ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 95

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

49. köide
22. aprill 2006


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Teave

 

Komisjon

2006/C 095/1

Euro vahetuskurss

1

2006/C 095/2

Kreeka-sisestele regulaarlennuliinidele vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2408/92 kehtestatud muudetud avalike teenuste osutamise kohustuste jõustumistähtaja edasilükkamine ( 1 )

2

2006/C 095/3

Ministri määrus, milles vaadatakse läbi kõrgeimad tavahinnad avaliku teenindamise kohustustega lennuliinidel Baleaari saarte vahel ( 1 )

3

2006/C 095/4

Komisjoni teatis vastavalt nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punktis a kirjeldatud menetlusele — Avaliku teenindamise kohustuse muutmine teatavate regulaarlennuteenuste osutamisel Portugalis ( 1 )

4

2006/C 095/5

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.4202 — Charterhouse/Elior) ( 1 )

6

2006/C 095/6

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.4164 — Ferrovial/Quebec/GIC/BAA) ( 1 )

7

2006/C 095/7

Eelteatis koondumise kohta (Toimik nr COMP/M.4198 — Bayer/Schering) ( 1 )

8

 

III   Teatised

 

Komisjon

2006/C 095/8

I-Rooma: Regulaarlennuliinide teenindamine — Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punkti d kohaselt Itaalia avaldatud pakkumiskutse regulaarlennuteenuste osutamiseks liinidel Alghero — Bologna ja Bologna — Alghero

9

2006/C 095/9

I-Rooma: Regulaarlennuliinide teenindamine — Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punkti d kohaselt Itaalia avaldatud pakkumiskutse regulaarlennuteenuste osutamiseks liinidel Alghero — Torino ja Torino — Alghero

12

2006/C 095/0

I-Rooma: Regulaarlennuliinide teenindamine — Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punkti d kohaselt Itaalia avaldatud pakkumiskutse regulaarlennuteenuste osutamiseks liinidel Cagliari — Bologna ja Bologna — Cagliari

14

2006/C 095/1

I-Rooma: Regulaarlennuliinide teenindamine — Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punkti d kohaselt Itaalia avaldatud pakkumiskutse regulaarlennuteenuste osutamiseks liinidel Cagliari — Firenze ja Firenze — Cagliari

16

2006/C 095/2

I-Rooma: Regulaarlennuliinide teenindamine — Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punkti d kohaselt Itaalia avaldatud pakkumiskutse regulaarlennuteenuste osutamiseks liinidel Cagliari — Napoli ja Napoli — Cagliari

18

2006/C 095/3

I-Rooma: Regulaarlennuliinide teenindamine — Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punkti d kohaselt Itaalia avaldatud pakkumiskutse regulaarlennuteenuste osutamiseks liinidel Cagliari — Palermo ja Palermo — Cagliari

20

2006/C 095/4

I-Rooma: Regulaarlennuliinide teenindamine — Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punkti d kohaselt Itaalia avaldatud pakkumiskutse regulaarlennuteenuste osutamiseks liinidel Cagliari — Torino ja Torino — Cagliari

22

2006/C 095/5

I-Rooma: Regulaarlennuliinide teenindamine — Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punkti d kohaselt Itaalia avaldatud pakkumiskutse regulaarlennuteenuste osutamiseks liinidel Cagliari — Verona ja Verona — Cagliari

24

2006/C 095/6

I-Rooma: Regulaarlennuliinide teenindamine — Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punkti d kohaselt Itaalia avaldatud pakkumiskutse regulaarlennuteenuste osutamiseks liinidel Olbia — Bologna ja Bologna — Olbia

26

2006/C 095/7

FI-Mariehamn: Regulaarlennuliinide teenindamine — Ahvenamaa valitsuse väljastatud pakkumiskutse vastavalt nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punktile d regulaarlennuteenuste osutamiseks liinil Mariehamn Ahvenamaal – Stockholm/Arlanda Rootsis ( 1 )

28

2006/C 095/8

I-Rooma: Regulaarlennuliinide teenindamine — Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punkti d kohaselt Itaalia avaldatud pakkumiskutse regulaarlennuteenuste osutamiseks liinidel Olbia — Verona ja Verona — Olbia

30

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


I Teave

Komisjon

22.4.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/1


Euro vahetuskurss (1)

21. aprill 2006

(2006/C 95/01)

1 euro=

 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,2315

JPY

Jaapani jeen

144,36

DKK

Taani kroon

7,4615

GBP

Inglise nael

0,69245

SEK

Rootsi kroon

9,3080

CHF

Šveitsi frank

1,5755

ISK

Islandi kroon

95,83

NOK

Norra kroon

7,8430

BGN

Bulgaaria lev

1,9558

CYP

Küprose nael

0,5761

CZK

Tšehhi kroon

28,443

EEK

Eesti kroon

15,6466

HUF

Ungari forint

265,57

LTL

Leedu litt

3,4528

LVL

Läti latt

0,6961

MTL

Malta liir

0,4293

PLN

Poola zlott

3,8843

RON

Rumeenia leu

3,4609

SIT

Sloveenia talaar

239,60

SKK

Slovakkia kroon

37,170

TRY

Türgi liir

1,6340

AUD

Austraalia dollar

1,6623

CAD

Kanada dollar

1,4008

HKD

Hong Kongi dollar

9,5502

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,9497

SGD

Singapuri dollar

1,9681

KRW

Korea won

1 168,08

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

7,4321

CNY

Hiina jüaan

9,8779

HRK

Horvaatia kuna

7,2950

IDR

Indoneesia ruupia

10 941,88

MYR

Malaisia ringit

4,506

PHP

Filipiini peeso

63,656

RUB

Vene rubla

33,8650

THB

Tai baht

46,600


(1)  

Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


22.4.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/2


Kreeka-sisestele regulaarlennuliinidele vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2408/92 kehtestatud muudetud avalike teenuste osutamise kohustuste jõustumistähtaja edasilükkamine

(2006/C 95/02)

(EMPs kohaldatav tekst)

Kreeka valitsus on otsustanud edasi lükata Kreeka-sisestele regulaarlennuliinidele vastavalt nõukogu 23. juuli 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2408/92 (ühenduse lennuettevõtjatele juurdepääsu kohta ühendusesisestele lennuliinidele) artikli 4 lõike 1 punktile a kehtestatud muudetud avalike teenuste osutamise kohustuste jõustumise tähtaja.

24. veebruari 2006. aasta Euroopa Liidu Teatajas C 46 avaldatud avalike teenuste osutamise kohustuste jõustumiskuupäev on 1. juuli 2006.

Kui ükski lennuettevõtja ei ole kuni 1. juunini 2006 teatanud Tsiviillennunduse Ametile oma huvist sooritada regulaarlende ühel või mitmel kõnealustest lennuliinidest ilma rahalist hüvitust taotlemata alates 1. juulist 2006, on Kreeka otsustanud määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punkti d alusel piirata juurdepääsu eespool nimetatud ühele või mitmele lennuliinile kuni kolmeks aastaks ühe lennuettevõtjaga, kes saab õiguse pärast pakkumismenetluse läbiviimist neid lennuliine teenindada alates 1. juulist 2006 (nagu avaldatud 25. veebruari 2006 Euroopa Liidu Teatajas C 47).


22.4.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/3


Ministri määrus, milles vaadatakse läbi kõrgeimad tavahinnad avaliku teenindamise kohustustega lennuliinidel Baleaari saarte vahel

(2006/C 95/03)

(EMPs kohaldatav tekst)

Tarbijahinnaindeksi kasvu, lennuliikluse maksude ja hindade ning kütusehinna tõusu tulemusena on lennuettevõtjad taotlenud 21. novembri 2003. aasta ministrite nõukogu kokkuleppes (millega kehtestatakse avaliku teenindamise kohustused lennuliinidele Baleaari saarte vahel) sätestatud kõrgeimate tavahindade tõstmist.

Kõnealuse kokkuleppe lisaga nähakse ette, et infrastruktuuri- ja transpordiminister võib kõnealustel liinidel teenust osutavate lennuettevõtjate palvel läbi vaadata igale liinile kehtestatud kõrgeimad tavahinnad, kui lennuettevõtjate kulud kasvavad tarbijahinnaindeksi kasvu, lennuliikluse maksude ja hindade tõusu või muude ettenägematute ja lennuettevõtjast mittesõltuvate hinnatõusude tõttu, nagu näiteks kütusehinna tõus.

Vastavalt kõnealusele kokkuleppele ja eespool osutatud asjaoludele otsustab ministeerium järgmist.

Ministrite nõukogu 21. novembri 2003. aasta kokkuleppe lisa 3. osa punktis 2 igale lennuliinile sätestatud kõrgeimad tavahinnad lennul sihtkohta on järgmised:

a)

Mallorca — Ibiza: 82 eurot,

b)

Mallorca — Menorca: 82 eurot,

c)

Menorca — Ibiza: 113 eurot.


22.4.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/4


Komisjoni teatis vastavalt nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punktis a kirjeldatud menetlusele

Avaliku teenindamise kohustuse muutmine teatavate regulaarlennuteenuste osutamisel Portugalis

(2006/C 95/04)

(EMPs kohaldatav tekst)

1.

Vastavalt 1. detsembril 2005. aastal ELT-s avaldatud komisjoni teatise 2005/K 304/06 sätetele alustas Portugali valitsus järgmiste regulaarlennuliinide avaliku teenindamise muudetud kohustusega seotud hinnakirja läbivaatamist:

Lissabon/Ponta Delgada/Lissabon

Lissabon/Terceira/Lissabon

Lissabon/Horta/Lissabon

Funcha/Ponta Delgada/Funchal

Porto/Ponta Delgada/Porto

Lissabon/Santa Maria/Lissabon

Lissabon/Pico/Lissabon

2.   Piletihinnad

1.

Hinnastruktuur peab hõlmama järgmist.

a)

Piiranguteta turistiklassi piletite hinnad, mille tasemed ja tingimused on kohandatud erinevate nõudlusrühmadega (turisti- ja äriklass, üldine kaubavedu, eritooted jne.).

b)

Lendudel Assooride ja mandri vahel kehtib edasi-tagasi PEX-tariif 227 eurot, lendudel Assooride ja Funchali vahel PEX-tariif 167 eurot.

c)

Isikutel, kes on viibinud vähemalt kuus kuud Assooride autonoomses piirkonnas mandri või Funchaliga otseühenduses olevatel saartel ning Madeira autonoomse piirkonna elanikel on õigus saada piiranguteta turistiklassi piletihinnast allahindlust 33 % ulatuses.

d)

Kuni 26-aastastel üliõpilastel, kelle elukoht või õppeasutus asub Assooride autonoomses piirkonnas ja kelle õppeasutus või elukoht asub vastavalt mõnes teises piirkonnas riigi territooriumil, on õigus saada piiranguteta turistiklassi avalikust piletihinnast allahindlust 40 % ulatuses.

e)

Päevadel, mil puudub otseühendus Funchali ja Ponta Delgada vahel, võivad kuni 26-aastased üliõpilased, kes sõidavad Assooride autonoomsesse piirkonda või pöörduvad sealt tagasi, reisida Lissaboni kaudu, tingimusel et nad kasutavad kogu reisi jooksul sama lennuettevõtjat. Valitud lennugraafik ei tohiks sisaldada vahemaandumist Lissabonis.

Iga lennuettevõtja kehtestab mittediskrimineerimise põhimõttel ühesuguse hinnastruktuuri kõikidel punktis 1 nimetatud lennuliinidel, mille lähte- või sihtkohaks on Lissabon või Porto, siiski võib otselendude puhul aeg-ajalt teha sooduspakkumisi.

Hinnastruktuuride üldsusele näitamine piletimüügikohtades või registreerimislaudades on kohustuslik.

2.

Residendid ja üliõpilased tasuvad lennupileti eest järgmise netosumma, millest on maha arvatud eelmise lõike punktides c ja d nimetatud soodustused:

a)

189 eurot, mis kehtib Assooride autonoomse piirkonna residentide puhul edasi-tagasi lennuks Portugali mandriosale;

b)

165 eurot, mis kehtib Assooride autonoomse piirkonna ja Madeira autonoomse piirkonna residentide puhul edasi-tagasi lennuks Assooride ja Funchali vahel;

c)

147 eurot, mis kehtib üliõpilaste puhul edasi-tagasi lennuks Assooride ja Portugali mandriosa vahel ning 104 eurot, mis kehtib üliõpilaste puhul edasi-tagasi lennuks Assooride ja Funchali vahel.

3.

Riik toetab seadusega ettenähtud korras residentide ja üliõpilaste reise, tingimusel et kohaldatakse lõigetes 1 ja 2 sätestatud kriteeriume ja tariife. Aastal 2006 on toetus edasi-tagasi pileti puhul 87 eurot.

4.

Lennuliinidel mandri ja Assooride autonoomse piirkonna ning Funchali ja Assooride autonoomse piirkonna vahel kehtivad järgmised lastiveotariifid:

 

Lissabon, Porto/Assoorid

Funchal/Assoorid

Miinimum

8,67 eurot

8,67 eurot

Normaalkaal kg

1,04 eurot/kg

0,84 eurot/kg

Kogus kg

0,92 eurot/kg

0,64 eurot/kg

Kiirestriknevad tooted kg

0,65 eurot/kg

0,54 eurot/kg

Eritooted kg

0,82 eurot/kg

0,60 eurot/kg

Eritooted/kogus kg

0,75 eurot/kg

 

Muud komisjoni 1. detsembri 2005. aasta teatises (2005/K 304/06) piletihindu käsitlevad tingimused jäävad samaks.

5.

Käesolev teatis jõustub 1. aprillil 2006.


22.4.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/6


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum nr COMP/M.4202 — Charterhouse/Elior)

(2006/C 95/05)

(EMPs kohaldatav tekst)

1.

7. aprillil 2006 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, millega ettevõtja Charterhouse Capital Limited (edaspidi “Charterhouse”, Ühendkuningriik) ja Prantsuse kodaniku Robert Zolade'i kontrollitav ettevõtja Holding Bercy Investissement SAS (edaspidi “HBI”, Prantsusmaa) omandavad 27. märtsil 2006 väljakuulutatud avaliku enampakkumise teel ühiskontrolli ettevõtja Elior SCA (edaspidi “Elior”, Prantsusmaa) üle nimetatud nõukogu määruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Charterhouse: investeerimisfondi teenuste ja fondihaldusteenuste pakkumine;

HBI: Eliori kontrolliv valdusettevõtja;

Elior: tegutseb toitlustamise, rajatiste haldamise, reisiteenuste jaemüügi ja müügiautomaatide alal.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda määruse (EÜ) nr 139/2004 reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

4.

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümme päeva pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Tähelepanekuid võib saata komisjonile faksi teel (faksi nr (32-2) 296 43 01 või 296 72 44) või postiga järgmisel aadressil (lisada tuleb viitenumber COMP/M.4202 — Charterhouse/Elior):

Commission of the European Communities

Competition DG

Merger Registry

J-70

B-1049 Brussels.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.


22.4.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/7


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum nr COMP/M.4164 — Ferrovial/Quebec/GIC/BAA)

(2006/C 95/06)

(EMPs kohaldatav tekst)

1.

