutatavad imikuvoodid ja hällid — Osa 2: Katsemeetodid

 

CEN

EN 1273:2005

Lastele kasutamiseks ja laste hooldamiseks mõeldud tooted — Käimistool — Ohutusnõuded ja katsemeetodid

 

CEN

EN 1400-1:2002

Lastele kasutamiseks ja laste hooldamiseks mõeldud tooted — Imikute ja väikelaste rõngaslutid — Osa 1: Üldised ohutusnõuded ja tooteinformatsioon

 

CEN

EN 1400-2:2002

Lastele kasutamiseks ja laste hooldamiseks mõeldud tooted — Imikute ja väikelaste rõngaslutid — Osa 2: Mehhaanilised nõuded ja katsed

 

CEN

EN 1400-3:2002

Lastele kasutamiseks ja laste hooldamiseks mõeldud tooted — Imikute ja väikelaste rõngaslutid — Osa 3: Keemilised nõuded ja katsed

 

CEN

EN 1466:2004

Lapsehooldustooted — Kandehällid koos alusega — Ohutusnõuded ja katsemeetodid

 

CEN

EN 1651:1999

Paraglidinguvarustus — Rakmed — Ohutusnõuded ja katsemeetodid

 

CEN

EN 1860-1:2003

Grillimisel kasutatavad tarvikud, tahkekütused ja tulesüütajad — Osa 1: Grillil põlevad kütused — Nõuded ja katsemeetodid

 

CEN

EN ISO 9994:2006

Välgumihklid — Ohutuse spetsifikatsioon (ISO 9994:2005)

 

CEN

EN 12196:2003

Võimlemisriistad — Hobused ja kitsed — Funktsionaalsed ja ohutusnõuded, katsemeetodid

 

CEN

EN 12197:1997

Võimlemisriistad — Kangid — Ohutusnõuded ja katsemeetodid

 

CEN

EN 12346:1998

Võimlemisriistad — Varbseinad, nöörredelid ja ronimissõrestikud — Ohutusnõuded ja katsemeetodid

 

CEN

EN 12432:1998

Võimlemisriistad — Poomid — Funktsionaalsed ja ohutusnõuded, katsemeetodid

 

CEN

EN 12491:2001

Paraglidinguvarustus — Päästevarjud — Ohutusnõuded ja katsemeetodid

 

CEN

EN 12586:1999

Lapsehooldustooted — Rõngaslutid — Ohutusnõuded ja testimeetodid

EN 12586:1999/AC:2002

 

CEN

EN 12655:1998

Võimlemisriistad — Rõngad — Funktsionaalsed, ohutus- ja katsenõuded, katsemeetodid

 

CEN

EN 13138-2:2002

Ujuvvahendid ujumise õpetamiseks — Osa 2: Hoitavate ujuvvahendite ohutusnõuded ja katsemeetodid

 

CEN

EN 13209-1:2004

Lastele kasutamiseks ja laste hooldamiseks mõeldud tooted — Kandekotid — Ohutusnõuded ja katsemeetodid — Seljatoestusega kandekotid

 

CEN

EN 13319:2000

Sukeldumistarvikud — Sügavusmõõturid ja kombineeritud sügavuse- ja ajamõõteseadmed — Funktsionaalsed ja ohutusnõuded, katsemeetodid

 

CEN

EN 13899:2003

Rollerspordivarustus — Rulluisud — Ohutusnõuded ja katsemeetodid

 

CEN

EN 14059:2002

Dekoratiivsed õlilambid — Ohutusnõuded ja katsemeetodid

 

CEN

EN 14344:2004

Lastele kasutamiseks ja laste hooldamiseks mõeldud tooted — Laste jalgrattatoolid — Ohutusnõuded ja katsemeetodid

 

CEN

EN 14350-1:2004

Lastele kasutamiseks ja laste hooldamiseks mõeldud tooted — Laste jooginõud ja abivahendid — Osa 1: Üldised- ja mehhaanilised nõuded ja katsed

 

CEN

EN 14682:2004

Lasteriiete ohutus — Nöörid ja paelad lasteriietel — Spetsifikatsioonid

 

CEN

EN 14764:2005

Linna- ja retkejalgrattad — Ohutusnõuded ja katsemeetodid

 

CEN

EN 14766:2005

Mägijalgrattad — Ohutusnõuded ja katsemeetodid

 

CEN

EN 14781:2005

Võidusõidurattad — Ohutusnõuded ja katsemeetodid

 

CEN

EN 14872:2006

Jalgrattad — Lisavarustus — Pakiraamid

 

Märkus 1

Tavaliselt on kuupäevaks, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kehtivuse kaotab, Euroopa standardiorganisatsiooni kehtestatud tühistamiskuupäev, kuid kõnealuste standardite kasutajate tähelepanu juhitakse asjaolule, et teatavatel erandjuhtudel võib olla ka teisiti.

