ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 215

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

48. köide
2. september 2005


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Teave

 

Komisjon

2005/C 215/1

Euroopa Keskpanga poolt peamistel refinantseerimistoimingutel rakendatav intressimäär: 2,05 % 1. september 2005 — Euro vahetuskursid

1

2005/C 215/2

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik nr COMP/M.3825 — EHA/REWE Austria/JV) ( 1 )

2

2005/C 215/3

Eelteatis koondumise kohta (Toimik nr COMP/M.3931 — TransGourmet/Prodirest) — Juhtumi puhul võidakse kohaldada lihtsustatud korda ( 1 )

3

2005/C 215/4

Määruse (EÜ) nr 800/1999 VI lisas ettenähtud reeglite kohaselt liikmesriikide poolt heakskiidetud rahvusvaheliste kontrolli ja järelevalveasutuste (edaspidi järelevalveasutused) nimekiri

4

2005/C 215/5

Eelteatis koondumise kohta (Toimik nr COMP/M.3930 — LBO/Wheelabrator Allevard) ( 1 )

7

 

III   Teatised

 

Komisjon

2005/C 215/6

Kaudse TTA-tegevuse konkursikutse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse eriprogrammis Euroopa teadusruumi integreerimine ja tugevdamine — Temaatiline eelisvaldkond: Poliitika ühtse arendamise toetamine — Konkursikutse tunnus: FP6-2005-RTD-OMC-NET

8

 

2005/C 215/7

Teade lugejale — KOM-dokumendid

s3

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


I Teave

Komisjon

2.9.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 215/1


Euroopa Keskpanga poolt peamistel refinantseerimistoimingutel rakendatav intressimäär: (1)

2,05 % 1. september 2005

Euro vahetuskursid (2)

1. september 2005

(2005/C 215/01)

1 euro=

 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,2388

JPY

Jaapani jeen

136,95

DKK

Taani kroon

7,4584

GBP

Inglise nael

0,68335

SEK

Rootsi kroon

9,3325

CHF

Šveitsi frank

1,5463

ISK

Islandi kroon

76,98

NOK

Norra kroon

7,8445

BGN

Bulgaaria lev

1,9559

CYP

Küprose nael

0,5729

CZK

Tšehhi kroon

29,340

EEK

Eesti kroon

15,6466

HUF

Ungari forint

243,86

LTL

Leedu litt

3,4528

LVL

Läti latt

0,6960

MTL

Malta liir

0,4293

PLN

Poola zlott

3,9821

RON

Rumeenia leu

3,5093

SIT

Sloveenia talaar

239,51

SKK

Slovakkia kroon

38,550

TRY

Türgi liir

1,6653

AUD

Austraalia dollar

1,6374

CAD

Kanada dollar

1,4708

HKD

Hong Kongi dollar

9,6263

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,7747

SGD

Singapuri dollar

2,0841

KRW

Korea won

1 280,67

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

7,8986

CNY

Hiina jüaan

10,0280

HRK

Horvaatia kuna

7,4352

IDR

Indoneesia ruupia

12 821,58

MYR

Malaisia ringit

4,672

PHP

Filipiini peeso

69,503

RUB

Vene rubla

35,2090

THB

Tai baht

50,927


(1)  Kurss kohaldatud viimastele tomingutele, mis on sooritatud enne osutatud kuupäeva. Muutuva intressimääraga pakkumismenetluse puhul on tegemist marginaalse intressimääraga.