11. aprillil 2006 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, millega Hispaania ettevõtja Ferrovial Infraestructuras S.A. (edaspidi “Ferrovial”), mis on täielikult Hispaania kontsernile Grupo Ferrovial S.A. kuuluv tütarettevõtja, Kanada ettevõtja Caisse de dépôt et placement de Québec (edaspidi “Québec”) ja Singapuri ettevõtja GIC Special Investments Pte Ltd. (edaspidi “GIC”), mis kuulub kontserni GIC Group, omandavad 17. märtsil 2006 väljakuulutatud avaliku enampakkumise teel ühiskontrolli Ühendkuningriigi ettevõtja BAA plc (edaspidi “BAA”) üle nimetatud nõukogu määruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Ferrovial: kontserni Grupo Ferrovial S.A. osa, mis pakub lennujaama haldamise ja infrastruktuuridega seotud teenuseid, sealhulgas Belfast City ja Bristoli lennujaamas Ühendkuningriigis;

Québec: avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud pensioni- ja kindlustusfondid;

GIC: erakapitali, riskikapitali ja infrastruktuurifondid, samuti otseinvesteerimine erafirmadesse;

BAA: lennujaama haldamise ja infrastruktuuridega seotud teenuste pakkumine, sealhulgas London Heathrow, London Gatwicki, London Stanstedi, Southamptoni, Glasgow, Edinburgh ja Aberdeeni lennujaamas Ühendkuningriigis.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda määruse (EÜ) nr 139/2004 reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

4.

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümme päeva pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Tähelepanekuid võib saata komisjonile faksi teel (faksi nr (32-2) 296 43 01 või 296 72 44) või postiga järgmisel aadressil (lisada tuleb viitenumber COMP/M.4164 — Ferrovial/Quebec/GIC/BAA):

Commission of the European Communities

Competition DG

Merger Registry

J-70

B-1049 Brussels.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.


22.4.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/8


Eelteatis koondumise kohta

(Toimik nr COMP/M.4198 — Bayer/Schering)

(2006/C 95/07)

(EMPs kohaldatav tekst)

1.

12. aprillil 2006 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, millega ettevõte Bayer Aktiengesellschaft (“Bayer”, Saksamaa) omandab 23. märtsil 2006. aastal väljakuulutatud avaliku enampakkumise teel, mida viib läbi täielikult Bayerile kuuluv tütarettevõte Dritte BV GmbH, kontrolli ettevõtte Schering Aktiengesellschaft (“Schering”, Saksamaa) üle nimetatud nõukogu määruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses.

2.

Asjaomaste ettevõtete majandustegevus hõlmab järgmist:

ettevõte Bayer: diversifitseeritud rahvusvaheline kontsern, mille tegevus on seotud farmaatsiatoodetega;

ettevõte Schering: ülemaailmne uuringutel põhinev farmaatsiaettevõte.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda määruse (EÜ) nr 139/2004 kohaldamisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

4.

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümme päeva pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkuseid võib saata komisjonile faksi (teel (32-2) 296 43 01 või 296 72 44) või postiga järgmisel aadressil (lisada tuleb viitenumber COMP/M.4198 — Bayer/Schering):

Commission of the European Communities

Competition DG

Merger Registry

J-70

B-1049 Brussels.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.


III Teatised

Komisjon

22.4.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/9


I-Rooma: Regulaarlennuliinide teenindamine

Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punkti d kohaselt Itaalia avaldatud pakkumiskutse regulaarlennuteenuste osutamiseks liinidel Alghero — Bologna ja Bologna — Alghero

(2006/C 95/08)

1.   Sissejuhatus: Vastavalt nõukogu 23.7.1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2408/92 (ühenduse lennuettevõtjate juurdepääsu kohta ühendusesisestele lennuliinidele) artikli 4 lõike 1 punktile a on Itaalia valitsus kooskõlas teenindamiskonverentsi tulemustega otsustanud kehtestada avaliku teenindamise kohustused regulaarlennuteenustele liinidel:

Alghero — Bologna ja Bologna — Alghero.

Kõnealuste avaliku teenindamise kohustuste tingimused avaldati Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006.

Juhul kui ükski lennuettevõtja ei ole 30 päeva jooksul pärast kõnealuste kohustuste avaldamist taotlenud regulaarlennuteenuste osutamist eespool märgitud liinidel vastavalt kehtestatud avaliku teenindamise kohustustele ja hüvitist nõudmata, võib Itaalia määruse nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punktis d sätestatud korras võimaldada ligipääsu kõnealustele liinidele ainult ühele lennuettevõtjale ja anda talle pärast avalikku pakkumist õiguse osutada regulaarlennuteenust kooskõlas nõukogu määruses (EMÜ) nr 2408/92 sätestatuga.

Õigus kõnealustel liinidel teenust osutada antakse avaliku pakkumise teel ja majanduslikult soodsaima pakkumise põhjal, võttes arvesse käesoleva pakkumiskutse punktis 5 osutatud pakkumismenetlusdokumentides märgitud rahalise hüvitise suurust.

2.   Pakkumiskutse objekt: Regulaarlennuteenuste osutamine eespool märgitud liinidel vastavalt kehtestatud avaliku teenindamise kohustustele, mis on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006, kooskõlas määruses (EMÜ) nr 2408/92 sätestatuga.

3.   Osalemine: Osaleda võivad kõik ühenduse lennuettevõtjad, kellel on vastavalt nõukogu 23.7.1992. aasta määrusele (EMÜ) nr 2407/92 liikmesriigi väljaantud kehtiv lennutegevusluba ja Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006 avaldatud avaliku teenindamise kohustustes täpsustatud tehnilised vahendid.

4.   Pakkumismenetlus: Käesolevas pakkumiskutses järgitakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punktide d, e, f, h ja i sätteid.

5.   Pakkumismenetluse dokumendid: Käesoleva pakkumiskutse lahutamatu osa moodustavaid pakkumismenetluse dokumente, mis sisaldavad pakkumise tingimusi, maksimaalse rahalise hüvitise kindlaksmääramist, mida pakkumismenetluse alusena arvesse võetakse, ja muud asjakohast teavet, võib tasuta saada järgmistelt aadressidelt:

ENAC, Direzione Trasporto Aereo, Viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Rooma.

Regione Sardegna, Assessorato Regionale dei Trasporti, via Caprera 15, I-09123 Cagliari.

6.   Teenuse osutamise leping: Teenuse osutamist reguleeritakse lepinguga, mis on koostatud vastavalt pakkumismenetluse dokumentide hulka kuuluvale näidisele.

7.   Rahaline hüvitis: Esitatud pakkumistes peab olema selgelt, aastaste maksete kaupa ja punktis 5 esitatud piirides märgitud maksimaalne nõutav hüvitissumma teenuse osutamiseks kahe aasta jooksul alates teenuse osutamise alguseks kavandatavast kuupäevast, 12-kuulise pikendamisvõimalusega.

Täpne hüvitissumma määratakse igal aastal tagantjärele vastavalt teenuse osutamise tegelikele kuludele ja tuludele tõendavate dokumentide esitamisel ja pakkumises esitatud summa piires, mis on täpsustatud pakkumismenetluse dokumentides.

Lennuettevõtja ei tohi mingil juhul taotleda suuremat hüvitissummat kui lepingus sätestatud maksimumsumma, võttes arvesse, et toetus ei ole mitte tasu, vaid hüvitis teenuse osutamiseks, millele on kehtestatud avaliku teenindamise kohustused.

Iga-aastased maksed toimuvad osamaksetena ja tasaarvelduse vormis. Tasaarveldust tehakse ainult siis, kui on heaks kiidetud asjaomaseid liine käsitlev lennuettevõtja raamatupidamine ja on tõestatud, et teenust osutatakse vastavalt punktides 10 ja 11 sätestatud tingimustele.

8.   Hinnad: Esitatud pakkumistes peavad olema täpsustatud hinnad vastavalt Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006 avaldatud avaliku teenindamise kohustustele.

9.   Lepingu kestus: Leping kestab 2 aastat, 12-kuulise pikendamisvõimalusega, alates regulaarlennuteenuse osutamise algusest kõnealustel liinidel ja kooskõlas kehtestatud avaliku teenindamise kohustustega.

Teenuse asjakohane osutamine ja kõnealuseid liine käsitlev lennuettevõtja raamatupidamine vaadatakse ametiasutuste nõudel koostöös lennuettevõtjaga vähemalt üks kord aastas läbi.

10.   Lepingu lõpetamine ja etteteatamise aeg: Kumbki lepinguosaline võib lepingu lõpetada enne selle kehtivusaja lõppu 6-kuulise etteteatamisajaga. Juhul kui lennuettevõtja ei täida avaliku teenindamise kohustusi, loetakse leping ilma etteteatamiseta lõpetatuks, kui ta ei hakka teenust kooskõlas avaliku teenindamise kohustustega osutama 30 päeva jooksul pärast lepingu täitmise nõude saamist.

11.   Mittetäitmine ja karistused: Lepingu mittetäitmiseks lennuettevõtja süül ei peeta teenuse osutamata jätmist järgmistel põhjustel:

ohtlikud ilmastikutingimused,

ühe lennujaama sulgemine,

avaliku julgeoleku küsimused,

streigid,

ohutusküsimused või

vääramatu jõu olukord.

Sellistel juhtudel vähendatakse rahalise hüvitise suurust vastavalt toimumata jäänud lendude arvule.

Lennuettevõtja vastutab lepingust tulenevate kohustuste range täitmise eest. Juhul kui lepingut ei täideta osaliselt või täielikult muul põhjusel kui vääramatu jõu ning lennuettevõtja kontrollile mittealluvate anormaalsete või ettenägematute asjaolude tõttu, mida lennuettevõtja kõiki vajalikke meetmeid võttes vältida ei saanud, võivad Itaalia ametiasutused teenuse osutamise loa kõnealustel liinidel tühistada, saates lennuettevõtjale selle kohta eelnevalt ametliku teatise 10 päeva jooksul pärast kõnealuse juhtumi teatavaks saamist.

Lennuettevõtjal lubatakse alates ametliku teatise kättesaamise kuupäevast seitsme päeva jooksul esitada oma põhjendused.

Lennuettevõtjast otseselt olenevatel põhjustel tühistatud lendude arv ei tohi igal aastal ületada 2 % kavandatavatest lendudest, s.t sooritada tuleb 98 % lendudest. Iga ettenähtud tühistamismäära ületava tühistamise kohta peab lennuettevõtja maksma reguleerivale asutusele 2 500 eurot suuruse trahvi.

Lennuettevõtja peab tagama, et vähemalt 85 % lendudest toimub 20 minuti piires lennuplaanis ettenähtud ajast (teenuse täpsuskoefitsient). Rohkem kui 20-minutilise hilinemise korral peab lennuettevõtja kompenseerima igale reisijale 15 eurot uue pileti maksumusest.

Eespool esitatud eeskirjad ei kehti tühistatud ja hilinenud lendude korral, mille põhjuseks on ilmastikutingimused, streigid või sündmused väljaspool lennuettevõtja kontrolli ja/või vastutusala.

Juhul kui lennuettevõtja ei täida osaliselt või täielikult oma lepingust tulenevaid kohustusi, võidakse teda kohustada hüvitama saare elanike kahjusid, mille väärtuse määrab kindlaks pädev õigusasutus.

Teenuse osutamise katkemise korral vaadatakse rahalise hüvitise suurus läbi vastavalt toimumata jäänud lendude arvule, ilma et see piiraks võimalikku kahjude hüvitamise nõuet.

Juhul kui lennuettevõtja ei võta arvesse punktis 10 osutatud etteteatamisaega, määratakse talle trahv, mis arvutatakse vastavalt etteteatamisaega ületanud päevade arvule ja liinil teenuse osutamise tegelikule puudujäägile kõnealusel aastal. Kõnealune trahv ei ületa mingil juhul punktis 7 osutatud rahalise hüvitise summat.

12.   Pakkumiste esitamine: Pakkumismenetluse sätete kohaselt koostatud pakkumised tuleb saata kinnises pitseeritud ümbrikus tähitud kirjaga või käsipostiga vastuvõttu tõendava kviitungi vastu 30 päeva jooksul pärast käesoleva pakkumiskutse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas järgmisel aadressil (vastasel korral pakkumine kõrvaldatakse):

ENAC, Direzione Trasporto Aereo, Viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Rome.

13.   Pakkumiskutse kehtivus: Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punkti d kohaselt kehtib käesolev pakkumiskutse tingimusel, et mitte ükski ühendusesisene lennuettevõtja ei ole nõustunud 30 päeva jooksul pärast pakkumiskutse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006 osutama kõnealustel liinidel teenust kooskõlas avaliku teenindamise kohustustega ja rahalist hüvitist saamata.

14.   Lepingu sõlmimine: ENAC (Itaalia lennuamet) sõlmib lepingu 40 päeva jooksul alates eespool osutatud tähtajast, määrates selle jaoks vajadusel ametisse vastava komisjoni.

15.   Vaidlused: Kui vaidlust ei suudeta selle tekkimisele järgneva 90 päeva jooksul lahendada, arutab lepinguosaliste võimalikke vaidlusi, mis tulenevad lepingu kohaldamisest või on mingil viisil seotud teenuse osutamisega, pädev õigusasutus.


22.4.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/12


I-Rooma: Regulaarlennuliinide teenindamine

Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punkti d kohaselt Itaalia avaldatud pakkumiskutse regulaarlennuteenuste osutamiseks liinidel Alghero — Torino ja Torino — Alghero

(2006/C 95/09)

1.   Sissejuhatus: Vastavalt nõukogu 23.7.1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2408/92 (ühenduse lennuettevõtjate juurdepääsu kohta ühendusesisestele lennuliinidele) artikli 4 lõike 1 punktile a on Itaalia valitsus kooskõlas teenindamiskonverentsi tulemustega otsustanud kehtestada avaliku teenindamise kohustused regulaarlennuteenustele liinidel:

Alghero — Torino ja Torino — Alghero.

Kõnealuste avaliku teenindamise kohustuste tingimused avaldati Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006.

Juhul kui ükski lennuettevõtja ei ole 30 päeva jooksul pärast kõnealuste kohustuste avaldamist taotlenud regulaarlennuteenuste osutamist eespool märgitud liinidel vastavalt kehtestatud avaliku teenindamise kohustustele ja hüvitist nõudmata, võib Itaalia määruse nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punktis d sätestatud korras võimaldada ligipääsu kõnealustele liinidele ainult ühele lennuettevõtjale ja anda talle pärast avalikku pakkumist õiguse osutada regulaarlennuteenust kooskõlas nõukogu määruses (EMÜ) nr 2408/92 sätestatuga.

Õigus kõnealustel liinidel teenust osutada antakse avaliku pakkumise teel ja majanduslikult soodsaima pakkumise põhjal, võttes arvesse käesoleva pakkumiskutse punktis 5 osutatud pakkumismenetlusdokumentides märgitud rahalise hüvitise suurust.

2.   Pakkumiskutse objekt: Regulaarlennuteenuste osutamine eespool märgitud liinidel vastavalt kehtestatud avaliku teenindamise kohustustele, mis on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006, kooskõlas määruses (EMÜ) nr 2408/92 sätestatuga.

3.   Osalemine: Osaleda võivad kõik ühenduse lennuettevõtjad, kellel on vastavalt nõukogu 23.7.1992. aasta määrusele (EMÜ) nr 2407/92 liikmesriigi väljaantud kehtiv lennutegevusluba ja Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006 avaldatud avaliku teenindamise kohustustes täpsustatud tehnilised vahendid.

4.   Pakkumismenetlus: Käesolevas pakkumiskutses järgitakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punktide d, e, f, h ja i sätteid.

5.   Pakkumismenetluse dokumendid: Käesoleva pakkumiskutse lahutamatu osa moodustavaid pakkumismenetluse dokumente, mis sisaldavad pakkumise tingimusi, maksimaalse rahalise hüvitise kindlaksmääramist, mida pakkumismenetluse alusena arvesse võetakse, ja muud asjakohast teavet, võib tasuta saada järgmistelt aadressidelt:

ENAC, Direzione Trasporto Aereo, Viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Rooma.

Regione Sardegna, Assessorato Regionale dei Trasporti, via Caprera 15, I-09123 Cagliari.

6.   Teenuse osutamise leping: Teenuse osutamist reguleeritakse lepinguga, mis on koostatud vastavalt pakkumismenetluse dokumentide hulka kuuluvale näidisele.

