ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 176

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

48. köide
16. juuli 2005


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Teave

 

Nõukogu

2005/C 176/1

Nõukogu koostatud ametissemääramiste nimekiri — Aprill, mai ja juuni 2005 (sotsiaalvaldkond)

1

 

Komisjon

2005/C 176/2

Euro vahetuskurss

5

2005/C 176/3

Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni 12. jaanuari 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 68/2001, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist koolitusabi suhtes ( 1 )

6

2005/C 176/4

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine — Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid ( 1 )

11

2005/C 176/5

Riigiabi — Kreeka — Riigiabi nr C 20/2005 (ex NN 70/2004) — Abi Florina ja Kilkise maakondade ettevõtetele (14. septembri 1993. aasta ministeeriumi määrus nr 66336/B.1398 ning selle muudatused) — Kutse märkuste esitamiseks Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 88 lõige 2 kohaselt

13

2005/C 176/6

Taani valitsuse teatis, mis käsitleb kutset litsentsitaotluste esitamiseks süsivesinike uurimiseks või tootmiseks Põhjamere teataval alal — Taani kuues litsentsimisvoor ( 1 )

23

2005/C 176/7

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik nr COMP/M.3840 — CVC/Cortefiel) ( 1 )

24

 

III   Teatised

 

Komisjon

2005/C 176/8

Tarbijakaitsepoliitika

25

2005/C 176/9

Teadaanne alalise pakkumismenetluse väljakuulutamisest valge suhkru ekspordimaksude ja/või eksporditoetuste kindlaksmääramiseks (nr 1/2005)

26

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


I Teave

Nõukogu

16.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 176/1


Nõukogu koostatud ametissemääramiste nimekiri

APRILL, MAI ja JUUNI 2005 (sotsiaalvaldkond)

(2005/C 176/01)

Komitee

Ametiaja lõpp

Avaldamine EÜTs/ELTs

Asendatud isik

Ametist lahkumine/ametisse nimetamine

Liige/asendusliige

Kategooria

Riik

Ametissemääratud isik

Kuuluvus

Nõukogu otsuse kuupäev

Töötajate vaba liikumise nõuandekomitee

6.5.2006

C 12, 18.1.2005

Pontus RINGBORG

Ametist lahkumine

Liige

Valitsus

Rootsi

Anna SANTESSON

Arbetsmarknadsenheten

12.4.2005

Töötajate vaba liikumise nõuandekomitee

6.5.2006

C 12, 18.1.2005

Linnéa ARVIUS

Ametist lahkumine

Asendusliige

Valitsus

Rootsi

Samuel ENGBLOM

Arbetsmarknadsstyrelsen

12.4.2005

Töötajate vaba liikumise nõuandekomitee

6.5.2006

C 12, 18.1.2005

V.K. HOEL

Ametist lahkumine

Liige

Valitsus

Madalmaad

Jan J. VERBOOM

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

25.4.2005

Võõrtöötajate sotsiaalkindlustuse nõuandekomitee

22.9.2006

C 12, 18.1.2005

Albrecht OTTING

Ametist lahkumine

Liige

Valitsus

Saksamaa

RD Bruno BARTH

Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung

10.5.2005

Võõrtöötajate sotsiaalkindlustuse nõuandekomitee

22.9.2006

C 12, 18.1.2005

Daina FROMHOLDE

Ametist lahkumine

Liige

Valitsus

Läti

Jana MUIŽNIECE

Ministry of Welfare

12.4.2005

Võõrtöötajate sotsiaalkindlustuse nõuandekomitee

22.9.2006

C 12, 18.1.2005

Andrzej JANKOWSKI

Ametist lahkumine

Liige

Tööandjad

Poola

Michal GAWRYSZCZAK

Biuro Konfederacji Pracodawców

12.4.2005

Tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomitee

31.12.2006

C 321, 31.12.2003

C 116, 30.4.2004

C 122, 30.4.2004

Pat DONNELLAN

Ametist lahkumine

Asendusliige

Valitsus

Iirimaa

Tom BEEGAN

Health and Safety Authority

25.4.2005

Tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomitee

31.12.2006

C 321, 31.12.2003

C 116, 30.4.2004

C 122, 30.4.2004

H.V.V. SCHRAMA

Ametist lahkumine

Asendusliige

Valitsus

Madalmaad

Martin G. DEN HELD

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

25.4.2005

Tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomitee

31.12.2006

C 321, 31.12.2003

C 116, 30.4.2004

C 122, 30.4.2004

C.L.M. THIJSSEN

Ametist lahkumine

Asendusliige

Valitsus

Madalmaad

Harrie C.J. GOUDSMIT

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

25.4.2005

Tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomitee

31.12.2006

C 321, 31.12.2003

C 116, 30.4.2004

C 122, 30.4.2004

Ingrid REIFINGER

Ametist lahkumine

Asendusliige

Töötajad

Austria

Susanne MAURER

Österreichischer Gewerkschaftsbund Referat Humanisierung, Technologie und Umwelt

25.4.2005

Tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomitee

31.12.2006

C 321, 31.12.2003

C 116, 30.4.2004

C 122, 30.4.2004

Peter BROWN

Ametist lahkumine

Asendusliige

Valitsus

Ühendkuningriik

Gwyneth DEAKINS

Cross Cutting Interventions Division

Health and Safety Executive

25.4.2005

Tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomitee

31.12.2006

C 321, 31.12.2003

C 116, 30.4.2004

C 122, 30.4.2004

Richard CHURCH

Ametist lahkumine

Asendusliige

Valitsus

Ühendkuningriik

Amy SADRO

Better Regulation and International Branch

Health and Safety Executive

25.4.2005

Tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomitee

31.12.2006

C 321, 31.12.2003

C 116, 30.4.2004

C 122, 30.4.2004

Owen TUDOR

Ametist lahkumine

Asendusliige

Töötajad

Ühendkuningriik

Hugh ROBERTSON

Senior Policy Officer

Health and Safety

Trades Union Congress

25.4.2005

Tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomitee

31.12.2006

C 321, 31.12.2003

C 116, 30.4.2004

C 122, 30.4.2004

Franz DUNGL

Ametist lahkumine

Asendusliige

Tööandjad

Austria

Alexandra SCHÖNGRUNDNER

Industriellenvereinigung

10.5.2005

Tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomitee

31.12.2006

C 321, 31.12.2003

C 116, 30.4.2004

C 122, 30.4.2004

Gwyneth DEAKINS

Ametist lahkumine

Asendusliige

Valitsus

Ühendkuningriik

Elizabeth HODKINSON

Cutting Interventions Division Health and Safety Executive

10.5.2005

Tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomitee

31.12.2006

C 321, 31.12.2003

C 116, 30.4.2004

C 122, 30.4.2004

Petros PETROU

Ametist lahkumine

Liige

Tööandjad

Küpros

Christina VASILA

OEB

10.5.2005

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse haldusnõukogu

5.3.2006

C 64, 18.3.2003

C 116, 30.4.2004

Alfons DE VADDER

Ametist lahkumine

Liige

Tööandjad

Belgia

Jan DELFOSSE

FEDIS

10.5.2005

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse haldusnõukogu

5.3.2006

C 64, 18.3.2003

C 116, 30.4.2004

Nico HOFFMAN

Ametist lahkumine

Liige

Töötajad

Luksemburg

Renata SANTINI

IFES/CGT-L

10.5.2005

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse haldusnõukogu

5.3.2006

C 64, 18.3.2003

C 116, 30.4.2004

Margaret MURRAY

Ametist lahkumine

Liige

Tööandjad

Ühendkuningriik

Neil BENTLEY

CBI

23.5.2005

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi haldusnõukogu

18.10.2007

C 317, 22.12.2004

Gintare MISKINYTE

Ametist lahkumine

Asendusliige

Tööandjad

Leedu

Marija ZOKAITE

Legal Department of Lithuanian Confederation of Industrialists

10.5.2005

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri haldusnõukogu

2.6.2005

C 161, 5.7.2002

C 116, 30.4.2004

Franco GIUSTI

Ametist lahkumine

Liige

Tööandjad

Itaalia

Luigi CASANO

Confindustria

25.4.2005

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri haldusnõukogu

2.6.2005

C 161, 5.7.2002

C 116, 30.4.2004

N.E.J. KUYPER

Ametist lahkumine

Asendusliige

Valitsus

Madalmaad

Martin G DEN HELD

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

25.4.2005

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri haldusnõukogu

2.6.2005

C 161, 5.7.2002

C 116, 30.4.2004

Milan ONDAS

Ametist lahkumine

Liige

Tööandjad

Slovakkia

Miroslav KIRAL'VARGA

Republic Union of Employers

25.4.2005

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri haldusnõukogu

2.6.2005

C 161, 5.7.2002

C 116, 30.4.2004

Mel DRAPER

Ametist lahkumine

Liige

Valitsus

Ühendkuningriik

Gwyneth DEAKINS

Cross Cutting Interventions Division

Health and Safety

25.4.2005

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri haldusnõukogu

2.6.2005

C 161, 5.7.2002

C 116, 30.4.2004

Tony LORD

Ametist lahkumine

Asendusliige

Valitsus

Ühendkuningriik

Malcolm DARVILL

Better Regulation and International Branch

Health and Safety Executive

25.4.2005

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri haldusnõukogu

2.6.2005

C 161, 5.7.2002

C 116, 30.4.2004

Owen TUDOR

Ametist lahkumine

Liige

Töötajad

Ühendkuningriik

Hugh ROBERTSON

Trades Union Congress

25.4.2005


Komisjon

16.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 176/5


Euro vahetuskurss (1)

15. juuli 2005

(2005/C 176/02)

1 euro=

 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,2073

JPY

Jaapani jeen

135,35

DKK

Taani kroon

7,4596

GBP

Inglise nael

0,68620

SEK

Rootsi kroon

9,4148

CHF

Šveitsi frank

1,5594

ISK

Islandi kroon

78,54

NOK

Norra kroon

7,9695

BGN

Bulgaaria lev

1,9559

CYP

Küprose nael

0,5738

CZK

Tšehhi kroon

30,241

EEK

Eesti kroon

15,6466

HUF

Ungari forint

246,66

LTL

Leedu litt

3,4528

LVL

Läti latt

0,6960

MTL

Malta liir

0,4293

PLN

Poola zlott

4,1355

RON

Rumeenia leu

3,5659

SIT

Sloveenia talaar

239,46

SKK

Slovakkia kroon

39,140

TRY

Türgi liir

1,6078

AUD

Austraalia dollar

1,6087

CAD

Kanada dollar

1,4651

HKD

Hong Kongi dollar

9,3848

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,7907

SGD

Singapuri dollar

2,0350

KRW

Korea won

1 258,61

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

7,9892

CNY

Hiina jüaan

9,9873

HRK

Horvaatia kuna

7,3100

IDR

Indoneesia ruupia

11 795,32

MYR

Malaisia ringit

4,586

PHP

Filipiini peeso

67,428

RUB

Vene rubla

34,6050

THB

Tai baht

50,428


(1)  

Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


16.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 176/6


Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni 12. jaanuari 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 68/2001, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist koolitusabi suhtes

(2005/C 176/03)

(EMPs kohaldatav tekst)

Abi number:

XT6/04

Liikmesriik:

Saksamaa

Piirkond:

Saksimaa

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi:

Abikava töötutele ettevõtlusele suunatud koolituse andmiseks, mida rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja Saksi liidumaa.

(“Ettevõtlusele suunatud koolitusprojektid töötutele”)

Õiguslik alus:

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit für die Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds mitfinanzierten Projekten/ Teil II A (in der Fassung vom 12. Ju1i 2001, veröffentlicht im Sächsischen Amtsblatt Nr. 31/2001 vom 2. August 2001, der KOM vorgelegt im August 2001, überarbeitete Fassung im Entwurf vom Februar 2004, Anlage 2)

Operationelles Programm (0P) zur Strukturfondsförderung des Freistaates Sachsen 2000 bis 2006 (CCI-Nr. 1999 DE 16 1 PO 006 genehmigt durch KOM am 12.12.2000, zuletzt geändert mit Entscheidung K(2002) 3511 vom 28.10.2002)

Sächsische Hausha1tsordnung § § 23 und 44 (in der Fassung von 10 April 2001, veröffentlicht im Sächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 5 vom 18. Mai 2001, http://www.recht-sachsen.de/GbI1.htm

Kavas ette nähtud aastased kulud või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma:

Abikava

Aastane kogusumma

Kuni 16 miljonit eurot

Garanteeritud laenud

Üksiktoetus

Toetuse kogusumma

Garanteeritud laenud

Abi ülemmäär:

Kooskõlas määruse artikli 4 lõigetega 2—6

Jah

 

Rakendamise kuupäev:

19.12.2004

Kava või üksiktoetuse kestus:

Kuni 31.12.2006 (Volituste andmine ja projekti algus)

Kuni 31.12.2008 (Väljamakse)

Abi eesmärk:

Üldine koolitus

Jah

Erikoolitus

Jah

Asjaomased majandusharud:

Kõik koolitusabikõlblikud majandusharud

Jah

Ainult teatud majandusharudele

Ei

Põllumajandus

 

Kalandus ja akvakultuur

 

Söe kaevandamine

 

Igasugune töötlev tööstus

 

või

 

Terasetööstus

 

Laevaehitus

 

Sünteeskiutööstus

 

Mootorsõidukid

 

muu töötlev tööstus

 

Teenused

 

või

 

Mereveoteenused

 

Muud veoteenused

 

Finantsteenused

 

Muud teenused

 

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Nimi:

 

Regierungspräsidien (kuni 31.12.2003)

 

Sächsische Aufbaubank — Förderbank — (alates 1.1.2004)

 

Sächsisches Staatesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Aadress

 

Kuni 31.12. 2003

 

Regierungspräsidium Dresden

Referat 35

Stauffenbergallee 2

D-01099 Dresden

 

Regierungspräsidium Leipzig

Referat 35

Braustrasse 7

D-04107 Leipzig

 

Regierungspräsidium Chemnitz

Referat 35

Altchemnitzer Strasse 41

D-09120 Chemnitz

 

Sächsisches Staatesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung 3

Wilhelm-Buck-Strasse 2

D-01097 Dresden

 

Alates 1.1.2004:

 

Sächsische Aufbaubank — Förderbank —

Pirnaische Strasse 9

D-01069 Dresden

 

Sächsisches Staatesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung 3

Wilhelm-Buck-Strasse 2

D-01097 Dresden

Suurte üksiktoetuste andmine:

Kooskõlas määruse artikliga 5

Meede välistab abi andmise või nõuab komisjoni eelnevat teavitamist abi andmisest, kui ühe äriühingu ühele koolitusprojektile antava abi suurus ületab 1 miljon eurot.

Jah

 


Abi number:

XT20/04

Liikmesriik:

Belgia

Piirkond:

Flandria

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi:

Koolitustšekid — Flandria toiduaine- ja veondusettevõtetes tegutsevate töötajate ja ettevõtjate koolituse abikava

Õiguslik alus:

Besluit van de Vlaamse regering van 2 april 2004 betreffende de opleidingscheques.