(2)  

Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


2.9.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 215/2


Teatatud koondumise aktsepteering

(Toimik nr COMP/M.3825 — EHA/REWE Austria/JV)

(2005/C 215/02)

(EMPs kohaldatav tekst)

27. juunil 2005 otsustas komisjon mitte vastu seista ülalmainitud koondumisele ning kuulutada see vastavaks ühisturu nõuetega. Käesolev otsus on tehtud nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 artikli 6(1)(b) alusel. Täielik otsuse tekst on kättesaadav vaid saksa ning avaldatakse peale seda kui dokumendist on kustutatud kõik võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Europa konkurentsipoliitika koduleheküljel (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/ ). See kodulehekülg aitab leida ühinemisotsuseid, sealhulgas ärinime, toimiku numbri, kuupäeva ja tööstusharu indeksid.

elektroonilises formaadis EUR-Lex koduleheküljel, dokumendinumber 32005M3825 alt. EUR-Lex pakub on-line juurdepääsu Euroopa õigusele. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


2.9.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 215/3


Eelteatis koondumise kohta

(Toimik nr COMP/M.3931 — TransGourmet/Prodirest)

Juhtumi puhul võidakse kohaldada lihtsustatud korda

(2005/C 215/03)

(EMPs kohaldatav tekst)

1.

25. augustil 2005 sai komisjon teatise kavandatava koondumise kohta vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4, mille kohaselt ettevõtja transGourmet Holding AG (“transGourmet”, Šveits) [mille üle Rewe-Group (“REWE”, Saksamaa) ja Coop-Group (“Coop”, Šveits) omavad ühiskontrolli] omandab täieliku kontrolli nimetatud nõukogu määruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtjate Prodirest S.N.C. (“Prodirest”, Prantsusmaa), SA Discol (“Discol”, Prantsusmaa) ja Goninet S.N.C. (“Goninet”, Prantsusmaa) üle aktsiate või osade ostmise kaudu.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

ettevõtja transGourmet: hulgimüügi sektori investeeringute valdusettevõtja; läbi Aldis Service Plus S.A.S. toidu ja hügieenitoodete hulgimüügi kohaletoimetamine Prantsusmaal;

ettevõtja REWE: toidu jae-ja hulgikaubandus, turism;

ettevõtja Coop: toidu jae-ja hulgikaubandus;

ettevõtja Prodirest: toidu ja hügieenitoodete hulgimüügi kohaletoimetamine Prantsusmaal;

ettevõtja Discol: toidusektori ettevõtjatesse investeeringute valdusettevõtja;

ettevõtja Goninet: toidu ja hügieenitoodete jaemüük.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda määruse (EÜ) nr 139/2004 reguleerimisalasse. Kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2) tuleb märkida, et käesolevat juhtumit võidakse käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümme päeva pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Tähelepanekuid võib saata komisjonile faksi teel (faksi nr (32-2) 296 43 01 või 296 72 44) või postiga järgmisel aadressil (lisada tuleb viitenumber COMP/M.3931 — TransGourmet/Prodirest):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.

(2)  ELT C 56, 5.3.2005, lk 32.


2.9.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 215/4


Määruse (EÜ) nr 800/1999 VI lisas ettenähtud reeglite kohaselt liikmesriikide poolt heakskiidetud rahvusvaheliste kontrolli ja järelevalveasutuste (edaspidi “järelevalveasutused”) nimekiri

(2005/C 215/04)

(Antud nimekiri asendab “Euroopa Ühenduste Teataja” C 295, 18. oktoober 2000, lk. 2 avaldatud nimekirja)

1.   ÜLDINE TEAVE

Vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 800/1999 (1) artikli 16 lõike 1 punktile b ja lõike 2 punktile c, on liikmesriikide poolt heakskiidetud järelevalveasutused pädevad väljastama tõendeid, mis tõendavad eksporditoetusele õigust omavate põllumajandustoodete lossimist kolmandates riikides ja nende importi kolmandatesse riikidesse või vähemalt toodete saabumist kolmandas riigis asuvasse sihtpunkti.

Järelevalveasutuste heakskiitmine ja kontroll toimub liikmesriikide vastutusel.

Järelevalveasutusele ühe liikmesriigi poolt väljastatud heakskiit kehtib kõikides liikmesriikides. See tähendab, et heakskiidetud järelevalveasutuste poolt väljastatud tõendid on kehtivad kogu ühenduses, olenemata liikmesriigist, kus järelvalveasutus on registreeritud.