7.   Rahaline hüvitis: Esitatud pakkumistes peab olema selgelt, aastaste maksete kaupa ja punktis 5 esitatud piirides märgitud maksimaalne nõutav hüvitissumma teenuse osutamiseks kahe aasta jooksul alates teenuse osutamise alguseks kavandatavast kuupäevast, 12-kuulise pikendamisvõimalusega.

Täpne hüvitissumma määratakse igal aastal tagantjärele vastavalt teenuse osutamise tegelikele kuludele ja tuludele tõendavate dokumentide esitamisel ja pakkumises esitatud summa piires, mis on täpsustatud pakkumismenetluse dokumentides.

Lennuettevõtja ei tohi mingil juhul taotleda suuremat hüvitissummat kui lepingus sätestatud maksimumsumma, võttes arvesse, et toetus ei ole mitte tasu, vaid hüvitis teenuse osutamiseks, millele on kehtestatud avaliku teenindamise kohustused.

Iga-aastased maksed toimuvad osamaksetena ja tasaarvelduse vormis. Tasaarveldust tehakse ainult siis, kui on heaks kiidetud asjaomaseid liine käsitlev lennuettevõtja raamatupidamine ja on tõestatud, et teenust osutatakse vastavalt punktides 10 ja 11 sätestatud tingimustele.

8.   Hinnad: Esitatud pakkumistes peavad olema täpsustatud hinnad vastavalt Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006 avaldatud avaliku teenindamise kohustustele.

9.   Lepingu kestus: Leping kestab 2 aastat, 12-kuulise pikendamisvõimalusega, alates regulaarlennuteenuse osutamise algusest kõnealustel liinidel ja kooskõlas kehtestatud avaliku teenindamise kohustustega.

Teenuse asjakohane osutamine ja kõnealuseid liine käsitlev lennuettevõtja raamatupidamine vaadatakse ametiasutuste nõudel koostöös lennuettevõtjaga vähemalt üks kord aastas läbi.

10.   Lepingu lõpetamine ja etteteatamise aeg: Kumbki lepinguosaline võib lepingu lõpetada enne selle kehtivusaja lõppu 6-kuulise etteteatamisajaga. Juhul kui lennuettevõtja ei täida avaliku teenindamise kohustusi, loetakse leping ilma etteteatamiseta lõpetatuks, kui ta ei hakka teenust kooskõlas avaliku teenindamise kohustustega osutama 30 päeva jooksul pärast lepingu täitmise nõude saamist.

11.   Mittetäitmine ja karistused: Lepingu mittetäitmiseks lennuettevõtja süül ei peeta teenuse osutamata jätmist järgmistel põhjustel:

ohtlikud ilmastikutingimused,

ühe lennujaama sulgemine,

avaliku julgeoleku küsimused,

streigid,

ohutusküsimused või

vääramatu jõu olukord.

Sellistel juhtudel vähendatakse rahalise hüvitise suurust vastavalt toimumata jäänud lendude arvule.

Lennuettevõtja vastutab lepingust tulenevate kohustuste range täitmise eest. Juhul kui lepingut ei täideta osaliselt või täielikult muul põhjusel kui vääramatu jõu ning lennuettevõtja kontrollile mittealluvate anormaalsete või ettenägematute asjaolude tõttu, mida lennuettevõtja kõiki vajalikke meetmeid võttes vältida ei saanud, võivad Itaalia ametiasutused teenuse osutamise loa kõnealustel liinidel tühistada, saates lennuettevõtjale selle kohta eelnevalt ametliku teatise 10 päeva jooksul pärast kõnealuse juhtumi teatavaks saamist.

Lennuettevõtjal lubatakse alates ametliku teatise kättesaamise kuupäevast seitsme päeva jooksul esitada oma põhjendused.

Lennuettevõtjast otseselt olenevatel põhjustel tühistatud lendude arv ei tohi igal aastal ületada 2 % kavandatavatest lendudest, s.t sooritada tuleb 98 % lendudest. Iga ettenähtud tühistamismäära ületava tühistamise kohta peab lennuettevõtja maksma reguleerivale asutusele 2 500 euro suuruse trahvi.

Lennuettevõtja peab tagama, et vähemalt 85 % lendudest toimub 20 minuti piires lennuplaanis ettenähtud ajast (teenuse täpsuskoefitsient). Rohkem kui 20-minutilise hilinemise korral peab lennuettevõtja kompenseerima igale reisijale 15 eurot uue pileti maksumusest.

Eespool esitatud eeskirjad ei kehti tühistatud ja hilinenud lendude korral, mille põhjuseks on ilmastikutingimused, streigid või sündmused väljaspool lennuettevõtja kontrolli ja/või vastutusala.

Juhul kui lennuettevõtja ei täida osaliselt või täielikult oma lepingust tulenevaid kohustusi, võidakse teda kohustada hüvitama saare elanike kahjusid, mille väärtuse määrab kindlaks pädev õigusasutus.

Teenuse osutamise katkemise korral vaadatakse rahalise hüvitise suurus läbi vastavalt toimumata jäänud lendude arvule, ilma et see piiraks võimalikku kahjude hüvitamise nõuet.

Juhul kui lennuettevõtja ei võta arvesse punktis 10 osutatud etteteatamisaega, määratakse talle trahv, mis arvutatakse vastavalt etteteatamisaega ületanud päevade arvule ja liinil teenuse osutamise tegelikule puudujäägile kõnealusel aastal. Kõnealune trahv ei ületa mingil juhul punktis 7 osutatud rahalise hüvitise summat.

12.   Pakkumiste esitamine: Pakkumismenetluse sätete kohaselt koostatud pakkumised tuleb saata kinnises pitseeritud ümbrikus tähitud kirjaga või käsipostiga vastuvõttu tõendava kviitungi vastu 30 päeva jooksul pärast käesoleva pakkumiskutse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas järgmisel aadressil (vastasel korral pakkumine kõrvaldatakse):

ENAC, Direzione Trasporto Aereo, Viale del Castro Pretorio 118, -00185 Rome.

13.   Pakkumiskutse kehtivus: Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punkti d kohaselt kehtib käesolev pakkumiskutse tingimusel, et mitte ükski ühendusesisene lennuettevõtja ei ole nõustunud 30 päeva jooksul pärast pakkumiskutse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006 osutama kõnealustel liinidel teenust kooskõlas avaliku teenindamise kohustustega ja rahalist hüvitist saamata.

14.   Lepingu sõlmimine: ENAC (Itaalia lennuamet) sõlmib lepingu 40 päeva jooksul alates eespool osutatud tähtajast, määrates selle jaoks vajadusel ametisse vastava komisjoni.

15.   Vaidlused: Kui vaidlust ei suudeta selle tekkimisele järgneva 90 päeva jooksul lahendada, arutab lepinguosaliste võimalikke vaidlusi, mis tulenevad lepingu kohaldamisest või on mingil viisil seotud teenuse osutamisega, pädev õigusasutus.


22.4.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/14


I-Rooma: Regulaarlennuliinide teenindamine

Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punkti d kohaselt Itaalia avaldatud pakkumiskutse regulaarlennuteenuste osutamiseks liinidel Cagliari — Bologna ja Bologna — Cagliari

(2006/C 95/10)

1.   Sissejuhatus: Vastavalt nõukogu 23.7.1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2408/92 (ühenduse lennuettevõtjate juurdepääsu kohta ühendusesisestele lennuliinidele) artikli 4 lõike 1 punktile a on Itaalia valitsus kooskõlas teenindamiskonverentsi tulemustega otsustanud kehtestada avaliku teenindamise kohustused regulaarlennuteenustele liinidel:

Cagliari–Bologna ja Bologna–Cagliari.

Kõnealuste avaliku teenindamise kohustuste tingimused avaldati Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006.

Juhul kui ükski lennuettevõtja ei ole 30 päeva jooksul pärast kõnealuste kohustuste avaldamist taotlenud regulaarlennuteenuste osutamist eespool märgitud liinidel vastavalt kehtestatud avaliku teenindamise kohustustele ja hüvitist nõudmata, võib Itaalia määruse nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punktis d sätestatud korras võimaldada ligipääsu kõnealustele liinidele ainult ühele lennuettevõtjale ja anda talle pärast avalikku pakkumist õiguse osutada regulaarlennuteenust kooskõlas nõukogu määruses (EMÜ) nr 2408/92 sätestatuga.

Õigus kõnealustel liinidel teenust osutada antakse avaliku pakkumise teel ja majanduslikult soodsaima pakkumise põhjal, võttes arvesse käesoleva pakkumiskutse punktis 5 osutatud pakkumismenetlusdokumentides märgitud rahalise hüvitise suurust.

2.   Pakkumiskutse objekt: Regulaarlennuteenuste osutamine eespool märgitud liinidel vastavalt kehtestatud avaliku teenindamise kohustustele, mis on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006, kooskõlas määruses (EMÜ) nr 2408/92 sätestatuga.

3.   Osalemine: Osaleda võivad kõik ühenduse lennuettevõtjad, kellel on vastavalt nõukogu 23.7.1992. aasta määrusele (EMÜ) nr 2407/92 liikmesriigi väljaantud kehtiv lennutegevusluba ja Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006 avaldatud avaliku teenindamise kohustustes täpsustatud tehnilised vahendid.

4.   Pakkumismenetlus: Käesolevas pakkumiskutses järgitakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punktide d, e, f, h ja i sätteid.

5.   Pakkumismenetluse dokumendid: Käesoleva pakkumiskutse lahutamatu osa moodustavaid pakkumismenetluse dokumente, mis sisaldavad pakkumise tingimusi, maksimaalse rahalise hüvitise kindlaksmääramist, mida pakkumismenetluse alusena arvesse võetakse, ja muud asjakohast teavet, võib tasuta saada järgmistelt aadressidelt:

ENAC, Direzione Trasporto Aereo, Viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Rooma.

Regione Sardegna, Assessorato Regionale dei Trasporti, via Caprera 15, I-09123 Cagliari.

6.   Teenuse osutamise leping: Teenuse osutamist reguleeritakse lepinguga, mis on koostatud vastavalt pakkumismenetluse dokumentide hulka kuuluvale näidisele.

7.   Rahaline hüvitis: Esitatud pakkumistes peab olema selgelt, aastaste maksete kaupa ja punktis 5 esitatud piirides märgitud maksimaalne nõutav hüvitissumma teenuse osutamiseks kahe aasta jooksul alates teenuse osutamise alguseks kavandatavast kuupäevast, 12-kuulise pikendamisvõimalusega.

Täpne hüvitissumma määratakse igal aastal tagantjärele vastavalt teenuse osutamise tegelikele kuludele ja tuludele tõendavate dokumentide esitamisel ja pakkumises esitatud summa piires, mis on täpsustatud pakkumismenetluse dokumentides.

Lennuettevõtja ei tohi mingil juhul taotleda suuremat hüvitissummat kui lepingus sätestatud maksimumsumma, võttes arvesse, et toetus ei ole mitte tasu, vaid hüvitis teenuse osutamiseks, millele on kehtestatud avaliku teenindamise kohustused.

Iga-aastased maksed toimuvad osamaksetena ja tasaarvelduse vormis. Tasaarveldust tehakse ainult siis, kui on heaks kiidetud asjaomaseid liine käsitlev lennuettevõtja raamatupidamine ja on tõestatud, et teenust osutatakse vastavalt punktides 10 ja 11 sätestatud tingimustele.

8.   Hinnad: Esitatud pakkumistes peavad olema täpsustatud hinnad vastavalt Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006 avaldatud avaliku teenindamise kohustustele.

9.   Lepingu kestus: Leping kestab 2 aastat, 12-kuulise pikendamisvõimalusega, alates regulaarlennuteenuse osutamise algusest kõnealustel liinidel ja kooskõlas kehtestatud avaliku teenindamise kohustustega.

Teenuse asjakohane osutamine ja kõnealuseid liine käsitlev lennuettevõtja raamatupidamine vaadatakse ametiasutuste nõudel koostöös lennuettevõtjaga vähemalt üks kord aastas läbi.

10.   Lepingu lõpetamine ja etteteatamise aeg: Kumbki lepinguosaline võib lepingu lõpetada enne selle kehtivusaja lõppu 6-kuulise etteteatamisajaga. Juhul kui lennuettevõtja ei täida avaliku teenindamise kohustusi, loetakse leping ilma etteteatamiseta lõpetatuks, kui ta ei hakka teenust kooskõlas avaliku teenindamise kohustustega osutama 30 päeva jooksul pärast lepingu täitmise nõude saamist.

11.   Mittetäitmine ja karistused: Lepingu mittetäitmiseks lennuettevõtja süül ei peeta teenuse osutamata jätmist järgmistel põhjustel:

ohtlikud ilmastikutingimused,

ühe lennujaama sulgemine,

avaliku julgeoleku küsimused,

streigid,

ohutusküsimused või

vääramatu jõu olukord.

Sellistel juhtudel vähendatakse rahalise hüvitise suurust vastavalt toimumata jäänud lendude arvule.

Lennuettevõtja vastutab lepingust tulenevate kohustuste range täitmise eest. Juhul kui lepingut ei täideta osaliselt või täielikult muul põhjusel kui vääramatu jõu ning lennuettevõtja kontrollile mittealluvate anormaalsete või ettenägematute asjaolude tõttu, mida lennuettevõtja kõiki vajalikke meetmeid võttes vältida ei saanud, võivad Itaalia ametiasutused teenuse osutamise loa kõnealustel liinidel tühistada, saates lennuettevõtjale selle kohta eelnevalt ametliku teatise 10 päeva jooksul pärast kõnealuse juhtumi teatavaks saamist.

Lennuettevõtjal lubatakse alates ametliku teatise kättesaamise kuupäevast seitsme päeva jooksul esitada oma põhjendused.

Lennuettevõtjast otseselt olenevatel põhjustel tühistatud lendude arv ei tohi igal aastal ületada 2 % kavandatavatest lendudest, s.t sooritada tuleb 98 % lendudest. Iga ettenähtud tühistamismäära ületava tühistamise kohta peab lennuettevõtja maksma reguleerivale asutusele 2 500 euro suuruse trahvi.

Lennuettevõtja peab tagama, et vähemalt 85 % lendudest toimub 20 minuti piires lennuplaanis ettenähtud ajast (teenuse täpsuskoefitsient). Rohkem kui 20-minutilise hilinemise korral peab lennuettevõtja kompenseerima igale reisijale 15 eurot uue pileti maksumusest.

Eespool esitatud eeskirjad ei kehti tühistatud ja hilinenud lendude korral, mille põhjuseks on ilmastikutingimused, streigid või sündmused väljaspool lennuettevõtja kontrolli ja/või vastutusala.

Juhul kui lennuettevõtja ei täida osaliselt või täielikult oma lepingust tulenevaid kohustusi, võidakse teda kohustada hüvitama saare elanike kahjusid, mille väärtuse määrab kindlaks pädev õigusasutus.

Teenuse osutamise katkemise korral vaadatakse rahalise hüvitise suurus läbi vastavalt toimumata jäänud lendude arvule, ilma et see piiraks võimalikku kahjude hüvitamise nõuet.

Juhul kui lennuettevõtja ei võta arvesse punktis 10 osutatud etteteatamisaega, määratakse talle trahv, mis arvutatakse vastavalt etteteatamisaega ületanud päevade arvule ja liinil teenuse osutamise tegelikule puudujäägile kõnealusel aastal. Kõnealune trahv ei ületa mingil juhul punktis 7 osutatud rahalise hüvitise summat.

12.   Pakkumiste esitamine: Pakkumismenetluse sätete kohaselt koostatud pakkumised tuleb saata kinnises pitseeritud ümbrikus tähitud kirjaga või käsipostiga vastuvõttu tõendava kviitungi vastu 30 päeva jooksul pärast käesoleva pakkumiskutse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas järgmisel aadressil (vastasel korral pakkumine kõrvaldatakse):

ENAC, Direzione Trasporto Aereo, Viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Rome.