Märkus:

Standardite kättesaamisega seotud teavet võib saada Euroopa standardiorganisatsioonidest või riikide standardiorganisatsioonidest, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/34/EÜ (2) (muudetud direktiiviga 98/48/EÜ) (3) lisas.

Viidete avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ei tähenda, et standardid on olemas kõikides ühenduse keeltes.

Loetelu asendab kõik varasemad Euroopa Liidu Teatajas avaldatud loetelud. Komisjon tagab selle loetelu ajakohastamise.

Põhjalikumat teavet ühtlustatud standardite kohta võib leida Internetilehelt

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds


(1)  Euroopa standardiorganisatsioonid:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, telefon (32-2) 550 08 11; faks (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)

Cenelec: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, telefon (32-2) 519 68 71; faks (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, telefon (33) 492 94 42 00; faks (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org).

(2)  EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37.

(3)  EÜT L 217, 5.8.1998, lk 18.


V Teated

HALDUSMENETLUSED

Komisjon

17.2.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/15


Konkursikutse intelligentset elukeskkonda käsitleva (AAL) ühisprogrammi töökava raames

(2009/C 38/09)

Teatatakse konkursikutsest seoses intelligentset elukeskkonda käsitleva (AAL) ühisprogrammi tööprogrammiga.

Taotlusi oodatakse seoses järgmise konkursiga: AAL-2009-2.

Konkursi dokumentatsioon, sh tähtaeg ja eelarve on kirjas konkursikutses, mis avaldatakse järgmisel veebilehel:

http://aal-europe.eu


MUUD AKTID

Komisjon

17.2.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/16


Nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) artikli 6 lõike 2 kohase taotluse avaldamine

(2009/C 38/10)

Käesoleva dokumendi avaldamine annab õiguse esitada vastuväiteid vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (1) artiklile 7. Komisjon peab vastuväited kätte saama kuue kuu jooksul alates käesoleva dokumendi avaldamise kuupäevast.

KOKKUVÕTE

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 510/2006

„BŘEZNICKÝ LEŽÁK”

EÜ nr: CZ-PGI-0005-0398-19.10.2004

KPN ( ) KGT (X)

Käesolevas kokkuvõttes esitatakse teavitamise eesmärgil spetsifikaadi põhipunktid.

1.   Liikmesriigi pädev asutus:

Nimi:

Úřad průmyslového vlastnictví

Aadress:

Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6, Česká republika

Telefon:

+420 220383111

Faks:

+420 224324718

E-post:

posta@upv.cz

2.   Taotlejate rühm:

Nimi:

Pivovar Herold Březnice, a. s.

Aadress:

Pivovar Herold, 262 72 Březnice, Česká republika

Telefon:

+420 318682047

Faks:

+420 318682546

E-post:

herold@heroldbeer.com

Koosseis:

Tootjad/töötlejad ( X ) Muud ( )

Kuna asjaomases piirkonnas on ainult üks tootja, on käesolev taotlus erand määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 5 lõikest 1. Komisjoni määruse (EÜ) nr 1898/2006 artiklis 2 sätestatud nõuded on täidetud, kuna taotluse esitaja on määratletud piirkonnas ainus tootja ning iseloomulike omadustega kohaliku vee kasutamise tõttu erineb „Březnický ležák” naaberpiirkondades pruulitavatest õlledest (vt. 4.6).

3.   Toote liik:

Klass 2.1 — Õlu

4.   Spetsifikaat:

(Määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 4 lõikega 2 ettenähtud nõuete kokkuvõte)

4.1.   Nimetus: „Březnický ležák”

4.2.   Kirjeldus: „Březnický ležák” on mõõdukalt kuni keskmiselt kääritatud õlu, mida iseloomustavad nõrk, kuid selgelt tuntav kibe maitse, täidlus, rikkalik kuldne värvus tugevusega 8–12,5 EBC ühikut, värske ja puhas humalalõhn, kõrvalmaitsed puuduvad, pH-tase 4,41–4,74, selgus 0,30–0,52 EBC ühikut, alkoholisisaldus 4,69–5,53 ja algvirde tihedus 11,00–12,99 %.

Toorained

Põhilised koostisained:

kasutatakse õlleodrast, toodetud linnaseid, mis peavad vastama järgmistele näitajatele:

Samuti kuuluvad põhiliste koostisainete hulka granuleeritud humalad sordist Žatecký poloraný červeňák, humalaekstrakt, suhkrupeedist toodetud suhkur ja arteesia- või puurkaevust võetud vesi. Muud koostisained: õllepärm, askorbiinhape. Vesi peab olema pärit Březnice omavalitsusüksuse aladelt.