Teavitamaks ühenduse põllumajandustoodete eksportijaid, avaldab komisjon perioodiliselt liikmesriikide poolt heakskiidetud kõikide järelevalveasutuste ajakohastatud nimekirja. Lisas toodud nimekiri ajakohastati 1. juulil 2005.

2.   HOIATUS

Komisjoni talitused juhivad eksportijate tähelepanu järgmistele punktidele:

järelevalveasutuse nimetamine nimekirjas ei taga automaatselt, et antud asutuse poolt väljastatud tõendid on vastuvõetavad; nõuda võib ka täiendavate tõendite esitamist; ebaõigete andmete esitamist väljastatud tõenditel võib tehta kindlaks ka tagasiulatuvalt;

ameti võib igal ajal nimekirjast kõrvaldada. Enne koostööd ühega nimetatud asutustest peab asjast teavitatud eksportija tegema kindlaks, kas asjassepuutuv asutus omab endiselt heakskiitu;

täiendavaid andmeid mistahes nimetatud asutuse kohta on eksportijal võimalik saada asutuse heaks kiitnud riiklikult ametiasutuselt.


(1)  EÜT L 102, 17.4.1999, lk 11. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 671/2004 (ELT L 105, 14.4.2004, lk 5).


LISA

Liikmesriikide poolt heakskiidetud järelevalveasutuste nimekiri

TAANI

Baltic Control Ltd Århus (1)

Sindalsvej 42 B

P.O. Box 2199

DK-8240 Risskov

Tel. (45) 86 21 62 11

Fax (45) 86 21 62 55

baltic@balticcontrol.com

SAKSAMAA

ICCS (1)

International Commodity Control Services GmbH

Große Elbstraße 145 a

D-22767 Hamburg

Tel. (49-40) 36 98 29 0

Fax (49-40) 36 98 29 20

team@iccshamburg.com

IPC Hormann GmbH (1)

Independent Product-Controlling

Ernst-August-Straße 10

D-29664 Walsrode

Tel. (49-5161) 60 39 0

Fax (49-5161) 60 39 101

ipc@ipc-hormann.com

Argos Control Warenprüfung GmbH

Nantestrasse 30

D-13127 Berlin

Tel. (49-30) 283 05 73-0

Fax (49-283) 05 73-16

Allgemein@argoscontrol.de

HISPAANIA

SGS Española de Control SA (1)

C/Trespaderne, 29

Edificio Barajas I

(Bo del Aeropuerto)

E-28042 Madrid

Tel. (34) 913 13 80 00

Fax (34) 913 13 80 80

sgstecnos-spain@sgsgroup.com

Inspectorate Española, SA

C/Estrecho de Mesina, 13

E-28042 Madrid

Tel. (34) 914 18 38 30

Fax (34) 914 18 38 01

certificacion@bsi-global.com

PRANTSUSMAA

SGS AGRI MIN

191 avenue Aristide-Briand

F-94237 Cachan Cedex

Tel. (33-1) 41 24 89 50

Fax (33-1) 41 24 89 9

Sgs.rouen.agridiv@sgs.com

SICEA INTERNATIONAL

Anse Aubran

Avenue Gérard Baudet

F-13110 Port de Bouc

Tel. (33-4) 42 35 04 60

Fax (33-4) 42 40 09 64

sicea.intl@wanadoo.fr

ITAALIA

SOCIETA SGS ITALIA SpA

Sede legale: Via Gasparre Gozzi 1/A

I-20129 Milano

Tel. (39-02) 73 931

Fax (39-02) 70 12 46 30

www.sgs.com

SOCIETA VIGLIENZONE ADRIATICA Spa

Sede legale: Via Varese n. 20

I-20121 Milano

Filiale: C. ne Piazza d'Armi, 130

I-48100 Ravenna

Tel. (39-0544) 42 22 40

Fax (39-0544) 42 23 20

controlli@viglienzoni.it

SOCIETA BOSSI&C. — TRANSITI Spa

Via D. Fiasella, n. 1

I-16121 Genova

Tel. (39-010) 57 16-1

Fax (39-010) 58 23 46

surveyor@bossi-transiti.it

MADALMAAD

CONTROL UNION NEDERLAND (1)