13.   Pakkumiskutse kehtivus: Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punkti d kohaselt kehtib käesolev pakkumiskutse tingimusel, et mitte ükski ühendusesisene lennuettevõtja ei ole nõustunud 30 päeva jooksul pärast pakkumiskutse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006 osutama kõnealustel liinidel teenust kooskõlas avaliku teenindamise kohustustega ja rahalist hüvitist saamata.

14.   Lepingu sõlmimine: ENAC (Itaalia lennuamet) sõlmib lepingu 40 päeva jooksul alates eespool osutatud tähtajast, määrates selle jaoks vajadusel ametisse vastava komisjoni.

15.   Vaidlused: Kui vaidlust ei suudeta selle tekkimisele järgneva 90 päeva jooksul lahendada, arutab lepinguosaliste võimalikke vaidlusi, mis tulenevad lepingu kohaldamisest või on mingil viisil seotud teenuse osutamisega, pädev õigusasutus.


22.4.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/16


I-Rooma: Regulaarlennuliinide teenindamine

Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punkti d kohaselt Itaalia avaldatud pakkumiskutse regulaarlennuteenuste osutamiseks liinidel Cagliari — Firenze ja Firenze — Cagliari

(2006/C 95/11)

1.   Sissejuhatus: Vastavalt nõukogu 23.7.1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2408/92 (ühenduse lennuettevõtjate juurdepääsu kohta ühendusesisestele lennuliinidele) artikli 4 lõike 1 punktile a on Itaalia valitsus kooskõlas teenindamiskonverentsi tulemustega otsustanud kehtestada avaliku teenindamise kohustused regulaarlennuteenustele liinidel:

Cagliari — Firenze ja Firenze — Cagliari.

Kõnealuste avaliku teenindamise kohustuste tingimused avaldati Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006.

Juhul kui ükski lennuettevõtja ei ole 30 päeva jooksul pärast kõnealuste kohustuste avaldamist taotlenud regulaarlennuteenuste osutamist eespool märgitud liinidel vastavalt kehtestatud avaliku teenindamise kohustustele ja hüvitist nõudmata, võib Itaalia määruse nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punktis d sätestatud korras võimaldada ligipääsu kõnealustele liinidele ainult ühele lennuettevõtjale ja anda talle pärast avalikku pakkumist õiguse osutada regulaarlennuteenust kooskõlas nõukogu määruses (EMÜ) nr 2408/92 sätestatuga.

Õigus kõnealustel liinidel teenust osutada antakse avaliku pakkumise teel ja majanduslikult soodsaima pakkumise põhjal, võttes arvesse käesoleva pakkumiskutse punktis 5 osutatud pakkumismenetlusdokumentides märgitud rahalise hüvitise suurust.

2.   Pakkumiskutse objekt: Regulaarlennuteenuste osutamine eespool märgitud liinidel vastavalt kehtestatud avaliku teenindamise kohustustele, mis on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006, kooskõlas määruses (EMÜ) nr 2408/92 sätestatuga.

3.   Osalemine: Osaleda võivad kõik ühenduse lennuettevõtjad, kellel on vastavalt nõukogu 23.7.1992. aasta määrusele (EMÜ) nr 2407/92 liikmesriigi väljaantud kehtiv lennutegevusluba ja Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006 avaldatud avaliku teenindamise kohustustes täpsustatud tehnilised vahendid.

4.   Pakkumismenetlus: Käesolevas pakkumiskutses järgitakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punktide d, e, f, h ja i sätteid.

5.   Pakkumismenetluse dokumendid: Käesoleva pakkumiskutse lahutamatu osa moodustavaid pakkumismenetluse dokumente, mis sisaldavad pakkumise tingimusi, maksimaalse rahalise hüvitise kindlaksmääramist, mida pakkumismenetluse alusena arvesse võetakse, ja muud asjakohast teavet, võib tasuta saada järgmistelt aadressidelt:

ENAC, Direzione Trasporto Aereo, Viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Rooma.

Regione Sardegna, Assessorato Regionale dei Trasporti, via Caprera 15, I-09123 Cagliari.

6.   Teenuse osutamise leping: Teenuse osutamist reguleeritakse lepinguga, mis on koostatud vastavalt pakkumismenetluse dokumentide hulka kuuluvale näidisele.

7.   Rahaline hüvitis: Esitatud pakkumistes peab olema selgelt, aastaste maksete kaupa ja punktis 5 esitatud piirides märgitud maksimaalne nõutav hüvitissumma teenuse osutamiseks kahe aasta jooksul alates teenuse osutamise alguseks kavandatavast kuupäevast, 12-kuulise pikendamisvõimalusega.

Täpne hüvitissumma määratakse igal aastal tagantjärele vastavalt teenuse osutamise tegelikele kuludele ja tuludele tõendavate dokumentide esitamisel ja pakkumises esitatud summa piires, mis on täpsustatud pakkumismenetluse dokumentides.

Lennuettevõtja ei tohi mingil juhul taotleda suuremat hüvitissummat kui lepingus sätestatud maksimumsumma, võttes arvesse, et toetus ei ole mitte tasu, vaid hüvitis teenuse osutamiseks, millele on kehtestatud avaliku teenindamise kohustused.

Iga-aastased maksed toimuvad osamaksetena ja tasaarvelduse vormis. Tasaarveldust tehakse ainult siis, kui on heaks kiidetud asjaomaseid liine käsitlev lennuettevõtja raamatupidamine ja on tõestatud, et teenust osutatakse vastavalt punktides 10 ja 11 sätestatud tingimustele.

8.   Hinnad: Esitatud pakkumistes peavad olema täpsustatud hinnad vastavalt Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006 avaldatud avaliku teenindamise kohustustele.

9.   Lepingu kestus: Leping kestab 2 aastat, 12-kuulise pikendamisvõimalusega, alates regulaarlennuteenuse osutamise algusest kõnealustel liinidel ja kooskõlas kehtestatud avaliku teenindamise kohustustega.

Teenuse asjakohane osutamine ja kõnealuseid liine käsitlev lennuettevõtja raamatupidamine vaadatakse ametiasutuste nõudel koostöös lennuettevõtjaga vähemalt üks kord aastas läbi.

10.   Lepingu lõpetamine ja etteteatamise aeg: Kumbki lepinguosaline võib lepingu lõpetada enne selle kehtivusaja lõppu 6-kuulise etteteatamisajaga. Juhul kui lennuettevõtja ei täida avaliku teenindamise kohustusi, loetakse leping ilma etteteatamiseta lõpetatuks, kui ta ei hakka teenust kooskõlas avaliku teenindamise kohustustega osutama 30 päeva jooksul pärast lepingu täitmise nõude saamist.

11.   Mittetäitmine ja karistused: Lepingu mittetäitmiseks lennuettevõtja süül ei peeta teenuse osutamata jätmist järgmistel põhjustel:

ohtlikud ilmastikutingimused,

ühe lennujaama sulgemine,

avaliku julgeoleku küsimused,

streigid,

ohutusküsimused või

vääramatu jõu olukord.

Sellistel juhtudel vähendatakse rahalise hüvitise suurust vastavalt toimumata jäänud lendude arvule.

Lennuettevõtja vastutab lepingust tulenevate kohustuste range täitmise eest. Juhul kui lepingut ei täideta osaliselt või täielikult muul põhjusel kui vääramatu jõu ning lennuettevõtja kontrollile mittealluvate anormaalsete või ettenägematute asjaolude tõttu, mida lennuettevõtja kõiki vajalikke meetmeid võttes vältida ei saanud, võivad Itaalia ametiasutused teenuse osutamise loa kõnealustel liinidel tühistada, saates lennuettevõtjale selle kohta eelnevalt ametliku teatise 10 päeva jooksul pärast kõnealuse juhtumi teatavaks saamist.

Lennuettevõtjal lubatakse alates ametliku teatise kättesaamise kuupäevast seitsme päeva jooksul esitada oma põhjendused.

Lennuettevõtjast otseselt olenevatel põhjustel tühistatud lendude arv ei tohi igal aastal ületada 2 % kavandatavatest lendudest, s.t sooritada tuleb 98 % lendudest. Iga ettenähtud tühistamismäära ületava tühistamise kohta peab lennuettevõtja maksma reguleerivale asutusele 2 500 eurot suuruse trahvi.

Lennuettevõtja peab tagama, et vähemalt 85 % lendudest toimub 20 minuti piires lennuplaanis ettenähtud ajast (teenuse täpsuskoefitsient). Rohkem kui 20-minutilise hilinemise korral peab lennuettevõtja kompenseerima igale reisijale 15 eurot uue pileti maksumusest.

Eespool esitatud eeskirjad ei kehti tühistatud ja hilinenud lendude korral, mille põhjuseks on ilmastikutingimused, streigid või sündmused väljaspool lennuettevõtja kontrolli ja/või vastutusala.

Juhul kui lennuettevõtja ei täida osaliselt või täielikult oma lepingust tulenevaid kohustusi, võidakse teda kohustada hüvitama saare elanike kahjusid, mille väärtuse määrab kindlaks pädev õigusasutus.

Teenuse osutamise katkemise korral vaadatakse rahalise hüvitise suurus läbi vastavalt toimumata jäänud lendude arvule, ilma et see piiraks võimalikku kahjude hüvitamise nõuet.

Juhul kui lennuettevõtja ei võta arvesse punktis 10 osutatud etteteatamisaega, määratakse talle trahv, mis arvutatakse vastavalt etteteatamisaega ületanud päevade arvule ja liinil teenuse osutamise tegelikule puudujäägile kõnealusel aastal. Kõnealune trahv ei ületa mingil juhul punktis 7 osutatud rahalise hüvitise summat.

12.   Pakkumiste esitamine: Pakkumismenetluse sätete kohaselt koostatud pakkumised tuleb saata kinnises pitseeritud ümbrikus tähitud kirjaga või käsipostiga vastuvõttu tõendava kviitungi vastu 30 päeva jooksul pärast käesoleva pakkumiskutse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas järgmisel aadressil (vastasel korral pakkumine kõrvaldatakse):

ENAC, Direzione Trasporto Aereo, Viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Rome.

13.   Pakkumiskutse kehtivus: Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punkti d kohaselt kehtib käesolev pakkumiskutse tingimusel, et mitte ükski ühendusesisene lennuettevõtja ei ole nõustunud 30 päeva jooksul pärast pakkumiskutse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006 osutama kõnealustel liinidel teenust kooskõlas avaliku teenindamise kohustustega ja rahalist hüvitist saamata.

14.   Lepingu sõlmimine: ENAC (Itaalia lennuamet) sõlmib lepingu 40 päeva jooksul alates eespool osutatud tähtajast, määrates selle jaoks vajadusel ametisse vastava komisjoni.

15.   Vaidlused: Kui vaidlust ei suudeta selle tekkimisele järgneva 90 päeva jooksul lahendada, arutab lepinguosaliste võimalikke vaidlusi, mis tulenevad lepingu kohaldamisest või on mingil viisil seotud teenuse osutamisega, pädev õigusasutus.


22.4.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/18


I-Rooma: Regulaarlennuliinide teenindamine

Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punkti d kohaselt Itaalia avaldatud pakkumiskutse regulaarlennuteenuste osutamiseks liinidel Cagliari — Napoli ja Napoli — Cagliari

(2006/C 95/12)

1.   Sissejuhatus: Vastavalt nõukogu 23.7.1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2408/92 (ühenduse lennuettevõtjate juurdepääsu kohta ühendusesisestele lennuliinidele) artikli 4 lõike 1 punktile a on Itaalia valitsus kooskõlas teenindamiskonverentsi tulemustega otsustanud kehtestada avaliku teenindamise kohustused regulaarlennuteenustele liinidel:

Cagliari — Napoli ja Napoli — Cagliari.

Kõnealuste avaliku teenindamise kohustuste tingimused avaldati Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006.

Juhul kui ükski lennuettevõtja ei ole 30 päeva jooksul pärast kõnealuste kohustuste avaldamist taotlenud regulaarlennuteenuste osutamist eespool märgitud liinidel vastavalt kehtestatud avaliku teenindamise kohustustele ja hüvitist nõudmata, võib Itaalia määruse nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punktis d sätestatud korras võimaldada ligipääsu kõnealustele liinidele ainult ühele lennuettevõtjale ja anda talle pärast avalikku pakkumist õiguse osutada regulaarlennuteenust kooskõlas nõukogu määruses (EMÜ) nr 2408/92 sätestatuga.

Õigus kõnealustel liinidel teenust osutada antakse avaliku pakkumise teel ja majanduslikult soodsaima pakkumise põhjal, võttes arvesse käesoleva pakkumiskutse punktis 5 osutatud pakkumismenetlusdokumentides märgitud rahalise hüvitise suurust.

2.   Pakkumiskutse objekt: Regulaarlennuteenuste osutamine eespool märgitud liinidel vastavalt kehtestatud avaliku teenindamise kohustustele, mis on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006, kooskõlas määruses (EMÜ) nr 2408/92 sätestatuga.

3.   Osalemine: Osaleda võivad kõik ühenduse lennuettevõtjad, kellel on vastavalt nõukogu 23.7.1992. aasta määrusele (EMÜ) nr 2407/92 liikmesriigi väljaantud kehtiv lennutegevusluba ja Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006 avaldatud avaliku teenindamise kohustustes täpsustatud tehnilised vahendid.

4.   Pakkumismenetlus: Käesolevas pakkumiskutses järgitakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punktide d, e, f, h ja i sätteid.

5.   Pakkumismenetluse dokumendid: Käesoleva pakkumiskutse lahutamatu osa moodustavaid pakkumismenetluse dokumente, mis sisaldavad pakkumise tingimusi, maksimaalse rahalise hüvitise kindlaksmääramist, mida pakkumismenetluse alusena arvesse võetakse, ja muud asjakohast teavet, võib tasuta saada järgmistelt aadressidelt:

ENAC, Direzione Trasporto Aereo, Viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Rooma.

Regione Sardegna, Assessorato Regionale dei Trasporti, via Caprera 15, I-09123 Cagliari.

6.   Teenuse osutamise leping: Teenuse osutamist reguleeritakse lepinguga, mis on koostatud vastavalt pakkumismenetluse dokumentide hulka kuuluvale näidisele.

7.   Rahaline hüvitis: Esitatud pakkumistes peab olema selgelt, aastaste maksete kaupa ja punktis 5 esitatud piirides märgitud maksimaalne nõutav hüvitissumma teenuse osutamiseks kahe aasta jooksul alates teenuse osutamise alguseks kavandatavast kuupäevast, 12-kuulise pikendamisvõimalusega.

Täpne hüvitissumma määratakse igal aastal tagantjärele vastavalt teenuse osutamise tegelikele kuludele ja tuludele tõendavate dokumentide esitamisel ja pakkumises esitatud summa piires, mis on täpsustatud pakkumismenetluse dokumentides.

Lennuettevõtja ei tohi mingil juhul taotleda suuremat hüvitissummat kui lepingus sätestatud maksimumsumma, võttes arvesse, et toetus ei ole mitte tasu, vaid hüvitis teenuse osutamiseks, millele on kehtestatud avaliku teenindamise kohustused.

Iga-aastased maksed toimuvad osamaksetena ja tasaarvelduse vormis. Tasaarveldust tehakse ainult siis, kui on heaks kiidetud asjaomaseid liine käsitlev lennuettevõtja raamatupidamine ja on tõestatud, et teenust osutatakse vastavalt punktides 10 ja 11 sätestatud tingimustele.

8.   Hinnad: Esitatud pakkumistes peavad olema täpsustatud hinnad vastavalt Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006 avaldatud avaliku teenindamise kohustustele.

9.   Lepingu kestus: Leping kestab 2 aastat, 12-kuulise pikendamisvõimalusega, alates regulaarlennuteenuse osutamise algusest kõnealustel liinidel ja kooskõlas kehtestatud avaliku teenindamise kohustustega.