(Dit besluit vervangt het besluit van 19 juli 2002 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering betreffende de opleidingscheques van 14 december 2001, gekend bij de Europese Commissie als steunmaatregel XT 69/02)

Kavas ette nähtud aastased kulud või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma:

Abikava

Aastane kogusumma

15 miljonit eurot aastal 2004

Garanteeritud laenud

Üksiktoetus

Toetuse kogusumma

Garanteeritud laenud

Abi ülemmäär:

Kooskõlas määruse artikli 4 lõigetega 2—6

jah

 

Rakendamise kuupäev:

2.4.2004

Kava või üksiktoetuse kestus:

31.12.2006, kooskõlas määruse 68/2001 artikliga 8.

Abi eesmärk:

Üldkoolitus

Jah

Erikoolitus

ei

Asjaomased majandusharud:

Kõik koolitusabikõlblikud majandusharud

ei

Ainult teatud majandusharudele

Jah: toiduaine- ja transpordisektor

Põllumajandus

Piiratud toiduainetööstusega

Kalandus ja akvakultuur

 

Söe kaevandamine

 

Igasugune töötlev tööstus

 

või

 

Terasetööstus

 

Laevaehitus

 

Sünteeskiutööstus

 

Mootorsõidukid

 

Muu töötlev tööstus

 

Teenused

 

või

 

Mereveoteenused

 

Muud veoteenused

 

Finantsteenused

 

Muud teenused

 

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Nimi:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid — cel opleidingscheques

Aadress:

Markiesstraat, 1

B-1000 Brussels

Suurte üksiktoetuste andmine:

Kooskõlas määruse artikliga 5

Meede välistab abi andmise või nõuab komisjoni eelnevat teavitamist abi andmisest, kui ühe äriühingu ühele koolitusprojektile antava abi suurus ületab 1 miljon eurot.

Jah

 


Abi number:

XT32/04

Liikmesriik:

Saksamaa

Piirkond:

Brandenburg

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi:

Projekt “Brandenburgi personali koolitusvõrgustik p-net”: töö-, sotsiaal-, tervishoiu- ja naisküsimuste ministeeriumi abi Brandenburgi ettevõtetele tööhõive potentsiaali rakendamiseks personali arengustrateegiatele nõuande teenuste ja oskuskoolituste kaudu.

Õiguslik alus:

Landeshaushaltsordnung (LHO), § 44 und die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften

Kavas ette nähtud aastased kulud või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma:

Abikava

Aastane kogusumma

0,141 miljonit eurot

Garanteeritud laenud

Üksiktoetus

Toetuse kogusumma

Garanteeritud laenud

Abi ülemmäär:

Kooskõlas määruse artikli 4 lõigetega 2—6

Jah

 

Rakendamise kuupäev:

1.1.2004

Kava või üksiktoetuse kestus:

Kuni 31.12.2004

Abi eesmärk:

Üldkoolitus

Jah

Erikoolitus

 

Asjaomased majandusharud:

Kõik koolitusabikõlblikud majandusharud

Jah

Ainult teatud majandusharudele

 

Põllumajandus

 

Kalandus ja akvakultuur

 

Söe kaevandamine

 

Igasugune töötlev tööstus

 

või

 

Terasetööstus

 

Laevaehitus

 

Sünteeskiutööstus

 

Mootorsõidukid

 

muu töötlev tööstus

 

Teenused

 

või

 

Mereveoteenused

 

Muud veoteenused

 

Finantsteenused

 

Muud teenused

 

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Nimi:

LASA Brandenburg GmbH

Aadress:

Wetzlarer Straße 54

D-14482 Potsdam

Suurte üksiktoetuste andmine:

Kooskõlas määruse artikliga 5

Meede välistab abi andmise või nõuab komisjoni eelnevat teavitamist abi andmisest, kui ühe äriühingu ühele koolitusprojektile antava abi suurus ületab 1 miljon eurot.

Jah

 


16.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 176/11


Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine

Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid

(2005/C 176/04)

(EMPs kohaldatav tekst)

Otsuse vastuvõtmise kuupäev:

Liikmesriik: Holland

Juhtumi number: N 200/2004

Nimetus: Ultimate Chiral Technology Project

Eesmärk: Pöördeliste kiraaltehnoloogiate väljatöötamine

Õiguslik alus: Kompas voor de toekomst

Eelarve: 2,88 miljonit eurot

Abi osatähtsus või summa: 26 %

Kestus: 4 aastat

Muu teave: Aastaaruanne

Otsuse tekst usaldusväärse(te)s keel(t)es, ilma konfidentsiaalse infota, on kättesaadaval veebilehel:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev:

Liikmesriigid: Itaalia

Abi nr: N345/2004

Nimi: Abi Solvay Rosignano, Toetus

Eesmärk: Keskkonnakaitse

Õiguslik alus: Fondo per la promozione del Sviluppo Sostenibile: Articolo 109 dellla legge 388/2000, modificato dall'articolo 62 della legge 48/2000

Abi osatähtsus või summa: € 13 494 490

Kestus: 2005—2006

Otsuse tekst usaldusväärse(te)s keel(t)es, ilma konfidentsiaalse infota, on kättesaadaval veebilehel:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev:

Liikmesriik: Belgia

Abi number: N 355/2004

Nimi: Avaliku- ja erasektori koostöö Krijgsbaan at Duerne tunneli rajamiseks; tööstuslike kinnistute arendamine ja Antwerpeni lennujaama käitamine

Eesmärk: Antwerpeni lennujaama uutele rahvusvahelistele ohutuseeskirjadele kohandamise ja avaliku- ja erasektori koostöö abil lennujaama arendamise ja käitamisega seotud kulude jagamine.

Õiguslik alus: Beslissing van de Vlaamse regering van 19 juli 2002 en van 27 juni 2003 (décision du gouvernement flamand du 19 juillet 2002 et du 27 juin 2003).

Eelarve: Kogu riiklik rahaline ja mitterahaline toetus ulatub ligikaudu 26 000 000 euroni.

Muu teave: Abi liik: omakapital, allutatud laenud, kapitalitoetused ja mitterahalised sissemaksed

Otsuse tekst usaldusväärse(te)s keel(t)es, ilma konfidentsiaalse infota, on kättesaadaval veebilehel:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev:

Liikmesriik: Madalmaad (Limburg)

Abi nr: N492/2004

Nimetus: Sihtotstarbeline piirkondlik investeeringuabi SABICile

Majandusharu: Piirkondlik investeering (naftakeemia)

Õiguslik alus: sihtotstarbeline

Eelarve: 4,2 miljonit eurot (12,2 % kogusummast)

Otsuse tekst usaldusväärse(te)s keel(t)es, ilma konfidentsiaalse infota, on kättesaadaval veebilehel:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev:

Liikmesriik: Belgia

Abi nr: N 520/2003

Nimi: Rahaline toetus infrastruktuuritöödeks Flaami sadamates.

Eesmärk: Sadamate juurdepääsuteede infrastruktuuritööde (süvendustööde) rahastamine ja sadamate infrastruktuuri tehtavate investeeringute kaasrahastamine.

Õiguslik alus: Décret du Ministère de la Communauté Flamande du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes.

Vlaams Decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens.

Eelarve: Meetme kogueelarve ajavahemikul 2001—2004 on hinnanguliselt 342 miljonit eurot. Üksnes osa sellest, s.o 270 miljonit eurot, käsitatakse riigiabina.

Kestus: 2001—2004

Otsuse tekst usaldusväärse(te)s keel(t)es, ilma konfidentsiaalse infota, on kättesaadaval veebilehel:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev:

Liikmesriik: Tšehhi Vabariik

Abi nr: N 600/04

Nimetus: VPFM tootmisvõimsuse vähendamise edasilükkamine

Eesmärk: Ümberkorraldamine

Abi osatähtsus: (algse abi suurus oli 9,6 miljonit eurot)

Kestus: 6 kuud

Muu teave: Otsus puudutab tootmisvõimsuse lõplikku vähendamist vastavalt ühinemislepingu 2. protokollile.

Otsuse tekst usaldusväärse(te)s keel(t)es, ilma konfidentsiaalse infota, on kättesaadaval veebilehel:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev:

Liikmesriik: Prantsusmaa

Abi nr: NN52/2003

Nimetus: Marseille'id, Nice'i, Montpellier'd ja Lyoni Korsikaga ühendavate lennuliinide sotsiaalse abikava läbivaatamine

Eesmärk: Lennuliiklus — vähendada Korsika isoleeritust sotsiaalsete toetuste süsteemi kasutuselevõtu teel teatud kategooriate reisijatele ja saarte elanikele ning eemaldada niiviisi saare asukohast tingitud puuduseid

Õiguslik alus: Délibération de l'Assemblée de Corse no 03/64 AC adoptée le 24 mars 2003 décidant de fixer les montants intervenant dans le dispositif à caractère social d'aides aux personnes transportées sur les lignes aériennes régulières entre Marseille, Nice, Montpellier et Lyon et les aéroports corses

Eelarve: 33,7 miljonit eurot aastas

Osatähtsus/suurus: Hüvitis lennuettevõtjatele 50—56 eurot reisija kohta ning ühe suuna eest Marseille'id, Nice'i, Montpellier'd ja Lyoni Korsikaga ühendavatel lennuliinidel. Neid hüvitisi määratakse ainult teatavatesse kategooriatesse kuuluvate reisijate eest (Korsika alalised elanikud, alla 25 aastased isikud, üle 60 aastased isikud, alla 27 aastased õpilased, perekonnaga reisijad, puuetega isikud või invaliidid)

Kestus: Üheaastane periood pikendamisega igal aastal. Kuigi sellel abikaval puudub lõpetamise tähtaeg, ei ole abikava alaline.

Otsuse tekst usaldusväärse(te)s keel(t)es, ilma konfidentsiaalse infota, on kättesaadaval veebilehel:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/


16.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 176/13


RIIGIABI — KREEKA

Riigiabi nr C 20/2005 (ex NN 70/2004) — Abi Florina ja Kilkise maakondade ettevõtetele (14. septembri 1993. aasta ministeeriumi määrus nr 66336/B.1398 ning selle muudatused)

Kutse märkuste esitamiseks Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 88 lõige 2 kohaselt

(2005/C 176/05)

Käesoleva kokkuvõtte järel autentses keeles esitatud 7.6.2005 kirjas teatas komisjon Kreekale oma otsusest algatada EÜ asutamislepingu artikli 88 lõikega 2 ettenähtud menetlus seoses eespool nimetatud meetmetega.

Huvitatud isikud võivad ühe kuu jooksul alates käesoleva kokkuvõtte ja sellele järgneva kirja avaldamisest saata oma märkused nende toetuste kohta, mille suhtes komisjon algatab menetluse, alljärgneval aadressil:

Commission européenne

Direction générale de l'Agriculture et du Développement rural

Direction H2

Bureau: Loi 130 5/128

B-1049 Bruxelles

Faks: (32-2) 296 76 72

Märkused edastatakse Kreekale. Märkusi esitavad huvitatud isikud võivad kirjalikult taotleda neid puudutavate andmete konfidentsiaalsust, täpsustades selle taotluse motiivid.

KOKKUVÕTTE TEKST

Eespool nimetatud määrustega nähakse ette mitmed abimeetmed käsitöö- ja tööstusettevõtete kasuks. Näib, et ka põllumajandussektori ettevõtetele on osutatud abi kõnealuste järgmiselt loetletud meetmete raamis:

a)

investeeringuteks ja/või käibekapitali moodustamise/suurendamise jaoks saadud kulukate võlgade ümbergrupeerimine seoses uue laenuga, mida on tugevdatud tagasimaksmisest osalise vabastusega;

b)

riigi tagatise võimaldamine võlgade restruktureerimiseks;

c)

soodusmäära kohaldamine enne intressitoetust.

Need meetmed on määratud raskustes ettvõtetele.

Hinnang

Praegu on osutatud riigiabide vastavus ühisturule on küsitav järgmistel põhjustel:

Kui Kreeka ametiasutustel paluti kõnealuseid toetusi selgitada, viitasid nad sellele, et kuigi nad ei tea täpset abisaajate arvu, võeti tõenäoliselt kõnealuste toetuste arvutamisel aluseks eeskiri vähese tähtsusega abi kohta. Peale asjaolu, et kuni 1. jaanuarini 2005 ei kohaldatud põllumajandussektoris määrust vähese tähtsusega abi kohta, ei ole komisjonil praegu andmeid, mis lubaksid otsustada, millisel määral oleksid määruse nr 66336/B.1398 ning selle muudatuste alusel määratud toetuste summad põllumajandusettevõtetele vastanud komisjoni määruse (EÜ) nr 1860/2004 kohaldamisele, millega kehtestati eeskiri vähese abi kohta põllumajandussektoris.

Arvestades, et eespool nimetatud määruseid kohaldatakse raskustes ettevõtete puhul, tuleb toetusi alates esimese eespool nimetatud määruse jõustumisest (21. september 1993) analüüsida raskustes olevate ettevõtete päästmiseks ja restruktureerimiseks kohaldatavate eeskirjade valguses; siiski ei võimalda olemasolev teave kindlaks määrata, kas neid eeskirju on järgitud.

Seoses põllumajandussektoriga ei võimalda olemasolev teave endiselt kindlaks määrata, kas riiklik tagatis oli alates 21. septembrist 1993 kooskõlas tagatiste kujul antavatele riigi toetustele kohaldatavate eeskirjadega.

Tööstuse ja käsitöö sektoris on vähese tähtsusega reegel muidugi kohaldatav, aga kuna Kreeka ametiasutused ei tea eespool nimetatud määrustest kasusaajate arvu ning kuna vähese tähtsusega toetuse ülempiiri arvestatakse kolmeaastase perioodi ja mitte ühekordse meetme põhjal, on võimatu määratleda, kas kõnesolevate otsustega määratud toetused saavad reaalselt vähese tähtsusega reeglist lähtuda. Sellises kontekstis tuleb toetusi alates esimese nimetatud otsuse jõustumisest analüüsida raskustes olevate ettevõtete päästmiseks ja restruktureerimiseks kohaldatavate eeskirjade alusel, niisiis ei võimalda olemasolev teave kindlaks määrata, kas neid eeskirju on järgitud.

Samades sektorites ei võimalda olemasolev teave määratleda, kas riiklik tagatis oli kooskõlas riigi toetustele tagatiste kujul kohaldatavate eeskirjadega alates 21. septembrist 1993.

KIRJA TEKST

«1.

Με την παρούσα, η Επιτροπή έχει την τιμή να πληροφορήσει την Ελλάδα ότι, αφού εξέτασε τις υποβληθείσες από τις αρχές της χώρας σας πληροφορίες, αποφάσισε να κινήσει την προβλεπόμενη από το άρθρο 88, παράγραφος 2, της συνθήκης ΕΚ διαδικασία έναντι των ενισχύσεων που προβλέπονται στις ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις.

Διαδικασία

2.

Κατά την εξέταση του φακέλου κρατικής ενίσχυσης NN 153/03 σχετικά με τη χορήγηση ενισχύσεων για την εκκαθάριση οφειλών στους Νομούς της Καστοριάς και της Εύβοιας (φάκελος για τον οποίο κινήθηκε η διαδικασία C 23/04), οι υπηρεσίες της Επιτροπής διαπίστωσαν ότι παρόμοιες ενισχύσεις είχαν χορηγηθεί και σε άλλους ελληνικούς Νομούς από το 1993.

3.

Με την επιστολή τους, της 22ας Απριλίου 2004, οι υπηρεσίες της Επιτροπής ζήτησαν από τις ελληνικές αρχές πίνακα όλων των αποφάσεων που ελήφθησαν απ' αυτές, καθώς και των τροποποιήσεών τους, από την 1η Ιανουαρίου 1993, σχετικά με την αναδιαπραγμάτευση των οφειλών με υψηλή επιβάρυνση.

