ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 194

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

49. köide
18. august 2006


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Teave

 

Komisjon

2006/C 194/1

Euro vahetuskurss

1

2006/C 194/2

Ühenduse suunised väikestesse ja keskmise suurusega ettevõtetesse tehtavatele riskikapitaliinvesteeringutele antava riigiabi kohta ( 1 )

2

2006/C 194/3

Riigiabi — Sloveenia — Riigiabi nr C 20/2006 (ex NN 30/2006) — väidetav riigiabi äriühingule Novoles Straža — Kutse märkuste esitamiseks vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 88 lõikele 2 ( 1 )

22

2006/C 194/4

Riigiabi — Sloveenia — Riigiabi C 19/2006 (ex NN 29/2006) — väidetav riigiabi äriühingule Javor Pivka — Kutse märkuste esitamiseks vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 88 lõikele 2 ( 1 )

26

2006/C 194/5

Riigiabi — Slovaki Vabariik — Riigiabi nr C 21/2006 (ex N 635/2005) — Regionaalabi laevatehasele Slovenské lodenice Komárno — Kutse märkuste esitamiseks vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 88 lõikele 2 ( 1 )

30

2006/C 194/6

Riigiabi — Saksamaa — Riigiabi nr C 25/2006 (ex E 1/2006) — Regionaalabi suunised aastateks 2007–2013 — liikmesriigi keeldumine kohaste meetmete võtmisest — EÜ asutamislepingu artikli 88 lõike 2 kohase ametliku uurimismenetluse algatamine — Kutse märkuste esitamiseks Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 88 lõige 2 kohaselt ( 1 )

35

2006/C 194/7

Teatis elu- ja kahjukindlustusdirektiivides sätestatud teatud summade inflatsiooniga kohandamise kohta

38

2006/C 194/8

Saneerimismeetmed — Otsus võtta saneerimismeetmed ettevõtja Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. suhtes (Avaldatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. märtsi 2001. aasta direktiivi 2001/17/EÜ (kindlustusseltside saneerimise ja likvideerimise kohta) artiklile 6)

39

2006/C 194/9

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik nr COMP/M.4207 — Campina/Fonterra Co-operative Group/JV) ( 1 )

40

 

III   Teatised

 

Komisjon

2006/C 194/0

Konkursikutse — Hariduse ja kultuuri peadirektoraat, nr 45/06 — Toetuste eraldamine praktikantide ja muude esialgses kutseõppes osalevate noorte liikuvust edendavate ja toetavate programmide ja meetmete loomiseks ja arendamiseks

41

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


I Teave

Komisjon

18.8.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 194/1


Euro vahetuskurss (1)

17. august 2006

(2006/C 194/01)

1 euro=

 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,2879

JPY

Jaapani jeen

148,56

DKK

Taani kroon

7,4616

GBP

Inglise nael

0,67910

SEK

Rootsi kroon

9,1940

CHF

Šveitsi frank

1,5779

ISK

Islandi kroon

88,64

NOK

Norra kroon

8,0780

BGN

Bulgaaria lev

1,9558

CYP

Küprose nael

0,5759

CZK

Tšehhi kroon

28,024

EEK

Eesti kroon

15,6466

HUF

Ungari forint

274,05

LTL

Leedu litt

3,4528

LVL

Läti latt

0,6959

MTL

Malta liir

0,4293

PLN

Poola zlott

3,8718

RON

Rumeenia leu

3,5204

SIT

Sloveenia talaar

239,63

SKK

Slovakkia kroon

37,415

TRY

Türgi liir

1,8546

AUD

Austraalia dollar

1,6808

CAD

Kanada dollar

1,4384

HKD

Hong Kongi dollar

10,0140

NZD

Uus-Meremaa dollar

2,0072

SGD

Singapuri dollar

2,0242

KRW

Korea won

1 237,54

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

8,7175

CNY

Hiina jüaan

10,2628

HRK

Horvaatia kuna

7,2845

IDR

Indoneesia ruupia

11 710,23

MYR

Malaisia ringit

4,729

PHP

Filipiini peeso

65,799

RUB

Vene rubla

34,4050

THB

Tai baht

48,444


(1)  

Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


18.8.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 194/2


ÜHENDUSE SUUNISED VÄIKESTESSE JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTETESSE TEHTAVATELE RISKIKAPITALIINVESTEERINGUTELE ANTAVA RIIGIABI KOHTA

(2006/C 194/02)

(EMPs kohaldatav tekst)

1.

SISSEJUHATUS

1.1.

Riskikapital ühenduse eesmärgina

1.2.

Kogemused riskikapitalile antava riigiabi valdkonnas

1.3.

Tasakaalustatuse kriteerium riskikapitaliinvesteeringute toetuseks antava riigiabi korral

1.3.1.

Riigiabi tegevuskava ja tasakaalustatuse kriteerium

1.3.2.

Turutõrked

1.3.3.

Vahendi asjakohasus

1.3.4.

Ergutav mõju ja vajalikkus

1.3.5.

Abi proportsionaalsus

1.3.6.

Negatiivne mõju ja kogumõju

1.4.

Riigiabi andmise kontrollimine riskikapitali valdkonnas

2.

KOHALDAMISALA JA MÕISTED

2.1.

Kohaldamisala

2.2.

Mõisted

3.

ARTIKLI 87 LÕIKE 1 KOHALDATAVUS RISKIKAPITALI SUHTES

3.1.

Kohaldatavad üldised dokumendid

3.2.

Abi andmine kolmel tasandil

3.3.

Vähese tähtsusega abi määrad

4.

RISKIKAPITALIABI NÕUETELE VASTAVUSE HINDAMINE EÜ ASUTAMISLEPINGU ARTIKLI 87 LÕIKE 3 PUNKTI C ALUSEL

4.1.

Üldpõhimõtted

4.2.

Abi vorm

4.3.

Ühisturuga kokkusobivuse tingimused

4.3.1.

Osainvesteeringute maksimaalne määr

4.3.2.

Piirangud ettevõtte rahastamiseks seemne-, käivitus- ja laienemisetapil

4.3.3.

Omakapitali ja kvaasikapitali investeerimisvahendite ülekaal

4.3.4.

Erainvestorite osalus

4.3.5.

Investeerimisotsuste kasumit taotlev olemus

4.3.6.

Äripõhimõtetele vastav haldamine

4.3.7.

Valdkondlik lähenemine

5.

ÜKSIKASJALIKKU HINDAMIST VAJAVATE RISKIKAPITALIMEETMETE KOKKUSOBIVUS ÜHISTURUGA

5.1.

Abimeetmed, mis kuuluvad üksikasjalikule hindamisele

5.2.

Abi positiivne mõju

5.2.1.

Turutõrgete olemasolu ja tõendid

5.2.2.

Vahendi asjakohasus

5.2.3.

Stimuleeriv mõju ja abi vajalikkus

5.2.3.1.

Äripõhimõtetele vastav haldamine

5.2.3.2.

Investeerimiskomitee olemasolu

5.2.3.3.

Meetme/fondi suurus

5.2.3.4.

Investorite võrgustiku olemasolu

5.2.4.

Proportsionaalsus

5.3.

Abi negatiivne mõju

5.3.1.

Väljatõrjumine

5.3.2.

Muud konkurentsimoonutused

5.4.

Tasakaalustatud lähenemine ja otsuste tegemine

6.

KUMULEERUMINE

7.

LÕPPSÄTTED

7.1.

Järelevalve ja aruandlus

7.2.

Jõustumine ja kehtivus

7.3.

Asjakohased meetmed

1.   SISSEJUHATUS

1.1.   Riskikapital ühenduse eesmärgina

Riskikapital seondub selliste ettevõtete omakapitali rahastamisega, mis ilmutavad oma esimestes arenguetappides suurt kasvupotentsiaali. Riskikapitali nõudluse tekitavad tavaliselt kasvupotentsiaaliga ettevõtted, kellel ei ole piisavat juurdepääsu kapitaliturgudele, ning riskikapitali pakuvad investorid, kes on valmis võtma suure riski investeeritud kapitalilt keskmisest suurema kasumi saamiseks.

Komisjon tunnistas kevadisele Euroopa Ülemkogule edastatud teatises “Koostöö majanduskasvu ja töökohtade nimel — Lissaboni strateegia uus algus” (1), et ei ole piisavalt riskikapitali, mis oleks kättesaadav algjärgus uuenduslikele ettevõtetele. Komisjon on teinud algatusi, nagu komisjoni ja Euroopa Investeerimisfondi ühisalgatus Euroopa ühisressursid mikro-, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (JEREMIE), et võidelda väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riskikapitali puudumisega teatavates piirkondades. Toetudes nõukogu 20. detsembri 2000. aasta otsusega 2000/819/EÜ vastu võetud ettevõtjaid ja ettevõtlust, eelkõige väikseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid (VKEsid) käsitleva mitmeaastase programmiga (2) saadud kogemusele rahastamisvahendite osas on komisjon teinud ettepaneku koostada vastuvõtmisel oleva konkurentsivõime ja innovatsiooni programmi, mis hõlmab ajavahemikku 2007–2013 (3), raames suure kasvupotentsiaaliga uuenduslike VKEde toetuskava. Toetuskava abil investeeritakse turutingimustel riskikapitalifondidesse, mis osutavad erilist tähelepanu VKEdele nende varajases kasvuetapis ja laienemisetapis, ning suurendatakse nii kapitalipaigutusi uuenduslikesse VKEdesse.

Komisjon käsitles riskikapitali rahastamise teemat oma 29. juunil 2006 vastuvõetud teatises VKEde arengu rahastamine — Euroopa väärtuse lisamine (4). Komisjon on rõhutanud riigiabi vähendamise ja ümbersuunamise olulisust ka turutõrgete kõrvaldamisel, et suurendada majanduslikku tulemuslikkust ning edendada uurimis- ja arendustegevust ja innovatsiooni. Sellises olukorras on komisjon võtnud ülesandeks riigiabieeskirjade reformimise, mille eesmärk on muu hulgas tõhustada juurdepääsu rahalistele vahenditele ja riskikapitalile.

Ülesande täitmiseks avaldas komisjon juunis 2005 “Riigiabi tegevuskava — Vähem ja paremini suunatud riigiabi: riigiabireformi kava 2005–2009” (edaspidi: riigiabi tegevuskava) (5). Riigiabi tegevuskavas tõstetakse esile ärikliima parandamise ja uute ettevõtete kiire käivitamise soodustamise tähtsust. Sellega seoses nähakse riigiabi tegevuskavas ette teatise “Riigiabi ja riskikapital” (6) ülevaatamine ja selles sisalduvate eeskirjade paindlikumaks muutmine, et kõrvaldada turutõrked, mis mõjutavad algjärgus ettevõtete ja uute uuenduslike väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (edaspidi: VKEd) riskikapitaliga varustamist.

Kuigi ühenduses piisava riskikapitali olemasolu tagamine on eelkõige turu ülesanne, esineb riskikapitaliturul omakapitali puudujääk, s.o püsiv kapitalituru ebakoht, mis takistab nõudluse rahuldamist mõlemale poolele vastuvõetava hinnaga ja avaldab negatiivset mõju Euroopa VKEdele. Puudujääk mõjutab peamiselt kõrgtehnoloogilisi uuenduslikke ja enamasti uusi suure kasvupotentsiaaliga ettevõtteid. Siiski võib mõju ilmneda ka suurema hulga erineva vanuse ja erinevates sektorites tegutsevate ettevõtete korral, mille kasvupotentsiaal on väiksem ning mis riskikapitali puudumisel ei leia laienemiseks rahastamisallikaid.

Teatavatel piiratud asjaoludel on omakapitali puudujäägi korral riigiabi andmine õigustatud. Õigesti suunatud riigiabi, mida antakse riskikapitalimeetme toetuseks, võib olla tõhus vahend kindlaks tehtud turutõrgete leevendamiseks kõnealuses valdkonnas ja aidata kaasata erakapitali.

Käesolevate suunistega asendatakse “Riigiabi ja riskikapital” ja sätestatakse tingimused, mille kohaselt riskikapitaliinvesteeringutele antavat riigiabi võib pidada ühisturuga kokkusobivaks. Suunistes selgitatakse tingimusi, mille korral riigiabi on kokkusobiv EÜ asutamislepingu artikli 87 lõikega 1 ja nõudeid, mida komisjon kohaldab riskikapitalimeetmete kokkusobivuse hindamisel vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 87 lõikele 3.

1.2.   Kogemused riskikapitalile antava riigiabi valdkonnas

Käesolevad suunised on koostatud “Riigiabi ja riskikapitali” kohaldamisel saadud kogemusi arvestades. Arvesse on võetud ka liikmesriikide ja sidusrühmadega “Riigiabi ja riskikapitali” üle peetud avalike konsultatsioonide käigus esitatud märkusi riigiabi tegevuskava ja uuendustegevusele antavat riigiabi käsitleva teatise (7) kohta.

Komisjoni kogemus ja konsultatsioonide käigus saadud märkused on näidanud, et “Riigiabi ja riskikapital” on praktikas üldiselt hästi toiminud, kuid tõid samas esile ka vajaduse suurendada paindlikkust eeskirjade kohaldamisel ning kohandada eeskirju vastavalt muutunud olukorrale riskikapitaliturul. Lisaks on kogemus näidanud, et teatavat liiki investeeringute korral ei olnud mõnes piirkonnas võimalik “Riigiabi ja riskikapitali” tingimusi täita ning sellistel juhtudel ei saanud riskikapitalile anda riigiabi. Kogemus on ka näidanud abi saavate riskikapitalifondide madalat üldist kasumlikkust.

Nimetatud probleemide kõrvaldamiseks kasutatakse käesolevates suunistes teatavatel juhtudel paindlikumat lähenemist, et võimaldada liikmesriikidel oma riskikapitalimeetmeid paremini kohandada asjaomastele turutõrgetele. Käesolevate suunistega nähakse ette majanduslikult täpsem lähenemisviis, et hinnata riskikapitalimeetmete kokkusobivust EÜ asutamislepinguga. Kavade nõuetele vastavuse hindamine “Riigiabi ja riskikapitali” kohaselt põhines suhteliselt keerulisel majandusanalüüsil, mis keskendus turutõrke olulisusele ja meetme eesmärgile. Seega kajastati juba teatises “Riigiabi ja riskikapital” majanduslikult täpsema lähenemisviisi peamist küsimust. Sellegipoolest oli meetme paremaks kohaldamiseks asjaomasele turutõrkele vajalik veel teatavate kriteeriumide mõningane täpsustamine. Suunised hõlmavad ka tegureid, mis toetavad kasumlikkust taotlevaid professionaalseid investeerimisotsuseid, et täiendavalt julgustada erainvestoreid investeerima koos riigiga. Jõupingutusi on tehtud “Riigiabi ja riskikapitali” sõnastuse selgemaks muutmiseks, kus see kogemustele tuginedes vajalikuks osutus.

1.3.   Tasakaalustatuse kriteerium riskikapitaliinvesteeringute toetuseks antava riigiabi korral

1.3.1.   Riigiabi tegevuskava ja tasakaalustatuse kriteerium

“Riigiabi tegevuskavas” rõhutas komisjon majandusliku lähenemisviisi suuremat tähtsust riigiabi analüüsimisel. See loob tasakaalu ühiste huvide saavutamisel kasutatava meetme võimalike positiivsete mõjude ja võimalike konkurentsimoonutusi esilekutsuvate ja kaubavahetusele toimivate negatiivsete mõjude vahel. “Riigiabi tegevuskava” tasakaalustatuse kriteerium on kolmeastmeline, millest kaks esimest on seotud positiivsete ja viimane negatiivsete mõjude ning üldise tasakaaluga.

1.

Kas abimeede on suunatud täpselt määratletud ühist huvi pakkuva eesmärgi saavutamisele, nagu näiteks kasv, tööhõive, ühtekuuluvus ja keskkonnakaitse?

2.

Kas abi on ühist huvi pakkuva eesmärgi saavutamiseks hästi kavandatud, s.o kas pakutav abi on suunatud turutõrkele või on tal muu eesmärk?

i)

Kas riigiabi on asjakohane poliitikavahend?

ii)

Kas abil on ergutav mõju, s.o kas ta muudab ettevõtete ja/või investorite käitumist?

iii)

Kas abimeede on proportsionaalne, s.o kas sama muutus käitumises oleks saavutatav väiksema abi korral?

3.

Kas konkurentsimoonutused ja mõju kaubavahetusele on piiratud ulatusega, et kogumõju jääb positiivseks?

Tasakaalustatuse kriteerium on ühtmoodi asjakohane nii riigiabi eeskirjade koostamisel kui ka nende rakendusalasse jäävate juhtumite hindamisel.

1.3.2.   Turutõrked

Tuginedes “Riigiabi ja riskikapitali” kohaldamisel saadud kogemustele on komisjon seisukohal, et ühenduses ei esine üldist riskikapitali pakkumisega seotud turutõrget. Siiski on olemas mõnda liiki investeeringute puudujääk ettevõtete teatavates arenguetappides. Nimetatud puudujääk tuleneb riskikapitali pakkumise ja nõudluse mittevastavusest ning seda võib üldiselt kirjeldada kui omakapitali puudujääki.

Omakapitali kaudu rahastamine esitab eelkõige väiksemate ettevõtjate puhul väljakutse nii investorile kui ka ettevõttele, millesse investeeritakse. Pakkumise poolelt vaadatuna peab investor (laenuandjana) teostama mitte ainult pakutava tagatise hoolika analüüsi, vaid ka kogu äristrateegia analüüsi, et hinnata investeeringult kasumi teenimise võimalusi ja investeeringuga kaasnevaid riske. Investor peab olema võimeline jälgima, et ettevõtte juhid viivad äristrateegiat nõuetekohaselt ellu. Lõpuks peab investor selleks, et saada oma investeeringult riskile vastavat kasumit, ettevõttesse investeeritud kapitaliosaluse müümiseks koostama ja ellu viima ka väljumisstrateegia.

Raha vajav ettevõtja peab mõistma välise kapitaliinvesteeringuga seotud eeliseid ja ohte ning koostama vajalike allikate ja nõustamise leidmiseks toimiva äriplaani. Ettevõttesisese kapitali või rahastamiseks vajalike tagatiste ja/või usaldusväärsete laenuandmete puudumise tõttu võivad ettevõtjad seista silmitsi väga rangete rahastamispiirangutega. Peale selle peab ettevõtja leppima kontrollifunktsiooni jagamisega välisinvestoriga, kellel tavaliselt on lisaks kapitaliosale ka mõju ettevõtetega seotud otsuste tegemise üle.

Tulemuseks on see, et riskikapitali nõudluse ja pakkumise vahekord võib osutuda ebaefektiivseks ja turul pakutav riskikapital liiga piiratuks, ning ettevõtjad ei saa vaatamata väärtuslikule ärimudelile ja kasvuväljavaadetele rahalisi vahendeid. Komisjon on seisukohal, et riskikapitaliturgudel esinevate tõrgete, mis mõjutavad eelkõige VKEde ja varajases kasvufaasis ettevõtete juurdepääsu kapitalile ning mis võivad õigustada riiklikku sekkumist, peamiseks allikaks on puudulik või ebaühtlane teave.

Puuduliku või ebaühtlase teabe tulemuseks võivad olla:

a)

tehingu- ja tegevuskulud: potentsiaalsel investoril on rohkem raskusi VKE või uue ettevõtte äritegevuse väljavaadete kohta usaldusväärse teabe hankimisel ning seega ka järelevalve teostamisel ja ettevõtte arengu toetamisel. See kehtib eelkõige väga uuenduslike või suure riskiga projektide korral. Väiketehingud on investeerimisfondide jaoks ka vähem huvipakkuvad, sest investeeringu hindamise kulud ja muud tehingukulud on tehingute mahuga võrreldes liiga suured.

b)

soovimatus võtta riske: investorite valmidus anda VKEdele riskikapitali võib osutuda seda tagasihoidlikumaks, mida puudulikum või ebaühtlasem on teave riskikapitali andmise kohta. Puudulik või ebaühtlane teave suurendab soovimatust võtta riske.

1.3.3.   Vahendi asjakohasus

Komisjon on seisukohal, et riskikapitalimeetmetele eraldatav riigiabi võib olla asjakohane vahend käesolevate suunistega kehtestatud raamides ja tingimustel. Tuleb siiski meeles pidada, et riskikapitali andmine on eelkõige äritegevus, mis hõlmab äriotsuseid. Riskikapitali suuremale pakkumisele võivad aidata kaasa ka üldisemad struktuurimeetmed, mis ei ole riigiabi, nagu ettevõtluskultuuri arendamine, VKEde rahastamise erinevate võimaluste (nt omakapitali, jaotamata kasumi ja laenuvahendite) neutraalsem maksustamine, turgude integratsiooni soodustavad meetmed, regulatiivsete piirangute vähendamine, sealhulgas teatud liiki finantsasutuste (nt pensionifondid) investeeringutele ja ettevõtete asutamise halduskorrale kehtestatud piirangute vähendamine.

1.3.4.   Ergutav mõju ja vajalikkus

Riskikapitalile antava riigiabi tulemusel peab eelkõige erainvestorite investeeringute kaasamise kaudu paranema riskikapitali kättesaadavus VKEdele. Avaliku sektori vahendite põhjendamatu kasutamise oht või ergutava mõju puudumine tähendab seda, et mõned ettevõtted, mida rahastati riiklikest vahenditest, oleksid samadel tingimustel võinud saada rahalisi vahendeid isegi siis, kui riigiabi ei oleks antud (väljatõrjumine). Selle kohta on olemas tõendid, ehkki tegemist on üksikjuhtumitega. Sellisel juhul ei ole avaliku sektori vahendid tõhusad.