4.3.   Geograafiline piirkond: Březnice omavalitsusüksus.

4.4.   Päritolutõend: Tootja peab arvestust varude ja kõigi koostisainete hankijate kohta ning säilitab dokumendid, et võimaldada edaspidist kontrolli. Samuti peetakse arvestust valmistoodete ostjate kohta. Kontrollitakse iga partii vastavust spetsifikatsioonile ning registreeritakse tulemus. Kontrolli viib läbi õlletehase personal ning vastavalt nõuetele välislabor ja loomulikult ka pädev järelevalveasutus Státní zemědělská a potravinářská inspekce (Tšehhi Põllumajandus- ja Toiduinspektsioon).

Õlletootmiseks kasutatavat vett kontrollitakse akrediteeritud välislaboris. Tehakse ka mikrobioloogilisi, bioloogilisi ja keemilisi analüüse. Registreeritud kaevud, millest vesi võetakse, on tunnustatud veevõtuallikad.

Iga partiid jälgitakse kvaliteedi ja spetsifikatsioonile vastavuse suhtes kogu tootmisprotsessi vältel: kontrollitakse kõike, nii linnaste kvaliteeti, keedetud virde vastavust kohaldatavatele nõuetele, kääritamisruumis toimuvat protsessi kui ka laagerdusmahutite suhtes kohaldatavaid nõudeid ja filtreerimistulemusi.

4.5.   Tootmismeetod: Õlle „Březnický ležák” tootmisel kasutatakse tavapärast tehnoloogiat. Põhilised koostisained on õllelinnased (omaduste kohta vt 4.2), ettevalmistatud humalad (vt 4.2), humalaekstrakt, peedisuhkur, vesi, õllepärm ja askorbiinhape. Tootmismeetod.

Linnaste tootmine: linnased võib sisse osta või toota õlletehases, tootmisel kasutatakse klassikalist meetodit: odra leotamine (72 tundi sügavates mahutites, kuni niiskustase tõuseb 45–46 %-ni), idandamine (linnasekastides 6–7 päeva, temperatuur massis 12–22 °C), kuivatamine (kuivatusahjus 2 × 24 tundi temperatuuril 25–85 °C), puhastamine ja ladustamine.

Linnaste ettevalmistamine: kaalumine, purustamine.

Pruulikoda (algsed koostisained on purustatud linnased ja vesi, pruulikoda on lihtne, klassikalise kujundusega, kahe mahutiga, kasutatakse 8–9-tunnist kaheastmelise kuumutamisega meskimist): segamine (20 minutit 37 °C veetemperatuuri juures, edasine kuumutamine kuni 52 °C-ni 20 minutit), meskimine (kaheastmeline kuumutamisega meskimise meetod): esimene meski pannakse katlasse (proteiinide lõhustumine 15 minutit temperatuuril 62–64 °C, linnastes oleva tärklise muutmine linnasesuhkruks 30 minutit temperatuuril 72–74 °C, keetmine 20 minutit, läbi sifooni suurde katlasse selitamine, temperatuuri tõstmine 65 °C-ni), teine meski pannakse katlasse (linnastes oleva tärklise muutmine linnasesuhkruks 30 minutit temperatuuril 72–74 °C, keetmine 25 minutit, meskimine suures katlas umbes 200 minutit temperatuuril 75 °C), filtreerimine (30 minutiks seisma); veega uhtumine, esimese virde, põhivirde ja uhtumisvee kurnamine, kokku umbes 130 minutit; keedetud virde tekkimine, humalate keetmine (humalate ja suhkru lisamine, 90–120 minutit, humalate lisamine kolmes etapis: 1) esimese virde keetmise alguses; 2) kogu virre, humalate keetmise alguses; 3) 20 minutit enne humalate keetmise lõpetamist).

Humalatega virde jahutamine: õlleraba eraldamine ja eemaldamine (tsentrifuugimisega), virde jahutamine (kääritamistemperatuurini 6–9 °C).

Kääritamisruum (kääritamine avatud mahutites 7–9 päeva temperatuuril 6–11,5 °C, kuni põhjakääritamise õllepärm on aktiivne): humalatega virdele lisatakse õllepärmi kultuur (0,5 liitrit pärmi 1 hektoliitrile virdele), lisatakse pärmilahus, esmane kääritamine (ümbritsev temperatuur 10 °C).

Laagerduskelder: stabilisaatorite lisamine, süsihappegaasiga küllastamine, selitamine, teine kääritamisetapp (suletud laagerdusmahutites 40–70 päeva, keldri temperatuur 2–4 °C).