4.

Με επιστολή της, της 1ης Ιουλίου 2004, η οποία πρωτοκολλήθηκε στις 5 Ιουλίου 2004, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα κοινοποίησε στην Επιτροπή το κείμενο της απόφασης αριθ. 66336/B.1398 της 14ης Σεπτεμβρίου 1993 και τις τροποποιήσεις του, που αφορούν την χορήγηση ενισχύσεων για την αναδιαπραγμάτευση οφειλών με υψηλή επιβάρυνση στους Νομούς Φλώρινας και Κιλκίς.

5.

Καθώς όλες οι προβλεπόμενες από τα προαναφερόμενα κείμενα ενισχύσεις έχουν ήδη καταβληθεί, οι υπηρεσίες της Επιτροπής αποφάσισαν να ανοίξουν φάκελο μη κοινοποιηθείσας ενίσχυσης υπ' αριθ. NN 70/2004.

6.

Η παρούσα απόφαση αναφέρεται αποκλειστικά στις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στους νομούς Φλώρινας και Κιλκίς. Οι ενισχύσεις που καταβλήθηκαν στους άλλους νομούς, που αναφέρονται στις αποφάσεις οι οποίες παρατίθενται στην πιο κάτω περιγραφή, θα εξεταστούν στο πλαίσιο χωριστού φακέλου, όταν θα έχουν κοινοποιηθεί όλα τα νομικά κείμενα που τις αφορούν (έχει ήδη σταλεί στις ελληνικές αρχές σχετικό αίτημα).

Περιγραφή

7.

Η υπουργική απόφαση αριθ. 66336/B.1398, της 14ης Σεπτεμβρίου 1993, με την οποία εγκρίνεται η χορήγηση επιδότησης επιτοκίου επί των οφειλομένων υπολοίπων χορηγήσεων από δάνεια για κεφάλαια κίνησης και πάγιες επενδύσεις των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων των νομών Φλώρινας και Κιλκίς, προβλέπει τα ακόλουθα:

το σύνολο των υφισταμένων μέχρι 30 Ιουνίου 1993 ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών από πάσης φύσεως δάνεια (κεφάλαια κινήσεως και πάγιες εγκαταστάσεις) σε δραχμές ή συνάλλαγμα και από καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών σε δραχμές ή συνάλλαγμα των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν, ανεξάρτητα από την έδρα της επιχείρησης, στους νομούς Φλώρινας και Κιλκίς, θα αποτελέσει ένα νέο δάνειο που θα εξοφληθεί σε δέκα έτη με ίσες εξαμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις ή με ίσες εξαμηνιαίες χρεωλυτικές δόσεις (απλό χρεωλύσιο) και υπολογισμό των τόκων ανά εξάμηνο με το εκάστοτε εφαρμοζόμενο για τη ρύθμιση επιτόκιο,

το επιτόκιο των ανωτέρω δανείων επιδοτείται με 10 εκατοστιαίες μονάδες από το λογαριασμό του Νόμου 128/75 (1) κατά τα πέντε πρώτα έτη, με την προϋπόθεση ότι ο δανειολήπτης θα έχει καταβάλει προηγουμένως τη δική του συμμετοχή,

το επιτόκιο του νέου δανείου (κεφάλαια κίνησης και πάγιες εγκαταστάσεις) θα είναι το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας της εκάστοτε τελευταίας έκδοσης που χρονικά προηγείται της έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισμού των δανείων, προσαυξημένο κατά δύο μονάδες,

οι υπαγόμενες στην απόφαση αυτή οφειλές από δάνεια σε συνάλλαγμα θα ρυθμίζονται αφού δραχμοποιηθούν οι σχετικές οφειλές με τη μέση τιμή fixing της προηγούμενης της ρυθμίσεως ημέρας,

ως αφετηρία της ρύθμισης για την εφαρμογή των όσων καθορίζει η παρούσα θα λαμβάνεται η ημερομηνία δραχμοποίησης, με την προϋπόθεση ότι η δραχμοποίηση θα έχει πραγματοποιηθεί μέχρι και 30 Ιουνίου 1994,

οι εγγυητικές επιστολές προκειμένου να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση θα πρέπει να έχουν κατατεθεί μέχρι 30 Ιουνίου 1993,

οι τόκοι και το κεφάλαιο των ρυθμιζομένων οφειλών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων των νομών Φλώρινας και Κιλκίς είναι εγγυημένοι από το Δημόσιο,

σε περίπτωση κατά την οποία δεν πληρωθούν δύο συνεχόμενες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, το δάνειο θα καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και θα παύει η ισχύουσα ρύθμιση,

οι τόκοι υπερημερίας μέχρι 31.12.1992 για δάνεια πάγιων εγκαταστάσεων και κεφαλαίων κίνησης των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων των νομών Φλώρινας και Κιλκίς θα καλυφθούν από το δημόσιο εντός των ορίων του προϋπολογισμού (μέσω του κοινού λογαριασμού) του νόμου αριθ. 128/75.

8.

Η υπαγωγή στις προβλεπόμενες από την απόφαση αυτή ρυθμίσεις υπόκειται στην τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων:

οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι βιώσιμες μετά τη ρύθμιση· κρίνεται από τις τράπεζες, οι οποίες διαθέτουν τρίμηνη προθεσμία για να αποφανθούν επί της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων,

οι επιχειρήσεις οφείλουν να έχουν καταβάλει τουλάχιστον το 5 % των τόκων που τους αναλογεί για τα έτη 1991 — 1992, και να έχουν ανταποκριθεί σε αυτή την υποχρέωση μέχρι την ημέρα της ρύθμισης των δανείων (ημερομηνία υπογραφής του νέου δανειακού συμφώνου),

οι οφειλές πρέπει να προέρχονται από δάνεια που αποδεδειγμένα χρησιμοποιήθηκαν είτε για αγορά παγίων εγκαταστάσεων είτε για κεφάλαιο κινήσεως των επιχειρήσεων,

ο έλεγχος της εφαρμογής των ανωτέρω ανατίθεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργείου Οικονομικών,

στις περιπτώσεις επιχειρήσεων, επενδύσεις των οποίων έχουν υπαχθεί στους Αναπτυξιακούς Νόμους και έχουν κάνει χρήση τραπεζικών δανείων για την υλοποίησή τους, η εφαρμογή των μέτρων του ανωτέρω σημείου 7 αποκλείει την περαιτέρω επιδότηση του νέου αυτού δανείου των Αναπτυξιακών Νόμων, διότι το νέο αυτό δάνειο δεν αποτελεί ουσιαστικά δάνειο που έχει ληφθεί για την πραγματοποίηση των επενδύσεων κατά την έννοια του άρθρου 11 των Αναπτυξιακών Νόμων,

στην περίπτωση των βιοτεχνικών δανείων παγίων που επιδοτούνται ήδη βάσει της υπ' αριθ. 2067234 απόφασης, της 31 Οκτωβρίου 1991, με επιδότηση 4 %, η επιδότηση της παρούσας απόφασης (νομών Φλώρινας και Κιλκίς) παρέχεται κατά τη διαφορά για όσο χρόνο διαρκεί η επιδότηση επιτοκίου της προαναφερόμενης απόφασης.

9.

Η απόφαση αριθ. 66336/B.1398 της 14ης Σεπτεμβρίου 1993 τροποποιήθηκε από την απόφαση αριθ. 30755/B.1199 της 21ης Ιουλίου 1994, την απόφαση αριθ. 60029/B.1541 της 23ης Σεπτεμβρίου 1994, την απόφαση αριθ. 72742/B.1723 της 8ης Δεκεμβρίου 1994, την απόφαση αριθ. 236/B.22 της 4ης Ιανουαρίου 1995, την απόφαση αριθ. 8014/B.285 της 28ης Φεβρουαρίου 1995, την απόφαση αριθ. 44678/B.1145 της 3ης Ιουλίου 1995, την απόφαση αριθ. 44446/B.1613 της 24ης Δεκεμβρίου 1996, την απόφαση αριθ. 40410/B.1678 της 9ης Δεκεμβρίου 1997, την απόφαση αριθ. 10995/B.546 της 24ης Μαρτίου 1999, την απόφαση αριθ. 12169/B.736 της 22ας Μαρτίου 2000 και την απόφαση αριθ. 35913/B.2043 της 24ης Οκτωβρίου 2000.

10.

Με την απόφαση αριθ. 30755/B.1199 της 21ης Ιουλίου 1994 προστέθηκε το εξής εδάφιο μεταξύ του δευτέρου και του τρίτου εδαφίου του κεφαλαίου 1 της απόφασης αριθ. 66336/B.1398 (ή αλλιώς στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, μεταξύ της δευτέρας και της τρίτης περιπτώσεως του σημείου 6):

“Εναλλακτικά, σε όσες επιχειρήσεις επιθυμούν, χορηγείται περίοδος χάρητος για ενάμισυ (1 Formula) έτος, δηλαδή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1994, χωρίς επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας εξόφλησης των δέκα (10) ετών και υπό τον όρο ότι στην περίπτωση αυτή η οριζόμενη πενταετής επιδότηση του επιτοκίου των ρυθμιζομένων οφειλών θα μειωθεί από 10 εκατοστιαίες μονάδες σε 8,5 εκατοστιαίες μονάδες. Οι τόκοι της περιόδου χάριτος που βαρύνουν τον δανειολήπτη θα κεφαλαιοποιηθούν στις 31 Δεκεμβρίου 1994· θα προστεθούν στο αρχικό ρυθμιζόμενο κεφάλαιο και θα εξυπηρετηθούν με αυτό ενιαία σε 17 εξαμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις ή σε 17 ίσες εξαμηνιαίες χρεωλυτικές δόσεις (απλό χρεωλύσιο) και υπολογισμό των τόκων ανά εξάμηνο με το εκάστοτε εφαρμοζόμενο για τη ρύθμιση επιτόκιο. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί την 1.7.1995.”

11.

Με την απόφαση υπ' αριθ. 60029/B.1541 της 23ης Σεπτεμβρίου 1994 αντικαταστάθηκε το τρίτο εδάφιο του κεφαλαίου 1 της απόφασης υπ' αριθ. 66336/B.1398 (ή αλλιώς, στην παρούσα απόφαση, η τρίτη περίπτωση του σημείου 7) από το εξής κείμενο:

“το επιτόκιο του νέου δανείου (κεφάλαια κίνησης και πάγιες εγκαταστάσεις) είναι ίσο με το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας της εκάστοτε τελευταίας έκδοσης που χρονικά προηγείται της έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισμού των δανείων, προσαυξημένο για μεν τις επιχειρήσεις του νομού Κιλκίς κατά 5 μονάδες, για δε τις επιχειρήσεις του νομού Φλωρίνης κατά δύο μονάδες”.

12.

Η απόφαση αριθ. 72742/B.1723 της 8ης Δεκεμβρίου 1994 τροποποιεί το μηχανισμό ρύθμισης επαχθών οφειλών, προβλέποντας τις εξής διατάξεις.

Οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση της εναλλακτικής δυνατότητας ρύθμισης οφειλών που προβλέπεται στις κοινές υπουργικές αποφάσεις αριθ. 30755/B.1199 της 21.7.1994 και 2045909/7431/0025 της 26 Αυγούστου 1994, έχουν την ευχέρεια να εξοφλήσουν τους τόκους της περιόδου χάριτος, που τις βαρύνουν αντί να τους κεφαλαιοποιήσουν.

Στην περίπτωση αυτή, η πενταετής επιδότηση του επιτοκίου ορίζεται σε δέκα εκατοστιαίες μονάδες, με την προϋπόθεση ότι η συνολική δαπάνη από την επιδότηση του επιτοκίου, που βαρύνει το λογαριασμό του Ν. 128/75, δεν θα είναι μεγαλύτερη της δαπάνης που αναλογεί σε κάθε μία επιχείρηση όταν κάνει χρήση των διατάξεων των κοινών υπουργικών αποφάσεων αριθ. 30755/B.1199 της 21ης Ιουλίου 1994 και 2045909/7431/0025 της 26ης Αυγούστου 1994.

13.

Η απόφαση αριθ. 236/B.22 της 4ης Ιανουαρίου 1995 προβλέπει τα εξής:

για τις μεταλλευτικές βιομηχανίες του νομού Φλώρινας, το επιτόκιο των νέων δανείων (για κεφάλαια κίνησης και πάγίες εγκαταστάσεις) που προκύπτουν από την εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης (Κ.Υ.Α.) αριθ. 66336/B.1398 της 14ης Σεπτεμβρίου 1993 όπως τροποποιήθηκε, ορίζεται ίσο κατ' ανώτατο όριο, με το επιτόκιο των εντόκων γραμματείων του Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας της εκάστοτε τελευταίας έκδοσης που χρονικά προηγείται της έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισμού των δανείων, προσαυξημένο κατά 5 μονάδες,

οι ρυθμίσεις δανείων που έχουν γίνει μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των διατάξεών της με το επιτόκιο που ορίζεται στην Κ.Υ.Α. αριθ. 66336/B.1398 (επιτόκιο ΕΓΔ δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά δύο μονάδες) εξακολουθούν να ισχύουν,

η κεφαλαιοποίηση των τόκων της περιόδου χάριτος που προβλέπεται από την Κ.Υ.Α. αριθ. 30755/B.1199 της 21ης Ιουλίου 1994 αφορά τους τόκους που βαρύνουν τον δανειολήπτη, ενώ οι τόκοι που βαρύνουν το Δημόσιο καταβάλλονται κανονικά (δεν κεφαλαιοποιούνται).

14.

Με την απόφαση αριθ. 8014/B.285 της 28ης Φεβρουαρίου 1995, καθορίζεται η 31η Ιανουαρίου 1995 ως η ημερομηνία δραχμοποίησης των δανείων σε συνάλλαγμα, η οποία αναφέρεται στο ανωτέρω σημείο 6 πέμπτη περίπτωση.

15.

