ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 254

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

48. köide
14. oktoober 2005


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Teave

 

Komisjon

2005/C 254/1

Euro vahetuskurss

1

2005/C 254/2

Teatavate dumpinguvastaste meetmete eelseisva aegumise teade

2

2005/C 254/3

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik nr COMP/M.3753 — Kodak/CREO) ( 1 )

3

2005/C 254/4

Teade teatavate dumpinguvastaste meetmete kehtivuse lõppemise kohta

3

 

Euroopa Keskpank

2005/C 254/5

Euroopa Keskpanga arvamus, 4. oktoober 2005, Euroopa Ühenduste Komisjoni taotlusel, seoses komisjoni määruse eelnõuga, millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 2494/95 tarbijahindade harmoneeritud indeksi ühise vaatlusperioodi suhtes (CON/2005/33)

4

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


I Teave

Komisjon

14.10.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 254/1


Euro vahetuskurss (1)

13. oktoober 2005

(2005/C 254/01)

1 euro=

 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,198

JPY

Jaapani jeen

137,54

DKK

Taani kroon

7,4626

GBP

Inglise nael

0,6849

SEK

Rootsi kroon

9,372

CHF

Šveitsi frank

1,5514

ISK

Islandi kroon

73,84

NOK

Norra kroon

7,8145

BGN

Bulgaaria lev

1,9562

CYP

Küprose nael

0,5731

CZK

Tšehhi kroon

29,72

EEK

Eesti kroon

15,6466

HUF

Ungari forint

252,62

LTL

Leedu litt

3,4528

LVL

Läti latt

0,6969

MTL

Malta liir

0,4293

PLN

Poola zlott

3,9226

RON

Rumeenia leu

3,6123

SIT

Sloveenia talaar

239,52

SKK

Slovakkia kroon

38,949

TRY

Türgi liir

1,6461

AUD

Austraalia dollar

1,5993

CAD

Kanada dollar

1,4062

HKD

Hong Kongi dollar

9,2936

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,7296

SGD

Singapuri dollar

2,0282

KRW

Korea won

1 255,02

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

7,9523

CNY

Hiina jüaan

9,69

HRK

Horvaatia kuna

7,3685

IDR

Indoneesia ruupia

12 153,71

MYR

Malaisia ringit

4,5189

PHP

Filipiini peeso

66,932

RUB

Vene rubla

34,28

THB

Tai baht

49,056


(1)  

Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


14.10.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 254/2


Teatavate dumpinguvastaste meetmete eelseisva aegumise teade

(2005/C 254/02)

1.

Vastavalt nõukogu 22. detsembri 1995. aasta määruse (EÜ) nr 384/96 (1) (kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed) artikli 11 lõikes 2 sätestatule teatab komisjon, et allpool nimetatud dumpinguvastased meetmed aeguvad alljärgnevas tabelis osutatud kuupäeval, juhul kui järgmise menetluse kohaselt ei algatata nende läbivaatamist.

2.   Menetlus

Ühenduse tootjad võivad esitada läbivaatamise algatamiseks kirjaliku taotluse. Kõnealune taotlus peab sisaldama piisavalt tõendeid selle kohta, et meetmete aegumise tagajärjel jätkuks või korduks tõenäoliselt dumping ja kahju tekitamine.

Kui komisjon otsustab asjaomased meetmed läbi vaadata, antakse importijatele, eksportijatele, eksportivate riikide esindajatele ja ühenduse tootjatele seejärel võimalus läbivaatamistaotluses esitatud küsimusi avardada, tagasi lükata või nende kohta arvamust avaldada.

3.   Tähtaeg

Eelneva alusel võivad ühenduse tootjad esitada alates käesoleva teatise avaldamise kuupäevast, kuid mitte hiljem kui kolm kuud enne alljärgnevas tabelis osutatud kuupäeva, kirjaliku läbivaatamistaotluse aadressil: Euroopa Komisjon, Kaubanduse peadirektoraat (talitus B-1), J-79 5/16, BE-1049 Brüssel (2).

4.

Käesolev teade on avaldatud vastavalt nõukogu 22. detsembri 1995. aasta määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 11 lõikele 2.

Toode

Päritolu- või ekspordiriik/riigid

Meetmed

Viide

Kehtiv kuni

Kompaktluminofoorlambid

Hiina Rahvavabariik

Dumpinguvastane tollimaks

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1470/2001 (EÜT L 195, 19.7.2001, lk 8), mida nõukogu määrusega (EÜ) nr 866/2005 (ELT L 145, 9.6.2005, lk 1) laiendati Pakistanist, Filipiinidelt ja Vietnamist lähetatud impordile

20.7.2006


(1)  EÜT L 56, 6.3.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 461/2004 (ELT L 77, 13.3.2004, lk 12).