Komisjon on seisukohal, et käesolevate suuniste tingimustele vastav riskikapitalina antav abi tagab ergutava mõju. Vajadus stiimulite järele sõltub sellest, kui suured on erinevate meetmete ja abisaajatega seotud turutõrked. Seetõttu on osainvesteeringu suurusele sihtettevõtte kohta, erainvestorite osaluse määrale ning rahastatava ettevõtte suurusele ja rahastatavale ettevõtlusetapile esitatud erinevad nõuded.

1.3.5.   Abi proportsionaalsus

Vajadus stiimulite järele sõltub sellest, kui suured on erinevate meetmete, abisaajate ja VKE arenguetapiga seotud turutõrked. Riskikapitali meede on hästi kavandatud, kui abi on igakülgselt vajalik, et ergutada VKEdele kapitali tagamist seemne- ja käivitusetapis ning varajastes kasvuetappides. Riigiabi on ebaefektiivne, kui seda antakse rohkem kui on vaja riskikapitali pakkumise parandamiseks. Selleks et tagada abi piirdumine minimaalse summaga, peab eraosalus olema märkimisväärne ning investeeringud peavad olema orienteeritud kasumile ja neid tuleb hallata äriliste põhimõtete alusel.

1.3.6.   Negatiivne mõju ja kogumõju

Vastavalt EÜ asutamislepingule peab komisjon kontrollima riigiabi andmist ühenduses. Seetõttu peab komisjon valvama, et oleks tagatud meetmete eesmärgistatus ja välditakse tõsiseid konkurentsimoonutusi. Otsustades, kas ühisturuga sobib kokku kasutada riiklikke vahendeid riskikapitali pakkumist toetavate meetmete rahastamisel, püüab komisjon viia järgmistesse kategooriatesse kuuluvad ohud miinimumini:

a)

väljatõrjumise oht. Avaliku sektori vahenditest rahastatavate meetmete olemasolu võib vähendada teiste võimalike investorite valmisolekut kapitali pakkumiseks. See võib pikemas perspektiivis vähendada uutesse VKEdesse tehtavaid erainvesteeringuid ning tekitada sellega suurema omakapitali puudujäägi, luues samal ajal vajaduse täiendava rahastamise järele riiklikest vahenditest;

b)

oht, et investoritele ja/või investeerimisfondidele loodavad eelised tekitavad sobimatu konkurentsimoonutuse riskikapitaliturul konkurentide suhtes, kes ei saa samu eeliseid;

c)

oht, et riiklikest vahenditest eraldatava riskikapitali ülepakkumine sihtettevõtetele, järgimata investeerimisel äriloogikat, võib võimaldada ebatõhusatel ettevõtetel püsima jääda ning suurendada kunstlikult nende väärtust, muutes sellistele ettevõtetele riskikapitali andmise erainvestorite jaoks veelgi vähem atraktiivseks.

1.4.   Riigiabi andmise kontrollimine riskikapitali valdkonnas

Ettevõtetele riskikapitali andmisel ei saa kasutada tavapärast mõistet abikõlblikud kulud, mida kasutatakse riigiabi andmise kontrollimisel, kui riigiabi on lubatud teatavate kindlate kulude korvamiseks ning on kindlaks määratud abi maksimaalne osatähtsus. Liikmesriikide väljatöötatavate riskikapitalimeetmete võimalik vormiline mitmekesisus tekitab olukorra, kus komisjonil ei ole võimalik määrata rangeid kriteeriume, mille alusel otsustada, kas asjaomaseid meetmed sobivad ühisturuga kokku. Seetõttu toob riskikapitali hindamine endaga kaasa eemaldumise tavapärasest riigiabi kontrollimise moodusest.

“Riigiabi ja riskikapital” on tõestanud oma head rakendatavust riskikapitali valdkonnas ja seetõttu on komisjon otsustanud sellist lähenemisviisi jätkata ning tagada “Riigiabi ja riskikapitali” järjepidevuse.

2.   KOHALDAMISALA JA MÕISTED

2.1.   Kohaldamisala

Käesolevaid suuniseid kohaldatakse ainult selliste riskikapitalikavade suhtes, mille sihtrühm on VKEd. Suunised ei ole õiguslik alus selliste ajutiste meetmete ühisturuga kokkusobivaks tunnistamisel, millega antakse kapitali üksikettevõttele.

Käesolevate suunistega ei vaidlustata selliste riigiabimeetmete nõuetele vastavust, mis vastavad komisjoni vastu võetud muude suuniste, raamprogrammide või määruste kriteeriumidele.

Komisjon pöörab erilist tähelepanu vajadusele takistada käesolevate suuniste kasutamist selleks, et hoida kõrvale olemasolevates raamprogrammides, suunistes ja määrustes sätestatud põhimõtete täitmisest.

Peab olema välistatud riskikapitalimeetmete kohaldamine ettevõtete puhul:

a)

mis on raskustes, nagu see on määratletud ühenduse suunistes raskustes olevate äriühingute päästmiseks ja ümberkorraldamiseks antava riigiabi kohta (8),

b)

mis tegutsevad laevaehituses (9), söetööstuses (10) ja terasetööstuses (11)

Käesolevaid suuniseid ei kohaldata abi suhtes, mis on seotud ekspordiga, täpsemalt vahetult eksporditavate kogustega, jaotusvõrgu loomise ja toimimise või muude eksportimisest tulenevate jooksvate kuludega seotud abi suhtes ega abi suhtes, mille tingimuseks on kodumaiste toodete kasutamine importtoodete asemel.

2.2.   Mõisted

Käesolevates suunistes kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

omakapital — omaniku osalus ettevõttes väljendatuna investoritele väljastatud aktsiates;

b)

erakapital — erakapitali (vastandina börsil noteeritule) investeeringud börsil noteerimata ettevõtetesse; see kapital hõlmab riskikapitali, asenduskapitali ja väljaoste;

c)

kvaasikapitali investeerimisvahendid — vahendid, millelt saadav kasum tuleneb valdaja (investor/võlausaldaja) jaoks peamiselt sihtettevõtte kasumist või kahjumist, ning mis on kohustuste täitmatajätmise korral tagatiseta. See määratlus põhineb lähenemisel, mille kohaselt peetakse sisu vormist tähtsamaks;

d)

investeeritavad laenuvahendid — laenud ja muud rahastamisvahendid, mis tagavad laenuandjale/investorile põhiosa fikseeritud miinimumtasust ning mis on vähemalt osaliselt garanteeritud. See määratlus põhineb lähenemisel, mille kohaselt peetakse sisu vormist tähtsamaks;

e)

seemnekapital — rahalised vahendid algidee uurimiseks, hindamiseks ja arendamiseks enne käivitusetappi;

f)

stardikapital — tootearenduseks ja turule sisenemiseks antavad rahalised vahendid ettevõtetele, mis ei ole oma tooteid või teenuseid veel müünud ega ei tooda veel kasumit;

g)

varajase kasvuetapi kapital — seemne- ja stardikapital;

h)

arengukapital — kasvuks või laienemiseks ettenähtud kapital ettevõttele, mis võib küündida kasumiläveni või seda ületada, kuid võib seda ka mitte teha; kapitali võib kasutada tootmisvõimsuse suurendamiseks, turu- või tootearenduseks või täiendava käibekapitali tekitamiseks;

i)

riskikapitaliinvesteering — eraisikute, asutuste või oma rahalisi vahendeid haldavate ja printsipaalidena tegutsevate investeerimisfondide (riskikapitali fondide) investeeringud börsil noteerimata ettevõtetesse; siia alla kuulub rahastamine nii varajases käivitusetapis kui ka laienemisetapis, kuid mitte asendusinvesteeringud ega väljaostmine;

j)

asenduskapital — ettevõtte olemasolevate aktsiate ostmine teiselt erakapitali investeerimise organisatsioonilt või muult aktsionärilt või aktsionäridelt. Asenduskapitali teine nimetus on teisene ost;

k)

riskikapital ( risk capital ) — kapitali ja kvaasikapitali finantseering ettevõtetesse nende varajastes arenguetappides (seemne-, käivitus- ja laienemisetapis), kaasa arvatud mitteametlikud investeeringud, mida teevad investorite võrgustikud, riskikapitaliturud ja alternatiivsed aktsiaturud, mis on spetsialiseerunud VKEdele ja kiire kasvuga ettevõtetele (edaspidi: investeerimisvahendid);

l)

riskikapitalimeetmed — abikavad, mille eesmärk on anda abi riskikapitalina või seda edendada;

m)

esmane avalik pakkumine — protsess, mille käigus esmakordselt paisatakse müüki ettevõtte aktsiad või levitatakse neid avalikult;

n)

edasine investeering — alginvesteeringule järgnev täiendav investeering ettevõttesse;

o)

väljaost — ettevõtte omakapitalist vähemalt kontrollosa omandamine senistelt osanikelt eesmärgiga võtta üle varad ja äritegevus kas läbirääkimiste või pakkumise teel;

p)

väljumisstrateegia — riskikapitalifondi või erakapitali investeerimisfondi strateegia osalustest loobumiseks vastavalt plaanile saada maksimaalset kasumit; see hõlmab müüki, mahakandmist, eelisaktsiate/eelislaenude välja-/tagasimaksmist, müüki teisele riskikapitali investorile, müüki finantsasutusele ja müüki avalikul pakkumisel (kaasa arvatud esmasel avalikul pakkumisel);

q)

väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (edaspidi: VKEd) — väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted komisjoni 12. jaanuari 2001. aasta määruse (EÜ) nr 70/2001 (mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes) (12), tähenduses või vastavalt nimetatud määrust asendavale mistahes määrusele;

r)

sihtettevõte — ettevõte, millesse investeerimist investor või investeerimisfond kaalub;

s)

investorite võrgustik — varakad eraisikud, kes investeerivad otse uutesse ja kasvavatesse börsil noteerimata ettevõtetesse (rahastamine seemneetapis) ja nõustavad neid, tehes seda tavaliselt ettevõttes osaluse omamise tingimusel, kuid paljud nendest pakuvad pikaajalist rahastamist ka muudel tingimustel;

t)

toetatavad piirkonnad — piirkonnad, mille suhtes kehtivad EÜ asutamislepingu artikli 87 lõike 3 punktis a või c esitatud erandid.

3.   ARTIKLI 87 LÕIKE 1 KOHALDATAVUS RISKIKAPITALI SUHTES

3.1.   Kohaldatavad üldised dokumendid

Komisjon on juba avaldanud mitmeid dokumente, milles tõlgendatakse üksikmeetmete vastavust riigiabi määratlusele ning mis võivad olla riskikapitalimeetmete seisukohalt asjakohased. Nende dokumentide hulka kuulub 1984. aasta teatis riiklike kapitalisüstide kohta (13), 1998. aasta teatis riigiabi eeskirjade kohaldamise kohta äriühingute otseste maksude suhtes (14) ning teatis EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta garantiidena antava riigiabi suhtes (15). Komisjon jätkab nende dokumentide kasutamist, et hinnata, kas riskikapitalimeetmed kujutavad endast riigiabi.

3.2.   Abi andmine kolmel tasandil

Riskikapitalimeetmed hõlmavad sageli riskikapitali andmiseks kavandatud keerulisi konstruktsioone, sest ametiasutused ergutavad teatavat ettevõtjate rühma (investorid), et rahastada mõnda teist rühma (sihtrühma kuuluvad VKEd). Isegi kui ametiasutused soovivad anda toetust üksnes viimati nimetatud rühmale, võivad meetme laadist olenevalt riigiabist kasu saada ühe või mõlema nimetatud tasandi ettevõtjad. Enamasti nähakse meetmega ette sellise fondi või muu investeerimisvahendi loomine, mis tegutseb sõltumatult investorist ja ettevõtetest, millesse investeeritakse. Samuti on sellisel juhul vaja kaaluda, kas fondi või vahendit võib vaadelda riigiabi saava ettevõtjana.

Kui rahastamine ei toimu riigi vahenditest EÜ asutamislepingu artikli 87 lõike 1 tähenduses, peetakse rahastajateks erainvestoreid. Nii on see eelkõige siis, kui rahastajad on Euroopa Investeerimispank ja Euroopa Investeerimisfond.

Komisjon arvestab igal tasandil hinnangu andmisel sellele, kas tegemist on riigiabiga, allpool loetletud tegureid (16).

Abi investoritele. Erainvestorid on eelisseisundis juhul, kui meede võimaldab neil investeerida omakapitali või kvaasikapitali ettevõttesse või ettevõtetesse riiklikest investoritest soodsamatel tingimustel või kui nad on sellised investeeringud teinud meetme puudumisel. Kõnealune eelisseisund võib ilmneda erinevalt, nagu on täpsustatud nende suuniste punktis 4.2. See kehtib ka juhul, kui erainvestor on meetmest tulenevalt sunnitud andma eelisseisundi kõnealusele ettevõttele või kõnealustele ettevõtetele. Vastupidiselt eespooltoodule loeb komisjon investeeringu tegemise tingimusi samaväärseteks nii riiklike kui ka erainvestorite jaoks (ning seega ei ole tegemist riigiabiga), kui investeeringu tingimused oleksid vastuvõetavad tavalise turumajanduse tingimustes tegutseva ettevõtja jaoks ilma riigipoolse sekkumiseta. Seda eeldatakse ainult juhul, kui riiklike investorite ja erainvestorite positiivsed ja negatiivsed riskid ja kasu on võrdsed ja nad on võrdse hääleõigusega ning kui vähemalt 50 % meetme rahastamisest pärineb erainvestoritelt, kes on sõltumatud ettevõtetest, kuhu nad investeerivad.

Abi investeerimisfondile, investeerimisvahendile ja/või selle haldajale. Üldjuhul on komisjon seisukohal, et investeerimisfond või –vahend ise ei ole abisaaja, vaid abi vahendaja investoritele ja/või ettevõtetele, kuhu investeeritakse. Näiteks fiskaalmeetmeid või muid meetmeid, mille raames teostatakse otseülekandeid paljude erinevate investoritega, sõltumatu ettevõtte staatuses olevale investeerimisvahendile või olemasolevale fondile, võib siiski käsitleda abina juhul, kui investeeringut ei tehta tingimustel, mis oleksid vastuvõetavad tavalise turumajanduse tingimustes tegutseva ettevõtja jaoks ning ei annaks abisaajale mingeid eeliseid. Samuti on tegemist abiga fondi haldajale või haldusettevõttele, kui nende tasustamine ei vasta täielikult turul kehtivatele tasustamise tingimustele samasuguses olukorras. Kui haldajad või haldusettevõte on valitud avaliku läbipaistva pakkumismenetlusega või kui nad ei saa riigilt muid soodustusi, ei ole aga tegemist riigiabiga.

Abi ettevõttele, millesse investeeritakse. Kui investorid, investeerimisvahend või investeerimisfond saavad abi, on komisjon seisukohal, et see jõuab vähemalt osaliselt sihtettevõteteni ning abi on seega olemas ka nende tasandil. Sellise olukorraga on tegemist isegi siis, kui fondi haldajad teevad investeerimisotsused ainult äriloogikast lähtudes.

Investeeringuid saavaid ettevõtteid ei loeta abisaajateks juhul, kui investeeringu tingimused oleksid vastuvõetavad turumajanduse tingimustes tegutseva erainvestori jaoks ilma riigi sekkumiseta. Selle väljaselgitamiseks hindab komisjon, kas asjaomased investeerimisotsused on tehtud ainult kasumi saamiseks ning kas nendega kaasneb realistlik äriplaan ja prognoosid ning selge ja realistlik väljumisstrateegia. Samuti on oluline fondihaldajate või haldusettevõtte valik ja vabadus investeerida ning erainvestorite osaluse osakaal ja määr.

3.3.   Vähese tähtsusega abi määrad

Kui kogu riskikapitalina antav abi on vähese tähtsusega vastavalt komisjoni 12. jaanuari 2001. aasta määrusele (EÜ) nr 69/2001 (mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes) (17) ja komisjoni määrusele (EÜ) nr 1860/2004 (mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes põllumajandus- ja kalandussektoris) (18), loetakse, et see ei täida EÜ asutamislepingu artikli 87 lõike 1 tingimusi. Riskikapitalimeetmete korral muudavad vähese tähtsuse reegli kohaldamise keerukamaks raskused abi arvutamisel ning asjaolu, et meetmed võivad lisaks sihtrühma ettevõtetele hõlmata abi teistele investoritele. Kui nimetatud raskustest on võimalik üle saada, saab siiski kohaldada vähese tähtsusega abi reeglit. Seetõttu on kindel, et mis tahes abi ettevõtetele ja/või investoritele jääb ettenähtud piiridesse, kui abikavaga antakse igale ettevõttele kolme aasta jooksul riigivahendeid ainult kuni asjakohase vähese tähtsusega abi künniseni.

4.   RISKIKAPITALIABI NÕUETELE VASTAVUSE HINDAMINE EÜ ASUTAMISLEPINGU ARTIKLI 87 LÕIKE 3 PUNKTI C ALUSEL

4.1.   Üldpõhimõtted

EÜ asutamislepingu artikli 87 lõike 3 punktis c on sätestatud, et ühisturuga kokkusobivaks võib pidada abi teatava majandustegevuse arengu soodustamiseks, kui niisugune abi ei mõjuta kaubandustingimusi ebasoovitavalt sellisel määral, mis oleks vastuolus ühiste huvidega. Komisjon tunnistab punktis 1.3 sätestatud tasakaalustatuse kriteeriumile tuginedes riskikapitalimeetme kokkusobivaks ainult juhul, kui ta jõuab järeldusele, et meede suurendab riskikapitali ning ei mõjuta kaubandustingimusi määral, mis on vastuolus ühiste huvidega. Käesolevas punktis esitatakse tingimused, mille põhjal komisjon hindab riskikapitaliabi kokkusobivust artikli 87 lõike 3 punktiga c.

Kui komisjoni käsutuses on täielik teave, millest ilmneb, et kõik käesolevas jaos sätestatud tingimused on täidetud, siis püüab ta anda kiire hinnangu tähtaja jooksul, mis on sätestatud nõukogu 22. märtsi 1999. aasta määrusega (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks (19). Teatavate meetmete puhul, mis ei vasta kõikidele käesolevas punktis esitatud tingimustele, viib komisjon läbi riskikapitalimeetme üksikasjalikuma hindamise vastavalt punktile 5.

Kui abi antakse ka sihtettevõtete tasandil ja riskikapitali andmine on seotud mõne muu määruse või raamistiku või muude suuniste kohaselt abikõlblike kuludega, võib asjaomast dokumenti kohaldada selgitamaks, kas abi on ühisturuga kokkusobiv.

4.2.   Abi vorm

Üldjuhul valib abimeetme vormi liikmesriik ja see põhimõte kehtib ka riskikapitalimeetmete kohta. Nagu punktis 4.3 selgitatakse, käsitleb komisjon selliste meetmete hindamisel ka seda, kas need ergutavad turuinvestoreid andma riskikapitali sihtrühma kuuluvatele ettevõtetele ja kas nendest tulenevad investeerimisotsused tehakse ärilistel alustel (st kasumi saamiseks).

Komisjoni arvates on soovitud tulemus võimalik saavutada järgmiste meetmetega:

a)

selliste investeerimisfondide (riskikapitalifondid) loomine, milles riik on osanik, investor või osaleb muul viisil, seda isegi juhul, kui talle kehtestatud tingimused on muudele investoritele kehtivatest tingimustest ebasoodsamad;

b)

riskikapitaliinvestoritele või riskikapitalifondidele antavad garantiid, mis katavad osa investeerimisel tekkivast kahjumist, või investoritele/fondidele riskikapitaliinvesteeringuteks antavate laenude garantiid, tingimusel, et riiklik garantii seoses võimaliku kahjumiga ei ole suurem kui 50 % garanteeritud investeeringu nominaalväärtusest;

c)

muud riskikapitaliinvestoreid või riskikapitalifonde toetavad rahastamisvahendid, mis pakuvad täiendavat investeerimiskapitali;

d)

riskikapitaliinvesteeringute tegemiseks investeerimisfondidele ja/või nende haldajatele või investoritele pakutavad rahalised stiimulid.

4.3.   Ühisturuga kokkusobivuse tingimused

Riskikapitalimeetme stimuleeriva mõju ja abi vajalikkuse tagamiseks vastavalt punktile 1.3.4 võetakse arvesse mitut näitajat. Põhjenduseks on see, et riigiabi tuleb anda spetsiifiliste turutõrgete korral, mille kohta on piisavalt tõendeid. Selleks kehtestatakse käesolevates suunistes kindlad künnised osainvesteeringutele, mis on suunatud VKEdele nende äritegevuse varajastes etappides. Minimaalse vajaliku abi andmiseks peavad abi saavad investeeringud, mis tehakse sihtrühma kuuluvatesse VKEdesse, lähtuma kasumi taotlemisest ning neid tuleb hallata äriliste põhimõtete alusel. Komisjon on seisukohal, et riskikapitalimeetmel on stimuleeriv mõju ja et abi on vajalik ja proportsionaalne ning selle kogumõju on positiivne, kui on täidetud kõik järgmised tingimused.