Η Κ.Υ.Α. αριθ. 44678/B.1145 της 3ης Ιουλίου 1995 προβλέπει τα εξής:

σε όσες επιχειρήσεις τα δάνεια των οποίων ρυθμίζονται βάσει των Κ.Υ.Α. αριθ. 1648/B.22/13.1.94 και 66336/B.1398/14.9.93, οι οποίες αδυνατούν να καταβάλουν τη δόση της 1.7.95 παρέχεται ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της δανειοδοτούσας Τράπεζας, η εναλλακτική δυνατότητα παράτασης της περιόδου χάριτος για ένα χρόνο (μέχρι τις 31.12.1995 αντί της 31.12.1994), με τριετή επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας ρύθμισης,

η πρώτη δόση θα καταβληθεί την 1.7.1996,

οι τόκοι της περιόδου χάριτος που απομένουν μετά την καταβολή των προβλεπόμενων ως κατωτέρω επιδοτήσεων θα κεφαλαιοποιηθούν χωρίς ανατοκισμό, την 31.12.95,

οι τόκοι των ρυθμισμένων οφειλών καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου χάριτος θα εξακολουθήσουν να επιδοτούνται από το λογαριασμό του Ν. 128/75, όπως μέχρι σήμερα, δηλαδή με 10 εκατοστιαίες μονάδες για τις επιχειρήσεις περιοχής Θράκης και 8,5 εκατοστιαίες μονάδες για τις επιχειρήσεις των νομών Φλώρινας — Κιλκίς,

μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος και μέχρι να συμπληρωθεί η πενταετία από την αφετηρία της ρύθμισης, θα καταβάλλεται επιδότηση επιτοκίου για τις οφειλές που εξυπηρετούνται με ίσες δόσεις κεφαλαίου (απλό χρεωλύσιο) ίση:

α)

με 7 εκατοστιαίες μονάδες για τις επιχειρήσεις των νομών Φλώρινας — Κιλκίς·

β)

με 6,5 εκατοστιαίες μονάδες για τις οφειλές από τα ίδια διαθέσιμα των τραπεζών και 7 εκατοστιαίες μονάδες για τις οφειλές από δάνειο της ΑΝΕANE 197/78, για τις επιχειρήσεις περιφέρειας Θράκης,

ειδικά για τα δάνεια που εξυπηρετούνται με τοκοχρεωλυτικές δόσεις η επιδότηση μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος θα ανέρχεται σε 8 εκατοστιαίες μονάδες για τις επιχειρήσεις νομών Φλώρινας — Κιλκίς και 8,5 εκατοστιαίες μονάδες για τις επιχειρήσεις περιοχής Θράκης,

προϋπόθεση για τα ανωτέρω είναι οι επιχειρήσεις να έχουν καταβάλει τη διαφορά των τόκων που αποτελεί τη δική τους συμμετοχή,

κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών αριθ. 2045909 από 24.8.1994 και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου α) του αριθ. 32641/B.1245 από 29.7.94, διευκρινιστικού εγγράφου, μπορούν να παραμένουν σε έντοκο λογαριασμό τα ποσά που καταβλήθηκαν από 1.7.1993 και μετά και δεν επαναχορηγήθηκαν, και τα οποία κατά την ημερομηνία καταβολής τους περιόριζαν το υπόλοιπο της οφειλής της 30.6.1993.

16.

Η απόφαση αριθ. 44446/B.1613 της 24ης Δεκεμβρίου 1996 προβλέπει τα εξής:

καθίστανται αμέσως ληξιπρόθεσμα και απαιτητά ολόκληρα τα δάνεια, που προκύπτουν από τη ρύθμιση των αναφερομένων στις αποφάσεις υπ' αριθ. 1648/B.22/13.1.1994 και 66336/B.1398/14.9.1993, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, οφειλών, όταν δεν πληρωθούν τέσσερις συνεχόμενες δόσεις (αντί των τριών που ισχύει) από τις υπαγόμενες στη ρύθμιση επιχειρήσεις των νομών Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης, και τρεις συνεχόμενες δόσεις (αντί των δύο που ισχύει, από τις υπαγόμενες στη ρύθμιση επιχειρήσεις των νομών Φλώρινας και Κιλκις.

17.

Η απόφαση αριθ. 40410/B.1678 της 9ης Δεκεμβρίου 1997 προβλέπει τα εξής:

όσες από τις ληξιπρόθεσμες μέχρι και 1.1.1998 οφειλές των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στους νομούς Κιλκίς — Φλώρινας και έχουν υπαχθεί στις διατάξεις της Κ.Υ.Α αριθ. 66336/93 όπως ισχύει, είναι ανεξόφλητες, κεφαλαιοποιούνται την ως άνω ημερομηνία σε ένα (νέο) δάνειο διάρκειας 15 ετών, περιλαμβανομένης περιόδου χάριτος για τα πέντε πρώτα έτη. Η εξυπηρέτηση του δανείου για τα υπόλοιπα 10 έτη θα γίνει με ίσες εξαμηνιαίες χρεωλυτικές ή τοκοχρεωλυτικές δόσεις,

οι τόκοι του ως άνω δανείου θα καταβάλλονται στο τέλος κάθε εξαμήνου αρχής γενομένης την 30.6.1998. Κατ' εξαίρεση οι τόκοι των δύο πρώτων εξαμήνων, εφόσον το επιθυμούν οι επιχειρήσεις, δύνανται να κεφαλαιοποιηθούν και να προστεθούν στο αρχικό ποσό ρύθμισης· οι υπόλοιπες οκτώ εξαμηνιαίες δόσεις της περιόδου χάριτος θα καταβάλλονται στο τέλος κάθε εξαμήνου,

το επιτόκιο του νέου αυτού δανείου καθορίζεται ίσο με το βασικό επιτόκιο ενήμερης οφειλής για αντίστοιχες κατηγορίες δανείων πλέον περιθωρίου 1,5 %. Το επιτόκιο αυτό θα επιδοτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις για το τυχόν υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι συμπληρώσεως πενταετίας,

η μη καταβολή έστω και μιας δόσεως απαιτητών τόκων ή τοκοχρεωλυσίων που προκύπτουν από την άνω ρύθμιση θα επιφέρει την ανατροπή των αποτελεσμάτων ρύθμισης και επαναφορά στην προηγούμενη,

στην παρούσα ρύθμιση υπάγονται και τυχόν βεβαιωμένες από 1.7.1997 οφειλές στις ΔΟΥ λόγω κατάπτωσης της εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου από δάνεια που ρυθμίστηκαν με βάση την Κ.Υ.Α.66336/B.1398/14.9.1993, ύστερα από την επαναφορά τους στις τράπεζες,

στα νέα δάνεια που απορρέουν από την παρούσα ρύθμιση θα παρασχεθεί η εγγύηση του Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2322/95,

οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή των επιχειρήσεων στις ρυθμίσεις της παρούσης είναι:

α)

οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι βιώσιμες μετά τη ρύθμιση· οι σχετικές μελέτες βιωσιμότητας θα γίνονται από την τράπεζα που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό χρηματοδότησης στα πάγια και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο εντός δύο μηνών από την έκδοση της παρούσας·

β)

οι επιχειρήσεις να έχουν καταβάλει το 15 % των υφισταμένων την 1.1.1998 ληξιπροθέσμων οφειλών.

18.

Η απόφαση αριθ. 10995/B.546, της 24ης Μαρτίου 1999 προβλέπει τα εξής:

παρατείνεται το χρονικό διάστημα για το οποίο παρέχεται η επιδότηση του επιτοκίου στα ρυθμισμένα με βάση την υπ' αριθ. 66336/B.1398/14.9.1993 Κ.Υ.Α. όπως ισχύει δάνεια των επιχειρήσεων των νομών Φλώρινας — Κιλκίς για δύο έτη ακόμη,δηλ. μέχρι 30.6.2000,

για το διάστημα αυτό των δύο ετών θα παρέχεται επιδότηση επιτοκίου ίση με τρεις εκατοστιαίες μονάδες,

προϋπόθεση για την καταβολή της ως άνω επιδότησης είναι η ενημερότητα (σε κεφάλαιο και τόκους) των ρυθμισμένων οφειλών, που πιστοποιείται από τη χρηματοδοτούσα τράπεζα.

19.

Η απόφαση αριθ. 12169/B.736 της 22ας Μαρτίου 2000 προβλέπει τα εξής:

καθίστανται αμέσως ληξιπρόθεσμα και απαιτητά ολόκληρα τα δάνεια που προκύπτουν από τη ρύθμιση των αναφερομένων στις κοινές αποφάσεις των υπουργών εθνικής οικονομίας και οικονομικών υπ' αριθ. 66336/B.1398/14.9.1993 και 40410/B.1678/9.12.1997, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, οφειλών, όταν δεν πληρωθούν έξι συνεχόμενες δόσεις (αντί των τριών που ισχύει) για τις υπαγόμενες στη ρύθμιση της Κ.Υ.Α 66336/B.1398/14.9.1993 οφειλές των επιχειρήσεων των νομών Φλώρινας και Κιλκίς και τρεις συνεχόμενες δόσεις (αντί της μιας που ισχύει) για τις υπαγόμενες στη ρύθμιση της Κ.Υ.Α 40410/B.1678/9.12.1997 οφειλές των επιχειρήσεων των νομών Φλώρινας και Κιλκίς.

20.

Η απόφαση αριθ. 35913/B.2043 της 24ης Οκτωβρίου 2000 προβλέπει τα εξής:

όλες οι οφειλές ενήμερες και ληξιπρόθεσμες, μέχρι 30.6.2000, των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην Περιφέρεια Θράκης και έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των Κ.Υ.Α. 1648/B.22/13.1.1994, 40412/B.1677/9.12.1997 και 10123/B.507/17.3.1999, καθώς και των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στους νομούς Φλώρινας και Κιλκίς και έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των Κ.Υ.Α. 66336/B.1398/14.9.1993 και 40410/B.1678/9.12.1997, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, κεφαλαιοποιούνται και γίνονται ένα νέο ενιαίο δάνειο, το οποίο θα εξοφληθεί με ίσες εξαμηνιαίες χρεωλυτικές ή τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με πρώτη καταβλητέα την 1.7.2001και τελευταία την 31.12.2013. Οι τόκοι από 1.7 έως 31.12.2000 θα καταβληθούν στη λήξη τους. Για τις οφειλές σε συνάλλαγμα, προκειμένου να υπαχθούν στη ρύθμιση, θα πρέπει να δραχμοποιηθούν με τιμή fixing της ημέρας της υπογραφής της σύμβασης, η οποία δεν θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της 31.12.2000,

οι τράπεζες οι οποίες είχαν ρυθμίσει τις οφειλές επιχειρήσεων βάσει των ανωτέρω Κ.Υ.Α. δύνανται κατά την κεφαλαιοποίηση των οφειλών στις 30.6.2000 να διαγράψουν το 25 % του συνόλου των τόκων υπερημερίας,

ως επιτόκιο ρύθμισης των οφειλών, ορίζεται το εκάστοτε επιτόκιο των εντόκων γραμματίων Ελληνικού δημοσίου (ΕΓΕΔ) δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 35 %,

στην ανωτέρω ρύθμιση υπάγονται και οι οφειλές που βεβαιώθηκαν στις ΔΟΥ λόγω κατάπτωσης της εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου ύστερα από επαναφορά τους στις τράπεζες, καθώς και οι οφειλές από δάνεια που χορηγήθηκαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε επιχειρήσεις του νομού Φλώρινας, που επλήγησαν από την κρίση στη Γιουγκοσλαβία σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αριθ. 2039965/6169/0025/6.7.1995 και είχαν υπαχθεί στις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 66336/B.1398/14.9.1993,

στα νέα δάνεια που απορρέουν από την παρούσα ρύθμιση θα παρασχεθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αριθ. 2322/95,

μετά τη ρύθμιση θα εξετάζεται η δυνατότητα χορήγησης δανείου κεφαλαίου κίνησης με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου μέχρι συνολικού ποσού 100 000 000 δραχμών (100 000 000 GRD) κατά επιχείρηση στα πλαίσια των διατάξεων της αριθ. 32576/B.1282/9.10.1997 απόφασης του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,

σε περίπτωση μη καταβολής δύο δόσεων με αναλογούντες τόκους ή τοκοχρεωλυσίων που προκύπτουν από τη νέα ρύθμιση, ολόκληρο το δάνειο καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό,

προϋπόθεση για την υπαγωγή των επιχειρήσεων στις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης είναι οι επιχειρήσεις να είναι βιώσιμες. Μελέτη βιωσιμότητας θα προσκομίζεται στην Τράπεζα που έχει τις περισσότερες οφειλές, η οποία και θα αξιολογεί τη μελέτη. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, η μελέτη θα προσκομίζεται στην 25η Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών για έγκριση της ρύθμισης με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Αξιολόγηση

21.

Δυνάμει του άρθρου 87, παράγραφος 1 της Συνθήκης, ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη ή με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό δια της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ κρατών μελών συναλλαγές. Στο παρόν στάδιο, το εξεταζόμενο μέτρο φαίνεται να αντιστοιχεί με τον ορισμό αυτό, κατά την έννοια ότι ευνοεί ορισμένες επιχειρήσεις των οποίων ελαφρύνει το βάρος ορισμένων τρεχουσών δαπανών (των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον τίτλο της απόφασης αριθ. 69836/B.1461 της 30ης Σεπτεμβρίου 1993, αλλά επίσης, λαμβανομένων υπόψη των πληροφοριών που περιήλθαν στην Επιτροπή, των επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων του τομέα των λιπαρών ουσιών), και ότι δύναται να επηρεάσει τις συναλλαγές λόγω της θέσης που κατέχει η Ελλάδα στις αντίστοιχες παραγωγές (για παράδειγμα, στον γεωργικό τομέα και ειδικότερα στις λιπαρές ουσίες, η Ελλάδα είχε το 2000 ποσοστό 21,6 % της κοινοτικής παραγωγής ελιών, και 17,6 % το 2001).

22.

Εντούτοις, στις προβλεπόμενες από το άρθρο 87 παράγραφοι 2 και 3 της Συνθήκης περιπτώσεις, ορισμένα μέτρα δύνανται, κατά παρέκκλιση, να θεωρηθούν ως συμβιβάσιμα με την κοινή αγορά.

23.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα μπορούσε να προταθεί μόνον η παρέκκλιση που προβλέπεται από το άρθρο 87 παράγραφος 3, στοιχείο γ) της Συνθήκης, που αναφέρει ότι δύνανται να θεωρηθούν ότι συμβιβάζονται με την κοινή αγορά οι ενισχύσεις για την προώθηση της αναπτύξεως ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων ή οικονομικών περιοχών, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο που θα αντέκειτο προς το κοινό συμφέρον.

24.

Η Επιτροπή θα ήθελε, πάνω απ' όλα, να τονίσει ότι τα εξεταζόμενα στο πλαίσιο του παρόντος φακέλου μέτρα είναι συνολικά παρόμοια με αυτά που εφαρμόστηκαν στους νομούς Καστοριάς και Εύβοιας, και τα οποία αποτελούν τώρα το αντικείμενο διαδικασίας εξέτασης που κινήθηκε βάσει του άρθρου 88 παράγραφος 2 της συνθήκης, στο πλαίσιο του φακέλου C 23/04 (πρώην NN 153/03). Συνεπώς, ορισμένες από τις παρακάτω πληροφορίες προέρχονται από το φάκελο αυτό.