Teenuse asjakohane osutamine ja kõnealuseid liine käsitlev lennuettevõtja raamatupidamine vaadatakse ametiasutuste nõudel koostöös lennuettevõtjaga vähemalt üks kord aastas läbi.

10.   Lepingu lõpetamine ja etteteatamise aeg: Kumbki lepinguosaline võib lepingu lõpetada enne selle kehtivusaja lõppu 6-kuulise etteteatamisajaga. Juhul kui lennuettevõtja ei täida avaliku teenindamise kohustusi, loetakse leping ilma etteteatamiseta lõpetatuks, kui ta ei hakka teenust kooskõlas avaliku teenindamise kohustustega osutama 30 päeva jooksul pärast lepingu täitmise nõude saamist.

11.   Mittetäitmine ja karistused: Lepingu mittetäitmiseks lennuettevõtja süül ei peeta teenuse osutamata jätmist järgmistel põhjustel:

ohtlikud ilmastikutingimused,

ühe lennujaama sulgemine,

avaliku julgeoleku küsimused,

streigid,

ohutusküsimused või

vääramatu jõu olukord.

Sellistel juhtudel vähendatakse rahalise hüvitise suurust vastavalt toimumata jäänud lendude arvule.

Lennuettevõtja vastutab lepingust tulenevate kohustuste range täitmise eest. Juhul kui lepingut ei täideta osaliselt või täielikult muul põhjusel kui vääramatu jõu ning lennuettevõtja kontrollile mittealluvate anormaalsete või ettenägematute asjaolude tõttu, mida lennuettevõtja kõiki vajalikke meetmeid võttes vältida ei saanud, võivad Itaalia ametiasutused teenuse osutamise loa kõnealustel liinidel tühistada, saates lennuettevõtjale selle kohta eelnevalt ametliku teatise 10 päeva jooksul pärast kõnealuse juhtumi teatavaks saamist.

Lennuettevõtjal lubatakse alates ametliku teatise kättesaamise kuupäevast seitsme päeva jooksul esitada oma põhjendused.

Lennuettevõtjast otseselt olenevatel põhjustel tühistatud lendude arv ei tohi igal aastal ületada 2 % kavandatavatest lendudest, s.t sooritada tuleb 98 % lendudest. Iga ettenähtud tühistamismäära ületava tühistamise kohta peab lennuettevõtja maksma reguleerivale asutusele 2 500 eurot suuruse trahvi.

Lennuettevõtja peab tagama, et vähemalt 85 % lendudest toimub 20 minuti piires lennuplaanis ettenähtud ajast (teenuse täpsuskoefitsient). Rohkem kui 20-minutilise hilinemise korral peab lennuettevõtja kompenseerima igale reisijale 15 eurot uue pileti maksumusest.

Eespool esitatud eeskirjad ei kehti tühistatud ja hilinenud lendude korral, mille põhjuseks on ilmastikutingimused, streigid või sündmused väljaspool lennuettevõtja kontrolli ja/või vastutusala.

Juhul kui lennuettevõtja ei täida osaliselt või täielikult oma lepingust tulenevaid kohustusi, võidakse teda kohustada hüvitama saare elanike kahjusid, mille väärtuse määrab kindlaks pädev õigusasutus.

Teenuse osutamise katkemise korral vaadatakse rahalise hüvitise suurus läbi vastavalt toimumata jäänud lendude arvule, ilma et see piiraks võimalikku kahjude hüvitamise nõuet.

Juhul kui lennuettevõtja ei võta arvesse punktis 10 osutatud etteteatamisaega, määratakse talle trahv, mis arvutatakse vastavalt etteteatamisaega ületanud päevade arvule ja liinil teenuse osutamise tegelikule puudujäägile kõnealusel aastal. Kõnealune trahv ei ületa mingil juhul punktis 7 osutatud rahalise hüvitise summat.

12.   Pakkumiste esitamine: Pakkumismenetluse sätete kohaselt koostatud pakkumised tuleb saata kinnises pitseeritud ümbrikus tähitud kirjaga või käsipostiga vastuvõttu tõendava kviitungi vastu 30 päeva jooksul pärast käesoleva pakkumiskutse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas järgmisel aadressil (vastasel korral pakkumine kõrvaldatakse):

ENAC, Direzione Trasporto Aereo, Viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Rome.

13.   Pakkumiskutse kehtivus: Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punkti d kohaselt kehtib käesolev pakkumiskutse tingimusel, et mitte ükski ühendusesisene lennuettevõtja ei ole nõustunud 30 päeva jooksul pärast pakkumiskutse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006 osutama kõnealustel liinidel teenust kooskõlas avaliku teenindamise kohustustega ja rahalist hüvitist saamata.

14.   Lepingu sõlmimine: ENAC (Itaalia lennuamet) sõlmib lepingu 40 päeva jooksul alates eespool osutatud tähtajast, määrates selle jaoks vajadusel ametisse vastava komisjoni.

15.   Vaidlused:: Kui vaidlust ei suudeta selle tekkimisele järgneva 90 päeva jooksul lahendada, arutab lepinguosaliste võimalikke vaidlusi, mis tulenevad lepingu kohaldamisest või on mingil viisil seotud teenuse osutamisega, pädev õigusasutus.


22.4.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/20


I-Rooma: Regulaarlennuliinide teenindamine

Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punkti d kohaselt Itaalia avaldatud pakkumiskutse regulaarlennuteenuste osutamiseks liinidel Cagliari — Palermo ja Palermo — Cagliari

(2006/C 95/13)

1.   Sissejuhatus: Vastavalt nõukogu 23.7.1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2408/92 (ühenduse lennuettevõtjate juurdepääsu kohta ühendusesisestele lennuliinidele) artikli 4 lõike 1 punktile a on Itaalia valitsus kooskõlas teenindamiskonverentsi tulemustega otsustanud kehtestada avaliku teenindamise kohustused regulaarlennuteenustele liinidel:

Cagliari — Palermo ja Palermo — Cagliari.

Kõnealuste avaliku teenindamise kohustuste tingimused avaldati Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006.

Juhul kui ükski lennuettevõtja ei ole 30 päeva jooksul pärast kõnealuste kohustuste avaldamist taotlenud regulaarlennuteenuste osutamist eespool märgitud liinidel vastavalt kehtestatud avaliku teenindamise kohustustele ja hüvitist nõudmata, võib Itaalia määruse nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punktis d sätestatud korras võimaldada ligipääsu kõnealustele liinidele ainult ühele lennuettevõtjale ja anda talle pärast avalikku pakkumist õiguse osutada regulaarlennuteenust kooskõlas nõukogu määruses (EMÜ) nr 2408/92 sätestatuga.

Õigus kõnealustel liinidel teenust osutada antakse avaliku pakkumise teel ja majanduslikult soodsaima pakkumise põhjal, võttes arvesse käesoleva pakkumiskutse punktis 5 osutatud pakkumismenetlusdokumentides märgitud rahalise hüvitise suurust.

2.   Pakkumiskutse objekt: Regulaarlennuteenuste osutamine eespool märgitud liinidel vastavalt kehtestatud avaliku teenindamise kohustustele, mis on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006, kooskõlas määruses (EMÜ) nr 2408/92 sätestatuga.

3.   Osalemine: Osaleda võivad kõik ühenduse lennuettevõtjad, kellel on vastavalt nõukogu 23.7.1992. aasta määrusele (EMÜ) nr 2407/92 liikmesriigi väljaantud kehtiv lennutegevusluba ja Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006 avaldatud avaliku teenindamise kohustustes täpsustatud tehnilised vahendid.

4.   Pakkumismenetlus: Käesolevas pakkumiskutses järgitakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punktide d, e, f, h ja i sätteid.

5.   Pakkumismenetluse dokumendid: Käesoleva pakkumiskutse lahutamatu osa moodustavaid pakkumismenetluse dokumente, mis sisaldavad pakkumise tingimusi, maksimaalse rahalise hüvitise kindlaksmääramist, mida pakkumismenetluse alusena arvesse võetakse, ja muud asjakohast teavet, võib tasuta saada järgmistelt aadressidelt:

ENAC, Direzione Trasporto Aereo, Viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Rooma.

Regione Sardegna, Assessorato Regionale dei Trasporti, via Caprera 15, I-09123 Cagliari.

6.   Teenuse osutamise leping: Teenuse osutamist reguleeritakse lepinguga, mis on koostatud vastavalt pakkumismenetluse dokumentide hulka kuuluvale näidisele.

7.   Rahaline hüvitis: Esitatud pakkumistes peab olema selgelt, aastaste maksete kaupa ja punktis 5 esitatud piirides märgitud maksimaalne nõutav hüvitissumma teenuse osutamiseks kahe aasta jooksul alates teenuse osutamise alguseks kavandatavast kuupäevast, 12-kuulise pikendamisvõimalusega.

Täpne hüvitissumma määratakse igal aastal tagantjärele vastavalt teenuse osutamise tegelikele kuludele ja tuludele tõendavate dokumentide esitamisel ja pakkumises esitatud summa piires, mis on täpsustatud pakkumismenetluse dokumentides.

Lennuettevõtja ei tohi mingil juhul taotleda suuremat hüvitissummat kui lepingus sätestatud maksimumsumma, võttes arvesse, et toetus ei ole mitte tasu, vaid hüvitis teenuse osutamiseks, millele on kehtestatud avaliku teenindamise kohustused.

Iga-aastased maksed toimuvad osamaksetena ja tasaarvelduse vormis. Tasaarveldust tehakse ainult siis, kui on heaks kiidetud asjaomaseid liine käsitlev lennuettevõtja raamatupidamine ja on tõestatud, et teenust osutatakse vastavalt punktides 10 ja 11 sätestatud tingimustele.

8.   Hinnad: Esitatud pakkumistes peavad olema täpsustatud hinnad vastavalt Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006 avaldatud avaliku teenindamise kohustustele.

9.   Lepingu kestus: Leping kestab 2 aastat, 12-kuulise pikendamisvõimalusega, alates regulaarlennuteenuse osutamise algusest kõnealustel liinidel ja kooskõlas kehtestatud avaliku teenindamise kohustustega.

Teenuse asjakohane osutamine ja kõnealuseid liine käsitlev lennuettevõtja raamatupidamine vaadatakse ametiasutuste nõudel koostöös lennuettevõtjaga vähemalt üks kord aastas läbi.

10.   Lepingu lõpetamine ja etteteatamise aeg: Kumbki lepinguosaline võib lepingu lõpetada enne selle kehtivusaja lõppu 6-kuulise etteteatamisajaga. Juhul kui lennuettevõtja ei täida avaliku teenindamise kohustusi, loetakse leping ilma etteteatamiseta lõpetatuks, kui ta ei hakka teenust kooskõlas avaliku teenindamise kohustustega osutama 30 päeva jooksul pärast lepingu täitmise nõude saamist.

11.   Mittetäitmine ja karistused: Lepingu mittetäitmiseks lennuettevõtja süül ei peeta teenuse osutamata jätmist järgmistel põhjustel:

ohtlikud ilmastikutingimused,

ühe lennujaama sulgemine,

avaliku julgeoleku küsimused,

streigid,

ohutusküsimused või

vääramatu jõu olukord.

Sellistel juhtudel vähendatakse rahalise hüvitise suurust vastavalt toimumata jäänud lendude arvule.

Lennuettevõtja vastutab lepingust tulenevate kohustuste range täitmise eest. Juhul kui lepingut ei täideta osaliselt või täielikult muul põhjusel kui vääramatu jõu ning lennuettevõtja kontrollile mittealluvate anormaalsete või ettenägematute asjaolude tõttu, mida lennuettevõtja kõiki vajalikke meetmeid võttes vältida ei saanud, võivad Itaalia ametiasutused teenuse osutamise loa kõnealustel liinidel tühistada, saates lennuettevõtjale selle kohta eelnevalt ametliku teatise 10 päeva jooksul pärast kõnealuse juhtumi teatavaks saamist.

Lennuettevõtjal lubatakse alates ametliku teatise kättesaamise kuupäevast seitsme päeva jooksul esitada oma põhjendused.

Lennuettevõtjast otseselt olenevatel põhjustel tühistatud lendude arv ei tohi igal aastal ületada 2 % kavandatavatest lendudest, s.t sooritada tuleb 98 % lendudest. Iga ettenähtud tühistamismäära ületava tühistamise kohta peab lennuettevõtja maksma reguleerivale asutusele 2 500 eurot suuruse trahvi.

Lennuettevõtja peab tagama, et vähemalt 85 % lendudest toimub 20 minuti piires lennuplaanis ettenähtud ajast (teenuse täpsuskoefitsient). Rohkem kui 20-minutilise hilinemise korral peab lennuettevõtja kompenseerima igale reisijale 15 eurot uue pileti maksumusest.

Eespool esitatud eeskirjad ei kehti tühistatud ja hilinenud lendude korral, mille põhjuseks on ilmastikutingimused, streigid või sündmused väljaspool lennuettevõtja kontrolli ja/või vastutusala.

Juhul kui lennuettevõtja ei täida osaliselt või täielikult oma lepingust tulenevaid kohustusi, võidakse teda kohustada hüvitama saare elanike kahjusid, mille väärtuse määrab kindlaks pädev õigusasutus.

Teenuse osutamise katkemise korral vaadatakse rahalise hüvitise suurus läbi vastavalt toimumata jäänud lendude arvule, ilma et see piiraks võimalikku kahjude hüvitamise nõuet.

Juhul kui lennuettevõtja ei võta arvesse punktis 10 osutatud etteteatamisaega, määratakse talle trahv, mis arvutatakse vastavalt etteteatamisaega ületanud päevade arvule ja liinil teenuse osutamise tegelikule puudujäägile kõnealusel aastal. Kõnealune trahv ei ületa mingil juhul punktis 7 osutatud rahalise hüvitise summat.

12.   Pakkumiste esitamine: Pakkumismenetluse sätete kohaselt koostatud pakkumised tuleb saata kinnises pitseeritud ümbrikus tähitud kirjaga või käsipostiga vastuvõttu tõendava kviitungi vastu 30 päeva jooksul pärast käesoleva pakkumiskutse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas järgmisel aadressil (vastasel korral pakkumine kõrvaldatakse):

ENAC, Direzione Trasporto Aereo, Viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Rome.

13.   Pakkumiskutse kehtivus: Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punkti d kohaselt kehtib käesolev pakkumiskutse tingimusel, et mitte ükski ühendusesisene lennuettevõtja ei ole nõustunud 30 päeva jooksul pärast pakkumiskutse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006 osutama kõnealustel liinidel teenust kooskõlas avaliku teenindamise kohustustega ja rahalist hüvitist saamata.

14.   Lepingu sõlmimine: ENAC (Itaalia lennuamet) sõlmib lepingu 40 päeva jooksul alates eespool osutatud tähtajast, määrates selle jaoks vajadusel ametisse vastava komisjoni.

15.   Vaidlused: Kui vaidlust ei suudeta selle tekkimisele järgneva 90 päeva jooksul lahendada, arutab lepinguosaliste võimalikke vaidlusi, mis tulenevad lepingu kohaldamisest või on mingil viisil seotud teenuse osutamisega, pädev õigusasutus.


22.4.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/22


I-Rooma: Regulaarlennuliinide teenindamine

Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punkti d kohaselt Itaalia avaldatud pakkumiskutse regulaarlennuteenuste osutamiseks liinidel Cagliari — Torino ja Torino — Cagliari

(2006/C 95/14)

1.   Sissejuhatus: Vastavalt nõukogu 23.7.1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2408/92 (ühenduse lennuettevõtjate juurdepääsu kohta ühendusesisestele lennuliinidele) artikli 4 lõike 1 punktile a on Itaalia valitsus kooskõlas teenindamiskonverentsi tulemustega otsustanud kehtestada avaliku teenindamise kohustused regulaarlennuteenustele liinidel:

Cagliari — Torino ja Torino — Cagliari.