Meetmeid, millega kaasatakse investeerimisvahendeid, hinnatakse vastavalt käesolevate suuniste punktile 5, mitte selles punktis sätestatud tingimustele.

4.3.1.   Osainvesteeringute maksimaalne määr

Osaliselt või tervikuna riigiabist rahastatud riskikapitalimeetmest tuleb ette näha rahalised vahendid osamaksetena, mis ei ületa 1,5 miljonit eurot sihtrühma kuuluva VKE kohta 12-kuulise perioodi jooksul.

4.3.2.   Piirangud ettevõtte rahastamiseks seemne-, käivitus- ja laienemisetapil

Riskikapitalimeede peab piirduma väikeste ettevõtete ja abi saavates piirkondades asuvate keskmise suurusega ettevõtete korral rahastamisega kuni laienemisetapini. Abi mitte saavates piirkondades asuvaid keskmise suurusega ettevõtteid võib rahastada kuni käivitusetapini.

4.3.3.   Omakapitali ja kvaasikapitali investeerimisvahendite ülekaal

VKEdele suunatud omakapitali ja kvaasikapitali investeerimisvahendite osakaal riskikapitalimeetmes peab olema vähemalt 70 % meetme kogueelarvest. Asjaomaste vahendite olemuse hindamisel võtab komisjon arvesse pigem vahendi majanduslikku sisu, kui tema nimetust või selle liigitust investori poolt. Eriti võtab komisjon arvesse investori poolt sihtettevõttes võetud riski astet, võimalikku investori kantavat kahjumit, kasumist sõltuvate tasude suhet fikseeritud tasudesse ja investori järku ettevõtte pankroti korral. Komisjon võib võtta arvesse ka investeerimisvahendi suhtes kehtivate riiklike õigusnormide, regulatiivsete eeskirjade, finants- ja raamatupidamiseeskirjade kohaldamist, kui need on selleks asjakohased.

4.3.4.   Erainvestorite osalus

Riskikapitalimeetme korral peab erainvestorite osalus investeeringute rahastamisel moodustama vähemalt 50 % või toetatavates piirkondades asuvatele VKEdele suunatud meetmete korral vähemalt 30 %.

4.3.5.   Investeerimisotsuste kasumit taotlev olemus

Riskikapitalimeede peab tagama, et sihtettevõtetesse investeerimise otsused oleksid orienteeritud kasumi teenimisele. See on nii juhul, kui investeeringu tegemist motiveerib soov maksimeerida investori kasumit, milleks valitakse välja märkimisväärse kasumipotentsiaaliga investeeringud ja mille nimel sihtettevõtteid pidevalt aidatakse.

See nõue on täidetud, kui:

a)

on olemas meetmed, millest märkimisväärse osa moodustab erainvestorite kapital, nagu on kirjeldatud punktis 4.3.4, ja eeldusel, et seda investeeritakse ärilistel alustel (st ainult kasumi saamiseks) otseselt või kaudselt sihtrühma ettevõtete omakapitali ning

b)

iga investeeringu puhul on olemas äriplaan, mis sisaldab üksikasjalikke andmeid toote, müügi ja kasumlikkuse arendamise kohta ning projekti elujõulisuse eelhinnangut ning

c)

iga investeeringu jaoks on olemas selge ja realistlik väljumisstrateegia.

4.3.6.   Äripõhimõtetele vastav haldamine

Riskikapitalimeetme või -fondi haldamine peab toimuma ärilistel alustel. Haldajad peavad tegutsema nagu erasektoris, orienteerudes maksimaalse kasumi teenimisele oma investorite jaoks. See nõue on täidetud, kui:

a)

on olemas professionaalse fondi haldaja või fondi haldava ettevõtte ja fondis osalejate vaheline kokkulepe, millega nähakse ette fondi haldajale makstava tasu seotus tulemustega ning sätestatakse fondi eesmärgid ja investeeringute ajakava ning

b)

turul tegutsevad erainvestorid osalevad otsustamisprotsessis näiteks investorite või nõustajate komitee vahendusel ning

c)

fondi haldamisel rakendatakse parimaid kogemusi ja regulatiivset järelevalvet.

4.3.7.   Valdkondlik lähenemine

Komisjon võib aktsepteerida riskikapitalimeetmete valdkondlikku lähenemist, kui meede kuulub käesolevate suuniste kohaldamisalasse vastavalt punktile 2.1, sest ka paljud erasektori fondid keskenduvad spetsiifilistele uuenduslikele tehnoloogiatele või isegi valdkondadele (nt tervishoid, info- ja biotehnoloogia).

5.   ÜKSIKASJALIKKU HINDAMIST VAJAVATE RISKIKAPITALIMEETMETE KOKKUSOBIVUS ÜHISTURUGA

Käesolevat punkti kohaldatakse nende riskikapitalimeetmete korral, mis ei vasta kõikidele punktis 4 esitatud tingimustele. Punktis 1.3 esitatud tasakaalustatuse kriteeriumil põhinev ühisturuga kokkusobivuse üksikasjalikum hindamine on kõnealuste meetmete korral vajalik teatava turutõrke kõrvaldamiseks ning erainvestorite võimaliku väljatõrjumise ja konkurentsimoonutuse suurema ohu tõttu.

Meetmete kokkusobivust EÜ asutamislepinguga analüüsitakse mitmete positiivsete ja negatiivsete tegurite põhjal. Ükski tegur eraldiseisvana ei ole otsustava tähtsusega ning samuti ei saa ühtki tegurite kombinatsiooni iseenesest pidada piisavaks, et tagada kokkusobivus ühisturuga. Mõnel juhul sõltub tegurite kohaldatavus ja tähtsus meetme vormist.

Liikmesriigid peavad esitama kõik tegurid ja tõendid, mis on nende arvates vajalikud meetme hindamisel. Nõutavate tõendite hulk ja komisjoni hinnang sõltuvad iga juhtumi iseloomust ning on proportsionaalsed asjaomase turutõrke ning erainvesteeringute väljatõrjumise ohuga.

5.1.   Abimeetmed, mis kuuluvad üksikasjalikule hindamisele

Järgnevad riskikapitalimeetmete liigid, mis ei vasta punktis 4 toodud ühele või mitmele tingimusele, kuuluvad üksikasjalikumale hindamisele juhul, kui turutõrke korral ei ole tõendid piisavalt ilmsed ja erainvesteeringute väljatõrjumise ja/või konkurentsimoonutuse tõenäosus on suurem.

a)   Meetmed, mis tagavad investeeringu osamaksetena, mis ületavad 1,5 miljonit eurot sihtrühma kuuluva VKE kohta 12-kuulise perioodi jooksul

Komisjon on teadlik riskikapitalituru pidevast kõikumisest ning aegajalt esinevast omakapitali puudujäägist, samuti ka sellest, et turutõrked mõjutavad ettevõtteid erinevalt, sõltuvalt ettevõtte suurusest, arenguetapist ja majandussektorist, kus ta tegutseb. Seetõttu on komisjon valmis kaaluma riskikapitalimeetmete ühisturuga kokkusobivaks tunnistamist osainvesteeringute korral, mis ületavad künnise 1,5 miljonit eurot ettevõtte kohta aastas tingimusel, et esitatakse vajalikud tõendid turutõrke olemasolu kohta.

b)   Meetmed, mis tagavad abi mitte saavates piirkondades asuvatele keskmise suurusega ettevõtetele rahastamise laienemisetapis

Komisjon tunnistab, et teatavatel abi mitte saavates piirkondades asuvatel ettevõtetel võib puududa isegi laienemisetapis piisav juurdepääs riskikapitalile, vaatamata sellele, et märkimisväärse kasumi ja/või lõppsaldo korral on ettevõtjatel juurdepääs rahalistele vahenditele. Seetõttu on komisjon valmis kaaluma teatavatel juhtudel selliste meetmete ühisturuga kokkusobivaks tunnistamist, mis hõlmavad keskmise suurusega ettevõtteid laienemisetapis, kui esitatakse vajalikud tõendid.

c)   Ettevõtete rahastamine esimestes arenguetappides ja jätkuinvesteeringute meetmed abirahasüste saanud sihtettevõtetele järgnevate tsüklite rahastamiseks, mille korral tavapäraseid künniseid isegi ületatakse

Komisjon tunnistab edasiste investeeringute tähtsust sellistesse sihtrühma kuuluvatesse ettevõtetesse, mis juba said abirahasüste oma varajastes etappides, isegi siis, kui tavapäraseid künniseid ületatakse ja rahastamine kestaks varajastest arenguetappidest kuni alginvesteeringu väljumiseni. Selline rahastamine võib osutuda vajalikuks riigiosaluse vähenemise vältimiseks asjaomastes rahastamistsüklites, tagades sellega sihtettevõtete rahastamise järjepidevuse ja andes nii riiklikele investoritele kui ka erainvestoritele võimaluse saada oma riskiinvesteeringust maksimaalset kasu. Nimetatud asjaoludel ning arvestades sihtettevõtte ja -sektori eripära on komisjon valmis kaaluma edasise investeeringu ühisturuga kokkusobivaks tunnistamist tingimusel, et investeeringu suurus on kooskõlas alginvesteeringu ja fondi suurusega.

d)   Erainvestorite osalusega meetmed, kus osalus abi mitte saavates piirkondades on alla 50 % ja abi saavates piirkondades alla 30 %

Ühenduses on erasektori riskikapitaliturgude areng liikmesriigiti väga erinev. Mõnikord võib osutuda raskeks erainvestorite leidmine ning seetõttu on komisjon valmis kaaluma selliste meetmete ühisturuga kokkusobivaks tunnistamist, mille puhul jääb erasektori osalus alla punktis 4.3.4 nimetatud künniste, kui liikmesriik esitab vajalikud tõendid.

Probleem võib olla isegi suurem selliste riskikapitalimeetmete korral, mis on suunatud abi saavates piirkondades asuvatele VKEdele. Sellisel juhul võib tekkida asjaomaste ettevõtete jaoks täiendav kapitalipuudujääk, arvestades nende kaugust riskikapitalikeskustest, väikest rahvastikutihedust ja erainvestorite suuremat vastumeelsust riske võtta. Kõnealuseid VKEsid võivad mõjutada ka nõudlusega seotud probleemid, nagu raskused toimiva investeerimisvalmis äriidee leidmisel, vähemarenenud omakapitalitraditsioonid ning vastumeelsus loobuda juhtimisest seoses riskikapitali sisenemisega.

e)   Väikestele ettevõtetele suunatud seemnekapitalimeetmed, mille korral võib ette näha i) erainvestorite väiksemat osalust või mitteosalemist ja/või ii) laenuvahendite ülekaalu võrreldes omakapitali ja kvaasikapitaliga

Turutõrked, mis mõjutavad ettevõtteid seemneetapis, on selgemalt avaldunud võimaliku investeeringu suure riski tõttu ja vajaduse tõttu ettevõtjat kõnealusel otsustaval etapil hoolikalt juhendada. See väljendub ka erainvestorite peaaegu täielikus kõrvalehoidmises või vastumeelsuses pakkuda seemnekapitali, mistõttu ka väljatõrjumise oht puudub või on väga väike. Lisaks on tänu kõnealuste väikeste ettevõtete kaugusele turust ka võimalus konkurentsimoonutuste esinemiseks väike. Nimetatud asjaolud võivad õigustada komisjoni soodsamat suhtumist meetmetesse, mis on suunatud seemneetapis olevatele ettevõtetele, ning soodsamat suhtumist seoses selliste meetmete võimaliku tähtsusega ettevõtte kasvu soodustamisel ja töökohtade loomisel ühenduses.

f)   Investeerimisvahendiga seotud meetmed

Investeerimisvahend võib lihtsustada kontaktide loomist investorite ja asjaomaste VKEde vahel, parandades nii VKEde juurdepääsu riskikapitalile. Turutõrgete korral seoses ettevõtetega, kellele investeerimisvahend on suunatud, ei pruugi vahend toimida ilma täiendavate rahaliste stiimuliteta. Investorite arvates ei pruugi need investeeringute liigid, millele vahend on suunatud, vaatamata selgetele väljavaadetele kasumlikkusele sihtettevõtete jaoks olla piisavalt huvipakkuvad võrreldes suuremate osainvesteeringutega või investeeringutega juba tegutsevatesse ettevõtetesse või väljakujunenud turule. Seetõttu on komisjon valmis kaaluma investeerimisvahendit kaasavate meetmete ühisturuga kokkusobivaks tunnistamist, kui esitatakse piisavad tõendid turutõrke kohta.

g)   Kulusid, mis on seotud ettevõtte tausta uurimisega investeerimise eesmärgil enne nõuetele vastavuse tagamise etappi (nn luurekulud)

Riskikapitalifondidel või nende haldajatel võivad asjakohaste VKEde väljaselgitamisel enne nõuetele vastavuse tagamise etappi tekkida nn luurekulud. Toetused nimetatud kulude katmiseks peavad julgustama fonde või nende haldajaid läbi viima rohkem nn luuret, kui nad seda muidu teeksid. See võib mõjutada soodsalt ka asjaomaseid VKEsid isegi siis, kui tulemuseks ei ole investeering, sest see võimaldab VKEdel omandada kogemusi riskikapitali rahastamisel. Nimetatud asjaolud võivad õigustada komisjoni soodsamat suhtumist toetustesse, millega kaetakse osa riskikapitalifondide või nende haldajate nn luurekuludest, kui on täidetud järgmised tingimused. Abikõlblikud kulud ei tohi ületada nn luurekulusid, mis on seotud VKEdega peamiselt nende seemne- või käivitusetapis, kui kulude tulemusena ei kaasne investeering; ning kulud ei tohi hõlmata fondide kohtu- ja halduskulusid. Toetus ei tohi olla suurem kui 50 % abikõlblikest kuludest.

5.2.   Abi positiivne mõju

5.2.1.   Turutõrgete olemasolu ja tõendid

Punktis 4 kehtestatud tingimustele mitte vastavate osainvesteeringuteks jaotatud riskikapitalimeetmete puhul sihtettevõtetele (eriti siis, kui investeering tehakse osamaksetena, mille suurus on üle 1,5 miljoni euro sihtettevõtte kohta 12 kuu jooksul, edasiste investeeringute korral või abi mitte saavates piirkondades asuvate keskmise suurusega ettevõtete rahastamiseks laienemisetapis või investeerimisvahendiga seotud meetmete korral) nõuab komisjon enne taotletava riskikapitalimeetme ühisturuga kokkusobivuse kohta otsuse tegemist täiendavaid tõendeid kõrvaldatava turutõrke kohta igal tasandil, kus abi võidakse anda. Kõnealused tõendid peavad tuginema uuringule, millega näidatakse omakapitali puudujääki ettevõtetes ja sektorites, millele riskikapitalimeede on suunatud. Asjaomane teave peab hõlmama riskikapitali ja fondikapitali pakkumist ning riskikapitali tähtsust kohalikule majandusele. Ideaaljuhul tuleb teave esitada meetme kohaldamisele eelneva kolme kuni viie aasta pikkuse ajavahemiku kohta ning ka järgnevate aastate kohta, tuginedes võimalusel realistlikele prognoosidele. Esitatav teave võiks samuti sisaldada järgmisi andmeid:

a)

fondide areng viie viimase aasta jooksul, võrrelduna vastavate riiklike ja Euroopa keskmiste näitajatega;

b)

rahaliste vahendite ülejääk käesoleval ajal;

c)

riigiabi saavate investeerimisprogrammide osakaal riskikapitaliinvesteeringutest viimase kolme kuni viie aasta jooksul;

d)

selliste uute asutatavate ettevõtete osakaal, kes saavad riskikapitali;

e)

investeeringute jaotus investeeritavatel summadel põhinevate kategooriate kaupa;

f)

esitatud äriplaanide arvu võrdlus segmentide kaupa tehtud investeeringute arvuga (investeeringu summa, sektor, rahastamistsükkel jne).

Abi saavates piirkondades asuvatele VKEdele suunatud meetmete korral tuleb sellele teabele lisada asjakohased tõendid, et tõestada sellise piirkondliku eripära olemasolu, mis põhjendab kavandatud abimeedet. Sellisel juhul võib olla asjakohane järgmine teave:

a)

hinnang täiendavale omakapitali puudujäägile, mis tuleneb geograafilisest kaugusest ja muudest piirkondlikest eripäradest, eriti seoses investeeritud riskikapitali kogusummaga, antud territooriumil või lähipiirkonnas olemasolevate fondide või investeerimisvahendite arvuga, kogenud juhtide olemasoluga, tehingute arvuga ja võimalusel tehingute keskmise ja miinimumsummaga;

b)

kohalikud spetsiifilised majandusandmed, riskikapitali alarahastamise sotsiaalsed ja/või ajaloolised põhjused võrrelduna asjaomaste keskmiste andmetega ja/või olukorraga riigi ja/või ühenduse tasandil;

c)

muud asjakohased näitajad, mis kajastavad turutõrgete lisandumist.

Liikmesriigid võivad esitada korduvalt samu tõendeid, kui ei ole muutunud nende aluseks olevad turutingimused. Komisjon jätab endale õiguse seada kahtluse alla esitatud tõendite põhjendatus.

5.2.2.   Vahendi asjakohasus

Seoses tasakaalustatuse kriteeriumiga on oluline, kas ja mil määral võib riigiabi lugeda riskikapitali valdkonnas asjakohaseks vahendiks erasektori riskikapitali investeeringute julgustamisel. Nimetatud hinnang on tihedalt seotud abi ergutava mõju ja vajalikkuse hindamisega nagu on kirjeldatud punktis 5.2.3.

Üksikasjaliku hinnangu andmisel võtab komisjon eelkõige arvesse kõiki liikmesriigi koostatud mõjuhinnanguid kavandatud meetmele. Asjakohaseks vahendiks loetakse meetmeid, mille puhul liikmesriik on kavandanud teisi poliitikavahendeid, ja mille puhul sellise valikvahendi nagu riigiabi eelised on tuvastatud ja komisjonile esitatud. Komisjon hindab ka esitatud tõendeid teiste meetmete kohta, mida on võetud või võetakse omakapitali puudujäägi kõrvaldamiseks, eelkõige järelhindamisi, ning meetmete kohta sihtrühma kuuluvaid VKEsid mõjutavate pakkumise ja nõudmise probleemide lahendamiseks, et selgitada nende mõju kavandatavale riskikapitalimeetmele.

5.2.3.   Stimuleeriv mõju ja abi vajalikkus

Riskikapitalimeetme stimuleeriv mõju on ühisturuga kokkusobivuse hindamisel äärmiselt oluline. Komisjon usub, et punktis 4 esitatud tingimustele vastavate meetmete korral on stimuleeriv mõju olemas. Käesolevas punktis käsitletud meetmete korral on stimuleeriva mõju olemasolu siiski vähem ilmne. Seetõttu võtab komisjon arvesse ka järgmisi täiendavaid kriteeriume, mis vajadusel näitavad investeerimisotsuste suunatust kasumlikkusele ja meetme äripõhimõtetele vastavat haldamist.

5.2.3.1.   Äripõhimõtetele vastav haldamine

Lisaks punktis 4.3.6 sätestatud tingimustele peab komisjon positiivseks, kui riskikapitalimeedet või -fondi haldavad erasektori spetsialistid või läbipaistva ja mittediskrimineeriva menetluse (soovitavalt avatud pakkumismenetluse) käigus valitud sõltumatud spetsialistid, kellel on kapitalituruinvesteeringute alal tõendatud kogemused, ideaaljuhul sama(de)s sektori(te)s, mida fond rahastab, ning kes tunnevad investeeringu õiguslikku tausta ja asjaomaseid raamatupidamisnõudeid.

5.2.3.2.   Investeerimiskomitee olemasolu

Täiendav positiivne asjaolu oleks ka see, kui on loodud investeerimiskomitee, mis ei sõltu fondi haldavast ettevõttest ja koosneb erasektorist pärit sõltumatutest ekspertidest, kellel on märkimisväärsed kogemused abi saava sektori alal, ja eelistatavalt ka investorite esindajatest või sõltumatutest ekspertidest, kes on valitud läbipaistva ja mittediskrimineeriva menetluse (soovitavalt avatud pakkumismenetluse) käigus. Nimetatud eksperdid esitaksid haldajatele või haldusettevõttele analüüse käesoleva ja eeldatava turuolukorra kohta ning uuriksid hoolikalt heade investeerimisväljavaadetega võimalikke sihtettevõtteid ja teeksid nende kohta ettepanekuid.

5.2.3.3.   Meetme/fondi suurus

Komisjon peab positiivseks, kui riskikapitalimeetme eelarve sihtrühma kuuluvase VKEsse investeerimiseks on piisav, et võimaldada mastaabisäästu arvel tekkivaid eeliseid fondi haldamisel ning riskide hajutamist piisava arvu investeeringute abil. Fondi suurus peab tagama võimaluse suurte tehingukuludega toime tulla ja/või sihtettevõtet rahastada järgnevates suurema kasumlikkusega etappides. Suuremaid fonde hinnatakse positiivselt, kui on arvestatud abi saavat sektorit ja erainvesteeringu väljatõrjumise ja konkurentsimoonutuste oht on viidud miinimumini.