25.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των οποίων η Επιτροπή έλαβε γνώση, όλα τα ανωτέρω περιγραφόμενα μέτρα ενδεχομένως περιέχουν ορισμένες μορφές κρατικών ενισχύσεων, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι έχουν θεσπιστεί και χρηματοδοτηθεί από τις δημόσιες αρχές (βλ. σημείο 7 δεύτερη περίπτωση και υποσημείωση αριθ. 1):

α)

η ομαδοποίηση, στα πλαίσια νέων δανείων δεκαετούς διάρκειας, υφισταμένων μέχρι 30 Ιουνίου 1993 ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών, προερχόμενων από τραπεζικά δάνεια για πάγιες εγκαταστάσεις και για κεφάλαια κίνησης·

β)

ο υπολογισμός των τόκων ανά εξάμηνο αντί του τρίμηνου που κανονικά ισχύει για κάθε επιχείρηση που συνάπτει δάνεια·

γ)

η εφαρμογή επιτοκίου ισοδύναμου προς αυτό των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας (και αυτό ανεξάρτητα από τον αριθμό των εκατοστιαίων μονάδων προσαύξησης), λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι εφαρμόζεται ακόμη μία σημαντική επιδότηση των επιτοκίων· η υφιστάμενη πριν από οποιαδήποτε επιδότηση διαφορά μεταξύ των επιτοκίων που εφαρμόζονται στις υπαγόμενες στη ρύθμιση των οφειλών τους επιχειρήσεις, και των επιτοκίων επιβάλλονται στις άλλες επιχειρήσεις, εμφαίνεται στον παρακάτω συγκριτικό πίνακα (2):

Ημερομηνία

Επιτόκιο των ετήσιων εντόκων γραμματίων δημοσίου %

(+ προσαύξηση)

Μέσος όρος των κανονικών επιτοκίων

(%)

30.6.1993

21,25 + 2 = 23,25

28,60

31.12.1993

20,25 + 2 = 22,25

15.7.1994

20,25 + 2 = 22,25

27,40

16.12.1994

17,75 + 2 = 19,75

17.7.1995

15,50 + 2 = 17,50

23,10

18.12.1995

13,90 + 2 = 15,90

1.7.1996

13,30 + 2 = 15,30

21

2.12.1996

11,50 + 2 = 13,50

1.7.1997

9,60 + 2 = 11,60

18,20

10.12.1997

11,30 + 2 = 13,30

1.7.1998

11,70 + 2 = 13,70

18,60

2.12.1998

10,50 + 2 = 12,50

2.7.1999

8,69 + 2 = 10,69

15,00

17.12.1999

8,26 + 2 = 10,26

28.7.2000

6,22 + 2 = 8,22

12,33

22.12.2000

4,59 + 2 = 6,59

30.8.2001

3,74 + 2 = 5,74

8,58

13.12.2001

3,02 + 2 = 5,02

6.6.2002

3,72 + 2 = 5,72

7,40

28.11.2002

2,69 + 2 = 4,69

7,24

δ)

η χορήγηση επιδότησης επιτοκίων κατά δέκα μονάδες επί του συνόλου του ποσού των δανείων, στη διάρκεια των πέντε πρώτων ετών (η επιδότηση υπολογίζεται στα προσαυξημένα επιτόκια που αναφέρονται στη δεύτερη στήλη του ανωτέρω πίνακα)·

ε)

η παροχή της εγγύησης του Δημοσίου στους τόκους και στο κεφάλαιο των ρυθμιζομένων οφειλών (αυτό ισχύει για όλα τα δάνεια στα οποία αναφέρεται η παρούσα απόφαση)·

στ)

η ανάληψη από το Ελληνικό Δημόσιο των τόκων υπερημερίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992 για δάνεια πάγιων εγκαταστάσεων και κεφαλαίων κίνησης των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων·

ζ)

η περίοδος χάριτος στην αποπληρωμή με μικρότερη επιδότηση επιτοκίου, που προτείνεται εναλλακτικά σε σχέση με την προαναφερόμενη στο σημείο δ) επιδότηση·

η)

το γεγονός ότι οι τόκοι της περιόδου χάριτος, που βαρύνουν τον δανειοδοτούμενο, κεφαλαιοποιούνται στα πλαίσια του ρυθμιζόμενου δανείου και μπορούν έτσι να τύχουν της εφαρμοζόμενης στο νέο δάνειο επιδότησης επιτοκίου·

θ)

οι επιμηκύνσεις των περιόδων χάριτος σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής·

ι)

η κεφαλαιοποίηση, χωρίς ανατοκισμό, των τόκων της περιόδου χάριτος που παραμένουν προς πληρωμή·

ια)

η ομαδοποίηση των ανεξόφλητων μέχρι την 1η Ιανουρίου 1998 οφειλών σε νέα δάνεια διάρκειας 15 ετών, με περίοδο χάριτος 5 ετών και κεφαλοποίηση των τόκων των δύο πρώτων εξαμήνων, οι οποίες δύνανται να προστεθούν στο κεφάλαιο του δανείου και να καλυφθούν έτσι από τις προαναφερθείσες επιδοτήσεις επιτοκίου·

ιβ)

η επιδότηση επιτοκίων στα νέα αυτά δάνεια, διαμορφούμενη σε συνάρτηση με τις προαναφερόμενες στην περιγραφή υπουργικές αποφάσεις, η οποία ίσχυε κατά το χρόνο της ρύθμισης και επιμηκύνθηκε χρονικά·

ιγ)

η ομαδοποίηση, στα πλαίσια νέων δανείων διάρκειας 13 ετών, ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών στις 30 Ιουνίου 2000, με το επιτόκιο που ισχύει για τα γραμμάτια του Δημοσίου, προσαυξημένο κατά 35 % (βλέπε ανωτέρω συγκριτικό πίνακα).

26.

Όλα αυτά τα στοιχεία πιθανών ενισχύσεων πρέπει να τύχουν ανάλυσης από δύο απόψεις: αυτή της εφαρμογής τους στον γεωργικό τομέα και αυτήν της εφαρμογής τους στο βιομηχανικό και βιοτεχνικό τομέα, λαμβανομένων γενικότερα υπόψη των παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν από τις ελληνικές αρχές την 1η Ιουλίου 2004, σε απάντησή τους στις ερωτήσεις των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 22ας Απριλίου 2004. Δεδομένου ότι οι ενισχύσεις είναι της ίδιας φύσης με τις εξεταζόμενες στο πλαίσιο του εκκρεμούντος φακέλου C 23/04, οι αμφιβολίες τις οποίες διατυπώνει η Επιτροπή στο πλαίσιο του φακέλου αυτού εξακολουθούν, στο στάδιο αυτό, να ισχύουν. Οι εν λόγω αμφιβολίες εκτίθενται παρακάτω, τηρουμένων των αναλογιών.

Όσον αφορά τον γεωργικό τομέα

27.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι, στην επιστολή τους της 1ης Ιουλίου 2004, οι ελληνικές αρχές διευκρίνισαν ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων επιτοκίου που παρασχέθηκαν στη διάρκεια του διαστήματος εφαρμογής των προαναφερομένων στην περιγραφή υπουργικών αποφάσεων, έφθασε τα 32 εκατομμύρια ευρώ· όσον αφορά τις καταβληθείσες εγγυήσεις του Δημοσίου, αυτές ανήλθαν σε 22 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία το μεγαλύτερο μέρος έχει ήδη επιστραφεί από τους δικαιούχους στο Δημόσιο. Τέλος, προσέθεσαν ότι δεν διέθεταν αναλυτικά στοιχεία ανά επιχείρηση και νομό, μπορούσαν ωστόσο να εκτιμήσουν ότι ο κύριος όγκος των κατ' αυτόν τον τρόπο χορηγηθεισών ενισχύσεων αφορούσε ποσά τα οποία εμπίπτουν στον κανόνα de minimis (βάσει δε αυτού θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι δεν πληρούν όλους τους όρους εφαρμογής του άρθρου 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης και δεν συνιστούν, ως εκ τούτου, κρατικές ενισχύσεις).

28.

Καθώς πρόκειται για μη κοινοποιηθείσες ενισχύσεις, αυτές θα πρέπει να εξεταστούν με βάση τους ισχύοντες κατά το χρόνο της χορήγησής τους κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές, σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 23.3 δεύτερο εδάφιο των κατευθυντηρίων γραμμών της Κοινότητας όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό τομέα (3).

29.

Αλλά, κατά τις ημερομηνίες έναρξης ισχύος της απόφασης αριθ. 66336/B.1398 και των τροποποιήσεών της, ο κανόνας de minimis, ο οποίος είχε προσδιοριστεί στο κοινοτικό πλαίσιο των ενισχύσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του 1992 (4), εν είχε εφαρμογή στον γεωργικό τομέα (5).

30.

Βεβαίως, θεσπίστηκε ένας κανόνας de minimis, στο πλαίσιο του γεωργικού τομέα, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας (6). Ο εν λόγω κανονισμός, ο οποίος εφαρμόζεται επίσης στις χορηγηθείσες πριν την έναρξη της ισχύος του ενισχύσεις, εφόσον αυτές πληρούν τους όρους των άρθρων 1 και 3, ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 ότι το σύνολο των ενισχύσεων ήσσσονος σημασίας που χορηγούνται σε οιαδήποτε επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 3 000 ευρώ σε περίοδο τριών ετών, το δε ανώτατο όριο αυτό εφαρμόζεται ανεξάρτητα από τη μορφή ή τον επιδιωκόμενο στόχο των ενισχύσεων.

31.

Στο παρόν όμως στάδιο, η Επιτροπή δεν διαθέτει κανένα δεδομένο που να της επιτρέπει να προσδιορίσει το μέτρο κατά το οποίο εισπραχθέντα από τις γεωργικές επιχειρήσεις ποσά, κατ' εφαρμογή της αποφάσεως αριθ. 66336/B.1398 και των τροποποιήσεών της, μπορούν ενδεχομένως να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 της Επιτροπής.

32.

Λαμβανομένων υπόψη των σκέψεων που αναπτύχθηκαν στα σημεία 27 έως 30, η Επιτροπή δεν δύναται παρά να αμφιβάλει, στο παρόν στάδιο, σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής του κανόνα de minimis στις χορηγηθείσες στον γεωργικό τομέα ενισχύσεις και, ως εκ τούτου, σχετικά με το συμβιβάσιμό τους με την κοινή αγορά.

33.

Πράγματι, σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 66336/B.1398, οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να είναι βιώσιμες μετά τη ρύθμιση των οφειλών τους (βλέπε ανωτέρω σημείο 8), πράγμα που συνεπάγεται ότι κατά το χρόνο της πράξεως ρύθμισης, οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να είναι προβληματικές.

34.

Κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της απόφασης αριθ. 66336/B.1398, η Επιτροπή ακολουθούσε την πολιτική να θεωρεί ότι οι ενισχύσεις στις προβληματικές επιχειρήσεις, όπως είναι οι ανωτέρω περιγραφόμενες, συνιστούσαν ενισχύσεις στη λειτουργία, οι οποίες δεν μπορούσαν, καταρχήν, να θεωρηθούν ως συμβιβάσιμες με την κοινή αγορά παρά μόνον εάν πληρούσαν τις κατωτέρω τρεις προϋποθέσεις:

α)

οι εν λόγω ενισχύσεις θα έπρεπε να αφορούν χρηματοοικονομικά βάρη δανείων συναφθέντων για τη χρηματοδότηση ήδη πραγματοποιηθεισών επενδύσεων·

β)

το σωρευτικό ισοδύναμο επιδότησης των ενισχύσεων που ενδεχομένως είχαν χορηγηθεί κατά τη σύναψη των δανείων και των εν λόγω ενισχύσεων δεν θα μπορούσε να υπερβαίνει τους γενικώς παραδεκτούς συντελεστές, ήτοι:

για τις επενδύσεις στο επίπεδο της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής: 35 % ή 75 % στις μειονεκτικές περιοχές κατά την έννοια της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ,

για τις επενδύσεις στο επίπεδο της μεταποίησης ή της εμπορίας γεωργικών προϊόντων: 55 % ή 75 % στις περιοχές στόχου 1, για τα σχέδια που είναι σύμφωνα με τα τομεακά προγράμματα ή με κάποιον από τους στόχους του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 866/90, και 35 % (ή 50 % στις περιοχές στόχου 1) για τα λοιπά σχέδια, στο μέτρο που δεν αποκλείονται βάσει των κριτηρίων επιλογής που αναφέρονται στο σημείο 2 του παραρτήματος της απόφασης 90/342/ΕΟΚ (ή της απόφασης 94/173/ΕΟΚ)·

γ)

οι εν λόγω ενισχύσεις θα έπρεπε να ήταν μεταγενέστερες αναπροσαρμογών των επιτοκίων των νέων δανείων που πραγματοποιούνται ώστε να λαμβάνεται υπόψη η διακύμανση των επιτοκίων (το δε ποσό των ενισχύσεων θα έπρεπε να είναι κατώτερο από ή ίσο προς τη διαφορά των επιτοκίων των νέων δανείων) ή θα έπρεπε να αφορούν γεωργικές εκμεταλλεύσεις που να παρέχουν εγγυήσεις βιωσιμότητας, ιδίως στην περίπτωση που τα χρηματοοικονομικά βάρη των υφιστάμενων δανείων είναι τέτοια που να κινδυνεύει η βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων ή και να κινδυνεύουν να χρεωκοπήσουν.

35.

Το 1997, οι προϋποθέσεις αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (7). Το σημείο 4.4 των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών ορίζει ότι “όσον αφορά τον γεωργικό τομέα, [οι κατευθυντήριες γραμμές] θα αρχίσουν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 1998 για τις νέες κρατικές ενισχύσεις και για τις υφιστάμενες κρατικές ενισχύσεις ισχύει η ίδια ημερομηνία, σε περίπτωση δε που η Επιτροπή έχει κινήσει στο πλαίσιο αυτό τη διαδικασία του άρθρου 93 (σήμερα άρθρου 88), παράγραφος 2 της Συνθήκης κατά ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών, αφότου η Επιτροπή εκδώσει την οριστική απόφαση έναντι του (των) συγκεκριμένου(-ων) κράτους (κρατών) μέλους (μελών) βάσει του άρθρου 93 (σήμερα άρθρου 88) παράγραφος 2 της Συνθήκης”.

36.

Οι κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων, του 1997, των οποίων η εφαρμογή παρατάθηκε με την Ανακοίνωση της Επιτροπής του 1998 σχετικά με την παράταση ισχύος των κοινοτικών κατευθυντηρίων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (8), αντικαταστάθηκαν από νέες κατευθυντήριες γραμμές στις 9 Οκτωβρίου 1999 (9). Στο σημείο 6.3 των νέων αυτών κατευθυντήριων γραμμών, αναφέρεται ότι “τα κράτη μέλη πρέπει να προσαρμόσουν τα καθεστώτα ενισχύσεων διάσωσης και αναδιάρθρωσης που εφαρμόζουν και που παραμένουν σε ισχύ μετά τις 30 Ιουνίου 2000 και να τα ευθυγραμμίσουν με τις … κατευθυντήριες γραμμές … μετά την ημερομηνία αυτή”. Επίσης, “για να μπορέσει η Επιτροπή να ελέγξει την προσαρμογή αυτή, τα κράτη μέλη [πρέπει να της διαβιβάσουν] πριν τις 31 Δεκεμβρίου 1999, κατάσταση με όλα αυτά τα καθεστώτα. Εν συνεχεία, και εν πάση περιπτώσει, πριν από τις 30 Ιουνίου 2000, πρέπει να της διαβιβάσουν επαρκή στοιχεία που θα της επιτρέψουν να διαπιστώσει κατά πόσον τα καθεστώτα αυτά τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τις … κατευθυντήριες γραμμές”.

37.

Από τις 10 Οκτωβρίου 1999, οι κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων του 1999 αντικαταστάθηκαν από νέες κατευθυντήριες γραμμές (10). Σ' αυτές, και συγκεκριμένα στο σημείο 104, ορίζεται:

“104.

Η Επιτροπή θα εξετάζει κατά πόσον συμβιβάζεται με την κοινή αγορά κάθε ενίσχυση διάσωσης και αναδιάρθρωσης η οποία χορηγείται χωρίς την άδειά της και, επομένως, κατά παράβαση του άρθρου 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης, με βάση τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, εάν η ενίσχυση ή μέρος αυτής χορηγήθηκε χωρίς τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Όλες τις άλλες περιπτώσεις, η Επιτροπή θα τις εξετάζει με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές που ισχύουν κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης.”