Kõnealuste avaliku teenindamise kohustuste tingimused avaldati Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006.

Juhul kui ükski lennuettevõtja ei ole 30 päeva jooksul pärast kõnealuste kohustuste avaldamist taotlenud regulaarlennuteenuste osutamist eespool märgitud liinidel vastavalt kehtestatud avaliku teenindamise kohustustele ja hüvitist nõudmata, võib Itaalia määruse nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punktis d sätestatud korras võimaldada ligipääsu kõnealustele liinidele ainult ühele lennuettevõtjale ja anda talle pärast avalikku pakkumist õiguse osutada regulaarlennuteenust kooskõlas nõukogu määruses (EMÜ) nr 2408/92 sätestatuga.

Õigus kõnealustel liinidel teenust osutada antakse avaliku pakkumise teel ja majanduslikult soodsaima pakkumise põhjal, võttes arvesse käesoleva pakkumiskutse punktis 5 osutatud pakkumismenetlusdokumentides märgitud rahalise hüvitise suurust.

2.   Pakkumiskutse objekt: Regulaarlennuteenuste osutamine eespool märgitud liinidel vastavalt kehtestatud avaliku teenindamise kohustustele, mis on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006, kooskõlas määruses (EMÜ) nr 2408/92 sätestatuga.

3.   Osalemine: Osaleda võivad kõik ühenduse lennuettevõtjad, kellel on vastavalt nõukogu 23.7.1992. aasta määrusele (EMÜ) nr 2407/92 liikmesriigi väljaantud kehtiv lennutegevusluba ja Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006 avaldatud avaliku teenindamise kohustustes täpsustatud tehnilised vahendid.

4.   Pakkumismenetlus: Käesolevas pakkumiskutses järgitakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punktide d, e, f, h ja i sätteid.

5.   Pakkumismenetluse dokumendid: Käesoleva pakkumiskutse lahutamatu osa moodustavaid pakkumismenetluse dokumente, mis sisaldavad pakkumise tingimusi, maksimaalse rahalise hüvitise kindlaksmääramist, mida pakkumismenetluse alusena arvesse võetakse, ja muud asjakohast teavet, võib tasuta saada järgmistelt aadressidelt:

ENAC, Direzione Trasporto Aereo, Viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Rooma.

Regione Sardegna, Assessorato Regionale dei Trasporti, via Caprera 15, I-09123 Cagliari.

6.   Teenuse osutamise leping: Teenuse osutamist reguleeritakse lepinguga, mis on koostatud vastavalt pakkumismenetluse dokumentide hulka kuuluvale näidisele.

7.   Rahaline hüvitis: Esitatud pakkumistes peab olema selgelt, aastaste maksete kaupa ja punktis 5 esitatud piirides märgitud maksimaalne nõutav hüvitissumma teenuse osutamiseks kahe aasta jooksul alates teenuse osutamise alguseks kavandatavast kuupäevast, 12-kuulise pikendamisvõimalusega.

Täpne hüvitissumma määratakse igal aastal tagantjärele vastavalt teenuse osutamise tegelikele kuludele ja tuludele tõendavate dokumentide esitamisel ja pakkumises esitatud summa piires, mis on täpsustatud pakkumismenetluse dokumentides.

Lennuettevõtja ei tohi mingil juhul taotleda suuremat hüvitissummat kui lepingus sätestatud maksimumsumma, võttes arvesse, et toetus ei ole mitte tasu, vaid hüvitis teenuse osutamiseks, millele on kehtestatud avaliku teenindamise kohustused.

Iga-aastased maksed toimuvad osamaksetena ja tasaarvelduse vormis. Tasaarveldust tehakse ainult siis, kui on heaks kiidetud asjaomaseid liine käsitlev lennuettevõtja raamatupidamine ja on tõestatud, et teenust osutatakse vastavalt punktides 10 ja 11 sätestatud tingimustele.

8.   Hinnad: Esitatud pakkumistes peavad olema täpsustatud hinnad vastavalt Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006 avaldatud avaliku teenindamise kohustustele.

9.   Lepingu kestus: Leping kestab 2 aastat, 12-kuulise pikendamisvõimalusega, alates regulaarlennuteenuse osutamise algusest kõnealustel liinidel ja kooskõlas kehtestatud avaliku teenindamise kohustustega.

Teenuse asjakohane osutamine ja kõnealuseid liine käsitlev lennuettevõtja raamatupidamine vaadatakse ametiasutuste nõudel koostöös lennuettevõtjaga vähemalt üks kord aastas läbi.

10.   Lepingu lõpetamine ja etteteatamise aeg: Kumbki lepinguosaline võib lepingu lõpetada enne selle kehtivusaja lõppu 6-kuulise etteteatamisajaga. Juhul kui lennuettevõtja ei täida avaliku teenindamise kohustusi, loetakse leping ilma etteteatamiseta lõpetatuks, kui ta ei hakka teenust kooskõlas avaliku teenindamise kohustustega osutama 30 päeva jooksul pärast lepingu täitmise nõude saamist.

11.   Mittetäitmine ja karistused: Lepingu mittetäitmiseks lennuettevõtja süül ei peeta teenuse osutamata jätmist järgmistel põhjustel:

ohtlikud ilmastikutingimused,

ühe lennujaama sulgemine,

avaliku julgeoleku küsimused,

streigid,

ohutusküsimused või

vääramatu jõu olukord.

Sellistel juhtudel vähendatakse rahalise hüvitise suurust vastavalt toimumata jäänud lendude arvule.

Lennuettevõtja vastutab lepingust tulenevate kohustuste range täitmise eest. Juhul kui lepingut ei täideta osaliselt või täielikult muul põhjusel kui vääramatu jõu ning lennuettevõtja kontrollile mittealluvate anormaalsete või ettenägematute asjaolude tõttu, mida lennuettevõtja kõiki vajalikke meetmeid võttes vältida ei saanud, võivad Itaalia ametiasutused teenuse osutamise loa kõnealustel liinidel tühistada, saates lennuettevõtjale selle kohta eelnevalt ametliku teatise 10 päeva jooksul pärast kõnealuse juhtumi teatavaks saamist.

Lennuettevõtjal lubatakse alates ametliku teatise kättesaamise kuupäevast seitsme päeva jooksul esitada oma põhjendused.

Lennuettevõtjast otseselt olenevatel põhjustel tühistatud lendude arv ei tohi igal aastal ületada 2 % kavandatavatest lendudest, s.t sooritada tuleb 98 % lendudest. Iga ettenähtud tühistamismäära ületava tühistamise kohta peab lennuettevõtja maksma reguleerivale asutusele 2 500 eurot suuruse trahvi.

Lennuettevõtja peab tagama, et vähemalt 85 % lendudest toimub 20 minuti piires lennuplaanis ettenähtud ajast (teenuse täpsuskoefitsient). Rohkem kui 20-minutilise hilinemise korral peab lennuettevõtja kompenseerima igale reisijale 15 eurot uue pileti maksumusest.

Eespool esitatud eeskirjad ei kehti tühistatud ja hilinenud lendude korral, mille põhjuseks on ilmastikutingimused, streigid või sündmused väljaspool lennuettevõtja kontrolli ja/või vastutusala.

Juhul kui lennuettevõtja ei täida osaliselt või täielikult oma lepingust tulenevaid kohustusi, võidakse teda kohustada hüvitama saare elanike kahjusid, mille väärtuse määrab kindlaks pädev õigusasutus.

Teenuse osutamise katkemise korral vaadatakse rahalise hüvitise suurus läbi vastavalt toimumata jäänud lendude arvule, ilma et see piiraks võimalikku kahjude hüvitamise nõuet.

Juhul kui lennuettevõtja ei võta arvesse punktis 10 osutatud etteteatamisaega, määratakse talle trahv, mis arvutatakse vastavalt etteteatamisaega ületanud päevade arvule ja liinil teenuse osutamise tegelikule puudujäägile kõnealusel aastal. Kõnealune trahv ei ületa mingil juhul punktis 7 osutatud rahalise hüvitise summat.

12.   Pakkumiste esitamine: Pakkumismenetluse sätete kohaselt koostatud pakkumised tuleb saata kinnises pitseeritud ümbrikus tähitud kirjaga või käsipostiga vastuvõttu tõendava kviitungi vastu 30 päeva jooksul pärast käesoleva pakkumiskutse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas järgmisel aadressil (vastasel korral pakkumine kõrvaldatakse):

ENAC, Direzione Trasporto Aereo, Viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Rome.

13.   Pakkumiskutse kehtivus: Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punkti d kohaselt kehtib käesolev pakkumiskutse tingimusel, et mitte ükski ühendusesisene lennuettevõtja ei ole nõustunud 30 päeva jooksul pärast pakkumiskutse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006 osutama kõnealustel liinidel teenust kooskõlas avaliku teenindamise kohustustega ja rahalist hüvitist saamata.

14.   Lepingu sõlmimine: ENAC (Itaalia lennuamet) sõlmib lepingu 40 päeva jooksul alates eespool osutatud tähtajast, määrates selle jaoks vajadusel ametisse vastava komisjoni.

15.   Vaidlused: Kui vaidlust ei suudeta selle tekkimisele järgneva 90 päeva jooksul lahendada, arutab lepinguosaliste võimalikke vaidlusi, mis tulenevad lepingu kohaldamisest või on mingil viisil seotud teenuse osutamisega, pädev õigusasutus.


22.4.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/24


I-Rooma: Regulaarlennuliinide teenindamine

Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punkti d kohaselt Itaalia avaldatud pakkumiskutse regulaarlennuteenuste osutamiseks liinidel Cagliari — Verona ja Verona — Cagliari

(2006/C 95/15)

1.   Sissejuhatus: Vastavalt nõukogu 23.7.1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2408/92 (ühenduse lennuettevõtjate juurdepääsu kohta ühendusesisestele lennuliinidele) artikli 4 lõike 1 punktile a on Itaalia valitsus kooskõlas teenindamiskonverentsi tulemustega otsustanud kehtestada avaliku teenindamise kohustused regulaarlennuteenustele liinidel:

Cagliari — Verona ja Verona — Cagliari.

Kõnealuste avaliku teenindamise kohustuste tingimused avaldati Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006.

Juhul kui ükski lennuettevõtja ei ole 30 päeva jooksul pärast kõnealuste kohustuste avaldamist taotlenud regulaarlennuteenuste osutamist eespool märgitud liinidel vastavalt kehtestatud avaliku teenindamise kohustustele ja hüvitist nõudmata, võib Itaalia määruse nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punktis d sätestatud korras võimaldada ligipääsu kõnealustele liinidele ainult ühele lennuettevõtjale ja anda talle pärast avalikku pakkumist õiguse osutada regulaarlennuteenust kooskõlas nõukogu määruses (EMÜ) nr 2408/92 sätestatuga.

Õigus kõnealustel liinidel teenust osutada antakse avaliku pakkumise teel ja majanduslikult soodsaima pakkumise põhjal, võttes arvesse käesoleva pakkumiskutse punktis 5 osutatud pakkumismenetlusdokumentides märgitud rahalise hüvitise suurust.

2.   Pakkumiskutse objekt: Regulaarlennuteenuste osutamine eespool märgitud liinidel vastavalt kehtestatud avaliku teenindamise kohustustele, mis on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006, kooskõlas määruses (EMÜ) nr 2408/92 sätestatuga.

3.   Osalemine: Osaleda võivad kõik ühenduse lennuettevõtjad, kellel on vastavalt nõukogu 23.7.1992. aasta määrusele (EMÜ) nr 2407/92 liikmesriigi väljaantud kehtiv lennutegevusluba ja Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006 avaldatud avaliku teenindamise kohustustes täpsustatud tehnilised vahendid.

4.   Pakkumismenetlus: Käesolevas pakkumiskutses järgitakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punktide d, e, f, h ja i sätteid.

5.   Pakkumismenetluse dokumendid: Käesoleva pakkumiskutse lahutamatu osa moodustavaid pakkumismenetluse dokumente, mis sisaldavad pakkumise tingimusi, maksimaalse rahalise hüvitise kindlaksmääramist, mida pakkumismenetluse alusena arvesse võetakse, ja muud asjakohast teavet, võib tasuta saada järgmistelt aadressidelt:

ENAC, Direzione Trasporto Aereo, Viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Rooma.

Regione Sardegna, Assessorato Regionale dei Trasporti, via Caprera 15, I-09123 Cagliari.

6.   Teenuse osutamise leping: Teenuse osutamist reguleeritakse lepinguga, mis on koostatud vastavalt pakkumismenetluse dokumentide hulka kuuluvale näidisele.

7.   Rahaline hüvitis: Esitatud pakkumistes peab olema selgelt, aastaste maksete kaupa ja punktis 5 esitatud piirides märgitud maksimaalne nõutav hüvitissumma teenuse osutamiseks kahe aasta jooksul alates teenuse osutamise alguseks kavandatavast kuupäevast, 12-kuulise pikendamisvõimalusega.

Täpne hüvitissumma määratakse igal aastal tagantjärele vastavalt teenuse osutamise tegelikele kuludele ja tuludele tõendavate dokumentide esitamisel ja pakkumises esitatud summa piires, mis on täpsustatud pakkumismenetluse dokumentides.

Lennuettevõtja ei tohi mingil juhul taotleda suuremat hüvitissummat kui lepingus sätestatud maksimumsumma, võttes arvesse, et toetus ei ole mitte tasu, vaid hüvitis teenuse osutamiseks, millele on kehtestatud avaliku teenindamise kohustused.

Iga-aastased maksed toimuvad osamaksetena ja tasaarvelduse vormis. Tasaarveldust tehakse ainult siis, kui on heaks kiidetud asjaomaseid liine käsitlev lennuettevõtja raamatupidamine ja on tõestatud, et teenust osutatakse vastavalt punktides 10 ja 11 sätestatud tingimustele.

8.   Hinnad: Esitatud pakkumistes peavad olema täpsustatud hinnad vastavalt Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006 avaldatud avaliku teenindamise kohustustele.

9.   Lepingu kestus: Leping kestab 2 aastat, 12-kuulise pikendamisvõimalusega, alates regulaarlennuteenuse osutamise algusest kõnealustel liinidel ja kooskõlas kehtestatud avaliku teenindamise kohustustega.

Teenuse asjakohane osutamine ja kõnealuseid liine käsitlev lennuettevõtja raamatupidamine vaadatakse ametiasutuste nõudel koostöös lennuettevõtjaga vähemalt üks kord aastas läbi.

10.   Lepingu lõpetamine ja etteteatamise aeg:: Kumbki lepinguosaline võib lepingu lõpetada enne selle kehtivusaja lõppu 6-kuulise etteteatamisajaga. Juhul kui lennuettevõtja ei täida avaliku teenindamise kohustusi, loetakse leping ilma etteteatamiseta lõpetatuks, kui ta ei hakka teenust kooskõlas avaliku teenindamise kohustustega osutama 30 päeva jooksul pärast lepingu täitmise nõude saamist.

11.   Mittetäitmine ja karistused: Lepingu mittetäitmiseks lennuettevõtja süül ei peeta teenuse osutamata jätmist järgmistel põhjustel:

ohtlikud ilmastikutingimused,

ühe lennujaama sulgemine,

avaliku julgeoleku küsimused,

streigid,

ohutusküsimused või

vääramatu jõu olukord.

Sellistel juhtudel vähendatakse rahalise hüvitise suurust vastavalt toimumata jäänud lendude arvule.