5.2.3.4.   Investorite võrgustiku olemasolu

Seemnekapitalimeetmete korral pooldaks komisjon investorite võrgustike vahetut või kaudset osalust seemneetapi investeeringutes, kuna selles etapis võib täheldada turutõrgete ilmekamat väljendumist. Sellisel juhul on komisjon valmis ühisturuga kokkusobivaks tunnistama meetmed, isegi kui nendega võib kaasneda oluliselt suurem laenuinstrumentide ülekaal, kaasa arvatud alluvus riiklikele fondidele ja investorite võrgustike õigus saada esimene kasum või nende kapitali kõrgem hind ning aktiivne kaasatus meetme/fondi ja/või sihtettevõtte haldamises.

5.2.4.   Proportsionaalsus

Ühisturuga kokkusobivuse tagamiseks peab abi olema võimalikult minimaalne. Proportsionaalsuse saavutamise vahendid sõltuvad kindlasti asjaomasest meetmest. Proportsionaalseks ei loeta meetmeid, mille korral puudub igasugune kontroll investorite ülemäärase tasustamise üle, või meedet, mille korral kahjumirisk on tervikuna riikliku sektori kanda ja/või kus kasum jääb täielikult teistele investoritele.

Komisjon on seisukohal, et proportsionaalsuse hindamisel omavad positiivset mõju järgmised asjaolud, kuivõrd nad esindavad parimaid tavasid:

a)

Haldajate valik avaliku pakkumise käigus Läbipaistev mittediskrimineeriv avalik pakkumine haldajate või haldusettevõtte väljavalimiseks, et tagada parim kvaliteedi ja hinna suhe, on positiivne, kuna see hoiab kulud (ja tõenäoliselt ka abi) minimaalsed ja vähendab ka konkurentsimoonutusi.

b)

Investoritele suunatud pakkumiskutse. Pakkumiskutse eelistingimuste loomiseks investoritele või selliste tingimuste kohaldamine teiste investorite suhtes. Kättesaadavus võib tähendada seda, et investeerimisfondi investeerimisvahendi käivitamisel tehakse investoritele avalik pakkumine, aga tegemist võib olla ka kavaga (näiteks tagamisskeem), mis jääb pikema aja jooksul avatuks uutele turuletulijatele.

5.3.   Abi negatiivne mõju

Komisjon tasakaalustab võimaliku negatiivse mõju, mis avaldub konkurentsimoonutusena ja erainvesteeringu väljatõrjumise ohuna eespool toodud riskikapitalimeetme kokkusobivuse hindamisel arvestatavate positiivsete mõjude abil. Võimalikku negatiivset mõju tuleb analüüsida kõigil kolmel tasandil, kus abi võidakse anda. Investoritele, investeerimisvahenditele ja -fondidele antav abi võib omada negatiivset mõju konkurentsile riskikapitaliturul. Sihtettevõtetele antav abi võib omada negatiivset mõju tooteturule, kus asjaomased ettevõtted konkureerivad.

5.3.1.   Väljatõrjumine

Riskikapitaliturul võib riigiabi andmine kutsuda esile erainvesteeringute väljatõrjumise. See võib vähendada erainvestorite stiimuleid sihtrühma kuuluvate VKEde rahastamiseks ja mõjutada neid ootama, kuni riik asjaomaseid investeeringuid abistab. Nimetatud oht muutub suuremaks ettevõttesse tehtava osainvesteeringu suurenedes, suurema ettevõtte korral ja hilisemas arenguetapis, sest nendel juhtudel on erasektori riskikapital järjest paremini kättesaadav.

Seetõttu nõuab komisjon väljatõrjumise ohu esinemisel konkreetseid tõendeid meetmete korral, millega tehakse sihtrühma kuuluvatesse VKEdesse suuremaid osainvesteeringuid ja edasisi investeeringuid, või rahastatakse abi mitte saavates piirkondades asuvaid laienemise etapis keskmise suurusega ettevõtteid või kus erainvestorite osalus on väike või mis on seotud investeerimisvahendiga.

Lisaks peavad liikmesriigid vajadusel esitama konkreetse sihtrühma kuuluva segmendi, sektori ja/või tööstusharu kohta tõendid, et seal väljatõrjumise oht puudub. Sellisel juhul võib olla asjakohane järgmine teave:

a)

tegutsevate riskikapitaliettevõtete/-fondide või investeerimisvahendite arv riigis või regionaalfondi korral piirkonnas ning millistes sektorites nad tegutsevad;

b)

kui suurtele, millises kasvuetapis ja ärisektoris tegutsevatele ettevõtetele investeeringud suunatakse;

c)

tehingu keskmine suurus ja võimalusel sellise tehingu minimaalne suurus, mida fondid või investorid kavatsevad teha;

d)

sihtettevõtetele antava riskikapitali kogumaht ning millisele sektorile ja millises arenguetapis ettevõttele meede on suunatud.

5.3.2.   Muud konkurentsimoonutused

Enamik sihtettevõtteid on asutatud hiljuti ja seetõttu turutasandil, kus sihtrühma kuuluvad VKEd tegutsevad, on ebatõenäoline, et need VKEd omaksid turul olulist mõju, ja järelikult on ka ebatõenäoline, et tekiks oluline konkurentsimoonutus. Ei saa välistada, et riskikapitalimeetmed võivad aidata püsima jääda sellistel ebaefektiivsetel ettevõtetel või sektoritel, mis vastasel juhul kaoksid. Riskikapitali ülemäärane pakkumine ebaefektiivsetele ettevõtetele võib tekitada kunstlikult nende väärtuse kasvu ja seega moonutada riskikapitaliturgu investorite jaoks, kes peavad maksma selliste ettevõtete ostmisel kõrgemat hinda. Sektorispetsiifiline abi võib ka säilitada tootmist konkurentsivõimetutes sektorites, samal ajal kui regioonispetsiifiline abi võib luua tootmistegurite ebaefektiivse jaotuse regioonide vahel.

Analüüsides nimetatud riske, uurib komisjon eelkõige järgmisi tegureid:

a)

investeeringuid saanud ettevõtete üldine kasumlikkus aja möödudes ja väljavaated kasumlikkusele tulevikus;

b)

selliste ettevõtete ebaõnnestumise määr, mille suhtes on meetmeid rakendatud;

c)

meetmega ette nähtud osainvesteeringu maksimaalne suurus võrrelduna sihtrühma kuuluva VKE käibe ja kuludega;

d)

abi saava sektori ülemäärane tootmisvõimsus.

5.4.   Tasakaalustatud lähenemine ja otsuste tegemine

Komisjon vaatleb riskikapitalimeetme mõju eespool toodud positiivsete ja negatiivsete elementide tasakaalust lähtudes ja teeb kindlaks, kas tekkivad moonutused mõjutavad kauplemise tingimusi ebasoodsalt sellisel määral, mis on vastuolus ühise huviga. Igal konkreetsel juhul tugineb analüüs riigiabi prognoositava positiivse ja negatiivse mõju üldhinnangule. Selleks ei kasuta komisjon käesolevates suunistes sätestatud kriteeriume mehaaniliselt, vaid annab üldhinnangu nende suhtelisele tähtsusele.

Komisjon võib ilma ametliku uurimismenetluseta mitte esitada vastuväiteid abimeetmele, või järgides ametlikku uurimismenetluse korda vastavalt määruse (EÜ) nr 659/1999 artiklile 6, viia otsustusmenetluse lõpule vastavalt nimetatud määruse artiklile 7. Kui komisjon võtab vastu ametliku uurimismenetluse lõpetamisel tingimusliku otsuse vastavalt määruse (EÜ) nr 659/1999 artikli 7 lõikele 4, võib ta võimalike konkurentsimoonutuste piiramiseks ja proportsionaalsuse tagamiseks rakendada järgmisi tingimusi:

a)

alandada osainvesteeringu ettenähtud maksimummäära või kehtestada rahastamise üldise maksimummäära sihtettevõtte kohta juhul, kui nähakse ette osainvesteeringute kõrgem künnis sihtettevõtte kohta;

b)

laienemise etapis ette nähtud investeeringute korral abi mitte saavates piirkondades asuvatesse keskmise suurusega ettevõtetesse võib komisjon piirata investeeringute tegemise peamiselt seemne- ja käivitusetapiga ja/või piirata investeeringud ühe või kahe rahastamistsükliga ja/või määrata osainvesteeringule maksimaalse künnise sihtettevõtte kohta;

c)

edasiste investeeringute korral kehtestada investeeringute maksimummäära igasse sihtettevõttesse tehtavate investeeringute jaoks, kehtestada investeeringuteks sobiva investeerimisetapi ja/või ajavahemiku suhtes spetsiaalsed piirangud, võttes arvesse asjakohast sektorit ja fondi suurust;

d)

nõuda erainvestorite osaluse suurenemist fondi eluaja jooksul, võttes konkreetselt arvesse ettevõtte arenguetappi, sektorit, kasumijaotust ja alluvussuhteid ning võimalusel sihtettevõtete paiknevust abisaavates piirkondades juhul, kui nähakse ette erainvestorite väiksem osalus;

e)

nõuda liikmesriigilt ainult seemnekapitali andvate meetmete korral, et riik tagaks omainvesteeringult asjakohase kasu saamise võrrelduna investeeringuga kaasneva riskiga, eelkõige siis, kui riik rahastab investeeringut kvaasikapitali või laenuvahendite kaudu, millest saadav kasum võib olla seotud võimalike õigustega (nt litsentsitasu), mis tulenevad mis tulenevad investeeringuga loodud õigustest intellektuaalsele omandile;

f)

nõuda vastava kasumi- ja kahjumijaotuse ning riigi ja erainvestorite alluvussuhete teistsuguseid vahekordi;

g)

nõuda punktis 6 esitatud kohustustest rangemaid kohustusi, kui riskikapitaliabi kumuleerub riigiabi käsitlevate määruste või raamistike kohaselt saadud abiga.

6.   KUMULEERUMINE

Kui käesolevate suuniste raames sihtettevõttele riskikapitalimeetmena antud kapitali kasutatakse alginvesteeringuks või muude abikõlblike kulude katmiseks teiste grupierandi määruste, suuniste, raamistike või muude riigiabi andmist reguleerivate dokumentide kohaselt, vähendatakse vastavaid abi piirmäärasid või maksimaalseid abikõlblikke summasid üldjuhul 50 % ja abi saavates piirkondades asuvate sihtettevõtete korral 20 % kolme esimese aasta jooksul alates esimese riskikapitali investeeringu saamisest kuni saadud kogusummadeni. Vähendamist ei kohaldata abi osatähtsuse korral, mis on sätestatud uurimis-ja arendustegevusele antavat riigiabi käsitlevas ühenduse raamistikus (20) või mõnes järgnevas raamistikus või grupierandi määrusega selles valdkonnas.

7.   LÕPPSÄTTED

7.1.   Järelevalve ja aruandlus

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 659/1999 ja komisjoni 21. aprilli 2004. aasta määrusele (EÜ) nr 794/2004 (millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks) (21) peavad liikmesriigid komisjonile esitama iga-aastaseid aruandeid.

Aruanded peavad sisaldama riskikapitalimeetmete koondtabelit, kus on välja toodud fondi poolt või riskikapitalimeetme raames tehtud investeeringute jaotus ning esitatud nimekiri kõikidest ettevõtetest, kelle suhtes riskikapitalimeetmeid on rakendatud. Aruandes tuleb esitada ka investeerimisfondi tegevuse lühikirjeldus koos üksikasjadega võimalike kavandatud tehingute ja tegelikult teostatud tehingute kohta ning investeerimisvahendi tulemuslikkuse kohta ja koondteave kõnealuse vahendi kaudu kogutud kapitali kohta. Komisjon võib paluda täiendavat teavet antud abi kohta, et kontrollida, kas on järgitud tingimusi, mis on sätestatud komisjoni otsuses abimeetme heakskiitmise kohta.

Iga-aastased aruanded avaldatakse komisjoni veebilehel.

Komisjon on seisukohal, et riigiabi läbipaistvuse parandamiseks on vaja ühenduses võtta täiendavaid meetmeid. Eelkõige tuleb tagada, et liikmesriikidel, majandustegevuses osalejatel, huvitatud isikutel ja komisjonil on lihtne juurdepääs kohaldatavate riskikapitali abikavade täielikule tekstile.

Eelmainitut on lihtne saavutada linkidega ühendatud veebilehtede abil. Seetõttu soovib komisjon riskikapitali abikavasid hinnates, et asjaomane liikmesriik avaldaks kõikide lõplike abikavade täieliku teksti Internetis ja teataks komisjonile kõnealuse veebilehe aadressi.

Abikava ei tohi kohaldada enne, kui asjaomane teave on avaldatud Internetis.

Liikmesriigid peavad säilitama üksikasjaliku dokumentatsiooni kõikidele riskikapitalimeetmetele antud abi kohta. See dokumentatsioon peab sisaldama suunistes sätestatud tingimustest kinnipidamise kohta kogu vajalikku teavet, nagu osainvesteeringute suurus, ettevõtte suurus (väike või keskmise suurusega ettevõte), ettevõtte arenguetapp (seemne-, käivitus- või laienemisetapp), tegevussektor (soovitavalt neljanumbriline NACE-klassifikaatori kood) ning teave fondi juhtimise ja käesolevates suunistes nimetatud muude kriteeriumide kohta. Teavet tuleb säilitada kümme aastat alates abi andmise kuupäevast.

Komisjon palub liikmesriikidel esitada kõnealuse teabe, et hinnata kolm aastat pärast käesolevate suuniste jõustumist nende mõju.

7.2.   Jõustumine ja kehtivus

Komisjon kohaldab käesolevaid suuniseid alates nende avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas. Käesolevad suunised asendavad 2001. aasta teatise riigiabi ja riskikapitali kohta.

Käesolevad suunised kaotavad kehtivuse 31. detsembril 2013. Pärast liikmesriikidega konsulteerimist võib komisjon suuniseid enne nimetatud kuupäeva muuta tähtsatel konkurentsi- või riskikapitalipoliitikaga seotud kaalutlustel või ühenduse muu poliitika või rahvusvaheliste kohustuste arvessevõtmiseks. Komisjon võib ka esitada täiendavaid selgitusi seoses oma lähenemisega konkreetsetele küsimustele, kui see võib osutuda kasulikuks. Komisjon kavatseb kolm aastat pärast suuniste jõustumist need uuesti üle vaadata.

Komisjon kohaldab käesolevaid suuniseid kõikide riskikapitalimeetmete suhtes, millest on teavitatud ja mille suhtes ta peab tegema otsuse pärast nende suuniste avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, ja ka meetmete suhtes, millest teavitati enne suuniste avaldamist.

Kooskõlas komisjoni teatisega kohaldatavate eeskirjade kindlaksmääramise kohta õigusvastase riigiabi hindamiseks (22), kohaldab komisjon abi suhtes, millest ei ole teatatud, järgmisi dokumente:

a)

käesolevaid suuniseid, kui abi anti pärast suuniste avaldamist Euroopa Liidu Teatajas;

b)

2001. aasta teatist riigiabi ja riskikapitali kohta kõikidel muudel juhtudel.

7.3.   Asjakohased meetmed

Komisjon teeb EÜ asutamislepingu artikli 88 lõikele 1 tuginedes liikmesriikidele ettepaneku võtta asjakohased meetmed oma vastavate olemasolevate riskikapitalimeetmete rakendamisel.

Liikmesriigid peaksid vajadusel muutma oma olemasolevaid riskikapitalimeetmeid, et viia need kooskõlla käesolevate suunistega kaheteistkümne kuu jooksul alates suuniste avaldamisest.

Liikmesriikidel palutakse esitada oma selgesõnaline tingimusteta nõusolek pakutavate asjaomaste meetmetega kahe kuu jooksul alates käesolevate suuniste avaldamisest. Kui vastust ei laeku, eeldab komisjon, et asjaomane liikmesriik ei ole pakutavate meetmetega nõus.


(1)  KOM(2005) 24.

(2)  EÜT L 333, 29.12.2000, lk 84. Otsust on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 1776/2005/EÜ (ELT L 289, 3.11.2005, lk 14).

(3)  KOM(2005) 121 lõplik.

(4)  KOM(2006) 349.

(5)  KOM(2005) 107 lõplik, SEC(2005) 795.

(6)  EÜT C 235, 21.8.2001, lk 3.

(7)  KOM(2005) 436 lõplik.

(8)  ELT C 244, 1.10.2004, lk 2.

(9)  Käesolevates suunistes kohaldatakse laevaehituse riigiabi raamistikus esitatud määratlusi, ELT C 317, 30.12.2003, lk 11.

(10)  Käesolevate suuniste mõistes on “süsi” kõrge kvaliteediklassi, keskmise kvaliteediklassi ja madala kvaliteediklassi A ja B kategooria süsi Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni koostatud rahvusvahelise söekodifitseerimissüsteemi tähenduses.

(11)  Käesolevates suunistes kohaldatakse määratlust, mis on esitatud regionaalabi suuniste (aastateks 2007-2013) I lisas (ELT C 54, 4.3.2006, lk 13).

(12)  EÜT L 10, 13.1.2001, lk 33. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1040/2006 (ELT L 187, 8.7.2006, lk 8).

(13)  EÜ Bülletään 9-1984, avaldatud väljaandes “Konkurentsiõigus Euroopa ühendustes”, köide IIA, lk 133.

(14)  EÜT C 384, 10.12.1998, lk 3.

(15)  EÜT C 71, 11.3.2000, lk 14.

(16)  Tuleks siiski märkida, et riskikapitali investeeringutele antavate riigi garantiide korral on investorile antav abi tõenäolisem kui tavapäraste laenutagatiste korral, mida peetakse abiks pigem laenusaajale kui laenuandjale.

(17)  EÜT L 10, 13.1.2001, lk 30.

(18)  ELT L 325, 28.10.2004, lk 4.

(19)  EÜT L 83, 27.3.1999, lk 1.

(20)  EÜT C 45, 17.2.1996, lk 5.

(21)  ELT L 140, 30.4.2004, lk 1.

(22)  EÜT C 119, 22.5.2002, lk 22.


18.8.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 194/22


RIIGIABI — SLOVEENIA

Riigiabi nr C 20/2006 (ex NN 30/2006) — väidetav riigiabi äriühingule Novoles Straža

Kutse märkuste esitamiseks vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 88 lõikele 2

(2006/C 194/03)

(EMPs kohaldatav tekst)

Käesoleva kokkuvõtte järel autentses keeles esitatud 16. mai 2006. aasta kirjas teatas komisjon Sloveeniale oma otsusest algatada EÜ asutamislepingu artikli 88 lõikega 2 ettenähtud menetlus seoses eespool nimetatud toetusega.

Huvitatud isikud võivad esitada oma märkused meetme kohta, mille suhtes komisjon alustab menetluse, ühe kuu jooksul käesoleva kokkuvõtte ja sellele järgneva kirja avaldamisest järgmisel aadressil:

European Commission

Directorate-General for Competition

State aid Greffe

Office: SPA3, 6/5

B-1049 Brussels

Faks: (32-2) 296 12 42

Märkused edastatakse Sloveeniale. Märkusi esitavad huvitatud isikud võivad kirjalikult taotleda neid käsitlevate andmete konfidentsiaalsust, täpsustades taotluse põhjused.

KOKKUVÕTTE TEKST

I.   MENETLUS

1.

27. mail 2004 võttis Sloveenia valitsus vastu resolutsiooni teatavate finantsmeetmete võtmiseks Sloveenia äriühingu Novoles Lesna Industrija Straža d.d. (edaspidi “Novoles Straža”) kasuks. Komisjoni meetmetest ei teavitatud, sest Sloveenia riigiabi järelevalvekomisjon kiitis need heaks 23. aprillil 2004, st enne ühinemist. Vastavalt komisjoni praktikale on oluliseks tingimuseks õiguslikult siduva õigusakti olemasolu, millega riigi pädev asutus riigiabi andmise kinnitab. Seepärast on kõnealused meetmed uus abi ning vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 88 tuleb neist teavitada komisjoni, et ta saaks meetmetele asutamislepingu artikli 87 kohaselt hinnangu anda.

II.   ABI KIRJELDUS

2.

Novoles Straža on Sloveenia äriühing, kes valmistab puidust pooltooteid, sh vineertahvleid ja kõrge kvaliteediga vineeri ning mööblit (toolid, lauad jm olmemööbel). 2003. aastal sattus äriühing finantsraskustesse.

3.

Äriühing töötas välja viie-aasta ümberkorralduskava (2004–2008), milles nähti ette nii tegevussuuna muutmist, võlgade ajatamist ning tootmise ja personali struktuuri ümberkorraldamist. Sel eesmärgil sai äriühing riigi garantii ligikaudu 0,8 miljoni euro suurusele laenule tehnoloogia ümberkorraldamiseks, riigiabi ligikaudu 1,2 miljonit eurot koondamistasudeks ja ümberõppemeetmeteks ning lisaks riigi garantii 4,6 miljoni euro suurusele laenule äriühingu finantsalaseks ümberkorraldamiseks.

III.   HINNANG

4.

Komisjon leiab, et meede sisaldab riigiabi EÜ asutamislepingu artikli 87 lõike 1 tähenduses. Selles uurimisetapis on komisjonil kahtlus meetme kokkusobivuses ühisturuga, eriti 1999. aasta raskustes olevate äriühingute päästmiseks ja ümberkorraldamiseks antavat riigiabi käsitleva ühenduse juhendiga. (1)

5.