Jufferstraat, 9-15

Postbus 22074

3003 DB Rotterdam

Nederland

Tel. (31-10) 282 33 90

Fax (31-10) 412 39 67

netherlands@controlunion.com

SAYBOLT INTERNATIONAL BV

PO Box 151

3000 AD Rotterdam

Nederland

Tel. (31-10) 460 99 11

Fax (31-10) 435 36 00

www.saybolt.com

POOLA

J.S.Hamilton Sp. z o.o.

ul. Świętojańska 134

81-404 Gdynia

Tel. (48-58) 660 77 20/621 83 21

Fax (48-58) 660 77 21

www.hamilton.net.pl

Polcargo International Sp. z o.o.

ul. Henryka Pobożnego 5

70-900 Szczecin

Tel. (48-91) 434 02 11

Fax (48-91) 488 20 36

www.polcargo.pl

SGS Polska Sp. z o.o.

ul. Bema 83

01-233 Warszawa

Tel. (48-22) 329 22 22

Fax (48-22) 329 22 20

www.sgs.com

SOOME

SGS INSPECTION SERVICE OY

Särkiniementie 3

PO Box 128

FIN-00211 Helsinki

Tel. (358-9) 696 35 79

(358-9) 696 37 01

Fax (358-9) 692 46 73

e-mail contact: Pirjo.alhola@sgs.com

OY LARS KROGIUS AB (2)

Temppelikatu 4 B

FIN-00100 Helsinki

Tel. (358-9) 47 43 11

Fax (358-9) 47 99 00

e-mail contact: average.finland@krogius.com

www.krogius.com

ÜHENDKUNINGRIIK

CONTROL UNION (Ireland) Ltd

6 Northern Road

Belfast Harbour Estate

Belfast BT3 9AL

Northern Ireland

United Kingdom

Tel. (44) 12 32 74 04 51

Fax (44) 12 32 74 02 72

info@cuireland.com

ITS Testing Services (UK) Ltd

Caleb Brett House

734 London Road

West Thurrock

Grays

Essex RM20 3NL

United Kingdom

Tel. (44) 17 08 68 02 00

Fax (44) 17 08 68 02 50

mstokes@caleb-brett.com


(1)  See ettevõte oli heakskiidetud ka järelevalve teostamiseks kolmandates riikides vastavalt määrusele (CE) nr 639/2003 (elusveiste heaolu veo ajal).

(2)  Sellele ettevõttele antud tõendite väljastamise luba piirdub teatud hulga kolmandate riikidega. Nende riikide nimekirja saamiseks võtta ühendust Soome ametivõimudega.


2.9.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 215/7


Eelteatis koondumise kohta

(Toimik nr COMP/M.3930 — LBO/Wheelabrator Allevard)

(2005/C 215/05)

(EMPs kohaldatav tekst)

1.

25. augustil 2005 sai komisjon teatise kavandatava koondumise kohta vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4, mille kohaselt ettevõtja WHA Holding SAS (Prantsusmaa), mille üle ettevõtjal LBO France Gestion (“LBO”, Prantsusmaa) on valitsev mõju, omandab täieliku kontrolli nimetatud nõukogu määruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja Wheelabrator Allevard SA (“WHA”, Prantsusmaa) aktsiate või osade ostmise kaudu.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

LBO: investeerimiskompanii;

WHA: metallabrasiivid ja teemanttööriistad.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda määruse (EÜ) nr 139/2004 reguleerimisalasse. Kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

4.