38.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι ελληνικές αρχές δεν διευκρίνισαν, στην επιστολή τους της 1ης Ιουλίου 2004, κατά πόσον η υπουργική απόφαση αριθ. 66336/B.1398 και οι τροποποιήσεις της, παρέμεναν σε ισχύ. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν δύναται να αποκλείσει ότι ορισμένες ενισχύσεις καταβλήθηκαν μετά τη 10η Οκτωβρίου 2004, πράγμα που θα δικαιολογούσε να γίνει ανάλυση αποκλειστικά βάσει των κατευθυντηρίων γραμμών του 2004. Λαμβανομένης όμως υπόψη της αβεβαιότητας που περιβάλλει την εφαρμογή της υπουργικής αποφάσεως αριθ. 66336/B.1398 και των τροποποιήσεών της, μετά τη 10η Οκτωβρίου 2004, η Επιτροπή θα προχωρήσει επίσης σε ανάλυση των ενισχύσεων με βάση όλες τις προαναφερόμενες στα σημεία 35 έως 35 διατάξεις.

Ενισχύσεις που χορηγήθηκαν μεταξύ 21ης Σεπτεμβρίου 1993 (11) και 31ης Δεκεμβρίου 1997

39.

Όσον αφορά τους κανόνες που εφαρμόζονται στις κρατικές ενισχύσεις για προβληματικές επιχειρήσεις μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της αποφάσεως αριθ. 66336/B0,1398 (την 1η Οκτωβρίου 1993) και 31ης Δεκεμβρίου 1997 (για τους παρατιθέμενους στο σημείο 34 λόγους), η Επιτροπή διαπιστώνει τα εξής:

οι ενισχύσεις θα έπρεπε να αφορούν αποκλειστικώς δάνεια για επενδύσεις· όμως, στην περίπτωση των εν λόγω μέτρων, τα δάνεια που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση φαίνεται ότι είχαν επίσης ως σκοπό τη σύσταση ή/και τροφοδότηση κεφαλαίων κίνησης,

στο παρόν στάδιο και λόγω ελλείψεως πληροφοριών, η Επιτροπή δεν γνωρίζει κατά πόσον τα επενδυτικά δάνεια (για πάγιες εγκαταστάσεις) που υπήχθησαν στη ρύθμιση είχαν ήδη τύχει κρατικής ενισχύσεως· της είναι συνεπώς αδύνατο να προσδιορίσει κατά πόσον το ισοδύναμο επιδότησης της ενίσχυσης ή των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν για τα δάνεια παραμένει εντός των αποδεκτών ορίων, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση του 75 % των δαπανών, καθώς φαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή έχουν χορηγηθεί ενισχύσεις στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων (λιπαρές ουσίες) και ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στο στόχο 1,

ελλείψει πληροφοριών, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει κατά πόσον οι χρηματοδοτηθείσες από τα δάνεια επενδύσεις που υπήχθησαν στη ρύθμιση ήταν σύμφωνες με τους όρους της αποφάσεως 90/342/ΕΟΚ της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση των κριτηρίων επιλογής που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τις επενδύσεις που αφορούν τη βελτίωση των συνθηκών μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων και προϊόντων δασοκομίας (12), όπως επίσης προς τα οριζόμενα από την απόφαση 94/173/ΕΟΚ της Επιτροπής της 22ας Μαρτίου 1994, για την κατάρτιση κριτηρίων επιλογής που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τις επενδύσεις όσον αφορά τη βελτίωση των συνθηκών μεταποίησης και εμπορίας των γεωργικών προϊόντων και προϊόντων δασοκομίας και για την κατάργηση της απόφασης 90/342/ΕΟΚ (13).

40.

Λαμβανομένων υπόψη των σκέψεων αυτών, η Επιτροπή ασφαλώς αμφιβάλλει, στο παρόν στάδιο, σχετικά με την τήρηση των προαναφερομένων στο σημείο 33 προϋποθέσεων, και συνεπώς όσον αφορά το συμβιβάσιμο με την κοινή αγορά των εν λόγω ενισχύσεων που χορηγήθηκαν μεταξύ 1ης Οκτωβρίου 1993 και 31ης Δεκεμβρίου 1997.

41.

Οι αμφιβολίες αυτές ενισχύονται ακόμη από το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα, τίποτε δεν επιτρέπει στην Επιτροπή να διαπιστώσει ότι η παρεχόμενη από Δημόσιο εγγύηση για την πράξη ρύθμισης των οφειλών συνάδει με τους κανόνες σε θέματα κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται υπό τη μορφή εγγυήσεων, κανόνες που εφαρμόζονταν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αποφάσεως αριθ. 66336/B.1398 (14).

Ενισχύσεις που χορηγήθηκαν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου1998 και 30ής Ιουνίου2000

42.

Ελλείψει πληροφοριών, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει κατά πόσον οι ελληνικές αρχές έχουν προσαρμόσει τα εν λόγω μέτρα ενισχύσεων στις διατάξεις των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στη διάσωση και αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων, του 1997.

43.

Στο πλαίσιο αυτό και στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή ασφαλώς αμφιβάλλει για το συμβιβάσιμο των εν λόγω μέτρων ενίσχυσης με την κοινή αγορά στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.

44.

Οι αμφιβολίες αυτές ενισχύονται ακόμη από το γεγονός ότι μέχρι σήμερα, τίποτε δεν επιτρέπει στην Επιτροπή να διαπιστώσει ότι η παρεχόμενη από Δημόσιο εγγύηση για την πράξη ρύθμισης των οφειλών συνάδει με τους κανόνες σε θέματα κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται υπό τη μορφή εγγυήσεων, που ίσχυαν στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (15).

Ενισχύσεις που χορηγήθηκαν μεταξύ 1ης Ιουλίου 2000 και 9ης Οκτωβρίου 2004

45.

Ελλείψει πληροφοριών, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει κατά πόσον οι ελληνικές αρχές έχουν προσαρμόσει τα εν λόγω μέτρα ενισχύσεων στις διατάξεις των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στη διάσωση και αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων, του 1999.

46.

Στο πλαίσιο αυτό και στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή ασφαλώς αμφιβάλλει για το συμβιβάσιμο των εν λόγω μέτρων ενίσχυσης με την κοινή αγορά στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.

47.

Οι αμφιβολίες αυτές ενισχύονται ακόμη από το γεγονός ότι μέχρι σήμερα, τίποτε δεν επιτρέπει στην Επιτροπή να διαπιστώσει ότι η παρεχόμενη από Δημόσιο εγγύηση για την πράξη ρύθμισης των οφειλών συνάδει με τους κανόνες σε θέματα κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται υπό τη μορφή εγγυήσεων, που ίσχυαν στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (16).

Ενισχύσεις μεταγενέστερες της 9ης Οκτωβρίου 2004

48.

Ελλείψει πληροφοριών, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει κατά πόσον οι ελληνικές αρχές έχουν προσαρμόσει τα εν λόγω μέτρα ενισχύσεων στις διατάξεις των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στη διάσωση και αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων, του 2004.

49.

Στο πλαίσιο αυτό και στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή ασφαλώς αμφιβάλλει για το συμβιβάσιμο των εν λόγω μέτρων ενίσχυσης με την κοινή αγορά στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.

50.

Οι αμφιβολίες αυτές ενισχύονται ακόμη από το γεγονός ότι μέχρι σήμερα, τίποτε δεν επιτρέπει στην Επιτροπή να διαπιστώσει ότι η παρεχόμενη από Δημόσιο εγγύηση για την πράξη ρύθμισης των οφειλών συνάδει με τους κανόνες σε θέματα κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται υπό τη μορφή εγγυήσεων, που ίσχυαν στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (17).

Όσον αφορά το βιομηχανικό και βιοτεχνικό τομέα

51.

Στους δύο αυτούς τομείς, ο κανόνας de minimis στον οποίο παραπέμπουν οι αρχές, όντως εφαρμόζεται. Εντούτοις, η Επιτροπή διερωτάται πώς οι ελληνικές αρχές μπορούν να εκτιμήσουν ότι τα ποσά ενισχύσεων τα οποία ανέφεραν (βλ. ανωτέρω σημείο 26) υπάγονται στον κανόνα de minimis (ότι δηλαδή χορηγήθηκαν τηρουμένων των όρων που καθορίζονται στα διάφορα προαναφερόμενα στο σημείο 28 κείμενα και στην υποσημείωση της σελίδας 5), στο μέτρο που δεν φαίνεται να γνωρίζουν τον ακριβή αριθμό των δικαιούχων που υπήχθησαν στο καθεστώς (το τελευταίο αυτό σημείο μας υποχρεώνει επίσης να αναρωτηθούμε με ποιον τρόπο ήταν οι ελληνικές αρχές σε θέση να προσδιορίσουν αυτό καθαυτό το ποσό των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν) και στο μέτρο που τα ανώτατα όρια τα υπαγόμενα στον κανόνα de minimis υπολογίζονται βάσει τριετούς περιόδου, και όχι σε σχέση με μια μεμονωμένη πράξη.

52.

Σε μια τέτοια κατάσταση όπου, στο παρόν στάδιο, είναι αδύνατο να προσδιοριστεί κατά πόσον οι ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις των εν λόγω δύο νομών υπάγονται πράγματι στον κανόνα de minimis, ότι δηλαδή δεν συνιστούν κρατικές ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης, η Επιτροπή οφείλει να διατυπώσει την υπόθεση περί υπάρξεως κρατικών ενισχύσεων και, εξαιτίας αυτού, να προβεί στην ανάλυση των εν λόγω μέτρων με βάση τους οικείους κοινοτικούς κανόνες. Λαμβανομένων υπόψη των σκέψεων που αναπτύσσονται στο ανωτέρω σημείο 32, οι εν λόγω κανόνες είναι αυτοί που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων, από την έναρξη ισχύος της αποφάσεως αριθ. 66336/B.1398, και συγκεκριμένα, κατά σειρά:

α)

οι αρχές που διατυπώθηκαν στην Όγδοη έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού (18)·

β)

οι κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων του 1994 (19), που επιβεβαιώθηκαν, όσον αφορά τους δύο εξεταζόμενους τομείς, από τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων του 1997 (20), και των οποίων η εφαρμογή παρατάθηκε με την ανακοίνωση της Επιτροπής του 1998 όσον αφορά την παράταση των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων (21)·

γ)

τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων του 1999 (22)·

δ)

τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων του 2004 (23).

53.

Στο στάδιο αυτό, και λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων πληροφοριών, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει κατά πόσον η χορήγηση των ενισχύσεων με βάση τις εν λόγω αποφάσεις έγινε τηρουμένων των προαναφερομένων στο σημείο 51 κανόνων, οι οποίοι προβλέπουν ιδίως την κατάρτιση σχεδίων αναδιάρθρωσης.

54.

Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, και στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή ασφαλώς αμφιβάλλει σχετικά με το συμβιβάσιμο των εν λόγω ενισχύσεων με την κοινή αγορά.

55.

Οι αμφιβολίες αυτές ενισχύονται ακόμη από το γεγονός ότι μέχρι σήμερα, τίποτε δεν επιτρέπει στην Επιτροπή να διαπιστώσει ότι η παρεχόμενη από Δημόσιο εγγύηση για την πράξη ρύθμισης των οφειλών συνάδει με τους κανόνες σε θέματα κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται υπό τη μορφή εγγυήσεων, που ίσχυαν στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (24).

Συμπέρασμα

56.

Λαμβανομένων υπόψη όλων των αμφιβολιών που διατυπώθηκαν στην ανωτέρω ανάλυση, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται από το άρθρο 88 παράγραφος 2 της Συνθήκης.

Με βάση τις ανωτέρω εκτιμήσεις, η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα, στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 88, παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, να υποβάλει τις παρατηρήσεις της και κάθε χρήσιμη πληροφορία για την αξιολόγηση της ενίσχυσης μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της παρούσας επιστολής. Καλεί δε τις αρχές σας να διαβιβάσουν αμέσως αντίγραφο της επιστολής αυτής στο δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει στην Ελλάδα ότι το άρθρο 88, παράγραφος 3, της συνθήκης ΕΚ έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα και παραπέμπει στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου, σύμφωνα με το οποίο μπορεί να ζητηθεί η ανάκτηση κάθε παράνομης ενίσχυσης από το δικαιούχο.

Με την παρούσα επιστολή, η Επιτροπή προειδοποιεί την Ελλάδα ότι θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους με δημοσίευση της παρούσας επιστολής και μιας περίληψής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ενημερώσει επίσης τους ενδιαφερόμενους στις χώρες της ΕΖΕΣ που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τον ΕΟΧ με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωησης, καθώς και την εποπτεύουσα αρχή της ΕΖΕΣ με αποστολή αντιγράφου της παρούσας επιστολής. Όλοι οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία της σχετικής δημοσίευσης.»


(1)  Ο λογαριασμός αυτός, που ανοίχθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδας, τροφοδοτείται από την παρακράτηση επί των χορηγήσεων των εμπορικών τραπεζών. Κάθε ακάλυπτο ποσό του λογαριασμού αυτού βαραίνει το κράτος (σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή, ο λογαριασμός παρέμεινε επί μακρόν ελλειμματικός και, κατά συνέπεια, τροφοδοτείτο από το κράτος). Στην απόφασή του της 7ης Ιουνίου 1978, στην υπόθέση C 57/86 (Συλλογή. 1988, σ. 439), το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η δραστηριότητα της Τράπεζας της Ελλάδας σε θέματα διαχείρισης και πληρωμών υπόκειτο σε άμεσο κρατικό έλεγχο.

(2)  Τα επιτόκια των ετήσιων εντόκων γραμματίων Δημοσίου και τα κοινοτικά επιτόκια κοινοποιήθηκαν από τον καταγγέλλοντα στο πλαίσιο του φακέλου C23/04).

(3)  ΕΕ C 232 της 12.8.2000, σ. 17.

(4)  ΕΕ C 213 της 19.8.1992, σ. 2.

(5)  Ο κανόνας αυτός στη συνέχεια επαναπροσδιορίστηκε, στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις ενισχύσεις de minimis του 1996 (ΕΕ C 68 της 6.3.1996, σ. 9), και μετά στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 69/2001 της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2001, για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ. 30).

(6)  ΕΕ L 325 της 23.3.1994, σ. 4.

(7)  EE C 283 της 19.9.1997, σ. 2.

(8)  ΕΕ C 74 της 19.8.1992, σ. 31.

(9)  ΕΕ C 288 της 9.10.1999, σ. 2.

(10)  ΕΕ C 244 της 1.10.2004, σ. 2.

(11)  Ημερομηνία δημοσίευσης της αποφάσεως αριθ. 66336/B.1398 στην ελληνική Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η οποία συμπίπτει με την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεών της.

(12)  ΕΕ L 163 της 29.6.1990, σ. 71.

(13)  EE L 79 της 23.3.1994, σ. 29.

(14)  Πρβλ. επιστολές της Επιτροπής στα κράτη μέλη SG89D/4328 της 5ης Απριλίου 1989 και SG89D/12772 της 12ης Οκτωβρίου 1989 καθώς και σημείο 38 της ανακοίνωσης της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης και του άρθρου 5 της οδηγίας 80/723/ΕΟΚ της Επιτροπής στις δημόσιες επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης (ΕΕ C 307 της 13.11.1993, σ. 3).