Esiteks ei ole komisjon veendunud, kas äriühingu puhul täheldati tavapäraseid märke finantsraskustest, võttes arvesse, et müük kasvas ka 2003. aastal ja laovarud vähenesid isegi 2002. aastal. Teiseks ei ole lõplikult selge, kuidas aitab ümberkorralduskava kaasa äriühingu jätkusuutlikkuse tagamisele. Kolmandaks on komisjonil kahtlus, kas äriühing ise ikka panustas märkimisväärselt ümberkorraldustesse, sest likviidsuse puudumise tõttu ei olnud tal võimalik omavahenditest teha isegi väikseimat investeeringut ning samuti ei suutnud ta leida investoreid. Neljandaks ei ole komisjon kindel, kas ühekordse abi põhimõttest on kinni peetud, sest 1999. aastal anti äriühingule juba ümberkorraldusabi. Samuti ei ole komisjon veendunud, kas asjaolu, et mingeid kompenseerivaid meetmeid ei ole kohaldatud, on antud juhul vastuvõetav.

Vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 659/1999 artiklile 14 võib ebaseaduslikult antud abi selle saajatelt sisse nõuda.

KIRJA TEKST

“1.

Komisija želi obvestiti Slovenijo, da je po preučitvi informacij o zgoraj navedeni pomoči, ki jih je prejela od slovenskih organov, sklenila začeti postopek iz člena 88(2) Pogodbe ES.

I.   POSTOPEK

2.

Dne 1. decembra 2004 je Komisija prejela pritožbo glede domnevne pomoči slovenskemu lesnopredelovalnemu podjetju Novoles Lesna Industrija Straža d.d. (v nadaljnjem besedilu ‚Novoles Straža‘).

3.

S pismoma z dne 21. decembra 2004 in 10. maja 2005 je Komisija zahtevala informacije glede časa dodelitve domnevne pomoči, do 15. novembra 2005 in 23. decembra 2005 pa je zahtevala informacije o prestrukturiranju podjetja. Slovenski organi so odgovorili s pismi z dne 19. januarja 2005, 8. junija 2005, 5. decembra 2005 in 6. februarja 2006.

4.

Slovenski organi so v pismu z dne 8. junija 2005 Komisiji sporočili, da so bili ukrepi odobreni pred pristopom in da niso bili vključeni v tako imenovani začasni postopek, ker je bila ekonomska izpostavljenost državne pomoči natančno znana pred postopkom.

5.

Iz sklepa, ki ga je predložila Slovenija, je razvidno, da je razne ukrepe državnega financiranja odobrila medresorska strokovna komisija dne 16. aprila 2004. Pozneje so družbe dne 20. aprila 2004 zaprosile komisijo za spremljanje državnih pomoči za soglasje, ki je bilo izdano dne 23. aprila 2004. Komisija za spremljanje državnih pomoči je odločila, da so ukrepi državna pomoč, ki je skladna z zakonom o spremljanju državnih pomoči.

6.

Šele 27. maja 2004 pa je vlada sprejela resolucijo, da bi bilo treba družbi dodeliti državno pomoč na način, ki ga določajo resolucije pristojne medresorske strokovne komisije. V pismu z dne 2. februarja 2006 je Slovenija potrdila, da ‚je bila pomoč odobrena družbi Novoles Straža […] s sklepom vlade v času, ko je bila Slovenija že polnopravna članica EU‘.

II.   PODROBEN OPIS POMOČI

7.

Družba Novoles Straža je proizvajalec lesenih polizdelkov, kot so vezane plošče in furnir, ter pohištva, kot so mize in stoli ter drugo pohištvo za maloprodajo. Družba je v kraju Straža v Sloveniji, leta 2003 pa je imela okoli 800 zaposlenih (leta 2002 pa 650). Novoles Straža je ena od družb, ki v slovenskem lesnem in pohištvenem sektorju zaposlujejo največ delavcev.

8.

Družba je v lasti več fizičnih oseb in investicijskih skladov, od katerih ima eden, in sicer investicijski sklad PID, več kakor 25-odstotni delež, ki znaša 33,4 odstotka. Videti je, da je 8,5 odstotka v državni lasti.

9.

Družba ima več odvisnih družb, med katerimi so Novoles-Primara, d.o.o., Pohištvo Brežice, d.d. in IP TP Intarzija, d.o.o.

10.

Glavni finančni in operativni pokazatelji kažejo, da se je finančno poslovanje družbe leta 2003 poslabšalo. Družba je izgubila velik delež svojega registriranega osnovnega kapitala, ki je znašal 1,262 milijard SIT [okoli 5,3 milijonov EUR (2)], aprila 2004 pa le še 0,75 milijarde SIT. Poleg tega je družba od leta 2003 naprej ustvarjala izgubo, njen prosti denarni tok pa se je od leta 2002 zmanjšal. Vendar pa so se njene zaloge leta 2002 zmanjšale, povečale pa so se le leta 2003. Poleg tega je do leta 2003 prodaja rasla.

11.

Aprila 2004 je družba Novoles Straža ministrstvu za gospodarstvo predložila načrt prestrukturiranja za obdobje od 2004 do 2008. V njem družba razlaga, da je stečaj grozil celotni družbi, to pa dokazuje s sklicevanjem na različne teste, npr. tako imenovana Altmanova vrednost Z, ki kažejo, da je od leta 2001 družbi grozil stečaj.

12.

Družba svoje trenutne razmere razlaga s padcem gospodarske rasti na glavnih izvoznih trgih (zlasti v Nemčiji in ZDA), kjer prodaja 60 odstotkov svoje proizvodnje. Poleg tega je v zadnjih letih veliko vlagala v posodobitev tehnologije in širitev proizvodnih programov. Zaradi upada prihodkov v letu 2003 družba ni mogla več poravnavati obveznosti iz lastnih sredstev, ampak je morala povečati svoje dolgove in s tem finančne obremenitve. Organizacijska struktura ji ni omogočila uskladiti proizvodnje s povpraševanjem.

13.

Glavna poglavja prestrukturiranja družbe Novoles Straža je mogoče povzeti:

Družba Novoles Straža bo spremenila prodajno strategijo tako, da se bo preusmerila s trgov EU in severnoameriških trgov zlasti na vzhodnoevropski in ruski trg. Poleg tega si družba prizadeva zmanjšati svoj delež polizdelkov v korist končnih izdelkov.

Da bi postala stroškovno učinkovitejša in prilagodila tehnološko opremo proizvodnji, ki bo vezana na povpraševanje, ter da bi izpolnjevala okoljske standarde, bo izvedla industrijsko prestrukturiranje. Stroške v višini 1,656 milijarde SIT bo deloma krila iz lastnih sredstev, deloma pa s posojilom v znesku 200 milijonov SIT (0,8 milijona EUR), zavarovanim z državnim jamstvom.

Cilj prestrukturiranja zaposlenih bo zmanjšanje števila zaposlenih za 96 delavcev, za preostale zaposlene pa bo izvedla posebno in splošno usposabljanje. Stroške v višini 537 milijona SIT bo deloma krila z lastnimi sredstvi, deloma pa s subvencijo v znesku 283 milijonov SIT (1,2 milijona EUR).

Cilj finančnega prestrukturiranja je reprogramiranje obstoječih kratkoročnih finančnih obveznosti, predvideno pa je z državnim jamstvom, s katerim bo zagotovljen nov kredit v višini 1,100 milijarde SIT (4,6 milijona EUR).

14.

Na podlagi realističnih predvidevanj, ki predpostavljajo od 3,6- do 5,7-odstotno letno rast domače prodaje in 6,5- do 8,4-odstotno letno rasti prodaje v tujini, bo po načrtu leta 2004 prestrukturiranje doseglo do 4,2-odstotni presežek iz poslovanja, leta 2008 pa naj bi presežek dosegel 11,7 odstotka. Dobiček iz poslovanja v primerjavi z lastniškim kapitalom se bo v letu 2007 povečal na 12,6 odstotkov.

15.

Komisija za spremljanje državnih pomoči je določila izravnalni ukrep, da družba v obdobju prestrukturiranja ne sme prejeti nobene druge državne pomoči.

16.

Slovenija je obvestila Komisijo, da je družba Novoles Straža v letu 2004 iz javnih in zasebnih virov prejela tudi ugodna posojila za okoljske namene v znesku […] (3) SIT ([…] EUR), katerih neto protivrednost nepovratnih sredstev naj bi znašala […] SIT ([…] milijona EUR).

17.

Slovenija tudi poroča, da je družba v letu 1999 prejela […] SIT ([…] EUR) pomoči za reševanje in prestrukturiranje, […] SIT ([…] EUR) pomoči za zaposlovanje, […] pomoči za raziskave in razvoj ter […] SIT ([…] EUR) izvozne pomoči.

III.   PRESOJA POMOČI

1.   Obstoj državne pomoči

18.

V skladu s členom 87 Pogodbe ES je vsaka pomoč, ki jo dodeli država članica, ali kakršna koli vrsta pomoči iz državnih sredstev, ki izkrivlja ali bi lahko izkrivljala konkurenco z dajanjem prednosti posameznim podjetjem ali proizvodnji posameznega blaga, nezdružljiva državna pomoč, če prizadene trgovino med državami članicami, razen kadar jo je mogoče upravičiti na podlagi člena 87(2) ali (3) ES.

19.

Komisija opaža, da je pomoč dodeljena iz državnih sredstev posameznemu podjetju. Ker trgovina z lesnimi izdelki med Slovenijo in drugimi državami članicami obstaja, bi lahko ukrep izboljšal položaj prejemnika v primerjavi z njegovimi konkurenti v Sloveniji in v EU, kar pomeni, da pomoč izkrivlja konkurenco in vpliva na trgovino med državami članicami. Zato Komisija meni, da sedanje jamstvo in subvencija družbi Novoles Straža pomenita državno pomoč v skladu s členom 87(1) Pogodbe ES.

2.   Obstoj nove državne pomoči

20.

Slovenski organi so sprva dvomili, da je Komisija pristojna za presojo pomoči na podlagi člena 88 Pogodbe ES, glede na to, da je bila pomoč izplačana pred pristopom. Komisija je bila soočena z vprašanjem, ali sme presojati pomoč, dodeljeno tik pred pristopom, v smislu Priloge IV.3 Akta o pristopu (4). Komisija je pojasnila, da je ustrezni kriterij, s katerim se ugotovi, ali je bila pomoč izvedena pred pristopom, pravno zavezujoča listina, s katero se pristojni nacionalni organi obvežejo, da bodo odobrili pomoč (5). Odsotnost takega sklepa pred pristopom pomeni, da ukrep ni bil odobren pred pristopom in pomeni novo pomoč, katere skladnost s skupnim trgom Komisija presoja na podlagi člena 88 Pogodbe ES.

21.

V tem primeru Komisija zaključuje, da ustrezna zavezujoča listina, s katero so se pristojni nacionalni organi obvezali, da bodo odobrili pomoč, ni začela veljati pred pristopom. Veljavni slovenski zakon v členu 22 določa, da se pomoč dodeli s sklepom vlade na predlog ministrstva. Predhodni sklepi medresorskih strokovnih odborov in pristojnega ministrstva so bili sicer potrebni za dodelitev, vendar pa niso zadostovali za odobritev pomoči. Končno odločitev sprejme vlada. Ta resolucija pa je bila izdana šele maja 2004. Zato ukrep predstavlja novo pomoč in ga je treba priglasiti na podlagi člena 88 Pogodbe ES in presojati na podlagi člena 87(1) Pogodbe ES.

3.   Združljivost pomoči

22.

Slovenija je navedla, da gre za pomoč za prestrukturiranje, ki bi morala izpolnjevati merila iz Smernic Skupnosti o pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (v nadaljnjem besedilu ‚smernice‘) glede združljivosti s skupnim trgom na podlagi člena 87(3) Pogodbe ES. Če je družba resnično v težavah, se ne uporablja nobena druga izjema iz člena 87(2) ali (3) Pogodbe ES. Ker je bila pomoč dodeljena maja 2004, jo je treba presojati na podlagi smernic o pomoči za reševanje in prestrukturiranje iz leta 1999 (6).

23.

Komisija dvomi, da je družba Novoles Straža upravičena do pomoči za prestrukturiranje. Ni jasno, ali družba Novoles Straža ni del večje poslovne skupine v smislu točke 8 smernic, glede na to, da kontrolni delež investicijskih skladov PID znaša več kakor 25 odstotkov. Komisija se tudi sprašuje, ali ne bi mogla pridobiti finančne podpore od svojih delničarjev. Če so bili lastniki družbe očitno sposobni zagotoviti finančne vložke v zadnjih letih, zakaj tega niso mogli storiti tudi leta 2004?

24.

Poleg tega je jasno, da družba ne kaže kapitalske izgube na podlagi točke 5 smernic, zato Komisija dvomi, da ima družba vse običajne znake podjetja v težavah na podlagi točke 6 smernic. Res je, da je družba imela izgube v letu 2003 ter da se ji je od leta 2002 zmanjšal denarni tok. Po drugi strani pa se je prodaja povečala tudi leta 2003, zaloge pa so se leta 2002 še zmanjšale, kakor je navedeno v točki (10). Zato Komisija ni prepričana, ali je slabo poslovanje družbe izjemen dogodek, in ne stalna težnja. Leto 2003 je bilo slabo poslovno leto za številne družbe v EU. Komisiji ni jasno, zakaj vlagatelji ne bi mogli premostiti teh težav preprosto s pomočjo zunanjega financiranja.

25.

Poleg tega ni jasno, kako bo načrt prestrukturiranja omogočil družbi ponovno vzpostavitev dolgoročne rentabilnosti. Čeprav informacije o načrtu kažejo, da bi več notranjih ukrepov lahko preusmerilo družbo, in da vsebuje napovedi, po katerih je ponovna vzpostavitev rentabilnosti mogoča, Komisija ni prejela dovolj podatkov, da bi lahko presodila v zvezi s predpostavkami glede prihodnje donosnosti. Komisija zlasti nima dovolj podatkov, ki bi utemeljevali predpostavljeno gibanje prodaje.

26.

Komisija tudi dvomi, da je prejemnik zagotovil dovolj lastnih sredstev. Načrt in pojasnila, ki jih je dala Slovenija, kažejo samo, da bo družba prispevala lastna sredstva za prestrukturiranje, pri tem pa ne navaja, kako bodo lastna sredstva ustvarjena. Glede na to, da družba nima prostih denarnih sredstev in da naj ne bi bila sposobna pridobiti sredstev od svojih vlagateljev, je videti, da to kaže na uporabo prihodnjega denarnega toka. Ker pa se nanaša na prihodnje prispevke, to ni sprejemljiv ukrep za lastni prispevek (7). Komisija pričakuje natančna pojasnila glede izvora in časa teh sredstev.

27.

Komisija tudi ni opazila nobenih izravnalnih ukrepov, ki bi jih zagotovila družba, čeprav je videti, da na trgu lesne in pohištvene industrije ni težav zaradi strukturnih presežnih zmogljivosti. Komisija bi potrebovala podrobno analizo trga in nadaljnje informacije v tej zvezi.

28.

Komisija ni prepričana, ali družba izpolnjuje pogoj ‚enkrat in zadnjič‘ iz točke 48 smernic in naprej. Družba je v zadnjih desetih letih nedvomno prejela obsežno pomoč za reševanje in prestrukturiranje.

29.

Komisija meni, da bi se moral v tem primeru uporabiti pogoj ‚enkrat in zadnjič‘, kljub temu, da je bila pomoč za reševanje in prestrukturiranja odobrena, preden je Slovenija pristopila k Evropski uniji. To pa zato, ker bo Komisija pri presoji uporabe tega pogoja obravnavala samo dejansko stanje, in sicer ali je bilo podjetje v zadnjih desetih letih v težavah in je imelo možnost te težave premagati. Zato Komisija, če Slovenija v tem primeru ne more dokazati obstoja izjemnih okoliščin, na primer, da leta 1999 ni imela delujočega tržnega gospodarstva (8), domneva, da sedanja pomoč za prestrukturiranje ne izpolnjuje pogoja ‚enkrat in zadnjič‘.

30.

Komisija potrebuje tudi več informacij o vseh drugih pomočeh, dodeljenih v letu 2004, saj bi se lahko tudi te štele kot pomoč za reševanje in prestrukturiranje, glede na to, da je malo verjetno, da bi bila taka pomoč odobrena podjetju v težavah.

IV.   SKLEPNE UGOTOVITVE

31.

Ta odločitev se obravnava kot odločitev o začetku uradnega postopka preiskave v smislu člena 88(2) Pogodbe ES in Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999. Komisija, v skladu s postopkom iz člena 88(2) Pogodbe ES, zahteva, da Slovenija v enem mesecu od datuma prejema tega dopisa predloži svoje pripombe in pošlje vse informacije, ki bi lahko pomagale pri presoji pomoči.

32.

Komisija zahteva, da Slovenija takoj pošlje kopijo tega dopisa možnemu prejemniku pomoči.

33.

Komisija bi želela opomniti Slovenijo, da ima člen 88(3) Pogodbe ES odložilni učinek, in opozoriti na člen 14 Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999, ki določa, da se lahko vsa nezakonita pomoč izterja od prejemnika.

34.

Komisija opozarja Slovenijo, da bo zainteresirane stranke obvestila z objavo tega dopisa in njegovega povzetka v Uradnem listu Evropske unije. Z objavo obvestila v Dodatku EGP k Uradnemu listu Evropske unije bo obvestila tudi zainteresirane stranke v državah Efte, ki so podpisnice Sporazuma EGP, Nadzornemu organu EFTA pa bo poslala izvod tega dopisa. Vse zainteresirane stranke bodo pozvane, da oddajo svoje pripombe v enem mesecu od datuma objave tega obvestila.”


(1)  Raskustes olevate äriühingute päästmiseks ja ümberkorraldamiseks antavat riigiabi käsitlev ühenduse juhend (EÜT C 288, 9.10.1999, lk 2).

(2)  Glede na to, da je na začetku leta 2006 1 EUR = 240 slovenskih tolarjev (SIT).

(3)  Zajeto z obveznostjo varovnaja poslovne skrivnosti.

(4)  Predviden je pravni okvir za presojo shem pomoči in posameznih pomoči, izvedenih v novi državi članici pred datumom pristopa k EU, ki se uporablja tudi po pristopu (tako imenovani začasni mehanizem).

(5)  Podrobnosti so v odločitvi Komisije v zadevi C-3/2005 FSO, UL C 100 z dne 26.4.2005, str. 2, od točke 38 naprej.

(6)  Smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, UL C 288, 9.10.1999, str. 2.

(7)  Odločitve Komisije v zadevi C-19/2000 TGI, UL L 62, 5.3.2002, str. 30, točka 106 in zadevi C-30/1998 Wildauer Kurbelwelle, UL L 287, 14.11.2000, str. 51 točka, 52.

(8)  Glej odločitve Komisije v zadevah N 584/04 Vingriai, UL C 187, 30.7.2005, str. 15 točka 19 glede Latvije.


18.8.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 194/26


RIIGIABI — SLOVEENIA

Riigiabi C 19/2006 (ex NN 29/2006) — väidetav riigiabi äriühingule Javor Pivka

Kutse märkuste esitamiseks vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 88 lõikele 2

(2006/C 194/04)

(EMPs kohaldatav tekst)

Käesoleva kokkuvõtte järel autentses keeles esitatud 16. mai 2006. aasta kirjas teatas komisjon Sloveeniale oma otsusest algatada EÜ asutamislepingu artikli 88 lõikega 2 ettenähtud menetlus seoses eespool nimetatud toetusega.

Huvitatud isikud võivad esitada oma märkused meetme kohta, mille suhtes komisjon alustab menetluse, ühe kuu jooksul käesoleva kokkuvõtte ja sellele järgneva kirja avaldamisest järgmisel aadressil:

European Commission

Directorate-General for Competition

State aid Greffe

Office: SPA3, 6/5

B-1049 Brussels

Faks: (32-2) 296 12 42

Märkused edastatakse Sloveeniale. Märkusi esitavad huvitatud isikud võivad kirjalikult taotleda neid käsitlevate andmete konfidentsiaalsust, täpsustades taotluse põhjused.

KOKKUVÕTTE TEKST

I.   MENETLUS

1.

27. mail 2004 võttis Sloveenia valitsus vastu resolutsiooni teatavate finantsmeetmete võtmiseks Sloveenia äriühingu Javor Pivka Lesna Industrija d.d. (edaspidi “Javor Pivka”) kasuks. Komisjoni meetmetest ei teavitatud, sest Sloveenia riigiabi järelevalvekomisjon kiitis need heaks 20. aprillil 2004, st enne ühinemist. Vastavalt komisjoni praktikale on oluliseks tingimuseks õiguslikult siduva õigusakti olemasolu, millega riigi pädev asutus riigiabi andmise kinnitab. Seepärast on kõnealused meetmed uus abi ning vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 88 tuleb neist teavitada komisjoni, et ta saaks meetmetele asutamislepingu artikli 87 kohaselt hinnangu anda.

II.   ABI KIRJELDUS

2.

Javor Pivka on Sloveenia äriühing, kes valmistab puidust pooltooteid, sh raketiste paneele, vineertahvleid ja kõrge kvaliteediga vineeri ning mööblit (toolid, lauad). 2003. aastal sattus äriühing finantsraskustesse.

3.

Äriühing töötas välja viie aasta ümberkorralduskava (2004–2008), milles nähti ette nii tegevussuuna muutmist kui ka tootmise ja personali struktuuri ümberkorraldamist. Sel eesmärgil sai äriühing riigi garantii ligikaudu 4,6 miljoni euro suurusele laenule tehnoloogia ümberkorraldamiseks, riigiabi ligikaudu 1,6 miljonit eurot koondamistasudeks ja ümberõppemeetmeteks ning 1,65 miljonit eurot laenu finantsalaseks ümberkorraldamiseks.