Lennuettevõtja vastutab lepingust tulenevate kohustuste range täitmise eest. Juhul kui lepingut ei täideta osaliselt või täielikult muul põhjusel kui vääramatu jõu ning lennuettevõtja kontrollile mittealluvate anormaalsete või ettenägematute asjaolude tõttu, mida lennuettevõtja kõiki vajalikke meetmeid võttes vältida ei saanud, võivad Itaalia ametiasutused teenuse osutamise loa kõnealustel liinidel tühistada, saates lennuettevõtjale selle kohta eelnevalt ametliku teatise 10 päeva jooksul pärast kõnealuse juhtumi teatavaks saamist.

Lennuettevõtjal lubatakse alates ametliku teatise kättesaamise kuupäevast seitsme päeva jooksul esitada oma põhjendused.

Lennuettevõtjast otseselt olenevatel põhjustel tühistatud lendude arv ei tohi igal aastal ületada 2 % kavandatavatest lendudest, s.t sooritada tuleb 98 % lendudest. Iga ettenähtud tühistamismäära ületava tühistamise kohta peab lennuettevõtja maksma reguleerivale asutusele 2 500 eurot suuruse trahvi.

Lennuettevõtja peab tagama, et vähemalt 85 % lendudest toimub 20 minuti piires lennuplaanis ettenähtud ajast (teenuse täpsuskoefitsient). Rohkem kui 20-minutilise hilinemise korral peab lennuettevõtja kompenseerima igale reisijale 15 eurot uue pileti maksumusest.

Eespool esitatud eeskirjad ei kehti tühistatud ja hilinenud lendude korral, mille põhjuseks on ilmastikutingimused, streigid või sündmused väljaspool lennuettevõtja kontrolli ja/või vastutusala.

Juhul kui lennuettevõtja ei täida osaliselt või täielikult oma lepingust tulenevaid kohustusi, võidakse teda kohustada hüvitama saare elanike kahjusid, mille väärtuse määrab kindlaks pädev õigusasutus.

Teenuse osutamise katkemise korral vaadatakse rahalise hüvitise suurus läbi vastavalt toimumata jäänud lendude arvule, ilma et see piiraks võimalikku kahjude hüvitamise nõuet.

Juhul kui lennuettevõtja ei võta arvesse punktis 10 osutatud etteteatamisaega, määratakse talle trahv, mis arvutatakse vastavalt etteteatamisaega ületanud päevade arvule ja liinil teenuse osutamise tegelikule puudujäägile kõnealusel aastal. Kõnealune trahv ei ületa mingil juhul punktis 7 osutatud rahalise hüvitise summat.

12.   Pakkumiste esitamine: Pakkumismenetluse sätete kohaselt koostatud pakkumised tuleb saata kinnises pitseeritud ümbrikus tähitud kirjaga või käsipostiga vastuvõttu tõendava kviitungi vastu 30 päeva jooksul pärast käesoleva pakkumiskutse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas järgmisel aadressil (vastasel korral pakkumine kõrvaldatakse):

ENAC, Direzione Trasporto Aereo, Viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Rome.

13.   Pakkumiskutse kehtivus: Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punkti d kohaselt kehtib käesolev pakkumiskutse tingimusel, et mitte ükski ühendusesisene lennuettevõtja ei ole nõustunud 30 päeva jooksul pärast pakkumiskutse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006 osutama kõnealustel liinidel teenust kooskõlas avaliku teenindamise kohustustega ja rahalist hüvitist saamata.

14.   Lepingu sõlmimine: ENAC (Itaalia lennuamet) sõlmib lepingu 40 päeva jooksul alates eespool osutatud tähtajast, määrates selle jaoks vajadusel ametisse vastava komisjoni.

15.   Vaidlused: Kui vaidlust ei suudeta selle tekkimisele järgneva 90 päeva jooksul lahendada, arutab lepinguosaliste võimalikke vaidlusi, mis tulenevad lepingu kohaldamisest või on mingil viisil seotud teenuse osutamisega, pädev õigusasutus.


22.4.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/26


I-Rooma: Regulaarlennuliinide teenindamine

Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punkti d kohaselt Itaalia avaldatud pakkumiskutse regulaarlennuteenuste osutamiseks liinidel Olbia — Bologna ja Bologna — Olbia

(2006/C 95/16)

1.   Sissejuhatus: Vastavalt nõukogu 23.7.1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2408/92 (ühenduse lennuettevõtjate juurdepääsu kohta ühendusesisestele lennuliinidele) artikli 4 lõike 1 punktile a on Itaalia valitsus kooskõlas teenindamiskonverentsi tulemustega otsustanud kehtestada avaliku teenindamise kohustused regulaarlennuteenustele liinidel:

Olbia — Bologna ja Bologna — Olbia.

Kõnealuste avaliku teenindamise kohustuste tingimused avaldati Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006.

Juhul kui ükski lennuettevõtja ei ole 30 päeva jooksul pärast kõnealuste kohustuste avaldamist taotlenud regulaarlennuteenuste osutamist eespool märgitud liinidel vastavalt kehtestatud avaliku teenindamise kohustustele ja hüvitist nõudmata, võib Itaalia määruse nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punktis d sätestatud korras võimaldada ligipääsu kõnealustele liinidele ainult ühele lennuettevõtjale ja anda talle pärast avalikku pakkumist õiguse osutada regulaarlennuteenust kooskõlas nõukogu määruses (EMÜ) nr 2408/92 sätestatuga.

Õigus kõnealustel liinidel teenust osutada antakse avaliku pakkumise teel ja majanduslikult soodsaima pakkumise põhjal, võttes arvesse käesoleva pakkumiskutse punktis 5 osutatud pakkumismenetlusdokumentides märgitud rahalise hüvitise suurust.

2.   Pakkumiskutse objekt: Regulaarlennuteenuste osutamine eespool märgitud liinidel vastavalt kehtestatud avaliku teenindamise kohustustele, mis on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006, kooskõlas määruses (EMÜ) nr 2408/92 sätestatuga.

3.   Osalemine: Osaleda võivad kõik ühenduse lennuettevõtjad, kellel on vastavalt nõukogu 23.7.1992. aasta määrusele (EMÜ) nr 2407/92 liikmesriigi väljaantud kehtiv lennutegevusluba ja Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006 avaldatud avaliku teenindamise kohustustes täpsustatud tehnilised vahendid.

4.   Pakkumismenetlus: Käesolevas pakkumiskutses järgitakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punktide d, e, f, h ja i sätteid.

5.   Pakkumismenetluse dokumendid: Käesoleva pakkumiskutse lahutamatu osa moodustavaid pakkumismenetluse dokumente, mis sisaldavad pakkumise tingimusi, maksimaalse rahalise hüvitise kindlaksmääramist, mida pakkumismenetluse alusena arvesse võetakse, ja muud asjakohast teavet, võib tasuta saada järgmistelt aadressidelt:

ENAC, Direzione Trasporto Aereo, Viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Rooma.

Regione Sardegna, Assessorato Regionale dei Trasporti, via Caprera 15, I-09123 Cagliari.

6.   Teenuse osutamise leping: Teenuse osutamist reguleeritakse lepinguga, mis on koostatud vastavalt pakkumismenetluse dokumentide hulka kuuluvale näidisele.

7.   Rahaline hüvitis: Esitatud pakkumistes peab olema selgelt, aastaste maksete kaupa ja punktis 5 esitatud piirides märgitud maksimaalne nõutav hüvitissumma teenuse osutamiseks kahe aasta jooksul alates teenuse osutamise alguseks kavandatavast kuupäevast, 12-kuulise pikendamisvõimalusega.

Täpne hüvitissumma määratakse igal aastal tagantjärele vastavalt teenuse osutamise tegelikele kuludele ja tuludele tõendavate dokumentide esitamisel ja pakkumises esitatud summa piires, mis on täpsustatud pakkumismenetluse dokumentides.

Lennuettevõtja ei tohi mingil juhul taotleda suuremat hüvitissummat kui lepingus sätestatud maksimumsumma, võttes arvesse, et toetus ei ole mitte tasu, vaid hüvitis teenuse osutamiseks, millele on kehtestatud avaliku teenindamise kohustused.

Iga-aastased maksed toimuvad osamaksetena ja tasaarvelduse vormis. Tasaarveldust tehakse ainult siis, kui on heaks kiidetud asjaomaseid liine käsitlev lennuettevõtja raamatupidamine ja on tõestatud, et teenust osutatakse vastavalt punktides 10 ja 11 sätestatud tingimustele.

8.   Hinnad: Esitatud pakkumistes peavad olema täpsustatud hinnad vastavalt Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006 avaldatud avaliku teenindamise kohustustele.

9.   Lepingu kestus: Leping kestab 2 aastat, 12-kuulise pikendamisvõimalusega, alates regulaarlennuteenuse osutamise algusest kõnealustel liinidel ja kooskõlas kehtestatud avaliku teenindamise kohustustega.

Teenuse asjakohane osutamine ja kõnealuseid liine käsitlev lennuettevõtja raamatupidamine vaadatakse ametiasutuste nõudel koostöös lennuettevõtjaga vähemalt üks kord aastas läbi.

10.   Lepingu lõpetamine ja etteteatamise aeg: Kumbki lepinguosaline võib lepingu lõpetada enne selle kehtivusaja lõppu 6-kuulise etteteatamisajaga. Juhul kui lennuettevõtja ei täida avaliku teenindamise kohustusi, loetakse leping ilma etteteatamiseta lõpetatuks, kui ta ei hakka teenust kooskõlas avaliku teenindamise kohustustega osutama 30 päeva jooksul pärast lepingu täitmise nõude saamist.

11.   Mittetäitmine ja karistused: Lepingu mittetäitmiseks lennuettevõtja süül ei peeta teenuse osutamata jätmist järgmistel põhjustel:

ohtlikud ilmastikutingimused,

ühe lennujaama sulgemine,

avaliku julgeoleku küsimused,

streigid,

ohutusküsimused või

vääramatu jõu olukord.

Sellistel juhtudel vähendatakse rahalise hüvitise suurust vastavalt toimumata jäänud lendude arvule.

Lennuettevõtja vastutab lepingust tulenevate kohustuste range täitmise eest. Juhul kui lepingut ei täideta osaliselt või täielikult muul põhjusel kui vääramatu jõu ning lennuettevõtja kontrollile mittealluvate anormaalsete või ettenägematute asjaolude tõttu, mida lennuettevõtja kõiki vajalikke meetmeid võttes vältida ei saanud, võivad Itaalia ametiasutused teenuse osutamise loa kõnealustel liinidel tühistada, saates lennuettevõtjale selle kohta eelnevalt ametliku teatise 10 päeva jooksul pärast kõnealuse juhtumi teatavaks saamist.

Lennuettevõtjal lubatakse alates ametliku teatise kättesaamise kuupäevast seitsme päeva jooksul esitada oma põhjendused.

Lennuettevõtjast otseselt olenevatel põhjustel tühistatud lendude arv ei tohi igal aastal ületada 2 % kavandatavatest lendudest, s.t sooritada tuleb 98 % lendudest. Iga ettenähtud tühistamismäära ületava tühistamise kohta peab lennuettevõtja maksma reguleerivale asutusele 2 500 eurot suuruse trahvi.

Lennuettevõtja peab tagama, et vähemalt 85 % lendudest toimub 20 minuti piires lennuplaanis ettenähtud ajast (teenuse täpsuskoefitsient). Rohkem kui 20-minutilise hilinemise korral peab lennuettevõtja kompenseerima igale reisijale 15 eurot uue pileti maksumusest.

Eespool esitatud eeskirjad ei kehti tühistatud ja hilinenud lendude korral, mille põhjuseks on ilmastikutingimused, streigid või sündmused väljaspool lennuettevõtja kontrolli ja/või vastutusala.

Juhul kui lennuettevõtja ei täida osaliselt või täielikult oma lepingust tulenevaid kohustusi, võidakse teda kohustada hüvitama saare elanike kahjusid, mille väärtuse määrab kindlaks pädev õigusasutus.

Teenuse osutamise katkemise korral vaadatakse rahalise hüvitise suurus läbi vastavalt toimumata jäänud lendude arvule, ilma et see piiraks võimalikku kahjude hüvitamise nõuet.

Juhul kui lennuettevõtja ei võta arvesse punktis 10 osutatud etteteatamisaega, määratakse talle trahv, mis arvutatakse vastavalt etteteatamisaega ületanud päevade arvule ja liinil teenuse osutamise tegelikule puudujäägile kõnealusel aastal. Kõnealune trahv ei ületa mingil juhul punktis 7 osutatud rahalise hüvitise summat.

12.   Pakkumiste esitamine: Pakkumismenetluse sätete kohaselt koostatud pakkumised tuleb saata kinnises pitseeritud ümbrikus tähitud kirjaga või käsipostiga vastuvõttu tõendava kviitungi vastu 30 päeva jooksul pärast käesoleva pakkumiskutse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas järgmisel aadressil (vastasel korral pakkumine kõrvaldatakse):

ENAC, Direzione Trasporto Aereo, Viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Rome.

13.   Pakkumiskutse kehtivus: Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punkti d kohaselt kehtib käesolev pakkumiskutse tingimusel, et mitte ükski ühendusesisene lennuettevõtja ei ole nõustunud 30 päeva jooksul pärast pakkumiskutse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006 osutama kõnealustel liinidel teenust kooskõlas avaliku teenindamise kohustustega ja rahalist hüvitist saamata.

14.   Lepingu sõlmimine: ENAC (Itaalia lennuamet) sõlmib lepingu 40 päeva jooksul alates eespool osutatud tähtajast, määrates selle jaoks vajadusel ametisse vastava komisjoni.

15.   Vaidlused: Kui vaidlust ei suudeta selle tekkimisele järgneva 90 päeva jooksul lahendada, arutab lepinguosaliste võimalikke vaidlusi, mis tulenevad lepingu kohaldamisest või on mingil viisil seotud teenuse osutamisega, pädev õigusasutus.


22.4.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/28


FI-Mariehamn: Regulaarlennuliinide teenindamine

Ahvenamaa valitsuse väljastatud pakkumiskutse vastavalt nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punktile d regulaarlennuteenuste osutamiseks liinil Mariehamn Ahvenamaal – Stockholm/Arlanda Rootsis

(2006/C 95/17)

(EMPs kohaldatav tekst)

Pakkumiskutse

1.   Sissejuhatus: 30.1.2006. aastal otsustas Ahvenamaa valitsus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punkti a kohaselt täiendada lennuliini MHQ–ARN avaliku teenindamise kohustust.

Nimetatud avaliku teenindamise kohustuse üksikasjad on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006.

Kui ükski lennuettevõtja ei ole alustanud ega alustamas regulaarlende vastavalt sellel lennuliinil kehtestatud avaliku teenindamise kohustusele ja ilma rahalist hüvitist taotlemata, võib Ahvenamaa valitsus piirata juurdepääsu sellele lennuliinile ühe lennuettevõtjaga. Kõnealuse lennuliini teenindamise õigus antakse avaliku pakkumise teel vastavalt eespool nimetatud määruse artikli 4 lõike 1 punktis d sätestatud korrale. 2.3.2006 otsustas Ahvenamaa valitsus välja kuulutada pakkumismenetluse.

2.   Pakkumismenetluse eesmärk: Regulaarlennuteenuste osutamine eespool nimetatud lennuliinil ajavahemikul 14.8.2006-28.2.2009 vastavalt Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006 avaldatud avaliku teenindamise kohustusele.

3.   Pakkumismenetluses osalemine:: Osaleda võivad otseselt või kaudselt allhankija kaudu kõik lennuettevõtjad, kellel on kehtiv lennutegevusluba, mille on välja andnud liikmesriik vastavalt nõukogu 23.7.1992. aasta määrusele (EMÜ) nr 2407/92 lennuettevõtjatele lennutegevuslubade väljaandmise kohta.

4.   Pakkumismenetluse alus: Käesolevas pakkumismenetluses järgitakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punkte d–i.