(15)  Πρβλ. υποσημείωση 14 + ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων (ΕΕ C 71 της 11.3.2000, σ. 14).

(16)  Ανακοίνωση της Επιτροπής του έτους 2000 (πρβλ. υποσημείωση 15).

(17)  Βλ. υποσημείωση 16.

(18)  Ειδικότερα στα σημεία 177, 227 και 228 της εν λόγω έκθεσης.

(19)  EE C 368 της 23.12.1994, σ. 12.

(20)  Πρβλ. υποσημείωση 7.

(21)  Πρβλ. υποσημείωση 8.

(22)  Πρβλ. υποσημείωση 9.

(23)  Πρβλ. υποσημείωση 10.

(24)  Πρβλ. υποσημείωση 15.


16.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 176/23


Taani valitsuse teatis, mis käsitleb kutset litsentsitaotluste esitamiseks süsivesinike uurimiseks või tootmiseks Põhjamere teataval alal

Taani kuues litsentsimisvoor

(2005/C 176/06)

(EMPs kohaldatav tekst)

Viidates Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 1994. aasta direktiivi 94/22/EÜ (süsivesinike geoloogilise luure, uurimise ja tootmise lubade andmis- ning kasutamistingimuste kohta) artikli 3 lõike 2 punktile a teatab Taani valitsus, et vastavalt 11. juuni 2002. aasta konsolideeritud seaduse nr 526 (Taani aluspinnase kasutamise kohta (Om anvendelse af Danmarks undergrund), muudetud 27. detsembri 2003. aasta seadusega nr 1230 ja 9. juuni 2004. aasta seadusega nr 442) paragrahvi 12 lõike l punktile a võib esitada taotlusi Taani mandrilava Põhjameres asuva ala kohta, mis jääb pikkuskraadist 6o 15′ E lääne poole (Centralgraven'i alang ja selle ümbrus), kuni kella 12.00-ni 1. novembril 2005. Kui käesoleva teatise Euroopa Liidu Teatajas avaldamise ja 2005. aasta 1. novembri vahele jääb vähem kui 90 päeva, võib taotlusi esitada kuni kella 12.00-ni üheksakümnendal päeval pärast käesoleva teatise avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Alad

Litsentsitaotlusi võib esitada süsivesinike uurimiseks või tootmiseks Põhjameres asuval Centralgraven'i alangul ja selle ümbruses, nagu see on kantud kaardile, mida on võimalik taotleda Taani energiaametilt (Energistyrelsen) või ameti veebilehelt www.ens.dk. Põhja, lääne ja lõuna suunas on ala piiratud mandrilava piiridega Norra, Suurbritannia ja Saksamaaga ning ida suunas pikkuskraadiga 6o 15′ E.

Samuti võib esitada litsentsitaotlusi süsivesinike uurimiseks või tootmiseks sügavamates kihtides allpool nimetatud maardlate all, mis on sügavuse poolest piiritletud järgmiselt:

a)

Lulita maardla, hõlmatud litsentsiga 7/86, sügavuspiir 3 750 meetrit;

b)

Lulita maardla, hõlmatud litsentsiga 1/90, sügavuspiir 3 750 meetrit;

c)

Amalie maardla, hõlmatud litsentsiga 7/86, sügavuspiir 5 500 meetrit;

d)

Syd Arne maardla, hõlmatud litsentsiga 7/89, sügavuspiir 5 100 meetrit maardla lääneosas ja 3 200 meetrit maardla idaosas.

Üldjuhul hõlmab litsents ala, mis vastab 1—2 ploki suurusele, kuid võib erandjuhtudel hõlmata ka suuremat ühtset maa-ala, nt kui andmete katvus on napp. Kui taotlus esitatakse suurema maa-ala kohta kui 1—2 plokki, tuleks taotluses esitada ka põhjendus.

Direktiivi 94/22/EÜ artikli 5 lõikes 1 osutatud kriteeriumid ja tingimused sisalduvad 11. juuni 2002. aasta konsolideeritud seaduses nr 526 Taani aluspinnase kasutamise kohta ning avaldati 20. mail 2005 Taani ametlikus väljaandes nr 93 teadaannete rubriigis pakkumiskutsete all.

Taotlused tuleks saata järgmisel aadressil, kust saab ka lisateavet direktiivi 94/22/EÜ põhjal:

Transport- og Energiministeriet

Energistyrelsen

Amaliegade 44

DK-1256 København K

Telefon: (45) 33 92 67 00

Faks: (45) 33 11 47 43

E-post: ens@ens.dk

Veebileht: www.ens.dk

Litsentsidest teavitatakse eeldatavalt 3—5 kuu jooksul pärast taotlemistähtaja lõppu.


16.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 176/24


Teatatud koondumise aktsepteering

(Toimik nr COMP/M.3840 — CVC/Cortefiel)

(2005/C 176/07)

(EMPs kohaldatav tekst)

30. juuni 2005 otsustas Komisjon mitte vastu seista ülalmainitud koondumisele ning kuulutada see vastavaks ühisturu nõuetega. Käesolev otsus on tehtud Nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 Artikli 6(1)(b) alusel. Täielik otsuse tekst on kättesaadav vaid inglise ning avaldatakse peale seda kui dokumendist on kustutatud kõik võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Europa konkurentsipoliitika koduleheküljel (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/ ). See kodulehekülg aitab leida ühinemisotsuseid, sealhulgas ärinime, toimiku numbri, kuupäeva ja tööstusharu indeksid.

elektroonilises formaadis EUR-Lex koduleheküljel, dokumendinumber 32005M3840 alt. EUR-Lex pakub on-line juurdepääsu Euroopa õigusele. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


III Teatised

Komisjon

16.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 176/25


“Tarbijakaitsepoliitika”

(2005/C 176/08)

Kandideerimiskutse Euroopa tarbijaorganisatsioonide rahastamiseks aastal 2006 on avaldatud järgmisel komisjoni veebisaidil:

http://europa.eu.int/comm/consumers/tenders/information/grants/support_en.htm.


16.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 176/26


Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB), Bruxelles

Státní zemědělský intervenční fond, Praha

Direktoratet for FødevareErhverv, København

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), Bonn

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA), Tartu

Οργανισμός πληρωμών και ελέγχου κοινοτικών ενισχύσεων προσανατολισμού και εγγυήσεων (OΠEKEΠE), Αθήνα

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Madrid

Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS), Paris

Irish Sugar Intervention Agency (ISIA), Dublin

Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), Roma

Κυπριακός οργανισμός αγροτικών πληρωμών (KOAΠ), Nicosia

Lauku Atbalsta Dienests (LAD), Riga

Nacionalinė Mokėjimo Agentūra (NMA), Vilnius'

Ministère de l'agriculture, Luxembourg

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), Budapest

Agenzija ta' Pagamenti (AP), Valletta

Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA), Den Haag

Agrarmarkt Austria (AMA), Wien

Agencja Rynku Rolnego (ARR), Warszawa

Ministério das Finanças, Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo, Direcção de Serviços de Licenciamento, Lisboa

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Ljubljana

Pôdohospodárska Platobná Agentúra, Bratislava

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM), Helsinki

Statens jordbruksverk (SJV), Jönköping

Rural Payments Agency (RPA), Newcastle-upon-Tyne

Teadaanne alalise pakkumismenetluse väljakuulutamisest valge suhkru ekspordimaksude ja/või eksporditoetuste kindlaksmääramiseks

(nr 1/2005)

(2005/C 176/09)

I.   EESMÄRK

1.

Kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus CN-koodi 1701 99 10 alla kuuluva valge suhkru ekspordimaksude ja/või eksporditoetuste kindlaksmääramiseks kõigi sihtkohtade jaoks, välja arvatud Albaania, Horvaatia, Bosnia-Hertsegoviina, Serbia-Montenegro, kaasa arvatud Kosovo, nagu see on defineeritud ÜRO Julgeolekukomitee 10. juuni 1999. aasta resolutsioonis, ja Endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia.

2.

Alaline pakkumismenetlus viiakse läbi kooskõlas määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 28 (1) sätetega ja määrusega (EÜ) nr 1138/2005 (2).

II.   TÄHTAJAD

1.

Alaline pakkumismenetlus kestab kuni 27. juulini 2006. Alalise pakkumismenetluse kehtivusajal korraldatakse osalisi pakkumismenetlusi.

2.1.

Esimese osalise pakkumismenetluse pakkumiste esitamise tähtaeg algab 22. juulil 2005 ja lõpeb neljapäeval 28. juulil 2005 kell 10, Brüsseli aja järgi.

2.2.

Tähtajad, mille jooksul võib esitada pakkumisi teise ja järgmiste osaliste pakkumismenetluste raames algavad esimesel tööpäeval pärast eelmise tähtaja lõppu.

2.3.

Pakkumiste esitamise tähtajad lõpevad järgnevatel kuupäevadel kell 10, Brüsseli aja järgi:

11 ja 25 august 2005,

8, 15, 22 ja 29 september 2005,

6, 13, 20 ja 27 oktoober 2005,

10 ja 24 november 2005,

8 ja 22 detsember 2005,

5 ja 19 jaanuar 2006,

2 ja 16 veebruar 2006,

2, 16 ja 30 märts 2006,

6 ja 20 aprill 2006,

4 ja 18 mai 2006,

1, 8, 15, 22 ja 29 juuni 2006,

13 ja 27 juuli 2006.

2.

Välja arvatud muutmise või asendamise puhul, on pakkumismenetluse teadaanne kehtiv kõigi osaliste pakkumismenetluste jaoks, mis käesoleva alalise pakkumismenetluse kestel läbi viiakse.

III.   PAKKUMISED

1.

Käesolev teadaanne kutsub huvitatuid esitama iga osalise pakkumismenetluse raames pakkumisi I peatükis nimetatud valge suhkru ekspordimaksude ja/või eksporditoetuste kindlaksmääramiseks.

2.1.

Kirjalikult esitatud pakkumised tuleb anda hiljemalt II punktis 2 osutatud kuupäevadel ja kellaaegadel kättesaamistõendi vastu üle liikmesriigi pädevale asutusele või saata kirjalik pakkumine kõnealusele asutusele tähtkirja või telegrammi teel või juhul, kui kõnealune pädev asutus sellist edastamisvormi tunnistab, saata pakkumine teleksi, faksi või elektronposti teel ühele järgnevatest aadressidest:

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

telefon (32-2) 287 24 11

faks (32-2) 230 25 33, 280 03 07

Státní zemědělský intervenční fond

Oddělení vývozních subvencí

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

telefon (420) 222 871 458

faks (420) 222 871 714

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

telefon (45) 33 95 80 00

faks (45) 33 95 80 18

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung,

Referat 323

D-53168 Frankfurt am Main

telefon (49-228) 6845-0

faks (49-228) 6845-3624/3794

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Narva maantee 3

EE-51009 Tartu

telefon (372) 7 31 200

faks (372) 7 31 201

e-mail: pria@pria.ee

Οργανισμός πληρωμών και ελέγχου κοινοτικών ενισχύσεων προσανατολισμού και εγγυήσεων,

EL-Αχαρνών 241, Αθήνα

teleks 221 734 — 221 735 — 221 738

faks 867 11 11 Αθήνα

Fondo Español de Garantía Agraria

Beneficencia, 8

E-28004 Madrid

telefon (34) 913 47 64 66

faks (34) 913 47 63 97, 491 521 98 32 et 915 22 43 87

e-mail: sgarmoni@fega.mapya.es

Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre,

120, boulevard de Courcelles,

F-75017 Paris

telefon (33-1) 56 79 46 00

faks (33-1) 56 79 46 60

Irish Sugar Intervention Agency, Department of Agriculture and Food

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

Ireland

telefon (01) 607 20 00

faks (01) 676 40 37

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Direzione Organismo pagatore

Colture specializzate

Via Torino, 45

I-00184 Roma

teleks 06/620064

telefon (39) 06 49 49 95 63 — (39) 06 49 49 95 76

faks (39) 06 445 39 16

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών,

Μιχαήλ Κουτσόφτα 20 (Εσπερίδων και Μιχαήλ Κουτσόφτα)

CY-2000 Nicosia

telefon (357) 22 55 77 77

faks (357) 22 55 77 55

email commissioner@capo.gov.cy

Lauku Atbalsta Dienests

2, Republikas laukums

LV-1981, Riga

telefon (371) 702 75 42

faks (371) 702 71 20

e-mail: LAD@lad.gov.lv

Nacionalinė mokėjimo agentūra

Užsienio prekybos departamentas

Blindžių g.17

LT-08111 Vilnius

telefon (370) 5 252 69 11, 252 69 03

faks (370) 5 252 69 17

Office des licences

21, rue Philippe II,

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

telefon (352) 478 23 70

faks (352) 46 61 38

teleks: 2 537 AGRIM LU

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Alkotmány u. 29.

H-1054 Budapest

telefon (36) 1 219 4514

faks (36) 1 219 4511

Agenzija ta' Pagamenti — Trade Mechanisms Unit

Ministeru ghall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent

Barriera Wharf

Valletta CMR 02

Malta

telefon: (356) 2295 2227/2225/2115

faks: (356) 2295 2224

Hoofdproductschap Akkerbouw

Stadhoudersplantsoen 12

2517 JL Den Haag

Nederland

telefon (070) 370 87 08

faks (070) 346 14 00/370 84 44

e-mail: hpa@hpa.agro.nl

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1200 Wien

telefon (43-1) 33 151 209

faks (43-1) 33 151 303

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą

Dział Cukru

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

telefon (48) 22 661 75 90

faks (48) 22 661 71 58

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Edifício da Alfândega

Rua Terreiro do Trigo

P-1149-060 Lisboa

telefon (351) 218 81 42 63

faks (351) 218 81 42 61

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska Cesta 160

SI-1000 Ljubljana

telefon (386) 1478 9228

faks (386) 1479 9206

Pôdohospodárska Platobná Agentúra

Dobrovicova 12

SK-815 26 Bratislava

telefon (421) 2 592 66 397

faks (421) 2 592 66 361

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Malminkatu 16, Helsinki

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

telefon (358-9) 160 01

faks (358-9) 16 05 27 78

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-55182 Jönköping

telefon (46-36) 15 50 00

faks (46-36) 19 05 46

The Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle-upon-Tyne NE4 7YE

United Kingdom

telefon (44 191) 226 50 79

faks (44 191) 226 18 39

3.

Pakkumised, mis pole esitatud teleksi, telegrammi, faksi või elektronposti teel, peavad saabuma asjakohasele aadressile kahekordses pitseeritud ümbrikus. Sisemine, samuti pitseeritud ümbrik peab kandma pealkirja “Pakkumine alalise pakkumismenetluse raames valge suhkru ekspordimaksude ja/või eksporditoetuste kindlaksmääramiseks nr 1/2005 — Konfidentsiaalne” .

4.