III.   HINNANG

4.

Komisjon leiab, et meede on riigiabi EÜ asutamislepingu artikli 87 lõike 1 tähenduses. Selles uurimisetapis on komisjonil kahtlus meetme kokkusobivuses ühisturuga, eriti 1999. aasta raskustes olevate äriühingute päästmiseks ja ümberkorraldamiseks antavat riigiabi käsitleva ühenduse juhendiga. (1)

5.

Esiteks ei ole komisjon veendunud, kas äriühingu puhul täheldati tavapäraseid märke finantsraskustest, võttes arvesse, et müük kasvas kuni 2003. aastani ja laovarud vähenesid isegi 2002. aastal. Teiseks ei ole lõplikult selge, kuidas aitab ümberkorralduskava kaasa äriühingu jätkusuutlikkuse tagamisele. Kolmandaks on komisjonil kahtlus, kas äriühing ise ikka panustas märkimisväärselt ümberkorraldustesse, sest likviidsuse puudumise tõttu ei olnud tal võimalik omavahenditest teha isegi väikseimat investeeringut ning samuti ei suutnud ta leida investoreid. Samuti ei ole komisjon veendunud, kas asjaolu, et mingeid kompenseerivaid meetmeid ei ole kohaldatud, on antud juhul vastuvõetav.

Nõukogu määruse (EÜ) nr 659/1999 artikli 14 kohaselt võib igasuguse ebaseadusliku abi abisaajalt tagasi nõuda.

KIRJA TEKST

“1.

Komisija želi obvestiti Slovenijo, da je po preučitvi informacij o zgoraj navedeni pomoči, ki jih je prejela od slovenskih organov, sklenila začeti postopek iz člena 88(2) Pogodbe ES.

I.   POSTOPEK

2.

Dne 1. decembra 2004 je Komisija prejela pritožbo glede domnevne pomoči slovenskemu lesnopredelovalnemu podjetju Javor Pivka lesna industrija d.d. (v nadaljnjem besedilu ‚Javor Pivka‘).

3.

S pismoma z dne 21. decembra 2004 in 10. maja 2005 je Komisija zahtevala informacije glede časa dodelitve domnevne pomoči, do 15. novembra 2005 in 23. decembra 2005 pa je zahtevala informacije o prestrukturiranju podjetja. Slovenski organi so odgovorili s pismi z dne 19. januarja 2005, 8. junija 2005, 5. decembra 2005 in 6. februarja 2006.

4.

Slovenski organi so v pismu z dne 8. junija 2005 Komisiji sporočili, da so bili ukrepi odobreni pred pristopom in da niso bili vključeni v tako imenovani začasni postopek, ker je bila ekonomska izpostavljenost državne pomoči natančno znana pred postopkom.

5.

Iz sklepa, ki ga je predložila Slovenija, je razvidno, da je razne ukrepe državnega financiranja odobrila medresorska strokovna komisija dne 6. aprila 2004. Pozneje so družbe dne 9. aprila 2004 zaprosile komisijo za spremljanje državnih pomoči za soglasje, ki je bilo izdano dne 20. aprila 2004. Komisija za spremljanje državnih pomoči je odločila, da so ukrepi državna pomoč, ki je skladna z zakonom o spremljanju državnih pomoči.

6.

Šele 27. maja 2004 pa je vlada sprejela resolucijo, da bi bilo treba družbi dodeliti državno pomoč na način, ki ga določajo resolucije pristojne medresorske strokovne komisije. V pismu z dne 2. februarja 2006 je Slovenija potrdila, da ‚je bila pomoč odobrena družbi Javor Pivka […] s sklepom vlade v času, ko je bila Slovenija že polnopravna članica EU‘.

II.   PODROBEN OPIS POMOČI

7.

Družba Javor Pivka je proizvajalec lesenih polizdelkov, kot so opažne plošče, vezane plošče in furnir, ter pohištva, kot so mize in stoli. Družba je na območju Pivke v Sloveniji, leta 2003 pa je imela okoli 800 zaposlenih. Javor Pivka je ena od družb, ki v slovenskem lesnem in pohištvenem sektorju zaposlujejo največ delavcev.

8.

Družba je v lasti več fizičnih oseb in investicijskih skladov, od katerih nihče ne presega 25-odstotnega deleža. Z izjemo Kapitalske družbe d.d., ki ima v lasti okoli 5 odstotkov, so institucionalni lastniki zasebni. Pred kratkim so jo dokapitalizirale njene matične družbe.

9.

Družba ima več odvisnih družb; nekatere izmed njih tržijo proizvode v večjih slovenskih mestih, nekatere družbe, prevzete januarja 2003, pa izvajajo programe predelave in obdelave lesa.

10.

Glavni finančni in operativni pokazatelji kažejo, da se je finančno poslovanje družbe leta 2003 poslabšalo. Družba je izgubila velik delež svojega registriranega osnovnega kapitala, ki je znašal 1,195 milijarde SIT [okoli 5 milijonov EUR (2)], aprila 2004 pa le še 0,7 milijarde SIT. Poleg tega so bili od leta 2001 poslovni rezultati družbe negativni, njen prosti denarni tok pa se je zmanjšal. Vendar pa so se njene zaloge leta 2002 zmanjšale, povečale pa so se le leta 2003. Podobno se je leta 2002 prodaja povečala, leta 2003 pa zmanjšala.

11.

Aprila 2004 je družba Javor Pivka ministrstvu za gospodarstvo predložila načrt prestrukturiranja za obdobje od 2004 do 2008.

12.

Družba svoje sedanje razmere razlaga s padcem gospodarske rasti na glavnih izvoznih trgih (zlasti v Nemčiji in ZDA), kjer prodaja 70 odstotkov svoje proizvodnje. Poleg tega ima zastarele proizvodne zmogljivosti. Organizacijska struktura ji ni omogočila uskladiti proizvodnje s povpraševanjem. Zato so bili proizvodni stroški visoki. Družba ni bila sposobna proizvajati izdelkov v višjem cenovnem razredu. Zaradi nezadostne likvidnosti pa so se kopičile obveznosti in finančna bremena.

13.

Glavna poglavja prestrukturiranja družbe Javor Pivka je mogoče povzeti:

Družba Javor Pivka bo spremenila prodajno strategijo tako, da se bo preusmerila s trgov EU in severnoameriških trgov zlasti na vzhodnoevropski in ruski trg. Stroške v višini 496 milijonov SIT bo krila iz ‚lastnih sredstev‘.

Prestrukturiranje industrije bo trajalo tri leta in bo izboljšalo proizvodno učinkovitost ter zmanjšalo stroške obratovanja. Stroške v višini 2,099 milijarde SIT bo deloma krila iz lastnih sredstev, deloma pa s posojilom v znesku 1.100 milijonov SIT (4,6 milijona EUR), zavarovanim z državnim jamstvom.

Izvedla bo prestrukturiranje zaposlenih, vključno z zmanjšanjem števila zaposlenih za 108 delavcev, za preostalih 693 delavcev pa bo izvedla posebno in splošno usposabljanje. Stroške v višini 602 milijona SIT bo deloma krila z lastnimi sredstvi, deloma pa s subvencijo v znesku 382 milijonov SIT (1,6 milijona EUR).

Cilj finančnega prestrukturiranja je reprogramiranje obstoječih in tekočih dolgoročnih finančnih obveznosti, predvideno pa je s pomočjo lastnih sredstev ali s pomočjo lastnikov ali bank. Videti je, da bo družba prejela posojilo v višini 400 milijonov SIT (1,65 milijona EUR).

14.

Na podlagi prestrukturiranja se bo presežek iz poslovanja v letu 2004 povečal do 6 odstotkov in leta 2008 dosegel 12,7 odstotkov. Dobiček iz poslovanja v primerjavi z lastniškim kapitalom se bo v letu 2007 povečal na 14 odstotkov.

15.

Komisija za spremljanje državnih pomoči je določila izravnalni ukrep, da družba v obdobju prestrukturiranja ne sme prejeti nobene druge državne pomoči.

16.

Slovenija je Komisijo obvestila, da je družba Javor Pivka v letu 2004 od države prejela nepovratna sredstva v višini […] (3) SIT ([…] EUR) za varčevanje z energijo.

III.   PRESOJA POMOČI

1.   Obstoj državne pomoči

17.

V skladu s členom 87 Pogodbe ES je vsaka pomoč, ki jo dodeli država članica, ali kakršna koli vrsta pomoči iz državnih sredstev, ki izkrivlja ali bi lahko izkrivljala konkurenco z dajanjem prednosti posameznim podjetjem ali proizvodnji posameznega blaga, nezdružljiva državna pomoč, če prizadene trgovino med državami članicami, razen kadar jo je mogoče upravičiti na podlagi člena 87(2) ali (3) ES.

18.

Komisija opaža, da je pomoč dodeljena iz državnih sredstev posameznemu podjetju. Ker trgovina z lesnimi izdelki med Slovenijo in drugimi državami članicami obstaja, bi lahko ukrep izboljšal položaj prejemnika v primerjavi z njegovimi konkurenti v Sloveniji in v EU, kar pomeni, da pomoč izkrivlja konkurenco in vpliva na trgovino med državami članicami. Zato Komisija meni, da sedanje jamstvo in subvencija družbi Javor Pivka pomenita državno pomoč v skladu s členom 87(1) Pogodbe ES.

2.   Obstoj nove državne pomoči

19.

Slovenski organi so sprva dvomili, da je Komisija pristojna za presojo pomoči na podlagi člena 88 Pogodbe ES, glede na to, da je bila pomoč izplačana pred pristopom. Komisija je bila soočena z vprašanjem, ali sme presojati državno pomoč, dodeljeno tik pred pristopom, v smislu Priloge IV.3 Akta o pristopu. (4) Komisija je pojasnila, da je ustrezni kriterij, s katerim se ugotovi, ali je bila pomoč izvedena pred pristopom, pravno zavezujoča listina, s katero se pristojni nacionalni organi obvežejo, da bodo odobrili pomoč. (5) Odsotnost takega sklepa pred pristopom pomeni, da ukrep ni bil odobren pred pristopom in pomeni novo pomoč, katere skladnost s skupnim trgom Komisija presoja na podlagi člena 88 Pogodbe ES.

20.

V tem primeru Komisija zaključuje, da ustrezna zavezujoča listina, s katero so se pristojni nacionalni organi obvezali, da bodo odobrili pomoč, ni začela veljati pred pristopom. Veljavni slovenski zakon v členu 22 določa, da se pomoč dodeli s sklepom vlade na predlog ministrstva. Predhodni sklepi medresorskih strokovnih odborov in pristojnega ministrstva so bili sicer potrebni za dodelitev, vendar pa niso zadostovali za odobritev pomoči. Končno odločitev sprejme vlada. Ta resolucija pa je bila izdana šele maja 2004. Zato ukrep predstavlja novo pomoč in ga je treba priglasiti na podlagi člena 88 Pogodbe ES in presojati na podlagi člena 87(1) Pogodbe ES.

3.   Združljivost pomoči

21.

Slovenija je navedla, da gre za pomoč za prestrukturiranje, ki bi morala izpolnjevati merila iz smernic Skupnosti o pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (v nadaljnjem besedilu ‚smernice o pomoči za reševanje in prestrukturiranje‘) glede združljivosti s skupnim trgom na podlagi člena 87(3) Pogodbe ES. Če je družba resnično v težavah, se ne uporablja nobena druga izjema iz člena 87(2) ali (3) Pogodbe ES. Ker je bila pomoč dodeljena maja 2004, jo je treba presojati na podlagi smernic o pomoči za reševanje in prestrukturiranje iz leta 1999. (6)

22.

Komisija dvomi, da je družba Javor Pivka upravičena do pomoči za prestrukturiranje. Sprašuje se, ali ne bi mogla pridobiti finančne podpore od skupine, kateri pripada. Če so bili lastniki družbe očitno sposobni zagotoviti finančne vložke v zadnjih letih, zakaj tega niso mogli storiti tudi leta 2004?

23.

Poleg tega je jasno, da družba ne kaže kapitalske izgube na podlagi točke 5 smernic, zato Komisija dvomi, da ima družba vse običajne znake podjetja v težavah na podlagi točke 6 smernic. Res je, da je imela družba nenehne izgube v letih 2002 in 2003 ter da se ji je zmanjšal denarni tok. Po drugi strani pa se je prodaja večala do leta 2003, zaloge pa so se leta 2002 še zmanjšale, kakor je navedeno v točki (10). Zato Komisija ni prepričana, ali je slabo poslovanje družbe izjemen dogodek, in ne stalna težnja. Leto 2003 je bilo slabo poslovno leto za številne družbe v EU. Komisiji ni jasno, zakaj vlagatelji ne bi mogli premostiti teh težav preprosto z zunanjim financiranjem.

24.

Poleg tega ni jasno, kako bo načrt prestrukturiranja družbi omogočil ponovno vzpostavitev dolgoročne rentabilnosti. Čeprav informacije o načrtu kažejo, da bi več notranjih ukrepov lahko preusmerilo družbo, in da vsebuje napovedi, po katerih je ponovna vzpostavitev rentabilnosti mogoča, pa Komisija ni prejela dovolj podatkov, da bi presodila predpostavke glede prihodnje donosnosti. Komisija zlasti nima dovolj podatkov, ki bi utemeljevali predpostavljeno gibanje prodaje.

25.

Komisija tudi dvomi, ali je prejemnik zagotovil dovolj lastnih sredstev. Načrt in pojasnila, ki jih je dala Slovenija, kažejo samo, da bo družba prispevala lastna sredstva za prestrukturiranje, pri tem pa ne navaja, kako bodo lastna sredstva ustvarjena. Glede na to, da družba nima prostih denarnih sredstev in da naj ne bi bila sposobna pridobiti sredstev od svojih vlagateljev, je videti, da to kaže na uporabo prihodnjega denarnega toka. Ker pa se nanaša na prihodnje prispevke, to ni sprejemljiv ukrep za lastni prispevek. (7) Komisija pričakuje natančna pojasnila glede izvora in časa teh sredstev.

26.

Komisija tudi ni opazila nobenih izravnalnih ukrepov, ki bi jih zagotovila družba, čeprav je videti, da na trgu lesne in pohištvene industrije ni težav zaradi strukturnih presežnih zmogljivosti. Komisija bi potrebovala podrobno analizo trga in nadaljnje informacije v tej zvezi.

27.

Komisija potrebuje tudi več informacij o vseh drugih pomočeh, dodeljenih v letu 2004, saj bi se lahko tudi te štele kot pomoč za reševanje in prestrukturiranje, glede na to, da je malo verjetno, da bi bila okoljska pomoč odobrena podjetju v težavah.

IV.   SKLEPNE UGOTOVITVE

28.

Ta odločitev se obravnava kot odločitev o začetku uradnega postopka preiskave v smislu člena 88(2) Pogodbe ES in Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999. Komisija v skladu s postopkom iz člena 88(2) Pogodbe ES zahteva, da Slovenija v enem mesecu od datuma prejema tega dopisa predloži svoje pripombe in pošlje vse informacije, ki bi lahko pomagale pri presoji pomoči.

29.

Komisija zahteva, da Slovenija takoj pošlje kopijo tega dopisa možnemu prejemniku pomoči.

30.

Komisija bi želela opomniti Slovenijo, da ima člen 88(3) Pogodbe ES odložilni učinek, in opozoriti na člen 14 Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999, ki določa, da se lahko vsa nezakonita pomoč izterja od prejemnika.

31.

Komisija opozarja Slovenijo, da bo zainteresirane stranke obvestila z objavo tega dopisa in njegovega povzetka v Uradnem listu Evropske unije. Z objavo obvestila v Dodatku EGP k Uradnemu listu Evropske unije bo obvestila tudi zainteresirane stranke v državah Efte, ki so podpisnice Sporazuma EGP, Nadzornemu organu EFTA pa bo poslala izvod tega dopisa. Vse zainteresirane stranke bodo pozvane, da oddajo svoje pripombe v enem mesecu od datuma objave tega obvestila.”


(1)  Raskustes olevate äriühingute päästmiseks ja ümberkorraldamiseks antavat riigiabi käsitlev ühenduse juhend (EÜT C 288, 9.10.1999, lk 2).

(2)  Glede na to, da je na začetku leta 2006 1 EUR = 240 slovenskih tolarjev (SIT).

(3)  Zajeto z obveznostjo varovnaja poslovne skrivnosti.

(4)  Predviden je pravni okvir za presojo shem pomoči in posameznih pomoči, izvedenih v novi državi članici pred datumom pristopa k EU, ki se uporablja tudi po pristopu (tako imenovani začasni mehanizem).

(5)  Podrobnosti so v odločitvi Komisije v zadevi C-3/2005 FSO, UL C 100 z dne 26. 4. 2005, str. 2, od točke 38 naprej.

(6)  Smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, UL C 288, 9.10.1999, str. 2.

(7)  Odločitve Komisije v zadevi C-19/2000 TGI, UL L 62, 5.3.2002, str. 30, točka 106 in zadevi C-30/1998 Wildauer Kurbelwelle, UL L 287, 14.11.2000, str. 51 točka, 52.


18.8.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 194/30


RIIGIABI — SLOVAKI VABARIIK

Riigiabi nr C 21/2006 (ex N 635/2005) — Regionaalabi laevatehasele Slovenské lodenice Komárno

Kutse märkuste esitamiseks vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 88 lõikele 2

(2006/C 194/05)

(EMPs kohaldatav tekst)

Käesoleva kokkuvõtte järel autentses keeles esitatud 7. juuni 2006 kirjas teavitas komisjon Slovaki Vabariiki oma otsusest algatada EÜ asutamislepingu artikli 88 lõikega 2 ette nähtud menetlus seoses eespool nimetatud abimeetmega.

Huvitatud isikud võivad saata omapoolsed märkused meetme kohta, mille suhtes komisjon algatab menetluse, ühe kuu jooksul alates käesoleva kokkuvõtte ja sellele järgneva kirja avaldamisest järgmisel aadressil:

European Commission

Directorate-General Competition

State aid Greffe

B-1049 Brussels

Faks: (32-2) 296 12 42

Märkused edastatakse Slovaki Vabariigile. Märkusi esitavad huvitatud isikud võivad kirjalikult taotleda neid käsitlevate andmete konfidentsiaalsust, täpsustades taotluse põhjused.

KOKKUVÕTTE TEKST

MENETLUS

Abimeetme teatis registreeriti 14. detsembril 2005. Slovakkia esitas lisateavet 31. jaanuaril 2006 ja 4. aprillil 2006 registreeritud kahe kirjaga.

KIRJELDUS

Abisaaja on Doonau jõe ääres EÜ asutamislepingu artikli 87 lõike 3 punkti a kohase regionaalabi saamise tingimustele vastavas piirkonnas tegutsev Slovakkia laevaehitusettevõte Slovenské lodenice Komárno (edaspidi “SLK”). SLK on suurettevõte.

SLK kavatseb aastatel 2006–2008 investeerida laevaehitusvõimsuse suurendamisse ja tootmise ajakohastamisse. Investeeringu kogumaksumus ulatub 80 325 658 Slovakkia kroonini, Slovakkia ametiasutuste välja arvutatud nüüdisväärtus on 76 100 000 Slovakkia krooni.

Investeerimisprojekt koosneb üheksast osast (DP 01 — DP 09). Investeerimisprojekti põhikomponent on tootmisruumide laiendamine. Laevatehase kinnistut läbivad vanad rööpad, mida enam ei kasutata, ehitatakse ümber uueks kooste- ja seadistusliiniks (alamprojekt DP 01). Investeering võimaldab SLK-l toota aastas kaks laeva rohkem või tõsta tootmisvõimsust kompenseeritud kogumahutavuse näol 16 % võrra. Ülejäänud alamprojektid hõlmavad muude tootmisliinide kohandamist suurenenud võimsusvajadustele ja laevatehase ajakohastamist.

Projekti abil tõuseb laevatehase tehniline võimsus 16 % võrra, samuti ettevõtte tootlikkus. Investeeringu tulemusena luuakse piirkonnas 120–130 otseselt tootmisega seotud töökohta, 20–30 abitöökohta ja 50–60 kaudset töökohta.

Teavitatud abimeede seisneb sotsiaalkindlustusasutuse karistusmaksete kustutamises. Karistusmaksed on seotud ajavahemikus 31. oktoober 2003 — 31. märts 2004 SLK maksmata jäänud sotsiaalkindlustusmaksetega. Kustutamisele kuuluv võlg ulatub 17 117 957 Slovakkia kroonini. Abi osatähtsus on 22,49 %.

HINNANG

Abi hindamisel tuleb arvesse võtta laevaehituse riigiabi raamistikku. Kõnealuse raamistiku kohaselt võib regionaalabi anda investeeringuteks, mis tehakse olemasolevate laevatehaste täiustamiseks või ajakohastamiseks, et suurendada olemasolevate rajatiste tootlust. Artikli 87 lõike 3 punkti a reguleerimisalasse kuuluvates piirkondades ei tohi abi osatähtsus ületada 22,5 %.