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümme päeva pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Tähelepanekuid võib saata komisjonile faksi teel (faksi nr (32-2) 296 43 01 või 296 72 44) või postiga järgmisel aadressil (lisada tuleb viitenumber COMP/M.3930 — LBO/Wheelabrator Allevard):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.


III Teatised

Komisjon

2.9.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 215/8


Kaudse TTA-tegevuse konkursikutse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse eriprogrammis “Euroopa teadusruumi integreerimine ja tugevdamine”

Temaatiline eelisvaldkond: “Poliitika ühtse arendamise toetamine”

Konkursikutse tunnus: FP6-2005-RTD-OMC-NET

(2005/C 215/06)

1.

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2002. aasta otsusega nr 1513/2002/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse kuuendat raamprogrammi, mille eesmärk on toetada Euroopa teadusruumi loomist ja innovatsiooni (2002—2006), (1) võttis nõukogu 30. septembril 2002. aastal vastu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse eriprogrammi “Euroopa teadusruumi integreerimine ja tugevdamine” (2002—2006) (2) (edaspidi “eriprogramm”).

Eriprogrammi artikli 5 lõike 1 kohaselt võttis Euroopa Ühenduste Komisjon (edaspidi “komisjon”) 9. detsembril 2002 vastu tööprogrammi (3) (edaspidi “tööprogramm”), milles sätestatakse üksikasjalikumalt eriprogrammi eesmärgid, teadus- ja tehnoloogiaprioriteedid ning rakendamise ajakava.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembril 2002. aasta määruse eeskirjade kohta, mis käsitlevad ettevõtjate, uurimiskeskuste ja ülikoolide osalemist Euroopa Ühenduse kuuenda raamprogrammi (2002—2006) rakendamises ja uurimistulemuste levitamist (4) (edaspidi “osalemiseeskiri”) artikli 9 lõikele 1 vastavalt tuleb kaudse TTA-tegevuse taotlused esitada konkursikutses toodud tingimuste kohaselt.

2.

Käesolev kaudse TTA-tegevuse konkursikutse (edaspidi “konkursikutse”) koosneb üldosast ja lisas toodud eritingimustest. Lisas täpsustatakse eelkõige kaudse TTA-tegevuse taotluste esitamise tähtaeg, hindamise lõpuleviimise esialgne kuupäev, soovituslik eelarve, asjaomased teostusvahendid ja valdkonnad, kaudse TTA-tegevuse taotluste hindamise kriteeriumid, minimaalne osalejate arv ja võimalikud kohaldatavad piirangud.

3.

Osalemiseeskirjade tingimustele vastavad füüsilised ja juriidilised isikud, keda ei jäeta osalemiseeskirjas või nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust) (5) artikli 114 lõikes 2 sätestatu kohaselt valikumenetlusest kõrvale (edaspidi “taotlejad”) võivad komisjonile esitada kaudse TTA-tegevuse taotlusi vastavalt osalemiseeskirjas ja asjaomases konkursikutses esitatud tingimustele.

Taotluste esitajate osalemistingimusi kontrollitakse kaudse TTA-tegevuse üle peetavate läbirääkimiste käigus. Enne seda peavad taotlejad alla kirjutama avaldusele, et ükski finantsmääruse artikli 93 lõikes 1 nimetatud juhtudest nende puhul ei kehti. Samuti peavad nad olema komisjonile esitanud komisjoni 23. detsembri. 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 2342/2002 (millega kehtestatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (6) artikli 173 lõikes 2 loetletud teabe.

Euroopa Ühendus on vastu võtnud võrdsete võimaluste poliitika ning sellest lähtuvalt on eriti teretulnud naiste esitatud kaudse TTA-tegevuse taotlused ning naiste osalemine taotluste esitamises.

4.