Õlle filtreerimine: filtreerimine (diatomiidiga küünalfilter), teine filtreerimine (steriliseeriv lehtfilter).

Filtreeritud õlle mahutid: lisatakse antioksüdante ja süsihappegaasi.

Villimine (pudelitesse või ankrutesse), pakendamine, ladustamine, väljasaatmine.

Pudelitesse villimine (0,5- ja 0,33-liitrised pudelid): pudelite pesemine pudelipesumasinas, pudelite puhtuse jälgimine, pudelite täitmine, pastöriseerimine, märgistamine, pakendamine (kastidesse või pappkarpidesse asetamine), ladustamine, väljasaatmine.

Õlleankrutesse villimine (30- ja 50-liitrised ankrud): lühiajaline pastöriseerimine, ankrute täitmine, pakendamine, väljasaatmine.

Õlle kääritamise teine etapp, filtreerimine ja filtreeritud õlle mahutitesse paigutamine peab toimuma määratletud piirkonnas. Villida, pakendada, ladustada võib õlut mujal, samuti võib seda välja saata mujalt.

4.6.   Seos piirkonnaga: Esimesed kirjalikud tõendid õllepruulimisest Březnices pärinevad 1506. aastast. Uus barokkstiilis õlletehas ehitati 18. sajandil, hiljem seda rekonstrueeriti ja laiendati. 1945. aastal läks õlletehas Tšehhoslovakkia riigi valdusse. Uraanikaevandamise areng ümbruskonnas 1960-ndatel tõi kaasa suurima kasvu õlletööstuse ajaloos. Uraanikaevandamise vähenedes langes ka õlletoodang ning tehas suleti. 1989. aastal võttis Výzkumný ústav pivovarský a sladařský (Õllepruulimise ja linnastevalmistamise uurimise instituut) siiski õlletehase juhtimise üle, rekonstrueeris selle ja taaselustas tavapärase Březnice õlle tootmise, mida 1999. aastast alates on teinud ainus tootja, äriühing Pivovar Herold Březnice, a.s.

Õlle „Březnický ležák” ja üldiselt Březnice õlle tootmisel kasutatakse kõrgeima kvaliteediga allikavett, mida pumbatakse kaitstud arteesia- ja puurkaevudest Březnice omavalitsusüksuses. Kaevud on praegu 14–16 meetri ja puuraugud 37,5 ja 61 meetri sügavused. Need on rajatud granodioriitkivimitesse Kesk-Böömi plutooni nime kandvates graniitkaljudes, mis on väga liigendatud ja mitmekesine moodustis. Geoloogiliselt koosneb Březnicet ümbritsev ala hallikassinisest keskmisekristalsest biotiidist ja amfibool-biotiit granodioriidist. Selle ala lähedal kulgeb Kesk-Böömi plutooni ja Jílovské vööndi metabasiitide vaheline piir. Kaevud ja puuraugud saavad oma vee kaljulõhedest voolavast veest, murenemispiirkonna ja pinnalähedaste lõhede veest nii Kesk-Böömi plutooni alalt kui ka mõningal määral Jílovské vööndi metabasiitide alalt. Põhjavee ringlemine läbi granodioriidilõhede on rohkearvuliste lõhede tõttu väga intensiivne ning kuna lõhed ei ole suletud, varustab seda väikeses osas ka sademete kujul imbuv vesi. Březnice ümbruskonna kliima on mõõdukalt soe, sademete hulk on veidi alla keskmise taseme. Asjaomase õlle iseloomulik maitse ja soodsad toiduomadused, mis tulenevad samast tehnoloogilisest protsessist, sõltuvad nii koostisainetest kui ka vee koostisest (peamised komponendid, mikroelemendid ja protsendimäärad). On praktiliselt võimatu leida teist sellist piirkonda, kus sama tehnoloogiat kasutades, kuid ilma määratletud piirkonna veeta oleks võimalik toota sama kvaliteedi ja maitsega õlut.

Päritolunimetus „Březnický ležák” kanti Tšehhi Vabariigi päritolunimede registrisse numbri 148 all 2. aprillil 1984.

4.7.   Kontrolliasutus:

Nimi:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Inspektorát v Praze

Aadress:

Za Opravnou 300/6, 150 00 Praha 5, Česká republika

Telefon:

+420 257199512

Faks:

+420 257199529

E-post:

praha@szpi.gov.cz

4.8.   Märgistus: —


(1)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.


17.2.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/s3


MÄRKUS LUGEJALE

Institutsioonid on otsustanud edaspidi oma tekstides mitte märkida viidatud õigusaktide viimaseid muudatusi.

Kui ei ole teisiti märgitud, mõistetakse siin avaldatud tekstides viidatud õigusaktide all neid akte koos kõigi muudatustega.