Komisjon kahtleb, kas abikava vastab laevaehituse riigiabi raamistiku tingimustele. Komisjon kahtleb, kas see osa investeeringust, mis käsitleb laevatehase kinnistul asuvate vanade kasutamata rööbaste muutmist tootmisliiniks, horisontaalse sisetreitera ostmist varem renditud sisetreitera asendamiseks ning uue aluminiiniumkeevitustöökoja ehitamist (varem alltöövõtt), saab lugeda investeeringuks olemasolevatesse rajatistesse. Seetõttu kahtleb komisjon kõnealuste regionaalabikulude abikõlblikkuses.

Lisaks sellele kahtleb komisjon, kas SLK tootmisvõimsuse suurendamine on laevaehituse riigiabi raamistiku ja ühisturuga kokkusobiv.

KIRJA TEKST

“Komisia oznamuje Slovenskej republike, že po preskúmaní informácií o uvedenej pomoci, ktoré poskytli Vaše orgány, sa rozhodla začať konanie stanovené v článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES.

I.   KONANIE

(1)

Listom z 9. decembra 2005, zaregistrovanom 14. decembra 2005, Slovensko oznámilo Komisii svoj úmysel poskytnúť regionálnu investičnú pomoc spoločnosti Slovenské lodenice Komárno. Komisia požiadala o informácie listom z 23. decembra 2005, na ktorý Slovensko odpovedalo listom z 26. januára 2006, zaregistrovaným 31. januára 2006. Komisia požiadala o ďalšie informácie listom z 27. februára 2006, na ktorý Slovensko odpovedalo listom z 23. marca 2006, zaregistrovaným 4. apríla 2006.

II.   OPIS

(2)

Príjemcom je slovenská lodiarska spoločnosť Slovenské lodenice Komárno, a.s. so sídlom na rieke Dunaj v regióne oprávnenom získať regionálnu pomoc podľa článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES. Je to akciová spoločnosť, ktorá bola založená v roku 2000. Jej akcionármi sú štát (30 %) a Euram Bank AG Viedeň (70 %). Euram Bank AG Viedeň sa stala väčšinovým akcionárom prostredníctvom dvoch kapitálových injekcií v roku 2003. Slovenské lodenice Komárno, a.s. je veľkým podnikom s obratom 1 424 mld. Sk (1) (v roku 2004) a 910 zamestnancami (v roku 2005). Po čiastočnej privatizácii v roku 2003 spoločnosť strojnásobila produkciu (pokiaľ ide o kompenzovanú hrubú tonáž (CGT) za rok) a v roku 2004 dosiahla zisk 26 mil. Sk. Spoločnosť Slovenské lodenice Komárno, a.s. nie je vo finančných ťažkostiach.

(3)

Spoločnosť Slovenské lodenice Komárno, a.s. stavia malé námorné lode s maximálnou nosnosťou 6 000 dwt na prepravu kontajnerov a na prepravu suchých nákladov. Lodenice DAMEN v Holandsku a Flensburg v Nemecku, ktoré stavajú lode s nosnosťou 4 000 až 20 000 dwt, majú podľa Slovenska vedúce postavenie na trhu. V súčasnosti sa aj poľská lodenica Stocznia Polnocna špecializuje na stavbu kontajnerových lodí. Spoločnosť Slovenské lodenice Komárno, a.s. nevykonáva opravy ani konverzie námorných plavidiel. Celá produkcia spoločnosti je orientovaná do členských štátov Európskej únie.

(4)

Spoločnosť má v úmysle v rokoch 2006 až 2008 realizovať investičný projekt s názvom Modernizácia technologickej základne Slovenských lodeníc Komárno, a.s. Cieľom projektu je rozšíriť stavebnú kapacitu spoločnosti Slovenské lodenice Komárno, a.s. a modernizovať výrobu. Investičný projekt pozostáva z deviatich dielčích projektov nazvaných DP 01 až DP 09, ktoré sú stručne opísané takto:

DP 01 – Rozšírenie výrobných plôch: jedna zo starých odstavených koľají vo vlastníctve lodenice sa vybaví zariadením, aby slúžila ako prevádzkyschopné pracovisko; v tejto súvislosti musí lodenica vybudovať koľajnice pre lodnú posuvňu, energetické rozvody a žeriavovú dráhu a zakúpiť žeriav s nosnosťou do 50 ton. Táto časť lodenice ešte nebola použitá na výrobu. Náklady predstavujú 39 825 658 Sk.

DP 02 – Automatizovaný systém predúpravy hutného materiálu: nákup a realizácia komorového tryskača valčekového dopravníka. Lodenica doteraz využívala menej výkonný komorový tryskač. Výška nákladov dosahuje 17 500 000 Sk.

DP 03 – Vybudovanie energetického hospodárstva na odstavených koľajach č. 4 a č. 5: koľaje č. 4 a č. 5 sa využívajú pri dokončovacích prácach na lodných objektoch pred ich presunom do doku; lodenica vybuduje šesť nových odberných miest (na acetylén, kyslík, stlačený vzduch a elektrickú energiu) na modernizáciu tohto zariadenia a zvýšenie spracovateľskej kapacity. Výška nákladov dosahuje 6 500 000 Sk.

DP 04 – Vybudovanie energetických rozvodov pre ťažké mólo pri dokončovacích prácach výrobného procesu: na móle sa vybudujú nové rozvody a osem odberných miest (pre acetylén, kyslík, stlačený vzduch a elektrickú energiu). Cieľom je nahradiť súčasný pomalý a nákladný systém, v ktorom sa elektrická energia odoberá z fliaš. Výška nákladov dosahuje 3 500 000 Sk.

DP 05 – Horizontálna vyvrtávačka: nákup horizontálnej vyvrtávačky. Toto zariadenie sa doteraz prenajímalo. Výška nákladov dosahuje 6 000 000 Sk.

DP 06 – Pracovisko na delenie materiálu strihaním: nákup hydraulických tabuľových nožníc. Doteraz sa používala alternatívna, menej efektívna technológia. Výška nákladov dosahuje 2 000 000 Sk.

DP 07 – Zlepšenie kvality kontroly: kontrolné merania pri výrobe lodného telesa, kontrola kvality vykonaných prác rôznych profesií, nákup prenosného priemyselného röntgenového prístroja, prístroja na meranie náterov a materiálov, ultrazvukového hrúbkomera na plechy a sondy. Výška nákladov dosahuje 2 000 000 Sk.

DP 08 – Riešenie manipulačnej techniky: plošinový vozík, vysokozdvižný vozík, nabíjač trakčných olovených batérií. Výška nákladov dosahuje 2 000 000 Sk.

DP 09 – Pracoviská na zváranie hliníka a nerezu: elektrozámočnícke pracovisko, potrubáreň (pracovisko pre zváranie nerezových rúr). Uvedené dve pracoviská sú v súčasnosti predmetom subdodávok. Výška nákladov dosahuje 1 000 000 Sk.

(5)

Celkové náklady dosahujú výšku 80 325 658 Sk, ktorá zodpovedá oprávneným nákladom na regionálnu investičnú pomoc. Náklady pozostávajú z výdavkov na nákup strojov a zariadení. Súčas %). V jednotlivých rokoch sú náklady distribuované takto:

Tabuľka č. 1 – Súčasná hodnota oprávnených nákladov

Rok

Oprávnené náklady

Súčasná hodnota oprávnených nákladov

2006

31 164 000

31 164 000

2007

37 295 658

34 677 506

2008

11 866 000

10 258 494

Spolu

80 325 658

76 100 000

(6)

Hlavnou zložkou investičného projektu je dielčí projekt DP 01. Táto investícia umožní spoločnosti Slovenské lodenice Komárno, a.s. vyrábať ročne o dve lode viac. Ďalšie dielčie projekty pozostávajú z úprav výrobných zariadení na potreby zvýšenej kapacity a z modernizácie lodenice. Podľa slovenských orgánov sú dielčie projekty DP 02 – DP 09 samostatnými projektmi, ktoré bude spoločnosť Slovenské lodenice Komárno, a.s. realizovať aj v prípade, ak sa dielčí projekt DP 01 nebude realizovať. Príjemca vyhlásil, že investície využije v období najmenej piatich rokov. Spoločnosť Slovenské lodenice Komárno, a.s. požiadala o poskytnutie pomoci listom z 10. októbra 2005.

(7)

Podľa slovenských orgánov bude investičný projekt viesť k zvýšeniu technologickej kapacity lodenice o 16 % z 24 000 CGT (kompenzovaná hrubá tonáž) na 28 500 CGT v roku 2009, čo zodpovedá zvýšeniu o dve lode ročne. Ďalším prínosom realizácie projektu bude skrátenie výrobného cyklu, úspora nákladov a zvýšenie kvality. Produktivita lodenice sa v roku 2009 zvýši zo súčasných 67 normohodín/CGT na 58 normohodín/CGT pri zohľadnení činností vykonávaných v rámci subdodávky. Výsledkom investície bude vytvorenie 120 – 130 pracovných miest v robotníckych profesiách, 20 – 30 pracovných miest v pomocných profesiách a nepriamych pracovných miest v regióne s mierou nezamestnanosti 14 %.

(8)

Notifikované opatrenie pozostáva z odpísania penále Sociálnou poisťovňou. Uvedené penále vzniklo nezaplatením príspevkov sociálneho zabezpečenia spoločnosťou Slovenské lodenice Komárno, a.s. v období od 31. októbra 2003 do 31. marca 2004. Výška pohľadávky na odpísanie predstavuje 17 117 957 Sk. Sociálna poisťovňa odpustí penále v roku 2006, keď by sa tiež mala začať investícia, po schválení Komisiou. Súčasná hodnota pomoci tak predstavuje 17 117 957 Sk, čo zodpovedá intenzite pomoci vo výške 22,49 % oprávnených nákladov.

(9)

Ďalšie zdroje financovania sú vlastné zdroje spoločnosti Slovenské lodenice Komárno, a.s. (19 025 000 Sk) a pôžička zo súkromnej banky (39 957 043 Sk).

III.   HODNOTENIE

3.1.   Štátna pomoc podľa článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES

(10)

V súlade s článkom 87, ods. 1 Zmluvy o ES akákoľvek pomoc poskytnutá členským štátom alebo zo štátnych prostriedkov v akejkoľvek forme, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo môže narušiť hospodársku súťaž zvýhodnením určitých spoločností alebo výrobu určitých druhov tovaru, je nezlučiteľná so spoločným trhom. Podľa zavedenej judikatúry európskych súdov je kritérium ovplyvňovania obchodu splnené, ak firma príjemcu vykonáva hospodársku činnosť zahŕňajúcu obchod medzi členskými štátmi.

(11)

Odpísanie pohľadávky realizuje Sociálna poisťovňa, ktorá je ústredným orgánom spravujúcim systém sociálneho zabezpečenia. Finančné opatrenie tak vyplýva zo štátnych zdrojov a vzťahuje sa na štát. Sociálna poisťovňa môže podľa vlastného uváženia odpustiť penále v plnej výške alebo čiastočne ‚v odôvodnených prípadoch”. Kritérium selektívnosti opatrenia je týmto splnené. Opatrenie prináša spoločnosti Slovenské lodenice Komárno, a.s. výhody, ktoré by spoločnosť na trhu nezískala. Spoločnosť Slovenské lodenice Komárno, a.s. vyrába námorné lode. Uvedeným opatrením sa môže ohroziť hospodárska súťaž a ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi, pretože pri týchto produktoch jestvuje obchod medzi členskými štátmi. tieto produkty predávajú. Hoci spoločnosť Slovenské lodenice Komárno, a.s. prevádzkuje na sektorovom trhu s malými loďami do 6 000 dwt, je prinajmenšom v potenciálnej hospodárskej súťaži s menšími poľskými lodenicami, holandskou lodenicou DAMEN a nemeckou lodenicou Flensburg. V dôsledku toho predstavuje finančné opatrenie štátnu pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES a musí sa hodnotiť zodpovedajúcim spôsobom.

(12)

Komisia poznamenáva, že nebude zisťovať, či samotné nevymáhanie príspevkov sociálneho zabezpečenia v období od 31. októbra 2003 do 31. marca 2004 nepredstavovalo štátnu pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES. K tomuto opatreniu došlo pred vstupom do EÚ a toto opatrenie nemá účinky po vstupe, Komisia preto nie je oprávnená ho hodnotiť. Komisia poznamenáva, že spoločnosť Slovenské lodenice Komárno, a.s. zaplatila všetky príspevky sociálneho zabezpečenia z obdobia od 31. októbra 2003 do 31. marca 2004, čo bola nevyhnutná podmienka na odpísanie penále.

3.2.   Výnimka podľa článku 87 ods. 2 a 3 Zmluvy o ES

(13)

V článku 87 ods. 2 a 3 Zmluvy o ES sa uvádzajú výnimky zo všeobecnej nezlučiteľnosti štátnej pomoci, ako sa uvádza v odseku 1 tohto článku.

(14)

Na hodnotenie pomoci pre stavbu lodí Komisia vydala rámec pre štátnu pomoc pre stavbu lodí (‚rámec pre stavbu lodí’) (2). Podľa rámca pre stavbu lodí znamená stavba lodí stavbu samohybných námorných komerčných plavidiel v Spoločenstve. Činnosti spoločnosti Slovenské lodenice Komárno, a.s. spadajú pod uvedenú definíciu a z toho dôvodu je pomoc pre túto spoločnosť potrebné hodnotiť na základe rámca pre stavbu lodí.

(15)

V bode 26 rámca pre stavbu lodí sa ustanovuje, že regionálnu pomoc pre stavbu lodí, opravu lodí alebo konverziu lodí je možné pokladať za zlučiteľnú so spoločným trhom len vtedy, ak sa pomoc poskytuje na investície do modernizácie existujúcich lodeníc, ktoré nie sú spojené s finančnou reštrukturalizáciou príslušnej lodenice (príslušných lodeníc), s cieľom zvýšiť produktivitu existujúcich zariadení.

(16)

Intenzita pomoci nemôže prekročiť 22,5 % v regiónoch uvedených v článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES alebo príslušnú maximálnu regionálnu hranicu pomoci, podľa toho, ktorá hodnota je nižšia. Pomoc musí byť ďalej ohraničená na výdavky oprávnené na podporu, ako sa uvádza v uplatňovaných smerniciach Spoločenstva o regionálnej pomoci (‚regionálne usmernenia’) (3).

(17)

Aby bola investícia oprávnená na pomoc podľa rámca pre stavbu lodí v kombinácii s regionálnymi usmerneniami, musí spĺňať tieto kumulatívne požiadavky:

a)

byť obmedzená na modernizáciu a vylepšenie lodenice s cieľom zvýšiť produktivitu zariadení lodenice;

b)

byť obmedzená na existujúce lodenice a existujúce zariadenia;

c)

byť obmedzená na investície do fixných aktív: pôda, budovy a stroje/zariadenia;

d)

nepredstavovať len výmenu odpísaných aktív;

e)

nebyť prepojená s finančnou reštrukturalizáciou a

f)

byť obmedzená na náklady nákupu aktív na základe trhových podmienok.

(18)

Komisia má pochybnosti, či je možné všetky náklady notifikovaného investičného projektu považovať za oprávnené na regionálnu pomoc. Komisia má konkrétne pochybnosti o tom, či niektoré z komponentov (dielčie projekty DP 01, DP 05 a DP 09) majú za cieľ zvýšenie produktivity existujúcich zariadení a či sú z toho dôvodu splnené požiadavky uvedené v odseku 17 písm. a) a b).

(19)

Jediným cieľom dielčieho projektu DP 01, ktorý predstavuje polovicu investičných nákladov, je jednoznačne rozšíriť výrobnú kapacitu lodenice. Dielčí projekt DP 01 pozostáva z rozšírenia lodenice vybudovaním nového pracoviska na mieste, ktoré sa doteraz na výrobu nepoužívalo. Preto má Komisia pochybnosti, či je vybudovanie takéhoto zariadenia možné považovať za opatrenie určené na zvýšenie produktivity existujúcich zariadení.

(20)

Dielčí projekt DP 05 pozostáva z nákupu horizontálnej vyvrtávačky, ktorú spoločnosť Slovenské lodenice Komárno, a.s. doteraz prenajímala. Komisia sa domnieva, že tento dielčí projekt nenahradzuje existujúce zariadenie novým, výkonnejším zariadením. Preto zrejme nejde o investíciu do modernizácie s cieľom zvýšenia produktivity existujúceho zariadenia, ale len o výmenu prenajatého zariadenia za zariadenie vo vlastníctve spoločnosti.

(21)

Napokon dielčí projekt DP 09 pozostáva zo zriadenia nového pracoviska na zváranie hliníka a nového pracoviska na zváranie nerezu. Táto časť výroby bola doteraz predmetom subdodávok. Komisia má pochybnosti, či, tak ako v prípade dielčieho projektu DP 05, sa dielčí projekt DP 09 skutočne týka investícií do modernizácie s cieľom zvýšenia produktivity existujúceho zariadenia. Komisia v tomto štádiu zvažuje, či investícia nepredstavuje len výmenu prenajatého zariadenia za zariadenie vo vlastníctve spoločnosti, ktorá nevedie k zvýšeniu produktivity.

(22)

V regionálnych usmerneniach sa počiatočná investícia definuje ako investícia na zriadenie nového podniku, rozširovanie existujúceho podniku alebo racionalizácia, diverzifikácia alebo modernizácia existujúceho podniku (bod 4.4 regionálnych usmernení). Podľa rámca pre stavbu lodí ako lex specialis k regionálnym usmerneniam sa oprávnené výdavky obmedzujú na projekty modernizácie. Z tohto dôvodu je konkrétne pomoc na zriadenie nového výrobného zariadenia v sektore stavby lodí vylúčená z oprávnenosti. Komisia má pochybnosti, či dielčie projekty DP 01, DP 05 a DP 09 zodpovedajú požiadavke ustanovenej v odseku 26 rámca pre stavbu lodí, aby sa investície vzťahovali len na modernizáciu a vylepšenie existujúcich lodeníc zameranú na zvýšenie produktivity existujúcich zariadení.

(23)

Komisia ďalej v tomto štádiu dospela k záveru, že časť investícií zvýši kapacitu spoločnosti Slovenské lodenice Komárno, a.s. a má pochybnosti, či by uvedené zvýšenie kapacity bolo zlučiteľné s rámcom pre stavbu lodí. Komisia má pochybnosti, či sú dielčie projekty DP 01, DP 02 a DP 03 oprávnené na regionálnu pomoc, pretože vedú k zvýšeniu technologickej kapacity spoločnosti Slovenské lodenice Komárno, a.s.

(24)

Pokiaľ ide o dielčí projekt DP 01, základným cieľom tejto investície je vytvorenie novej výrobnej kapacity. Dielčí projekt DP 02 pozostáva z nákupu nového komorového tryskača, ktorý je súčasťou zariadenia s názvom Automatizovaný systém predúpravy hutného materiálu. Investíciou sa zvýši kapacita tohto zariadenia, ale tiež jeho účinnosť, pretože bude viesť k úsporám materiálu a energie a bude mať environmentálny prínos. Dielčí projekt DP 03 pozostáva z vybudovania nových energetických terminálov na existujúcich odstavených koľajach s cieľom zvýšiť ich kapacitu. Podľa slovenských orgánov ďalšie dielčie projekty nemajú vplyv na výrobnú kapacitu spoločnosti Slovenské lodenice Komárno, a.s., keď sa posudzujú osobitne.

(25)

Podľa bodu 3 písm. a) úvodu rámca pre stavbu lodí, určité špecifické faktory ovplyvňujúce sektor stavby lodí by sa mali odraziť v politike Komisie o kontrole štátnej pomoci. Takéto špecifické faktory podľa rámca o stavbe lodi sú inter alia periodicky opakujúca sa nadmerná kapacita, stlačené ceny a deformácie obchodu na svetovom trhu stavby lodí. Komisia uvádza, že priemysel stavby lodí má cyklický charakter, kde obdobia rastu sú pravidelne nasledované obdobiami poklesu ekonomickej aktivity. Súčasná situácia na svetovom trhu je charakterizovaná vysokou úrovňou nových objednávok, vyšších cien a malou alebo žiadnou voľnou kapacitou. Primerane by sa však mali zohľadniť aj predpovede uvádzajúce rastúce nadmerné kapacity v najbližších rokoch, a to najmä ako výsledok investícií v Číne a ďalších ázijských krajinách.

(26)

Komisia vo svojej doterajšej praxi mohla pri schvaľovaní regionálnej investičnej pomoci v sektore stavby lodí dospieť k pozitívnemu záveru, že príslušné investície neviedli k zvyšovaniu kapacít (4).

(27)

Komisia sa v tomto štádiu domnieva, že by mala analyzovať vplyv investície, ktorá sa má vykonať s pomocou štátu, na kapacitnú situáciu príslušnej lodenice. Pri posudzovaní zlučiteľnosti predmetnej pomoci s rámcom pre stavbu lodí musí Komisia pozorne prehodnotiť rozsah, v ktorom takéto potenciálne zvýšenie kapacity môže viesť k narušeniu hospodárskej súťaže na trhu.

(28)

Na druhej strane Komisia tiež musí starostlivo prehodnotiť účinky tohto konkrétneho projektu na regionálny rozvoj (oddiel 2 regionálnych usmernení). Komisia v tomto štádiu uvádza, že projekt zrejme prispieva k regionálnemu rozvoju tým, že vytvára početné pracovné príležitosti v regióne s mierou nezamestnanosti 14 %. Investícia bude zachovaná na mieste najmenej počas 5 rokov.