Komisjon teeb taotlejatele kättesaadavaks konkursikutse juhendi, mis sisaldab teavet kaudse TTA-tegevuse taotluste koostamise ja esitamise kohta. Komisjon avaldab ka taotluste hindamise ja valikumenetluse juhendi (7). Nimetatud juhendeid koos tööprogrammi ja muu konkursikutsetega seotud teabega saab komisjonilt järgmisel aadressil:

European Commission

The FP6 Information Desk

Directorate General RTD

B-1049 Brussels

E-posti aadress: rtd-omc-net@cec.eu.int

Veebileht: www.cordis.lu/fp6

5.

Kaudse TTA-tegevuse taotlused palutakse esitada ainult elektroonilisel kujul veebipõhise elektroonilise taotluste esitamise süsteemi (EPSS) (8) kaudu. Erandjuhtudel võib koordinaator siiski enne konkursikutse tähtaja lõppu küsida komisjonilt luba esitada taotlus paberkandjal. Eranditaotlus tuleb saata järgmisel aadressil:

European Commission

Directorate General RTD, Unit M2

SDME 09/84

B-1049 Brussels

E-posti aadress: rtd-omc-net@cec.eu.int

Eranditaotlusele tuleb lisada selle põhjendus. Taotlejad, kes soovivad esitada taotluse paberkandjal, vastutavad selle eest, et eranditaotlus esitatakse ja sellega seotud menetlus lõpetatakse enne konkursikutse tähtaja lõppu.

Kõik kaudse TTA-tegevuse taotlused peavad koosnema kahest osast: vormidest (A osa) ja taotluse sisust (B osa).

Kaudse TTA-tegevuse taotlusi võib koostada autonoomselt või sidusalt ja esitada sidusalt võrgu vahendusel. Kaudse TTA-tegevuse taotluste B osa saab esitada ainult manusfontidega PDF-vormingus (portable document format, Adobe versioon 3 või uuem). Kokkupakitud faile (zip) menetlusse ei võeta.

Programm EPSS (kasutamiseks nii autonoomselt kui sidusalt) on kättesaadav Cordis'e veebilehel www.cordis.lu.

Sidusalt esitatud taotlusi, mis on puudulikud, loetamatud või sisaldavad viirusi, menetlusse ei võeta.

Kaudse TTA-tegevuse taotlusi, mis on esitatud teisaldataval elektroonilisel andmekandjal (nt CD-ROM või diskett), e-postiga või faksi teel, menetlusse ei võeta.

Kaudse TTA-tegevuse taotlusi, mida on lubatud esitada paberkandjal ja mis on puudulikud, menetlusse ei võeta.

Taotluste esitamise võimalused on täpsemalt ära toodud taotluste hindamise ja valikumenetluse juhendi J lisas.

6.

Kaudse TTA-tegevuse taotlused peavad jõudma komisjoni kätte hiljemalt asjaomases konkursikutses märgitud sulgemiskuupäeval ja -kellaajal. Hiljem laekunud taotlusi menetlusse ei võeta.

Kaudse TTA-tegevuse taotlusi, mille puhul minimaalne osalejate arv ei vasta asjaomases konkursikutses ettenähtud tingimustele, menetlusse ei võeta.

Sama kehtib ka kõikide tööprogrammis nimetatud täiendavate kõlblikkuskriteeriumide kohta.

7.

Juhul kui sama kaudse TTA-tegevuse taotlus on esitatud mitu korda, vaatab komisjon läbi viimase, enne asjaomases konkursikutses märgitud sulgemiskuupäeva ja -kellaaega saabunud versiooni.

8.

Taotlejatel palutakse märkida asjaomase konkursikutse tunnus igasuguses kutsega seotud kirjavahetuses (nt teabe küsimisel või taotluse esitamisel).


(1)  EÜT L 232, 29.8.2002, lk 1.

(2)  EÜT L 294, 29.10.2002, lk 1.