5.   Pakkumismenetluse dokumendid: Kõiki pakkumismenetluse dokumente, mille hulka kuuluvad pakkumiskutse, pakkumismenetluse tingimused, lepingutingimused, avaliku teenindamise kohustuse kirjeldus, lennuliini areng ja pakkumisdokumentide vormid, on võimalik tasuta saada Ahvenamaa valitsuselt postiaadressil:

Ålands landskapsregering, PB 1060, FIN-AX-22111 Mariehamn, Åland,

või e-kirja teel: registrator@ls.aland.fi või tel. (358-18) 25000, faks (358-18) 23790. Kontaktisik on peainsener (överingenjör) Niklas Karlman, meiliaadress: niklas.karlman@ls.aland.fin, tel. (358-18) 25130.

6.   Rahaline hüvitis: Esitatud pakkumises peab olema selgelt välja toodud kõnealusel ajavahemikul lennuliini teenindamiseks vajaliku hüvitise suurus eurodes. Hüvitise täpne summa määratakse kindlaks teenindamise tegelike kulude ja tulude ning avaliku teenindamise kohustusega kindlaks määratud miinimumnõuete põhjal. Hüvitist antakse ainult nende Arlanda ja Mariehamni lennuväljal õhutranspordiga seotud kulude katmiseks, mis on otseselt seotud kõnealuse teenindamisega. Hüvitist ei maksta selliste kulude eest, näiteks õhkutõusmis- ja maandumismaks, mis on seostatavad teiste lennuliinide või -jaamadega.

7.   Piletihinnad: Pakkumises peavad olema märgitud piletihinnad ja nendega seotud kohustused. Hinnad peavad vastama avaliku teenindamise kohustusele.

8.   Valikumeetod: Lennuettevõtja valitakse nende pakkumiste seast, mis on kooskõlas pakkumiskutsega ja vastavad pakkumisdokumentides esitatud nõuetele. Valiku tegemisel võetakse arvesse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punktis f sätestatud nõudeid.

9.   Lepingu kestus: Leping kehtib ajast, mil mõlemad pooled on lepingule alla kirjutanud, kuni ajani, mil lennuettevõtja vastavalt pakkumistingimustele on pärast viimast tegevuskuud, 2009. aasta veebruari, esitanud Ahvenamaa valitsusele viimase aruande.

10.   Lepingu muutmine ja lõpetamine: Lepingut võib muuta ainult juhul, kui muudatused on kooskõlas kättesaadavaks tehtud avaliku teenindamise kohustusega kõnealusel lennuliinil. Kõik muudatused lepingus tehakse kirjalikult. Kumbki pool võib lepingu lõpetada kuue kuu pikkuse etteteatamisaja järel. See ei piira õigust lõpetada leping erilistel põhjustel.

11.   Sanktsioonid lepingu rikkumise korral: Lennuettevõtja vastutab oma lepinguliste kohustuste täitmise eest. Kui lennuettevõtja ei tule temast sõltuvatel põhjustel toime lepingu täitmisega või täidab seda mittetäielikult, võib hanke tellija vähendada proportsionaalselt hüvitise makseid. Hanke tellija jätab endale õiguse nõuda kahjude hüvitamist.

12.   Pakkumiste esitamise lõppkuupäev: Pakkumiste esitamise viimane päev on 33. kalendripäev pärast käesoleva teadaande Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeva.

13.   Pakkumiste esitamine: Pakkumine tuleb tuua Ahvenamaa valitsuse juures asuvasse registratuuri tööpäeviti allpool märgitud kellaaegadel hiljemalt punktis 12 sätestatud tähtpäevaks.

Pakkumine tuleb esitada pitseeritud ümbrikus, millele on märgitud “Anbud flygtrafik MHQ–ARN”.

Pakkumise võib saata ka posti või kulleriga või tuua isiklikult Ahvenamaa valitsusele punktis 5 märgitud aadressil.

Ahvenamaa valitsuse aadress külastajatele on: Självstyrelsegården, Strandgatan, Mariehamn, Ahvenamaa.

Ahvenamaa valitsuse kantselei on avatud esmaspäevast reedeni kell 8–16.15.

Pakkumine ja kõik dokumendid peavad olema rootsi või inglise keeles ja neist tuleb esitada nii originaalid kui kaks täielikku komplekti koopiatest.

Pakkumine kehtib kuni 15.9.2006, viimane kuupäev kaasa arvatud.

Faksi või e-kirjaga saadetud pakkumisi vastu ei võeta.

14.   Pakkumismenetluse kehtivus: Vastavalt määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike l punktile d kehtib käesolev pakkumiskutse tingimusel, et ükski lennuettevõtja ei ole alustanud ega alustamas regulaarlende kõnealusel lennuliinil. Lennuettevõtjad, kes kavatsevad alates 14.8.2006 alustada kõnealuse lennuliini teenindamist vastavalt avaliku teenindamise kohustusele, omamata selleks ainuõigust ja taotlemata rahalist hüvitist, ning tagavad teenuse osutamise vähemalt kuueks kuuks, peavad esitama avalduse tsiviillennuametile (Luftfartsförvaltningen) Soomes või tsiviillennundusagentuurile (Luftfartsstyrelsen) Rootsis mitte hiljem kui pakkumiste esitamiseks kehtestatud tähtajaks. Avalduse läbivaatamise eest vastutab Ahvenamaa valitsus.

Kui selline avaldus esitatakse ja Ahvenamaa valitsus leiab, et lennuettevõtja lähenemine vastab avaliku teenindamise kohustuse nõuetele, siis käesolev pakkumismenetlus ei kehti.

Kui seda ei juhtu, siis piirab Ahvenamaa valitsus juurdepääsu kõnealusele lennuliinile ühe lennuettevõtjaga. Kui mõni lennuettevõtja esitab eespool viidatud avalduse, siis ei ole tal õigust esitada käesoleva pakkumiskutse raames ka pakkumist. Kui ta niimoodi talitab, on Ahvenamaa valitsusel õigus jätta tähelepanuta mõlemad, nii pakkumine kui avaldus.


22.4.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/30


I-Rooma: Regulaarlennuliinide teenindamine

Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punkti d kohaselt Itaalia avaldatud pakkumiskutse regulaarlennuteenuste osutamiseks liinidel Olbia — Verona ja Verona — Olbia

(2006/C 95/18)

1.   Sissejuhatus: Vastavalt nõukogu 23.7.1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2408/92 (ühenduse lennuettevõtjate juurdepääsu kohta ühendusesisestele lennuliinidele) artikli 4 lõike 1 punktile a on Itaalia valitsus kooskõlas teenindamiskonverentsi tulemustega otsustanud kehtestada avaliku teenindamise kohustused regulaarlennuteenustele liinidel:

Olbia — Verona ja Verona — Olbia.

Kõnealuste avaliku teenindamise kohustuste tingimused avaldati Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006.

Juhul kui ükski lennuettevõtja ei ole 30 päeva jooksul pärast kõnealuste kohustuste avaldamist taotlenud regulaarlennuteenuste osutamist eespool märgitud liinidel vastavalt kehtestatud avaliku teenindamise kohustustele ja hüvitist nõudmata, võib Itaalia määruse nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punktis d sätestatud korras võimaldada ligipääsu kõnealustele liinidele ainult ühele lennuettevõtjale ja anda talle pärast avalikku pakkumist õiguse osutada regulaarlennuteenust kooskõlas nõukogu määruses (EMÜ) nr 2408/92 sätestatuga.

Õigus kõnealustel liinidel teenust osutada antakse avaliku pakkumise teel ja majanduslikult soodsaima pakkumise põhjal, võttes arvesse käesoleva pakkumiskutse punktis 5 osutatud pakkumismenetlusdokumentides märgitud rahalise hüvitise suurust.

2.   Pakkumiskutse objekt: Regulaarlennuteenuste osutamine eespool märgitud liinidel vastavalt kehtestatud avaliku teenindamise kohustustele, mis on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006, kooskõlas määruses (EMÜ) nr 2408/92 sätestatuga.

3.   Osalemine: Osaleda võivad kõik ühenduse lennuettevõtjad, kellel on vastavalt nõukogu 23.7.1992. aasta määrusele (EMÜ) nr 2407/92 liikmesriigi väljaantud kehtiv lennutegevusluba ja Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006 avaldatud avaliku teenindamise kohustustes täpsustatud tehnilised vahendid.

4.   Pakkumismenetlus: Käesolevas pakkumiskutses järgitakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punktide d, e, f, h ja i sätteid.

5.   Pakkumismenetluse dokumendid: Käesoleva pakkumiskutse lahutamatu osa moodustavaid pakkumismenetluse dokumente, mis sisaldavad pakkumise tingimusi, maksimaalse rahalise hüvitise kindlaksmääramist, mida pakkumismenetluse alusena arvesse võetakse, ja muud asjakohast teavet, võib tasuta saada järgmistelt aadressidelt:

ENAC, Direzione Trasporto Aereo, Viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Rooma.

Regione Sardegna, Assessorato Regionale dei Trasporti, via Caprera 15, I-09123 Cagliari.

6.   Teenuse osutamise leping: Teenuse osutamist reguleeritakse lepinguga, mis on koostatud vastavalt pakkumismenetluse dokumentide hulka kuuluvale näidisele.

7.   Rahaline hüvitis: Esitatud pakkumistes peab olema selgelt, aastaste maksete kaupa ja punktis 5 esitatud piirides märgitud maksimaalne nõutav hüvitissumma teenuse osutamiseks kahe aasta jooksul alates teenuse osutamise alguseks kavandatavast kuupäevast, 12-kuulise pikendamisvõimalusega.

Täpne hüvitissumma määratakse igal aastal tagantjärele vastavalt teenuse osutamise tegelikele kuludele ja tuludele tõendavate dokumentide esitamisel ja pakkumises esitatud summa piires, mis on täpsustatud pakkumismenetluse dokumentides.

Lennuettevõtja ei tohi mingil juhul taotleda suuremat hüvitissummat kui lepingus sätestatud maksimumsumma, võttes arvesse, et toetus ei ole mitte tasu, vaid hüvitis teenuse osutamiseks, millele on kehtestatud avaliku teenindamise kohustused.

Iga-aastased maksed toimuvad osamaksetena ja tasaarvelduse vormis. Tasaarveldust tehakse ainult siis, kui on heaks kiidetud asjaomaseid liine käsitlev lennuettevõtja raamatupidamine ja on tõestatud, et teenust osutatakse vastavalt punktides 10 ja 11 sätestatud tingimustele.

8.   Hinnad: Esitatud pakkumistes peavad olema täpsustatud hinnad vastavalt Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006 avaldatud avaliku teenindamise kohustustele.

9.   Lepingu kestus: Leping kestab 2 aastat, 12-kuulise pikendamisvõimalusega, alates regulaarlennuteenuse osutamise algusest kõnealustel liinidel ja kooskõlas kehtestatud avaliku teenindamise kohustustega.

Teenuse asjakohane osutamine ja kõnealuseid liine käsitlev lennuettevõtja raamatupidamine vaadatakse ametiasutuste nõudel koostöös lennuettevõtjaga vähemalt üks kord aastas läbi.

10.   Lepingu lõpetamine ja etteteatamise aeg: Kumbki lepinguosaline võib lepingu lõpetada enne selle kehtivusaja lõppu 6-kuulise etteteatamisajaga. Juhul kui lennuettevõtja ei täida avaliku teenindamise kohustusi, loetakse leping ilma etteteatamiseta lõpetatuks, kui ta ei hakka teenust kooskõlas avaliku teenindamise kohustustega osutama 30 päeva jooksul pärast lepingu täitmise nõude saamist.

11.   Mittetäitmine ja karistused: Lepingu mittetäitmiseks lennuettevõtja süül ei peeta teenuse osutamata jätmist järgmistel põhjustel:

ohtlikud ilmastikutingimused,

ühe lennujaama sulgemine,

avaliku julgeoleku küsimused,

streigid,

ohutusküsimused või

vääramatu jõu olukord.

Sellistel juhtudel vähendatakse rahalise hüvitise suurust vastavalt toimumata jäänud lendude arvule.

Lennuettevõtja vastutab lepingust tulenevate kohustuste range täitmise eest. Juhul kui lepingut ei täideta osaliselt või täielikult muul põhjusel kui vääramatu jõu ning lennuettevõtja kontrollile mittealluvate anormaalsete või ettenägematute asjaolude tõttu, mida lennuettevõtja kõiki vajalikke meetmeid võttes vältida ei saanud, võivad Itaalia ametiasutused teenuse osutamise loa kõnealustel liinidel tühistada, saates lennuettevõtjale selle kohta eelnevalt ametliku teatise 10 päeva jooksul pärast kõnealuse juhtumi teatavaks saamist.

Lennuettevõtjal lubatakse alates ametliku teatise kättesaamise kuupäevast seitsme päeva jooksul esitada oma põhjendused.

Lennuettevõtjast otseselt olenevatel põhjustel tühistatud lendude arv ei tohi igal aastal ületada 2 % kavandatavatest lendudest, s.t sooritada tuleb 98 % lendudest. Iga ettenähtud tühistamismäära ületava tühistamise kohta peab lennuettevõtja maksma reguleerivale asutusele 2 500 eurot suuruse trahvi.

Lennuettevõtja peab tagama, et vähemalt 85 % lendudest toimub 20 minuti piires lennuplaanis ettenähtud ajast (teenuse täpsuskoefitsient). Rohkem kui 20-minutilise hilinemise korral peab lennuettevõtja kompenseerima igale reisijale 15 eurot uue pileti maksumusest.

Eespool esitatud eeskirjad ei kehti tühistatud ja hilinenud lendude korral, mille põhjuseks on ilmastikutingimused, streigid või sündmused väljaspool lennuettevõtja kontrolli ja/või vastutusala.

Juhul kui lennuettevõtja ei täida osaliselt või täielikult oma lepingust tulenevaid kohustusi, võidakse teda kohustada hüvitama saare elanike kahjusid, mille väärtuse määrab kindlaks pädev õigusasutus.

Teenuse osutamise katkemise korral vaadatakse rahalise hüvitise suurus läbi vastavalt toimumata jäänud lendude arvule, ilma et see piiraks võimalikku kahjude hüvitamise nõuet.

Juhul kui lennuettevõtja ei võta arvesse punktis 10 osutatud etteteatamisaega, määratakse talle trahv, mis arvutatakse vastavalt etteteatamisaega ületanud päevade arvule ja liinil teenuse osutamise tegelikule puudujäägile kõnealusel aastal. Kõnealune trahv ei ületa mingil juhul punktis 7 osutatud rahalise hüvitise summat.

12.   Pakkumiste esitamine: Pakkumismenetluse sätete kohaselt koostatud pakkumised tuleb saata kinnises pitseeritud ümbrikus tähitud kirjaga või käsipostiga vastuvõttu tõendava kviitungi vastu 30 päeva jooksul pärast käesoleva pakkumiskutse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas järgmisel aadressil (vastasel korral pakkumine kõrvaldatakse):

ENAC, Direzione Trasporto Aereo, Viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Rome.

13.   Pakkumiskutse kehtivus: Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punkti d kohaselt kehtib käesolev pakkumiskutse tingimusel, et mitte ükski ühendusesisene lennuettevõtja ei ole nõustunud 30 päeva jooksul pärast pakkumiskutse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas C 93, 21.4.2006 osutama kõnealustel liinidel teenust kooskõlas avaliku teenindamise kohustustega ja rahalist hüvitist saamata.

14.   Lepingu sõlmimine: ENAC (Itaalia lennuamet) sõlmib lepingu 40 päeva jooksul alates eespool osutatud tähtajast, määrates selle jaoks vajadusel ametisse vastava komisjoni.

15.   Vaidlused: Kui vaidlust ei suudeta selle tekkimisele järgneva 90 päeva jooksul lahendada, arutab lepinguosaliste võimalikke vaidlusi, mis tulenevad lepingu kohaldamisest või on mingil viisil seotud teenuse osutamisega, pädev õigusasutus.