(29)

Komisia uvádza, že na základe informácií, ktoré sú v tomto štádiu dostupné, zostávajúce dielčie projekty zrejme spĺňajú kritéria oprávnenosti uvedené v odseku 17 písm. a) a b). Komisia podobne uvádza, že všetky notifikované dielčie projekty zrejme spĺňajú kritéria oprávnenosti uvedené v odseku 17 písm. c) až f).

(30)

Vzhľadom na pochybnosti Komisie v súvislosti s oprávnenosťou časti investičného projektu na regionálnu pomoc má Komisia takisto pochybnosti o tom, či je dodržaná maximálna intenzita pomoci vo výške 22,5 % z oprávnených nákladov, ako je stanovené v rámci pre výstavbu lodí.

(31)

Spoločnosť Slovenské lodenice Komárno, a.s. požiadala o štátnu pomoc pred začatím prác na projekte a prispieva viac než 25 % na financovanie projektu, v súlade s bodom 4.2 regionálnych usmernení.

IV.   ROZHODNUTIE

(32)

Na základe uvedených dôvodov má Komisia pochybnosti, či je plánovaná pomoc zlúčiteľná so spoločným trhom.

(33)

Na základe uvedených úvah a konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES Komisia žiada Slovenskú republiku, aby do jedného mesiaca od doručenia tohto listu predložila svoje pripomienky a poskytla všetky informácie, ktoré môžu pomôcť pri hodnotení pomoci. Žiada, aby slovenské orgány bezodkladne predložili kópiu tohto listu potenciálnemu príjemcovi pomoci.

(34)

Komisia pripomína, že zainteresované strany bude informovať uverejnením tohto listu a jeho zhrnutia v Úradnom vestníku Európskej únie. Komisia bude tiež informovať zainteresované strany v krajinách EZVO, ktoré sú signatármi dohody o EHP, uverejnením oznamu v prílohe EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, ako aj Dozorný orgán EZVO zaslaním kópie tohto listu. Všetky tieto zainteresované strany Komisia takto vyzve, aby predložili svoje pripomienky do jedného mesiaca od dátumu tohto uverejnenia.”


(1)  Ostatná centrálna sadzba uverejnená Národnou bankou Slovenska (november 2005) je 1 Euro = 38,4550 Sk.

(2)  Ú. v. EÚ C 317, 30.12.2003, s. 1.

(3)  Ú. v. ES C 74, 10.3.1998, s. 9.

(4)  Pozri napríklad C 23/2001 Flender Werft Lübeck, Ú. v. ES L 203, 1.8.2000, s. 60, N 306/2002 spoločnosť Flensburger Schiffbaugesellschaft mbH & Co. KG (Nemecko), Ú. v. ES C 277, 14.11.2002, s. 2, N 383/2002 spoločnosť Neorion Shipyards, Ú. v. EÚ C 6, 10.1.2004, s. 21, N 617/2003 spoločnosť Lamda Shipyard, Ú. v. EÚ C 24, 29.1.2005, s. 5.


18.8.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 194/35


RIIGIABI — SAKSAMAA

Riigiabi nr C 25/2006 (ex E 1/2006) — Regionaalabi suunised aastateks 2007–2013 — liikmesriigi keeldumine kohaste meetmete võtmisest — EÜ asutamislepingu artikli 88 lõike 2 kohase ametliku uurimismenetluse algatamine

Kutse märkuste esitamiseks Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 88 lõige 2 kohaselt

(2006/C 194/06)

(EMPs kohaldatav tekst)

15. juuni 2006 aasta kirjaga, mis on autentses keeles lisatud käesolevale kokkuvõttele, teatas komisjon Saksamaale oma otsusest algatada ametlik uurimismenetlus EÜ asutamiselepingu artikli 88 lõike 2 alusel seoses kõigi olemasolevate regionaalabi kavade kohaldamisega pärast 31. detsembrit 2006, kui need kavad ei vasta kohaste meetmete ettepanekutele alates 1. jaanuarist 2007.

Alates 1. jaanuarist 2007 on kohased meetmed järgmised:

1.

Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 70/2001 artikli 10 lõike 2 toimet EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamisel väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes (määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 364/2004) ja määruse (EÜ) nr 2204/2002 artikli 11 lõike 2 toimet EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamisel tööhõivealase riigiabi suhtes, piirata ajaliselt kõigi olemasolevate regionaalabi kavade kohaldamist abiga, mida antakse kuni 31. detsembrini 2006 (kaasaarvatud).

2.

Kui keskkonna abikavad võimaldavad anda investeeringuteks ettenähtud regionaalabi keskkonnainvesteeringute korral vastavalt keskkonnakaitsele antavat riigiabi käsitlevate ühenduse suuniste joonealusele märkusele 29, muuta asjaomaseid kavasid, et tagada abi andmine alles pärast 31. detsembrit 2006, juhul kui see vastab uuele regionaalabi kaardile, mis on jõus abi andmise kuupäeval.

3.

Muuta vajadusel teisi olemasolevaid abikavasid tagamaks, et mis tahes piirkondlikud soodustused, mida võimaldatakse koolitusabi, teadustöö ja arendustegevuse abi või keskkonnaabi korral, kehtiksid alles pärast 31. detsembrit 2006 artikli 87 lõike 3 punktide a või c kohaselt abikõlblikes piirkondades vastavalt komisjoni kinnitatud abi andmise ajal kehtivatele regionaalabi kaartidele.

Komisjoni otsus on tehtud Saksamaa selgesõnalise ja tingimusteta nõusoleku puudumise tõttu seoses eespool nimetatud ettepanekutega.

Huvitatud isikud võivad 10 tööpäeva jooksul alates käesoleva kokkuvõtte ja sellele lisatud kirja avaldamisest saata oma märkused aadressil:

European Commission

Directorate-General for Competition

Greffe State Aid and Directorate State Aid I — Unit G1

B-1049 Brussels

Faks: (32-2) 296 12 42

Märkused edastatakse Saksamaa Liitvabariigile. Märkusi teinud huvitatud isik võib esitada kirjaliku palve oma nime mitte avalikustada, märkides ära põhjuse.

KIRJA TEKST

“1.

Am 21. Dezember 2005 nahm die Kommission die Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung für die Jahre 2007-2013 an.

2.

Mit Schreiben vom 6. März 2006 (D(06)222) schlug die Kommission allen Mitgliedstaaten gemäß Artikel 88 Absatz 1 EG-Vertrag und dem Verfahren der Artikel 17 und 18 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 (1) folgende zweckdienlichen Maßnahmen vor:

(a)

Unbeschadet des Artikels 10 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 70/2001 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen, geändert durch Verordnung (EG) Nr. 364/2004, und Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 2204/2002 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf Beschäftigungsbeihilfen befristen die Mitgliedstaaten die Anwendung aller bestehenden Regionalbeihilferegelungen auf Beihilfen, die bis zum 31. Dezember 2006 gewährt werden.

(b)

Soweit Umweltschutzbeihilferegelungen die Gewährung regionaler Investitionsbeihilfen für Umweltinvestitionen gemäß Fußnote 29 des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Umweltschutzbeihilfen gestatten, ändern die Mitgliedstaaten die einschlägigen Regelungen um sicherzustellen, dass Beihilfen nach dem 31. Dezember 2006 nur gewährt werden können, wenn sie in Einklang mit der neuen, zum Zeitpunkt der Beihilfegewährung geltenden Fördergebietskarte stehen.

(c)

Die Mitgliedstaaten ändern erforderlichenfalls andere bestehende Beihilferegelungen um sicherzustellen, dass etwaige Regionalzuschläge, wie sie für Ausbildungsbeihilfen, Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen oder Umweltschutzbeihilfen zulässig sind, nach dem 31. Dezember 2006 nur in Einklang mit den von der Kommission genehmigten und zum Zeitpunkt der Beihilfegewährung geltenden Fördergebietskarte in Fördergebieten gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstaben a oder c gewährt werden können.

3.

Die Regierung Ihres Landes wurde aufgefordert, den vorgeschlagenen zweckdienlichen Maßnahmen innerhalb eines Monats nach Erhalt des Schreibens ausdrücklich und vorbehaltlos zuzustimmen. Mit Schreiben vom 27. April 2006 (D/53569) erinnerten die Kommissionsdienststellen Ihre Regierung an die Aufforderung und baten erneut darum, die Annahme der Maßnahmen — innerhalb von 10 Arbeitstagen — zu bestätigen.

4.

Mit Schreiben vom 9. Mai 2006, das bei der Kommission am 10. Mai 2006 unter Zeichen A/33589 registriert wurde, hat die Regierung Ihres Landes die zweckdienlichen Maßnahmen teilweise angenommen. Die Annahme der unter Ziffer 2 Buchstaben b und c genannten Maßnahmen erfolgte vorbehaltlos, die Annahme der Maßnahmen unter Ziffer 2 Buchstabe a nur teilweise. Insbesondere lehnte es Ihre Regierung ab, die zweckdienlichen Maßnahmen betreffend Regionalbeihilferegelungen für staatliche Bürgschaften, öffentliche Darlehen und öffentliche Beteiligungen anzunehmen. Die Bundesregierung begründete ihre Ablehnung in erster Linie mit ihrer Sorge um die Ausgrenzung dieser Bürgschaften, Darlehen und Beteiligungen vom Anwendungsbereich des Entwurfs einer Freistellungsverordnung für regionale Investitionsbeihilfen. Ferner erfolgte die Zustimmung zu den unter Ziffer 2 Buchstabe a genannten Maßnahmen in Bezug auf Regionalbeihilferegelungen für staatliche Bürgschaften, öffentliche Darlehen und öffentliche Beteiligungen in dem Verständnis, dass bestehende, aufgrund der Gruppenfreistellungsverordnungen für KMU und Beschäftigungsbeihilfen freigestellte Regionalbeihilferegelungen nach Ende des Jahres 2006 sechs Monate lang weiter angewendet werden können. Gegenwärtig ist unklar, ob die Bundesregierung damit meint, dass die Geltungsdauer der für den Zeitraum 2004-2006 genehmigten Fördergebietskarte für diese unter die Gruppenfreistellungsverordnungen fallenden Regelungen um sechs Monate verlängert werden sollte. Eine Verlängerung wäre mit der Entscheidung der Kommission von 6. März 2006 über zweckdienliche Maßnahmen nicht vereinbar. Dort steht ausdrücklich, dass alle Beihilfen, die nach den Bestimmungen für das Auslaufen der Freistellungsverordnungen gewährt werden sollen, in Einklang mit der zum Zeitpunkt der Beihilfegewährung geltenden Fördergebietskarte stehen müssen.

5.

Für den Fall, dass Ihre Regierung die ausdrückliche und vorbehaltlose Annahme nicht bestätigt oder keine Antwort innerhalb der festgelegten Frist eingeht, kündigte die Kommission nach Artikel 19 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 die Einleitung des förmlichen Prüfverfahrens nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag an, und zwar in Bezug auf alle Regionalbeihilferegelungen, Umweltschutzbeihilferegelungen, die regionale Investitionsbeihilfen erlauben, und andere bestehende Beihilferegelungen, die Regionalzuschläge gestatten, sofern diese Regelungen ab 1. Januar 2007 nicht mit den vorgeschlagenen zweckdienlichen Maßnahmen in Einklang stehen.

6.

Da Ihre Regierung den vorgeschlagenen Maßnahmen nicht ausdrücklich und vorbehaltlos zugestimmt hat, bezweifelt die Kommission aus nachstehenden Gründen, dass die bestehenden Regionalbeihilferegelungen ab 1. Januar 2007 noch mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar sind.

7.

Die neuen Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung für die Jahre 2007-2013 unterscheiden sich wesentlich von den Leitlinien für Regionalbeihilfen aus dem Jahr 1998, insbesondere in Bezug auf die Förderfähigkeit von Gebieten, die Beihilfeintensitäten, die Definition der förderfähigen Ausgaben, den Anreiz zu Investitionen, große Investitionsvorhaben, Betriebsbeihilfen, Kumulierung und Transparenz. Aufgrund der veränderten wirtschaftlichen und sozialen Umstände in der EU scheint es darüber hinaus erforderlich zu sein, die Rechtfertigung für alle Regionalbeihilferegelungen — einschl. sowohl Investitions- als auch Betriebsbeihilferegelungen — sowie ihre Wirksamkeit zu überprüfen.

8.

Ferner ist es nach Auffassung der Kommission von wesentlicher Bedeutung, dass nach dem 31. Dezember 2006 überall in der EU dieselben Vorschriften für Regionalbeihilfen gelten. Da alle anderen Mitgliedstaaten die Vorschläge der Kommission angenommen haben, besteht eindeutig die Gefahr einer Ungleichbehandlung, sollte die Regierung Ihres Landes weiter die derzeit gültigen Vorschriften anwenden.

9.

Mangels klarer Erläuterungen von Seiten Ihrer Regierung zu den Gründen, aus denen sie die Vorschläge nur teilweise angenommen hat, ist die Kommission gemäß Artikel 19 Absatz 2 der Verfahrensverordnung aus den dargelegten Gründen und im Sinne der Gleichbehandlung aller Mitgliedstaaten weiterhin der Auffassung, dass die vorgeschlagenen zweckdienlichen Maßnahmen notwendig sind, um die Vereinbarkeit der fraglichen Beihilfe Regelungen mit dem Gemeinsamen Markt sicherzustellen.

10.

Die Kommission hat daher beschlossen, in Bezug auf die Anwendung aller bestehenden (im Sinne von Artikel 1 Buchstabe b Verfahrensverordnung) Regionalbeihilferegelungen nach dem 31.12.2006 das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag einzuleiten.

SCHLUSSFOLGERUNG

11.

Aus den vorstehenden Gründen fordert die Kommission die Regierung Ihres Landes im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag auf, binnen 10 Arbeitstagen nach Erhalt dieses Schreibens Stellung zu nehmen. Die Kommission bedauert, dass diese Frist nicht verlängert werden kann. In Anbetracht der vorausgegangenen Zusammenarbeit und Konsultation und zur Umsetzung eines effizienten Regelwerks für den Zeitraum nach 2007 hält die Kommission die Frist für angemessen.

12.

Die Kommission macht Ihre Regierung darauf aufmerksam, dass sie alle Betroffenen durch Veröffentlichung dieses Schreibens und einer aussagekräftigen Zusammenfassung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften von dem Vorgang in Kenntnis setzen wird. Außerdem wird sie die Betroffenen in EFTA-Staaten, die das EWR-Abkommen unterzeichnet haben, durch Veröffentlichung einer Bekanntmachung in der EWR-Beilage zum Amtsblatt und die EFTA-Überwachungsbehörde durch Übermittlung einer Kopie dieses Schreibens informieren. Alle Betroffenen können dann innerhalb von 10 Arbeitstagen nach dem Datum der Veröffentlichung eine Stellungnahme abgeben.”


(1)  ABl. L 83 vom 27.3.1999, S. 1.


18.8.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 194/38


Teatis elu- ja kahjukindlustusdirektiivides sätestatud teatud summade inflatsiooniga kohandamise kohta

(2006/C 194/07)

Vastavalt direktiivi 2002/83/EÜ (1) (elukindlustuse kohta) artiklile 30 vaadati 2005. aastal läbi artikli 29 lõikes 2 sätestatud summa eurodes, et võtta arvesse muutusi Eurostati avaldatavas kõiki liikmesriike hõlmavas Euroopa tarbijahinnaindeksis. Läbivaatamise tulemusena suurendati sätestatud summat eurodes 3 000 000 eurolt 3 200 000 eurole. Komisjoni talitused on teavitanud Euroopa Parlamenti ja nõukogu läbivaatamisest ja kohandatud summast.

Vastavalt direktiivi 73/239/EMÜ (2) (otsekindlustustegevuse, välja arvatud elukindlustustegevuse alustamise ja jätkamisega seotud õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta, muudetud direktiiviga 2002/13/EÜ) (3) artiklile 17a vaadati 2005. aastal läbi artikli 16a lõigetes 3 ja 4 ning artikli 17 lõikes 2 sätestatud summad eurodes, et võtta arvesse muutusi Eurostati avaldatavas kõiki liikmesriike hõlmavas Euroopa tarbijahinnaindeksis. Läbivaatamise tulemusena suurendati artikli 16a lõikes 3 sätestatud summat eurodes 50 000 000 eurolt 53 100 000 eurole. Artikli 16a lõikes 4 sätestatud summat eurodes suurendati 35 000 000 eurolt 37 200 000 eurole. Artikli 17 lõikes 2 sätestatud summasid eurodes suurendati vastavalt 2 000 000 eurolt 2 200 000 eurole ja 3 000 0003 200 000 eurole. Komisjoni talitused on teavitanud läbivaatamisest ja kohandatud summadest Euroopa Parlamenti ja nõukogu.


(1)  EÜT L 345, 19.12.2002, lk 1.

(2)  EÜT L 228, 16.8.1973, lk 3.

(3)  EÜT L 77, 20.3.2002, lk 17.


18.8.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 194/39


Saneerimismeetmed

Otsus võtta saneerimismeetmed ettevõtja Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. suhtes

(Avaldatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. märtsi 2001. aasta direktiivi 2001/17/EÜ (kindlustusseltside saneerimise ja likvideerimise kohta) artiklile 6)

(2006/C 194/08)

Kindlustusselts

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. con sede in Genova, Via Fieschi n. 3/9 I-16121

Otsuse kuupäev, jõustumiskuupäev ja laad

Majandusarengu Ministeeriumi 28. juuli 2006. aasta määrus haldus- ja juhtorganite vabastamise kohta

ISVAP 28. juuli 2006. aasta meede, millega määratakse erakorraline volinik ja järelevalvekomitee

Jõustumine: 28. juulil 2006

Pädevad ametiasutused

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi

Via Sallustiana, 53

I-00187 Roma

Järelevalveasutus

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Via del Quirinale, 21

I-0087 Roma

Määratud haldur

Prof. Angelo Pace

Via Fieschi n. 3/9

I-16121 Genova

Kohaldatav õigus

Itaalia

Art. 231 e seguenti del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209


18.8.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 194/40


Teatatud koondumise aktsepteering

(Toimik nr COMP/M.4207 — Campina/Fonterra Co-operative Group/JV)

(2006/C 194/09)

(EMPs kohaldatav tekst)

2. juunil 2006 otsustas Komisjon mitte vastu seista ülalmainitud koondumisele ning kuulutada see vastavaks ühisturu nõuetega. Käesolev otsus on tehtud nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 artikli 6(1)(b) alusel. Täielik otsuse tekst on kättesaadav vaid inglise ning avaldatakse peale seda kui dokumendist on kustutatud kõik võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Europa konkurentsipoliitika koduleheküljel (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). See kodulehekülg aitab leida ühinemisotsuseid, sealhulgas ärinime, toimiku numbri, kuupäeva ja tööstusharu indeksid,

elektroonilises formaadis EUR-Lex koduleheküljel, dokumendinumber 32006M4207 alt. EUR-Lex pakub on-line juurdepääsu Euroopa õigusele. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


III Teatised

Komisjon

18.8.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 194/41


KONKURSIKUTSE — HARIDUSE JA KULTUURI PEADIREKTORAAT, nr 45/06

Toetuste eraldamine praktikantide ja muude esialgses kutseõppes osalevate noorte liikuvust edendavate ja toetavate programmide ja meetmete loomiseks ja arendamiseks

(2006/C 194/10)

1.   Eesmärgid ja kirjeldus

Konkursikutse eesmärk on anda toetusi kümnekonnale pakkumisele, mille abil luuakse või arendatakse partnerlussuhteid, konsortsiume või programme peamiselt ettevõtjatele ning eelkõige väikeettevõtjatele ja käsitööettevõtetele suunatud eksperimentaalsete toimingute ja meetmete algatamiseks, et soodustada ja arendada kutseõppes osalevate noorte liikuvust.

2.   Tingimustele vastavad taotlejad

Programmides võivad osaleda näiteks järgmised isikud:

kommertskojad, kutse- ja käsitöökojad ja muud ühendused,

koolitusepakkujad (avalik-õiguslikud, eraõiguslikud, valdkondlikud jms),

koolitusepakkujate võrkude järelevalvega tegelevad organid,

avalik-õiguslikud, eraõiguslikud, eraosalusega organid, kes tegelevad kutsehariduse ning praktikantide ja muude esialgses kutseõppes osalevate noorte liikuvuse edendamise ja arendamisega.

Taotleja asukohariik peab olema üks järgmistest:

 

Kandidaat peab olema juriidiline isik, kelle asukohariik on üks Euroopa Liidu 25 liikmesriigist.

3.   Eelarve ja projektide kestus

Projektide rahastamise kogueelarve on hinnanguliselt 1 600 000 EUR.

Toetuse maksimumsumma on 150 000 EUR (vastab kuni 75 protsendile abikõlblikest kuludest). 10 % kogueelarvest tuleb eraldada teabe- ja teavitustegevuse rahastamiseks.

Projektide maksimaalne kestus on 21 kuud. Tegevus peab algama ajavahemikus 1.12.2006–1.3.2007.

4.   Tähtaeg

Taotlused tuleb saata komisjonile hiljemalt 28.9.2006.

5.   Lisateave

Konkursikutse täielik tekst ja kandideerimisvormid asuvad järgmisel veebilehel:

 

http://ec.europa.eu/education/programmes/calls/4506/index_en.html

Taotlused peavad vastama konkursikutse täistekstis sätestatud tingimustele ning nende esitamiseks tuleb kasutada ettenähtud vormi.