(3)  Komisjoni otsus K(2002) 4789, mida on muudetud otsustega K(2003) 577, K(2003) 955, K(2003) 1952, K(2003) 3543, K(2003) 3555, K(2003) 4609, K(2003) 5183, K(2004) 433, K(2004) 2002, K(2004) 2727, K(2004) 3324, K(2004) 4178, K(2004) 5286, K(2005) 27, K(2005) 961, K(2005) 2076, K(2005) 2747, ja K(2005) 3244. Kõik nimetatud otsused on avaldamata.

(4)  EÜT L 355, 30.12.2002, lk 23.

(5)  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(6)  EÜT L 357, 31.12.2002, lk 1.

(7)  Otsus K(2003) 883, 27.3.2003, mida on viimati muudetud otsusega K(2004) 1855, 18.5.2004.

(8)  EPSS (Electronic Proposal Submission System) on programm taotluste elektrooniliseks koostamiseks ja esitamiseks.


LISA

FP6-RTD-OMC-NET

1.   Eriprogramm: “Euroopa teadusruumi integreerimine ja tugevdamine”

2.   Temaatiline eelisvaldkond: 12. Poliitika ühtse arendamise toetamine

3.   Konkursikutse nimetus: Vastastikuse koolituse ja kooskõlastuse toetamine teadusuuringute poliitika väljatöötamises

4.   Konkursikutse tunnus: FP6-2005-RTD-OMC-NET

5.   Avaldamise kuupäev:

6.   Konkursikutse sulgemiskuupäev: 3. veebruar 2006 kell 17.00 (Brüsseli aja järgi)

7.   Soovituslik kogueelarve: 8,7 miljonit eurot

8.   Konkursikutse valdkonnad ja vahendid:

Valdkond

Vahend

1.2.3.2

RTD-OMC-NET

Kooskõlastusmeetmed

9.   Minimaalne osalejate arv:

Vahend

Minimaalne osalejate marv

Kooskõlastusmeetmed

Osalema peab vähemalt viis sõltumatut õigussubjekti (1) viiest erinevast liikmes- või assotsieerunud riigist, millest vähemalt kolm on liikmesriigid või assotsieerunud kandidaatriigid

10.   Osalemispiirang: Minimaalne osalejate arv peab sisaldama ainult osalemiseeskirja artikli 2 lõike 31 mõistes avalikke asutusi, mis on seotud teadusuuringute poliitika väljatöötamisega riiklikul või piirkondlikul tasandil. Koordinaator tuleb valida nende hulgast

11.   Konsortsiumikokkulepped: Käesolevast konkursikutsest tulenevates konsortsiumites osalejatelt ei nõuta konsortsiumikokkuleppe sõlmimist

12.   Hindamismenetlus: Hindamine toimub üheetapilise menetlusena. Taotlusi ei hinnata anonüümselt

13.   Hindamiskriteeriumid: Iga instrumendi puhul kohaldatavad kriteeriumid (sealhulgas üksiktasemed ja -läved ning 1kogulävi) on esitatud tööprogrammi B lisas

14.   Ligikaudne hindamis- ja valikutähtaeg: Hindamistulemused selguvad ligikaudu nelja kuu jooksul pärast sulgemiskuupäeva


(1)  Osaleja on projektiga seotud õigussubjekt, kellel on lepingupõhised õigused ja kohustused ühenduse suhtes. Selles kooskõlastusmeetmes osalevad õigussubjektid on eelkõige riiklikud ja piirkondlikud asutused.


2.9.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 215/s3


TEADE LUGEJALE — KOM-DOKUMENDID

Alates 30. augustil 2005 ilmuvast ELT-st C 211 avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas komisjoni vastuvõetud ettevalmistavate õigusaktide ja muude KOM-dokumentide (v.a ettevalmistavad õigusaktid) pealkirjad ning nende täielikku teksti on võimalik lugeda Euroopa Liidu Teataja elektroonilisest versioonist EUR-Lexi veebilehel.

Klõpsates dokumendi numbril (vasakpoolne veerg “Dokumendid”), avaneb EUR-Lexi veebileht, mis sisaldab arhiveeritud teavet vajaliku KOM-dokumendi kohta.