Pakkumine kehtib vaid siis, kui on täidetud kõik järgnevad tingimused:

a)

Pakkumises peab olema märgitud:

i)

viide pakkumismenetluse teadaandele (nr 1/2005);

ii)

pakkuja nimi ja aadress;

iii)

eksporditava valge suhkru kogus;

iv)

ekspordimaksu või vajaduse korral eksporditoetuse summa eurodes kolme kümnendkohani ümardatult 100 kg valge suhkru kohta;

v)

punktis iii) nimetatud suhkrukoguse kohta esitatava tagatise miinimumsumma selle liikmesriigi vääringus, kus pakkumine esitatakse.

b)

enne pakkumiste esitamise tähtaja lõppu esitatakse tõend selle kohta, et pakkuja on esitanud IV peatükis nimetatud tagatise või tõenduse tagatise olemasolust ühele III peatüki punktis 2.1 toodud aadressidest;

c)

eksporditav kogus on vähemalt 250 tonni valget suhkrut;

d)

see sisaldab pakkuja avaldust, milles ta kohustub eduka pakkumise korral taotlema V peatüki punktis 6.1 b) nimetatud tähtaja jooksul artikli 12, lõige 2 teises taandes sätestatud tähtaja jooksul eksporditavatele valge suhkru kogustele ekspordilitsentsi või –litsentse;

e)

see sisaldab pakkuja avaldust, milles ta kinnitab, et eksporditav toode on tervisele ohutu, usaldusväärse kaubandusliku kvaliteediga valge suhkur, mis kuulub koodi NC 1701 99 10 alla;

f)

see sisaldab pakkuja avaldust, milles ta kohustub eduka pakkumise korral:

i)

täiendama tagatist, makstes VI peatüki punktis 3 nimetatud summa, kui V peatüki punktis 6.1 b) nimetatud ekspordilitsentsist tulenevat eksportimiskohustust ei täideta,

ii)

teatama litsentsi välja andnud asutusele 30 päeva jooksul pärast kõnealuse ekspordilitsentsi kehtivuse lõppemist koguse või kogused, mille puhul litsentsi ei kasutatud;

5.

Pakkumine ning punktides 3 ja 4 nimetatud tõendused ja avaldused koostatakse ühenduse ametlikus keeles või selle liikmesriigi riigikeeles, kus pakkumine esitatakse.

6.

Pakkumist, mis ei ole esitatud kooskõlas käesoleva teadaande sätetega või mis sisaldab muid kui käesolevas teadaandes ettenähtud tingimusi, ei võeta arvesse.

7.

Pakkumist ei saa tagasi võtta.

8.

Pakkumises võib seada tingimuseks, et seda tuleb käsitada esitatuna üksnes juhul, kui on täidetud üks või mõlemad järgnevad tingimused:

a)

minimaalne ekspordimaks või vajaduse korral maksimaalne eksporditoetus määratakse kindlaks kõnealuste pakkumiste esitamise tähtpäeval;

b)

edukas pakkumine on seotud kogu pakutava koguse või selle teatava osaga.

IV.   TAGATIS

1.1.

Iga pakkuja peab esitama tagatise suurusega 11 eurot 100 kilogrammi käesoleva pakkumismenetluse raames eksporditava valge suhkru kohta.

1.2.

Ilma et see piiraks VI peatüki punkti 3 kohaldamist, muutub punktis 1.1 nimetatud tagatis eduka pakkumise puhul V peatüki punktis 6.1 b) nimetatud taotlemise ajal ekspordilitsentsi tagatiseks.

2.1.

Punktis 1.1 nimetatud tagatis võidakse esitada pakkuja valikul kas sularahas või garantiina, mille on andnud selle liikmesriigi poolt sätestatud kriteeriumidele vastav asutus, kus pakkumine on esitatud. Tagatis esitatakse asjakohase pädeva asutuse nimele.

2.2.

Siiski, pakkumiste puhul, mis on esitatud Saksa pädevale asutusele, esitatakse tagatis Saksa Liitvabariigi nimele. Teiste liikmesriikide pädevatele asutustele esitatud pakkumiste puhul võib garantii anda ka asjakohase liikmesriigi poolt heaks kiidetud krediidiasutus. Garantii koostatakse ühenduse ametlikus keeles või selle liikmesriigi riigikeeles, kus pakkumine esitatakse.

3.1.

Välja arvatud vääramatu jõu korral, vabastatakse punktis 1.1 nimetatud tagatis:

a)

pakkujatele selle koguse osas, mille puhul pakkumisi vastu ei võetud;

b)

edukatele pakkujatele, kes ei ole V peatüki punktis 6.1 b) nimetatud tähtaja jooksul taotlenud asjakohaseid ekspordilitsentse, 10 euro ulatuses 100 kg valge suhkru kohta.

c)

edukatele pakkujatele koguse puhul, mille osas nad on täitnud määruse (EÜ) nr 1291/2000 (3) artikli 31 punkti b ja artikli 32 lõike 1 punkti b alapunkti i tähenduses V peatüki punktis 6.1 b) nimetatud litsentsist tuleneva ekspordikohustuse vastavalt kõnealuse määruse artikli 35 tingimustele.

Lõike 1 punkti b kõnealusest vabastatava tagatise osast lahutatakse summa, mis vastab vastavalt vajadusele:

a)

asjaomase osalise pakkumismenetluse puhul kindlaks määratud eksporditoetuse maksimumsumma ja järgmise osalise pakkumismenetluse puhul kindlaks määratud eksporditoetuse maksimumsumma vahele, kui viimati nimetatud summa on esimesest suurem;

b)

asjaomase osalise pakkumismenetluse puhul kindlaks määratud ekspordimaksu miinimumsumma ja järgmise osalise pakkumismenetluse puhul kindlaks määratud ekspordimaksu miinimumsumma vahele, kui viimati nimetatud summa on esimesest väiksem

3.2.

Sellest tagatise osast või tagatisest, mida ei vabastata, jäädakse ilma suhkrukoguse puhul, mille osas vastavad kohustused ei ole täidetud.

4.

Vääramatu jõu korral võtab asjaomase liikmesriigi pädev asutus kasutusele tagatise vabastamiseks vajalikuks peetavad meetmed, arvestades asjaolusid, millele asjaomane isik on viidanud.

V.   LEPINGUTE SÕLMIMINE PAKKUJATEGA

1.

Pärast saadud pakkumiste läbivaatamist võib määrata kindlaks asjaomase osalise pakkumismenetluse maksimumkoguse.

2.

Teatava osalise pakkumismenetluse puhul võib teha otsuse pakkumisi mitte vastu võtta.

3.1.

Välja arvatud punkti 2 sätete kohaldamisel ja ilma et see piiraks punktide 4 ja 5 sätete kohaldamist, sõlmitakse minimaalse ekspordimaksu kindlaksmääramisel leping pakkuja või pakkujatega, kelle pakkumine on sama suur või suurem kui kõnealune minimaalne maks.

3.2.

Välja arvatud punkti 2 sätete kohaldamisel ja ilma et see piiraks punktide 4 ja 5 sätete kohaldamist, sõlmitakse maksimaalse eksporditoetuse kindlaksmääramisel leping pakkuja või pakkujatega, kelle pakkumine on sama suur või väiksem kui kõnealune maksimaalne toetus, ja iga pakkujaga, kes on teinud ekspordimaksu käsitleva pakkumise.

4.

Kui osalise pakkumismenetluse puhul on kindlaks määratud maksimumkogus ja kui on kindlaks määratud minimaalne ekspordimaks, leping selle pakkujaga, kelle pakkumises märgitud ekspordimaks on kõrgeim. Kui kõnealune pakkumine ei hõlma kogu maksimumkogust, sõlmitakse pakutava ekspordimaksu suuruse põhjal alanevas järjekorras lepingud teiste pakkujatega, kuni kogu maksimumkogus on kaetud.

Kui osalise pakkumismenetluse puhul on kindlaks määratud maksimumkogus ja kui on kindlaks määratud maksimaalne eksporditoetus, sõlmitakse lepingud vastavalt esimesele taandele ja kui vastuvõetud pakkumised ei hõlma kogu maksimumkogust või kui ekspordimaksu käsitlevaid pakkumisi ei ole, sõlmitakse eksporditoetuse suuruse põhjal kasvavas järjekorras lepinguid eksporditoetust käsitlevate pakkumiste esitajatega, kuni kogu maksimumkogus on kaetud.

5.1.

Kui punkti 4 kohaselt teatava pakkujaga lepingu sõlmimine toob kaasa maksimumkoguse ületamise, piirdutakse kõnealuse lepingu sõlmimisel veel saadaoleva kogusega.

5.2.

Kui kaks või enam pakkumist käsitlevad sama suurt maksu või toetust ja kõikide pakkumiste vastuvõtmine toob kaasa maksimumkoguse ületamise, sõlmitakse lepingud saadaoleva koguse suhtes:

a)

jagades selle asjaomaste pakkujate vahel võrdeliselt nende pakkumistes sisalduvate üldkogustega või,

b)

jagades selle asjaomaste pakkujate vahel nendele määratud maksimumkoguste alusel või,

c)

liisuheitmisega.

6.1.

Edukal pakkujal on:

a)

õigus saada punktis b) nimetatud asjaoludel lepingus märgitud koguse kohta ekspordilitsents, milles on vastavalt märgitud tema pakkumises esitatud ekspordimaks või eksporditoetus;

b)

kohustus esitada kõnealuse koguse kohta ekspordilitsentsi taotlus hiljemalt üheks järgnevatest kuupäevadest:

a)

järgmisel nädalal toimuva osalise pakkumismenetluse päevale eelneval viimasel tööpäeval või;

b)

kui kõnealusel nädalal osalist pakkumismenetlust ei toimu, järgmise nädala viimasel tööpäeval;

c)

kohustus eksportida pakutav kogus ja kui kõnealust kohustust ei täideta, kohustus maksta määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 31 punkti b ja artikli 32 lõike 1 punkti b alapunkti i tähenduses vajaduse korral VI peatüki punktis 3 osutatud summa.

6.2.

Nimetatud õigused ja kohustused ei ole loovutatavad.

7.1.

Asjaomase liikmesriigi pädev asutus teatab taotlejatele viivitamata nende pakkumismenetluses osalemise tulemusest. Lisaks sellele saadab kõnealune asutus edukatele pakkujatele teate pakkumise vastuvõtmise kohta.

7.2.

Pakkumise vastuvõtmise teates märgitakse vähemalt:

a)

viide pakkumismenetluse teadaandele (nr 1/2005);

b)

eksporditava valge suhkru kogus;

c)

punktis b nimetatud koguselt tasutava ekspordimaksu või kõnealuse koguse eest makstava eksporditoetuse summa eurodes 100 kg valge suhkru kohta.

VI.   EKSPORDILITSENTSID

1.

Määruse (EÜ) nr 1464/95 artikli 9 esimest lõiku (4), viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 995/2002 (5), ja määruse (EMÜ) nr 120/89 artikli 12 sätteid (6), viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2194/96 (7), ei kohaldata käesoleva teadaande kohaselt eksporditava valge suhkru suhtes.

2.1.

Ekspordilitsentsid, mis on välja antud seoses osalise pakkumismenetlusega, kehtivad väljaandmise päevast kuni osalise pakkumismenetluse läbiviimise kuule järgneva viienda kalendrikuu lõpuni.

2.2.

Pärast 1. maid 2006 toimuvate osaliste pakkumismenetluste raames välja antud ekspordilitsentsid kehtivad siiski ainult kuni 30. septembrini 2006.

Kui ilmnevad tehnilised raskused, mis takistavad ekspordi teostamist enne lõikes 1 sätestatud litsentsi kehtivusaja lõppu, võib ekspordilitsentsi välja andnud liikmesriigi pädev asutus pikendada kõnealuse litsentsi omaniku kirjalikul taotlusel litsentsi kehtivust kuni 15. oktoobrini 2006, tingimusel et kõnealuse ekspordi suhtes ei kohaldata nõukogu määruse (EMÜ) nr 565/80 artiklis 4 või 5 sätestatud eeskirju (8).

2.3.

Ajavahemikus 28. juulist 30. septembrini 2005 toimuvate osaliste pakkumismenetluste raames välja antud ekspordilitsentse saab kasutada alles alates 1. oktoobrist 2005.

3.

Välja arvatud vääramatu jõu korral, kui ekspordikohustust ei ole täidetud määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 31 punkti b ja artikli 32 lõike 1 punkti b alapunkti i tähenduses ja kui IV peatüki punktis 1.1 nimetatud tagatis on väiksem kui:

a)

litsentsil märgitud ekspordimaks, millest on lahutatud määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 33 lõike 1 teises lõigus osutatud kõnealuse litsentsi kehtivusaja viimasel päeval kehtiv maks, või

b)

litsentsil märgitud ekspordimaksu ja määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 28 lõikes 2 osutatud kõnealuse litsentsi kehtivusaja viimasel päeval kehtiva toetuse summa või

c)

määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 28 lõikes 2 osutatud kõnealuse litsentsi kehtivusaja viimasel päeval kehtiv eksporditoetus, millest on lahutatud kõnealusel litsentsil märgitud toetus.

tuleb litsentsiomanikul koguse eest, mille suhtes nimetatud kohustust ei täidetud, tasuda summa, mis võrdub vastavalt kas punktis a, b või c osutatud arvutuse tulemuse ja IV peatüki punktis1.1 osutatud tagatise vahega.

4.

Käesoleva alalise pakkumismenetluse puhul ei saa viidata määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 13 lõikes 2 ettenähtud tühistamisvõimalusele.

VII.   ÕIGUSTÜLID

Kõik eriarvamused, mis võivad ette tulla pakkuja ja pädeva asutuse vahel, kellele pakkumine esitati:

1)

kuuluvad eranditult järgnevate asutuste pädevusalasse:

BIRB puhul Brüsseli kohtud, ilma mujale pöördumata,

SZIF puhul Praha kohtud,

“Direktoratet for Fødevare Erhverv” puhul Kopenhaageni kohtud,

BLE puhul Bonn ääres kohtud,

PRIA puhul Tartu halduskohus,

OΠEKEΠE puhul Ateena kohtud,

FEGA puhul Madridi kohtud,

FIRS puhul Tribunal de grande instance de Paris kõigil juhtudel, ka tagatise edasikaebusel ja paljude kostjate korral,

AGEA puhul Rooma kohtud,

KOAΠ puhul Küprose kohtud,

LAD puhul Riia kohtud,

“Užsienio Prekybos Departamentas” puhul Vilniuse kohtud,

“Office des licences” puhul Luxemburgi halduskohus,

MVH puhul Budapesti kohtud,

AP puhul õigustülide lahendamise sisebüroo,

HPA puhul College van Beroep voor het Bedrijfsleven, Juliana van Stolberglaan 2, Haag,

AMA puhul Viini kohtud,

ARR puhul Varssavi Wojewódzki Sąd Administracyjny,

Ministério das Finanças puhul Lissaboni kohus “da Comarca”,

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja puhul Ljubljana kohtud

PPA puhul Slovaki Vabariigi Põllumajandusministeeriumi põllumajandus- ja kaubandusosakond

Maa- ja metsätalousministeriö interventioyksikkö puhul Helsingin hallinto-oikeus kohus;

2)

õigustülid lahendatakse:

ISIA puhul Iiri õigusaktide kohaselt,

RPA puhul Inglise õigusaktide kohaselt,

SJV puhul Rootsi õigusaktide kohaselt.


(1)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1

(2)  EÜT L 185, 16.7.2005, lk 3.

(3)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1.

(4)  EÜT L 144, 28.6.1995, lk 14.

(5)  EÜT L 152, 12.6.2002, lk 11.

(6)  EÜT L 16, 20.1.1989, lk 19.

(7)  EÜT L 293, 16.11.1996, lk 3.

(8)  EÜT L 62, 7.3.1980, lk 5.