(2)  Faks: (32-2) 295 65 05.


14.10.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 254/3


Teatatud koondumise aktsepteering

(Toimik nr COMP/M.3753 — Kodak/CREO)

(2005/C 254/03)

(EMPs kohaldatav tekst)

3. mail 2005. otsustas komisjon mitte vastu seista ülalmainitud koondumisele ning kuulutada see vastavaks ühisturu nõuetega. Käesolev otsus on tehtud nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 artikli 6(1)(b) alusel. Täielik otsuse tekst on kättesaadav vaid inglise ning avaldatakse peale seda kui dokumendist on kustutatud kõik võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Europa konkurentsipoliitika koduleheküljel (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). See kodulehekülg aitab leida ühinemisotsuseid, sealhulgas ärinime, toimiku numbri, kuupäeva ja tööstusharu indeksid.

elektroonilises formaadis EUR-Lex koduleheküljel, dokumendinumber 32005M3753 alt. EUR-Lex pakub on-line juurdepääsu Euroopa õigusele. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


14.10.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 254/3


Teade teatavate dumpinguvastaste meetmete kehtivuse lõppemise kohta

(2005/C 254/04)

Olles avaldanud teate meetmete eelseisva lõppemise kohta (1) ning kuna komisjon ei ole saanud pärast selle teate avaldamist ühtegi läbivaatamistaotlust, teatab komisjon, et allpool nimetatud dumpinguvastased meetmed kaotavad lähiajal kehtivuse.

Käesolev teade avaldatakse kooskõlas nõukogu 22. detsembri 1995. aasta määruse (EÜ) nr 384/96 (2) (kaitse kohta dumpinguhindadega impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed) artikli 11 lõikega 2.

Toode

Päritolu- või ekspordiriik/riigid

Meetmed

Viide

Kehtiv kuni

Mustad värvimoodustajad

Jaapan

Dumpinguvastane tollimaks

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2263/2000 (EÜT L 259, 13.10.2000, lk 1)

14.10.2005


(1)  EÜT C 271, 22.9.2000, lk 2.

(2)  EÜT L 56, 6.3.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 461/2004 (ELT L 77, 13.3.2004, lk 12).


Euroopa Keskpank

14.10.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 254/4


EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS,

4. oktoober 2005,

Euroopa Ühenduste Komisjoni taotlusel, seoses komisjoni määruse eelnõuga, millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 2494/95 tarbijahindade harmoneeritud indeksi ühise vaatlusperioodi suhtes

(CON/2005/33)

(2005/C 254/05)

1.

5. septembril 2005. aastal sai Euroopa Keskpank (EKP) Euroopa Ühenduste Komisjonilt taotluse avaldada arvamust seoses komisjoni määruse eelnõuga, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad tarbijahindade harmoneeritud indeksi ühise vaatlusperioodi suhtes ja muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 2214/96 (edaspidi “ettepanek määruse kohta”).

2.

EKP arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 105 lõikel 4 ja nõukogu 23. oktoobri 1995. aasta määruse (EÜ) nr 2494/95 (tarbijahindade harmoneeritud indeksite kohta) artikli 5 lõikel 3 (1). Euroopa Keskpanga nõukogu on käesoleva arvamuse on vastu võtnud kooskõlas Euroopa Keskpanga kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.

3.

Ettepandud määruse eesmärk on asendada indeksi ühine vaatlusperiood 1996=100 kõikide tarbijahindade harmoneeritud indeksite (THHId) osas vaatlusperioodiga 2005=100 ja kehtestada kord edaspidiseks indeksi vaatlusperioodi ajakohastamiseks. Täiendavalt sätestab määruse kohta tehtud ettepanek tehnilised üksikasjad indeksi uue vaatlusperioodi rakendamiseks ja uute THHI allindeksite käsitlemise kohta.

4.

EKP toetab määruse kohta tehtud ettepanekut. Ajakohastamine ei mõjuta THHI inflatsiooni aastamäära arvutusi rohkem kui ümardamise osas ja eeldatakse, et see mõju on väike. EKP-l ei ole märkusi ettepandud määruses sätestatud tehniliste üksikasjade kohta.

Frankfurt Maini ääres, 4. oktoober 2005

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  EÜT L 257, 27.10.1995, lk 1.